Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Rdz1-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Rdz 1:1 Rdz 1 Rdz 1:1 1 Na początku <07225> Bóg <0430> stworzył <01254> (08804) <0853> niebo <08064> i <0853> ziemia <0776>.                                                                                                  
L02 2 Rdz 1:1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
L03 3 Rdz 1:1 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Rdz 1:1 בְּ/רֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַ/שָּׁמַ֖יִם וְ/אֵ֥ת הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Rdz 1:1 be·re·<Szit> ba·(Ra) E·lo·<Him>; 'et hasz·sza·(Ma)·jim we·'(Et) ha·'(A)·rec.
L06 6 Rdz 1:1 H7225H7225 H1254H1254 H0430H0430 H0853H0853 H8064H8064 H0853H0853 H0776H0776
L07 7 Rdz 1:1 beginning created angels air common
L08 8 Rdz 1:1 początek stworzony anioły powietrze wspólny
L09 9 Rdz 1:1 In the beginning created God the heaven the earth
L10 10 Rdz 1:1 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemia
L11 11 Rdz 1:1 be·re·Shit ba·Ra E·lo·Him; 'et hash·sha·Ma·yim ve·'Et ha·'A·retz.
L12 12 Rdz 1:1 Be re szit Ba ra e lo him et hasz sza ma jim we et ha a rec
L13 13 Rdz 1:1 Bürë´šît Bärä´ ´élöhîm ´ët haššämaºyim wü´ët hä´äºrec
L14 14 Rdz 1:1 1/51 1/55 1/2597 1/11047 1/421 2/11047 1/2502
L15 15 Rdz 1:1 In the beginning God created the heaven and the earth.
L16 16 Rdz 1:1  1 In the beginning <07225> God <0430> created <01254> (08804) <0853> the heaven <08064> and <0853> the earth <0776>.
L01 1 Rdz 1:2   Rdz 1:2  2 A ziemia <0776> była <01961> (08804) bez formy <08414>, i nieważne <0922>, a ciemność <02822> była nad powierzchnią <06440> z głęboko <08415>. A Duch <07307> Boże <0430> przeniesiono <07363> (08764) na <05921> twarz <06440> wód <04325>.                                                                                      
L02 2 Rdz 1:2 Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
L03 3 Rdz 1:2 וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־ פְּנֵ֣י תְה֑וֹם וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים מְרַחֶ֖פֶת עַל־ פְּנֵ֥י הַמָּֽיִם׃
L04 4 Rdz 1:2 וְ/הָ/אָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה תֹ֙הוּ֙ וָ/בֹ֔הוּ וְ/חֹ֖שֶׁךְ עַל־ פְּנֵ֣י תְה֑וֹם וְ/ר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים מְרַחֶ֖פֶת עַל־ פְּנֵ֥י הַ/מָּֽיִם׃
L05 5 Rdz 1:2 we·ha·'(A)·rec, ha·je·(Ta) (to)·hu wa·(Wo)·hu, we·(Cho)·szech al- pe·(Ne) te·(Hom); we·(Ru)·ach E·lo·<Him>, me·ra·(Che)·fet al- pe·(Ne) ham·(Ma)·jim.
L06 6 Rdz 1:2 H0776H0776 H1961H1961 H8414H8414 H0922H0922 H2822H2822 H5921H5921 H6440H6440 H8415H8415 H7307H7307 H0430H0430 H7363H7363 H5921H5921 H6440H6440 H4325H4325
L07 7 Rdz 1:2 common become Tidal emptiness dark above accept confusion air angels flutter above accept waste
L08 8 Rdz 1:2 wspólny zostać Tidal pustka ciemny powyżej przyjąć zamieszanie powietrze anioły trzepotanie powyżej przyjąć marnować
L09 9 Rdz 1:2 And the earth was without form and void and darkness upon [was] upon the face of the deep And the Spirit of God moved over the face of the waters
L10 10 Rdz 1:2 A ziemia było bez formy i pusta, i ciemność nad [Była] nad powierzchnią głębokości A Duch Boga poruszał się nad powierzchnią wód
L11 11 Rdz 1:2 ve·ha·'A·retz, ha·ye·Tah to·hu va·Vo·hu, ve·Cho·shech al- pe·Nei te·Hom; ve·Ru·ach E·lo·Him, me·ra·Che·fet al- pe·Nei ham·Ma·yim.
L12 12 Rdz 1:2 we ha a rec haj ta to hu wa wo hu we Ho szech al - Pe ne te hom we ru aH e lo him me ra He fet al - Pe ne ham ma jim    
L13 13 Rdz 1:2 wühä´äºrec häytâ töºhû wäböºhû wüHöºšek `al-Pünê tühôm würûªH ´élöhîm müraHeºpet `al-Pünê hammäºyim    
L14 14 Rdz 1:2 2/2502 1/3546 1/20 1/3 1/80 1/5759 1/2127 1/36 1/377 2/2597 1/3 2/5759 2/2127 1/579
L15 15 Rdz 1:2 And the earth was without form, and void; and darkness [was] upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
L16 16 Rdz 1:2  2 And the earth <0776> was <01961> (08804) without form <08414>, and void <0922>; and darkness <02822> was upon the face <06440> of the deep <08415>. And the Spirit <07307> of God <0430> moved <07363> (08764) upon <05921> the face <06440> of the waters <04325>.
L01 1 Rdz 1:3   Rdz 1:3  3 A Bóg <0430> powiedział <0559> (08799) Niech będzie <01961> (08799) Światło <0216>: I stała się światłość <0216>.                                                                                                  
L02 2 Rdz 1:3 Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość.
L03 3 Rdz 1:3 וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־ אֽוֹר׃
L04 4 Rdz 1:3 וַ/יֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים יְהִ֣י א֑וֹר וַֽ/יְהִי־ אֽוֹר׃
L05 5 Rdz 1:3 wai·(Jo)·mer E·lo·<Him> je·(Hi) or; wa·je·hi·-·(or) or.
L06 6 Rdz 1:3 H0559H0559 H0430H0430 H1961H1961 H0216H0216 H1961H1961 H0216H0216
L07 7 Rdz 1:3 answer angels become bright become bright
L08 8 Rdz 1:3 odpowiedź anioły zostać jasny zostać jasny
L09 9 Rdz 1:3 said And God Let there be light and there was and there was light
L10 10 Rdz 1:3 I powiedział Bóg Niech będzie światło i  było I stała się światłość
L11 11 Rdz 1:3 vai·Yo·mer E·lo·Him ye·Hi or; vay·hi- or.
L12 12 Rdz 1:3 waj jo mer e lo him je hi or wa je hi - or  
L13 13 Rdz 1:3 wayyöº´mer ´élöhîm yühî ´ôr wa|yühî-´ôr  
L14 14 Rdz 1:3 1/5298 3/2597 2/3546 1/122 3/3546 2/122
L15 15 Rdz 1:3 And God said, Let there be light: and there was light.
L16 16 Rdz 1:3  3 And God <0430> said <0559> (08799), Let there be <01961> (08799) light <0216>: and there was light <0216>.
L01 1 Rdz 1:4   Rdz 1:4  4 I Bóg <0430> Piła <07200> (08799) <0853> światło <0216>, który <03588> to było dobre <02896>: i Bóg <0430> podzielony <0914> (08686) <0996> światło <0216> <0996 od> ciemności <02822>.                                                                                            
L02 2 Rdz 1:4 Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.
