Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps45-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 45:1 Ps 45 Ps 45:1  1 << głównemu Muzyk <05329> (08764) na Shoshannim <07799>, dla synów <01121> Korego <07141>, Maschil <04905> (08688) A Song <07892> <03039 z uwielbia>. >> Moje serce <03820> jest redagowania <07370> (08804) dobry <02896> sprawa <01697>: Mówię <0559> (08802) rzeczy, które dokonały <04639> dotknięcie króla <04428>: język mój <03956> jest pióro <05842> z gotowym <04106> pisarza <05608> (08802).                                                                        
L02 2 Ps 45:1 Kierownikowi chóru. Na melodię: Lilie... Synów Koracha. Pieśń pouczająca. Pieśń miłosna. (=BT Ps 45:2) Z mego serca tryska piękne słowo: utwór mój głoszę dla króla; mój język jest jak rylec biegłego pisarza.
L03 3 Ps 45:1 לַמְנַצֵּ֣חַ עַל־ שֹׁ֭שַׁנִּים לִבְנֵי־ קֹ֑רַח מַ֝שְׂכִּ֗יל שִׁ֣יר יְדִידֹֽת׃ רָ֘חַ֤שׁ לִבִּ֨י ׀ דָּ֘בָ֤ר ט֗וֹב אֹמֵ֣ר אָ֭נִי מַעֲשַׂ֣י לְמֶ֑לֶךְ לְ֝שׁוֹנִ֗י עֵ֤ט ׀ סוֹפֵ֬ר מָהִֽיר׃
L04 4 Ps 45:1 לַ/מְנַצֵּ֣חַ עַל־ שֹׁ֭שַׁנִּים לִ/בְנֵי־ קֹ֑רַח מַ֝שְׂכִּ֗יל שִׁ֣יר יְדִידֹֽת׃ רָ֘חַ֤שׁ לִבִּ֨/י ׀ דָּ֘בָ֤ר ט֗וֹב אֹמֵ֣ר אָ֭נִי מַעֲשַׂ֣/י לְ/מֶ֑לֶךְ לְ֝שׁוֹנִ֗/י עֵ֤ט ׀ סוֹפֵ֬ר מָהִֽיר׃
L05 5 Ps 45:1 lam•nac•<ce>•ach a•lo•<szo>- szan•nim liw•ne- <Ko>•rach; mas•<Kil>, szir je•di•<Dot>. ra•<Chasz> lib•<Bi> da•<war> <Tow>, 'o•<Mer> '<A>•ni ma•'a•<Sai> le•<Me>•lech; le•szo•<Ni>, 'et so•<Fer> ma•<Hir>.
L06 6 Ps 45:1 H5329H5329 H5921H5921 H7799H7799 H1121H1121 H7141H7141 H4905H4905 H7892H7892 H3039H3039 H7370H7370 H3820H3820 H1697H1697 H2896H2896 H0559H0559 H0589H0589 H4639H4639 H4428H4428 H3956H3956 H5842H5842 H5608H5608 H4106H4106
L07 7 Ps 45:1 excel above Shoshan afflicted Korah Maschil musical amiable gush care for act beautiful answer I act king babbler pen commune diligent
L08 8 Ps 45:1 excel powyżej Shoshan dotknięty Korach Maschil musical sympatyczny wytrysk dbałość o działać piękny odpowiedź Ja działać król papla pióro gmina pracowity
L09 9 Ps 45:1 <<To the chief Musician upon upon Shoshannim for the sons of Korah Maschil A Song of loves is inditing My heart matter a good I speak my of the things which I have made touching the king my tongue [is] the pen writer of a ready
L10 10 Ps 45:1 <<, Aby główny Muzyk na na Shoshannim dla synów Korego Maschil Piosenki z kocha jest redagowania Moje serce znaczenia dobry Mówię mój z rzeczy, które dokonały dotknięcie króla mój język [Jest] pióra pisarz z gotowych
L11 11 Ps 45:1 lam·natz·Tze·ach a·lo·Sho- shan·nim liv·nei- Ko·rach; mas·Kil, shir ye·di·Dot. ra·Chash lib·Bi da·Var Tov, 'o·Mer 'A·ni ma·'a·Sai le·Me·lech; le·sho·Ni, 'et so·Fer ma·Hir.
L12 12 Ps 45:1 lam nac ce aH al - szo szan nim liw ne - qo raH mas Kil szir je di dot ra Hasz liB Bi Da war tow o mer a ni ma a saj le me lech le szo ni et so fer ma hir
L13 13 Ps 45:1 lamnaccëªH `al-šöšannîm libnê-qöºraH maSKîl šîr yüdîdöt räHaš liBBî Däbär †ôb ´ömër ´änî ma`áSay lümeºlek lüšônî `ë† sôpër mähîr
L14 14 Ps 45:1 30/64 3678/5759 5/15 4148/4921 29/37 4/13 35/89 2/9 1/1 239/592 908/1428 304/561 3772/5298 404/874 119/235 1933/2519 42/117 2/4 102/161 2/4
L15 15 Ps 45:1 <To the chief Musician upon Shoshannim, for the sons of Korah, Maschil, A Song of loves.> My heart is inditing a good matter: I speak of the things which I have made touching the king: my tongue [is] the pen of a ready writer.
L16 16 Ps 45:1  1 <<To the chief Musician <05329> (08764) upon Shoshannim <07799>, for the sons <01121> of Korah <07141>, Maschil <04905> (08688), A Song <07892> of loves <03039>.>> My heart <03820> is inditing <07370> (08804) a good <02896> matter <01697>: I speak <0559> (08802) of the things which I have made <04639> touching the king <04428>: my tongue <03956> is the pen <05842> of a ready <04106> writer <05608> (08802).
L01 1 Ps 45:2   Ps 45:2  2 Tyś sprawiedliwszy <03302> (08795) niż dzieci <01121> ludzi <0120>: łaska <02580> wlewa <03332> (08717) na twoich ustach <08193>: dlatego Bóg <0430> kto ma błogosławiony <01288 > (08765) cię na zawsze <05769>.                                                                                          
L02 2 Ps 45:2 (=BT Ps 45:3) Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki.
