Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps28-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 28:1 Ps 28 Ps 28:1  1 << Psalm Dawidowy <01732> >> tobie będę płakać <07121> (08799), Panie <03068> moją skałą <06697>, nie milczeć <02814> (08799) do mnie: bo, jeśli będziesz milczeć <02790> (08799) do mnie, ja się <04911> (08738) jak oni, że zejść <03381> (08802) do dołu <0953>.                                                                                      
L02 2 Ps 28:1 Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja, nie bądź wobec mnie głuchy, bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy zstępują do grobu.
L03 3 Ps 28:1 לְדָוִ֡ד אֵ֘לֶ֤יךָ יְהוָ֨ה ׀ אֶקְרָ֗א צוּרִי֮ אַֽל־ תֶּחֱרַ֪שׁ מִ֫מֶּ֥נִּי פֶּן־ תֶּֽחֱשֶׁ֥ה מִמֶּ֑נִּי וְ֝נִמְשַׁ֗לְתִּי עִם־ י֥וֹרְדֵי בֽוֹר׃
L04 4 Ps 28:1 לְ/דָוִ֡ד אֵ֘לֶ֤י/ךָ יְהוָ֨ה ׀ אֶקְרָ֗א צוּרִ/י֮ אַֽל־ תֶּחֱרַ֪שׁ מִ֫מֶּ֥/נִּי פֶּן־ תֶּֽחֱשֶׁ֥ה מִמֶּ֑/נִּי וְ֝/נִמְשַׁ֗לְתִּי עִם־ י֥וֹרְדֵי בֽוֹר׃
L05 5 Ps 28:1 le•da•<wid> 'e•<Le>•cha <jah>•we 'ek•<Ra>, cu•<Ri> al- te•che•<Rasz> mi•<Men>•ni pen- te•che•<sze> mi•<Men>•ni; we•nim•<szal>•ti, im- <jor>•de <wor>.
L06 6 Ps 28:1 H1732H1732 H0413H0413 H3068H3068 H7121H7121 H6697H6697 H0408H0408 H2790H2790 H4480H4480 H6435H6435 H2790H2790 H4480H4480 H4911H4911 H5973H5973 H3381H3381 H0953H0953
L07 7 Ps 28:1 David about Jehovah bewray  edge nay altogether above lest altogether above be like accompanying descend cistern
L08 8 Ps 28:1 David o Jahwe bewray krawędź ba całkowicie powyżej aby nie całkowicie powyżej być jak towarzyszący schodzić cysterna
L09 9 Ps 28:1 <<[A Psalm] of David to O LORD Unto thee will I cry my rock not to me lest [if] thou be silent at do not be deaf at to me I become who like them that go down into the pit
L10 10 Ps 28:1 << [Psalm] Dawida do Panie Tobie będę płakać mój rockowy nie do mnie bo  ty milcz w zrobić Nie bądźcie głusi w do mnie stać kto jak oni, że zejść do dołu
L11 11 Ps 28:1 le·da·Vid 'e·Lei·cha Yah·weh 'ek·Ra, tzu·Ri al- te·che·Rash mi·Men·ni pen- te·che·Sheh mi·Men·ni; ve·nim·Shal·ti, im- Yor·dei Vor.
L12 12 Ps 28:1 le da wid e le cha jhwh(a do naj) eq ra cu ri al - Te He rasz mim men ni Pen - Te He sze mim men ni we nim szal Ti im - jor de wor
L13 13 Ps 28:1 lüdäwìd ´ëlʺkä yhwh(´ädönäy) ´eqrä´ cûrî ´a|l-TeHéraš mimmeºnnî Pen-Te|Héšè mimmeºnnî wünimšaºlTî `im-yôºrdê bôr
L14 14 Ps 28:1 972/1075 3859/5500 3880/6220 452/731 41/77 319/725 37/74 876/1215 94/133 38/74 877/1215 4/17 893/1043 259/378 28/66
L15 15 Ps 28:1 <[A Psalm] of David.> Unto thee will I cry, O LORD my rock; be not silent to me: lest, [if] thou be silent to me, I become like them that go down into the pit.
