Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Pwt30-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Pwt 30:1 Pwt 30 Pwt 30:1  1 I stanie się się, gdy wszystkie te rzeczy <01697> są przyjść <0935> (08799) na ciebie błogosławieństwo <01293> i przekleństwem <07045>, który postawiłem <05414> (08804) przed < 06440 ciebie>, a ty będziesz połączenia <07725> (08689) im do głowy <03824> wśród wszystkich narodów <01471>, dokąd Pan <03068>, Bóg twój, <0430> kto ma napędzany <05080> (08689) ci,                                                                            
L02 2 Pwt 30:1 Kiedy się spełnią dla ciebie wszystkie te słowa: błogosławieństwo i przekleństwo, które ci obwieściłem; jeśli rozważysz je w swym sercu, będąc między wszystkimi narodami, do których Pan, Bóg twój, cię wypędzi -
L03 3 Pwt 30:1 וְהָיָה֩ כִֽי־ יָבֹ֨אוּ עָלֶ֜יךָ כָּל־ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֗לֶּה הַבְּרָכָה֙ וְהַקְּלָלָ֔ה אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לְפָנֶ֑יךָ וַהֲשֵׁבֹתָ֙ אֶל־ לְבָבֶ֔ךָ בְּכָל־ הַגּוֹיִ֔ם אֲשֶׁ֧ר הִדִּיחֲךָ֛ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ שָֽׁמָּה׃
L04 4 Pwt 30:1 וְ/הָיָה֩ כִֽי־ יָבֹ֨אוּ עָלֶ֜י/ךָ כָּל־ הַ/דְּבָרִ֣ים הָ/אֵ֗לֶּה הַ/בְּרָכָה֙ וְ/הַ/קְּלָלָ֔ה אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לְ/פָנֶ֑י/ךָ וַ/הֲשֵׁבֹתָ֙ אֶל־ לְבָבֶ֔/ךָ בְּ/כָל־ הַ/גּוֹיִ֔ם אֲשֶׁ֧ר הִדִּיחֲ/ךָ֛ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖י/ךָ שָֽׁמָּ/ה׃
L05 5 Pwt 30:1 we•ha•<ja> chi- ja•<wo>•'u 'a•<Le>•cha kol- had•de•wa•<Rim> ha•'<El>•le, hab•be•ra•<Cha> we•hak•ke•la•<La>, 'a•<szer> na•<Tat>•ti le•fa•<Ne>•cha; wa•ha•sze•wo•<Ta> el- le•wa•<we>•cha, be•chol hag•go•<jim>, 'a•<szer> hid•di•cha•<Cha> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha <szam>•ma.
L06 6 Pwt 30:1 H1961H1961 H3588H3588 H0935H0935 H5921H5921 H3605H3605 H1697H1697 H0428H0428 H1293H1293 H7045H7045 H0834H0834 H5414H5414 H6440H6440 H7725H7725 H0413H0413 H3824H3824 H3605H3605 H1471H1471 H0834H0834 H5080H5080 H3068H3068 H0430H0430 H8033H8033
L07 7 Pwt 30:1 become inasmuch abide above all manner act another blessing cursed after add accept break about heart all manner Gentile after banish Jehovah angels in it
L08 8 Pwt 30:1 zostać ponieważ przestrzegać powyżej wszelkiego rodzaju działać inny błogosławieństwo przeklęty po dodać przyjąć złamać o serce wszelkiego rodzaju Gentile po wygnać Jahwe anioły w tym
L09 9 Pwt 30:1 become shall be when are come and all And it shall come to pass when all these things of these upon thee the blessing and the curse which which I have set before thee and thou shalt call to [them] to mind all among all the nations which hath driven whither the LORD thy God and you
L10 10 Pwt 30:1 zostać jest po są przyjść i wszystko I stanie się przejść, gdy wszystkie te rzeczy z nich na ciebie błogosławieństwo i klątwa który który postawiłem przed ciebie i ty będziesz wezwanie do [Ich] do głowy wszystko wśród wszystkich narodów który kto ma napędzany dokąd Pana Bóg twój, a ty
L11 11 Pwt 30:1 ve·ha·Yah chi- ya·Vo·'u 'a·Lei·cha kol- had·de·va·Rim ha·'El·leh, hab·be·ra·Chah ve·hak·ke·la·Lah, 'a·Sher na·Tat·ti le·fa·Nei·cha; va·ha·she·vo·Ta el- le·va·Ve·cha, be·chol hag·go·Yim, 'a·Sher hid·di·cha·Cha Yah·weh 'e·lo·Hei·cha Sham·mah.
L12 12 Pwt 30:1 we ha ja chi - ja wo u a le cha Kol - haD De wa rim ha el le haB Be ra cha we haq qe la la a szer na taT Ti le fa ne cha wa ha sze wo ta el - le wa we cha Be chol - haG Go jim a szer hiD Di Ha cha jhwh(a do naj) e lo he cha szam ma        
L13 13 Pwt 30:1 wühäyâ kî|-yäböº´û `älʺkä Kol-haDDübärîm hä´ëºllè haBBüräkâ wühaqqülälâ ´ášer nätaºTTî lüpänʺkä wahášëbötä ´el-lübäbeºkä Bükol-haGGôyìm ´ášer hiDDîHákä yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä šäºmmâ        
L14 14 Pwt 30:1 1034/3546 996/4478 603/2550 1499/5759 1557/5415 244/1428 258/745 27/69 12/33 1857/5499 636/2007 608/2127 172/1041 1648/5500 47/252 1558/5415 85/555 1858/5499 8/51 1696/6220 781/2597 244/832
L15 15 Pwt 30:1 And it shall come to pass, when all these things are come upon thee, the blessing and the curse, which I have set before thee, and thou shalt call [them] to mind among all the nations, whither the LORD thy God hath driven thee,
L16 16 Pwt 30:1  1 And it shall come to pass, when all these things <01697> are come <0935> (08799) upon thee, the blessing <01293> and the curse <07045>, which I have set <05414> (08804) before <06440> thee, and thou shalt call <07725> (08689) them to mind <03824> among all the nations <01471>, whither the LORD <03068> thy God <0430> hath driven <05080> (08689) thee,
L01 1 Pwt 30:2   Pwt 30:2  2 i powrót będziesz <07725> (08804) Panu <03068>, Bóg twój, <0430> i będziesz posłuszne <08085> (08804) jego głos <06963> zgodnie z wszystkimi tego polecenia I <06680> (08764) ci to dni <03117>, ty i twoi synowie <01121>, z całego swego serca <03824>, z całej duszy twojej <05315>;                                                                                    
L02 2 Pwt 30:2 jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, będziesz słuchał jego głosu we wszystkim, co ja ci dzisiaj rozkazuję, i ty, i synowie twoi z całego swego serca i z całej swej duszy:
L03 3 Pwt 30:2 וְשַׁבְתָּ֞ עַד־ יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ וְשָׁמַעְתָּ֣ בְקֹל֔וֹ כְּכֹ֛ל אֲשֶׁר־ אָנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּ֑וֹם אַתָּ֣ה וּבָנֶ֔יךָ בְּכָל־ לְבָבְךָ֖ וּבְכָל־ נַפְשֶֽׁךָ׃
L04 4 Pwt 30:2 וְ/שַׁבְתָּ֞ עַד־ יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙י/ךָ֙ וְ/שָׁמַעְתָּ֣ בְ/קֹל֔/וֹ כְּ/כֹ֛ל אֲשֶׁר־ אָנֹכִ֥י מְצַוְּ/ךָ֖ הַ/יּ֑וֹם אַתָּ֣ה וּ/בָנֶ֔י/ךָ בְּ/כָל־ לְבָבְ/ךָ֖ וּ/בְ/כָל־ נַפְשֶֽׁ/ךָ׃
L05 5 Pwt 30:2 we•szaw•<Ta> ad- <jah>•we 'e•lo•<He>•cha we•sza•ma'•<Ta> we•ko•<Lo>, ke•<Chol> a•<szer>- 'a•no•<Chi> me•caw•we•<Cha> hai•<jom>; 'at•<Ta> u•wa•<Ne>•cha, be•chol le•wa•we•<Cha> u•we•<Chol> naf•<sze>•cha.
L06 6 Pwt 30:2 H7725H7725 H5704H5704 H3068H3068 H0430H0430 H8085H8085 H6963H6963 H3605H3605 H0834H0834 H0595H0595 H6680H6680 H3117H3117 H0859H0859 H1121H1121 H3605H3605 H3824H3824 H3605H3605 H5315H5315
L07 7 Pwt 30:2 break against Jehovah angels attentively aloud all manner after I appoint age you afflicted all manner heart all manner any
L08 8 Pwt 30:2 złamać przed Jahwe anioły uważnie głośno wszelkiego rodzaju po Ja powołać wiek ty dotknięty wszelkiego rodzaju serce wszelkiego rodzaju każdy
L09 9 Pwt 30:2 And shalt return against unto the LORD thy God and shalt obey his voice all that I according to all that I command thee this day you thou and thy children to all with all thine heart all and with all thy soul
L10 10 Pwt 30:2 I powrót będziesz przed Panu Bóg twój, a będziesz słuchać jego głos wszystko że Ja według wszystkiego, co polecenia ciebie ten dzień ty ty i twoje dzieci dla wszystkich z całego serca swego wszystko iz całej duszy twojej
L11 11 Pwt 30:2 ve·shav·Ta ad- Yah·weh 'e·lo·Hei·cha ve·sha·ma'·Ta ve·ko·Lo, ke·Chol a·Sher- 'a·no·Chi me·tzav·ve·Cha hai·Yom; 'at·Tah u·va·Nei·cha, be·chol le·va·ve·Cha u·ve·Chol naf·She·cha.
L12 12 Pwt 30:2 we szaw Ta ad - jhwh(a do naj) e lo he cha we sza ma Ta we qo lo Ke chol a szer - a no chi me caw we cha haj jom aT Ta u wa ne cha Be chol - le waw cha u we chol - naf sze cha        
L13 13 Pwt 30:2 wüšabTä `ad-yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä wüšäma`Tä büqölô Küköl ´ášer-´änökî mücawwükä hayyôm ´aTTâ ûbänʺkä Bükol-lübäbkä ûbükol-napšeºkä        
L14 14 Pwt 30:2 173/1041 300/1259 1697/6220 782/2597 230/1154 99/507 1559/5415 1859/5499 132/359 240/491 640/2302 253/1080 1468/4921 1560/5415 48/252 1561/5415 203/751
L15 15 Pwt 30:2 And shalt return unto the LORD thy God, and shalt obey his voice according to all that I command thee this day, thou and thy children, with all thine heart, and with all thy soul;
L16 16 Pwt 30:2  2 And shalt return <07725> (08804) unto the LORD <03068> thy God <0430>, and shalt obey <08085> (08804) his voice <06963> according to all that I command <06680> (08764) thee this day <03117>, thou and thy children <01121>, with all thine heart <03824>, and with all thy soul <05315>;
L01 1 Pwt 30:3   Pwt 30:3  3 To wtedy Pan <03068>, Bóg twój, <0430> zmieni <07725> (08804) twój niewola <07622>, a nie współczucie <07355> (08765) na ciebie i powróci <07725> (08804) i zebrać <06908> (08765) cię ze wszystkich narodów <05971>, dokąd Pan <03068>, Bóg twój, <0430> kto ma rozproszone <06327> (08689) ciebie.                                                                                  
L02 2 Pwt 30:3 odwróci też i Pan, Bóg twój, twoje wygnanie i zlituje się nad tobą. Zgromadzi cię na nowo spośród wszystkich narodów, gdzie cię Pan, Bóg twój, rozproszył.