L03 3 Ps 45:2 יָפְיָפִ֡יתָ מִבְּנֵ֬י אָדָ֗ם ה֣וּצַק חֵ֭ן בְּשְׂפְתוֹתֶ֑יךָ עַל־ כֵּ֤ן בֵּֽרַכְךָ֖ אֱלֹהִ֣ים לְעוֹלָֽם׃
L04 4 Ps 45:2 יָפְיָפִ֡יתָ מִ/בְּנֵ֬י אָדָ֗ם ה֣וּצַק חֵ֭ן בְּ/שְׂפְתוֹתֶ֑י/ךָ עַל־ כֵּ֤ן בֵּֽרַכְ/ךָ֖ אֱלֹהִ֣ים לְ/עוֹלָֽם׃
L05 5 Ps 45:2 ja•fe•ja•<Fi>•ta mib•be•<Ne> 'a•<Dam>, <Hu>•cak chen be•se•fe•to•<Te>•cha; al- ken be•rach•<Cha> E•lo•<Him> le•'o•<Lam>.
L06 6 Ps 45:2 H3302H3302 H1121H1121 H0120H0120 H3332H3332 H2580H2580 H8193H8193 H5921H5921 H3651H3651 H1288H1288 H0430H0430 H5769H5769
L07 7 Ps 45:2 be beautiful afflicted person cast favour band above after that abundantly angels alway
L08 8 Ps 45:2 być piękna dotknięty osoba rzucać faworyzować pasmo powyżej po tym obfitości anioły sprecyzowane
L09 9 Ps 45:2 Thou art fairer than the children of men is poured grace into thy lips and after that hath blessed therefore God thee for ever
L10 10 Ps 45:2 Tyś sprawiedliwszy niż dzieci mężczyzn wlewa się łaska w twoich ustach i po tym kto ma błogosławiony Dlatego też Bóg cię na zawsze
L11 11 Ps 45:2 ya·fe·ya·Fi·ta mib·be·Nei 'a·Dam, Hu·tzak chen be·se·fe·to·Tei·cha; al- ken be·rach·Cha E·lo·Him le·'o·Lam.
L12 12 Ps 45:2 jof ja fi ta miB Be ne a dam hu caq Hen Be se fe to te cha al - Ken Be ra che cha e lo him le o lam
L13 13 Ps 45:2 yopyäpîºtä miBBünê ´ädäm hûºcaq Hën BüSüpütôtʺkä `al-Kën Bë|rakükä ´élöhîm lü`ôläm
L14 14 Ps 45:2 1/7 4149/4921 189/552 47/50 48/69 78/173 3679/5759 393/767 247/330 1856/2597 182/438
L15 15 Ps 45:2 Thou art fairer than the children of men: grace is poured into thy lips: therefore God hath blessed thee for ever.
L16 16 Ps 45:2  2 Thou art fairer <03302> (08795) than the children <01121> of men <0120>: grace <02580> is poured <03332> (08717) into thy lips <08193>: therefore God <0430> hath blessed <01288> (08765) thee for ever <05769>.
L01 1 Ps 45:3   Ps 45:3 3 Przepasz <02296> (08798) twój miecz <02719> na udzie twego <03409> O najbardziej potężny <01368>, z twej chwale <01935> i twój majestat <01926>.                                                                                              
L02 2 Ps 45:3 (=BT Ps 45:4) Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swą chlubę i ozdobę!
L03 3 Ps 45:3 חֲגֽוֹר־ חַרְבְּךָ֣ עַל־ יָרֵ֣ךְ גִּבּ֑וֹר ה֝וֹדְךָ֗ וַהֲדָרֶֽךָ׃
L04 4 Ps 45:3 חֲגֽוֹר־ חַרְבְּ/ךָ֣ עַל־ יָרֵ֣ךְ גִּבּ֑וֹר ה֝וֹדְ/ךָ֗ וַ/הֲדָרֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 45:3 cha•gojr- char•be•<Cha> al- ja•<Rech> gib•<Bor>; hod•cha, wa•ha•da•<Re>•cha.
L06 6 Ps 45:3 H2296H2296 H2719H2719 H5921H5921 H3409H3409 H1368H1368 H1935H1935 H1926H1926
L07 7 Ps 45:3 be able to put on dagger above body champion beauty beauty
L08 8 Ps 45:3 móc umieścić na sztylet powyżej ciało mistrz piękno piękno
L09 9 Ps 45:3 Gird thy sword on upon [thy] thigh O [most] mighty with thy glory and thy majesty
L10 10 Ps 45:3 Przepasywać miecz twój na na udzie [swego] O [najbardziej] potężny z twej chwale i majestatu twego
L11 11 Ps 45:3 cha·goyr- char·be·Cha al- ya·Rech gib·Bor; hod·cha, va·ha·da·Re·cha.
L12 12 Ps 45:3 Ha gor - Har Be cha al - ja rech GiB Bor hod cha wa ha da re cha    
L13 13 Ps 45:3 Hágô|r-HarBükä `al-yärëk GiBBôr hôdkä wahádäreºkä    
L14 14 Ps 45:3 27/44 181/412 3680/5759 29/34 95/158 10/24 8/30
L15 15 Ps 45:3 Gird thy sword upon [thy] thigh, O [most] mighty, with thy glory and thy majesty.
L16 16 Ps 45:3  3 Gird <02296> (08798) thy sword <02719> upon thy thigh <03409>, O most mighty <01368>, with thy glory <01935> and thy majesty <01926>.
L01 1 Ps 45:4   Ps 45:4  4 A twego majestatu <01926> jazdy <07392> (08798) z powodzeniem <06743> (08798) ponieważ <01697> prawdy <0571> i łagodność <06037> i sprawiedliwość <06664>, a prawa twoja ręka <03225> powinien uczyć <03384> (08686) Thee straszne rzeczy <03372> (08737).                                                                                      
L02 2 Ps 45:4 (=BT Ps 45:5) Szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości, a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!
L03 3 Ps 45:4 וַהֲדָ֬רְךָ֨ ׀ צְלַ֬ח רְכַ֗ב עַֽל־ דְּבַר־ אֱ֭מֶת וְעַנְוָה־ צֶ֑דֶק וְתוֹרְךָ֖ נוֹרָא֣וֹת יְמִינֶֽךָ׃
L04 4 Ps 45:4 וַ/הֲדָ֬רְ/ךָ֨ ׀ צְלַ֬ח רְכַ֗ב עַֽל־ דְּבַר־ אֱ֭מֶת וְ/עַנְוָה־ צֶ֑דֶק וְ/תוֹרְ/ךָ֖ נוֹרָא֣וֹת יְמִינֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 45:4 wa•ha•<Da>•re•cha ce•<Lach> re•<Chaw>, al- de•war- '<E>•met we•'an•wah- <ce>•dek; we•tor•<Cha> no•ra•'ot je•mi•<Ne>•cha.
