Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps106-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 106:1 Ps 106 Ps 106:1  1 Praise <01984> (08761) wy Pan <03050>. O dziękować <03034> (08685) Panu <03068>, bo jest dobry <02896>: Jego miłosierdzie <02617> wytrwa na zawsze <05769>.                                                                                              
L02 2 Ps 106:1 Alleluja. Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość.
L03 3 Ps 106:1 הַֽלְלוּיָ֨הּ ׀ הוֹד֣וּ לַיהוָ֣ה כִּי־ ט֑וֹב כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ׃
L04 4 Ps 106:1 הַֽלְלוּ/יָ֨הּ ׀ הוֹד֣וּ לַ/יהוָ֣ה כִּי־ ט֑וֹב כִּ֖י לְ/עוֹלָ֣ם חַסְדּֽ/וֹ׃
L05 5 Ps 106:1 hal•lu•<ja> ho•<Du> <jah>•we ki- <Tow>; ki le•'o•<Lam> chas•<Do>.
L06 6 Ps 106:1 H1984H1984 H3034H3034 H3068H3068 H3588H3588 H2896H2896 H3588H3588 H5769H5769 H2617H2617
L07 7 Ps 106:1 boast  cast  Jehovah inasmuch beautiful inasmuch alway favour
L08 8 Ps 106:1 pochwalić rzucać Jahwe ponieważ piękny ponieważ sprecyzowane faworyzować
L09 9 Ps 106:1 Praise O give thanks unto the LORD for for [he is] good for [endureth] for ever for his mercy
L10 10 Ps 106:1 Pochwała O dziękować Panu dla za [jest] dobry dla [Wytrwa] na zawsze Jego miłosierdzie
L11 11 Ps 106:1 hal·lu·Yah ho·Du Yah·weh ki- Tov; ki le·'o·Lam chas·Do.
L12 12 Ps 106:1 ha le lu ja ho du ljhwh(la do naj) Ki - tow Ki le o lam Has Do
L13 13 Ps 106:1 ha|lülûyäh hôdû lyhwh(la´dönäy) Kî-†ôb lü`ôläm HasDô
L14 14 Ps 106:1 70/165 74/114 4163/6220 2831/4478 325/561 2832/4478 229/438 141/243
L15 15 Ps 106:1 Praise ye the LORD. O give thanks unto the LORD; for [he is] good: for his mercy [endureth] for ever.
L16 16 Ps 106:1  1 Praise <01984> (08761) ye the LORD <03050>. O give thanks <03034> (08685) unto the LORD <03068>; for he is good <02896>: for his mercy <02617> endureth for ever <05769>.
L01 1 Ps 106:2   Ps 106:2  2 Kto może wypowiedzieć <04448> (08762) potężne czyny <01369> Pana <03068>? kto może pokażę dalej <08085> (08686) cała jego chwała <08416>?                                                                                                
L02 2 Ps 106:2 Któż opowie dzieła potęgi Pana, ogłosi wszystkie Jego pochwały?
L03 3 Ps 106:2 מִ֗י יְ֭מַלֵּל גְּבוּר֣וֹת יְהוָ֑ה יַ֝שְׁמִ֗יעַ כָּל־ תְּהִלָּתֽוֹ׃
L04 4 Ps 106:2 מִ֗י יְ֭מַלֵּל גְּבוּר֣וֹת יְהוָ֑ה יַ֝שְׁמִ֗יעַ כָּל־ תְּהִלָּתֽ/וֹ׃
L05 5 Ps 106:2 <Mi>, <je>•mal•lel ge•wu•<Rot> <jah>•we; jasz•<Mi>•a', kol- te•hil•la•<To>.
L06 6 Ps 106:2 H4310H4310 H4448H4448 H1369H1369 H3068H3068 H8085H8085 H3605H3605 H8416H8416
L07 7 Ps 106:2 any  say force Jehovah attentively all manner deep 
L08 8 Ps 106:2 każdy powiedzieć wymusić Jahwe uważnie wszelkiego rodzaju głęboko
L09 9 Ps 106:2 Who Who can utter the mighty acts of the LORD show all deep 
L10 10 Ps 106:2 Kto Kto może wypowiedzieć potężne działa Pana pokazać wszystko głęboko
L11 11 Ps 106:2 Mi, Ye·mal·lel ge·vu·Rot Yah·weh; yash·Mi·a', kol- te·hil·la·To.
L12 12 Ps 106:2 mi je mal lel Ge wu rot jhwh(a do naj) jasz mi a Kol - Te hil la to  
L13 13 Ps 106:2 yümallël Gübûrôt yhwh(´ädönäy) yašmîª` Kol-Tühillätô  
L14 14 Ps 106:2 258/422 4/5 34/60 4164/6220 695/1154 3813/5415 27/56
L15 15 Ps 106:2 Who can utter the mighty acts of the LORD? [who] can shew forth all his praise?
L16 16 Ps 106:2  2 Who can utter <04448> (08762) the mighty acts <01369> of the LORD <03068>? who can shew forth <08085> (08686) all his praise <08416>?
L01 1 Ps 106:3   Ps 106:3  3 Błogosławiony <0835> są ci, którzy zachowują <08104> (08802) wyrok <04941>, a ten, kto <06213> (08802) sprawiedliwość <06666> zawsze <06256>.                                                                                                
L02 2 Ps 106:3 Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe.
L03 3 Ps 106:3 אַ֭שְׁרֵי שֹׁמְרֵ֣י מִשְׁפָּ֑ט עֹשֵׂ֖ה צְדָקָ֣ה בְכָל־ עֵֽת׃
L04 4 Ps 106:3 אַ֭שְׁרֵי שֹׁמְרֵ֣י מִשְׁפָּ֑ט עֹשֵׂ֖ה צְדָקָ֣ה בְ/כָל־ עֵֽת׃
L05 5 Ps 106:3 '<Asz>•re szo•me•<Re> misz•<Pat>; 'o•<Se> ce•da•<Ka> we•chol- '<Et>.
L06 6 Ps 106:3 H0835H0835 H8104H8104 H4941H4941 H6213H6213 H6666H6666 H3605H3605 H6256H6256
L07 7 Ps 106:3 blessed beward adversary accomplish justice all manner after
L08 8 Ps 106:3 błogosławiony beward przeciwnik zrealizować sprawiedliwość wszelkiego rodzaju po
L09 9 Ps 106:3 Blessed [are] they that keep judgment [and] he that doeth righteousness all at all times
L10 10 Ps 106:3 Błogosławiony [Jest] one, że utrzymanie wyrok [I] ten, kto sprawiedliwość wszystko w każdym czasie
L11 11 Ps 106:3 'Ash·rei sho·me·Rei mish·Pat; 'o·Seh tze·da·Kah ve·chol- 'Et.
L12 12 Ps 106:3 asz re szom re misz Pat o se ce da qa we chol - et  
L13 13 Ps 106:3 ´ašrê šömrê mišPä† `öSË cüdäqâ bükol-`ët  
L14 14 Ps 106:3 21/45 320/468 214/419 1924/2617 53/155 3814/5415 146/294
L15 15 Ps 106:3 Blessed [are] they that keep judgment, [and] he that doeth righteousness at all times.
L16 16 Ps 106:3  3 Blessed <0835> are they that keep <08104> (08802) judgment <04941>, and he that doeth <06213> (08802) righteousness <06666> at all times <06256>.
L01 1 Ps 106:4   Ps 106:4  4 Pamiętaj <02142> (08798) mnie, Panie <03068>, z sprzyjają <07522>, które ty nosisz do twego ludu <05971>: O wizyty <06485> (08798) ja z twego zbawienia <03444>;                                                                                              
L02 2 Ps 106:4 Pamiętaj o nas, Panie, gdyż masz upodobanie w swym ludzie. Przyjdź nam z pomocą,
L03 3 Ps 106:4 זָכְרֵ֣נִי יְ֭הוָה בִּרְצ֣וֹן עַמֶּ֑ךָ פָּ֝קְדֵ֗נִי בִּישׁוּעָתֶֽךָ׃
L04 4 Ps 106:4 זָכְרֵ֣/נִי יְ֭הוָה בִּ/רְצ֣וֹן עַמֶּ֑/ךָ פָּ֝קְדֵ֗/נִי בִּ/ישׁוּעָתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 106:4 za•che•<Re>•ni <jah>•we bir•<con> 'am•<Me>•cha; pa•ke•<De>•ni, bi•szu•'a•<Te>•cha.
L06 6 Ps 106:4 H2142H2142 H3068H3068 H7522H7522 H5971H5971 H6485H6485 H3444H3444
L07 7 Ps 106:4 burn  Jehovah acceptable folk appoint deliverance
L08 8 Ps 106:4 palić Jahwe do przyjęcia ludowy powołać uwolnienie
L09 9 Ps 106:4 Remember me O LORD with the favour [that thou bearest unto] thy people O visit me with thy salvation
L10 10 Ps 106:4 Pamiętać mi Panie z za [Że ty nosisz do twego ludu] O wizycie mi z twego zbawienia
L11 11 Ps 106:4 za·che·Re·ni Yah·weh bir·Tzon 'am·Me·cha; pa·ke·De·ni, bi·shu·'a·Te·cha.
L12 12 Ps 106:4 zoch re ni jhwh(a do naj) Bir con am me cha Poq de ni Bi szu a te cha
L13 13 Ps 106:4 zokrëºnî yhwh(´ädönäy) Bircôn `ammeºkä Poqdëºnî Bîšû`äteºkä
L14 14 Ps 106:4 127/229 4165/6220 27/56 1311/1866 213/301 46/77
L15 15 Ps 106:4 Remember me, O LORD, with the favour [that thou bearest unto] thy people: O visit me with thy salvation;
L16 16 Ps 106:4  4 Remember <02142> (08798) me, O LORD <03068>, with the favour <07522> that thou bearest unto thy people <05971>: O visit <06485> (08798) me with thy salvation <03444>;
L01 1 Ps 106:5   Ps 106:5  5 Abym zobaczyć <07200> (08800) dobry <02896> twego wybrany <0972>, które mogą cieszę <08055> (08800) w radości <08057> narodu twego <01471>, że może chwałę <01984> (08692) z twoim dziedziczenia <05159>.                                                                                          
L02 2 Ps 106:5 abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych, radowali się radością Twojego ludu, chlubili się razem z Twoim dziedzictwem.
L03 3 Ps 106:5 לִרְא֤וֹת ׀ בְּט֘וֹבַ֤ת בְּחִירֶ֗יךָ לִ֭שְׂמֹחַ בְּשִׂמְחַ֣ת גּוֹיֶ֑ךָ לְ֝הִתְהַלֵּ֗ל עִם־ נַחֲלָתֶֽךָ׃
L04 4 Ps 106:5 לִ/רְא֤וֹת ׀ בְּ/ט֘וֹבַ֤ת בְּחִירֶ֗י/ךָ לִ֭/שְׂמֹחַ בְּ/שִׂמְחַ֣ת גּוֹיֶ֑/ךָ לְ֝/הִתְהַלֵּ֗ל עִם־ נַחֲלָתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 106:5 lir•'ot be•<To><wat> be•chi•<Re>•cha, <Lis>•mo•ach be•sim•<Chat> go•<je>•cha; le•hit•hal•<Lel>, im- na•cha•la•<Te>•cha.
L06 6 Ps 106:5 H7200H7200 H2896H2896 H0972H0972 H8055H8055 H8057H8057 H1471H1471 H1984H1984 H5973H5973 H5159H5159
L07 7 Ps 106:5 advise self beautiful choose cheer up exceeding Gentile boast  accompanying heritage
L08 8 Ps 106:5 doradzać siebie piękny wybierać rozweselić przekraczającej Gentile pochwalić towarzyszący dziedzictwo
L09 9 Ps 106:5 That I may see the good of thy chosen that I may rejoice in the gladness of thy nation that I may glory with with thine inheritance
L10 10 Ps 106:5 To może ja zobaczyć dobry twego wybrany abym mógł cieszyć w radości twego narodu że może chwała z z twoim dziedziczenia
L11 11 Ps 106:5 lir·'ot be·To·Vat be·chi·Rei·cha, Lis·mo·ach be·sim·Chat go·Ye·cha; le·hit·hal·Lel, im- na·cha·la·Te·cha.
L12 12 Ps 106:5 li rot Be to wat Be Hi re cha lis mo aH Be sim Hat Go je cha le hit hal lel im - na Ha la te cha  
L13 13 Ps 106:5 lir´ôt Bü†ôbat BüHîrʺkä liSmöªH BüSimHat Gôyeºkä lühithallël `im-naHáläteºkä  
L14 14 Ps 106:5 883/1296 326/561 6/13 88/148 47/93 214/555 71/165 931/1043 172/223
L15 15 Ps 106:5 That I may see the good of thy chosen, that I may rejoice in the gladness of thy nation, that I may glory with thine inheritance.
L16 16 Ps 106:5  5 That I may see <07200> (08800) the good <02896> of thy chosen <0972>, that I may rejoice <08055> (08800) in the gladness <08057> of thy nation <01471>, that I may glory <01984> (08692) with thine inheritance <05159>.
L01 1 Ps 106:6   Ps 106:6  6 Zgrzeszyliśmy <02398> (08804) z naszych ojców <01>, mamy popełnione winy <05753> (08689), zrobiliśmy niegodziwie <07561> (08689).                                                                                                
L02 2 Ps 106:6 Zgrzeszyliśmy, wraz z naszymi przodkami, popełniliśmy nieprawość, żyliśmy występnie.
L03 3 Ps 106:6 חָטָ֥אנוּ עִם־ אֲבוֹתֵ֗ינוּ הֶעֱוִ֥ינוּ הִרְשָֽׁעְנוּ׃
L04 4 Ps 106:6 חָטָ֥אנוּ עִם־ אֲבוֹתֵ֗י/נוּ הֶעֱוִ֥ינוּ הִרְשָֽׁעְנוּ׃
L05 5 Ps 106:6 cha•<Ta>•nu im- a•wo•<Te>•nu, he•'e•<wi>•nu hir•<sza>•'e•nu.
L06 6 Ps 106:6 H2398H2398 H5973H5973 H0001H0001 H5753H5753 H7561H7561
L07 7 Ps 106:6 cleanse accompanying chief do amiss condemn
L08 8 Ps 106:6 oczyścić towarzyszący szef zrobić źle potępiać
L09 9 Ps 106:6 We have sinned like with our fathers we have committed iniquity we have done wickedly
L10 10 Ps 106:6 Zgrzeszyliśmy jak z naszych ojców popełniliśmy nieprawość zrobiliśmy niegodziwie
L11 11 Ps 106:6 cha·Ta·nu im- a·vo·Tei·nu, he·'e·Vi·nu hir·Sha·'e·nu.
L12 12 Ps 106:6 Ha ta nu im - a wo te nu he e wi nu hir sza nu  
L13 13 Ps 106:6 Hä†äº´nû `im-´ábôtêºnû he`éwîºnû hiršäº`nû  
L14 14 Ps 106:6 172/236 932/1043 1044/1212 10/17 26/34
L15 15 Ps 106:6 We have sinned with our fathers, we have committed iniquity, we have done wickedly.
