Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps67-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 67:1 Ps 67 Ps 67:1  1 << głównemu Muzyk <05329> (08764) na Neginoth <05058>, Psalm <04210> lub piosenki <07892>. >> Bóg <0430> być miłosierny <02603> (08799) do nas i błogosławi < 01288> (08762) nas; i] spowodować jego twarz <06440> świecić <0215> (08686) na nas; Selah <05542>.                                                                                    
L02 2 Ps 67:1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Pieśń. (=BT Ps 67:2) Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi; niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze!
L03 3 Ps 67:1 לַמְנַצֵּ֥ח בִּנְגִינֹ֗ת מִזְמ֥וֹר שִֽׁיר׃ אֱלֹהִ֗ים יְחָנֵּ֥נוּ וִֽיבָרְכֵ֑נוּ יָ֤אֵ֥ר פָּנָ֖יו אִתָּ֣נוּ סֶֽלָה׃
L04 4 Ps 67:1 לַ/מְנַצֵּ֥ח בִּ/נְגִינֹ֗ת מִזְמ֥וֹר שִֽׁיר׃ אֱלֹהִ֗ים יְחָנֵּ֥/נוּ וִֽ/יבָרְכֵ֑/נוּ יָ֤אֵ֥ר פָּנָ֖י/ו אִתָּ֣/נוּ סֶֽלָה׃
L05 5 Ps 67:1 lam•nac•<cech> bin•gi•<Not>, miz•<Mor> <szir>. E•lo•<Him>, je•chan•<Ne>•nu wi•wa•re•<Che>•nu; ja•'<Er> pa•<Naw> 'it•<Ta>•nu <Se>•la.
L06 6 Ps 67:1 H5329H5329 H5068H5068 H4210H4210 H7892H7892 H0430H0430 H2603H2603 H1288H1288 H0215H0215 H6440H6440 H0854H0854 H5542H5542
L07 7 Ps 67:1 excel offer freely psalm musical angels beseech abundantly kindle accept against Selah
L08 8 Ps 67:1 excel Oferujemy swobodnie psalm musical anioły błagać obfitości rozpalać przyjąć przed Selah
L09 9 Ps 67:1 <<To the chief Musician offer freely A Psalm [or] Song God be merciful unto us and bless to shine us [and] cause his face against upon us Selah
L10 10 Ps 67:1 <<, Aby główny Muzyk Oferujemy swobodnie Psalm [Lub] piosenki Bóg miej litość do nas i pobłogosław błyszczeć nam [i] spowodować jego twarz przed na nas Selah
L11 11 Ps 67:1 lam·natz·Tzech bin·gi·Not, miz·Mor Shir. E·lo·Him, ye·chan·Ne·nu vi·va·re·Che·nu; ya·'Er pa·Nav 'it·Ta·nu Se·lah.
L12 12 Ps 67:1 lam nac ceH Bin gi not miz mor szir e lo him je Hon ne nu wij war che nu ja er Pa naw iT Ta nu se la
L13 13 Ps 67:1 lamnaccëH Bingînöt mizmôr šîr ´élöhîm yüHonnëºnû wi|ybärkëºnû y亴ër Pänäyw ´iTTäºnû seºlâ
L14 14 Ps 67:1 49/64 18/18 33/57 40/89 1976/2597 47/77 254/330 20/40 1500/2127 557/808 43/74
L15 15 Ps 67:1 <To the chief Musician on Neginoth, A Psalm [or] Song.> God be merciful unto us, and bless us; [and] cause his face to shine upon us; Selah.
L16 16 Ps 67:1  1 <<To the chief Musician <05329> (08764) on Neginoth <05058>, A Psalm <04210> or Song <07892>.>> God <0430> be merciful <02603> (08799) unto us, and bless <01288> (08762) us; and] cause his face <06440> to shine <0215> (08686) upon us; Selah <05542>.
L01 1 Ps 67:2   Ps 67:2  2 To twoja droga <01870> mogą być znane <03045> (08800) na ziemi <0776>, twój oszczędność zdrowie <03444> między wszystkimi narodami <01471>.                                                                                                
L02 2 Ps 67:2 (=BT Ps 67:3) Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów.
L03 3 Ps 67:2 לָדַ֣עַת בָּאָ֣רֶץ דַּרְכֶּ֑ךָ בְּכָל־ גּ֝וֹיִ֗ם יְשׁוּעָתֶֽךָ׃
L04 4 Ps 67:2 לָ/דַ֣עַת בָּ/אָ֣רֶץ דַּרְכֶּ֑/ךָ בְּ/כָל־ גּ֝וֹיִ֗ם יְשׁוּעָתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 67:2 la•<Da>•'at ba•'<A>•rec dar•<Ke>•cha; be•chol go•<jim>, je•szu•'a•<Te>•cha.