L06 6 Ps 45:4 H1926H1926 H6743H6743 H7392H7392 H5921H5921 H1697H1697 H0571H0571 H6037H6037 H6664H6664 H3384H3384 H3372H3372 H3225H3225
L07 7 Ps 45:4 beauty break out bring  above act assured gentleness prosperity archer affright left-handed
L08 8 Ps 45:4 piękno wyrwać się przynieść powyżej działać zapewniony łagodność dobrobyt łucznik affright lewą ręką
L09 9 Ps 45:4 And in thy majesty prosperously ride For because of truth and meekness [and] righteousness shall teach thee terrible things and thy right hand
L10 10 Ps 45:4 A w majestatu twego z powodzeniem jazda Dla bo prawdy i łagodność [I] sprawiedliwość będzie uczył Thee straszne rzeczy i prawa twoja ręka
L11 11 Ps 45:4 va·ha·Da·re·cha tze·Lach re·Chav, al- de·var- 'E·met ve·'an·vah- Tze·dek; ve·tor·Cha no·ra·'ot ye·mi·Ne·cha.
L12 12 Ps 45:4 wa ha dar cha ce laH re chaw al - De war - e met we an wa - ce deq we tor cha no ra ot je mi ne cha      
L13 13 Ps 45:4 wahádäºrkä cülaH rükab `a|l-Dübar-´émet wü`anwâ-ceºdeq wütôrkä nôrä´ôt yümîneºkä      
L14 14 Ps 45:4 9/30 40/65 51/78 3681/5759 909/1428 48/127 2/2 37/118 56/81 197/328 73/138
L15 15 Ps 45:4 And in thy majesty ride prosperously because of truth and meekness [and] righteousness; and thy right hand shall teach thee terrible things.
L16 16 Ps 45:4  4 And in thy majesty <01926> ride <07392> (08798) prosperously <06743> (08798) because <01697> of truth <0571> and meekness <06037> and righteousness <06664>; and thy right hand <03225> shall teach <03384> (08686) thee terrible things <03372> (08737).
L01 1 Ps 45:5   Ps 45:5  5 twoje strzały <02671> ostre <08150> (08802) w sercu <03820> królewskich <04428> wrogowie <0341> (08802), zgodnie z którym ludzie <05971> Upadek <05307> (08799) pod tobą.                                                                                            
L02 2 Ps 45:5 (=BT Ps 45:6) Strzały twoje są ostre - ludy poddają się tobie - trafiają w serce wrogów króla.
L03 3 Ps 45:5 חִצֶּ֗יךָ שְׁנ֫וּנִ֥ים עַ֭מִּים תַּחְתֶּ֣יךָ יִפְּל֑וּ בְּ֝לֵ֗ב אוֹיְבֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃
L04 4 Ps 45:5 חִצֶּ֗י/ךָ שְׁנ֫וּנִ֥ים עַ֭מִּים תַּחְתֶּ֣י/ךָ יִפְּל֑וּ בְּ֝/לֵ֗ב אוֹיְבֵ֥י הַ/מֶּֽלֶךְ׃
L05 5 Ps 45:5 chic•<ce>•cha, sze•<Nu><Nim> '<Am>•mim tach•<Te>•cha jip•pe•<Lu>; be•<Lew>, 'oj•<we> ham•<Me>•lech.
L06 6 Ps 45:5 H2671H2671 H8150H8150 H5971H5971 H8478H8478 H5307H5307 H3820H3820 H0341H0341 H4428H4428
L07 7 Ps 45:5 archer prick folk Thahash cast down care for enemy king
L08 8 Ps 45:5 łucznik kutas ludowy Thahash zrzucony dbałość o wróg król
L09 9 Ps 45:5 Thine arrows [are] sharp [whereby] the people under fall in the heart enemies of the king's
L10 10 Ps 45:5 Twoje strzały [Są] ostry [] W ramach których ludzie pod spadać w sercu wrogowie z króla
L11 11 Ps 45:5 chitz·Tzei·cha, she·Nu·Nim 'Am·mim tach·Tei·cha yip·pe·Lu; be·Lev, 'oy·Vei ham·Me·lech.
L12 12 Ps 45:5 Hic ce cha sze nu nim am mim TaH Te cha jiP Pe lu Be lew oj we ham me lech
L13 13 Ps 45:5 Hiccʺkä šünûnîm `ammîm TaHTʺkä yiPPülû Bülëb ´ôybê hammeºlek
L14 14 Ps 45:5 18/42 3/9 1233/1866 347/498 244/434 240/592 181/280 1934/2519
L15 15 Ps 45:5 Thine arrows [are] sharp in the heart of the king's enemies; [whereby] the people fall under thee.
L16 16 Ps 45:5  5 Thine arrows <02671> are sharp <08150> (08802) in the heart <03820> of the king's <04428> enemies <0341> (08802); whereby the people <05971> fall <05307> (08799) under thee.
L01 1 Ps 45:6   Ps 45:6  6 tron ​​Thy <03678>, Boże <0430>, jest na zawsze <05769> i zawsze <05703>: berło <07626> twego królestwa <04438> jest prawo <04334> berło <07626>.                                                                                              
L02 2 Ps 45:6 (=BT Ps 45:7) Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa - berło sprawiedliwe.
L03 3 Ps 45:6 כִּסְאֲךָ֣ אֱ֭לֹהִים עוֹלָ֣ם וָעֶ֑ד שֵׁ֥בֶט מִ֝ישֹׁ֗ר שֵׁ֣בֶט מַלְכוּתֶֽךָ׃
L04 4 Ps 45:6 כִּסְאֲ/ךָ֣ אֱ֭לֹהִים עוֹלָ֣ם וָ/עֶ֑ד שֵׁ֥בֶט מִ֝ישֹׁ֗ר שֵׁ֣בֶט מַלְכוּתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 45:6 kis•'a•<Cha> E•lo•<Him> o•<Lam> wa•'<Ed>; <sze>•wet mi•<szor>, <sze>•wet mal•chu•<Te>•cha.
L06 6 Ps 45:6 H3678H3678 H0430H0430 H5769H5769 H5703H5703 H7626H7626 H4334H4334 H7626H7626 H4438H4438
L07 7 Ps 45:6 seat angels alway eternity correction equity correction empire
L08 8 Ps 45:6 siedziba anioły sprecyzowane wieczność korekta sprawiedliwość korekta imperium
L09 9 Ps 45:6 Thy throne O God [is] for ever and ever the sceptre [is] a right sceptre of thy kingdom
L10 10 Ps 45:6 Tron twój Boże [Jest] na zawsze i kiedykolwiek berło [Jest] prawo berło twego królestwa
L11 11 Ps 45:6 kis·'a·Cha E·lo·Him o·Lam va·'Ed; She·vet mi·Shor, She·vet mal·chu·Te·cha.
