Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Pwt4-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Pwt 4:1 Pwt 4 Pwt 4:1  1 Teraz więc słuchajcie <08085> (08798), Izraelu <03478>, do statutu <02706> i do orzeczeń <04941>, które uczę <03925> (08764) Ty, za to zrobić <06213> (08800 ) je, abyście mieszkać <02421> (08799) i przejdź w <0935> (08804) i posiadać <03423> (08804) ziemia <0776>, którą Pan <03068> Bóg <0430> ojców waszych < 01> daje <05414> (08802) Ci.                                                                              
L02 2 Pwt 4:1 A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.
L03 3 Pwt 4:1 וְעַתָּ֣ה יִשְׂרָאֵ֗ל שְׁמַ֤ע אֶל־ הַֽחֻקִּים֙ וְאֶל־ הַמִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֧ר אָֽנֹכִ֛י מְלַמֵּ֥ד אֶתְכֶ֖ם לַעֲשׂ֑וֹת לְמַ֣עַן תִּֽחְי֗וּ וּבָאתֶם֙ וִֽירִשְׁתֶּ֣ם אֶת־ הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֧ר יְהוָ֛ה אֱלֹהֵ֥י אֲבֹתֵיכֶ֖ם נֹתֵ֥ן לָכֶֽם׃
L04 4 Pwt 4:1 וְ/עַתָּ֣ה יִשְׂרָאֵ֗ל שְׁמַ֤ע אֶל־ הַֽ/חֻקִּים֙ וְ/אֶל־ הַ/מִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֧ר אָֽנֹכִ֛י מְלַמֵּ֥ד אֶתְ/כֶ֖ם לַ/עֲשׂ֑וֹת לְמַ֣עַן תִּֽחְי֗וּ וּ/בָאתֶם֙ וִֽ/ירִשְׁתֶּ֣ם אֶת־ הָ/אָ֔רֶץ אֲשֶׁ֧ר יְהוָ֛ה אֱלֹהֵ֥י אֲבֹתֵי/כֶ֖ם נֹתֵ֥ן לָ/כֶֽם׃
L05 5 Pwt 4:1 we•'at•<Ta> jis•ra•'<El>, sze•<Ma>' el- ha•chuk•<Kim> we•'el- ham•misz•pa•<Tim>, 'a•<szer> 'a•no•<Chi> me•lam•<Med> 'et•<Chem> la•'a•<Sot>; le•<Ma>•'an tich•<ju>, u•wa•<Tem> wi•risz•<Tem> et- ha•'<A>•rec, 'a•<szer> <jah>•we 'e•lo•<He> 'a•wo•te•<Chem> no•<Ten> la•<Chem>.
L06 6 Pwt 4:1 H6258H6258 H3478H3478 H8085H8085 H0413H0413 H2706H2706 H0413H0413 H4941H4941 H0834H0834 H0595H0595 H3925H3925 H0853H0853 H6213H6213 H4616H4616 H2421H2421 H0935H0935 H3423H3423 H0853H0853 H0776H0776 H0834H0834 H3068H3068 H0430H0430 H0001H0001 H5414H5414 H0000
L07 7 Pwt 4:1 henceforth Israel attentively about appointed about adversary after I to teach accomplish because of keep leave abide cast out common after Jehovah angels chief add
L08 8 Pwt 4:1 odtąd Izrael uważnie o wyznaczony o przeciwnik po Ja uczyć zrealizować z powodu zachować opuścić przestrzegać wypędzał wspólny po Jahwe anioły szef dodać
L09 9 Pwt 4:1 Now O Israel Now therefore hearken to unto the statutes and to and unto the judgments which I which I teach you for to do so [them] that ye may live and go in and possess the land which which the LORD God of your fathers giveth
L10 10 Pwt 4:1 Teraz Izraelu Teraz więc słuchać do do statutu oraz i do wyroków który Ja których uczę ty za to zrobić tak [Im] abyście żyli i iść w i posiadać ziemia który które Pan Bóg ojców daje
L11 11 Pwt 4:1 ve·'at·Tah Yis·ra·'El, she·Ma' el- ha·chuk·Kim ve·'el- ham·mish·pa·Tim, 'a·Sher 'a·no·Chi me·lam·Med 'et·Chem la·'a·Sot; le·Ma·'an tich·Yu, u·va·Tem vi·rish·Tem et- ha·'A·retz, 'a·Sher Yah·weh 'e·lo·Hei 'a·vo·tei·Chem no·Ten la·Chem.
L12 12 Pwt 4:1 we aT Ta jis ra el sze ma el - ha Huq qim we el - ham misz Pa tim a szer a no chi me lam med et chem la a sot le ma an TiH ju u wa tem wi risz Tem et - ha a rec a szer jhwh(a do naj) e lo he a wo te chem no ten la chem
L13 13 Pwt 4:1 wü`aTTâ yiSrä´ël šüma` ´el-ha|Huqqîm wü´el-hammišPä†îm ´ášer ´ä|nökî mülammëd ´etkem la`áSôt lümaº`an Ti|Hyû ûbä´tem wî|rišTem ´et-hä´äºrec ´ášer yhwh(´ädönäy) ´élöhê ´ábötêkem nötën läkem
L14 14 Pwt 4:1 77/431 521/2505 159/1154 1505/5500 27/125 1506/5500 50/419 1389/5499 86/359 1/85 3633/11047 711/2617 33/272 70/260 523/2550 42/230 3634/11047 684/2502 1390/5499 1275/6220 465/2597 347/1212 506/2007 1442/6522
L15 15 Pwt 4:1 Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and unto the judgments, which I teach you, for to do [them], that ye may live, and go in and possess the land which the LORD God of your fathers giveth you.
L16 16 Pwt 4:1  1 Now therefore hearken <08085> (08798), O Israel <03478>, unto the statutes <02706> and unto the judgments <04941>, which I teach <03925> (08764) you, for to do <06213> (08800) them, that ye may live <02421> (08799), and go in <0935> (08804) and possess <03423> (08804) the land <0776> which the LORD <03068> God <0430> of your fathers <01> giveth <05414> (08802) you.
L01 1 Pwt 4:2   Pwt 4:2  2 Nie będziecie dodawać <03254> (08686) do słowa <01697>, którą polecenie <06680> (08764) Ty, ani będziecie zmniejszać <01639> (08799) powinien z niej, abyście zachować <08104> ( 08800) przykazania <04687> Pana <03068>, twój Bóg <0430>, którą polecenie <06680> (08764) Ty.                                                                                    
L02 2 Pwt 4:2 Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam.
L03 3 Pwt 4:2 לֹ֣א תֹסִ֗פוּ עַל־ הַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֤ר אָנֹכִי֙ מְצַוֶּ֣ה אֶתְכֶ֔ם וְלֹ֥א תִגְרְע֖וּ מִמֶּ֑נּוּ לִשְׁמֹ֗ר אֶת־ מִצְוֹת֙ יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י מְצַוֶּ֥ה אֶתְכֶֽם׃
L04 4 Pwt 4:2 לֹ֣א תֹסִ֗פוּ עַל־ הַ/דָּבָר֙ אֲשֶׁ֤ר אָנֹכִי֙ מְצַוֶּ֣ה אֶתְ/כֶ֔ם וְ/לֹ֥א תִגְרְע֖וּ מִמֶּ֑/נּוּ לִ/שְׁמֹ֗ר אֶת־ מִצְוֹת֙ יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵי/כֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י מְצַוֶּ֥ה אֶתְ/כֶֽם׃
L05 5 Pwt 4:2 lo to•<Si>•fu, al- had•da•<war> 'a•<szer> 'a•no•<Chi> me•caw•<we> 'et•<Chem>, we•<Lo> tig•re•'<U> mi•<Men>•nu; lisz•<Mor>, et- mic•<wot> <jah>•we 'e•lo•he•<Chem>, 'a•<szer> 'a•no•<Chi> me•caw•<we> 'et•<Chem>.
L06 6 Pwt 4:2 H3808H3808 H3254H3254 H5921H5921 H1697H1697 H0834H0834 H0595H0595 H6680H6680 H0853H0853 H3808H3808 H1639H1639 H4480H4480 H8104H8104 H0853H0853 H4687H4687 H3068H3068 H0430H0430 H0834H0834 H0595H0595 H6680H6680 H0853H0853
L07 7 Pwt 4:2 before add above act after I appoint before abate above beward commanded Jehovah angels after I appoint
L08 8 Pwt 4:2 przed dodać powyżej działać po Ja powołać przed osłabnąć powyżej beward przykazał Jahwe anioły po Ja powołać
L09 9 Pwt 4:2 nor Ye shall not add unto unto the word which I which I command nor you neither shall ye diminish that [ought] from it that ye may keep the commandments of the LORD your God which I which I command
L10 10 Pwt 4:2 ani Nie będziecie dodać do do słowa który Ja co wam przykazuję ani ty nie będziecie zmniejszać że [Winien] z niego abyście zachować Przykazania Pana Bóg twój, który Ja co wam przykazuję
L11 11 Pwt 4:2 lo to·Si·fu, al- had·da·Var 'a·Sher 'a·no·Chi me·tzav·Veh 'et·Chem, ve·Lo tig·re·'U mi·Men·nu; lish·Mor, et- mitz·Vot Yah·weh 'e·lo·hei·Chem, 'a·Sher 'a·no·Chi me·tzav·Veh 'et·Chem.
L12 12 Pwt 4:2 lo to si fu al - haD Da war a szer a no chi me caw we et chem we lo tig re u mim men nu lisz mor et - mic wot jhwh(a do naj) e lo he chem a szer a no chi me caw we et chem
L13 13 Pwt 4:2 lö´ tösiºpû `al-haDDäbär ´ášer ´änökî mücawwè ´etkem wülö´ tigrü`û mimmeºnnû lišmör ´et-micwöt yhwh(´ädönäy) ´élö|hêkem ´ášer ´änökî mücawwè ´etkem
L14 14 Pwt 4:2 959/5164 46/210 1328/5759 173/1428 1391/5499 87/359 175/491 3635/11047 960/5164 11/22 339/1215 77/468 3636/11047 21/178 1276/6220 466/2597 1392/5499 88/359 176/491 3637/11047
L15 15 Pwt 4:2 Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish [ought] from it, that ye may keep the commandments of the LORD your God which I command you.
L16 16 Pwt 4:2  2 Ye shall not add <03254> (08686) unto the word <01697> which I command <06680> (08764) you, neither shall ye diminish <01639> (08799) ought from it, that ye may keep <08104> (08800) the commandments <04687> of the LORD <03068> your God <0430> which I command <06680> (08764) you.
L01 1 Pwt 4:3   Pwt 4:3  3 Twoje oczy <05869> nie widziałem <07200> (08802), co Pan <03068> nie <06213> (08804) z powodu Baalpeor <01187>: dla wszystkich mężczyzn <0376>, które następnie <0310> <01980> ( 08804) Baalpeor <01187> Pan <03068>, Bóg twój, <0430> <08045 wygubił> (08689) go spośród <07130> Ciebie.                                                                                  
L02 2 Pwt 4:3 Widzieliście na własne oczy, co uczynił Pan w Baal-Peor, jak każdego człowieka, który poszedł za Baalem z Peor, wyniszczył Pan spośród was;
L03 3 Pwt 4:3 עֵֽינֵיכֶם֙ הָֽרֹאֹ֔ת אֵ֛ת אֲשֶׁר־ עָשָׂ֥ה יְהוָ֖ה בְּבַ֣עַל פְּע֑וֹר כִּ֣י כָל־ הָאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר הָלַךְ֙ אַחֲרֵ֣י בַֽעַל־ פְּע֔וֹר הִשְׁמִיד֛וֹ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ מִקִּרְבֶּֽךָ׃
L04 4 Pwt 4:3 עֵֽינֵי/כֶם֙ הָֽ/רֹאֹ֔ת אֵ֛ת אֲשֶׁר־ עָשָׂ֥ה יְהוָ֖ה בְּ/בַ֣עַל פְּע֑וֹר כִּ֣י כָל־ הָ/אִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר הָלַךְ֙ אַחֲרֵ֣י בַֽעַל־ פְּע֔וֹר הִשְׁמִיד֛/וֹ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖י/ךָ מִ/קִּרְבֶּֽ/ךָ׃
L05 5 Pwt 4:3 'e•ne•<Chem> ha•ro•'<Ot>, 'et a•<szer>- 'a•<Sa> <jah>•we be•<wa>•'al pe•'or; ki chol ha•'<Isz>, 'a•<szer> ha•laCh 'a•cha•<Re> wa•'al- pe•'or, hisz•mi•<Do> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha mik•kir•<Be>•cha.
L06 6 Pwt 4:3 H5869H5869 H7200H7200 H0853H0853 H0834H0834 H6213H6213 H3069H3069 H0000 H1187H1187 H3588H3588 H3605H3605 H0376H0376 H0834H0834 H1980H1980 H0310H0310 H0000 H1187H1187 H8045H8045 H3069H3069 H0430H0430 H7130H7130
L07 7 Pwt 4:3 affliction advise self after accomplish God Baal-peor inasmuch all manner great after along after that Baal-peor destory God angels among
L08 8 Pwt 4:3 nieszczęście doradzać siebie po zrealizować Bóg Baal-Peor ponieważ wszelkiego rodzaju wielki po wzdłuż po tym Baal-Peor destory Bóg anioły wśród
L09 9 Pwt 4:3 Your eyes have seen who did God because of Baalpeor for for all for all the men who along after that Baalpeor hath destroyed God thy God them from among
L10 10 Pwt 4:3 Twoje oczy widzieliście kto nie Bóg z powodu Baalpeor dla dla wszystkich dla wszystkich ludzi kto wzdłuż po tym Baalpeor wygubił Bóg Bóg twój, je spośród
L11 11 Pwt 4:3 'ei·nei·Chem ha·ro·'Ot, 'et a·Sher- 'a·Sah Yah·weh be·Va·'al pe·'or; ki chol ha·'Ish, 'a·Sher ha·laCh 'a·cha·Rei va·'al- pe·'or, hish·mi·Do Yah·weh 'e·lo·Hei·cha mik·kir·Be·cha.
L12 12 Pwt 4:3 e ne chem ha ro ot et a szer - a sa jhwh(a do naj) Be wa al Pe or Ki chol - ha isz a szer ha lach a Ha re wa al - Pe or hisz mi do jhwh(a do naj) e lo he cha miq qir Be cha      
L13 13 Pwt 4:3 `ê|nêkem hä|rö´öt ´ët ´ášer-`äSâ yhwh(´ädönäy) Bübaº`al Pü`ôr kol-hä´îš ´ášer hälak ´aHárê ba|`al-Pü`ôr hišmîdô yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä miqqirBeºkä      
L14 14 Pwt 4:3 178/878 344/1296 3638/11047 1393/5499 712/2617 49/608 1443/6522 3/6 782/4478 1278/5415 434/2004 1394/5499 268/1542 171/712 1444/6522 4/6 9/90 50/608 467/2597 63/227
L15 15 Pwt 4:3 Your eyes have seen what the LORD did because of Baalpeor: for all the men that followed Baalpeor, the LORD thy God hath destroyed them from among you.
L16 16 Pwt 4:3  3 Your eyes <05869> have seen <07200> (08802) what the LORD <03068> did <06213> (08804) because of Baalpeor <01187>: for all the men <0376> that followed <0310> <01980> (08804) Baalpeor <01187>, the LORD <03068> thy God <0430> hath destroyed <08045> (08689) them from among <07130> you.
L01 1 Pwt 4:4   Pwt 4:4  4 Ale wy, że nie rozszczepiać <01695> Panu <03068>, twój Bóg <0430> żyją <02416> każdy z was ten dzień <03117>.                                                                                                  
L02 2 Pwt 4:4 a wy, coście przylgnęli do Pana, Boga waszego, dzisiaj wszyscy żyjecie.
L03 3 Pwt 4:4 וְאַתֶּם֙ הַדְּבֵקִ֔ים בַּיהוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם חַיִּ֥ים כֻּלְּכֶ֖ם הַיּֽוֹם׃
L04 4 Pwt 4:4 וְ/אַתֶּם֙ הַ/דְּבֵקִ֔ים בַּ/יהוָ֖ה אֱלֹהֵי/כֶ֑ם חַיִּ֥ים כֻּלְּ/כֶ֖ם הַ/יּֽוֹם׃
L05 5 Pwt 4:4 we•'at•<Tem> had•de•we•<Kim>, <jah>•we 'e•lo•he•<Chem>; chai•<jim> kul•le•<Chem> hai•<jom>.
L06 6 Pwt 4:4 H0859H0859 H1695H1695 H3068H3068 H0430H0430 H2416H2416 H3605H3605 H3117H3117
L07 7 Pwt 4:4 you cleave Jehovah angels age all manner age
L08 8 Pwt 4:4 ty rozszczepiać Jahwe anioły wiek wszelkiego rodzaju wiek
L09 9 Pwt 4:4 who But ye that did cleave unto the LORD your God [are] alive every every one of you this day
L10 10 Pwt 4:4 kto Ale wiecie, że nie przylgnie Panu Bóg twój, [Są] żyje każdy każdy z was ten dzień
L11 11 Pwt 4:4 ve·'at·Tem had·de·ve·Kim, Yah·weh 'e·lo·hei·Chem; chai·Yim kul·le·Chem hai·Yom.
L12 12 Pwt 4:4 we aT Tem haD De we qim Bjhwh(Ba do naj) e lo he chem Haj jim Kul le chem haj jom
L13 13 Pwt 4:4 wü´aTTem haDDübëqîm Byhwh(Ba´dönäy) ´élöhêkem Hayyîm Kullükem hayyôm
L14 14 Pwt 4:4 181/1080 1/3 1277/6220 468/2597 118/499 1279/5415 514/2302
L15 15 Pwt 4:4 But ye that did cleave unto the LORD your God [are] alive every one of you this day.
L16 16 Pwt 4:4  4 But ye that did cleave <01695> unto the LORD <03068> your God <0430> are alive <02416> every one of you this day <03117>.
L01 1 Pwt 4:5   Pwt 4:5 5 Oto <07200> (08798), uczyłem <03925> (08765) was praw <02706> oraz wyroki <04941>, nawet jak <0834> Pan <03068> Boże mój <0430> nakazał <06680> (08765 ) ja, abyście zrobić <06213> (08800) tak w <07130> ziemia <0776> dokąd idziecie <0935> (08802) do posiadania <03423> (08800) go.                                                                                    
L02 2 Pwt 4:5 Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie.
L03 3 Pwt 4:5 רְאֵ֣ה ׀ לִמַּ֣דְתִּי אֶתְכֶ֗ם חֻקִּים֙ וּמִשְׁפָּטִ֔ים כַּאֲשֶׁ֥ר צִוַּ֖נִי יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑י לַעֲשׂ֣וֹת כֵּ֔ן בְּקֶ֣רֶב הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַתֶּ֛ם בָּאִ֥ים שָׁ֖מָּה לְרִשְׁתָּֽהּ׃
L04 4 Pwt 4:5 רְאֵ֣ה ׀ לִמַּ֣דְתִּי אֶתְ/כֶ֗ם חֻקִּים֙ וּ/מִשְׁפָּטִ֔ים כַּ/אֲשֶׁ֥ר צִוַּ֖/נִי יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑/י לַ/עֲשׂ֣וֹת כֵּ֔ן בְּ/קֶ֣רֶב הָ/אָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַתֶּ֛ם בָּאִ֥ים שָׁ֖מָּ/ה לְ/רִשְׁתָּֽ/הּ׃
L05 5 Pwt 4:5 re•'<e> lim•<Mad>•ti 'et•<Chem>, chuk•<Kim> u•misz•pa•<Tim>, ka•'a•<szer> ciw•<wa>•ni <jah>•we 'e•lo•<Hai>; la•'a•<Sot> <Ken>, be•<Ke>•rew ha•'<A>•rec, 'a•<szer> 'at•<Tem> ba•'<Im> <szam>•ma le•risz•<Ta>.
L06 6 Pwt 4:5 H7200H7200 H3925H3925 H0853H0853 H2706H2706 H4941H4941 H0834H0834 H6680H6680 H3068H3068 H0430H0430 H6213H6213 H3651H3651 H7130H7130 H0776H0776 H0834H0834 H0859H0859 H0935H0935 H8033H8033 H3423H3423
L07 7 Pwt 4:5 advise self to teach appointed adversary after appoint Jehovah angels accomplish after that among common after you abide in it cast out
L08 8 Pwt 4:5 doradzać siebie uczyć wyznaczony przeciwnik po powołać Jahwe anioły zrealizować po tym wśród wspólny po ty przestrzegać w tym wypędzał
L09 9 Pwt 4:5 Behold I have taught you statutes and judgments even as commanded the LORD my God me that ye should do thus so in the land after you whither ye go in it to possess
L10 10 Pwt 4:5 Ujrzeć Ja nauczyłam wy statut i ocen tak jak przykazał Pan mój Boże mi abyście zrobić w ten sposób tak w ziemia po ty dokąd idziecie w tym posiadać
L11 11 Pwt 4:5 re·'Eh lim·Mad·ti 'et·Chem, chuk·Kim u·mish·pa·Tim, ka·'a·Sher tziv·Va·ni Yah·weh 'e·lo·Hai; la·'a·Sot Ken, be·Ke·rev ha·'A·retz, 'a·Sher 'at·Tem ba·'Im Sham·mah le·rish·Tah.
L12 12 Pwt 4:5 re e lim mad Ti et chem Huq qim u misz Pa tim Ka a szer ciw wa ni jhwh(a do naj) e lo haj la a sot Ken Be qe rew ha a rec a szer aT Tem Ba im szam ma le risz Ta
L13 13 Pwt 4:5 rü´Ë limmaºdTî ´etkem Huqqîm ûmišPä†îm Ka´ášer ciwwaºnî yhwh(´ädönäy) ´élöhäy la`áSôt Kën Büqeºreb hä´äºrec ´ášer ´aTTem Bä´îm šäºmmâ lürišTäh
L14 14 Pwt 4:5 345/1296 2/85 3639/11047 28/125 51/419 1395/5499 177/491 1278/6220 469/2597 713/2617 160/767 64/227 685/2502 1396/5499 182/1080 524/2550 183/832 43/230
L15 15 Pwt 4:5 Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the LORD my God commanded me, that ye should do so in the land whither ye go to possess it.
L16 16 Pwt 4:5  5 Behold <07200> (08798), I have taught <03925> (08765) you statutes <02706> and judgments <04941>, even as <0834> the LORD <03068> my God <0430> commanded <06680> (08765) me, that ye should do <06213> (08800) so in <07130> the land <0776> whither ye go <0935> (08802) to possess <03423> (08800) it.
L01 1 Pwt 4:6   Pwt 4:6  6 Trzymaj <08104> (08804) więc i zrobić <06213> (08804) im, bo to jest twoja mądrość <02451>, a zrozumienie <0998> w oczach <05869> narodów <05971>, który wysłuchuje < 08085> (08799) wszystkie te statuty <02706> i powiedzieć <0559> (08804), z pewnością ten wielki <01419> naród <01471> jest mądry <02450> i zrozumienie <0995> (08737) ludzie <05971>.                                                                              
L02 2 Pwt 4:6 Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny.
L03 3 Pwt 4:6 וּשְׁמַרְתֶּם֮ וַעֲשִׂיתֶם֒ כִּ֣י הִ֤וא חָכְמַתְכֶם֙ וּבִ֣ינַתְכֶ֔ם לְעֵינֵ֖י הָעַמִּ֑ים אֲשֶׁ֣ר יִשְׁמְע֗וּן אֵ֚ת כָּל־ הַחֻקִּ֣ים הָאֵ֔לֶּה וְאָמְר֗וּ רַ֚ק עַם־ חָכָ֣ם וְנָב֔וֹן הַגּ֥וֹי הַגָּד֖וֹל הַזֶּֽה׃
L04 4 Pwt 4:6 וּ/שְׁמַרְתֶּם֮ וַ/עֲשִׂיתֶם֒ כִּ֣י הִ֤וא חָכְמַתְ/כֶם֙ וּ/בִ֣ינַתְ/כֶ֔ם לְ/עֵינֵ֖י הָ/עַמִּ֑ים אֲשֶׁ֣ר יִשְׁמְע֗וּ/ן אֵ֚ת כָּל־ הַ/חֻקִּ֣ים הָ/אֵ֔לֶּה וְ/אָמְר֗וּ רַ֚ק עַם־ חָכָ֣ם וְ/נָב֔וֹן הַ/גּ֥וֹי הַ/גָּד֖וֹל הַ/זֶּֽה׃
L05 5 Pwt 4:6 u•sze•mar•<Tem> wa•'a•si•<Tem> ki hi cha•che•mat•<Chem> u•<wi>•nat•<Chem>, le•'e•<Ne> ha•'am•<Mim>; 'a•<szer> jisz•me•'<Un>, 'et kol- ha•chuk•<Kim> ha•'<El>•le, we•'a•me•<Ru>, rak am- cha•<Cham> we•na•<won>, hag•<Goj> hag•ga•<Dol> haz•<Ze>.
