Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps130-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 130:1 Ps 130 Ps 130:1  1 << A Song <07892> stopni <04609>. >> Z głębokości <04615> płakałem <07121> (08804) Tobie, Panie <03068>.                                                                                                  
L02 2 Ps 130:1 Pieśń stopni. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
L03 3 Ps 130:1 שִׁ֥יר הַֽמַּעֲל֑וֹת מִמַּעֲמַקִּ֖ים קְרָאתִ֣יךָ יְהוָֽה׃
L04 4 Ps 130:1 שִׁ֥יר הַֽ/מַּעֲל֑וֹת מִ/מַּעֲמַקִּ֖ים קְרָאתִ֣י/ךָ יְהוָֽה׃
L05 5 Ps 130:1 szir ham•ma•'a•<Lot>; mi•ma•'a•mak•<Kim> ke•ra•<Ti>•cha <jah>•we.
L06 6 Ps 130:1 H7892H7892 H4609H4609 H4615H4615 H7121H7121 H3068H3068
L07 7 Ps 130:1 musical step deep bewray  Jehovah
L08 8 Ps 130:1 musical krok głęboko bewray Jahwe
L09 9 Ps 130:1 <<A Song of degrees Out of the depths have I cried unto thee O LORD
L10 10 Ps 130:1 << A Song stopni Z głębokości płakałem Tobie Panie
L11 11 Ps 130:1 shir ham·ma·'a·Lot; mi·ma·'a·mak·Kim ke·ra·Ti·cha Yah·weh.
L12 12 Ps 130:1 szir ham ma a lot mim ma a maq qim qe ra ti cha jhwh(a do naj)
L13 13 Ps 130:1 šîr ha|mma`álôt mimma`ámaqqîm qürä´tîºkä yhwh(´ädönäy)
L14 14 Ps 130:1 62/89 28/45 3/5 490/731 4282/6220
L15 15 Ps 130:1 <A Song of degrees.> Out of the depths have I cried unto thee, O LORD.
L16 16 Ps 130:1  1 <<A Song <07892> of degrees <04609>.>> Out of the depths <04615> have I cried <07121> (08804) unto thee, O LORD <03068>.
L01 1 Ps 130:2   Ps 130:2  2 Lord <0136>, usłyszeć <08085> (08798) mój głos <06963>: niech twoje uszy <0241> zwracać uwagę <07183> głosu <06963> z moich błagań <08469>.                                                                                                
L02 2 Ps 130:2 o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu!
L03 3 Ps 130:2 אֲדֹנָי֮ שִׁמְעָ֪ה בְק֫וֹלִ֥י תִּהְיֶ֣ינָה אָ֭זְנֶיךָ קַשֻּׁב֑וֹת לְ֝ק֗וֹל תַּחֲנוּנָֽי׃
L04 4 Ps 130:2 אֲדֹנָ/י֮ שִׁמְעָ֪/ה בְ/ק֫וֹלִ֥/י תִּהְיֶ֣ינָה אָ֭זְנֶי/ךָ קַשֻּׁב֑וֹת לְ֝/ק֗וֹל תַּחֲנוּנָֽ/י׃
L05 5 Ps 130:2 'a•do•<Nai> szim•'<A we•<Ko><Li> tih•<je>•na '<A>•ze•ne•cha kasz•szu•<wot>; le•<Kol>, ta•cha•nu•<Nai>.
L06 6 Ps 130:2 H0136H0136 H8085H8085 H6963H6963 H1961H1961 H0241H0241 H7183H7183 H6963H6963 H8469H8469
L07 7 Ps 130:2 my Lord attentively aloud become hearing attent aloud Tehinnah
L08 8 Ps 130:2 Panie mój uważnie głośno zostać przesłuchanie attent głośno Tehinnah
L09 9 Ps 130:2 Lord hear my voice Let let thine ears be attentive to the voice of my supplications
L10 10 Ps 130:2 Bóg usłyszeć mój głos Niech Niech twoje uszy zwracać uwagę głosu z moich błagań
L11 11 Ps 130:2 'a·do·Nai shim·'Ah ve·Ko·Li tih·Yei·nah 'A·ze·nei·cha kash·shu·Vot; le·Kol, ta·cha·nu·Nai.
L12 12 Ps 130:2 a do naj szi ma we qo li Tih je na oz nE cha qasz szu wot le qol Ta Ha nu naj
L13 13 Ps 130:2 ´ádönäy šim`â büqôlî Tihyʺnâ ´oznÊkä qaššùbôt lüqôl TaHánûnäy
L14 14 Ps 130:2 98/448 701/1154 298/507 2423/3546 106/186 5/5 299/507 8/18
L15 15 Ps 130:2 Lord, hear my voice: let thine ears be attentive to the voice of my supplications.