L03 3 Rdz 1:4 וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־ הָא֖וֹר כִּי־ ט֑וֹב וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃
L04 4 Rdz 1:4 וַ/יַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־ הָ/א֖וֹר כִּי־ ט֑וֹב וַ/יַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָ/א֖וֹר וּ/בֵ֥ין הַ/חֹֽשֶׁךְ׃
L05 5 Rdz 1:4 wai·(Jar) E·lo·<Him> et- ha·'(Or) ki- (Tow); wai·jaw·(Del) E·lo·<Him>, ben ha·'(Or) (Wen) ha·(Cho)·szech.
L06 6 Rdz 1:4 H7200H7200 H0430H0430 H0853H0853 H0216H0216 H3588H3588 H2896H2896 H0914H0914 H0430H0430 H0996H0996 H0216H0216 H0996H0996 H2822H2822
L07 7 Rdz 1:4 advise self angels bright inasmuch beautiful make angels among bright among dark
L08 8 Rdz 1:4 doradzać siebie anioły jasny ponieważ piękny zrobić anioły wśród jasny wśród ciemny
L09 9 Rdz 1:4 saw And God the light that [it was] good separated and God from the light from the darkness
L10 10 Rdz 1:4 i zobaczył Bóg światło że [Było] dobre oddzielił i Bóg z światło z ciemność
L11 11 Rdz 1:4 vai·Yar E·lo·Him et- ha·'Or ki- Tov; vai·yav·Del E·lo·Him, bein ha·'Or u·Vein ha·Cho·shech.
L12 12 Rdz 1:4 waj jar e lo him et - ha or Ki - tow waj jaw Del e lo him Ben ha or u wen ha Ho szech    
L13 13 Rdz 1:4 wayyaºr´ ´élöhîm ´et-hä´ôr Kî-†ôb wayyabDël ´élöhîm Bên hä´ôr ûbên haHöºšek    
L14 14 Rdz 1:4 1/1296 4/2597 3/11047 3/122 1/4478 1/561 1/42 5/2597 1/406 4/122 2/406 2/80
L15 15 Rdz 1:4 And God saw the light, that [it was] good: and God divided the light from the darkness.
L16 16 Rdz 1:4  4 And God <0430> saw <07200> (08799) <0853> the light <0216>, that <03588> it was good <02896>: and God <0430> divided <0914> (08686) <0996> the light <0216> from <0996> the darkness <02822>.
L01 1 Rdz 1:5   Rdz 1:5  5 A Bóg <0430> nazywa <07121> (08799) światło <0216> Dzień <03117>, a ciemność <02822> nazwał <07121> (08804) Noc <03915>. I tak upłynął wieczór <06153> i rano <01242> była pierwsza <0259> dni <03117>.                                                                                          
L02 2 Rdz 1:5 I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.
L03 3 Rdz 1:5 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־ עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־ בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ
L04 4 Rdz 1:5 וַ/יִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָ/אוֹר֙ י֔וֹם וְ/לַ/חֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽ/יְהִי־ עֶ֥רֶב וַֽ/יְהִי־ בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ
L05 5 Rdz 1:5 wai·jik·(Ra) E·lo·<Him> la·'(Or) (Jom), we·la·(Cho)·szech (Ka)·ra (Lai)·la; wa·je·(hi)- '(E)·rew wa·je·(hi)- (Wo)·ker (Jom) 'e·(Chad). (Pe)
L06 6 Rdz 1:5 H7121H7121 H0430H0430 H0216H0216 H3117H3117 H2822H2822 H7121H7121 H3915H3915 H1961H1961 H6153H6153 H1961H1961 H1242H1242 H3117H3117 H0259H0259
L07 7 Rdz 1:5 bewray  angels bright age dark bewray  night  become day become day age a
L08 8 Rdz 1:5 bewray anioły jasny wiek ciemny bewray noc zostać dzień zostać dzień wiek
L09 9 Rdz 1:5 called And God the light Day and the darkness he called Night and there was And the evening and there was and the morning day were the first
L10 10 Rdz 1:5 nazwał I Bóg światło dniem i ciemność nazwał nocą i było I tak upłynął wieczór i było i rano dzień Jako pierwsi
L11 11 Rdz 1:5 vai·yik·Ra E·lo·Him la·'Or Yom, ve·la·Cho·shech Ka·ra Lai·lah; vay·hi- 'E·rev vay·hi- Vo·ker Yom 'e·Chad. Peh
L12 12 Rdz 1:5 waj jiq ra e lo him la or jom we la Ho szech qa ra laj la wa je hi - e rew wa je hi - wo qer jom e Had P
L13 13 Rdz 1:5 wayyiqrä´ ´élöhîm lä´ôr yôm wülaHöºšek qäºrä´ läºylâ wa|yühî-`eºreb wa|yühî-böºqer yôm ´eHäd P
L14 14 Rdz 1:5 1/731 6/2597 5/122 1/2302 3/80 2/731 1/231 4/3546 1/134 5/3546 1/214 2/2302 1/961
L15 15 Rdz 1:5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
L16 16 Rdz 1:5  5 And God <0430> called <07121> (08799) the light <0216> Day <03117>, and the darkness <02822> he called <07121> (08804) Night <03915>. And the evening <06153> and the morning <01242> were the first <0259> day <03117>.
L01 1 Rdz 1:6   Rdz 1:6  6 A potem Bóg <0430> powiedział <0559> (08799) Niech powstanie sklepienie <07549> w środku <08432> wód <04325>, i niech oddzieli <0914> (08688) wód <04325> z wód <04325>.                                                                                            
L02 2 Rdz 1:6 A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!
L03 3 Rdz 1:6 וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃
L04 4 Rdz 1:6 וַ/יֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י רָקִ֖יעַ בְּ/ת֣וֹךְ הַ/מָּ֑יִם וִ/יהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָ/מָֽיִם׃
L05 5 Rdz 1:6 wai·(Jo)·mer E·lo·<Him>, je·(Hi) ra·(Ki)·a' be·(Toch) ham·(Ma)·jim; wi·(Hi) maw·(Dil), ben (Ma)·jim la·(Ma)·jim.
L06 6 Rdz 1:6 H0559H0559 H0430H0430 H1961H1961 H7549H7549 H8432H8432 H4325H4325 H1961H1961 H0914H0914 H0996H0996 H4325H4325 H4325H4325
L07 7 Rdz 1:6 answer angels become firmament hope waste become make among waste waste
L08 8 Rdz 1:6 odpowiedź anioły zostać firmament nadzieję marnować zostać zrobić wśród marnować marnować
L09 9 Rdz 1:6 said And God Let there be Let there be a firmament in the midst of the waters become and let it divide among the waters from the waters
L10 10 Rdz 1:6 powiedział I Bóg Niech będzie Niech powstanie sklepienie w środku wód zostać i niech oddzieli wśród wody z wód
L11 11 Rdz 1:6 vai·Yo·mer E·lo·Him, ye·Hi ra·Ki·a' be·Toch ham·Ma·yim; vi·Hi mav·Dil, bein Ma·yim la·Ma·yim.
L12 12 Rdz 1:6 waj jo mer e lo him je hi ra qi a Be toch ham ma jim wi hi maw Dil Ben ma jim la ma jim
L13 13 Rdz 1:6 wayyöº´mer ´élöhîm yühî räqîª` Bütôk hammäºyim wîhî mabDîl Bên maºyim lämäºyim
L14 14 Rdz 1:6 2/5298 7/2597 6/3546 1/17 1/416 2/579 7/3546 2/42 3/406 3/579 4/579
L15 15 Rdz 1:6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
L16 16 Rdz 1:6  6 And God <0430> said <0559> (08799), Let there be a firmament <07549> in the midst <08432> of the waters <04325>, and let it divide <0914> (08688) the waters <04325> from the waters <04325>.
