Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps4-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 4:1 Ps 4 Ps 4:1  1 <<<< do Sędziego Głównego Muzyk <05329> (08764) na Neginoth <05058>, Psalm <04210> Dawida <01732>. >> Słuchaj <06030> (08798) ja kiedy mogę zadzwonić, <07121> ( 08800), Boże <0430> mojej sprawiedliwości <06664>: Tyś powiększona <07337> (08689) ja kiedy byłem w niebezpieczeństwie <06862>, zmiłuj <02603> (08798) nade mną, i usłyszeć <08085> (08798) moja modlitwa <08605>.                                                                          
L02 2 Ps 4:1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Dawidowy. (=BT Ps 4:2) Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia - zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę!
L03 3 Ps 4:1 לַמְנַצֵּ֥חַ בִּנְגִינ֗וֹת מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד׃ בְּקָרְאִ֡י עֲנֵ֤נִי ׀ אֱלֹ֘הֵ֤י צִדְקִ֗י בַּ֭צָּר הִרְחַ֣בְתָּ לִּ֑י חָ֝נֵּ֗נִי וּשְׁמַ֥ע תְּפִלָּתִֽי׃
L04 4 Ps 4:1 לַ/מְנַצֵּ֥חַ בִּ/נְגִינ֗וֹת מִזְמ֥וֹר לְ/דָוִֽד׃ בְּ/קָרְאִ֡/י עֲנֵ֤/נִי ׀ אֱלֹ֘הֵ֤י צִדְקִ֗/י בַּ֭/צָּר הִרְחַ֣בְתָּ לִּ֑/י חָ֝נֵּ֗/נִי וּ/שְׁמַ֥ע תְּפִלָּתִֽ/י׃
L05 5 Ps 4:1 lam•nac•<ce>•ach bin•gi•<Not>, miz•<Mor> le•da•<wid>. be•ka•re•'<I> 'a•<Ne>•ni 'e•<Lo><He> cid•<Ki>, <Bac>•cor hir•<Chaw>•ta <Li>; chon•ne•ni u•sze•<Ma>' te•fil•la•<Ti>.
L06 6 Ps 4:1 H5329H5329 H5058H5058 H4210H4210 H1732H1732 H7121H7121 H6030H6030 H0430H0430 H6664H6664 H6862H6862 H7337H7337 H0000 H2603H2603 H8085H8085 H8605H8605
L07 7 Ps 4:1 excel stringed instrument psalm David bewray  testify angels prosperity adversary be an en- large beseech attentively prayer
L08 8 Ps 4:1 excel instrument strunowy psalm David bewray świadczyć anioły dobrobyt przeciwnik być en-duży błagać uważnie modlitwa
L09 9 Ps 4:1 <<To the chief Musician on Neginoth A Psalm of David me when I call Hear O God of my righteousness me [when I was] in distress thou hast enlarged have mercy upon me and hear my prayer
L10 10 Ps 4:1 <<, Aby główny Muzyk na Neginoth Psalm Dawida mnie, gdy zgłoszę Usłyszeć Boże z mojej sprawiedliwości mnie [kiedy] w niebezpieczeństwie Ty masz powiększeniu zmiłuj się na mnie i słuchać moja modlitwa
L11 11 Ps 4:1 lam·natz·Tze·ach bin·gi·Not, miz·Mor le·da·Vid. be·ka·re·'I 'a·Ne·ni 'e·Lo·Hei tzid·Ki, Batz·tzor hir·Chav·ta Li; chon·ne·ni u·she·Ma' te·fil·la·Ti.
L12 12 Ps 4:1 lam nac ce aH Bin gi not miz mor le da wid Be qo ri a ne ni e lo he cid qi Bac car hir Haw Ta lli Hon ne ni u sze ma Te fil la ti
L13 13 Ps 4:1 lamnaccëªH Bingînôt mizmôr lüdäwìd Büqor´î `ánëºnî ´élöhê cidqî Baccär hirHaºbTä llî Honnëºnî ûšüma` Tüpillätî
L14 14 Ps 4:1 9/64 2/13 2/57 948/1075 443/731 215/329 1788/2597 20/118 37/111 8/25 4417/6522 29/77 629/1154 29/77
L15 15 Ps 4:1 <To the chief Musician on Neginoth, A Psalm of David.> Hear me when I call, O God of my righteousness: thou hast enlarged me [when I was] in distress; have mercy upon me, and hear my prayer.