L16 16 Ps 28:1  1 <<A Psalm of David <01732>.>> Unto thee will I cry <07121> (08799), O LORD <03068> my rock <06697>; be not silent <02814> (08799) to me: lest, if thou be silent <02790> (08799) to me, I become <04911> (08738) like them that go down <03381> (08802) into the pit <0953>.
L01 1 Ps 28:2   Ps 28:2  2 Słuchajcie <08085> (08798) głos <06963> z moich błagań <08469>, kiedy płaczę <07768> (08763) do ciebie, gdy wznoszę <05375> (08800) moje ręce <03027> ku Twego świętego <06944> Oracle <01687>.                                                                                          
L02 2 Ps 28:2 Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
L03 3 Ps 28:2 שְׁמַ֤ע ק֣וֹל תַּ֭חֲנוּנַי בְּשַׁוְּעִ֣י אֵלֶ֑יךָ בְּנָשְׂאִ֥י יָ֝דַ֗י אֶל־ דְּבִ֥יר קָדְשֶֽׁךָ׃
L04 4 Ps 28:2 שְׁמַ֤ע ק֣וֹל תַּ֭חֲנוּנַ/י בְּ/שַׁוְּעִ֣/י אֵלֶ֑י/ךָ בְּ/נָשְׂאִ֥/י יָ֝דַ֗/י אֶל־ דְּבִ֥יר קָדְשֶֽׁ/ךָ׃
L05 5 Ps 28:2 sze•<Ma>' <Kol> <Ta>•cha•nu•nai be•szaw•we•'<I> 'e•<Le>•cha; be•na•se•'<I> ja•<Dai>, el- de•<wir> kod•<sze>•cha
L06 6 Ps 28:2 H8085H8085 H6963H6963 H8469H8469 H7768H7768 H0413H0413 H5375H5375 H3027H3027 H0413H0413 H1687H1687 H6944H6944
L07 7 Ps 28:2 attentively aloud Tehinnah cry aloud about accept able about oracle consecrated 
L08 8 Ps 28:2 uważnie głośno Tehinnah wołać głośno o przyjąć w stanie o wyrocznia konsekrowany
L09 9 Ps 28:2 Hear the voice of my supplications when I cry toward unto thee when I lift up my hands toward oracle toward thy holy
L10 10 Ps 28:2 Usłyszeć głos z moich błagań kiedy płaczę ku tobie, kiedy podniesie moje ręce ku wyrocznia ku Twego świętego
L11 11 Ps 28:2 she·Ma' Kol Ta·cha·nu·nai be·shav·ve·'I 'e·Lei·cha; be·na·se·'I ya·Dai, el- de·Vir kod·She·cha
L12 12 Ps 28:2 sze ma qol Ta Ha nu naj Be szaw we i e le cha Be no si ja daj el - De wir qod sze cha  
L13 13 Ps 28:2 šüma` qôl TaHánûnay Büšawwü`î ´ëlʺkä BünoS´î yäday ´el-Dübîr qodšeºkä  
L14 14 Ps 28:2 643/1154 254/507 3/18 12/21 3860/5500 394/650 1084/1608 3861/5500 16/16 306/463
L15 15 Ps 28:2 Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, when I lift up my hands toward thy holy oracle.
L16 16 Ps 28:2  2 Hear <08085> (08798) the voice <06963> of my supplications <08469>, when I cry <07768> (08763) unto thee, when I lift up <05375> (08800) my hands <03027> toward thy holy <06944> oracle <01687>.
L01 1 Ps 28:3   Ps 28:3  3 Narysuj mi nie dala <04900> (08799) z niegodziwego <07563> oraz z pracownikami <06466> (08802) nieprawości <0205>, które mówią <01696> (08802) pokój <07965> do swoich sąsiadów < 07453>, ale zgorszenie <07451> jest w ich sercach <03824>.                                                                                      
L02 2 Ps 28:3 Nie gub mnie z występnymi i z tymi, co czynią nieprawość, co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi, a w duszy żywią zły zamiar.