L03 3 Pwt 30:3 וְשָׁ֨ב יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ אֶת־ שְׁבוּתְךָ֖ וְרִחֲמֶ֑ךָ וְשָׁ֗ב וְקִבֶּצְךָ֙ מִכָּל־ הָ֣עַמִּ֔ים אֲשֶׁ֧ר הֱפִֽיצְךָ֛ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ שָֽׁמָּה׃
L04 4 Pwt 30:3 וְ/שָׁ֨ב יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛י/ךָ אֶת־ שְׁבוּתְ/ךָ֖ וְ/רִחֲמֶ֑/ךָ וְ/שָׁ֗ב וְ/קִבֶּצְ/ךָ֙ מִ/כָּל־ הָ֣/עַמִּ֔ים אֲשֶׁ֧ר הֱפִֽיצְ/ךָ֛ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖י/ךָ שָֽׁמָּ/ה׃
L05 5 Pwt 30:3 we•<szaw> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha et- sze•wu•te•<Cha> we•ri•cha•<Me>•cha; we•<szaw>, we•kib•bec•<Cha> mik•kol ha•'am•<Mim>, 'a•<szer> he•fi•ce•<Cha> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha <szam>•ma.
L06 6 Pwt 30:3 H7725H7725 H3068H3068 H0430H0430 H0853H0853 H7622H7622 H7355H7355 H7725H7725 H6908H6908 H3605H3605 H5971H5971 H0834H0834 H6327H6327 H3068H3068 H0430H0430 H8033H8033
L07 7 Pwt 30:3 break Jehovah angels captive have compassion on break assemble  all manner folk after break into pieces Jehovah angels in it
L08 8 Pwt 30:3 złamać Jahwe anioły niewoli ulituj się złamać montować wszelkiego rodzaju ludowy po złamać na kawałki Jahwe anioły w tym
L09 9 Pwt 30:3 will turn That then the LORD thy God thy captivity and have compassion upon thee and will return and gather all thee from all the nations after hath scattered whither the LORD thy God in it
L10 10 Pwt 30:3 zmieni To wtedy Pan Bóg twój, twój niewola i współczucie na ciebie i powróci i zebrać wszystko ci ze wszystkich narodów po kto ma rozproszone dokąd Pana Bóg twój, w tym
L11 11 Pwt 30:3 ve·Shav Yah·weh 'e·lo·Hei·cha et- she·vu·te·Cha ve·ri·cha·Me·cha; ve·Shav, ve·kib·betz·Cha mik·kol ha·'am·Mim, 'a·Sher he·fi·tze·Cha Yah·weh 'e·lo·Hei·cha Sham·mah.
L12 12 Pwt 30:3 we szaw jhwh(a do naj) e lo he cha et - sze wut cha we ri Ha me cha we szaw we qiB Bec cha miK Kol - ha am mim a szer he fic cha jhwh(a do naj) e lo he cha szam ma    
L13 13 Pwt 30:3 wüšäb yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä ´et-šübûtkä würiHámeºkä wüšäb wüqiBBeckä miKKol-häº`ammîm ´ášer hépî|ckä yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä šäºmmâ    
L14 14 Pwt 30:3 174/1041 1698/6220 783/2597 4117/11047 1/19 4/47 175/1041 5/127 1562/5415 425/1866 1860/5499 10/66 1699/6220 784/2597 245/832
L15 15 Pwt 30:3 That then the LORD thy God will turn thy captivity, and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nations, whither the LORD thy God hath scattered thee.
L16 16 Pwt 30:3  3 That then the LORD <03068> thy God <0430> will turn <07725> (08804) thy captivity <07622>, and have compassion <07355> (08765) upon thee, and will return <07725> (08804) and gather <06908> (08765) thee from all the nations <05971>, whither the LORD <03068> thy God <0430> hath scattered <06327> (08689) thee.
L01 1 Pwt 30:4   Pwt 30:4  4 Jeżeli którykolwiek z twoim być wypędzeni <05080> (08737) aż do najdalej <07097> części nieba <08064>, stamtąd będzie Pan <03068>, Bóg twój, <0430> zbierać <06908> (08762) cię i stamtąd będzie pobierać <03947> (08799) tobie                                                                                        
L02 2 Pwt 30:4 Choćby twoi wygnańcy byli na krańcach nieba, zgromadzi cię stamtąd Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze.
L03 3 Pwt 30:4 אִם־ יִהְיֶ֥ה נִֽדַּחֲךָ֖ בִּקְצֵ֣ה הַשָּׁמָ֑יִם מִשָּׁ֗ם יְקַבֶּצְךָ֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וּמִשָּׁ֖ם יִקָּחֶֽךָ׃
L04 4 Pwt 30:4 אִם־ יִהְיֶ֥ה נִֽדַּחֲ/ךָ֖ בִּ/קְצֵ֣ה הַ/שָּׁמָ֑יִם מִ/שָּׁ֗ם יְקַבֶּצְ/ךָ֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔י/ךָ וּ/מִ/שָּׁ֖ם יִקָּחֶֽ/ךָ׃
L05 5 Pwt 30:4 im- jih•<je> nid•da•cha•<Cha> bik•<ce> hasz•sza•<Ma>•jim; misz•<szam>, je•kab•bec•<Cha> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha, u•misz•<szam> jik•ka•<Che>•cha.
L06 6 Pwt 30:4 H0518H0518 H1961H1961 H5080H5080 H7097H7097 H8064H8064 H8033H8033 H6908H6908 H3068H3068 H0430H0430 H8033H8033 H3947H3947
L07 7 Pwt 30:4 lo become banish after air in it assemble  Jehovah angels in it accept
L08 8 Pwt 30:4 lo zostać wygnać po powietrze w tym montować Jahwe anioły w tym przyjąć
L09 9 Pwt 30:4 If become If [any] of thine be driven out unto the outmost [parts] of heaven there gather from thence will the LORD thy God there thee and from thence will he fetch
L10 10 Pwt 30:4 Jeśli zostać Jeśli [każdy] z Twych być wypędzeni do najdalej [Części] z nieba tam zbierać stamtąd będzie Pan Bóg twój, tam ci i stamtąd będzie on pobrać
L11 11 Pwt 30:4 im- yih·Yeh nid·da·cha·Cha bik·Tzeh hash·sha·Ma·yim; mish·Sham, ye·kab·betz·Cha Yah·weh 'e·lo·Hei·cha, u·mish·Sham yik·ka·Che·cha.
L12 12 Pwt 30:4 im - jih je niD Da Ha cha Biq ce hasz sza ma jim misz szam je qaB Bec cha jhwh(a do naj) e lo he cha u misz szam jiq qa He cha  
L13 13 Pwt 30:4 ´im-yihyè ni|DDaHákä BiqcË haššämäºyim miššäm yüqaBBeckä yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä ûmiššäm yiqqäHeºkä  
L14 14 Pwt 30:4 324/1068 1035/3546 9/51 32/97 91/421 246/832 6/127 1700/6220 785/2597 247/832 389/964
L15 15 Pwt 30:4 If [any] of thine be driven out unto the outmost [parts] of heaven, from thence will the LORD thy God gather thee, and from thence will he fetch thee:
L16 16 Pwt 30:4  4 If any of thine be driven out <05080> (08737) unto the outmost <07097> parts of heaven <08064>, from thence will the LORD <03068> thy God <0430> gather <06908> (08762) thee, and from thence will he fetch <03947> (08799) thee:
L01 1 Pwt 30:5   Pwt 30:5  5 A Pan <03068>, Bóg twój, <0430> <0935 przyniesie> (08689) cię do kraju <0776>, które twój ojciec <01> opętany <03423> (08804) i będziesz mieć <03423> (08804 ) to, a on zrobi ci dobrze <03190> (08689) i pomnożyć <07235> (08689) ciebie ponad twoich przodków <01>.                                                                                      
L02 2 Pwt 30:5 Sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą przodkowie twoi otrzymali w posiadanie, abyś ją odzyskał; uczyni cię szczęśliwym i rozmnoży cię bardziej niż twoich przodków.
L03 3 Pwt 30:5 וֶהֱבִֽיאֲךָ֞ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ אֶל־ הָאָ֛רֶץ אֲשֶׁר־ יָרְשׁ֥וּ אֲבֹתֶ֖יךָ וִֽירִשְׁתָּ֑הּ וְהֵיטִֽבְךָ֥ וְהִרְבְּךָ֖ מֵאֲבֹתֶֽיךָ׃
L04 4 Pwt 30:5 וֶ/הֱבִֽיאֲ/ךָ֞ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֗י/ךָ אֶל־ הָ/אָ֛רֶץ אֲשֶׁר־ יָרְשׁ֥וּ אֲבֹתֶ֖י/ךָ וִֽ/ירִשְׁתָּ֑/הּ וְ/הֵיטִֽבְ/ךָ֥ וְ/הִרְבְּ/ךָ֖ מֵ/אֲבֹתֶֽי/ךָ׃
L05 5 Pwt 30:5 we•he•wi•'a•<Cha> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha, el- ha•'<A>•rec a•<szer>- ja•re•<szu> 'a•wo•<Te>•cha wi•risz•<Ta>; we•he•tiw•<Cha> we•hir•be•<Cha> me•'a•wo•<Te>•cha.
L06 6 Pwt 30:5 H0935H0935 H3068H3068 H0430H0430 H0413H0413 H0776H0776 H0834H0834 H3423H3423 H0001H0001 H3423H3423 H3190H3190 H7235H7235 H0001H0001
L07 7 Pwt 30:5 abide Jehovah angels about common after cast out chief cast out be accepted abundance  chief
L08 8 Pwt 30:5 przestrzegać Jahwe anioły o wspólny po wypędzał szef wypędzał zostać zaakceptowane obfitość szef
L09 9 Pwt 30:5 will bring And the LORD thy God into thee into the land which possessed which thy fathers and thou shalt possess it and he will do thee good and multiply thee above thy fathers
L10 10 Pwt 30:5 przyniesie A Pan Bóg twój, w cię do kraju który opętany których ojcowie twoi a ty będziesz posiadać ona i on zrobi ci dobrze i rozmnażajcie się ci powyżej twoich ojców
L11 11 Pwt 30:5 ve·he·vi·'a·Cha Yah·weh 'e·lo·Hei·cha, el- ha·'A·retz a·Sher- ya·re·Shu 'a·vo·Tei·cha vi·rish·Tah; ve·hei·tiv·Cha ve·hir·be·Cha me·'a·vo·Tei·cha.
L12 12 Pwt 30:5 we he wi a cha jhwh(a do naj) e lo he cha el - ha a rec a szer - jar szu a wo te cha wi risz Ta we he tiw cha we hir Be cha me a wo te cha    
L13 13 Pwt 30:5 wehébî|´ákä yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä ´el-hä´äºrec ´ášer-yäršû ´ábötʺkä wî|rišTäh wühê†i|bkä wühirBükä më´ábötʺkä    
L14 14 Pwt 30:5 604/2550 1701/6220 786/2597 1649/5500 821/2502 1861/5499 93/230 403/1212 94/230 38/112 65/226 404/1212
L15 15 Pwt 30:5 And the LORD thy God will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it; and he will do thee good, and multiply thee above thy fathers.