L16 16 Ps 4:1  1 << <<To the chief Musician <05329> (08764) on Neginoth <05058>, A Psalm <04210> of David <01732>.>> Hear <06030> (08798) me when I call, <07121> (08800), O God <0430> of my righteousness <06664>: thou hast enlarged <07337> (08689) me when I was in distress <06862>; have mercy <02603> (08798) upon me, and hear <08085> (08798) my prayer <08605>.
L01 1 Ps 4:2   Ps 4:2  2 O wy, synowie <01121> ludzi <0376>, jak długo <05704> będziecie zawracać mi chwałę <03519> do wstydu <03639>? jak długo będziecie kochać <0157> (08799) próżność <07385> i szukać <01245> (08762) po leasingu <03577>? Selah <05542>.                                                                                        
L02 2 Ps 4:2 (=BT Ps 4:3) Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
L03 3 Ps 4:2 בְּנֵ֥י אִ֡ישׁ עַד־ מֶ֬ה כְבוֹדִ֣י לִ֭כְלִמָּה תֶּאֱהָב֣וּן רִ֑יק תְּבַקְשׁ֖וּ כָזָ֣ב סֶֽלָה׃
L04 4 Ps 4:2 בְּנֵ֥י אִ֡ישׁ עַד־ מֶ֬ה כְבוֹדִ֣/י לִ֭/כְלִמָּה תֶּאֱהָב֣וּ/ן רִ֑יק תְּבַקְשׁ֖וּ כָזָ֣ב סֶֽלָה׃
L05 5 Ps 4:2 be•<Ne> 'isz ad- me che•wo•<Di> <Lich>•lim•ma te•'e•ha•<wun> <Rik>; te•wak•<szu> cha•<Zaw> <Se>•la.
L06 6 Ps 4:2 H1121H1121 H0376H0376 H5704H5704 H4100H4100 H3519H3519 H3639H3639 H0157H0157 H7385H7385 H1245H1245 H3577H3577 H5542H5542
L07 7 Ps 4:2 afflicted great against how long glorious confusion loved empty ask deceitful Selah
L08 8 Ps 4:2 dotknięty wielki przed jak długo chwalebny zamieszanie kochany pusty zapytać kłamliwy Selah
L09 9 Ps 4:2 O ye sons of men how long how [will ye turn] my glory confusion love vanity [and] seek deceitful Selah
L10 10 Ps 4:2 O wy, synowie mężczyzn jak długo jak [Będziecie skręcić] chwałę moją zamieszanie miłość próżność [I] szukać kłamliwy Selah
L11 11 Ps 4:2 be·Nei 'ish ad- meh che·vo·Di Lich·lim·mah te·'e·ha·Vun Rik; te·vak·Shu cha·Zav Se·lah.
L12 12 Ps 4:2 Be ne isz ad - me che wo di lich lim ma Te e ha wun riq Te waq szu cha zaw se la  
L13 13 Ps 4:2 Bünê ´îš `ad-mè kübôdî liklimmâ Te´éhäbûn rîq Tübaqšû käzäb seºlâ  
L14 14 Ps 4:2 4130/4921 1496/2004 912/1259 458/744 55/200 2/30 77/207 5/12 106/225 1/29 4/74
L15 15 Ps 4:2 O ye sons of men, how long [will ye turn] my glory into shame? [how long] will ye love vanity, [and] seek after leasing? Selah.
L16 16 Ps 4:2  2 O ye sons <01121> of men <0376>, how long <05704> will ye turn my glory <03519> into shame <03639>? how long will ye love <0157> (08799) vanity <07385>, and seek <01245> (08762) after leasing <03577>? Selah <05542>.
L01 1 Ps 4:3   Ps 4:3  3 Ale wiem <03045> (08798), że Pan <03068> kto ma rozstawione <06395> (08689) mu, że jest pobożny <02623> dla siebie: Pan <03068> usłyszy <08085> (08799) kiedy mogę zadzwonić <07121> (08800) do niego.                                                                                          
L02 2 Ps 4:3 (=BT Ps 4:4) Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę, Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam.