L12 12 Ps 45:6 Ki sa cha e lo him o lam wa ed sze wet mi szor sze wet mal chu te cha
L13 13 Ps 45:6 Kis´ákä ´élöhîm `ôläm wä`ed šëºbe† mîšör šëºbe† malkûteºkä
L14 14 Ps 45:6 80/135 1857/2597 183/438 16/53 134/190 13/23 135/190 65/90
L15 15 Ps 45:6 Thy throne, O God, [is] for ever and ever: the sceptre of thy kingdom [is] a right sceptre.
L16 16 Ps 45:6  6 Thy throne <03678>, O God <0430>, is for ever <05769> and ever <05703>: the sceptre <07626> of thy kingdom <04438> is a right <04334> sceptre <07626>.
L01 1 Ps 45:7   Ps 45:7  7 Ty miłujesz <0157> (08804) sprawiedliwość <06664> i hatest <08130> (08799) niegodziwość <07562>: dlatego Bóg <0430>, Bóg twój, <0430>, namaścił <04886> (08804) cię olej <08081> radości <08342> niż Twych towarzyszy <02270>.                                                                                        
L02 2 Ps 45:7 (=BT Ps 45:8) Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem;
L03 3 Ps 45:7 אָהַ֣בְתָּ צֶּדֶק֮ וַתִּשְׂנָ֫א רֶ֥שַׁע עַל־ כֵּ֤ן ׀ מְשָׁחֲךָ֡ אֱלֹהִ֣ים אֱ֭לֹהֶיךָ שֶׁ֥מֶן שָׂשׂ֗וֹן מֵֽחֲבֵרֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 45:7 אָהַ֣בְתָּ צֶּדֶק֮ וַ/תִּשְׂנָ֫א רֶ֥שַׁע עַל־ כֵּ֤ן ׀ מְשָׁחֲ/ךָ֡ אֱלֹהִ֣ים אֱ֭לֹהֶי/ךָ שֶׁ֥מֶן שָׂשׂ֗וֹן מֵֽ/חֲבֵרֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 45:7 'a•<Haw>•ta ce•<Dek> wat•tis•<Na> <Re>•sza' al- ken me•sza•cha•<Cha> E•lo•<Him> '<E>•lo•he•cha <sze>•men sa•<Son>, <Me>•cha•we•<Re>•cha.
L06 6 Ps 45:7 H0157H0157 H6664H6664 H8130H8130 H7562H7562 H5921H5921 H3651H3651 H4886H4886 H0430H0430 H0430H0430 H8081H8081 H8342H8342 H2270H2270
L07 7 Ps 45:7 loved prosperity enemy iniquity above after that anoint angels angels anointing gladness companion
L08 8 Ps 45:7 kochany dobrobyt wróg niesprawiedliwość powyżej po tym pomazać anioły anioły namaszczenie radość towarzysz
L09 9 Ps 45:7 Thou lovest righteousness and hatest wickedness and after that hath anointed therefore God thy God thee with the oil of gladness above thy fellows
L10 10 Ps 45:7 Miłujesz sprawiedliwość i hatest niegodziwość i po tym namaścił Dlatego też Bóg Bóg twój, ci z olejem z radością powyżej bliźnich twoich
L11 11 Ps 45:7 'a·Hav·ta tze·Dek vat·tis·Na Re·sha' al- ken me·sha·cha·Cha E·lo·Him 'E·lo·hei·cha She·men sa·Son, Me·cha·ve·Rei·cha.
L12 12 Ps 45:7 a haw Ta cce deq waT Tis na re sza al - Ken me sza Ha cha e lo him e lo hE cha sze men sa son me Ha we re cha  
L13 13 Ps 45:7 ´ähaºbTä ccedeq waTTiSnä´ reºša` `al-Kën müšäHákä ´élöhîm ´élöhÊkä šeºmen SäSôn më|Hábërʺkä  
L14 14 Ps 45:7 88/207 38/118 74/145 8/30 3682/5759 394/767 63/69 1858/2597 1859/2597 139/193 3/22 2/9
L15 15 Ps 45:7 Thou lovest righteousness, and hatest wickedness: therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.
L16 16 Ps 45:7  7 Thou lovest <0157> (08804) righteousness <06664>, and hatest <08130> (08799) wickedness <07562>: therefore God <0430>, thy God <0430>, hath anointed <04886> (08804) thee with the oil <08081> of gladness <08342> above thy fellows <02270>.
L01 1 Ps 45:8   Ps 45:8  8 Wszystkie twoje szaty <0899> zapach mirry <04753> i aloes <0174> i cynamon <07102>, z kości słoniowej <08127> pałace, <01964>, gdzie <04482> zrobili ciebie zadowolony <08055 > (08765).                                                                                            
L02 2 Ps 45:8 (=BT Ps 45:9) wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem; płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie.
L03 3 Ps 45:8 מֹר־ וַאֲהָל֣וֹת קְ֭צִיעוֹת כָּל־ בִּגְדֹתֶ֑יךָ מִֽן־ הֵ֥יכְלֵי שֵׁ֝֗ן מִנִּ֥י שִׂמְּחֽוּךָ׃
L04 4 Ps 45:8 מֹר־ וַ/אֲהָל֣וֹת קְ֭צִיעוֹת כָּל־ בִּגְדֹתֶ֑י/ךָ מִֽן־ הֵ֥יכְלֵי שֵׁ֝֗ן מִנִּ֥י שִׂמְּחֽוּ/ךָ׃
L05 5 Ps 45:8 mor- wa•'a•ha•<Lot> <Ke>•ci•'ot kol- big•do•<Te>•cha; min- <Hech>•le n min•<Ni> sim•me•<Chu>•cha.
L06 6 Ps 45:8 H4753H4753 H0174H0174 H7102H7102 H3605H3605 H0899H0899 H4480H4480 H1964H1964 H8127H8127 H4482H4482 H8055H8055
L07 7 Ps 45:8 myrrh Aloe wood cassia all manner apparel above palace crag stringed instrument cheer up
L08 8 Ps 45:8 mirra Aloe drewno strączyniec wszelkiego rodzaju strój powyżej pałac turnia instrument strunowy rozweselić
L09 9 Ps 45:8 [smell] of myrrh and aloes [and] cassia All All thy garments at palaces out of the ivory whereby they have made thee glad
L10 10 Ps 45:8 [Zapach] z mirry i aloes [I] cassia Wszystko Wszystkie twoje ubrania w pałace z kości słoniowej przy czym zrobili ciebie zadowolony
L11 11 Ps 45:8 mor- va·'a·ha·Lot Ke·tzi·'ot kol- big·do·Tei·cha; min- Heich·lei n min·Ni sim·me·Chu·cha.
