Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Prz6-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Prz 6:1 Prz 6 Prz 6:1  1 Mój syn <01121>, jeśli będziesz mieć pewność <06148> (08804) za przyjaciela twego <07453>, jeśliś dotknięty <08628> (08804) ręka twoja <03709> z nieznajomym <02114> (08801)                                                                                            
L02 2 Prz 6:1 Gdy za bliźniego ręczyłeś, mój synu, gdy za obcego ręką świadczyłeś -
L03 3 Prz 6:1 בְּ֭נִי אִם־ עָרַ֣בְתָּ לְרֵעֶ֑ךָ תָּקַ֖עְתָּ לַזָּ֣ר כַּפֶּֽיךָ׃
L04 4 Prz 6:1 בְּ֭נִ/י אִם־ עָרַ֣בְתָּ לְ/רֵעֶ֑/ךָ תָּקַ֖עְתָּ לַ/זָּ֣ר כַּפֶּֽי/ךָ׃
L05 5 Prz 6:1 <Be>•ni im- 'a•<Raw>•ta le•re•'<E>•cha; ta•<Ka>'•ta laz•<Zar> kap•<Pe>•cha.
L06 6 Prz 6:1 H1121H1121 H0518H0518 H6148H6148 H7453H7453 H8628H8628 H2114H2114 H3709H3709
L07 7 Prz 6:1 afflicted lo engage brother blow  another branch
L08 8 Prz 6:1 dotknięty lo angażować brat wiać inny oddział
L09 9 Prz 6:1 My son if if thou be surety for thy friend [if] thou hast stricken with a stranger thy hand
L10 10 Prz 6:1 Mój syn jeśli Jeśli jesteś poręczenia dla twego przyjaciela [IF] Tyś dotknięty z nieznajomym twoja ręka
L11 11 Prz 6:1 Be·ni im- 'a·Rav·ta le·re·'E·cha; ta·Ka'·ta laz·Zar kap·Pei·cha.
L12 12 Prz 6:1 Be ni im - a raw Ta le re e cha Ta qa Ta laz zar KaP Pe cha  
L13 13 Prz 6:1 Bünî ´im-`äraºbTä lürë`eºkä Täqaº`Tä lazzär KaPPʺkä  
L14 14 Prz 6:1 4246/4921 795/1068 9/23 108/185 47/66 37/77 141/191
L15 15 Prz 6:1 My son, if thou be surety for thy friend, [if] thou hast stricken thy hand with a stranger,
L16 16 Prz 6:1  1 My son <01121>, if thou be surety <06148> (08804) for thy friend <07453>, if thou hast stricken <08628> (08804) thy hand <03709> with a stranger <02114> (08801),
L01 1 Prz 6:2   Prz 6:2  2 Tyś sidła <03369> (08738) ze słowami: <0561> z twoich ustach <06310>, ty podjęte <03920> (08738) ze słowami: <0561> z twoich ustach <06310>.                                                                                                
L02 2 Prz 6:2 słowami swych ust się związałeś, mową warg własnych jesteś schwytany.
L03 3 Prz 6:2 נוֹקַ֥שְׁתָּ בְאִמְרֵי־ פִ֑יךָ נִ֝לְכַּ֗דְתָּ בְּאִמְרֵי־ פִֽיךָ׃
L04 4 Prz 6:2 נוֹקַ֥שְׁתָּ בְ/אִמְרֵי־ פִ֑י/ךָ נִ֝לְכַּ֗דְתָּ בְּ/אִמְרֵי־ פִֽי/ךָ׃
L05 5 Prz 6:2 no•<Kasz>•ta we•'im•re- <Fi>•cha; nil•<Kad>•ta, be•'im•re- <Fi>•cha.
L06 6 Prz 6:2 H3369H3369 H0561H0561 H6310H6310 H3920H3920 H0561H0561 H6310H6310
L07 7 Prz 6:2 fowler snare answer according catch self answer according
L08 8 Prz 6:2 Fowler werbel odpowiedź zgodnie złapać siebie odpowiedź zgodnie
L09 9 Prz 6:2 Thou art snared with the words of thy mouth thou art taken with the words of thy mouth
L10 10 Prz 6:2 Tyś sidła ze słowami z twoich ustach ty podjęte sztuka ze słowami z twoich ustach
L11 11 Prz 6:2 no·Kash·ta ve·'im·rei- Fi·cha; nil·Kad·ta, be·'im·rei- Fi·cha.
L12 12 Prz 6:2 no qasz Ta we im re - fi cha nil Kad Ta Be im re - fi cha    
L13 13 Prz 6:2 nôqaºšTä bü´imrê-pîºkä nilKaºdTä Bü´imrê-pîºkä    
L14 14 Prz 6:2 4/8 32/48 337/497 84/121 33/48 338/497
L15 15 Prz 6:2 Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.
L16 16 Prz 6:2  2 Thou art snared <03369> (08738) with the words <0561> of thy mouth <06310>, thou art taken <03920> (08738) with the words <0561> of thy mouth <06310>.
L01 1 Prz 6:3   Prz 6:3  3 Czy <06213> (08798) to teraz <0645>, synu mój <01121>, i dostarczyć <05337> (08734) sam, gdy Ty jesteś przyjść <0935> (08804) do strony <03709> twego przyjaciela < 07453>, idź <03212> (08798), skromny <07511> (08690) sam, i upewnić się <07292> (08798) przyjaciel twój <07453>.                                                                                    
L02 2 Prz 6:3 Uwolnij się, uczyń to, synu, boś dostał się w ręce bliźniego: idź, biegnij i na bliźniego nalegaj;
L03 3 Prz 6:3 עֲשֵׂ֨ה זֹ֥את אֵפ֪וֹא ׀ בְּנִ֡י וְֽהִנָּצֵ֗ל כִּ֘י בָ֤אתָ בְכַף־ רֵעֶ֑ךָ לֵ֥ךְ הִ֝תְרַפֵּ֗ס וּרְהַ֥ב רֵעֶֽיךָ׃
L04 4 Prz 6:3 עֲשֵׂ֨ה זֹ֥את אֵפ֪וֹא ׀ בְּנִ֡/י וְֽ/הִנָּצֵ֗ל כִּ֘י בָ֤אתָ בְ/כַף־ רֵעֶ֑/ךָ לֵ֥ךְ הִ֝תְרַפֵּ֗ס וּ/רְהַ֥ב רֵעֶֽי/ךָ׃
L05 5 Prz 6:3 'a•<Se> zot e•<Fo> be•<Ni> we•hin•na•<cel>, ki <wa>•ta we•chaf- re•'<E>•cha; lech hit•rap•<Pes>, u•re•<Haw> re•'<e>•cha.
L06 6 Prz 6:3 H6213H6213 H2063H2063 H0645H0645 H1121H1121 H5337H5337 H3588H3588 H0935H0935 H3709H3709 H7453H7453 H1980H1980 H7511H7511 H7292H7292 H7453H7453
L07 7 Prz 6:3 accomplish likewise here afflicted snatch away inasmuch abide branch brother along humble self overcome brother
L08 8 Prz 6:3 zrealizować podobnie tutaj dotknięty wytrącać ponieważ przestrzegać oddział brat wzdłuż pokorny siebie pokonać brat
L09 9 Prz 6:3 Do likewise this now my son and deliver Since thyself when thou art come into the hand of thy friend Go humble thyself and make sure thy friend
L10 10 Prz 6:3 Zrobić podobnie to teraz mój syn i dostarczyć Ponieważ siebie samego, kiedy ty się w ręce twego przyjaciela Iść skromny siebie samego i upewnić się, twój przyjaciel
L11 11 Prz 6:3 'a·Seh zot e·Fo be·Ni ve·hin·na·Tzel, ki Va·ta ve·chaf- re·'E·cha; lech hit·rap·Pes, u·re·Hav re·'Ei·cha.
L12 12 Prz 6:3 a se zot e fo Be ni we hin na cel Ki wa ta we chaf - re e cha lech hit raP Pes u re haw re e cha  
L13 13 Prz 6:3 `áSË zö´t ´ëpô´ Bünî wü|hinnäcël b亴tä bükap-rë`eºkä lëk hitraPPës ûrühab rë`ʺkä  
L14 14 Prz 6:3 1975/2617 398/603 12/15 4247/4921 139/213 3003/4478 1826/2550 142/191 109/185 1147/1542 2/2 2/4 110/185
L15 15 Prz 6:3 Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend.
L16 16 Prz 6:3  3 Do <06213> (08798) this now <0645>, my son <01121>, and deliver <05337> (08734) thyself, when thou art come <0935> (08804) into the hand <03709> of thy friend <07453>; go <03212> (08798), humble <07511> (08690) thyself, and make sure <07292> (08798) thy friend <07453>.
L01 1 Prz 6:4   Prz 6:4  4 Daj <05414> (08799) nie spać <08142> ​​w twoich oczach <05869>, ani sen <08572> do twoich powiek <06079>.                                                                                                  
L02 2 Prz 6:4 oczom swym zamknąć się nie daj, powiekom nie dozwól odpocząć;
L03 3 Prz 6:4 אַל־ תִּתֵּ֣ן שֵׁנָ֣ה לְעֵינֶ֑יךָ וּ֝תְנוּמָ֗ה לְעַפְעַפֶּֽיךָ׃
L04 4 Prz 6:4 אַל־ תִּתֵּ֣ן שֵׁנָ֣ה לְ/עֵינֶ֑י/ךָ וּ֝/תְנוּמָ֗ה לְ/עַפְעַפֶּֽי/ךָ׃
L05 5 Prz 6:4 al- tit•<Ten> sze•<Na> le•'e•<Ne>•cha; u•te•nu•<Ma>, le•'af•'ap•<Pe>•cha.
L06 6 Prz 6:4 H0408H0408 H5414H5414 H8142H8142 H5869H5869 H8572H8572 H6079H6079
L07 7 Prz 6:4 nay add sleep affliction slumber dawning
L08 8 Prz 6:4 ba dodać spać nieszczęście drzemka świta
L09 9 Prz 6:4 Nor Give not sleep to thine eyes nor slumber to thine eyelids
L10 10 Prz 6:4 Ani Dać nie spać do twoich oczu ani sen do twoich powiek
L11 11 Prz 6:4 al- tit·Ten she·Nah le·'ei·Nei·cha; u·te·nu·Mah, le·'af·'ap·Pei·cha.
L12 12 Prz 6:4 al - TiT Ten sze na le e ne cha u te nu ma le a faP Pe cha  
L13 13 Prz 6:4 ´al-TiTTën šënâ lü`ênʺkä ûtünûmâ lü`ap`aPPʺkä  
L14 14 Prz 6:4 444/725 1466/2007 12/23 606/878 3/5 7/10
L15 15 Prz 6:4 Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.
L16 16 Prz 6:4  4 Give <05414> (08799) not sleep <08142> to thine eyes <05869>, nor slumber <08572> to thine eyelids <06079>.