L06 6 Pwt 4:6 H8104H8104 H6213H6213 H3588H3588 H1931H1931 H2451H2451 H0998H0998 H5869H5869 H5971H5971 H0834H0834 H8085H8085 H0853H0853 H3605H3605 H2706H2706 H0428H0428 H0559H0559 H7535H7535 H5971H5971 H2450H2450 H0995H0995 H1471H1471 H1419H1419 H2088H2088
L07 7 Pwt 4:6 beward accomplish inasmuch he skilful knowledge affliction folk after attentively all manner appointed another answer but folk cunning  attend Gentile aloud he
L08 8 Pwt 4:6 beward zrealizować ponieważ on zręczny wiedza nieszczęście ludowy po uważnie wszelkiego rodzaju wyznaczony inny odpowiedź ale ludowy przebiegłość uczęszczać Gentile głośno on
L09 9 Pwt 4:6 Keep therefore and do for that [them] for this [is] your wisdom and your understanding in the sight of the nations who which shall hear all all these statutes these and say but people [is] a wise and understanding nation Surely this great this
L10 10 Pwt 4:6 Zachować więc i zrobić dla że [Ich] do tego [jest] wasza mądrość i twoje zrozumienie w oczach narodów kto które rozpatrują wszystko wszystkie te statuty te i powiedzieć: ale ludzie [Jest] mądrym i zrozumienie naród Z pewnością ten wielki to
L11 11 Pwt 4:6 u·she·mar·Tem va·'a·si·Tem ki hi cha·che·mat·Chem u·Vi·nat·Chem, le·'ei·Nei ha·'am·Mim; 'a·Sher yish·me·'Un, 'et kol- ha·chuk·Kim ha·'El·leh, ve·'a·me·Ru, rak am- cha·Cham ve·na·Von, hag·Goy hag·ga·Dol haz·Zeh.
L12 12 Pwt 4:6 u sze mar Tem wa a si tem Ki hiw Hoch mat chem u wi nat chem le e ne ha am mim a szer jisz me un et Kol - ha Huq qim ha el le we am ru raq am - Ha cham we na won haG Goj haG Ga dol haz ze
L13 13 Pwt 4:6 ûšümarTem wa`áSîtem hiw´ Hokmatkem ûbîºnatkem lü`ênê hä`ammîm ´ášer yišmü`ûn ´ët Kol-haHuqqîm hä´ëºllè wü´ämrû raq `am-Häkäm wünäbôn haGGôy haGGädôl hazzè
L14 14 Pwt 4:6 78/468 714/2617 783/4478 541/1867 9/149 1/38 179/878 351/1866 1397/5499 160/1154 3640/11047 1280/5415 29/125 220/745 1262/5298 26/109 352/1866 15/137 4/168 45/555 67/527 277/1176
L15 15 Pwt 4:6 Keep therefore and do [them]; for this [is] your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes, and say, Surely this great nation [is] a wise and understanding people.
L16 16 Pwt 4:6  6 Keep <08104> (08804) therefore and do <06213> (08804) them; for this is your wisdom <02451> and your understanding <0998> in the sight <05869> of the nations <05971>, which shall hear <08085> (08799) all these statutes <02706>, and say <0559> (08804), Surely this great <01419> nation <01471> is a wise <02450> and understanding <0995> (08737) people <05971>.
L01 1 Pwt 4:7   Pwt 4:7  7 Na co naród <01471> jest tam tak wielka <01419>, który ma Pan Bóg <0430> tak] prawie <07138> im, jak Pana <03068>, nasz Bóg <0430> jest we wszystkich rzeczach, które nazywamy <07121 > (08800) na niego?                                                                                          
L02 2 Pwt 4:7 Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy?
L03 3 Pwt 4:7 כִּ֚י מִי־ ג֣וֹי גָּד֔וֹל אֲשֶׁר־ ל֥וֹ אֱלֹהִ֖ים קְרֹבִ֣ים אֵלָ֑יו כַּיהוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ בְּכָל־ קָרְאֵ֖נוּ אֵלָֽיו׃
L04 4 Pwt 4:7 כִּ֚י מִי־ ג֣וֹי גָּד֔וֹל אֲשֶׁר־ ל֥/וֹ אֱלֹהִ֖ים קְרֹבִ֣ים אֵלָ֑י/ו כַּ/יהוָ֣ה אֱלֹהֵ֔י/נוּ בְּ/כָל־ קָרְאֵ֖/נוּ אֵלָֽי/ו׃
L05 5 Pwt 4:7 ki mi- <Goj> ga•<Dol>, a•<szer>- lo E•lo•<Him> ke•ro•<wim> 'e•<Law>; <jah>•we 'e•lo•<He>•nu, be•chol ka•re•'<E>•nu 'e•<Law>.
L06 6 Pwt 4:7 H3588H3588 H4310H4310 H1471H1471 H1419H1419 H0834H0834 H0000 H0430H0430 H7138H7138 H0413H0413 H3068H3068 H0430H0430 H3605H3605 H7121H7121 H0413H0413
L07 7 Pwt 4:7 inasmuch any  Gentile aloud after angels allied about Jehovah angels all manner bewray  about
L08 8 Pwt 4:7 ponieważ każdy Gentile głośno po anioły sprzymierzony o Jahwe anioły wszelkiego rodzaju bewray o
L09 9 Pwt 4:7 For what For what nation [is there so] great after who [hath] God [so] nigh to unto them as the LORD our God whenever [is] in all [things that] we call about
L10 10 Pwt 4:7 Dla co Za co naród [Jest tak] wielki po kto [kto ma Boga] [Tak] blisko do im jako Pana Bóg nasz ilekroć [Jest] we wszystkich [rzeczy] nazywamy o
L11 11 Pwt 4:7 ki mi- Goy ga·Dol, a·Sher- lo E·lo·Him ke·ro·Vim 'e·Lav; Yah·weh 'e·lo·Hei·nu, be·chol ka·re·'E·nu 'e·Lav.
L12 12 Pwt 4:7 Ki mi - goj Ga dol a szer - lo e lo him qe ro wim e law Kjhwh(Ka do naj) e lo he nu Be chol - qo re nu e law
L13 13 Pwt 4:7 mî-gôy Gädôl ´ášer-lô ´élöhîm qüröbîm ´ëläyw Kyhwh(Ka´dönäy) ´élöhêºnû Bükol-qor´ëºnû ´ëläyw
L14 14 Pwt 4:7 784/4478 41/422 46/555 68/527 1398/5499 1445/6522 470/2597 12/77 1507/5500 1279/6220 471/2597 1281/5415 176/731 1508/5500
L15 15 Pwt 4:7 For what nation [is there so] great, who [hath] God [so] nigh unto them, as the LORD our God [is] in all [things that] we call upon him [for]?
L16 16 Pwt 4:7  7 For what nation <01471> is there so great <01419>, who hath God <0430> so] nigh <07138> unto them, as the LORD <03068> our God <0430> is in all things that we call <07121> (08800) upon him for?
L01 1 Pwt 4:8   Pwt 4:8  8 A naród <01471> jest tam tak wielka <01419>,, kto ma statut <02706> oraz wyroki <04941> tak sprawiedliwi <06662> jak całe to Prawo <08451>, który mogę ustawić <05414> (08802) przed < 06440> ci to dzień <03117>?                                                                                          
L02 2 Pwt 4:8 Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?
L03 3 Pwt 4:8 וּמִי֙ גּ֣וֹי גָּד֔וֹל אֲשֶׁר־ ל֛וֹ חֻקִּ֥ים וּמִשְׁפָּטִ֖ים צַדִּיקִ֑ם כְּכֹל֙ הַתּוֹרָ֣ה הַזֹּ֔את אֲשֶׁ֧ר אָנֹכִ֛י נֹתֵ֥ן לִפְנֵיכֶ֖ם הַיּֽוֹם׃
L04 4 Pwt 4:8 וּ/מִי֙ גּ֣וֹי גָּד֔וֹל אֲשֶׁר־ ל֛/וֹ חֻקִּ֥ים וּ/מִשְׁפָּטִ֖ים צַדִּיקִ֑ם כְּ/כֹל֙ הַ/תּוֹרָ֣ה הַ/זֹּ֔את אֲשֶׁ֧ר אָנֹכִ֛י נֹתֵ֥ן לִ/פְנֵי/כֶ֖ם הַ/יּֽוֹם׃
L05 5 Pwt 4:8 u•<Mi> <Goj> ga•<Dol>, a•<szer>- lo chuk•<Kim> u•misz•pa•<Tim> cad•di•<Kim>; ke•<Chol> hat•to•<Ra> haz•<Zot>, 'a•<szer> 'a•no•<Chi> no•<Ten> lif•ne•<Chem> hai•<jom>.
L06 6 Pwt 4:8 H4310H4310 H1471H1471 H1419H1419 H0834H0834 H0000 H2706H2706 H4941H4941 H6662H6662 H3605H3605 H8451H8451 H2063H2063 H0834H0834 H0595H0595 H5414H5414 H6440H6440 H3117H3117
L07 7 Pwt 4:8 any  Gentile aloud after appointed adversary just all manner bullock likewise after I add accept age
L08 8 Pwt 4:8 każdy Gentile głośno po wyznaczony przeciwnik tylko wszelkiego rodzaju byczek podobnie po Ja dodać przyjąć wiek
L09 9 Pwt 4:8 what And what nation [is there so] great which that hath statutes and judgments [so] righteous whole as all this law likewise which I which I set before age
L10 10 Pwt 4:8 co A co naród [Jest tak] wielki który Kto ma statut i ocen [Tak] sprawiedliwy całość jak całe to Prawo podobnie który Ja co mogę ustawić przed wiek
L11 11 Pwt 4:8 u·Mi Goy ga·Dol, a·Sher- lo chuk·Kim u·mish·pa·Tim tzad·di·Kim; ke·Chol hat·to·Rah haz·Zot, 'a·Sher 'a·no·Chi no·Ten lif·nei·Chem hai·Yom.
L12 12 Pwt 4:8 u mi Goj Ga dol a szer - lo Huq qim u misz Pa tim caD Di qim Ke chol haT To ra haz zot a szer a no chi no ten lif ne chem haj jom
L13 13 Pwt 4:8 ûmî Gôy Gädôl ´ášer-lô Huqqîm ûmišPä†îm caDDîqìm Küköl haTTôrâ hazzö´t ´ášer ´änökî nötën lipnêkem hayyôm
L14 14 Pwt 4:8 42/422 47/555 69/527 1399/5499 1446/6522 30/125 52/419 14/206 1282/5415 36/216 130/603 1400/5499 89/359 507/2007 519/2127 515/2302
L15 15 Pwt 4:8 And what nation [is there so] great, that hath statutes and judgments [so] righteous as all this law, which I set before you this day?
L16 16 Pwt 4:8  8 And what nation <01471> is there so great <01419>, that hath statutes <02706> and judgments <04941> so righteous <06662> as all this law <08451>, which I set <05414> (08802) before <06440> you this day <03117>?
L01 1 Pwt 4:9   Pwt 4:9  9 Tylko zważcie <08104> (08734) do siebie samego i zachować <08104> (08798) twoja dusza <05315> pilnie <03966>, abyś nie zapomnieć <07911> (08799) rzeczy <01697>, które twoje oczy <05869 > nie widziałem <07200> (08804), a żeby nie odbiegać <05493> (08799) od serca twego <03824> wszystkie dni <03117> życia twego <02416>: ale uczyć <03045> (08689) im twoich synów <01121>, a twój synowie '<01121> synowie <01121>;                                                                        
L02 2 Pwt 4:9 Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy: by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków.
L03 3 Pwt 4:9 רַ֡ק הִשָּׁ֣מֶר לְךָ֩ וּשְׁמֹ֨ר נַפְשְׁךָ֜ מְאֹ֗ד פֶּן־ תִּשְׁכַּ֨ח אֶת־ הַדְּבָרִ֜ים אֲשֶׁר־ רָא֣וּ עֵינֶ֗יךָ וּפֶן־ יָס֙וּרוּ֙ מִלְּבָ֣בְךָ֔ כֹּ֖ל יְמֵ֣י חַיֶּ֑יךָ וְהוֹדַעְתָּ֥ם לְבָנֶ֖יךָ וְלִבְנֵ֥י בָנֶֽיךָ׃
L04 4 Pwt 4:9 רַ֡ק הִשָּׁ֣מֶר לְ/ךָ֩ וּ/שְׁמֹ֨ר נַפְשְׁ/ךָ֜ מְאֹ֗ד פֶּן־ תִּשְׁכַּ֨ח אֶת־ הַ/דְּבָרִ֜ים אֲשֶׁר־ רָא֣וּ עֵינֶ֗י/ךָ וּ/פֶן־ יָס֙וּרוּ֙ מִ/לְּבָ֣בְ/ךָ֔ כֹּ֖ל יְמֵ֣י חַיֶּ֑י/ךָ וְ/הוֹדַעְתָּ֥/ם לְ/בָנֶ֖י/ךָ וְ/לִ/בְנֵ֥י בָנֶֽי/ךָ׃
L05 5 Pwt 4:9 rak hisz•<sza>•mer le•<Cha> u•sze•<Mor> naf•sze•<Cha> me•'<Od>, pen- tisz•<Kach> et- had•de•wa•<Rim> a•<szer>- ra•'<U> 'e•<Ne>•cha, u•fen- ja•<Su>•ru mil•le•<wa>•we•cha, kol je•<Me> chai•<je>•cha; we•ho•da'•<Tam> le•wa•<Ne>•cha we•liw•<Ne> wa•<Ne>•cha.
L06 6 Pwt 4:9 H7535H7535 H8104H8104 H0000 H8104H8104 H5315H5315 H3966H3966 H6435H6435 H7911H7911 H0853H0853 H1697H1697 H0834H0834 H7200H7200 H5869H5869 H6435H6435 H5493H5493 H3824H3824 H3605H3605 H3117H3117 H2416H2416 H3045H3045 H1121H1121 H1121H1121 H1121H1121
L07 7 Pwt 4:9 but beward beward any diligently lest cause to forget  act after advise self affliction lest behead heart all manner age age acknowledge afflicted afflicted afflicted
L08 8 Pwt 4:9 ale beward beward każdy pilnie aby nie spowodować zapomnieć działać po doradzać siebie nieszczęście aby nie ściąć głowę serce wszelkiego rodzaju wiek wiek przyznać dotknięty dotknięty dotknięty
L09 9 Pwt 4:9 but Only take heed to thyself and keep thy soul diligently so lest thou forget the things which have seen which thine eyes so and lest they depart from thy heart all all the days of thy life but teach them thy sons and thy sons' sons
L10 10 Pwt 4:9 ale Tylko uważać do siebie samego i zachować twoja dusza pilnie tak byś nie zapomnieć rzeczy który widzieliście co twoje oczy tak i żeby nie odbiegać z twym sercu wszystko wszystkie dni twego życia ale uczyć im twój synowie i twoich synów " Synowie
L11 11 Pwt 4:9 rak hish·Sha·mer le·Cha u·she·Mor naf·she·Cha me·'Od, pen- tish·Kach et- had·de·va·Rim a·Sher- ra·'U 'ei·Nei·cha, u·fen- ya·Su·ru mil·le·Va·ve·cha, kol ye·Mei chai·Yei·cha; ve·ho·da'·Tam le·va·Nei·cha ve·liv·Nei va·Nei·cha.
L12 12 Pwt 4:9 raq hisz sza mer le cha u sze mor naf sze cha me od Pen - Tisz KaH et - haD De wa rim a szer - ra u e ne cha u fen - ja su ru mil le waw cha Kol je me Haj je cha we ho da Tam le wa ne cha we liw ne wa ne cha        
L13 13 Pwt 4:9 raq hiššäºmer lükä ûšümör napšükä mü´öd Pen-TišKaH ´et-haDDübärîm ´ášer-rä´û `ênʺkä ûpen-yäsûºrû millübäºbkä Köl yümê Hayyʺkä wühôda`Täm lübänʺkä wülibnê bänʺkä        
L14 14 Pwt 4:9 27/109 79/468 1447/6522 80/468 171/751 66/300 35/133 4/103 3641/11047 174/1428 1401/5499 346/1296 180/878 36/133 42/300 11/252 1283/5415 516/2302 119/499 134/934 1392/4921 1393/4921 1394/4921
L15 15 Pwt 4:9 Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life: but teach them thy sons, and thy sons' sons;
L16 16 Pwt 4:9  9 Only take heed <08104> (08734) to thyself, and keep <08104> (08798) thy soul <05315> diligently <03966>, lest thou forget <07911> (08799) the things <01697> which thine eyes <05869> have seen <07200> (08804), and lest they depart <05493> (08799) from thy heart <03824> all the days <03117> of thy life <02416>: but teach <03045> (08689) them thy sons <01121>, and thy sons' <01121> sons <01121>;
L01 1 Pwt 4:10   Pwt 4:10  10 Specjalnie dni <03117>, które ty stoodest <05975> (08804) przed <06440> Pan <03068>, Bóg twój, <0430> w Horeb <02722>, kiedy Pan <03068> powiedział <0559> (08800) do ja Zbierz <06950> <00> mnie ludzie <05971> razem <06950> (08685), a ja ich usłyszeć <08085> (08686) moje słowa <01697>, że mogą uczyć się <03925> (08799 ) bać <03372> (08800) ja wszystkie dni <03117>, że będą żyć <02416> na ziemi <0127> i że mogą one uczyć <03925> (08762) ich dzieci <01121>.                                                                    
L02 2 Pwt 4:10 W dniu, w którym stanąłeś w obliczu Pana, Boga swego, na Horebie, rzekł Pan do mnie: Zgromadź Mi naród, niech usłyszą me słowa, aby się nauczyli Mnie bać przez wszystkie dni życia na ziemi i nauczyli tego swoich synów.
L03 3 Pwt 4:10 י֗וֹם אֲשֶׁ֨ר עָמַ֜דְתָּ לִפְנֵ֨י יְהוָ֣ה אֱלֹהֶיךָ֮ בְּחֹרֵב֒ בֶּאֱמֹ֨ר יְהוָ֜ה אֵלַ֗י הַקְהֶל־ לִי֙ אֶת־ הָעָ֔ם וְאַשְׁמִעֵ֖ם אֶת־ דְּבָרָ֑י אֲשֶׁ֨ר יִלְמְד֜וּן לְיִרְאָ֣ה אֹתִ֗י כָּל־ הַיָּמִים֙ אֲשֶׁ֨ר הֵ֤ם חַיִּים֙ עַל־ הָ֣אֲדָמָ֔ה וְאֶת־ בְּנֵיהֶ֖ם יְלַמֵּדֽוּן׃
L04 4 Pwt 4:10 י֗וֹם אֲשֶׁ֨ר עָמַ֜דְתָּ לִ/פְנֵ֨י יְהוָ֣ה אֱלֹהֶי/ךָ֮ בְּ/חֹרֵב֒ בֶּ/אֱמֹ֨ר יְהוָ֜ה אֵלַ֗/י הַקְהֶל־ לִ/י֙ אֶת־ הָ/עָ֔ם וְ/אַשְׁמִעֵ֖/ם אֶת־ דְּבָרָ֑/י אֲשֶׁ֨ר יִלְמְד֜וּ/ן לְ/יִרְאָ֣/ה אֹתִ֗/י כָּל־ הַ/יָּמִים֙ אֲשֶׁ֨ר הֵ֤ם חַיִּים֙ עַל־ הָ֣/אֲדָמָ֔ה וְ/אֶת־ בְּנֵי/הֶ֖ם יְלַמֵּדֽוּ/ן׃
L05 5 Pwt 4:10 <jom>, 'a•<szer> 'a•<Mad>•ta lif•<Ne> <jah>•we 'e•lo•he•<Cha> be•cho•<Rew> be•'e•<Mor> <jah>•we 'e•<Lai>, hak•hel- li et- ha•'<Am>, we•'asz•mi•'<Em> et- de•wa•<Rai>; 'a•<szer> jil•me•<Dun> le•jir•'<A 'o•<Ti>, kol- hai•ja•<Mim> 'a•<szer> hem chai•<jim> al- ha•'a•da•<Ma>, we•'<Et> be•ne•<Hem> je•lam•me•<Dun>.
L06 6 Pwt 4:10 H3117H3117 H0834H0834 H5975H5975 H6440H6440 H3068H3068 H0430H0430 H2722H2722 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H6950H6950 H0000 H0853H0853 H5971H5971 H8085H8085 H0853H0853 H1697H1697 H0834H0834 H3925H3925 H3372H3372 H0853H0853 H3605H3605 H3117H3117 H0834H0834 H1992H1992 H2416H2416 H5921H5921 H0127H0127 H0853H0853 H1121H1121 H3925H3925
L07 7 Pwt 4:10 age after abide  accept Jehovah angels Horeb answer Jehovah about assemble  folk attentively act after to teach affright all manner age after like age above country afflicted to teach
L08 8 Pwt 4:10 wiek po przestrzegać przyjąć Jahwe anioły Horeb odpowiedź Jahwe o montować ludowy uważnie działać po uczyć affright wszelkiego rodzaju wiek po jak wiek powyżej kraj dotknięty uczyć
L09 9 Pwt 4:10 [Specially] the day so that thou stoodest before the LORD thy God in Horeb said when the LORD to me together me the people and I will make them hear my words so that they may learn to fear all me all the days so they that they shall live on upon the earth their children and [that] they may teach
L10 10 Pwt 4:10 [Specjalnie] dni tak że ty stoodest przed Pan Bóg twój, w Horeb powiedział gdy Pan do mnie razem mnie ludzie i uczynię je usłyszeć moje słowa tak że mogą uczyć się bać się wszystko mi wszystkie dni tak one że będą żyć na na ziemi dzieci i [że] one mogą uczyć
L11 11 Pwt 4:10 Yom, 'a·Sher 'a·Mad·ta lif·Nei Yah·weh 'e·lo·hei·Cha be·cho·Rev be·'e·Mor Yah·weh 'e·Lai, hak·hel- li et- ha·'Am, ve·'ash·mi·'Em et- de·va·Rai; 'a·Sher yil·me·Dun le·yir·'Ah 'o·Ti, kol- hai·ya·Mim 'a·Sher hem chai·Yim al- ha·'a·da·Mah, ve·'Et be·nei·Hem ye·lam·me·Dun.
L12 12 Pwt 4:10 jom a szer a mad Ta lif ne jhwh(a do naj) e lo hE cha Be Ho rew Be e mor jhwh(a do naj) e laj haq hel - li et - ha am we asz mi em et - De wa raj a szer jil me dun le ji ra o ti Kol - haj ja mim a szer hem Haj jim al - ha a da ma we et - Be ne hem je lam me dun
L13 13 Pwt 4:10 yôm ´ášer `ämaºdTä lipnê yhwh(´ädönäy) ´élöhÊkä BüHörëb Be´émör yhwh(´ädönäy) ´ëlay haqhel-lî ´et-hä`äm wü´ašmì`ëm ´et-Dübäräy ´ášer yilmüdûn lüyir´â ´ötî Kol-hayyämîm ´ášer hëm Hayyîm `al-h亴ádämâ wü´et-Bünêhem yülammëdûn
L14 14 Pwt 4:10 517/2302 1402/5499 69/523 520/2127 1280/6220 472/2597 7/17 1263/5298 1281/6220 1509/5500 14/38 1448/6522 3642/11047 353/1866 161/1154 3643/11047 175/1428 1403/5499 3/85 52/328 3644/11047 1284/5415 518/2302 1404/5499 128/820 120/499 1329/5759 60/225 3645/11047 1395/4921 4/85
L15 15 Pwt 4:10 [Specially] the day that thou stoodest before the LORD thy God in Horeb, when the LORD said unto me, Gather me the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and [that] they may teach their children.
L16 16 Pwt 4:10  10 Specially the day <03117> that thou stoodest <05975> (08804) before <06440> the LORD <03068> thy God <0430> in Horeb <02722>, when the LORD <03068> said <0559> (08800) unto me, Gather <06950> <00> me the people <05971> together <06950> (08685), and I will make them hear <08085> (08686) my words <01697>, that they may learn <03925> (08799) to fear <03372> (08800) me all the days <03117> that they shall live <02416> upon the earth <0127>, and that they may teach <03925> (08762) their children <01121>.
L01 1 Pwt 4:11   Pwt 4:11  11 A wy zbliżył się <07126> (08799) i stanął <05975> (08799) pod górą <02022>, a góra <02022> <01197 spalony> (08802) ogniem <0784> do pośrodku <03820> z nieba <08064>, z ciemności <06205>, chmury <06051> i gęsta ciemność <02822>.                                                                                        
L02 2 Pwt 4:11 Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górą - a góra płonęła ogniem aż do nieba, okryta mrokiem, ciemnością i chmurą.
L03 3 Pwt 4:11 וַתִּקְרְב֥וּן וַתַּֽעַמְד֖וּן תַּ֣חַת הָהָ֑ר וְהָהָ֞ר בֹּעֵ֤ר בָּאֵשׁ֙ עַד־ לֵ֣ב הַשָּׁמַ֔יִם חֹ֖שֶׁךְ עָנָ֥ן וַעֲרָפֶֽל׃
L04 4 Pwt 4:11 וַ/תִּקְרְב֥וּ/ן וַ/תַּֽעַמְד֖וּ/ן תַּ֣חַת הָ/הָ֑ר וְ/הָ/הָ֞ר בֹּעֵ֤ר בָּ/אֵשׁ֙ עַד־ לֵ֣ב הַ/שָּׁמַ֔יִם חֹ֖שֶׁךְ עָנָ֥ן וַ/עֲרָפֶֽל׃
L05 5 Pwt 4:11 wat•tik•re•<wun> wat•ta•'am•<Dun> <Ta>•chat ha•<Har>; we•ha•<Har> bo•'<Er> ba•'<Esz> ad- lew hasz•sza•<Ma>•jim, <Cho>•szech 'a•<Nan> wa•'a•ra•<Fel>.