L16 16 Pwt 30:5  5 And the LORD <03068> thy God <0430> will bring <0935> (08689) thee into the land <0776> which thy fathers <01> possessed <03423> (08804), and thou shalt possess <03423> (08804) it; and he will do thee good <03190> (08689), and multiply <07235> (08689) thee above thy fathers <01>.
L01 1 Pwt 30:6   Pwt 30:6  6 Pan <03068>, Bóg twój, <0430> będzie obrzezany <04135> (08804) serce twoje <03824>, a serce <03824> nasion twego <02233>, kochać <0157> (08800) Pan < 03068>, Bóg twój, <0430> z całego serca <03824>, z całej duszy twojej <05315>, abyś żyć <02416>.                                                                                      
L02 2 Pwt 30:6 Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twego serca i serca twych potomków, żebyś miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył.
L03 3 Pwt 30:6 וּמָ֨ל יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ אֶת־ לְבָבְךָ֖ וְאֶת־ לְבַ֣ב זַרְעֶ֑ךָ לְאַהֲבָ֞ה אֶת־ יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ בְּכָל־ לְבָבְךָ֥ וּבְכָל־ נַפְשְׁךָ֖ לְמַ֥עַן חַיֶּֽיךָ׃
L04 4 Pwt 30:6 וּ/מָ֨ל יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛י/ךָ אֶת־ לְבָבְ/ךָ֖ וְ/אֶת־ לְבַ֣ב זַרְעֶ֑/ךָ לְ/אַהֲבָ֞/ה אֶת־ יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛י/ךָ בְּ/כָל־ לְבָבְ/ךָ֥ וּ/בְ/כָל־ נַפְשְׁ/ךָ֖ לְמַ֥עַן חַיֶּֽי/ךָ׃
L05 5 Pwt 30:6 u•<Mal> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha et- le•wa•we•<Cha> we•'<Et> le•<waw> zar•'<E>•cha; le•'a•ha•<wa> et- <jah>•we 'e•lo•<He>•cha be•chol le•wa•we•<Cha> u•we•<Chol> naf•sze•<Cha> le•<Ma>•'an chai•<je>•cha.
L06 6 Pwt 30:6 H4135H4135 H3068H3068 H0430H0430 H0853H0853 H3824H3824 H0853H0853 H3824H3824 H2233H2233 H0157H0157 H0853H0853 H3068H3068 H0430H0430 H3605H3605 H3824H3824 H3605H3605 H5315H5315 H4616H4616 H2416H2416
L07 7 Pwt 30:6 circumcise Jehovah angels heart heart child loved Jehovah angels all manner heart all manner any because of age
L08 8 Pwt 30:6 obrzezać Jahwe anioły serce serce dziecko kochany Jahwe anioły wszelkiego rodzaju serce wszelkiego rodzaju każdy z powodu wiek
L09 9 Pwt 30:6 will circumcise And the LORD thy God thine heart and the heart of thy seed to love the LORD thy God all with all thine heart all and with all thy soul so that thou mayest live
L10 10 Pwt 30:6 będzie obrzezać A Pan Bóg twój, serce twoje i serce z twoim potomstwem kochać Pan Bóg twój, wszystko z całego serca swego wszystko iz całej duszy twojej tak abyś żyć
L11 11 Pwt 30:6 u·Mal Yah·weh 'e·lo·Hei·cha et- le·va·ve·Cha ve·'Et le·Vav zar·'E·cha; le·'a·ha·Vah et- Yah·weh 'e·lo·Hei·cha be·chol le·va·ve·Cha u·ve·Chol naf·she·Cha le·Ma·'an chai·Yei·cha.
L12 12 Pwt 30:6 u mal jhwh(a do naj) e lo he cha et - le waw cha we et - le waw za re cha le a ha wa et - jhwh(a do naj) e lo he cha Be chol - le waw cha u we chol - naf sze cha le ma an Haj je cha          
L13 13 Pwt 30:6 ûmäl yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä ´et-lübäbkä wü´et-lübab zar`eºkä lü´ahábâ ´et-yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä Bükol-lübäbkä ûbükol-napšükä lümaº`an Hayyʺkä          
L14 14 Pwt 30:6 21/36 1702/6220 787/2597 4118/11047 49/252 4119/11047 50/252 109/230 39/207 4120/11047 1703/6220 788/2597 1563/5415 51/252 1564/5415 204/751 74/272 130/499
L15 15 Pwt 30:6 And the LORD thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, that thou mayest live.
L16 16 Pwt 30:6  6 And the LORD <03068> thy God <0430> will circumcise <04135> (08804) thine heart <03824>, and the heart <03824> of thy seed <02233>, to love <0157> (08800) the LORD <03068> thy God <0430> with all thine heart <03824>, and with all thy soul <05315>, that thou mayest live <02416>.
L01 1 Pwt 30:7   Pwt 30:7  7 A Pan <03068>, Bóg twój, <0430> położy <05414> (08804) wszystkie te przekleństwa <0423> na twoich wrogów <0341> (08802) i na tych, którzy nienawidzą <08130> (08802) ciebie, który prześladowani <07291> (08804) tobie.                                                                                        
L02 2 Pwt 30:7 Wszystkie te przekleństwa ześle Pan, Bóg twój, na twoich wrogów i na tych, którzy cię nienawidzą i będą prześladować.
L03 3 Pwt 30:7 וְנָתַן֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ אֵ֥ת כָּל־ הָאָל֖וֹת הָאֵ֑לֶּה עַל־ אֹיְבֶ֥יךָ וְעַל־ שֹׂנְאֶ֖יךָ אֲשֶׁ֥ר רְדָפֽוּךָ׃
L04 4 Pwt 30:7 וְ/נָתַן֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔י/ךָ אֵ֥ת כָּל־ הָ/אָל֖וֹת הָ/אֵ֑לֶּה עַל־ אֹיְבֶ֥י/ךָ וְ/עַל־ שֹׂנְאֶ֖י/ךָ אֲשֶׁ֥ר רְדָפֽוּ/ךָ׃
L05 5 Pwt 30:7 we•na•<Tan> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha, 'et kol- ha•'a•<Lot> ha•'<El>•le; al- 'o•je•<we>•cha we•'al- so•ne•'<e>•cha 'a•<szer> re•da•<Fu>•cha.
L06 6 Pwt 30:7 H5414H5414 H3068H3068 H0430H0430 H0853H0853 H3605H3605 H0423H0423 H0428H0428 H5921H5921 H0341H0341 H5921H5921 H8130H8130 H0834H0834 H7291H7291
L07 7 Pwt 30:7 add Jehovah angels all manner curse another above enemy above enemy after chase
L08 8 Pwt 30:7 dodać Jahwe anioły wszelkiego rodzaju przeklinać inny powyżej wróg powyżej wróg po pościg
L09 9 Pwt 30:7 will put And the LORD thy God all all these curses these upon upon thine enemies and and on them that hate who thee which persecuted
L10 10 Pwt 30:7 wprowadzi A Pan Bóg twój, wszystko wszystkie te przekleństwa te na od twoich wrogów i i na tych, którzy nienawidzą kto ci, który prześladowany
L11 11 Pwt 30:7 ve·na·Tan Yah·weh 'e·lo·Hei·cha, 'et kol- ha·'a·Lot ha·'El·leh; al- 'o·ye·Vei·cha ve·'al- so·ne·'Ei·cha 'a·Sher re·da·Fu·cha.
L12 12 Pwt 30:7 we na tan jhwh(a do naj) e lo he cha et Kol - ha a lot ha el le al - oj we cha we al - so ne cha a szer re da fu cha      
L13 13 Pwt 30:7 wünätan yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä ´ët Kol-hä´älôt hä´ëºllè `al-´öybʺkä wü`al-Sön´Êºkä ´ášer rüdäpûºkä      
L14 14 Pwt 30:7 637/2007 1704/6220 789/2597 4121/11047 1565/5415 14/36 259/745 1500/5759 48/280 1501/5759 33/145 1862/5499 24/143
L15 15 Pwt 30:7 And the LORD thy God will put all these curses upon thine enemies, and on them that hate thee, which persecuted thee.
L16 16 Pwt 30:7  7 And the LORD <03068> thy God <0430> will put <05414> (08804) all these curses <0423> upon thine enemies <0341> (08802), and on them that hate <08130> (08802) thee, which persecuted <07291> (08804) thee.
L01 1 Pwt 30:8   Pwt 30:8  8 A ty będziesz powrót <07725> (08799) i słuchać <08085> (08804) głos <06963> Pana <03068> i zrobić <06213> (08804) wszystkie jego przykazania <04687>, którą polecenie <06680 > (08764) ci ten dzień <03117>.                                                                                          
L02 2 Pwt 30:8 Ty znowu będziesz słuchał głosu Pana, wypełniając wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję.
L03 3 Pwt 30:8 וְאַתָּ֣ה תָשׁ֔וּב וְשָׁמַעְתָּ֖ בְּק֣וֹל יְהוָ֑ה וְעָשִׂ֙יתָ֙ אֶת־ כָּל־ מִצְוֹתָ֔יו אֲשֶׁ֛ר אָנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּֽוֹם׃
L04 4 Pwt 30:8 וְ/אַתָּ֣ה תָשׁ֔וּב וְ/שָׁמַעְתָּ֖ בְּ/ק֣וֹל יְהוָ֑ה וְ/עָשִׂ֙יתָ֙ אֶת־ כָּל־ מִצְוֹתָ֔י/ו אֲשֶׁ֛ר אָנֹכִ֥י מְצַוְּ/ךָ֖ הַ/יּֽוֹם׃
L05 5 Pwt 30:8 we•'at•<Ta> ta•<szuw>, we•sza•ma'•<Ta> be•<Kol> <jah>•we; we•'a•<Si>•ta et- kol- mic•wo•<Taw>, 'a•<szer> 'a•no•<Chi> me•caw•we•<Cha> hai•<jom>.
L06 6 Pwt 30:8 H0859H0859 H7725H7725 H8085H8085 H6963H6963 H3068H3068 H6213H6213 H0853H0853 H3605H3605 H4687H4687 H0834H0834 H0595H0595 H6680H6680 H3117H3117
L07 7 Pwt 30:8 you break attentively aloud Jehovah accomplish all manner commanded after I appoint age
L08 8 Pwt 30:8 ty złamać uważnie głośno Jahwe zrealizować wszelkiego rodzaju przykazał po Ja powołać wiek
L09 9 Pwt 30:8 and you And thou shalt return and obey the voice of the LORD and do all all his commandments which I which I command thee this day
L10 10 Pwt 30:8 a ty A ty zamian obrócisz i być posłusznym głos Pana i zrobić wszystko wszystkie przykazania jego który Ja co wam przykazuję ciebie ten dzień
L11 11 Pwt 30:8 ve·'at·Tah ta·Shuv, ve·sha·ma'·Ta be·Kol Yah·weh; ve·'a·Si·ta et- kol- mitz·vo·Tav, 'a·Sher 'a·no·Chi me·tzav·ve·Cha hai·Yom.