L01 1 Prz 6:5   Prz 6:5  5 Dostarczaj <05337> (08734) samego siebie jako ikra <06643> z ręki <03027> z myśliwego, i jak ptak <06833> z ręki <03027> w ptasznika <03353>.                                                                                                
L02 2 Prz 6:5 jak gazela wyrwij się z ręki, jak ptaszek z potrzasku ptasznika.
L03 3 Prz 6:5 הִ֭נָּצֵל כִּצְבִ֣י מִיָּ֑ד וּ֝כְצִפּ֗וֹר מִיַּ֥ד יָקֽוּשׁ׃ פ לֵֽךְ־ אֶל־
L04 4 Prz 6:5 הִ֭נָּצֵל כִּ/צְבִ֣י מִ/יָּ֑ד וּ֝/כְ/צִפּ֗וֹר מִ/יַּ֥ד יָקֽוּשׁ׃ פ לֵֽךְ־ אֶל־
L05 5 Prz 6:5 <Hin>•na•cel kic•<wi> mi•<jad>; u•che•cip•<Por>, mi•<jad> ja•<Kusz>. <Pe> lech- el-
L06 6 Prz 6:5 H5337H5337 H6643H6643 H3027H3027 H6833H6833 H3027H3027 H3353H3353 H1980H1980 H0413H0413
L07 7 Prz 6:5 snatch away beautiful able bird able fowler along about
L08 8 Prz 6:5 wytrącać piękny w stanie ptak w stanie ptasznik wzdłuż o
L09 9 Prz 6:5 Deliver thyself as a roe from the hand [of the hunter] and as a bird from the hand of the fowler along to
L10 10 Prz 6:5 Wybaw siebie samego jako ikrą z ręki [Z myśliwego] i jak ptak z ręki z ptasznika wzdłuż do
L11 11 Prz 6:5 Hin·na·tzel kitz·Vi mi·Yad; u·che·tzip·Por, mi·Yad ya·Kush. Peh lech- el-
L12 12 Prz 6:5 hin na cel Kic wi mij jad u che ciP Por mij jad ja qusz P lech - el - ne ma la a cel
L13 13 Prz 6:5 hinnäcël Kicbî miyyäd ûküciPPôr miyyad yäqûš P lë|k-´el-nümälâ `äcël
L14 14 Prz 6:5 140/213 9/32 1166/1608 28/40 1167/1608 2/3 1148/1542 3992/5500
L15 15 Prz 6:5 Deliver thyself as a roe from the hand [of the hunter], and as a bird from the hand of the fowler.
L16 16 Prz 6:5  5 Deliver <05337> (08734) thyself as a roe <06643> from the hand <03027> of the hunter, and as a bird <06833> from the hand <03027> of the fowler <03353>.
L01 1 Prz 6:6   Prz 6:6  6 Idź <03212> (08798) do mrówki <05244>, ty leń <06102>; rozważyć <07200> (08798) jej sposoby <01870> i być mądrym <02449> (08798):                                                                                                
L02 2 Prz 6:6 Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi - bądź mądry:
L03 3 Prz 6:6 נְמָלָ֥ה עָצֵ֑ל רְאֵ֖ה דְרָכֶ֣יהָ וַחֲכָֽם׃
L04 4 Prz 6:6 נְמָלָ֥ה עָצֵ֑ל רְאֵ֖ה דְרָכֶ֣י/הָ וַ/חֲכָֽם׃
L05 5 Prz 6:6 ne•ma•<La> 'a•<cel>; re•'<e> de•ra•<Che>•ha wa•cha•<Cham>.
L06 6 Prz 6:6 H5244H5244 H6102H6102 H7200H7200 H1870H1870 H2449H2449
L07 7 Prz 6:6 ant slothful advise self along exceeding
L08 8 Prz 6:6 mrówka gnuśny doradzać siebie wzdłuż przekraczającej
L09 9 Prz 6:6 to the ant thou sluggard consider her ways and be wise
L10 10 Prz 6:6 do mrówki ty próżniak rozważyć jej sposoby i być mądrym
L11 11 Prz 6:6 ne·ma·Lah 'a·Tzel; re·'Eh de·ra·Chei·ha va·cha·Cham.
L12 12 Prz 6:6 re e de ra che ha wa Ha cham
L13 13 Prz 6:6 rü´Ë düräkʺhä waHákäm
L14 14 Prz 6:6 1/2 1/14 907/1296 399/700 10/26
L15 15 Prz 6:6 Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise:
L16 16 Prz 6:6  6 Go <03212> (08798) to the ant <05244>, thou sluggard <06102>; consider <07200> (08798) her ways <01870>, and be wise <02449> (08798):
L01 1 Prz 6:7   Prz 6:7  7 Który nie mając przewodnik <07101>, nadzorca <07860> (08802), lub władca <04910> (08802)                                                                                                    
L02 2 Prz 6:7 nie znajdziesz u niej zwierzchnika ni stróża żadnego, ni pana,
L03 3 Prz 6:7 אֲשֶׁ֖ר אֵֽין־ לָ֥הּ קָצִ֗ין שֹׁטֵ֥ר וּמֹשֵֽׁל׃
L04 4 Prz 6:7 אֲשֶׁ֖ר אֵֽין־ לָ֥/הּ קָצִ֗ין שֹׁטֵ֥ר וּ/מֹשֵֽׁל׃
L05 5 Prz 6:7 'a•<szer> en- la ka•<cin>, szo•<Ter> u•mo•<szel>.
L06 6 Prz 6:7 H0834H0834 H0369H0369 H0000 H7101H7101 H7860H7860 H4910H4910
L07 7 Prz 6:7 after else captain officer reign
L08 8 Prz 6:7 po więcej kapitan oficer królować
L09 9 Prz 6:7 Which having Which having no guide overseer or ruler
L10 10 Prz 6:7 Który mający Który nie mając przewodnik nadzorca lub władcy
L11 11 Prz 6:7 'a·Sher ein- lah ka·Tzin, sho·Ter u·mo·Shel.
L12 12 Prz 6:7 a szer en - la qa cin szo ter u mo szel
L13 13 Prz 6:7 ´ášer ´ê|n-läh qäcîn šö†ër ûmöšël
L14 14 Prz 6:7 4224/5499 422/786 4829/6522 4/12 25/25 42/80
L15 15 Prz 6:7 Which having no guide, overseer, or ruler,
L16 16 Prz 6:7  7 Which having no guide <07101>, overseer <07860> (08802), or ruler <04910> (08802),
L01 1 Prz 6:8   Prz 6:8  8 Provideth <03559> (08686) Jej mięso <03899> w lecie <07019> i zbiera <0103> (08804) jej jedzenie <03978> w zbiorze <07105>.                                                                                                
L02 2 Prz 6:8 a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm we żniwa.
L03 3 Prz 6:8 תָּכִ֣ין בַּקַּ֣יִץ לַחְמָ֑הּ אָגְרָ֥ה בַ֝קָּצִ֗יר מַאֲכָלָֽהּ׃
L04 4 Prz 6:8 תָּכִ֣ין בַּ/קַּ֣יִץ לַחְמָ֑/הּ אָגְרָ֥ה בַ֝/קָּצִ֗יר מַאֲכָלָֽ/הּ׃
L05 5 Prz 6:8 ta•<Chin> bak•<Ka>•jic lach•<Ma>; 'a•ge•<Ra> wak•ka•<cir>, ma•'a•cha•<La>.
L06 6 Prz 6:8 H3559H3559 H7019H7019 H3899H3899 H0103H0103 H7105H7105 H3978H3978
L07 7 Prz 6:8 certain summer fruit bread gather bough food
L08 8 Prz 6:8 pewny owoce lato chleb zbierać konar żywność
L09 9 Prz 6:8 Provideth in the summer her meat [and] gathereth in the harvest her food
L10 10 Prz 6:8 Provideth w lecie Jej mięso [I] zbiera w zbiorach jej jedzenie
L11 11 Prz 6:8 ta·Chin bak·Ka·yitz lach·Mah; 'a·ge·Rah vak·ka·Tzir, ma·'a·cha·Lah.
L12 12 Prz 6:8 Ta chin Baq qa jic laH ma ag ra waq qa cir ma a cha la
L13 13 Prz 6:8 Täkîn Baqqaºyic laHmäh ´ägrâ baqqäcîr ma´ákäläh
L14 14 Prz 6:8 168/216 6/20 211/295 2/3 33/54 18/29
L15 15 Prz 6:8 Provideth her meat in the summer, [and] gathereth her food in the harvest.
L16 16 Prz 6:8  8 Provideth <03559> (08686) her meat <03899> in the summer <07019>, and gathereth <0103> (08804) her food <03978> in the harvest <07105>.
L01 1 Prz 6:9   Prz 6:9  9 Jak długo Dasz sen <07901> (08799), O próżniak <06102>? kiedy Dasz powstać <06965> (08799) z twego snu <08142>?                                                                                                  
L02 2 Prz 6:9 Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć? A kiedyż ze snu powstaniesz?
L03 3 Prz 6:9 עַד־ מָתַ֖י עָצֵ֥ל ׀ תִּשְׁכָּ֑ב מָ֝תַ֗י תָּק֥וּם מִשְּׁנָתֶֽךָ׃
L04 4 Prz 6:9 עַד־ מָתַ֖י עָצֵ֥ל ׀ תִּשְׁכָּ֑ב מָ֝תַ֗י תָּק֥וּם מִ/שְּׁנָתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Prz 6:9 ad- ma•<Tai> 'a•<cel> tisz•<Kaw>; ma•<Tai>, ta•<Kum> misz•sze•na•<Te>•cha.
L06 6 Prz 6:9 H5704H5704 H4970H4970 H6102H6102 H7901H7901 H4970H4970 H6965H6965 H8142H8142
L07 7 Prz 6:9 against long slothful cast down long abide sleep
L08 8 Prz 6:9 przed długo gnuśny zrzucony długo przestrzegać spać
L09 9 Prz 6:9 long How slothful How long wilt thou sleep How arise sleep
L10 10 Prz 6:9 długo Jak gnuśny Jak długo Dasz snu Jak powstać spać
L11 11 Prz 6:9 ad- ma·Tai 'a·Tzel tish·Kav; ma·Tai, ta·Kum mish·she·na·Te·cha.
L12 12 Prz 6:9 ad - ma taj a cel Tisz Kaw ma taj Ta qum misz sze na te cha  
L13 13 Prz 6:9 `ad-mätay `äcël TišKäb mätay Täqûm miššünäteºkä  
L14 14 Prz 6:9 995/1259 27/43 2/14 175/207 28/43 485/627 13/23
L15 15 Prz 6:9 How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep?
L16 16 Prz 6:9  9 How long wilt thou sleep <07901> (08799), O sluggard <06102>? when wilt thou arise <06965> (08799) out of thy sleep <08142>?