L03 3 Ps 4:3 וּדְע֗וּ כִּֽי־ הִפְלָ֣ה יְ֭הוָה חָסִ֣יד ל֑וֹ יְהוָ֥ה יִ֝שְׁמַ֗ע בְּקָרְאִ֥י אֵלָֽיו׃
L04 4 Ps 4:3 וּ/דְע֗וּ כִּֽי־ הִפְלָ֣ה יְ֭הוָה חָסִ֣יד ל֑/וֹ יְהוָ֥ה יִ֝שְׁמַ֗ע בְּ/קָרְאִ֥/י אֵלָֽי/ו׃
L05 5 Ps 4:3 u•de•'<U>, ki- hif•<La> <jah>•we cha•<Sid> lo; <jah>•we jisz•<Ma>', be•ka•re•'<I> 'e•<Law>.
L06 6 Ps 4:3 H3045H3045 H3588H3588 H6395H6395 H3068H3068 H2623H2623 H0000 H3068H3068 H8085H8085 H7121H7121 H0413H0413
L07 7 Ps 4:3 acknowledge inasmuch put a difference Jehovah godly  Jehovah attentively bewray  about
L08 8 Ps 4:3 przyznać ponieważ umieścić różnicę Jahwe pobożny Jahwe uważnie bewray o
L09 9 Ps 4:3 But know for hath set apart that the LORD him that is godly for himself the LORD will hear when I call about
L10 10 Ps 4:3 Ale wiedz dla bowiem rozstawione że Pan mu, że jest pobożny dla siebie Pana usłyszysz kiedy dzwonie o
L11 11 Ps 4:3 u·de·'U, ki- hif·Lah Yah·weh cha·Sid lo; Yah·weh yish·Ma', be·ka·re·'I 'e·Lav.
L12 12 Ps 4:3 u de u Ki - hif la jhwh(a do naj) Ha sid lo jhwh(a do naj) jisz ma Be qo ri e law
L13 13 Ps 4:3 ûdü`û Kî|-hiplâ yhwh(´ädönäy) Häsîd yhwh(´ädönäy) yišma` Büqor´î ´ëläyw
L14 14 Ps 4:3 474/934 2540/4478 5/7 3738/6220 4/30 4418/6522 3739/6220 630/1154 444/731 3844/5500
L15 15 Ps 4:3 But know that the LORD hath set apart him that is godly for himself: the LORD will hear when I call unto him.
L16 16 Ps 4:3  3 But know <03045> (08798) that the LORD <03068> hath set apart <06395> (08689) him that is godly <02623> for himself: the LORD <03068> will hear <08085> (08799) when I call <07121> (08800) unto him.
L01 1 Ps 4:4   Ps 4:4  4 Podstawka pod wrażeniem <07264> (08798), a grzech <02398> nie (08799): gmina <0559> (08798) z własnym sercu <03824> na swoim łóżku <04904> i być ciągle <01826> (08.798 ). Selah <05542>.                                                                                            
L02 2 Ps 4:4 (=BT Ps 4:5) Zadrżyjcie i nie grzeszcie, rozważcie na swych łożach i zamilknijcie!
L03 3 Ps 4:4 רִגְז֗וּ וְֽאַל־ תֶּ֫חֱטָ֥אוּ אִמְר֣וּ בִ֭לְבַבְכֶם עַֽל־ מִשְׁכַּבְכֶ֗ם וְדֹ֣מּוּ סֶֽלָה׃
L04 4 Ps 4:4 רִגְז֗וּ וְֽ/אַל־ תֶּ֫חֱטָ֥אוּ אִמְר֣וּ בִ֭/לְבַבְ/כֶם עַֽל־ מִשְׁכַּבְ/כֶ֗ם וְ/דֹ֣מּוּ סֶֽלָה׃
L05 5 Ps 4:4 rig•<Zu>, we•'al- te•che•<Ta>•'u 'im•<Ru> <wil>•waw•chem al- misz•kaw•<Chem>, we•<Dom>•mu <Se>•la.