L12 12 Pwt 30:8 we aT Ta ta szuw we sza ma Ta Be qol jhwh(a do naj) we a si ta et - Kol - mic wo taw a szer a no chi me caw we cha haj jom
L13 13 Pwt 30:8 wü´aTTâ täšûb wüšäma`Tä Büqôl yhwh(´ädönäy) wü`äSîºtä ´et-Kol-micwötäyw ´ášer ´änökî mücawwükä hayyôm
L14 14 Pwt 30:8 254/1080 176/1041 231/1154 100/507 1705/6220 843/2617 4122/11047 1566/5415 56/178 1863/5499 133/359 241/491 641/2302
L15 15 Pwt 30:8 And thou shalt return and obey the voice of the LORD, and do all his commandments which I command thee this day.
L16 16 Pwt 30:8  8 And thou shalt return <07725> (08799) and obey <08085> (08804) the voice <06963> of the LORD <03068>, and do <06213> (08804) all his commandments <04687> which I command <06680> (08764) thee this day <03117>.
L01 1 Pwt 30:9   Pwt 30:9  9 A Pan <03068>, Bóg twój, <0430> uczyni cię bogaty <03498> (08689) w każdej pracy <04639> z twojej ręki <03027>, w owocach <06529> ciała twego <0990>, aw owoc <06529> z twoich krów <0929>, a także w owocach <06529> ziemi twojego <0127>, dla dobrego <02896>: dla Pana <03068> ponownie <07725> (08799) radować <07797> (08800) nad tobą na dobre <02896>, jak radował <07797> (08804) przez ojców twoich <01>:                                                                        
L02 2 Pwt 30:9 Pan, Bóg twój, poszczęści tobie w każdym poczynaniu twej ręki, w owocach twego łona, przychówku bydła i płodach ziemi. Bo Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia ci dobrodziejstw, jak cieszył się wyświadczając je twoim przodkom,
L03 3 Pwt 30:9 וְהוֹתִֽירְךָ֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ בְּכֹ֣ל ׀ מַעֲשֵׂ֣ה יָדֶ֗ךָ בִּפְרִ֨י בִטְנְךָ֜ וּבִפְרִ֧י בְהֶמְתְּךָ֛ וּבִפְרִ֥י אַדְמָתְךָ֖ לְטוֹבָ֑ה כִּ֣י ׀ יָשׁ֣וּב יְהוָ֗ה לָשׂ֤וּשׂ עָלֶ֙יךָ֙ לְט֔וֹב כַּאֲשֶׁר־ שָׂ֖שׂ עַל־ אֲבֹתֶֽיךָ׃
L04 4 Pwt 30:9 וְ/הוֹתִֽירְ/ךָ֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהֶ֜י/ךָ בְּ/כֹ֣ל ׀ מַעֲשֵׂ֣ה יָדֶ֗/ךָ בִּ/פְרִ֨י בִטְנְ/ךָ֜ וּ/בִ/פְרִ֧י בְהֶמְתְּ/ךָ֛ וּ/בִ/פְרִ֥י אַדְמָתְ/ךָ֖ לְ/טוֹבָ֑ה כִּ֣י ׀ יָשׁ֣וּב יְהוָ֗ה לָ/שׂ֤וּשׂ עָלֶ֙י/ךָ֙ לְ/ט֔וֹב כַּ/אֲשֶׁר־ שָׂ֖שׂ עַל־ אֲבֹתֶֽי/ךָ׃
L05 5 Pwt 30:9 we•ho•ti•re•<Cha> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha be•<Chol> ma•'a•<Se> ja•<De>•cha, bif•<Ri> wit•ne•<Cha> u•wif•<Ri> we•hem•te•<Cha> u•wif•<Ri> 'ad•ma•te•<Cha> le•to•<wa>; ki ja•<szuw> <jah>•we la•<Sus> 'a•<Le>•cha le•<Tow>, ka•'a•<szer>- sas al- 'a•wo•<Te>•cha.
L06 6 Pwt 30:9 H3498H3498 H3068H3068 H0430H0430 H3605H3605 H4639H4639 H3027H3027 H6529H6529 H0990H0990 H6529H6529 H0929H0929 H6529H6529 H0127H0127 H2896H2896 H3588H3588 H7725H7725 H3068H3068 H7797H7797 H5921H5921 H2896H2896 H0834H0834 H7797H7797 H5921H5921 H0001H0001
L07 7 Pwt 30:9 excel Jehovah angels all manner act able reward belly reward beast reward country beautiful inasmuch break Jehovah be glad above beautiful after be glad above chief
L08 8 Pwt 30:9 excel Jahwe anioły wszelkiego rodzaju działać w stanie nagradzać brzuch nagradzać bestia nagradzać kraj piękny ponieważ złamać Jahwe Chętnie powyżej piękny po Chętnie powyżej szef
L09 9 Pwt 30:9 will make thee plenteous And the LORD thy God all in every work of thine hand in the fruit of thy body and in the fruit of thy cattle and in the fruit of thy land for good for will again for the LORD rejoice over over thee for good he as he rejoiced over over thy fathers
L10 10 Pwt 30:9 uczyni cię bogaty A Pan Bóg twój, wszystko w każdej pracy z twojej ręki w owocach twego ciała i owoców z twoich krów i owoców z twojej ziemi dla dobra dla ponownie dla Pana cieszyć przez nad tobą na dobre on jak radował przez przez twoich przodków
L11 11 Pwt 30:9 ve·ho·ti·re·Cha Yah·weh 'e·lo·Hei·cha be·Chol ma·'a·Seh ya·De·cha, bif·Ri vit·ne·Cha u·vif·Ri ve·hem·te·Cha u·vif·Ri 'ad·ma·te·Cha le·to·Vah; ki ya·Shuv Yah·weh la·Sus 'a·Lei·cha le·Tov, ka·'a·Sher- sas al- 'a·vo·Tei·cha.
L12 12 Pwt 30:9 we ho tir cha jhwh(a do naj) e lo he cha Be chol ma a se ja de cha Bif ri wit ne cha u wif ri we hem Te cha u wif ri ad mat cha le to wa Ki ja szuw jhwh(a do naj) la sus a le cha le tow Ka a szer - sas al - a wo te cha    
L13 13 Pwt 30:9 wühôtî|rkä yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä Büköl ma`áSË yädeºkä Biprî bi†nükä ûbiprî bühemTükä ûbiprî ´admätkä lü†ôbâ yäšûb yhwh(´ädönäy) läSûS `älʺkä lü†ôb Ka´ášer-SäS `al-´ábötʺkä    
L14 14 Pwt 30:9 33/107 1706/6220 790/2597 1567/5415 64/235 368/1608 40/119 13/72 41/119 102/190 42/119 90/225 84/561 997/4478 177/1041 1707/6220 3/27 1502/5759 85/561 1864/5499 4/27 1503/5759 405/1212
L15 15 Pwt 30:9 And the LORD thy God will make thee plenteous in every work of thine hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy land, for good: for the LORD will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over thy fathers:
L16 16 Pwt 30:9  9 And the LORD <03068> thy God <0430> will make thee plenteous <03498> (08689) in every work <04639> of thine hand <03027>, in the fruit <06529> of thy body <0990>, and in the fruit <06529> of thy cattle <0929>, and in the fruit <06529> of thy land <0127>, for good <02896>: for the LORD <03068> will again <07725> (08799) rejoice <07797> (08800) over thee for good <02896>, as he rejoiced <07797> (08804) over thy fathers <01>:
L01 1 Pwt 30:10   Pwt 30:10  10 Jeśli będziesz słuchać <08085> (08799) do głosu <06963> Pana <03068>, Bóg twój, <0430>, aby utrzymać <08104> (08800) Jego przykazania <04687> i jego statut <02708>, które są napisany <03789> (08803) w tej książce <05612> prawa <08451>, a jeśli ty kolei <07725> (08799) Panu <03068>, Bóg twój, <0430> z całego serca <03824> oraz z całej duszy twojej <05315>.                                                                            
L02 2 Pwt 30:10 jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy.
L03 3 Pwt 30:10 כִּ֣י תִשְׁמַ֗ע בְּקוֹל֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לִשְׁמֹ֤ר מִצְוֹתָיו֙ וְחֻקֹּתָ֔יו הַכְּתוּבָ֕ה בְּסֵ֥פֶר הַתּוֹרָ֖ה הַזֶּ֑ה כִּ֤י תָשׁוּב֙ אֶל־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכָל־ לְבָבְךָ֖ וּבְכָל־ נַפְשֶֽׁךָ׃ פ
L04 4 Pwt 30:10 כִּ֣י תִשְׁמַ֗ע בְּ/קוֹל֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔י/ךָ לִ/שְׁמֹ֤ר מִצְוֹתָי/ו֙ וְ/חֻקֹּתָ֔י/ו הַ/כְּתוּבָ֕ה בְּ/סֵ֥פֶר הַ/תּוֹרָ֖ה הַ/זֶּ֑ה כִּ֤י תָשׁוּב֙ אֶל־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔י/ךָ בְּ/כָל־ לְבָבְ/ךָ֖ וּ/בְ/כָל־ נַפְשֶֽׁ/ךָ׃ פ
L05 5 Pwt 30:10 ki tisz•<Ma>', be•kOl <jah>•we 'e•lo•<He>•cha, lisz•<Mor> mic•wo•<Taw> we•chuk•ko•<Taw>, hak•ke•tu•<wa> be•<Se>•fer hat•to•<Ra> haz•<Ze>; ki ta•<szuw> el- <jah>•we 'e•lo•<He>•cha, be•chol le•wa•we•<Cha> u•we•<Chol> naf•<sze>•cha. <Pe>
L06 6 Pwt 30:10 H3588H3588 H8085H8085 H6963H6963 H3068H3068 H0430H0430 H8104H8104 H4687H4687 H2708H2708 H3789H3789 H5612H5612 H8451H8451 H2088H2088 H3588H3588 H7725H7725 H0413H0413 H3068H3068 H0430H0430 H3605H3605 H3824H3824 H3605H3605 H5315H5315
L07 7 Pwt 30:10 inasmuch attentively aloud Jehovah angels beward commanded appointed describe bill bullock he inasmuch break about Jehovah angels all manner heart all manner any
L08 8 Pwt 30:10 ponieważ uważnie głośno Jahwe anioły beward przykazał wyznaczony opisać rachunek byczek on ponieważ złamać o Jahwe anioły wszelkiego rodzaju serce wszelkiego rodzaju każdy
L09 9 Pwt 30:10 if If thou shalt hearken unto the voice of the LORD thy God to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law this if [and] if thou turn to unto the LORD thy God all with all thine heart all and with all thy soul
L10 10 Pwt 30:10 jeśli Jeśli będziesz słuchać do głosu Pana Bóg twój, aby utrzymać Jego przykazania i jego statut które są napisane w tej książce prawa to jeśli [I] jeśli ty kolei do Panu Bóg twój, wszystko z całego serca swego wszystko iz całej duszy twojej
L11 11 Pwt 30:10 ki tish·Ma', be·kOl Yah·weh 'e·lo·Hei·cha, lish·Mor mitz·vo·Tav ve·chuk·ko·Tav, hak·ke·tu·Vah be·Se·fer hat·to·Rah haz·Zeh; ki ta·Shuv el- Yah·weh 'e·lo·Hei·cha, be·chol le·va·ve·Cha u·ve·Chol naf·She·cha. Peh
L12 12 Pwt 30:10 Ki tisz ma Be qol jhwh(a do naj) e lo he cha lisz mor mic wo taw we Huq qo taw haK Ke tu wa Be se fer haT To ra haz ze Ki ta szuw el - jhwh(a do naj) e lo he cha Be chol - le waw cha u we chol - naf sze cha P
L13 13 Pwt 30:10 tišma` Büqôl yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä lišmör micwötäyw wüHuqqötäyw haKKütûbâ Büsëºper haTTôrâ hazzè täšûb ´el-yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä Bükol-lübäbkä ûbükol-napšeºkä P
L14 14 Pwt 30:10 998/4478 232/1154 101/507 1708/6220 791/2597 144/468 57/178 55/105 34/225 16/184 48/216 328/1176 999/4478 178/1041 1650/5500 1709/6220 792/2597 1568/5415 52/252 1569/5415 205/751
L15 15 Pwt 30:10 If thou shalt hearken unto the voice of the LORD thy God, to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law, [and] if thou turn unto the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul.