L16 16 Ps 106:6  6 We have sinned <02398> (08804) with our fathers <01>, we have committed iniquity <05753> (08689), we have done wickedly <07561> (08689).
L01 1 Ps 106:7   Ps 106:7  7 Ojcowie nasi <01> rozumieć <07919> (08689) nie twoje cuda <06381> (08737) w Egipcie <04714>, przypomnieli sobie <02142> (08804) nie mnogość <07230> miłosierdzia Twego <02617>, ale sprowokowany <04784> (08686) go na morzu <03220>, nawet w Red <05488> Morze <03220>.                                                                                    
L02 2 Ps 106:7 Ojcowie nasi w Egipcie nie pojęli Twych cudów, nie pamiętali ogromu łask Twoich, lecz zbuntowali się przeciw Najwyższemu nad Morzem Czerwonym.
L03 3 Ps 106:7 אֲב֘וֹתֵ֤ינוּ בְמִצְרַ֨יִם ׀ לֹא־ הִשְׂכִּ֬ילוּ נִפְלְאוֹתֶ֗יךָ לֹ֣א זָ֭כְרוּ אֶת־ רֹ֣ב חֲסָדֶ֑יךָ וַיַּמְר֖וּ עַל־ יָ֣ם בְּיַם־ סֽוּף׃
L04 4 Ps 106:7 אֲב֘וֹתֵ֤י/נוּ בְ/מִצְרַ֨יִם ׀ לֹא־ הִשְׂכִּ֬ילוּ נִפְלְאוֹתֶ֗י/ךָ לֹ֣א זָ֭כְרוּ אֶת־ רֹ֣ב חֲסָדֶ֑י/ךָ וַ/יַּמְר֖וּ עַל־ יָ֣ם בְּ/יַם־ סֽוּף׃
L05 5 Ps 106:7 a•<wo><Te>•nu we•mic•<Ra>•jim lo- his•<Ki>•lu nif•le•'o•<Te>•cha, lo <Za>•che•ru et- ro cha•sa•<De>•cha; wai•jam•<Ru> al- jam be•jam- <Suf>.
L06 6 Ps 106:7 H0001H0001 H4714H4714 H3808H3808 H7919H7919 H6381H6381 H3808H3808 H2142H2142 H0853H0853 H7230H7230 H2617H2617 H4784H4784 H5921H5921 H3220H3220 H3220H3220 H5488H5488
L07 7 Ps 106:7 chief Egypt before consider accomplish before burn  abundance favour bitter above sea sea reed
L08 8 Ps 106:7 szef Egipt przed rozważyć zrealizować przed palić obfitość faworyzować gorzki powyżej morze morze trzcina
L09 9 Ps 106:7 Our fathers in Egypt did not understood not thy wonders did not they remembered not the multitude of thy mercies but provoked by [him] at the sea sea [even] at the Red
L10 10 Ps 106:7 Nasi ojcowie w Egipcie Czy nie rozumieć nie twoje cuda Czy nie przypomnieli sobie nie mnóstwo miłosierdzia Twego ale sprowokowany przez [Mu] na morzu morze [Nawet] w Red
L11 11 Ps 106:7 a·Vo·Tei·nu ve·mitz·Ra·yim lo- his·Ki·lu nif·le·'o·Tei·cha, lo Za·che·ru et- ro cha·sa·Dei·cha; vai·yam·Ru al- yam be·yam- Suf.
L12 12 Ps 106:7 a wo te nu we mic ra jim lo - his Ki lu nif le o te cha lo zach ru et - row Ha sa de cha waj jam ru al - jam Be jam - suf        
L13 13 Ps 106:7 ´ábôtêºnû bümicraºyim lö´-hiSKîºlû niplü´ôtʺkä lö´ zäkrû ´et-röb Hásädʺkä wayyamrû `al-yäm Büyam-sûp        
L14 14 Ps 106:7 1045/1212 408/614 3165/5164 30/63 44/71 3166/5164 128/229 8752/11047 90/146 142/243 27/45 3806/5759 223/396 224/396 21/28
L15 15 Ps 106:7 Our fathers understood not thy wonders in Egypt; they remembered not the multitude of thy mercies; but provoked [him] at the sea, [even] at the Red sea.
L16 16 Ps 106:7  7 Our fathers <01> understood <07919> (08689) not thy wonders <06381> (08737) in Egypt <04714>; they remembered <02142> (08804) not the multitude <07230> of thy mercies <02617>; but provoked <04784> (08686) him at the sea <03220>, even at the Red <05488> sea <03220>.
L01 1 Ps 106:8   Ps 106:8  8 Niemniej uratował <03467> (08686) mu, imienia <08034> dobra, że ​​może on uczynić swoją potężną moc <01369> być znane <03045> (08687).                                                                                                
L02 2 Ps 106:8 Ale ocalił ich przez wzgląd na swoje imię, aby objawić swoją potęgę.
L03 3 Ps 106:8 וַֽ֭יּוֹשִׁיעֵם לְמַ֣עַן שְׁמ֑וֹ לְ֝הוֹדִ֗יעַ אֶת־ גְּבוּרָתֽוֹ׃
L04 4 Ps 106:8 וַֽ֭/יּוֹשִׁיעֵ/ם לְמַ֣עַן שְׁמ֑/וֹ לְ֝/הוֹדִ֗יעַ אֶת־ גְּבוּרָתֽ/וֹ׃
L05 5 Ps 106:8 <wai>•jo•szi•'em le•<Ma>•'an sze•<Mo>; le•ho•<Di>•a', et- ge•wu•ra•<To>.
L06 6 Ps 106:8 H3467H3467 H4616H4616 H8034H8034 H3045H3045 H0853H0853 H1369H1369
L07 7 Ps 106:8 avenging because of base acknowledge force
L08 8 Ps 106:8 mszcząc z powodu podstawa przyznać wymusić
L09 9 Ps 106:8 Nevertheless he saved the sake them for his name's to be known sake that he might make his mighty power
L10 10 Ps 106:8 Niemniej uratował sake je na swoje imię być znane sake, że może on uczynić swoją potężną moc
L11 11 Ps 106:8 Vai·yo·shi·'em le·Ma·'an she·Mo; le·ho·Di·a', et- ge·vu·ra·To.
L12 12 Ps 106:8 waj jo szi em le ma an sze mo le ho di a et - Ge wu ra to  
L13 13 Ps 106:8 wa|yyôšî`ëm lümaº`an šümô lühôdîª` ´et-Gübûrätô  
L14 14 Ps 106:8 122/206 154/272 632/864 546/934 8753/11047 35/60
L15 15 Ps 106:8 Nevertheless he saved them for his name's sake, that he might make his mighty power to be known.
L16 16 Ps 106:8  8 Nevertheless he saved <03467> (08686) them for his name's <08034> sake, that he might make his mighty power <01369> to be known <03045> (08687).
L01 1 Ps 106:9   Ps 106:9  9 Zganił <01605> (08799) Red <05488> Morze <03220> również, i to wyschło <02717> (08799): tak poprowadził <03212> (08686) ich przez głębiny <08415>, jak przez pustynię <04057>.                                                                                            
L02 2 Ps 106:9 Zgromił Morze Czerwone i wyschło, i poprowadził ich przez fale jakby przez pustynię.
L03 3 Ps 106:9 וַיִּגְעַ֣ר בְּיַם־ ס֭וּף וַֽיֶּחֱרָ֑ב וַיּוֹלִיכֵ֥ם בַּ֝תְּהֹמ֗וֹת כַּמִּדְבָּֽר׃
L04 4 Ps 106:9 וַ/יִּגְעַ֣ר בְּ/יַם־ ס֭וּף וַֽ/יֶּחֱרָ֑ב וַ/יּוֹלִיכֵ֥/ם בַּ֝/תְּהֹמ֗וֹת כַּ/מִּדְבָּֽר׃
L05 5 Ps 106:9 wai•jig•'<Ar> be•jam- suf wai•je•che•<Raw>; wai•jo•li•<Chem> bat•te•ho•<Mot>, kam•mid•<Bar>.
L06 6 Ps 106:9 H1605H1605 H3220H3220 H5488H5488 H2717H2717 H1980H1980 H8415H8415 H4057H4057
L07 7 Ps 106:9 corrupt sea reed decay along confusion desert
L08 8 Ps 106:9 skorumpowany morze trzcina próchnica wzdłuż zamieszanie pustynia
L09 9 Ps 106:9 He rebuked sea the Red also and it was dried up led them through the depths as through the wilderness
L10 10 Ps 106:9 Zganił morze Red także i to wyschła Doprowadziło ich w głębi jak przez pustynię
L11 11 Ps 106:9 vai·yig·'Ar be·yam- suf vai·ye·che·Rav; vai·yo·li·Chem bat·te·ho·Mot, kam·mid·Bar.
L12 12 Ps 106:9 waj ji gar Be jam - suf waj je He raw waj jo li chem BaT Te ho mot Kam mid Bar
L13 13 Ps 106:9 wayyig`ar Büyam-sûp wa|yyeHéräb wayyôlîkëm BaTTühömôt KammidBär
L14 14 Ps 106:9 5/14 225/396 22/28 13/42 1119/1542 21/36 187/271
L15 15 Ps 106:9 He rebuked the Red sea also, and it was dried up: so he led them through the depths, as through the wilderness.
L16 16 Ps 106:9  9 He rebuked <01605> (08799) the Red <05488> sea <03220> also, and it was dried up <02717> (08799): so he led <03212> (08686) them through the depths <08415>, as through the wilderness <04057>.
L01 1 Ps 106:10   Ps 106:10  10 A on zapisany <03467> (08686) ich z ręki <03027> o nim, że nienawidził <08130> (08802) je i odkupił <01350> (08799) ich z ręki <03027> nieprzyjaciela <0341> (08802).                                                                                              
L02 2 Ps 106:10 I ocalił ich z ręki ciemięzcy, i z ręki przeciwnika uwolnił.
L03 3 Ps 106:10 וַֽ֭יּוֹשִׁיעֵם מִיַּ֣ד שׂוֹנֵ֑א וַ֝יִּגְאָלֵ֗ם מִיַּ֥ד אוֹיֵֽב׃
L04 4 Ps 106:10 וַֽ֭/יּוֹשִׁיעֵ/ם מִ/יַּ֣ד שׂוֹנֵ֑א וַ֝/יִּגְאָלֵ֗/ם מִ/יַּ֥ד אוֹיֵֽב׃
L05 5 Ps 106:10 <wai>•jo•szi•'em mi•<jad> so•<Ne>; wai•jig•'a•<Lem>, mi•<jad> o•<jew>.
L06 6 Ps 106:10 H3467H3467 H3027H3027 H8130H8130 H1350H1350 H3027H3027 H0341H0341
L07 7 Ps 106:10 avenging able enemy in any wise able enemy
L08 8 Ps 106:10 mszcząc w stanie wróg w każdym mądrym w stanie wróg
L09 9 Ps 106:10 And he saved them from the hand of him that hated [them] and redeemed them from the hand of the enemy
L10 10 Ps 106:10 I uratował im z ręki o nim, że nienawidził [Im] i odkupił im z ręki z wrogiem
L11 11 Ps 106:10 Vai·yo·shi·'em mi·Yad so·Ne; vai·yig·'a·Lem, mi·Yad o·Yev.
L12 12 Ps 106:10 waj jo szi em mij jad so ne waj ji ga lem mij jad o jew
L13 13 Ps 106:10 wa|yyôšî`ëm miyyad Sônë´ wayyig´älëm miyyad ´ôyëb
L14 14 Ps 106:10 123/206 1130/1608 87/145 71/104 1131/1608 211/280
L15 15 Ps 106:10 And he saved them from the hand of him that hated [them], and redeemed them from the hand of the enemy.
L16 16 Ps 106:10  10 And he saved <03467> (08686) them from the hand <03027> of him that hated <08130> (08802) them, and redeemed <01350> (08799) them from the hand <03027> of the enemy <0341> (08802).
L01 1 Ps 106:11   Ps 106:11  11 A wody <04325> <03680 pokryte> (08762) ich wrogowie <06862>: Nie było <0259> z nich opuściło <03498> (08738).                                                                                                  
L02 2 Ps 106:11 Wody pokryły ich wrogów: ani jeden z nich nie pozostał.
L03 3 Ps 106:11 וַיְכַסּוּ־ מַ֥יִם צָרֵיהֶ֑ם אֶחָ֥ד מֵ֝הֶ֗ם לֹ֣א נוֹתָֽר׃
L04 4 Ps 106:11 וַ/יְכַסּוּ־ מַ֥יִם צָרֵי/הֶ֑ם אֶחָ֥ד מֵ֝/הֶ֗ם לֹ֣א נוֹתָֽר׃
L05 5 Ps 106:11 waj•chas•su- <Ma>•jim ca•re•<Hem>; 'e•<Chad> me•<Hem>, lo no•<Tar>.
L06 6 Ps 106:11 H3680H3680 H4325H4325 H6862H6862 H0259H0259 H1992H1992 H3808H3808 H3498H3498
L07 7 Ps 106:11 clad self waste adversary a like before excel
L08 8 Ps 106:11 platerowane siebie marnować przeciwnik jak przed excel
L09 9 Ps 106:11 covered And the waters their enemies there was not one like not of them left
L10 10 Ps 106:11 pokryty A wody ich wrogowie nie było jedno jak nie z nich opuściło
L11 11 Ps 106:11 vay·chas·su- Ma·yim tza·rei·Hem; 'e·Chad me·Hem, lo no·Tar.
L12 12 Ps 106:11 wa je chas su - ma jim ca re hem e Had me hem lo no tar
L13 13 Ps 106:11 wayükassû-maºyim cärêhem ´eHäd mëhem lö´ nôtär
L14 14 Ps 106:11 87/151 384/579 60/111 748/961 490/820 3167/5164 82/107
L15 15 Ps 106:11 And the waters covered their enemies: there was not one of them left.
L16 16 Ps 106:11  11 And the waters <04325> covered <03680> (08762) their enemies <06862>: there was not one <0259> of them left <03498> (08738).
L01 1 Ps 106:12   Ps 106:12  12 Wtedy uwierzyli <0539> (08686), że jego słowa <01697>, śpiewali <07891> (08799) Jego chwała <08416>.                                                                                                  
L02 2 Ps 106:12 Słowom więc Jego uwierzyli i śpiewali Jemu pochwały.
L03 3 Ps 106:12 וַיַּאֲמִ֥ינוּ בִדְבָרָ֑יו יָ֝שִׁ֗ירוּ תְּהִלָּתֽוֹ׃
L04 4 Ps 106:12 וַ/יַּאֲמִ֥ינוּ בִ/דְבָרָ֑י/ו יָ֝שִׁ֗ירוּ תְּהִלָּתֽ/וֹ׃
L05 5 Ps 106:12 wai•ja•'a•<Mi>•nu wid•wa•<Raw>; ja•<szi>•ru, te•hil•la•<To>.