L06 6 Ps 67:2 H3045H3045 H0776H0776 H1870H1870 H3605H3605 H1471H1471 H3444H3444
L07 7 Ps 67:2 acknowledge common along all manner Gentile deliverance
L08 8 Ps 67:2 przyznać wspólny wzdłuż wszelkiego rodzaju Gentile uwolnienie
L09 9 Ps 67:2 may be known upon earth That thy way all among all nations thy saving health
L10 10 Ps 67:2 mogą być znane na ziemi W ten sposób twój wszystko wśród wszystkich narodów twoje zdrowie oszczędność
L11 11 Ps 67:2 la·Da·'at ba·'A·retz dar·Ke·cha; be·chol go·Yim, ye·shu·'a·Te·cha.
L12 12 Ps 67:2 la da at Ba a rec Dar Ke cha Be chol - Go jim je szu a te cha  
L13 13 Ps 67:2 lädaº`at Bä´äºrec DarKeºkä Bükol-Gôyìm yüšû`äteºkä  
L14 14 Ps 67:2 507/934 1506/2502 342/700 3703/5415 195/555 33/77
L15 15 Ps 67:2 That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations.
L16 16 Ps 67:2  2 That thy way <01870> may be known <03045> (08800) upon earth <0776>, thy saving health <03444> among all nations <01471>.
L01 1 Ps 67:3   Ps 67:3  3 Niech ludzie <05971> pochwała <03034> (08686) ci, Boże <0430>, niech wszyscy ludzie <05971> pochwała <03034> (08686) ciebie.                                                                                                
L02 2 Ps 67:3 (=BT Ps 67:4) Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę!
L03 3 Ps 67:3 יוֹד֖וּךָ עַמִּ֥ים ׀ אֱלֹהִ֑ים י֝וֹד֗וּךָ עַמִּ֥ים כֻּלָּֽם׃
L04 4 Ps 67:3 יוֹד֖וּ/ךָ עַמִּ֥ים ׀ אֱלֹהִ֑ים י֝וֹד֗וּ/ךָ עַמִּ֥ים כֻּלָּֽ/ם׃
L05 5 Ps 67:3 jo•<Du>•cha 'am•<Mim> E•lo•<Him>; jo•<Du>•cha, 'am•<Mim> kul•<Lam>.
L06 6 Ps 67:3 H3034H3034 H5971H5971 H0430H0430 H3034H3034 H5971H5971 H3605H3605
L07 7 Ps 67:3 cast  folk angels cast  folk all manner
L08 8 Ps 67:3 rzucać ludowy anioły rzucać ludowy wszelkiego rodzaju
L09 9 Ps 67:3 praise Let the people thee O God praise let all the people all
L10 10 Ps 67:3 pochwała Niech ludzie ci Boże pochwała niech wszystkich ludzi wszystko
L11 11 Ps 67:3 yo·Du·cha 'am·Mim E·lo·Him; yo·Du·cha, 'am·Mim kul·Lam.
L12 12 Ps 67:3 jo du cha am mim e lo him jo du cha am mim Kul lam
L13 13 Ps 67:3 yôdûºkä `ammîm ´élöhîm yôdûºkä `ammîm Kulläm
L14 14 Ps 67:3 57/114 1252/1866 1977/2597 58/114 1253/1866 3704/5415
L15 15 Ps 67:3 Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.
L16 16 Ps 67:3  3 Let the people <05971> praise <03034> (08686) thee, O God <0430>; let all the people <05971> praise <03034> (08686) thee.
L01 1 Ps 67:4   Ps 67:4  4 O niech narody <03816> Chętnie <08055> (08799) i śpiewać z radości <07442> (08762) albowiem sędzia obrócisz <08199> (08799) ludzie <05971> sprawiedliwie <04334> i rządzić < 05148> (08686) narody <03816> na ziemi <0776>. Selah <05542>.                                                                                        
L02 2 Ps 67:4 (=BT Ps 67:5) Niech się narody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi.
L03 3 Ps 67:4 יִֽשְׂמְח֥וּ וִֽירַנְּנ֗וּ לְאֻ֫מִּ֥ים כִּֽי־ תִשְׁפֹּ֣ט עַמִּ֣ים מִישׁ֑וֹר וּלְאֻמִּ֓ים ׀ בָּאָ֖רֶץ תַּנְחֵ֣ם סֶֽלָה׃
L04 4 Ps 67:4 יִֽשְׂמְח֥וּ וִֽ/ירַנְּנ֗וּ לְאֻ֫מִּ֥ים כִּֽי־ תִשְׁפֹּ֣ט עַמִּ֣ים מִישׁ֑וֹר וּ/לְאֻמִּ֓ים ׀ בָּ/אָ֖רֶץ תַּנְחֵ֣/ם סֶֽלָה׃
L05 5 Ps 67:4 jis•me•<Chu> wi•ran•ne•<Nu>, le•'<Um><Mim> ki- tisz•<Pot> 'am•<Mim> mi•<szor>; u•le•'um•<Mim> ba•'<A>•rec tan•<Chem> <Se>•la.