L01 1 Prz 6:10   Prz 6:10  10 Jeszcze trochę <04592> sleep <08142>, trochę <04592> drzemka, <08572>, trochę <04592> składany <02264> z rąk <03027> spać <07901> (08800):                                                                                                
L02 2 Prz 6:10 Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć:
L03 3 Prz 6:10 מְעַ֣ט שֵׁ֭נוֹת מְעַ֣ט תְּנוּמ֑וֹת מְעַ֓ט ׀ חִבֻּ֖ק יָדַ֣יִם לִשְׁכָּֽב׃
L04 4 Prz 6:10 מְעַ֣ט שֵׁ֭נוֹת מְעַ֣ט תְּנוּמ֑וֹת מְעַ֓ט ׀ חִבֻּ֖ק יָדַ֣יִם לִ/שְׁכָּֽב׃
L05 5 Prz 6:10 me•'<At> not me•'<At> te•nu•<Mot>; me•'<At> chib•<Buk> ja•<Da>•jim lisz•<Kaw>.
L06 6 Prz 6:10 H4592H4592 H8142H8142 H4592H4592 H8572H8572 H4592H4592 H2264H2264 H3027H3027 H7901H7901
L07 7 Prz 6:10 almost some sleep almost some slumber almost some fold able cast down
L08 8 Prz 6:10 prawie pewne spać prawie pewne drzemka prawie pewne złóż w stanie zrzucony
L09 9 Prz 6:10 [Yet] a little sleep a little slumber a little folding of the hands to sleep
L10 10 Prz 6:10 [Jednak] mały spać trochę drzemka trochę składanie z rąk spać
L11 11 Prz 6:10 me·'At not me·'At te·nu·Mot; me·'At chib·Buk ya·Da·yim lish·Kav.
L12 12 Prz 6:10 me at sze not me at Te nu mot me at HiB Buq ja da jim lisz Kaw
L13 13 Prz 6:10 mü`a† šënôt mü`a† Tünûmôt mü`a† HiBBùq yädaºyim lišKäb
L14 14 Prz 6:10 66/102 14/23 67/102 4/5 68/102 1/2 1168/1608 176/207
L15 15 Prz 6:10 [Yet] a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:
L16 16 Prz 6:10  10 Yet a little <04592> sleep <08142>, a little <04592> slumber, <08572>, a little <04592> folding <02264> of the hands <03027> to sleep <07901> (08800):
L01 1 Prz 6:11   Prz 6:11  11 Tak będzie dla ciebie bieda <07389> przyjść <0935> (08804) jako ten, który travelleth <01980> (08764), a twój ma <04270> jako uzbrojony <04043> mężczyzna <0376>.                                                                                              
L02 2 Prz 6:11 a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek - jak biedak żebrzący.
L03 3 Prz 6:11 וּבָֽא־ כִמְהַלֵּ֥ךְ רֵאשֶׁ֑ךָ וּ֝מַחְסֹֽרְךָ֗ כְּאִ֣ישׁ מָגֵֽן׃ פ
L04 4 Prz 6:11 וּ/בָֽא־ כִ/מְהַלֵּ֥ךְ רֵאשֶׁ֑/ךָ וּ֝/מַחְסֹֽרְ/ךָ֗ כְּ/אִ֣ישׁ מָגֵֽן׃ פ
L05 5 Prz 6:11 u•wa- chim•hal•<Lech> re•<sze>•cha; u•mach•so•re•cha, ke•'<Isz> ma•<Gen>. <Pe>
L06 6 Prz 6:11 H0935H0935 H1980H1980 H7389H7389 H4270H4270 H0376H0376 H4043H4043
L07 7 Prz 6:11 abide along poverty lack great armed
L08 8 Prz 6:11 przestrzegać wzdłuż ubóstwo brak wielki uzbrojony
L09 9 Prz 6:11 come as one that travelleth So shall thy poverty and thy want man as an armed
L10 10 Prz 6:11 przyjść jako ten, który travelleth Tak będzie dla ciebie bieda a twój chcą mężczyzna jak uzbrojony
L11 11 Prz 6:11 u·va- chim·hal·Lech re·She·cha; u·mach·so·re·cha, ke·'Ish ma·Gen. Peh
L12 12 Prz 6:11 u wa - chim hal lech re sze cha u maH sor cha Ke isz ma gen P
L13 13 Prz 6:11 ûbä|´-kimhallëk rë´šeºkä ûmaHsö|rkä Kü´îš mägën P
L14 14 Prz 6:11 1827/2550 1149/1542 1/7 6/13 1541/2004 48/63
L15 15 Prz 6:11 So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.
L16 16 Prz 6:11  11 So shall thy poverty <07389> come <0935> (08804) as one that travelleth <01980> (08764), and thy want <04270> as an armed <04043> man <0376>.
L01 1 Prz 6:12   Prz 6:12  12 niegrzeczny <01100> osoba, <0120>, wicked <0205> mężczyzna <0376>, walketh <01980> (08802) z uzyskany <06143> usta <06310>.                                                                                                
L02 2 Prz 6:12 Człowiekiem nikczemnym jest i nicponiem: kto chodzi z kłamstwem na ustach,
L03 3 Prz 6:12 אָדָ֣ם בְּ֭לִיַּעַל אִ֣ישׁ אָ֑וֶן ה֝וֹלֵ֗ךְ עִקְּשׁ֥וּת פֶּֽה׃
L04 4 Prz 6:12 אָדָ֣ם בְּ֭לִיַּעַל אִ֣ישׁ אָ֑וֶן ה֝וֹלֵ֗ךְ עִקְּשׁ֥וּת פֶּֽה׃
L05 5 Prz 6:12 'a•<Dam> <Be>•li•ja•'al 'isz '<A>•wen; ho•<Lech>, 'ik•ke•<szut> <Pe>.
L06 6 Prz 6:12 H0120H0120 H1100H1100 H0376H0376 H0205H0205 H1980H1980 H6143H6143 H6310H6310
L07 7 Prz 6:12 person Belial great affliction along froward according
L08 8 Prz 6:12 osoba Belial wielki nieszczęście wzdłuż uzyskany zgodnie
L09 9 Prz 6:12 person A naughty man a wicked walketh with a froward mouth
L10 10 Prz 6:12 osoba Niegrzeczny mężczyzna niegodziwy walketh o uzyskany usta
L11 11 Prz 6:12 'a·Dam Be·li·ya·'al 'ish 'A·ven; ho·Lech, 'ik·ke·Shut Peh.
L12 12 Prz 6:12 a dam Be lij ja al isz a wen ho lech iq qe szut Pe
L13 13 Prz 6:12 ´ädäm Büliyya`al ´îš ´äºwen hôlëk `iqqüšût
L14 14 Prz 6:12 240/552 23/27 1542/2004 46/78 1150/1542 2/2 339/497
L15 15 Prz 6:12 A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.
L16 16 Prz 6:12  12 A naughty <01100> person, <0120>, a wicked <0205> man <0376>, walketh <01980> (08802) with a froward <06143> mouth <06310>.
L01 1 Prz 6:13   Prz 6:13  13 On winketh <07169> (08802) oczami <05869>, on przemawia <04448> (08802) ze stopami <07272>, on naucza <03384> (08688) palcami <0676>;                                                                                                
L02 2 Prz 6:13 oczyma strzela, szurga nogami, palcami swymi wskazuje;
L03 3 Prz 6:13 קֹרֵ֣ץ בְּ֭עֵינָיו מֹלֵ֣ל בְּרַגְלָ֑ו מֹ֝רֶ֗ה בְּאֶצְבְּעֹתָֽיו׃
L04 4 Prz 6:13 קֹרֵ֣ץ בְּ֭/עֵינָי/ו מֹלֵ֣ל בְּ/רַגְלָ֑/ו מֹ֝רֶ֗ה בְּ/אֶצְבְּעֹתָֽי/ו׃
L05 5 Prz 6:13 ko•<Rec> <Be>•'e•naw mo•<Lel> be•rag•<Law>; mo•<Re>, be•'ec•be•'o•<Taw>.
L06 6 Prz 6:13 H7169H7169 H5869H5869 H4448H4448 H7272H7272 H3384H3384 H0676H0676
L07 7 Prz 6:13 form affliction say be able to endure archer finger
L08 8 Prz 6:13 forma nieszczęście powiedzieć być w stanie wytrzymać łucznik palec
L09 9 Prz 6:13 He winketh with his eyes he speaketh with his feet he teacheth with his fingers
L10 10 Prz 6:13 On winketh z oczami On przemawia ze stopami on naucza palcami
L11 11 Prz 6:13 ko·Retz Be·'ei·nav mo·Lel be·rag·Lav; mo·Reh, be·'etz·be·'o·Tav.
L12 12 Prz 6:13 qo rec Be e naw mo lel Be rag law mo re Be ec Be o taw
L13 13 Prz 6:13 qörëc Bü`ênäyw mölël Büragläw mörè Bü´ecBü`ötäyw
L14 14 Prz 6:13 3/5 607/878 5/5 176/241 66/81 24/31
L15 15 Prz 6:13 He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers;
L16 16 Prz 6:13  13 He winketh <07169> (08802) with his eyes <05869>, he speaketh <04448> (08802) with his feet <07272>, he teacheth <03384> (08688) with his fingers <0676>;
L01 1 Prz 6:14   Prz 6:14  14 Frowardness <08419> jest w jego sercu <03820>, on obmyśla <02790> (08802) zgorszenie <07451> nieustannie <06256>, on sieje <07971> (08762) niezgoda <04066> (08675) <04090>.                                                                                            
L02 2 Prz 6:14 a w sercu podstęp ukrywa, stale przemyśliwa zło, jest podnietą do kłótni.
L03 3 Prz 6:14 תַּֽהְפֻּכ֨וֹת ׀ בְּלִבּ֗וֹ חֹרֵ֣שׁ רָ֣ע בְּכָל־ עֵ֑ת [מְדָנִים כ] (מִדְיָנִ֥ים ק) יְשַׁלֵּֽחַ׃
L04 4 Prz 6:14 תַּֽהְפֻּכ֨וֹת ׀ בְּ/לִבּ֗/וֹ חֹרֵ֣שׁ רָ֣ע בְּ/כָל־ עֵ֑ת מדנים מִדְיָנִ֥ים יְשַׁלֵּֽחַ׃
L05 5 Prz 6:14 tah•pu•<Chot> be•lib•<Bo>, cho•<Resz> ra' be•chol '<Et>; [me•da•nim ch] (mid•ja•<Nim> k) je•szal•<Le>•ach.
L06 6 Prz 6:14 H8419H8419 H3820H3820 H2790H2790 H7451H7451 H3605H3605 H6256H6256 H7971H7971
L07 7 Prz 6:14 procession care for altogether adversity all manner after brawling forsake
L08 8 Prz 6:14 procesja dbałość o całkowicie przeciwność losu wszelkiego rodzaju po brawling zapierać się
L09 9 Prz 6:14 Frowardness [is] in his heart he deviseth mischief all manner continually brawling he soweth
L10 10 Prz 6:14 Frowardness [Jest] w swoim sercu on obmyśla bieda wszelkiego rodzaju nieustannie brawling on sieje
L11 11 Prz 6:14 tah·pu·Chot be·lib·Bo, cho·Resh ra' be·chol 'Et; [me·da·nim ch] (mid·ya·Nim k) ye·shal·Le·ach.