L06 6 Ps 106:12 H0539H0539 H1697H1697 H7891H7891 H8416H8416
L07 7 Ps 106:12 hence act sing deep 
L08 8 Ps 106:12 stąd działać śpiewać głęboko
L09 9 Ps 106:12 Then believed they his words they sang his praise
L10 10 Ps 106:12 Wtedy uwierzył oni jego słowa śpiewali Jego chwała
L11 11 Ps 106:12 vai·ya·'a·Mi·nu vid·va·Rav; ya·Shi·ru, te·hil·la·To.
L12 12 Ps 106:12 waj ja a mi nu wid wa raw ja szi ru Te hil la to
L13 13 Ps 106:12 wayya´ámîºnû bidbäräyw yäšîºrû Tühillätô
L14 14 Ps 106:12 73/108 929/1428 71/86 28/56
L15 15 Ps 106:12 Then believed they his words; they sang his praise.
L16 16 Ps 106:12  12 Then believed <0539> (08686) they his words <01697>; they sang <07891> (08799) his praise <08416>.
L01 1 Ps 106:13   Ps 106:13  13 Wkrótce <04116> (08765) forgat <07911> (08804) jego prace <04639>; czekali <02442> (08765) nie za jego radą <06098>:                                                                                                  
L02 2 Ps 106:13 Szybko o dziełach Jego zapomnieli: na Jego radę nie czekali.
L03 3 Ps 106:13 מִֽ֭הֲרוּ שָׁכְח֣וּ מַעֲשָׂ֑יו לֹֽא־ חִ֝כּ֗וּ לַעֲצָתֽוֹ׃
L04 4 Ps 106:13 מִֽ֭הֲרוּ שָׁכְח֣וּ מַעֲשָׂ֑י/ו לֹֽא־ חִ֝כּ֗וּ לַ/עֲצָתֽ/וֹ׃
L05 5 Ps 106:13 <Mi>•ha•ru sza•che•<Chu> ma•'a•<Saw>; lo- chik•<Ku>, la•'a•ca•<To>.
L06 6 Ps 106:13 H4116H4116 H7911H7911 H4639H4639 H3808H3808 H2442H2442 H6098H6098
L07 7 Ps 106:13 be carried headlong cause to forget  act before long advice
L08 8 Ps 106:13 być prowadzone na oślep spowodować zapomnieć działać przed długo rada
L09 9 Ps 106:13 They soon forgat his works did not they waited not for his counsel
L10 10 Ps 106:13 Wkrótce forgat jego prace Czy nie czekali nie za jego radą
L11 11 Ps 106:13 Mi·ha·ru sha·che·Chu ma·'a·Sav; lo- chik·Ku, la·'a·tza·To.
L12 12 Ps 106:13 mi ha ru szach Hu ma a saw lo - HiK Ku la a ca to
L13 13 Ps 106:13 mi|hárû šäkHû ma`áSäyw lö|´-HiKKû la`ácätô
L14 14 Ps 106:13 48/64 49/103 133/235 3168/5164 6/14 44/88
L15 15 Ps 106:13 They soon forgat his works; they waited not for his counsel:
L16 16 Ps 106:13  13 They soon <04116> (08765) forgat <07911> (08804) his works <04639>; they waited <02442> (08765) not for his counsel <06098>:
L01 1 Ps 106:14   Ps 106:14  14 Ale pożądał <0183> (08691) nadzwyczaj <08378> na pustyni <04057> i kusi <05254> (08762) Bóg <0410> na pustyni <03452>.                                                                                                
L02 2 Ps 106:14 Pałali żądzą na pustyni, na próbę wystawiali Boga na odludziu.
L03 3 Ps 106:14 וַיִּתְאַוּ֣וּ תַ֭אֲוָה בַּמִּדְבָּ֑ר וַיְנַסּוּ־ אֵ֝֗ל בִּֽישִׁימֽוֹן׃
L04 4 Ps 106:14 וַ/יִּתְאַוּ֣וּ תַ֭אֲוָה בַּ/מִּדְבָּ֑ר וַ/יְנַסּוּ־ אֵ֝֗ל בִּֽ/ישִׁימֽוֹן׃
L05 5 Ps 106:14 wai•jit•'aw•<wu> <Ta>•'a•wa bam•mid•<Bar>; waj•nas•su- '<El>, <Bi>•szi•<Mon>.
L06 6 Ps 106:14 H0183H0183 H8378H8378 H4057H4057 H5254H5254 H0410H0410 H3452H3452
L07 7 Ps 106:14 covet dainty desert adventure God  desert
L08 8 Ps 106:14 pożądać przysmak pustynia przygoda Bóg pustynia
L09 9 Ps 106:14 But lusted exceedingly in the wilderness and tempted God in the desert
L10 10 Ps 106:14 Ale pożądał niezmiernie na pustyni i kusi Bóg na pustyni
L11 11 Ps 106:14 vai·yit·'av·Vu Ta·'a·vah bam·mid·Bar; vay·nas·su- 'El, Bi·shi·Mon.
L12 12 Ps 106:14 waj ji taw wu ta a wa Bam mid Bar wa je nas su - el Bi szi mon
L13 13 Ps 106:14 wayyit´awwû ta´áwâ BammidBär wayünassû-´ël Bî|šîmôn
L14 14 Ps 106:14 11/22 11/21 188/271 31/36 190/248 10/13
L15 15 Ps 106:14 But lusted exceedingly in the wilderness, and tempted God in the desert.
L16 16 Ps 106:14  14 But lusted <0183> (08691) exceedingly <08378> in the wilderness <04057>, and tempted <05254> (08762) God <0410> in the desert <03452>.
L01 1 Ps 106:15   Ps 106:15  15 I dał <05414> (08799) im ich wniosek <07596>, ale wysłał <07971> (08762) chudość <07332> w ich duszy <05315>.                                                                                                  
L02 2 Ps 106:15 Uczynił zadość ich żądaniu, lecz zesłał na nich zarazę.
L03 3 Ps 106:15 וַיִּתֵּ֣ן לָ֭הֶם שֶׁאֱלָתָ֑ם וַיְשַׁלַּ֖ח רָז֣וֹן בְּנַפְשָֽׁם׃
L04 4 Ps 106:15 וַ/יִּתֵּ֣ן לָ֭/הֶם שֶׁאֱלָתָ֑/ם וַ/יְשַׁלַּ֖ח רָז֣וֹן בְּ/נַפְשָֽׁ/ם׃
L05 5 Ps 106:15 wai•jit•<Ten> <La>•hem sze•'e•la•<Tam>; waj•szal•<Lach> ra•<Zon> be•naf•<szam>.
L06 6 Ps 106:15 H5414H5414 H1992H1992 H7596H7596 H7971H7971 H7332H7332 H5315H5315
L07 7 Ps 106:15 add like loan forsake leanness any
L08 8 Ps 106:15 dodać jak pożyczka zapierać się chudość każdy
L09 9 Ps 106:15 And he gave them them their request but sent leanness into their soul
L10 10 Ps 106:15 I dał im im ich wniosek ale wysłany chudość w ich duszy
L11 11 Ps 106:15 vai·yit·Ten La·hem she·'e·la·Tam; vay·shal·Lach ra·Zon be·naf·Sham.
L12 12 Ps 106:15 waj jiT Ten la hem sze e la tam wa je szal laH ra zon Be naf szam
L13 13 Ps 106:15 wayyiTTën lähem še´élätäm wayüšallaH räzôn Bünapšäm
L14 14 Ps 106:15 1432/2007 491/820 14/14 636/847 1/3 473/751
L15 15 Ps 106:15 And he gave them their request; but sent leanness into their soul.
L16 16 Ps 106:15  15 And he gave <05414> (08799) them their request <07596>; but sent <07971> (08762) leanness <07332> into their soul <05315>.
L01 1 Ps 106:16   Ps 106:16  16 Oni zazdrościli <07065> (08762) Mojżesz <04872> również w obozie <04264>, a Aaron <0175> święty <06918> Pana <03068>.                                                                                                
L02 2 Ps 106:16 Zazdrościli Mojżeszowi w obozie, Aaronowi, świętemu Pańskiemu.
L03 3 Ps 106:16 וַיְקַנְא֣וּ לְ֭מֹשֶׁה בַּֽמַּחֲנֶ֑ה לְ֝אַהֲרֹ֗ן קְד֣וֹשׁ יְהוָֽה׃
L04 4 Ps 106:16 וַ/יְקַנְא֣וּ לְ֭/מֹשֶׁה בַּֽ/מַּחֲנֶ֑ה לְ֝/אַהֲרֹ֗ן קְד֣וֹשׁ יְהוָֽה׃
L05 5 Ps 106:16 waj•kan•'<U> <Le>•mo•sze bam•ma•cha•<Ne>; le•'a•ha•<Ron>, ke•<Dosz> <jah>•we.
L06 6 Ps 106:16 H7065H7065 H4872H4872 H4264H4264 H0175H0175 H6918H6918 H3068H3068
L07 7 Ps 106:16 envy Moses army Aaron holy  Jehovah
L08 8 Ps 106:16 zazdroszczę Mojżesz armia Aaron święty Jahwe
L09 9 Ps 106:16 They envied Moses also in the camp [and] Aaron the saint of the LORD
L10 10 Ps 106:16 Oni zazdrościli Mojżesz również w obozie [I] Aaron święty Pana
L11 11 Ps 106:16 vay·kan·'U Le·mo·sheh bam·ma·cha·Neh; le·'a·ha·Ron, ke·Doosh Yah·weh.
L12 12 Ps 106:16 wa je qa nu le mo sze Bam ma Ha ne le a ha ron qe dosz jhwh(a do naj)
L13 13 Ps 106:16 wayüqan´û lümöšè Ba|mmaHánè lü´ahárön qüdôš yhwh(´ädönäy)
L14 14 Ps 106:16 21/32 757/766 209/216 341/347 63/117 4166/6220
L15 15 Ps 106:16 They envied Moses also in the camp, [and] Aaron the saint of the LORD.
L16 16 Ps 106:16  16 They envied <07065> (08762) Moses <04872> also in the camp <04264>, and Aaron <0175> the saint <06918> of the LORD <03068>.
L01 1 Ps 106:17   Ps 106:17  17 ziemia <0776> otwarty <06605> (08799) i połknęła <01104> (08799) Datan <01885> i objęte <03680> (08762) firma <05712> z Abiram <048>.                                                                                                
L02 2 Ps 106:17 Otwarła się ziemia i połknęła Datana, i nakryła zgraje Abirama.
L03 3 Ps 106:17 תִּפְתַּח־ אֶ֭רֶץ וַתִּבְלַ֣ע דָּתָ֑ן וַ֝תְּכַ֗ס עַל־ עֲדַ֥ת אֲבִירָֽם׃
L04 4 Ps 106:17 תִּפְתַּח־ אֶ֭רֶץ וַ/תִּבְלַ֣ע דָּתָ֑ן וַ֝/תְּכַ֗ס עַל־ עֲדַ֥ת אֲבִירָֽם׃
L05 5 Ps 106:17 tif•tach- '<E>•rec wat•tiw•<La>' da•<Tan>; wat•te•<Chas>, al- 'a•<Dat> 'a•wi•<Ram>.
L06 6 Ps 106:17 H6605H6605 H0776H0776 H1104H1104 H1885H1885 H3680H3680 H5921H5921 H5712H5712 H0048H0048
L07 7 Ps 106:17 appear common cover Dathan clad self above assembly Abiram
L08 8 Ps 106:17 pojawić się wspólny pokryć Datan platerowane siebie powyżej montaż Abiram
L09 9 Ps 106:17 opened The earth and swallowed up Dathan and covered and the company of Abiram
L10 10 Ps 106:17 otwarty Ziemia i połknęła Datan i pokryte i Firma z Abiram
L11 11 Ps 106:17 tif·tach- 'E·retz vat·tiv·La' da·Tan; vat·te·Chas, al- 'a·Dat 'a·vi·Ram.
L12 12 Ps 106:17 Tif TaH - e rec waT Tiw la Da tan waT Te chas al - a dat a wi ram
L13 13 Ps 106:17 TipTaH-´erec waTTibla` Dätän waTTükas `al-`ádat ´ábîräm
L14 14 Ps 106:17 82/144 1589/2502 25/48 10/10 88/151 3807/5759 143/149 11/11
L15 15 Ps 106:17 The earth opened and swallowed up Dathan, and covered the company of Abiram.
L16 16 Ps 106:17  17 The earth <0776> opened <06605> (08799) and swallowed up <01104> (08799) Dathan <01885>, and covered <03680> (08762) the company <05712> of Abiram <048>.
L01 1 Ps 106:18   Ps 106:18  18 I ogień <0784> zapłonął <01197> (08799) w ich towarzystwie <05712>; płomień <03852> spalił <03857> (08762) wicked <07563>.                                                                                                
L02 2 Ps 106:18 I ogień zapłonął przeciw ich zgrai, i płomień spalił bezecnych.
L03 3 Ps 106:18 וַתִּבְעַר־ אֵ֥שׁ בַּעֲדָתָ֑ם לֶ֝הָבָ֗ה תְּלַהֵ֥ט רְשָׁעִֽים׃
L04 4 Ps 106:18 וַ/תִּבְעַר־ אֵ֥שׁ בַּ/עֲדָתָ֑/ם לֶ֝הָבָ֗ה תְּלַהֵ֥ט רְשָׁעִֽים׃
L05 5 Ps 106:18 wat•tiw•'ar- 'esz ba•'a•da•<Tam>; le•ha•<wa>, te•la•<Het> re•sza•'<Im>.
L06 6 Ps 106:18 H1197H1197 H0784H0784 H5712H5712 H3852H3852 H3857H3857 H7563H7563
L07 7 Ps 106:18 be brutish burning assembly flaming spearhead burn  condemned
L08 8 Ps 106:18 być brutalny palenie montaż płonące podstawowy element palić skazany
L09 9 Ps 106:18 was kindled And a fire in their company the flame burned up the wicked
L10 10 Ps 106:18 zapaliła się A ogień w ich towarzystwie płomień spłonie niegodziwy
L11 11 Ps 106:18 vat·tiv·'ar- 'esh ba·'a·da·Tam; le·ha·Vah, te·la·Het re·sha·'Im.
L12 12 Ps 106:18 waT Ti war - esz Ba a da tam le ha wa Te la het re sza im
L13 13 Ps 106:18 waTTib`ar-´ëš Ba`ádätäm lehäbâ Tülahë† rüšä`îm
L14 14 Ps 106:18 54/95 210/377 144/149 6/19 7/11 105/261
L15 15 Ps 106:18 And a fire was kindled in their company; the flame burned up the wicked.
L16 16 Ps 106:18  18 And a fire <0784> was kindled <01197> (08799) in their company <05712>; the flame <03852> burned up <03857> (08762) the wicked <07563>.