L06 6 Pwt 4:11 H7126H7126 H5975H5975 H8478H8478 H2022H2022 H2022H2022 H1197H1197 H0784H0784 H5704H5704 H3820H3820 H8064H8064 H2822H2822 H6051H6051 H6205H6205
L07 7 Pwt 4:11 approach abide  Thahash hill  hill  be brutish burning against care for air dark cloud gross
L08 8 Pwt 4:11 podejście przestrzegać Thahash wzgórze wzgórze być brutalny palenie przed dbałość o powietrze ciemny chmura brutto
L09 9 Pwt 4:11 And ye came near and stood the foot under the mountain and the mountain burned with fire against unto the midst of heaven and thick darkness clouds with darkness
L10 10 Pwt 4:11 A wy zbliżył się i stanął stopa pod górą i góra spalony z ogniem przed ku środku z nieba i gęsta ciemność chmury z ciemności
L11 11 Pwt 4:11 vat·tik·re·Vun vat·ta·'am·Dun Ta·chat ha·Har; ve·ha·Har bo·'Er ba·'Esh ad- lev hash·sha·Ma·yim, Cho·shech 'a·Nan va·'a·ra·Fel.
L12 12 Pwt 4:11 waT Tiq re wun waT Ta am dun Ta Hat ha har we ha har Bo er Ba esz ad - lew hasz sza ma jim Ho szech a nan wa a ra fel
L13 13 Pwt 4:11 waTTiqrübûn waTTa|`amdûn TaºHat hähär wühähär Bö`ër Bä´ëš `ad-lëb haššämaºyim Höºšek `änän wa`áräpel
L14 14 Pwt 4:11 190/284 70/523 117/498 117/546 118/546 11/95 78/377 260/1259 64/592 61/421 9/80 48/87 2/15
L15 15 Pwt 4:11 And ye came near and stood under the mountain; and the mountain burned with fire unto the midst of heaven, with darkness, clouds, and thick darkness.
L16 16 Pwt 4:11  11 And ye came near <07126> (08799) and stood <05975> (08799) under the mountain <02022>; and the mountain <02022> burned <01197> (08802) with fire <0784> unto the midst <03820> of heaven <08064>, with darkness <06205>, clouds <06051>, and thick darkness <02822>.
L01 1 Pwt 4:12   Pwt 4:12  12 A Pan <03068> mówił <01696> (08762) do was z pośród <08432> ognia <0784>: słyszeliście <08085> (08802) głos <06963> wyrazów <01697> ale widziałem <07200> (08802) nie podobieństwo <08544>, tylko <02108> słyszeliście głos <06963>.                                                                                        
L02 2 Pwt 4:12 I przemówił do was Pan, Bóg wasz, spośród ognia. Dźwięk słów słyszeliście, ale poza głosem nie dostrzegliście postaci.
L03 3 Pwt 4:12 וַיְדַבֵּ֧ר יְהוָ֛ה אֲלֵיכֶ֖ם מִתּ֣וֹךְ הָאֵ֑שׁ ק֤וֹל דְּבָרִים֙ אַתֶּ֣ם שֹׁמְעִ֔ים וּתְמוּנָ֛ה אֵינְכֶ֥ם רֹאִ֖ים זוּלָתִ֥י קֽוֹל׃
L04 4 Pwt 4:12 וַ/יְדַבֵּ֧ר יְהוָ֛ה אֲלֵי/כֶ֖ם מִ/תּ֣וֹךְ הָ/אֵ֑שׁ ק֤וֹל דְּבָרִים֙ אַתֶּ֣ם שֹׁמְעִ֔ים וּ/תְמוּנָ֛ה אֵינְ/כֶ֥ם רֹאִ֖ים זוּלָתִ֥י קֽוֹל׃
L05 5 Pwt 4:12 waj•dab•<Ber> <jah>•we 'a•le•<Chem> mit•<Toch> ha•'<Esz>; <Kol> de•wa•<Rim> 'at•<Tem> szo•me•'<Im>, u•te•mu•<Na> 'en•<Chem> ro•'<Im> zu•la•<Ti> <Kol>.
L06 6 Pwt 4:12 H1696H1696 H3068H3068 H0413H0413 H8432H8432 H0784H0784 H6963H6963 H1697H1697 H0859H0859 H8085H8085 H8544H8544 H0369H0369 H7200H7200 H2108H2108 H6963H6963
L07 7 Pwt 4:12 answer Jehovah about hope burning aloud act you attentively image else advise self beside aloud
L08 8 Pwt 4:12 odpowiedź Jahwe o nadzieję palenie głośno działać ty uważnie obraz więcej doradzać siebie obok głośno
L09 9 Pwt 4:12 spake And the LORD to you unto you out of the midst of the fire the voice of the words you ye heard no similitude no but saw only [ye heard] a voice
L10 10 Pwt 4:12 mówił A Pan dla ciebie was z pośrodku z ognia głos ze słów ty słyszeliście nie podobieństwo nie ale widziałem tylko [Słyszeliście] głos
L11 11 Pwt 4:12 vay·dab·Ber Yah·weh 'a·lei·Chem mit·Toch ha·'Esh; Kol de·va·Rim 'at·Tem sho·me·'Im, u·te·mu·Nah 'ein·Chem ro·'Im zu·la·Ti Kol.
L12 12 Pwt 4:12 wa je daB Ber jhwh(a do naj) a le chem miT Toch ha esz qol De wa rim aT Tem szo mim u te mu na en chem ro im zu la ti qol
L13 13 Pwt 4:12 wayüdaBBër yhwh(´ädönäy) ´álêkem miTTôk hä´ëš qôl Dübärîm ´aTTem šöm`îm ûtümûnâ ´ênkem rö´îm zûlätî qôl
L14 14 Pwt 4:12 356/1142 1282/6220 1510/5500 114/416 79/377 67/507 176/1428 183/1080 162/1154 3/10 102/786 347/1296 2/16 68/507
L15 15 Pwt 4:12 And the LORD spake unto you out of the midst of the fire: ye heard the voice of the words, but saw no similitude; only [ye heard] a voice.
L16 16 Pwt 4:12  12 And the LORD <03068> spake <01696> (08762) unto you out of the midst <08432> of the fire <0784>: ye heard <08085> (08802) the voice <06963> of the words <01697>, but saw <07200> (08802) no similitude <08544>; only <02108> ye heard a voice <06963>.
L01 1 Pwt 4:13   Pwt 4:13  13 I oznajmił <05046> (08686) dla was Jego przymierze <01285>, który dowodził <06680> (08765) wykonywanie <06213> (08800), a nawet dziesięć <06235> przykazania <01697> i napisał <03789> (08799) ich po dwóch <08147> Stoły <03871> z kamienia <068>.                                                                                      
L02 2 Pwt 4:13 Oznajmił wam swe przymierze, gdy rozkazał wam pełnić Dziesięć Przykazań i napisał je na dwóch tablicach kamiennych.
L03 3 Pwt 4:13 וַיַּגֵּ֨ד לָכֶ֜ם אֶת־ בְּרִית֗וֹ אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֤ה אֶתְכֶם֙ לַעֲשׂ֔וֹת עֲשֶׂ֖רֶת הַדְּבָרִ֑ים וַֽיִּכְתְּבֵ֔ם עַל־ שְׁנֵ֖י לֻח֥וֹת אֲבָנִֽים׃
L04 4 Pwt 4:13 וַ/יַּגֵּ֨ד לָ/כֶ֜ם אֶת־ בְּרִית֗/וֹ אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֤ה אֶתְ/כֶם֙ לַ/עֲשׂ֔וֹת עֲשֶׂ֖רֶת הַ/דְּבָרִ֑ים וַֽ/יִּכְתְּבֵ֔/ם עַל־ שְׁנֵ֖י לֻח֥וֹת אֲבָנִֽים׃
L05 5 Pwt 4:13 wai•jag•<Ged> la•<Chem> et- be•ri•<To>, 'a•<szer> ciw•<wa> 'et•<Chem> la•'a•<Sot>, 'a•<Se>•ret had•de•wa•<Rim>; wai•jich•te•<wem>, al- sze•<Ne> lu•<Chot> 'a•wa•<Nim>.
L06 6 Pwt 4:13 H5046H5046 H0000 H0853H0853 H1285H1285 H0834H0834 H6680H6680 H0853H0853 H6213H6213 H6235H6235 H1697H1697 H3789H3789 H5921H5921 H8147H8147 H3871H3871 H0068H0068
L07 7 Pwt 4:13 bewray confederacy after appoint accomplish ten act describe above both board build
L08 8 Pwt 4:13 bewray konfederacja po powołać zrealizować dziesięć działać opisać powyżej zarówno płyta budować
L09 9 Pwt 4:13 And he declared unto you his covenant which which he commanded you to perform [even] ten commandments and he wrote on them upon two tables of stone
L10 10 Pwt 4:13 I oświadczył, wam swoje przymierze który który dowodził wykonywanie [Nawet] dziesięć Przykazania i napisał na je na dwóch Stoły z kamienia
L11 11 Pwt 4:13 vai·yag·Ged la·Chem et- be·ri·To, 'a·Sher tziv·Vah 'et·Chem la·'a·Sot, 'a·Se·ret had·de·va·Rim; vai·yich·te·Vem, al- she·Nei lu·Chot 'a·va·Nim.
L12 12 Pwt 4:13 waj jaG Ged la chem et - Be ri to a szer ciw wa et chem la a sot a se ret haD De wa rim waj jich Te wem al - sze ne lu Hot a wa nim
L13 13 Pwt 4:13 wayyaGGëd läkem ´et-Bürîtô ´ášer ciwwâ ´etkem la`áSôt `áSeºret haDDübärîm wa|yyikTübëm `al-šünê lùHôt ´ábänîm
L14 14 Pwt 4:13 47/369 1449/6522 3646/11047 56/284 1405/5499 178/491 3647/11047 715/2617 49/175 177/1428 17/225 1330/5759 308/768 18/43 64/273
L15 15 Pwt 4:13 And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, [even] ten commandments; and he wrote them upon two tables of stone.
L16 16 Pwt 4:13  13 And he declared <05046> (08686) unto you his covenant <01285>, which he commanded <06680> (08765) you to perform <06213> (08800), even ten <06235> commandments <01697>; and he wrote <03789> (08799) them upon two <08147> tables <03871> of stone <068>.
L01 1 Pwt 4:14   Pwt 4:14  14 A Pan <03068> <06680 dowodził> (08765) ja w tym czasie <06256> <03925 uczyć> (08763) was praw <02706> oraz wyroki <04941>, abyście zrobić <06213> (08800) je w ziemi <0776> dokąd idziecie przez <05674> (08802) posiadać <03423> (08800) go.                                                                                      
L02 2 Pwt 4:14 W tym czasie rozkazał mi Pan uczyć was praw i nakazów, byście je pełnili w kraju, do którego wchodzicie, by objąć go w posiadanie.
L03 3 Pwt 4:14 וְאֹתִ֞י צִוָּ֤ה יְהוָה֙ בָּעֵ֣ת הַהִ֔וא לְלַמֵּ֣ד אֶתְכֶ֔ם חֻקִּ֖ים וּמִשְׁפָּטִ֑ים לַעֲשֹׂתְכֶ֣ם אֹתָ֔ם בָּאָ֕רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַתֶּ֛ם עֹבְרִ֥ים שָׁ֖מָּה לְרִשְׁתָּֽהּ׃
L04 4 Pwt 4:14 וְ/אֹתִ֞/י צִוָּ֤ה יְהוָה֙ בָּ/עֵ֣ת הַ/הִ֔וא לְ/לַמֵּ֣ד אֶתְ/כֶ֔ם חֻקִּ֖ים וּ/מִשְׁפָּטִ֑ים לַ/עֲשֹׂתְ/כֶ֣ם אֹתָ֔/ם בָּ/אָ֕רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַתֶּ֛ם עֹבְרִ֥ים שָׁ֖מָּ/ה לְ/רִשְׁתָּֽ/הּ׃
L05 5 Pwt 4:14 we•'o•<Ti> ciw•<wa> <jah>•we ba•'<Et> ha•<Hiw>, le•lam•<Med> 'et•<Chem>, chuk•<Kim> u•misz•pa•<Tim>; la•'a•so•te•<Chem> 'o•<Tam>, ba•'<A>•rec 'a•<szer> 'at•<Tem> 'oe•<Rim> <szam>•ma le•risz•<Ta>.
L06 6 Pwt 4:14 H0853H0853 H6680H6680 H3068H3068 H6256H6256 H1931H1931 H3925H3925 H0853H0853 H2706H2706 H4941H4941 H6213H6213 H0853H0853 H0776H0776 H0834H0834 H0859H0859 H5674H5674 H8033H8033 H3423H3423
L07 7 Pwt 4:14 appoint Jehovah after he to teach appointed adversary accomplish common after you alienate in it cast out
L08 8 Pwt 4:14 powołać Jahwe po on uczyć wyznaczony przeciwnik zrealizować wspólny po ty zrazić w tym wypędzał
L09 9 Pwt 4:14 commanded And the LORD me at that time he to teach you statutes and judgments that ye might do them in the land after you whither ye go over in it to possess
L10 10 Pwt 4:14 przykazał A Pan ja w tym czasie on uczyć wy statut i ocen abyście zrobić je w ziemi po ty dokąd idziecie przez w tym posiadać
L11 11 Pwt 4:14 ve·'o·Ti tziv·Vah Yah·weh ba·'Et ha·Hiv, le·lam·Med 'et·Chem, chuk·Kim u·mish·pa·Tim; la·'a·so·te·Chem 'o·Tam, ba·'A·retz 'a·Sher 'at·Tem 'oe·Rim Sham·mah le·rish·Tah.
L12 12 Pwt 4:14 we o ti ciw wa jhwh(a do naj) Ba et ha hiw le lam med et chem Huq qim u misz Pa tim la a sot chem o tam Ba a rec a szer aT Tem ow rim szam ma le risz Ta
L13 13 Pwt 4:14 wü´ötî ciwwâ yhwh(´ädönäy) Bä`ët hahiw´ lülammëd ´etkem Huqqîm ûmišPä†îm la`áSötkem ´ötäm Bä´äºrec ´ášer ´aTTem `öbrîm šäºmmâ lürišTäh
L14 14 Pwt 4:14 3648/11047 179/491 1283/6220 29/294 542/1867 5/85 3649/11047 31/125 53/419 716/2617 3650/11047 686/2502 1406/5499 184/1080 100/550 184/832 44/230
L15 15 Pwt 4:14 And the LORD commanded me at that time to teach you statutes and judgments, that ye might do them in the land whither ye go over to possess it.
L16 16 Pwt 4:14  14 And the LORD <03068> commanded <06680> (08765) me at that time <06256> to teach <03925> (08763) you statutes <02706> and judgments <04941>, that ye might do <06213> (08800) them in the land <0776> whither ye go over <05674> (08802) to possess <03423> (08800) it.
L01 1 Pwt 4:15   Pwt 4:15  15 Bierzcie więc dobry <03966> <08104 Strzeż> (08738) do siebie <05315>, bo widzieliście <07200> (08804) nie sposób podobieństwo <08544> w dniu <03117>, że Pan <03068> wypowiadali <01696> (08763) wam w Horeb <02722> z pośród <08432> ognia <0784>:                                                                                      
L02 2 Pwt 4:15 Pilnie się wystrzegajcie - skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie -
L03 3 Pwt 4:15 וְנִשְׁמַרְתֶּ֥ם מְאֹ֖ד לְנַפְשֹׁתֵיכֶ֑ם כִּ֣י לֹ֤א רְאִיתֶם֙ כָּל־ תְּמוּנָ֔ה בְּי֗וֹם דִּבֶּ֨ר יְהוָ֧ה אֲלֵיכֶ֛ם בְּחֹרֵ֖ב מִתּ֥וֹךְ הָאֵֽשׁ׃
L04 4 Pwt 4:15 וְ/נִשְׁמַרְתֶּ֥ם מְאֹ֖ד לְ/נַפְשֹׁתֵי/כֶ֑ם כִּ֣י לֹ֤א רְאִיתֶם֙ כָּל־ תְּמוּנָ֔ה בְּ/י֗וֹם דִּבֶּ֨ר יְהוָ֧ה אֲלֵי/כֶ֛ם בְּ/חֹרֵ֖ב מִ/תּ֥וֹךְ הָ/אֵֽשׁ׃
L05 5 Pwt 4:15 we•nisz•mar•<Tem> me•'<Od> le•naf•szo•te•<Chem>; ki lo re•'i•<Tem> kol- te•mu•<Na>, be•<jom>, dib•<Ber> <jah>•we 'a•le•<Chem> be•cho•<Rew> mit•<Toch> ha•'<Esz>.
L06 6 Pwt 4:15 H8104H8104 H3966H3966 H5315H5315 H3588H3588 H3808H3808 H7200H7200 H3605H3605 H8544H8544 H3117H3117 H1696H1696 H3068H3068 H0413H0413 H2722H2722 H8432H8432 H0784H0784
L07 7 Pwt 4:15 beward diligently any inasmuch before advise self all manner image age answer Jehovah about Horeb hope burning
L08 8 Pwt 4:15 beward pilnie każdy ponieważ przed doradzać siebie wszelkiego rodzaju obraz wiek odpowiedź Jahwe o Horeb nadzieję palenie
L09 9 Pwt 4:15 heed Take ye therefore good unto yourselves since did not for ye saw any no manner of similitude on the day spake [that] the LORD to you unto you in Horeb out of the midst of the fire
L10 10 Pwt 4:15 Strzeż Bierzcie więc dobry do siebie ponieważ Czy nie dla widzieliście każdy nie sposób podobieństwo w dniu mówił [Że] Pan dla ciebie wam w Horeb z pośrodku z ognia
L11 11 Pwt 4:15 ve·nish·mar·Tem me·'Od le·naf·sho·tei·Chem; ki lo re·'i·Tem kol- te·mu·Nah, be·Yom, dib·Ber Yah·weh 'a·lei·Chem be·cho·Rev mit·Toch ha·'Esh.
L12 12 Pwt 4:15 we nisz mar Tem me od le naf szo te chem Ki lo re i tem Kol - Te mu na Be jom DiB Ber jhwh(a do naj) a le chem Be Ho rew miT Toch ha esz
L13 13 Pwt 4:15 wünišmarTem mü´öd lünapšötêkem lö´ rü´îtem Kol-Tümûnâ Büyôm DiBBer yhwh(´ädönäy) ´álêkem BüHörëb miTTôk hä´ëš
L14 14 Pwt 4:15 81/468 67/300 172/751 785/4478 961/5164 348/1296 1285/5415 4/10 519/2302 357/1142 1284/6220 1511/5500 8/17 115/416 80/377
L15 15 Pwt 4:15 Take ye therefore good heed unto yourselves; for ye saw no manner of similitude on the day [that] the LORD spake unto you in Horeb out of the midst of the fire:
L16 16 Pwt 4:15  15 Take ye therefore good <03966> heed <08104> (08738) unto yourselves <05315>; for ye saw <07200> (08804) no manner of similitude <08544> on the day <03117> that the LORD <03068> spake <01696> (08763) unto you in Horeb <02722> out of the midst <08432> of the fire <0784>:
L01 1 Pwt 4:16   Pwt 4:16  16 abyście nie skorumpowanych <07843> (08686) siebie, i uczynić <06213> (08804) można posągu <06459>, podobieństwo <08544> jakiegokolwiek rysunku <05566>, podobieństwo <08403> z mężczyzn <02145> czy kobieta <05347>                                                                                        
L02 2 Pwt 4:16 abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety,
L03 3 Pwt 4:16 פֶּ֨ן־ תַּשְׁחִת֔וּן וַעֲשִׂיתֶ֥ם לָכֶ֛ם פֶּ֖סֶל תְּמוּנַ֣ת כָּל־ סָ֑מֶל תַּבְנִ֥ית זָכָ֖ר א֥וֹ נְקֵבָֽה׃
L04 4 Pwt 4:16 פֶּ֨ן־ תַּשְׁחִת֔וּ/ן וַ/עֲשִׂיתֶ֥ם לָ/כֶ֛ם פֶּ֖סֶל תְּמוּנַ֣ת כָּל־ סָ֑מֶל תַּבְנִ֥ית זָכָ֖ר א֥וֹ נְקֵבָֽה׃
L05 5 Pwt 4:16 <Pen>- tasz•chi•<Tun>, wa•'a•si•<Tem> la•<Chem> <Pe>•sel te•mu•<Nat> kol- <Sa>•mel; taw•<Nit> za•<Char> o ne•ke•<wa>.
L06 6 Pwt 4:16 H6435H6435 H7843H7843 H6213H6213 H0000 H6459H6459 H8544H8544 H3605H3605 H5566H5566 H8403H8403 H2145H2145 H0176H0176 H5347H5347
L07 7 Pwt 4:16 lest batter accomplish carved image image all manner idol Tibni him and female
L08 8 Pwt 4:16 aby nie farszu zrealizować rzeźbiony wizerunek obraz wszelkiego rodzaju idol Tibni go i kobieta
L09 9 Pwt 4:16 so Lest ye corrupt [yourselves] and make you a graven image the similitude of any of any figure the likeness of male or or female
L10 10 Pwt 4:16 tak Abyście nie uszkodzić [Sami] i zrobić Ci posągu podobieństwo któregokolwiek każdego rysunku podobieństwo z mężczyzną lub czy kobieta
L11 11 Pwt 4:16 Pen- tash·chi·Tun, va·'a·si·Tem la·Chem Pe·sel te·mu·Nat kol- Sa·mel; tav·Nit za·Char o ne·ke·Vah.
L12 12 Pwt 4:16 Pen - Tasz Hi tun wa a si tem la chem Pe sel Te mu nat Kol - sa mel Taw nit za char o ne qe wa
L13 13 Pwt 4:16 Peºn-TašHitûºn wa`áSîtem läkem Peºsel Tümûnat Kol-säºmel Tabnît zäkär ´ô nüqëbâ
L14 14 Pwt 4:16 37/133 24/147 717/2617 1450/6522 3/30 5/10 1286/5415 1/5 4/20 55/82 223/320 21/22
L15 15 Pwt 4:16 Lest ye corrupt [yourselves], and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female,
L16 16 Pwt 4:16  16 Lest ye corrupt <07843> (08686) yourselves, and make <06213> (08804) you a graven image <06459>, the similitude <08544> of any figure <05566>, the likeness <08403> of male <02145> or female <05347>,
L01 1 Pwt 4:17   Pwt 4:17  17 podobieństwo <08403> z każdej bestii <0929>, które jest na ziemi <0776>, podobieństwo <08403> któregokolwiek skrzydlaty <03671> ptactwo <06833>, które flieth <05774> (08799) w powietrzu <08064> ,                                                                                          
L02 2 Pwt 4:17 podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem,
L03 3 Pwt 4:17 תַּבְנִ֕ית כָּל־ בְּהֵמָ֖ה אֲשֶׁ֣ר בָּאָ֑רֶץ תַּבְנִית֙ כָּל־ צִפּ֣וֹר כָּנָ֔ף אֲשֶׁ֥ר תָּע֖וּף בַּשָּׁמָֽיִם׃
L04 4 Pwt 4:17 תַּבְנִ֕ית כָּל־ בְּהֵמָ֖ה אֲשֶׁ֣ר בָּ/אָ֑רֶץ תַּבְנִית֙ כָּל־ צִפּ֣וֹר כָּנָ֔ף אֲשֶׁ֥ר תָּע֖וּף בַּ/שָּׁמָֽיִם׃
L05 5 Pwt 4:17 taw•<Nit> kol- be•he•<Ma> 'a•<szer> ba•'<A>•rec; taw•<Nit> kol- cip•<Por> ka•<Naf>, 'a•<szer> ta•'<Uf> basz•sza•<Ma>•jim.
L06 6 Pwt 4:17 H8403H8403 H3605H3605 H0929H0929 H0834H0834 H0776H0776 H8403H8403 H3605H3605 H6833H6833 H3671H3671 H0834H0834 H5774H5774 H8064H8064
L07 7 Pwt 4:17 Tibni all manner beast after common Tibni all manner bird bird after brandish air
L08 8 Pwt 4:17 Tibni wszelkiego rodzaju bestia po wspólny Tibni wszelkiego rodzaju ptak ptak po wymachiwać powietrze
L09 9 Pwt 4:17 The likeness of any of any beast is on that [is] on the earth the likeness of any fowl of any winged that that flieth in the air
L10 10 Pwt 4:17 Podobieństwo któregokolwiek z każdej bestii jest że [jest] na ziemi podobieństwo któregokolwiek ptactwo któregokolwiek skrzydlaty że że flieth w powietrzu
L11 11 Pwt 4:17 tav·Nit kol- be·he·Mah 'a·Sher ba·'A·retz; tav·Nit kol- tzip·Por ka·Naf, 'a·Sher ta·'Uf bash·sha·Ma·yim.