L01 1 Rdz 1:7   Rdz 1:7  7 A Bóg <0430> się <06213> (08799) firmament <07549> i podzielony <0914> (08686) wód <04325>, które <0834> były] pod <08478> firmament <07549> z wód <04325>, które <0834> były powyżej <05921> firmament <07549>: i tak było <03651>.                                                                                        
L02 2 Rdz 1:7 Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało,
L03 3 Rdz 1:7 וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־ הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין הַמַּ֙יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ וַֽיְהִי־ כֵֽן׃
L04 4 Rdz 1:7 וַ/יַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־ הָ/רָקִיעַ֒ וַ/יַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין הַ/מַּ֙יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִ/תַּ֣חַת לָ/רָקִ֔יעַ וּ/בֵ֣ין הַ/מַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵ/עַ֣ל לָ/רָקִ֑יעַ וַֽ/יְהִי־ כֵֽן׃
L05 5 Rdz 1:7 wai·(Ja)·'as E·lo·<Him> et- ha·ra·ki·a' wai·jaw·(Del), ben ham·(Ma)·jim 'a·(Szer) mit·(Ta)·chat la·ra·(Ki)·a', (Wen) ham·(Ma)·jim, 'a·(Szer) me·'(Al) la·ra·(Ki)·a'; wa·je·(hi)- (Chen).
L06 6 Rdz 1:7 H6213H6213 H0430H0430 H0853H0853 H7549H7549 H0914H0914 H0996H0996 H4325H4325 H0834H0834 H8478H8478 H7549H7549 H0996H0996 H4325H4325 H0834H0834 H5921H5921 H7549H7549 H1961H1961 H3651H3651
L07 7 Rdz 1:7 accomplish angels firmament make among waste after Thahash firmament among waste after above firmament become after that
L08 8 Rdz 1:7 zrealizować anioły firmament zrobić wśród marnować po Thahash firmament wśród marnować po powyżej firmament zostać po tym
L09 9 Rdz 1:7 made And God the firmament and divided among the waters which [were] under the firmament from from the waters which [were] above the firmament and it was and it was so
L10 10 Rdz 1:7 wykonane I Bóg firmament i podzielony wśród wody który [Było] w firmament z z wód który [Były] powyżej firmament i było i tak było
L11 11 Rdz 1:7 vai·Ya·'as E·lo·Him et- ha·ra·ki·a' vai·yav·Del, bein ham·Ma·yim 'a·Sher mit·Ta·chat la·ra·Ki·a', u·Vein ham·Ma·yim, 'a·Sher me·'Al la·ra·Ki·a'; vay·hi- Chen.
L12 12 Rdz 1:7 waj ja as e lo him et - ha ra qi a waj jaw Del Ben ham ma jim a szer miT Ta Hat la ra qi a u wen ham ma jim a szer me al la ra qi a wa je hi - chen    
L13 13 Rdz 1:7 wayyaº`aS ´élöhîm ´et-häräqîª` wayyabDël Bên hammaºyim ´ášer miTTaºHat läräqîª` ûbên hammaºyim ´ášer më`al läräqîª` wa|yühî-kën    
L14 14 Rdz 1:7 1/2617 8/2597 4/11047 2/17 3/42 4/406 5/579 1/5499 1/498 3/17 5/406 6/579 2/5499 3/5759 4/17 8/3546 1/767
L15 15 Rdz 1:7 And God made the firmament, and divided the waters which [were] under the firmament from the waters which [were] above the firmament: and it was so.
L16 16 Rdz 1:7  7 And God <0430> made <06213> (08799) the firmament <07549>, and divided <0914> (08686) the waters <04325> which <0834> were] under <08478> the firmament <07549> from the waters <04325> which <0834> were above <05921> the firmament <07549>: and it was so <03651>.
L01 1 Rdz 1:8   Rdz 1:8  8 I Bóg <0430> nazywa <07121> (08799) firmament <07549> Niebo <08064>. I tak upłynął wieczór <06153> i rano <01242> były sekundy <08145> dni <03117>.                                                                                              
L02 2 Rdz 1:8 Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi.
L03 3 Rdz 1:8 וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־ עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־ בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ
L04 4 Rdz 1:8 וַ/יִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽ/רָקִ֖יעַ שָׁמָ֑יִם וַֽ/יְהִי־ עֶ֥רֶב וַֽ/יְהִי־ בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ
L05 5 Rdz 1:8 wai·jik·(Ra) E·lo·<Him> la·ra·(Ki)·a' sza·(Ma)·jim; wa·je·(hi)- '(E)·rew wa·je·(hi)- (Wo)·ker (Jom) sze·(Ni). (Pe)
L06 6 Rdz 1:8 H7121H7121 H0430H0430 H7549H7549 H8064H8064 H1961H1961 H6153H6153 H1961H1961 H1242H1242 H3117H3117 H8145H8145
L07 7 Rdz 1:8 bewray  angels firmament air become day become day age again
L08 8 Rdz 1:8 bewray anioły firmament powietrze zostać dzień zostać dzień wiek ponownie
L09 9 Rdz 1:8 called And God the firmament Heaven and there was And the evening and there was and the morning day were the second
L10 10 Rdz 1:8 nazywane I Bóg firmament Niebo i nie było I tak upłynął wieczór i było i rano dzień był drugi
L11 11 Rdz 1:8 vai·yik·Ra E·lo·Him la·ra·Ki·a' sha·Ma·yim; vay·hi- 'E·rev vay·hi- Vo·ker Yom she·Ni. Peh
L12 12 Rdz 1:8 waj jiq ra e lo him la ra qi a sza ma jim wa je hi - e rew wa je hi - wo qer jom sze ni P
L13 13 Rdz 1:8 wayyiqrä´ ´élöhîm lä|räqîª` šämäºyim wa|yühî-`eºreb wa|yühî-böºqer yôm šënî P
L14 14 Rdz 1:8 3/731 9/2597 5/17 2/421 9/3546 2/134 10/3546 2/214 3/2302 1/157
L15 15 Rdz 1:8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
L16 16 Rdz 1:8  8 And God <0430> called <07121> (08799) the firmament <07549> Heaven <08064>. And the evening <06153> and the morning <01242> were the second <08145> day <03117>.
L01 1 Rdz 1:9   Rdz 1:9  9 A Bóg <0430> powiedział <0559> (08799) Niech wody <04325> w niebie <08064> zbiorą się razem <06960> (08735) do <0413> jedna <0259> miejsce <04725> i niech suchy <03004> ziemia wydają <07200> (08735) i tak było.                                                                                          
L02 2 Rdz 1:9 A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! A gdy tak się stało,
L03 3 Rdz 1:9 וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֙יִם֙ אֶל־ מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה הַיַּבָּשָׁ֑ה וַֽיְהִי־ כֵֽן׃
L04 4 Rdz 1:9 וַ/יֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַ/מַּ֜יִם מִ/תַּ֤חַת הַ/שָּׁמַ֙יִם֙ אֶל־ מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְ/תֵרָאֶ֖ה הַ/יַּבָּשָׁ֑ה וַֽ/יְהִי־ כֵֽן׃
L05 5 Rdz 1:9 wai·(Jo)·mer E·lo·<Him>, jik·ka·(Wu) ham·(Ma)·jim mit·(Ta)·chat hasz·sza·(Ma)·jim (El)- ma·(Kom) 'e·(Chad), we·te·ra·'(E) hai·jab·ba·(Sza); wa·je·(hi)- (Chen).
