Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Rdz11-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Rdz 11:1 Rdz 11 Rdz 11:1  1 I cała ziemia <0776> był jednym <0259> Język <08193> i jednego <0259> mowy <01697>.                                                                                                    
L02 2 Rdz 11:1 Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa.
L03 3 Rdz 11:1 וַֽיְהִ֥י כָל־ הָאָ֖רֶץ שָׂפָ֣ה אֶחָ֑ת וּדְבָרִ֖ים אֲחָדִֽים׃
L04 4 Rdz 11:1 וַֽ/יְהִ֥י כָל־ הָ/אָ֖רֶץ שָׂפָ֣ה אֶחָ֑ת וּ/דְבָרִ֖ים אֲחָדִֽים׃
L05 5 Rdz 11:1 wa·je·(Hi) chol ha·'<A>·rec sa·<Fa> 'e·<Chat>; u·de·wa·<Rim> 'a·cha·<Dim>.
L06 6 Rdz 11:1 H1961H1961 H3605H3605 H0776H0776 H8193H8193 H0259H0259 H1697H1697 H0259H0259
L07 7 Rdz 11:1 become all manner common band a act a
L08 8 Rdz 11:1 zostać wszelkiego rodzaju wspólny pasmo działać
L09 9 Rdz 11:1 used now the whole And the whole earth language was of one speech and of one
L10 10 Rdz 11:1 używany teraz cała I cała ziemia język był jednym przemówienie i jednego
L11 11 Rdz 11:1 vay·Hi chol ha·'A·retz sa·Fah 'e·Chat; u·de·va·Rim 'a·cha·Dim.
L12 12 Rdz 11:1 wa je hi chol - ha a rec sa fa e Hat u de wa rim a Ha dim
L13 13 Rdz 11:1 wa|yühî kol-hä´äºrec Säpâ ´eHät ûdübärîm ´áHädîm
L14 14 Rdz 11:1 91/3546 125/5415 89/2502 1/173 12/961 1/1428 13/961
L15 15 Rdz 11:1 And the whole earth was of one language, and of one speech.
L16 16 Rdz 11:1  1 And the whole earth <0776> was of one <0259> language <08193>, and of one <0259> speech <01697>.
L01 1 Rdz 11:2   Rdz 11:2  2 I stało się, jak szli <05265> (08800) od wschodu <06924>, że znaleźli <04672> (08799) zwykły <01237> w ziemi <0776> Szinearu <08152>; i mieszkali <03427> (08799) tam.                                                                                              
L02 2 Rdz 11:2 A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
L03 3 Rdz 11:2 וַֽיְהִ֖י בְּנָסְעָ֣ם מִקֶּ֑דֶם וַֽיִּמְצְא֥וּ בִקְעָ֛ה בְּאֶ֥רֶץ שִׁנְעָ֖ר וַיֵּ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃
L04 4 Rdz 11:2 וַֽ/יְהִ֖י בְּ/נָסְעָ֣/ם מִ/קֶּ֑דֶם וַֽ/יִּמְצְא֥וּ בִקְעָ֛ה בְּ/אֶ֥רֶץ שִׁנְעָ֖ר וַ/יֵּ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃
L05 5 Rdz 11:2 wa·je·(Hi) be·na·se·'<Am> mik·<Ke>·dem; wai·jim·ce·'<U> wik·'<a> be·'<E>·rec szin·'<Ar> wai·<Je>·sze·wu <Szam>.
L06 6 Rdz 11:2 H1961H1961 H5265H5265 H6924H6924 H4672H4672 H1237H1237 H0776H0776 H8152H8152 H3427H3427 H8033H8033
L07 7 Rdz 11:2 become cause to blow aforetime be able plain common Shinar abide in it
L08 8 Rdz 11:2 zostać spowodować cios niegdyś móc zwykły wspólny Szinear przestrzegać w tym
L09 9 Rdz 11:2 came And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar and they dwelt there
L10 10 Rdz 11:2 przyszedł I stało się, jak szli od wschodu że znaleźli zwykły w ziemi Szinearu i zamieszkało tam
L11 11 Rdz 11:2 vay·Hi be·na·se·'Am mik·Ke·dem; vai·yim·tze·'U vik·'Ah be·'E·retz shin·'Ar vai·Ye·she·vu Sham.
L12 12 Rdz 11:2 wa je hi Be no sam miq qe dem waj jim ce u wi qa Be e rec szi nar waj jesz wu szam
L13 13 Rdz 11:2 wa|yühî Bünos`äm miqqeºdem wa|yyimcü´û biq`â Bü´eºrec šin`är wayy뺚bû šäm
L14 14 Rdz 11:2 92/3546 1/146 4/87 6/453 1/20 90/2502 2/8 3/1071 7/832
L15 15 Rdz 11:2 And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.
L16 16 Rdz 11:2  2 And it came to pass,, as they journeyed <05265> (08800) from the east <06924>, that they found <04672> (08799) a plain <01237> in the land <0776> of Shinar <08152>; and they dwelt <03427> (08799) there.
L01 1 Rdz 11:3   Rdz 11:3  3 A oni rzekli: <0559> (08799) jedno <0376> do innego <07453> Idź do <03051> (08798), uczyńmy <03835> (08799) cegła <03843> i spalić <08313> (08799 ) im throughly <08316>. A gdy już mieli cegłę <03843> na kamieniu <068> i szlam <02564> miał <01961> (08804) oni do Morter <02563>.                                                                                    
L02 2 Rdz 11:3 I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej,
L03 3 Rdz 11:3 וַיֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל־ רֵעֵ֗הוּ הָ֚בָה נִלְבְּנָ֣ה לְבֵנִ֔ים וְנִשְׂרְפָ֖ה לִשְׂרֵפָ֑ה וַתְּהִ֨י לָהֶ֤ם הַלְּבֵנָה֙ לְאָ֔בֶן וְהַ֣חֵמָ֔ר הָיָ֥ה לָהֶ֖ם לַחֹֽמֶר׃
L04 4 Rdz 11:3 וַ/יֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל־ רֵעֵ֗/הוּ הָ֚בָ/ה נִלְבְּנָ֣ה לְבֵנִ֔ים וְ/נִשְׂרְפָ֖ה לִ/שְׂרֵפָ֑ה וַ/תְּהִ֨י לָ/הֶ֤ם הַ/לְּבֵנָה֙ לְ/אָ֔בֶן וְ/הַ֣/חֵמָ֔ר הָיָ֥ה לָ/הֶ֖ם לַ/חֹֽמֶר׃
L05 5 Rdz 11:3 wai·jo·me·<Ru> 'isz el- re·'<E>·hu, <Ha>·wa nil·be·<Na> le·we·<Nim>, we·nis·re·<Fa> lis·re·<Fa>; wat·te·<Hi> la·<Hem> hal·le·we·<Na> le·'<A>·wen, we·<Ha>·che·<Mar>, ha·<Ja> la·<Hem> la·<Cho>·mer.
L06 6 Rdz 11:3 H0559H0559 H0376H0376 H0413H0413 H7453H7453 H3051H3051 H3835H3835 H3843H3843 H8313H8313 H8316H8316 H1961H1961 H0000 H3843H3843 H0068H0068 H2564H2564 H1961H1961 H0000 H2563H2563
L07 7 Rdz 11:3 answer great about brother ascribe make brick brick cause to burning become brick build slime become clay
L08 8 Rdz 11:3 odpowiedź wielki o brat przypisać zrobić cegłę cegła spowodować palenie zostać cegła budować szlam zostać glina
L09 9 Rdz 11:3 And they said one about to another Go to let us make brick and burn them throughly had And they had brick for stone and slime used they for morter
L10 10 Rdz 11:3 A oni powiedzieli: jeden o do drugiego Idź do uczyńmy cegła i spalić im throughly miał A gdy już mieli cegłę dla kamienia i szlam używany one do Morter
L11 11 Rdz 11:3 vai·yo·me·Ru 'ish el- re·'E·hu, Ha·vah nil·be·Nah le·ve·Nim, ve·nis·re·Fah lis·re·Fah; vat·te·Hi la·Hem hal·le·ve·Nah le·'A·ven, ve·Ha·che·Mar, ha·Yah la·Hem la·Cho·mer.
L12 12 Rdz 11:3 waj jo me ru isz el - re e hu ha wa nil Be na le we nim we nis re fa lis re fa waT Te hi la hem hal le we na le a wen we ha He mar ha ja la hem la Ho mer  
L13 13 Rdz 11:3 wayyö´mürû ´îš ´el-rë`ëºhû häºbâ nilBünâ lübënîm wüniSrüpâ liSrëpâ waTTühî lähem hallübënâ lü´äºben wühaºHëmäºr häyâ lähem laHöºmer  
L14 14 Rdz 11:3 55/5298 10/2004 49/5500 1/185 1/33 1/8 1/11 1/117 1/13 93/3546 43/6522 2/11 2/273 1/3 94/3546 44/6522 1/33
L15 15 Rdz 11:3 And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them throughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter.
L16 16 Rdz 11:3  3 And they said <0559> (08799) one <0376> to another <07453>, Go to <03051> (08798), let us make <03835> (08799) brick <03843>, and burn <08313> (08799) them throughly <08316>. And they had brick <03843> for stone <068>, and slime <02564> had <01961> (08804) they for morter <02563>.
L01 1 Rdz 11:4   Rdz 11:4  4 A oni odpowiedzieli: <0559> (08799) Idź do strony <03051> (08798), budujmy <01129> (08799) nam miasto <05892> i wieża <04026>, którego górna <07218> może dotrzeć do niebo <08064>, a uczyńmy <06213> (08799) nas Nazwa <08034>, abyśmy się nie rozproszyli <06327> (08799) na powierzchni <06440> całej ziemi <0776>.                                                                                
L02 2 Rdz 11:4 rzekli: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi.
L03 3 Rdz 11:4 וַיֹּאמְר֞וּ הָ֣בָה ׀ נִבְנֶה־ לָּ֣נוּ עִ֗יר וּמִגְדָּל֙ וְרֹאשׁ֣וֹ בַשָּׁמַ֔יִם וְנַֽעֲשֶׂה־ לָּ֖נוּ שֵׁ֑ם פֶּן־ נָפ֖וּץ עַל־ פְּנֵ֥י כָל־ הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Rdz 11:4 וַ/יֹּאמְר֞וּ הָ֣בָ/ה ׀ נִבְנֶה־ לָּ֣/נוּ עִ֗יר וּ/מִגְדָּל֙ וְ/רֹאשׁ֣/וֹ בַ/שָּׁמַ֔יִם וְ/נַֽעֲשֶׂה־ לָּ֖/נוּ שֵׁ֑ם פֶּן־ נָפ֖וּץ עַל־ פְּנֵ֥י כָל־ הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Rdz 11:4 wai·jo·me·<Ru> <Ha>·wa niw·ne- <La>·nu '<Ir>, u·mig·<Dal> we·ro·<Szo> wasz·sza·<Ma>·jim, we·na·'a·se- <La>·nu <Szem>; pen- na·<Fuc> al- pe·<Ne> chol ha·'<A>·rec.
L06 6 Rdz 11:4 H0559H0559 H3051H3051 H1129H1129 H0000 H5892H5892 H4026H4026 H7218H7218 H8064H8064 H6213H6213 H0000 H8034H8034 H6435H6435 H6327H6327 H5921H5921 H6440H6440 H3605H3605 H0776H0776
L07 7 Rdz 11:4 answer ascribe build Ai  castle band air accomplish base lest break into pieces above accept all manner common
L08 8 Rdz 11:4 odpowiedź przypisać budować Ai zamek pasmo powietrze zrealizować podstawa aby nie złamać na kawałki powyżej przyjąć wszelkiego rodzaju wspólny
L09 9 Rdz 11:4 And they said Go to let us build us a city and a tower whose top [may reach] unto heaven and let us make us a name otherwise lest we be scattered abroad over upon the face of the whole of the whole earth
L10 10 Rdz 11:4 A oni powiedzieli: Idź do budujmy nam miasto i wieża którego górna [Może wynieść] aż do nieba i uczyńmy nam nazwa inaczej abyśmy się nie rozproszyli przez na powierzchni z całości całej ziemi
L11 11 Rdz 11:4 vai·yo·me·Ru Ha·vah niv·neh- La·nu 'Ir, u·mig·Dal ve·ro·Sho vash·sha·Ma·yim, ve·na·'a·seh- La·nu Shem; pen- na·Futz al- pe·Nei chol ha·'A·retz.