L12 12 Pwt 4:17 Taw nit Kol - Be he ma a szer Ba a rec Taw nit Kol - ciP Por Ka naf a szer Ta uf Basz sza ma jim    
L13 13 Pwt 4:17 Tabnît Kol-Bühëmâ ´ášer Bä´äºrec Tabnît Kol-ciPPôr Känäp ´ášer Tä`ûp Baššämäºyim    
L14 14 Pwt 4:17 5/20 1287/5415 88/190 1407/5499 687/2502 6/20 1288/5415 16/40 11/107 1408/5499 2/29 62/421
L15 15 Pwt 4:17 The likeness of any beast that [is] on the earth, the likeness of any winged fowl that flieth in the air,
L16 16 Pwt 4:17  17 The likeness <08403> of any beast <0929> that is on the earth <0776>, the likeness <08403> of any winged <03671> fowl <06833> that flieth <05774> (08799) in the air <08064>,
L01 1 Pwt 4:18   Pwt 4:18  18 podobieństwo <08403> z każdej rzeczy, która creepeth <07430> (08802) ze względu na <0127>, podobieństwo <08403> z każdej ryby <01710>, co jest w wodach <04325> pod <08478> ziemia < 0776>:                                                                                          
L02 2 Pwt 4:18 podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi, podobiznę ryby, która jest w wodach - pod ziemią.
L03 3 Pwt 4:18 תַּבְנִ֕ית כָּל־ רֹמֵ֖שׂ בָּאֲדָמָ֑ה תַּבְנִ֛ית כָּל־ דָּגָ֥ה אֲשֶׁר־ בַּמַּ֖יִם מִתַּ֥חַת לָאָֽרֶץ׃
L04 4 Pwt 4:18 תַּבְנִ֕ית כָּל־ רֹמֵ֖שׂ בָּ/אֲדָמָ֑ה תַּבְנִ֛ית כָּל־ דָּגָ֥ה אֲשֶׁר־ בַּ/מַּ֖יִם מִ/תַּ֥חַת לָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Pwt 4:18 taw•<Nit> kol- ro•<Mes> ba•'a•da•<Ma>; taw•<Nit> kol- da•<Ga> a•<szer>- bam•<Ma>•jim mit•<Ta>•chat la•'<A>•rec.
L06 6 Pwt 4:18 H8403H8403 H3605H3605 H7430H7430 H0127H0127 H8403H8403 H3605H3605 H1710H1710 H0834H0834 H4325H4325 H8478H8478 H0776H0776
L07 7 Pwt 4:18 Tibni all manner creep country Tibni all manner fish after waste Thahash common
L08 8 Pwt 4:18 Tibni wszelkiego rodzaju pełzanie kraj Tibni wszelkiego rodzaju ryba po marnować Thahash wspólny
L09 9 Pwt 4:18 The likeness of anything of any thing that creepeth on the ground the likeness of any of any fish is in that [is] in the waters beneath the earth
L10 10 Pwt 4:18 Podobieństwo o niczym z każdej rzeczy, która creepeth na ziemi podobieństwo któregokolwiek z każdej ryby jest że [jest] w wodach pod ziemia
L11 11 Pwt 4:18 tav·Nit kol- ro·Mes ba·'a·da·Mah; tav·Nit kol- da·Gah a·Sher- bam·Ma·yim mit·Ta·chat la·'A·retz.
L12 12 Pwt 4:18 Taw nit Kol - ro mes Ba a da ma Taw nit Kol - Da ga a szer - Bam ma jim miT Ta Hat la a rec      
L13 13 Pwt 4:18 Tabnît Kol-römëS Bä´ádämâ Tabnît Kol-Dägâ ´ášer-Bammaºyim miTTaºHat lä´äºrec      
L14 14 Pwt 4:18 7/20 1289/5415 14/17 61/225 8/20 1290/5415 6/15 1409/5499 189/579 118/498 688/2502
L15 15 Pwt 4:18 The likeness of any thing that creepeth on the ground, the likeness of any fish that [is] in the waters beneath the earth:
L16 16 Pwt 4:18  18 The likeness <08403> of any thing that creepeth <07430> (08802) on the ground <0127>, the likeness <08403> of any fish <01710> that is in the waters <04325> beneath <08478> the earth <0776>:
L01 1 Pwt 4:19   Pwt 4:19  19 A bo ty podnieś <05375> (08799) twoje oczy <05869> do nieba <08064>, a gdy widzisz <07200> (08804) niedz <08121>, a księżyc <03394> i gwiazdy < 03556>, nawet wszystko gospodarz <06635> nieba <08064>, shouldest być napędzana <05080> (08738) czcić <07812> (08694) im i służyć <05647> (08804) im, co Pan <03068 > Bóg twój <0430> kto ma podzielone <02505> (08804) do wszystkich narodów <05971> pod całym niebem <08064>.                                                                        
L02 2 Pwt 4:19 Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem.
L03 3 Pwt 4:19 וּפֶן־ תִּשָּׂ֨א עֵינֶ֜יךָ הַשָּׁמַ֗יְמָה וְֽ֠רָאִיתָ אֶת־ הַשֶּׁ֨מֶשׁ וְאֶת־ הַיָּרֵ֜חַ וְאֶת־ הַכּֽוֹכָבִ֗ים כֹּ֚ל צְבָ֣א הַשָּׁמַ֔יִם וְנִדַּחְתָּ֛ וְהִשְׁתַּחֲוִ֥יתָ לָהֶ֖ם וַעֲבַדְתָּ֑ם אֲשֶׁ֨ר חָלַ֜ק יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ אֹתָ֔ם לְכֹל֙ הָֽעַמִּ֔ים תַּ֖חַת כָּל־ הַשָּׁמָֽיִם׃
L04 4 Pwt 4:19 וּ/פֶן־ תִּשָּׂ֨א עֵינֶ֜י/ךָ הַ/שָּׁמַ֗יְמָ/ה וְֽ֠/רָאִיתָ אֶת־ הַ/שֶּׁ֨מֶשׁ וְ/אֶת־ הַ/יָּרֵ֜חַ וְ/אֶת־ הַ/כּֽוֹכָבִ֗ים כֹּ֚ל צְבָ֣א הַ/שָּׁמַ֔יִם וְ/נִדַּחְתָּ֛ וְ/הִשְׁתַּחֲוִ֥יתָ לָ/הֶ֖ם וַ/עֲבַדְתָּ֑/ם אֲשֶׁ֨ר חָלַ֜ק יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙י/ךָ֙ אֹתָ֔/ם לְ/כֹל֙ הָֽ/עַמִּ֔ים תַּ֖חַת כָּל־ הַ/שָּׁמָֽיִם׃
L05 5 Pwt 4:19 u•fen- tis•<Sa> 'e•<Ne>•cha hasz•sza•<Maj>•ma, <we>•ra•'i•ta et- hasz•<sze>•mesz we•'<Et> hai•ja•<Re>•ach we•'<Et> hak•ko•cha•<wim>, kol ce•<wa> hasz•sza•<Ma>•jim, we•nid•dach•<Ta> we•hisz•ta•cha•<wi>•ta la•<Hem> wa•'a•wad•<Tam>; 'a•<szer> cha•<Lak> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha 'o•<Tam>, le•<Chol> ha•'am•<Mim>, <Ta>•chat kol- hasz•sza•<Ma>•jim.
L06 6 Pwt 4:19 H6435H6435 H5375H5375 H5869H5869 H8064H8064 H7200H7200 H0853H0853 H8121H8121 H0853H0853 H3394H3394 H0853H0853 H3556H3556 H3605H3605 H6635H6635 H8064H8064 H5080H5080 H7812H7812 H0000 H5647H5647 H0834H0834 H2505H2505 H3068H3068 H0430H0430 H0853H0853 H3605H3605 H5971H5971 H8478H8478 H3605H3605 H8064H8064
L07 7 Pwt 4:19 lest accept affliction air advise self east side moon star all manner appointed time air banish bow down keep in bondage after deal Jehovah angels all manner folk Thahash all manner air
L08 8 Pwt 4:19 aby nie przyjąć nieszczęście powietrze doradzać siebie East Side księżyc gwiazda wszelkiego rodzaju wyznaczony czas powietrze wygnać zgnieść trzymać w niewoli po radzić sobie Jahwe anioły wszelkiego rodzaju ludowy Thahash wszelkiego rodzaju powietrze
L09 9 Pwt 4:19 and not And lest thou lift up thine eyes unto heaven and when thou seest the sun and the moon and the stars all [even] all the host of heaven shouldest be driven to worship them and serve which hath divided them which the LORD thy God to all unto all nations under the whole under the whole heaven
L10 10 Pwt 4:19 i nie I abyś nie podniesie twoje oczy do nieba a kiedy widzisz niedz i księżyc i gwiazdy wszystko [Nawet] wszystko wojsko z nieba shouldest być napędzana czcić im i służyć który kto ma podzielone im, które Pan Bóg twój, dla wszystkich do wszystkich narodów pod całość pod całym niebem
L11 11 Pwt 4:19 u·fen- tis·Sa 'ei·Nei·cha hash·sha·May·mah, Ve·ra·'i·ta et- hash·She·mesh ve·'Et hai·ya·Re·ach ve·'Et hak·ko·cha·Vim, kol tze·Va hash·sha·Ma·yim, ve·nid·dach·Ta ve·hish·ta·cha·Vi·ta la·Hem va·'a·vad·Tam; 'a·Sher cha·Lak Yah·weh 'e·lo·Hei·cha 'o·Tam, le·Chol ha·'am·Mim, Ta·chat kol- hash·sha·Ma·yim.
L12 12 Pwt 4:19 u fen - Tis sa e ne cha hasz sza maj ma we ra i ta et - hasz sze mesz we et - haj ja re aH we et - haK Ko cha wim Kol ce wa hasz sza ma jim we niD DaH Ta we hisz Ta Ha wi ta la hem wa a wad Tam a szer Ha laq jhwh(a do naj) e lo he cha o tam le chol ha am mim Ta Hat Kol - hasz sza ma jim          
L13 13 Pwt 4:19 ûpen-TiSSä´ `ênʺkä haššämaºymâ wü|rä´îtä ´et-haššeºmeš wü´et-hayyärëªH wü´et-haKKô|käbîm Köl cübä´ haššämaºyim wüniDDaHTä wühišTaHáwîºtä lähem wa`ábadTäm ´ášer Hälaq yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä ´ötäm lüköl hä|`ammîm TaºHat Kol-haššämäºyim          
L14 14 Pwt 4:19 38/133 154/650 181/878 63/421 349/1296 3651/11047 14/134 3652/11047 2/26 3653/11047 9/37 1291/5415 87/484 64/421 1/51 36/169 1451/6522 79/288 1410/5499 8/65 1285/6220 473/2597 3654/11047 1292/5415 354/1866 119/498 1293/5415 65/421
L15 15 Pwt 4:19 And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, and the moon, and the stars, [even] all the host of heaven, shouldest be driven to worship them, and serve them, which the LORD thy God hath divided unto all nations under the whole heaven.
L16 16 Pwt 4:19  19 And lest thou lift up <05375> (08799) thine eyes <05869> unto heaven <08064>, and when thou seest <07200> (08804) the sun <08121>, and the moon <03394>, and the stars <03556>, even all the host <06635> of heaven <08064>, shouldest be driven <05080> (08738) to worship <07812> (08694) them, and serve <05647> (08804) them, which the LORD <03068> thy God <0430> hath divided <02505> (08804) unto all nations <05971> under the whole heaven <08064>.
L01 1 Pwt 4:20   Pwt 4:20  20 Ale Pan <03068> wziął <03947> (08804) Ty, i wyprowadził was <03318> (08686) spośród żelaza <01270> piec <03564>, nawet z Egiptu <04714>, aby być do mu ludzie <05971> dziedziczenia <05159>, jak żeście to dzień <03117>.                                                                                        
L02 2 Pwt 4:20 A was Pan wybrał sobie, wyprowadził was z pieca do topienia żelaza, z Egiptu, abyście się stali Jego ludem, Jego własnością, jak dziś jesteście.
L03 3 Pwt 4:20 וְאֶתְכֶם֙ לָקַ֣ח יְהוָ֔ה וַיּוֹצִ֥א אֶתְכֶ֛ם מִכּ֥וּר הַבַּרְזֶ֖ל מִמִּצְרָ֑יִם לִהְי֥וֹת ל֛וֹ לְעַ֥ם נַחֲלָ֖ה כַּיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃
L04 4 Pwt 4:20 וְ/אֶתְ/כֶם֙ לָקַ֣ח יְהוָ֔ה וַ/יּוֹצִ֥א אֶתְ/כֶ֛ם מִ/כּ֥וּר הַ/בַּרְזֶ֖ל מִ/מִּצְרָ֑יִם לִ/הְי֥וֹת ל֛/וֹ לְ/עַ֥ם נַחֲלָ֖ה כַּ/יּ֥וֹם הַ/זֶּֽה׃
L05 5 Pwt 4:20 we•'et•<Chem> la•<Kach> <jah>•we, wai•jo•<ci> 'et•<Chem> mik•<Kur> hab•bar•<Zel> mi•mic•<Ra>•jim; lih•<jot> lo le•'<Am> na•cha•<La> kai•<jom> haz•<Ze>.
L06 6 Pwt 4:20 H0853H0853 H3947H3947 H3068H3068 H3318H3318 H0853H0853 H3564H3564 H1270H1270 H4714H4714 H1961H1961 H0000 H5971H5971 H5159H5159 H3117H3117 H2088H2088
L07 7 Pwt 4:20 accept Jehovah after furnace iron Egypt become folk heritage age he
L08 8 Pwt 4:20 przyjąć Jahwe po piec żelazo Egipt zostać ludowy dziedzictwo wiek on
L09 9 Pwt 4:20 hath taken But the LORD you and brought you forth furnace out of the iron [even] out of Egypt become to be unto him a people of inheritance as [ye are] this day he
L10 10 Pwt 4:20 wziął Ale Pan Ty i wyprowadził was piec z żelaza [Nawet] z Egiptu zostać się do niego ludzie dziedziczenia jako [jesteście] ten dzień on
L11 11 Pwt 4:20 ve·'et·Chem la·Kach Yah·weh, vai·yo·Tzi 'et·Chem mik·Kur hab·bar·Zel mi·mitz·Ra·yim; lih·Yot lo le·'Am na·cha·Lah kai·Yom haz·Zeh.
L12 12 Pwt 4:20 we et chem la qaH jhwh(a do naj) waj jo ci et chem miK Kur haB Bar zel mim mic ra jim lih jot lo le am na Ha la Kaj jom haz ze
L13 13 Pwt 4:20 wü´etkem läqaH yhwh(´ädönäy) wayyôcì´ ´etkem miKKûr haBBarzel mimmicräºyim lihyôt lü`am naHálâ Kayyôm hazzè
L14 14 Pwt 4:20 3655/11047 355/964 1286/6220 286/1060 3656/11047 1/9 6/76 247/614 884/3546 1452/6522 355/1866 50/223 520/2302 278/1176
L15 15 Pwt 4:20 But the LORD hath taken you, and brought you forth out of the iron furnace, [even] out of Egypt, to be unto him a people of inheritance, as [ye are] this day.
L16 16 Pwt 4:20  20 But the LORD <03068> hath taken <03947> (08804) you, and brought you forth <03318> (08686) out of the iron <01270> furnace <03564>, even out of Egypt <04714>, to be unto him a people <05971> of inheritance <05159>, as ye are this day <03117>.
L01 1 Pwt 4:21   Pwt 4:21  21 Ponadto Pan <03068> rozgniewał <0599> (08694) ze mną dla was <01697>, i przysiągł <07650> (08735), że nie powinny wykraczać ponad <05674> (08800) Jordan <03383> oraz że nie powinienem iść <0935> (08800) w aż tak dobry <02896> ziemia <0776>, który Pan <03068>, Bóg twój, <0430> daje <05414> (08802) tobie w dziedzictwo <05159>:                                                                              
L02 2 Pwt 4:21 Z waszego powodu rozgniewał się na mnie Pan i przysiągł, że nie przejdę Jordanu, nie wejdę do pięknej ziemi, którą wam daje Pan, Bóg wasz, w posiadanie.
L03 3 Pwt 4:21 וַֽיהוָ֥ה הִתְאַנֶּף־ בִּ֖י עַל־ דִּבְרֵיכֶ֑ם וַיִּשָּׁבַ֗ע לְבִלְתִּ֤י עָבְרִי֙ אֶת־ הַיַּרְדֵּ֔ן וּלְבִלְתִּי־ בֹא֙ אֶל־ הָאָ֣רֶץ הַטּוֹבָ֔ה אֲשֶׁר֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ נַחֲלָֽה׃
L04 4 Pwt 4:21 וַֽ/יהוָ֥ה הִתְאַנֶּף־ בִּ֖/י עַל־ דִּבְרֵי/כֶ֑ם וַ/יִּשָּׁבַ֗ע לְ/בִלְתִּ֤י עָבְרִ/י֙ אֶת־ הַ/יַּרְדֵּ֔ן וּ/לְ/בִלְתִּי־ בֹא֙ אֶל־ הָ/אָ֣רֶץ הַ/טּוֹבָ֔ה אֲשֶׁר֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔י/ךָ נֹתֵ֥ן לְ/ךָ֖ נַחֲלָֽה׃
L05 5 Pwt 4:21 <jah>•we hit•'an•nef- bi al- diw•re•<Chem>; wai•jisz•sza•<wa>', le•wil•<Ti> 'a•we•<Ri> et- hai•jar•<Den>, u•le•wil•ti- wo el- ha•'<A>•rec hat•to•<wa>, 'a•<szer> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha, no•<Ten> le•<Cha> na•cha•<La>.
L06 6 Pwt 4:21 H3068H3068 H0599H0599 H0000 H5921H5921 H1697H1697 H7650H7650 H1115H1115 H5674H5674 H0853H0853 H3383H3383 H1115H1115 H0935H0935 H0413H0413 H0776H0776 H2896H2896 H0834H0834 H3068H3068 H0430H0430 H5414H5414 H0000 H5159H5159
L07 7 Pwt 4:21 Jehovah be angry  above act adjure because alienate Jordan because abide about common beautiful after Jehovah angels add heritage
L08 8 Pwt 4:21 Jahwe gniewać się powyżej działać zakląć bo zrazić Jordania bo przestrzegać o wspólny piękny po Jahwe anioły dodać dziedzictwo
L09 9 Pwt 4:21 Furthermore the LORD was angry with with me for your sakes and sware not that I should not go over Jordan not and that I should not go about land in unto that good which which the LORD thy God giveth thee [for] an inheritance
L10 10 Pwt 4:21 Ponadto Pan był zły z ze mną dla was i przysiągł nie że nie powinny wykraczać ponad Jordania nie i że nie powinienem iść o ziemia w aż tak dobry który które Pan Bóg twój, daje ciebie [do] dziedzictwo
L11 11 Pwt 4:21 Yah·weh hit·'an·nef- bi al- div·rei·Chem; vai·yish·sha·Va', le·vil·Ti 'a·ve·Ri et- hai·yar·Den, u·le·vil·ti- vo el- ha·'A·retz hat·to·Vah, 'a·Sher Yah·weh 'e·lo·Hei·cha, no·Ten le·Cha na·cha·Lah.
L12 12 Pwt 4:21 wjhwh(wa do naj) hi tan nef - Bi al - Diw re chem waj jisz sza wa le wil Ti ow ri et - haj jar Den u le wil Ti - wo el - ha a rec hat to wa a szer jhwh(a do naj) e lo he cha no ten le cha na Ha la
L13 13 Pwt 4:21 wyhwh(wa|´dönäy) hit´annep-Bî `al-Dibrêkem wayyiššäba` lübilTî `obrî ´et-hayyarDën ûlübilTî-bö´ ´el-hä´äºrec ha††ôbâ ´ášer yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä nötën lükä naHálâ
L14 14 Pwt 4:21 1287/6220 2/14 1453/6522 1331/5759 178/1428 42/187 24/112 101/550 3657/11047 35/181 25/112 525/2550 1512/5500 689/2502 65/561 1411/5499 1288/6220 474/2597 508/2007 1454/6522 51/223
L15 15 Pwt 4:21 Furthermore the LORD was angry with me for your sakes, and sware that I should not go over Jordan, and that I should not go in unto that good land, which the LORD thy God giveth thee [for] an inheritance:
L16 16 Pwt 4:21  21 Furthermore the LORD <03068> was angry <0599> (08694) with me for your sakes <01697>, and sware <07650> (08735) that I should not go over <05674> (08800) Jordan <03383>, and that I should not go <0935> (08800) in unto that good <02896> land <0776>, which the LORD <03068> thy God <0430> giveth <05414> (08802) thee for an inheritance <05159>:
L01 1 Pwt 4:22   Pwt 4:22  22 Ale muszę umrzeć <04191> (08801) w tym kraju <0776>, nie musi iść przez <05674> (08802) Jordan <03383>: ale wy przejść <05674> (08802) i posiadać <03423 > (08804), że dobry <02896> ziemia <0776>.                                                                                          
L02 2 Pwt 4:22 Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przejdę Jordanu, lecz wy go przejdziecie i posiądziecie tę piękną ziemię.
L03 3 Pwt 4:22 כִּ֣י אָנֹכִ֥י מֵת֙ בָּאָ֣רֶץ הַזֹּ֔את אֵינֶ֥נִּי עֹבֵ֖ר אֶת־ הַיַּרְדֵּ֑ן וְאַתֶּם֙ עֹֽבְרִ֔ים וִֽירִשְׁתֶּ֕ם אֶת־ הָאָ֥רֶץ הַטּוֹבָ֖ה הַזֹּֽאת׃
L04 4 Pwt 4:22 כִּ֣י אָנֹכִ֥י מֵת֙ בָּ/אָ֣רֶץ הַ/זֹּ֔את אֵינֶ֥/נִּי עֹבֵ֖ר אֶת־ הַ/יַּרְדֵּ֑ן וְ/אַתֶּם֙ עֹֽבְרִ֔ים וִֽ/ירִשְׁתֶּ֕ם אֶת־ הָ/אָ֥רֶץ הַ/טּוֹבָ֖ה הַ/זֹּֽאת׃
L05 5 Pwt 4:22 ki 'a•no•<Chi> met ba•'<A>•rec haz•<Zot>, 'e•<Nen>•ni 'o•<wer> et- hai•jar•<Den>; we•'at•<Tem> 'oe•<Rim>, wi•risz•<Tem> et- ha•'<A>•rec hat•to•<wa> haz•<Zot>.
L06 6 Pwt 4:22 H3588H3588 H0595H0595 H4191H4191 H0776H0776 H2063H2063 H0369H0369 H5674H5674 H0853H0853 H3383H3383 H0859H0859 H5674H5674 H3423H3423 H0853H0853 H0776H0776 H2896H2896 H2063H2063
L07 7 Pwt 4:22 inasmuch I crying common likewise else alienate Jordan you alienate cast out common beautiful likewise
L08 8 Pwt 4:22 ponieważ Ja płacz wspólny podobnie więcej zrazić Jordania ty zrazić wypędzał wspólny piękny podobnie
L09 9 Pwt 4:22 for I But I must die in this land I must not I must not go over Jordan you but ye shall go over and possess land that good So
L10 10 Pwt 4:22 dla Ja Ale muszę umrzeć w tym kraju Ja nie wolno Nie mogę przejść Jordania ty ale wy przejść i posiadać ziemia tak dobry Tak
L11 11 Pwt 4:22 ki 'a·no·Chi met ba·'A·retz haz·Zot, 'ei·Nen·ni 'o·Ver et- hai·yar·Den; ve·'at·Tem 'oe·Rim, vi·rish·Tem et- ha·'A·retz hat·to·Vah haz·Zot.
L12 12 Pwt 4:22 Ki a no chi met Ba a rec haz zot e nen ni o wer et - haj jar Den we aT Tem ow rim wi risz Tem et - ha a rec hat to wa haz zot
L13 13 Pwt 4:22 ´änökî mët Bä´äºrec hazzö´t ´êneºnnî `öbër ´et-hayyarDën wü´aTTem `ö|brîm wî|rišTem ´et-hä´äºrec ha††ôbâ hazzö´t
L14 14 Pwt 4:22 786/4478 90/359 259/836 690/2502 131/603 103/786 102/550 3658/11047 36/181 185/1080 103/550 45/230 3659/11047 691/2502 66/561 132/603
L15 15 Pwt 4:22 But I must die in this land, I must not go over Jordan: but ye shall go over, and possess that good land.
L16 16 Pwt 4:22  22 But I must die <04191> (08801) in this land <0776>, I must not go over <05674> (08802) Jordan <03383>: but ye shall go over <05674> (08802), and possess <03423> (08804) that good <02896> land <0776>.
L01 1 Pwt 4:23   Pwt 4:23  23 Baczcie <08104> (08734) samych siebie, abyście nie zapomnieć <07911> (08799) przymierze <01285> Pana <03068>, twój Bóg <0430>, który uczynił <03772> (08804) z tobą, i uczynić <06213> (08804) można posągu <06459> lub podobieństwo <08544> <03605 jakiejkolwiek> rzeczy, które Pan <03068>, Bóg twój, <0430> kto ma zakazane <06680> (08765) tobie.                                                                              
L02 2 Pwt 4:23 Strzeżcie się, byście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł z wami, i nie uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego, co wam zabronił Pan, Bóg wasz.