L01 1 Ps 106:19   Ps 106:19  19 Zrobili <06213> (08799) łydki <05695> w Horeb <02722> i czcili <07812> (08691) stopiony obraz <04541>.                                                                                                  
L02 2 Ps 106:19 U stóp Horebu zrobili cielca i oddawali pokłon ulanemu posągowi.
L03 3 Ps 106:19 יַעֲשׂוּ־ עֵ֥גֶל בְּחֹרֵ֑ב וַ֝יִּשְׁתַּחֲו֗וּ לְמַסֵּכָֽה׃
L04 4 Ps 106:19 יַעֲשׂוּ־ עֵ֥גֶל בְּ/חֹרֵ֑ב וַ֝/יִּשְׁתַּחֲו֗וּ לְ/מַסֵּכָֽה׃
L05 5 Ps 106:19 ja•'a•su- '<E>•gel be•cho•<Rew>; wai•jisz•ta•cha•<wu>, le•mas•se•<Cha>.
L06 6 Ps 106:19 H6213H6213 H5695H5695 H2722H2722 H7812H7812 H4541H4541
L07 7 Ps 106:19 accomplish bullock Horeb bow down covering
L08 8 Ps 106:19 zrealizować byczek Horeb zgnieść pokrycie
L09 9 Ps 106:19 They made a calf in Horeb and worshipped the molten image
L10 10 Ps 106:19 Zrobili cielę w Horeb i czczony Stopiony obraz
L11 11 Ps 106:19 ya·'a·su- 'E·gel be·cho·Rev; vai·yish·ta·cha·Vu, le·mas·se·Chah.
L12 12 Ps 106:19 ja a su - e gel Be Ho rew waj jisz Ta Ha wu le mas se cha
L13 13 Ps 106:19 ya`áSû-`ëºgel BüHörëb wayyišTaHáwû lümassëkâ
L14 14 Ps 106:19 1925/2617 22/35 16/17 134/169 20/28
L15 15 Ps 106:19 They made a calf in Horeb, and worshipped the molten image.
L16 16 Ps 106:19  19 They made <06213> (08799) a calf <05695> in Horeb <02722>, and worshipped <07812> (08691) the molten image <04541>.
L01 1 Ps 106:20   Ps 106:20  20 Tak więc zmienili <04171> (08686) ich chwałę <03519> w podobieństwo <08403> z wołu <07794>, które spożywa <0398> (08802) trawie <06212>.                                                                                                
L02 2 Ps 106:20 Zamienili swą Chwałę na wizerunek cielca jedzącego siano.
L03 3 Ps 106:20 וַיָּמִ֥ירוּ אֶת־ כְּבוֹדָ֑ם בְּתַבְנִ֥ית שׁ֝֗וֹר אֹכֵ֥ל עֵֽשֶׂב׃
L04 4 Ps 106:20 וַ/יָּמִ֥ירוּ אֶת־ כְּבוֹדָ֑/ם בְּ/תַבְנִ֥ית שׁ֝֗וֹר אֹכֵ֥ל עֵֽשֶׂב׃
L05 5 Ps 106:20 wai•ja•<Mi>•ru et- ke•wo•<Dam>; be•taw•<Nit> wr 'o•<Chel> '<E>•sew.
L06 6 Ps 106:20 H4171H4171 H0853H0853 H3519H3519 H8403H8403 H7794H7794 H0398H0398 H6212H6212
L07 7 Ps 106:20 exchange glorious Tibni bull burn up grass
L08 8 Ps 106:20 wymiana chwalebny Tibni byk spalić trawa
L09 9 Ps 106:20 Thus they changed their glory into the similitude of an ox that eateth grass
L10 10 Ps 106:20 W ten sposób zmienił ich chwała na podobieństwo z wołu spożywa trawa
L11 11 Ps 106:20 vai·ya·Mi·ru et- ke·vo·Dam; be·tav·Nit vr 'o·Chel 'E·sev.
L12 12 Ps 106:20 waj ja mi ru et - Ke wo dam Be taw nit szor o chel e sew  
L13 13 Ps 106:20 wayyämîºrû ´et-Kübôdäm Bütabnît šôr ´ökël `ëºSeb  
L14 14 Ps 106:20 9/15 8754/11047 94/200 15/20 70/79 547/806 24/33
L15 15 Ps 106:20 Thus they changed their glory into the similitude of an ox that eateth grass.
L16 16 Ps 106:20  20 Thus they changed <04171> (08686) their glory <03519> into the similitude <08403> of an ox <07794> that eateth <0398> (08802) grass <06212>.
L01 1 Ps 106:21   Ps 106:21  21 Oni forgat <07911> (08804) Bóg <0410> ich zbawca <03467> (08688), który zrobił <06213> (08802) wielkie rzeczy <01419> w Egipcie <04714>;                                                                                                
L02 2 Ps 106:21 Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie,
L03 3 Ps 106:21 שָׁ֭כְחוּ אֵ֣ל מוֹשִׁיעָ֑ם עֹשֶׂ֖ה גְדֹל֣וֹת בְּמִצְרָֽיִם׃
L04 4 Ps 106:21 שָׁ֭כְחוּ אֵ֣ל מוֹשִׁיעָ֑/ם עֹשֶׂ֖ה גְדֹל֣וֹת בְּ/מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Ps 106:21 che•chu 'el mo•szi•'<Am>; 'o•<Se> ge•do•<Lot> be•mic•<Ra>•jim.
L06 6 Ps 106:21 H7911H7911 H0410H0410 H3467H3467 H6213H6213 H1419H1419 H4714H4714
L07 7 Ps 106:21 cause to forget  God  avenging accomplish aloud Egypt
L08 8 Ps 106:21 spowodować zapomnieć Bóg mszcząc zrealizować głośno Egipt
L09 9 Ps 106:21 They forgat God their saviour which had done great things in Egypt
L10 10 Ps 106:21 Oni forgat Bóg ich wybawca co zrobił wielkie rzeczy w Egipcie
L11 11 Ps 106:21 che·chu 'el mo·shi·'Am; 'o·Seh ge·do·Lot be·mitz·Ra·yim.
L12 12 Ps 106:21 szach Hu el mo szi am o se ge do lot Be mic ra jim
L13 13 Ps 106:21 šäkHû ´ël môšî`äm `öSè güdölôt Bümicräºyim
L14 14 Ps 106:21 50/103 191/248 124/206 1926/2617 350/527 409/614
L15 15 Ps 106:21 They forgat God their saviour, which had done great things in Egypt;
L16 16 Ps 106:21  21 They forgat <07911> (08804) God <0410> their saviour <03467> (08688), which had done <06213> (08802) great things <01419> in Egypt <04714>;
L01 1 Ps 106:22   Ps 106:22  22 cuda <06381> (08737) w ziemi <0776> z szynką <02526> i straszne rzeczy <03372> (08737) przez Red <05488> Morze <03220>.                                                                                                
L02 2 Ps 106:22 dziwów - w krainie Chama, zdumiewających - nad Morzem Czerwonym.
L03 3 Ps 106:22 נִ֭פְלָאוֹת בְּאֶ֣רֶץ חָ֑ם נ֝וֹרָא֗וֹת עַל־ יַם־ סֽוּף׃
L04 4 Ps 106:22 נִ֭פְלָאוֹת בְּ/אֶ֣רֶץ חָ֑ם נ֝וֹרָא֗וֹת עַל־ יַם־ סֽוּף׃
L05 5 Ps 106:22 <Nif>•la•'ot be•'<E>•rec <Cham>; no•ra•'ot, al- jam- <Suf>.
L06 6 Ps 106:22 H6381H6381 H0776H0776 H2526H2526 H3372H3372 H5921H5921 H3220H3220 H5488H5488
L07 7 Ps 106:22 accomplish common Ham affright above sea reed
L08 8 Ps 106:22 zrealizować wspólny Szynka affright powyżej morze trzcina
L09 9 Ps 106:22 Wondrous works in the land of Ham [and] terrible things and sea by the Red
L10 10 Ps 106:22 Cuda w ziemi z szynką [I] straszne rzeczy i morze przez Czerwony
L11 11 Ps 106:22 Nif·la·'ot be·'E·retz Cham; no·ra·'ot, al- yam- Suf.
L12 12 Ps 106:22 nif la ot Be e rec Ham no ra ot al - jam - suf    
L13 13 Ps 106:22 niplä´ôt Bü´eºrec Häm nôrä´ôt `al-yam-sûp    
L14 14 Ps 106:22 45/71 1590/2502 16/16 225/328 3808/5759 226/396 23/28
L15 15 Ps 106:22 Wondrous works in the land of Ham, [and] terrible things by the Red sea.
L16 16 Ps 106:22  22 Wondrous works <06381> (08737) in the land <0776> of Ham <02526>, and terrible things <03372> (08737) by the Red <05488> sea <03220>.
L01 1 Ps 106:23   Ps 106:23  23 Dlatego powiedział <0559> (08799), który chciał zniszczyć <08045> (08687) im, gdyby nie <03884> Mojżesza <04872> jego wybrany <0972> stanął <05975> (08804) przed <06440> mu w Naruszenie <06556>, odwrócić się <07725> (08687) Jego gniew <02534>, by nie zniszczyć <07843> (08687) im.                                                                                  
L02 2 Ps 106:23 Postanowił ich zatem wytracić, gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec: on wstawił się do Niego, aby gniew Jego odwrócić, by ich nie wyniszczył.
L03 3 Ps 106:23 וַיֹּ֗אמֶר לְֽהַשְׁמִ֫ידָ֥ם לוּלֵ֡י מֹ֘שֶׁ֤ה בְחִיר֗וֹ עָמַ֣ד בַּפֶּ֣רֶץ לְפָנָ֑יו לְהָשִׁ֥יב חֲ֝מָת֗וֹ מֵֽהַשְׁחִֽית׃
L04 4 Ps 106:23 וַ/יֹּ֗אמֶר לְֽ/הַשְׁמִ֫ידָ֥/ם לוּלֵ֡י מֹ֘שֶׁ֤ה בְחִיר֗/וֹ עָמַ֣ד בַּ/פֶּ֣רֶץ לְ/פָנָ֑י/ו לְ/הָשִׁ֥יב חֲ֝מָת֗/וֹ מֵֽ/הַשְׁחִֽית׃
L05 5 Ps 106:23 wai•<jo>•mer, le•hasz•<Mi><Dam> lu•<Le> mo•<sze> we•chi•<Ro>, 'a•<Mad> bap•<Pe>•rec le•fa•<Naw>; le•ha•<sziw> cha•ma•<To>, <Me>•hasz•<Chit>.
L06 6 Ps 106:23 H0559H0559 H8045H8045 H3884H3884 H4872H4872 H0972H0972 H5975H5975 H6556H6556 H6440H6440 H7725H7725 H2534H2534 H7843H7843
L07 7 Ps 106:23 answer destory except Moses choose abide  breach accept break anger batter
L08 8 Ps 106:23 odpowiedź destory z wyjątkiem Mojżesz wybierać przestrzegać naruszenie przyjąć złamać złość farszu
L09 9 Ps 106:23 Therefore he said that he would destroy them had not Moses his chosen stood him in the breach before to turn away his wrath lest he should destroy
L10 10 Ps 106:23 Dlatego powiedział że będzie zniszczyć ich nie miał Mojżesz Jego wybrany stał go w naruszeniu przed odwracać się Jego gniew żeby nie zniszczyć
L11 11 Ps 106:23 vai·Yo·mer, le·hash·Mi·Dam lu·Lei mo·Sheh ve·chi·Ro, 'a·Mad bap·Pe·retz le·fa·Nav; le·ha·Shiv cha·ma·To, Me·hash·Chit.
L12 12 Ps 106:23 waj jo mer le hasz mi dam lu le mo sze we Hi ro a mad BaP Pe rec le fa naw le ha sziw Ha ma to me hasz Hit
L13 13 Ps 106:23 wayyöº´mer lü|hašmîdäm lûlê möšè büHîrô `ämad BaPPeºrec lüpänäyw lühäšîb Hámätô më|hašHît
L14 14 Ps 106:23 3811/5298 64/90 10/14 758/766 7/13 344/523 12/19 1557/2127 667/1041 41/122 81/147
L15 15 Ps 106:23 Therefore he said that he would destroy them, had not Moses his chosen stood before him in the breach, to turn away his wrath, lest he should destroy [them].
L16 16 Ps 106:23  23 Therefore he said <0559> (08799) that he would destroy <08045> (08687) them, had not <03884> Moses <04872> his chosen <0972> stood <05975> (08804) before <06440> him in the breach <06556>, to turn away <07725> (08687) his wrath <02534>, lest he should destroy <07843> (08687) them.
L01 1 Ps 106:24   Ps 106:24  24 Tak, wzgardzili <03988> (08799) przyjemny <02532> ziemia <0776>, wierzyli <0539> (08689) nie jest jego słowo <01697>:                                                                                                  
L02 2 Ps 106:24 I wzgardzili wspaniałą ziemią, nie uwierzyli Jego słowu.
L03 3 Ps 106:24 וַֽ֭יִּמְאֲסוּ בְּאֶ֣רֶץ חֶמְדָּ֑ה לֹֽא־ הֶ֝אֱמִ֗ינוּ לִדְבָרֽוֹ׃
L04 4 Ps 106:24 וַֽ֭/יִּמְאֲסוּ בְּ/אֶ֣רֶץ חֶמְדָּ֑ה לֹֽא־ הֶ֝אֱמִ֗ינוּ לִ/דְבָרֽ/וֹ׃
L05 5 Ps 106:24 <wai>•jim•'a•su be•'<E>•rec chem•<Da>; lo- he•'e•<Mi>•nu, lid•wa•<Ro>.
L06 6 Ps 106:24 H3988H3988 H0776H0776 H2532H2532 H3808H3808 H0539H0539 H1697H1697
L07 7 Ps 106:24 abhor common desire before hence act
L08 8 Ps 106:24 brzydzić się wspólny pragnienie przed stąd działać
L09 9 Ps 106:24 Yea they despised land the pleasant did not they believed not his word
L10 10 Ps 106:24 Tak wzgardzili ziemia przyjemny Czy nie wierzyli nie jest jego słowo
L11 11 Ps 106:24 Vai·yim·'a·su be·'E·retz chem·Dah; lo- he·'e·Mi·nu, lid·va·Ro.
L12 12 Ps 106:24 waj ji ma su Be e rec Hem Da lo - he e mi nu lid wa ro
L13 13 Ps 106:24 wa|yyim´ásû Bü´eºrec HemDâ lö|´-he´émîºnû lidbärô
L14 14 Ps 106:24 38/75 1591/2502 7/18 3169/5164 74/108 930/1428
L15 15 Ps 106:24 Yea, they despised the pleasant land, they believed not his word:
L16 16 Ps 106:24  24 Yea, they despised <03988> (08799) the pleasant <02532> land <0776>, they believed <0539> (08689) not his word <01697>:
L01 1 Ps 106:25   Ps 106:25  25 Ale szemrali <07279> (08735) w swoich namiotach <0168> i <08085> usłuchał Niewłaściwa 08804) na cześć głosem <06963> Pana <03068>.                                                                                                
L02 2 Ps 106:25 Ale szemrali w swoich namiotach, nie słuchali głosu Pańskiego.