L06 6 Ps 4:4 H7264H7264 H0408H0408 H2398H2398 H0559H0559 H3824H3824 H5921H5921 H4904H4904 H1826H1826 H5542H5542
L07 7 Ps 4:4 be afraid nay cleanse answer heart above bed cease Selah
L08 8 Ps 4:4 bać się ba oczyścić odpowiedź serce powyżej łóżko zaprzestać Selah
L09 9 Ps 4:4 Stand in awe not and sin not commune with your own heart upon upon your bed and be still Selah
L10 10 Ps 4:4 Stań w awe nie i grzech nie gmina z własnego serca na na swoim łóżku i będzie nadal Selah
L11 11 Ps 4:4 rig·Zu, ve·'al- te·che·Ta·'u 'im·Ru Vil·vav·chem al- mish·kav·Chem, ve·Dom·mu Se·lah.
L12 12 Ps 4:4 rig zu we al - Te He ta u im ru wil waw chem al - misz Kaw chem we dom mu se la    
L13 13 Ps 4:4 rigzû wü|´al-TeHé†äº´û ´imrû bilbabkem `a|l-mišKabkem wüdöºmmû seºlâ    
L14 14 Ps 4:4 14/41 301/725 165/236 3736/5298 163/252 3577/5759 31/46 10/30 5/74
L15 15 Ps 4:4 Stand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still. Selah.
L16 16 Ps 4:4  4 Stand in awe <07264> (08798), and sin <02398> (08799) not: commune <0559> (08798) with your own heart <03824> upon your bed <04904>, and be still <01826> (08798). Selah <05542>.
L01 1 Ps 4:5   Ps 4:5  5 Oferta <02076> (08798) ofiary <02077> sprawiedliwości <06664> i zaufajcie <0982> (08798) w Panu <03068>.                                                                                                  
L02 2 Ps 4:5 (=BT Ps 4:6) Złóżcie należne ofiary i miejcie w Panu nadzieję!
L03 3 Ps 4:5 זִבְח֥וּ זִבְחֵי־ צֶ֑דֶק וּ֝בִטְח֗וּ אֶל־ יְהוָֽה׃
L04 4 Ps 4:5 זִבְח֥וּ זִבְחֵי־ צֶ֑דֶק וּ֝/בִטְח֗וּ אֶל־ יְהוָֽה׃
L05 5 Ps 4:5 ziw•<Chu> ziw•che- <ce>•dek; u•wit•<Chu>, el- <jah>•we.
L06 6 Ps 4:5 H2076H2076 H2077H2077 H6664H6664 H0982H0982 H0413H0413 H3068H3068
L07 7 Ps 4:5 kill offer prosperity be bold confident about Jehovah
L08 8 Ps 4:5 zabić oferować dobrobyt być śmiały pewni o Jahwe
L09 9 Ps 4:5 Offer the sacrifices of righteousness and put your trust in in the LORD
L10 10 Ps 4:5 Oferować ofiary sprawiedliwości i zaufajcie w w Panu
L11 11 Ps 4:5 ziv·Chu ziv·chei- Tze·dek; u·vit·Chu, el- Yah·weh.
L12 12 Ps 4:5 ziw Hu ziw He - ce deq u wit Hu el - jhwh(a do naj)    
L13 13 Ps 4:5 zibHû zibHê-ceºdeq ûbi†Hû ´el-yhwh(´ädönäy)    
L14 14 Ps 4:5 104/134 115/162 21/118 22/120 3845/5500 3740/6220
L15 15 Ps 4:5 Offer the sacrifices of righteousness, and put your trust in the LORD.
L16 16 Ps 4:5  5 Offer <02076> (08798) the sacrifices <02077> of righteousness <06664>, and put your trust <0982> (08798) in the LORD <03068>.
L01 1 Ps 4:6   Ps 4:6  6 Tam być wiele <07227>, które mówią <0559> (08802), który pokażę <07200> (08686) nas każdy] dobry <02896>? Pan <03068>, podnieś ty up <05375> (08798) lekkie <0216> z oblicza twego <06440> na nas.                                                                                          
L02 2 Ps 4:6 (=BT Ps 4:7) Wielu powiada: Któż nam ukaże szczęście? Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!