L03 3 Ps 28:3 אַל־ תִּמְשְׁכֵ֣נִי עִם־ רְשָׁעִים֮ וְעִם־ פֹּ֪עֲלֵ֫י אָ֥וֶן דֹּבְרֵ֣י שָׁ֭לוֹם עִם־ רֵֽעֵיהֶ֑ם וְ֝רָעָ֗ה בִּלְבָבָֽם׃
L04 4 Ps 28:3 אַל־ תִּמְשְׁכֵ֣/נִי עִם־ רְשָׁעִים֮ וְ/עִם־ פֹּ֪עֲלֵ֫י אָ֥וֶן דֹּבְרֵ֣י שָׁ֭לוֹם עִם־ רֵֽעֵי/הֶ֑ם וְ֝/רָעָ֗ה בִּ/לְבָבָֽ/ם׃
L05 5 Ps 28:3 al- tim•sze•<Che>•ni im- re•sza•'<Im> we•'im- po•'a•<Le> '<A>•wen doe•<Re> lom im- re•'e•<Hem>; we•ra•'<Ah>, bil•wa•<wam>.
L06 6 Ps 28:3 H0408H0408 H4900H4900 H5973H5973 H7563H7563 H5973H5973 H6466H6466 H0205H0205 H1696H1696 H7965H7965 H5973H5973 H7453H7453 H7451H7451 H3824H3824
L07 7 Ps 28:3 nay continue accompanying condemned accompanying commit affliction answer favor accompanying brother adversity heart
L08 8 Ps 28:3 ba kontynuować towarzyszący skazany towarzyszący popełnić nieszczęście odpowiedź faworyzować towarzyszący brat przeciwność losu serce
L09 9 Ps 28:3 not Draw me not away with with the wicked who and with the workers of iniquity which speak peace with to their neighbours but mischief [is] in their hearts
L10 10 Ps 28:3 nie Narysuj mi nie dala z z bezbożnymi kto oraz z pracownikami nieprawości które mówią pokój z do swoich sąsiadów ale bieda [Jest] w ich sercach
L11 11 Ps 28:3 al- tim·she·Che·ni im- re·sha·'Im ve·'im- po·'a·Lei 'A·ven doe·Rei lom im- re·'ei·Hem; ve·ra·'Ah, bil·va·Vam.
L12 12 Ps 28:3 al - Tim sze che ni im - re sza im we im - Po a le a wen Dow re sza lom im - re e hem we ra a Bil wa wam
L13 13 Ps 28:3 ´al-Timšükëºnî `im-rüšä`îm wü`im-Pöº`álê ´äºwen Döbrê šälôm `im-rë|`êhem würä`â Bilbäbäm
L14 14 Ps 28:3 320/725 17/36 894/1043 64/261 895/1043 22/56 22/78 788/1142 125/237 896/1043 101/185 295/665 170/252
L15 15 Ps 28:3 Draw me not away with the wicked, and with the workers of iniquity, which speak peace to their neighbours, but mischief [is] in their hearts.
L16 16 Ps 28:3  3 Draw me not away <04900> (08799) with the wicked <07563>, and with the workers <06466> (08802) of iniquity <0205>, which speak <01696> (08802) peace <07965> to their neighbours <07453>, but mischief <07451> is in their hearts <03824>.
L01 1 Ps 28:4   Ps 28:4  4 Daj <05414> (08798) je według swoich czynów <06467> i zgodnie z nieprawości <07455> ich staraniach <04611>: dać <05414> (08798) im po pracy <04639> z ich rąk < 03027>; renderowania <07725> (08685) do nich ich pustynia <01576>.                                                                                        
L02 2 Ps 28:4 Odpłać im według ich czynów i według złości ich postępków! Według dzieła ich rąk im odpłać, oddaj im własnymi ich czynami!
L03 3 Ps 28:4 תֶּן־ לָהֶ֣ם כְּפָעֳלָם֮ וּכְרֹ֪עַ מַֽעַלְלֵ֫יהֶ֥ם כְּמַעֲשֵׂ֣ה יְ֭דֵיהֶם תֵּ֣ן לָהֶ֑ם הָשֵׁ֖ב גְּמוּלָ֣ם לָהֶֽם׃
L04 4 Ps 28:4 תֶּן־ לָ/הֶ֣ם כְּ/פָעֳלָ/ם֮ וּ/כְ/רֹ֪עַ מַֽעַלְלֵ֫י/הֶ֥ם כְּ/מַעֲשֵׂ֣ה יְ֭דֵי/הֶם תֵּ֣ן לָ/הֶ֑ם הָשֵׁ֖ב גְּמוּלָ֣/ם לָ/הֶֽם׃
L05 5 Ps 28:4 ten- la•<Hem> ke•fo•'o•<Lam> u•che•<Ro>•a' ma•'al•<Le><Hem> ke•ma•'a•<Se> <je>•de•hem ten la•<Hem>; ha•<szew> ge•mu•<Lam> la•<Hem>.
