Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps126-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 126:1 Ps 126 Ps 126:1  1 << piosenki <07892> stopni <04609>. >> Gdy Pan <03068> odwrócił się ponownie <07725> (08800) niewola <07870> Syjonu <06726>, byliśmy jak oni to marzenie <02492> (08802).                                                                                            
L02 2 Ps 126:1 Pieśń stopni. Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie.
L03 3 Ps 126:1 שִׁ֗יר הַֽמַּ֫עֲל֥וֹת בְּשׁ֣וּב יְ֭הוָה אֶת־ שִׁיבַ֣ת צִיּ֑וֹן הָ֝יִ֗ינוּ כְּחֹלְמִֽים׃
L04 4 Ps 126:1 שִׁ֗יר הַֽ/מַּ֫עֲל֥וֹת בְּ/שׁ֣וּב יְ֭הוָה אֶת־ שִׁיבַ֣ת צִיּ֑וֹן הָ֝יִ֗ינוּ כְּ/חֹלְמִֽים׃
L05 5 Ps 126:1 <szir>, ham•<Ma>•'a•<Lot> be•<szuw> <jah>•we et- szi•<wat> ci•<jon>; ha•<ji>•nu, ke•cho•le•<Mim>.
L06 6 Ps 126:1 H7892H7892 H4609H4609 H7725H7725 H3068H3068 H0853H0853 H7870H7870 H6726H6726 H1961H1961 H2492H2492
L07 7 Ps 126:1 musical step break Jehovah captivity Zion become dream
L08 8 Ps 126:1 musical krok złamać Jahwe niewola Syjon zostać marzenie
L09 9 Ps 126:1 <<A Song of degrees turned again When the LORD the captivity of Zion become we were like them that dream
L10 10 Ps 126:1 << A Song stopni ponownie zwrócił Gdy Pan niewola z Syjonu zostać byliśmy jak oni to marzenie
L11 11 Ps 126:1 Shir, ham·Ma·'a·Lot be·Shuv Yah·weh et- shi·Vat tzi·Yon; ha·Yi·nu, ke·cho·le·Mim.
L12 12 Ps 126:1 szir ham ma a lot Be szuw jhwh(a do naj) et - szi wat cij jon ha ji nu Ke Hol mim
L13 13 Ps 126:1 šîr ha|mma`álôt Büšûb yhwh(´ädönäy) ´et-šîbat ciyyôn häyîºnû KüHölmîm
L14 14 Ps 126:1 58/89 24/45 672/1041 4270/6220 8779/11047 1/1 33/152 2420/3546 21/30
L15 15 Ps 126:1 <A Song of degrees.> When the LORD turned again the captivity of Zion, we were like them that dream.
L16 16 Ps 126:1  1 <<A Song <07892> of degrees <04609>.>> When the LORD <03068> turned again <07725> (08800) the captivity <07870> of Zion <06726>, we were like them that dream <02492> (08802).
L01 1 Ps 126:2   Ps 126:2  2 Wtedy była nasza usta <06310> wypełniony <04390> (08735) ze śmiechu <07814>, a nasz język <03956> <07440 z śpiewanie>: potem powiedział <0559> (08799) one między narodami <01471> Pan <03068> <06213 uczynił> (08800) wielkie rzeczy <01431> (08689) dla nich.                                                                                      
L02 2 Ps 126:2 Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości. Wtedy mówiono między poganami: Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!
L03 3 Ps 126:2 אָ֤ז יִמָּלֵ֪א שְׂח֡וֹק פִּינוּ֮ וּלְשׁוֹנֵ֪נוּ רִ֫נָּ֥ה אָ֭ז יֹאמְר֣וּ בַגּוֹיִ֑ם הִגְדִּ֥יל יְ֝הוָ֗ה לַעֲשׂ֥וֹת עִם־ אֵֽלֶּה׃
L04 4 Ps 126:2 אָ֤ז יִמָּלֵ֪א שְׂח֡וֹק פִּי/נוּ֮ וּ/לְשׁוֹנֵ֪/נוּ רִ֫נָּ֥ה אָ֭ז יֹאמְר֣וּ בַ/גּוֹיִ֑ם הִגְדִּ֥יל יְ֝הוָ֗ה לַ/עֲשׂ֥וֹת עִם־ אֵֽלֶּה׃
L05 5 Ps 126:2 'az jim•ma•<Le> se•<Chok> pi•<Nu> u•le•szo•<Ne>•nu rin•<Na> 'az jo•me•<Ru> wag•go•<jim>; hig•<Dil> <jah>•we la•'a•<Sot> im- '<El>•le.