L06 6 Rdz 1:9 H0559H0559 H0430H0430 H6960H6960 H4325H4325 H8478H8478 H8064H8064 H0413H0413 H4725H4725 H0259H0259 H7200H7200 H3004H3004 H1961H1961 H3651H3651
L07 7 Rdz 1:9 answer angels gather  waste Thahash air about country a advise self dry ground become after that
L08 8 Rdz 1:9 odpowiedź anioły zbierać marnować Thahash powietrze o kraj doradzać siebie sucha ziemia zostać po tym
L09 9 Rdz 1:9 said And God be gathered together Let the waters Thahash under the heaven unto place one [land] appear and let the dry and it was so
L10 10 Rdz 1:9 powiedział I Bóg zgromadzą Niech wody Thahash pod niebem do miejsce jeden [Kraj] wydają i niech suche i było tak
L11 11 Rdz 1:9 vai·Yo·mer E·lo·Him, yik·ka·Vu ham·Ma·yim mit·Ta·chat hash·sha·Ma·yim El- ma·Kom 'e·Chad, ve·te·ra·'Eh hai·yab·ba·Shah; vay·hi- Chen.
L12 12 Rdz 1:9 waj jo mer e lo him jiq qa wu ham ma jim miT Ta Hat hasz sza ma jim el - ma qom e Had we te ra e haj jaB Ba sza wa je hi - chen    
L13 13 Rdz 1:9 wayyöº´mer ´élöhîm yiqqäwû hammaºyim miTTaºHat haššämaºyim ´el-mäqôm ´eHäd wütërä´è hayyaBBäšâ wa|yühî-kën    
L14 14 Rdz 1:9 3/5298 10/2597 1/49 7/579 2/498 3/421 1/5500 1/401 2/961 2/1296 1/14 11/3546 2/767
L15 15 Rdz 1:9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry [land] appear: and it was so.
L16 16 Rdz 1:9  9 And God <0430> said <0559> (08799), Let the waters <04325> under the heaven <08064> be gathered together <06960> (08735) unto <0413> one <0259> place <04725>, and let the dry <03004> land appear <07200> (08735): and it was so.
L01 1 Rdz 1:10   Rdz 1:10  10 I Bóg <0430> nazywa <07121> (08799) suchy <03004> ziemia Ziemia <0776>, a zbiorowisko <04723> wód <04325> nazywany <07121> (08804) on Seas <03220>: i Bóg <0430> Piła <07200> (08799) że to było dobre <02896>.                                                                                        
L02 2 Rdz 1:10 Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre,
L03 3 Rdz 1:10 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א יַמִּ֑ים וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־ טֽוֹב׃
L04 4 Rdz 1:10 וַ/יִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַ/יַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ וּ/לְ/מִקְוֵ֥ה הַ/מַּ֖יִם קָרָ֣א יַמִּ֑ים וַ/יַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־ טֽוֹב׃
L05 5 Rdz 1:10 wai·jik·(Ra) E·lo·<Him> lai·jab·ba·(Sza) '(E)·rec, u·le·mik·(We) ham·(Ma)·jim ka·(Ra) jam·(Mim); wai·(Jar) E·lo·<Him> ki- (Tow).
L06 6 Rdz 1:10 H7121H7121 H0430H0430 H3004H3004 H0776H0776 H4723H4723 H4325H4325 H7121H7121 H3220H3220 H7200H7200 H0430H0430 H3588H3588 H2896H2896
L07 7 Rdz 1:10 bewray  angels dry ground common abiding waste bewray  sea advise self angels inasmuch beautiful
L08 8 Rdz 1:10 bewray anioły sucha ziemia wspólny przestrzegających marnować bewray morze doradzać siebie anioły ponieważ piękny
L09 9 Rdz 1:10 called And God the dry [land] Earth and the gathering together of the waters called he Seas saw and God that it was that [it was] good
L10 10 Rdz 1:10 nazywane I Bóg suchy [Kraj] Ziemia a zbiorowisko wód nazywane on Seas zobaczył i Bóg że to że [to] dobrze
L11 11 Rdz 1:10 vai·yik·Ra E·lo·Him lai·yab·ba·Shah 'E·retz, u·le·mik·Veh ham·Ma·yim ka·Ra yam·Mim; vai·Yar E·lo·Him ki- Tov.
L12 12 Rdz 1:10 waj jiq ra e lo him laj jaB Ba sza e rec u le miq we ham ma jim qa ra jam mim waj jar e lo him Ki - tow  
L13 13 Rdz 1:10 wayyiqrä´ ´élöhîm layyaBBäšâ ´eºrec ûlümiqwË hammaºyim qärä´ yammîm wayyaºr´ ´élöhîm Kî-†ôb  
L14 14 Rdz 1:10 4/731 11/2597 2/14 3/2502 1/12 8/579 5/731 1/396 3/1296 12/2597 2/4478 2/561
L15 15 Rdz 1:10 And God called the dry [land] Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that [it was] good.
L16 16 Rdz 1:10  10 And God <0430> called <07121> (08799) the dry <03004> land Earth <0776>; and the gathering together <04723> of the waters <04325> called <07121> (08804) he Seas <03220>: and God <0430> saw <07200> (08799) that it was good <02896>.
L01 1 Rdz 1:11   Rdz 1:11  11 I Bóg <0430> powiedział <0559> (08799) Niechaj ziemia <0776> przyniesie <01876> (08686) Trawy <01877>, zioło <06212> <02232 plonowania> (08688) nasiona <02233> i owoce <06529> drzewo <06086> <06213 plonowania> (08802) owoce <06529> po jego rodzaju <04327>, którego <0834> Nasiona <02233> jest sama w sobie, na ziemi <0776>: i było.                                                                              
L02 2 Rdz 1:11 rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak.
L03 3 Rdz 1:11 וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֙רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ זֶ֔רַע עֵ֣ץ פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ ב֖וֹ עַל־ הָאָ֑רֶץ וַֽיְהִי־ כֵֽן׃
L04 4 Rdz 1:11 וַ/יֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תַּֽדְשֵׁ֤א הָ/אָ֙רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ זֶ֔רַע עֵ֣ץ פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ לְ/מִינ֔/וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְע/וֹ־ ב֖/וֹ עַל־ הָ/אָ֑רֶץ וַֽ/יְהִי־ כֵֽן׃
L05 5 Rdz 1:11 wai·(Jo)·mer E·lo·<Him>, tad·(Sze) ha·'(A)·rec (De)·sze, '(E)·sew maz·(Ri)·a' (Ze)·ra', 'ec pe·(Ri) '(O)·se pe·(Ri) le·mi·(No), 'a·(Szer) zar·'ow- wo al- ha·'(A)·rec; wa·je·(hi)- (Chen).
L06 6 Rdz 1:11 H0559H0559 H0430H0430 H1876H1876 H0776H0776 H1877H1877 H6212H6212 H2232H2232 H2233H2233 H6086H6086 H6529H6529 H6213H6213 H6529H6529 H4327H4327 H0834H0834 H2233H2233 H0000 H5921H5921 H0776H0776 H1961H1961 H3651H3651
L07 7 Rdz 1:11 answer angels bring forth common grass grass bear child carpenter reward accomplish reward kind after child above common become after that
L08 8 Rdz 1:11 odpowiedź anioły wyprowadź wspólny trawa trawa ponosić dziecko stolarz nagradzać zrealizować nagradzać rodzaj po dziecko powyżej wspólny zostać po tym
L09 9 Rdz 1:11 said And God bring forth Let the earth grass the herb yielding seed tree [and] the fruit yielding fruit after his kind whose seed on [is] in itself upon the earth and it was so
L10 10 Rdz 1:11 powiedział I Bóg wyprowadź Niechaj ziemia trawa zioło plonowania nasienie drzewo [I] owoc plonowania owoc po jego rodzaju którego nasienie na [Jest] w sobie na ziemi i było tak
L11 11 Rdz 1:11 vai·Yo·mer E·lo·Him, tad·She ha·'A·retz De·she, 'E·sev maz·Ri·a' Ze·ra', 'etz pe·Ri 'O·seh pe·Ri le·mi·No, 'a·Sher zar·'ov- vo al- ha·'A·retz; vay·hi- Chen.