L06 6 Ps 28:4 H5414H5414 H1992H1992 H6467H6467 H7455H7455 H4611H4611 H4639H4639 H3027H3027 H5414H5414 H1992H1992 H7725H7725 H1576H1576 H1992H1992
L07 7 Ps 28:4 add like act be so bad doing act able add like break benefit like
L08 8 Ps 28:4 dodać jak działać być tak źle robi działać w stanie dodać jak złamać korzyść jak
L09 9 Ps 28:4 Give according them according to their deeds and according to the wickedness of their endeavours them after the work of their hands give like render to them their desert like
L10 10 Ps 28:4 Dać zgodnie zgodnie z ich uczynkami i zgodnie z nieprawości ich staraniach im po pracy z ich rąk dać jak renderowanie im ich pustyni jak
L11 11 Ps 28:4 ten- la·Hem ke·fo·'o·Lam u·che·Ro·a' ma·'al·Lei·Hem ke·ma·'a·Seh Ye·dei·hem ten la·Hem; ha·Shev ge·mu·Lam la·Hem.
L12 12 Ps 28:4 Ten - la hem Ke fo ó lam u che ro a ma a le le hem Ke ma a se je de hem Ten la hem ha szew Ge mu lam la hem
L13 13 Ps 28:4 Ten-lähem Küpo`óläm ûküröª` ma|`alülêhem Küma`áSË yüdêhem Tën lähem häšëb Gümûläm lähem
L14 14 Ps 28:4 1379/2007 463/820 13/38 5/19 5/39 115/235 1085/1608 1380/2007 464/820 622/1041 3/19 465/820
L15 15 Ps 28:4 Give them according to their deeds, and according to the wickedness of their endeavours: give them after the work of their hands; render to them their desert.
L16 16 Ps 28:4  4 Give <05414> (08798) them according to their deeds <06467>, and according to the wickedness <07455> of their endeavours <04611>: give <05414> (08798) them after the work <04639> of their hands <03027>; render <07725> (08685) to them their desert <01576>.
L01 1 Ps 28:5   Ps 28:5  5 nie dlatego, że uważają <0995> (08799) roboty budowlane <06468> Pana <03068>, ani operacja <04639> z rąk <03027>, jest on zniszczyć <02040> (08799) nich, a nie budować je <01129> (08799).                                                                                            
L02 2 Ps 28:5 Skoro nie zważają na czyny Pana ani na dzieła rąk Jego: niechaj On ich zniszczy, a nie odbuduje!
L03 3 Ps 28:5 כִּ֤י לֹ֤א יָבִ֡ינוּ אֶל־ פְּעֻלֹּ֣ת יְ֭הוָה וְאֶל־ מַעֲשֵׂ֣ה יָדָ֑יו יֶ֝הֶרְסֵ֗ם וְלֹ֣א יִבְנֵֽם׃
L04 4 Ps 28:5 כִּ֤י לֹ֤א יָבִ֡ינוּ אֶל־ פְּעֻלֹּ֣ת יְ֭הוָה וְ/אֶל־ מַעֲשֵׂ֣ה יָדָ֑י/ו יֶ֝הֶרְסֵ֗/ם וְ/לֹ֣א יִבְנֵֽ/ם׃
L05 5 Ps 28:5 ki lo ja•<wi>•nu el- pe•'ul•<Lot> <jah>•we we•'el- ma•'a•<Se> ja•<Daw>; je•her•<Sem>, we•<Lo> jiw•<Nem>.