L12 12 Rdz 11:4 waj jo me ru ha wa niw ne - lla nu ir u mig Dal we ro szo wasz sza ma jim we na a se - lla nu szem Pen - na fuc al - Pe ne chol - ha a rec          
L13 13 Rdz 11:4 wayyö´mürû häºbâ nibnè-lläºnû `îr ûmigDäl würö´šô baššämaºyim wüna|`áSè-lläºnû šëm Pen-näpûc `al-Pünê kol-hä´äºrec          
L14 14 Rdz 11:4 56/5298 2/33 5/374 45/6522 5/1093 1/49 4/598 25/421 35/2617 46/6522 21/864 3/133 2/66 58/5759 29/2127 126/5415 91/2502
L15 15 Rdz 11:4 And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top [may reach] unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.
L16 16 Rdz 11:4  4 And they said <0559> (08799), Go to <03051> (08798), let us build <01129> (08799) us a city <05892> and a tower <04026>, whose top <07218> may reach unto heaven <08064>; and let us make <06213> (08799) us a name <08034>, lest we be scattered abroad <06327> (08799) upon the face <06440> of the whole earth <0776>.
L01 1 Rdz 11:5   Rdz 11:5  5 A Pan <03068> zstąpił <03381> (08799), aby zobaczyć <07200> (08800) Miasto <05892> i wieża <04026>, które dzieci <01121> ludzi <0120> zbudował <01129> (08804).                                                                                              
L02 2 Rdz 11:5 A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie,
L03 3 Rdz 11:5 וַיֵּ֣רֶד יְהוָ֔ה לִרְאֹ֥ת אֶת־ הָעִ֖יר וְאֶת־ הַמִּגְדָּ֑ל אֲשֶׁ֥ר בָּנ֖וּ בְּנֵ֥י הָאָדָֽם׃
L04 4 Rdz 11:5 וַ/יֵּ֣רֶד יְהוָ֔ה לִ/רְאֹ֥ת אֶת־ הָ/עִ֖יר וְ/אֶת־ הַ/מִּגְדָּ֑ל אֲשֶׁ֥ר בָּנ֖וּ בְּנֵ֥י הָ/אָדָֽם׃
L05 5 Rdz 11:5 wai·<Je>·red <Jah>·we lir·'<Ot> et- ha·'<Ir> we·'<Et> ham·mig·<Dal>; 'a·<Szer> ba·<Nu> be·<Ne> ha·'a·<Dam>.
L06 6 Rdz 11:5 H3381H3381 H3068H3068 H7200H7200 H0853H0853 H5892H5892 H0853H0853 H4026H4026 H0834H0834 H1129H1129 H1121H1121 H0120H0120
L07 7 Rdz 11:5 descend Jehovah advise self Ai  castle after build afflicted person
L08 8 Rdz 11:5 schodzić Jahwe doradzać siebie Ai zamek po budować dotknięty osoba
L09 9 Rdz 11:5 came down And the LORD to see the city and the tower which builded which the children of men
L10 10 Rdz 11:5 zstąpił A Pan aby zobaczyć miasto i wieża który zbudował których dzieci mężczyzn
L11 11 Rdz 11:5 vai·Ye·red Yah·weh, lir·'Ot et- ha·'Ir ve·'Et ham·mig·Dal; 'a·Sher ba·Nu be·Nei ha·'a·Dam.
L12 12 Rdz 11:5 waj je red jhwh(a do naj) li rot et - ha ir we et - ham mig Dal a szer Ba nu Be ne ha a dam
L13 13 Rdz 11:5 wayyëºred yhwh(´ädönäy) lir´öt ´et-hä`îr wü´et-hammigDäl ´ášer Bänû Bünê hä´ädäm
L14 14 Rdz 11:5 1/378 46/6220 22/1296 179/11047 6/1093 180/11047 2/49 63/5499 6/374 51/4921 46/552
L15 15 Rdz 11:5 And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men builded.
L16 16 Rdz 11:5  5 And the LORD <03068> came down <03381> (08799) to see <07200> (08800) the city <05892> and the tower <04026>, which the children <01121> of men <0120> builded <01129> (08804).
L01 1 Rdz 11:6   Rdz 11:6  6 Pan <03068> powiedział <0559> (08799), w: Oto lud <05971> jest jeden <0259> i wszyscy mają jeden <0259> Język <08193>, a to zaczynają <02490> ( 08687) zrobić <06213> (08800): a teraz nic <03808> <03605> będzie powstrzymywał <01219> (08735) z nich, które nie przypuszczał <02161> (08799) zrobić <06213> (08800) .                                                                                
L02 2 Rdz 11:6 i rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
L03 3 Rdz 11:6 וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה הֵ֣ן עַ֤ם אֶחָד֙ וְשָׂפָ֤ה אַחַת֙ לְכֻלָּ֔ם וְזֶ֖ה הַחִלָּ֣ם לַעֲשׂ֑וֹת וְעַתָּה֙ לֹֽא־ יִבָּצֵ֣ר מֵהֶ֔ם כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר יָזְמ֖וּ לַֽעֲשֽׂוֹת׃
L04 4 Rdz 11:6 וַ/יֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה הֵ֣ן עַ֤ם אֶחָד֙ וְ/שָׂפָ֤ה אַחַת֙ לְ/כֻלָּ֔/ם וְ/זֶ֖ה הַחִלָּ֣/ם לַ/עֲשׂ֑וֹת וְ/עַתָּה֙ לֹֽא־ יִבָּצֵ֣ר מֵ/הֶ֔ם כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר יָזְמ֖וּ לַֽ/עֲשֽׂוֹת׃
L05 5 Rdz 11:6 wai·<Jo>·mer <Jah>·we hen 'am 'e·<Chad> we·sa·<Fa> 'a·<Chat> le·chul·<Lam>, we·<Ze> ha·chil·<Lam> la·'a·<Sot>; we·'at·<Ta> lo- jib·ba·<Cer> me·<Hem>, kol 'a·<Szer> ja·ze·<Mu> <La>·'a·<Sot>.
L06 6 Rdz 11:6 H0559H0559 H3068H3068 H2005H2005 H5971H5971 H0259H0259 H8193H8193 H0259H0259 H3605H3605 H2088H2088 H2490H2490 H6213H6213 H6258H6258 H3808H3808 H1219H1219 H1992H1992 H3605H3605 H0834H0834 H2161H2161 H6213H6213
L07 7 Rdz 11:6 answer Jehovah behold folk a band a all manner he begin  accomplish henceforth before cut off like all manner after consider accomplish
L08 8 Rdz 11:6 odpowiedź Jahwe ujrzeć ludowy pasmo wszelkiego rodzaju on rozpocząć zrealizować odtąd przed odciąć jak wszelkiego rodzaju po rozważyć zrealizować
L09 9 Rdz 11:6 said And the LORD Behold Behold the people [is] one language and they have all one all and this and this they begin to do and now not will be restrained and they all which from them which they have imagined to do
L10 10 Rdz 11:6 powiedział A Pan Ujrzeć Oto lud [Jest] jeden język i wszyscy mają jeden wszystko i to i to oni zaczynają zrobić i teraz nie będzie dla i wszystko który z nich co oni sobie wyobrazić zrobić
L11 11 Rdz 11:6 vai·Yo·mer Yah·weh hen 'am 'e·Chad ve·sa·Fah 'a·Chat le·chul·Lam, ve·Zeh ha·chil·Lam la·'a·Sot; ve·'at·Tah lo- yib·ba·Tzer me·Hem, kol 'a·Sher ya·ze·Mu La·'a·Sot.
L12 12 Rdz 11:6 waj jo mer jhwh(a do naj) hen am e Had we sa fa a Hat le chul lam we ze ha Hil lam la a sot we aT Ta lo - jiB Ba cer me hem Kol a szer jaz mu la a sot
L13 13 Rdz 11:6 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) hën `am ´eHäd wüSäpâ ´aHat lükulläm wüzè haHilläm la`áSôt wü`aTTâ lö|´-yiBBäcër mëhem Köl ´ášer yäzmû la|`áSôt
L14 14 Rdz 11:6 57/5298 47/6220 6/317 1/1866 14/961 2/173 15/961 127/5415 7/1176 5/142 36/2617 3/431 28/5164 1/37 5/820 128/5415 64/5499 1/13 37/2617
L15 15 Rdz 11:6 And the LORD said, Behold, the people [is] one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.
L16 16 Rdz 11:6  6 And the LORD <03068> said, <0559> (08799), Behold, the people <05971> is one <0259>, and they have all one <0259> language <08193>; and this they begin <02490> (08687) to do <06213> (08800): and now nothing <03808> <03605> will be restrained <01219> (08735) from them, which they have imagined <02161> (08799) to do <06213> (08800).
L01 1 Rdz 11:7   Rdz 11:7  7 Idź do <03051> (08798), chodźmy w dół <03381> (08799) i nie mieszać <01101> (08799) ich język <08193>, że <0834> nie mogą zrozumieć <08085> (08799 ) jeden <0376> inna to <07453> mowy <08193>.                                                                                          
L02 2 Rdz 11:7 Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!
L03 3 Rdz 11:7 הָ֚בָה נֵֽרְדָ֔ה וְנָבְלָ֥ה שָׁ֖ם שְׂפָתָ֑ם אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִשְׁמְע֔וּ אִ֖ישׁ שְׂפַ֥ת רֵעֵֽהוּ׃
L04 4 Rdz 11:7 הָ֚בָ/ה נֵֽרְדָ֔ה וְ/נָבְלָ֥ה שָׁ֖ם שְׂפָתָ֑/ם אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִשְׁמְע֔וּ אִ֖ישׁ שְׂפַ֥ת רֵעֵֽ/הוּ׃
L05 5 Rdz 11:7 <Ha>·wa ne·re·<Da>, we·na·we·<La> szam se·fa·<Tam>; 'a·<Szer> lo jisz·me·'<U>, 'isz se·<Fat> re·'<E>·hu.
L06 6 Rdz 11:7 H3051H3051 H3381H3381 H1101H1101 H8033H8033 H8193H8193 H0834H0834 H3808H3808 H8085H8085 H0582H0582 H8193H8193 H7453H7453
L07 7 Rdz 11:7 ascribe descend anoint in it band after before attentively another band brother
L08 8 Rdz 11:7 przypisać schodzić pomazać w tym pasmo po przed uważnie inny pasmo brat
L09 9 Rdz 11:7 Go to let us go down and there confound and there their language that they will not they may not understand another speech another's
L10 10 Rdz 11:7 Idź do chodźmy w dół i nie zawstydzić i tam ich język że nie będzie oni nie mogą zrozumieć inny przemówienie inny jest
L11 11 Rdz 11:7 Ha·vah ne·re·Dah, ve·na·ve·Lah sham se·fa·Tam; 'a·Sher lo yish·me·'U, 'ish se·Fat re·'E·hu.
L12 12 Rdz 11:7 ha wa ner da we naw la szam se fa tam a szer lo jisz me u isz se fat re e hu
L13 13 Rdz 11:7 häºbâ në|rdâ wünäblâ šäm Süpätäm ´ášer lö´ yišmü`û ´îš Süpat rë`ëºhû
L14 14 Rdz 11:7 3/33 2/378 1/42 8/832 3/173 65/5499 29/5164 5/1154 5/222 4/173 2/185
L15 15 Rdz 11:7 Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.
L16 16 Rdz 11:7  7 Go to, <03051> (08798), let us go down <03381> (08799), and there confound <01101> (08799) their language <08193>, that <0834> they may not understand <08085> (08799) one <0376> another's <07453> speech <08193>.
L01 1 Rdz 11:8   Rdz 11:8  8 Więc Pan <03068> rozproszył ich <06327> (08686) stamtąd <08033> na twarzy <06440> całej ziemi <0776>: i tak nie dokończyli <02308> (08799) do budowy <01129> (08800) Miasto <05892>.                                                                                            
L02 2 Rdz 11:8 W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
L03 3 Rdz 11:8 וַיָּ֨פֶץ יְהוָ֥ה אֹתָ֛ם מִשָּׁ֖ם עַל־ פְּנֵ֣י כָל־ הָאָ֑רֶץ וַֽיַּחְדְּל֖וּ לִבְנֹ֥ת הָעִֽיר׃
L04 4 Rdz 11:8 וַ/יָּ֨פֶץ יְהוָ֥ה אֹתָ֛/ם מִ/שָּׁ֖ם עַל־ פְּנֵ֣י כָל־ הָ/אָ֑רֶץ וַֽ/יַּחְדְּל֖וּ לִ/בְנֹ֥ת הָ/עִֽיר׃
L05 5 Rdz 11:8 wai·<Ja>·fec <Jah>·we 'o·<Tam> misz·<Szam> al- pe·<Ne> chol ha·'<A>·rec; wai·jach·de·<Lu> liw·<Not> ha·'<Ir>.
L06 6 Rdz 11:8 H6327H6327 H3068H3068 H0853H0853 H8033H8033 H5921H5921 H6440H6440 H3605H3605 H0776H0776 H2308H2308 H1129H1129 H5892H5892
L07 7 Rdz 11:8 break into pieces Jehovah in it above accept all manner common cease build Ai 
L08 8 Rdz 11:8 złamać na kawałki Jahwe w tym powyżej przyjąć wszelkiego rodzaju wspólny zaprzestać budować Ai
L09 9 Rdz 11:8 scattered them abroad So the LORD from thence over upon the face of the whole of all the earth and they left off to build the city
L10 10 Rdz 11:8 rozproszył ich Więc Pan stamtąd przez na powierzchni z całości całej ziemi i tak nie dokończyli na budowę miasto
L11 11 Rdz 11:8 vai·Ya·fetz Yah·weh 'o·Tam mish·Sham al- pe·Nei chol ha·'A·retz; vai·yach·de·Lu liv·Not ha·'Ir.
L12 12 Rdz 11:8 waj ja fec jhwh(a do naj) o tam misz szam al - Pe ne chol - ha a rec waj jaH De lu liw not ha ir
L13 13 Rdz 11:8 wayyäºpec yhwh(´ädönäy) ´ötäm miššäm `al-Pünê kol-hä´äºrec wa|yyaHDülû libnöt hä`îr
L14 14 Rdz 11:8 3/66 48/6220 181/11047 9/832 59/5759 30/2127 129/5415 92/2502 1/57 7/374 7/1093
L15 15 Rdz 11:8 So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.
L16 16 Rdz 11:8  8 So the LORD <03068> scattered them abroad <06327> (08686) from thence <08033> upon the face <06440> of all the earth <0776>: and they left off <02308> (08799) to build <01129> (08800) the city <05892>.
L01 1 Rdz 11:9   Rdz 11:9  9 Dlatego to nazwa niego <08034> nazywany <07121> (08804) Babel <0894>, gdyż Pan <03068> nie tam zawieść <01101> (08804) język <08193> całej ziemi <0776>: i stamtąd zrobili <06327> <00> Pan <03068> rozpraszają je za granicą <06327> (08689) na powierzchni <06440> całej ziemi <0776>.                                                                                    
L02 2 Rdz 11:9 Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.
L03 3 Rdz 11:9 עַל־ כֵּ֞ן קָרָ֤א שְׁמָהּ֙ בָּבֶ֔ל כִּי־ שָׁ֛ם בָּלַ֥ל יְהוָ֖ה שְׂפַ֣ת כָּל־ הָאָ֑רֶץ וּמִשָּׁם֙ הֱפִיצָ֣ם יְהוָ֔ה עַל־ פְּנֵ֖י כָּל־ הָאָֽרֶץ׃ פ
L04 4 Rdz 11:9 עַל־ כֵּ֞ן קָרָ֤א שְׁמָ/הּ֙ בָּבֶ֔ל כִּי־ שָׁ֛ם בָּלַ֥ל יְהוָ֖ה שְׂפַ֣ת כָּל־ הָ/אָ֑רֶץ וּ/מִ/שָּׁם֙ הֱפִיצָ֣/ם יְהוָ֔ה עַל־ פְּנֵ֖י כָּל־ הָ/אָֽרֶץ׃ פ
L05 5 Rdz 11:9 al- ken ka·<Ra> sze·<Mah> ba·<Wel>, ki- szam ba·<Lal> <Jah>·we se·<Fat> kol- ha·'<A>·rec; u·misz·<Szam> he·fi·<Cam> <Jah>·we al- pe·<Ne> kol- ha·'<A>·rec. <Pe>
L06 6 Rdz 11:9 H5921H5921 H3651H3651 H7121H7121 H8034H8034 H0894H0894 H3588H3588 H8033H8033 H1101H1101 H3068H3068 H8193H8193 H3605H3605 H0776H0776 H8033H8033 H6327H6327 H3068H3068 H5921H5921 H6440H6440 H3605H3605 H0776H0776
L07 7 Rdz 11:9 above after that bewray  base Babel inasmuch in it anoint Jehovah band all manner common in it break into pieces Jehovah above accept all manner common
L08 8 Rdz 11:9 powyżej po tym bewray podstawa Babel ponieważ w tym pomazać Jahwe pasmo wszelkiego rodzaju wspólny w tym złamać na kawałki Jahwe powyżej przyjąć wszelkiego rodzaju wspólny
L09 9 Rdz 11:9 over after that called Therefore is the name of it Babel because there did there confound because the LORD the language of the whole of all the earth there scatter them abroad the LORD over upon the face of the whole of all the earth
L10 10 Rdz 11:9 przez po tym nazywane Dlatego jest nazwa tego Babel bo tam nie ma zawstydzić bo Pan język z całości całej ziemi tam rozpraszają je za granicą Pan przez na powierzchni z całości całej ziemi
L11 11 Rdz 11:9 al- ken ka·Ra she·Mah ba·Vel, ki- sham ba·Lal Yah·weh se·Fat kol- ha·'A·retz; u·mish·Sham he·fi·Tzam Yah·weh, al- pe·Nei kol- ha·'A·retz. Peh
L12 12 Rdz 11:9 al - Ken qa ra sze ma Ba wel Ki - szam Ba lal jhwh(a do naj) se fat Kol - ha a rec u misz szam he fi cam jhwh(a do naj) al - Pe ne Kol - ha a rec P
L13 13 Rdz 11:9 `al-Kën qärä´ šümâ Bäbel Kî-šäm Bälal yhwh(´ädönäy) Süpat Kol-hä´äºrec ûmiššäm hépîcäm yhwh(´ädönäy) `al-Pünê Kol-hä´äºrec P
L14 14 Rdz 11:9 60/5759 12/767 19/731 22/864 2/262 45/4478 10/832 2/42 49/6220 5/173 130/5415 93/2502 11/832 4/66 50/6220 61/5759 31/2127 131/5415 94/2502
L15 15 Rdz 11:9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth.
L16 16 Rdz 11:9  9 Therefore is the name of it <08034> called <07121> (08804) Babel <0894>; because the LORD <03068> did there confound <01101> (08804) the language <08193> of all the earth <0776>: and from thence did <06327> <00> the LORD <03068> scatter them abroad <06327> (08689) upon the face <06440> of all the earth <0776>.
L01 1 Rdz 11:10   Rdz 11:10  10 Te są pokolenia <08435> Sema <08035>: Sem <08035> został sto <03967> roku <08141> stary <01121>, i spłodził <03205> (08686) Arpachszad <0775> dwa lata <08141> po <0310> powódź <03999>:                                                                                            
L02 2 Rdz 11:10 Ci są potomkowie Sema. Gdy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie.
L03 3 Rdz 11:10 אֵ֚לֶּה תּוֹלְדֹ֣ת שֵׁ֔ם שֵׁ֚ם בֶּן־ מְאַ֣ת שָׁנָ֔ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־ אַרְפַּכְשָׁ֑ד שְׁנָתַ֖יִם אַחַ֥ר הַמַּבּֽוּל׃
L04 4 Rdz 11:10 אֵ֚לֶּה תּוֹלְדֹ֣ת שֵׁ֔ם שֵׁ֚ם בֶּן־ מְאַ֣ת שָׁנָ֔ה וַ/יּ֖וֹלֶד אֶת־ אַרְפַּכְשָׁ֑ד שְׁנָתַ֖יִם אַחַ֥ר הַ/מַּבּֽוּל׃
L05 5 Rdz 11:10 <El>·le tol·<Dot> <Szem>, m ben- me·'<At> sza·<Na>, wai·<Jo>·led et- 'ar·pach·<Szad>; sze·na·<Ta>·jim 'a·<Char> ham·mab·<Bul>.
L06 6 Rdz 11:10 H0428H0428 H8435H8435 H8035H8035 H8035H8035 H1121H1121 H3967H3967 H8141H8141 H3205H3205 H0853H0853 H0775H0775 H8141H8141 H0310H0310 H3999H3999
L07 7 Rdz 11:10 another Tolad Sem Sem afflicted hundredfold whole age bear Arphaxad whole age after that deluge
L08 8 Rdz 11:10 inny Tolad Sem Sem dotknięty stokrotny Cały wiek ponosić Arpachszad Cały wiek po tym potop
L09 9 Rdz 11:10 These These [are] the generations of Shem Shem old [was] an hundred years and begat Arphaxad two years after the flood
L10 10 Rdz 11:10 Te Te [są] pokolenia Sema Shem stary [Było] sto roku i spłodził Arpachszad dwa lata po powódź
L11 11 Rdz 11:10 'El·leh tol·Dot Shem, m ben- me·'At sha·Nah, vai·Yo·led et- 'ar·pach·Shad; she·na·Ta·yim 'a·Char ham·mab·Bul.
L12 12 Rdz 11:10 el le Tol dot szem szem Ben - me at sza na waj jo led et - ar Pach szad sze na ta jim a Har ham maB Bul
L13 13 Rdz 11:10 ´ëºllè Tôldöt šëm šëm Ben-mü´at šänâ wayyôºled ´et-´arPakšäd šünätaºyim ´aHar hammaBBûl
L14 14 Rdz 11:10 12/745 6/39 12/17 13/17 52/4921 34/574 59/873 53/494 182/11047 3/9 60/873 16/712 12/13
L15 15 Rdz 11:10 These [are] the generations of Shem: Shem [was] an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood:
L16 16 Rdz 11:10  10 These are the generations <08435> of Shem <08035>: Shem <08035> was an hundred <03967> years <08141> old <01121>, and begat <03205> (08686) Arphaxad <0775> two years <08141> after <0310> the flood <03999>:
L01 1 Rdz 11:11   Rdz 11:11  11 I Shem <08035> mieszkał <02421> (08799) po <0310> on spłodził <03205> (08687) Arpachszad <0775> pięć <02568> sto <03967> roku <08141> i spłodził <03205> (08686) Synowie <01121> i córki <01323>.                                                                                          
L02 2 Rdz 11:11 Po urodzeniu się Arpachszada Sem żył pięćset lat i miał synów i córki.
L03 3 Rdz 11:11 וַֽיְחִי־ שֵׁ֗ם אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־ אַרְפַּכְשָׁ֔ד חֲמֵ֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
L04 4 Rdz 11:11 וַֽ/יְחִי־ שֵׁ֗ם אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣/וֹ אֶת־ אַרְפַּכְשָׁ֔ד חֲמֵ֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַ/יּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּ/בָנֽוֹת׃ ס
L05 5 Rdz 11:11 waj·chi- <Szem>, 'a·cha·<Re> ho·li·<Do> et- 'ar·pach·<Szad>, cha·<Mesz> me·'ot sza·<Na>; wai·<Jo>·led ba·<Nim> u·wa·<Not>. sa·<Mek>
L06 6 Rdz 11:11 H2421H2421 H8035H8035 H0310H0310 H3205H3205 H0853H0853 H0775H0775 H2568H2568 H3967H3967 H8141H8141 H3205H3205 H1121H1121 H1323H1323
L07 7 Rdz 11:11 keep leave Sem after that bear Arphaxad fif hundredfold whole age bear afflicted apple 
L08 8 Rdz 11:11 zachować opuścić Sem po tym ponosić Arpachszad FIF stokrotny Cały wiek ponosić dotknięty jabłko
L09 9 Rdz 11:11 lived And Shem after he begat Arphaxad five hundred years and begat sons and daughters
L10 10 Rdz 11:11 żył I Sem po on begat Arpachszad pięć sto roku i spłodził Synowie i córki
L11 11 Rdz 11:11 vay·chi- Shem, 'a·cha·Rei ho·li·Do et- 'ar·pach·Shad, cha·Mesh me·'ot sha·Nah; vai·Yo·led ba·Nim u·va·Not. sa·Mek
L12 12 Rdz 11:11 wa je Hi - szem a Ha re ho li do et - ar Pach szad Ha mesz me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not s
L13 13 Rdz 11:11 wa|yüHî-šëm ´a|Hárê hôlîdô ´et-´arPakšäd Hámëš më´ôt šänâ wayyôºled Bänîm ûbänôt s
L14 14 Rdz 11:11 21/260 14/17 17/712 54/494 183/11047 4/9 12/342 35/574 61/873 55/494 53/4921 13/588
L15 15 Rdz 11:11 And Shem lived after he begat Arphaxad five hundred years, and begat sons and daughters.
L16 16 Rdz 11:11  11 And Shem <08035> lived <02421> (08799) after <0310> he begat <03205> (08687) Arphaxad <0775> five <02568> hundred <03967> years <08141>, and begat <03205> (08686) sons <01121> and daughters <01323>.
L01 1 Rdz 11:12   Rdz 11:12  12 Arpachszad <0775> mieszkał <02425> (08804) pięć <02568> i trzydzieści <07970> roku <08141>, i spłodził <03205> (08686) Salah <07974>:                                                                                                
L02 2 Rdz 11:12 Arpachszad, przeżywszy trzydzieści pięć lat, miał syna Szelacha.
L03 3 Rdz 11:12 וְאַרְפַּכְשַׁ֣ד חַ֔י חָמֵ֥שׁ וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־ שָֽׁלַח׃
L04 4 Rdz 11:12 וְ/אַרְפַּכְשַׁ֣ד חַ֔י חָמֵ֥שׁ וּ/שְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַ/יּ֖וֹלֶד אֶת־ שָֽׁלַח׃
L05 5 Rdz 11:12 we·'ar·pach·<Szad> <Chai>, cha·<Mesz> u·sze·lo·<Szim> sza·<Na>; wai·<Jo>·led et- <Sza>·lach.
L06 6 Rdz 11:12 H0775H0775 H2421H2421 H2568H2568 H7970H7970 H8141H8141 H3205H3205 H0853H0853 H7974H7974
L07 7 Rdz 11:12 Arphaxad keep leave fif thirty whole age bear Salah
L08 8 Rdz 11:12 Arpachszad zachować opuścić FIF trzydzieści Cały wiek ponosić Salah
L09 9 Rdz 11:12 And Arphaxad lived five and thirty years and begat Salah
L10 10 Rdz 11:12 Arpachszad żył pięć i trzydzieści roku i spłodził Salah
L11 11 Rdz 11:12 ve·'ar·pach·Shad Chai, cha·Mesh u·she·lo·Shim sha·Nah; vai·Yo·led et- Sha·lach.
L12 12 Rdz 11:12 we ar Pach szad Haj Ha mesz u sze lo szim sza na waj jo led et - sza laH  
L13 13 Rdz 11:12 wü´arPakšad Hay Hämëš ûšülöšîm šänâ wayyôºled ´et-šäºlaH  
L14 14 Rdz 11:12 5/9 22/260 13/342 5/171 62/873 56/494 184/11047 3/9
L15 15 Rdz 11:12 And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah:
L16 16 Rdz 11:12  12 And Arphaxad <0775> lived <02425> (08804) five <02568> and thirty <07970> years <08141>, and begat <03205> (08686) Salah <07974>:
L01 1 Rdz 11:13   Rdz 11:13  13 Arpachszad <0775> mieszkał <02421> (08799) po <0310> on zrodził <03205> (08687) Salah <07974> Cztery <0702> Sto <03967> <08141> i trzy <07969> roku <08141> i spłodził <03205> (08686) synowie <01121> i córki <01323>.                                                                                        
L02 2 Rdz 11:13 A po urodzeniu się Szelacha Arpachszad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
L03 3 Rdz 11:13 וַֽיְחִ֣י אַרְפַּכְשַׁ֗ד אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־ שֶׁ֔לַח שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
L04 4 Rdz 11:13 וַֽ/יְחִ֣י אַרְפַּכְשַׁ֗ד אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣/וֹ אֶת־ שֶׁ֔לַח שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְ/אַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַ/יּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּ/בָנֽוֹת׃ ס
L05 5 Rdz 11:13 waj·<Chi> 'ar·pach·<Szad>, 'a·cha·<Re> ho·li·<Do> et- <Sze>·lach, sza·<Losz> sza·<Nim>, we·'ar·<Ba>' me·'ot sza·<Na>; wai·<Jo>·led ba·<Nim> u·wa·<Not>. sa·<Mek>
L06 6 Rdz 11:13 H2421H2421 H0775H0775 H0310H0310 H3205H3205 H0853H0853 H7974H7974 H7969H7969 H8141H8141 H0702H0702 H3967H3967 H8141H8141 H3205H3205 H1121H1121 H1323H1323
L07 7 Rdz 11:13 keep leave Arphaxad after that bear Salah fork whole age four hundredfold whole age bear afflicted apple 
L08 8 Rdz 11:13 zachować opuścić Arpachszad po tym ponosić Salah widelec Cały wiek cztery stokrotny Cały wiek ponosić dotknięty jabłko
L09 9 Rdz 11:13 lived And Arphaxad after he begat Salah and three years four hundred years and begat sons and daughters
L10 10 Rdz 11:13 żył Arpachszad po on begat Salah i trzy roku cztery sto roku i spłodził Synowie i córki
L11 11 Rdz 11:13 vay·Chi 'ar·pach·Shad, 'a·cha·Rei ho·li·Do et- She·lach, sha·Losh sha·Nim, ve·'ar·Ba' me·'ot sha·Nah; vai·Yo·led ba·Nim u·va·Not. sa·Mek
L12 12 Rdz 11:13 wa je Hi ar Pach szad a Ha re ho li do et - sze laH sza losz sza nim we ar Ba me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not s
L13 13 Rdz 11:13 wa|yüHî ´arPakšad ´a|Hárê hôlîdô ´et-šeºlaH šälöš šänîm wü´arBa` më´ôt šänâ wayyôºled Bänîm ûbänôt s
L14 14 Rdz 11:13 23/260 6/9 18/712 57/494 185/11047 4/9 8/429 63/873 2/316 36/574 64/873 58/494 54/4921 14/588
L15 15 Rdz 11:13 And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters.
L16 16 Rdz 11:13  13 And Arphaxad <0775> lived <02421> (08799) after <0310> he begat <03205> (08687) Salah <07974> four <0702> hundred <03967> <08141> and three <07969> years <08141>, and begat <03205> (08686) sons <01121> and daughters <01323>.
L01 1 Rdz 11:14   Rdz 11:14  14 I Salah <07974> mieszkał <02425> (08804) trzydzieści <07970> roku <08141> i spłodził <03205> (08686) Eber <05677>:                                                                                                  
L02 2 Rdz 11:14 Szelach, przeżywszy trzydzieści lat, miał syna Ebera;
L03 3 Rdz 11:14 וְשֶׁ֥לַח חַ֖י שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־ עֵֽבֶר׃
L04 4 Rdz 11:14 וְ/שֶׁ֥לַח חַ֖י שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַ/יּ֖וֹלֶד אֶת־ עֵֽבֶר׃
L05 5 Rdz 11:14 we·<Sze>·lach chai sze·lo·<Szim> sza·<Na>; wai·<Jo>·led et- '<E>·wer.
L06 6 Rdz 11:14 H7974H7974 H2421H2421 H7970H7970 H8141H8141 H3205H3205 H0853H0853 H5677H5677
L07 7 Rdz 11:14 Salah keep leave thirty whole age bear Eber
L08 8 Rdz 11:14 Salah zachować opuścić trzydzieści Cały wiek ponosić Eber
L09 9 Rdz 11:14 And Salah lived thirty years and begat Eber
L10 10 Rdz 11:14 I Salah żył trzydzieści roku i spłodził Eber
L11 11 Rdz 11:14 ve·She·lach chai she·lo·Shim sha·Nah; vai·Yo·led et- 'E·ver.
L12 12 Rdz 11:14 we sze laH Haj sze lo szim sza na waj jo led et - e wer  
L13 13 Rdz 11:14 wüšeºlaH Hay šülöšîm šänâ wayyôºled ´et-`ëºber  
L14 14 Rdz 11:14 5/9 24/260 6/171 65/873 59/494 186/11047 4/15
L15 15 Rdz 11:14 And Salah lived thirty years, and begat Eber:
L16 16 Rdz 11:14  14 And Salah <07974> lived <02425> (08804) thirty <07970> years <08141>, and begat <03205> (08686) Eber <05677>:
L01 1 Rdz 11:15   Rdz 11:15  15 I Salah <07974> mieszkał <02421> (08799) po <0310> on zrodził <03205> (08687) Eber <05677> Cztery <0702> Sto <03967> <08141> i trzy <07969> roku <08141> i spłodził <03205> (08686) synowie <01121> i córki <01323>.                                                                                        
L02 2 Rdz 11:15 po urodzeniu się Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
L03 3 Rdz 11:15 וַֽיְחִי־ שֶׁ֗לַח אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־ עֵ֔בֶר שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
L04 4 Rdz 11:15 וַֽ/יְחִי־ שֶׁ֗לַח אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣/וֹ אֶת־ עֵ֔בֶר שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְ/אַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַ/יּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּ/בָנֽוֹת׃ ס
L05 5 Rdz 11:15 waj·chi- <Sze>·lach, 'a·cha·<Re> ho·li·<Do> et- '<E>·wer, sza·<Losz> sza·<Nim>, we·'ar·<Ba>' me·'ot sza·<Na>; wai·<Jo>·led ba·<Nim> u·wa·<Not>. sa·<Mek>
L06 6 Rdz 11:15 H2421H2421 H7974H7974 H0310H0310 H3205H3205 H0853H0853 H5677H5677 H7969H7969 H8141H8141 H0702H0702 H3967H3967 H8141H8141 H3205H3205 H1121H1121 H1323H1323
L07 7 Rdz 11:15 keep leave Salah after that bear Eber fork whole age four hundredfold whole age bear afflicted apple 
L08 8 Rdz 11:15 zachować opuścić Salah po tym ponosić Eber widelec Cały wiek cztery stokrotny Cały wiek ponosić dotknięty jabłko
L09 9 Rdz 11:15 lived And Salah after he begat Eber and three years four hundred years and begat sons and daughters
L10 10 Rdz 11:15 żył I Salah po on begat Eber i trzy roku cztery sto roku i spłodził Synowie i córki
L11 11 Rdz 11:15 vay·chi- She·lach, 'a·cha·Rei ho·li·Do et- 'E·ver, sha·Losh sha·Nim, ve·'ar·Ba' me·'ot sha·Nah; vai·Yo·led ba·Nim u·va·Not. sa·Mek
L12 12 Rdz 11:15 wa je Hi - sze laH a Ha re ho li do et - e wer sza losz sza nim we ar Ba me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not s
L13 13 Rdz 11:15 wa|yüHî-šeºlaH ´aHárê hôlîdô ´et-`ëºber šälöš šänîm wü´arBa` më´ôt šänâ wayyôºled Bänîm ûbänôt s
L14 14 Rdz 11:15 25/260 6/9 19/712 60/494 187/11047 5/15 9/429 66/873 3/316 37/574 67/873 61/494 55/4921 15/588
L15 15 Rdz 11:15 And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.
L16 16 Rdz 11:15  15 And Salah <07974> lived <02421> (08799) after <0310> he begat <03205> (08687) Eber <05677> four <0702> hundred <03967> <08141> and three <07969> years <08141>, and begat <03205> (08686) sons <01121> and daughters <01323>.
L01 1 Rdz 11:16   Rdz 11:16  16 I Eber <05677> mieszkał <02421> (08799) cztery <0702> i trzydzieści <07970> roku <08141>, i spłodził <03205> (08686) Peleg <06389>:                                                                                                
L02 2 Rdz 11:16 Gdy Eber miał trzydzieści cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
L03 3 Rdz 11:16 וַֽיְחִי־ עֵ֕בֶר אַרְבַּ֥ע וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־ פָּֽלֶג׃
L04 4 Rdz 11:16 וַֽ/יְחִי־ עֵ֕בֶר אַרְבַּ֥ע וּ/שְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַ/יּ֖וֹלֶד אֶת־ פָּֽלֶג׃
L05 5 Rdz 11:16 waj·chi- '<E>·wer 'ar·<Ba>' u·sze·lo·<Szim> sza·<Na>; wai·<Jo>·led et- <Pa>·leg.
L06 6 Rdz 11:16 H2421H2421 H5677H5677 H0702H0702 H7970H7970 H8141H8141 H3205H3205 H0853H0853 H6389H6389
L07 7 Rdz 11:16 keep leave Eber four thirty whole age bear Peleg
L08 8 Rdz 11:16 zachować opuścić Eber cztery trzydzieści Cały wiek ponosić Peleg
L09 9 Rdz 11:16 lived And Eber four and thirty years and begat Peleg
L10 10 Rdz 11:16 żył I Eber cztery i trzydzieści roku i spłodził Peleg
L11 11 Rdz 11:16 vay·chi- 'E·ver 'ar·Ba' u·she·lo·Shim sha·Nah; vai·Yo·led et- Pa·leg.
L12 12 Rdz 11:16 wa je Hi - e wer ar Ba u sze lo szim sza na waj jo led et - Pa leg    
L13 13 Rdz 11:16 wa|yüHî-`ëºber ´arBa` ûšülöšîm šänâ wayyôºled ´et-Päºleg    
L14 14 Rdz 11:16 26/260 6/15 4/316 7/171 68/873 62/494 188/11047 2/7
L15 15 Rdz 11:16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:
L16 16 Rdz 11:16  16 And Eber <05677> lived <02421> (08799) four <0702> and thirty <07970> years <08141>, and begat <03205> (08686) Peleg <06389>:
L01 1 Rdz 11:17   Rdz 11:17  17 I Eber <05677> mieszkał <02421> (08799) po <0310> on spłodził <03205> (08687) Peleg <06389> cztery <0702> sto <03967> <08141> i trzydzieści <07970> roku <08141> i spłodził <03205> (08686) synowie <01121> i córki <01323>.                                                                                        
L02 2 Rdz 11:17 a po urodzeniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieści lat i miał synów i córki.
L03 3 Rdz 11:17 וַֽיְחִי־ עֵ֗בֶר אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־ פֶּ֔לֶג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
L04 4 Rdz 11:17 וַֽ/יְחִי־ עֵ֗בֶר אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣/וֹ אֶת־ פֶּ֔לֶג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה וְ/אַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַ/יּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּ/בָנֽוֹת׃ ס
L05 5 Rdz 11:17 waj·chi- '<E>·wer, 'a·cha·<Re> ho·li·<Do> et- <Pe>·leg, sze·lo·<Szim> sza·<Na>, we·'ar·<Ba>' me·'ot sza·<Na>; wai·<Jo>·led ba·<Nim> u·wa·<Not>. sa·<Mek>
L06 6 Rdz 11:17 H2421H2421 H5677H5677 H0310H0310 H3205H3205 H0853H0853 H6389H6389 H7970H7970 H8141H8141 H0702H0702 H3967H3967 H8141H8141 H3205H3205 H1121H1121 H1323H1323
L07 7 Rdz 11:17 keep leave Eber after that bear Peleg thirty whole age four hundredfold whole age bear afflicted apple 
L08 8 Rdz 11:17 zachować opuścić Eber po tym ponosić Peleg trzydzieści Cały wiek cztery stokrotny Cały wiek ponosić dotknięty jabłko
L09 9 Rdz 11:17 lived And Eber after he begat Peleg and thirty years four hundred years and begat sons and daughters
L10 10 Rdz 11:17 żył I Eber po on begat Peleg i trzydzieści roku cztery sto roku i spłodził Synowie i córki
L11 11 Rdz 11:17 vay·chi- 'E·ver, 'a·cha·Rei ho·li·Do et- Pe·leg, she·lo·Shim sha·Nah, ve·'ar·Ba' me·'ot sha·Nah; vai·Yo·led ba·Nim u·va·Not. sa·Mek
L12 12 Rdz 11:17 wa je Hi - e wer a Ha re ho li do et - Pe leg sze lo szim sza na we ar Ba me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not s
L13 13 Rdz 11:17 wa|yüHî-`ëºber ´aHárê hôlîdô ´et-Peºleg šülöšîm šänâ wü´arBa` më´ôt šänâ wayyôºled Bänîm ûbänôt s
L14 14 Rdz 11:17 27/260 7/15 20/712 63/494 189/11047 3/7 8/171 69/873 5/316 38/574 70/873 64/494 56/4921 16/588
L15 15 Rdz 11:17 And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.
L16 16 Rdz 11:17  17 And Eber <05677> lived <02421> (08799) after <0310> he begat <03205> (08687) Peleg <06389> four <0702> hundred <03967> <08141> and thirty <07970> years <08141>, and begat <03205> (08686) sons <01121> and daughters <01323>.
L01 1 Rdz 11:18   Rdz 11:18  18 I Peleg <06389> mieszkał <02421> (08799) trzydzieści <07970> roku <08141>, i spłodził <03205> (08686) Reu <07466>:                                                                                                  
L02 2 Rdz 11:18 Gdy Peleg miał trzydzieści lat, urodził mu się Reu;
L03 3 Rdz 11:18 וַֽיְחִי־ פֶ֖לֶג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־ רְעֽוּ׃
L04 4 Rdz 11:18 וַֽ/יְחִי־ פֶ֖לֶג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַ/יּ֖וֹלֶד אֶת־ רְעֽוּ׃
L05 5 Rdz 11:18 waj·chi- <Fe>·leg sze·lo·<Szim> sza·<Na>; wai·<Jo>·led et- re·'<U>.
L06 6 Rdz 11:18 H2421H2421 H6389H6389 H7970H7970 H8141H8141 H3205H3205 H0853H0853 H7466H7466
L07 7 Rdz 11:18 keep leave Peleg thirty whole age bear Reu
L08 8 Rdz 11:18 zachować opuścić Peleg trzydzieści Cały wiek ponosić Reu
L09 9 Rdz 11:18 lived And Peleg thirty years and begat Reu
L10 10 Rdz 11:18 żył I Peleg trzydzieści roku i spłodził Reu
L11 11 Rdz 11:18 vay·chi- Fe·leg she·lo·Shim sha·Nah; vai·Yo·led et- re·'U.
L12 12 Rdz 11:18 wa je Hi - fe leg sze lo szim sza na waj jo led et - re u    
L13 13 Rdz 11:18 wa|yüHî-peºleg šülöšîm šänâ wayyôºled ´et-rü`û    
L14 14 Rdz 11:18 28/260 4/7 9/171 71/873 65/494 190/11047 1/5
L15 15 Rdz 11:18 And Peleg lived thirty years, and begat Reu:
L16 16 Rdz 11:18  18 And Peleg <06389> lived <02421> (08799) thirty <07970> years <08141>, and begat <03205> (08686) Reu <07466>:
L01 1 Rdz 11:19   Rdz 11:19  19 I Peleg <06389> mieszkał <02421> (08799) po <0310> on spłodził <03205> (08687) Reu <07466> dwieście <03967> <08141> i dziewięć <08672> roku <08141>, i spłodził < 03205> (08686) synowie <01121> i córki <01323>.                                                                                          
L02 2 Rdz 11:19 a po urodzeniu się Reu żył Peleg dwieście dziewięć lat i miał synów i córki.
L03 3 Rdz 11:19 וַֽיְחִי־ פֶ֗לֶג אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־ רְע֔וּ תֵּ֥שַׁע שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
L04 4 Rdz 11:19 וַֽ/יְחִי־ פֶ֗לֶג אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣/וֹ אֶת־ רְע֔וּ תֵּ֥שַׁע שָׁנִ֖ים וּ/מָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַ/יּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּ/בָנֽוֹת׃ ס
L05 5 Rdz 11:19 waj·chi- <Fe>·leg, 'a·cha·<Re> ho·li·<Do> et- re·'<U>, <Te>·sza' sza·<Nim> u·ma·<Ta>·jim sza·<Na>; wai·<Jo>·led ba·<Nim> u·wa·<Not>. sa·<Mek>
L06 6 Rdz 11:19 H2421H2421 H6389H6389 H0310H0310 H3205H3205 H0853H0853 H7466H7466 H8672H8672 H8141H8141 H3967H3967 H8141H8141 H3205H3205 H1121H1121 H1323H1323
L07 7 Rdz 11:19 keep leave Peleg after that bear Reu nine -teen whole age hundredfold whole age bear afflicted apple 
L08 8 Rdz 11:19 zachować opuścić Peleg po tym ponosić Reu dziewięć-teen Cały wiek stokrotny Cały wiek ponosić dotknięty jabłko
L09 9 Rdz 11:19 lived And Peleg after he begat Reu and nine years hundred years and begat sons and daughters
L10 10 Rdz 11:19 żył I Peleg po on begat Reu i dziewięć roku sto roku i spłodził Synowie i córki
L11 11 Rdz 11:19 vay·chi- Fe·leg, 'a·cha·Rei ho·li·Do et- re·'U, Te·sha' sha·Nim u·ma·Ta·yim sha·Nah; vai·Yo·led ba·Nim u·va·Not. sa·Mek
L12 12 Rdz 11:19 wa je Hi - fe leg a Ha re ho li do et - re u Te sza sza nim u ma ta jim sza na waj jo led Ba nim u wa not s
L13 13 Rdz 11:19 wa|yüHî-peºleg ´aHárê hôlîdô ´et-rü`û T뺚a` šänîm ûmä´taºyim šänâ wayyôºled Bänîm ûbänôt s
L14 14 Rdz 11:19 29/260 5/7 21/712 66/494 191/11047 2/5 9/58 72/873 39/574 73/873 67/494 57/4921 17/588
L15 15 Rdz 11:19 And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.
L16 16 Rdz 11:19  19 And Peleg <06389> lived <02421> (08799) after <0310> he begat <03205> (08687) Reu <07466> two hundred <03967> <08141> and nine <08672> years <08141>, and begat <03205> (08686) sons <01121> and daughters <01323>.
L01 1 Rdz 11:20   Rdz 11:20  20 I Reu <07466> mieszkał <02421> (08799) dwa <08147> i trzydzieści <07970> roku <08141>, i spłodził <03205> (08686) Serug <08286>:                                                                                                
L02 2 Rdz 11:20 Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
L03 3 Rdz 11:20 וַיְחִ֣י רְע֔וּ שְׁתַּ֥יִם וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־ שְׂרֽוּג׃
L04 4 Rdz 11:20 וַ/יְחִ֣י רְע֔וּ שְׁתַּ֥יִם וּ/שְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַ/יּ֖וֹלֶד אֶת־ שְׂרֽוּג׃
L05 5 Rdz 11:20 waj·<Chi> re·'<U>, sze·<Ta>·jim u·sze·lo·<Szim> sza·<Na>; wai·<Jo>·led et- se·<Rug>.
L06 6 Rdz 11:20 H2421H2421 H7466H7466 H8147H8147 H7970H7970 H8141H8141 H3205H3205 H0853H0853 H8286H8286
L07 7 Rdz 11:20 keep leave Reu both thirty whole age bear Serug
L08 8 Rdz 11:20 zachować opuścić Reu zarówno trzydzieści Cały wiek ponosić Seruga
L09 9 Rdz 11:20 lived And Reu two and thirty years and begat Serug
L10 10 Rdz 11:20 żył I Reu dwa i trzydzieści roku i spłodził Seruga
L11 11 Rdz 11:20 vay·Chi re·'U, she·Ta·yim u·she·lo·Shim sha·Nah; vai·Yo·led et- se·Rug.
L12 12 Rdz 11:20 wa je Hi re u szTa jim u sze lo szim sza na waj jo led et - se rug  
L13 13 Rdz 11:20 wayüHî rü`û šTaºyim ûšülöšîm šänâ wayyôºled ´et-Sürûg  
L14 14 Rdz 11:20 30/260 3/5 20/768 10/171 74/873 68/494 192/11047 1/5
L15 15 Rdz 11:20 And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:
L16 16 Rdz 11:20  20 And Reu <07466> lived <02421> (08799) two <08147> and thirty <07970> years <08141>, and begat <03205> (08686) Serug <08286>:
L01 1 Rdz 11:21   Rdz 11:21  21 I Reu <07466> mieszkał <02421> (08799) po <0310> on spłodził <03205> (08687) Serug <08286> dwieście <03967> <08141> i siedem <07651> roku <08141>, i spłodził < 03205> (08686) synowie <01121> i córki <01323>.                                                                                          
L02 2 Rdz 11:21 a po urodzeniu się Seruga żył Reu dwieście siedem lat i miał synów i córki.
L03 3 Rdz 11:21 וַיְחִ֣י רְע֗וּ אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־ שְׂר֔וּג שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
L04 4 Rdz 11:21 וַ/יְחִ֣י רְע֗וּ אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣/וֹ אֶת־ שְׂר֔וּג שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים וּ/מָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַ/יּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּ/בָנֽוֹת׃ ס
L05 5 Rdz 11:21 waj·<Chi> re·'<U>, 'a·cha·<Re> ho·li·<Do> et- se·<Rug>, <Sze>·wa' sza·<Nim> u·ma·<Ta>·jim sza·<Na>; wai·<Jo>·led ba·<Nim> u·wa·<Not>. sa·<Mek>
L06 6 Rdz 11:21 H2421H2421 H7466H7466 H0310H0310 H3205H3205 H0853H0853 H8286H8286 H7651H7651 H8141H8141 H3967H3967 H8141H8141 H3205H3205 H1121H1121 H1323H1323
L07 7 Rdz 11:21 keep leave Reu after that bear Serug seven whole age hundredfold whole age bear afflicted apple 
L08 8 Rdz 11:21 zachować opuścić Reu po tym ponosić Seruga siedem Cały wiek stokrotny Cały wiek ponosić dotknięty jabłko
L09 9 Rdz 11:21 lived And Reu after he begat Serug and seven years hundred years and begat sons and daughters
L10 10 Rdz 11:21 żył I Reu po on begat Seruga i siedem roku sto roku i spłodził Synowie i córki
L11 11 Rdz 11:21 vay·Chi re·'U, 'a·cha·Rei ho·li·Do et- se·Rug, She·va' sha·Nim u·ma·Ta·yim sha·Nah; vai·Yo·led ba·Nim u·va·Not. sa·Mek
L12 12 Rdz 11:21 wa je Hi re u a Ha re ho li do et - se rug sze wa sza nim u ma ta jim sza na waj jo led Ba nim u wa not s
L13 13 Rdz 11:21 wayüHî rü`û ´aHárê hôlîdô ´et-Sürûg šeºba` šänîm ûmä´taºyim šänâ wayyôºled Bänîm ûbänôt s
L14 14 Rdz 11:21 31/260 4/5 22/712 69/494 193/11047 2/5 18/393 75/873 40/574 76/873 70/494 58/4921 18/588
L15 15 Rdz 11:21 And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.
L16 16 Rdz 11:21  21 And Reu <07466> lived <02421> (08799) after <0310> he begat <03205> (08687) Serug <08286> two hundred <03967> <08141> and seven <07651> years <08141>, and begat <03205> (08686) sons <01121> and daughters <01323>.
L01 1 Rdz 11:22   Rdz 11:22  22 I Serug <08286> mieszkał <02421> (08799) trzydzieści <07970> roku <08141>, i spłodził <03205> (08686) Nachor <05152>:                                                                                                  
L02 2 Rdz 11:22 Gdy Serug miał trzydzieści lat, urodził mu się Nachor;
L03 3 Rdz 11:22 וַיְחִ֥י שְׂר֖וּג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־ נָחֽוֹר׃
L04 4 Rdz 11:22 וַ/יְחִ֥י שְׂר֖וּג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַ/יּ֖וֹלֶד אֶת־ נָחֽוֹר׃
L05 5 Rdz 11:22 waj·<Chi> se·<Rug> sze·lo·<Szim> sza·<Na>; wai·<Jo>·led et- na·<Chor>.
L06 6 Rdz 11:22 H2421H2421 H8286H8286 H7970H7970 H8141H8141 H3205H3205 H0853H0853 H5152H5152
L07 7 Rdz 11:22 keep leave Serug thirty whole age bear Nahor
L08 8 Rdz 11:22 zachować opuścić Seruga trzydzieści Cały wiek ponosić Nachor
L09 9 Rdz 11:22 lived And Serug thirty years and begat Nahor
L10 10 Rdz 11:22 żył I Serug trzydzieści roku i spłodził Nachor
L11 11 Rdz 11:22 vay·Chi se·Rug she·lo·Shim sha·Nah; vai·Yo·led et- na·Chor.
L12 12 Rdz 11:22 wa je Hi se rug sze lo szim sza na waj jo led et - na Hor  
L13 13 Rdz 11:22 wayüHî Sürûg šülöšîm šänâ wayyôºled ´et-näHôr  
L14 14 Rdz 11:22 32/260 3/5 11/171 77/873 71/494 194/11047 1/18
L15 15 Rdz 11:22 And Serug lived thirty years, and begat Nahor:
L16 16 Rdz 11:22  22 And Serug <08286> lived <02421> (08799) thirty <07970> years <08141>, and begat <03205> (08686) Nahor <05152>:
L01 1 Rdz 11:23   Rdz 11:23  23 I Serug <08286> mieszkał <02421> (08799) po <0310> on spłodził <03205> (08687) Nachor <05152> dwieście <03967> roku <08141>, i spłodził <03205> (08686) synowie <01121 > i córki <01323>.                                                                                            
L02 2 Rdz 11:23 a po urodzeniu się Nachora żył Serug dwieście lat i miał synów i córki.
L03 3 Rdz 11:23 וַיְחִ֣י שְׂר֗וּג אַחֲרֵ֛י הוֹלִיד֥וֹ אֶת־ נָח֖וֹר מָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
L04 4 Rdz 11:23 וַ/יְחִ֣י שְׂר֗וּג אַחֲרֵ֛י הוֹלִיד֥/וֹ אֶת־ נָח֖וֹר מָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַ/יּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּ/בָנֽוֹת׃ ס
L05 5 Rdz 11:23 waj·<Chi> se·<Rug>, 'a·cha·<Re> ho·li·<Do> et- na·<Chor> ma·<Ta>·jim sza·<Na>; wai·<Jo>·led ba·<Nim> u·wa·<Not>. sa·<Mek>
L06 6 Rdz 11:23 H2421H2421 H8286H8286 H0310H0310 H3205H3205 H0853H0853 H5152H5152 H3967H3967 H8141H8141 H3205H3205 H1121H1121 H1323H1323
L07 7 Rdz 11:23 keep leave Serug after that bear Nahor hundredfold whole age bear afflicted apple 
L08 8 Rdz 11:23 zachować opuścić Seruga po tym ponosić Nachor stokrotny Cały wiek ponosić dotknięty jabłko
L09 9 Rdz 11:23 lived And Serug after he begat Nahor two hundred years and begat sons and daughters
L10 10 Rdz 11:23 żył I Serug po on begat Nachor dwieście roku i spłodził Synowie i córki
L11 11 Rdz 11:23 vay·Chi se·Rug, 'a·cha·Rei ho·li·Do et- na·Chor ma·Ta·yim sha·Nah; vai·Yo·led ba·Nim u·va·Not. sa·Mek
L12 12 Rdz 11:23 wa je Hi se rug a Ha re ho li do et - na Hor ma ta jim sza na waj jo led Ba nim u wa not s
L13 13 Rdz 11:23 wayüHî Sürûg ´aHárê hôlîdô ´et-näHôr mä´taºyim šänâ wayyôºled Bänîm ûbänôt s
L14 14 Rdz 11:23 33/260 4/5 23/712 72/494 195/11047 2/18 41/574 78/873 73/494 59/4921 19/588
L15 15 Rdz 11:23 And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.
L16 16 Rdz 11:23  23 And Serug <08286> lived <02421> (08799) after <0310> he begat <03205> (08687) Nahor <05152> two hundred <03967> years <08141>, and begat <03205> (08686) sons <01121> and daughters <01323>.
L01 1 Rdz 11:24   Rdz 11:24  24 i Nachor <05152> mieszkał <02421> (08799) dziewięć <08672> i dwudziestu <06242> roku <08141> i spłodził <03205> (08686) Terach <08646>:                                                                                                
L02 2 Rdz 11:24 Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, urodził mu się Terach;
L03 3 Rdz 11:24 וַיְחִ֣י נָח֔וֹר תֵּ֥שַׁע וְעֶשְׂרִ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־ תָּֽרַח׃
L04 4 Rdz 11:24 וַ/יְחִ֣י נָח֔וֹר תֵּ֥שַׁע וְ/עֶשְׂרִ֖ים שָׁנָ֑ה וַ/יּ֖וֹלֶד אֶת־ תָּֽרַח׃
L05 5 Rdz 11:24 waj·<Chi> na·<Chor>, <Te>·sza' we·'es·<Rim> sza·<Na>; wai·<Jo>·led et- <Ta>·rach.
L06 6 Rdz 11:24 H2421H2421 H5152H5152 H8672H8672 H6242H6242 H8141H8141 H3205H3205 H0853H0853 H8646H8646
L07 7 Rdz 11:24 keep leave Nahor nine -teen score whole age bear Tarah
L08 8 Rdz 11:24 zachować opuścić Nachor dziewięć-teen wynik Cały wiek ponosić Tarah
L09 9 Rdz 11:24 lived And Nahor nine and twenty years and begat Terah
L10 10 Rdz 11:24 żył I Nachor dziewięć i dwadzieścia roku i spłodził Terach
L11 11 Rdz 11:24 vay·Chi na·Chor, Te·sha' ve·'es·Rim sha·Nah; vai·Yo·led et- Ta·rach.
L12 12 Rdz 11:24 wa je Hi na Hor Te sza we es rim sza na waj jo led et - Ta raH  
L13 13 Rdz 11:24 wayüHî näHôr T뺚a` wü`eSrîm šänâ wayyôºled ´et-TäºraH  
L14 14 Rdz 11:24 34/260 3/18 10/58 3/315 79/873 74/494 196/11047 1/13
L15 15 Rdz 11:24 And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:
L16 16 Rdz 11:24  24 And Nahor <05152> lived <02421> (08799) nine <08672> and twenty <06242> years <08141>, and begat <03205> (08686) Terah <08646>:
L01 1 Rdz 11:25   Rdz 11:25  25 i Nachor <05152> <02421 mieszkał> (08799) po <0310> on zrodził <03205> (08687) Teracha <08646> Sto <03967> <08141> i dziewiętnaście <06240> <08672> roku <08141> i spłodził <03205> (08686) synowie <01121> i córki <01323>.                                                                                        
L02 2 Rdz 11:25 a po urodzeniu się Teracha Nachor żył sto dziewiętnaście lat i miał synów i córki.
L03 3 Rdz 11:25 וַיְחִ֣י נָח֗וֹר אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־ תֶּ֔רַח תְּשַֽׁע־ עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
L04 4 Rdz 11:25 וַ/יְחִ֣י נָח֗וֹר אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣/וֹ אֶת־ תֶּ֔רַח תְּשַֽׁע־ עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָ֖ה וּ/מְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַ/יּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּ/בָנֽוֹת׃ ס
L05 5 Rdz 11:25 waj·<Chi> na·<Chor>, 'a·cha·<Re> ho·li·<Do> et- <Te>·rach, te·sza'- es·<Re> sza·<Na> u·me·'<At> sza·<Na>; wai·<Jo>·led ba·<Nim> u·wa·<Not>. sa·<Mek>
L06 6 Rdz 11:25 H2421H2421 H5152H5152 H0310H0310 H3205H3205 H0853H0853 H8646H8646 H8672H8672 H6240H6240 H8141H8141 H3967H3967 H8141H8141 H3205H3205 H1121H1121 H1323H1323
L07 7 Rdz 11:25 keep leave Nahor after that bear Tarah nine eigh- whole age hundredfold whole age bear afflicted apple 
L08 8 Rdz 11:25 zachować opuścić Nachor po tym ponosić Tarah dziewięć eigh- Cały wiek stokrotny Cały wiek ponosić dotknięty jabłko
L09 9 Rdz 11:25 lived And Nahor after he begat Terah nine teen years hundred years and begat sons and daughters
L10 10 Rdz 11:25 żył I Nachor po on begat Terach dziewięć nastolatek roku sto roku i spłodził Synowie i córki
L11 11 Rdz 11:25 vay·Chi na·Chor, 'a·cha·Rei ho·li·Do et- Te·rach, te·sha'- 'es·Reh sha·Nah u·me·'At sha·Nah; vai·Yo·led ba·Nim u·va·Not. sa·Mek
L12 12 Rdz 11:25 wa je Hi na Hor a Ha re ho li do et - Te raH Te sza - es re sza na u me at sza na waj jo led Ba nim u wa not s
L13 13 Rdz 11:25 wayüHî näHôr ´aHárê hôlîdô ´et-TeºraH Tüša|`-`eSrË šänâ ûmü´at šänâ wayyôºled Bänîm ûbänôt s
L14 14 Rdz 11:25 35/260 4/18 24/712 75/494 197/11047 2/13 11/58 6/337 80/873 42/574 81/873 76/494 60/4921 20/588
L15 15 Rdz 11:25 And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.
L16 16 Rdz 11:25  25 And Nahor <05152> lived <02421> (08799) after <0310> he begat <03205> (08687) Terah <08646> an hundred <03967> <08141> and nineteen <06240> <08672> years <08141>, and begat <03205> (08686) sons <01121> and daughters <01323>.
L01 1 Rdz 11:26   Rdz 11:26  26 I Terach <08646> mieszkał <02421> (08799) siedemdziesiąt <07657> roku <08141> i spłodził <03205> (08686) Abram <087>, Nachor <05152>, a Haran <02039>.                                                                                              
L02 2 Rdz 11:26 Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, urodzili mu się synowie: Abram, Nachor i Haran.
L03 3 Rdz 11:26 וַֽיְחִי־ תֶ֖רַח שִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֙וֹלֶד֙ אֶת־ אַבְרָ֔ם אֶת־ נָח֖וֹר וְאֶת־ הָרָֽן׃
L04 4 Rdz 11:26 וַֽ/יְחִי־ תֶ֖רַח שִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֑ה וַ/יּ֙וֹלֶד֙ אֶת־ אַבְרָ֔ם אֶת־ נָח֖וֹר וְ/אֶת־ הָרָֽן׃
L05 5 Rdz 11:26 waj·chi- <Te>·rach sziw·'<Im> sza·<Na>; wai·<Jo>·led et- 'aw·<Ram>, et- na·<Chor> we·'<Et> ha·<Ran>.
L06 6 Rdz 11:26 H2421H2421 H8646H8646 H7657H7657 H8141H8141 H3205H3205 H0853H0853 H0087H0087 H0853H0853 H5152H5152 H0853H0853 H2039H2039
L07 7 Rdz 11:26 keep leave Tarah seventy whole age bear Abram Nahor Haran
L08 8 Rdz 11:26 zachować opuścić Tarah siedemdziesiąt Cały wiek ponosić Abram Nachor Haran
L09 9 Rdz 11:26 lived And Terah seventy years and begat Abram Nahor and Haran
L10 10 Rdz 11:26 żył I Terach siedemdziesiąt roku i spłodził Abram Nachor i Haran
L11 11 Rdz 11:26 vay·chi- Te·rach shiv·'Im sha·Nah; vai·Yo·led et- 'av·Ram, et- na·Chor ve·'Et ha·Ran.
L12 12 Rdz 11:26 wa je Hi - te raH szi wim sza na waj jo led et - aw ram et - na Hor we et - ha ran        
L13 13 Rdz 11:26 wa|yüHî-teºraH šib`îm šänâ wayyôºled ´et-´abräm ´et-näHôr wü´et-härän        
L14 14 Rdz 11:26 36/260 3/13 4/91 82/873 77/494 198/11047 1/61 199/11047 5/18 200/11047 1/7
L15 15 Rdz 11:26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.
L16 16 Rdz 11:26  26 And Terah <08646> lived <02421> (08799) seventy <07657> years <08141>, and begat <03205> (08686) Abram <087>, Nahor <05152>, and Haran <02039>.
L01 1 Rdz 11:27   Rdz 11:27  27 Teraz to są pokolenia <08435> z Terach <08646>: Terach <08646> spłodził <03205> (08689) Abram <087>, Nachor <05152>, a Haran <02039>, a Haran <02039> spłodził <03205 > (08689) Partia <03876>.                                                                                          
L02 2 Rdz 11:27 Oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota.
L03 3 Rdz 11:27 וְאֵ֙לֶּה֙ תּוֹלְדֹ֣ת תֶּ֔רַח תֶּ֚רַח הוֹלִ֣יד אֶת־ אַבְרָ֔ם אֶת־ נָח֖וֹר וְאֶת־ הָרָ֑ן וְהָרָ֖ן הוֹלִ֥יד אֶת־ לֽוֹט׃
L04 4 Rdz 11:27 וְ/אֵ֙לֶּה֙ תּוֹלְדֹ֣ת תֶּ֔רַח תֶּ֚רַח הוֹלִ֣יד אֶת־ אַבְרָ֔ם אֶת־ נָח֖וֹר וְ/אֶת־ הָרָ֑ן וְ/הָרָ֖ן הוֹלִ֥יד אֶת־ לֽוֹט׃
L05 5 Rdz 11:27 we·'<El>·le tol·<Dot> <Te>·rach, <Te>·rach ho·<Lid> et- 'aw·<Ram>, et- na·<Chor> we·'<Et> ha·<Ran>; we·ha·<Ran> ho·<Lid> et- <Lot>.
L06 6 Rdz 11:27 H0428H0428 H8435H8435 H8646H8646 H8646H8646 H3205H3205 H0853H0853 H0087H0087 H0853H0853 H5152H5152 H0853H0853 H2039H2039 H2039H2039 H3205H3205 H0853H0853 H3876H3876
L07 7 Rdz 11:27 another Tolad Tarah Tarah bear Abram Nahor Haran Haran bear Lot
L08 8 Rdz 11:27 inny Tolad Tarah Tarah ponosić Abram Nachor Haran Haran ponosić Partia
L09 9 Rdz 11:27 now these Now these [are] the generations of Terah Terah begat Abram Nahor and Haran and Haran begat Lot
L10 10 Rdz 11:27 teraz te Teraz te [jest] pokolenia z Terach Terach spłodził Abram Nachor i Haran i Haran spłodził Partia
L11 11 Rdz 11:27 ve·'El·leh tol·Dot Te·rach, Te·rach ho·Lid et- 'av·Ram, et- na·Chor ve·'Et ha·Ran; ve·ha·Ran ho·Lid et- Lot.
L12 12 Rdz 11:27 we el le Tol dot Te raH Te raH ho lid et - aw ram et - na Hor we et - ha ran we ha ran ho lid et - lot        
L13 13 Rdz 11:27 wü´ëºllè Tôldöt TeºraH TeºraH hôlîd ´et-´abräm ´et-näHôr wü´et-härän wühärän hôlîd ´et-lô†        
L14 14 Rdz 11:27 13/745 7/39 4/13 5/13 78/494 201/11047 2/61 202/11047 6/18 203/11047 2/7 3/7 79/494 204/11047 1/33
L15 15 Rdz 11:27 Now these [are] the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.
L16 16 Rdz 11:27  27 Now these are the generations <08435> of Terah <08646>: Terah <08646> begat <03205> (08689) Abram <087>, Nahor <05152>, and Haran <02039>; and Haran <02039> begat <03205> (08689) Lot <03876>.
L01 1 Rdz 11:28   Rdz 11:28  28 I Haran <02039> zmarł <04191> (08799) przed <06440> ojciec <01> Terach <08646> w ziemi <0776> z jego narodzenia <04138>, w Ur <0218> z chaldejskiego <03778> .                                                                                              
L02 2 Rdz 11:28 Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chaldejskim.
L03 3 Rdz 11:28 וַיָּ֣מָת הָרָ֔ן עַל־ פְּנֵ֖י תֶּ֣רַח אָבִ֑יו בְּאֶ֥רֶץ מוֹלַדְתּ֖וֹ בְּא֥וּר כַּשְׂדִּֽים׃
L04 4 Rdz 11:28 וַ/יָּ֣מָת הָרָ֔ן עַל־ פְּנֵ֖י תֶּ֣רַח אָבִ֑י/ו בְּ/אֶ֥רֶץ מוֹלַדְתּ֖/וֹ בְּ/א֥וּר כַּשְׂדִּֽים׃
L05 5 Rdz 11:28 wai·<Ja>·mot ha·<Ran>, al- pe·<Ne> <Te>·rach 'a·<Wiw>; be·'<E>·rec mo·lad·<To> be·'<Ur> kas·<Dim>.
L06 6 Rdz 11:28 H4191H4191 H2039H2039 H5921H5921 H6440H6440 H8646H8646 H0001H0001 H0776H0776 H4138H4138 H0218H0218 H3778H3778
L07 7 Rdz 11:28 crying Haran above accept Tarah chief common begotten Ur Chaldeans
L08 8 Rdz 11:28 płacz Haran powyżej przyjąć Tarah szef wspólny zrodzony Ur Chaldejczycy
L09 9 Rdz 11:28 died And Haran in before Terah his father in the land of his nativity in Ur of the Chaldees
L10 10 Rdz 11:28 zmarł I Haran w przed Terach jego ojciec w ziemi Jego Narodzenia w Ur z chaldejskiego
L11 11 Rdz 11:28 vai·Ya·mot ha·Ran, al- pe·Nei Te·rach 'a·Viv; be·'E·retz mo·lad·To be·'Ur kas·Dim.
L12 12 Rdz 11:28 waj ja mot ha ran al - Pe ne Te raH a wiw Be e rec mo lad To Be ur Kas Dim
L13 13 Rdz 11:28 wayyäºmot härän `al-Pünê TeºraH ´äbîw Bü´eºrec môladTô Bü´ûr KaSDîm
L14 14 Rdz 11:28 16/836 4/7 62/5759 32/2127 6/13 10/1212 95/2502 1/22 1/5 1/78
L15 15 Rdz 11:28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.
L16 16 Rdz 11:28  28 And Haran <02039> died <04191> (08799) before <06440> his father <01> Terah <08646> in the land <0776> of his nativity <04138>, in Ur <0218> of the Chaldees <03778>.
L01 1 Rdz 11:29   Rdz 11:29  29 Abram <087> i Nachor <05152> miała <03947> (08799) ich żony <0802>: nazwa <08034> z Abrama <087> żona <0802> został Saraj <08297>, a nazwa <08034> z Nachora <05152> żona <0802>, Milka <04435>, córka <01323> Harana <02039>, ojciec <01> Milki <04435>, a ojciec <01> z Iscah <03252>.                                                                                  
L02 2 Rdz 11:29 Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora - Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę imieniem Jiska.
L03 3 Rdz 11:29 וַיִּקַּ֨ח אַבְרָ֧ם וְנָח֛וֹר לָהֶ֖ם נָשִׁ֑ים שֵׁ֤ם אֵֽשֶׁת־ אַבְרָם֙ שָׂרָ֔י וְשֵׁ֤ם אֵֽשֶׁת־ נָחוֹר֙ מִלְכָּ֔ה בַּת־ הָרָ֥ן אֲבִֽי־ מִלְכָּ֖ה וַֽאֲבִ֥י יִסְכָּֽה׃
L04 4 Rdz 11:29 וַ/יִּקַּ֨ח אַבְרָ֧ם וְ/נָח֛וֹר לָ/הֶ֖ם נָשִׁ֑ים שֵׁ֤ם אֵֽשֶׁת־ אַבְרָם֙ שָׂרָ֔י וְ/שֵׁ֤ם אֵֽשֶׁת־ נָחוֹר֙ מִלְכָּ֔ה בַּת־ הָרָ֥ן אֲבִֽי־ מִלְכָּ֖ה וַֽ/אֲבִ֥י יִסְכָּֽה׃
L05 5 Rdz 11:29 wai·jik·<Kach> 'aw·<Ram> we·na·<Chor> la·<Hem> na·<Szim>; szem e·szet- 'aw·<Ram> sa·<Rai>, we·<Szem> e·szet- na·chOr mil·<Ka>, bat- ha·<Ran> a·wi- mil·<Ka> wa·'a·<Wi> jis·<Ka>.
L06 6 Rdz 11:29 H3947H3947 H0087H0087 H5152H5152 H0000 H0802H0802 H8034H8034 H0802H0802 H0087H0087 H8297H8297 H8034H8034 H0802H0802 H5152H5152 H4435H4435 H1323H1323 H2039H2039 H0001H0001 H4435H4435 H0001H0001 H3252H3252
L07 7 Rdz 11:29 accept Abram Nahor ess base ess Abram Sarai base ess Nahor Milcah apple  Haran chief Milcah chief Iscah
L08 8 Rdz 11:29 przyjąć Abram Nachor es podstawa es Abram Sarai podstawa es Nachor Milka jabłko Haran szef Milka szef Iscah
L09 9 Rdz 11:29 took And Abram and Nahor them wives the name wife of Abram's [was] Sarai and the name wife of Nahor's Milcah the daughter of Haran the father of Milcah and the father of Iscah
L10 10 Rdz 11:29 trwało Abram i Nachor im żony nazwa żona z Abrama [Było] Sarai i nazwa żona z Nachora Milka córka Harana ojciec Milki a ojciec z Iscah
L11 11 Rdz 11:29 vai·yik·Kach 'av·Ram ve·na·Chor la·Hem na·Shim; shem e·shet- 'av·Ram sa·Rai, ve·Shem e·shet- na·chOr mil·Kah, bat- ha·Ran a·vi- mil·Kah va·'a·Vi yis·Kah.
L12 12 Rdz 11:29 waj jiq qaH aw ram we na Hor la hem na szim szem e szet - aw ram sa raj we szem e szet - na Hor mil Ka Bat - ha ran a wi - mil Ka wa a wi jis Ka
L13 13 Rdz 11:29 wayyiqqaH ´abräm wünäHôr lähem näšîm šëm ´ë|šet-´abräm Säräy wüšëm ´ë|šet-näHôr milKâ Bat-härän ´ábî|-milKâ wa|´ábî yisKâ
L14 14 Rdz 11:29 18/964 3/61 7/18 47/6522 37/781 23/864 38/781 4/61 1/17 24/864 39/781 8/18 1/11 21/588 5/7 11/1212 2/11 12/1212 1/1
L15 15 Rdz 11:29 And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife [was] Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.
L16 16 Rdz 11:29  29 And Abram <087> and Nahor <05152> took <03947> (08799) them wives <0802>: the name <08034> of Abram's <087> wife <0802> was Sarai <08297>; and the name <08034> of Nahor's <05152> wife <0802>, Milcah <04435>, the daughter <01323> of Haran <02039>, the father <01> of Milcah <04435>, and the father <01> of Iscah <03252>.
L01 1 Rdz 11:30   Rdz 11:30  30 Lecz Sarai <08297> była niepłodna <06135>, nie miała dzieci <02056>.                                                                                                    
L02 2 Rdz 11:30 Saraj była niepłodna, nie miała więc potomstwa.
L03 3 Rdz 11:30 וַתְּהִ֥י שָׂרַ֖י עֲקָרָ֑ה אֵ֥ין לָ֖הּ וָלָֽד׃
L04 4 Rdz 11:30 וַ/תְּהִ֥י שָׂרַ֖י עֲקָרָ֑ה אֵ֥ין לָ֖/הּ וָלָֽד׃
L05 5 Rdz 11:30 wat·te·<Hi> sa·<Rai> a·ka·<Ra>; 'en lah wa·<Lad>.
L06 6 Rdz 11:30 H1961H1961 H8297H8297 H6135H6135 H0369H0369 H0000 H2056H2056
L07 7 Rdz 11:30 become Sarai barren  else child
L08 8 Rdz 11:30 zostać Sarai jałowy więcej dziecko
L09 9 Rdz 11:30 become But Sarai was barren had she [had] no child
L10 10 Rdz 11:30 zostać Ale Sarai była niepłodna miał ona [miał] nie dziecko
L11 11 Rdz 11:30 vat·te·Hi sa·Rai 'a·ka·Rah; 'ein lah va·Lad.
L12 12 Rdz 11:30 waT Te hi sa raj a qa ra en la wa lad
L13 13 Rdz 11:30 waTTühî Säray `áqärâ ´ên läh wäläd
L14 14 Rdz 11:30 95/3546 2/17 1/12 4/786 48/6522 1/1
L15 15 Rdz 11:30 But Sarai was barren; she [had] no child.
L16 16 Rdz 11:30  30 But Sarai <08297> was barren <06135>; she had no child <02056>.
L01 1 Rdz 11:31   Rdz 11:31  31 I Terach <08646> miała <03947> (08799) Abram <087> syn <01121>, a Lot <03876> syn <01121> Harana <02039> jego syna <01121> syn <01121> i Sarai <08297> jego synowa <03618>, jego syn <01121> Abrama <087> żona <0802>, a oni wyszli <03318> (08799) z nimi z Ur <0218> z chaldejskiego <03778>, aby iść <03212> (08800) do ziemi <0776> Kanaan <03667>, a oni przyszli <0935> (08799) do Charanu <02771> i zamieszkało <03427> (08799) tam.                                                                      
L02 2 Rdz 11:31 Terach, wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota - syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Charanu, osiedlili się tam.
L03 3 Rdz 11:31 וַיִּקַּ֨ח תֶּ֜רַח אֶת־ אַבְרָ֣ם בְּנ֗וֹ וְאֶת־ ל֤וֹט בֶּן־ הָרָן֙ בֶּן־ בְּנ֔וֹ וְאֵת֙ שָׂרַ֣י כַּלָּת֔וֹ אֵ֖שֶׁת אַבְרָ֣ם בְּנ֑וֹ וַיֵּצְא֨וּ אִתָּ֜ם מֵא֣וּר כַּשְׂדִּ֗ים לָלֶ֙כֶת֙ אַ֣רְצָה כְּנַ֔עַן וַיָּבֹ֥אוּ עַד־ חָרָ֖ן וַיֵּ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃
L04 4 Rdz 11:31 וַ/יִּקַּ֨ח תֶּ֜רַח אֶת־ אַבְרָ֣ם בְּנ֗/וֹ וְ/אֶת־ ל֤וֹט בֶּן־ הָרָן֙ בֶּן־ בְּנ֔/וֹ וְ/אֵת֙ שָׂרַ֣י כַּלָּת֔/וֹ אֵ֖שֶׁת אַבְרָ֣ם בְּנ֑/וֹ וַ/יֵּצְא֨וּ אִתָּ֜/ם מֵ/א֣וּר כַּשְׂדִּ֗ים לָ/לֶ֙כֶת֙ אַ֣רְצָ/ה כְּנַ֔עַן וַ/יָּבֹ֥אוּ עַד־ חָרָ֖ן וַ/יֵּ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃
L05 5 Rdz 11:31 wai·jik·<Kach> <Te>·rach et- 'aw·<Ram> be·<No>, we·'<Et> <Lot> ben- ha·<Ran> ben- be·<No>, we·'<Et> sa·<Rai> kal·la·<To>, '<E>·szet 'aw·<Ram> be·<No>; wai·je·ce·'<U> 'it·<Tam> me·'<Ur> kas·<Dim>, la·<Le>·chet <Ar>·ca ke·<Na>·'an, wai·ja·<Wo>·'u ad- cha·<Ran> wai·<Je>·sze·wu <Szam>.
L06 6 Rdz 11:31 H3947H3947 H8646H8646 H0853H0853 H0087H0087 H1121H1121 H0853H0853 H3876H3876 H1121H1121 H2039H2039 H1121H1121 H1121H1121 H0853H0853 H8297H8297 H3618H3618 H0802H0802 H0087H0087 H1121H1121 H3318H3318 H0854H0854 H0218H0218 H3778H3778 H1980H1980 H0776H0776 H3667H3667 H0935H0935 H5704H5704 H2771H2771 H3427H3427 H8033H8033
L07 7 Rdz 11:31 accept Tarah Abram afflicted Lot afflicted Haran afflicted afflicted Sarai bride ess Abram afflicted after against Ur Chaldeans along common Canaan abide against Haran abide in it
L08 8 Rdz 11:31 przyjąć Tarah Abram dotknięty Partia dotknięty Haran dotknięty dotknięty Sarai panna młoda es Abram dotknięty po przed Ur Chaldejczycy wzdłuż wspólny Canaan przestrzegać przed Haran przestrzegać w tym
L09 9 Rdz 11:31 took And Terah Abram his son and Lot the son of Haran his son's son and Sarai his daughter in law wife Abram's his son and they went forth together with them from Ur of the Chaldees to enter into the land of Canaan and they came far unto Haran and dwelt there
L10 10 Rdz 11:31 trwało I Terach Abram jego syn i Lot syn Harana jego syna syn i Sarai Jego synowa żona Abrama jego syn i wyszli razem z nimi z Ur z chaldejskiego wejść do ziemi Kanaan a oni przyszli daleko do Charanu i zamieszkało tam
L11 11 Rdz 11:31 vai·yik·Kach Te·rach et- 'av·Ram be·No, ve·'Et Lot ben- ha·Ran ben- be·No, ve·'Et sa·Rai kal·la·To, 'E·shet 'av·Ram be·No; vai·ye·tze·'U 'it·Tam me·'Ur kas·Dim, la·Le·chet 'Ar·tzah ke·Na·'an, vai·ya·Vo·'u ad- cha·Ran vai·Ye·she·vu Sham.
L12 12 Rdz 11:31 waj jiq qaH Te raH et - aw ram Be no we et - lot Ben - ha ran Ben - Be no we et sa raj Kal la to e szet aw ram Be no waj je cu iT Tam me ur Kas Dim la le chet ar ca Ke na an waj ja wo u ad - Ha ran waj jesz wu szam
L13 13 Rdz 11:31 wayyiqqaH TeºraH ´et-´abräm Bünô wü´et-lô† Ben-härän Ben-Bünô wü´ët Säray Kallätô ´ëºšet ´abräm Bünô wayyëc´û ´iTTäm më´ûr KaSDîm läleºket ´aºrcâ Künaº`an wayyäböº´û `ad-Härän wayy뺚bû šäm
L14 14 Rdz 11:31 19/964 7/13 205/11047 5/61 61/4921 206/11047 2/33 62/4921 6/7 63/4921 64/4921 207/11047 3/17 1/34 40/781 6/61 65/4921 14/1060 27/808 2/5 2/78 11/1542 96/2502 8/93 23/2550 12/1259 1/12 4/1071 12/832
L15 15 Rdz 11:31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter in law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.
L16 16 Rdz 11:31  31 And Terah <08646> took <03947> (08799) Abram <087> his son <01121>, and Lot <03876> the son <01121> of Haran <02039> his son's <01121> son <01121>, and Sarai <08297> his daughter in law <03618>, his son <01121> Abram's <087> wife <0802>; and they went forth <03318> (08799) with them from Ur <0218> of the Chaldees <03778>, to go <03212> (08800) into the land <0776> of Canaan <03667>; and they came <0935> (08799) unto Haran <02771>, and dwelt <03427> (08799) there.
L01 1 Rdz 11:32   Rdz 11:32  32 A dni <03117> z Terach <08646> było dwieście <03967> <08141> i pięć <02568> roku <08141>: i Terach <08646> zmarł <04191> (08799) w Charanie <02771>.                                                                                              
L02 2 Rdz 11:32 Terach doczekał dwustu i pięciu lat życia i zmarł w Charanie.
L03 3 Rdz 11:32 וַיִּהְי֣וּ יְמֵי־ תֶ֔רַח חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיָּ֥מָת תֶּ֖רַח בְּחָרָֽן׃ ס
L04 4 Rdz 11:32 וַ/יִּהְי֣וּ יְמֵי־ תֶ֔רַח חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים וּ/מָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַ/יָּ֥מָת תֶּ֖רַח בְּ/חָרָֽן׃ ס
L05 5 Rdz 11:32 wai·jih·<Ju> je·me- <Te>·rach, cha·<Mesz> sza·<Nim> u·ma·<Ta>·jim sza·<Na>; wai·<Ja>·mot <Te>·rach be·cha·<Ran>. sa·<Mek>
L06 6 Rdz 11:32 H1961H1961 H3117H3117 H8646H8646 H2568H2568 H8141H8141 H3967H3967 H8141H8141 H4191H4191 H8646H8646 H2771H2771
L07 7 Rdz 11:32 become age Tarah fif whole age hundredfold whole age crying Tarah Haran
L08 8 Rdz 11:32 zostać wiek Tarah FIF Cały wiek stokrotny Cały wiek płacz Tarah Haran
L09 9 Rdz 11:32 become And the days of Terah and five years hundred years died and Terah in Haran
L10 10 Rdz 11:32 zostać A dni z Terach i pięć roku sto roku zmarł i Terach w Charanie
L11 11 Rdz 11:32 vai·yih·Yu ye·mei- Te·rach, cha·Mesh sha·Nim u·ma·Ta·yim sha·Nah; vai·Ya·mot Te·rach be·cha·Ran. sa·Mek
L12 12 Rdz 11:32 waj jih ju je me - te raH Ha mesz sza nim u ma ta jim sza na waj ja mot Te raH Be Ha ran s
L13 13 Rdz 11:32 wayyihyû yümê-teºraH Hämëš šänîm ûmä´taºyim šänâ wayyäºmot TeºraH BüHärän s
L14 14 Rdz 11:32 96/3546 57/2302 8/13 14/342 83/873 43/574 84/873 17/836 9/13 2/12
L15 15 Rdz 11:32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.
L16 16 Rdz 11:32  32 And the days <03117> of Terah <08646> were two hundred <03967> <08141> and five <02568> years <08141>: and Terah <08646> died <04191> (08799) in Haran <02771>.
Copyright by Cezary Podolski