L12 12 Prz 6:14 Tah Pu chot Be liB Bo Ho resz ra Be chol - et (me da nim) [mid ja nim] je szal le aH
L13 13 Prz 6:14 Ta|hPùkôt BüliBBô Hörëš rä` Bükol-`ët (müdänîm) [midyänîm] yüšallëªH
L14 14 Prz 6:14 4/10 303/592 49/74 361/665 3942/5415 151/294 1/7 647/847
L15 15 Prz 6:14 Frowardness [is] in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord.
L16 16 Prz 6:14  14 Frowardness <08419> is in his heart <03820>, he deviseth <02790> (08802) mischief <07451> continually <06256>; he soweth <07971> (08762) discord <04066> (08675) <04090>.
L01 1 Prz 6:15   Prz 6:15  15 Przeto jego nieszczęście <0343> przyjść <0935> (08799) nagle <06597>, nagle <06621> jest on złamany <07665> (08735) bez remedium <04832>.                                                                                                
L02 2 Prz 6:15 Dlatego nagle zagłada nań przyjdzie: w mgnieniu oka zniszczony - i nieodwracalnie.
L03 3 Prz 6:15 עַל־ כֵּ֗ן פִּ֭תְאֹם יָב֣וֹא אֵיד֑וֹ פֶּ֥תַע יִ֝שָּׁבֵ֗ר וְאֵ֣ין מַרְפֵּֽא׃ פ
L04 4 Prz 6:15 עַל־ כֵּ֗ן פִּ֭תְאֹם יָב֣וֹא אֵיד֑/וֹ פֶּ֥תַע יִ֝שָּׁבֵ֗ר וְ/אֵ֣ין מַרְפֵּֽא׃ פ
L05 5 Prz 6:15 al- <Ken>, <Pit>•'om ja•<wo> e•<Do>; <Pe>•ta' jisz•sza•<wer>, we•'<en> mar•<Pe>. <Pe>
L06 6 Prz 6:15 H5921H5921 H3651H3651 H6597H6597 H0935H0935 H0343H0343 H6621H6621 H7665H7665 H0369H0369 H4832H4832
L07 7 Prz 6:15 above after that straightway abide calamity at an instant break down else cure
L08 8 Prz 6:15 powyżej po tym zaraz przestrzegać nieszczęście na natychmiastowy przełamać więcej leczyć
L09 9 Prz 6:15 and after that suddenly come Therefore shall his calamity suddenly shall he be broken and there without remedy
L10 10 Prz 6:15 i po tym nagle przyjść Przeto jego nieszczęście nagle jest on uszkodzony i tam bez środka
L11 11 Prz 6:15 al- Ken, Pit·'om ya·Vo ei·Do; Pe·ta' yish·sha·Ver, ve·'Ein mar·Pe. Peh
L12 12 Prz 6:15 al - Ken Pi tom ja wo e do Pe ta jisz sza wer we en mar Pe P
L13 13 Prz 6:15 `al-Kën Pit´öm yäbô´ ´êdô Peºta` yiššäbër wü´ên marPë´ P
L14 14 Prz 6:15 3894/5759 422/767 12/25 1828/2550 12/24 3/7 64/147 423/786 4/16
L15 15 Prz 6:15 Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy.
L16 16 Prz 6:15  15 Therefore shall his calamity <0343> come <0935> (08799) suddenly <06597>; suddenly <06621> shall he be broken <07665> (08735) without remedy <04832>.
L01 1 Prz 6:16   Prz 6:16  16 Te sześć <08337> rzeczy Czyż Pan <03068> <08130 nienawidzić> (08804): tak, siedem <07651> są obrzydliwością <08441> do niego <05315>:                                                                                                
L02 2 Prz 6:16 Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę:
L03 3 Prz 6:16 שֶׁשׁ־ הֵ֭נָּה שָׂנֵ֣א יְהוָ֑ה וְ֝שֶׁ֗בַע [תֹּועֲבֹות כ] (תֹּועֲבַ֥ת ק) נַפְשֽׁוֹ׃
L04 4 Prz 6:16 שֶׁשׁ־ הֵ֭נָּה שָׂנֵ֣א יְהוָ֑ה וְ֝/שֶׁ֗בַע תועבות תּוֹעֲבַ֥ת נַפְשֽׁ/וֹ׃
L05 5 Prz 6:16 szesz- <Hen>•na sa•<Ne> <jah>•we; we•<sze>•wa', [to•'a•<wot> ch] (to•'a•<wat> k) naf•<szo>.
L06 6 Prz 6:16 H8337H8337 H2007H2007 H8130H8130 H3068H3068 H7651H7651 H5315H5315
L07 7 Prz 6:16 six in enemy Jehovah seven Tolaites any
L08 8 Prz 6:16 sześć w wróg Jahwe siedem Tolaites każdy
L09 9 Prz 6:16 These six in hate [things] doth the LORD yea seven Tolaites unto him
L10 10 Prz 6:16 Te sześć w nienawidzić [Wszystko] doth Pan tak siedem Tolaites mu
L11 11 Prz 6:16 shesh- Hen·nah sa·Ne Yah·weh; ve·She·va', [to·'a·Vot ch] (to·'a·Vat k) naf·Sho.
L12 12 Prz 6:16 szesz - hen na sa ne jhwh(a do naj) we sze wa (To a wot) [To a wat] naf szo
L13 13 Prz 6:16 šeš-hënnâ Sänë´ yhwh(´ädönäy) wüšeºba` (Tô`ábôt) [Tô`ábat] napšô
L14 14 Prz 6:16 198/215 26/48 102/145 4387/6220 351/393 1/1 518/751
L15 15 Prz 6:16 These six [things] doth the LORD hate: yea, seven [are] an abomination unto him:
L16 16 Prz 6:16  16 These six <08337> things doth the LORD <03068> hate <08130> (08804): yea, seven <07651> are an abomination <08441> unto him <05315>:
L01 1 Prz 6:17   Prz 6:17  17 dumny <07311> (08802) wygląd <05869>, leżące <08267> język <03956> i ręce <03027>, które rzucają <08210> (08802) niewinny <05355> krwi <01818>                                                                                              
L02 2 Prz 6:17 wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały,
L03 3 Prz 6:17 עֵינַ֣יִם רָ֭מוֹת לְשׁ֣וֹן שָׁ֑קֶר וְ֝יָדַ֗יִם שֹׁפְכ֥וֹת דָּם־ נָקִֽי׃
L04 4 Prz 6:17 עֵינַ֣יִם רָ֭מוֹת לְשׁ֣וֹן שָׁ֑קֶר וְ֝/יָדַ֗יִם שֹׁפְכ֥וֹת דָּם־ נָקִֽי׃
L05 5 Prz 6:17 'e•<Na>•jim <Ra>•mot le•<szon> <sza>•ker; we•ja•<Da>•jim, szo•fe•<Chot> dom- na•<Ki>.
L06 6 Prz 6:17 H5869H5869 H7311H7311 H3956H3956 H8267H8267 H3027H3027 H8210H8210 H1818H1818 H5355H5355
L07 7 Prz 6:17 affliction bring up babbler without a cause able cast  bloodshed blameless
L08 8 Prz 6:17 nieszczęście wychować papla bez przyczyny w stanie rzucać rozlew krwi nienaganny
L09 9 Prz 6:17 look A proud tongue a lying and hands that shed blood innocent
L10 10 Prz 6:17 wyglądać Dumny język kłamstwo i ręce że szopa krew niewinny
L11 11 Prz 6:17 'ei·Na·yim Ra·mot le·Shon Sha·ker; ve·ya·Da·yim, sho·fe·Chot dom- na·Ki.
L12 12 Prz 6:17 e na jim ra mot le szon sza qer we ja da jim szof chot Dam - na qi  
L13 13 Prz 6:17 `ênaºyim rämôt lüšôn šäºqer wüyädaºyim šöpkôt Däm-näqî  
L14 14 Prz 6:17 608/878 131/185 65/117 40/113 1169/1608 52/113 255/359 34/43
L15 15 Prz 6:17 A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,
L16 16 Prz 6:17  17 A proud <07311> (08802) look <05869>, a lying <08267> tongue <03956>, and hands <03027> that shed <08210> (08802) innocent <05355> blood <01818>,
L01 1 Prz 6:18   Prz 6:18  18 serce <03820>, który obmyśla <02790> (08802) wicked <0205> wyobraźnia <04284>, stopy <07272> że będzie skory <04116> (08764) w prowadzeniu <07323> (08800) do psot <07451> ,                                                                                            
L02 2 Prz 6:18 serce knujące złe plany, nogi, co biegną prędko do zbrodni,
L03 3 Prz 6:18 לֵ֗ב חֹ֭רֵשׁ מַחְשְׁב֣וֹת אָ֑וֶן רַגְלַ֥יִם מְ֝מַהֲר֗וֹת לָר֥וּץ לָֽרָעָה׃
L04 4 Prz 6:18 לֵ֗ב חֹ֭רֵשׁ מַחְשְׁב֣וֹת אָ֑וֶן רַגְלַ֥יִם מְ֝מַהֲר֗וֹת לָ/ר֥וּץ לָֽ/רָעָה׃
L05 5 Prz 6:18 <Lew>, <Cho>•resz mach•sze•<wot> '<A>•wen; rag•<La>•jim me•ma•ha•<Rot>, la•<Ruc> <La>•ra•'a.
L06 6 Prz 6:18 H3820H3820 H2790H2790 H4284H4284 H0205H0205 H7272H7272 H4116H4116 H7323H7323 H7451H7451
L07 7 Prz 6:18 care for altogether cunning  affliction be able to endure be carried headlong break down adversity
L08 8 Prz 6:18 dbałość o całkowicie przebiegłość nieszczęście być w stanie wytrzymać być prowadzone na oślep przełamać przeciwność losu
L09 9 Prz 6:18 An heart that deviseth imaginations wicked feet that be swift in running to mischief
L10 10 Prz 6:18 Serce że obmyśla wyobraźnia niegodziwy stopy że być szybkie w prowadzeniu do psot
L11 11 Prz 6:18 Lev, Cho·resh mach·she·Vot 'A·ven; rag·La·yim me·ma·ha·Rot, la·Rutz La·ra·'ah.
