Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps124-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 124:1 Ps 124 Ps 124:1  1 << piosenki <07892> stopni <04609> Dawida <01732>. >> Jeżeli <03884> to nie był Pan <03068>, który był po naszej stronie, teraz może Izrael <03478> powiedzieć <0559> (08799);                                                                                            
L02 2 Ps 124:1 Pieśń stopni. Dawidowa. Gdyby Pan nie był po naszej stronie - niech to już przyzna Izrael -
L03 3 Ps 124:1 שִׁ֥יר הַֽמַּעֲל֗וֹת לְדָ֫וִ֥ד לוּלֵ֣י יְ֭הוָה שֶׁהָ֣יָה לָ֑נוּ יֹֽאמַר־ נָ֝א יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Ps 124:1 שִׁ֥יר הַֽ/מַּעֲל֗וֹת לְ/דָ֫וִ֥ד לוּלֵ֣י יְ֭הוָה שֶׁ/הָ֣יָה לָ֑/נוּ יֹֽאמַר־ נָ֝א יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Ps 124:1 szir ham•ma•'a•<Lot>, le•<Da><wid> lu•<Le> <jah>•we sze•<Ha>•ja> <La>•nu; jo•mar- na jis•ra•'<El>.
L06 6 Ps 124:1 H7892H7892 H4609H4609 H1732H1732 H3884H3884 H3068H3068 H1961H1961 H0000 H0559H0559 H4994H4994 H3478H3478
L07 7 Ps 124:1 musical step David except Jehovah become answer I beseech thee  Israel
L08 8 Ps 124:1 musical krok David z wyjątkiem Jahwe zostać odpowiedź Błagam Cię Izrael
L09 9 Ps 124:1 <<A Song of degrees of David If [it had not been] the LORD been say now who was on our side now may Israel
L10 10 Ps 124:1 << A Song stopni Dawida Jeśli [Nie było] Pan było powiedzieć teraz który był po naszej stronie teraz może Izrael
L11 11 Ps 124:1 shir ham·ma·'a·Lot, le·Da·Vid lu·Lei Yah·weh she·Ha·yah La·nu; yo·mar- na Yis·ra·'El.
L12 12 Ps 124:1 szir ham ma a lot le da wid lu le jhwh(a do naj) sze ha ja la nu jo mar - na jis ra el
L13 13 Ps 124:1 šîr ha|mma`álôt lüdäwìd lûlê yhwh(´ädönäy) šehäºyâ läºnû yö|´mar-nä´ yiSrä´ël
L14 14 Ps 124:1 56/89 22/45 1019/1075 12/14 4262/6220 2418/3546 4774/6522 3824/5298 323/402 1971/2505
L15 15 Ps 124:1 <A Song of degrees of David.> If [it had not been] the LORD who was on our side, now may Israel say;
L16 16 Ps 124:1  1 <<A Song <07892> of degrees <04609> of David <01732>.>> If <03884> it had not been the LORD <03068> who was on our side, now may Israel <03478> say <0559> (08799);
L01 1 Ps 124:2   Ps 124:2  2, jeżeli <03884> to nie był Pan <03068>, który był po naszej stronie, gdy ludzie <0120> wstał <06965> (08800) wobec nas:                                                                                                  
L02 2 Ps 124:2 gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstawali,
L03 3 Ps 124:2 לוּלֵ֣י יְ֭הוָה שֶׁהָ֣יָה לָ֑נוּ בְּק֖וּם עָלֵ֣ינוּ אָדָֽם׃
L04 4 Ps 124:2 לוּלֵ֣י יְ֭הוָה שֶׁ/הָ֣יָה לָ֑/נוּ בְּ/ק֖וּם עָלֵ֣י/נוּ אָדָֽם׃
L05 5 Ps 124:2 lu•<Le> <jah>•we sze•<Ha>•ja> <La>•nu; be•<Kum> 'a•<Le>•nu 'a•<Dam>.