L16 16 Pwt 30:10  10 If thou shalt hearken <08085> (08799) unto the voice <06963> of the LORD <03068> thy God <0430>, to keep <08104> (08800) his commandments <04687> and his statutes <02708> which are written <03789> (08803) in this book <05612> of the law <08451>, and if thou turn <07725> (08799) unto the LORD <03068> thy God <0430> with all thine heart <03824>, and with all thy soul <05315>.
L01 1 Pwt 30:11   Pwt 30:11  11 W tym przykazaniu <04687>, którą polecenie <06680> (08764) ci to dzień <03117>, to] nie kryje <06381> (08737) z tobą, nie jest też daleko <07350>.                                                                                                
L02 2 Pwt 30:11 Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem.
L03 3 Pwt 30:11 כִּ֚י הַמִּצְוָ֣ה הַזֹּ֔את אֲשֶׁ֛ר אָנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּ֑וֹם לֹֽא־ נִפְלֵ֥את הִוא֙ מִמְּךָ֔ וְלֹ֥א רְחֹקָ֖ה הִֽוא׃
L04 4 Pwt 30:11 כִּ֚י הַ/מִּצְוָ֣ה הַ/זֹּ֔את אֲשֶׁ֛ר אָנֹכִ֥י מְצַוְּ/ךָ֖ הַ/יּ֑וֹם לֹֽא־ נִפְלֵ֥את הִוא֙ מִמְּ/ךָ֔ וְ/לֹ֥א רְחֹקָ֖ה הִֽוא׃
L05 5 Pwt 30:11 ki ham•mic•<wa> haz•<Zot>, 'a•<szer> 'a•no•<Chi> me•caw•we•<Cha> hai•<jom>; lo- nif•<Let> hi mi•me•<Cha>, we•<Lo> re•cho•<Ka> hi
L06 6 Pwt 30:11 H3588H3588 H4687H4687 H2063H2063 H0834H0834 H0595H0595 H6680H6680 H3117H3117 H3808H3808 H6381H6381 H1931H1931 H4480H4480 H3808H3808 H7350H7350 H1931H1931
L07 7 Pwt 30:11 inasmuch commanded likewise after I appoint age before accomplish he above before far abroad he
L08 8 Pwt 30:11 ponieważ przykazał podobnie po Ja powołać wiek przed zrealizować on powyżej przed daleko za granicą on
L09 9 Pwt 30:11 for For this commandment likewise which I which I command thee this day nor it [is] not hidden he too nor from thee neither [is] it far off he
L10 10 Pwt 30:11 dla W tym przykazaniu podobnie który Ja co wam przykazuję ciebie ten dzień ani to [jest] nie kryje on zbyt ani od ciebie ani [jest] to daleko on
L11 11 Pwt 30:11 ki ham·mitz·Vah haz·Zot, 'a·Sher 'a·no·Chi me·tzav·ve·Cha hai·Yom; lo- nif·Let hi mi·me·Cha, ve·Lo re·cho·Kah hi
L12 12 Pwt 30:11 Ki ham mic wa haz zot a szer a no chi me caw we cha haj jom lo - nif let hiw mim me cha we lo re Ho qa hiw
L13 13 Pwt 30:11 hammicwâ hazzö´t ´ášer ´änökî mücawwükä hayyôm lö|´-niplë´t hiw´ mimmükä wülö´ rüHöqâ hiw´
L14 14 Pwt 30:11 1000/4478 58/178 162/603 1865/5499 134/359 242/491 642/2302 1301/5164 11/71 618/1867 389/1215 1302/5164 12/85 619/1867
L15 15 Pwt 30:11 For this commandment which I command thee this day, it [is] not hidden from thee, neither [is] it far off.
L16 16 Pwt 30:11  11 For this commandment <04687> which I command <06680> (08764) thee this day <03117>, it is] not hidden <06381> (08737) from thee, neither is it far off <07350>.
L01 1 Pwt 30:12   Pwt 30:12  12 Nie jest w niebie <08064>, abyś powiedzieć <0559> (08800) Kto pójdzie <05927> (08799) dla nas wstąpi do nieba <08064> i przynieść <03947> (08799) to do nas , że będziemy słuchać <08085> (08686) go i zrobić <06213> (08799) to?                                                                                        
L02 2 Pwt 30:12 Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je.
L03 3 Pwt 30:12 לֹ֥א בַשָּׁמַ֖יִם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַעֲלֶה־ לָּ֤נוּ הַשָּׁמַ֙יְמָה֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַעֲשֶֽׂנָּה׃
L04 4 Pwt 30:12 לֹ֥א בַ/שָּׁמַ֖יִם הִ֑וא לֵ/אמֹ֗ר מִ֣י יַעֲלֶה־ לָּ֤/נוּ הַ/שָּׁמַ֙יְמָ/ה֙ וְ/יִקָּחֶ֣/הָ לָּ֔/נוּ וְ/יַשְׁמִעֵ֥/נוּ אֹתָ֖/הּ וְ/נַעֲשֶֽׂ/נָּה׃
L05 5 Pwt 30:12 lo wasz•sza•<Ma>•jim hi le•<Mor>, mi ja•'a•le <La>•nu hasz•sza•<Maj>•ma we•jik•ka•<Che>•ha <La>•nu, we•jasz•mi•'<E>•nu 'o•<Ta> we•na•'a•<Sen>•na.
L06 6 Pwt 30:12 H3808H3808 H8064H8064 H1931H1931 H0559H0559 H4310H4310 H5927H5927 H0000 H8064H8064 H3947H3947 H0000 H8085H8085 H0853H0853 H6213H6213
L07 7 Pwt 30:12 before air he answer any  arise  air accept attentively accomplish
L08 8 Pwt 30:12 przed powietrze on odpowiedź każdy powstać powietrze przyjąć uważnie zrealizować
L09 9 Pwt 30:12 not It [is] not in heaven you should that thou shouldest say Who Who shall go up for us to heaven and bring it unto us that we may hear it and do
L10 10 Pwt 30:12 nie To [jest] nie w niebie powinieneś abyś powiedzieć Kto Kto pójdzie w górę dla nas wstąpi do nieba i przynieść to do nas, że będziemy słuchać to i zrobić
L11 11 Pwt 30:12 lo vash·sha·Ma·yim hi le·Mor, mi ya·'a·leh- La·nu hash·sha·May·mah ve·yik·ka·Che·ha La·nu, ve·yash·mi·'E·nu 'o·Tah ve·na·'a·Sen·nah.
L12 12 Pwt 30:12 lo wasz sza ma jim hiw le mor mi ja a le - lla nu hasz sza maj ma we jiq qa He ha lla nu we jasz mi e nu o ta we na a sen na  
L13 13 Pwt 30:12 lö´ baššämaºyim hiw´ lë´mör ya`álè-lläºnû haššämaºymâ wüyiqqäHeºhä lläºnû wüyašmì`ëºnû ´ötäh wüna`áSeºnnâ  
L14 14 Pwt 30:12 1303/5164 92/421 620/1867 1341/5298 53/422 198/883 1792/6522 93/421 390/964 1793/6522 233/1154 4123/11047 844/2617
L15 15 Pwt 30:12 It [is] not in heaven, that thou shouldest say, Who shall go up for us to heaven, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?
L16 16 Pwt 30:12  12 It is not in heaven <08064>, that thou shouldest say <0559> (08800), Who shall go up <05927> (08799) for us to heaven <08064>, and bring <03947> (08799) it unto us, that we may hear <08085> (08686) it, and do <06213> (08799) it?
L01 1 Pwt 30:13   Pwt 30:13  13 nie jest za <05676> morze <03220>, abyś powiedzieć <0559> (08800) Kto pójdzie <05674> (08799) na <05676> morze <03220> dla nas, i przynieść <03947 > (08799) to do nas, że będziemy słuchać <08085> (08686) go i zrobić <06213> (08799) to?                                                                                        
L02 2 Pwt 30:13 I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je.
L03 3 Pwt 30:13 וְלֹֽא־ מֵעֵ֥בֶר לַיָּ֖ם הִ֑וא לֵאמֹ֗ר מִ֣י יַעֲבָר־ לָ֜נוּ אֶל־ עֵ֤בֶר הַיָּם֙ וְיִקָּחֶ֣הָ לָּ֔נוּ וְיַשְׁמִעֵ֥נוּ אֹתָ֖הּ וְנַעֲשֶֽׂנָּה׃
L04 4 Pwt 30:13 וְ/לֹֽא־ מֵ/עֵ֥בֶר לַ/יָּ֖ם הִ֑וא לֵ/אמֹ֗ר מִ֣י יַעֲבָר־ לָ֜/נוּ אֶל־ עֵ֤בֶר הַ/יָּם֙ וְ/יִקָּחֶ֣/הָ לָּ֔/נוּ וְ/יַשְׁמִעֵ֥/נוּ אֹתָ֖/הּ וְ/נַעֲשֶֽׂ/נָּה׃
L05 5 Pwt 30:13 we•lo- me•'<E>•wer lai•<jam> hi le•<Mor>, mi ja•'a•wor- <La>•nu el- '<E>•wer hai•<jam> we•jik•ka•<Che>•ha <La>•nu, we•jasz•mi•'<E>•nu 'o•<Ta> we•na•'a•<Sen>•na.
L06 6 Pwt 30:13 H3808H3808 H5676H5676 H3220H3220 H1931H1931 H0559H0559 H4310H4310 H5674H5674 H0000 H0413H0413 H5676H5676 H3220H3220 H3947H3947 H0000 H8085H8085 H0853H0853 H6213H6213
L07 7 Pwt 30:13 before beyond sea he answer any  alienate about beyond sea accept attentively accomplish
L08 8 Pwt 30:13 przed poza morze on odpowiedź każdy zrazić o poza morze przyjąć uważnie zrealizować
L09 9 Pwt 30:13 Nor Neither [is] it beyond the sea you should that thou shouldest say Who Who shall go about over the sea for us and bring it unto us that we may hear it and do
L10 10 Pwt 30:13 Ani Ani [jest] to poza morze powinieneś abyś powiedzieć Kto Kto pójdzie o przez morze dla nas i przynieść to do nas, że będziemy słuchać to i zrobić
L11 11 Pwt 30:13 ve·lo- me·'E·ver lai·Yam hi le·Mor, mi ya·'a·vor- La·nu el- 'E·ver hai·Yam ve·yik·ka·Che·ha La·nu, ve·yash·mi·'E·nu 'o·Tah ve·na·'a·Sen·nah.