L03 3 Ps 4:6 רַבִּ֥ים אֹמְרִים֮ מִֽי־ יַרְאֵ֪נוּ֫ ט֥וֹב נְֽסָה־ עָ֭לֵינוּ א֨וֹר פָּנֶ֬יךָ יְהוָֽה׃
L04 4 Ps 4:6 רַבִּ֥ים אֹמְרִים֮ מִֽי־ יַרְאֵ֪/נוּ֫ ט֥וֹב נְֽסָ/ה־ עָ֭לֵי/נוּ א֨וֹר פָּנֶ֬י/ךָ יְהוָֽה׃
L05 5 Ps 4:6 rab•<Bim> 'o•me•<Rim> mi- jar•'<E>•nu <Tow> ne•sah- '<A>•le•nu or pa•<Ne>•cha <jah>•we.
L06 6 Ps 4:6 H7227H7227 H0559H0559 H4310H4310 H7200H7200 H2896H2896 H5375H5375 H5921H5921 H0216H0216 H6440H6440 H3068H3068
L07 7 Ps 4:6 in abundance answer any  advise self beautiful accept above bright accept Jehovah
L08 8 Ps 4:6 w obfitości odpowiedź każdy doradzać siebie piękny przyjąć powyżej jasny przyjąć Jahwe
L09 9 Ps 4:6 [There be] many that say Who Who will shew good lift thou up up the light of thy countenance LORD
L10 10 Ps 4:6 [Nie będzie] wiele że mówią Kto Kto pokażę dobry Ty się podnieść w górę światło z twojej twarzy Pan
L11 11 Ps 4:6 rab·Bim 'o·me·Rim mi- yar·'E·nu Tov ne·sah- 'A·lei·nu or pa·Nei·cha Yah·weh.
L12 12 Ps 4:6 raB Bim om rim mi - ja re nu tow ne sa - a le nu or Pa ne cha jhwh(a do naj)
L13 13 Ps 4:6 raBBîm ´ömrîm mî|-yar´ëºnû †ôb nü|sâ-`älênû ´ôr Pänʺkä yhwh(´ädönäy)
L14 14 Ps 4:6 203/462 3737/5298 223/422 808/1296 285/561 381/650 3578/5759 50/122 1443/2127 3741/6220
L15 15 Ps 4:6 [There be] many that say, Who will shew us [any] good? LORD, lift thou up the light of thy countenance upon us.
L16 16 Ps 4:6  6 There be many <07227> that say <0559> (08802), Who will shew <07200> (08686) us any] good <02896>? LORD <03068>, lift thou up <05375> (08798) the light <0216> of thy countenance <06440> upon us.
L01 1 Ps 4:7   Ps 4:7  7 Tyś umieścić <05414> (08804) radość <08057> w moim sercu <03820>, więcej niż w czasie <06256>, że ich zboże <01715>, a ich wina <08492> wzrosła <07231> (08804).                                                                                              
L02 2 Ps 4:7 (=BT Ps 4:8) Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.
L03 3 Ps 4:7 נָתַ֣תָּה שִׂמְחָ֣ה בְלִבִּ֑י מֵעֵ֬ת דְּגָנָ֖ם וְתִֽירוֹשָׁ֣ם רָֽבּוּ׃
L04 4 Ps 4:7 נָתַ֣תָּה שִׂמְחָ֣ה בְ/לִבִּ֑/י מֵ/עֵ֬ת דְּגָנָ֖/ם וְ/תִֽירוֹשָׁ֣/ם רָֽבּוּ׃
L05 5 Ps 4:7 na•<Tat>•ta sim•<Cha> we•lib•<Bi>; me•'<Et> de•ga•<Nam> we•ti•ro•<szam> <Rab>•bu.
L06 6 Ps 4:7 H5414H5414 H8057H8057 H3820H3820 H6256H6256 H1715H1715 H8492H8492 H7231H7231
L07 7 Ps 4:7 add exceeding care for after corn  new increase
L08 8 Ps 4:7 dodać przekraczającej dbałość o po kukurydza nowy wzrost
L09 9 Ps 4:7 Thou hast put gladness in my heart more than in the time [that] their corn and their wine increased
L10 10 Ps 4:7 Tyś położyć radość w moim sercu więcej niż w czasie [Że] ich kukurydza , a ich wina wzrosła
L11 11 Ps 4:7 na·Tat·tah sim·Chah ve·lib·Bi; me·'Et de·ga·Nam ve·ti·ro·Sham Rab·bu.