L12 12 Ps 45:8 mor - wa a ha lot qe ci ot Kol - Big do te cha min - hech le szen min ni sim me Hu cha      
L13 13 Ps 45:8 mör-wa´áhälôt qücî`ôt Kol-Bigdötʺkä mi|n-hêºklê šën minnî SimmüHûºkä      
L14 14 Ps 45:8 3/12 2/4 1/1 3665/5415 169/216 890/1215 34/80 30/55 1/2 61/148
L15 15 Ps 45:8 All thy garments [smell] of myrrh, and aloes, [and] cassia, out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad.
L16 16 Ps 45:8  8 All thy garments <0899> smell of myrrh <04753>, and aloes <0174>, and cassia <07102>, out of the ivory <08127> palaces, <01964>, whereby <04482> they have made thee glad <08055> (08765).
L01 1 Ps 45:9   Ps 45:9  9 Kings '<04428> córki <01323> byli wśród twoich szanownych kobiet <03368>: na prawicy twojej <03225> nie stać <05324> (08738) Królowa <07694> w złocie <03800> z Ophir <0211>.                                                                                            
L02 2 Ps 45:9 (=BT Ps 45:10) Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie, królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
L03 3 Ps 45:9 בְּנ֣וֹת מְ֭לָכִים בְּיִקְּרוֹתֶ֑יךָ נִצְּבָ֥ה שֵׁגַ֥ל לִֽ֝ימִינְךָ֗ בְּכֶ֣תֶם אוֹפִֽיר׃
L04 4 Ps 45:9 בְּנ֣וֹת מְ֭לָכִים בְּ/יִקְּרוֹתֶ֑י/ךָ נִצְּבָ֥ה שֵׁגַ֥ל לִֽ֝/ימִינְ/ךָ֗ בְּ/כֶ֣תֶם אוֹפִֽיר׃
L05 5 Ps 45:9 be•<Not> <Me>•la•chim be•jik•ke•ro•<Te>•cha; nic•ce•<wa> sze•<Gal> li•mi•ne•cha, be•<Che>•tem o•<Fir>.
L06 6 Ps 45:9 H1323H1323 H4428H4428 H3368H3368 H5324H5324 H7694H7694 H3225H3225 H3800H3800 H0211H0211
L07 7 Ps 45:9 apple  king valuable appointed queen left-handed gold Ophir
L08 8 Ps 45:9 jabłko król cenny wyznaczony królowa lewą ręką złoto Ophir
L09 9 Ps 45:9 daughters Kings' [were] among thy honourable women did stand the queen upon thy right hand in gold of Ophir
L10 10 Ps 45:9 córki Kings ' [Były] wśród twoich szanownych kobiet nie stać królowa po prawicy twojej w złocie z Ophir
L11 11 Ps 45:9 be·Not Me·la·chim be·yik·ke·ro·Tei·cha; nitz·tze·Vah she·Gal li·mi·ne·cha, be·Che·tem o·Fir.
L12 12 Ps 45:9 Be not me la chim Be jiq qe ro te cha nic ce wa sze gal li min cha Be che tem o fir
L13 13 Ps 45:9 Bünôt müläkîm Büyiqqürôtʺkä niccübâ šëgal lî|mînkä Bükeºtem ´ôpîr
L14 14 Ps 45:9 414/588 1935/2519 21/35 58/74 2/2 74/138 4/9 12/13
L15 15 Ps 45:9 Kings' daughters [were] among thy honourable women: upon thy right hand did stand the queen in gold of Ophir.
L16 16 Ps 45:9  9 Kings' <04428> daughters <01323> were among thy honourable women <03368>: upon thy right hand <03225> did stand <05324> (08738) the queen <07694> in gold <03800> of Ophir <0211>.
L01 1 Ps 45:10   Ps 45:10  10 Słuchajcie <08085> (08798), córka O <01323> i rozważyć <07200> (08798), a nachylenie <05186> (08685) twoje ucho <0241>; zapomnieć <07911> (08798) również twoją ludzi < 05971>, a twego ojca <01> dom <01004>;                                                                                          
L02 2 Ps 45:10 (=BT Ps 45:11) Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!
L03 3 Ps 45:10 שִׁמְעִי־ בַ֣ת וּ֭רְאִי וְהַטִּ֣י אָזְנֵ֑ךְ וְשִׁכְחִ֥י עַ֝מֵּ֗ךְ וּבֵ֥ית אָבִֽיךְ׃
L04 4 Ps 45:10 שִׁמְעִי־ בַ֣ת וּ֭/רְאִי וְ/הַטִּ֣י אָזְנֵ֑/ךְ וְ/שִׁכְחִ֥י עַ֝מֵּ֗/ךְ וּ/בֵ֥ית אָבִֽי/ךְ׃
L05 5 Ps 45:10 szim•'i- wat <U>•re•'i we•hat•<Ti> 'a•ze•<Nech>; we•szich•<Chi> 'am•<Mech>, u•<wet> 'a•<wich>.
L06 6 Ps 45:10 H8085H8085 H1323H1323 H7200H7200 H5186H5186 H0241H0241 H7911H7911 H5971H5971 H1004H1004 H0001H0001
L07 7 Ps 45:10 attentively apple  advise self afternoon hearing cause to forget  folk court chief
L08 8 Ps 45:10 uważnie jabłko doradzać siebie popołudnie przesłuchanie spowodować zapomnieć ludowy sąd szef
L09 9 Ps 45:10 Hearken O daughter and consider and incline thine ear forget also thine own people house and thy father's
L10 10 Ps 45:10 Słuchać Córko i rozważyć i skłaniają twoje ucho zapomnieć także twoi rodacy dom a twój ojciec
L11 11 Ps 45:10 shim·'i- vat U·re·'i ve·hat·Ti 'a·ze·Nech; ve·shich·Chi 'am·Mech, u·Veit 'a·Vich.
