Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps129-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 129:1 Ps 129 Ps 129:1  1 << piosenki <07892> stopni <04609>. >> Wiele razem <07227> oni dotknięci <06887> (08804) ja od mojej młodości <05271>, może Izrael <03478> teraz powiedzieć <0559> ( 08799):                                                                                            
L02 2 Ps 129:1 Pieśń stopni. Bardzo mnie gnębili od mojej młodości - niech powie Izrael -
L03 3 Ps 129:1 שִׁ֗יר הַֽמַּ֫עֲל֥וֹת רַ֭בַּת צְרָר֣וּנִי מִנְּעוּרַ֑י יֹֽאמַר־ נָ֝א יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Ps 129:1 שִׁ֗יר הַֽ/מַּ֫עֲל֥וֹת רַ֭בַּת צְרָר֣וּ/נִי מִ/נְּעוּרַ֑/י יֹֽאמַר־ נָ֝א יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Ps 129:1 <szir>, ham•<Ma>•'a•<Lot> <Rab>•bat ce•ra•<Ru>•ni min•ne•'u•<Rai>; jo•mar- na jis•ra•'<El>.
L06 6 Ps 129:1 H7892H7892 H4609H4609 H7227H7227 H6887H6887 H5271H5271 H0559H0559 H4994H4994 H3478H3478
L07 7 Ps 129:1 musical step in abundance adversary childhood answer I beseech thee  Israel
L08 8 Ps 129:1 musical krok w obfitości przeciwnik dzieciństwo odpowiedź Błagam Cię Izrael
L09 9 Ps 129:1 <<A Song of degrees Many a time have they afflicted me from my youth now say now may Israel
L10 10 Ps 129:1 << A Song stopni Nieraz oni dotknięci ja z mojej młodości teraz powiedzieć teraz może Izrael
L11 11 Ps 129:1 Shir, ham·Ma·'a·Lot Rab·bat tze·ra·Ru·ni min·ne·'u·Rai; yo·mar- na Yis·ra·'El.
L12 12 Ps 129:1 szir ham ma a lot raB Bat ce ra ru ni min ne u raj jo mar - na jis ra el
L13 13 Ps 129:1 šîr ha|mma`álôt raBBat cürärûºnî minnü`ûray yö|´mar-nä´ yiSrä´ël
L14 14 Ps 129:1 61/89 27/45 252/462 38/52 17/47 3826/5298 324/402 1974/2505
L15 15 Ps 129:1 <A Song of degrees.> Many a time have they afflicted me from my youth, may Israel now say:
L16 16 Ps 129:1  1 <<A Song <07892> of degrees <04609>.>> Many a time <07227> have they afflicted <06887> (08804) me from my youth <05271>, may Israel <03478> now say <0559> (08799):
L01 1 Ps 129:2   Ps 129:2  2 Wielu czas <07227> oni dotknięci <06887> (08804) ja od mojej młodości <05271>: jeszcze nie zostały one panowały <03201> (08804) przeciwko mnie.                                                                                                
L02 2 Ps 129:2 bardzo mnie gnębili od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie przemóc.
L03 3 Ps 129:2 רַ֭בַּת צְרָר֣וּנִי מִנְּעוּרָ֑י גַּ֝ם לֹא־ יָ֥כְלוּ לִֽי׃
L04 4 Ps 129:2 רַ֭בַּת צְרָר֣וּ/נִי מִ/נְּעוּרָ֑/י גַּ֝ם לֹא־ יָ֥כְלוּ לִֽ/י׃
L05 5 Ps 129:2 <Rab>•bat ce•ra•<Ru>•ni min•ne•'u•<Rai>; gam lo- <ja>•che•lu <Li>.