L06 6 Ps 126:2 H0227H0227 H4390H4390 H7814H7814 H6310H6310 H3956H3956 H7440H7440 H0227H0227 H0559H0559 H1471H1471 H1431H1431 H3068H3068 H6213H6213 H5973H5973 H0428H0428
L07 7 Ps 126:2 beginning accomplish derision according babbler cry beginning answer Gentile advance Jehovah accomplish accompanying another
L08 8 Ps 126:2 początek zrealizować drwina zgodnie papla płakać początek odpowiedź Gentile awansować Jahwe zrealizować towarzyszący inny
L09 9 Ps 126:2 Then filled with laughter Then was our mouth and our tongue with singing Then then said they among the heathen great things The LORD hath done with another
L10 10 Ps 126:2 Następnie wypełniony ze śmiechu Następnie był nasz usta a nasz język ze śpiewem Następnie potem powiedział: one między narodami wielkie rzeczy Pan uczynił z inny
L11 11 Ps 126:2 'az yim·ma·Le se·Chok pi·Nu u·le·sho·Ne·nu rin·Nah 'az yo·me·Ru vag·go·Yim; hig·Dil Yah·weh la·'a·Sot im- 'El·leh.
L12 12 Ps 126:2 az jim ma le se Hoq Pi nu u le szo ne nu rin na az jo me ru waG Go jim hig Dil jhwh(a do naj) la a sot im - el le  
L13 13 Ps 126:2 ´äz yimmälë´ SüHôq Pînû ûlüšônëºnû rinnâ ´äz yö´mürû baGGôyìm higDîl yhwh(´ädönäy) la`áSôt `im-´ëºllè  
L14 14 Ps 126:2 101/141 150/253 4/15 322/497 60/117 16/33 102/141 3825/5298 225/555 68/114 4271/6220 1953/2617 942/1043 566/745
L15 15 Ps 126:2 Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing: then said they among the heathen, The LORD hath done great things for them.
L16 16 Ps 126:2  2 Then was our mouth <06310> filled <04390> (08735) with laughter <07814>, and our tongue <03956> with singing <07440>: then said <0559> (08799) they among the heathen <01471>, The LORD <03068> hath done <06213> (08800) great things <01431> (08689) for them.
L01 1 Ps 126:3   Ps 126:3  3 Pan <03068> <06213 uczynił> (08800) wielkie rzeczy <01431> (08689) dla nas, czego jesteśmy zadowoleni <08056>.                                                                                                  
L02 2 Ps 126:3 Wielkodusznie postąpił Pan z nami: staliśmy się radośni.
L03 3 Ps 126:3 הִגְדִּ֣יל יְ֭הוָה לַעֲשׂ֥וֹת עִמָּ֗נוּ הָיִ֥ינוּ שְׂמֵחִֽים׃
L04 4 Ps 126:3 הִגְדִּ֣יל יְ֭הוָה לַ/עֲשׂ֥וֹת עִמָּ֗/נוּ הָיִ֥ינוּ שְׂמֵחִֽים׃
L05 5 Ps 126:3 hig•<Dil> <jah>•we la•'a•<Sot> 'im•<Ma>•nu, ha•<ji>•nu se•me•<Chim>.
L06 6 Ps 126:3 H1431H1431 H3068H3068 H6213H6213 H5973H5973 H1961H1961 H8056H8056
L07 7 Ps 126:3 advance Jehovah accomplish accompanying become glad
L08 8 Ps 126:3 awansować Jahwe zrealizować towarzyszący zostać zadowolony
L09 9 Ps 126:3 great things The LORD hath done with become for us [whereof] we are glad
L10 10 Ps 126:3 wielkie rzeczy Pan uczynił z zostać dla nas [z czego] jesteśmy zadowoleni
L11 11 Ps 126:3 hig·Dil Yah·weh la·'a·Sot 'im·Ma·nu, ha·Yi·nu se·me·Chim.