L12 12 Prz 6:18 lew Ho resz maH sze wot a wen rag la jim me ma ha rot la ruc la ra a
L13 13 Prz 6:18 lëb Hörëš maHšübôt ´äºwen raglaºyim mümahárôt lärûc läºrä`â
L14 14 Prz 6:18 304/592 50/74 22/56 47/78 177/241 50/64 82/102 362/665
L15 15 Prz 6:18 An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,
L16 16 Prz 6:18  18 An heart <03820> that deviseth <02790> (08802) wicked <0205> imaginations, <04284>, feet <07272> that be swift <04116> (08764) in running <07323> (08800) to mischief <07451>,
L01 1 Prz 6:19   Prz 6:19  19 false <08267> świadkiem <05707>, który przemawia <06315> (08686) leży <03577>, a kto sieje <07971> (08764) niezgoda <04090> wśród braci <0251>.                                                                                              
L02 2 Prz 6:19 świadek fałszywy, co kłamie, i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci.
L03 3 Prz 6:19 יָפִ֣יחַ כְּ֭זָבִים עֵ֣ד שָׁ֑קֶר וּמְשַׁלֵּ֥חַ מְ֝דָנִ֗ים בֵּ֣ין אַחִֽים׃ פ
L04 4 Prz 6:19 יָפִ֣יחַ כְּ֭זָבִים עֵ֣ד שָׁ֑קֶר וּ/מְשַׁלֵּ֥חַ מְ֝דָנִ֗ים בֵּ֣ין אַחִֽים׃ פ
L05 5 Prz 6:19 ja•<Fi>•ach <Ke>•za•wim 'ed <sza>•ker; u•me•szal•<Le>•ach me•da•<Nim>, ben 'a•<Chim>. <Pe>
L06 6 Prz 6:19 H6315H6315 H3577H3577 H5707H5707 H8267H8267 H7971H7971 H4090H4090 H0996H0996 H0251H0251
L07 7 Prz 6:19 blow  deceitful witness without a cause forsake discord among another
L08 8 Prz 6:19 wiać kłamliwy świadczyć bez przyczyny zapierać się niezgoda wśród inny
L09 9 Prz 6:19 [that] speaketh lies witness A false and he that soweth discord among among brethren
L10 10 Prz 6:19 [Że] przemawia leży świadczyć Fałszywy a kto sieje niezgoda wśród wśród braci
L11 11 Prz 6:19 ya·Fi·ach Ke·za·vim 'ed Sha·ker; u·me·shal·Le·ach me·da·Nim, bein 'a·Chim. Peh
L12 12 Prz 6:19 ja fi aH Ke za wim ed sza qer u me szal le aH me da nim Ben a Him P
L13 13 Prz 6:19 yäpîªH Küzäbîm `ëd šäºqer ûmüšallëªH müdänîm Bên ´aHîm P
L14 14 Prz 6:19 3/14 7/29 43/70 41/113 648/847 1/2 309/406 573/630
L15 15 Prz 6:19 A false witness [that] speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.
L16 16 Prz 6:19  19 A false <08267> witness <05707> that speaketh <06315> (08686) lies <03577>, and he that soweth <07971> (08764) discord <04090> among brethren <0251>.
L01 1 Prz 6:20   Prz 6:20  20 Mój syn <01121> <05341 zachować> (08798) ojciec twój tych <01> przykazanie <04687> i porzuci <05203> (08799) nie prawo <08451> matki twego <0517>:                                                                                              
L02 2 Prz 6:20 Strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki,
L03 3 Prz 6:20 נְצֹ֣ר בְּ֭נִי מִצְוַ֣ת אָבִ֑יךָ וְאַל־ תִּ֝טֹּ֗שׁ תּוֹרַ֥ת אִמֶּֽךָ׃
L04 4 Prz 6:20 נְצֹ֣ר בְּ֭נִ/י מִצְוַ֣ת אָבִ֑י/ךָ וְ/אַל־ תִּ֝טֹּ֗שׁ תּוֹרַ֥ת אִמֶּֽ/ךָ׃
L05 5 Prz 6:20 ne•<cor> <Be>•ni mic•<wat> 'a•<wi>•cha; we•'al- tit•<Tosz>, to•<Rat> 'im•<Me>•cha.
L06 6 Prz 6:20 H5341H5341 H1121H1121 H4687H4687 H0001H0001 H0408H0408 H5203H5203 H8451H8451 H0517H0517
L07 7 Prz 6:20 besieged afflicted commanded chief nay cast off bullock dam
L08 8 Prz 6:20 oblegany dotknięty przykazał szef ba odtrącić byczek tama
L09 9 Prz 6:20 keep My son commandment thy father's not and forsake not the law of thy mother
L10 10 Prz 6:20 zachować Mój syn przykazanie twego ojca nie i porzuci nie prawo twojej matki
L11 11 Prz 6:20 ne·Tzor Be·ni mitz·Vat 'a·Vi·cha; ve·'al- tit·Tosh, to·Rat 'im·Me·cha.
L12 12 Prz 6:20 ne cor Be ni mic wat a wi cha we al - Tit tosz To rat im me cha  
L13 13 Prz 6:20 nücör Bünî micwat ´äbîºkä wü´al-Ti††öš Tôrat ´immeºkä  
L14 14 Prz 6:20 40/61 4248/4921 158/178 1051/1212 445/725 23/40 161/216 167/220
L15 15 Prz 6:20 My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother:
L16 16 Prz 6:20  20 My son <01121>, keep <05341> (08798) thy father's <01> commandment <04687>, and forsake <05203> (08799) not the law <08451> of thy mother <0517>:
L01 1 Prz 6:21   Prz 6:21  21 Bind <07194> (08798) im nieustannie <08548> na twoim sercu <03820> i krawat <06029> (08798) im o twojej szyi <01621>.                                                                                                  
L02 2 Prz 6:21 w sercu je wyryj na zawsze i zawieś sobie na szyi!
L03 3 Prz 6:21 קָשְׁרֵ֣ם עַל־ לִבְּךָ֣ תָמִ֑יד עָ֝נְדֵ֗ם עַל־ גַּרְגְּרֹתֶֽךָ׃
L04 4 Prz 6:21 קָשְׁרֵ֣/ם עַל־ לִבְּ/ךָ֣ תָמִ֑יד עָ֝נְדֵ֗/ם עַל־ גַּרְגְּרֹתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Prz 6:21 ka•sze•<Rem> al- lib•be•<Cha> ta•<Mid>; 'a•ne•<Dem>, al- gar•ge•ro•<Te>•cha.
L06 6 Prz 6:21 H7194H7194 H5921H5921 H3820H3820 H8548H8548 H6029H6029 H5921H5921 H1621H1621
L07 7 Prz 6:21 bind  above care for alway tie above neck
L08 8 Prz 6:21 związania powyżej dbałość o sprecyzowane krawat powyżej szyja
L09 9 Prz 6:21 Bind around upon thine heart them continually [and] tie around them about thy neck
L10 10 Prz 6:21 Bind około na twoim sercu im nieustannie [I] remis około im o twojej szyi
L11 11 Prz 6:21 ka·she·Rem al- lib·be·Cha ta·Mid; 'a·ne·Dem, al- gar·ge·ro·Te·cha.
L12 12 Prz 6:21 qosz rem al - liB Be cha ta mid on dem al - Gar Ge ro te cha    
L13 13 Prz 6:21 qošrëm `al-liBBükä tämîd `ondëm `al-GarGüröteºkä    
L14 14 Prz 6:21 39/44 3895/5759 305/592 78/104 2/2 3896/5759 4/4
L15 15 Prz 6:21 Bind them continually upon thine heart, [and] tie them about thy neck.
L16 16 Prz 6:21  21 Bind <07194> (08798) them continually <08548> upon thine heart <03820>, and tie <06029> (08798) them about thy neck <01621>.
L01 1 Prz 6:22   Prz 6:22  22 Kiedy idziesz <01980> (08692), musi on prowadzić <05148> (08686) cię, kiedy śpisz <07901> (08800), zachowuje <08104> (08799) tobą, a kiedy ty awakest <06974> (08689), to mówić <07878> (08799) z tobą.                                                                                          
L02 2 Prz 6:22 Gdy idziesz, niech one cię wiodą, czuwają nad tobą, gdy zaśniesz; gdy budzisz się - mówią do ciebie:
L03 3 Prz 6:22 בְּהִתְהַלֶּכְךָ֨ ׀ תַּנְחֶ֬ה אֹתָ֗ךְ בְּֽ֭שָׁכְבְּךָ תִּשְׁמֹ֣ר עָלֶ֑יךָ וַ֝הֲקִיצ֗וֹתָ הִ֣יא תְשִׂיחֶֽךָ׃
L04 4 Prz 6:22 בְּ/הִתְהַלֶּכְ/ךָ֨ ׀ תַּנְחֶ֬ה אֹתָ֗/ךְ בְּֽ֭/שָׁכְבְּ/ךָ תִּשְׁמֹ֣ר עָלֶ֑י/ךָ וַ֝/הֲקִיצ֗וֹתָ הִ֣יא תְשִׂיחֶֽ/ךָ׃
L05 5 Prz 6:22 be•hit•hal•lech•<Cha> tan•<Che> 'o•<Tach>, <Be>•sza•che•be•cha tisz•<Mor> 'a•<Le>•cha; wa•ha•ki•<co>•ta, hi te•si•<Che>•cha.
L06 6 Prz 6:22 H1980H1980 H5148H5148 H0853H0853 H7901H7901 H8104H8104 H5921H5921 H6974H6974 H1931H1931 H7878H7878
L07 7 Prz 6:22 along bestow cast down beward above arise he commune
L08 8 Prz 6:22 wzdłuż obdarzyć zrzucony beward powyżej powstać on gmina
L09 9 Prz 6:22 When thou goest it shall lead thee when thou sleepest it shall keep over thee and [when] thou awakest they it shall talk
L10 10 Prz 6:22 Kiedy idziesz powinna prowadzić ci, kiedy śpisz prowadzi ono przez ci i [kiedy] ty awakest one powinna mówić
L11 11 Prz 6:22 be·hit·hal·lech·Cha tan·Cheh 'o·Tach, Be·sha·che·be·cha tish·Mor 'a·Lei·cha; va·ha·ki·Tzo·ta, hi te·si·Che·cha.
L12 12 Prz 6:22 Be hit hal le che cha Tan He o tach Be szoch Be cha Tisz mor a le cha wa ha qi co ta hi te si He cha
L13 13 Prz 6:22 Bühithallekükä TanHè ´ötäk Bü|šokBükä Tišmör `älʺkä waháqîcôºtä hî´ tüSîHeºkä
L14 14 Prz 6:22 1151/1542 35/39 8829/11047 177/207 369/468 3897/5759 11/23 1380/1867 20/21
L15 15 Prz 6:22 When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and [when] thou awakest, it shall talk with thee.
L16 16 Prz 6:22  22 When thou goest <01980> (08692), it shall lead <05148> (08686) thee; when thou sleepest <07901> (08800), it shall keep <08104> (08799) thee; and when thou awakest <06974> (08689), it shall talk <07878> (08799) with thee.
L01 1 Prz 6:23   Prz 6:23  23 Dla przykazania <04687> jest lampa <05216>, a prawa <08451> jest lekki <0216>, a reproofs <08433> wykładowym <04148> są sposobem <01870> z życia <02416>:                                                                                              
L02 2 Prz 6:23 bo lampą jest nakaz, a światłem Prawo, drogą do życia - upomnienie, nagana.