L06 6 Ps 67:4 H8055H8055 H7442H7442 H3816H3816 H3588H3588 H8199H8199 H5971H5971 H4334H4334 H3816H3816 H0776H0776 H5148H5148 H5542H5542
L07 7 Ps 67:4 cheer up aloud for joy nation inasmuch avenge folk equity nation common bestow Selah
L08 8 Ps 67:4 rozweselić głośno z radości naród ponieważ pomścić ludowy sprawiedliwość naród wspólny obdarzyć Selah
L09 9 Ps 67:4 be glad and sing for joy O let the nations for for thou shalt judge the people righteously the nations upon earth and govern Selah
L10 10 Ps 67:4 Chętnie i weselą O niech narody dla albowiem sędzia obrócisz ludzie sprawiedliwie narody na ziemi i rządzić Selah
L11 11 Ps 67:4 yis·me·Chu vi·ran·ne·Nu, le·'Um·Mim ki- tish·Pot 'am·Mim mi·Shor; u·le·'um·Mim ba·'A·retz tan·Chem Se·lah.
L12 12 Ps 67:4 jis me Hu wi ran ne nu le um mim Ki - tisz Pot am mim mi szor u le um mim Ba a rec Tan Hem se la  
L13 13 Ps 67:4 yi|SmüHû wî|rannünû lü´ummîm Kî|-tišPö† `ammîm mîšôr ûlü´ummîm Bä´äºrec TanHëm seºlâ  
L14 14 Ps 67:4 69/148 15/54 14/36 2730/4478 118/201 1254/1866 14/23 15/36 1507/2502 24/39 44/74
L15 15 Ps 67:4 O let the nations be glad and sing for joy: for thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Selah.
L16 16 Ps 67:4  4 O let the nations <03816> be glad <08055> (08799) and sing for joy <07442> (08762): for thou shalt judge <08199> (08799) the people <05971> righteously <04334>, and govern <05148> (08686) the nations <03816> upon earth <0776>. Selah <05542>.
L01 1 Ps 67:5   Ps 67:5  5 Niech ludzie <05971> pochwała <03034> (08686) ci, Boże <0430>, niech wszyscy ludzie <05971> pochwała <03034> (08686) ciebie.                                                                                                
L02 2 Ps 67:5 (=BT Ps 67:6) Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę!
L03 3 Ps 67:5 יוֹד֖וּךָ עַמִּ֥ים ׀ אֱלֹהִ֑ים י֝וֹד֗וּךָ עַמִּ֥ים כֻּלָּֽם׃
L04 4 Ps 67:5 יוֹד֖וּ/ךָ עַמִּ֥ים ׀ אֱלֹהִ֑ים י֝וֹד֗וּ/ךָ עַמִּ֥ים כֻּלָּֽ/ם׃
L05 5 Ps 67:5 jo•<Du>•cha 'am•<Mim> E•lo•<Him>; jo•<Du>•cha, 'am•<Mim> kul•<Lam>.
L06 6 Ps 67:5 H3034H3034 H5971H5971 H0430H0430 H3034H3034 H5971H5971 H3605H3605
L07 7 Ps 67:5 cast  folk angels cast  folk all manner
L08 8 Ps 67:5 rzucać ludowy anioły rzucać ludowy wszelkiego rodzaju
L09 9 Ps 67:5 praise Let the people thee O God praise let all the people all
L10 10 Ps 67:5 pochwała Niech ludzie ci Boże pochwała niech wszystkich ludzi wszystko
L11 11 Ps 67:5 yo·Du·cha 'am·Mim E·lo·Him; yo·Du·cha, 'am·Mim kul·Lam.
L12 12 Ps 67:5 jo du cha am mim e lo him jo du cha am mim Kul lam
L13 13 Ps 67:5 yôdûºkä `ammîm ´élöhîm yôdûºkä `ammîm Kulläm
L14 14 Ps 67:5 59/114 1255/1866 1978/2597 60/114 1256/1866 3705/5415
L15 15 Ps 67:5 Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.
L16 16 Ps 67:5  5 Let the people <05971> praise <03034> (08686) thee, O God <0430>; let all the people <05971> praise <03034> (08686) thee.