L06 6 Ps 124:2 H3884H3884 H3068H3068 H1961H1961 H0000 H6965H6965 H5921H5921 H0120H0120
L07 7 Ps 124:2 except Jehovah become abide above person
L08 8 Ps 124:2 z wyjątkiem Jahwe zostać przestrzegać powyżej osoba
L09 9 Ps 124:2 If [it had not been] the LORD been rose up against who was on our side when men
L10 10 Ps 124:2 Jeśli [Nie było] Pan było wstał przed który był po naszej stronie, gdy ludzie
L11 11 Ps 124:2 lu·Lei Yah·weh she·Ha·yah La·nu; be·Kum 'a·Lei·nu 'a·Dam.
L12 12 Ps 124:2 lu le jhwh(a do naj) sze ha ja la nu Be qum a le nu a dam
L13 13 Ps 124:2 lûlê yhwh(´ädönäy) šehäºyâ läºnû Büqûm `älêºnû ´ädäm
L14 14 Ps 124:2 13/14 4263/6220 2419/3546 4775/6522 480/627 3849/5759 228/552
L15 15 Ps 124:2 If [it had not been] the LORD who was on our side, when men rose up against us:
L16 16 Ps 124:2  2 If <03884> it had not been the LORD <03068> who was on our side, when men <0120> rose up <06965> (08800) against us:
L01 1 Ps 124:3   Ps 124:3  3 Następnie <0233> one połknęły nas <01104> (08804) szybkie <02416>, gdy ich gniew <0639> zapłonął <02734> (08800) przed nami:                                                                                                
L02 2 Ps 124:3 wtedy połknęliby nas żywcem, gdy ich gniew przeciw nam zapłonął:
L03 3 Ps 124:3 אֲ֭זַי חַיִּ֣ים בְּלָע֑וּנוּ בַּחֲר֖וֹת אַפָּ֣ם בָּֽנוּ׃
L04 4 Ps 124:3 אֲ֭זַי חַיִּ֣ים בְּלָע֑וּ/נוּ בַּ/חֲר֖וֹת אַפָּ֣/ם בָּֽ/נוּ׃
L05 5 Ps 124:3 '<A>•zai chai•<jim> be•la•'<U>•nu; ba•cha•<Rot> 'ap•<Pam> <Ba>•nu.
L06 6 Ps 124:3 H0233H0233 H2416H2416 H1104H1104 H2734H2734 H0639H0639 H0000
L07 7 Ps 124:3 then age cover be angry anger
L08 8 Ps 124:3 następnie wiek pokryć gniewać się złość
L09 9 Ps 124:3 Then quick they had swallowed us up was kindled when their wrath
L10 10 Ps 124:3 Następnie szybki oni pochłonęła nas zapaliła się gdy ich gniew
L11 11 Ps 124:3 'A·zai chai·Yim be·la·'U·nu; ba·cha·Rot 'ap·Pam Ba·nu.
L12 12 Ps 124:3 a zaj Haj jim Be la u nu Ba Ha rot aP Pam Ba nu
L13 13 Ps 124:3 ´ázay Hayyîm Bülä`ûºnû BaHárôt ´aPPäm Bäºnû
L14 14 Ps 124:3 1/3 313/499 27/48 79/90 158/276 4776/6522
L15 15 Ps 124:3 Then they had swallowed us up quick, when their wrath was kindled against us:
L16 16 Ps 124:3  3 Then <0233> they had swallowed us up <01104> (08804) quick <02416>, when their wrath <0639> was kindled <02734> (08800) against us:
L01 1 Ps 124:4   Ps 124:4  4 Następnie <0233> wody <04325> był przytłoczony <07857> (08804) nas, strumień <05158> przeszły <05674> (08804) nasza dusza <05315>:                                                                                                
L02 2 Ps 124:4 wówczas zatopiłaby nas woda, przepłynąłby nad nami potok;
L03 3 Ps 124:4 אֲ֭זַי הַמַּ֣יִם שְׁטָפ֑וּנוּ נַ֝֗חְלָה עָבַ֥ר עַל־ נַפְשֵֽׁנוּ׃
L04 4 Ps 124:4 אֲ֭זַי הַ/מַּ֣יִם שְׁטָפ֑וּ/נוּ נַ֝֗חְלָ/ה עָבַ֥ר עַל־ נַפְשֵֽׁ/נוּ׃
L05 5 Ps 124:4 '<A>•zai ham•<Ma>•jim sze•ta•<Fu>•nu; <Nach>•la, 'a•<war> al- naf•<sze>•nu.