L03 3 Prz 6:23 כִּ֤י נֵ֣ר מִ֭צְוָה וְת֣וֹרָה א֑וֹר וְדֶ֥רֶךְ חַ֝יִּ֗ים תּוֹכְח֥וֹת מוּסָֽר׃
L04 4 Prz 6:23 כִּ֤י נֵ֣ר מִ֭צְוָה וְ/ת֣וֹרָה א֑וֹר וְ/דֶ֥רֶךְ חַ֝יִּ֗ים תּוֹכְח֥וֹת מוּסָֽר׃
L05 5 Prz 6:23 ki ner <Mic>•wa we•<To>•ra or; we•<De>•rech chai•<jim>, toch•<Chot> mu•<Sar>.
L06 6 Prz 6:23 H3588H3588 H5216H5216 H4687H4687 H8451H8451 H0216H0216 H1870H1870 H2416H2416 H8433H8433 H4148H4148
L07 7 Prz 6:23 inasmuch candle commanded bullock bright along age among bond
L08 8 Prz 6:23 ponieważ świeca przykazał byczek jasny wzdłuż wiek wśród obligacja
L09 9 Prz 6:23 is a [is] a lamp For the commandment and the law [is] light [are] the way of life and reproofs of instruction
L10 10 Prz 6:23 jest [Jest] lampa Na przykazaniu i prawa [Jest] światło [Są] sposób z życia i reproofs z instrukcją
L11 11 Prz 6:23 ki ner Mitz·vah ve·To·rah or; ve·De·rech chai·Yim, toch·Chot mu·Sar.
L12 12 Prz 6:23 Ki ner mic wa we to ra or we de rech Haj jim Toch Hot mu sar
L13 13 Prz 6:23 nër micwâ wütôºrâ ´ôr wüdeºrek Hayyîm TôkHôt mûsär
L14 14 Prz 6:23 3004/4478 39/48 159/178 162/216 71/122 400/700 332/499 13/28 16/50
L15 15 Prz 6:23 For the commandment [is] a lamp; and the law [is] light; and reproofs of instruction [are] the way of life:
L16 16 Prz 6:23  23 For the commandment <04687> is a lamp <05216>; and the law <08451> is light <0216>; and reproofs <08433> of instruction <04148> are the way <01870> of life <02416>:
L01 1 Prz 6:24   Prz 6:24  24 Aby zachować <08104> (08800) cię od zła <07451> kobieta <0802>, od pochlebstw <02513> języka <03956> z obcej kobiety <05237>.                                                                                                
L02 2 Prz 6:24 One cię strzegą przed złą kobietą, przed obcą, choć język ma gładki:
L03 3 Prz 6:24 לִ֭שְׁמָרְךָ מֵאֵ֣שֶׁת רָ֑ע מֵֽ֝חֶלְקַ֗ת לָשׁ֥וֹן נָכְרִיָּֽה׃
L04 4 Prz 6:24 לִ֭/שְׁמָרְ/ךָ מֵ/אֵ֣שֶׁת רָ֑ע מֵֽ֝/חֶלְקַ֗ת לָשׁ֥וֹן נָכְרִיָּֽה׃
L05 5 Prz 6:24 <Lisz>•ma•re•cha me•'<E>•szet <Ra>'; me•chel•<Kat>, la•<szon> na•che•ri•<jah>.
L06 6 Prz 6:24 H8104H8104 H0802H0802 H7451H7451 H2513H2513 H3956H3956 H5237H5237
L07 7 Prz 6:24 beward ess adversity field babbler alien
L08 8 Prz 6:24 beward es przeciwność losu pole papla obcy
L09 9 Prz 6:24 To keep woman thee from the evil from the flattery of the tongue of a strange woman
L10 10 Prz 6:24 Aby utrzymać kobieta ci od zła od pochlebstw języka z obcej kobiety
L11 11 Prz 6:24 Lish·ma·re·cha me·'E·shet Ra'; me·chel·Kat, la·Shon na·che·ri·Yah.
L12 12 Prz 6:24 lisz mor cha me e szet ra me Hel qat la szon noch rij ja
L13 13 Prz 6:24 lišmorkä më´ëºšet rä` më|Helqat läšôn nokriyyâ
L14 14 Prz 6:24 370/468 657/781 363/665 24/29 66/117 33/45
L15 15 Prz 6:24 To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.
L16 16 Prz 6:24  24 To keep <08104> (08800) thee from the evil <07451> woman <0802>, from the flattery <02513> of the tongue <03956> of a strange woman <05237>.
L01 1 Prz 6:25   Prz 6:25  25 Lust <02530> (08799) nie po jej piękna <03308> w twoim sercu <03824>, ani niech się <03947> (08799) cię powiekach <06079>.                                                                                                
L02 2 Prz 6:25 jej wdzięków niech serce twoje nie pragnie, powiekami jej nie daj się złowić,
L03 3 Prz 6:25 אַל־ תַּחְמֹ֣ד יָ֭פְיָהּ בִּלְבָבֶ֑ךָ וְאַל־ תִּ֝קָּֽחֲךָ֗ בְּעַפְעַפֶּֽיהָ׃
L04 4 Prz 6:25 אַל־ תַּחְמֹ֣ד יָ֭פְיָ/הּ בִּ/לְבָבֶ֑/ךָ וְ/אַל־ תִּ֝קָּֽחֲ/ךָ֗ בְּ/עַפְעַפֶּֽי/הָ׃
L05 5 Prz 6:25 al- tach•<Mod> <ja>•fe•ja> bil•wa•<we>•cha; we•'al- tik•ka•cha•cha, be•'af•'ap•<Pe>•ha.
L06 6 Prz 6:25 H0408H0408 H2530H2530 H3308H3308 H3824H3824 H0408H0408 H3947H3947 H6079H6079
L07 7 Prz 6:25 nay beauty beauty heart nay accept dawning
L08 8 Prz 6:25 ba piękno piękno serce ba przyjąć świta
L09 9 Prz 6:25 Nor Lust not after her beauty in thine heart Nor neither let her take thee with her eyelids
L10 10 Prz 6:25 Ani Żądza nie po jej piękno w twym sercu Ani nie wolno jej było brać ci z powiek
L11 11 Prz 6:25 al- tach·Mod Ya·fe·yah bil·va·Ve·cha; ve·'al- tik·ka·cha·cha, be·'af·'ap·Pei·ha.
L12 12 Prz 6:25 al - TaH mod jof ja Bil wa we cha we al - Tiq qa Ha cha Be a faP Pe ha    
L13 13 Prz 6:25 ´al-TaHmöd yopyäh Bilbäbeºkä wü´al-Tiqqä|Hákä Bü`ap`aPPʺhä    
L14 14 Prz 6:25 446/725 15/28 4/19 199/252 447/725 769/964 8/10
L15 15 Prz 6:25 Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids.
L16 16 Prz 6:25  25 Lust <02530> (08799) not after her beauty <03308> in thine heart <03824>; neither let her take <03947> (08799) thee with her eyelids <06079>.
L01 1 Prz 6:26   Prz 6:26  26 na drodze <01157> whorish <02181> (08802) kobieta <0802> człowiek doprowadza się do kawałka <03603> chleba <03899>: i cudzołożnicą <0802> <0376> będzie polowanie <06679> (08799) za cenny <03368> życie <05315>.                                                                                        
L02 2 Prz 6:26 bo nierządnicy wystarczy kęs chleba, zamężna zaś czyha na cenne życie.
L03 3 Prz 6:26 כִּ֤י בְעַד־ אִשָּׁ֥ה זוֹנָ֗ה עַֽד־ כִּכַּ֫ר לָ֥חֶם וְאֵ֥שֶׁת אִ֑ישׁ נֶ֖פֶשׁ יְקָרָ֣ה תָצֽוּד׃ פ
L04 4 Prz 6:26 כִּ֤י בְעַד־ אִשָּׁ֥ה זוֹנָ֗ה עַֽד־ כִּכַּ֫ר לָ֥חֶם וְ/אֵ֥שֶׁת אִ֑ישׁ נֶ֖פֶשׁ יְקָרָ֣ה תָצֽוּד׃ פ
L05 5 Prz 6:26 ki we•'ad- 'isz•<sza> zo•<Na>, ad- kik•<Kar> <La>•chem we•'<E>•szet '<Isz>; <Ne>•fesz je•ka•<Ra> ta•<cud>. <Pe>
L06 6 Prz 6:26 H3588H3588 H1157H1157 H0802H0802 H2181H2181 H5704H5704 H3603H3603 H3899H3899 H0802H0802 H0376H0376 H5315H5315 H3368H3368 H6679H6679
L07 7 Prz 6:26 inasmuch about ess commit fornication against loaf bread ess great any valuable chase
L08 8 Prz 6:26 ponieważ o es uprawiali nierząd przed bochenek chleb es wielki każdy cenny pościg
L09 9 Prz 6:26 on For by means of woman a whorish against [a man is brought] to a piece of bread ess he life for the precious will hunt
L10 10 Prz 6:26 na Na drodze kobieta whorish przed [Człowiek doprowadza się] do kawałka chleba es on życie za cenny będzie polować
L11 11 Prz 6:26 ki ve·'ad- 'ish·Shah zo·Nah, ad- kik·Kar La·chem ve·'E·shet 'Ish; Ne·fesh ye·ka·Rah ta·Tzud. Peh
L12 12 Prz 6:26 Ki we ad - isz sza zo na ad - KiK Kar la Hem we e szet isz ne fesz je qa ra ta cud P
L13 13 Prz 6:26 bü`ad-´iššâ zônâ `a|d-KiKKar läºHem wü´ëºšet ´îš neºpeš yüqärâ täcûd P
L14 14 Prz 6:26 3005/4478 72/102 658/781 37/92 996/1259 66/68 212/295 659/781 1543/2004 519/751 25/35 9/18
L15 15 Prz 6:26 For by means of a whorish woman [a man is brought] to a piece of bread: and the adulteress will hunt for the precious life.
L16 16 Prz 6:26  26 For by means of <01157> a whorish <02181> (08802) woman <0802> a man is brought to a piece <03603> of bread <03899>: and the adulteress <0802> <0376> will hunt <06679> (08799) for the precious <03368> life <05315>.
L01 1 Prz 6:27   Prz 6:27  27 Czy człowiek <0376> wziąć <02846> (08799) ogień <0784> w jego łonie <02436>, a jego ubrania <0899> nie być spalone <08313> (08735)?                                                                                                
L02 2 Prz 6:27 Czy schowa kto ogień w zanadrzu, by nie zajęły się jego szaty?