L12 12 Ps 45:10 szi mi - wat u re i we hat ti oz nech we szich Hi am mech u wet a wich
L13 13 Ps 45:10 šim`î-bat ûrü´î wüha††î ´oznëk wüšikHî `ammëk ûbêt ´äbîk
L14 14 Ps 45:10 657/1154 415/588 839/1296 110/211 94/186 39/103 1234/1866 1424/2052 1032/1212
L15 15 Ps 45:10 Hearken, O daughter, and consider, and incline thine ear; forget also thine own people, and thy father's house;
L16 16 Ps 45:10  10 Hearken <08085> (08798), O daughter <01323>, and consider <07200> (08798), and incline <05186> (08685) thine ear <0241>; forget <07911> (08798) also thine own people <05971>, and thy father's <01> house <01004>;
L01 1 Ps 45:11   Ps 45:11  11 tak i król <04428> bardzo pragnienie <0183> (08691) piękno twój <03308>: bo jest twój Pan <0113>, a kult <07812> (08690) Ty go.                                                                                                
L02 2 Ps 45:11 (=BT Ps 45:12) Król pragnie twojej piękności: on jest twym panem; oddaj mu pokłon!
L03 3 Ps 45:11 וְיִתְאָ֣ו הַמֶּ֣לֶךְ יָפְיֵ֑ךְ כִּי־ ה֥וּא אֲ֝דֹנַ֗יִךְ וְהִשְׁתַּֽחֲוִי־ לֽוֹ׃
L04 4 Ps 45:11 וְ/יִתְאָ֣ו הַ/מֶּ֣לֶךְ יָפְיֵ֑/ךְ כִּי־ ה֥וּא אֲ֝דֹנַ֗יִ/ךְ וְ/הִשְׁתַּֽחֲוִי־ לֽ/וֹ׃
L05 5 Ps 45:11 we•jit•'<Aw> ham•<Me>•lech ja•fe•<jech>; ki- hu 'a•do•<Na>•jich, we•hisz•ta•cha•wi- lo.
L06 6 Ps 45:11 H0183H0183 H4428H4428 H3308H3308 H3588H3588 H1931H1931 H0113H0113 H7812H7812 H0000
L07 7 Ps 45:11 covet king beauty inasmuch he lord bow down
L08 8 Ps 45:11 pożądać król piękno ponieważ on lord zgnieść
L09 9 Ps 45:11 greatly desire So shall the king thy beauty Because he thy for he [is] thy Lord and worship
L10 10 Ps 45:11 bardzo pragnąć Tak będzie królem twe piękno Bo on twój On to [jest] twój Pan i kult
L11 11 Ps 45:11 ve·yit·'Av ham·Me·lech ya·fe·Yech; ki- hu 'a·do·Na·yich, ve·hish·ta·cha·vi- lo.
L12 12 Ps 45:11 we ji taw ham me lech jof jech Ki - hu a do na jich we hisz Ta Ha wi - lo    
L13 13 Ps 45:11 wüyit´äw hammeºlek yopyëk Kî-hû´ ´ádönaºyik wühišTa|Háwî-lô    
L14 14 Ps 45:11 10/22 1936/2519 2/19 2674/4478 1335/1867 274/324 124/169 4523/6522
L15 15 Ps 45:11 So shall the king greatly desire thy beauty: for he [is] thy Lord; and worship thou him.
L16 16 Ps 45:11  11 So shall the king <04428> greatly desire <0183> (08691) thy beauty <03308>: for he is thy Lord <0113>; and worship <07812> (08690) thou him.
L01 1 Ps 45:12   Ps 45:12  12 i córka <01323> Tyru <06865> jest tam dar <04503>, nawet bogaty <06223> wśród ludzi <05971> <02470 ma intreat> (08762) faworyzować twój <06440>.                                                                                              
L02 2 Ps 45:12 (=BT Ps 45:13) I córa Tyru nadchodzi z darami; możni narodów szukają twych względów.
L03 3 Ps 45:12 וּבַֽת־ צֹ֨ר ׀ בְּ֭מִנְחָה פָּנַ֥יִךְ יְחַלּ֗וּ עֲשִׁ֣ירֵי עָֽם׃
L04 4 Ps 45:12 וּ/בַֽת־ צֹ֨ר ׀ בְּ֭/מִנְחָה פָּנַ֥יִ/ךְ יְחַלּ֗וּ עֲשִׁ֣ירֵי עָֽם׃
L05 5 Ps 45:12 u•wat- cor <Be>•min•cha pa•<Na>•jich je•chal•<Lu>, 'a•<szi>•re '<Am>.
L06 6 Ps 45:12 H1323H1323 H6865H6865 H4503H4503 H6440H6440 H2470H2470 H6223H6223 H5971H5971
L07 7 Ps 45:12 apple  Tyre gift accept beseech rich  folk
L08 8 Ps 45:12 jabłko Opony prezent przyjąć błagać bogaty ludowy
L09 9 Ps 45:12 And the daughter of Tyre [shall be there] with a gift thy favour shall intreat [even] the rich among the people
L10 10 Ps 45:12 I córka z Tyru [Jest tam] z prezentem twoja korzyść ma intreat [Nawet] bogaty wśród ludzi
L11 11 Ps 45:12 u·vat- tzor Be·min·chah pa·Na·yich ye·chal·Lu, 'a·Shi·rei 'Am.
L12 12 Ps 45:12 u wat - cor Be min Ha Pa na jich je Hal lu a szi re am
L13 13 Ps 45:12 ûba|t-cör BüminHâ Pänaºyik yüHallû `ášîºrê `äm
L14 14 Ps 45:12 416/588 11/42 165/211 1488/2127 36/76 7/23 1235/1866
L15 15 Ps 45:12 And the daughter of Tyre [shall be there] with a gift; [even] the rich among the people shall intreat thy favour.
L16 16 Ps 45:12  12 And the daughter <01323> of Tyre <06865> shall be there with a gift <04503>; even the rich <06223> among the people <05971> shall intreat <02470> (08762) thy favour <06440>.
L01 1 Ps 45:13   Ps 45:13  13 króla <04428> córka <01323> cała jest przepiękna <03520> w <06441>: jej ubrania <03830> jest z kutego <04865> gold <02091>.                                                                                                
L02 2 Ps 45:13 (=BT Ps 45:14) Cała pełna chwały wchodzi córa królewska; złotogłów jej odzieniem.
L03 3 Ps 45:13 כָּל־ כְּבוּדָּ֣ה בַת־ מֶ֣לֶךְ פְּנִ֑ימָה מִֽמִּשְׁבְּצ֖וֹת זָהָ֣ב לְבוּשָֽׁהּ׃
L04 4 Ps 45:13 כָּל־ כְּבוּדָּ֣ה בַת־ מֶ֣לֶךְ פְּנִ֑ימָה מִֽ/מִּשְׁבְּצ֖וֹת זָהָ֣ב לְבוּשָֽׁ/הּ׃
L05 5 Ps 45:13 kol- ke•wu•<Da> wat- <Me>•lech pe•<Ni>•ma; mi•misz•be•<cot> za•<Haw> le•wu•<sza>.