L12 12 Pwt 30:13 we lo - me e wer laj jam hiw le mor mi ja a wor - la nu el - e wer haj jam we jiq qa He ha lla nu we jasz mi e nu o ta we na a sen na      
L13 13 Pwt 30:13 wülö|´-më`ëºber layyäm hiw´ lë´mör ya`ábor-läºnû ´el-`ëºber hayyäm wüyiqqäHeºhä lläºnû wüyašmì`ëºnû ´ötäh wüna`áSeºnnâ      
L14 14 Pwt 30:13 1304/5164 24/88 83/396 621/1867 1342/5298 54/422 122/550 1794/6522 1651/5500 25/88 84/396 391/964 1795/6522 234/1154 4124/11047 845/2617
L15 15 Pwt 30:13 Neither [is] it beyond the sea, that thou shouldest say, Who shall go over the sea for us, and bring it unto us, that we may hear it, and do it?
L16 16 Pwt 30:13  13 Neither is it beyond <05676> the sea <03220>, that thou shouldest say <0559> (08800), Who shall go <05674> (08799) over <05676> the sea <03220> for us, and bring <03947> (08799) it unto us, that we may hear <08085> (08686) it, and do <06213> (08799) it?
L01 1 Pwt 30:14   Pwt 30:14  14 Ale słowo <01697> jest bardzo <03966> prawie <07138> tobie, w twoich ustach <06310>, aw twoim sercu <03824>, abyś robić <06213> (08800) to.                                                                                                
L02 2 Pwt 30:14 Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.
L03 3 Pwt 30:14 כִּֽי־ קָר֥וֹב אֵלֶ֛יךָ הַדָּבָ֖ר מְאֹ֑ד בְּפִ֥יךָ וּבִֽלְבָבְךָ֖ לַעֲשֹׂתֽוֹ׃ ס
L04 4 Pwt 30:14 כִּֽי־ קָר֥וֹב אֵלֶ֛י/ךָ הַ/דָּבָ֖ר מְאֹ֑ד בְּ/פִ֥י/ךָ וּ/בִֽ/לְבָבְ/ךָ֖ לַ/עֲשֹׂתֽ/וֹ׃ ס
L05 5 Pwt 30:14 ki- ka•<Row> 'e•<Le>•cha had•da•<war> me•'<Od>; be•<Fi>•cha u•wil•wa•we•<Cha> la•'a•so•<To>. sa•<Mek>
L06 6 Pwt 30:14 H3588H3588 H7138H7138 H0413H0413 H1697H1697 H3966H3966 H6310H6310 H3824H3824 H6213H6213
L07 7 Pwt 30:14 inasmuch allied about act diligently according heart accomplish
L08 8 Pwt 30:14 ponieważ sprzymierzony o działać pilnie zgodnie serce zrealizować
L09 9 Pwt 30:14 for nigh But But the word [is] very unto thee in thy mouth and in thy heart that thou mayest do
L10 10 Pwt 30:14 dla prawie Ale Ale słowo [Jest] bardzo tobie w twoich ustach i w twoim sercu abyś robić
L11 11 Pwt 30:14 ki- ka·Rov 'e·Lei·cha had·da·Var me·'Od; be·Fi·cha u·vil·va·ve·Cha la·'a·so·To. sa·Mek
L12 12 Pwt 30:14 Ki - qa row e le cha haD Da war me od Be fi cha u wil waw cha la a so to s
L13 13 Pwt 30:14 Kî|-qärôb ´ëlʺkä haDDäbär mü´öd Büpîºkä ûbi|lbäbkä la`áSötô s
L14 14 Pwt 30:14 1001/4478 17/77 1652/5500 245/1428 75/300 120/497 53/252 846/2617
L15 15 Pwt 30:14 But the word [is] very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it.
L16 16 Pwt 30:14  14 But the word <01697> is very <03966> nigh <07138> unto thee, in thy mouth <06310>, and in thy heart <03824>, that thou mayest do <06213> (08800) it.
L01 1 Pwt 30:15   Pwt 30:15  15 Patrz <07200> (08798), postawiłem <05414> (08804) przed <06440> ci ten dzień <03117> życie <02416> i dobry <02896> i śmierć <04194> i zła <07451>;                                                                                              
L02 2 Pwt 30:15 Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.
L03 3 Pwt 30:15 רְאֵ֨ה נָתַ֤תִּי לְפָנֶ֙יךָ֙ הַיּ֔וֹם אֶת־ הַֽחַיִּ֖ים וְאֶת־ הַטּ֑וֹב וְאֶת־ הַמָּ֖וֶת וְאֶת־ הָרָֽע׃
L04 4 Pwt 30:15 רְאֵ֨ה נָתַ֤תִּי לְ/פָנֶ֙י/ךָ֙ הַ/יּ֔וֹם אֶת־ הַֽ/חַיִּ֖ים וְ/אֶת־ הַ/טּ֑וֹב וְ/אֶת־ הַ/מָּ֖וֶת וְ/אֶת־ הָ/רָֽע׃
L05 5 Pwt 30:15 re•'<e> na•<Tat>•ti le•fa•<Ne>•cha hai•<jom>, et- ha•chai•<jim> we•'<Et> hat•<Tow>; we•'<Et> ham•<Ma>•wet we•'<Et> ha•<Ra>'.
L06 6 Pwt 30:15 H7200H7200 H5414H5414 H6440H6440 H3117H3117 H0853H0853 H2416H2416 H0853H0853 H2896H2896 H0853H0853 H4194H4194 H0853H0853 H7451H7451
L07 7 Pwt 30:15 advise self add accept age age beautiful dead adversity
L08 8 Pwt 30:15 doradzać siebie dodać przyjąć wiek wiek piękny martwy przeciwność losu
L09 9 Pwt 30:15 See I have set before thee this day life and good and death and evil
L10 10 Pwt 30:15 Zobaczyć Kładę przed ciebie ten dzień życie i dobrze i śmierć i zła
L11 11 Pwt 30:15 re·'Eh na·Tat·ti le·fa·Nei·cha hai·Yom, et- ha·chai·Yim ve·'Et hat·Tov; ve·'Et ham·Ma·vet ve·'Et ha·Ra'.
L12 12 Pwt 30:15 re e na taT Ti le fa ne cha haj jom et - ha Haj jim we et - hat tow we et - ham ma wet we et - ha ra        
L13 13 Pwt 30:15 rü´Ë nätaºTTî lüpänʺkä hayyôm ´et-ha|Hayyîm wü´et-ha††ôb wü´et-hammäºwet wü´et-härä`        
L14 14 Pwt 30:15 384/1296 638/2007 609/2127 643/2302 4125/11047 131/499 4126/11047 86/561 4127/11047 24/155 4128/11047 91/665
L15 15 Pwt 30:15 See, I have set before thee this day life and good, and death and evil;
L16 16 Pwt 30:15  15 See <07200> (08798), I have set <05414> (08804) before <06440> thee this day <03117> life <02416> and good <02896>, and death <04194> and evil <07451>;
L01 1 Pwt 30:16   Pwt 30:16  16 W tym poleceniu I <06680> (08764) ci ten dzień <03117> miłość <0157> (08800) Pan <03068>, Bóg twój, <0430>, chodzić <03212> (08800) Jego drogami <01870> i zachować <08104> (08800) Jego przykazania <04687> i jego statut <02708> i Jego wyroki <04941>, abyś na żywo <02421> (08804) i pomnożyć <07235> (08804), a Pan <03068>, Bóg twój, <0430> <01288 ma błogosławić> (08765) cię w ziemi <0776> dokąd idziesz <0935> (08802) posiadać <03423> (08800) go.                                                                    
L02 2 Pwt 30:16 Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.
L03 3 Pwt 30:16 אֲשֶׁ֨ר אָנֹכִ֣י מְצַוְּךָ֮ הַיּוֹם֒ לְאַהֲבָ֞ה אֶת־ יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ לָלֶ֣כֶת בִּדְרָכָ֔יו וְלִשְׁמֹ֛ר מִצְוֹתָ֥יו וְחֻקֹּתָ֖יו וּמִשְׁפָּטָ֑יו וְחָיִ֣יתָ וְרָבִ֔יתָ וּבֵֽרַכְךָ֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בָּאָ֕רֶץ אֲשֶׁר־ אַתָּ֥ה בָא־ שָׁ֖מָּה לְרִשְׁתָּֽהּ׃
L04 4 Pwt 30:16 אֲשֶׁ֨ר אָנֹכִ֣י מְצַוְּ/ךָ֮ הַ/יּוֹם֒ לְ/אַהֲבָ֞/ה אֶת־ יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙י/ךָ֙ לָ/לֶ֣כֶת בִּ/דְרָכָ֔י/ו וְ/לִ/שְׁמֹ֛ר מִצְוֹתָ֥י/ו וְ/חֻקֹּתָ֖י/ו וּ/מִשְׁפָּטָ֑י/ו וְ/חָיִ֣יתָ וְ/רָבִ֔יתָ וּ/בֵֽרַכְ/ךָ֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔י/ךָ בָּ/אָ֕רֶץ אֲשֶׁר־ אַתָּ֥ה בָא־ שָׁ֖מָּ/ה לְ/רִשְׁתָּֽ/הּ׃
L05 5 Pwt 30:16 'a•<szer> 'a•no•<Chi> me•caw•we•<Cha> hai•jOm le•'a•ha•<wa> et- <jah>•we 'e•lo•<He>•cha la•<Le>•chet bid•ra•<Chaw>, we•lisz•<Mor> mic•wo•<Taw> we•chuk•ko•<Taw> u•misz•pa•<Taw>; we•cha•<ji>•ta we•ra•<wi>•ta, u•we•rach•<Cha> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha, ba•'<A>•rec a•<szer>- 'at•<Ta> wa- <szam>•ma le•risz•<Ta>.
L06 6 Pwt 30:16 H0834H0834 H0595H0595 H6680H6680 H3117H3117 H0157H0157 H0853H0853 H3068H3068 H0430H0430 H1980H1980 H1870H1870 H8104H8104 H4687H4687 H2708H2708 H4941H4941 H2421H2421 H7235H7235 H1288H1288 H3068H3068 H0430H0430 H0776H0776 H0834H0834 H0859H0859 H0935H0935 H8033H8033 H3423H3423
L07 7 Pwt 30:16 after I appoint age loved Jehovah angels along along beward commanded appointed adversary keep leave abundance  abundantly Jehovah angels common after you abide in it cast out
L08 8 Pwt 30:16 po Ja powołać wiek kochany Jahwe anioły wzdłuż wzdłuż beward przykazał wyznaczony przeciwnik zachować opuścić obfitość obfitości Jahwe anioły wspólny po ty przestrzegać w tym wypędzał
L09 9 Pwt 30:16 after I In that I command thee this day to love the LORD thy God to walk in his ways and to keep his commandments and his statutes and his judgments that thou mayest live and multiply shall bless and the LORD thy God thee in the land after you whither thou goest in it to possess
L10 10 Pwt 30:16 po Ja W że komenda ciebie ten dzień kochać Pan Bóg twój, chodzić Jego drogami i utrzymania Jego przykazania i jego statut i Jego wyroki abyś żyć i rozmnażajcie się będzie błogosławił a Pan Bóg twój, ci w ziemi po ty dokąd idziesz w tym posiadać
L11 11 Pwt 30:16 'a·Sher 'a·no·Chi me·tzav·ve·Cha hai·yOm le·'a·ha·Vah et- Yah·weh 'e·lo·Hei·cha la·Le·chet bid·ra·Chav, ve·lish·Mor mitz·vo·Tav ve·chuk·ko·Tav u·mish·pa·Tav; ve·cha·Yi·ta ve·ra·Vi·ta, u·ve·rach·Cha Yah·weh 'e·lo·Hei·cha, ba·'A·retz a·Sher- 'at·Tah va- Sham·mah le·rish·Tah.