L03 3 Ps 106:25 וַיֵּרָגְנ֥וּ בְאָהֳלֵיהֶ֑ם לֹ֥א שָׁ֝מְע֗וּ בְּק֣וֹל יְהוָֽה׃
L04 4 Ps 106:25 וַ/יֵּרָגְנ֥וּ בְ/אָהֳלֵי/הֶ֑ם לֹ֥א שָׁ֝מְע֗וּ בְּ/ק֣וֹל יְהוָֽה׃
L05 5 Ps 106:25 wai•je•ra•ge•<Nu> we•'o•ho•le•<Hem>; lo me•'<U>, be•<Kol> <jah>•we.
L06 6 Ps 106:25 H7279H7279 H0168H0168 H3808H3808 H8085H8085 H6963H6963 H3068H3068
L07 7 Ps 106:25 murmur covering before attentively aloud Jehovah
L08 8 Ps 106:25 szemrać pokrycie przed uważnie głośno Jahwe
L09 9 Ps 106:25 But murmured in their tents did not [and] hearkened not unto the voice of the LORD
L10 10 Ps 106:25 Ale szemrali w swoich namiotach Czy nie [I] słuchali nie do głosu Pana
L11 11 Ps 106:25 vai·ye·ra·ge·Nu ve·'o·ho·lei·Hem; lo me·'U, be·Kol Yah·weh.
L12 12 Ps 106:25 waj je rag nu we o hó le hem lo sza mu Be qol jhwh(a do naj)
L13 13 Ps 106:25 wayyërägnû bü´ohólêhem lö´ šäm`û Büqôl yhwh(´ädönäy)
L14 14 Ps 106:25 2/3 315/342 3170/5164 696/1154 294/507 4167/6220
L15 15 Ps 106:25 But murmured in their tents, [and] hearkened not unto the voice of the LORD.
L16 16 Ps 106:25  25 But murmured <07279> (08735) in their tents <0168>, and hearkened <08085> (08804) not unto the voice <06963> of the LORD <03068>.
L01 1 Ps 106:26   Ps 106:26  26 Dlatego podniósł <05375> (08799) Jego ręka <03027> przeciwko nim, w celu obalenia <05307> (08687) ich na pustyni <04057>:                                                                                                
L02 2 Ps 106:26 I przysiągł im z ręką podniesioną, że powali ich na pustyni,
L03 3 Ps 106:26 וַיִּשָּׂ֣א יָד֣וֹ לָהֶ֑ם לְהַפִּ֥יל א֝וֹתָ֗ם בַּמִּדְבָּֽר׃
L04 4 Ps 106:26 וַ/יִּשָּׂ֣א יָד֣/וֹ לָ/הֶ֑ם לְ/הַפִּ֥יל א֝וֹתָ֗/ם בַּ/מִּדְבָּֽר׃
L05 5 Ps 106:26 wai•jis•<Sa> ja•<Do> la•<Hem>; le•hap•<Pil> o•<Tam>, bam•mid•<Bar>.
L06 6 Ps 106:26 H5375H5375 H3027H3027 H1992H1992 H5307H5307 H0853H0853 H4057H4057
L07 7 Ps 106:26 accept able like cast down desert
L08 8 Ps 106:26 przyjąć w stanie jak zrzucony pustynia
L09 9 Ps 106:26 Therefore he lifted up his hand like against them to overthrow them in the wilderness
L10 10 Ps 106:26 Dlatego podniósł Jego ręka jak przed ich obalić ich na pustyni
L11 11 Ps 106:26 vai·yis·Sa ya·Do la·Hem; le·hap·Pil o·Tam, bam·mid·Bar.
L12 12 Ps 106:26 waj jis sa ja do la hem le haP Pil o tam Bam mid Bar
L13 13 Ps 106:26 wayyiSSä´ yädô lähem lühaPPîl ´ôtäm BammidBär
L14 14 Ps 106:26 418/650 1132/1608 492/820 255/434 8755/11047 189/271
L15 15 Ps 106:26 Therefore he lifted up his hand against them, to overthrow them in the wilderness:
L16 16 Ps 106:26  26 Therefore he lifted up <05375> (08799) his hand <03027> against them, to overthrow <05307> (08687) them in the wilderness <04057>:
L01 1 Ps 106:27   Ps 106:27  27 obalić <05307> (08687) ich potomstwo <02233> także wśród narodów <01471>, a do rozproszenia <02219> (08763) im na ziemiach <0776>.                                                                                                
L02 2 Ps 106:27 że ich potomstwo rozproszy wśród ludów, że ich rozsypie po krajach.
L03 3 Ps 106:27 וּלְהַפִּ֣יל זַ֭רְעָם בַּגּוֹיִ֑ם וּ֝לְזָרוֹתָ֗ם בָּאֲרָצֽוֹת׃
L04 4 Ps 106:27 וּ/לְ/הַפִּ֣יל זַ֭רְעָ/ם בַּ/גּוֹיִ֑ם וּ֝/לְ/זָרוֹתָ֗/ם בָּ/אֲרָצֽוֹת׃
L05 5 Ps 106:27 u•le•hap•<Pil> <Zar>•'om bag•go•<jim>; u•le•za•ro•<Tam>, ba•'a•ra•<cot>.
L06 6 Ps 106:27 H5307H5307 H2233H2233 H1471H1471 H2219H2219 H0776H0776
L07 7 Ps 106:27 cast down child Gentile cast away common
L08 8 Ps 106:27 zrzucony dziecko Gentile wyrzucać wspólny
L09 9 Ps 106:27 To overthrow their seed also among the nations and to scatter them in the lands
L10 10 Ps 106:27 Aby obalić ich potomstwo także wśród narodów i rozpraszają im na ziemiach
L11 11 Ps 106:27 u·le·hap·Pil Zar·'om bag·go·Yim; u·le·za·ro·Tam, ba·'a·ra·Tzot.
L12 12 Ps 106:27 u le haP Pil za ram BaG Go jim u le za ro tam Ba a ra cot
L13 13 Ps 106:27 ûlühaPPîl zar`äm BaGGôyìm ûlüzärôtäm Bä´áräcôt
L14 14 Ps 106:27 256/434 165/230 215/555 8/39 1592/2502
L15 15 Ps 106:27 To overthrow their seed also among the nations, and to scatter them in the lands.
L16 16 Ps 106:27  27 To overthrow <05307> (08687) their seed <02233> also among the nations <01471>, and to scatter <02219> (08763) them in the lands <0776>.
L01 1 Ps 106:28   Ps 106:28  28 Oni dołączyli <06775> (08735) sami również do Baalpeor <01187>, i jadł <0398> (08799) ofiary <02077> z martwych <04191> (08801).                                                                                                
L02 2 Ps 106:28 Potem przystali do Baal-Peora, spożywali z ofiar dla [bogów] umarłych.
L03 3 Ps 106:28 וַ֭יִּצָּ֣מְדוּ לְבַ֣עַל פְּע֑וֹר וַ֝יֹּאכְל֗וּ זִבְחֵ֥י מֵתִֽים׃
L04 4 Ps 106:28 וַ֭/יִּצָּ֣מְדוּ לְ/בַ֣עַל פְּע֑וֹר וַ֝/יֹּאכְל֗וּ זִבְחֵ֥י מֵתִֽים׃
L05 5 Ps 106:28 wai•jic•<ca>•me•du le•<wa>•'al pe•'or; wai•jo•che•<Lu>, ziw•<Che> me•<Tim>.
L06 6 Ps 106:28 H6775H6775 H0000 H1187H1187 H0398H0398 H2077H2077 H4191H4191
L07 7 Ps 106:28 fasten Baal-peor burn up offer crying
L08 8 Ps 106:28 przymocować Baal-Peor spalić oferować płacz
L09 9 Ps 106:28 They joined themselves also unto Baalpeor and ate the sacrifices of the dead
L10 10 Ps 106:28 Dołączyli oni się również do Baalpeor i jadł ofiary umarłych
L11 11 Ps 106:28 vai·yitz·Tza·me·du le·Va·'al pe·'or; vai·yo·che·Lu, ziv·Chei me·Tim.
L12 12 Ps 106:28 waj jic cam du le wa al Pe or waj jo che lu ziw He me tim
L13 13 Ps 106:28 wayyiccäºmdû lübaº`al Pü`ôr wayyö´külû zibHê mëtîm
L14 14 Ps 106:28 5/5 4712/6522 5/6 548/806 123/162 690/836
L15 15 Ps 106:28 They joined themselves also unto Baalpeor, and ate the sacrifices of the dead.
L16 16 Ps 106:28  28 They joined <06775> (08735) themselves also unto Baalpeor <01187>, and ate <0398> (08799) the sacrifices <02077> of the dead <04191> (08801).
L01 1 Ps 106:29   Ps 106:29  29 W ten sposób sprowokować go do gniewu <03707> (08686) z ich wynalazków <04611>: i plaga <04046> hamulec w <06555> (08799) na nich.                                                                                                
L02 2 Ps 106:29 Drażnili Go swymi postępkami i spadła na nich plaga.
L03 3 Ps 106:29 וַ֭יַּכְעִיסוּ בְּמַֽעַלְלֵיהֶ֑ם וַתִּפְרָץ־ בָּ֝֗ם מַגֵּפָֽה׃
L04 4 Ps 106:29 וַ֭/יַּכְעִיסוּ בְּ/מַֽעַלְלֵי/הֶ֑ם וַ/תִּפְרָץ־ בָּ֝֗/ם מַגֵּפָֽה׃
L05 5 Ps 106:29 <wai>•jach•'i•su be•ma•'al•le•<Hem>; wat•tif•roc- <Bam>, mag•ge•<Fa>.
L06 6 Ps 106:29 H3707H3707 H4611H4611 H6555H6555 H0000 H4046H4046
L07 7 Ps 106:29 be angry doing abroad plague
L08 8 Ps 106:29 gniewać się robi za granicą plaga
L09 9 Ps 106:29 Thus they provoked [him] to anger with their inventions brake in and the plague
L10 10 Ps 106:29 W ten sposób sprowokować [mu] do gniewu z ich wynalazków hamulec w i plagi
L11 11 Ps 106:29 Vai·yach·'i·su be·ma·'al·lei·Hem; vat·tif·rotz- Bam, mag·ge·Fah.
L12 12 Ps 106:29 waj ja chi su Be ma a le le hem waT Tif roc - Bam maG Ge fa
L13 13 Ps 106:29 wayyak`îsû Büma|`alülêhem waTTiproc-Bäm maGGëpâ
L14 14 Ps 106:29 34/52 8/39 38/48 4713/6522 20/26
L15 15 Ps 106:29 Thus they provoked [him] to anger with their inventions: and the plague brake in upon them.
L16 16 Ps 106:29  29 Thus they provoked him to anger <03707> (08686) with their inventions <04611>: and the plague <04046> brake in <06555> (08799) upon them.
L01 1 Ps 106:30   Ps 106:30  30 Wtedy wstał <05975> (08799) Pinchas <06372> i wykonany wyrok <06419> (08762): i tak plaga <04046> został pozostał <06113> (08735).                                                                                                
L02 2 Ps 106:30 Lecz powstał Pinchas, odbył sąd i zaraza ustąpiła.
L03 3 Ps 106:30 וַיַּעֲמֹ֣ד פִּֽ֭ינְחָס וַיְפַלֵּ֑ל וַ֝תֵּעָצַ֗ר הַמַּגֵּפָֽה׃
L04 4 Ps 106:30 וַ/יַּעֲמֹ֣ד פִּֽ֭ינְחָס וַ/יְפַלֵּ֑ל וַ֝/תֵּעָצַ֗ר הַ/מַּגֵּפָֽה׃
L05 5 Ps 106:30 wai•ja•'a•<Mod> <Pin>•chos waj•fal•<Lel>; wat•te•'a•<car>, ham•mag•ge•<Fa>.
L06 6 Ps 106:30 H5975H5975 H6372H6372 H6419H6419 H6113H6113 H4046H4046
L07 7 Ps 106:30 abide  Phinehas intreat be able plague
L08 8 Ps 106:30 przestrzegać Pinchas intreat móc plaga
L09 9 Ps 106:30 Then stood up Phinehas and executed judgment was stayed and [so] the plague
L10 10 Ps 106:30 Wtedy wstał Pinchas i wykonany wyrok ustała i [więc] Zaraza
L11 11 Ps 106:30 vai·ya·'a·Mod Pin·chos vay·fal·Lel; vat·te·'a·Tzar, ham·mag·ge·Fah.
L12 12 Ps 106:30 waj ja a mod Pin Has wa je fal lel waT Te a car ham maG Ge fa
L13 13 Ps 106:30 wayya`ámöd Pî|nHäs wayüpallël waTTë`äcar hammaGGëpâ
L14 14 Ps 106:30 345/523 25/25 62/84 38/46 21/26
L15 15 Ps 106:30 Then stood up Phinehas, and executed judgment: and [so] the plague was stayed.
L16 16 Ps 106:30  30 Then stood up <05975> (08799) Phinehas <06372>, and executed judgment <06419> (08762): and so the plague <04046> was stayed <06113> (08735).
L01 1 Ps 106:31   Ps 106:31  31 A który był liczony <02803> (08735) mu to poczytane za sprawiedliwość <06666> do wszystkich <01755> pokoleń <01755> <05704 na> wieki <05769>.                                                                                              
L02 2 Ps 106:31 Uznano mu to za czyn sprawiedliwy z pokolenia na pokolenie, na zawsze.
L03 3 Ps 106:31 וַתֵּחָ֣שֶׁב ל֭וֹ לִצְדָקָ֑ה לְדֹ֥ר וָ֝דֹ֗ר עַד־ עוֹלָֽם׃
L04 4 Ps 106:31 וַ/תֵּחָ֣שֶׁב ל֭/וֹ לִ/צְדָקָ֑ה לְ/דֹ֥ר וָ֝/דֹ֗ר עַד־ עוֹלָֽם׃
L05 5 Ps 106:31 wat•te•<Cha>•szew lo lic•da•<Ka>; le•<Dor> wa•<Dor>, ad- o•<Lam>.
L06 6 Ps 106:31 H2803H2803 H0000 H6666H6666 H1755H1755 H1755H1755 H5704H5704 H5769H5769
L07 7 Ps 106:31 account  justice age age against alway
L08 8 Ps 106:31 konto sprawiedliwość wiek wiek przed sprecyzowane
L09 9 Ps 106:31 And that was counted unto him for righteousness unto all generations for evermore
L10 10 Ps 106:31 A to został policzony mu za sprawiedliwość do wszystkich pokolenia dla coraz bardziej
L11 11 Ps 106:31 vat·te·Cha·shev lo litz·da·Kah; le·Dor va·Dor, ad- o·Lam.