L12 12 Rdz 1:11 waj jo mer e lo him Tad sze ha a rec De sze e sew maz ri a ze ra ec Pe ri o se Pe ri le mi no a szer za ro - wo al - ha a rec wa je hi - chen      
L13 13 Rdz 1:11 wayyöº´mer ´élöhîm Ta|dšë´ hä´äºrec Deºše´ `ëºSeb mazrîª` zeºra` `ëc Pürî `öºSè Pürî lümînô ´ášer zar`ô-bô `al-hä´äºrec wa|yühî-kën      
L14 14 Rdz 1:11 4/5298 13/2597 1/2 4/2502 1/15 1/33 1/56 1/230 1/329 1/119 2/2617 2/119 1/31 3/5499 2/230 1/6522 4/5759 5/2502 12/3546 3/767
L15 15 Rdz 1:11 And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, [and] the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed [is] in itself, upon the earth: and it was so.
L16 16 Rdz 1:11  11 And God <0430> said, <0559> (08799), Let the earth <0776> bring forth <01876> (08686) grass <01877>, the herb <06212> yielding <02232> (08688) seed <02233>, and the fruit <06529> tree <06086> yielding <06213> (08802) fruit <06529> after his kind <04327>, whose <0834> seed <02233> is in itself, upon the earth <0776>: and it was so.
L01 1 Rdz 1:12   Rdz 1:12  12 I ziemia <0776> wyprowadzeni <03318> (08686) trawa <01877>, a zioło <06212> <02232 plonowania> (08688) nasiona <02233> po jego rodzaju <04327> i drzewo <06086> plonowanie <06213> (08802) owoce <06529>, których materiał siewny <02233> była sama w sobie, po swoim rodzaju <04327>: i Bóg <0430> Piła <07200> (08799), że to dobry <02896>.                                                                              
L02 2 Rdz 1:12 Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
L03 3 Rdz 1:12 וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֙רַע֙ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־ פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־ טֽוֹב׃
L04 4 Rdz 1:12 וַ/תּוֹצֵ֨א הָ/אָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֙רַע֙ לְ/מִינֵ֔/הוּ וְ/עֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־ פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְע/וֹ־ ב֖/וֹ לְ/מִינֵ֑/הוּ וַ/יַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־ טֽוֹב׃
L05 5 Rdz 1:12 wat·to·(Ce) ha·'(A)·rec (De)·sze '(E)·sew maz·(Ri)·a' (ze)·ra' le·mi·(Ne)·hu, we·'(Ec) o·se- pe·(Ri) 'a·(Szer) zar·'ow- wo le·mi·(Ne)·hu; wai·(Jar) E·lo·<Him> ki- (Tow).
L06 6 Rdz 1:12 H3318H3318 H0776H0776 H1877H1877 H6212H6212 H2232H2232 H2233H2233 H4327H4327 H6086H6086 H6213H6213 H6529H6529 H0834H0834 H2233H2233 H0000 H4327H4327 H7200H7200 H0430H0430 H3588H3588 H2896H2896
L07 7 Rdz 1:12 after common grass grass bear child kind carpenter accomplish reward after child kind advise self angels inasmuch beautiful
L08 8 Rdz 1:12 po wspólny trawa trawa ponosić dziecko rodzaj stolarz zrealizować nagradzać po dziecko rodzaj doradzać siebie anioły ponieważ piękny
L09 9 Rdz 1:12 brought forth And the earth grass [and] herb yielding seed after his kind and the tree yielding fruit with whose seed [was] in itself after his kind saw and God that it was that [it was] good
L10 10 Rdz 1:12 wyprowadzeni A ziemia trawa [I] zioło plonowania nasienie po jego rodzaju i drzewa plonowania owoc z których materiał siewny [Było] w sobie po swoim rodzaju zobaczył i Bóg że to że [to] dobrze
L11 11 Rdz 1:12 vat·to·Tze ha·'A·retz De·she 'E·sev maz·Ri·a' ze·ra' le·mi·Ne·hu, ve·'Etz o·seh- pe·Ri 'a·Sher zar·'ov- vo le·mi·Ne·hu; vai·Yar E·lo·Him ki- Tov.
L12 12 Rdz 1:12 waT To ce ha a rec De sze e sew maz ri a ze ra le mi ne hu we ec o se - Pe ri a szer za ro - wo le mi ne hu waj jar e lo him Ki - tow      
L13 13 Rdz 1:12 waTTôcë´ hä´äºrec Deše´ `ëºSeb mazrîª` zeºra` lümînëºhû wü`ëc `ö|Sè-Pürî ´ášer zar`ô-bô lümînëºhû wayyaºr´ ´élöhîm Kî-†ôb      
L14 14 Rdz 1:12 1/1060 6/2502 2/15 2/33 2/56 3/230 2/31 2/329 3/2617 3/119 4/5499 4/230 2/6522 3/31 4/1296 14/2597 3/4478 3/561
L15 15 Rdz 1:12 And the earth brought forth grass, [and] herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed [was] in itself, after his kind: and God saw that [it was] good.
L16 16 Rdz 1:12  12 And the earth <0776> brought forth <03318> (08686) grass <01877>, and herb <06212> yielding <02232> (08688) seed <02233> after his kind <04327>, and the tree <06086> yielding <06213> (08802) fruit <06529>, whose seed <02233> was in itself, after his kind <04327>: and God <0430> saw <07200> (08799) that it was good <02896>.
L01 1 Rdz 1:13   Rdz 1:13  13 I tak upłynął wieczór <06153> i rano <01242> były trzeci <07992> dni <03117>.                                                                                                    
L02 2 Rdz 1:13 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci.
L03 3 Rdz 1:13 וַֽיְהִי־ עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־ בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ
L04 4 Rdz 1:13 וַֽ/יְהִי־ עֶ֥רֶב וַֽ/יְהִי־ בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ
L05 5 Rdz 1:13 wa·je·(hi)- '(E)·rew wa·je·(hi)- (Wo)·ker (Jom) sze·li·(Szi). (Pe)
L06 6 Rdz 1:13 H1961H1961 H6153H6153 H1961H1961 H1242H1242 H3117H3117 H7992H7992
L07 7 Rdz 1:13 become day become day age third part
L08 8 Rdz 1:13 zostać dzień zostać dzień wiek Trzecia część
L09 9 Rdz 1:13 there was And the evening and there was and the morning day were the third
L10 10 Rdz 1:13 nie było I tak upłynął wieczór i nie było i rano dzień była trzecia
L11 11 Rdz 1:13 vay·hi- 'E·rev vay·hi- Vo·ker Yom she·li·Shi. Peh
L12 12 Rdz 1:13 wa je hi - e rew wa je hi - wo qer jom sze li szi P
L13 13 Rdz 1:13 wa|yühî-`eºreb wa|yühî-böºqer yôm šülîšî P
L14 14 Rdz 1:13 13/3546 3/134 14/3546 3/214 4/2302 1/107
L15 15 Rdz 1:13 And the evening and the morning were the third day.