L06 6 Ps 124:4 H0233H0233 H4325H4325 H7857H7857 H5158H5158 H5674H5674 H5921H5921 H5315H5315
L07 7 Ps 124:4 then waste drown brook alienate above any
L08 8 Ps 124:4 następnie marnować utopić potok zrazić powyżej każdy
L09 9 Ps 124:4 Then the waters had overwhelmed us the stream had gone over over our soul
L10 10 Ps 124:4 Następnie wody był przytłoczony nam strumień przeszły przez nasza dusza
L11 11 Ps 124:4 'A·zai ham·Ma·yim she·ta·Fu·nu; Nach·lah, 'a·Var al- naf·She·nu.
L12 12 Ps 124:4 a zaj ham ma jim sze ta fu nu naH la a war al - naf sze nu  
L13 13 Ps 124:4 ´ázay hammaºyim šü†äpûºnû naºHlâ `äbar `al-napšëºnû  
L14 14 Ps 124:4 2/3 394/579 10/30 108/141 387/550 3850/5759 496/751
L15 15 Ps 124:4 Then the waters had overwhelmed us, the stream had gone over our soul:
L16 16 Ps 124:4  4 Then <0233> the waters <04325> had overwhelmed <07857> (08804) us, the stream <05158> had gone over <05674> (08804) our soul <05315>:
L01 1 Ps 124:5   Ps 124:5  5 Wtedy <0233> dumny <02121> Wody <04325> przeszły <05674> (08804) nasza dusza <05315>.                                                                                                  
L02 2 Ps 124:5 wówczas przelałyby się nad nami wezbrane wody.
L03 3 Ps 124:5 אֲ֭זַי עָבַ֣ר עַל־ נַפְשֵׁ֑נוּ הַ֝מַּ֗יִם הַזֵּֽידוֹנִֽים׃
L04 4 Ps 124:5 אֲ֭זַי עָבַ֣ר עַל־ נַפְשֵׁ֑/נוּ הַ֝/מַּ֗יִם הַ/זֵּֽידוֹנִֽים׃
L05 5 Ps 124:5 '<A>•zai 'a•<war> al- naf•<sze>•nu; ham•<Ma>•jim, haz•<Ze>•do•<Nim>.
L06 6 Ps 124:5 H0233H0233 H5674H5674 H5921H5921 H5315H5315 H4325H4325 H2121H2121
L07 7 Ps 124:5 then alienate above any waste proud
L08 8 Ps 124:5 następnie zrazić powyżej każdy marnować dumny
L09 9 Ps 124:5 Then had gone over over our soul waters the proud
L10 10 Ps 124:5 Następnie przeszły przez nasza dusza Wody dumny
L11 11 Ps 124:5 'A·zai 'a·Var al- naf·She·nu; ham·Ma·yim, haz·Zei·do·Nim.
L12 12 Ps 124:5 a zaj a war al - naf sze nu ham ma jim haz ze do nim
L13 13 Ps 124:5 ´ázay `äbar `al-napšëºnû hammaºyim hazzê|dônîm
L14 14 Ps 124:5 3/3 388/550 3851/5759 497/751 395/579 1/1
L15 15 Ps 124:5 Then the proud waters had gone over our soul.