L03 3 Pwt 4:23 הִשָּׁמְר֣וּ לָכֶ֗ם פֶּֽן־ תִּשְׁכְּחוּ֙ אֶת־ בְּרִ֤ית יְהוָה֙ אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר כָּרַ֖ת עִמָּכֶ֑ם וַעֲשִׂיתֶ֨ם לָכֶ֥ם פֶּ֙סֶל֙ תְּמ֣וּנַת כֹּ֔ל אֲשֶׁ֥ר צִוְּךָ֖ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ׃
L04 4 Pwt 4:23 הִשָּׁמְר֣וּ לָ/כֶ֗ם פֶּֽן־ תִּשְׁכְּחוּ֙ אֶת־ בְּרִ֤ית יְהוָה֙ אֱלֹ֣הֵי/כֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר כָּרַ֖ת עִמָּ/כֶ֑ם וַ/עֲשִׂיתֶ֨ם לָ/כֶ֥ם פֶּ֙סֶל֙ תְּמ֣וּנַת כֹּ֔ל אֲשֶׁ֥ר צִוְּ/ךָ֖ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶֽי/ךָ׃
L05 5 Pwt 4:23 hisz•sza•me•<Ru> la•<Chem>, pen- tisz•ke•<Chu> et- be•<Rit> <jah>•we 'e•<Lo>•he•<Chem>, 'a•<szer> ka•<Rat> 'im•ma•<Chem>; wa•'a•si•<Tem> la•<Chem> pe•sel te•<Mu>•nat <Kol>, 'a•<szer> ciw•we•<Cha> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha.
L06 6 Pwt 4:23 H8104H8104 H0000 H6435H6435 H7911H7911 H0853H0853 H1285H1285 H3068H3068 H0430H0430 H0834H0834 H3772H3772 H5973H5973 H6213H6213 H0000 H6459H6459 H8544H8544 H3605H3605 H0834H0834 H6680H6680 H3068H3068 H0430H0430
L07 7 Pwt 4:23 beward lest cause to forget  confederacy Jehovah angels after be chewed accompanying accomplish carved image image all manner after appoint Jehovah angels
L08 8 Pwt 4:23 beward aby nie spowodować zapomnieć konfederacja Jahwe anioły po należy żuć towarzyszący zrealizować rzeźbiony wizerunek obraz wszelkiego rodzaju po powołać Jahwe anioły
L09 9 Pwt 4:23 Take heed not unto yourselves lest ye forget the covenant of the LORD your God which which he made you with you and make you a graven image [or] the likeness of any which hath forbidden [thing] which the LORD thy God
L10 10 Pwt 4:23 Baczcie nie do was abyście nie zapomnieć przymierze Pana Bóg twój, który którym dokonał ty z wami i uczynić Ci posągu [Lub] podobieństwo któregokolwiek który kto ma zabronione [Coś], który Pan Bóg twój,
L11 11 Pwt 4:23 hish·sha·me·Ru la·Chem, pen- tish·ke·Chu et- be·Rit Yah·weh 'e·Lo·hei·Chem, 'a·Sher ka·Rat 'im·ma·Chem; va·'a·si·Tem la·Chem pe·sel te·Mu·nat Kol, 'a·Sher tziv·ve·Cha Yah·weh 'e·lo·Hei·cha.
L12 12 Pwt 4:23 hisz szam ru la chem Pen - Tisz Ke Hu et - Be rit jhwh(a do naj) e lo he chem a szer Ka rat im ma chem wa a si tem la chem Pe sel Te mu nat Kol a szer ciw we cha jhwh(a do naj) e lo he cha    
L13 13 Pwt 4:23 hiššämrû läkem Pe|n-TišKüHû ´et-Bürît yhwh(´ädönäy) ´élöºhêkeºm ´ášer Kärat `immäkem wa`áSîtem läkem Peºsel Tümûºnat Köl ´ášer ciwwükä yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä    
L14 14 Pwt 4:23 82/468 1455/6522 39/133 5/103 3660/11047 57/284 1289/6220 475/2597 1412/5499 53/288 180/1043 718/2617 1456/6522 4/30 6/10 1294/5415 1413/5499 180/491 1290/6220 476/2597
L15 15 Pwt 4:23 Take heed unto yourselves, lest ye forget the covenant of the LORD your God, which he made with you, and make you a graven image, [or] the likeness of any [thing], which the LORD thy God hath forbidden thee.
L16 16 Pwt 4:23  23 Take heed <08104> (08734) unto yourselves, lest ye forget <07911> (08799) the covenant <01285> of the LORD <03068> your God <0430>, which he made <03772> (08804) with you, and make <06213> (08804) you a graven image <06459>, or the likeness <08544> of any <03605> thing, which the LORD <03068> thy God <0430> hath forbidden <06680> (08765) thee.
L01 1 Pwt 4:24   Pwt 4:24  24 Albowiem Pan <03068>, Bóg twój, <0430> jest czasochłonne <0398> (08802) ogień <0784>, nawet zazdrosny <07067> Bóg <0410>.                                                                                                
L02 2 Pwt 4:24 Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym.
L03 3 Pwt 4:24 כִּ֚י יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ אֵ֥שׁ אֹכְלָ֖ה ה֑וּא אֵ֖ל קַנָּֽא׃ פ
L04 4 Pwt 4:24 כִּ֚י יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔י/ךָ אֵ֥שׁ אֹכְלָ֖ה ה֑וּא אֵ֖ל קַנָּֽא׃ פ
L05 5 Pwt 4:24 ki <jah>•we 'e•lo•<He>•cha, 'esz 'o•che•<La> <Hu>; 'el kan•<Na>. <Pe>
L06 6 Pwt 4:24 H3588H3588 H3068H3068 H0430H0430 H0784H0784 H0398H0398 H1931H1931 H0410H0410 H7067H7067
L07 7 Pwt 4:24 inasmuch Jehovah angels burning burn up he God  jealous
L08 8 Pwt 4:24 ponieważ Jahwe anioły palenie spalić on Bóg zazdrosny
L09 9 Pwt 4:24 For For the LORD thy God fire [is] a consuming he God [even] a jealous
L10 10 Pwt 4:24 Dla Dla Pana Bóg twój, ogień [Jest] czasochłonne on Bóg [Nawet] zazdrosny
L11 11 Pwt 4:24 ki Yah·weh 'e·lo·Hei·cha, 'esh 'o·che·Lah Hu; 'el kan·Na. Peh
L12 12 Pwt 4:24 Ki jhwh(a do naj) e lo he cha esz och la hu el qan na P
L13 13 Pwt 4:24 yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä ´ëš ´öklâ hû´ ´ël qannä´ P
L14 14 Pwt 4:24 787/4478 1291/6220 477/2597 81/377 249/806 543/1867 38/248 4/6
L15 15 Pwt 4:24 For the LORD thy God [is] a consuming fire, [even] a jealous God.
L16 16 Pwt 4:24  24 For the LORD <03068> thy God <0430> is a consuming <0398> (08802) fire <0784>, even a jealous <07067> God <0410>.
L01 1 Pwt 4:25   Pwt 4:25  25 Gdy będziesz spłodził <03205> (08686) dzieci <01121> i dzieci <01121> dzieci <01121>, a wy pozostały długo <03462> (08738) w ziemi <0776>, i uszkodzić <07843 > (08689) sami, i uczynić <06213> (08804) posągu <06459> lub podobieństwo <08544> z każdej rzeczy, i to <06213> (08804) zło <07451> w oczach <05869> Pana <03068>, Bóg twój, <0430>, aby sprowokować go do gniewu <03707> (08687):                                                                          
L02 2 Pwt 4:25 Gdy wydacie na świat synów i wnuków i dożyjecie starości w tym kraju, a sprzeniewierzycie się i uczynicie sobie posągi, podobiznę czegokolwiek, czyniąc to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, drażniąc Go:
L03 3 Pwt 4:25 כִּֽי־ תוֹלִ֤יד בָּנִים֙ וּבְנֵ֣י בָנִ֔ים וְנוֹשַׁנְתֶּ֖ם בָּאָ֑רֶץ וְהִשְׁחַתֶּ֗ם וַעֲשִׂ֤יתֶם פֶּ֙סֶל֙ תְּמ֣וּנַת כֹּ֔ל וַעֲשִׂיתֶ֥ם הָרַ֛ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה־ אֱלֹהֶ֖יךָ לְהַכְעִיסֽוֹ׃
L04 4 Pwt 4:25 כִּֽי־ תוֹלִ֤יד בָּנִים֙ וּ/בְנֵ֣י בָנִ֔ים וְ/נוֹשַׁנְתֶּ֖ם בָּ/אָ֑רֶץ וְ/הִשְׁחַתֶּ֗ם וַ/עֲשִׂ֤יתֶם פֶּ֙סֶל֙ תְּמ֣וּנַת כֹּ֔ל וַ/עֲשִׂיתֶ֥ם הָ/רַ֛ע בְּ/עֵינֵ֥י יְהוָֽה־ אֱלֹהֶ֖י/ךָ לְ/הַכְעִיסֽ/וֹ׃
L05 5 Pwt 4:25 ki- to•<Lid> ba•<Nim> u•we•<Ne> wa•<Nim>, we•no•szan•<Tem> ba•'<A>•rec; we•hisz•chat•<Tem>, wa•'a•<Si>•tem pe•sel te•<Mu>•nat <Kol>, wa•'a•si•<Tem> ha•<Ra>' be•'e•<Ne> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha le•hach•'i•<So>.
L06 6 Pwt 4:25 H3588H3588 H3205H3205 H1121H1121 H1121H1121 H1121H1121 H3462H3462 H0776H0776 H7843H7843 H6213H6213 H6459H6459 H8544H8544 H3605H3605 H6213H6213 H7451H7451 H5869H5869 H3068H3068 H0430H0430 H3707H3707
L07 7 Pwt 4:25 inasmuch bear afflicted afflicted afflicted grow old common batter accomplish carved image image all manner accomplish adversity affliction Jehovah angels be angry
L08 8 Pwt 4:25 ponieważ ponosić dotknięty dotknięty dotknięty zestarzeć wspólny farszu zrealizować rzeźbiony wizerunek obraz wszelkiego rodzaju zrealizować przeciwność losu nieszczęście Jahwe anioły gniewać się
L09 9 Pwt 4:25 When When thou shalt beget children and children's children and ye shall have remained long in the land and shall corrupt [yourselves] and make a graven image [or] the likeness of anything of any [thing] and shall do evil in the sight of the LORD thy God to provoke him to anger
L10 10 Pwt 4:25 Kiedy Kiedy będziesz spłodził dzieci i dla dzieci dzieci a wy pozostały długo w ziemi i uszkodzić [Sami] i zrobić posągu [Lub] podobieństwo o niczym każdego [rzeczy] i zrobić zło w oczach Pana Bóg twój, aby sprowokować go do gniewu
L11 11 Pwt 4:25 ki- to·Lid ba·Nim u·ve·Nei va·Nim, ve·no·shan·Tem ba·'A·retz; ve·hish·chat·Tem, va·'a·Si·tem pe·sel te·Mu·nat Kol, va·'a·si·Tem ha·Ra' be·'ei·Nei Yah·weh- 'e·lo·Hei·cha le·hach·'i·So.
L12 12 Pwt 4:25 Ki - to lid Ba nim u we ne wa nim we no szan Tem Ba a rec we hisz HaT Tem wa a si tem Pe sel Te mu nat Kol wa a si tem ha ra Be e ne jhwh(a do naj) - e lo he cha le ha chi so
L13 13 Pwt 4:25 Kî|-tôlîd Bänîm ûbünê bänîm wünôšanTem Bä´äºrec wühišHaTTem wa`áSîºtem Peºsel Tümûºnat Köl wa`áSîtem hära` Bü`ênê yhwh(´ädönä|y)-´élöhʺkä lühak`îsô
L14 14 Pwt 4:25 788/4478 198/494 1396/4921 1397/4921 1398/4921 6/24 692/2502 25/147 719/2617 5/30 7/10 1295/5415 720/2617 66/665 182/878 1292/6220 478/2597 1/52
L15 15 Pwt 4:25 When thou shalt beget children, and children's children, and ye shall have remained long in the land, and shall corrupt [yourselves], and make a graven image, [or] the likeness of any [thing], and shall do evil in the sight of the LORD thy God, to provoke him to anger:
L16 16 Pwt 4:25  25 When thou shalt beget <03205> (08686) children <01121>, and children's <01121> children <01121>, and ye shall have remained long <03462> (08738) in the land <0776>, and shall corrupt <07843> (08689) yourselves, and make <06213> (08804) a graven image <06459>, or the likeness <08544> of any thing, and shall do <06213> (08804) evil <07451> in the sight <05869> of the LORD <03068> thy God <0430>, to provoke him to anger <03707> (08687):
L01 1 Pwt 4:26   Pwt 4:26  26 nazywam <05749> <00> niebo <08064> i ziemia <0776> świadkiem <05749> (08689) przeciw tobie to dzień <03117>, abyście powinien wkrótce <04118> zupełnie <06> (08800) giną < 06> (08799) z powierzchni ziemi <0776> whereunto idziecie przez <05674> (08802) Jordan <03383> <03423 do posiadania> (08800) go, nie będziecie przedłużać <0748> (08686) wasze dni <03117 > na niego, ale zupełnie <08045> (08736) zostać zniszczone <08045> (08735).                                                                      
L02 2 Pwt 4:26 biorę dziś niebo i ziemię przeciwko wam na świadków, że prędko zostaniecie wytraceni z powierzchni ziemi, do której idziecie przez Jordan, aby ją posiąść. Niedługo bawić będziecie na niej, gdyż na pewno zostanie wytępieni.
L03 3 Pwt 4:26 הַעִידֹתִי֩ בָכֶ֨ם הַיּ֜וֹם אֶת־ הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־ הָאָ֗רֶץ כִּֽי־ אָבֹ֣ד תֹּאבֵדוּן֮ מַהֵר֒ מֵעַ֣ל הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֨ר אַתֶּ֜ם עֹבְרִ֧ים אֶת־ הַיַּרְדֵּ֛ן שָׁ֖מָּה לְרִשְׁתָּ֑הּ לֹֽא־ תַאֲרִיכֻ֤ן יָמִים֙ עָלֶ֔יהָ כִּ֥י הִשָּׁמֵ֖ד תִּשָּׁמֵדֽוּן׃
L04 4 Pwt 4:26 הַעִידֹתִי֩ בָ/כֶ֨ם הַ/יּ֜וֹם אֶת־ הַ/שָּׁמַ֣יִם וְ/אֶת־ הָ/אָ֗רֶץ כִּֽי־ אָבֹ֣ד תֹּאבֵדוּ/ן֮ מַהֵר֒ מֵ/עַ֣ל הָ/אָ֔רֶץ אֲשֶׁ֨ר אַתֶּ֜ם עֹבְרִ֧ים אֶת־ הַ/יַּרְדֵּ֛ן שָׁ֖מָּ/ה לְ/רִשְׁתָּ֑/הּ לֹֽא־ תַאֲרִיכֻ֤/ן יָמִים֙ עָלֶ֔י/הָ כִּ֥י הִשָּׁמֵ֖ד תִּשָּׁמֵדֽוּ/ן׃
L05 5 Pwt 4:26 ha•'i•do•<Ti> wa•<Chem> hai•<jom> et- hasz•sza•<Ma>•jim we•'<Et> ha•'<A>•rec, ki- 'a•<wod> toe•<Dun> ma•<Her> me•'<Al> ha•'<A>•rec, 'a•<szer> 'at•<Tem> 'oe•<Rim> et- hai•jar•<Den> <szam>•ma le•risz•<Ta>; lo- ta•'a•ri•<Chun> ja•<Mim> 'a•<Le>•ha, ki hisz•sza•<Med> tisz•sza•me•<Dun>.
L06 6 Pwt 4:26 H5749H5749 H0000 H3117H3117 H0853H0853 H8064H8064 H0853H0853 H0776H0776 H3588H3588 H0006H0006 H0006H0006 H4118H4118 H5921H5921 H0776H0776 H0834H0834 H0859H0859 H5674H5674 H0853H0853 H3383H3383 H8033H8033 H3423H3423 H3808H3808 H0748H0748 H3117H3117 H5921H5921 H3588H3588 H8045H8045 H8045H8045
L07 7 Pwt 4:26 admonish age air common inasmuch break break hasteth above common after you alienate Jordan in it cast out before defer age above inasmuch destory destory
L08 8 Pwt 4:26 napominać wiek powietrze wspólny ponieważ złamać złamać hasteth powyżej wspólny po ty zrazić Jordania w tym wypędzał przed odraczać wiek powyżej ponieważ destory destory
L09 9 Pwt 4:26 to witness against you this day heaven and earth that utterly perish that ye shall soon from from off the land after you whereunto ye go over Jordan in it to possess shall not it ye shall not prolong [your] days and but upon it but shall utterly be destroyed
L10 10 Pwt 4:26 świadkiem przeciwko tobie ten dzień niebo i ziemia że całkowicie zginąć abyście będą wkrótce z z powierzchni ziemi po ty whereunto idziecie przez Jordania w tym posiadać nie to wy nie przedłużają [Twój] dni i ale na nim ale zupełnie zostać zniszczone
L11 11 Pwt 4:26 ha·'i·do·Ti va·Chem hai·Yom et- hash·sha·Ma·yim ve·'Et ha·'A·retz, ki- 'a·Vod toe·Dun ma·Her me·'Al ha·'A·retz, 'a·Sher 'at·Tem 'oe·Rim et- hai·yar·Den Sham·mah le·rish·Tah; lo- ta·'a·ri·Chun ya·Mim 'a·Lei·ha, ki hish·sha·Med tish·sha·me·Dun.
L12 12 Pwt 4:26 ha i do ti wa chem haj jom et - hasz sza ma jim we et - ha a rec Ki - a wod To we dun ma her me al ha a rec a szer aT Tem ow rim et - haj jar Den szam ma le risz Ta lo - ta a ri chun ja mim a le ha Ki hisz sza med Tisz sza me dun
L13 13 Pwt 4:26 ha`îdötî bäkem hayyôm ´et-haššämaºyim wü´et-hä´äºrec Kî|-´äböd Tö´bëdûn mahër më`al hä´äºrec ´ášer ´aTTem `öbrîm ´et-hayyarDën šäºmmâ lürišTäh lö|´-ta´árîkùn yämîm `älʺhä hiššämëd Tiššämëdûn
L14 14 Pwt 4:26 6/44 1457/6522 521/2302 3661/11047 66/421 3662/11047 693/2502 789/4478 12/183 13/183 2/18 1332/5759 694/2502 1414/5499 186/1080 104/550 3663/11047 37/181 185/832 46/230 962/5164 5/34 522/2302 1333/5759 790/4478 10/90 11/90
L15 15 Pwt 4:26 I call heaven and earth to witness against you this day, that ye shall soon utterly perish from off the land whereunto ye go over Jordan to possess it; ye shall not prolong [your] days upon it, but shall utterly be destroyed.
L16 16 Pwt 4:26  26 I call <05749> <00> heaven <08064> and earth <0776> to witness <05749> (08689) against you this day <03117>, that ye shall soon <04118> utterly <06> (08800) perish <06> (08799) from off the land <0776> whereunto ye go over <05674> (08802) Jordan <03383> to possess <03423> (08800) it; ye shall not prolong <0748> (08686) your days <03117> upon it, but shall utterly <08045> (08736) be destroyed <08045> (08735).
L01 1 Pwt 4:27   Pwt 4:27  27 A Pan <03068> rozpraszają shall <06327> (08689), który wśród narodów <05971>, a będzie wam lewej <07604> (08738) niewiele <04962> w liczbie <04557> wśród pogan <01471> dokąd Pan <03068> <05090 prowadzi> (08762) Ci.                                                                                        
L02 2 Pwt 4:27 Rozproszy was Pan między narodami i mało z was zostanie wśród obcych ludów, dokąd was Pan uprowadzi do niewoli.
L03 3 Pwt 4:27 וְהֵפִ֧יץ יְהוָ֛ה אֶתְכֶ֖ם בָּעַמִּ֑ים וְנִשְׁאַרְתֶּם֙ מְתֵ֣י מִסְפָּ֔ר בַּגּוֹיִ֕ם אֲשֶׁ֨ר יְנַהֵ֧ג יְהוָ֛ה אֶתְכֶ֖ם שָֽׁמָּה׃
L04 4 Pwt 4:27 וְ/הֵפִ֧יץ יְהוָ֛ה אֶתְ/כֶ֖ם בָּ/עַמִּ֑ים וְ/נִשְׁאַרְתֶּם֙ מְתֵ֣י מִסְפָּ֔ר בַּ/גּוֹיִ֕ם אֲשֶׁ֨ר יְנַהֵ֧ג יְהוָ֛ה אֶתְ/כֶ֖ם שָֽׁמָּ/ה׃
L05 5 Pwt 4:27 we•he•<Fic> <jah>•we 'et•<Chem> ba•'am•<Mim>; we•nisz•'ar•<Tem> me•<Te> mis•<Par>, bag•go•<jim> 'a•<szer> je•na•<Heg> <jah>•we 'et•<Chem> <szam>•ma.
L06 6 Pwt 4:27 H6327H6327 H3068H3068 H0853H0853 H5971H5971 H7604H7604 H4962H4962 H4557H4557 H1471H1471 H0834H0834 H5090H5090 H3068H3068 H0853H0853 H8033H8033
L07 7 Pwt 4:27 break into pieces Jehovah folk leave few abundance Gentile after acquaint Jehovah in it
L08 8 Pwt 4:27 złamać na kawałki Jahwe ludowy pozostawiać mało obfitość Gentile po zapoznać Jahwe w tym
L09 9 Pwt 4:27 shall scatter And the LORD you among the nations and ye shall be left few in number among the heathen after shall lead whither the LORD in it
L10 10 Pwt 4:27 rozproszy A Pan Ci wśród narodów i będziecie w lewo mało w liczbie wśród pogan po prowadzi dokąd Pana w tym
L11 11 Pwt 4:27 ve·he·Fitz Yah·weh 'et·Chem ba·'am·Mim; ve·nish·'ar·Tem me·Tei mis·Par, bag·go·Yim 'a·Sher ye·na·Heg Yah·weh 'et·Chem Sham·mah.
L12 12 Pwt 4:27 we he fic jhwh(a do naj) et chem Ba am mim we ni szar Tem me te mis Par BaG Go jim a szer je na heg jhwh(a do naj) et chem szam ma
L13 13 Pwt 4:27 wühëpîc yhwh(´ädönäy) ´etkem Bä`ammîm wüniš´arTem mütê misPär BaGGôyìm ´ášer yünahëg yhwh(´ädönäy) ´etkem šäºmmâ
L14 14 Pwt 4:27 8/66 1293/6220 3664/11047 356/1866 24/133 4/21 43/134 48/555 1415/5499 6/31 1294/6220 3665/11047 186/832
L15 15 Pwt 4:27 And the LORD shall scatter you among the nations, and ye shall be left few in number among the heathen, whither the LORD shall lead you.
L16 16 Pwt 4:27  27 And the LORD <03068> shall scatter <06327> (08689) you among the nations <05971>, and ye shall be left <07604> (08738) few <04962> in number <04557> among the heathen <01471>, whither the LORD <03068> shall lead <05090> (08762) you.
L01 1 Pwt 4:28   Pwt 4:28  28 I będziecie służyć <05647> (08804) Bogowie <0430>, praca <04639> z mężczyzn <0120> ręce <03027>, drewno <06086> i kamień <068>, które nie widzą <07200> (08799 ), ani usłyszeć <08085> (08799), ani jeść <0398> (08799), ani zapach <07306> (08686).                                                                                      
L02 2 Pwt 4:28 Będziecie tam służyli bogom obcym: dziełom rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, które nie widzą, nie słyszą, nie jedzą i nie czują.
L03 3 Pwt 4:28 וַעֲבַדְתֶּם־ שָׁ֣ם אֱלֹהִ֔ים מַעֲשֵׂ֖ה יְדֵ֣י אָדָ֑ם עֵ֣ץ וָאֶ֔בֶן אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־ יִרְאוּן֙ וְלֹ֣א יִשְׁמְע֔וּן וְלֹ֥א יֹֽאכְל֖וּן וְלֹ֥א יְרִיחֻֽן׃
L04 4 Pwt 4:28 וַ/עֲבַדְתֶּם־ שָׁ֣ם אֱלֹהִ֔ים מַעֲשֵׂ֖ה יְדֵ֣י אָדָ֑ם עֵ֣ץ וָ/אֶ֔בֶן אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־ יִרְאוּ/ן֙ וְ/לֹ֣א יִשְׁמְע֔וּ/ן וְ/לֹ֥א יֹֽאכְל֖וּ/ן וְ/לֹ֥א יְרִיחֻֽ/ן׃
L05 5 Pwt 4:28 wa•'a•wad•tem- szam E•lo•<Him>, ma•'a•<Se> je•<De> 'a•<Dam>; 'ec wa•'<E>•wen, 'a•<szer> lo- jir•'<Un> we•<Lo> jisz•me•'<Un>, we•<Lo> joch•<Lun> we•<Lo> je•ri•<Chun>.