L12 12 Ps 106:31 waT Te Ha szew lo lic da qa le dor wa dor ad - o lam  
L13 13 Ps 106:31 waTTëH亚eb licdäqâ lüdör wädör `ad-`ôläm  
L14 14 Ps 106:31 74/124 4714/6522 54/155 117/166 118/166 968/1259 230/438
L15 15 Ps 106:31 And that was counted unto him for righteousness unto all generations for evermore.
L16 16 Ps 106:31  31 And that was counted <02803> (08735) unto him for righteousness <06666> unto all <01755> generations <01755> for <05704> evermore <05769>.
L01 1 Ps 106:32   Ps 106:32  32 Oni rozgniewany <07107> (08686) go również w wodach <04325> z walki <04808> (08677) <04809>, tak że poszło źle <03415> (08799) z Mojżeszem <04872> za nich:                                                                                              
L02 2 Ps 106:32 Rozdrażnili Go znowu przy wodach Meriba; przez nich nieszczęście spotkało Mojżesza,
L03 3 Ps 106:32 וַ֭יַּקְצִיפוּ עַל־ מֵ֥י מְרִיבָ֑ה וַיֵּ֥רַע לְ֝מֹשֶׁ֗ה בַּעֲבוּרָֽם׃
L04 4 Ps 106:32 וַ֭/יַּקְצִיפוּ עַל־ מֵ֥י מְרִיבָ֑ה וַ/יֵּ֥רַע לְ֝/מֹשֶׁ֗ה בַּ/עֲבוּרָֽ/ם׃
L05 5 Ps 106:32 <wai>•jak•ci•fu al- me me•ri•<wa>; wai•<je>•ra' le•mo•<sze>, ba•'a•wu•<Ram>.
L06 6 Ps 106:32 H7107H7107 H5921H5921 H4325H4325 H4808H4808 H3415H3415 H4872H4872 H5668H5668
L07 7 Ps 106:32 anger above waste provocation fear Moses because of
L08 8 Ps 106:32 złość powyżej marnować prowokacja strach Mojżesz z powodu
L09 9 Ps 106:32 They angered at [him] also at the waters provocation so that it went ill with Moses their account
L10 10 Ps 106:32 Oni rozgniewany w [Mu] również na wodach prowokacja tak że poszło źle z Mojżeszem jego konto
L11 11 Ps 106:32 Vai·yak·tzi·fu al- mei me·ri·Vah; vai·Ye·ra' le·mo·Sheh, ba·'a·vu·Ram.
L12 12 Ps 106:32 waj jaq ci fu al - me me ri wa waj je ra le mo sze Ba a wu ram
L13 13 Ps 106:32 wayyaqcîpû `al-mê mürîbâ wayyëºra` lümöšè Ba`ábûräm
L14 14 Ps 106:32 19/34 3809/5759 385/579 5/7 4/5 759/766 44/49
L15 15 Ps 106:32 They angered [him] also at the waters of strife, so that it went ill with Moses for their sakes:
L16 16 Ps 106:32  32 They angered <07107> (08686) him also at the waters <04325> of strife <04808> (08677) <04809>, so that it went ill <03415> (08799) with Moses <04872> for their sakes:
L01 1 Ps 106:33   Ps 106:33  33 Ponieważ sprowokowany <04784> (08689) jego duch <07307>, tak aby mówił unadvisedly <0981> (08762) ustami <08193>.                                                                                                  
L02 2 Ps 106:33 bo rozgoryczyli jego ducha i nierozważnie powiedział swymi wargami.
L03 3 Ps 106:33 כִּֽי־ הִמְר֥וּ אֶת־ רוּח֑וֹ וַ֝יְבַטֵּ֗א בִּשְׂפָתָֽיו׃
L04 4 Ps 106:33 כִּֽי־ הִמְר֥וּ אֶת־ רוּח֑/וֹ וַ֝/יְבַטֵּ֗א בִּ/שְׂפָתָֽי/ו׃
L05 5 Ps 106:33 ki- him•<Ru> et- ru•<Cho>; waj•wat•<Te>, bis•fa•<Taw>.
L06 6 Ps 106:33 H3588H3588 H4784H4784 H0853H0853 H7307H7307 H0981H0981 H8193H8193
L07 7 Ps 106:33 inasmuch bitter air pronounce band
L08 8 Ps 106:33 ponieważ gorzki powietrze wymawiać pasmo
L09 9 Ps 106:33 Because Because they provoked his spirit so that he spake unadvisedly with his lips
L10 10 Ps 106:33 Bo Ponieważ sprowokowany jego duch tak, że mówił unadvisedly ustami
L11 11 Ps 106:33 ki- him·Ru et- ru·Cho; vay·vat·Te, bis·fa·Tav.
L12 12 Ps 106:33 Ki - him ru et - ru Ho wa je wat te Bis fa taw
L13 13 Ps 106:33 Kî|-himrû ´et-rûHô wayüba††ë´ BiSpätäyw
L14 14 Ps 106:33 2833/4478 28/45 8756/11047 163/377 3/4 88/173
L15 15 Ps 106:33 Because they provoked his spirit, so that he spake unadvisedly with his lips.
L16 16 Ps 106:33  33 Because they provoked <04784> (08689) his spirit <07307>, so that he spake unadvisedly <0981> (08762) with his lips <08193>.
L01 1 Ps 106:34   Ps 106:34  34 Oni nie niszczą <08045> (08689) narody <05971>, o których Pan <03068> nakazał <0559> (08804) im:                                                                                                  
L02 2 Ps 106:34 Nie wytracili narodów, jak im to Pan nakazał.
L03 3 Ps 106:34 לֹֽא־ הִ֭שְׁמִידוּ אֶת־ הָֽעַמִּ֑ים אֲשֶׁ֤ר אָמַ֖ר יְהוָ֣ה לָהֶֽם׃
L04 4 Ps 106:34 לֹֽא־ הִ֭שְׁמִידוּ אֶת־ הָֽ/עַמִּ֑ים אֲשֶׁ֤ר אָמַ֖ר יְהוָ֣ה לָ/הֶֽם׃
L05 5 Ps 106:34 lo- <Hisz>•mi•du et- ha•'am•<Mim>; 'a•<szer> 'a•<Mar> <jah>•we la•<Hem>.
L06 6 Ps 106:34 H3808H3808 H8045H8045 H0853H0853 H5971H5971 H0834H0834 H0559H0559 H3069H3069 H1992H1992
L07 7 Ps 106:34 before destory folk after answer God like
L08 8 Ps 106:34 przed destory ludowy po odpowiedź Bóg jak
L09 9 Ps 106:34 did not They did not destroy the nations after commanded God they
L10 10 Ps 106:34 Czy nie Oni nie zniszczyć narody po przykazał Bóg one
L11 11 Ps 106:34 lo- Hish·mi·du et- ha·'am·Mim; 'a·Sher 'a·Mar Yah·weh la·Hem.
L12 12 Ps 106:34 lo - hisz mi du et - ha am mim a szer a mar jhwh(a do naj) la hem
L13 13 Ps 106:34 lö|´-hišmîdû ´et-hä|`ammîm ´ášer ´ämar yhwh(´ädönäy) lähem
L14 14 Ps 106:34 3171/5164 65/90 8757/11047 1312/1866 4191/5499 3812/5298 178/608 493/820
L15 15 Ps 106:34 They did not destroy the nations, concerning whom the LORD commanded them:
L16 16 Ps 106:34  34 They did not destroy <08045> (08689) the nations <05971>, concerning whom the LORD <03068> commanded <0559> (08804) them:
L01 1 Ps 106:35   Ps 106:35  35 Ale łączyły się <06148> (08691) wśród pogan <01471>, i dowiedziałem się <03925> (08799) ich dzieła <04639>.                                                                                                  
L02 2 Ps 106:35 Lecz się zmieszali z poganami i nauczyli się ich uczynków;
L03 3 Ps 106:35 וַיִּתְעָרְב֥וּ בַגּוֹיִ֑ם וַֽ֝יִּלְמְד֗וּ מַֽעֲשֵׂיהֶֽם׃
L04 4 Ps 106:35 וַ/יִּתְעָרְב֥וּ בַ/גּוֹיִ֑ם וַֽ֝/יִּלְמְד֗וּ מַֽעֲשֵׂי/הֶֽם׃
L05 5 Ps 106:35 wai•jit•'a•re•<wu> wag•go•<jim>; wai•jil•me•<Du>, <Ma>•'a•se•<Hem>.
L06 6 Ps 106:35 H6148H6148 H1471H1471 H3925H3925 H4639H4639
L07 7 Ps 106:35 engage Gentile to teach act
L08 8 Ps 106:35 angażować Gentile uczyć działać
L09 9 Ps 106:35 But were mingled among the heathen and learned their works
L10 10 Ps 106:35 Ale były pomieszane wśród pogan i dowiedziałem ich dzieła
L11 11 Ps 106:35 vai·yit·'a·re·Vu vag·go·Yim; vai·yil·me·Du, Ma·'a·sei·Hem.
L12 12 Ps 106:35 waj ji tar wu waG Go jim waj jil me du ma a se hem
L13 13 Ps 106:35 wayyit`ärbû baGGôyìm wa|yyilmüdû ma|`áSêhem
L14 14 Ps 106:35 7/23 216/555 38/85 134/235
L15 15 Ps 106:35 But were mingled among the heathen, and learned their works.
L16 16 Ps 106:35  35 But were mingled <06148> (08691) among the heathen <01471>, and learned <03925> (08799) their works <04639>.
L01 1 Ps 106:36   Ps 106:36  36 I służyli <05647> (08799) swoich idoli <06091>: co było sidłem <04170> im.                                                                                                    
L02 2 Ps 106:36 poczęli czcić ich bałwany, które się stały dla nich pułapką.
L03 3 Ps 106:36 וַיַּעַבְד֥וּ אֶת־ עֲצַבֵּיהֶ֑ם וַיִּהְי֖וּ לָהֶ֣ם לְמוֹקֵֽשׁ׃
L04 4 Ps 106:36 וַ/יַּעַבְד֥וּ אֶת־ עֲצַבֵּי/הֶ֑ם וַ/יִּהְי֖וּ לָ/הֶ֣ם לְ/מוֹקֵֽשׁ׃
L05 5 Ps 106:36 wai•ja•'aw•<Du> et- 'a•cab•be•<Hem>; wai•jih•<ju> la•<Hem> le•mo•<Kesz>.
L06 6 Ps 106:36 H5647H5647 H0853H0853 H6091H6091 H1961H1961 H1992H1992 H4170H4170
L07 7 Ps 106:36 keep in bondage idol become like be ensnared
L08 8 Ps 106:36 trzymać w niewoli idol zostać jak być usidlony
L09 9 Ps 106:36 And they served their idols became like which were a snare
L10 10 Ps 106:36 I służyli swoich idoli stał się jak które były sidła
L11 11 Ps 106:36 vai·ya·'av·Du et- 'a·tzab·bei·Hem; vai·yih·Yu la·Hem le·mo·Kesh.
L12 12 Ps 106:36 waj ja aw du et - a caB Be hem waj jih ju la hem le mo qesz
L13 13 Ps 106:36 wayya`abdû ´et-`ácaBBêhem wayyihyû lähem lümôqëš
L14 14 Ps 106:36 222/288 8758/11047 5/18 2391/3546 494/820 15/27
L15 15 Ps 106:36 And they served their idols: which were a snare unto them.
L16 16 Ps 106:36  36 And they served <05647> (08799) their idols <06091>: which were a snare <04170> unto them.
L01 1 Ps 106:37   Ps 106:37  37 Tak, oni poświęcili <02076> (08799) ich synowie <01121> oraz ich córki <01323> do diabłów <07700>                                                                                                  
L02 2 Ps 106:37 I składali w ofierze swych synów i swoje córki złym duchom.
L03 3 Ps 106:37 וַיִּזְבְּח֣וּ אֶת־ בְּ֭נֵיהֶם וְאֶת־ בְּנֽוֹתֵיהֶ֗ם לַשֵּֽׁדִים׃
L04 4 Ps 106:37 וַ/יִּזְבְּח֣וּ אֶת־ בְּ֭נֵי/הֶם וְ/אֶת־ בְּנֽוֹתֵי/הֶ֗ם לַ/שֵּֽׁדִים׃
L05 5 Ps 106:37 wai•jiz•be•<Chu> et- <Be>•ne•hem we•'<Et> be•no•te•<Hem>, lasz•<sze>•dim.
L06 6 Ps 106:37 H2076H2076 H0853H0853 H1121H1121 H0853H0853 H1323H1323 H7700H7700
L07 7 Ps 106:37 kill afflicted apple  devil
L08 8 Ps 106:37 zabić dotknięty jabłko diabeł
L09 9 Ps 106:37 Yea they sacrificed their sons and their daughters unto devils
L10 10 Ps 106:37 Tak oni poświęcili ich synowie i ich córki do diabłów
L11 11 Ps 106:37 vai·yiz·be·Chu et- Be·nei·hem ve·'Et be·no·tei·Hem, lash·She·dim.
L12 12 Ps 106:37 waj jiz Be Hu et - Be ne hem we et - Be no te hem lasz sze dim    
L13 13 Ps 106:37 wayyizBüHû ´et-Bünêhem wü´et-Bünô|têhem laššëºdîm    
L14 14 Ps 106:37 109/134 8759/11047 4198/4921 8760/11047 420/588 2/2
L15 15 Ps 106:37 Yea, they sacrificed their sons and their daughters unto devils,
L16 16 Ps 106:37  37 Yea, they sacrificed <02076> (08799) their sons <01121> and their daughters <01323> unto devils <07700>,
L01 1 Ps 106:38   Ps 106:38  38 i rzucić <08210> (08799) niewinne <05355> krwi <01818>, nawet krwi <01818> z ich synów <01121> i ich córek <01323>, któremu poświęcili <02076> (08765) do bożków <06091> Kanaan <03667>: i ziemia <0776> była zanieczyszczona <02610> (08799) z krwi <01818>.                                                                                      
L02 2 Ps 106:38 I krew niewinną przelali: <krew synów swoich i córek, które złożyli w ofierze posągom kananejskim>. I ziemia krwią się skalała,
L03 3 Ps 106:38 וַיִּֽשְׁפְּכ֨וּ דָ֪ם נָקִ֡י דַּם־ בְּנֵ֘יהֶ֤ם וּֽבְנוֹתֵיהֶ֗ם אֲשֶׁ֣ר זִ֭בְּחוּ לַעֲצַבֵּ֣י כְנָ֑עַן וַתֶּחֱנַ֥ף הָ֝אָ֗רֶץ בַּדָּמִֽים׃
L04 4 Ps 106:38 וַ/יִּֽשְׁפְּכ֨וּ דָ֪ם נָקִ֡י דַּם־ בְּנֵ֘י/הֶ֤ם וּֽ/בְנוֹתֵי/הֶ֗ם אֲשֶׁ֣ר זִ֭בְּחוּ לַ/עֲצַבֵּ֣י כְנָ֑עַן וַ/תֶּחֱנַ֥ף הָ֝/אָ֗רֶץ בַּ/דָּמִֽים׃
L05 5 Ps 106:38 wai•jisz•pe•<Chu> dam na•<Ki> dam- be•<Ne><Hem> u•we•no•te•<Hem>, 'a•<szer> <Zib>•be•chu la•'a•cab•<Be> che•<Na>•'an; wat•te•che•<Naf> ha•'<A>•rec, bad•da•<Mim>.
