Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps134-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 134:1 Ps 134 Ps 134:1  1 << piosenki <07892> stopni <04609>. >> Oto błogosławić <01288> (08761) ye Pan <03068> wszyscy, którzy] sługami <05650> Pana <03068>, który w nocy < 03915> <05975 stać> (08802) w domu <01004> Pana <03068>.                                                                                          
L02 2 Ps 134:1 Pieśń stopni. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, którzy trwacie nocami w domu Pańskim.
L03 3 Ps 134:1 שִׁ֗יר הַֽמַּ֫עֲל֥וֹת הִנֵּ֤ה ׀ בָּרֲכ֣וּ אֶת־ יְ֭הוָה כָּל־ עַבְדֵ֣י יְהוָ֑ה הָעֹמְדִ֥ים בְּבֵית־ יְ֝הוָ֗ה בַּלֵּילֽוֹת׃
L04 4 Ps 134:1 שִׁ֗יר הַֽ/מַּ֫עֲל֥וֹת הִנֵּ֤ה ׀ בָּרֲכ֣וּ אֶת־ יְ֭הוָה כָּל־ עַבְדֵ֣י יְהוָ֑ה הָ/עֹמְדִ֥ים בְּ/בֵית־ יְ֝הוָ֗ה בַּ/לֵּילֽוֹת׃
L05 5 Ps 134:1 <szir>, ham•<Ma>•'a•<Lot> hin•<Ne> ba•ra•<Chu> et- <jah>•we kol- 'aw•<De> <jah>•we; ha•'o•me•<Dim> be•wet- <jah>•we bal•le•<Lot>.
L06 6 Ps 134:1 H7892H7892 H4609H4609 H2009H2009 H1288H1288 H0853H0853 H3068H3068 H3605H3605 H5650H5650 H3068H3068 H5975H5975 H1004H1004 H3068H3068 H3915H3915
L07 7 Ps 134:1 musical step behold abundantly Jehovah all manner bondage Jehovah abide  court Jehovah night 
L08 8 Ps 134:1 musical krok ujrzeć obfitości Jahwe wszelkiego rodzaju niewola Jahwe przestrzegać sąd Jahwe noc
L09 9 Ps 134:1 <<A Song of degrees Behold Behold bless ye the LORD all all [ye] servants of the LORD stand in the house of the LORD which by night
L10 10 Ps 134:1 << A Song stopni Ujrzeć Oto błogosławić wy Pan wszystko Wszystkie [wy] sługami Pana stać w domu Pana który w nocy
L11 11 Ps 134:1 Shir, ham·Ma·'a·Lot hin·Neh ba·ra·Chu et- Yah·weh kol- 'av·Dei Yah·weh; ha·'o·me·Dim be·veit- Yah·weh bal·lei·Lot.
L12 12 Ps 134:1 szir ham ma a lot hin ne Ba ra chu et - jhwh(a do naj) Kol - aw de jhwh(a do naj) ha om dim Be wet - jhwh(a do naj) Bal le lot
L13 13 Ps 134:1 šîr ha|mma`álôt hinnË Bärákû ´et-yhwh(´ädönäy) Kol-`abdê yhwh(´ädönäy) hä`ömdîm Bübêt-yhwh(´ädönäy) Ballêlôt
L14 14 Ps 134:1 66/89 32/45 561/840 296/330 8785/11047 4295/6220 3871/5415 680/797 4296/6220 357/523 1463/2052 4297/6220 179/231
L15 15 Ps 134:1 <A Song of degrees.> Behold, bless ye the LORD, all [ye] servants of the LORD, which by night stand in the house of the LORD.
L16 16 Ps 134:1  1 <<A Song <07892> of degrees <04609>.>> Behold, bless <01288> (08761) ye the LORD <03068>, all ye] servants <05650> of the LORD <03068>, which by night <03915> stand <05975> (08802) in the house <01004> of the LORD <03068>.
L01 1 Ps 134:2   Ps 134:2  2 Podnieś <05375> (08798) Twoje ręce <03027> w sanktuarium <06944>, i błogosławić <01288> (08761) Pan <03068>.                                                                                                  
L02 2 Ps 134:2 Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana!