L06 6 Ps 28:5 H3588H3588 H3808H3808 H0995H0995 H0413H0413 H6468H6468 H3068H3068 H0413H0413 H4639H4639 H3027H3027 H2040H2040 H3808H3808 H1129H1129
L07 7 Ps 28:5 inasmuch before attend about labour Jehovah about act able beat down before build
L08 8 Ps 28:5 ponieważ przed uczęszczać o praca Jahwe o działać w stanie ubić przed budować
L09 9 Ps 28:5 Because Nor Because they regard about not the works of the LORD about nor the operation of his hands he shall destroy Nor them and not build them up
L10 10 Ps 28:5 Bo Ani Gdyż uważają o nie działa Pana o ani działanie z rąk on zniszczyć Ani im, a nie budować je
L11 11 Ps 28:5 ki lo ya·Vi·nu el- pe·'ul·Lot Yah·weh ve·'el- ma·'a·Seh ya·Dav; ye·her·Sem, ve·Lo yiv·Nem.
L12 12 Ps 28:5 Ki lo ja wi nu el - Pe ul lot jhwh(a do naj) we el - ma a se ja daw je her sem we lo jiw nem
L13 13 Ps 28:5 lö´ yäbîºnû ´el-Pü`ullöt yhwh(´ädönäy) wü´el-ma`áSË yädäyw yehersëm wülö´ yibnëm
L14 14 Ps 28:5 2612/4478 2970/5164 58/168 3862/5500 4/14 3881/6220 3863/5500 116/235 1086/1608 15/43 2971/5164 279/374
L15 15 Ps 28:5 Because they regard not the works of the LORD, nor the operation of his hands, he shall destroy them, and not build them up.
L16 16 Ps 28:5  5 Because they regard <0995> (08799) not the works <06468> of the LORD <03068>, nor the operation <04639> of his hands <03027>, he shall destroy <02040> (08799) them, and not build them up <01129> (08799).
L01 1 Ps 28:6   Ps 28:6  6 Błogosławieni <01288> (08803) być Pan <03068>, bo gdyż słyszał <08085> (08804) głos <06963> z moich błagań <08469>.                                                                                                  
L02 2 Ps 28:6 Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem głos mego błagania,
L03 3 Ps 28:6 בָּר֥וּךְ יְהוָ֑ה כִּי־ שָׁ֝מַע ק֣וֹל תַּחֲנוּנָֽי׃
L04 4 Ps 28:6 בָּר֥וּךְ יְהוָ֑ה כִּי־ שָׁ֝מַע ק֣וֹל תַּחֲנוּנָֽ/י׃
L05 5 Ps 28:6 ba•<Ruch> <jah>•we; ki•<sza>- ma' <Kol> ta•cha•nu•<Nai>.
L06 6 Ps 28:6 H1288H1288 H3068H3068 H3588H3588 H8085H8085 H6963H6963 H8469H8469
L07 7 Ps 28:6 abundantly Jehovah inasmuch attentively aloud Tehinnah
L08 8 Ps 28:6 obfitości Jahwe ponieważ uważnie głośno Tehinnah
L09 9 Ps 28:6 Blessed [be] the LORD Because because he hath heard the voice of my supplications
L10 10 Ps 28:6 Błogosławiony [Być] Pan Bo bo kto ma usłyszeć głos z moich błagań
L11 11 Ps 28:6 ba·Ruch Yah·weh; ki·Sha- ma' Kol ta·cha·nu·Nai.
L12 12 Ps 28:6 Ba ruch jhwh(a do naj) Ki - sza ma qol Ta Ha nu naj
L13 13 Ps 28:6 Bärûk yhwh(´ädönäy) Kî-šäma` qôl TaHánûnäy
L14 14 Ps 28:6 240/330 3882/6220 2613/4478 644/1154 255/507 4/18
L15 15 Ps 28:6 Blessed [be] the LORD, because he hath heard the voice of my supplications.
L16 16 Ps 28:6  6 Blessed <01288> (08803) be the LORD <03068>, because he hath heard <08085> (08804) the voice <06963> of my supplications <08469>.
L01 1 Ps 28:7   Ps 28:7  7 Pan <03068> jest moją siłą <05797> i moja tarcza <04043>, moje serce <03820> zaufanym <0982> (08804) w Nim i jestem pomógł <05826> (08738) dlatego moje serce <03820 > wielce raduje <05937> (08799) oraz z moją piosenką <07892> będę chwalić <03034> (08686) mu.                                                                                    
L02 2 Ps 28:7 Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię.