L16 16 Rdz 1:13  13 And the evening <06153> and the morning <01242> were the third <07992> day <03117>.
L01 1 Rdz 1:14   Rdz 1:14  14 I Bóg <0430> powiedział <0559> (08799) Niech się stanie światło <03974> w firmamencie <07549> w niebie <08064> podzielić <0914> (08687) dni <03117> w nocy < 03915>, a niech będą na znaki <0226>, aby wyznaczały pory roku <04150>, a przez kilka dni <03117>, a rok <08141>:                                                                                    
L02 2 Rdz 1:14 A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
L03 3 Rdz 1:14 וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ לְאֹתֹת֙ וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃
L04 4 Rdz 1:14 וַ/יֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ בִּ/רְקִ֣יעַ הַ/שָּׁמַ֔יִם לְ/הַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַ/יּ֖וֹם וּ/בֵ֣ין הַ/לָּ֑יְלָה וְ/הָי֤וּ לְ/אֹתֹת֙ וּ/לְ/מ֣וֹעֲדִ֔ים וּ/לְ/יָמִ֖ים וְ/שָׁנִֽים׃
L05 5 Rdz 1:14 wai·(Jo)·mer E·lo·<Him>, je·(Hi) me·'o·(Rot) bir·(Ki)·a' hasz·sza·(Ma)·jim, le·haw·(Dil) ben hai·(Jom) (Wen) hal·(Laj)·la; we·ha·(Ju) le·'o·(Tot) u·le·(Mo)·'a·(Dim), u·le·ja·(Mim) we·sza·(Nim).
L06 6 Rdz 1:14 H0559H0559 H0430H0430 H1961H1961 H3974H3974 H7549H7549 H8064H8064 H0914H0914 H0996H0996 H3117H3117 H0996H0996 H3915H3915 H1961H1961 H0226H0226 H4150H4150 H3117H3117 H8141H8141
L07 7 Rdz 1:14 answer angels become bright firmament air make among age among night  become mark appointment age whole age
L08 8 Rdz 1:14 odpowiedź anioły zostać jasny firmament powietrze zrobić wśród wiek wśród noc zostać oznaczyć powołanie wiek Cały wiek
L09 9 Rdz 1:14 said And God become Let there be lights in the firmament of the heaven to divide among the day from from the night them be for and let them be for signs and for seasons and for days and years
L10 10 Rdz 1:14 powiedział I Bóg zostać Niech się stanie światło na firmamencie z nieba do podziału wśród dni z od nocy im być za a niech będą na znaki i do pór roku i przez kilka dni i lata
L11 11 Rdz 1:14 vai·Yo·mer E·lo·Him, ye·Hi me·'o·Rot bir·Ki·a' hash·sha·Ma·yim, le·hav·Dil bein hai·Yom u·Vein hal·La·ye·lah; ve·ha·Yu le·'o·Tot u·le·Mo·'a·Dim, u·le·ya·Mim ve·sha·Nim.
L12 12 Rdz 1:14 waj jo mer e lo him je hi me o rot Bir qi a hasz sza ma jim le haw Dil Ben haj jom u wen hal laj la we ha ju le o tot u le mo a dim u le ja mim we sza nim
L13 13 Rdz 1:14 wayyöº´mer ´élöhîm yühî mü´öröt Birqîª` haššämaºyim lühabDîl Bên hayyôm ûbên halläºylâ wühäyû lü´ötöt ûlümôº`ádîm ûlüyämîm wüšänîm
L14 14 Rdz 1:14 5/5298 15/2597 15/3546 1/19 6/17 4/421 4/42 6/406 5/2302 7/406 2/231 16/3546 1/79 1/223 6/2302 1/873
L15 15 Rdz 1:14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
L16 16 Rdz 1:14  14 And God <0430> said <0559> (08799), Let there be lights <03974> in the firmament <07549> of the heaven <08064> to divide <0914> (08687) the day <03117> from the night <03915>; and let them be for signs <0226>, and for seasons <04150>, and for days <03117>, and years <08141>:
L01 1 Rdz 1:15   Rdz 1:15  15 i niech będą za światła <03974> w firmamencie <07549> w niebie <08064>, aby dawać światło <0215> (08687) na ziemi <0776>: i tak było.                                                                                                
L02 2 Rdz 1:15 aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak.
L03 3 Rdz 1:15 וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־ הָאָ֑רֶץ וַֽיְהִי־ כֵֽן׃
L04 4 Rdz 1:15 וְ/הָי֤וּ לִ/מְאוֹרֹת֙ בִּ/רְקִ֣יעַ הַ/שָּׁמַ֔יִם לְ/הָאִ֖יר עַל־ הָ/אָ֑רֶץ וַֽ/יְהִי־ כֵֽן׃
L05 5 Rdz 1:15 we·ha·(Ju) lim·'o·(Rot) bir·(Ki)·a' hasz·sza·(Ma)·jim, le·ha·'(Ir) al- ha·'(A)·rec; wa·je·(hi)- (Chen).
L06 6 Rdz 1:15 H1961H1961 H3974H3974 H7549H7549 H8064H8064 H0215H0215 H5921H5921 H0776H0776 H1961H1961 H3651H3651
L07 7 Rdz 1:15 become bright firmament air kindle above common become after that
L08 8 Rdz 1:15 zostać jasny firmament powietrze rozpalać powyżej wspólny zostać po tym
L09 9 Rdz 1:15 them be for And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light on upon the earth and it was so
L10 10 Rdz 1:15 im być za I niech będą za światła na firmamencie z nieba dać światło na na ziemi i było tak
L11 11 Rdz 1:15 ve·ha·Yu lim·'o·Rot bir·Ki·a' hash·sha·Ma·yim, le·ha·'Ir al- ha·'A·retz; vay·hi- Chen.
L12 12 Rdz 1:15 we ha ju li mo rot Bir qi a hasz sza ma jim le ha ir al - ha a rec wa je hi - chen    
L13 13 Rdz 1:15 wühäyû lim´ôröt Birqîª` haššämaºyim lühä´îr `al-hä´äºrec wa|yühî-kën    
L14 14 Rdz 1:15 17/3546 2/19 7/17 5/421 1/40 5/5759 7/2502 18/3546 4/767
L15 15 Rdz 1:15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
L16 16 Rdz 1:15  15 And let them be for lights <03974> in the firmament <07549> of the heaven <08064> to give light <0215> (08687) upon the earth <0776>: and it was so.
L01 1 Rdz 1:16   Rdz 1:16  16 I Bóg <0430> się <06213> (08799) dwa <08147> wielki <01419> światła <03974>; większy <01419> światło <03974> rządzić <04475> dni <03117> i mniej < 06996> światło <03974> rządzić <04475> noc <03915>: uczynił gwiazdy <03556> również.                                                                                        
L02 2 Rdz 1:16 Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.
L03 3 Rdz 1:16 וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־ שְׁנֵ֥י הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־ הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־ הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת הַכּוֹכָבִֽים׃
L04 4 Rdz 1:16 וַ/יַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־ שְׁנֵ֥י הַ/מְּאֹרֹ֖ת הַ/גְּדֹלִ֑ים אֶת־ הַ/מָּא֤וֹר הַ/גָּדֹל֙ לְ/מֶמְשֶׁ֣לֶת הַ/יּ֔וֹם וְ/אֶת־ הַ/מָּא֤וֹר הַ/קָּטֹן֙ לְ/מֶמְשֶׁ֣לֶת הַ/לַּ֔יְלָה וְ/אֵ֖ת הַ/כּוֹכָבִֽים׃
L05 5 Rdz 1:16 wai·(Ja)·'as E·lo·<Him>, et- sze·(Ne) ham·me·'o·(Rot) hag·ge·do·(Lim); et- ham·ma·'or hag·ga·(Dol) le·mem·(Sze)·let hai·(Jom), we·'(Et) ham·ma·'or hak·ka·(Ton) le·mem·(Sze)·let hal·(Laj)·la, we·'(Et) hak·ko·cha·(Wim).