L16 16 Ps 124:5  5 Then <0233> the proud <02121> waters <04325> had gone over <05674> (08804) our soul <05315>.
L01 1 Ps 124:6   Ps 124:6  6 Błogosławieni <01288> (08803) być Pan <03068>, który nie dał <05414> (08804) nas jako zdobycz <02964> do zębów <08127>.                                                                                                
L02 2 Ps 124:6 Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom.
L03 3 Ps 124:6 בָּר֥וּךְ יְהוָ֑ה שֶׁלֹּ֥א נְתָנָ֥נוּ טֶ֝֗רֶף לְשִׁנֵּיהֶֽם׃
L04 4 Ps 124:6 בָּר֥וּךְ יְהוָ֑ה שֶׁ/לֹּ֥א נְתָנָ֥/נוּ טֶ֝֗רֶף לְ/שִׁנֵּי/הֶֽם׃
L05 5 Ps 124:6 ba•<Ruch> <jah>•we; szel•<Lo> ne•ta•<Na>•nu <Te>•ref, le•szin•ne•<Hem>.
L06 6 Ps 124:6 H1288H1288 H3068H3068 H3808H3808 H5414H5414 H2964H2964 H8127H8127
L07 7 Ps 124:6 abundantly Jehovah before add leaf crag
L08 8 Ps 124:6 obfitości Jahwe przed dodać liść turnia
L09 9 Ps 124:6 Blessed [be] the LORD has not who hath not given us [as] a prey to their teeth
L10 10 Ps 124:6 Błogosławiony [Być] Pan nie ma Kto ma nie podano my [jako] łupem do zębów
L11 11 Ps 124:6 ba·Ruch Yah·weh; shel·Lo ne·ta·Na·nu Te·ref, le·shin·nei·Hem.
L12 12 Ps 124:6 Ba ruch jhwh(a do naj) szel lo ne ta na nu te ref le szin ne hem
L13 13 Ps 124:6 Bärûk yhwh(´ädönäy) šellö´ nütänäºnû †eºrep lüšinnêhem
L14 14 Ps 124:6 290/330 4264/6220 3223/5164 1444/2007 10/23 34/55
L15 15 Ps 124:6 Blessed [be] the LORD, who hath not given us [as] a prey to their teeth.
L16 16 Ps 124:6  6 Blessed <01288> (08803) be the LORD <03068>, who hath not given <05414> (08804) us as a prey <02964> to their teeth <08127>.
L01 1 Ps 124:7   Ps 124:7  7 Dusza nasza <05315> <04422 jest uciekł> (08738) jak ptak <06833> z sideł <06341> z Fowlers <03369> (08802): werbel <06341> jest zepsuty <07665> (08738) , a my uciekł <04422> (08738).                                                                                            
L02 2 Ps 124:7 Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników, sidło się porwało, a my jesteśmy wolni.
L03 3 Ps 124:7 נַפְשֵׁ֗נוּ כְּצִפּ֥וֹר נִמְלְטָה֮ מִפַּ֪ח י֫וֹקְשִׁ֥ים הַפַּ֥ח נִשְׁבָּ֗ר וַאֲנַ֥חְנוּ נִמְלָֽטְנוּ׃
L04 4 Ps 124:7 נַפְשֵׁ֗/נוּ כְּ/צִפּ֥וֹר נִמְלְטָה֮ מִ/פַּ֪ח י֫וֹקְשִׁ֥ים הַ/פַּ֥ח נִשְׁבָּ֗ר וַ/אֲנַ֥חְנוּ נִמְלָֽטְנוּ׃
L05 5 Ps 124:7 naf•<sze>•nu, ke•cip•<Por> nim•le•<Ta> mip•<Pach> jok•<szim> hap•<Pach> nisz•<Bar>, wa•'a•<Nach>•nu nim•<La>•te•nu.