L06 6 Ps 45:13 H3605H3605 H3520H3520 H1323H1323 H4428H4428 H6441H6441 H4865H4865 H2091H2091 H3830H3830
L07 7 Ps 45:13 all manner carriage apple  king in-ner part ouch gold apparel
L08 8 Ps 45:13 wszelkiego rodzaju przewóz jabłko król w-Ner część au złoto strój
L09 9 Ps 45:13 is all [is] all glorious daughter The king's within [is] of wrought gold her clothing
L10 10 Ps 45:13 wszystko [Jest] wszystko chwalebne córka Króla w ciągu [Jest] z kutego złoto jej ubranie
L11 11 Ps 45:13 kol- ke·vu·Dah vat- Me·lech pe·Ni·mah; mi·mish·be·Tzot za·Hav le·vu·Shah.
L12 12 Ps 45:13 Kol - Ke wuD Da wat - me lech Pe ni ma mim misz Be cot za haw le wu sza
L13 13 Ps 45:13 Kol-KübûDDâ bat-meºlek Pünîºmâ mi|mmišBücôt zähäb lübûšäh
L14 14 Ps 45:13 3666/5415 2/3 417/588 1937/2519 10/13 9/9 328/389 20/33
L15 15 Ps 45:13 The king's daughter [is] all glorious within: her clothing [is] of wrought gold.
L16 16 Ps 45:13  13 The king's <04428> daughter <01323> is all glorious <03520> within <06441>: her clothing <03830> is of wrought <04865> gold <02091>.
L01 1 Ps 45:14   Ps 45:14  14 ma ona zostać <02986> (08714) do króla <04428> w odzienie z robótek <07553>: dziewice <01330> jej towarzysze <07464>, które po <0310> powinien jej zostać <0935> (08716) tobie.                                                                                            
L02 2 Ps 45:14 (=BT Ps 45:15) W szacie wzorzystej wiodą ją do króla; za nią dziewice, jej druhny, wprowadzają do ciebie.
L03 3 Ps 45:14 לִרְקָמוֹת֮ תּוּבַ֪ל לַ֫מֶּ֥לֶךְ בְּתוּל֣וֹת אַ֭חֲרֶיהָ רֵעוֹתֶ֑יהָ מ֖וּבָא֣וֹת לָֽךְ׃
L04 4 Ps 45:14 לִ/רְקָמוֹת֮ תּוּבַ֪ל לַ֫/מֶּ֥לֶךְ בְּתוּל֣וֹת אַ֭חֲרֶי/הָ רֵעוֹתֶ֑י/הָ מ֖וּבָא֣וֹת לָֽ/ךְ׃
L05 5 Ps 45:14 lir•ka•mOt tu•<wal> lam•<Me>•lech be•tu•<Lot> '<A>•cha•re•ha re•'o•<Te>•ha; mu•wa•'ot <Lach>.
L06 6 Ps 45:14 H7553H7553 H2986H2986 H4428H4428 H1330H1330 H0310H0310 H7464H7464 H0935H0935 H0000
L07 7 Ps 45:14 broidered  bring  king maid after that companion abide
L08 8 Ps 45:14 broidered przynieść król pokojówka po tym towarzysz przestrzegać
L09 9 Ps 45:14 in raiment of needlework She shall be brought unto the king the virgins that follow her companions her shall be brought
L10 10 Ps 45:14 w odzienie z robótek Musi ona być wniesiona do króla dziewice że po jej towarzysze ma ją być wniesiona
L11 11 Ps 45:14 lir·ka·mOt tu·Val lam·Me·lech be·tu·Lot 'A·cha·rei·ha re·'o·Tei·ha; mu·va·'ot Lach.
L12 12 Ps 45:14 lir qa mot Tu wal lam me lech Be tu lot a Ha rE ha re o te ha mu wa ot lach
L13 13 Ps 45:14 lirqämôt Tûbal lammeºlek Bütûlôt ´aHárÊhä rë`ôtʺhä mûºbä´ôt läk
L14 14 Ps 45:14 4/12 4/18 1938/2519 22/50 577/712 2/2 1756/2550 4524/6522
L15 15 Ps 45:14 She shall be brought unto the king in raiment of needlework: the virgins her companions that follow her shall be brought unto thee.
L16 16 Ps 45:14  14 She shall be brought <02986> (08714) unto the king <04428> in raiment of needlework <07553>: the virgins <01330> her companions <07464> that follow <0310> her shall be brought <0935> (08716) unto thee.
L01 1 Ps 45:15   Ps 45:15  15 z weselem <08057> i radość <01524> powinny one zostać <02986> (08714): będą one wchodzić <0935> (08799) do królewskiego <04428> Palace <01964>.                                                                                              
L02 2 Ps 45:15 (=BT Ps 45:16) Przywodzą je z radością i z uniesieniem, przyprowadzają do pałacu króla.
L03 3 Ps 45:15 תּ֭וּבַלְנָה בִּשְׂמָחֹ֣ת וָגִ֑יל תְּ֝בֹאֶ֗ינָה בְּהֵ֣יכַל מֶֽלֶךְ׃
L04 4 Ps 45:15 תּ֭וּבַלְנָה בִּ/שְׂמָחֹ֣ת וָ/גִ֑יל תְּ֝בֹאֶ֗ינָה בְּ/הֵ֣יכַל מֶֽלֶךְ׃
L05 5 Ps 45:15 <Tu>•wal•na bis•ma•<Chot> wa•<Gil>; te•wo•'<e>•na, be•<He>•chal <Me>•lech.
L06 6 Ps 45:15 H2986H2986 H8057H8057 H1524H1524 H0935H0935 H1964H1964 H4428H4428
L07 7 Ps 45:15 bring  exceeding exceedingly abide palace king
L08 8 Ps 45:15 przynieść przekraczającej niezmiernie przestrzegać pałac król
L09 9 Ps 45:15 shall they be brought With gladness and rejoicing they shall enter palace into the king's
L10 10 Ps 45:15 powinny one zostać Z radością i radość wejdą one pałac do króla
L11 11 Ps 45:15 Tu·val·nah bis·ma·Chot va·Gil; te·vo·'Ei·nah, be·Hei·chal Me·lech.