L16 16 Ps 130:2  2 Lord <0136>, hear <08085> (08798) my voice <06963>: let thine ears <0241> be attentive <07183> to the voice <06963> of my supplications <08469>.
L01 1 Ps 130:3   Ps 130:3  3 Jeśli ty, Pan <03050>, shouldest znak <08104> (08799) winy <05771>, Panie, <0136>, kto się ostoi <05975> (08799)?                                                                                                  
L02 2 Ps 130:3 Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
L03 3 Ps 130:3 אִם־ עֲוֹנ֥וֹת תִּשְׁמָר־ יָ֑הּ אֲ֝דֹנָ֗י מִ֣י יַעֲמֹֽד׃
L04 4 Ps 130:3 אִם־ עֲוֹנ֥וֹת תִּשְׁמָר־ יָ֑הּ אֲ֝דֹנָ֗/י מִ֣י יַעֲמֹֽד׃
L05 5 Ps 130:3 im- a•wo•<Not> tisz•mor- <jah>; 'a•do•<Nai>, mi ja•'a•<Mod>.
L06 6 Ps 130:3 H0518H0518 H5771H5771 H8104H8104 H3050H3050 H0136H0136 H4310H4310 H5975H5975
L07 7 Ps 130:3 lo fault beward Jah my Lord any  abide 
L08 8 Ps 130:3 lo wina beward Jah Panie mój każdy przestrzegać
L09 9 Ps 130:3 If iniquities shouldest mark If thou LORD O Lord who who shall stand
L10 10 Ps 130:3 Jeśli winy shouldest znak Gdybyś Pan Panie kto kto stanie
L11 11 Ps 130:3 im- a·vo·Not tish·mor- Yah; 'a·do·Nai, mi ya·'a·Mod.
L12 12 Ps 130:3 im - a wo not Tisz mor - ja a do naj mi ja a mod
L13 13 Ps 130:3 ´im-`áwönôt Tišmor-yäh ´ádönäy ya`ámöd
L14 14 Ps 130:3 771/1068 109/229 352/468 29/48 99/448 263/422 356/523
L15 15 Ps 130:3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand?
L16 16 Ps 130:3  3 If thou, LORD <03050>, shouldest mark <08104> (08799) iniquities <05771>, O Lord, <0136>, who shall stand <05975> (08799)?
L01 1 Ps 130:4   Ps 130:4  4 Ale jest przebaczenie <05547> z tobą, abyś się bał <03372> (08735).                                                                                                      
L02 2 Ps 130:4 Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią.
L03 3 Ps 130:4 כִּֽי־ עִמְּךָ֥ הַסְּלִיחָ֑ה לְ֝מַ֗עַן תִּוָּרֵֽא׃
L04 4 Ps 130:4 כִּֽי־ עִמְּ/ךָ֥ הַ/סְּלִיחָ֑ה לְ֝מַ֗עַן תִּוָּרֵֽא׃
L05 5 Ps 130:4 ki- 'im•me•<Cha> has•se•li•<Cha>; le•<Ma>•'an, tiw•wa•<Re>.
L06 6 Ps 130:4 H3588H3588 H5973H5973 H5547H5547 H4616H4616 H3372H3372
L07 7 Ps 130:4 inasmuch accompanying forgiveness because of affright
L08 8 Ps 130:4 ponieważ towarzyszący przebaczenie z powodu affright
L09 9 Ps 130:4 for there But [there is] forgiveness that with thee that thou mayest be feared
L10 10 Ps 130:4 dla tam Ale [jest] przebaczenie że z tobą, że mayest ty się bać
L11 11 Ps 130:4 ki- 'im·me·Cha has·se·li·Chah; le·Ma·'an, tiv·va·Re.
L12 12 Ps 130:4 Ki - im me cha has se li Ha le ma an tiw wa re
L13 13 Ps 130:4 Kî|-`immükä hassülîHâ lümaº`an tiwwärë´
L14 14 Ps 130:4 2912/4478 944/1043 2/3 164/272 233/328
L15 15 Ps 130:4 But [there is] forgiveness with thee, that thou mayest be feared.
L16 16 Ps 130:4  4 But there is forgiveness <05547> with thee, that thou mayest be feared <03372> (08735).
L01 1 Ps 130:5   Ps 130:5  5 czekam <06960> (08765) dla Pana <03068>, moja dusza <05315> <06960 Czyż czekać> (08765), w swoim słowie <01697> mam nadzieję <03176> (08689).                                                                                              
L02 2 Ps 130:5 W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo.