L12 12 Ps 126:3 hig Dil jhwh(a do naj) la a sot im ma nu ha ji nu se me Him
L13 13 Ps 126:3 higDîl yhwh(´ädönäy) la`áSôt `immäºnû häyîºnû SümëHîm
L14 14 Ps 126:3 69/114 4272/6220 1954/2617 943/1043 2421/3546 15/27
L15 15 Ps 126:3 The LORD hath done great things for us; [whereof] we are glad.
L16 16 Ps 126:3  3 The LORD <03068> hath done <06213> (08800) great things <01431> (08689) for us; whereof we are glad <08056>.
L01 1 Ps 126:4   Ps 126:4  4 Włącz ponownie <07725> (08798) nasza niewola <07622> (08675) <07622>, Panie <03068>, jak strumienie <0650> w południowej <05045>.                                                                                                
L02 2 Ps 126:4 Odmień nasz los, o Panie, jak strumienie w [ziemi] Negeb.
L03 3 Ps 126:4 שׁוּבָ֣ה יְ֭הוָה אֶת־ [שְׁבוּתֵנוּ כ] (שְׁבִיתֵ֑נוּ ק) כַּאֲפִיקִ֥ים בַּנֶּֽגֶב׃
L04 4 Ps 126:4 שׁוּבָ֣/ה יְ֭הוָה אֶת־ שבות/נו שְׁבִיתֵ֑/נוּ כַּ/אֲפִיקִ֥ים בַּ/נֶּֽגֶב׃
L05 5 Ps 126:4 szu•<wa> <jah>•we et- [sze•wu•te•nu ch] (sze•wi•<Te>•nu; k) ka•'a•fi•<Kim> ban•<Ne>•gew.
L06 6 Ps 126:4 H7725H7725 H3068H3068 H0853H0853 H0650H0650 H5045H5045
L07 7 Ps 126:4 break Jehovah captive brook south country
L08 8 Ps 126:4 złamać Jahwe niewoli potok kraj południe
L09 9 Ps 126:4 Turn again O LORD captive as the streams in the south
L10 10 Ps 126:4 Włącz ponownie Panie niewoli jako strumienie na południu
L11 11 Ps 126:4 shu·Vah Yah·weh et- [she·vu·te·nu ch] (she·vi·Te·nu; k) ka·'a·fi·Kim ban·Ne·gev.
L12 12 Ps 126:4 szu wa jhwh(a do naj) et - (sze wu te nu) [sze wi te nu] Ka a fi qim Ban ne gew      
L13 13 Ps 126:4 šûbâ yhwh(´ädönäy) ´et-(šübûtënû) [šübîtëºnû] Ka´ápîqîm Banneºgeb      
L14 14 Ps 126:4 673/1041 4273/6220 8780/11047 3/11 8/19 73/111
L15 15 Ps 126:4 Turn again our captivity, O LORD, as the streams in the south.
L16 16 Ps 126:4  4 Turn again <07725> (08798) our captivity <07622> (08675) <07622>, O LORD <03068>, as the streams <0650> in the south <05045>.
L01 1 Ps 126:5   Ps 126:5  5 Ci, którzy sieją <02232> (08802) we łzach <01832> powinien czerpać <07114> (08799) w radości <07440>.                                                                                                  
L02 2 Ps 126:5 Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości.
L03 3 Ps 126:5 הַזֹּרְעִ֥ים בְּדִמְעָ֗ה בְּרִנָּ֥ה יִקְצֹֽרוּ׃
L04 4 Ps 126:5 הַ/זֹּרְעִ֥ים בְּ/דִמְעָ֗ה בְּ/רִנָּ֥ה יִקְצֹֽרוּ׃
L05 5 Ps 126:5 haz•zo•re•'<Im> be•dim•'<Ah>, be•rin•<Na> jik•<co>•ru.
L06 6 Ps 126:5 H2232H2232 H1832H1832 H7440H7440 H7114H7114
L07 7 Ps 126:5 bear tears cry cut down
L08 8 Ps 126:5 ponosić płacz płakać wyciąć
L09 9 Ps 126:5 They that sow in tears in joy shall reap
L10 10 Ps 126:5 Oni, że maciora ze łzami w oczach w radości będą czerpać
L11 11 Ps 126:5 haz·zo·re·'Im be·dim·'Ah, be·rin·Nah yik·Tzo·ru.