L06 6 Ps 124:7 H5315H5315 H6833H6833 H4422H4422 H6341H6341 H3369H3369 H6341H6341 H7665H7665 H0587H0587 H4422H4422
L07 7 Ps 124:7 any bird deliver  gin fowler snare gin break down ourselves deliver 
L08 8 Ps 124:7 każdy ptak dostarczyć gin Fowler werbel gin przełamać się dostarczyć
L09 9 Ps 124:7 Our soul as a bird is escaped out of the snare of the fowlers the snare is broken we and we are escaped
L10 10 Ps 124:7 Nasza dusza jak ptak jest uciekł z sideł z Fowlers werbel jest uszkodzony my i jesteśmy uciekł
L11 11 Ps 124:7 naf·She·nu, ke·tzip·Por nim·le·Tah mip·Pach yok·Shim hap·Pach nish·Bar, va·'a·Nach·nu nim·La·te·nu.
L12 12 Ps 124:7 naf sze nu Ke ciP Por nim le ta miP PaH joq szim haP PaH nisz Bar wa a naH nu nim lat nu
L13 13 Ps 124:7 napšëºnû KüciPPôr nimlü†â miPPaH yôqšîm haPPaH nišBär wa´ánaºHnû niml了nû
L14 14 Ps 124:7 498/751 26/40 53/95 10/27 2/8 11/27 62/147 99/118 54/95
L15 15 Ps 124:7 Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers: the snare is broken, and we are escaped.
L16 16 Ps 124:7  7 Our soul <05315> is escaped <04422> (08738) as a bird <06833> out of the snare <06341> of the fowlers <03369> (08802): the snare <06341> is broken <07665> (08738), and we are escaped <04422> (08738).
L01 1 Ps 124:8   Ps 124:8  8 Nasza pomoc <05828> w imię <08034> Pana <03068>, który stworzył <06213> (08802) niebo <08064> i ziemia <0776>.                                                                                                  
L02 2 Ps 124:8 Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
L03 3 Ps 124:8 עֶ֭זְרֵנוּ בְּשֵׁ֣ם יְהוָ֑ה עֹ֝שֵׂ֗ה שָׁמַ֥יִם וָאָֽרֶץ׃
L04 4 Ps 124:8 עֶ֭זְרֵ/נוּ בְּ/שֵׁ֣ם יְהוָ֑ה עֹ֝שֵׂ֗ה שָׁמַ֥יִם וָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Ps 124:8 '<Ez>•re•nu be•<szem> <jah>•we; 'o•<Se>, sza•<Ma>•jim wa•'<A>•rec.
L06 6 Ps 124:8 H5828H5828 H8034H8034 H3068H3068 H6213H6213 H8064H8064 H0776H0776
L07 7 Ps 124:8 help base Jehovah accomplish air common
L08 8 Ps 124:8 pomoc podstawa Jahwe zrealizować powietrze wspólny
L09 9 Ps 124:8 Our help [is] in the name of the LORD who made heaven and earth
L10 10 Ps 124:8 Nasza pomoc [Jest] w imię Pana który stworzył niebo i ziemia
L11 11 Ps 124:8 'Ez·re·nu be·Shem Yah·weh; 'o·Seh, sha·Ma·yim va·'A·retz.
L12 12 Ps 124:8 ez re nu Be szem jhwh(a do naj) o se sza ma jim wa a rec
L13 13 Ps 124:8 `ezrënû Büšëm yhwh(´ädönäy) `öSË šämaºyim wä´äºrec
L14 14 Ps 124:8 16/20 651/864 4265/6220 1952/2617 289/421 1612/2502
L15 15 Ps 124:8 Our help [is] in the name of the LORD, who made heaven and earth.
L16 16 Ps 124:8  8 Our help <05828> is in the name <08034> of the LORD <03068>, who made <06213> (08802) heaven <08064> and earth <0776>.
Copyright by Cezary Podolski