L12 12 Ps 45:15 Tu wal na Bis ma Hot wa gil Te wo e na Be he chal me lech
L13 13 Ps 45:15 Tûºbalnâ BiSmäHöt wägîl Tübö´Êºnâ Bühêºkal meºlek
L14 14 Ps 45:15 5/18 42/93 3/9 1757/2550 35/80 1939/2519
L15 15 Ps 45:15 With gladness and rejoicing shall they be brought: they shall enter into the king's palace.
L16 16 Ps 45:15  15 With gladness <08057> and rejoicing <01524> shall they be brought <02986> (08714): they shall enter <0935> (08799) into the king's <04428> palace <01964>.
L01 1 Ps 45:16   Ps 45:16  16 Zamiast ojców twoich <01> są twoje dzieci <01121>, kogo byś zrobić <07896> (08799) książęta <08269> w całej ziemi <0776>.                                                                                                
L02 2 Ps 45:16 (=BT Ps 45:17) Niech twoi synowie zajmą miejsce twych ojców; ustanów ich książętami po całej ziemi!
L03 3 Ps 45:16 תַּ֣חַת אֲ֭בֹתֶיךָ יִהְי֣וּ בָנֶ֑יךָ תְּשִׁיתֵ֥מוֹ לְ֝שָׂרִ֗ים בְּכָל־ הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Ps 45:16 תַּ֣חַת אֲ֭בֹתֶי/ךָ יִהְי֣וּ בָנֶ֑י/ךָ תְּשִׁיתֵ֥/מוֹ לְ֝/שָׂרִ֗ים בְּ/כָל־ הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Ps 45:16 <Ta>•chat '<A>•wo•te•cha jih•<ju> wa•<Ne>•cha; te•szi•<Te>•mow le•sa•<Rim>, be•chol ha•'<A>•rec.
L06 6 Ps 45:16 H8478H8478 H0001H0001 H1961H1961 H1121H1121 H7896H7896 H8269H8269 H3605H3605 H0776H0776
L07 7 Ps 45:16 Thahash chief become afflicted apply captain  all manner common
L08 8 Ps 45:16 Thahash szef zostać dotknięty zastosować kapitan wszelkiego rodzaju wspólny
L09 9 Ps 45:16 place Instead of thy fathers become shall be thy children whom thou mayest make princes all in all the earth
L10 10 Ps 45:16 miejsce Zamiast ojców twoich zostać będą twoje dzieci kogo byś zrobić Książęta wszystko na całej ziemi
L11 11 Ps 45:16 Ta·chat 'A·vo·tei·cha yih·Yu va·Nei·cha; te·shi·Te·mov le·sa·Rim, be·chol ha·'A·retz.
L12 12 Ps 45:16 Ta Hat a wo tE cha jih ju wa ne cha Te szi te mo le sa rim Be chol - ha a rec  
L13 13 Ps 45:16 TaºHat ´ábötÊkä yihyû bänʺkä Tüšîtëºmô lüSärîm Bükol-hä´äºrec  
L14 14 Ps 45:16 348/498 1033/1212 2345/3546 4150/4921 45/80 296/421 3667/5415 1479/2502
L15 15 Ps 45:16 Instead of thy fathers shall be thy children, whom thou mayest make princes in all the earth.
L16 16 Ps 45:16  16 Instead of thy fathers <01> shall be thy children <01121>, whom thou mayest make <07896> (08799) princes <08269> in all the earth <0776>.
L01 1 Ps 45:17   Ps 45:17  17 Uczynię twoje imię <08034> należy pamiętać <02142> (08686) we wszystkich <01755> pokoleń <01755>: Przeto ludzie <05971> pochwała <03034> (08686) cię na zawsze <05769> i historii <05703>.                                                                                            
L02 2 Ps 45:17 (=BT Ps 45:18) Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię; dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody.
L03 3 Ps 45:17 אַזְכִּ֣ירָה שִׁ֭מְךָ בְּכָל־ דֹּ֣ר וָדֹ֑ר עַל־ כֵּ֥ן עַמִּ֥ים יְ֝הוֹדֻ֗ךָ לְעֹלָ֥ם וָעֶֽד׃
L04 4 Ps 45:17 אַזְכִּ֣ירָה שִׁ֭מְ/ךָ בְּ/כָל־ דֹּ֣ר וָ/דֹ֑ר עַל־ כֵּ֥ן עַמִּ֥ים יְ֝הוֹדֻ֗/ךָ לְ/עֹלָ֥ם וָ/עֶֽד׃
L05 5 Ps 45:17 'az•<Ki>•ra me•cha be•chol dor wa•<Dor>; al- ken 'am•<Mim> je•ho•<Du>•cha, le•'o•<Lam> wa•'<Ed>.
L06 6 Ps 45:17 H2142H2142 H8034H8034 H3605H3605 H1755H1755 H1755H1755 H5921H5921 H3651H3651 H5971H5971 H3034H3034 H5769H5769 H5703H5703
L07 7 Ps 45:17 burn  base all manner age age above after that folk cast  alway eternity
L08 8 Ps 45:17 palić podstawa wszelkiego rodzaju wiek wiek powyżej po tym ludowy rzucać sprecyzowane wieczność
L09 9 Ps 45:17 to be remembered I will make thy name all in all generations and after that therefore shall the people praise thee for ever and ever
L10 10 Ps 45:17 należy pamiętać Uczynię twe imię wszystko w sumie pokolenia i po tym Przeto ludzie pochwała cię na zawsze i kiedykolwiek
L11 11 Ps 45:17 'az·Ki·rah me·cha be·chol dor va·Dor; al- ken 'am·Mim ye·ho·Du·cha, le·'o·Lam va·'Ed.
L12 12 Ps 45:17 az Ki ra szim cha Be chol - Dor wa dor al - Ken am mim je ho du cha le o lam wa ed
L13 13 Ps 45:17 ´azKîºrâ šimkä Bükol-Dör wädör `al-Kën `ammîm yühôdùºkä lü`öläm wä`ed
L14 14 Ps 45:17 102/229 583/864 3668/5415 80/166 81/166 3683/5759 395/767 1236/1866 52/114 184/438 17/53
L15 15 Ps 45:17 I will make thy name to be remembered in all generations: therefore shall the people praise thee for ever and ever.
L16 16 Ps 45:17  17 I will make thy name <08034> to be remembered <02142> (08686) in all <01755> generations <01755>: therefore shall the people <05971> praise <03034> (08686) thee for ever <05769> and ever <05703>.
Copyright by Cezary Podolski