L06 6 Pwt 4:28 H5647H5647 H8033H8033 H0430H0430 H4639H4639 H3027H3027 H0120H0120 H6086H6086 H0068H0068 H0834H0834 H3808H3808 H7200H7200 H3808H3808 H8085H8085 H3808H3808 H0398H0398 H3808H3808 H7306H7306
L07 7 Pwt 4:28 keep in bondage in it angels act able person carpenter build after before advise self before attentively before burn up before accept
L08 8 Pwt 4:28 trzymać w niewoli w tym anioły działać w stanie osoba stolarz budować po przed doradzać siebie przed uważnie przed spalić przed przyjąć
L09 9 Pwt 4:28 And there ye shall serve There gods the work hands of men's wood and stone which neither which neither see nor nor hear nor nor eat nor nor smell
L10 10 Pwt 4:28 I nie będziecie służyć Tam bogowie praca ręce z mężczyzn drewno i kamienia który ani które nie widzą ani ani słyszeć ani ani jeść ani ani zapach
L11 11 Pwt 4:28 va·'a·vad·tem- sham E·lo·Him, ma·'a·Seh ye·Dei 'a·Dam; 'etz va·'E·ven, 'a·Sher lo- yir·'Un ve·Lo yish·me·'Un, ve·Lo yoch·Lun ve·Lo ye·ri·Chun.
L12 12 Pwt 4:28 wa a wad Tem - szam e lo him ma a se je de a dam ec wa e wen a szer lo - ji run we lo jisz me un we lo jo che lun we lo je ri Hun
L13 13 Pwt 4:28 wa`ábadTem-šäm ´élöhîm ma`áSË yüdê ´ädäm `ëc wä´eºben ´ášer lö|´-yir´ûn wülö´ yišmü`ûn wülö´ yö|´külûn wülö´ yürîHùn
L14 14 Pwt 4:28 80/288 187/832 479/2597 55/235 308/1608 101/552 89/329 65/273 1416/5499 963/5164 350/1296 964/5164 163/1154 965/5164 250/806 966/5164 5/11
L15 15 Pwt 4:28 And there ye shall serve gods, the work of men's hands, wood and stone, which neither see, nor hear, nor eat, nor smell.
L16 16 Pwt 4:28  28 And there ye shall serve <05647> (08804) gods <0430>, the work <04639> of men's <0120> hands <03027>, wood <06086> and stone <068>, which neither see <07200> (08799), nor hear <08085> (08799), nor eat <0398> (08799), nor smell <07306> (08686).
L01 1 Pwt 4:29   Pwt 4:29  29 Lecz jeśli z stamtąd ty będziesz szukać <01245> (08765) Pan <03068>, Bóg twój, <0430>, będziesz znaleźć <04672> (08804) go, jeśli ty szukać <01875> (08799) go z całego serca swego <03824> iz całej duszy twojej <05315>.                                                                                        
L02 2 Pwt 4:29 Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy.
L03 3 Pwt 4:29 וּבִקַּשְׁתֶּ֥ם מִשָּׁ֛ם אֶת־ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ וּמָצָ֑אתָ כִּ֣י תִדְרְשֶׁ֔נּוּ בְּכָל־ לְבָבְךָ֖ וּבְכָל־ נַפְשֶֽׁךָ׃
L04 4 Pwt 4:29 וּ/בִקַּשְׁתֶּ֥ם מִ/שָּׁ֛ם אֶת־ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖י/ךָ וּ/מָצָ֑אתָ כִּ֣י תִדְרְשֶׁ֔/נּוּ בְּ/כָל־ לְבָבְ/ךָ֖ וּ/בְ/כָל־ נַפְשֶֽׁ/ךָ׃
L05 5 Pwt 4:29 u•wik•kasz•<Tem> misz•<szam> et- <jah>•we 'e•lo•<He>•cha u•ma•<ca>•ta; ki tid•re•<szen>•nu, be•chol le•wa•we•<Cha> u•we•<Chol> naf•<sze>•cha.
L06 6 Pwt 4:29 H1245H1245 H8033H8033 H0853H0853 H3068H3068 H0430H0430 H4672H4672 H3588H3588 H1875H1875 H3605H3605 H3824H3824 H3605H3605 H5315H5315
L07 7 Pwt 4:29 ask in it Jehovah angels be able inasmuch ask all manner heart all manner any
L08 8 Pwt 4:29 zapytać w tym Jahwe anioły móc ponieważ zapytać wszelkiego rodzaju serce wszelkiego rodzaju każdy
L09 9 Pwt 4:29 But if from thence thou shalt seek there the LORD thy God thou shalt find if [him] if thou seek all him with all thy heart and all and with all thy soul
L10 10 Pwt 4:29 Ale jeśli z stamtąd ty będziesz szukać tam Pan Bóg twój, ty będziesz znaleźć jeśli [Mu], jeśli ty szukać wszystko mu z całego serca twego i wszystko iz całej duszy twojej
L11 11 Pwt 4:29 u·vik·kash·Tem mish·Sham et- Yah·weh 'e·lo·Hei·cha u·ma·Tza·ta; ki tid·re·Shen·nu, be·chol le·va·ve·Cha u·ve·Chol naf·She·cha.
L12 12 Pwt 4:29 u wiq qasz Tem misz szam et - jhwh(a do naj) e lo he cha u ma ca ta Ki tid re szen nu Be chol - le waw cha u we chol - naf sze cha      
L13 13 Pwt 4:29 ûbiqqašTem miššäm ´et-yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä ûmäc亴tä tidrüšeºnnû Bükol-lübäbkä ûbükol-napšeºkä      
L14 14 Pwt 4:29 14/225 188/832 3666/11047 1295/6220 480/2597 98/453 791/4478 9/163 1296/5415 12/252 1297/5415 173/751
L15 15 Pwt 4:29 But if from thence thou shalt seek the LORD thy God, thou shalt find [him], if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.
L16 16 Pwt 4:29  29 But if from thence thou shalt seek <01245> (08765) the LORD <03068> thy God <0430>, thou shalt find <04672> (08804) him, if thou seek <01875> (08799) him with all thy heart <03824> and with all thy soul <05315>.
L01 1 Pwt 4:30   Pwt 4:30  30 Kiedy ty w ucisku <06862>, a wszystkie te rzeczy <01697> są przyjść <04672> (08804) nad tobą, nawet w ostatniej <0319> dni <03117>, jeśli ty kolei <07725> (08804) do Pan <03068>, Bóg twój, <0430> i będziesz być posłuszny <08085> (08804) do jego głosie <06963>;                                                                                      
L02 2 Pwt 4:30 W swym utrapieniu, gdy wszystko to was spotka, w ostatnich dniach nawrócicie się do Pana, Boga swego, i będziecie słuchać Jego głosu.
L03 3 Pwt 4:30 בַּצַּ֣ר לְךָ֔ וּמְצָא֕וּךָ כֹּ֖ל הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֑לֶּה בְּאַחֲרִית֙ הַיָּמִ֔ים וְשַׁבְתָּ֙ עַד־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְשָׁמַעְתָּ֖ בְּקֹלֽוֹ׃
L04 4 Pwt 4:30 בַּ/צַּ֣ר לְ/ךָ֔ וּ/מְצָא֕וּ/ךָ כֹּ֖ל הַ/דְּבָרִ֣ים הָ/אֵ֑לֶּה בְּ/אַחֲרִית֙ הַ/יָּמִ֔ים וְ/שַׁבְתָּ֙ עַד־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔י/ךָ וְ/שָׁמַעְתָּ֖ בְּ/קֹלֽ/וֹ׃
L05 5 Pwt 4:30 bac•<car> le•<Cha>, u•me•ca•'<U>•cha kol had•de•wa•<Rim> ha•'<El>•le; be•'a•cha•<Rit> hai•ja•<Mim>, we•szaw•<Ta> ad- <jah>•we 'e•lo•<He>•cha, we•sza•ma'•<Ta> be•ko•<Lo>.
L06 6 Pwt 4:30 H6862H6862 H0000 H4672H4672 H3605H3605 H1697H1697 H0428H0428 H0319H0319 H3117H3117 H7725H7725 H5704H5704 H3068H3068 H0430H0430 H8085H8085 H6963H6963
L07 7 Pwt 4:30 adversary be able all manner act another end time age break against Jehovah angels attentively aloud
L08 8 Pwt 4:30 przeciwnik móc wszelkiego rodzaju działać inny czas zakończenia wiek złamać przed Jahwe anioły uważnie głośno
L09 9 Pwt 4:30 When thou art in tribulation are come and all and all these things these upon thee [even] in the latter days if thou turn against to the LORD thy God and shalt be obedient unto his voice
L10 10 Pwt 4:30 Kiedy ty w ucisku są przyjść i wszystko i wszystkie te rzeczy te nad tobą [nawet] w tym ostatnim dni jeśli ty kolei przed Panu Bóg twój, i będziesz być posłusznym do jego głosu
L11 11 Pwt 4:30 batz·Tzar le·Cha, u·me·tza·'U·cha kol had·de·va·Rim ha·'El·leh; be·'a·cha·Rit hai·ya·Mim, ve·shav·Ta ad- Yah·weh 'e·lo·Hei·cha, ve·sha·ma'·Ta be·ko·Lo.
L12 12 Pwt 4:30 Bac car le cha u me ca u cha Kol haD De wa rim ha el le Be a Ha rit haj ja mim we szaw Ta ad - jhwh(a do naj) e lo he cha we sza ma Ta Be qo lo
L13 13 Pwt 4:30 Baccar lükä ûmücä´ûºkä Köl haDDübärîm hä´ëºllè Bü´aHárît hayyämîm wüšabTä `ad-yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä wüšäma`Tä Büqölô
L14 14 Pwt 4:30 5/111 1458/6522 99/453 1298/5415 179/1428 221/745 5/61 523/2302 150/1041 261/1259 1296/6220 481/2597 164/1154 69/507
L15 15 Pwt 4:30 When thou art in tribulation, and all these things are come upon thee, [even] in the latter days, if thou turn to the LORD thy God, and shalt be obedient unto his voice;
L16 16 Pwt 4:30  30 When thou art in tribulation <06862>, and all these things <01697> are come <04672> (08804) upon thee, even in the latter <0319> days <03117>, if thou turn <07725> (08804) to the LORD <03068> thy God <0430>, and shalt be obedient <08085> (08804) unto his voice <06963>;
L01 1 Pwt 4:31   Pwt 4:31  31 (Albowiem Pan <03068>, Bóg twój, <0430> jest miłosierny <07349> Bóg <0410> ;) nie opuszczę <07503> (08686) ciebie, ani zniszczyć <07843> (08686) cię nie zapomnę < 07911> (08799) przymierze <01285> twoich przodków <01>, którą przysiągł <07650> (08738) im.                                                                                      
L02 2 Pwt 4:31 Gdyż Bogiem miłosiernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i nie zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym przodkom.
L03 3 Pwt 4:31 כִּ֣י אֵ֤ל רַחוּם֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לֹ֥א יַרְפְּךָ֖ וְלֹ֣א יַשְׁחִיתֶ֑ךָ וְלֹ֤א יִשְׁכַּח֙ אֶת־ בְּרִ֣ית אֲבֹתֶ֔יךָ אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖ע לָהֶֽם׃
L04 4 Pwt 4:31 כִּ֣י אֵ֤ל רַחוּם֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔י/ךָ לֹ֥א יַרְפְּ/ךָ֖ וְ/לֹ֣א יַשְׁחִיתֶ֑/ךָ וְ/לֹ֤א יִשְׁכַּח֙ אֶת־ בְּרִ֣ית אֲבֹתֶ֔י/ךָ אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖ע לָ/הֶֽם׃
L05 5 Pwt 4:31 ki 'el ra•<Chum> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha, lo jar•pe•<Cha> we•<Lo> jasz•chi•<Te>•cha; we•<Lo> jisz•<Kach> et- be•<Rit> 'a•wo•<Te>•cha, 'a•<szer> nisz•<Ba>' la•<Hem>.
L06 6 Pwt 4:31 H3588H3588 H0410H0410 H7349H7349 H3068H3068 H0430H0430 H3808H3808 H7503H7503 H3808H3808 H7843H7843 H3808H3808 H7911H7911 H0853H0853 H1285H1285 H0001H0001 H0834H0834 H7650H7650 H0000
L07 7 Pwt 4:31 inasmuch God  full of compassion Jehovah angels before abate before batter before cause to forget  confederacy chief after adjure
L08 8 Pwt 4:31 ponieważ Bóg pełen współczucia Jahwe anioły przed osłabnąć przed farszu przed spowodować zapomnieć konfederacja szef po zakląć
L09 9 Pwt 4:31 for God [is] a merciful (For the LORD thy God nor fail nor thee neither destroy nor thee nor forget the covenant of thy fathers which which he sware
L10 10 Pwt 4:31 dla Bóg [Jest] miłosierni (Dla Pana Bóg twój, ani nie ani ciebie ani zniszczyć ani tobie nie zapomni przymierze twoich przodków który który przysiągł
L11 11 Pwt 4:31 ki 'el ra·Chum Yah·weh 'e·lo·Hei·cha, lo yar·pe·Cha ve·Lo yash·chi·Te·cha; ve·Lo yish·Kach et- be·Rit 'a·vo·Tei·cha, 'a·Sher nish·Ba' la·Hem.
L12 12 Pwt 4:31 Ki el ra Hum jhwh(a do naj) e lo he cha lo jar Pe cha we lo jasz Hi te cha we lo jisz KaH et - Be rit a wo te cha a szer nisz Ba la hem
L13 13 Pwt 4:31 ´ël raHûm yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä lö´ yarPükä wülö´ yašHîteºkä wülö´ yišKaH ´et-Bürît ´ábötʺkä ´ášer nišBa` lähem
L14 14 Pwt 4:31 792/4478 39/248 2/13 1297/6220 482/2597 967/5164 5/46 968/5164 26/147 969/5164 6/103 3667/11047 58/284 348/1212 1417/5499 43/187 1459/6522
L15 15 Pwt 4:31 (For the LORD thy God [is] a merciful God;) he will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers which he sware unto them.
L16 16 Pwt 4:31  31 (For the LORD <03068> thy God <0430> is a merciful <07349> God <0410>;) he will not forsake <07503> (08686) thee, neither destroy <07843> (08686) thee, nor forget <07911> (08799) the covenant <01285> of thy fathers <01> which he sware <07650> (08738) unto them.
L01 1 Pwt 4:32   Pwt 4:32  32 Na zapytać <07592> (08798) teraz z dni <03117>, które należą do przeszłości <07223>, które były <01961> (08738) przed <06440> ci, od dnia <03117>, że Bóg <0430> stworzył < 01254> (08804) człowiek <0120> na ziemi <0776> i zapytać z jednej strony <07097> nieba <08064> do drugiej, czy już zostało coś takiego jak ten wielki <01419> rzeczy <01697 > jest, czy już zostało słyszał <08085> (08738) podoba?                                                                          
L02 2 Pwt 4:32 Zapytaj no dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, [zapytaj] od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano od czymś podobnym?
L03 3 Pwt 4:32 כִּ֣י שְׁאַל־ נָא֩ לְיָמִ֨ים רִֽאשֹׁנִ֜ים אֲשֶׁר־ הָי֣וּ לְפָנֶ֗יךָ לְמִן־ הַיּוֹם֙ אֲשֶׁר֩ בָּרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אָדָם֙ עַל־ הָאָ֔רֶץ וּלְמִקְצֵ֥ה הַשָּׁמַ֖יִם וְעַד־ קְצֵ֣ה הַשָּׁמָ֑יִם הֲנִֽהְיָ֗ה כַּדָּבָ֤ר הַגָּדוֹל֙ הַזֶּ֔ה א֖וֹ הֲנִשְׁמַ֥ע כָּמֹֽהוּ׃
L04 4 Pwt 4:32 כִּ֣י שְׁאַל־ נָא֩ לְ/יָמִ֨ים רִֽאשֹׁנִ֜ים אֲשֶׁר־ הָי֣וּ לְ/פָנֶ֗י/ךָ לְ/מִן־ הַ/יּוֹם֙ אֲשֶׁר֩ בָּרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אָדָם֙ עַל־ הָ/אָ֔רֶץ וּ/לְ/מִ/קְצֵ֥ה הַ/שָּׁמַ֖יִם וְ/עַד־ קְצֵ֣ה הַ/שָּׁמָ֑יִם הֲ/נִֽהְיָ֗ה כַּ/דָּבָ֤ר הַ/גָּדוֹל֙ הַ/זֶּ֔ה א֖וֹ הֲ/נִשְׁמַ֥ע כָּמֹֽ/הוּ׃
L05 5 Pwt 4:32 ki sze•'al- na le•ja•<Mim> ri•szo•<Nim> a•<szer>- ha•<ju> le•fa•<Ne>•cha, le•min- hai•joM 'a•<szer> ba•<Ra> E•lo•<Him> 'a•<Dam> al- ha•'<A>•rec, u•le•mik•<ce> hasz•sza•<Ma>•jim we•'ad- ke•<ce> hasz•sza•<Ma>•jim; ha•nih•<jah>, kad•da•<war> hag•ga•doL haz•<Ze>, o ha•nisz•<Ma>' ka•<Mo>•hu.
L06 6 Pwt 4:32 H3588H3588 H7592H7592 H4994H4994 H3117H3117 H7223H7223 H0834H0834 H1961H1961 H6440H6440 H4480H4480 H3117H3117 H0834H0834 H1254H1254 H0430H0430 H0120H0120 H5921H5921 H0776H0776 H7097H7097 H8064H8064 H5704H5704 H7097H7097 H8064H8064 H1961H1961 H1697H1697 H1419H1419 H2088H2088 H0176H0176 H8085H8085 H3644H3644
L07 7 Pwt 4:32 inasmuch ask counsel I beseech thee  age ancestor after become accept above age after choose angels person above common after air against after air become act aloud he and attentively according to
L08 8 Pwt 4:32 ponieważ poprosić radę Błagam Cię wiek przodek po zostać przyjąć powyżej wiek po wybierać anioły osoba powyżej wspólny po powietrze przed po powietrze zostać działać głośno on i uważnie zgodnie z
L09 9 Pwt 4:32 Indeed For ask now now of the days that are past which which were before since thee since the day which created that God man on upon the earth and [ask] from the one side of heaven against end of the heavens has been done thing unto the other whether there hath been [any such thing] as this great this or [is] or hath been heard like
L10 10 Pwt 4:32 Rzeczywiście Dla zapytać teraz teraz z dni że to przeszłość który które były przed ponieważ ci od dnia który stworzony że Bóg mężczyzna na na ziemi i [prosić] z jednej strony z nieba przed koniec z niebios zostało zrobione rzecz do innych, czy już zostało [coś takiego] jak ten wielki to lub [Jest] lub kto ma zostały wysłuchane jak
L11 11 Pwt 4:32 ki she·'al- na le·ya·Mim ri·sho·Nim a·Sher- ha·Yu le·fa·Nei·cha, le·min- hai·yoM 'a·Sher ba·Ra E·lo·Him 'a·Dam al- ha·'A·retz, u·le·mik·Tzeh hash·sha·Ma·yim ve·'ad- ke·Tzeh hash·sha·Ma·yim; ha·nih·Yah, kad·da·Var hag·ga·doL haz·Zeh, o ha·nish·Ma' ka·Mo·hu.
L12 12 Pwt 4:32 Ki sze al - na le ja mim ri szo nim a szer - ha ju le fa ne cha le min - haj jom a szer Ba ra e lo him a dam al - ha a rec u le mi qe ce hasz sza ma jim we ad - qe ce hasz sza ma jim ha nih ja KaD Da war haG Ga dol haz ze o ha nisz ma Ka mo hu          
L13 13 Pwt 4:32 šü´al-nä´ lüyämîm rì|´šönîm ´ášer-häyû lüpänʺkä lümin-hayyôm ´ášer Bärä´ ´élöhîm ´ädäm `al-hä´äºrec ûlümiqücË haššämaºyim wü`ad-qücË haššämäºyim háni|hyâ KaDDäbär haGGädôl hazzè ´ô hánišma` Kämöºhû          
L14 14 Pwt 4:32 793/4478 22/170 109/402 524/2302 44/182 1418/5499 885/3546 521/2127 340/1215 525/2302 1419/5499 14/55 483/2597 102/552 1334/5759 695/2502 24/97 67/421 262/1259 25/97 68/421 886/3546 180/1428 70/527 279/1176 224/320 165/1154 21/140
L15 15 Pwt 4:32 For ask now of the days that are past, which were before thee, since the day that God created man upon the earth, and [ask] from the one side of heaven unto the other, whether there hath been [any such thing] as this great thing [is], or hath been heard like it?
L16 16 Pwt 4:32  32 For ask <07592> (08798) now of the days <03117> that are past <07223>, which were <01961> (08738) before <06440> thee, since the day <03117> that God <0430> created <01254> (08804) man <0120> upon the earth <0776>, and ask from the one side <07097> of heaven <08064> unto the other, whether there hath been any such thing as this great <01419> thing <01697> is, or hath been heard <08085> (08738) like it?
L01 1 Pwt 4:33   Pwt 4:33  33 Czy kiedykolwiek ludzie <05971> <08085 usłyszeć> (08804) głos <06963> Boże <0430> mówienie <01696> (08764) z pośród <08432> ognia <0784>, jak Słyszałeś < 08085> (08804) i żyć <02421> (08799)?                                                                                          
L02 2 Pwt 4:33 Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy?
L03 3 Pwt 4:33 הֲשָׁ֣מַֽע עָם֩ ק֨וֹל אֱלֹהִ֜ים מְדַבֵּ֧ר מִתּוֹךְ־ הָאֵ֛שׁ כַּאֲשֶׁר־ שָׁמַ֥עְתָּ אַתָּ֖ה וַיֶּֽחִי׃
L04 4 Pwt 4:33 הֲ/שָׁ֣מַֽע עָם֩ ק֨וֹל אֱלֹהִ֜ים מְדַבֵּ֧ר מִ/תּוֹךְ־ הָ/אֵ֛שׁ כַּ/אֲשֶׁר־ שָׁמַ֥עְתָּ אַתָּ֖ה וַ/יֶּֽחִי׃
L05 5 Pwt 4:33 ha•<sza>•ma' 'am <Kol> E•lo•<Him> me•dab•<Ber> mit•toch- ha•'<Esz> ka•'a•<szer>- sza•<Ma>'•ta 'at•<Ta> wai•<je>•chi.
L06 6 Pwt 4:33 H8085H8085 H5971H5971 H6963H6963 H0430H0430 H1696H1696 H8432H8432 H0784H0784 H0834H0834 H8085H8085 H0859H0859 H2421H2421
L07 7 Pwt 4:33 attentively folk aloud angels answer hope burning after attentively you keep leave
L08 8 Pwt 4:33 uważnie ludowy głośno anioły odpowiedź nadzieję palenie po uważnie ty zachować opuścić
L09 9 Pwt 4:33 hear Did [ever] people the voice of God speaking out of the midst of the fire you as thou hast heard you and live
L10 10 Pwt 4:33 usłyszeć Czy [odwiedziło] ludzie głos Boga wypowiadanie się z pośród z ognia ty jak Słyszałeś ty i żyć
L11 11 Pwt 4:33 ha·Sha·ma' 'am Kol E·lo·Him me·dab·Ber mit·toch- ha·'Esh ka·'a·Sher- sha·Ma'·ta 'at·Tah vai·Ye·chi.
L12 12 Pwt 4:33 ha sza ma am qol e lo him me daB Ber miT Toch - ha esz Ka a szer - sza ma Ta aT Ta waj je Hi    
L13 13 Pwt 4:33 hášäºma|` `äm qôl ´élöhîm müdaBBër miTTôk-hä´ëš Ka´ášer-šämaº`Tä ´aTTâ wayyeºHî    
L14 14 Pwt 4:33 166/1154 357/1866 70/507 484/2597 358/1142 116/416 82/377 1420/5499 167/1154 187/1080 71/260
L15 15 Pwt 4:33 Did [ever] people hear the voice of God speaking out of the midst of the fire, as thou hast heard, and live?
L16 16 Pwt 4:33  33 Did ever people <05971> hear <08085> (08804) the voice <06963> of God <0430> speaking out <01696> (08764) of the midst <08432> of the fire <0784>, as thou hast heard <08085> (08804), and live <02421> (08799)?
L01 1 Pwt 4:34   Pwt 4:34  34 Czy ma Pan Bóg <0430> oznaczano <05254> (08765) aby przejść <0935> (08800) i biorą <03947> (08800) go naród <01471> z pośród <07130> z innego narodu <01471>, przez Pokusy <04531>, za pomocą znaków <0226> i przez cuda <04159> i przez wojnę <04421> i przez potężny <02389> ręcznie <03027>, i wyciągnął <05186> (08803) ramion < 02220> i przez wielki <01419> strachy <04172>, według wszystkiego, co Pan <03068>, twój Bóg <0430> nie <06213> (08804) dla Ciebie w Egipcie <04714> twoich oczach <05869>?                                                                
L02 2 Pwt 4:34 Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach?