L06 6 Ps 106:38 H8210H8210 H1818H1818 H5355H5355 H1818H1818 H1121H1121 H1323H1323 H0834H0834 H2076H2076 H6091H6091 H3667H3667 H2610H2610 H0776H0776 H1818H1818
L07 7 Ps 106:38 cast  bloodshed blameless bloodshed afflicted apple  after kill idol Canaan corrupt common bloodshed
L08 8 Ps 106:38 rzucać rozlew krwi nienaganny rozlew krwi dotknięty jabłko po zabić idol Canaan skorumpowany wspólny rozlew krwi
L09 9 Ps 106:38 And shed blood innocent [even] the blood of their sons and of their daughters Whom whom they sacrificed unto the idols of Canaan was polluted and the land with blood
L10 10 Ps 106:38 I rzucić krew niewinny [Nawet] krew z ich synów i ich córki Kogo któremu poświęcił ku bożkom Kanaan została skażona i ziemia z krwią
L11 11 Ps 106:38 vai·yish·pe·Chu dam na·Ki dam- be·Nei·Hem u·ve·no·tei·Hem, 'a·Sher Zib·be·chu la·'a·tzab·Bei che·Na·'an; vat·te·che·Naf ha·'A·retz, bad·da·Mim.
L12 12 Ps 106:38 waj jisz Pe chu dam na qi Dam - Be ne hem u we no te hem a szer ziB Be Hu la a caB Be che na an waT Te He naf ha a rec BaD Da mim
L13 13 Ps 106:38 wayyi|šPükû däm näqî Dam-Bünêhem û|bünôtêhem ´ášer ziBBüHû la`ácaBBê künäº`an waTTeHénap hä´äºrec BaDDämîm
L14 14 Ps 106:38 48/113 248/359 32/43 249/359 4199/4921 421/588 4192/5499 110/134 6/18 85/93 3/11 1593/2502 250/359
L15 15 Ps 106:38 And shed innocent blood, [even] the blood of their sons and of their daughters, whom they sacrificed unto the idols of Canaan: and the land was polluted with blood.
L16 16 Ps 106:38  38 And shed <08210> (08799) innocent <05355> blood <01818>, even the blood <01818> of their sons <01121> and of their daughters <01323>, whom they sacrificed <02076> (08765) unto the idols <06091> of Canaan <03667>: and the land <0776> was polluted <02610> (08799) with blood <01818>.
L01 1 Ps 106:39   Ps 106:39  39 Tak więc były one skalane <02930> (08799) ze swoimi pracami <04639> i poszedł cudzołożyli <02181> (08799) z własnych wynalazków <04611>.                                                                                                
L02 2 Ps 106:39 a oni się splamili swoimi czynami i swoimi występkami dopuścili się wiarołomstwa.
L03 3 Ps 106:39 וַיִּטְמְא֥וּ בְמַעֲשֵׂיהֶ֑ם וַ֝יִּזְ֗נוּ בְּמַֽעַלְלֵיהֶֽם׃
L04 4 Ps 106:39 וַ/יִּטְמְא֥וּ בְ/מַעֲשֵׂי/הֶ֑ם וַ֝/יִּזְ֗נוּ בְּ/מַֽעַלְלֵי/הֶֽם׃
L05 5 Ps 106:39 wai•jit•me•'<U> we•ma•'a•se•<Hem>; wai•jiZ•nu, be•<Ma>•'al•le•<Hem>.
L06 6 Ps 106:39 H2930H2930 H4639H4639 H2181H2181 H4611H4611
L07 7 Ps 106:39 defile  act commit fornication doing
L08 8 Ps 106:39 zbezcześcić działać uprawiali nierząd robi
L09 9 Ps 106:39 Thus were they defiled with their own works and went a whoring with their own inventions
L10 10 Ps 106:39 Tak więc były one skalane ze swoimi pracami i poszedł cudzołożyli z własnych wynalazków
L11 11 Ps 106:39 vai·yit·me·'U ve·ma·'a·sei·Hem; vai·yiZ·nu, be·Ma·'al·lei·Hem.
L12 12 Ps 106:39 waj jit me u we ma a se hem waj ji ze nu Be ma a le le hem
L13 13 Ps 106:39 wayyi†mü´û büma`áSêhem wayyizüºnû Büma|`alülêhem
L14 14 Ps 106:39 120/161 135/235 36/92 9/39
L15 15 Ps 106:39 Thus were they defiled with their own works, and went a whoring with their own inventions.
L16 16 Ps 106:39  39 Thus were they defiled <02930> (08799) with their own works <04639>, and went a whoring <02181> (08799) with their own inventions <04611>.
L01 1 Ps 106:40   Ps 106:40  40 Dlatego to gniew <0639> Pana <03068> zapłonął <02734> (08799) wobec swego ludu <05971>, tak że czuł odrazę <08581> (08762) własnym dziedzictwem <05159>.                                                                                              
L02 2 Ps 106:40 Gniew Pana zapłonął przeciw Jego ludowi, tak iż poczuł wstręt do swego dziedzictwa.
L03 3 Ps 106:40 וַיִּֽחַר־ אַ֣ף יְהוָ֣ה בְּעַמּ֑וֹ וַ֝יְתָעֵ֗ב אֶת־ נַחֲלָתֽוֹ׃
L04 4 Ps 106:40 וַ/יִּֽחַר־ אַ֣ף יְהוָ֣ה בְּ/עַמּ֑/וֹ וַ֝/יְתָעֵ֗ב אֶת־ נַחֲלָתֽ/וֹ׃
L05 5 Ps 106:40 wai•ji•char- 'af <jah>•we be•'am•<Mo>; waj•ta•'<Ew>, et- na•cha•la•<To>.
L06 6 Ps 106:40 H2734H2734 H0639H0639 H3068H3068 H5971H5971 H8581H8581 H0853H0853 H5159H5159
L07 7 Ps 106:40 be angry anger Jehovah folk abhor heritage
L08 8 Ps 106:40 gniewać się złość Jahwe ludowy brzydzić się dziedzictwo
L09 9 Ps 106:40 kindled Therefore was the wrath of the LORD against his people insomuch that he abhorred his own inheritance
L10 10 Ps 106:40 zapłonął Dlatego był gniew Pana przed swoim ludem tak że czuł odrazę jego własne dziedzictwo
L11 11 Ps 106:40 vai·yi·char- 'af Yah·weh be·'am·Mo; vay·ta·'Ev, et- na·cha·la·To.
L12 12 Ps 106:40 waj ji Har - af jhwh(a do naj) Be am mo wa je ta ew et - na Ha la to    
L13 13 Ps 106:40 wayyì|Har-´ap yhwh(´ädönäy) Bü`ammô wayütä`ëb ´et-naHálätô    
L14 14 Ps 106:40 78/90 155/276 4168/6220 1313/1866 14/22 8761/11047 173/223
L15 15 Ps 106:40 Therefore was the wrath of the LORD kindled against his people, insomuch that he abhorred his own inheritance.
L16 16 Ps 106:40  40 Therefore was the wrath <0639> of the LORD <03068> kindled <02734> (08799) against his people <05971>, insomuch that he abhorred <08581> (08762) his own inheritance <05159>.
L01 1 Ps 106:41   Ps 106:41  41 I dał <05414> (08799) ich w ręce <03027> z pogan <01471>, a oni, że nienawidził <08130> (08802) im orzekł <04910> (08799) nad nimi.                                                                                                
L02 2 Ps 106:41 I wydał ich w ręce pogan, a zapanowali nad nimi ich przeciwnicy.
L03 3 Ps 106:41 וַיִּתְּנֵ֥ם בְּיַד־ גּוֹיִ֑ם וַֽיִּמְשְׁל֥וּ בָ֝הֶ֗ם שֹׂנְאֵיהֶֽם׃
L04 4 Ps 106:41 וַ/יִּתְּנֵ֥/ם בְּ/יַד־ גּוֹיִ֑ם וַֽ/יִּמְשְׁל֥וּ בָ֝/הֶ֗ם שֹׂנְאֵי/הֶֽם׃
L05 5 Ps 106:41 wai•jit•te•<Nem> be•jad- go•<jim>; wai•jim•sze•<Lu> wa•<Hem>, so•ne•'e•<Hem>.
L06 6 Ps 106:41 H5414H5414 H3027H3027 H1471H1471 H4910H4910 H0000 H8130H8130
L07 7 Ps 106:41 add able Gentile reign enemy
L08 8 Ps 106:41 dodać w stanie Gentile królować wróg
L09 9 Ps 106:41 And he gave them into the hand of the heathen them ruled and they that hated
L10 10 Ps 106:41 I dał im w ręce z pogan ich wykluczyć i ci, którzy nienawidzili
L11 11 Ps 106:41 vai·yit·te·Nem be·yad- go·Yim; vai·yim·she·Lu va·Hem, so·ne·'ei·Hem.
L12 12 Ps 106:41 waj jiT Te nem Be jad - Go jim waj jim sze lu wa hem so ne hem
L13 13 Ps 106:41 wayyiTTünëm Büyad-Gôyìm wa|yyimšülû bähem Sön´êhem
L14 14 Ps 106:41 1433/2007 1133/1608 217/555 41/80 4715/6522 88/145
L15 15 Ps 106:41 And he gave them into the hand of the heathen; and they that hated them ruled over them.
L16 16 Ps 106:41  41 And he gave <05414> (08799) them into the hand <03027> of the heathen <01471>; and they that hated <08130> (08802) them ruled <04910> (08799) over them.
L01 1 Ps 106:42   Ps 106:42  42 Ich wrogowie <0341> (08802) również uciskani <03905> (08799) je, a one zostały doprowadzone do poddania <03665> (08735) pod ich strony <03027>.                                                                                              
L02 2 Ps 106:42 Ich wrogowie znęcali się nad nimi; pod ręką ich doznawali ucisku.
L03 3 Ps 106:42 וַיִּלְחָצ֥וּם אוֹיְבֵיהֶ֑ם וַ֝יִּכָּנְע֗וּ תַּ֣חַת יָדָֽם׃
L04 4 Ps 106:42 וַ/יִּלְחָצ֥וּ/ם אוֹיְבֵי/הֶ֑ם וַ֝/יִּכָּנְע֗וּ תַּ֣חַת יָדָֽ/ם׃
L05 5 Ps 106:42 wai•jil•cha•<cum> 'oj•we•<Hem>; wai•jik•ka•ne•'<U>, <Ta>•chat ja•<Dam>.
L06 6 Ps 106:42 H3905H3905 H0341H0341 H3665H3665 H8478H8478 H3027H3027
L07 7 Ps 106:42 afflict enemy bring down  Thahash able
L08 8 Ps 106:42 dotknąć wróg obniżyć Thahash w stanie
L09 9 Ps 106:42 also oppressed Their enemies them and they were brought into subjection under under their hand
L10 10 Ps 106:42 również uciskani Ich wrogowie im i ich wprowadzeniu poddaństwa pod pod ich ręką
L11 11 Ps 106:42 vai·yil·cha·Tzum 'oy·vei·Hem; vai·yik·ka·ne·'U, Ta·chat ya·Dam.
L12 12 Ps 106:42 waj jil Ha cum oj we hem waj jiK Ka nu Ta Hat ja dam
L13 13 Ps 106:42 wayyilHäcûm ´ôybêhem wayyiKKän`û TaºHat yädäm
L14 14 Ps 106:42 16/19 212/280 34/36 353/498 1134/1608
L15 15 Ps 106:42 Their enemies also oppressed them, and they were brought into subjection under their hand.
L16 16 Ps 106:42  42 Their enemies <0341> (08802) also oppressed <03905> (08799) them, and they were brought into subjection <03665> (08735) under their hand <03027>.
L01 1 Ps 106:43   Ps 106:43  43 Wielu <07227> razy <06471> nie on dostarczyć <05337> (08686) im, ale sprowokowany <04784> (08686) go z ich rady <06098>, a sprowadzono niski <04355> (08799) za ich nieprawości <05771>.                                                                                            
L02 2 Ps 106:43 Wielokrotnie ich uwalniał, oni zaś sprzeciwiali się Jego planom, ginęli zatem przez swe nieprawości.
L03 3 Ps 106:43 פְּעָמִ֥ים רַבּ֗וֹת יַצִּ֫ילֵ֥ם וְ֭הֵמָּה יַמְר֣וּ בַעֲצָתָ֑ם וַ֝יָּמֹ֗כּוּ בַּעֲוֹנָֽם׃
L04 4 Ps 106:43 פְּעָמִ֥ים רַבּ֗וֹת יַצִּ֫ילֵ֥/ם וְ֭/הֵמָּה יַמְר֣וּ בַ/עֲצָתָ֑/ם וַ֝/יָּמֹ֗כּוּ בַּ/עֲוֹנָֽ/ם׃
L05 5 Ps 106:43 pe•'a•<Mim> rab•<Bot>, jac•<ci><Lem> <we>•hem•ma jam•<Ru> wa•'a•ca•<Tam>; wai•ja•<Mok>•ku, ba•'a•wo•<Nam>.
L06 6 Ps 106:43 H6471H6471 H7227H7227 H5337H5337 H1992H1992 H4784H4784 H6098H6098 H4355H4355 H5771H5771
L07 7 Ps 106:43 anvil in abundance snatch away like bitter advice be brought low fault
L08 8 Ps 106:43 kowadło w obfitości wytrącać jak gorzki rada być wniesiona niski wina
L09 9 Ps 106:43 times Many did he deliver however them but they provoked [him] with their counsel and were brought low for their iniquity
L10 10 Ps 106:43 czasy Wiele nie on dostarczyć jednak im, ale sprowokowany [Mu] z ich rady i sprowadzono niski ich nieprawości
L11 11 Ps 106:43 pe·'a·Mim rab·Bot, yatz·Tzi·Lem Ve·hem·mah yam·Ru va·'a·tza·Tam; vai·ya·Mok·ku, ba·'a·vo·Nam.
L12 12 Ps 106:43 Pe a mim raB Bot jac ci lem we hem ma jam ru wa a ca tam waj ja moK Ku Ba a wo nam
L13 13 Ps 106:43 Pü`ämîm raBBôt yaccîlëm wühëmmâ yamrû ba`ácätäm wayyämöºKKû Ba`áwönäm
L14 14 Ps 106:43 102/118 241/462 127/213 495/820 29/45 45/88 2/3 106/229
L15 15 Ps 106:43 Many times did he deliver them; but they provoked [him] with their counsel, and were brought low for their iniquity.