L03 3 Ps 134:2 שְׂאֽוּ־ יְדֵכֶ֥ם קֹ֑דֶשׁ וּ֝בָרֲכוּ אֶת־ יְהוָֽה׃
L04 4 Ps 134:2 שְׂאֽוּ־ יְדֵ/כֶ֥ם קֹ֑דֶשׁ וּ֝/בָרֲכוּ אֶת־ יְהוָֽה׃
L05 5 Ps 134:2 se•'u- je•de•<Chem> <Ko>•desz; <U>•wa•ra•chu et- <jah>•we.
L06 6 Ps 134:2 H5375H5375 H3027H3027 H6944H6944 H1288H1288 H0853H0853 H3068H3068
L07 7 Ps 134:2 accept able consecrated  abundantly Jehovah
L08 8 Ps 134:2 przyjąć w stanie konsekrowany obfitości Jahwe
L09 9 Ps 134:2 Lift up your hands [in] the sanctuary and bless the LORD
L10 10 Ps 134:2 Podnieś Twoje ręce [W] sanktuarium i błogosławić Pan
L11 11 Ps 134:2 se·'u- ye·de·Chem Ko·desh; U·va·ra·chu et- Yah·weh.
L12 12 Ps 134:2 se u - je de chem qo desz u wa ra chu et - jhwh(a do naj)    
L13 13 Ps 134:2 Sü´û|-yüdëkem qöºdeš ûbärákû ´et-yhwh(´ädönäy)    
L14 14 Ps 134:2 425/650 1147/1608 339/463 297/330 8786/11047 4298/6220
L15 15 Ps 134:2 Lift up your hands [in] the sanctuary, and bless the LORD.
L16 16 Ps 134:2  2 Lift up <05375> (08798) your hands <03027> in the sanctuary <06944>, and bless <01288> (08761) the LORD <03068>.
L01 1 Ps 134:3   Ps 134:3  3 Pan <03068>, które wykonane <06213> (08802) niebo <08064> i ziemia <0776> bless <01288> (08762) cię z Syjonu <06726>.                                                                                                  
L02 2 Ps 134:3 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, Ten, który uczynił niebo i ziemię!
L03 3 Ps 134:3 יְבָרֶכְךָ֣ יְ֭הוָה מִצִּיּ֑וֹן עֹ֝שֵׂ֗ה שָׁמַ֥יִם וָאָֽרֶץ׃
L04 4 Ps 134:3 יְבָרֶכְ/ךָ֣ יְ֭הוָה מִ/צִּיּ֑וֹן עֹ֝שֵׂ֗ה שָׁמַ֥יִם וָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Ps 134:3 je•wa•rech•<Cha> <jah>•we mic•ci•<jon>; 'o•<Se>, sza•<Ma>•jim wa•'<A>•rec.
L06 6 Ps 134:3 H1288H1288 H3068H3068 H6726H6726 H6213H6213 H8064H8064 H0776H0776
L07 7 Ps 134:3 abundantly Jehovah Zion accomplish air common
L08 8 Ps 134:3 obfitości Jahwe Syjon zrealizować powietrze wspólny
L09 9 Ps 134:3 bless The LORD thee out of Zion that made heaven and earth
L10 10 Ps 134:3 błogosławić Pan ci z Syjonu To sprawiło, że niebo i ziemia
L11 11 Ps 134:3 ye·va·rech·Cha Yah·weh mitz·tzi·Yon; 'o·Seh, sha·Ma·yim va·'A·retz.
L12 12 Ps 134:3 je wa re che cha jhwh(a do naj) mic cij jon o se sza ma jim wa a rec
L13 13 Ps 134:3 yübärekükä yhwh(´ädönäy) micciyyôn `öSË šämaºyim wä´äºrec
L14 14 Ps 134:3 298/330 4299/6220 38/152 1955/2617 290/421 1613/2502
L15 15 Ps 134:3 The LORD that made heaven and earth bless thee out of Zion.
L16 16 Ps 134:3  3 The LORD <03068> that made <06213> (08802) heaven <08064> and earth <0776> bless <01288> (08762) thee out of Zion <06726>.
Copyright by Cezary Podolski