L01 1 Ps 67:6   Ps 67:6  6 Wtedy będą ziemia <0776> Wydajność <05414> (08804) jej wzrost <02981>, a Bóg <0430>, nawet nasza własna Bóg <0430>, będzie błogosławić <01288> (08762) nas.                                                                                              
L02 2 Ps 67:6 (=BT Ps 67:7) Ziemia wydała swój owoc: Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
L03 3 Ps 67:6 אֶ֭רֶץ נָתְנָ֣ה יְבוּלָ֑הּ יְ֝בָרְכֵ֗נוּ אֱלֹהִ֥ים אֱלֹהֵֽינוּ׃
L04 4 Ps 67:6 אֶ֭רֶץ נָתְנָ֣ה יְבוּלָ֑/הּ יְ֝בָרְכֵ֗/נוּ אֱלֹהִ֥ים אֱלֹהֵֽי/נוּ׃
L05 5 Ps 67:6 '<E>•rec na•te•<Na> je•wu•<La>; je•wa•re•<Che>•nu, E•lo•<Him> 'e•lo•<He>•nu.
L06 6 Ps 67:6 H0776H0776 H5414H5414 H2981H2981 H1288H1288 H0430H0430 H0430H0430
L07 7 Ps 67:6 common add fruit abundantly angels angels
L08 8 Ps 67:6 wspólny dodać owoc obfitości anioły anioły
L09 9 Ps 67:6 [Then] shall the earth yield her increase shall bless [and] God [even] our own God
L10 10 Ps 67:6 [A] powinien ziemia plon jej wzrost będzie błogosławił [I] Bóg [Nawet] nasz Bóg
L11 11 Ps 67:6 'E·retz na·te·Nah ye·vu·Lah; ye·va·re·Che·nu, E·lo·Him 'e·lo·Hei·nu.
L12 12 Ps 67:6 e rec nat na je wu la je war che nu e lo him e lo he nu
L13 13 Ps 67:6 ´erec nätnâ yübûläh yübärkëºnû ´élöhîm ´élöhêºnû
L14 14 Ps 67:6 1508/2502 1399/2007 7/13 255/330 1979/2597 1980/2597
L15 15 Ps 67:6 [Then] shall the earth yield her increase; [and] God, [even] our own God, shall bless us.
L16 16 Ps 67:6  6 Then shall the earth <0776> yield <05414> (08804) her increase <02981>; and God <0430>, even our own God <0430>, shall bless <01288> (08762) us.
L01 1 Ps 67:7   Ps 67:7 7 Bóg <0430> <01288 ma błogosławić> (08762) nas, a wszystko kończy się <0657> ziemi <0776> bał <03372> (08799) mu.                                                                                                  
L02 2 Ps 67:7 (=BT Ps 67:8) Niechaj nam Bóg błogosławi i niech się Go boją wszystkie krańce ziemi!
L03 3 Ps 67:7 יְבָרְכֵ֥נוּ אֱלֹהִ֑ים וְיִֽירְא֥וּ אֹ֝ת֗וֹ כָּל־ אַפְסֵי־ אָֽרֶץ׃
L04 4 Ps 67:7 יְבָרְכֵ֥/נוּ אֱלֹהִ֑ים וְ/יִֽירְא֥וּ אֹ֝ת֗/וֹ כָּל־ אַפְסֵי־ אָֽרֶץ׃
L05 5 Ps 67:7 je•wa•re•<Che>•nu E•lo•<Him>; we•ji•re•'<U> o•<To>, kol- af•se- '<A>•rec.
L06 6 Ps 67:7 H1288H1288 H0430H0430 H3372H3372 H0853H0853 H3605H3605 H0657H0657 H0776H0776
L07 7 Ps 67:7 abundantly angels affright all manner ankle common
L08 8 Ps 67:7 obfitości anioły affright wszelkiego rodzaju kostka wspólny
L09 9 Ps 67:7 shall bless God shall fear all us and all the ends of the earth
L10 10 Ps 67:7 będzie błogosławił Bóg bał wszystko nas i wszystkie krańce ziemi
L11 11 Ps 67:7 ye·va·re·Che·nu E·lo·Him; ve·yi·re·'U o·To, kol- af·sei- 'A·retz.
L12 12 Ps 67:7 je war che nu e lo him we ji ru o to Kol - af se - a rec    
L13 13 Ps 67:7 yübärkëºnû ´élöhîm wüyî|r´û ´ötô Kol-´apsê-´äºrec    
L14 14 Ps 67:7 256/330 1981/2597 213/328 8709/11047 3706/5415 17/44 1509/2502
L15 15 Ps 67:7 God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.
L16 16 Ps 67:7  7 God <0430> shall bless <01288> (08762) us; and all the ends <0657> of the earth <0776> shall fear <03372> (08799) him.
Copyright by Cezary Podolski