L16 16 Ps 106:43  43 Many <07227> times <06471> did he deliver <05337> (08686) them; but they provoked <04784> (08686) him with their counsel <06098>, and were brought low <04355> (08799) for their iniquity <05771>.
L01 1 Ps 106:44   Ps 106:44  44 Niemniej jednak uważał <07200> (08799) ich niedoli <06862>, kiedy usłyszał <08085> (08800) ich krzyk <07440>:                                                                                                  
L02 2 Ps 106:44 Lecz wejrzał na ich utrapienie, gdy wysłuchiwał ich błagań.
L03 3 Ps 106:44 וַ֭יַּרְא בַּצַּ֣ר לָהֶ֑ם בְּ֝שָׁמְע֗וֹ אֶת־ רִנָּתָֽם׃
L04 4 Ps 106:44 וַ֭/יַּרְא בַּ/צַּ֣ר לָ/הֶ֑ם בְּ֝/שָׁמְע֗/וֹ אֶת־ רִנָּתָֽ/ם׃
L05 5 Ps 106:44 <wai>•jar bac•<car> la•<Hem>; be•sza•me•'<O>, et- rin•na•<Tam>.
L06 6 Ps 106:44 H7200H7200 H6862H6862 H1992H1992 H8085H8085 H0853H0853 H7440H7440
L07 7 Ps 106:44 advise self adversary like attentively cry
L08 8 Ps 106:44 doradzać siebie przeciwnik jak uważnie płakać
L09 9 Ps 106:44 Nevertheless he regarded their affliction like when he heard their cry
L10 10 Ps 106:44 Mimo to uważał ich nieszczęście jak gdy usłyszał ich krzyk
L11 11 Ps 106:44 Vai·yar batz·Tzar la·Hem; be·sha·me·'O, et- rin·na·Tam.
L12 12 Ps 106:44 waj jar Bac car la hem Be szo mo et - rin na tam  
L13 13 Ps 106:44 wayyar´ Baccar lähem Büšom`ô ´et-rinnätäm  
L14 14 Ps 106:44 884/1296 61/111 496/820 697/1154 8762/11047 12/33
L15 15 Ps 106:44 Nevertheless he regarded their affliction, when he heard their cry:
L16 16 Ps 106:44  44 Nevertheless he regarded <07200> (08799) their affliction <06862>, when he heard <08085> (08800) their cry <07440>:
L01 1 Ps 106:45   Ps 106:45  45 A on pamiętał <02142> (08799) dla nich swoje przymierze <01285>, i żałował <05162> (08735) zgodnie z tłumu <07230> z jego miłosierdzia <02617>.                                                                                                
L02 2 Ps 106:45 I wspomniał dla ich dobra na swoje przymierze i pożałował [ich] w swej wielkiej łaskawości.
L03 3 Ps 106:45 וַיִּזְכֹּ֣ר לָהֶ֣ם בְּרִית֑וֹ וַ֝יִּנָּחֵ֗ם כְּרֹ֣ב [חַסְדֹּו כ] (חֲסָדָֽיו׃ ק)
L04 4 Ps 106:45 וַ/יִּזְכֹּ֣ר לָ/הֶ֣ם בְּרִית֑/וֹ וַ֝/יִּנָּחֵ֗ם כְּ/רֹ֣ב חסד/ו חֲסָדָֽי/ו׃
L05 5 Ps 106:45 wai•jiz•<Kor> la•<Hem> be•ri•<To>; wai•jin•na•<Chem>, ke•<Ro> [chas•dow ch] (cha•sa•<Daw>. k)
L06 6 Ps 106:45 H2142H2142 H1992H1992 H1285H1285 H5162H5162 H7230H7230
L07 7 Ps 106:45 burn  like confederacy comfort  abundance favour
L08 8 Ps 106:45 palić jak konfederacja komfort obfitość faworyzować
L09 9 Ps 106:45 And he remembered like for them his covenant and repented according to the multitude favour
L10 10 Ps 106:45 I przypomniał sobie jak dla nich swoje przymierze i żałował zgodnie z tłumu faworyzować
L11 11 Ps 106:45 vai·yiz·Kor la·Hem be·ri·To; vai·yin·na·Chem, ke·Ro [chas·dov ch] (cha·sa·Dav. k)
L12 12 Ps 106:45 waj jiz Kor la hem Be ri to waj jin na Hem Ke row (Has Do) [Ha sa daw]
L13 13 Ps 106:45 wayyizKör lähem Bürîtô wayyinnäHëm Küröb (HasDô) [Hásädä|yw]
L14 14 Ps 106:45 129/229 497/820 204/284 46/108 91/146 3/4
L15 15 Ps 106:45 And he remembered for them his covenant, and repented according to the multitude of his mercies.
L16 16 Ps 106:45  45 And he remembered <02142> (08799) for them his covenant <01285>, and repented <05162> (08735) according to the multitude <07230> of his mercies <02617>.
L01 1 Ps 106:46   Ps 106:46  46 Uczynił <05414> (08799) im także godni politowania <07356> z <06440> wszystkie te, które zaniósł je jeńców <07617> (08802).                                                                                                
L02 2 Ps 106:46 I wzbudził dla nich litość u wszystkich, co ich uprowadzili w niewolę.
L03 3 Ps 106:46 וַיִּתֵּ֣ן אוֹתָ֣ם לְרַחֲמִ֑ים לִ֝פְנֵ֛י כָּל־ שׁוֹבֵיהֶֽם׃
L04 4 Ps 106:46 וַ/יִּתֵּ֣ן אוֹתָ֣/ם לְ/רַחֲמִ֑ים לִ֝/פְנֵ֛י כָּל־ שׁוֹבֵי/הֶֽם׃
L05 5 Ps 106:46 wai•jit•<Ten> o•<Tam> le•ra•cha•<Mim>; lif•<Ne> kol- szoe•<Hem>.
L06 6 Ps 106:46 H5414H5414 H0853H0853 H7356H7356 H6440H6440 H3605H3605 H7617H7617
L07 7 Ps 106:46 add tender love accept all manner bring away
L08 8 Ps 106:46 dodać czuła miłość przyjąć wszelkiego rodzaju zabierać ze sobą
L09 9 Ps 106:46 He made them also to be pitied of of all all those that carried them captives
L10 10 Ps 106:46 Uczynił im również godni politowania z ze wszystkich wszystkie te, które prowadzone im jeńców
L11 11 Ps 106:46 vai·yit·Ten o·Tam le·ra·cha·Mim; lif·Nei kol- shoei·Hem.
L12 12 Ps 106:46 waj jiT Ten o tam le ra Ha mim lif ne Kol - szo we hem  
L13 13 Ps 106:46 wayyiTTën ´ôtäm lüraHámîm lipnê Kol-šôbêhem  
L14 14 Ps 106:46 1434/2007 8763/11047 22/43 1558/2127 3815/5415 36/48
L15 15 Ps 106:46 He made them also to be pitied of all those that carried them captives.
L16 16 Ps 106:46  46 He made <05414> (08799) them also to be pitied <07356> of <06440> all those that carried them captives <07617> (08802).
L01 1 Ps 106:47   Ps 106:47  47 oszczędzania energii <03467> (08685) nami, o Panie <03068>, nasz Bóg <0430> i zbierać <06908> (08761) nas spośród pogan <01471>, dziękować <03034> (08687) do Twego świętego <06944> nazwa <08034>, a do zwycięstwa <07623> (08692) na cześć twego <08416>.                                                                                      
L02 2 Ps 106:47 Ratuj nas, Panie, Boże nasz, zgromadź spośród narodów, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały.
L03 3 Ps 106:47 הוֹשִׁיעֵ֨נוּ ׀ יְה֘וָ֤ה אֱלֹהֵ֗ינוּ וְקַבְּצֵנוּ֮ מִֽן־ הַגּ֫וֹיִ֥ם לְ֭הֹדוֹת לְשֵׁ֣ם קָדְשֶׁ֑ךָ לְ֝הִשְׁתַּבֵּ֗חַ בִּתְהִלָּתֶֽךָ׃
L04 4 Ps 106:47 הוֹשִׁיעֵ֨/נוּ ׀ יְה֘וָ֤ה אֱלֹהֵ֗י/נוּ וְ/קַבְּצֵ/נוּ֮ מִֽן־ הַ/גּ֫וֹיִ֥ם לְ֭/הֹדוֹת לְ/שֵׁ֣ם קָדְשֶׁ֑/ךָ לְ֝/הִשְׁתַּבֵּ֗חַ בִּ/תְהִלָּתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 106:47 ho•szi•'<E>•nu <jah>•we 'e•lo•<He>•nu, we•kab•be•ce•<Nu> min- hag•<Go><jim> <Le>•ho•dot le•<szem> kod•<sze>•cha le•hisz•tab•<Be>•ach, bit•hil•la•<Te>•cha.
L06 6 Ps 106:47 H3467H3467 H3068H3068 H0430H0430 H6908H6908 H4480H4480 H1471H1471 H3034H3034 H8034H8034 H6944H6944 H7623H7623 H8416H8416
L07 7 Ps 106:47 avenging Jehovah angels assemble  above Gentile cast  base consecrated  commend deep 
L08 8 Ps 106:47 mszcząc Jahwe anioły montować powyżej Gentile rzucać podstawa konsekrowany pochwalić głęboko
L09 9 Ps 106:47 Save us O LORD our God and gather at us from among the heathen to give thanks name unto thy holy [and] to triumph in thy praise
L10 10 Ps 106:47 Zaoszczędzić nas Panie Bóg nasz i zebrać w nas spośród pogan dziękować nazwa do Twego świętego [I] na triumf w chwale twego
L11 11 Ps 106:47 ho·shi·'E·nu Yah·weh 'e·lo·Hei·nu, ve·kab·be·tze·Nu min- hag·Go·Yim Le·ho·dot le·Shem kod·She·cha le·hish·tab·Be·ach, bit·hil·la·Te·cha.
L12 12 Ps 106:47 ho szi e nu jhwh(a do naj) e lo he nu we qaB Be ce nu min - haG Go jim le ho dot le szem qod sze cha le hisz TaB Be aH Bit hil la te cha  
L13 13 Ps 106:47 hôšî`ëºnû yhwh(´ädönäy) ´élöhêºnû wüqaBBücënû mi|n-haGGôyìm lühödôt lüšëm qodšeºkä lühišTaBBëªH Bithilläteºkä  
L14 14 Ps 106:47 125/206 4169/6220 2117/2597 60/127 918/1215 218/555 75/114 633/864 335/463 5/11 29/56
L15 15 Ps 106:47 Save us, O LORD our God, and gather us from among the heathen, to give thanks unto thy holy name, [and] to triumph in thy praise.
L16 16 Ps 106:47  47 Save <03467> (08685) us, O LORD <03068> our God <0430>, and gather <06908> (08761) us from among the heathen <01471>, to give thanks <03034> (08687) unto thy holy <06944> name <08034>, and to triumph <07623> (08692) in thy praise <08416>.
L01 1 Ps 106:48   Ps 106:48  48 Błogosławieni <01288> (08803) być Pan <03068> Bóg <0430> Izraela <03478> od wieków <05769> na wieki <05769>: i niech wszyscy ludzie <05971> powiedzieć <0559> (08804) Amen <0543>. Chwała <01984> (08761) wy Pan <03050>.                                                                                        
L02 2 Ps 106:48 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki! A cały lud niech powie: Amen! Alleluja!
L03 3 Ps 106:48 בָּר֤וּךְ־ יְהוָ֨ה אֱלֹהֵ֪י יִשְׂרָאֵ֡ל מִן־ הָ֤עוֹלָ֨ם ׀ וְעַ֬ד הָעוֹלָ֗ם וְאָמַ֖ר כָּל־ הָעָ֥ם אָמֵ֗ן הַֽלְלוּ־ יָֽהּ׃
L04 4 Ps 106:48 בָּר֤וּךְ־ יְהוָ֨ה אֱלֹהֵ֪י יִשְׂרָאֵ֡ל מִן־ הָ֤/עוֹלָ֨ם ׀ וְ/עַ֬ד הָ/עוֹלָ֗ם וְ/אָמַ֖ר כָּל־ הָ/עָ֥ם אָמֵ֗ן הַֽלְלוּ־ יָֽהּ׃
L05 5 Ps 106:48 ba•<Ruch>- <jah>•we 'e•lo•<He> jis•ra•'<El> min- ha•'o•<Lam> we•'<Ad> ha•'o•<Lam>, we•'a•<Mar> kol- ha•'<Am> 'a•<Men>, hal•lu- <jah>.
L06 6 Ps 106:48 H1288H1288 H3068H3068 H0430H0430 H3478H3478 H4480H4480 H5769H5769 H5704H5704 H5769H5769 H0559H0559 H3605H3605 H5971H5971 H0543H0543 H1984H1984 H3050H3050
L07 7 Ps 106:48 abundantly Jehovah angels Israel above alway against alway answer all manner folk Amen boast  Jah
L08 8 Ps 106:48 obfitości Jahwe anioły Izrael powyżej sprecyzowane przed sprecyzowane odpowiedź wszelkiego rodzaju ludowy Amen pochwalić Jah
L09 9 Ps 106:48 Blessed [be] the LORD God of Israel From from everlasting even to everlasting say all and let all the people Amen Praise ye the LORD
L10 10 Ps 106:48 Błogosławiony [Być] Pan Bóg Izraela Z odwiecznie nawet na wieki powiedzieć wszystko I niech wszyscy ludzie Amen Pochwała wy Pan
L11 11 Ps 106:48 ba·Ruch- Yah·weh 'e·lo·Hei Yis·ra·'El min- ha·'o·Lam ve·'Ad ha·'o·Lam, ve·'a·Mar kol- ha·'Am 'a·Men, hal·lu- Yah.
L12 12 Ps 106:48 Ba ruch - jhwh(a do naj) e lo he jis ra el min - ha o lam we ad ha o lam we a mar Kol - ha am a men ha le lu - ja        
L13 13 Ps 106:48 Bärûk-yhwh(´ädönäy) ´élöhê yiSrä´ël min-häº`ôläm wü`ad hä`ôläm wü´ämar Kol-hä`äm ´ämën ha|lülû-yäh        
L14 14 Ps 106:48 276/330 4170/6220 2118/2597 1963/2505 919/1215 231/438 969/1259 232/438 3813/5298 3816/5415 1314/1866 26/30 72/165 12/48
L15 15 Ps 106:48 Blessed [be] the LORD God of Israel from everlasting to everlasting: and let all the people say, Amen. Praise ye the LORD.
L16 16 Ps 106:48  48 Blessed <01288> (08803) be the LORD <03068> God <0430> of Israel <03478> from everlasting <05769> to everlasting <05769>: and let all the people <05971> say <0559> (08804), Amen <0543>. Praise <01984> (08761) ye the LORD <03050>.
Copyright by Cezary Podolski