Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps3-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 3:1 Ps 3 Ps 3:1  1 << Psalm <04210> Dawida <01732>, gdy uciekał <01272> (08800) z <06440> Absalom <053> syn <01121>. >> Pan <03068>, jak są one zwiększone <07231 > (08804), że problem <06862> mnie! wiele <07227> są oni, że wzrost up <06965> (08801) przeciwko mnie.                                                                                      
L02 2 Ps 3:1 (=BT Ps 3:1) Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. (=BT Ps 3:2) Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje!
L03 3 Ps 3:1 מִזְמ֥וֹר לְדָוִ֑ד בְּ֝בָרְח֗וֹ מִפְּנֵ֤י ׀ אַבְשָׁל֬וֹם בְּנֽוֹ׃ יְ֭הוָה מָֽה־ רַבּ֣וּ צָרָ֑י רַ֝בִּ֗ים קָמִ֥ים עָלָֽי׃
L04 4 Ps 3:1 מִזְמ֥וֹר לְ/דָוִ֑ד בְּ֝/בָרְח֗/וֹ מִ/פְּנֵ֤י ׀ אַבְשָׁל֬וֹם בְּנֽ/וֹ׃ יְ֭הוָה מָֽה־ רַבּ֣וּ צָרָ֑/י רַ֝בִּ֗ים קָמִ֥ים עָלָֽ/י׃
L05 5 Ps 3:1 miz•<Mor> le•da•<wid>; be•wa•re•<Cho>, mip•pe•<Ne> aw•sza•<Lom> be•<No>. <jah>•we mah- rab•<Bu> ca•<Rai>; rab•<Bim>, ka•<Mim> 'a•<Lai>.
L06 6 Ps 3:1 H4210H4210 H1732H1732 H1272H1272 H6440H6440 H0053H0053 H1121H1121 H3068H3068 H4100H4100 H7231H7231 H6862H6862 H7227H7227 H6965H6965 H5921H5921
L07 7 Ps 3:1 psalm David drive away accept Abishalom afflicted Jehovah how long increase adversary in abundance abide above
L08 8 Ps 3:1 psalm David odpędzać przyjąć Abiszaloma dotknięty Jahwe jak długo wzrost przeciwnik w obfitości przestrzegać powyżej
L09 9 Ps 3:1 <<A Psalm of David when he fled from Absalom his son LORD how how are they increased that trouble me many [are] they that rise up against
L10 10 Ps 3:1 Psalm << Dawida gdy uciekał z Absalom jego syn Pan jak jak są zwiększone że problem mi wiele [Jest] one, że powstaną przed
L11 11 Ps 3:1 miz·Mor le·da·Vid; be·va·re·Cho, mip·pe·Nei av·sha·Lom be·No. Yah·weh mah- rab·Bu tza·Rai; rab·Bim, ka·Mim 'a·Lai.
L12 12 Ps 3:1 miz mor le da wid Be wor Ho miP Pe ne aw sza lom Be no jhwh(a do naj) ma - raB Bu ca raj raB Bim qa mim a laj
L13 13 Ps 3:1 mizmôr lüdäwìd BüborHô miPPünê ´abšälôm Bünô yhwh(´ädönäy) mâ|-raBBû cäräy raBBîm qämîm `äläy
L14 14 Ps 3:1 1/57 947/1075 49/65 1442/2127 111/111 4129/4921 3733/6220 457/744 3/13 36/111 201/462 435/627 3574/5759
L15 15 Ps 3:1 <A Psalm of David, when he fled from Absalom his son.> LORD, how are they increased that trouble me! many [are] they that rise up against me.
L16 16 Ps 3:1  1 <<A Psalm <04210> of David <01732>, when he fled <01272> (08800) from <06440> Absalom <053> his son <01121>.>> LORD <03068>, how are they increased <07231> (08804) that trouble <06862> me! many <07227> are they that rise up <06965> (08801) against me.
L01 1 Ps 3:2   Ps 3:2  2 Wielu <07227> tam być co powiedzieć <0559> (08802) z mojej duszy <05315>, nie ma pomocy <03444> dla niego w Boga. <0430>. Selah <05542>.                                                                                                
L02 2 Ps 3:2 (=BT Ps 3:3) Wielu jest tych, co mówią o mnie: Nie ma dla niego zbawienia w Bogu.