L12 12 Pwt 30:16 a szer a no chi me caw we cha haj jom le a ha wa et - jhwh(a do naj) e lo he cha la le chet Bid ra chaw we lisz mor mic wo taw we Huq qo taw u misz Pa taw we Ha ji ta we ra wi ta u we ra che cha jhwh(a do naj) e lo he cha Ba a rec a szer - aT Ta wa - szam ma le risz Ta
L13 13 Pwt 30:16 ´ášer ´änökî mücawwükä hayyôm lü´ahábâ ´et-yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä läleºket Bidräkäyw wülišmör micwötäyw wüHuqqötäyw ûmišPä†äyw wüHäyîºtä würäbîºtä ûbë|rakükä yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä Bä´äºrec ´ášer-´aTTâ bä´-šäºmmâ lürišTäh
L14 14 Pwt 30:16 1866/5499 135/359 243/491 644/2302 40/207 4129/11047 1710/6220 793/2597 308/1542 114/700 145/468 59/178 56/105 80/419 80/260 66/226 132/330 1711/6220 794/2597 822/2502 1867/5499 255/1080 605/2550 248/832 95/230
L15 15 Pwt 30:16 In that I command thee this day to love the LORD thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the LORD thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it.
L16 16 Pwt 30:16  16 In that I command <06680> (08764) thee this day <03117> to love <0157> (08800) the LORD <03068> thy God <0430>, to walk <03212> (08800) in his ways <01870>, and to keep <08104> (08800) his commandments <04687> and his statutes <02708> and his judgments <04941>, that thou mayest live <02421> (08804) and multiply <07235> (08804): and the LORD <03068> thy God <0430> shall bless <01288> (08765) thee in the land <0776> whither thou goest <0935> (08802) to possess <03423> (08800) it.
L01 1 Pwt 30:17   Pwt 30:17  17 Lecz jeśli twym sercu <03824> <06437 odwrócić> (08799), dzięki czemu nie pójdziesz usłyszeć <08085> (08799), ale będziesz się odciągnąć <05080> (08738) i cześć <07812> (08694) inny <0312> bogowie <0430> i służą <05647> (08804) ich;                                                                                        
L02 2 Pwt 30:17 Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im -
L03 3 Pwt 30:17 וְאִם־ יִפְנֶ֥ה לְבָבְךָ֖ וְלֹ֣א תִשְׁמָ֑ע וְנִדַּחְתָּ֗ וְהִֽשְׁתַּחֲוִ֛יתָ לֵאלֹהִ֥ים אֲחֵרִ֖ים וַעֲבַדְתָּֽם׃
L04 4 Pwt 30:17 וְ/אִם־ יִפְנֶ֥ה לְבָבְ/ךָ֖ וְ/לֹ֣א תִשְׁמָ֑ע וְ/נִדַּחְתָּ֗ וְ/הִֽשְׁתַּחֲוִ֛יתָ לֵ/אלֹהִ֥ים אֲחֵרִ֖ים וַ/עֲבַדְתָּֽ/ם׃
L05 5 Pwt 30:17 we•'im- jif•<Ne> le•wa•we•<Cha> we•<Lo> tisz•<Ma>'; we•nid•dach•<Ta>, we•hisz•ta•cha•<wi>•ta le•lo•<Him> 'a•che•<Rim> wa•'a•wad•<Tam>.
L06 6 Pwt 30:17 H0518H0518 H6437H6437 H3824H3824 H3808H3808 H8085H8085 H5080H5080 H7812H7812 H0430H0430 H0312H0312 H5647H5647
L07 7 Pwt 30:17 lo appear heart before attentively banish bow down angels other man keep in bondage
L08 8 Pwt 30:17 lo pojawić się serce przed uważnie wygnać zgnieść anioły Drugi mężczyzna trzymać w niewoli
L09 9 Pwt 30:17 if turn away But if thine heart and you will not so that thou wilt not hear but shalt be drawn away and worship gods other and serve
L10 10 Pwt 30:17 jeśli odwracać Ale jeśli twoje serce i nie będzie tak, że ty jej nie słyszeć ale będziesz być sporządzone z dala i kult bogowie inny i służyć
L11 11 Pwt 30:17 ve·'im- yif·Neh le·va·ve·Cha ve·Lo tish·Ma'; ve·nid·dach·Ta, ve·hish·ta·cha·Vi·ta le·lo·Him 'a·che·Rim va·'a·vad·Tam.
L12 12 Pwt 30:17 we im - jif ne le waw cha we lo tisz ma we niD DaH Ta we hisz Ta Ha wi ta le lo him a He rim wa a wad Tam
L13 13 Pwt 30:17 wü´im-yipnè lübäbkä wülö´ tišmä` wüniDDaHTä wühi|šTaHáwîºtä lë´löhîm ´áHërîm wa`ábadTäm
L14 14 Pwt 30:17 325/1068 34/135 54/252 1305/5164 235/1154 10/51 43/169 795/2597 51/166 112/288
L15 15 Pwt 30:17 But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship other gods, and serve them;
L16 16 Pwt 30:17  17 But if thine heart <03824> turn away <06437> (08799), so that thou wilt not hear <08085> (08799), but shalt be drawn away <05080> (08738), and worship <07812> (08694) other <0312> gods <0430>, and serve <05647> (08804) them;
L01 1 Pwt 30:18   Pwt 30:18  18 I wypowiedzieć <05046> (08689) dla was ten dzień <03117>, że będziecie na pewno <06> (08800) giną <06> (08799) i że nie będziecie przedłużać <0748> (08686) wasze dni < 03117> na ziemi <0127>, dokąd ty passest ponad <05674> (08802) Jordan <03383>, aby przejść <0935> (08800) posiadać <03423> (08800) go.                                                                                  
L02 2 Pwt 30:18 oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.
L03 3 Pwt 30:18 הִגַּ֤דְתִּי לָכֶם֙ הַיּ֔וֹם כִּ֥י אָבֹ֖ד תֹּאבֵד֑וּן לֹא־ תַאֲרִיכֻ֤ן יָמִים֙ עַל־ הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר אַתָּ֤ה עֹבֵר֙ אֶת־ הַיַּרְדֵּ֔ן לָבֹ֥א שָׁ֖מָּה לְרִשְׁתָּֽהּ׃
L04 4 Pwt 30:18 הִגַּ֤דְתִּי לָ/כֶם֙ הַ/יּ֔וֹם כִּ֥י אָבֹ֖ד תֹּאבֵד֑וּ/ן לֹא־ תַאֲרִיכֻ֤/ן יָמִים֙ עַל־ הָ֣/אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר אַתָּ֤ה עֹבֵר֙ אֶת־ הַ/יַּרְדֵּ֔ן לָ/בֹ֥א שָׁ֖מָּ/ה לְ/רִשְׁתָּֽ/הּ׃
L05 5 Pwt 30:18 hig•<Gad>•ti la•<Chem> hai•<jom>, ki 'a•<wod> toe•<Dun>; lo- ta•'a•ri•<Chun> ja•<Mim> al- ha•'a•da•<Ma>, 'a•<szer> 'at•<Ta> 'o•<wer> et- hai•jar•<Den>, la•<wo> <szam>•ma le•risz•<Ta>.
L06 6 Pwt 30:18 H5046H5046 H0000 H3117H3117 H3588H3588 H0006H0006 H0006H0006 H3808H3808 H0748H0748 H3117H3117 H5921H5921 H0127H0127 H0834H0834 H0859H0859 H5674H5674 H0853H0853 H3383H3383 H0935H0935 H8033H8033 H3423H3423
L07 7 Pwt 30:18 bewray age inasmuch break break before defer age above country after you alienate Jordan abide in it cast out
L08 8 Pwt 30:18 bewray wiek ponieważ złamać złamać przed odraczać wiek powyżej kraj po ty zrazić Jordania przestrzegać w tym wypędzał
L09 9 Pwt 30:18 I denounce unto you this day that that ye shall surely perish You will not [and that] ye shall not prolong [your] days in upon the land after you whither thou passest over Jordan to go in it to possess
L10 10 Pwt 30:18 I wypowiedzieć wam ten dzień że abyście winien zginąć Użytkownik nie będzie [I że] nie będziecie przedłużać [Twój] dni w na ziemi po ty dokąd ty passest ponad Jordania iść w tym posiadać
L11 11 Pwt 30:18 hig·Gad·ti la·Chem hai·Yom, ki 'a·Vod toe·Dun; lo- ta·'a·ri·Chun ya·Mim al- ha·'a·da·Mah, 'a·Sher 'at·Tah 'o·Ver et- hai·yar·Den, la·Vo Sham·mah le·rish·Tah.
L12 12 Pwt 30:18 hiG Gad Ti la chem haj jom Ki a wod To we dun lo - ta a ri chun ja mim al - ha a da ma a szer aT Ta o wer et - haj jar Den la wo szam ma le risz Ta
L13 13 Pwt 30:18 hiGGaºdTî läkem hayyôm ´äböd Tö´bëdûn lö´-ta´árîkùn yämîm `al-h亴ádämâ ´ášer ´aTTâ `öbër ´et-hayyarDën läbö´ šäºmmâ lürišTäh
L14 14 Pwt 30:18 54/369 1796/6522 645/2302 1002/4478 33/183 34/183 1306/5164 14/34 646/2302 1504/5759 91/225 1868/5499 256/1080 123/550 4130/11047 49/181 606/2550 249/832 96/230
L15 15 Pwt 30:18 I denounce unto you this day, that ye shall surely perish, [and that] ye shall not prolong [your] days upon the land, whither thou passest over Jordan to go to possess it.
L16 16 Pwt 30:18  18 I denounce <05046> (08689) unto you this day <03117>, that ye shall surely <06> (08800) perish <06> (08799), and that ye shall not prolong <0748> (08686) your days <03117> upon the land <0127>, whither thou passest over <05674> (08802) Jordan <03383> to go <0935> (08800) to possess <03423> (08800) it.