L03 3 Pwt 4:34 א֣וֹ ׀ הֲנִסָּ֣ה אֱלֹהִ֗ים לָ֠בוֹא לָקַ֨חַת ל֣וֹ גוֹי֮ מִקֶּ֣רֶב גּוֹי֒ בְּמַסֹּת֩ בְּאֹתֹ֨ת וּבְמוֹפְתִ֜ים וּבְמִלְחָמָ֗ה וּבְיָ֤ד חֲזָקָה֙ וּבִזְר֣וֹעַ נְטוּיָ֔ה וּבְמוֹרָאִ֖ים גְּדֹלִ֑ים כְּ֠כֹל אֲשֶׁר־ עָשָׂ֨ה לָכֶ֜ם יְהוָ֧ה אֱלֹהֵיכֶ֛ם בְּמִצְרַ֖יִם לְעֵינֶֽיךָ׃
L04 4 Pwt 4:34 א֣וֹ ׀ הֲ/נִסָּ֣ה אֱלֹהִ֗ים לָ֠/בוֹא לָ/קַ֨חַת ל֣/וֹ גוֹי֮ מִ/קֶּ֣רֶב גּוֹי֒ בְּ/מַסֹּת֩ בְּ/אֹתֹ֨ת וּ/בְ/מוֹפְתִ֜ים וּ/בְ/מִלְחָמָ֗ה וּ/בְ/יָ֤ד חֲזָקָה֙ וּ/בִ/זְר֣וֹעַ נְטוּיָ֔ה וּ/בְ/מוֹרָאִ֖ים גְּדֹלִ֑ים כְּ֠/כֹל אֲשֶׁר־ עָשָׂ֨ה לָ/כֶ֜ם יְהוָ֧ה אֱלֹהֵי/כֶ֛ם בְּ/מִצְרַ֖יִם לְ/עֵינֶֽי/ךָ׃
L05 5 Pwt 4:34 o ha•nis•<Sa> E•lo•<Him>, <La><wo> la•<Ka>•chat lo goj mik•<Ke>•rew goj be•mas•<Sot> be•'o•<Tot> u•we•mof•<Tim> u•we•mil•cha•<Ma>, u•we•<jad> cha•za•<Ka> u•wiz•<Ro>•a' ne•tu•<jah>, u•we•mo•ra•'<Im> ge•do•<Lim>; <Ke>•chol a•<szer>- 'a•<Sa> la•<Chem> <jah>•we 'e•lo•he•<Chem> be•mic•<Ra>•jim le•'e•<Ne>•cha.
L06 6 Pwt 4:34 H0176H0176 H5254H5254 H0430H0430 H0935H0935 H3947H3947 H0000 H1471H1471 H7130H7130 H1471H1471 H4531H4531 H0226H0226 H4159H4159 H4421H4421 H3027H3027 H2389H2389 H2220H2220 H5186H5186 H4172H4172 H1419H1419 H3605H3605 H0834H0834 H6213H6213 H0000 H3068H3068 H0430H0430 H4714H4714 H5869H5869
L07 7 Pwt 4:34 and adventure angels abide accept Gentile among Gentile temptation mark miracle battle able harder arm afternoon dread aloud all manner after accomplish Jehovah angels Egypt affliction
L08 8 Pwt 4:34 i przygoda anioły przestrzegać przyjąć Gentile wśród Gentile pokusa oznaczyć cud bitwa w stanie trudniej ramię popołudnie strach głośno wszelkiego rodzaju po zrealizować Jahwe anioły Egipt nieszczęście
L09 9 Pwt 4:34 Or assayed Or hath God to go [and] take him a nation from the midst of [another] nation by temptations by signs and by wonders and by war hand and by a mighty arm and by a stretched out terrors and by great all manner after did according to all that the LORD your God for you in Egypt affliction
L10 10 Pwt 4:34 Lub oznaczano Czy ma Pan Bóg iść [I] brać go naród z pośród z [innego] narodu przez pokusy za pomocą znaków i cudów i przez wojnę ręka i przez potężny ramię i wyciągnął strachy i przez wielki wszelkiego rodzaju po nie według wszystkiego, co Pan Bóg twój, dla Ciebie w Egipcie nieszczęście
L11 11 Pwt 4:34 o ha·nis·Sah E·lo·Him, La·Vo la·Ka·chat lo goy mik·Ke·rev goy be·mas·Sot be·'o·Tot u·ve·mof·Tim u·ve·mil·cha·Mah, u·ve·Yad cha·za·Kah u·viz·Ro·a' ne·tu·Yah, u·ve·mo·ra·'Im ge·do·Lim; Ke·chol a·Sher- 'a·Sah la·Chem Yah·weh 'e·lo·hei·Chem be·mitz·Ra·yim le·'ei·Nei·cha.
L12 12 Pwt 4:34 o ha nis sa e lo him la wo la qa Hat lo goj miq qe rew Goj Be mas sot Be o tot u we mof tim u we mil Ha ma u we jad Ha za qa u wiz ro a ne tu ja u we mo ra im Ge do lim Ke chol a szer - a sa la chem jhwh(a do naj) e lo he chem Be mic ra jim le e ne cha  
L13 13 Pwt 4:34 ´ô hánissâ ´élöhîm läbô´ läqaºHat gôy miqqeºreb Gôy Bümassöt Bü´ötöt ûbümôptîm ûbümilHämâ ûbüyäd Házäqâ ûbizrôª` nü†ûyâ ûbümôrä´îm Güdölîm Küköl ´ášer-`äSâ läkem yhwh(´ädönäy) ´élöhêkem Bümicraºyim lü`ênʺkä  
L14 14 Pwt 4:34 225/320 8/36 485/2597 526/2550 356/964 1460/6522 49/555 65/227 50/555 1/5 28/79 6/36 27/319 309/1608 12/56 5/91 42/211 2/12 71/527 1299/5415 1421/5499 721/2617 1461/6522 1298/6220 486/2597 248/614 183/878
L15 15 Pwt 4:34 Or hath God assayed to go [and] take him a nation from the midst of [another] nation, by temptations, by signs, and by wonders, and by war, and by a mighty hand, and by a stretched out arm, and by great terrors, according to all that the LORD your God did for you in Egypt before your eyes?
L16 16 Pwt 4:34  34 Or hath God <0430> assayed <05254> (08765) to go <0935> (08800) and take <03947> (08800) him a nation <01471> from the midst <07130> of another nation <01471>, by temptations <04531>, by signs <0226>, and by wonders <04159>, and by war <04421>, and by a mighty <02389> hand <03027>, and by a stretched out <05186> (08803) arm <02220>, and by great <01419> terrors <04172>, according to all that the LORD <03068> your God <0430> did <06213> (08804) for you in Egypt <04714> before your eyes <05869>?
L01 1 Pwt 4:35   Pwt 4:35  35 tobie zostało pokazał <07200> (08717) i abyś tym <03045> (08800), że Pan <03068> jest Bogiem <0430>, nie ma innego <05750> obok niego <0905>.                                                                                                
L02 2 Pwt 4:35 Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego.
L03 3 Pwt 4:35 אַתָּה֙ הָרְאֵ֣תָ לָדַ֔עַת כִּ֥י יְהוָ֖ה ה֣וּא הָאֱלֹהִ֑ים אֵ֥ין ע֖וֹד מִלְבַדּֽוֹ׃
L04 4 Pwt 4:35 אַתָּה֙ הָרְאֵ֣תָ לָ/דַ֔עַת כִּ֥י יְהוָ֖ה ה֣וּא הָ/אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ין ע֖וֹד מִ/לְ/בַדּֽ/וֹ׃
L05 5 Pwt 4:35 'at•<Ta> ha•re•'<E>•ta la•<Da>•'at, ki <jah>•we hu ha•'<E>•lo•<Him>; 'en od mil•wad•<Do>.
L06 6 Pwt 4:35 H0859H0859 H7200H7200 H3045H3045 H3588H3588 H3068H3068 H1931H1931 H0430H0430 H0369H0369 H5750H5750 H0905H0905
L07 7 Pwt 4:35 you advise self acknowledge inasmuch Jehovah he angels else again alone
L08 8 Pwt 4:35 ty doradzać siebie przyznać ponieważ Jahwe on anioły więcej ponownie sam
L09 9 Pwt 4:35 it was Unto thee it was shewed that thou mightest know that that the LORD He he [is] God there [there is] none else beside him
L10 10 Pwt 4:35 było Tobie zostało pokazał abyś wiedzieć że że Pan On on [jest] Bóg tam [Jest] nikt inny obok niego
L11 11 Pwt 4:35 'at·Tah ha·re·'E·ta la·Da·'at, ki Yah·weh hu ha·'E·lo·Him; 'ein od mil·vad·Do.
L12 12 Pwt 4:35 aT Ta ho re ta la da at Ki jhwh(a do naj) hu ha e lo him en od mi le waD Do
L13 13 Pwt 4:35 ´aTTâ hor´ëºtä lädaº`at yhwh(´ädönäy) hû´ hä´élöhîm ´ên `ôd milübaDDô
L14 14 Pwt 4:35 188/1080 351/1296 135/934 794/4478 1299/6220 544/1867 487/2597 104/786 82/486 83/200
L15 15 Pwt 4:35 Unto thee it was shewed, that thou mightest know that the LORD he [is] God; [there is] none else beside him.
L16 16 Pwt 4:35  35 Unto thee it was shewed <07200> (08717), that thou mightest know <03045> (08800) that the LORD <03068> he is God <0430>; there is none else <05750> beside him <0905>.
L01 1 Pwt 4:36   Pwt 4:36  36 z nieba <08064> zrobił cię usłyszeć <08085> (08689) jego głos <06963>, że mógłby polecić <03256> (08763) tobie i na ziemi <0776> ukazał <07200> (08689) ci jego wielka <01419> ogień <0784>, a ty heardest <08085> (08804) Jego słowa <01697> z pośród <08432> ognia <0784>.                                                                                    
L02 2 Pwt 4:36 Z niebios pozwolił ci słyszeć swój głos, aby cię pouczyć. Na ziemi dał ci zobaczyć swój ogień ogromny i słyszeć swoje słowa spośród ognia.
L03 3 Pwt 4:36 מִן־ הַשָּׁמַ֛יִם הִשְׁמִֽיעֲךָ֥ אֶת־ קֹל֖וֹ לְיַסְּרֶ֑ךָּ וְעַל־ הָאָ֗רֶץ הֶרְאֲךָ֙ אֶת־ אִשּׁ֣וֹ הַגְּדוֹלָ֔ה וּדְבָרָ֥יו שָׁמַ֖עְתָּ מִתּ֥וֹךְ הָאֵֽשׁ׃
L04 4 Pwt 4:36 מִן־ הַ/שָּׁמַ֛יִם הִשְׁמִֽיעֲ/ךָ֥ אֶת־ קֹל֖/וֹ לְ/יַסְּרֶ֑/ךָּ וְ/עַל־ הָ/אָ֗רֶץ הֶרְאֲ/ךָ֙ אֶת־ אִשּׁ֣/וֹ הַ/גְּדוֹלָ֔ה וּ/דְבָרָ֥י/ו שָׁמַ֖עְתָּ מִ/תּ֥וֹךְ הָ/אֵֽשׁ׃
L05 5 Pwt 4:36 min- hasz•sza•<Ma>•jim hisz•mi•'a•<Cha> et- ko•<Lo> le•jas•se•<Re>•ka; we•'al- ha•'<A>•rec, her•'a•<Cha> et- isz•<szo> hag•ge•do•<La>, u•de•wa•<Raw> sza•<Ma>'•ta mit•<Toch> ha•'<Esz>.
L06 6 Pwt 4:36 H4480H4480 H8064H8064 H8085H8085 H0853H0853 H6963H6963 H3256H3256 H5921H5921 H0776H0776 H7200H7200 H0853H0853 H0784H0784 H1419H1419 H1697H1697 H8085H8085 H8432H8432 H0784H0784
L07 7 Pwt 4:36 above air attentively aloud bind above common advise self burning aloud act attentively hope burning
L08 8 Pwt 4:36 powyżej powietrze uważnie głośno związania powyżej wspólny doradzać siebie palenie głośno działać uważnie nadzieję palenie
L09 9 Pwt 4:36 Out Out of heaven he made thee to hear his voice that he might instruct and on thee and upon earth he shewed fire thee his great his words and thou heardest out of the midst of the fire
L10 10 Pwt 4:36 Out Z nieba uczynił cię usłyszeć jego głos że mógłby instruować i na ci i na ziemi ukazał ogień ci jego wielkie Jego słowa a ty heardest z pośrodku z ognia
L11 11 Pwt 4:36 min- hash·sha·Ma·yim hish·mi·'a·Cha et- ko·Lo le·yas·se·Re·ka; ve·'al- ha·'A·retz, her·'a·Cha et- ish·Sho hag·ge·do·Lah, u·de·va·Rav sha·Ma'·ta mit·Toch ha·'Esh.
L12 12 Pwt 4:36 min - hasz sza ma jim hisz mi a cha et - qo lo le jas se reK Ka we al - ha a rec he ra cha et - isz szo haG Ge do la u de wa raw sza ma Ta miT Toch ha esz
L13 13 Pwt 4:36 min-haššämaºyim hišmî|`ákä ´et-qölô lüyassüreºKKä wü`al-hä´äºrec her´ákä ´et-´iššô haGGüdôlâ ûdübäräyw šämaº`Tä miTTôk hä´ëš
L14 14 Pwt 4:36 341/1215 69/421 168/1154 3668/11047 71/507 4/43 1335/5759 696/2502 352/1296 3669/11047 83/377 72/527 181/1428 169/1154 117/416 84/377
L15 15 Pwt 4:36 Out of heaven he made thee to hear his voice, that he might instruct thee: and upon earth he shewed thee his great fire; and thou heardest his words out of the midst of the fire.
L16 16 Pwt 4:36  36 Out of heaven <08064> he made thee to hear <08085> (08689) his voice <06963>, that he might instruct <03256> (08763) thee: and upon earth <0776> he shewed <07200> (08689) thee his great <01419> fire <0784>; and thou heardest <08085> (08804) his words <01697> out of the midst <08432> of the fire <0784>.
L01 1 Pwt 4:37   Pwt 4:37  37 A ponieważ kochał <0157> (08804) twój ojciec <01>, dlatego wybrał <0977> (08799) ich potomstwo <02233> po <0310> je, a cię wywiódł <03318> (08686) w jego oczach <06440> z jego potężny <01419> power <03581> z Egiptu <04714>;                                                                                        
L02 2 Pwt 4:37 Ponieważ umiłował twych przodków, wybrał po nich ich potomstwo i wyprowadził cię z Egiptu sam ogromną swoją potęgą.
L03 3 Pwt 4:37 וְתַ֗חַת כִּ֤י אָהַב֙ אֶת־ אֲבֹתֶ֔יךָ וַיִּבְחַ֥ר בְּזַרְע֖וֹ אַחֲרָ֑יו וַיּוֹצִֽאֲךָ֧ בְּפָנָ֛יו בְּכֹח֥וֹ הַגָּדֹ֖ל מִמִּצְרָֽיִם׃
L04 4 Pwt 4:37 וְ/תַ֗חַת כִּ֤י אָהַב֙ אֶת־ אֲבֹתֶ֔י/ךָ וַ/יִּבְחַ֥ר בְּ/זַרְע֖/וֹ אַחֲרָ֑י/ו וַ/יּוֹצִֽאֲ/ךָ֧ בְּ/פָנָ֛י/ו בְּ/כֹח֥/וֹ הַ/גָּדֹ֖ל מִ/מִּצְרָֽיִם׃
L05 5 Pwt 4:37 we•<Ta>•chat, ki 'a•<Haw> et- 'a•wo•<Te>•cha, wai•jiw•<Char> be•zar•'<O> 'a•cha•<Raw>; wai•jo•ci•'a•<Cha> be•fa•<Naw> be•cho•<Cho> hag•ga•<Dol> mi•mic•<Ra>•jim.
L06 6 Pwt 4:37 H8478H8478 H3588H3588 H0157H0157 H0853H0853 H0001H0001 H0977H0977 H2233H2233 H0310H0310 H3318H3318 H6440H6440 H3581H3581 H1419H1419 H4714H4714
L07 7 Pwt 4:37 Thahash inasmuch loved chief acceptable child after that after accept ability aloud Egypt
L08 8 Pwt 4:37 Thahash ponieważ kochany szef do przyjęcia dziecko po tym po przyjąć zdolność głośno Egipt
L09 9 Pwt 4:37 Thahash for And because he loved thy fathers therefore he chose their seed after them and brought thee out in his sight power with his mighty out of Egypt
L10 10 Pwt 4:37 Thahash dla A ponieważ kochał twój ojciec Dlatego wybrał ich potomstwo po im i cię wywiódł w jego oczach moc z jego potężny z Egiptu
L11 11 Pwt 4:37 ve·Ta·chat, ki 'a·Hav et- 'a·vo·Tei·cha, vai·yiv·Char be·zar·'O 'a·cha·Rav; vai·yo·tzi·'a·Cha be·fa·Nav be·cho·Cho hag·ga·Dol mi·mitz·Ra·yim.
L12 12 Pwt 4:37 we ta Hat Ki a haw et - a wo te cha waj jiw Har Be za ro a Ha raw waj jo ci a cha Be fa naw Be cho Ho haG Ga dol mim mic ra jim  
L13 13 Pwt 4:37 wütaºHat ´ähab ´et-´ábötʺkä wayyibHar Büzar`ô ´aHáräyw wayyôcì|´ákä Büpänäyw BüköHô haGGädöl mimmicräºyim  
L14 14 Pwt 4:37 120/498 795/4478 20/207 3670/11047 349/1212 8/151 100/230 172/712 287/1060 522/2127 11/124 73/527 249/614
L15 15 Pwt 4:37 And because he loved thy fathers, therefore he chose their seed after them, and brought thee out in his sight with his mighty power out of Egypt;
L16 16 Pwt 4:37  37 And because he loved <0157> (08804) thy fathers <01>, therefore he chose <0977> (08799) their seed <02233> after <0310> them, and brought thee out <03318> (08686) in his sight <06440> with his mighty <01419> power <03581> out of Egypt <04714>;
L01 1 Pwt 4:38   Pwt 4:38  38 Aby wypędzić <03423> (08687) narody <01471> z przed <06440> ci większy <01419> i potężniejszy <06099> niż Ty jesteś, aby doprowadzić <0935> (08687) cię w, aby dać <05414> ( 08800) tobie ziemię <0776> w dziedzictwo <05159>, ponieważ jest to dzień <03117>.                                                                                      
L02 2 Pwt 4:38 Na twoich oczach, ze względu na ciebie wydziedziczył obce narody, większe i silniejsze od ciebie, by cię wprowadzić w posiadanie ich ziemi, jak to jest dzisiaj.
L03 3 Pwt 4:38 לְהוֹרִ֗ישׁ גּוֹיִ֛ם גְּדֹלִ֧ים וַעֲצֻמִ֛ים מִמְּךָ֖ מִפָּנֶ֑יךָ לַהֲבִֽיאֲךָ֗ לָֽתֶת־ לְךָ֧ אֶת־ אַרְצָ֛ם נַחֲלָ֖ה כַּיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃
L04 4 Pwt 4:38 לְ/הוֹרִ֗ישׁ גּוֹיִ֛ם גְּדֹלִ֧ים וַ/עֲצֻמִ֛ים מִמְּ/ךָ֖ מִ/פָּנֶ֑י/ךָ לַ/הֲבִֽיאֲ/ךָ֗ לָֽ/תֶת־ לְ/ךָ֧ אֶת־ אַרְצָ֛/ם נַחֲלָ֖ה כַּ/יּ֥וֹם הַ/זֶּֽה׃
L05 5 Pwt 4:38 le•ho•<Risz>, go•<jim> ge•do•<Lim> wa•'a•cu•<Mim> mi•me•<Cha> mip•pa•<Ne>•cha; la•ha•wi•'a•<Cha>, la•tet- le•<Cha> et- 'ar•<cam> na•cha•<La> kai•<jom> haz•<Ze>.
L06 6 Pwt 4:38 H3423H3423 H1471H1471 H1419H1419 H6099H6099 H4480H4480 H6440H6440 H0935H0935 H5414H5414 H0000 H0853H0853 H0776H0776 H5159H5159 H3117H3117 H2088H2088
L07 7 Pwt 4:38 cast out Gentile aloud feeble above accept abide add common heritage age he
L08 8 Pwt 4:38 wypędzał Gentile głośno słaby powyżej przyjąć przestrzegać dodać wspólny dziedzictwo wiek on
L09 9 Pwt 4:38 To drive out nations thee greater and mightier than from before than thou [art] to bring thee in to give thee their land [for] an inheritance as [it is] this day he
L10 10 Pwt 4:38 Aby wypędzić narody ci większe i mocniejszy niż z przed niż ty [sztuka], aby przynieść ci, by dać ci swojej ziemi [O] w dziedzictwo jak [to] ten dzień on
L11 11 Pwt 4:38 le·ho·Rish, go·Yim ge·do·Lim va·'a·tzu·Mim mi·me·Cha mip·pa·Nei·cha; la·ha·vi·'a·Cha, la·tet- le·Cha et- 'ar·Tzam na·cha·Lah kai·Yom haz·Zeh.
L12 12 Pwt 4:38 le ho risz Go jim Ge do lim wa a cu mim mim me cha miP Pa ne cha la ha wi a cha la tet - le cha et - ar cam na Ha la Kaj jom haz ze
L13 13 Pwt 4:38 lühôrîš Gôyìm Güdölîm wa`ácùmîm mimmükä miPPänʺkä lahábî|´ákä lä|tet-lükä ´et-´arcäm naHálâ Kayyôm hazzè
L14 14 Pwt 4:38 47/230 51/555 74/527 6/31 342/1215 523/2127 527/2550 509/2007 1462/6522 3671/11047 697/2502 52/223 526/2302 280/1176
L15 15 Pwt 4:38 To drive out nations from before thee greater and mightier than thou [art], to bring thee in, to give thee their land [for] an inheritance, as [it is] this day.
L16 16 Pwt 4:38  38 To drive out <03423> (08687) nations <01471> from before <06440> thee greater <01419> and mightier <06099> than thou art, to bring <0935> (08687) thee in, to give <05414> (08800) thee their land <0776> for an inheritance <05159>, as it is this day <03117>.
L01 1 Pwt 4:39   Pwt 4:39  39 Wiedz <03045> (08804) dlatego ten dzień <03117> i rozważyć <07725> (08689) go w swym sercu <03824>, że Pan <03068> jest Bogiem <0430> w niebie <08064> powyżej < 04605>, i na ziemi <0776> poniżej: Nie ma nikt inny.                                                                                        
L02 2 Pwt 4:39 Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.
L03 3 Pwt 4:39 וְיָדַעְתָּ֣ הַיּ֗וֹם וַהֲשֵׁבֹתָ֮ אֶל־ לְבָבֶךָ֒ כִּ֤י יְהוָה֙ ה֣וּא הָֽאֱלֹהִ֔ים בַּשָּׁמַ֣יִם מִמַּ֔עַל וְעַל־ הָאָ֖רֶץ מִתָּ֑חַת אֵ֖ין עֽוֹד׃
L04 4 Pwt 4:39 וְ/יָדַעְתָּ֣ הַ/יּ֗וֹם וַ/הֲשֵׁבֹתָ֮ אֶל־ לְבָבֶ/ךָ֒ כִּ֤י יְהוָה֙ ה֣וּא הָֽ/אֱלֹהִ֔ים בַּ/שָּׁמַ֣יִם מִ/מַּ֔עַל וְ/עַל־ הָ/אָ֖רֶץ מִ/תָּ֑חַת אֵ֖ין עֽוֹד׃
L05 5 Pwt 4:39 we•ja•da'•<Ta> hai•<jom>, wa•ha•sze•wo•<Ta> el- le•wa•we•<Cha> ki <jah>•we hu ha•'<E>•lo•<Him>, basz•sza•<Ma>•jim mi•<Ma>•'al, we•'al- ha•'<A>•rec mit•<Ta>•chat; 'en od.
L06 6 Pwt 4:39 H3045H3045 H3117H3117 H7725H7725 H0413H0413 H3824H3824 H3588H3588 H3068H3068 H1931H1931 H0430H0430 H8064H8064 H4605H4605 H5921H5921 H0776H0776 H8478H8478 H0369H0369 H5750H5750
L07 7 Pwt 4:39 acknowledge age break about heart inasmuch Jehovah he angels air above above common Thahash else again
L08 8 Pwt 4:39 przyznać wiek złamać o serce ponieważ Jahwe on anioły powietrze powyżej powyżej wspólny Thahash więcej ponownie
L09 9 Pwt 4:39 Know therefore this day and consider to [it] in thine heart that that the LORD He he [is] God in heaven above and on and upon the earth Thahash there other
L10 10 Pwt 4:39 Wiedzieć Dlatego ten dzień i rozważyć do [Ona] w twoim sercu że że Pan On on [jest] Bóg w niebie powyżej i na i na ziemi Thahash tam inny
L11 11 Pwt 4:39 ve·ya·da'·Ta hai·Yom, va·ha·she·vo·Ta el- le·va·ve·Cha ki Yah·weh hu ha·'E·lo·Him, bash·sha·Ma·yim mi·Ma·'al, ve·'al- ha·'A·retz mit·Ta·chat; 'ein od.
L12 12 Pwt 4:39 we ja da Ta haj jom wa ha sze wo ta el - le wa we cha Ki jhwh(a do naj) hu ha e lo him Basz sza ma jim mim ma al we al - ha a rec miT Ta Hat en od
L13 13 Pwt 4:39 wüyäda`Tä hayyôm wahášëbötä ´el-lübäbekä yhwh(´ädönäy) hû´ hä|´élöhîm Baššämaºyim mimmaº`al wü`al-hä´äºrec miTTäºHat ´ên `ôd
L14 14 Pwt 4:39 136/934 527/2302 151/1041 1513/5500 13/252 796/4478 1300/6220 545/1867 488/2597 70/421 56/140 1336/5759 698/2502 121/498 105/786 83/486
L15 15 Pwt 4:39 Know therefore this day, and consider [it] in thine heart, that the LORD he [is] God in heaven above, and upon the earth beneath: [there is] none else.