L03 3 Ps 3:2 רַבִּים֮ אֹמְרִ֪ים לְנַ֫פְשִׁ֥י אֵ֤ין יְֽשׁוּעָ֓תָה לּ֬וֹ בֵֽאלֹהִ֬ים סֶֽלָה׃
L04 4 Ps 3:2 רַבִּים֮ אֹמְרִ֪ים לְ/נַ֫פְשִׁ֥/י אֵ֤ין יְֽשׁוּעָ֓תָ/ה לּ֬/וֹ בֵֽ/אלֹהִ֬ים סֶֽלָה׃
L05 5 Ps 3:2 rab•<Bim> 'o•me•<Rim> le•<Naf><szi> 'en je•szu•'<A>•ta lo we•lo•<Him> <Se>•la.
L06 6 Ps 3:2 H7227H7227 H0559H0559 H5315H5315 H0369H0369 H3444H3444 H0000 H0430H0430 H5542H5542
L07 7 Ps 3:2 in abundance answer any else deliverance angels Selah
L08 8 Ps 3:2 w obfitości odpowiedź każdy więcej uwolnienie anioły Selah
L09 9 Ps 3:2 Many [there be] which say of my soul There [There is] no help for him in God Selah
L10 10 Ps 3:2 Wiele [Istnieć], co powiedzieć z mojej duszy Tam [Nie] nie pomoże dla niego w Boga Selah
L11 11 Ps 3:2 rab·Bim 'o·me·Rim le·Naf·Shi 'ein ye·shu·'A·tah lo ve·lo·Him Se·lah.
L12 12 Ps 3:2 raB Bim om rim le naf szi en je szu a ta llo we lo him se la
L13 13 Ps 3:2 raBBîm ´ömrîm lünapšî ´ên yü|šû`äºtâ llô bë|´löhîm seºlâ
L14 14 Ps 3:2 202/462 3735/5298 370/751 352/786 12/77 4416/6522 1786/2597 1/74
L15 15 Ps 3:2 Many [there be] which say of my soul, [There is] no help for him in God. Selah.
L16 16 Ps 3:2  2 Many <07227> there be which say <0559> (08802) of my soul <05315>, There is no help <03444> for him in God. <0430>. Selah <05542>.
L01 1 Ps 3:3   Ps 3:3  3 Ale ty, Panie <03068>, sztuka tarcza <04043> dla mnie chwała moja <03519> i podnośnik do <07311> (08688) kopalni głowy <07218>.                                                                                                
L02 2 Ps 3:3 (=BT Ps 3:4) A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz.
L03 3 Ps 3:3 וְאַתָּ֣ה יְ֭הוָה מָגֵ֣ן בַּעֲדִ֑י כְּ֝בוֹדִ֗י וּמֵרִ֥ים רֹאשִֽׁי׃
L04 4 Ps 3:3 וְ/אַתָּ֣ה יְ֭הוָה מָגֵ֣ן בַּעֲדִ֑/י כְּ֝בוֹדִ֗/י וּ/מֵרִ֥ים רֹאשִֽׁ/י׃
L05 5 Ps 3:3 we•'at•<Ta> <jah>•we ma•<Gen> ba•'a•<Di>; ke•wo•<Di>, u•me•<Rim> ro•<szi>.
L06 6 Ps 3:3 H0859H0859 H3068H3068 H4043H4043 H1157H1157 H3519H3519 H7311H7311 H7218H7218
L07 7 Ps 3:3 you Jehovah armed about glorious bring up band
L08 8 Ps 3:3 ty Jahwe uzbrojony o chwalebny wychować pasmo
L09 9 Ps 3:3 O But thou O LORD [art] a shield about for me my glory and the lifter up of mine head
L10 10 Ps 3:3 O Ale ty Panie [Sztuka] tarcza o dla mnie chwała moja i podnośnik w górę głowy kopalni
L11 11 Ps 3:3 ve·'at·Tah Yah·weh ma·Gen ba·'a·Di; ke·vo·Di, u·me·Rim ro·Shi.
L12 12 Ps 3:3 we aT Ta jhwh(a do naj) ma gen Ba a di Ke wo di u me rim ro szi
L13 13 Ps 3:3 wü´aTTâ yhwh(´ädönäy) mägën Ba`ádî Kübôdî ûmërîm rö´šî
L14 14 Ps 3:3 641/1080 3734/6220 28/63 68/102 54/200 82/185 424/598
L15 15 Ps 3:3 But thou, O LORD, [art] a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.
L16 16 Ps 3:3  3 But thou, O LORD <03068>, art a shield <04043> for me; my glory <03519>, and the lifter up <07311> (08688) of mine head <07218>.
L01 1 Ps 3:4   Ps 3:4  4 płakałam <07121> (08799) Panu <03068> z moim głosem <06963>, i usłyszał <06030> (08799) ja ze swojej świętej <06944> wzgórze <02022>. Selah <05542>.                                                                                              
L02 2 Ps 3:4 (=BT Ps 3:5) Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej swojej góry.
L03 3 Ps 3:4 ק֭וֹלִי אֶל־ יְהוָ֣ה אֶקְרָ֑א וַיַּֽעֲנֵ֨נִי מֵהַ֖ר קָדְשׁ֣וֹ סֶֽלָה׃
L04 4 Ps 3:4 ק֭וֹלִ/י אֶל־ יְהוָ֣ה אֶקְרָ֑א וַ/יַּֽעֲנֵ֨/נִי מֵ/הַ֖ר קָדְשׁ֣/וֹ סֶֽלָה׃
L05 5 Ps 3:4 <Ko>•li el- <jah>•we 'ek•<Ra>; wai•ja•'a•<Ne>•ni me•<Har> ka•de•<szo> <Se>•la.
L06 6 Ps 3:4 H6963H6963 H0413H0413 H3069H3069 H7121H7121 H6030H6030 H2022H2022 H6944H6944 H5542H5542
L07 7 Ps 3:4 aloud about God bewray  testify hill  consecrated  Selah
L08 8 Ps 3:4 głośno o Bóg bewray świadczyć wzgórze konsekrowany Selah
L09 9 Ps 3:4 with my voice about God I cried and he heard hill me out of his holy Selah
L10 10 Ps 3:4 z moim głosem o Bóg Płakałem i usłyszał wzgórze mi z jego święty Selah
L11 11 Ps 3:4 Ko·li el- Yah·weh 'ek·Ra; vai·ya·'a·Ne·ni me·Har ka·de·Sho Se·lah.
L12 12 Ps 3:4 qo li el - jhwh(a do naj) eq ra waj ja a ne ni me har qod szo se la  
L13 13 Ps 3:4 qôlî ´el-yhwh(´ädönäy) ´eqrä´ wayya|`ánëºnî mëhar qodšô seºlâ  
L14 14 Ps 3:4 245/507 3843/5500 163/608 442/731 214/329 314/546 299/463 2/74
L15 15 Ps 3:4 I cried unto the LORD with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah.
L16 16 Ps 3:4  4 I cried <07121> (08799) unto the LORD <03068> with my voice <06963>, and he heard <06030> (08799) me out of his holy <06944> hill <02022>. Selah <05542>.
L01 1 Ps 3:5   Ps 3:5  5 Położyłem <07901> (08804) i spał <03462> (08799) I obudził <06974> (08689); dla Pana <03068> podtrzymywane <05564> (08799) ja.                                                                                                
L02 2 Ps 3:5 (=BT Ps 3:6) Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje.
L03 3 Ps 3:5 אֲנִ֥י שָׁכַ֗בְתִּי וָֽאִ֫ישָׁ֥נָה הֱקִיצ֑וֹתִי כִּ֖י יְהוָ֣ה יִסְמְכֵֽנִי׃
L04 4 Ps 3:5 אֲנִ֥י שָׁכַ֗בְתִּי וָֽ/אִ֫ישָׁ֥נָ/ה הֱקִיצ֑וֹתִי כִּ֖י יְהוָ֣ה יִסְמְכֵֽ/נִי׃
L05 5 Ps 3:5 'a•<Ni> sza•<Chaw>•ti, wa•'<I><sza>•na he•ki•<co>•ti; ki <jah>•we jis•me•<Che>•ni.
L06 6 Ps 3:5 H0589H0589 H7901H7901 H3462H3462 H6974H6974 H3588H3588 H3068H3068 H5564H5564
L07 7 Ps 3:5 I cast down grow old arise inasmuch Jehovah bear up
L08 8 Ps 3:5 Ja zrzucony zestarzeć powstać ponieważ Jahwe podtrzymywać
L09 9 Ps 3:5 I I laid me down and slept I awaked for for the LORD sustained
L10 10 Ps 3:5 Ja Położyłem i spał I obudził dla dla Pana trwały
L11 11 Ps 3:5 'a·Ni sha·Chav·ti, va·'I·Sha·nah he·ki·Tzo·ti; ki Yah·weh yis·me·Che·ni.
L12 12 Ps 3:5 a ni sza chaw Ti wa i sza na he qi co ti Ki jhwh(a do naj) jis me che ni
L13 13 Ps 3:5 ´ánî šäkaºbTî wä|´îšäºnâ héqîcôºtî yhwh(´ädönäy) yismükëºnî
L14 14 Ps 3:5 380/874 167/207 11/24 4/23 2538/4478 3735/6220 28/48
L15 15 Ps 3:5 I laid me down and slept; I awaked; for the LORD sustained me.
L16 16 Ps 3:5  5 I laid me down <07901> (08804) and slept <03462> (08799); I awaked <06974> (08689); for the LORD <03068> sustained <05564> (08799) me.
L01 1 Ps 3:6   Ps 3:6  6 nie będę się bać <03372> (08799) z tysiącami <07233> ludzi <05971>, który został ustawiony <07896> (08804) się przeciwko mnie wokoło <05439>.                                                                                                
L02 2 Ps 3:6 (=BT Ps 3:7) Wcale się nie lękam tysięcy ludu, choć przeciw mnie dokoła się ustawiają.
L03 3 Ps 3:6 לֹֽא־ אִ֭ירָא מֵרִבְב֥וֹת עָ֑ם אֲשֶׁ֥ר סָ֝בִ֗יב שָׁ֣תוּ עָלָֽי׃
L04 4 Ps 3:6 לֹֽא־ אִ֭ירָא מֵ/רִבְב֥וֹת עָ֑ם אֲשֶׁ֥ר סָ֝בִ֗יב שָׁ֣תוּ עָלָֽ/י׃
L05 5 Ps 3:6 lo- '<I>•ra me•riw•<wot> '<Am>; 'a•<szer> sa•<wiw>, <sza>•tu 'a•<Lai>.
L06 6 Ps 3:6 H3808H3808 H3372H3372 H7233H7233 H5971H5971 H0834H0834 H5439H5439 H7896H7896 H5921H5921
L07 7 Ps 3:6 before affright many folk after place apply above
L08 8 Ps 3:6 przed affright wiele ludowy po miejsce zastosować powyżej
L09 9 Ps 3:6 not I will not be afraid of ten thousands of people Who [themselves] against me round about that have set against
L10 10 Ps 3:6 nie Nie będę się bać dziesięciu tysięcy ludzi Kto [Się] przeciw mnie dokoła który został ustawiony przed
L11 11 Ps 3:6 lo- 'I·ra me·riv·Vot 'Am; 'a·Sher sa·Viv, Sha·tu 'a·Lai.
L12 12 Ps 3:6 lo - i ra me ri we wot am a szer sa wiw sza tu a laj
L13 13 Ps 3:6 lö|´-´îrä´ mëribübôt `äm ´ášer säbîb šäºtû `äläy
L14 14 Ps 3:6 2923/5164 190/328 10/14 1214/1866 4124/5499 158/333 34/80 3575/5759
L15 15 Ps 3:6 I will not be afraid of ten thousands of people, that have set [themselves] against me round about.
L16 16 Ps 3:6  6 I will not be afraid <03372> (08799) of ten thousands <07233> of people <05971>, that have set <07896> (08804) themselves against me round about <05439>.
L01 1 Ps 3:7   Ps 3:7  7 Powstań <06965> (08798), Panie <03068>; Zapisz <03467> (08685) mnie, mój Boże <0430>: do żeś porażony <05221> (08689) wszyscy przeciwnicy kopalni <0341> (08802) na policzek kości <03895>, żeś Ty złamany <07665> (08765) zęby <08127> w bezbożnym <07563>.                                                                                      
L02 2 Ps 3:7 (=BT Ps 3:8) Powstań, o Panie! Ocal mnie, mój Boże! Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników.
L03 3 Ps 3:7 ק֘וּמָ֤ה יְהוָ֨ה ׀ הוֹשִׁ֘יעֵ֤נִי אֱלֹהַ֗י כִּֽי־ הִכִּ֣יתָ אֶת־ כָּל־ אֹיְבַ֣י לֶ֑חִי שִׁנֵּ֖י רְשָׁעִ֣ים שִׁבַּֽרְתָּ׃
L04 4 Ps 3:7 ק֘וּמָ֤/ה יְהוָ֨ה ׀ הוֹשִׁ֘יעֵ֤/נִי אֱלֹהַ֗/י כִּֽי־ הִכִּ֣יתָ אֶת־ כָּל־ אֹיְבַ֣/י לֶ֑חִי שִׁנֵּ֖י רְשָׁעִ֣ים שִׁבַּֽרְתָּ׃
L05 5 Ps 3:7 ku•<Ma> <jah>•we ho•<szi>•'<E>•ni 'e•lo•<Hai>, ki- hik•<Ki>•ta et- kol- 'o•je•<wai> <Le>•chi; szin•<Ne> re•sza•'<Im> szib•<Bar>•ta.