L01 1 Pwt 30:19   Pwt 30:19  19 nazywam <05749> <00> niebo <08064> i ziemia <0776> nagrać <05749> (08689) to dni <03117> przeciwko tobie, że postawiłem <05414> (08804) przed <06440> wami życie <02416> i śmierć <04194>, błogosławieństwo <01293> i przeklinając <07045>: wybierz więc <0977> (08804) życie <02416>, że zarówno ty i twoje potomstwo <02233> może żyć <02421> (08799):                                                                              
L02 2 Pwt 30:19 Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,
L03 3 Pwt 30:19 הַעִידֹ֨תִי בָכֶ֣ם הַיּוֹם֮ אֶת־ הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־ הָאָרֶץ֒ הַחַיִּ֤ים וְהַמָּ֙וֶת֙ נָתַ֣תִּי לְפָנֶ֔יךָ הַבְּרָכָ֖ה וְהַקְּלָלָ֑ה וּבָֽחַרְתָּ֙ בַּֽחַיִּ֔ים לְמַ֥עַן תִּחְיֶ֖ה אַתָּ֥ה וְזַרְעֶֽךָ׃
L04 4 Pwt 30:19 הַעִידֹ֨תִי בָ/כֶ֣ם הַ/יּוֹם֮ אֶת־ הַ/שָּׁמַ֣יִם וְ/אֶת־ הָ/אָרֶץ֒ הַ/חַיִּ֤ים וְ/הַ/מָּ֙וֶת֙ נָתַ֣תִּי לְ/פָנֶ֔י/ךָ הַ/בְּרָכָ֖ה וְ/הַ/קְּלָלָ֑ה וּ/בָֽחַרְתָּ֙ בַּֽ/חַיִּ֔ים לְמַ֥עַן תִּחְיֶ֖ה אַתָּ֥ה וְ/זַרְעֶֽ/ךָ׃
L05 5 Pwt 30:19 ha•'i•<Do>•ti wa•<Chem> hai•jOm et- hasz•sza•<Ma>•jim we•'<Et> ha•'a•<Rec> ha•chai•<jim> we•ham•<Ma>•wet na•<Tat>•ti le•fa•<Ne>•cha, hab•be•ra•<Cha> we•hak•ke•la•<La>; u•wa•char•<Ta> ba•chai•<jim>, le•<Ma>•'an tich•<je> 'at•<Ta> we•zar•'<E>•cha.
L06 6 Pwt 30:19 H5749H5749 H0000 H3117H3117 H0853H0853 H8064H8064 H0853H0853 H0776H0776 H2416H2416 H4194H4194 H5414H5414 H6440H6440 H1293H1293 H7045H7045 H0977H0977 H2416H2416 H4616H4616 H2421H2421 H0859H0859 H2233H2233
L07 7 Pwt 30:19 admonish age air common age dead add accept blessing cursed acceptable age because of keep leave you child
L08 8 Pwt 30:19 napominać wiek powietrze wspólny wiek martwy dodać przyjąć błogosławieństwo przeklęty do przyjęcia wiek z powodu zachować opuścić ty dziecko
L09 9 Pwt 30:19 to record this day heaven and earth you life and death against you [that] I have set before blessing and cursing therefore choose life order may live you that both thou and thy seed
L10 10 Pwt 30:19 do nagrywania ten dzień niebo i ziemia Ci życie i śmierć przeciwko tobie [że] mam ustawić przed błogosławieństwo i przeklinać więc wybrać życie zamówienie mogą żyć ty że zarówno ty i twoje potomstwo
L11 11 Pwt 30:19 ha·'i·Do·ti va·Chem hai·yOm et- hash·sha·Ma·yim ve·'Et ha·'a·Retz ha·chai·Yim ve·ham·Ma·vet na·Tat·ti le·fa·Nei·cha, hab·be·ra·Chah ve·hak·ke·la·Lah; u·va·char·Ta ba·chai·Yim, le·Ma·'an tich·Yeh 'at·Tah ve·zar·'E·cha.
L12 12 Pwt 30:19 ha i do ti wa chem haj jom et - hasz sza ma jim we et - ha a rec ha Haj jim we ham ma wet na taT Ti le fa ne cha haB Be ra cha we haq qe la la u wa Har Ta Ba Haj jim le ma an TiH je aT Ta we za re cha    
L13 13 Pwt 30:19 ha`îdöºtî bäkem hayyôm ´et-haššämaºyim wü´et-hä´ärec haHayyîm wühammäºwet nätaºTTî lüpänʺkä haBBüräkâ wühaqqülälâ ûbä|HarTä Ba|Hayyîm lümaº`an TiHyè ´aTTâ wüzar`eºkä    
L14 14 Pwt 30:19 8/44 1797/6522 647/2302 4131/11047 94/421 4132/11047 823/2502 132/499 25/155 639/2007 610/2127 28/69 13/33 37/151 133/499 75/272 81/260 257/1080 110/230
L15 15 Pwt 30:19 I call heaven and earth to record this day against you, [that] I have set before you life and death, blessing and cursing: therefore choose life, that both thou and thy seed may live:
L16 16 Pwt 30:19  19 I call <05749> <00> heaven <08064> and earth <0776> to record <05749> (08689) this day <03117> against you, that I have set <05414> (08804) before <06440> you life <02416> and death <04194>, blessing <01293> and cursing <07045>: therefore choose <0977> (08804) life <02416>, that both thou and thy seed <02233> may live <02421> (08799):
L01 1 Pwt 30:20   Pwt 30:20  20 Abyś miłości mayest <0157> (08800) Pan <03068>, Bóg twój, <0430> i abyś posłuszne <08085> (08800) jego głos <06963>, i abyś rozszczepiać <01692> (08800) mu, bo jest twoje życie <02416>, a długość <0753> z twoich dni <03117>: abyś mieszkać <03427> (08800) w ziemi <0127>, którą Pan <03068> przysiągł <07650 > (08738) do ojców twoich <01>, do Abrahama <085>, aby Isaac <03327> i Jakubowi <03290>, aby dać <05414> (08800) im.                                                                      
L02 2 Pwt 30:20 miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
L03 3 Pwt 30:20 לְאַֽהֲבָה֙ אֶת־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לִשְׁמֹ֥עַ בְּקֹל֖וֹ וּלְדָבְקָה־ ב֑וֹ כִּ֣י ה֤וּא חַיֶּ֙יךָ֙ וְאֹ֣רֶךְ יָמֶ֔יךָ לָשֶׁ֣בֶת עַל־ הָאֲדָמָ֗ה אֲשֶׁר֩ נִשְׁבַּ֨ע יְהוָ֧ה לַאֲבֹתֶ֛יךָ לְאַבְרָהָ֛ם לְיִצְחָ֥ק וּֽלְיַעֲקֹ֖ב לָתֵ֥ת לָהֶֽם׃ פ
L04 4 Pwt 30:20 לְ/אַֽהֲבָ/ה֙ אֶת־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔י/ךָ לִ/שְׁמֹ֥עַ בְּ/קֹל֖/וֹ וּ/לְ/דָבְקָ/ה־ ב֑/וֹ כִּ֣י ה֤וּא חַיֶּ֙י/ךָ֙ וְ/אֹ֣רֶךְ יָמֶ֔י/ךָ לָ/שֶׁ֣בֶת עַל־ הָ/אֲדָמָ֗ה אֲשֶׁר֩ נִשְׁבַּ֨ע יְהוָ֧ה לַ/אֲבֹתֶ֛י/ךָ לְ/אַבְרָהָ֛ם לְ/יִצְחָ֥ק וּֽ/לְ/יַעֲקֹ֖ב לָ/תֵ֥ת לָ/הֶֽם׃ פ
L05 5 Pwt 30:20 le•'a•ha•<wa> et- <jah>•we 'e•lo•<He>•cha, lisz•<Mo>•a' be•ko•<Lo> u•le•da•we•kah- wo; ki hu chai•<je>•cha we•'<O>•rech ja•<Me>•cha, la•<sze>•wet al- ha•'a•da•<Ma>, 'a•<szer> nisz•<Ba>' <jah>•we la•'a•wo•<Te>•cha le•'aw•ra•<Ham> le•jic•<Chak> u•le•ja•'a•<Ko> la•<Tet> la•<Hem>. <Pe>
L06 6 Pwt 30:20 H0157H0157 H0853H0853 H3068H3068 H0430H0430 H8085H8085 H6963H6963 H1692H1692 H0000 H3588H3588 H1931H1931 H2416H2416 H0753H0753 H3117H3117 H3427H3427 H5921H5921 H0127H0127 H0834H0834 H7650H7650 H3068H3068 H0001H0001 H0085H0085 H3327H3327 H3290H3290 H5414H5414 H1992H1992
L07 7 Pwt 30:20 loved Jehovah angels attentively aloud cleave inasmuch he age forever age abide above country after adjure Jehovah chief Abraham Isaac Jacob add like
L08 8 Pwt 30:20 kochany Jahwe anioły uważnie głośno rozszczepiać ponieważ on wiek na zawsze wiek przestrzegać powyżej kraj po zakląć Jahwe szef Abraham Isaac Jakub dodać jak
L09 9 Pwt 30:20 That thou mayest love the LORD thy God [and] that thou mayest obey his voice and that thou mayest cleave for this unto him for he [is] thy life and the length of thy days that thou mayest dwell in in the land which sware which the LORD unto thy fathers to Abraham to Isaac and to Jacob to give like
L10 10 Pwt 30:20 Że możesz kochać Pan Bóg twój, [I] abyś posłuszne jego głos i abyś lgnął dla to mu na On [jest] twój życie i długości z twoich dni abyś mieszkać w w ziemi który przysiągł które Pan do ojców twoich Abrahamowi Izaakowi i Jakubowi dać jak
L11 11 Pwt 30:20 le·'a·ha·Vah et- Yah·weh 'e·lo·Hei·cha, lish·Mo·a' be·ko·Lo u·le·da·ve·kah- vo; ki hu chai·Yei·cha ve·'O·rech ya·Mei·cha, la·She·vet al- ha·'a·da·Mah, 'a·Sher nish·Ba' Yah·weh la·'a·vo·Tei·cha le·'av·ra·Ham le·yitz·Chak u·le·ya·'a·Ko la·Tet la·Hem. Peh
L12 12 Pwt 30:20 le a ha wa et - jhwh(a do naj) e lo he cha lisz mo a Be qo lo u le dow qa - wo Ki hu Haj je cha we o rech ja me cha la sze wet al - ha a da ma a szer nisz Ba jhwh(a do naj) la a wo te cha le aw ra ham le jic Haq u le ja a qow la tet la hem P
L13 13 Pwt 30:20 lü´a|hábâ ´et-yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä lišmöª` Büqölô ûlüdobqâ-bô hû´ Hayyʺkä wü´öºrek yämʺkä läšeºbet `al-hä´ádämâ ´ášer nišBa` yhwh(´ädönäy) la´ábötʺkä lü´abrähäm lüyicHäq û|lüya`áqöb lätët lähem P
L14 14 Pwt 30:20 41/207 4133/11047 1712/6220 796/2597 236/1154 102/507 13/54 1798/6522 1003/4478 622/1867 134/499 28/95 648/2302 199/1071 1505/5759 92/225 1869/5499 65/187 1713/6220 406/1212 150/175 97/108 207/349 640/2007 152/820
L15 15 Pwt 30:20 That thou mayest love the LORD thy God, [and] that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him: for he [is] thy life, and the length of thy days: that thou mayest dwell in the land which the LORD sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them.
L16 16 Pwt 30:20  20 That thou mayest love <0157> (08800) the LORD <03068> thy God <0430>, and that thou mayest obey <08085> (08800) his voice <06963>, and that thou mayest cleave <01692> (08800) unto him: for he is thy life <02416>, and the length <0753> of thy days <03117>: that thou mayest dwell <03427> (08800) in the land <0127> which the LORD <03068> sware <07650> (08738) unto thy fathers <01>, to Abraham <085>, to Isaac <03327>, and to Jacob <03290>, to give <05414> (08800) them.
Copyright by Cezary Podolski