L12 12 Ps 4:7 na taT Ta sim Ha we liB Bi me et De ga nam we ti ro szam raB Bu
L13 13 Ps 4:7 nätaºTTâ SimHâ büliBBî më`ët Dügänäm wütî|rôšäm räºBBû
L14 14 Ps 4:7 1364/2007 37/93 195/592 129/294 22/40 20/38 4/13
L15 15 Ps 4:7 Thou hast put gladness in my heart, more than in the time [that] their corn and their wine increased.
L16 16 Ps 4:7  7 Thou hast put <05414> (08804) gladness <08057> in my heart <03820>, more than in the time <06256> that their corn <01715> and their wine <08492> increased <07231> (08804).
L01 1 Ps 4:8   Ps 4:8  8 Będę zarówno <03162> połóż mnie <07901> (08799) w pokoju <07965>, a sen <03462> (08799) za ty, panie, <03068>, tylko <0910> czynisz mnie mieszkać <03427> (08686) w zakresie bezpieczeństwa <0983>.                                                                                          
L02 2 Ps 4:8 (=BT Ps 4:9) Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.
L03 3 Ps 4:8 בְּשָׁל֣וֹם יַחְדָּו֮ אֶשְׁכְּבָ֪ה וְאִ֫ישָׁ֥ן כִּֽי־ אַתָּ֣ה יְהוָ֣ה לְבָדָ֑ד לָ֝בֶ֗טַח תּוֹשִׁיבֵֽנִי׃
L04 4 Ps 4:8 בְּ/שָׁל֣וֹם יַחְדָּו֮ אֶשְׁכְּבָ֪ה וְ/אִ֫ישָׁ֥ן כִּֽי־ אַתָּ֣ה יְהוָ֣ה לְ/בָדָ֑ד לָ֝/בֶ֗טַח תּוֹשִׁיבֵֽ/נִי׃
L05 5 Ps 4:8 be•sza•<Lom> jach•<Daw> 'esz•ke•<wa> we•'<I><szan> ki- 'at•<Ta> <jah>•we le•wa•<Dad>; la•<we>•tach, to•szi•<we>•ni.
L06 6 Ps 4:8 H7965H7965 H3162H3162 H7901H7901 H3462H3462 H3588H3588 H0859H0859 H3068H3068 H0910H0910 H0983H0983 H3427H3427
L07 7 Ps 4:8 favor alike cast down grow old inasmuch you Jehovah alone assurance abide
L08 8 Ps 4:8 faworyzować podobnie zrzucony zestarzeć ponieważ ty Jahwe sam zapewnienie przestrzegać
L09 9 Ps 4:8 in peace I will both lay me down and sleep for O for thou LORD only in safety makest me dwell
L10 10 Ps 4:8 w pokoju Będę jak połóż mnie i spać dla O albowiem Pan tylko w zakresie bezpieczeństwa czynisz mnie mieszkać
L11 11 Ps 4:8 be·sha·Lom yach·Dav 'esh·ke·Vah ve·'I·Shan ki- 'at·Tah Yah·weh le·va·Dad; la·Ve·tach, to·shi·Ve·ni.
L12 12 Ps 4:8 Be sza lom jaH Daw esz Ke wa we i szan Ki - aT Ta jhwh(a do naj) le wa dad la we taH To szi we ni  
L13 13 Ps 4:8 Büšälôm yaHDäw ´ešKübâ wü´îšän Kî|-´aTTâ yhwh(´ädönäy) lübädäd läbeº†aH Tôšîbëºnî  
L14 14 Ps 4:8 124/237 56/140 168/207 12/24 2541/4478 642/1080 3742/6220 6/12 14/42 648/1071
L15 15 Ps 4:8 I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, LORD, only makest me dwell in safety.
L16 16 Ps 4:8  8 I will both <03162> lay me down <07901> (08799) in peace <07965>, and sleep <03462> (08799): for thou, LORD, <03068>, only <0910> makest me dwell <03427> (08686) in safety <0983>.
Copyright by Cezary Podolski