L03 3 Ps 28:7 יְהוָ֤ה ׀ עֻזִּ֥י וּמָגִנִּי֮ בּ֤וֹ בָטַ֥ח לִבִּ֗י וְֽנֶ֫עֱזָ֥רְתִּי וַיַּעֲלֹ֥ז לִבִּ֑י וּֽמִשִּׁירִ֥י אֲהוֹדֶֽנּוּ׃
L04 4 Ps 28:7 יְהוָ֤ה ׀ עֻזִּ֥/י וּ/מָגִנִּ/י֮ בּ֤/וֹ בָטַ֥ח לִבִּ֗/י וְֽ/נֶ֫עֱזָ֥רְתִּי וַ/יַּעֲלֹ֥ז לִבִּ֑/י וּֽ/מִ/שִּׁירִ֥/י אֲהוֹדֶֽ/נּוּ׃
L05 5 Ps 28:7 <jah>•we 'uz•<Zi> u•ma•gin•<Ni> bo wa•<Tach> lib•<Bi>, we•<Ne>•'e•<Za>•re•ti wai•ja•'a•<Loz> lib•<Bi>; u•misz•szi•<Ri> a•ho•<Den>•nu.
L06 6 Ps 28:7 H3068H3068 H5797H5797 H4043H4043 H0000 H0982H0982 H3820H3820 H5826H5826 H5937H5937 H3820H3820 H7892H7892 H3034H3034
L07 7 Ps 28:7 Jehovah boldness armed be bold confident care for help be joyful care for musical cast 
L08 8 Ps 28:7 Jahwe śmiałość uzbrojony być śmiały pewni dbałość o pomoc być radosne dbałość o musical rzucać
L09 9 Ps 28:7 The LORD [is] my strength and my shield trusted my heart in him and I am helped greatly rejoiceth therefore my heart and with my song will I praise
L10 10 Ps 28:7 Pan [Jest] moja siła i moja tarcza zaufany moje serce w nim i jestem pomógł wielce raduje Dlatego moje serce i pieśnią moją Będę chwalić
L11 11 Ps 28:7 Yah·weh 'uz·Zi u·ma·gin·Ni bo va·Tach lib·Bi, ve·Ne·'e·Za·re·ti vai·ya·'a·Loz lib·Bi; u·mish·shi·Ri a·ho·Den·nu.
L12 12 Ps 28:7 jhwh(a do naj) uz zi u ma gin ni Bo wa taH liB Bi we ne e zar Ti waj ja a loz liB Bi u misz szi ri a ho den nu
L13 13 Ps 28:7 yhwh(´ädönäy) `uzzî ûmäginnî bä†aH liBBî wü|ne`ézäºrTî wayya`álöz liBBî û|miššîrî ´áhôdeºnnû
L14 14 Ps 28:7 3883/6220 22/92 33/63 4471/6522 33/120 217/592 46/80 2/15 218/592 31/89 40/114
L15 15 Ps 28:7 The LORD [is] my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him.
L16 16 Ps 28:7  7 The LORD <03068> is my strength <05797> and my shield <04043>; my heart <03820> trusted <0982> (08804) in him, and I am helped <05826> (08738): therefore my heart <03820> greatly rejoiceth <05937> (08799); and with my song <07892> will I praise <03034> (08686) him.
L01 1 Ps 28:8   Ps 28:8  8 Pan <03068> jest] ich siła <05797>, a on jest oszczędność <03444> siła <04581> swego pomazańca <04899>.                                                                                                  
L02 2 Ps 28:8 Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
L03 3 Ps 28:8 יְהוָ֥ה עֹֽז־ לָ֑מוֹ וּמָ֘ע֤וֹז יְשׁוּע֖וֹת מְשִׁיח֣וֹ הֽוּא׃
L04 4 Ps 28:8 יְהוָ֥ה עֹֽז־ לָ֑מוֹ וּ/מָ֘ע֤וֹז יְשׁוּע֖וֹת מְשִׁיח֣/וֹ הֽוּא׃
L05 5 Ps 28:8 <jah>•we oz- la•mo; u•<Ma>•'oz je•szu•'ot me•szi•<Cho> <Hu>.