L06 6 Ps 3:7 H6965H6965 H3068H3068 H3467H3467 H0430H0430 H3588H3588 H5221H5221 H0853H0853 H3605H3605 H0341H0341 H3895H3895 H8127H8127 H7563H7563 H7665H7665
L07 7 Ps 3:7 abide Jehovah avenging angels inasmuch beat all manner enemy cheek  crag condemned break down
L08 8 Ps 3:7 przestrzegać Jahwe mszcząc anioły ponieważ bić wszelkiego rodzaju wróg policzek turnia skazany przełamać
L09 9 Ps 3:7 Arise O LORD save me O my God for for thou hast smitten all all mine enemies [upon] the cheek bone the teeth of the ungodly thou hast broken
L10 10 Ps 3:7 Powstać Panie zaoszczędzić mnie o mój Boże dla dla żeś oczarowanych wszystko wszyscy przeciwnicy kopalni [Po] kości policzka zęby z bezbożnymi Ty masz złamany
L11 11 Ps 3:7 ku·Mah Yah·weh ho·Shi·'E·ni 'e·lo·Hai, ki- hik·Ki·ta et- kol- 'o·ye·Vai Le·chi; shin·Nei re·sha·'Im shib·Bar·ta.
L12 12 Ps 3:7 qu ma jhwh(a do naj) ho szi e ni e lo haj Ki - hiK Ki ta et - Kol - oj waj le Hi szin ne re sza im sziB Bar Ta      
L13 13 Ps 3:7 qûmâ yhwh(´ädönäy) hôšî`ëºnî ´élöhay Kî|-hiKKîºtä ´et-Kol-´öybay leºHî šinnê rüšä`îm šiBBaºrTä      
L14 14 Ps 3:7 436/627 3736/6220 81/206 1787/2597 2539/4478 395/500 8667/11047 3573/5415 149/280 11/21 27/55 47/261 43/147
L15 15 Ps 3:7 Arise, O LORD; save me, O my God: for thou hast smitten all mine enemies [upon] the cheek bone; thou hast broken the teeth of the ungodly.
L16 16 Ps 3:7  7 Arise <06965> (08798), O LORD <03068>; save <03467> (08685) me, O my God <0430>: for thou hast smitten <05221> (08689) all mine enemies <0341> (08802) upon the cheek bone <03895>; thou hast broken <07665> (08765) the teeth <08127> of the ungodly <07563>.
L01 1 Ps 3:8   Ps 3:8  8 Salvation <03444> nalezy do Pana <03068>: twój błogosławieństwo <01293> jest na twój lud <05971>. Selah <05542>.                                                                                                  
L02 2 Ps 3:8 (=BT Ps 3:9) Od Pana pochodzi zbawienie. Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim.
L03 3 Ps 3:8 לַיהוָ֥ה הַיְשׁוּעָ֑ה עַֽל־ עַמְּךָ֖ בִרְכָתֶ֣ךָ סֶּֽלָה׃
L04 4 Ps 3:8 לַ/יהוָ֥ה הַ/יְשׁוּעָ֑ה עַֽל־ עַמְּ/ךָ֖ בִרְכָתֶ֣/ךָ סֶּֽלָה׃
L05 5 Ps 3:8 <jah>•we haj•szu•'<Ah>; al- 'am•me•<Cha> wir•cha•<Te>•cha <Se>•la.
L06 6 Ps 3:8 H3068H3068 H3444H3444 H5921H5921 H5971H5971 H1293H1293 H5542H5542
L07 7 Ps 3:8 Jehovah deliverance above folk blessing Selah
L08 8 Ps 3:8 Jahwe uwolnienie powyżej ludowy błogosławieństwo Selah
L09 9 Ps 3:8 [belongeth] unto the LORD Salvation upon [is] upon thy people thy blessing Selah
L10 10 Ps 3:8 [Nalezy] Panu Zbawienie na [Jest] na twój lud twe błogosławieństwo Selah
L11 11 Ps 3:8 Yah·weh hay·shu·'Ah; al- 'am·me·Cha vir·cha·Te·cha Se·lah.
L12 12 Ps 3:8 ljhwh(la do naj) ha je szu a al - am me cha wir cha te cha sse la  
L13 13 Ps 3:8 lyhwh(la´dönäy) hayüšû`â `a|l-`ammükä birkäteºkä sseºlâ  
L14 14 Ps 3:8 3737/6220 13/77 3576/5759 1215/1866 42/69 3/74
L15 15 Ps 3:8 Salvation [belongeth] unto the LORD: thy blessing [is] upon thy people. Selah.
L16 16 Ps 3:8  8 Salvation <03444> belongeth unto the LORD <03068>: thy blessing <01293> is upon thy people <05971>. Selah <05542>.
Copyright by Cezary Podolski