L06 6 Rdz 1:16 H6213H6213 H0430H0430 H0853H0853 H8147H8147 H3974H3974 H1419H1419 H0853H0853 H3974H3974 H1419H1419 H4475H4475 H3117H3117 H0853H0853 H3974H3974 H6996H6996 H4475H4475 H3915H3915 H0853H0853 H3556H3556
L07 7 Rdz 1:16 accomplish angels both bright aloud bright aloud dominion age bright least dominion night  star
L08 8 Rdz 1:16 zrealizować anioły zarówno jasny głośno jasny głośno panowanie wiek jasny najmniej panowanie noc gwiazda
L09 9 Rdz 1:16 made And God two lights great light the greater to rule the day light and the lesser to rule the night [he made] the stars
L10 10 Rdz 1:16 wykonane I Bóg dwa światła wielki światło więcej rządzić dni światło i mniejszym rządzić noc [Zrobił] gwiazd
L11 11 Rdz 1:16 vai·Ya·'as E·lo·Him, et- she·Nei ham·me·'o·Rot hag·ge·do·Lim; et- ham·ma·'or hag·ga·Dol le·mem·She·let hai·Yom, ve·'Et ham·ma·'or hak·ka·Ton le·mem·She·let hal·Lay·lah, ve·'Et hak·ko·cha·Vim.
L12 12 Rdz 1:16 waj ja as e lo him et - sze ne ham me o rot haG Ge do lim et - ham ma or haG Ga dol le mem sze let haj jom we et - ham ma or haq qa ton le mem sze let hal laj la we et haK Ko cha wim
L13 13 Rdz 1:16 wayyaº`aS ´élöhîm ´et-šünê hammü´öröt haGGüdölîm ´et-hammä´ôr haGGädöl lümemšeºlet hayyôm wü´et-hammä´ôr haqqä†ön lümemšeºlet hallaºylâ wü´ët haKKôkäbîm
L14 14 Rdz 1:16 4/2617 16/2597 5/11047 1/768 3/19 1/527 6/11047 4/19 2/527 1/14 7/2302 7/11047 5/19 1/101 2/14 3/231 8/11047 1/37
L15 15 Rdz 1:16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: [he made] the stars also.
L16 16 Rdz 1:16  16 And God <0430> made <06213> (08799) two <08147> great <01419> lights <03974>; the greater <01419> light <03974> to rule <04475> the day <03117>, and the lesser <06996> light <03974> to rule <04475> the night <03915>: he made the stars <03556> also.
L01 1 Rdz 1:17   Rdz 1:17  17 I Bóg <0430> ustaw <05414> (08799) je na sklepieniu <07549> w niebie <08064>, aby dawać światło <0215> (08687) na ziemi <0776>                                                                                                
L02 2 Rdz 1:17 I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią;
L03 3 Rdz 1:17 וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־ הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Rdz 1:17 וַ/יִּתֵּ֥ן אֹתָ֛/ם אֱלֹהִ֖ים בִּ/רְקִ֣יעַ הַ/שָּׁמָ֑יִם לְ/הָאִ֖יר עַל־ הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Rdz 1:17 wai·jit·(Ten) 'o·(Tam) E·lo·<Him> bir·(Ki)·a' hasz·sza·(Ma)·jim; le·ha·'(Ir) al- ha·'(A)·rec.
L06 6 Rdz 1:17 H5414H5414 H0853H0853 H0430H0430 H7549H7549 H8064H8064 H0215H0215 H5921H5921 H0776H0776
L07 7 Rdz 1:17 add angels firmament air kindle above common
L08 8 Rdz 1:17 dodać anioły firmament powietrze rozpalać powyżej wspólny
L09 9 Rdz 1:17 set And God them in the firmament of the heaven to give light on upon the earth
L10 10 Rdz 1:17 zestaw I Bóg je na sklepieniu z nieba dać światło na na ziemi
L11 11 Rdz 1:17 vai·yit·Ten 'o·Tam E·lo·Him bir·Ki·a' hash·sha·Ma·yim; le·ha·'Ir al- ha·'A·retz.
L12 12 Rdz 1:17 waj jiT Ten o tam e lo him Bir qi a hasz sza ma jim le ha ir al - ha a rec  
L13 13 Rdz 1:17 wayyiTTën ´ötäm ´élöhîm Birqîª` haššämäºyim lühä´îr `al-hä´äºrec  
L14 14 Rdz 1:17 1/2007 9/11047 17/2597 8/17 6/421 2/40 6/5759 8/2502
L15 15 Rdz 1:17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
L16 16 Rdz 1:17  17 And God <0430> set <05414> (08799) them in the firmament <07549> of the heaven <08064> to give light <0215> (08687) upon the earth <0776>,
L01 1 Rdz 1:18   Rdz 1:18  18 oraz orzekania <04910> (08800) w ciągu dnia <03117> i nocą <03915> i podzielić <0914> (08687) lekkie <0216> z ciemności <02822>: i Bóg <0430> zobaczyłem <07200> (08799) że to było dobre <02896>.                                                                                          
L02 2 Rdz 1:18 aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.
L03 3 Rdz 1:18 וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־ טֽוֹב׃
L04 4 Rdz 1:18 וְ/לִ/מְשֹׁל֙ בַּ/יּ֣וֹם וּ/בַ/לַּ֔יְלָה וּֽ/לֲ/הַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָ/א֖וֹר וּ/בֵ֣ין הַ/חֹ֑שֶׁךְ וַ/יַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־ טֽוֹב׃
L05 5 Rdz 1:18 we·lim·(Szol) bai·(Jom) u·wal·(Laj)·la, u·la·haw·(Dil), ben ha·'(Or) (Wen) ha·(Cho)·szech; wai·(Jar) E·lo·<Him> ki- (Tow).
L06 6 Rdz 1:18 H4910H4910 H3117H3117 H3915H3915 H0914H0914 H0996H0996 H0216H0216 H0996H0996 H2822H2822 H7200H7200 H0430H0430 H3588H3588 H2896H2896
L07 7 Rdz 1:18 reign age night  make among bright among dark advise self angels inasmuch beautiful
L08 8 Rdz 1:18 królować wiek noc zrobić wśród jasny wśród ciemny doradzać siebie anioły ponieważ piękny
L09 9 Rdz 1:18 And to rule over the day and over the night and to divide among the light from from the darkness saw and God that it was that [it was] good
L10 10 Rdz 1:18 Oraz orzekania w ciągu dnia i nocą i podzielić wśród światło z z ciemności zobaczył i Bóg że to że [to] dobrze
L11 11 Rdz 1:18 ve·lim·Shol bai·Yom u·val·Lay·lah, u·la·hav·Dil, bein ha·'Or u·Vein ha·Cho·shech; vai·Yar E·lo·Him ki- Tov.