L06 6 Ps 28:8 H3068H3068 H5797H5797 H0000 H4581H4581 H3444H3444 H4899H4899 H1931H1931
L07 7 Ps 28:8 Jehovah boldness force deliverance anointed he
L08 8 Ps 28:8 Jahwe śmiałość wymusić uwolnienie namaszczony on
L09 9 Ps 28:8 The LORD [is] their strength strength and he [is] the saving of his anointed he
L10 10 Ps 28:8 Pan [Jest] ich siła siła a on [jest] oszczędzania Jego pomazańca on
L11 11 Ps 28:8 Yah·weh oz- la·mo; u·Ma·'oz ye·shu·'ot me·shi·Cho Hu.
L12 12 Ps 28:8 jhwh(a do naj) oz - la mo u ma oz je szu ot me szi Ho hu
L13 13 Ps 28:8 yhwh(´ädönäy) `ö|z-läºmô ûmä`ôz yüšû`ôt müšîHô hû´
L14 14 Ps 28:8 3884/6220 23/92 4472/6522 5/35 22/77 28/39 1326/1867
L15 15 Ps 28:8 The LORD [is] their strength, and he [is] the saving strength of his anointed.
L16 16 Ps 28:8  8 The LORD <03068> is] their strength <05797>, and he is the saving <03444> strength <04581> of his anointed <04899>.
L01 1 Ps 28:9   Ps 28:9  9 Zapisz <03467> (08685) lud twój <05971>, i błogosławić <01288> (08761) twoje dziedzictwo <05159>: RSS <07462> (08798) im także, i unieś je w górę <05375> (08761) na zawsze <05769>.                                                                                            
L02 2 Ps 28:9 Ocal Twój lud i błogosław Twemu dziedzictwu, bądź im pasterzem, na ręku nieś ich na wieki.
L03 3 Ps 28:9 הוֹשִׁ֤יעָה ׀ אֶת־ עַמֶּ֗ךָ וּבָרֵ֥ךְ אֶת־ נַחֲלָתֶ֑ךָ וּֽרְעֵ֥ם וְ֝נַשְּׂאֵ֗ם עַד־ הָעוֹלָֽם׃
L04 4 Ps 28:9 הוֹשִׁ֤יעָ/ה ׀ אֶת־ עַמֶּ֗/ךָ וּ/בָרֵ֥ךְ אֶת־ נַחֲלָתֶ֑/ךָ וּֽ/רְעֵ֥/ם וְ֝/נַשְּׂאֵ֗/ם עַד־ הָ/עוֹלָֽם׃
L05 5 Ps 28:9 ho•<szi>•'a et- 'am•<Me>•cha, u•wa•<Rech> et- na•cha•la•<Te>•cha; u•re•'<Em> we•nas•se•'<Em>, ad- ha•'o•<Lam>.
L06 6 Ps 28:9 H3467H3467 H0853H0853 H5971H5971 H1288H1288 H0853H0853 H5159H5159 H7462H7462 H5375H5375 H5704H5704 H5769H5769
L07 7 Ps 28:9 avenging folk abundantly heritage break accept against alway
L08 8 Ps 28:9 mszcząc ludowy obfitości dziedzictwo złamać przyjąć przed sprecyzowane
L09 9 Ps 28:9 Save thy people and bless thine inheritance feed them also and lift them up for for ever
L10 10 Ps 28:9 Zaoszczędzić twoi ludzie i błogosławić twoje dziedzictwo karmić je również i unieś je w górę dla na zawsze
L11 11 Ps 28:9 ho·Shi·'ah et- 'am·Me·cha, u·va·Rech et- na·cha·la·Te·cha; u·re·'Em ve·nas·se·'Em, ad- ha·'o·Lam.
L12 12 Ps 28:9 ho szi a et - am me cha u wa rech et - na Ha la te cha u re em we nas se em ad - ha o lam      
L13 13 Ps 28:9 hôšîº`â ´et-`ammeºkä ûbärëk ´et-naHáläteºkä û|rü`ëm wünaSSü´ëm `ad-hä`ôläm      
L14 14 Ps 28:9 93/206 8686/11047 1226/1866 241/330 8687/11047 159/223 44/164 395/650 920/1259 169/438
L15 15 Ps 28:9 Save thy people, and bless thine inheritance: feed them also, and lift them up for ever.
L16 16 Ps 28:9  9 Save <03467> (08685) thy people <05971>, and bless <01288> (08761) thine inheritance <05159>: feed <07462> (08798) them also, and lift them up <05375> (08761) for ever <05769>.
Copyright by Cezary Podolski