L12 12 Ps 126:5 haz zo rim Be di ma Be rin na jiq co ru
L13 13 Ps 126:5 hazzör`îm Büdim`â Bürinnâ yiqcöºrû
L14 14 Ps 126:5 31/56 9/23 17/33 27/47
L15 15 Ps 126:5 They that sow in tears shall reap in joy.
L16 16 Ps 126:5  5 They that sow <02232> (08802) in tears <01832> shall reap <07114> (08799) in joy <07440>.
L01 1 Ps 126:6   Ps 126:6  6 Ten, który idzie <03212> (08799) dalej <01980> (08800) i weepeth <01058> (08800), łożysko <05375> (08802) drogocenny <04901> Nasiona <02233>, będą niewątpliwie <0935> (08800) pochodzi <0935> (08799) ponownie radość <07440>, przynosząc <05375> (08802) jego snopy <0485> z nim.                                                                                    
L02 2 Ps 126:6 Postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew: Z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy.
L03 3 Ps 126:6 הָ֘ל֤וֹךְ יֵלֵ֨ךְ ׀ וּבָכֹה֮ נֹשֵׂ֪א מֶֽשֶׁךְ־ הַ֫זָּ֥רַע בֹּֽא־ יָב֥וֹא בְרִנָּ֑ה נֹ֝שֵׂ֗א אֲלֻמֹּתָֽיו׃
L04 4 Ps 126:6 הָ֘ל֤וֹךְ יֵלֵ֨ךְ ׀ וּ/בָכֹה֮ נֹשֵׂ֪א מֶֽשֶׁךְ־ הַ֫/זָּ֥רַע בֹּֽא־ יָב֥וֹא בְ/רִנָּ֑ה נֹ֝שֵׂ֗א אֲלֻמֹּתָֽי/ו׃
L05 5 Ps 126:6 ha•<Loch> je•<Lech> u•wa•<Cho> no•<Se> me•szech- haz•<Za>•ra' bo- ja•<wo> we•rin•<Na>; no•<Se>, 'a•lum•mo•<Taw>.
L06 6 Ps 126:6 H1980H1980 H1980H1980 H1058H1058 H5375H5375 H4901H4901 H2233H2233 H0935H0935 H0935H0935 H7440H7440 H5375H5375 H0485H0485
L07 7 Ps 126:6 along along bewail accept precious child abide abide cry accept sheaf
L08 8 Ps 126:6 wzdłuż wzdłuż opłakiwać przyjąć cenny dziecko przestrzegać przestrzegać płakać przyjąć wiązka
L09 9 Ps 126:6 forth to and fro and weepeth bearing precious seed shall doubtless come again with rejoicing bringing his sheaves
L10 10 Ps 126:6 naprzód tam iz powrotem i weepeth Łożysko cenny nasienie będą niewątpliwie przyjść znowu z radością przynosząc Jego snopy
L11 11 Ps 126:6 ha·Loch ye·Lech u·va·Choh no·Se me·shech- haz·Za·ra' bo- ya·Vo ve·rin·Nah; no·Se, 'a·lum·mo·Tav.
L12 12 Ps 126:6 ha loch je lech u wa cho no se me szech - haz za ra Bo - ja wo we rin na no se a lum mo taw
L13 13 Ps 126:6 hälôk yëlëk ûbäkò nöSë´ me|šek-hazzäºra` Bö|´-yäbô´ bürinnâ nöSë´ ´álummötäyw
L14 14 Ps 126:6 1129/1542 1130/1542 86/116 423/650 2/2 167/230 1814/2550 1815/2550 18/33 424/650 5/5
L15 15 Ps 126:6 He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves [with him].
L16 16 Ps 126:6  6 He that goeth <03212> (08799) forth <01980> (08800) and weepeth <01058> (08800), bearing <05375> (08802) precious <04901> seed <02233>, shall doubtless <0935> (08800) come <0935> (08799) again with rejoicing <07440>, bringing <05375> (08802) his sheaves <0485> with him.
Copyright by Cezary Podolski