L06 6 Ps 129:2 H7227H7227 H6887H6887 H5271H5271 H1571H1571 H3808H3808 H3201H3201 H0000
L07 7 Ps 129:2 in abundance adversary childhood again before be able
L08 8 Ps 129:2 w obfitości przeciwnik dzieciństwo ponownie przed móc
L09 9 Ps 129:2 Many a time have they afflicted me from my youth Yet have not yet they have not prevailed
L10 10 Ps 129:2 Nieraz oni dotknięci ja z mojej młodości Jeszcze mieć nie jeszcze nie zostały one przeważały
L11 11 Ps 129:2 Rab·bat tze·ra·Ru·ni min·ne·'u·Rai; gam lo- Ya·che·lu Li.
L12 12 Ps 129:2 raB Bat ce ra ru ni min ne u raj Gam lo - jach lu li
L13 13 Ps 129:2 raBBat cürärûºnî minnü`ûräy Gam lö´-yäºklû
L14 14 Ps 129:2 253/462 39/52 18/47 501/768 3230/5164 134/191 4781/6522
L15 15 Ps 129:2 Many a time have they afflicted me from my youth: yet they have not prevailed against me.
L16 16 Ps 129:2  2 Many a time <07227> have they afflicted <06887> (08804) me from my youth <05271>: yet they have not prevailed <03201> (08804) against me.
L01 1 Ps 129:3   Ps 129:3  3 W plowers <02790> (08802) zaorany <02790> (08804) na plecach <01354>: zrobili długo <0748> (08689) ich bruzdy <04618> (08675) <04618>.                                                                                                
L02 2 Ps 129:3 Poorali mój grzbiet oracze, wyżłobili długie bruzdy.
L03 3 Ps 129:3 עַל־ גַּ֭בִּי חָרְשׁ֣וּ חֹרְשִׁ֑ים הֶ֝אֱרִ֗יכוּ [לְמַעֲנֹותָם כ] (לְמַעֲנִיתָֽם׃ ק)
L04 4 Ps 129:3 עַל־ גַּ֭בִּ/י חָרְשׁ֣וּ חֹרְשִׁ֑ים הֶ֝אֱרִ֗יכוּ ל/מענות/ם לְ/מַעֲנִיתָֽ/ם׃
L05 5 Ps 129:3 al- <Gab>•bi cha•re•<szu> cho•re•<szim>; he•'e•<Ri>•chu, [le•ma•'a•no•tam ch] (le•ma•'a•ni•<Tam>. k)
L06 6 Ps 129:3 H5921H5921 H1354H1354 H2790H2790 H2790H2790 H0748H0748
L07 7 Ps 129:3 above top altogether altogether defer furrow
L08 8 Ps 129:3 powyżej top całkowicie całkowicie odraczać bruzda
L09 9 Ps 129:3 upon upon my back The plowers plowed they made long furrow
L10 10 Ps 129:3 na na plecach W plowers zaorany zrobili długo bruzda
L11 11 Ps 129:3 al- Gab·bi cha·re·Shu cho·re·Shim; he·'e·Ri·chu, [le·ma·'a·no·tam ch] (le·ma·'a·ni·Tam. k)
L12 12 Ps 129:3 al - GaB Bi Har szu Hor szim he e ri chu (le ma a no tam) [le ma a ni tam]
L13 13 Ps 129:3 `al-GaBBî Häršû Höršîm he´érîºkû (lüma`ánôtäm) [lüma`ánîtä|m]
L14 14 Ps 129:3 3855/5759 6/13 46/74 47/74 22/34 1/1
L15 15 Ps 129:3 The plowers plowed upon my back: they made long their furrows.
L16 16 Ps 129:3  3 The plowers <02790> (08802) plowed <02790> (08804) upon my back <01354>: they made long <0748> (08689) their furrows <04618> (08675) <04618>.
L01 1 Ps 129:4   Ps 129:4  4 Pan <03068> jest] sprawiedliwy <06662>: on bowiem wyciąć kawałki <07112> (08765) przewody <05688> występnych <07563>.                                                                                                
L02 2 Ps 129:4 Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał więzy występnych.
L03 3 Ps 129:4 יְהוָ֥ה צַדִּ֑יק קִ֝צֵּ֗ץ עֲב֣וֹת רְשָׁעִֽים׃
L04 4 Ps 129:4 יְהוָ֥ה צַדִּ֑יק קִ֝צֵּ֗ץ עֲב֣וֹת רְשָׁעִֽים׃
L05 5 Ps 129:4 <jah>•we cad•<Dik>; kic•<cec>, a•<wot> re•sza•'<Im>.
L06 6 Ps 129:4 H3068H3068 H6662H6662 H7112H7112 H5688H5688 H7563H7563
L07 7 Ps 129:4 Jehovah just cut asunder band condemned
L08 8 Ps 129:4 Jahwe tylko pocięte na kawałki pasmo skazany
L09 9 Ps 129:4 The LORD [is] righteous he hath cut asunder the cords of the wicked
L10 10 Ps 129:4 Pan [Jest] sprawiedliwy on bowiem wyciąć kawałki przewody występnych
L11 11 Ps 129:4 Yah·weh tzad·Dik; kitz·Tzetz, a·Vot re·sha·'Im.
L12 12 Ps 129:4 jhwh(a do naj) caD Diq qic cec a wot re sza im
L13 13 Ps 129:4 yhwh(´ädönäy) caDDîq qiccëc `ábôt rüšä`îm
L14 14 Ps 129:4 4279/6220 82/206 11/14 16/24 117/261
L15 15 Ps 129:4 The LORD [is] righteous: he hath cut asunder the cords of the wicked.
L16 16 Ps 129:4  4 The LORD <03068> is] righteous <06662>: he hath cut asunder <07112> (08765) the cords <05688> of the wicked <07563>.
L01 1 Ps 129:5   Ps 129:5  5 Niech wszyscy się mylić <0954> (08799) i odwrócił <05472> (08735) powrót <0268>, które nienawidzą <08130> (08802) Zion <06726>.                                                                                                
L02 2 Ps 129:5 Niech się zawstydzą i odstąpią wszyscy, co nienawidzą Syjonu.
L03 3 Ps 129:5 יֵ֭בֹשׁוּ וְיִסֹּ֣גוּ אָח֑וֹר כֹּ֝֗ל שֹׂנְאֵ֥י צִיּֽוֹן׃
L04 4 Ps 129:5 יֵ֭בֹשׁוּ וְ/יִסֹּ֣גוּ אָח֑וֹר כֹּ֝֗ל שֹׂנְאֵ֥י צִיּֽוֹן׃
L05 5 Ps 129:5 <je>•wo•szu we•jis•<So>•gu a•<Chor>; <Kol>, so•ne•'<e> ci•<jon>.
L06 6 Ps 129:5 H0954H0954 H5472H5472 H0268H0268 H3605H3605 H8130H8130 H6726H6726
L07 7 Ps 129:5 make backslider after all manner enemy Zion
L08 8 Ps 129:5 zrobić odstępca po wszelkiego rodzaju wróg Syjon
L09 9 Ps 129:5 Let them all be confounded and turned back may all that hate Zion
L10 10 Ps 129:5 Niech wszyscy się mylić i zwrócił się z powrotem może wszystko że nienawiść Syjon
L11 11 Ps 129:5 Ye·vo·shu ve·yis·So·gu a·Chor; Kol, so·ne·'Ei tzi·Yon.
L12 12 Ps 129:5 je wo szu we jis so gu a Hor Kol so ne cij jon
L13 13 Ps 129:5 yëböšû wüyissöºgû ´äHôr Köl Sön´ê ciyyôn
L14 14 Ps 129:5 45/113 8/14 21/41 3868/5415 95/145 35/152
L15 15 Ps 129:5 Let them all be confounded and turned back that hate Zion.
L16 16 Ps 129:5  5 Let them all be confounded <0954> (08799) and turned <05472> (08735) back <0268> that hate <08130> (08802) Zion <06726>.
L01 1 Ps 129:6   Ps 129:6  6 Niech będą jak trawa <02682> na dachach <01406>, który usycha <03001> (08804) wyżej <06927> to groweth up <08025> (08804):                                                                                                
L02 2 Ps 129:6 Niech się staną jak trawa na dachu, która usycha, zanim ją wyplenią.
L03 3 Ps 129:6 יִ֭הְיוּ כַּחֲצִ֣יר גַּגּ֑וֹת שֶׁקַּדְמַ֖ת שָׁלַ֣ף יָבֵֽשׁ׃
L04 4 Ps 129:6 יִ֭הְיוּ כַּ/חֲצִ֣יר גַּגּ֑וֹת שֶׁ/קַּדְמַ֖ת שָׁלַ֣ף יָבֵֽשׁ׃
L05 5 Ps 129:6 <jih>•ju ka•cha•<cir> gag•<Got>; szek•kad•<Mat> sza•<Laf> ja•<wesz>.
L06 6 Ps 129:6 H1961H1961 H2682H2682 H1406H1406 H6927H6927 H8025H8025 H3001H3001
L07 7 Ps 129:6 become grass roof  afore draw  be ashamed
L08 8 Ps 129:6 zostać trawa dach wyżej rysować wstydzić
L09 9 Ps 129:6 them be like Let them be as the grass [upon] the housetops afore it groweth up which withereth
L10 10 Ps 129:6 je, będzie przyrównany Niech będą jak trawa [Na] na dachach wyżej to groweth górę który usycha
L11 11 Ps 129:6 Yih·yu ka·cha·Tzir gag·Got; shek·kad·Mat sha·Laf ya·Vesh.
L12 12 Ps 129:6 jih ju Ka Ha cir GaG Got szeq qad mat sza laf ja wesz
L13 13 Ps 129:6 yihyû KaHácîr GaGGôt šeqqadmat šälap yäbëš
L14 14 Ps 129:6 2422/3546 10/21 18/29 1/6 25/25 22/73
L15 15 Ps 129:6 Let them be as the grass [upon] the housetops, which withereth afore it groweth up:
L16 16 Ps 129:6  6 Let them be as the grass <02682> upon the housetops <01406>, which withereth <03001> (08804) afore <06927> it groweth up <08025> (08804):
L01 1 Ps 129:7   Ps 129:7  7 czymże kosiarka <07114> (08802) napełnia nie <04390> (08765) Jego ręka <03709>, ani on, że bindeth snopy <06014> (08764) jego łonie <02683>.                                                                                                
L02 2 Ps 129:7 Nie napełni nią kosiarz swej ręki ani ten, co zbiera snopy - swojego zanadrza.
L03 3 Ps 129:7 שֶׁלֹּ֤א מִלֵּ֖א כַפּ֥וֹ קוֹצֵ֗ר וְחִצְנ֥וֹ מְעַמֵּֽר׃
L04 4 Ps 129:7 שֶׁ/לֹּ֤א מִלֵּ֖א כַפּ֥/וֹ קוֹצֵ֗ר וְ/חִצְנ֥/וֹ מְעַמֵּֽר׃
L05 5 Ps 129:7 szel•<Lo> mil•<Le> chap•<Po> ko•<cer>, we•chic•<No> me•'am•<Mer>.
L06 6 Ps 129:7 H3808H3808 H4390H4390 H3709H3709 H7114H7114 H2683H2683 H6014H6014
L07 7 Ps 129:7 before accomplish branch cut down bosom bind sheaves
L08 8 Ps 129:7 przed zrealizować oddział wyciąć biust snopy wiążą
L09 9 Ps 129:7 does not filleth not his hand Wherewith the mower his bosom nor he that bindeth sheaves
L10 10 Ps 129:7 nie napełnia nie jego ręka Czymże kosiarka zanadrza ani on, że bindeth snopy
L11 11 Ps 129:7 shel·Lo mil·Le chap·Po ko·Tzer, ve·chitz·No me·'am·Mer.
L12 12 Ps 129:7 szel lo mil le chaP Po qo cer we Hic no me am mer
L13 13 Ps 129:7 šellö´ millë´ kaPPô qôcër wüHicnô mü`ammër
L14 14 Ps 129:7 3231/5164 152/253 138/191 28/47 1/1 3/3
L15 15 Ps 129:7 Wherewith the mower filleth not his hand; nor he that bindeth sheaves his bosom.
L16 16 Ps 129:7  7 Wherewith the mower <07114> (08802) filleth <04390> (08765) not his hand <03709>; nor he that bindeth sheaves <06014> (08764) his bosom <02683>.
L01 1 Ps 129:8   Ps 129:8  8 nie mają również co iść przez <05674> (08802) powiedzieć <0559> (08804), błogosławieństwo <01293> Pana <03068> niech będzie z wami: błogosławimy <01288> (08765) was w imię <08034 > Pański <03068>.                                                                                          
L02 2 Ps 129:8 Nie powiedzą także przechodnie: Błogosławieńtwo Pańskie nad wami! Błogosławimy wam w imię Pana!
L03 3 Ps 129:8 וְלֹ֤א אָֽמְר֨וּ ׀ הָעֹבְרִ֗ים בִּרְכַּֽת־ יְהוָ֥ה אֲלֵיכֶ֑ם בֵּרַ֥כְנוּ אֶ֝תְכֶ֗ם בְּשֵׁ֣ם יְהוָֽה׃
L04 4 Ps 129:8 וְ/לֹ֤א אָֽמְר֨וּ ׀ הָ/עֹבְרִ֗ים בִּרְכַּֽת־ יְהוָ֥ה אֲלֵי/כֶ֑ם בֵּרַ֥כְנוּ אֶ֝תְ/כֶ֗ם בְּ/שֵׁ֣ם יְהוָֽה׃
L05 5 Ps 129:8 we•<Lo> 'a•me•<Ru> ha•'oe•<Rim>, bir•kat- <jah>•we 'a•le•<Chem>; be•<Rach>•nu 'et•<Chem>, be•<szem> <jah>•we.
L06 6 Ps 129:8 H3808H3808 H0559H0559 H5674H5674 H1293H1293 H3068H3068 H0413H0413 H1288H1288 H0853H0853 H8034H8034 H3068H3068
L07 7 Ps 129:8 before answer alienate blessing Jehovah about abundantly base Jehovah
L08 8 Ps 129:8 przed odpowiedź zrazić błogosławieństwo Jahwe o obfitości podstawa Jahwe
L09 9 Ps 129:8 Nor say Neither do they which go by The blessing of the LORD about [be] upon you we bless you in the name of the LORD
L10 10 Ps 129:8 Ani powiedzieć Ani oni, które mijają Błogosławieństwo Pana o [Być] wam błogosławimy ty w imię Pana
L11 11 Ps 129:8 ve·Lo 'a·me·Ru ha·'oe·Rim, bir·kat- Yah·weh 'a·lei·Chem; be·Rach·nu 'et·Chem, be·Shem Yah·weh.
L12 12 Ps 129:8 we lo am ru ha ow rim Bir Kat - jhwh(a do naj) a le chem Be rach nu et chem Be szem jhwh(a do naj)
L13 13 Ps 129:8 wülö´ ´ä|mrû hä`öbrîm BirKa|t-yhwh(´ädönäy) ´álêkem Bëraºknû ´etkem Büšëm yhwh(´ädönäy)
L14 14 Ps 129:8 3232/5164 3827/5298 389/550 49/69 4280/6220 3971/5500 293/330 8782/11047 652/864 4281/6220
L15 15 Ps 129:8 Neither do they which go by say, The blessing of the LORD [be] upon you: we bless you in the name of the LORD.
L16 16 Ps 129:8  8 Neither do they which go by <05674> (08802) say <0559> (08804), The blessing <01293> of the LORD <03068> be upon you: we bless <01288> (08765) you in the name <08034> of the LORD <03068>.
Copyright by Cezary Podolski