L03 3 Prz 6:27 הֲיַחְתֶּ֤ה אִ֓ישׁ אֵ֬שׁ בְּחֵיק֑וֹ וּ֝בְגָדָ֗יו לֹ֣א תִשָּׂרַֽפְנָה׃
L04 4 Prz 6:27 הֲ/יַחְתֶּ֤ה אִ֓ישׁ אֵ֬שׁ בְּ/חֵיק֑/וֹ וּ֝/בְגָדָ֗י/ו לֹ֣א תִשָּׂרַֽפְנָה׃
L05 5 Prz 6:27 ha•jach•<Te> 'isz 'esz be•che•<Ko>; u•we•ga•<Daw>, lo tis•sa•<Raf>•na.
L06 6 Prz 6:27 H2846H2846 H0376H0376 H0784H0784 H2436H2436 H0899H0899 H3808H3808 H8313H8313
L07 7 Prz 6:27 heap great burning bosom apparel before cause to
L08 8 Prz 6:27 kupa wielki palenie biust strój przed spowodować
L09 9 Prz 6:27 take Can a man fire in his bosom and his clothes not not be burned
L10 10 Prz 6:27 wziąć Czy człowiek ogień w jego łonie i jego ubrania nie nie być spalane
L11 11 Prz 6:27 ha·yach·Teh 'ish 'esh be·chei·Ko; u·ve·ga·Dav, lo tis·sa·Raf·nah.
L12 12 Prz 6:27 ha jaH Te isz esz Be He qo u we ga daw lo tis sa raf na
L13 13 Prz 6:27 háyaHTè ´îš ´ëš BüHêqô ûbügädäyw lö´ tiSSäraºpnâ
L14 14 Prz 6:27 2/4 1544/2004 214/377 24/36 172/216 3272/5164 84/117
L15 15 Prz 6:27 Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?
L16 16 Prz 6:27  27 Can a man <0376> take <02846> (08799) fire <0784> in his bosom <02436>, and his clothes <0899> not be burned <08313> (08735)?
L01 1 Prz 6:28   Prz 6:28  28 Can jedno <0376> GO <01980> (08762) po rozżarzonych węglach <01513>, a jego stopy <07272> nie być spalone <03554> (08735)?                                                                                                
L02 2 Prz 6:28 Czy kto pójdzie po węglach ognistych, a stóp nie poparzy?
L03 3 Prz 6:28 אִם־ יְהַלֵּ֣ךְ אִ֭ישׁ עַל־ הַגֶּחָלִ֑ים וְ֝רַגְלָ֗יו לֹ֣א תִכָּוֶֽינָה׃
L04 4 Prz 6:28 אִם־ יְהַלֵּ֣ךְ אִ֭ישׁ עַל־ הַ/גֶּחָלִ֑ים וְ֝/רַגְלָ֗י/ו לֹ֣א תִכָּוֶֽינָה׃
L05 5 Prz 6:28 im- je•hal•<Lech> 'isz al- hag•ge•cha•<Lim>; we•rag•<Law>, lo tik•ka•<we>•na.
L06 6 Prz 6:28 H0518H0518 H1980H1980 H0376H0376 H5921H5921 H1513H1513 H7272H7272 H3808H3808 H3554H3554
L07 7 Prz 6:28 lo along great above burning coal be able to endure before burn
L08 8 Prz 6:28 lo wzdłuż wielki powyżej spalania węgla być w stanie wytrzymać przed palić
L09 9 Prz 6:28 Or go Can one on upon hot coals and his feet not not be burned
L10 10 Prz 6:28 Lub iść Czy jeden na po rozżarzonych węglach i jego stopy nie nie być spalane
L11 11 Prz 6:28 im- ye·hal·Lech 'ish al- hag·ge·cha·Lim; ve·rag·Lav, lo tik·ka·Vei·nah.
L12 12 Prz 6:28 im - je hal lech isz al - haG Ge Ha lim we rag law lo tiK Ka we na    
L13 13 Prz 6:28 ´im-yühallëk ´îš `al-haGGeHälîm würagläyw lö´ tiKKäwʺnâ    
L14 14 Prz 6:28 796/1068 1152/1542 1545/2004 3898/5759 11/18 178/241 3273/5164 1/2
L15 15 Prz 6:28 Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?
L16 16 Prz 6:28  28 Can one <0376> go <01980> (08762) upon hot coals <01513>, and his feet <07272> not be burned <03554> (08735)?
L01 1 Prz 6:29   Prz 6:29  29 Tak więc ten, który idzie w <0935> (08802) do jego sąsiada <07453> żona <0802>, kto dotknie <05060> (08802) jej nie będzie niewinny <05352> (08735).                                                                                              
L02 2 Prz 6:29 Tak ten, kto idzie do żony bliźniego, kto jej dotknie, nie ujdzie karania.
L03 3 Prz 6:29 כֵּ֗ן הַ֭בָּא אֶל־ אֵ֣שֶׁת רֵעֵ֑הוּ לֹ֥א יִ֝נָּקֶ֗ה כָּֽל־ הַנֹּגֵ֥עַ בָּֽהּ׃
L04 4 Prz 6:29 כֵּ֗ן הַ֭/בָּא אֶל־ אֵ֣שֶׁת רֵעֵ֑/הוּ לֹ֥א יִ֝נָּקֶ֗ה כָּֽל־ הַ/נֹּגֵ֥עַ בָּֽ/הּ׃
L05 5 Prz 6:29 <Ken>, <Hab>•ba el- '<E>•szet re•'<E>•hu; lo jin•na•<Ke>, kal- han•no•<Ge>•a' <Ba>.
L06 6 Prz 6:29 H3651H3651 H0935H0935 H0413H0413 H0802H0802 H7453H7453 H3808H3808 H5352H5352 H3605H3605 H5060H5060 H0000
L07 7 Prz 6:29 after that abide about ess brother before acquit all manner beat
L08 8 Prz 6:29 po tym przestrzegać o es brat przed uniewinnić wszelkiego rodzaju bić
L09 9 Prz 6:29 So So he that goeth in about wife to his neighbour's her will not her shall not be innocent Whoever whosoever toucheth
L10 10 Prz 6:29 Tak Więc on, że idzie w o żona do jego sąsiada jej nie będzie jej nie będzie niewinny Ktokolwiek ktokolwiek dotknie
L11 11 Prz 6:29 Ken, Hab·ba el- 'E·shet re·'E·hu; lo yin·na·Keh, kal- han·no·Ge·a' Bah.
L12 12 Prz 6:29 Ken haB Ba el - e szet re e hu lo jin na qe Kal - han no ge a Ba
L13 13 Prz 6:29 Kën haBBä´ ´el-´ëºšet rë`ëºhû lö´ yinnäqè Kä|l-hannögëª` Bäh
L14 14 Prz 6:29 423/767 1829/2550 3993/5500 660/781 111/185 3274/5164 20/44 3943/5415 107/150 4830/6522
L15 15 Prz 6:29 So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent.
L16 16 Prz 6:29  29 So he that goeth in <0935> (08802) to his neighbour's <07453> wife <0802>; whosoever toucheth <05060> (08802) her shall not be innocent <05352> (08735).
L01 1 Prz 6:30   Prz 6:30  30 Mężczyźni nie gardzić <0936> (08799) złodziej <01590>, jeśli kraść <01589> (08799) w celu zaspokojenia <04390> (08763) jego dusza <05315> kiedy jest głodny <07456> (08799);                                                                                            
L02 2 Prz 6:30 Nie ma hańby dla tego, kto kradnie, by wnętrze napełnić, gdy głodny;
L03 3 Prz 6:30 לֹא־ יָב֣וּזוּ לַ֭גַּנָּב כִּ֣י יִגְנ֑וֹב לְמַלֵּ֥א נַ֝פְשׁ֗וֹ כִּ֣י יִרְעָֽב׃
L04 4 Prz 6:30 לֹא־ יָב֣וּזוּ לַ֭/גַּנָּב כִּ֣י יִגְנ֑וֹב לְ/מַלֵּ֥א נַ֝פְשׁ֗/וֹ כִּ֣י יִרְעָֽב׃
L05 5 Prz 6:30 lo- ja•<wu>•zu lag•gan•no ki jig•<Now>; le•mal•<Le> naf•<szo>, ki jir•'<Aw>.
L06 6 Prz 6:30 H3808H3808 H0936H0936 H1590H1590 H3588H3588 H1589H1589 H4390H4390 H5315H5315 H3588H3588 H7456H7456
L07 7 Prz 6:30 before contemn thief inasmuch carry away accomplish any inasmuch famish
L08 8 Prz 6:30 przed contemn złodziej ponieważ unieść zrealizować każdy ponieważ głodować
L09 9 Prz 6:30 not [Men] do not despise a thief if if he steal to satisfy his soul when when he is hungry
L10 10 Prz 6:30 nie [Ludzie] nie gardzić złodziej jeśli jeśli kraść w celu zaspokojenia jego dusza kiedy gdy jest głodny
L11 11 Prz 6:30 lo- ya·Vu·zu lag·gan·no ki yig·Nov; le·mal·Le naf·Sho, ki yir·'Av.
L12 12 Prz 6:30 lo - ja wu zu laG Gan naw Ki jig now le mal le naf szo Ki ji raw
L13 13 Prz 6:30 lö´-yäbûºzû laGGannäb yignôb lümallë´ napšô yir`äb
L14 14 Prz 6:30 3275/5164 2/11 8/16 3006/4478 33/40 155/253 520/751 3007/4478 8/17
L15 15 Prz 6:30 [Men] do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;
L16 16 Prz 6:30  30 Men do not despise <0936> (08799) a thief <01590>, if he steal <01589> (08799) to satisfy <04390> (08763) his soul <05315> when he is hungry <07456> (08799);
L01 1 Prz 6:31   Prz 6:31  31 Jeśli jednak znaleźć <04672> (08738), powinien przywrócić <07999> (08762) siedmiokrotnie <07659>, podaje on <05414> (08799) cała substancja <01952> z domu <01004>.                                                                                              
L02 2 Prz 6:31 a siedmiokrotnie zwróci złapany , wszystko, co w domu ma, odda.
L03 3 Prz 6:31 וְ֭נִמְצָא יְשַׁלֵּ֣ם שִׁבְעָתָ֑יִם אֶת־ כָּל־ ה֖וֹן בֵּית֣וֹ יִתֵּֽן׃
L04 4 Prz 6:31 וְ֭/נִמְצָא יְשַׁלֵּ֣ם שִׁבְעָתָ֑יִם אֶת־ כָּל־ ה֖וֹן בֵּית֣/וֹ יִתֵּֽן׃
L05 5 Prz 6:31 <we>•nim•ca je•szal•<Lem> sziw•'a•<Ta>•jim; et- kol- <Hon> be•<To> jit•<Ten>.
L06 6 Prz 6:31 H4672H4672 H7999H7999 H7659H7659 H0853H0853 H3605H3605 H1952H1952 H1004H1004 H5414H5414
L07 7 Prz 6:31 be able make amends seven-fold all manner enough court add
L08 8 Prz 6:31 móc zadośćuczynić siedem razy wszelkiego rodzaju dość sąd dodać
L09 9 Prz 6:31 But [if] he be found he shall restore sevenfold all all the substance of his house he shall give
L10 10 Prz 6:31 Ale [jeśli] go znaleźć powinien on przywrócić siedmiokrotnie wszystko cała substancja z domu podaje on
L11 11 Prz 6:31 Ve·nim·tza ye·shal·Lem shiv·'a·Ta·yim; et- kol- Hon bei·To yit·Ten.