L16 16 Pwt 4:39  39 Know <03045> (08804) therefore this day <03117>, and consider <07725> (08689) it in thine heart <03824>, that the LORD <03068> he is God <0430> in heaven <08064> above <04605>, and upon the earth <0776> beneath: there is none else.
L01 1 Pwt 4:40   Pwt 4:40  40 Nie będziesz trzymać <08104> (08804) zatem jego statut <02706> i Jego przykazania <04687>, który mam polecenie <06680> (08764) ci ten dzień <03117>, które mogą się dobrze <03190> (08799 ) z tobą, i twoich dzieci <01121> po <0310> ci i abyś przedłużyć <0748> (08686) dni twoje <03117> na ziemi <0127>, który Pan <03068>, Bóg twój, <0430 > daje <05414> (08802) Twoje, bo kiedykolwiek.                                                                          
L02 2 Pwt 4:40 Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój.
L03 3 Pwt 4:40 וְשָׁמַרְתָּ֞ אֶת־ חֻקָּ֣יו וְאֶת־ מִצְוֹתָ֗יו אֲשֶׁ֨ר אָנֹכִ֤י מְצַוְּךָ֙ הַיּ֔וֹם אֲשֶׁר֙ יִיטַ֣ב לְךָ֔ וּלְבָנֶ֖יךָ אַחֲרֶ֑יךָ וּלְמַ֨עַן תַּאֲרִ֤יךְ יָמִים֙ עַל־ הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֖ כָּל־ הַיָּמִֽים׃ פ
L04 4 Pwt 4:40 וְ/שָׁמַרְתָּ֞ אֶת־ חֻקָּ֣י/ו וְ/אֶת־ מִצְוֹתָ֗י/ו אֲשֶׁ֨ר אָנֹכִ֤י מְצַוְּ/ךָ֙ הַ/יּ֔וֹם אֲשֶׁר֙ יִיטַ֣ב לְ/ךָ֔ וּ/לְ/בָנֶ֖י/ךָ אַחֲרֶ֑י/ךָ וּ/לְמַ֨עַן תַּאֲרִ֤יךְ יָמִים֙ עַל־ הָ֣/אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛י/ךָ נֹתֵ֥ן לְ/ךָ֖ כָּל־ הַ/יָּמִֽים׃ פ
L05 5 Pwt 4:40 we•sza•mar•<Ta> et- chuk•<Kaw> we•'<Et> mic•wo•<Taw>, 'a•<szer> 'a•no•<Chi> me•caw•we•<Cha> hai•<jom>, 'a•<szer> ji•<Taw> le•<Cha>, u•le•wa•<Ne>•cha 'a•cha•<Re>•cha; u•le•<Ma>•'an ta•'a•<Rich> ja•<Mim> al- ha•'a•da•<Ma>, 'a•<szer> <jah>•we 'e•lo•<He>•cha no•<Ten> le•<Cha> kol- hai•ja•<Mim>. <Pe>
L06 6 Pwt 4:40 H8104H8104 H0853H0853 H2706H2706 H0853H0853 H4687H4687 H0834H0834 H0595H0595 H6680H6680 H3117H3117 H0834H0834 H3190H3190 H0000 H1121H1121 H0310H0310 H4616H4616 H0748H0748 H3117H3117 H5921H5921 H0127H0127 H0834H0834 H3068H3068 H0430H0430 H5414H5414 H0000 H3605H3605 H3117H3117
L07 7 Pwt 4:40 beward appointed commanded after I appoint age after be accepted afflicted after that because of defer age above country after Jehovah angels add all manner age
L08 8 Pwt 4:40 beward wyznaczony przykazał po Ja powołać wiek po zostać zaakceptowane dotknięty po tym z powodu odraczać wiek powyżej kraj po Jahwe anioły dodać wszelkiego rodzaju wiek
L09 9 Pwt 4:40 Thou shalt keep therefore his statutes and his commandments which I which I command thee this day which that it may go well with thee and with thy children after because of thee and that thou mayest prolong [thy] days on upon the earth which which the LORD thy God giveth for all today
L10 10 Pwt 4:40 Będziesz zachowywać zatem jego statut i jego przykazań który Ja co wam przykazuję ciebie ten dzień który które mogą się dobrze z tobą i twoim dzieciom po z powodu ciebie i abyś przedłużyć [Twoi] dni na na ziemi który które Pan Bóg twój, daje dla wszystkich dzisiaj
L11 11 Pwt 4:40 ve·sha·mar·Ta et- chuk·Kav ve·'Et mitz·vo·Tav, 'a·Sher 'a·no·Chi me·tzav·ve·Cha hai·Yom, 'a·Sher yi·Tav le·Cha, u·le·va·Nei·cha 'a·cha·Rei·cha; u·le·Ma·'an ta·'a·Rich ya·Mim al- ha·'a·da·Mah, 'a·Sher Yah·weh 'e·lo·Hei·cha no·Ten le·Cha kol- hai·ya·Mim. Peh
L12 12 Pwt 4:40 we sza mar Ta et - Huq qaw we et - mic wo taw a szer a no chi me caw we cha haj jom a szer ji taw le cha u le wa ne cha a Ha re cha u le ma an Ta a rich ja mim al - ha a da ma a szer jhwh(a do naj) e lo he cha no ten le cha Kol - haj ja mim P
L13 13 Pwt 4:40 wüšämarTä ´et-Huqqäyw wü´et-micwötäyw ´ášer ´änökî mücawwükä hayyôm ´ášer yî†ab lükä ûlübänʺkä ´aHárʺkä ûlümaº`an Ta´árîk yämîm `al-h亴ádämâ ´ášer yhwh(´ädönäy) ´élöhʺkä nötën lükä Kol-hayyämîm P
L14 14 Pwt 4:40 83/468 3672/11047 32/125 3673/11047 22/178 1422/5499 91/359 181/491 528/2302 1423/5499 21/112 1463/6522 1399/4921 173/712 34/272 6/34 529/2302 1337/5759 62/225 1424/5499 1301/6220 489/2597 510/2007 1464/6522 1300/5415 530/2302
L15 15 Pwt 4:40 Thou shalt keep therefore his statutes, and his commandments, which I command thee this day, that it may go well with thee, and with thy children after thee, and that thou mayest prolong [thy] days upon the earth, which the LORD thy God giveth thee, for ever.
L16 16 Pwt 4:40  40 Thou shalt keep <08104> (08804) therefore his statutes <02706>, and his commandments <04687>, which I command <06680> (08764) thee this day <03117>, that it may go well <03190> (08799) with thee, and with thy children <01121> after <0310> thee, and that thou mayest prolong <0748> (08686) thy days <03117> upon the earth <0127>, which the LORD <03068> thy God <0430> giveth <05414> (08802) thee, for ever.
L01 1 Pwt 4:41   Pwt 4:41  41 Wtedy Mojżesz <04872> zerwał <0914> (08686) trzy <07969> miasta <05892> na tej stronie <05676> Jordan <03383> w kierunku wschodu słońca <08121> <04217>;                                                                                              
L02 2 Pwt 4:41 Wtedy wyznaczył Mojżesz trzy miasta za Jordanem na wschodzie,
L03 3 Pwt 4:41 אָ֣ז יַבְדִּ֤יל מֹשֶׁה֙ שָׁלֹ֣שׁ עָרִ֔ים בְּעֵ֖בֶר הַיַּרְדֵּ֑ן מִזְרְחָ֖ה שָֽׁמֶשׁ׃
L04 4 Pwt 4:41 אָ֣ז יַבְדִּ֤יל מֹשֶׁה֙ שָׁלֹ֣שׁ עָרִ֔ים בְּ/עֵ֖בֶר הַ/יַּרְדֵּ֑ן מִזְרְחָ֖/ה שָֽׁמֶשׁ׃
L05 5 Pwt 4:41 'az jaw•<Dil> mo•<sze> sza•<Losz> 'a•<Rim>, be•'<E>•wer hai•jar•<Den>; miz•re•<Cha> <sza>•mesz.
L06 6 Pwt 4:41 H0227H0227 H0914H0914 H4872H4872 H7969H7969 H5892H5892 H5676H5676 H3383H3383 H4217H4217 H8121H8121
L07 7 Pwt 4:41 beginning make Moses fork Ai  beyond Jordan east side east side
L08 8 Pwt 4:41 początek zrobić Mojżesz widelec Ai poza Jordania East Side East Side
L09 9 Pwt 4:41 Then severed Then Moses three cities on this side Jordan east side east side
L10 10 Pwt 4:41 Następnie zerwane Wtedy Mojżesz trzy miasta na tej stronie Jordania East Side East Side
L11 11 Pwt 4:41 'az yav·Dil mo·Sheh sha·Losh 'a·Rim, be·'E·ver hai·yar·Den; miz·re·Chah Sha·mesh.
L12 12 Pwt 4:41 az jaw Dil mo sze sza losz a rim Be e wer haj jar Den miz re Ha sza mesz
L13 13 Pwt 4:41 ´äz yabDîl möšè šälöš `ärîm Bü`ëºber hayyarDën mizrüHâ šäºmeš
L14 14 Pwt 4:41 20/141 18/42 613/766 107/429 133/1093 19/88 38/181 10/74 15/134
L15 15 Pwt 4:41 Then Moses severed three cities on this side Jordan toward the sunrising;
L16 16 Pwt 4:41  41 Then Moses <04872> severed <0914> (08686) three <07969> cities <05892> on this side <05676> Jordan <03383> toward the sunrising <08121> <04217>;
L01 1 Pwt 4:42   Pwt 4:42  42 To Slayer <07523> (08802) może uciec <05127> (08800) tam, co powinno zabić <07523> (08799) jego sąsiad <07453> znienacka <01097> <01847> i znienawidzony <08130> (08802) mu nie w czasach <08543> przeszłość <08032> i że uciekają <05127> (08804) do jednego <0259> tych <0411> Miasta <05892> mógłby żyć <02425> (08804):                                                                                
L02 2 Pwt 4:42 by tam mógł uciec zabójca, który by nieumyślnie zabił bliźniego, nie mając przedtem do niego nienawiści. Chroniąc się do jednego z tych miast, będzie mógł ocalić życie.
L03 3 Pwt 4:42 לָנֻ֨ס שָׁ֜מָּה רוֹצֵ֗חַ אֲשֶׁ֨ר יִרְצַ֤ח אֶת־ רֵעֵ֙הוּ֙ בִּבְלִי־ דַ֔עַת וְה֛וּא לֹא־ שֹׂנֵ֥א ל֖וֹ מִתְּמ֣וֹל שִׁלְשׁ֑וֹם וְנָ֗ס אֶל־ אַחַ֛ת מִן־ הֶעָרִ֥ים הָאֵ֖ל וָחָֽי׃
L04 4 Pwt 4:42 לָ/נֻ֨ס שָׁ֜מָּ/ה רוֹצֵ֗חַ אֲשֶׁ֨ר יִרְצַ֤ח אֶת־ רֵעֵ֙/הוּ֙ בִּ/בְלִי־ דַ֔עַת וְ/ה֛וּא לֹא־ שֹׂנֵ֥א ל֖/וֹ מִ/תְּמ֣וֹל שִׁלְשׁ֑וֹם וְ/נָ֗ס אֶל־ אַחַ֛ת מִן־ הֶ/עָרִ֥ים הָ/אֵ֖ל וָ/חָֽי׃
L05 5 Pwt 4:42 la•<Nus> <szam>•ma ro•<ce>•ach, 'a•<szer> jir•<cach> et- re•'<E>•hu biw•li- <Da>•'at, we•<Hu> lo- so•<Ne> lo mit•te•<Mol> szil•<szom>; we•<Nas>, el- 'a•<Chat> min- he•'a•<Rim> ha•'<El> wa•<Chai>.
L06 6 Pwt 4:42 H5127H5127 H8033H8033 H7523H7523 H0834H0834 H7523H7523 H0853H0853 H7453H7453 H1097H1097 H1847H1847 H1931H1931 H3808H3808 H8130H8130 H0000 H8543H8543 H8032H8032 H5127H5127 H0413H0413 H0259H0259 H4480H4480 H5892H5892 H0411H0411 H2425H2425
L07 7 Pwt 4:42 abate in it put to death after put to death brother corruption cunning he before enemy before  before that time abate about a above Ai  these live
L08 8 Pwt 4:42 osłabnąć w tym skazany na śmierć po skazany na śmierć brat korupcja przebiegłość on przed wróg przed przed upływem tego czasu osłabnąć o powyżej Ai te żyć
L09 9 Pwt 4:42 might flee there That the slayer who thither which should kill his neighbour corruption cunning he without and hated him not in times past and that fleeing to unto one at cities of these he might live
L10 10 Pwt 4:42 może uciec tam Że zabójca kto tam co powinno zabić jego sąsiad korupcja przebiegłość on bez i nienawidził mu nie w czasach przeszłość i że uciekają do do jednego w miasta z nich mógłby żyć
L11 11 Pwt 4:42 la·Nus Sham·mah ro·Tze·ach, 'a·Sher yir·Tzach et- re·'E·hu biv·li- Da·'at, ve·Hu lo- so·Ne lo mit·te·Mol shil·Shom; ve·Nas, el- 'a·Chat min- he·'a·Rim ha·'El va·Chai.
L12 12 Pwt 4:42 la nus szam ma ro ce aH a szer jir caH et - re e hu Biw li - da at we hu lo - so ne lo miT Te mol szil szom we nas el - a Hat min - he a rim ha el wa Haj
L13 13 Pwt 4:42 länùs šäºmmâ rôcëªH ´ášer yircaH ´et-rë`ëºhû Biblî-daº`at wühû´ lö´-Sönë´ miTTümôl šilšôm wünäs ´el-´aHat min-he`ärîm hä´ël wäHäy
L14 14 Pwt 4:42 23/158 189/832 22/47 1425/5499 23/47 3674/11047 32/185 3/57 6/95 546/1867 970/5164 16/145 1465/6522 10/23 9/24 24/158 1514/5500 376/961 343/1215 134/1093 6/9 7/17
L15 15 Pwt 4:42 That the slayer might flee thither, which should kill his neighbour unawares, and hated him not in times past; and that fleeing unto one of these cities he might live:
L16 16 Pwt 4:42  42 That the slayer <07523> (08802) might flee <05127> (08800) thither, which should kill <07523> (08799) his neighbour <07453> unawares <01097> <01847>, and hated <08130> (08802) him not in times <08543> past <08032>; and that fleeing <05127> (08804) unto one <0259> of these <0411> cities <05892> he might live <02425> (08804):
L01 1 Pwt 4:43   Pwt 4:43  43 Mianowicie, Beser <01221> na pustyni <04057> w zwykły <04334> kraj <0776>, Rubenitów <07206>, i Ramot <07216> w Gileadzie <01568>, z Gadytów <01425>; i Golan <01474> w Bazan <01316>, z Manassesa <04520>.                                                                                          
L02 2 Pwt 4:43 Beser na pustyni, na płaskowyżu - dla Rubenitów; Ramot w Gileadzie - dla Gadytów, i Golan w Baszanie - dla Manassytów.
L03 3 Pwt 4:43 אֶת־ בֶּ֧צֶר בַּמִּדְבָּ֛ר בְּאֶ֥רֶץ הַמִּישֹׁ֖ר לָרֻֽאוּבֵנִ֑י וְאֶת־ רָאמֹ֤ת בַּגִּלְעָד֙ לַגָּדִ֔י וְאֶת־ גּוֹלָ֥ן בַּבָּשָׁ֖ן לַֽמְנַשִּֽׁי׃
L04 4 Pwt 4:43 אֶת־ בֶּ֧צֶר בַּ/מִּדְבָּ֛ר בְּ/אֶ֥רֶץ הַ/מִּישֹׁ֖ר לָ/רֻֽאוּבֵנִ֑י וְ/אֶת־ רָאמֹ֤ת בַּ/גִּלְעָד֙ לַ/גָּדִ֔י וְ/אֶת־ גּוֹלָ֥ן בַּ/בָּשָׁ֖ן לַֽ/מְנַשִּֽׁי׃
L05 5 Pwt 4:43 et- <Be>•cer bam•mid•<Bar> be•'<E>•rec ham•mi•<szor> la•ru•'u•we•<Ni>; we•'<Et> ra•<Mot> bag•gil•'<Ad> lag•ga•<Di>, we•'<Et> go•<Lan> bab•ba•<szan> <Lam>•nasz•<szi>.
L06 6 Pwt 4:43 H0853H0853 H1221H1221 H4057H4057 H0776H0776 H4334H4334 H7206H7206 H0853H0853 H7216H7216 H1568H1568 H1425H1425 H0853H0853 H1474H1474 H1316H1316 H4520H4520
L07 7 Pwt 4:43 Bezer desert common equity Reubenites Ramoth Gilead Gadites Golan Bashan of Manasseh
L08 8 Pwt 4:43 Beser pustynia wspólny sprawiedliwość Rubenici Ramot Gilead Gada Golan Bashan Manassesa
L09 9 Pwt 4:43 [Namely] Bezer in the wilderness country in the plain of the Reubenites and Ramoth in Gilead of the Gadites and Golan in Bashan of the Manassites
L10 10 Pwt 4:43 [A mianowicie] Beser na pustyni kraj w zwykły Rubenitów i Ramot w Gileadzie z Gadytów i Golan w Baszanie z Manassesa
L11 11 Pwt 4:43 et- Be·tzer bam·mid·Bar be·'E·retz ham·mi·Shor la·ru·'u·ve·Ni; ve·'Et ra·Mot bag·gil·'Ad lag·ga·Di, ve·'Et go·Lan bab·ba·Shan Lam·nash·Shi.
L12 12 Pwt 4:43 et - Be cer Bam mid Bar Be e rec ham mi szor la ru u we ni we et - ra mot BaG Gi lad laG Ga di we et - Go lan BaB Ba szan la me nasz szi
L13 13 Pwt 4:43 ´et-Beºcer BammidBär Bü´eºrec hammîšör lärù|´ûbënî wü´et-rä´möt BaGGil`äd laGGädî wü´et-Gôlän BaBBäšän la|münaššî
L14 14 Pwt 4:43 3675/11047 1/5 95/271 699/2502 2/23 5/18 3676/11047 1/4 21/134 3/15 3677/11047 1/2 15/60 1/4
L15 15 Pwt 4:43 [Namely], Bezer in the wilderness, in the plain country, of the Reubenites; and Ramoth in Gilead, of the Gadites; and Golan in Bashan, of the Manassites.
L16 16 Pwt 4:43  43 Namely, Bezer <01221> in the wilderness <04057>, in the plain <04334> country <0776>, of the Reubenites <07206>; and Ramoth <07216> in Gilead <01568>, of the Gadites <01425>; and Golan <01474> in Bashan <01316>, of the Manassites <04520>.
L01 1 Pwt 4:44   Pwt 4:44  44 I to jest prawo <08451> <04872 którą Mojżesz> ustaw <07760> (08804) przed <06440> dzieci <01121> Izraela <03478>:                                                                                                  
L02 2 Pwt 4:44 Takie prawo dał Mojżesz Izraelitom.
L03 3 Pwt 4:44 וְזֹ֖את הַתּוֹרָ֑ה אֲשֶׁר־ שָׂ֣ם מֹשֶׁ֔ה לִפְנֵ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Pwt 4:44 וְ/זֹ֖את הַ/תּוֹרָ֑ה אֲשֶׁר־ שָׂ֣ם מֹשֶׁ֔ה לִ/פְנֵ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Pwt 4:44 we•<Zot> hat•to•<Ra>; a•<szer>- sam mo•<sze>, lif•<Ne> be•<Ne> jis•ra•'<El>.
L06 6 Pwt 4:44 H2063H2063 H8451H8451 H0834H0834 H7760H7760 H4872H4872 H6440H6440 H1121H1121 H3478H3478
L07 7 Pwt 4:44 likewise bullock after appoint Moses accept afflicted Israel
L08 8 Pwt 4:44 podobnie byczek po powołać Mojżesz przyjąć dotknięty Izrael
L09 9 Pwt 4:44 likewise And this [is] the law which set which Moses before the children of Israel
L10 10 Pwt 4:44 podobnie I to [jest] prawem który zestaw której Mojżesz przed dzieci Izraela
L11 11 Pwt 4:44 ve·Zot hat·to·Rah; a·Sher- sam mo·Sheh, lif·Nei be·Nei Yis·ra·'El.
L12 12 Pwt 4:44 we zot haT To ra a szer - sam mo sze lif ne Be ne jis ra el
L13 13 Pwt 4:44 wüzö´t haTTôrâ ´ášer-Säm möšè lipnê Bünê yiSrä´ël
L14 14 Pwt 4:44 133/603 37/216 1426/5499 129/581 614/766 524/2127 1400/4921 522/2505
L15 15 Pwt 4:44 And this [is] the law which Moses set before the children of Israel:
L16 16 Pwt 4:44  44 And this is the law <08451> which Moses <04872> set <07760> (08804) before <06440> the children <01121> of Israel <03478>:
L01 1 Pwt 4:45   Pwt 4:45  45 Są to zeznania <05713>, a statut <02706>, a wyroki <04941>, który Mojżesz <04872> mówił <01696> (08765) synom <01121> Izraela <03478>, po tym jak przybyli dalej <03318> (08800) z Egiptu <04714>                                                                                          
L02 2 Pwt 4:45 Takie świadectwa, nakazy i postanowienia ogłosił Mojżesz Izraelitom po wyjściu z Egiptu,
L03 3 Pwt 4:45 אֵ֚לֶּה הָֽעֵדֹ֔ת וְהַֽחֻקִּ֖ים וְהַמִּשְׁפָּטִ֑ים אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֤ר מֹשֶׁה֙ אֶל־ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בְּצֵאתָ֖ם מִמִּצְרָֽיִם׃
L04 4 Pwt 4:45 אֵ֚לֶּה הָֽ/עֵדֹ֔ת וְ/הַֽ/חֻקִּ֖ים וְ/הַ/מִּשְׁפָּטִ֑ים אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֤ר מֹשֶׁה֙ אֶל־ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בְּ/צֵאתָ֖/ם מִ/מִּצְרָֽיִם׃
L05 5 Pwt 4:45 '<El>•le ha•'e•<Dot>, we•ha•chuk•<Kim> we•ham•misz•pa•<Tim>; 'a•<szer> dib•<Ber> mo•<sze> el- be•<Ne> jis•ra•'<El>, be•ce•<Tam> mi•mic•<Ra>•jim.
L06 6 Pwt 4:45 H0428H0428 H5713H5713 H2706H2706 H4941H4941 H0834H0834 H1696H1696 H4872H4872 H0413H0413 H1121H1121 H3478H3478 H3318H3318 H4714H4714
L07 7 Pwt 4:45 another testimony appointed adversary after answer Moses about afflicted Israel after Egypt
L08 8 Pwt 4:45 inny świadectwo wyznaczony przeciwnik po odpowiedź Mojżesz o dotknięty Izrael po Egipt
L09 9 Pwt 4:45 these These [are] the testimonies and the statutes and the judgments which spake which Moses to unto the children of Israel after they came forth out of Egypt
L10 10 Pwt 4:45 te Te [są] zeznania i statutu i wyroków który mówił której Mojżesz do synom Izraela po tym wyszedł z Egiptu
L11 11 Pwt 4:45 'El·leh ha·'e·Dot, ve·ha·chuk·Kim ve·ham·mish·pa·Tim; 'a·Sher dib·Ber mo·Sheh el- be·Nei Yis·ra·'El, be·tze·Tam mi·mitz·Ra·yim.
L12 12 Pwt 4:45 el le ha e dot we ha Huq qim we ham misz Pa tim a szer DiB Ber mo sze el - Be ne jis ra el Be ce tam mim mic ra jim  
L13 13 Pwt 4:45 ´ëºllè hä|`ëdöt wüha|Huqqîm wühammišPä†îm ´ášer DiBBer möšè ´el-Bünê yiSrä´ël Bücë´täm mimmicräºyim  
L14 14 Pwt 4:45 222/745 3/26 33/125 54/419 1427/5499 359/1142 615/766 1515/5500 1401/4921 523/2505 288/1060 250/614
L15 15 Pwt 4:45 These [are] the testimonies, and the statutes, and the judgments, which Moses spake unto the children of Israel, after they came forth out of Egypt,
L16 16 Pwt 4:45  45 These are the testimonies <05713>, and the statutes <02706>, and the judgments <04941>, which Moses <04872> spake <01696> (08765) unto the children <01121> of Israel <03478>, after they came forth <03318> (08800) out of Egypt <04714>,
L01 1 Pwt 4:46   Pwt 4:46  46 Na tej stronie <05676> Jordan <03383>, w dolinie <01516> <04136 na przeciw> Bethpeor <01047> w ziemi <0776> Sichona <05511> Król <04428> z Amorytów <0567> którzy mieszkali <03427> (08802) w Cheszbonie <02809>, którego Mojżesz <04872> i dzieci <01121> Izraela <03478> uderzył <05221> (08689), po ich wyjdzie <03318> (08800) obecnie Egipt <04714>: