Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Rdz18-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Rdz 18:1 Rdz 18 Rdz 18:1  1 Pan <03068> pojawił się <07200> (08735) do niego w równinach <0436> Mamre <04471>: i usiadł <03427> (08802) w namiocie <0168> drzwi <06607> w ogniu <02527> w ciągu dnia <03117>;                                                                                            
L02 2 Rdz 18:1 Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia.
L03 3 Rdz 18:1 וַיֵּרָ֤א אֵלָיו֙ יְהוָ֔ה בְּאֵלֹנֵ֖י מַמְרֵ֑א וְה֛וּא יֹשֵׁ֥ב פֶּֽתַח־ הָאֹ֖הֶל כְּחֹ֥ם הַיּֽוֹם׃
L04 4 Rdz 18:1 וַ/יֵּרָ֤א אֵלָי/ו֙ יְהוָ֔ה בְּ/אֵלֹנֵ֖י מַמְרֵ֑א וְ/ה֛וּא יֹשֵׁ֥ב פֶּֽתַח־ הָ/אֹ֖הֶל כְּ/חֹ֥ם הַ/יּֽוֹם׃
L05 5 Rdz 18:1 wai·je·(Ra) 'e·(Law) (Jah)·we, be·'e·lo·(Ne) mam·(Re); we·(Hu) jo·(Szew) pe·tach- ha·'(O)·hel ke·(Chom) hai·(Jom).
L06 6 Rdz 18:1 H7200H7200 H0413H0413 H3068H3068 H0436H0436 H4471H4471 H1931H1931 H3427H3427 H6607H6607 H0168H0168 H2527H2527 H3117H3117
L07 7 Rdz 18:1 advise self about Jehovah plain Mamre he abide door covering heat age
L08 8 Rdz 18:1 doradzać siebie o Jahwe zwykły Mamre on przestrzegać drzwi pokrycie ciepło wiek
L09 9 Rdz 18:1 appeared about And the LORD unto him in the plains of Mamre he and he sat door in the tent in the heat of the day
L10 10 Rdz 18:1 pojawił się o A Pan mu na równinach z Mamre on i usiadł drzwi w namiocie w ogniu z dnia
L11 11 Rdz 18:1 vai·ye·Ra 'e·Lav Yah·weh, be·'e·lo·Nei mam·Re; ve·Hu yo·Shev pe·tach- ha·'O·hel ke·Chom hai·Yom.
L12 12 Rdz 18:1 waj je ra e law jhwh(a do naj) Be e lo ne mam re we hu jo szew Pe taH - ha o hel Ke Hom haj jom
L13 13 Rdz 18:1 wayyërä´ ´ëläyw yhwh(´ädönäy) Bü´ëlönê mamrë´ wühû´ yöšëb Pe|taH-hä´öºhel KüHöm hayyôm
L14 14 Rdz 18:1 37/1296 84/5500 80/6220 4/10 4/10 45/1867 14/1071 3/164 6/342 2/13 63/2302
L15 15 Rdz 18:1 And the LORD appeared unto him in the plains of Mamre: and he sat in the tent door in the heat of the day;
L16 16 Rdz 18:1  1 And the LORD <03068> appeared <07200> (08735) unto him in the plains <0436> of Mamre <04471>: and he sat <03427> (08802) in the tent <0168> door <06607> in the heat <02527> of the day <03117>;
L01 1 Rdz 18:2   Rdz 18:2  2 A on podnieść <05375> (08799) oczy <05869> i spojrzał <07200> (08799), a oto, trzy <07969> ludzie <0582> stanął <05324> (08737) przez Niego i kiedy zobaczyłem <07200> (08799) im, pobiegł <07323> (08799) w celu spełnienia <07125> (08800) je z namiotu <0168> drzwi <06607>, i skłonił <07812> (08691) sam ku ziemi < 0776>,                                                                                
L02 2 Rdz 18:2 Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi,
L03 3 Rdz 18:2 וַיִּשָּׂ֤א עֵינָיו֙ וַיַּ֔רְא וְהִנֵּה֙ שְׁלֹשָׁ֣ה אֲנָשִׁ֔ים נִצָּבִ֖ים עָלָ֑יו וַיַּ֗רְא וַיָּ֤רָץ לִקְרָאתָם֙ מִפֶּ֣תַח הָאֹ֔הֶל וַיִּשְׁתַּ֖חוּ אָֽרְצָה׃
L04 4 Rdz 18:2 וַ/יִּשָּׂ֤א עֵינָי/ו֙ וַ/יַּ֔רְא וְ/הִנֵּה֙ שְׁלֹשָׁ֣ה אֲנָשִׁ֔ים נִצָּבִ֖ים עָלָ֑י/ו וַ/יַּ֗רְא וַ/יָּ֤רָץ לִ/קְרָאתָ/ם֙ מִ/פֶּ֣תַח הָ/אֹ֔הֶל וַ/יִּשְׁתַּ֖חוּ אָֽרְצָ/ה׃
L05 5 Rdz 18:2 wai·jis·(Sa) 'e·(Naw) wai·(Jar), we·hin·(Ne) sze·lo·(Sza) 'a·na·(Szim), nic·ca·(Wim) 'a·(Law); wai·(Jar), wai·(Ja)·roc lik·ra·(Tam) mip·(Pe)·tach ha·'(O)·hel, wai·jisz·(Ta)·chu '(A)·re·ca.
L06 6 Rdz 18:2 H5375H5375 H5869H5869 H7200H7200 H2009H2009 H7969H7969 H0376H0376 H5324H5324 H5921H5921 H7200H7200 H7323H7323 H7125H7125 H6607H6607 H0168H0168 H7812H7812 H0776H0776
L07 7 Rdz 18:2 accept affliction advise self behold fork great appointed above advise self break down against  door covering bow down common
L08 8 Rdz 18:2 przyjąć nieszczęście doradzać siebie ujrzeć widelec wielki wyznaczony powyżej doradzać siebie przełamać przed drzwi pokrycie zgnieść wspólny
L09 9 Rdz 18:2 And he lift up his eyes and looked behold and lo three men stood opposite by him and when he saw [them] he ran to meet door them from the tent and bowed himself toward the ground
L10 10 Rdz 18:2 A on podnieść oczy i spojrzał ujrzeć A oto trzy mężczyźni stał naprzeciwko przez niego i gdy zobaczył [Im] pobiegł na spotkanie drzwi je od namiotu i pokłonił się ku ziemi
L11 11 Rdz 18:2 vai·yis·Sa 'ei·Nav vai·Yar, ve·hin·Neh she·lo·Shah 'a·na·Shim, nitz·tza·Vim 'a·Lav; vai·Yar, vai·Ya·rotz lik·ra·Tam mip·Pe·tach ha·'O·hel, vai·yish·Ta·chu 'A·re·tzah.
L12 12 Rdz 18:2 waj jis sa e naw waj jar we hin ne sze lo sza a na szim nic ca wim a law waj jar waj ja roc liq ra tam miP Pe taH ha o hel waj jisz Ta Hu ar ca
L13 13 Rdz 18:2 wayyiSSä´ `ênäyw wayyaºr´ wühinnË šülöšâ ´ánäšîm niccäbîm `äläyw wayyaºr´ wayyäºroc liqrä´täm miPPeºtaH hä´öºhel wayyišTaºHû ´äºrcâ
L14 14 Rdz 18:2 6/650 12/878 38/1296 18/840 13/429 19/2004 1/74 80/5759 39/1296 1/102 3/100 4/164 7/342 1/169 123/2502
L15 15 Rdz 18:2 And he lift up his eyes and looked, and, lo, three men stood by him: and when he saw [them], he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground,
L16 16 Rdz 18:2  2 And he lift up <05375> (08799) his eyes <05869> and looked <07200> (08799), and, lo, three <07969> men <0582> stood <05324> (08737) by him: and when he saw <07200> (08799) them, he ran <07323> (08799) to meet <07125> (08800) them from the tent <0168> door <06607>, and bowed <07812> (08691) himself toward the ground <0776>,
L01 1 Rdz 18:3   Rdz 18:3  3 I rzekł <0559> (08799), My Lord <0136>, jeśli już znalazłem <04672> (08804) rzecz <02580> w twoich oczach <05869>, przejść nie dala <05674> (08799), modlę ci od twego sługi <05650>:                                                                                            
L02 2 Rdz 18:3 rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi!
L03 3 Rdz 18:3 וַיֹּאמַ֑ר אֲדֹנָ֗י אִם־ נָ֨א מָצָ֤אתִי חֵן֙ בְּעֵינֶ֔יךָ אַל־ נָ֥א תַעֲבֹ֖ר מֵעַ֥ל עַבְדֶּֽךָ׃
L04 4 Rdz 18:3 וַ/יֹּאמַ֑ר אֲדֹנָ֗/י אִם־ נָ֨א מָצָ֤אתִי חֵן֙ בְּ/עֵינֶ֔י/ךָ אַל־ נָ֥א תַעֲבֹ֖ר מֵ/עַ֥ל עַבְדֶּֽ/ךָ׃
L05 5 Rdz 18:3 wai·jo·(Mar); 'a·do·(Nai), im- na ma·(Ca)·ti chen be·'e·(Ne)·cha, al- na ta·'a·(Wor) me·'(Al) 'aw·(De)·cha.
L06 6 Rdz 18:3 H0559H0559 H0113H0113 H0518H0518 H4994H4994 H4672H4672 H2580H2580 H5869H5869 H0408H0408 H4994H4994 H5674H5674 H5921H5921 H5650H5650
L07 7 Rdz 18:3 answer lord lo I beseech thee  be able favour affliction nay I beseech thee  alienate above bondage
L08 8 Rdz 18:3 odpowiedź lord lo Błagam Cię móc faworyzować nieszczęście ba Błagam Cię zrazić powyżej niewola
L09 9 Rdz 18:3 And said my lord if now if now I have found favour in thy sight nay please pass not away and I pray thee from thy servant
L10 10 Rdz 18:3 I powiedział: panie jeśli teraz jeśli teraz znalazłem faworyzować w twoich oczach ba proszę przechodzą nie dala i Proszę cię od twego sługi
L11 11 Rdz 18:3 vai·yo·Mar; 'a·do·Nai, im- na ma·Tza·ti chen be·'ei·Nei·cha, al- na ta·'a·Vor me·'Al 'av·De·cha.
L12 12 Rdz 18:3 waj jo mar a do naj im - na ma ca ti Hen Be e ne cha al - na ta a wor me al aw De cha    
L13 13 Rdz 18:3 wayyö´mar ´ádönäy ´im-nä´ mäc亴tî Hën Bü`ênʺkä ´al-nä´ ta`ábör më`al `abDeºkä    
L14 14 Rdz 18:3 98/5298 1/324 11/1068 9/402 8/453 2/69 13/878 3/725 10/402 4/550 81/5759 7/797
L15 15 Rdz 18:3 And said, My Lord, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant:
L16 16 Rdz 18:3  3 And said <0559> (08799), My Lord <0136>, if now I have found <04672> (08804) favour <02580> in thy sight <05869>, pass not away <05674> (08799), I pray thee, from thy servant <05650>:
L01 1 Rdz 18:4   Rdz 18:4  4 Niech trochę <04592> woda <04325>, modlę się <04994>, zostać pobrany <03947> (08714) i umyć <07364> (08798) Twoje stopy <07272>, a siebie na odpoczynek <08172> (08.734 ) pod drzewem <06086>:                                                                                          
L02 2 Rdz 18:4 Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami.
L03 3 Rdz 18:4 יֻקַּֽח־ נָ֣א מְעַט־ מַ֔יִם וְרַחֲצ֖וּ רַגְלֵיכֶ֑ם וְהִֽשָּׁעֲנ֖וּ תַּ֥חַת הָעֵֽץ׃
L04 4 Rdz 18:4 יֻקַּֽח־ נָ֣א מְעַט־ מַ֔יִם וְ/רַחֲצ֖וּ רַגְלֵי/כֶ֑ם וְ/הִֽשָּׁעֲנ֖וּ תַּ֥חַת הָ/עֵֽץ׃
L05 5 Rdz 18:4 juk·kach- na me·'at- (Ma)·jim, we·ra·cha·(Cu) rag·le·(Chem); we·hisz·sza·'a·(Nu) (Ta)·chat ha·'(Ec).
L06 6 Rdz 18:4 H3947H3947 H4994H4994 H4592H4592 H4325H4325 H7364H7364 H7272H7272 H8172H8172 H8478H8478 H6086H6086
L07 7 Rdz 18:4 accept I beseech thee  almost some waste bathe  be able to endure lean Thahash carpenter
L08 8 Rdz 18:4 przyjąć Błagam Cię prawie pewne marnować kąpać być w stanie wytrzymać pochylić się Thahash stolarz
L09 9 Rdz 18:4 be fetched I pray you Let a little water and wash your feet and rest yourselves under under the tree
L10 10 Rdz 18:4 zostać pobrana Proszę was Niech mały woda i umyć Twoje stopy a reszta sami pod pod drzewem
L11 11 Rdz 18:4 yuk·kach- na me·'at- Ma·yim, ve·ra·cha·Tzu rag·lei·Chem; ve·hish·sha·'a·Nu Ta·chat ha·'Etz.
L12 12 Rdz 18:4 juq qaH - na me at - ma jim we ra Ha cu rag le chem we hisz sza a nu Ta Hat ha ec
L13 13 Rdz 18:4 yuqqa|H-nä´ mü`a†-maºyim würaHácû raglêkem wühi|ššä`ánû TaºHat hä`ëc
L14 14 Rdz 18:4 33/964 11/402 1/102 34/579 1/72 2/241 1/22 8/498 22/329
L15 15 Rdz 18:4 Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree:
L16 16 Rdz 18:4  4 Let a little <04592> water <04325>, I pray you <04994>, be fetched <03947> (08714), and wash <07364> (08798) your feet <07272>, and rest yourselves <08172> (08734) under the tree <06086>:
L01 1 Rdz 18:5   Rdz 18:5  5 A ja pobrać <03947> (08799) kąsek <06595> chleba <03899> i pocieszcie <05582> (08798) wasze serca <03820>, po czym <0310> będziecie przekazać <05674> ( 08799): dla związku są dojdziecie <05674> (08804) do <05921> Twój sługa <05650>. A oni odpowiedzieli: <01696> (08765) Tak samo <06213> (08799), a Tyś powiedział: <0559> (08799).                                                                              
L02 2 Rdz 18:5 Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś.
L03 3 Rdz 18:5 וְאֶקְחָ֨ה פַת־ לֶ֜חֶם וְסַעֲד֤וּ לִבְּכֶם֙ אַחַ֣ר תַּעֲבֹ֔רוּ כִּֽי־ עַל־ כֵּ֥ן עֲבַרְתֶּ֖ם עַֽל־ עַבְדְּכֶ֑ם וַיֹּ֣אמְר֔וּ כֵּ֥ן תַּעֲשֶׂ֖ה כַּאֲשֶׁ֥ר דִּבַּֽרְתָּ׃
L04 4 Rdz 18:5 וְ/אֶקְחָ֨ה פַת־ לֶ֜חֶם וְ/סַעֲד֤וּ לִבְּ/כֶם֙ אַחַ֣ר תַּעֲבֹ֔רוּ כִּֽי־ עַל־ כֵּ֥ן עֲבַרְתֶּ֖ם עַֽל־ עַבְדְּ/כֶ֑ם וַ/יֹּ֣אמְר֔וּ כֵּ֥ן תַּעֲשֶׂ֖ה כַּ/אֲשֶׁ֥ר דִּבַּֽרְתָּ׃
L05 5 Rdz 18:5 we·'ek·(Cha) fat- (Le)·chem we·sa·'a·(Du) lib·be·(Chem) 'a·(Char) ta·'a·(Wo)·ru, ki- al- ken 'a·war·(Tem) al- 'aw·de·(Chem); wai·(Jo)·me·(Ru), ken ta·'a·(Se) ka·'a·(Szer) dib·(Bar)·ta.
L06 6 Rdz 18:5 H3947H3947 H6595H6595 H3899H3899 H5582H5582 H3820H3820 H0310H0310 H5674H5674 H3588H3588 H5921H5921 H3651H3651 H5674H5674 H5921H5921 H5650H5650 H0559H0559 H3651H3651 H6213H6213 H0834H0834 H1696H1696
L07 7 Rdz 18:5 accept meat bread comfort care for after that alienate inasmuch above after that alienate above bondage answer after that accomplish after answer
L08 8 Rdz 18:5 przyjąć mięso chleb komfort dbałość o po tym zrazić ponieważ powyżej po tym zrazić powyżej niewola odpowiedź po tym zrealizować po odpowiedź
L09 9 Rdz 18:5 And I will fetch a morsel of bread and comfort ye your hearts after that ye shall pass on for to So for therefore are ye come and your servant as thou hast said So So do you And they said
L10 10 Rdz 18:5 A ja pobrać kąsek chleba i pocieszcie wasze serca po tym będziecie przechodzić na dla do Tak dla związku są dojdziecie i Twój sługa jak żeś powiedział Tak Tak zrobić ty A oni powiedzieli:
L11 11 Rdz 18:5 ve·'ek·Chah fat- Le·chem ve·sa·'a·Du lib·be·Chem 'a·Char ta·'a·Vo·ru, ki- al- ken 'a·var·Tem al- 'av·de·Chem; vai·Yo·me·Ru, ken ta·'a·Seh ka·'a·Sher dib·Bar·ta.
L12 12 Rdz 18:5 we eq Ha fat - le Hem we sa a du liB Be chem a Har Ta a wo ru Ki - al - Ken a war Tem al - aw De chem waj jo me ru Ken Ta a se Ka a szer DiB Bar Ta        
L13 13 Rdz 18:5 wü´eqHâ pat-leºHem wüsa`ádû liBBükem ´aHar Ta`áböºrû Kî|-`al-Kën `ábarTem `a|l-`abDükem wayyöº´mürû Kën Ta`áSè Ka´ášer DiBBaºrTä        
L14 14 Rdz 18:5 34/964 1/15 3/295 1/12 6/592 36/712 5/550 67/4478 82/5759 15/767 6/550 83/5759 8/797 99/5298 16/767 44/2617 97/5499 7/1142
L15 15 Rdz 18:5 And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts; after that ye shall pass on: for therefore are ye come to your servant. And they said, So do, as thou hast said.
L16 16 Rdz 18:5  5 And I will fetch <03947> (08799) a morsel <06595> of bread <03899>, and comfort ye <05582> (08798) your hearts <03820>; after that <0310> ye shall pass on <05674> (08799): for therefore are ye come <05674> (08804) to <05921> your servant <05650>. And they said <01696> (08765), So do <06213> (08799), as thou hast said <0559> (08799).
L01 1 Rdz 18:6   Rdz 18:6  6 Abraham <085> pospieszył <04116> (08762) do namiotu <0168> do Sary <08283>, i powiedział <0559> (08799) Przygotujcie szybko <04116> (08761) trzy <07969> Środki <05429 > cienkiej <05560> posiłek <07058>, ugniatać <03888> (08798) to i sprawdź, <06213> <00> ciasta <05692> w samym sercu <06213> (08798).                                                                                  
L02 2 Rdz 18:6 Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki.
L03 3 Rdz 18:6 וַיְמַהֵ֧ר אַבְרָהָ֛ם הָאֹ֖הֱלָה אֶל־ שָׂרָ֑ה וַיֹּ֗אמֶר מַהֲרִ֞י שְׁלֹ֤שׁ סְאִים֙ קֶ֣מַח סֹ֔לֶת ל֖וּשִׁי וַעֲשִׂ֥י עֻגֽוֹת׃
L04 4 Rdz 18:6 וַ/יְמַהֵ֧ר אַבְרָהָ֛ם הָ/אֹ֖הֱלָ/ה אֶל־ שָׂרָ֑ה וַ/יֹּ֗אמֶר מַהֲרִ֞י שְׁלֹ֤שׁ סְאִים֙ קֶ֣מַח סֹ֔לֶת ל֖וּשִׁי וַ/עֲשִׂ֥י עֻגֽוֹת׃
L05 5 Rdz 18:6 waj·ma·(Her) 'aw·ra·(Ham) ha·'(O)·he·la el- sa·(Ra); wai·(Jo)·mer, ma·ha·(Ri) sze·(Losz) se·'(Im) (Ke)·mach (So)·let, (Lu)·szi wa·'a·(Si) (Got).
L06 6 Rdz 18:6 H4116H4116 H0085H0085 H0168H0168 H0413H0413 H8283H8283 H0559H0559 H4116H4116 H7969H7969 H5429H5429 H7058H7058 H5560H5560 H3888H3888 H6213H6213 H5692H5692
L07 7 Rdz 18:6 be carried headlong Abraham covering about Sarah answer be carried headlong fork measure flour flour knead accomplish cake 
L08 8 Rdz 18:6 być prowadzone na oślep Abraham pokrycie o Sarah odpowiedź być prowadzone na oślep widelec zmierzyć mąka mąka ugniatać zrealizować ciasto
L09 9 Rdz 18:6 hastened And Abraham into the tent to unto Sarah and said Make ready quickly three measures meal of fine knead upon the hearth cakes
L10 10 Rdz 18:6 pospieszył I Abraham do namiotu do do Sary i powiedział: Przygotujcie szybko trzy środki posiłek grzywny ugniatać na palenisku ciastka
L11 11 Rdz 18:6 vay·ma·Her 'av·ra·Ham ha·'O·he·lah el- sa·Rah; vai·Yo·mer, ma·ha·Ri she·Losh se·'Im Ke·mach So·let, Lu·shi va·'a·Si u·Got.
L12 12 Rdz 18:6 wa je ma her aw ra ham ha o he la el - sa ra waj jo mer ma ha ri sze losz se im qe maH so let lu szi wa a si u got
L13 13 Rdz 18:6 wayümahër ´abrähäm hä´öºhélâ ´el-Särâ wayyöº´mer mahárî šülöš sü´îm qeºmaH söºlet lûºšî wa`áSî `ùgôt
L14 14 Rdz 18:6 1/64 11/175 8/342 85/5500 5/38 100/5298 2/64 14/429 1/9 1/15 1/53 1/4 45/2617 1/7
L15 15 Rdz 18:6 And Abraham hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead [it], and make cakes upon the hearth.
L16 16 Rdz 18:6  6 And Abraham <085> hastened <04116> (08762) into the tent <0168> unto Sarah <08283>, and said <0559> (08799), Make ready quickly <04116> (08761) three <07969> measures <05429> of fine <05560> meal <07058>, knead <03888> (08798) it, and make <06213> <00> cakes <05692> upon the hearth <06213> (08798).
L01 1 Rdz 18:7   Rdz 18:7  7 Abraham <085> RAN <07323> (08804) do stada <01241> i fetcht <03947> (08799) cielę <01121> <01241> Oferta <07390> i dobry <02896>, i dał <05414 > (08799) to do młodego człowieka <05288>, a on hasted <04116> (08762) do ubierania <06213> (08800) go.                                                                                      
L02 2 Rdz 18:7 Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził.
L03 3 Rdz 18:7 וְאֶל־ הַבָּקָ֖ר רָ֣ץ אַבְרָהָ֑ם וַיִּקַּ֨ח בֶּן־ בָּקָ֜ר רַ֤ךְ וָטוֹב֙ וַיִּתֵּ֣ן אֶל־ הַנַּ֔עַר וַיְמַהֵ֖ר לַעֲשׂ֥וֹת אֹתֽוֹ׃
L04 4 Rdz 18:7 וְ/אֶל־ הַ/בָּקָ֖ר רָ֣ץ אַבְרָהָ֑ם וַ/יִּקַּ֨ח בֶּן־ בָּקָ֜ר רַ֤ךְ וָ/טוֹב֙ וַ/יִּתֵּ֣ן אֶל־ הַ/נַּ֔עַר וַ/יְמַהֵ֖ר לַ/עֲשׂ֥וֹת אֹתֽ/וֹ׃
L05 5 Rdz 18:7 we·'el- hab·ba·(Kar) rac 'aw·ra·(Ham); wai·jik·(Kach) ben- ba·(Kar) rach wa·tOw wai·jit·(Ten) el- han·(Na)·'ar, waj·ma·(Her) la·'a·(Sot) (To).
L06 6 Rdz 18:7 H0413H0413 H1241H1241 H7323H7323 H0085H0085 H3947H3947 H1121H1121 H1241H1241 H7390H7390 H2896H2896 H5414H5414 H0413H0413 H5288H5288 H4116H4116 H6213H6213 H0853H0853
L07 7 Rdz 18:7 about bull break down Abraham accept afflicted bull faint beautiful add about babe be carried headlong accomplish
L08 8 Rdz 18:7 o byk przełamać Abraham przyjąć dotknięty byk słaby piękny dodać o dziecko być prowadzone na oślep zrealizować
L09 9 Rdz 18:7 to unto the herd ran And Abraham and fetcht afflicted to the herd tender and good and gave to [it] unto a young man and he hasted to dress
L10 10 Rdz 18:7 do do stada prowadził I Abraham i fetcht dotknięty do stada oferta i dobrze i dał do [Ona] do młodego człowieka a on hasted ubierać się
L11 11 Rdz 18:7 ve·'el- hab·ba·Kar ratz 'av·ra·Ham; vai·yik·Kach ben- ba·Kar rach va·tOv vai·yit·Ten el- han·Na·'ar, vay·ma·Her la·'a·Sot o·To.
L12 12 Rdz 18:7 we el - haB Ba qar rac aw ra ham waj jiq qaH Ben - Ba qar rach wa tow waj jiT Ten el - han na ar wa je ma her la a sot o to
L13 13 Rdz 18:7 wü´el-haBBäqär räc ´abrähäm wayyiqqaH Ben-Bäqär rak wä†ôb wayyiTTën ´el-hannaº`ar wayümahër la`áSôt ´ötô
L14 14 Rdz 18:7 86/5500 3/183 2/102 12/175 35/964 87/4921 4/183 1/16 19/561 29/2007 87/5500 2/240 3/64 46/2617 302/11047
L15 15 Rdz 18:7 And Abraham ran unto the herd, and fetcht a calf tender and good, and gave [it] unto a young man; and he hasted to dress it.
L16 16 Rdz 18:7  7 And Abraham <085> ran <07323> (08804) unto the herd <01241>, and fetcht <03947> (08799) a calf <01121> <01241> tender <07390> and good <02896>, and gave <05414> (08799) it unto a young man <05288>; and he hasted <04116> (08762) to dress <06213> (08800) it.
L01 1 Rdz 18:8   Rdz 18:8  8 Wziął <03947> (08799) masła <02529> i mleko <02461>, a łydka <01121> <01241>, który miał ubrany <06213> (08804) i zestaw <05414> (08799) to przed nimi <06440>, a on stał <05975> (08802) przez nich pod drzewem <06086>, a oni jedli <0398> (08799).                                                                                      
L02 2 Rdz 18:8 Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem.
L03 3 Rdz 18:8 וַיִּקַּ֨ח חֶמְאָ֜ה וְחָלָ֗ב וּבֶן־ הַבָּקָר֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וַיִּתֵּ֖ן לִפְנֵיהֶ֑ם וְהֽוּא־ עֹמֵ֧ד עֲלֵיהֶ֛ם תַּ֥חַת הָעֵ֖ץ וַיֹּאכֵֽלוּ׃
L04 4 Rdz 18:8 וַ/יִּקַּ֨ח חֶמְאָ֜ה וְ/חָלָ֗ב וּ/בֶן־ הַ/בָּקָר֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וַ/יִּתֵּ֖ן לִ/פְנֵי/הֶ֑ם וְ/הֽוּא־ עֹמֵ֧ד עֲלֵי/הֶ֛ם תַּ֥חַת הָ/עֵ֖ץ וַ/יֹּאכֵֽלוּ׃
L05 5 Rdz 18:8 wai·jik·(Kach) chem·'(A) we·cha·(Law), u·wen- hab·ba·(Kar) 'a·(Szer) 'a·(Sa), wai·jit·(Ten) lif·ne·(Hem); we·hu- 'o·(Med) 'a·le·(Hem) (Ta)·chat ha·'(Ec) wai·jo·(Che)·lu.
L06 6 Rdz 18:8 H3947H3947 H2529H2529 H2461H2461 H1121H1121 H1241H1241 H0834H0834 H6213H6213 H5414H5414 H6440H6440 H1931H1931 H5975H5975 H5921H5921 H8478H8478 H6086H6086 H0398H0398
L07 7 Rdz 18:8 accept butter cheese afflicted bull after accomplish add accept he abide  above Thahash carpenter burn up
L08 8 Rdz 18:8 przyjąć masło ser dotknięty byk po zrealizować dodać przyjąć on przestrzegać powyżej Thahash stolarz spalić
L09 9 Rdz 18:8 And he took butter and milk afflicted bull which which he had dressed and set [it] before them and he and he stood and under by them under the tree and they did eat
L10 10 Rdz 18:8 Wziął masło i mleko dotknięty byk który który był ubrany i zestaw [Ona] przed nimi a on i stanął i pod przez nich pod drzewem i jedli
L11 11 Rdz 18:8 vai·yik·Kach chem·'Ah ve·cha·Lav, u·ven- hab·ba·Kar 'a·Sher 'a·Sah, vai·yit·Ten lif·nei·Hem; ve·hu- 'o·Med 'a·lei·Hem Ta·chat ha·'Etz vai·yo·Che·lu.
L12 12 Rdz 18:8 waj jiq qaH He ma we Ha law u wen - haB Ba qar a szer a sa waj jiT Ten lif ne hem we hu - o med a le hem Ta Hat ha ec waj jo che lu    
L13 13 Rdz 18:8 wayyiqqaH Hem´â wüHäläb ûben-haBBäqär ´ášer `äSâ wayyiTTën lipnêhem wühû|´-`ömëd `álêhem TaºHat hä`ëc wayyö´këºlû    
L14 14 Rdz 18:8 36/964 1/10 1/44 88/4921 5/183 98/5499 47/2617 30/2007 42/2127 46/1867 1/523 84/5759 9/498 23/329 25/806
L15 15 Rdz 18:8 And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set [it] before them; and he stood by them under the tree, and they did eat.
L16 16 Rdz 18:8  8 And he took <03947> (08799) butter <02529>, and milk <02461>, and the calf <01121> <01241> which he had dressed <06213> (08804), and set <05414> (08799) it before them <06440>; and he stood <05975> (08802) by them under the tree <06086>, and they did eat <0398> (08799).
L01 1 Rdz 18:9   Rdz 18:9  9 A oni odpowiedzieli: <0559> (08799) do niego, gdzie <0346> jest Sarah <08283> żona twoja <0802>? A on rzekł: <0559> (08799) Oto, w namiocie <0168>.                                                                                              
L02 2 Rdz 18:9 Zapytali go: Gdzie jest twoja żona, Sara? - Odpowiedział im: W tym oto namiocie.
L03 3 Rdz 18:9 וַיֹּאמְר֣וּ אֵׅלָׅ֔יׅוׅ אַיֵּ֖ה שָׂרָ֣ה אִשְׁתֶּ֑ךָ וַיֹּ֖אמֶר הִנֵּ֥ה בָאֹֽהֶל׃
L04 4 Rdz 18:9 וַ/יֹּאמְר֣וּ אֵׅלָׅ֔יׅ/וׅ אַיֵּ֖ה שָׂרָ֣ה אִשְׁתֶּ֑/ךָ וַ/יֹּ֖אמֶר הִנֵּ֥ה בָ/אֹֽהֶל׃
L05 5 Rdz 18:9 wai·jo·me·(Ru) 'e·(Law), 'ai·(Je) sa·(Ra) 'isz·(Te)·cha; wai·(Jo)·mer hin·(Ne) wa·'(O)·hel.
L06 6 Rdz 18:9 H0559H0559 H0413H0413 H0346H0346 H8283H8283 H0802H0802 H0559H0559 H2009H2009 H0168H0168
L07 7 Rdz 18:9 answer about where Sarah ess answer behold covering
L08 8 Rdz 18:9 odpowiedź o gdzie Sarah es odpowiedź ujrzeć pokrycie
L09 9 Rdz 18:9 And they said unto unto him Where [is] Sarah ess said There Behold in the tent
L10 10 Rdz 18:9 A oni powiedzieli: do Gdzie mu [Jest] Sarah es powiedział Tam Oto w namiocie
L11 11 Rdz 18:9 vai·yo·me·Ru 'e·Lav, 'ai·Yeh sa·Rah 'ish·Te·cha; vai·Yo·mer hin·Neh va·'O·hel.
L12 12 Rdz 18:9 waj jo me ru e law aj je sa ra isz Te cha waj jo mer hin ne wa o hel
L13 13 Rdz 18:9 wayyö´mürû ´ëläyw ´ayyË Särâ ´išTeºkä wayyöº´mer hinnË bä´öºhel
L14 14 Rdz 18:9 101/5298 88/5500 1/45 6/38 59/781 102/5298 19/840 9/342
L15 15 Rdz 18:9 And they said unto him, Where [is] Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent.
L16 16 Rdz 18:9  9 And they said <0559> (08799) unto him, Where <0346> is Sarah <08283> thy wife <0802>? And he said <0559> (08799), Behold, in the tent <0168>.
L01 1 Rdz 18:10   Rdz 18:10  10 I rzekł: <0559> (08799), będę z pewnością <07725> (08800) powrót <07725> (08799) tobie zgodnie z czasem <06256> z życia <02416>, a oto Sarah <08283> twoja żona <0802> będzie miała syna <01121>. I Sarah <08283> słyszał <08085> (08802) to w namiocie <0168> drzwi <06607>, który stał za nim <0310>.                                                                                  
L02 2 Rdz 18:10 Rzekł mu [jeden z nich]: O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, [które było tuż] za Abrahamem.
L03 3 Rdz 18:10 וַיֹּ֗אמֶר שׁ֣וֹב אָשׁ֤וּב אֵלֶ֙יךָ֙ כָּעֵ֣ת חַיָּ֔ה וְהִנֵּה־ בֵ֖ן לְשָׂרָ֣ה אִשְׁתֶּ֑ךָ וְשָׂרָ֥ה שֹׁמַ֛עַת פֶּ֥תַח הָאֹ֖הֶל וְה֥וּא אַחֲרָֽיו׃
L04 4 Rdz 18:10 וַ/יֹּ֗אמֶר שׁ֣וֹב אָשׁ֤וּב אֵלֶ֙י/ךָ֙ כָּ/עֵ֣ת חַיָּ֔ה וְ/הִנֵּה־ בֵ֖ן לְ/שָׂרָ֣ה אִשְׁתֶּ֑/ךָ וְ/שָׂרָ֥ה שֹׁמַ֛עַת פֶּ֥תַח הָ/אֹ֖הֶל וְ/ה֥וּא אַחֲרָֽי/ו׃
L05 5 Rdz 18:10 wai·(Jo)·mer, (Szow) 'a·(Szuw) 'e·(Le)·cha ka·'(Et) chai·(Ja), we·hin·ne- wen le·sa·(Ra) 'isz·(Te)·cha; we·sa·(Ra) szo·(Ma)·'at (Pe)·tach ha·'(O)·hel we·(Hu) 'a·cha·(Raw).
L06 6 Rdz 18:10 H0559H0559 H7725H7725 H7725H7725 H0413H0413 H6256H6256 H2416H2416 H2009H2009 H1121H1121 H8283H8283 H0802H0802 H8283H8283 H8085H8085 H6607H6607 H0168H0168 H1931H1931 H0310H0310
L07 7 Rdz 18:10 answer break break about after age behold afflicted Sarah ess Sarah attentively door covering he after that
L08 8 Rdz 18:10 odpowiedź złamać złamać o po wiek ujrzeć dotknięty Sarah es Sarah uważnie drzwi pokrycie on po tym
L09 9 Rdz 18:10 And he said I will certainly return to you unto thee according to the time of life and behold shall have a son and lo Sarah thy wife And Sarah heard door [it] in the tent which which [was] behind him
L10 10 Rdz 18:10 A on rzekł: I z pewnością powrót dla ciebie tobie zgodnie z czasem z życia i oto będzie miała syna i lo Sarę twoja żona I Sara słychać drzwi [Ona] w namiocie który co [jest] za nim
L11 11 Rdz 18:10 vai·Yo·mer, Shov 'a·Shuv 'e·Lei·cha ka·'Et chai·Yah, ve·hin·neh- ven le·sa·Rah 'ish·Te·cha; ve·sa·Rah sho·Ma·'at Pe·tach ha·'O·hel ve·Hu 'a·cha·Rav.
L12 12 Rdz 18:10 waj jo mer szow a szuw e le cha Ka et Haj ja we hin ne - wen le sa ra isz Te cha we sa ra szo ma at Pe taH ha o hel we hu a Ha raw
L13 13 Rdz 18:10 wayyöº´mer šôb ´äšûb ´ëlʺkä Kä`ët Hayyâ wühinnË-bën lüSärâ ´išTeºkä wüSärâ šömaº`at PeºtaH hä´öºhel wühû´ ´aHáräyw
L14 14 Rdz 18:10 103/5298 14/1041 15/1041 89/5500 2/294 43/499 20/840 89/4921 7/38 60/781 8/38 10/1154 5/164 10/342 47/1867 37/712
L15 15 Rdz 18:10 And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life; and, lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard [it] in the tent door, which [was] behind him.
L16 16 Rdz 18:10  10 And he said <0559> (08799), I will certainly <07725> (08800) return <07725> (08799) unto thee according to the time <06256> of life <02416>; and, lo, Sarah <08283> thy wife <0802> shall have a son <01121>. And Sarah <08283> heard <08085> (08802) it in the tent <0168> door <06607>, which was behind him <0310>.
L01 1 Rdz 18:11   Rdz 18:11  11 Abraham <085> i Sarah <08283> były stare <02205> i dobrze dotknięty <0935> (08802) w wieku <03117>, a on przestał <02308> (08804) być z Sarą <08283> po sposób <0734> kobiety <0802>.                                                                                            
L02 2 Rdz 18:11 Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom.
L03 3 Rdz 18:11 וְאַבְרָהָ֤ם וְשָׂרָה֙ זְקֵנִ֔ים בָּאִ֖ים בַּיָּמִ֑ים חָדַל֙ לִהְי֣וֹת לְשָׂרָ֔ה אֹ֖רַח כַּנָּשִֽׁים׃
L04 4 Rdz 18:11 וְ/אַבְרָהָ֤ם וְ/שָׂרָה֙ זְקֵנִ֔ים בָּאִ֖ים בַּ/יָּמִ֑ים חָדַל֙ לִ/הְי֣וֹת לְ/שָׂרָ֔ה אֹ֖רַח כַּ/נָּשִֽׁים׃
L05 5 Rdz 18:11 we·'aw·ra·(Ham) we·sa·(Ra) ze·ke·(Nim), ba·'(Im) bai·ja·(Mim); cha·(Dal) lih·(Jot) le·sa·(Ra), '(O)·rach kan·na·(Szim).
L06 6 Rdz 18:11 H0085H0085 H8283H8283 H2205H2205 H0935H0935 H3117H3117 H2308H2308 H1961H1961 H8283H8283 H0734H0734 H0802H0802
L07 7 Rdz 18:11 Abraham Sarah aged abide age cease become Sarah manner ess
L08 8 Rdz 18:11 Abraham Sarah w wieku przestrzegać wiek zaprzestać zostać Sarah sposób es
L09 9 Rdz 18:11 Now Abraham and Sarah [were] old [and] well stricken in age [and] it ceased become to be with Sarah after the manner of women
L10 10 Rdz 18:11 Abraham i Sara [Były] stary [I] w podeszłym w wieku [I] przestał zostać być z Sarą po sposób kobiet
L11 11 Rdz 18:11 ve·'av·ra·Ham ve·sa·Rah ze·ke·Nim, ba·'Im bai·ya·Mim; cha·Dal lih·Yot le·sa·Rah, 'O·rach kan·na·Shim.
L12 12 Rdz 18:11 we aw ra ham we sa ra ze qe nim Ba im Baj ja mim Ha dal lih jot le sa ra o raH Kan na szim
L13 13 Rdz 18:11 wü´abrähäm wüSärâ züqënîm Bä´îm Bayyämîm Hädal lihyôt lüSärâ ´öºraH Kannäšîm
L14 14 Rdz 18:11 13/175 9/38 1/178 38/2550 64/2302 2/57 126/3546 10/38 1/58 61/781
L15 15 Rdz 18:11 Now Abraham and Sarah [were] old [and] well stricken in age; [and] it ceased to be with Sarah after the manner of women.
L16 16 Rdz 18:11  11 Now Abraham <085> and Sarah <08283> were old <02205> and well stricken <0935> (08802) in age <03117>; and it ceased <02308> (08804) to be with Sarah <08283> after the manner <0734> of women <0802>.
L01 1 Rdz 18:12   Rdz 18:12  12 Dlatego Sarah <08283> <06711 śmiał> (08799) w sobie <07130>, mówiąc: <0559> (08800) Po <0310> Ja woskowane lat <01086> (08800) będę miał przyjemność <05730>, moje Pan <0113> jest stary także <02204> (08804)?                                                                                          
L02 2 Rdz 18:12 Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy, i mój mąż starzec?
L03 3 Rdz 18:12 וַתִּצְחַ֥ק שָׂרָ֖ה בְּקִרְבָּ֣הּ לֵאמֹ֑ר אַחֲרֵ֤י בְלֹתִי֙ הָֽיְתָה־ לִּ֣י עֶדְנָ֔ה וַֽאדֹנִ֖י זָקֵֽן׃
L04 4 Rdz 18:12 וַ/תִּצְחַ֥ק שָׂרָ֖ה בְּ/קִרְבָּ֣/הּ לֵ/אמֹ֑ר אַחֲרֵ֤י בְלֹתִ/י֙ הָֽיְתָה־ לִּ֣/י עֶדְנָ֔ה וַֽ/אדֹנִ֖/י זָקֵֽן׃
L05 5 Rdz 18:12 wat·tic·(Chak) sa·(Ra) be·kir·(Ba) le·(Mor); 'a·cha·(Re) we·lo·(Ti) ha·je·ta- li 'ed·(Na), wa·do·(Ni) za·(Ken).
L06 6 Rdz 18:12 H6711H6711 H8283H8283 H7130H7130 H0559H0559 H0310H0310 H1086H1086 H1961H1961 H0000 H5730H5730 H0113H0113 H2204H2204
L07 7 Rdz 18:12 laugh Sarah among answer after that consume become delicate lord aged man
L08 8 Rdz 18:12 śmiać się Sarah wśród odpowiedź po tym konsumować zostać delikatny lord wieku człowiek
L09 9 Rdz 18:12 laughed Therefore Sarah within herself saying After I am waxed old have shall I have pleasure my lord being old also
L10 10 Rdz 18:12 roześmiał Dlatego Sara w sobie powiedzenie Po Jestem woskowane stary mieć będę miał przyjemność panie jest stary także
L11 11 Rdz 18:12 vat·titz·Chak sa·Rah be·kir·Bah le·Mor; 'a·cha·Rei ve·lo·Ti ha·ye·tah- li 'ed·Nah, va·do·Ni za·Ken.
L12 12 Rdz 18:12 waT Tic Haq sa ra Be qir Ba le mor a Ha re we lo ti haj ta - lli ed na wa do ni za qen
L13 13 Rdz 18:12 waTTicHaq Särâ BüqirBäh lë´mör ´aHárê bülötî hä|ytâ-llî `ednâ wa|´dönî zäqën
L14 14 Rdz 18:12 2/13 11/38 1/227 104/5298 38/712 1/15 127/3546 102/6522 1/5 2/324 1/26
L15 15 Rdz 18:12 Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old shall I have pleasure, my lord being old also?
L16 16 Rdz 18:12  12 Therefore Sarah <08283> laughed <06711> (08799) within herself <07130>, saying <0559> (08800), After <0310> I am waxed old <01086> (08800) shall I have pleasure <05730>, my lord <0113> being old also <02204> (08804)?
L01 1 Rdz 18:13   Rdz 18:13  13 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) rzekł do Abrahama: <085> Czemu <04100> zrobił Sarah <08283> śmiech <06711> (08804), mówiąc: <0559> (08800), będę z poręczeniem <0552> niedźwiedź <03205> (08799) dziecko, które <0589> jestem stary <02204> (08804)?                                                                                      
L02 2 Rdz 18:13 Pan rzekł do Abrahama: Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam?
L03 3 Rdz 18:13 וַיֹּ֥אמֶר יְהוָ֖ה אֶל־ אַבְרָהָ֑ם לָ֣מָּה זֶּה֩ צָחֲקָ֨ה שָׂרָ֜ה לֵאמֹ֗ר הַאַ֥ף אֻמְנָ֛ם אֵלֵ֖ד וַאֲנִ֥י זָקַֽנְתִּי׃
L04 4 Rdz 18:13 וַ/יֹּ֥אמֶר יְהוָ֖ה אֶל־ אַבְרָהָ֑ם לָ֣/מָּה זֶּה֩ צָחֲקָ֨ה שָׂרָ֜ה לֵ/אמֹ֗ר הַ/אַ֥ף אֻמְנָ֛ם אֵלֵ֖ד וַ/אֲנִ֥י זָקַֽנְתִּי׃
L05 5 Rdz 18:13 wai·(Jo)·mer (Jah)·we el- 'aw·ra·(Ham); (Lam)·ma ze ca·cha·(Ka) sa·(Ra) le·(Mor), ha·'(Af) 'um·(Nam) 'e·(Led) wa·'a·(Ni) za·(Kan)·ti.
L06 6 Rdz 18:13 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H0085H0085 H4100H4100 H2088H2088 H6711H6711 H8283H8283 H0559H0559 H0637H0637 H0552H0552 H3205H3205 H0589H0589 H2204H2204
L07 7 Rdz 18:13 answer Jehovah about Abraham how long he laugh Sarah answer yet indeed bear I aged man
L08 8 Rdz 18:13 odpowiedź Jahwe o Abraham jak długo on śmiać się Sarah odpowiedź jeszcze rzeczywiście ponosić Ja wieku człowiek
L09 9 Rdz 18:13 said And the LORD to unto Abraham Wherefore he laugh did Sarah saying yet Shall I of a surety bear a child which am old
L10 10 Rdz 18:13 powiedział A Pan do rzekł do Abrahama: Po czym on śmiać się Sarah nie powiedzenie jeszcze Czy mam z poręczeniem ponosić dziecko, które jestem stary
L11 11 Rdz 18:13 vai·Yo·mer Yah·weh el- 'av·ra·Ham; Lam·mah zeh tza·cha·Kah sa·Rah le·Mor, ha·'Af 'um·Nam 'e·Led va·'a·Ni za·Kan·ti.
L12 12 Rdz 18:13 waj jo mer jhwh(a do naj) el - aw ra ham lam ma zze ca Ha qa sa ra le mor ha af um nam e led wa a ni za qan Ti  
L13 13 Rdz 18:13 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-´abrähäm läºmmâ zzè cäHáqâ Särâ lë´mör ha´ap ´umnäm ´ëlëd wa´ánî zäqaºnTî  
L14 14 Rdz 18:13 105/5298 81/6220 90/5500 14/175 11/744 13/1176 3/13 12/38 106/5298 2/134 1/5 91/494 8/874 2/26
L15 15 Rdz 18:13 And the LORD said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old?
L16 16 Rdz 18:13  13 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Abraham <085>, Wherefore <04100> did Sarah <08283> laugh <06711> (08804), saying <0559> (08800), Shall I of a surety <0552> bear <03205> (08799) a child, which <0589> am old <02204> (08804)?
L01 1 Rdz 18:14   Rdz 18:14  14 Czy <06381> <00> żadnej rzeczy <01697> zbyt mocno <06381> (08735) dla Pana <03068>? W tym czasie mianowany <04150> wrócę <07725> (08799) do ciebie, w zależności od czasu <06256> z życia <02416>, a Sara <08283> będzie miała syna <01121>.                                                                                      
L02 2 Rdz 18:14 Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, i Sara będzie miała syna.
L03 3 Rdz 18:14 הֲיִפָּלֵ֥א מֵיְהוָ֖ה דָּבָ֑ר לַמּוֹעֵ֞ד אָשׁ֥וּב אֵלֶ֛יךָ כָּעֵ֥ת חַיָּ֖ה וּלְשָׂרָ֥ה בֵֽן׃
L04 4 Rdz 18:14 הֲ/יִפָּלֵ֥א מֵ/יְהוָ֖ה דָּבָ֑ר לַ/מּוֹעֵ֞ד אָשׁ֥וּב אֵלֶ֛י/ךָ כָּ/עֵ֥ת חַיָּ֖ה וּ/לְ/שָׂרָ֥ה בֵֽן׃
L05 5 Rdz 18:14 ha·jip·pa·(Le) (Jah)·we da·(War); lam·mo·'(Ed) 'a·(Szuw) 'e·(Le)·cha ka·'(Et) chai·(Ja) u·le·sa·(Ra) (Wen).
L06 6 Rdz 18:14 H6381H6381 H3068H3068 H1697H1697 H4150H4150 H7725H7725 H0413H0413 H6256H6256 H2416H2416 H8283H8283 H1121H1121
L07 7 Rdz 18:14 accomplish Jehovah act appointment break about after age Sarah afflicted
L08 8 Rdz 18:14 zrealizować Jahwe działać powołanie złamać o po wiek Sarah dotknięty
L09 9 Rdz 18:14 too hard Jehovah any thing time I will return about unto thee according to the time of life and Sarah shall have a son
L10 10 Rdz 18:14 zbyt mocno Jehowa żadnej rzeczy czas Wrócę o tobie zgodnie z czasem z życia i Sara będzie miała syna
L11 11 Rdz 18:14 ha·yip·pa·Le Yah·weh da·Var; lam·mo·'Ed 'a·Shuv 'e·Lei·cha ka·'Et chai·Yah u·le·sa·Rah Ven.
L12 12 Rdz 18:14 ha jiP Pa le mjhwh(me do naj) Da war lam mo ed a szuw e le cha Ka et Haj ja u le sa ra wen
L13 13 Rdz 18:14 háyiPPälë´ myhwh(më´dönäy) Däbär lammô`ëd ´äšûb ´ëlʺkä Kä`ët Hayyâ ûlüSärâ bën
L14 14 Rdz 18:14 1/71 82/6220 6/1428 3/223 16/1041 91/5500 3/294 44/499 13/38 90/4921
L15 15 Rdz 18:14 Is any thing too hard for the LORD? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son.
L16 16 Rdz 18:14  14 Is <06381> <00> any thing <01697> too hard <06381> (08735) for the LORD <03068>? At the time appointed <04150> I will return <07725> (08799) unto thee, according to the time <06256> of life <02416>, and Sarah <08283> shall have a son <01121>.
L01 1 Rdz 18:15   Rdz 18:15  15 Wtedy Sara <08283> <03584 odmawia> (08762), mówiąc: <0559> (08800), śmiałem się <06711> Niewłaściwa 08804); dla bała <03372> (08804). A on rzekł: <0559> (08799) Wcale <03808>, ale żeś Ty śmiać <06711> (08804).                                                                                        
L02 2 Rdz 18:15 Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: Wcale się nie śmiałam - bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział: Nie. Śmiałaś się!
L03 3 Rdz 18:15 וַתְּכַחֵ֨שׁ שָׂרָ֧ה ׀ לֵאמֹ֛ר לֹ֥א צָחַ֖קְתִּי כִּ֣י ׀ יָרֵ֑אָה וַיֹּ֥אמֶר ׀ לֹ֖א כִּ֥י צָחָֽקְתְּ׃
L04 4 Rdz 18:15 וַ/תְּכַחֵ֨שׁ שָׂרָ֧ה ׀ לֵ/אמֹ֛ר לֹ֥א צָחַ֖קְתִּי כִּ֣י ׀ יָרֵ֑אָה וַ/יֹּ֥אמֶר ׀ לֹ֖א כִּ֥י צָחָֽקְתְּ׃
L05 5 Rdz 18:15 wat·te·cha·(Chesz) sa·(Ra) le·(Mor) lo ca·(Chak)·ti ki ja·(Re)·'a; wai·(Jo)·mer lo ki ca·(Cha)·ket.
L06 6 Rdz 18:15 H3584H3584 H8283H8283 H0559H0559 H3808H3808 H6711H6711 H3588H3588 H3372H3372 H0559H0559 H3808H3808 H3588H3588 H6711H6711
L07 7 Rdz 18:15 deceive Sarah answer before laugh inasmuch affright answer before inasmuch laugh
L08 8 Rdz 18:15 oszukać Sarah odpowiedź przed śmiać się ponieważ affright odpowiedź przed ponieważ śmiać się
L09 9 Rdz 18:15 denied Then Sarah saying Nay I laughed for not for she was afraid And he said No did but thou didst laugh
L10 10 Rdz 18:15 odmawia Wtedy Sara powiedzenie Ba Śmiałem dla nie dla bała A on rzekł: Nie nie ale żeś Ty śmiechu
L11 11 Rdz 18:15 vat·te·cha·Chesh sa·Rah le·Mor lo tza·Chak·ti ki ya·Re·'ah; vai·Yo·mer lo ki tza·Cha·ket.
L12 12 Rdz 18:15 waT Te cha Hesz sa ra le mor lo ca Haq Ti Ki ja re a waj jo mer lo Ki ca HaqT
L13 13 Rdz 18:15 waTTükaHëš Särâ lë´mör lö´ cäHaºqTî yär뺴â wayyöº´mer lö´ cäHäqT
L14 14 Rdz 18:15 1/22 14/38 107/5298 46/5164 4/13 68/4478 3/328 108/5298 47/5164 69/4478 5/13
L15 15 Rdz 18:15 Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was afraid. And he said, Nay; but thou didst laugh.
L16 16 Rdz 18:15  15 Then Sarah <08283> denied <03584> (08762), saying <0559> (08800), I laughed <06711> (08804) not; for she was afraid <03372> (08804). And he said <0559> (08799), Nay <03808>; but thou didst laugh <06711> (08804).
L01 1 Rdz 18:16   Rdz 18:16  16 A mężowie <0582> wstał <06965> (08799) stamtąd i spojrzał <08259> (08686) w kierunku <06440> Sodoma <05467>: i Abraham <085> poszedł <01980> (08802) z nich przynieść im na drodze <07971> (08763).                                                                                          
L02 2 Rdz 18:16 Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić,
L03 3 Rdz 18:16 וַיָּקֻ֤מוּ מִשָּׁם֙ הָֽאֲנָשִׁ֔ים וַיַּשְׁקִ֖פוּ עַל־ פְּנֵ֣י סְדֹ֑ם וְאַ֨בְרָהָ֔ם הֹלֵ֥ךְ עִמָּ֖ם לְשַׁלְּחָֽם׃
L04 4 Rdz 18:16 וַ/יָּקֻ֤מוּ מִ/שָּׁם֙ הָֽ/אֲנָשִׁ֔ים וַ/יַּשְׁקִ֖פוּ עַל־ פְּנֵ֣י סְדֹ֑ם וְ/אַ֨בְרָהָ֔ם הֹלֵ֥ךְ עִמָּ֖/ם לְ/שַׁלְּחָֽ/ם׃
L05 5 Rdz 18:16 wai·ja·(Ku)·mu misz·(Szam) ha·'a·na·(Szim), wai·jasz·(Ki)·fu al- pe·(Ne) se·(Dom); we·'(Aw)·ra·(Ham), ho·(Lech) 'im·(Mam) le·szal·le·(Cham).
L06 6 Rdz 18:16 H6965H6965 H8033H8033 H0582H0582 H8259H8259 H5921H5921 H6440H6440 H5467H5467 H0085H0085 H1980H1980 H5973H5973 H7971H7971
L07 7 Rdz 18:16 abide in it another appear above accept Sodom Abraham along accompanying forsake
L08 8 Rdz 18:16 przestrzegać w tym inny pojawić się powyżej przyjąć Sodoma Abraham wzdłuż towarzyszący zapierać się
L09 9 Rdz 18:16 rose up there And the men from thence and looked and toward Sodom and Abraham went them with them to bring them on the way
L10 10 Rdz 18:16 wstał tam A ludzie stamtąd i spojrzał i ku Sodoma i Abraham udał się im z nimi w celu dostosowania ich w drodze
L11 11 Rdz 18:16 vai·ya·Ku·mu mish·Sham ha·'a·na·Shim, vai·yash·Ki·fu al- pe·Nei se·Dom; ve·'Av·ra·Ham, ho·Lech 'im·Mam le·shal·le·Cham.
L12 12 Rdz 18:16 waj ja qu mu misz szam ha a na szim waj jasz qi fu al - Pe ne se dom we aw ra ham ho lech im mam le szal le Ham
L13 13 Rdz 18:16 wayyäquºmû miššäm hä|´ánäšîm wayyašqiºpû `al-Pünê südöm wü´aºbrähäm hölëk `immäm lüšallüHäm
L14 14 Rdz 18:16 10/627 23/832 8/222 1/22 85/5759 43/2127 13/39 15/175 27/1542 4/1043 9/847
L15 15 Rdz 18:16 And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way.
L16 16 Rdz 18:16  16 And the men <0582> rose up <06965> (08799) from thence, and looked <08259> (08686) toward <06440> Sodom <05467>: and Abraham <085> went <01980> (08802) with them to bring them on the way <07971> (08763).
L01 1 Rdz 18:17   Rdz 18:17  17 A Pan <03068> powiedział <0559> (08804), mam ukrywać <03680> (08764) od Abrahama <085>, że rzeczą, która <0834> ja <06213> (08802);                                                                                                
L02 2 Rdz 18:17 a Pan mówił sobie: czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić?
L03 3 Rdz 18:17 וַֽיהֹוָ֖ה אָמָ֑ר הַֽמְכַסֶּ֤ה אֲנִי֙ מֵֽאַבְרָהָ֔ם אֲשֶׁ֖ר אֲנִ֥י עֹשֶֽׂה׃
L04 4 Rdz 18:17 וַֽ/יהֹוָ֖ה אָמָ֑ר הַֽ/מְכַסֶּ֤ה אֲנִי֙ מֵֽ/אַבְרָהָ֔ם אֲשֶׁ֖ר אֲנִ֥י עֹשֶֽׂה׃
L05 5 Rdz 18:17 (Jah)·we 'a·(Mar); ham·chas·(Se) 'a·(Ni) me·'aw·ra·(Ham), 'a·(Szer) 'a·(Ni) 'o·(Se).
L06 6 Rdz 18:17 H3068H3068 H0559H0559 H3680H3680 H0589H0589 H0085H0085 H0834H0834 H0589H0589 H6213H6213
L07 7 Rdz 18:17 Jehovah answer clad self I Abraham after I accomplish
L08 8 Rdz 18:17 Jahwe odpowiedź platerowane siebie Ja Abraham po Ja zrealizować
L09 9 Rdz 18:17 And the LORD said Shall I hide I from Abraham that thing which I am I do
L10 10 Rdz 18:17 A Pan powiedział Będę ukrywać Ja od Abrahama że rzeczą, która Jestem Ja
L11 11 Rdz 18:17 Yah·weh 'a·Mar; ham·chas·Seh 'a·Ni me·'av·ra·Ham, 'a·Sher 'a·Ni 'o·Seh.
L12 12 Rdz 18:17 wjhwh(wa do naj) a mar ha me chas se a ni me aw ra ham a szer a ni o se
L13 13 Rdz 18:17 wyhwh(wa|´dönäy) ´ämär ha|mükassè ´ánî më|´abrähäm ´ášer ´ánî `öSè
L14 14 Rdz 18:17 83/6220 109/5298 4/151 9/874 16/175 99/5499 10/874 48/2617
L15 15 Rdz 18:17 And the LORD said, Shall I hide from Abraham that thing which I do;
L16 16 Rdz 18:17  17 And the LORD <03068> said <0559> (08804), Shall I hide <03680> (08764) from Abraham <085> that thing which <0834> I do <06213> (08802);
L01 1 Rdz 18:18   Rdz 18:18  18 Widząc, że Abraham <085> winien stać się wielkim <01419> i potężny <06099> naród <01471>, a wszystkie narody <01471> z ziemi <0776> będzie błogosławiony <01288> (08738) w nim?                                                                                            
L02 2 Rdz 18:18 Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi.
L03 3 Rdz 18:18 וְאַ֨בְרָהָ֔ם הָי֧וֹ יִֽהְיֶ֛ה לְג֥וֹי גָּד֖וֹל וְעָצ֑וּם וְנִ֨בְרְכוּ ב֔וֹ כֹּ֖ל גּוֹיֵ֥י הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Rdz 18:18 וְ/אַ֨בְרָהָ֔ם הָי֧וֹ יִֽהְיֶ֛ה לְ/ג֥וֹי גָּד֖וֹל וְ/עָצ֑וּם וְ/נִ֨בְרְכוּ ב֔/וֹ כֹּ֖ל גּוֹיֵ֥י הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Rdz 18:18 we·'(Aw)·ra·(Ham), ha·(Jo) jih·(Je) le·(Goj) ga·(Dol) we·'a·(Cum); we·(Niw)·re·chu wo, kol go·(Je) ha·'(A)·rec.
L06 6 Rdz 18:18 H0085H0085 H1961H1961 H1961H1961 H1471H1471 H1419H1419 H6099H6099 H1288H1288 H0000 H3605H3605 H1471H1471 H0776H0776
L07 7 Rdz 18:18 Abraham become become Gentile aloud feeble abundantly all manner Gentile common
L08 8 Rdz 18:18 Abraham zostać zostać Gentile głośno słaby obfitości wszelkiego rodzaju Gentile wspólny
L09 9 Rdz 18:18 Seeing that Abraham will surely become nation shall surely become a great and mighty shall be blessed all and all the nations of the earth
L10 10 Rdz 18:18 Widząc, że Abraham na pewno zostać naród winien stać się wielkim i potężny będzie błogosławiony wszystko i wszystkie narody ziemi
L11 11 Rdz 18:18 ve·'Av·ra·Ham, ha·Yo yih·Yeh le·Goy ga·Dol ve·'a·Tzum; ve·Niv·re·chu vo, kol go·Yei ha·'A·retz.
L12 12 Rdz 18:18 we aw ra ham ha jo jih je le goj Ga dol we a cum we niw re chu wo Kol Go je ha a rec
L13 13 Rdz 18:18 wü´aºbrähäm häyô yi|hyè lügôy Gädôl wü`äcûm wünìºbrükû Köl Gôyê hä´äºrec
L14 14 Rdz 18:18 17/175 128/3546 129/3546 16/555 13/527 1/31 17/330 103/6522 160/5415 17/555 124/2502
L15 15 Rdz 18:18 Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?
L16 16 Rdz 18:18  18 Seeing that Abraham <085> shall surely become a great <01419> and mighty <06099> nation <01471>, and all the nations <01471> of the earth <0776> shall be blessed <01288> (08738) in him?
L01 1 Rdz 18:19   Rdz 18:19  19 Gdyż wiem <03045> (08804) mu,, że <0834> rozkaże <06680> (08762) jego dzieci <01121> i jego rodzina <01004> po nim <0310>, a są oni zobowiązani do <08104> (08804) sposób <01870> Pana <03068> zrobić <06213> (08800) Sprawiedliwość <06666> i sąd <04941>, że Pan <03068> może przynieść <0935> (08687) dla Abrahama < 085> to, co on wyrzekł <01696> (08765) od niego.                                                                            
L02 2 Rdz 18:19 Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi.
L03 3 Rdz 18:19 כִּ֣י יְדַעְתִּ֗יו לְמַעַן֩ אֲשֶׁ֨ר יְצַוֶּ֜ה אֶת־ בָּנָ֤יו וְאֶת־ בֵּיתוֹ֙ אַחֲרָ֔יו וְשָֽׁמְרוּ֙ דֶּ֣רֶךְ יְהוָ֔ה לַעֲשׂ֥וֹת צְדָקָ֖ה וּמִשְׁפָּ֑ט לְמַ֗עַן הָבִ֤יא יְהוָה֙ עַל־ אַבְרָהָ֔ם אֵ֥ת אֲשֶׁר־ דִּבֶּ֖ר עָלָֽיו׃
L04 4 Rdz 18:19 כִּ֣י יְדַעְתִּ֗י/ו לְמַעַן֩ אֲשֶׁ֨ר יְצַוֶּ֜ה אֶת־ בָּנָ֤י/ו וְ/אֶת־ בֵּית/וֹ֙ אַחֲרָ֔י/ו וְ/שָֽׁמְרוּ֙ דֶּ֣רֶךְ יְהוָ֔ה לַ/עֲשׂ֥וֹת צְדָקָ֖ה וּ/מִשְׁפָּ֑ט לְמַ֗עַן הָבִ֤יא יְהוָה֙ עַל־ אַבְרָהָ֔ם אֵ֥ת אֲשֶׁר־ דִּבֶּ֖ר עָלָֽי/ו׃
L05 5 Rdz 18:19 ki je·da'·(Tiw), le·ma·'(An) 'a·(Szer) je·caw·(We) et- ba·(Naw) we·'(Et) be·(To) 'a·cha·(Raw), we·sza·me·(Ru) (De)·rech (Jah)·we, la·'a·(Sot) ce·da·(Ka) u·misz·(Pat); le·(Ma)·'an, ha·(Wi) (Jah)·we al- 'aw·ra·(Ham), 'et a·(Szer)- dib·(Ber) 'a·(Law).
L06 6 Rdz 18:19 H3588H3588 H3045H3045 H4616H4616 H0834H0834 H6680H6680 H0853H0853 H1121H1121 H0853H0853 H1004H1004 H0310H0310 H8104H8104 H1870H1870 H3068H3068 H6213H6213 H6666H6666 H4941H4941 H4616H4616 H0935H0935 H3068H3068 H5921H5921 H0085H0085 H0853H0853 H0834H0834 H1696H1696 H5921H5921
L07 7 Rdz 18:19 inasmuch acknowledge because of after appoint afflicted court after that beward along Jehovah accomplish justice adversary because of abide Jehovah above Abraham after answer above
L08 8 Rdz 18:19 ponieważ przyznać z powodu po powołać dotknięty sąd po tym beward wzdłuż Jahwe zrealizować sprawiedliwość przeciwnik z powodu przestrzegać Jahwe powyżej Abraham po odpowiedź powyżej
L09 9 Rdz 18:19 for For I know so him that he will command his children and his household after him and they shall keep the way of the LORD to do justice and judgment so may bring that the LORD about upon Abraham what that which he hath spoken about
L10 10 Rdz 18:19 dla Bo wiem tak go, że rozkaże jego dzieci i jego rodzina po nim i będą trzymać sposób Pana zrobić sprawiedliwość i wyrok tak może przynieść że Pan o Abrahama co to, co on wyrzekł o
L11 11 Rdz 18:19 ki ye·da'·Tiv, le·ma·'An 'a·Sher ye·tzav·Veh et- ba·Nav ve·'Et bei·To 'a·cha·Rav, ve·sha·me·Ru De·rech Yah·weh, la·'a·Sot tze·da·Kah u·mish·Pat; le·Ma·'an, ha·Vi Yah·weh al- 'av·ra·Ham, 'et a·Sher- dib·Ber 'a·Lav.
L12 12 Rdz 18:19 Ki je da Tiw le ma an a szer je caw we et - Ba naw we et - Be to a Ha raw we szam ru De rech jhwh(a do naj) la a sot ce da qa u misz Pat le ma an ha wi jhwh(a do naj) al - aw ra ham et a szer - DiB Ber a law
L13 13 Rdz 18:19 yüda`Tîw lüma`an ´ášer yücawwè ´et-Bänäyw wü´et-Bêtô ´aHáräyw wüšä|mrû Deºrek yhwh(´ädönäy) la`áSôt cüdäqâ ûmišPä† lümaº`an häbî´ yhwh(´ädönäy) `al-´abrähäm ´ët ´ášer-DiBBer `äläyw
L14 14 Rdz 18:19 70/4478 15/934 2/272 100/5499 9/491 303/11047 91/4921 304/11047 15/2052 39/712 6/468 4/700 84/6220 49/2617 2/155 1/419 3/272 39/2550 85/6220 86/5759 18/175 305/11047 101/5499 8/1142 87/5759
L15 15 Rdz 18:19 For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the LORD, to do justice and judgment; that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.
L16 16 Rdz 18:19  19 For I know <03045> (08804) him,, that <0834> he will command <06680> (08762) his children <01121> and his household <01004> after him <0310>, and they shall keep <08104> (08804) the way <01870> of the LORD <03068>, to do <06213> (08800) justice <06666> and judgment <04941>; that the LORD <03068> may bring <0935> (08687) upon Abraham <085> that which he hath spoken <01696> (08765) of him.
L01 1 Rdz 18:20   Rdz 18:20  20 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799), bo krzyk <02201> Sodomy <05467> i Gomora <06017> jest super <07227>, a ponieważ ich grzech <02403> jest bardzo <03966> bolesna <03513> (08804);                                                                                            
L02 2 Rdz 18:20 Po czym Pan rzekł: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie.
L03 3 Rdz 18:20 וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה זַעֲקַ֛ת סְדֹ֥ם וַעֲמֹרָ֖ה כִּי־ רָ֑בָּה וְחַ֨טָּאתָ֔ם כִּ֥י כָבְדָ֖ה מְאֹֽד׃
L04 4 Rdz 18:20 וַ/יֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה זַעֲקַ֛ת סְדֹ֥ם וַ/עֲמֹרָ֖ה כִּי־ רָ֑בָּה וְ/חַ֨טָּאתָ֔/ם כִּ֥י כָבְדָ֖ה מְאֹֽד׃
L05 5 Rdz 18:20 wai·(Jo)·mer (Jah)·we, za·'a·(Kat) se·(Dom) wa·'a·mo·(Ra) ki- (Rab)·ba; we·(Chat)·ta·(Tam), ki cha·we·(Da) me·'(Od).
L06 6 Rdz 18:20 H0559H0559 H3068H3068 H2201H2201 H5467H5467 H6017H6017 H3588H3588 H7227H7227 H2403H2403 H3588H3588 H3513H3513 H3966H3966
L07 7 Rdz 18:20 answer Jehovah cry Sodom Gomorrah inasmuch in abundance punishment  inasmuch abounding with diligently
L08 8 Rdz 18:20 odpowiedź Jahwe płakać Sodoma Gomora ponieważ w obfitości kara ponieważ obfitujący w pilnie
L09 9 Rdz 18:20 said And the LORD Because the cry of Sodom and Gomorrah is indeed is great and because their sin is indeed grievous is very
L10 10 Rdz 18:20 powiedział A Pan Bo krzyk Sodomy i Gomora jest rzeczywiście jest super i dlatego, że ich grzech jest rzeczywiście ciężki jest bardzo
L11 11 Rdz 18:20 vai·Yo·mer Yah·weh, za·'a·Kat se·Dom va·'a·mo·Rah ki- Rab·bah; ve·Chat·ta·Tam, ki cha·ve·Dah me·'Od.
L12 12 Rdz 18:20 waj jo mer jhwh(a do naj) za a qat se dom wa a mo ra Ki - raB Ba we Hat ta tam Ki chaw da me od
L13 13 Rdz 18:20 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) za`áqat südöm wa`ámörâ Kî-räºBBâ wüHaº††ä´täm käbdâ mü´öd
L14 14 Rdz 18:20 110/5298 86/6220 1/19 14/39 7/19 71/4478 4/462 2/289 72/4478 2/114 16/300
L15 15 Rdz 18:20 And the LORD said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous;
L16 16 Rdz 18:20  20 And the LORD <03068> said <0559> (08799), Because the cry <02201> of Sodom <05467> and Gomorrah <06017> is great <07227>, and because their sin <02403> is very <03966> grievous <03513> (08804);
L01 1 Rdz 18:21   Rdz 18:21  21 I pójdą w dół <03381> (08799) teraz i zobacz <07200> (08799) czy zrobili <06213> (08804) łącznie <03617> zgodnie z okrzykiem <06818> o tym, który przyszedł <0935 > (08802) do mnie, a jeśli nie, będę wiedział <03045> (08799).                                                                                        
L02 2 Rdz 18:21 Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się.
L03 3 Rdz 18:21 אֵֽרֲדָה־ נָּ֣א וְאֶרְאֶ֔ה הַכְּצַעֲקָתָ֛הּ הַבָּ֥אָה אֵלַ֖י עָשׂ֣וּ ׀ כָּלָ֑ה וְאִם־ לֹ֖א אֵדָֽעָה׃
L04 4 Rdz 18:21 אֵֽרֲדָה־ נָּ֣א וְ/אֶרְאֶ֔ה הַ/כְּ/צַעֲקָתָ֛/הּ הַ/בָּ֥אָה אֵלַ֖/י עָשׂ֣וּ ׀ כָּלָ֑ה וְ/אִם־ לֹ֖א אֵדָֽעָה׃
L05 5 Rdz 18:21 e·ra·da- na we·'er·'(E), hak·ke·ca·'a·ka·(Ta) hab·(Ba)·'a 'e·(Lai) 'a·(Su) ka·(La); we·'im- lo 'e·(Da)·'a.
L06 6 Rdz 18:21 H3381H3381 H4994H4994 H7200H7200 H6818H6818 H0935H0935 H0413H0413 H6213H6213 H3617H3617 H0518H0518 H3808H3808 H3045H3045
L07 7 Rdz 18:21 descend I beseech thee  advise self cry abide about accomplish altogether lo before acknowledge
L08 8 Rdz 18:21 schodzić Błagam Cię doradzać siebie płakać przestrzegać o zrealizować całkowicie lo przed przyznać
L09 9 Rdz 18:21 I will go down now now and see according to the cry of it which is come about whether they have done altogether and if not unto me and if not I will know
L10 10 Rdz 18:21 Pójdę w dół teraz teraz i zobacz zgodnie z okrzykiem z tego co się o czy zrobili całkowicie i jeśli nie do mnie i jeśli nie będę wiedział
L11 11 Rdz 18:21 e·ra·dah- na ve·'er·'Eh, hak·ke·tza·'a·ka·Tah hab·Ba·'ah 'e·Lai 'a·Su ka·Lah; ve·'im- lo 'e·Da·'ah.
L12 12 Rdz 18:21 e ra da - nna we e re haK Ke ca a qa ta haB Ba a e laj a su Ka la we im - lo e da a    
L13 13 Rdz 18:21 ´ë|rádâ-nnä´ wü´er´è haKKüca`áqätäh haBB亴⠴ëlay `äSû Kälâ wü´im-lö´ ´ëdäº`â    
L14 14 Rdz 18:21 5/378 12/402 40/1296 1/21 40/2550 92/5500 50/2617 1/21 12/1068 48/5164 16/934
L15 15 Rdz 18:21 I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me; and if not, I will know.
L16 16 Rdz 18:21  21 I will go down <03381> (08799) now, and see <07200> (08799) whether they have done <06213> (08804) altogether <03617> according to the cry <06818> of it, which is come <0935> (08802) unto me; and if not, I will know <03045> (08799).
L01 1 Rdz 18:22   Rdz 18:22  22 A mężowie <0582> odwrócili twarze <06437> (08799) stamtąd i udał <03212> (08799) w kierunku Sodomy <05467>: ale Abraham <085> stanął <05975> (08802) jeszcze <05750> przed <06440> Pan <03068>.                                                                                          
L02 2 Rdz 18:22 Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem.
L03 3 Rdz 18:22 וַיִּפְנ֤וּ מִשָּׁם֙ הָֽאֲנָשִׁ֔ים וַיֵּלְכ֖וּ סְדֹ֑מָה וְאַ֨בְרָהָ֔ם עוֹדֶ֥נּוּ עֹמֵ֖ד לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃
L04 4 Rdz 18:22 וַ/יִּפְנ֤וּ מִ/שָּׁם֙ הָֽ/אֲנָשִׁ֔ים וַ/יֵּלְכ֖וּ סְדֹ֑מָ/ה וְ/אַ֨בְרָהָ֔ם עוֹדֶ֥/נּוּ עֹמֵ֖ד לִ/פְנֵ֥י יְהוָֽה׃
L05 5 Rdz 18:22 wai·jif·(Nu) misz·(Szam) ha·'a·na·(Szim), wai·je·le·(Chu) se·(Do)·ma; we·'(Aw)·ra·(Ham), (Den)·nu 'o·(Med) lif·(Ne) (Jah)·we.
L06 6 Rdz 18:22 H6437H6437 H8033H8033 H0376H0376 H1980H1980 H5467H5467 H0085H0085 H5750H5750 H5975H5975 H6440H6440 H3068H3068
L07 7 Rdz 18:22 appear in it great along Sodom Abraham again abide  accept Jehovah
L08 8 Rdz 18:22 pojawić się w tym wielki wzdłuż Sodoma Abraham ponownie przestrzegać przyjąć Jahwe
L09 9 Rdz 18:22 turned their faces there the men and went toward Sodom but Abraham yet stood before the LORD
L10 10 Rdz 18:22 Okazało ich twarze tam mężczyźni i poszedł stronę Sodomy ale Abraham jeszcze stał przed Pan
L11 11 Rdz 18:22 vai·yif·Nu mish·Sham ha·'a·na·Shim, vai·ye·le·Chu se·Do·mah; ve·'Av·ra·Ham, o·Den·nu 'o·Med lif·Nei Yah·weh.
L12 12 Rdz 18:22 waj jif nu misz szam ha a na szim waj jel chu se do ma we aw ra ham o den nu o med lif ne jhwh(a do naj)
L13 13 Rdz 18:22 wayyipnû miššäm hä|´ánäšîm wayyëlkû südöºmâ wü´aºbrähäm `ôdeºnnû `ömëd lipnê yhwh(´ädönäy)
L14 14 Rdz 18:22 1/135 24/832 20/2004 28/1542 15/39 19/175 13/486 2/523 44/2127 87/6220
L15 15 Rdz 18:22 And the men turned their faces from thence, and went toward Sodom: but Abraham stood yet before the LORD.
L16 16 Rdz 18:22  22 And the men <0582> turned their faces <06437> (08799) from thence, and went <03212> (08799) toward Sodom <05467>: but Abraham <085> stood <05975> (08802) yet <05750> before <06440> the LORD <03068>.
L01 1 Rdz 18:23   Rdz 18:23  23 Abraham <085> zbliżał <05066> (08799), i powiedział: <0559> (08799) Dasz również zniszczyć <05595> (08799) sprawiedliwi <06662> z <05973> zły <07563>?                                                                                              
L02 2 Rdz 18:23 Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi?
L03 3 Rdz 18:23 וַיִּגַּ֥שׁ אַבְרָהָ֖ם וַיֹּאמַ֑ר הַאַ֣ף תִּסְפֶּ֔ה צַדִּ֖יק עִם־ רָשָֽׁע׃
L04 4 Rdz 18:23 וַ/יִּגַּ֥שׁ אַבְרָהָ֖ם וַ/יֹּאמַ֑ר הַ/אַ֣ף תִּסְפֶּ֔ה צַדִּ֖יק עִם־ רָשָֽׁע׃
L05 5 Rdz 18:23 wai·jig·(Gasz) 'aw·ra·(Ham) wai·jo·(Mar); ha·'(Af) tis·(Pe), cad·(Dik) im- ra·(Sza)'.
L06 6 Rdz 18:23 H5066H5066 H0085H0085 H0559H0559 H0637H0637 H5595H5595 H6662H6662 H5973H5973 H7563H7563
L07 7 Rdz 18:23 approach  Abraham answer yet add just accompanying condemned
L08 8 Rdz 18:23 podejście Abraham odpowiedź jeszcze dodać tylko towarzyszący skazany
L09 9 Rdz 18:23 drew near And Abraham and said indeed Wilt thou also destroy the righteous with wicked
L10 10 Rdz 18:23 zbliżył się I Abraham i powiedział: rzeczywiście Pójdziesz także zniszczyć sprawiedliwy z niegodziwy
L11 11 Rdz 18:23 vai·yig·Gash 'av·ra·Ham vai·yo·Mar; ha·'Af tis·Peh, tzad·Dik im- ra·Sha'.
L12 12 Rdz 18:23 waj jiG Gasz aw ra ham waj jo mar ha af Tis Pe caD Diq im - ra sza  
L13 13 Rdz 18:23 wayyiGGaš ´abrähäm wayyö´mar ha´ap TisPè caDDîq `im-räšä`  
L14 14 Rdz 18:23 1/125 20/175 111/5298 3/134 1/20 3/206 5/1043 1/261
L15 15 Rdz 18:23 And Abraham drew near, and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked?
L16 16 Rdz 18:23  23 And Abraham <085> drew near <05066> (08799), and said <0559> (08799), Wilt thou also destroy <05595> (08799) the righteous <06662> with <05973> the wicked <07563>?
L01 1 Rdz 18:24   Rdz 18:24  24 Peradventure tam być <03426> pięćdziesiąt <02572> sprawiedliwy <06662> w <08432> Miasto <05892>: Dasz również zniszczyć <05595> (08799) i nie oszczędził <05375> (08799) miejsce <04725> dla <04616> pięćdziesiąt <02572> sprawiedliwy <06662>, które są w nim <07130>?                                                                                    
L02 2 Rdz 18:24 Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają?
L03 3 Rdz 18:24 אוּלַ֥י יֵ֛שׁ חֲמִשִּׁ֥ים צַדִּיקִ֖ם בְּת֣וֹךְ הָעִ֑יר הַאַ֤ף תִּסְפֶּה֙ וְלֹא־ תִשָּׂ֣א לַמָּק֔וֹם לְמַ֛עַן חֲמִשִּׁ֥ים הַצַּדִּיקִ֖ם אֲשֶׁ֥ר בְּקִרְבָּֽהּ׃
L04 4 Rdz 18:24 אוּלַ֥י יֵ֛שׁ חֲמִשִּׁ֥ים צַדִּיקִ֖ם בְּ/ת֣וֹךְ הָ/עִ֑יר הַ/אַ֤ף תִּסְפֶּה֙ וְ/לֹא־ תִשָּׂ֣א לַ/מָּק֔וֹם לְמַ֛עַן חֲמִשִּׁ֥ים הַ/צַּדִּיקִ֖ם אֲשֶׁ֥ר בְּ/קִרְבָּֽ/הּ׃
L05 5 Rdz 18:24 'u·(Lai) jesz cha·misz·(Szim) cad·di·(Kim) be·(Toch) ha·'(Ir); ha·'(Af) tis·(Pe) we·lo- tis·(Sa) lam·ma·(Kom), le·(Ma)·'an cha·misz·(Szim) hac·cad·di·(Kim) 'a·(Szer) be·kir·(Ba).
L06 6 Rdz 18:24 H0194H0194 H3426H3426 H2572H2572 H6662H6662 H8432H8432 H5892H5892 H0637H0637 H5595H5595 H3808H3808 H5375H5375 H4725H4725 H4616H4616 H2572H2572 H6662H6662 H0834H0834 H7130H7130
L07 7 Rdz 18:24 if so be there are fifty just hope Ai  yet add before accept country because of fifty just after among
L08 8 Rdz 18:24 jeśli tak jest, pięćdziesiąt tylko nadzieję Ai jeszcze dodać przed przyjąć kraj z powodu pięćdziesiąt tylko po wśród
L09 9 Rdz 18:24 Suppose Peradventure there be fifty righteous within the city indeed wilt thou also destroy and not and not spare the place for the fifty righteous who among
L10 10 Rdz 18:24 Przypuszczać Peradventure tam być pięćdziesiąt sprawiedliwy w ciągu miasto rzeczywiście pójdziesz także zniszczyć i nie i nie oszczędził miejsce dla pięćdziesiąt sprawiedliwy kto wśród
L11 11 Rdz 18:24 'u·Lai yesh cha·mish·Shim tzad·di·Kim be·Toch ha·'Ir; ha·'Af tis·Peh ve·lo- tis·Sa lam·ma·Kom, le·Ma·'an cha·mish·Shim hatz·tzad·di·Kim 'a·Sher be·kir·Bah.
L12 12 Rdz 18:24 u laj jesz Ha misz szim caD Di qim Be toch ha ir ha af Tis Pe we lo - tis sa lam ma qom le ma an Ha misz szim hac caD Di qim a szer Be qir Ba
L13 13 Rdz 18:24 ´ûlay yëš Hámiššîm caDDîqìm Bütôk hä`îr ha´ap TisPè wülö´-tiSSä´ lammäqôm lümaº`an Hámiššîm haccaDDîqìm ´ášer BüqirBäh
L14 14 Rdz 18:24 2/45 1/138 6/163 4/206 7/416 9/1093 4/134 2/20 49/5164 7/650 6/401 4/272 7/163 5/206 102/5499 2/227
L15 15 Rdz 18:24 Peradventure there be fifty righteous within the city: wilt thou also destroy and not spare the place for the fifty righteous that [are] therein?
L16 16 Rdz 18:24  24 Peradventure there be <03426> fifty <02572> righteous <06662> within <08432> the city <05892>: wilt thou also destroy <05595> (08799) and not spare <05375> (08799) the place <04725> for <04616> the fifty <02572> righteous <06662> that are therein <07130>?
L01 1 Rdz 18:25   Rdz 18:25  25 To jest daleko <02486> z tobą zrobić <06213> (08800) po ten sposób <01697>, aby zabić <04191> (08687) sprawiedliwi <06662> z niegodziwego <07563>: i że sprawiedliwy <06662 > powinno być tak niegodziwego <07563>, że za daleko <02486> od ciebie: Nie powinien sędzia <08199> (08802) całej ziemi <0776> zrobić <06213> (08799) prawo <04941>?                                                                              
L02 2 Rdz 18:25 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?
L03 3 Rdz 18:25 חָלִ֨לָה לְּךָ֜ מֵעֲשֹׂ֣ת ׀ כַּדָּבָ֣ר הַזֶּ֗ה לְהָמִ֤ית צַדִּיק֙ עִם־ רָשָׁ֔ע וְהָיָ֥ה כַצַּדִּ֖יק כָּרָשָׁ֑ע חָלִ֣לָה לָּ֔ךְ הֲשֹׁפֵט֙ כָּל־ הָאָ֔רֶץ לֹ֥א יַעֲשֶׂ֖ה מִשְׁפָּֽט׃
L04 4 Rdz 18:25 חָלִ֨לָ/ה לְּ/ךָ֜ מֵ/עֲשֹׂ֣ת ׀ כַּ/דָּבָ֣ר הַ/זֶּ֗ה לְ/הָמִ֤ית צַדִּיק֙ עִם־ רָשָׁ֔ע וְ/הָיָ֥ה כַ/צַּדִּ֖יק כָּ/רָשָׁ֑ע חָלִ֣לָ/ה לָּ֔/ךְ הֲ/שֹׁפֵט֙ כָּל־ הָ/אָ֔רֶץ לֹ֥א יַעֲשֶׂ֖ה מִשְׁפָּֽט׃
L05 5 Rdz 18:25 cha·(Li)·la le·(Cha) me·'a·(Sot) kad·da·(War) haz·(Ze), le·ha·(Mit) cad·(Dik) im- ra·(Sza)', we·ha·(Ja) chac·cad·(Dik) ka·ra·(Sza)'; cha·(Li)·la (Lach), ha·szo·(Fet) kol- ha·'(A)·rec, lo ja·'a·(Se) misz·(Pat).
L06 6 Rdz 18:25 H2486H2486 H0000 H6213H6213 H1697H1697 H2088H2088 H4191H4191 H6662H6662 H5973H5973 H7563H7563 H1961H1961 H6662H6662 H7563H7563 H2486H2486 H0000 H8199H8199 H3605H3605 H0776H0776 H3808H3808 H6213H6213 H4941H4941
L07 7 Rdz 18:25 be far accomplish act he crying just accompanying condemned become just condemned be far avenge all manner common before accomplish adversary
L08 8 Rdz 18:25 być daleko zrealizować działać on płacz tylko towarzyszący skazany zostać tylko skazany być daleko pomścić wszelkiego rodzaju wspólny przed zrealizować przeciwnik
L09 9 Rdz 18:25 That be far from thee to do after this manner such to slay the righteous with with the wicked become and that the righteous should be as the wicked that be far from thee Shall not the Judge of all of all the earth not do adversary
L10 10 Rdz 18:25 Że być daleko z ciebie zrobić po tym sposób taki zabić sprawiedliwy z z bezbożnymi zostać i że sprawiedliwy powinny być tak zły że być daleko od ciebie nie mają sędzia ze wszystkich całej ziemi nie zrobić przeciwnik
L11 11 Rdz 18:25 cha·Li·lah le·Cha me·'a·Sot kad·da·Var haz·Zeh, le·ha·Mit tzad·Dik im- ra·Sha', ve·ha·Yah chatz·tzad·Dik ka·ra·Sha'; cha·Li·lah Lach, ha·sho·Fet kol- ha·'A·retz, lo ya·'a·Seh mish·Pat.
L12 12 Rdz 18:25 Ha li la lle cha me a sot KaD Da war haz ze le ha mit caD Diq im - ra sza we ha ja chac caD Diq Ka ra sza Ha li la llach ha szo fet Kol - ha a rec lo ja a se misz Pat
L13 13 Rdz 18:25 Hälìºlâ llükä më`áSöt KaDDäbär hazzè lühämît caDDîq `im-räšä` wühäyâ kaccaDDîq Käräšä` Hälìºlâ lläk hášöpë† Kol-hä´äºrec lö´ ya`áSè mišPä†
L14 14 Rdz 18:25 1/21 104/6522 51/2617 7/1428 14/1176 18/836 6/206 6/1043 2/261 130/3546 7/206 3/261 2/21 105/6522 2/201 161/5415 125/2502 50/5164 52/2617 2/419
L15 15 Rdz 18:25 That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked: and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee: Shall not the Judge of all the earth do right?
L16 16 Rdz 18:25  25 That be far <02486> from thee to do <06213> (08800) after this manner <01697>, to slay <04191> (08687) the righteous <06662> with the wicked <07563>: and that the righteous <06662> should be as the wicked <07563>, that be far <02486> from thee: Shall not the Judge <08199> (08802) of all the earth <0776> do <06213> (08799) right <04941>?
L01 1 Rdz 18:26   Rdz 18:26  26 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) Jeśli znajdę <04672> (08799) w Sodomie <05467> pięćdziesiąt <02572> sprawiedliwy <06662> w <08432> Miasto <05892>, a następnie będę oszczędzić <05375> (08804) wszystkie miejsca <04725> za nich.                                                                                      
L02 2 Rdz 18:26 Pan odpowiedział: Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich.
L03 3 Rdz 18:26 וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה אִם־ אֶמְצָ֥א בִסְדֹ֛ם חֲמִשִּׁ֥ים צַדִּיקִ֖ם בְּת֣וֹךְ הָעִ֑יר וְנָשָׂ֥אתִי לְכָל־ הַמָּק֖וֹם בַּעֲבוּרָֽם׃
L04 4 Rdz 18:26 וַ/יֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה אִם־ אֶמְצָ֥א בִ/סְדֹ֛ם חֲמִשִּׁ֥ים צַדִּיקִ֖ם בְּ/ת֣וֹךְ הָ/עִ֑יר וְ/נָשָׂ֥אתִי לְ/כָל־ הַ/מָּק֖וֹם בַּ/עֲבוּרָֽ/ם׃
L05 5 Rdz 18:26 wai·(Jo)·mer (Jah)·we, im- 'em·(Ca) wis·(Dom) cha·misz·(Szim) cad·di·(Kim) be·(Toch) ha·'(Ir); we·na·(Sa)·ti le·chol ham·ma·(Kom) ba·'a·wu·(Ram).
L06 6 Rdz 18:26 H0559H0559 H3068H3068 H0518H0518 H4672H4672 H5467H5467 H2572H2572 H6662H6662 H8432H8432 H5892H5892 H5375H5375 H3605H3605 H4725H4725 H5668H5668
L07 7 Rdz 18:26 answer Jehovah lo be able Sodom fifty just hope Ai  accept all manner country because of
L08 8 Rdz 18:26 odpowiedź Jahwe lo móc Sodoma pięćdziesiąt tylko nadzieję Ai przyjąć wszelkiego rodzaju kraj z powodu
L09 9 Rdz 18:26 said And the LORD If If I find in Sodom fifty righteous within the city then I will spare the whole all the place their account
L10 10 Rdz 18:26 powiedział A Pan Jeśli Jeśli znajdę w Sodomie pięćdziesiąt sprawiedliwy w ciągu miasto potem będę oszczędzał całość wszystkie miejsca jego konto
L11 11 Rdz 18:26 vai·Yo·mer Yah·weh, im- 'em·Tza vis·Dom cha·mish·Shim tzad·di·Kim be·Toch ha·'Ir; ve·na·Sa·ti le·chol ham·ma·Kom ba·'a·vu·Ram.
L12 12 Rdz 18:26 waj jo mer jhwh(a do naj) im - em ca wis dom Ha misz szim caD Di qim Be toch ha ir we na sa ti le chol - ham ma qom Ba a wu ram
L13 13 Rdz 18:26 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´im-´emcä´ bisdöm Hámiššîm caDDîqìm Bütôk hä`îr wünäS亴tî lükol-hammäqôm Ba`ábûräm
L14 14 Rdz 18:26 112/5298 88/6220 13/1068 9/453 16/39 8/163 8/206 8/416 10/1093 8/650 162/5415 7/401 5/49
L15 15 Rdz 18:26 And the LORD said, If I find in Sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes.
L16 16 Rdz 18:26  26 And the LORD <03068> said <0559> (08799), If I find <04672> (08799) in Sodom <05467> fifty <02572> righteous <06662> within <08432> the city <05892>, then I will spare <05375> (08804) all the place <04725> for their sakes.
L01 1 Rdz 18:27   Rdz 18:27  27 Abraham <085> odpowiedział <06030> (08799) i powiedział: <0559> (08799) Oto teraz, miały na mnie <02974> (08689) mówić <01696> (08763) Panu <0136> , który <0595> am ale kurz <06083> i prochy <0665>:                                                                                          
L02 2 Rdz 18:27 Rzekł znowu Abraham: Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem.
L03 3 Rdz 18:27 וַיַּ֥עַן אַבְרָהָ֖ם וַיֹּאמַ֑ר הִנֵּה־ נָ֤א הוֹאַ֙לְתִּי֙ לְדַבֵּ֣ר אֶל־ אֲדֹנָ֔י וְאָנֹכִ֖י עָפָ֥ר וָאֵֽפֶר׃
L04 4 Rdz 18:27 וַ/יַּ֥עַן אַבְרָהָ֖ם וַ/יֹּאמַ֑ר הִנֵּה־ נָ֤א הוֹאַ֙לְתִּי֙ לְ/דַבֵּ֣ר אֶל־ אֲדֹנָ֔/י וְ/אָנֹכִ֖י עָפָ֥ר וָ/אֵֽפֶר׃
L05 5 Rdz 18:27 wai·(Ja)·'an 'aw·ra·(Ham) wai·jo·(Mar); hin·ne- na ho·'(Al)·ti le·dab·(Ber) el- 'a·do·(Nai), we·'a·no·(Chi) 'a·(Far) wa·'(E)·fer.
L06 6 Rdz 18:27 H6030H6030 H0085H0085 H0559H0559 H2009H2009 H4994H4994 H2974H2974 H1696H1696 H0413H0413 H0136H0136 H0595H0595 H6083H6083 H0665H0665
L07 7 Rdz 18:27 testify Abraham answer behold I beseech thee  assay answer about my Lord I ashes ashes
L08 8 Rdz 18:27 świadczyć Abraham odpowiedź ujrzeć Błagam Cię analiza odpowiedź o Panie mój Ja Popioły Popioły
L09 9 Rdz 18:27 answered And Abraham and said behold Now Behold now I have taken upon me to speak to unto the Lord which [am but] dust and ashes
L10 10 Rdz 18:27 odpowiedział: I Abraham i powiedział: ujrzeć Teraz Oto teraz wziąłem na mnie mówić do Panu który [Jestem tylko] kurz i popiołów
L11 11 Rdz 18:27 vai·Ya·'an 'av·ra·Ham vai·yo·Mar; hin·neh- na ho·'Al·ti le·dab·Ber el- 'a·do·Nai, ve·'a·no·Chi 'a·Far va·'E·fer.
L12 12 Rdz 18:27 waj ja an aw ra ham waj jo mar hin ne - na ho al Ti le daB Ber el - a do naj we a no chi a far wa e fer    
L13 13 Rdz 18:27 wayyaº`an ´abrähäm wayyö´mar hinnË-nä´ hô´aºlTî lüdaBBër ´el-´ádönäy wü´änökî `äpär wä´ëºper    
L14 14 Rdz 18:27 1/329 21/175 113/5298 21/840 13/402 1/19 9/1142 93/5500 3/448 9/359 7/110 1/22
L15 15 Rdz 18:27 And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which [am but] dust and ashes:
L16 16 Rdz 18:27  27 And Abraham <085> answered <06030> (08799) and said <0559> (08799), Behold now, I have taken upon me <02974> (08689) to speak <01696> (08763) unto the Lord <0136>, which <0595> am but dust <06083> and ashes <0665>:
L01 1 Rdz 18:28   Rdz 18:28  28 Peradventure nie zabraknie <02637> (08799) pięć <02568> w pięćdziesięciu <02572> sprawiedliwy <06662>: Dasz zniszczyć <07843> (08686) całe miasto <05892> z powodu braku pięciu <02568>? A on rzekł: <0559> (08799) Jeśli znajdę <04672> (08799) tam czterdziestu <0705> i pięć <02568>, nie będę niszczyć <07843> (08686) go.                                                                                
L02 2 Rdz 18:28 Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? Pan rzekł: Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu.
L03 3 Rdz 18:28 א֠וּלַי יַחְסְר֞וּן חֲמִשִּׁ֤ים הַצַּדִּיקִם֙ חֲמִשָּׁ֔ה הֲתַשְׁחִ֥ית בַּחֲמִשָּׁ֖ה אֶת־ כָּל־ הָעִ֑יר וַיֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אַשְׁחִ֔ית אִם־ אֶמְצָ֣א שָׁ֔ם אַרְבָּעִ֖ים וַחֲמִשָּֽׁה׃
L04 4 Rdz 18:28 א֠וּלַי יַחְסְר֞וּ/ן חֲמִשִּׁ֤ים הַ/צַּדִּיקִם֙ חֲמִשָּׁ֔ה הֲ/תַשְׁחִ֥ית בַּ/חֲמִשָּׁ֖ה אֶת־ כָּל־ הָ/עִ֑יר וַ/יֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אַשְׁחִ֔ית אִם־ אֶמְצָ֣א שָׁ֔ם אַרְבָּעִ֖ים וַ/חֲמִשָּֽׁה׃
L05 5 Rdz 18:28 '(U)·lai jach·se·(Run) cha·misz·(Szim) hac·cad·di·(Kim) cha·misz·(Sza), ha·tasz·(Chit) ba·cha·misz·(Sza) et- kol- ha·'(Ir); wai·(Jo)·mer lo 'asz·(Chit), im- 'em·(Ca) (Szam), 'ar·ba·'(Im) wa·cha·misz·(Sza).
L06 6 Rdz 18:28 H0194H0194 H2637H2637 H2572H2572 H6662H6662 H2568H2568 H7843H7843 H2568H2568 H0853H0853 H3605H3605 H5892H5892 H0559H0559 H3808H3808 H7843H7843 H0518H0518 H4672H4672 H8033H8033 H0705H0705 H2568H2568
L07 7 Rdz 18:28 if so be be abated fifty just fif batter fif all manner Ai  answer before batter lo be able in it forty fif
L08 8 Rdz 18:28 jeśli tak jest, się zmniejszyło pięćdziesiąt tylko FIF farszu FIF wszelkiego rodzaju Ai odpowiedź przed farszu lo móc w tym czterdzieści FIF
L09 9 Rdz 18:28 Suppose Peradventure there shall lack of the fifty righteous five wilt thou destroy and five the whole all the city answer I will not I will not destroy if If I find there there forty five
L10 10 Rdz 18:28 Przypuszczać Peradventure nie zabraknie z pięćdziesięciu sprawiedliwy pięć Dasz zniszczyć i pięć całość wszystkie miasta odpowiedź Nie będę Nie zniszczę jeśli Jeśli znajdę tam tam czterdziestu pięć
L11 11 Rdz 18:28 'U·lai yach·se·Run cha·mish·Shim hatz·tzad·di·Kim cha·mish·Shah, ha·tash·Chit ba·cha·mish·Shah et- kol- ha·'Ir; vai·Yo·mer lo 'ash·Chit, im- 'em·Tza Sham, 'ar·ba·'Im va·cha·mish·Shah.
L12 12 Rdz 18:28 u laj jaH se run Ha misz szim hac caD Di qim Ha misz sza ha tasz Hit Ba Ha misz sza et - Kol - ha ir waj jo mer lo asz Hit im - em ca szam ar Ba im wa Ha misz sza
L13 13 Rdz 18:28 ´ûlay yaHsürûn Hámiššîm haccaDDîqìm Hámiššâ hátašHît BaHámiššâ ´et-Kol-hä`îr wayyöº´mer lö´ ´ašHît ´im-´emcä´ šäm ´arBä`îm waHámiššâ
L14 14 Rdz 18:28 3/45 3/21 9/163 9/206 17/342 9/147 18/342 306/11047 163/5415 11/1093 114/5298 51/5164 10/147 14/1068 10/453 25/832 8/135 19/342
L15 15 Rdz 18:28 Peradventure there shall lack five of the fifty righteous: wilt thou destroy all the city for [lack of] five? And he said, If I find there forty and five, I will not destroy [it].
L16 16 Rdz 18:28  28 Peradventure there shall lack <02637> (08799) five <02568> of the fifty <02572> righteous <06662>: wilt thou destroy <07843> (08686) all the city <05892> for lack of five <02568>? And he said <0559> (08799), If I find <04672> (08799) there forty <0705> and five <02568>, I will not destroy <07843> (08686) it.
L01 1 Rdz 18:29   Rdz 18:29  29 A on rzekł <01696> (08763) do niego jeszcze raz <03254> (08686) i powiedział <0559> (08799) Peradventure tam będzie czterdzieści <0705> Znaleziono <04672> (08735) tam. A on rzekł: <0559> (08799), nie zrobię <06213> (08799) go do czterdziestu-tych <0705> sake.                                                                                      
L02 2 Rdz 18:29 Abraham znów odezwał się tymi słowami: A może znalazłoby się tam czterdziestu? Pan rzekł: Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu.
L03 3 Rdz 18:29 וַיֹּ֨סֶף ע֜וֹד לְדַבֵּ֤ר אֵלָיו֙ וַיֹּאמַ֔ר אוּלַ֛י יִמָּצְא֥וּן שָׁ֖ם אַרְבָּעִ֑ים וַיֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אֶֽעֱשֶׂ֔ה בַּעֲב֖וּר הָאַרְבָּעִֽים׃
L04 4 Rdz 18:29 וַ/יֹּ֨סֶף ע֜וֹד לְ/דַבֵּ֤ר אֵלָי/ו֙ וַ/יֹּאמַ֔ר אוּלַ֛י יִמָּצְא֥וּ/ן שָׁ֖ם אַרְבָּעִ֑ים וַ/יֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אֶֽעֱשֶׂ֔ה בַּ/עֲב֖וּר הָ/אַרְבָּעִֽים׃
L05 5 Rdz 18:29 wai·(Jo)·sef od le·dab·(Ber) 'e·(Law) wai·jo·(Mar), 'u·(Lai) jim·ma·ce·'(Un) szam 'ar·ba·'(Im); wai·(Jo)·mer lo 'e·'e·(Se), ba·'a·(Wur) ha·'ar·ba·'(Im).
L06 6 Rdz 18:29 H3254H3254 H5750H5750 H1696H1696 H0413H0413 H0559H0559 H0194H0194 H4672H4672 H8033H8033 H0705H0705 H0559H0559 H3808H3808 H6213H6213 H5668H5668 H0705H0705
L07 7 Rdz 18:29 add again answer about answer if so be be able in it forty answer before accomplish because of forty
L08 8 Rdz 18:29 dodać ponownie odpowiedź o odpowiedź jeśli tak jest, móc w tym czterdzieści odpowiedź przed zrealizować z powodu czterdzieści
L09 9 Rdz 18:29 unto him yet again yet And he spake and to and said Suppose found in it Peradventure there shall be forty there And he said I will not I will not do account [it] for forty's
L10 10 Rdz 18:29 do niego jeszcze raz jeszcze I mówił oraz i powiedział: Przypuszczać znalezionych w tym Peradventure tam będzie czterdzieści tam I rzekł Nie będę Nie zrobię konto [Ona] do czterdziestu-tych
L11 11 Rdz 18:29 vai·Yo·sef od le·dab·Ber 'e·Lav vai·yo·Mar, 'u·Lai yim·ma·tze·'Un sham 'ar·ba·'Im; vai·Yo·mer lo 'e·'e·Seh, ba·'a·Vur ha·'ar·ba·'Im.
L12 12 Rdz 18:29 waj jo sef od le daB Ber e law waj jo mar u laj jim ma cun szam ar Ba im waj jo mer lo e e se Ba a wur ha ar Ba im
L13 13 Rdz 18:29 wayyöºsep `ôd lüdaBBër ´ëläyw wayyö´mar ´ûlay yimmäc´ûn šäm ´arBä`îm wayyöº´mer lö´ ´e|`éSè Ba`ábûr hä´arBä`îm
L14 14 Rdz 18:29 7/210 14/486 10/1142 94/5500 115/5298 4/45 11/453 26/832 9/135 116/5298 52/5164 53/2617 6/49 10/135
L15 15 Rdz 18:29 And he spake unto him yet again, and said, Peradventure there shall be forty found there. And he said, I will not do [it] for forty's sake.
L16 16 Rdz 18:29  29 And he spake <01696> (08763) unto him yet again <03254> (08686), and said <0559> (08799), Peradventure there shall be forty <0705> found <04672> (08735) there. And he said <0559> (08799), I will not do <06213> (08799) it for forty's <0705> sake.
L01 1 Rdz 18:30   Rdz 18:30  30 I rzekł: <0559> (08799) do niego Oh <04994> niech Pan nie <0136> gniewać <02734> (08799), a będę mówił <01696> (08762): Peradventure tam będzie trzydziestu <07970 > znajduje się <04672> (08735) tam. A on rzekł: <0559> (08799), nie zrobię <06213> (08799) to, jeśli znajdę <04672> (08799) trzydzieści <07970> tam.                                                                                  
L02 2 Rdz 18:30 Wtedy Abraham powiedział: Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu? A na to Pan: Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu.
L03 3 Rdz 18:30 וַ֠יֹּאמֶר אַל־ נָ֞א יִ֤חַר לַֽאדֹנָי֙ וַאֲדַבֵּ֔רָה אוּלַ֛י יִמָּצְא֥וּן שָׁ֖ם שְׁלֹשִׁ֑ים וַיֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אֶֽעֱשֶׂ֔ה אִם־ אֶמְצָ֥א שָׁ֖ם שְׁלֹשִֽׁים׃
L04 4 Rdz 18:30 וַ֠/יֹּאמֶר אַל־ נָ֞א יִ֤חַר לַֽ/אדֹנָ/י֙ וַ/אֲדַבֵּ֔רָה אוּלַ֛י יִמָּצְא֥וּ/ן שָׁ֖ם שְׁלֹשִׁ֑ים וַ/יֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אֶֽעֱשֶׂ֔ה אִם־ אֶמְצָ֥א שָׁ֖ם שְׁלֹשִֽׁים׃
L05 5 Rdz 18:30 (Wai)·jo·mer al- na (Ji)·char la·do·(Nai) wa·'a·dab·(Be)·ra, 'u·(Lai) jim·ma·ce·'(Un) szam sze·lo·(Szim); wai·(Jo)·mer lo 'e·'e·(Se), im- 'em·(Ca) szam sze·lo·(Szim).
L06 6 Rdz 18:30 H0559H0559 H0408H0408 H4994H4994 H2734H2734 H0136H0136 H1696H1696 H0194H0194 H4672H4672 H8033H8033 H7970H7970 H0559H0559 H3808H3808 H6213H6213 H0518H0518 H4672H4672 H8033H8033 H7970H7970
L07 7 Rdz 18:30 answer nay I beseech thee  be angry my Lord answer if so be be able in it thirty answer before accomplish lo be able in it thirty
L08 8 Rdz 18:30 odpowiedź ba Błagam Cię gniewać się Panie mój odpowiedź jeśli tak jest, móc w tym trzydzieści odpowiedź przed zrealizować lo móc w tym trzydzieści
L09 9 Rdz 18:30 And he said nay [unto him] Oh be angry let not the Lord and I will speak suppose be found there Peradventure there shall thirty there And he said I will not I will not do if [it] if I find there thirty
L10 10 Rdz 18:30 A on rzekł: ba [Mu] Oh gniewać się niech Pan nie a ja powiem przypuszczać można znaleźć tam Peradventure tam będzie trzydzieści tam I rzekł Nie będę Nie zrobię jeśli [Ona], jeśli znajdę tam trzydzieści
L11 11 Rdz 18:30 Vai·yo·mer al- na Yi·char la·do·Nai va·'a·dab·Be·rah, 'u·Lai yim·ma·tze·'Un sham she·lo·Shim; vai·Yo·mer lo 'e·'e·Seh, im- 'em·Tza sham she·lo·Shim.
L12 12 Rdz 18:30 waj jo mer al - na ji Har la do naj wa a daB Be ra u laj jim ma cun szam sze lo szim waj jo mer lo e e se im - em ca szam sze lo szim
L13 13 Rdz 18:30 wayyö´mer ´al-nä´ yìºHar la|´dönäy wa´ádaBBëºrâ ´ûlay yimmäc´ûn šäm šülöšîm wayyöº´mer lö´ ´e|`éSè ´im-´emcä´ šäm šülöšîm
L14 14 Rdz 18:30 117/5298 4/725 14/402 3/90 4/448 11/1142 5/45 12/453 27/832 12/171 118/5298 53/5164 54/2617 15/1068 13/453 28/832 13/171
L15 15 Rdz 18:30 And he said [unto him], Oh let not the Lord be angry, and I will speak: Peradventure there shall thirty be found there. And he said, I will not do [it], if I find thirty there.
L16 16 Rdz 18:30  30 And he said <0559> (08799) unto him, Oh <04994> let not the Lord <0136> be angry <02734> (08799), and I will speak <01696> (08762): Peradventure there shall thirty <07970> be found <04672> (08735) there. And he said <0559> (08799), I will not do <06213> (08799) it, if I find <04672> (08799) thirty <07970> there.
L01 1 Rdz 18:31   Rdz 18:31  31 I rzekł: <0559> (08799) Oto teraz, wziąłem na mnie <02974> (08689) mówić <01696> (08763) Panu <0136>: Peradventure tam jest dwadzieścia <06242> Znaleziono < 04672> (08735) tam. A on rzekł: <0559> (08799), nie będę niszczyć <07843> (08686) go za dwadzieścia-tych <06242> sake.                                                                                    
L02 2 Rdz 18:31 Rzekł Abraham: Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu? Pan odpowiedział: Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu.
L03 3 Rdz 18:31 וַיֹּ֗אמֶר הִנֵּֽה־ נָ֤א הוֹאַ֙לְתִּי֙ לְדַבֵּ֣ר אֶל־ אֲדֹנָ֔י אוּלַ֛י יִמָּצְא֥וּן שָׁ֖ם עֶשְׂרִ֑ים וַיֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אַשְׁחִ֔ית בַּעֲב֖וּר הָֽעֶשְׂרִֽים׃
L04 4 Rdz 18:31 וַ/יֹּ֗אמֶר הִנֵּֽה־ נָ֤א הוֹאַ֙לְתִּי֙ לְ/דַבֵּ֣ר אֶל־ אֲדֹנָ֔/י אוּלַ֛י יִמָּצְא֥וּ/ן שָׁ֖ם עֶשְׂרִ֑ים וַ/יֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אַשְׁחִ֔ית בַּ/עֲב֖וּר הָֽ/עֶשְׂרִֽים׃
L05 5 Rdz 18:31 wai·(Jo)·mer, hin·ne- na ho·'(Al)·ti le·dab·(Ber) el- 'a·do·(Nai), 'u·(Lai) jim·ma·ce·'(Un) szam 'es·(Rim); wai·(Jo)·mer lo 'asz·(Chit), ba·'a·(Wur) (Ha)·'es·(Rim).
L06 6 Rdz 18:31 H0559H0559 H2009H2009 H4994H4994 H2974H2974 H1696H1696 H0413H0413 H0136H0136 H0194H0194 H4672H4672 H8033H8033 H6242H6242 H0559H0559 H3808H3808 H7843H7843 H5668H5668 H6242H6242
L07 7 Rdz 18:31 answer behold I beseech thee  assay answer about my Lord if so be be able in it score answer before batter because of score
L08 8 Rdz 18:31 odpowiedź ujrzeć Błagam Cię analiza odpowiedź o Panie mój jeśli tak jest, móc w tym wynik odpowiedź przed farszu z powodu wynik
L09 9 Rdz 18:31 And he said behold Now Behold now I have taken upon me to speak to unto the Lord suppose found in it Peradventure there shall be twenty there And he said I will not I will not destroy account [it] for twenty's
L10 10 Rdz 18:31 A on rzekł: ujrzeć Teraz Oto teraz wziąłem na mnie mówić do Panu przypuszczać znalezionych w tym Peradventure tam jest dwadzieścia tam I rzekł Nie będę Nie zniszczę konto [Ona] na dwadzieścia-tych
L11 11 Rdz 18:31 vai·Yo·mer, hin·neh- na ho·'Al·ti le·dab·Ber el- 'a·do·Nai, 'u·Lai yim·ma·tze·'Un sham 'es·Rim; vai·Yo·mer lo 'ash·Chit, ba·'a·Vur Ha·'es·Rim.
L12 12 Rdz 18:31 waj jo mer hin ne - na ho al Ti le daB Ber el - a do naj u laj jim ma cun szam es rim waj jo mer lo asz Hit Ba a wur ha es rim
L13 13 Rdz 18:31 wayyöº´mer hinnË|-nä´ hô´aºlTî lüdaBBër ´el-´ádönäy ´ûlay yimmäc´ûn šäm `eSrîm wayyöº´mer lö´ ´ašHît Ba`ábûr hä|`eSrîm
L14 14 Rdz 18:31 119/5298 22/840 15/402 2/19 12/1142 95/5500 5/448 6/45 14/453 29/832 4/315 120/5298 54/5164 11/147 7/49 5/315
L15 15 Rdz 18:31 And he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord: Peradventure there shall be twenty found there. And he said, I will not destroy [it] for twenty's sake.
L16 16 Rdz 18:31  31 And he said <0559> (08799), Behold now, I have taken upon me <02974> (08689) to speak <01696> (08763) unto the Lord <0136>: Peradventure there shall be twenty <06242> found <04672> (08735) there. And he said <0559> (08799), I will not destroy <07843> (08686) it for twenty's <06242> sake.
L01 1 Rdz 18:32   Rdz 18:32  32 I rzekł: <0559> (08799), Oh niech Pan <0136> gniewać <02734> (08799), a będę mówił <01696> (08762) jeszcze <0389> ale ten jeden raz <06471>: Peradventure dziesięć <06235> powinien znaleźć <04672> (08735) tam. A on rzekł: <0559> (08799), nie będę niszczyć <07843> (08686) go na dziesięć tych <06235> sake.                                                                                  
L02 2 Rdz 18:32 Na to Abraham: O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu? Odpowiedział Pan: Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu.
L03 3 Rdz 18:32 וַ֠יֹּאמֶר אַל־ נָ֞א יִ֤חַר לַֽאדֹנָי֙ וַאֲדַבְּרָ֣ה אַךְ־ הַפַּ֔עַם אוּלַ֛י יִמָּצְא֥וּן שָׁ֖ם עֲשָׂרָ֑ה וַיֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אַשְׁחִ֔ית בַּעֲב֖וּר הָעֲשָׂרָֽה׃
L04 4 Rdz 18:32 וַ֠/יֹּאמֶר אַל־ נָ֞א יִ֤חַר לַֽ/אדֹנָ/י֙ וַ/אֲדַבְּרָ֣ה אַךְ־ הַ/פַּ֔עַם אוּלַ֛י יִמָּצְא֥וּ/ן שָׁ֖ם עֲשָׂרָ֑ה וַ/יֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אַשְׁחִ֔ית בַּ/עֲב֖וּר הָ/עֲשָׂרָֽה׃
L05 5 Rdz 18:32 (Wai)·jo·mer al- na (Ji)·char la·do·(Nai) wa·'a·dab·be·(Ra) ach- hap·(Pa)·'am, 'u·(Lai) jim·ma·ce·'(Un) szam 'a·sa·(Ra); wai·(Jo)·mer lo 'asz·(Chit), ba·'a·(Wur) ha·'a·sa·(Ra).
L06 6 Rdz 18:32 H0559H0559 H0408H0408 H4994H4994 H2734H2734 H0136H0136 H1696H1696 H0389H0389 H6471H6471 H0194H0194 H4672H4672 H8033H8033 H6235H6235 H0559H0559 H3808H3808 H7843H7843 H5668H5668 H6235H6235
L07 7 Rdz 18:32 answer nay I beseech thee  be angry my Lord answer also anvil if so be be able in it ten answer before batter because of ten
L08 8 Rdz 18:32 odpowiedź ba Błagam Cię gniewać się Panie mój odpowiedź również kowadło jeśli tak jest, móc w tym dziesięć odpowiedź przed farszu z powodu dziesięć
L09 9 Rdz 18:32 And he said nay Oh be angry Oh let not the Lord and I will speak yet but this once suppose shall be found in it Peradventure ten there And he said I will not I will not destroy account [it] for ten's
L10 10 Rdz 18:32 A on rzekł: ba O gniewać się Och, niech Pan nie a ja powiem jeszcze ale ten jeden raz przypuszczać zostanie stwierdzone w tym Peradventure dziesięć tam I rzekł Nie będę Nie zniszczę konto [To] dla TEN-E
L11 11 Rdz 18:32 Vai·yo·mer al- na Yi·char la·do·Nai va·'a·dab·be·Rah ach- hap·Pa·'am, 'u·Lai yim·ma·tze·'Un sham 'a·sa·Rah; vai·Yo·mer lo 'ash·Chit, ba·'a·Vur ha·'a·sa·Rah.
L12 12 Rdz 18:32 waj jo mer al - na ji Har la do naj wa a daB Be ra ach - haP Pa am u laj jim ma cun szam a sa ra waj jo mer lo asz Hit Ba a wur ha a sa ra
L13 13 Rdz 18:32 wayyö´mer ´al-nä´ yìºHar la|´dönäy wa´ádaBBürâ ´ak-haPPaº`am ´ûlay yimmäc´ûn šäm `áSärâ wayyöº´mer lö´ ´ašHît Ba`ábûr hä`áSärâ
L14 14 Rdz 18:32 121/5298 5/725 16/402 4/90 6/448 13/1142 4/161 2/118 7/45 15/453 30/832 3/175 122/5298 55/5164 12/147 8/49 4/175
L15 15 Rdz 18:32 And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once: Peradventure ten shall be found there. And he said, I will not destroy [it] for ten's sake.
L16 16 Rdz 18:32  32 And he said <0559> (08799), Oh let not the Lord <0136> be angry <02734> (08799), and I will speak <01696> (08762) yet <0389> but this once <06471>: Peradventure ten <06235> shall be found <04672> (08735) there. And he said <0559> (08799), I will not destroy <07843> (08686) it for ten's <06235> sake.
L01 1 Rdz 18:33   Rdz 18:33  33 A Pan <03068> odszedł <03212> (08799), jak najszybciej <0834> opuścił <03615> (08765) obcowaniem <01696> (08763) z Abrahamem <085>: i Abraham <085> wrócił <07725> (08804) do jego miejsce <04725>.                                                                                          
L02 2 Rdz 18:33 Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie.
L03 3 Rdz 18:33 וַיֵּ֣לֶךְ יְהוָ֔ה כַּאֲשֶׁ֣ר כִּלָּ֔ה לְדַבֵּ֖ר אֶל־ אַבְרָהָ֑ם וְאַבְרָהָ֖ם שָׁ֥ב לִמְקֹמֽוֹ׃
L04 4 Rdz 18:33 וַ/יֵּ֣לֶךְ יְהוָ֔ה כַּ/אֲשֶׁ֣ר כִּלָּ֔ה לְ/דַבֵּ֖ר אֶל־ אַבְרָהָ֑ם וְ/אַבְרָהָ֖ם שָׁ֥ב לִ/מְקֹמֽ/וֹ׃
L05 5 Rdz 18:33 wai·(Je)·lech (Jah)·we, ka·'a·(Szer) kil·(La), le·dab·(Ber) el- 'aw·ra·(Ham); we·'aw·ra·(Ham) szaw lim·ko·(Mo).
L06 6 Rdz 18:33 H1980H1980 H3068H3068 H0834H0834 H3615H3615 H1696H1696 H0413H0413 H0085H0085 H0085H0085 H7725H7725 H4725H4725
L07 7 Rdz 18:33 along Jehovah after accomplish answer about Abraham Abraham break country
L08 8 Rdz 18:33 wzdłuż Jahwe po zrealizować odpowiedź o Abraham Abraham złamać kraj
L09 9 Rdz 18:33 departed And the LORD as soon as he had left communing to with Abraham and Abraham returned unto his place
L10 10 Rdz 18:33 odszedł A Pan jak najszybciej opuścił obcowania do z Abrahamem i Abraham zwrócony do jego miejsce
L11 11 Rdz 18:33 vai·Ye·lech Yah·weh, ka·'a·Sher kil·Lah, le·dab·Ber el- 'av·ra·Ham; ve·'av·ra·Ham shav lim·ko·Mo.
L12 12 Rdz 18:33 waj je lech jhwh(a do naj) Ka a szer Kil la le daB Ber el - aw ra ham we aw ra ham szaw lim qo mo
L13 13 Rdz 18:33 wayyëºlek yhwh(´ädönäy) Ka´ášer Killâ lüdaBBër ´el-´abrähäm wü´abrähäm šäb limqömô
L14 14 Rdz 18:33 29/1542 89/6220 103/5499 5/204 14/1142 96/5500 22/175 23/175 17/1041 8/401
L15 15 Rdz 18:33 And the LORD went his way, as soon as he had left communing with Abraham: and Abraham returned unto his place.
L16 16 Rdz 18:33  33 And the LORD <03068> went his way <03212> (08799), as soon as <0834> he had left <03615> (08765) communing <01696> (08763) with Abraham <085>: and Abraham <085> returned <07725> (08804) unto his place <04725>.
Copyright by Cezary Podolski