L03 3 Ps 130:5 קִוִּ֣יתִי יְ֭הוָה קִוְּתָ֣ה נַפְשִׁ֑י וְֽלִדְבָר֥וֹ הוֹחָֽלְתִּי׃
L04 4 Ps 130:5 קִוִּ֣יתִי יְ֭הוָה קִוְּתָ֣ה נַפְשִׁ֑/י וְֽ/לִ/דְבָר֥/וֹ הוֹחָֽלְתִּי׃
L05 5 Ps 130:5 kiw•<wi>•ti <jah>•we kiw•we•<Ta> naf•<szi>; we•lid•wa•<Ro> ho•<Chal>•ti.
L06 6 Ps 130:5 H6960H6960 H3068H3068 H6960H6960 H5315H5315 H1697H1697 H3176H3176
L07 7 Ps 130:5 gather  Jehovah gather  any act cause to
L08 8 Ps 130:5 zbierać Jahwe zbierać każdy działać spowodować
L09 9 Ps 130:5 I wait for the LORD doth wait my soul and in his word do I hope
L10 10 Ps 130:5 Czekam dla Pana Czyż czekać moja dusza i w Jego słowa mam nadzieję,
L11 11 Ps 130:5 kiv·Vi·ti Yah·weh kiv·ve·Tah naf·Shi; ve·lid·va·Ro ho·Chal·ti.
L12 12 Ps 130:5 qiw wi ti jhwh(a do naj) qiw we ta naf szi we lid wa ro ho Hal Ti
L13 13 Ps 130:5 qiwwîºtî yhwh(´ädönäy) qiwwütâ napšî wü|lidbärô hôHäºlTî
L14 14 Ps 130:5 23/49 4283/6220 24/49 499/751 956/1428 28/39
L15 15 Ps 130:5 I wait for the LORD, my soul doth wait, and in his word do I hope.
L16 16 Ps 130:5  5 I wait <06960> (08765) for the LORD <03068>, my soul <05315> doth wait <06960> (08765), and in his word <01697> do I hope <03176> (08689).
L01 1 Ps 130:6   Ps 130:6  6 Dusza moja <05315> wytrwa do Pana <0136> więcej niż oni, że oglądanie <08104> (08802) do rana <01242>: powiem więcej, niż że oglądanie <08104> (08802) do rana <01242 >.                                                                                            
L02 2 Ps 130:6 Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, <bardziej niż strażnicy świtu>.
L03 3 Ps 130:6 נַפְשִׁ֥י לַֽאדֹנָ֑י מִשֹּׁמְרִ֥ים לַ֝בֹּ֗קֶר שֹׁמְרִ֥ים לַבֹּֽקֶר׃
L04 4 Ps 130:6 נַפְשִׁ֥/י לַֽ/אדֹנָ֑/י מִ/שֹּׁמְרִ֥ים לַ֝/בֹּ֗קֶר שֹׁמְרִ֥ים לַ/בֹּֽקֶר׃
L05 5 Ps 130:6 naf•<szi> la•do•<Nai>; misz•szo•me•<Rim> lab•<Bo>•ker, szo•me•<Rim> lab•<Bo>•ker.
L06 6 Ps 130:6 H5315H5315 H0136H0136 H8104H8104 H1242H1242 H8104H8104 H1242H1242
L07 7 Ps 130:6 any my Lord beward day beward day
L08 8 Ps 130:6 każdy Panie mój beward dzień beward dzień
L09 9 Ps 130:6 My soul [waiteth] for the Lord more than they that watch for the morning [I say more than] they that watch for the morning
L10 10 Ps 130:6 Moja dusza [Wytrwa] dla Pana więcej niż oni, że zegarek na rano [Powiedzieć więcej niż] się, że zegarek na rano
L11 11 Ps 130:6 naf·Shi la·do·Nai; mish·sho·me·Rim lab·Bo·ker, sho·me·Rim lab·Bo·ker.
L12 12 Ps 130:6 naf szi la do naj misz szom rim laB Bo qer szom rim laB Bo qer
L13 13 Ps 130:6 napšî la|´dönäy miššömrîm laBBöºqer šömrîm laBBöºqer
L14 14 Ps 130:6 500/751 100/448 353/468 173/214 354/468 174/214
L15 15 Ps 130:6 My soul [waiteth] for the Lord more than they that watch for the morning: [I say, more than] they that watch for the morning.
L16 16 Ps 130:6  6 My soul <05315> waiteth for the Lord <0136> more than they that watch <08104> (08802) for the morning <01242>: I say, more than they that watch <08104> (08802) for the morning <01242>.
L01 1 Ps 130:7   Ps 130:7  7 Niech Izrael <03478> nadzieja <03176> (08761) w Panu <03068>: na z Panem <03068> jest] miłosierdzie <02617>, a wraz z nim jest bogaty <07235> (08687) umorzenie <06304> .                                                                                            
L02 2 Ps 130:7 Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie.
L03 3 Ps 130:7 יַחֵ֥ל יִשְׂרָאֵ֗ל אֶל־ יְה֫וָה כִּֽי־ עִם־ יְהוָ֥ה הַחֶ֑סֶד וְהַרְבֵּ֖ה עִמּ֣וֹ פְדֽוּת׃
L04 4 Ps 130:7 יַחֵ֥ל יִשְׂרָאֵ֗ל אֶל־ יְה֫וָה כִּֽי־ עִם־ יְהוָ֥ה הַ/חֶ֑סֶד וְ/הַרְבֵּ֖ה עִמּ֣/וֹ פְדֽוּת׃
L05 5 Ps 130:7 ja•<Chel> jis•ra•'<El>, el- <jah>•we ki- im- <jah>•we ha•<Che>•sed; we•har•<Be> im•<Mo> fe•<Dut>.
L06 6 Ps 130:7 H3176H3176 H3478H3478 H0413H0413 H3068H3068 H3588H3588 H5973H5973 H3068H3068 H2617H2617 H7235H7235 H5973H5973 H6304H6304
L07 7 Ps 130:7 cause to Israel about Jehovah inasmuch accompanying Jehovah favour abundance  accompanying division
L08 8 Ps 130:7 spowodować Izrael o Jahwe ponieważ towarzyszący Jahwe faworyzować obfitość towarzyszący podział
L09 9 Ps 130:7 hope Let Israel in in the LORD for with for with the LORD [there is] mercy and with him [is] plenteous with redemption
L10 10 Ps 130:7 nadzieję Niech Izrael w w Panu dla z na z Panem [Jest] miłosierdzie a wraz z nim [to] bogaty z odkupienie
L11 11 Ps 130:7 ya·Chel Yis·ra·'El, el- Yah·weh ki- im- Yah·weh ha·Che·sed; ve·har·Beh im·Mo fe·Dut.
L12 12 Ps 130:7 ja Hel jis ra el el - jhwh(a do naj) Ki - im - jhwh(a do naj) ha He sed we har Be im mo fe dut
L13 13 Ps 130:7 yaHël yiSrä´ël ´el-yhwh(´ädönäy) Kî|-`im-yhwh(´ädönäy) haHeºsed wüharBË `immô püdût
L14 14 Ps 130:7 29/39 1975/2505 3972/5500 4284/6220 2913/4478 945/1043 4285/6220 168/243 136/226 946/1043 3/4
L15 15 Ps 130:7 Let Israel hope in the LORD: for with the LORD [there is] mercy, and with him [is] plenteous redemption.
L16 16 Ps 130:7  7 Let Israel <03478> hope <03176> (08761) in the LORD <03068>: for with the LORD <03068> there is] mercy <02617>, and with him is plenteous <07235> (08687) redemption <06304>.
L01 1 Ps 130:8   Ps 130:8  8 I będzie wykupić <06299> (08799) Izrael <03478> od wszystkich swoich grzechów <05771>.                                                                                                    
L02 2 Ps 130:8 On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
L03 3 Ps 130:8 וְ֭הוּא יִפְדֶּ֣ה אֶת־ יִשְׂרָאֵ֑ל מִ֝כֹּ֗ל עֲוֹנֹתָֽיו׃
L04 4 Ps 130:8 וְ֭/הוּא יִפְדֶּ֣ה אֶת־ יִשְׂרָאֵ֑ל מִ֝/כֹּ֗ל עֲוֹנֹתָֽי/ו׃
L05 5 Ps 130:8 <we>•hu jif•<De> et- jis•ra•'<El>; mik•<Kol>, 'a•wo•no•<Taw>.
L06 6 Ps 130:8 H1931H1931 H6299H6299 H0853H0853 H3478H3478 H3605H3605 H5771H5771
L07 7 Ps 130:8 he deliver Israel all manner fault
L08 8 Ps 130:8 on dostarczyć Izrael wszelkiego rodzaju wina
L09 9 Ps 130:8 and He And he shall redeem Israel all from all his iniquities
L10 10 Ps 130:8 On A on odkupić Izrael wszystko od wszystkich swoich grzechów
L11 11 Ps 130:8 Ve·hu yif·Deh et- Yis·ra·'El; mik·Kol, 'a·vo·no·Tav.
L12 12 Ps 130:8 we hu jif De et - jis ra el miK Kol a wo no taw
L13 13 Ps 130:8 wühû´ yipDè ´et-yiSrä´ël miKKöl `áwönötäyw
L14 14 Ps 130:8 1369/1867 49/59 8783/11047 1976/2505 3869/5415 110/229
L15 15 Ps 130:8 And he shall redeem Israel from all his iniquities.
L16 16 Ps 130:8  8 And he shall redeem <06299> (08799) Israel <03478> from all his iniquities <05771>.
Copyright by Cezary Podolski