L12 12 Prz 6:31 we nim ca je szal lem szi wa ta jim et - Kol - hon Be to jiT Ten
L13 13 Prz 6:31 wünimcä´ yüšallëm šib`ätäºyim ´et-Kol-hôn Bêtô yiTTën
L14 14 Prz 6:31 338/453 76/116 5/6 8830/11047 3944/5415 6/26 1474/2052 1467/2007
L15 15 Prz 6:31 But [if] he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.
L16 16 Prz 6:31  31 But if he be found <04672> (08738), he shall restore <07999> (08762) sevenfold <07659>; he shall give <05414> (08799) all the substance <01952> of his house <01004>.
L01 1 Prz 6:32   Prz 6:32  32 Lecz kto cudzołoży <05003> (08802) z kobietą <0802> lacketh <02638> zrozumienie <03820>: ten, kto <06213> (08799) to destroyeth <07843> (08688) jego własna dusza <05315>.                                                                                            
L02 2 Prz 6:32 Lecz kto cudzołoży, ten jest niemądry: na własną zgubę to czyni.
L03 3 Prz 6:32 נֹאֵ֣ף אִשָּׁ֣ה חֲסַר־ לֵ֑ב מַֽשְׁחִ֥ית נַ֝פְשׁ֗וֹ ה֣וּא יַעֲשֶֽׂנָּה׃
L04 4 Prz 6:32 נֹאֵ֣ף אִשָּׁ֣ה חֲסַר־ לֵ֑ב מַֽשְׁחִ֥ית נַ֝פְשׁ֗/וֹ ה֣וּא יַעֲשֶֽׂ/נָּה׃
L05 5 Prz 6:32 no•'<Ef> 'isz•<sza> cha•sar- <Lew>; masz•<Chit> naf•<szo>, hu ja•'a•<Sen>•na.
L06 6 Prz 6:32 H5003H5003 H0802H0802 H2638H2638 H3820H3820 H7843H7843 H5315H5315 H1931H1931 H6213H6213
L07 7 Prz 6:32 adulterer ess destitute care for batter any he accomplish
L08 8 Prz 6:32 cudzołożnik es w nędzy dbałość o farszu każdy on zrealizować
L09 9 Prz 6:32 [But] whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding it destroyeth his own soul he he [that] doeth
L10 10 Prz 6:32 [Ale] kto popełnia cudzołóstwo z kobietą lacketh zrozumienie to destroyeth jego własna dusza on on [to] czyni
L11 11 Prz 6:32 no·'Ef 'ish·Shah cha·sar- Lev; mash·Chit naf·Sho, hu ya·'a·Sen·nah.
L12 12 Prz 6:32 no ef isz sza Ha sar - lew masz Hit naf szo hu ja a sen na  
L13 13 Prz 6:32 nö´ëp ´iššâ Hásar-lëb ma|šHît napšô hû´ ya`áSeºnnâ  
L14 14 Prz 6:32 9/31 661/781 5/19 306/592 82/147 521/751 1381/1867 1976/2617
L15 15 Prz 6:32 [But] whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he [that] doeth it destroyeth his own soul.
L16 16 Prz 6:32  32 But whoso committeth adultery <05003> (08802) with a woman <0802> lacketh <02638> understanding <03820>: he that doeth <06213> (08799) it destroyeth <07843> (08688) his own soul <05315>.
L01 1 Prz 6:33   Prz 6:33  33 rana <05061> i hańba <07036> powinien on dostać <04672> (08799) i jego wyrzut <02781> nie będą otarte <04229> (08735).                                                                                                  
L02 2 Prz 6:33 Chłostę i wstyd on tu znajdzie, a jego hańba się nie zmaże:
L03 3 Prz 6:33 נֶֽגַע־ וְקָל֥וֹן יִמְצָ֑א וְ֝חֶרְפָּת֗וֹ לֹ֣א תִמָּחֶֽה׃
L04 4 Prz 6:33 נֶֽגַע־ וְ/קָל֥וֹן יִמְצָ֑א וְ֝/חֶרְפָּת֗/וֹ לֹ֣א תִמָּחֶֽה׃
L05 5 Prz 6:33 ne•ga'- we•ka•<Lon> jim•<ca>; we•cher•pa•<To>, lo tim•ma•<Che>.
L06 6 Prz 6:33 H5061H5061 H7036H7036 H4672H4672 H2781H2781 H3808H3808 H4229H4229
L07 7 Prz 6:33 plague confusion be able rebuke before abolish
L08 8 Prz 6:33 plaga zamieszanie móc nagana przed znieść
L09 9 Prz 6:33 A wound and dishonour shall he get and his reproach not shall not be wiped away
L10 10 Prz 6:33 Rana i hańba powinien on otrzymać i jego wyrzut nie nie będą wymazane
L11 11 Prz 6:33 ne·ga'- ve·ka·Lon yim·Tza; ve·cher·pa·To, lo tim·ma·Cheh.
L12 12 Prz 6:33 ne ga - we qa lon jim ca we Her Pa to lo tim ma He
L13 13 Prz 6:33 ne|ga`-wüqälôn yimcä´ wüHerPätô lö´ timmäHè
L14 14 Prz 6:33 77/78 4/17 339/453 34/73 3276/5164 28/36
L15 15 Prz 6:33 A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.
L16 16 Prz 6:33  33 A wound <05061> and dishonour <07036> shall he get <04672> (08799); and his reproach <02781> shall not be wiped away <04229> (08735).
L01 1 Prz 6:34   Prz 6:34  34 Dla zazdrości <07068> jest wściekłość <02534> człowieka <01397>: dlatego, że nie będzie szczędzić <02550> (08799) w ciągu dnia <03117> zemsty <05359>.                                                                                              
L02 2 Prz 6:34 bo zazdrość pobudza gniew męża, nie okaże litości w dniu pomsty,
L03 3 Prz 6:34 כִּֽי־ קִנְאָ֥ה חֲמַת־ גָּ֑בֶר וְלֹֽא־ יַ֝חְמ֗וֹל בְּי֣וֹם נָקָֽם׃
L04 4 Prz 6:34 כִּֽי־ קִנְאָ֥ה חֲמַת־ גָּ֑בֶר וְ/לֹֽא־ יַ֝חְמ֗וֹל בְּ/י֣וֹם נָקָֽם׃
L05 5 Prz 6:34 ki- kin•'<A cha•mat- <Ga>•wer; we•lo- jach•<Mol>, be•<jom> na•<Kam>.
L06 6 Prz 6:34 H3588H3588 H7068H7068 H2534H2534 H1397H1397 H3808H3808 H2550H2550 H3117H3117 H5359H5359
L07 7 Prz 6:34 inasmuch envy anger every one before have compassion age avenged
L08 8 Prz 6:34 ponieważ zazdroszczę złość każdy jeden przed współczuć wiek pomścił
L09 9 Prz 6:34 For For jealousy [is] the rage of a man and he will not therefore he will not spare in the day of vengeance
L10 10 Prz 6:34 Dla Dla zazdrości [Jest] wściekłość człowieka i nie będzie dlatego, że nie będzie szczędzić w dzień z zemsty
L11 11 Prz 6:34 ki- kin·'Ah cha·mat- Ga·ver; ve·lo- yach·Mol, be·Yom na·Kam.
L12 12 Prz 6:34 Ki - qi na Ha mat - Ga wer we lo - jaH mol Be jom na qam
L13 13 Prz 6:34 Kî|-qin´â Hámat-Gäºber wülö|´-yaHmôl Büyôm näqäm
L14 14 Prz 6:34 3008/4478 18/44 43/122 39/65 3277/5164 16/41 1661/2302 7/17
L15 15 Prz 6:34 For jealousy [is] the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.
L16 16 Prz 6:34  34 For jealousy <07068> is the rage <02534> of a man <01397>: therefore he will not spare <02550> (08799) in the day <03117> of vengeance <05359>.
L01 1 Prz 6:35   Prz 6:35  35 On nie uzna <05375> (08799) <06440> jakikolwiek okup <03724>, ani on odpocząć kontekstowych <014> (08.799), choć ty dajesz wiele <07235> (08686) dary <07810>.                                                                                              
L02 2 Prz 6:35 na okup za winę nie spojrzy, dary odrzuci, choćbyś je mnożył.
L03 3 Prz 6:35 לֹא־ יִ֭שָּׂא פְּנֵ֣י כָל־ כֹּ֑פֶר וְלֹֽא־ יֹ֝אבֶ֗ה כִּ֣י תַרְבֶּה־ שֹֽׁחַד׃ פ
L04 4 Prz 6:35 לֹא־ יִ֭שָּׂא פְּנֵ֣י כָל־ כֹּ֑פֶר וְ/לֹֽא־ יֹ֝אבֶ֗ה כִּ֣י תַרְבֶּה־ שֹֽׁחַד׃ פ
L05 5 Prz 6:35 lo- <jis>•sa pe•<Ne> chol <Ko>•fer; we•lo- jo•<we>, ki tar•be <szo>•chad. <Pe>
L06 6 Prz 6:35 H3808H3808 H5375H5375 H6440H6440 H3605H3605 H3724H3724 H3808H3808 H0014H0014 H3588H3588 H7235H7235 H7810H7810
L07 7 Prz 6:35 before accept accept all manner bribe before consent inasmuch abundance  bribe
L08 8 Prz 6:35 przed przyjąć przyjąć wszelkiego rodzaju przekupić przed zgoda ponieważ obfitość przekupić
L09 9 Prz 6:35 Nor accept accept any any ransom Nor neither will he rest content though though thou givest many gifts
L10 10 Prz 6:35 Ani przyjąć przyjąć każdy każdy okup Ani nie będzie odpoczywał treści chociaż chociaż Ty dajesz wiele prezenty
L11 11 Prz 6:35 lo- Yis·sa pe·Nei chol Ko·fer; ve·lo- yo·Veh, ki tar·beh- Sho·chad. Peh
L12 12 Prz 6:35 lo - jis sa Pe ne chol - Ko fer we lo - jo we Ki tar Be - szo Had P
L13 13 Prz 6:35 lö´-yiSSä´ Pünê kol-Köºper wülö|´-yö´bè tarBè-šöºHad P
L14 14 Prz 6:35 3278/5164 429/650 1576/2127 3945/5415 11/17 3279/5164 47/55 3009/4478 139/226 14/23
L15 15 Prz 6:35 He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.
L16 16 Prz 6:35  35 He will not regard <05375> (08799) <06440> any ransom <03724>; neither will he rest content <014> (08799), though thou givest many <07235> (08686) gifts <07810>.
Copyright by Cezary Podolski