L12 12 Rdz 1:18 we lim szol Baj jom u wal laj la u la haw Dil Ben ha or u wen ha Ho szech waj jar e lo him Ki - tow  
L13 13 Rdz 1:18 wülimšöl Bayyôm ûballaºylâ û|láhabDîl Bên hä´ôr ûbên haHöºšek wayyaºr´ ´élöhîm Kî-†ôb  
L14 14 Rdz 1:18 1/80 8/2302 4/231 5/42 8/406 6/122 9/406 4/80 5/1296 18/2597 4/4478 4/561
L15 15 Rdz 1:18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that [it was] good.
L16 16 Rdz 1:18  18 And to rule <04910> (08800) over the day <03117> and over the night <03915>, and to divide <0914> (08687) the light <0216> from the darkness <02822>: and God <0430> saw <07200> (08799) that it was good <02896>.
L01 1 Rdz 1:19   Rdz 1:19  19 I tak upłynął wieczór <06153> i rano <01242> była czwarta <07243> dni <03117>.                                                                                                    
L02 2 Rdz 1:19 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty.
L03 3 Rdz 1:19 וַֽיְהִי־ עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־ בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ
L04 4 Rdz 1:19 וַֽ/יְהִי־ עֶ֥רֶב וַֽ/יְהִי־ בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ
L05 5 Rdz 1:19 wa·je·(hi)- '(E)·rew wa·je·(hi)- (Wo)·ker (Jom) re·wi·'(I). (Pe)
L06 6 Rdz 1:19 H1961H1961 H6153H6153 H1961H1961 H1242H1242 H3117H3117 H7243H7243
L07 7 Rdz 1:19 become day become day age foursquare
L08 8 Rdz 1:19 zostać dzień zostać dzień wiek foursquare
L09 9 Rdz 1:19 there was And the evening and there was and the morning day were the fourth
L10 10 Rdz 1:19 nie było I tak upłynął wieczór i nie było i rano dzień była czwarta
L11 11 Rdz 1:19 vay·hi- 'E·rev vay·hi- Vo·ker Yom re·vi·'I. Peh
L12 12 Rdz 1:19 wa je hi - e rew wa je hi - wo qer jom re wi i P
L13 13 Rdz 1:19 wa|yühî-`eºreb wa|yühî-böºqer yôm rübî`î P
L14 14 Rdz 1:19 19/3546 4/134 20/3546 4/214 9/2302 1/55
L15 15 Rdz 1:19 And the evening and the morning were the fourth day.
L16 16 Rdz 1:19  19 And the evening <06153> and the morning <01242> were the fourth <07243> day <03117>.
L01 1 Rdz 1:20   Rdz 1:20  20 I Bóg <0430> powiedział <0559> (08799) Niech wody <04325> przyniesie obficie <08317> (08799) istota porusza <08318>, kto ma <05315> życie <02416>, a ptactwo <05775> które mogą latać <05774> (08787) powyżej <05921> ziemia <0776> w otwartym <06440> firmament <07549> nieba <08064>.                                                                                  
L02 2 Rdz 1:20 Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!
L03 3 Rdz 1:20 וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־ הָאָ֔רֶץ עַל־ פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃
L04 4 Rdz 1:20 וַ/יֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַ/מַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְ/עוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־ הָ/אָ֔רֶץ עַל־ פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַ/שָּׁמָֽיִם׃
L05 5 Rdz 1:20 wai·(Jo)·mer E·lo·<Him>, jisz·re·(Cu) ham·(Ma)·jim, (Sze)·rec (Ne)·fesz chai·(Ja); we·'(Of) je·'o·(Fef) al- ha·'(A)·rec, al- pe·(Ne) re·(Ki)·a' hasz·sza·(Ma)·jim.
L06 6 Rdz 1:20 H0559H0559 H0430H0430 H8317H8317 H4325H4325 H8318H8318 H5315H5315 H2416H2416 H5775H5775 H5774H5774 H5921H5921 H0776H0776 H5921H5921 H6440H6440 H7549H7549 H8064H8064
L07 7 Rdz 1:20 answer angels breed waste creep any age bird brandish above common above accept firmament air
L08 8 Rdz 1:20 odpowiedź anioły rasa marnować pełzanie każdy wiek ptak wymachiwać powyżej wspólny powyżej przyjąć firmament powietrze
L09 9 Rdz 1:20 said And God bring forth abundantly Let the waters the moving creature that hath life and fowl [that] may fly above the earth above in the open firmament of heaven
L10 10 Rdz 1:20 powiedział I Bóg wyprowadź obficie Niech wody roju istot Kto ma życie i ptactwo [Że] może latać powyżej ziemia powyżej w otwartym firmament z nieba
L11 11 Rdz 1:20 vai·Yo·mer E·lo·Him, yish·re·Tzu ham·Ma·yim, She·retz Ne·fesh chai·Yah; ve·'Of ye·'o·Fef al- ha·'A·retz, al- pe·Nei re·Ki·a' hash·sha·Ma·yim.
L12 12 Rdz 1:20 waj jo mer e lo him jisz re cu ham ma jim sze rec ne fesz Haj ja we of je o fef al - ha a rec al - Pe ne re qi a hasz sza ma jim    
L13 13 Rdz 1:20 wayyöº´mer ´élöhîm yišrücû hammaºyim šeºrec neºpeš Hayyâ wü`ôp yü`ôpëp `al-hä´äºrec `al-Pünê rüqîª` haššämäºyim    
L14 14 Rdz 1:20 6/5298 19/2597 1/14 9/579 1/15 1/751 1/499 1/71 1/29 7/5759 9/2502 8/5759 3/2127 9/17 7/421
L15 15 Rdz 1:20 And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl [that] may fly above the earth in the open firmament of heaven.
L16 16 Rdz 1:20  20 And God <0430> said <0559> (08799), Let the waters <04325> bring forth abundantly <08317> (08799) the moving creature <08318> that hath <05315> life <02416>, and fowl <05775> that may fly <05774> (08787) above <05921> the earth <0776> in the open <06440> firmament <07549> of heaven <08064>.
L01 1 Rdz 1:21   Rdz 1:21  21 I Bóg <0430> stworzył <01254> (08799) wielki <01419> wieloryby <08577>, a każda żywa <02416> stwór <05315>, które poruszają <07430> (08802), których wody <04325> wyprowadzeni obficie <08317> (08804), po ich rodzaju <04327>, a każdy skrzydlaty <03671> ptactwo <05775> po jego rodzaju <04327>: i Bóg <0430> Piła <07200> (08799), że to dobry <02896> .                                                                              
L02 2 Rdz 1:21 Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre,
L03 3 Rdz 1:21 וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־ הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־ נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־ טֽוֹב׃
L04 4 Rdz 1:21 וַ/יִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־ הַ/תַּנִּינִ֖ם הַ/גְּדֹלִ֑ים וְ/אֵ֣ת כָּל־ נֶ֣פֶשׁ הַֽ/חַיָּ֣ה ׀ הָֽ/רֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַ/מַּ֜יִם לְ/מִֽינֵ/הֶ֗ם וְ/אֵ֨ת כָּל־ ע֤וֹף כָּנָף֙ לְ/מִינֵ֔/הוּ וַ/יַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־ טֽוֹב׃
L05 5 Rdz 1:21 wai·jiw·(Ra) E·lo·<Him>, et- hat·tan·ni·(Nim) hag·ge·do·(Lim); we·'(Et) kol- (Ne)·fesz ha·chai·(Ja) ha·ro·(Me)·set 'a·(Szer) szar·(Cu) ham·(Ma)·jim le·mi·ne·(Hem), we·'(Et) kol- of ka·(Naf) le·mi·(Ne)·hu, wai·(Jar) E·lo·<Him> ki- (Tow).
L06 6 Rdz 1:21 H1254H1254 H0430H0430 H0853H0853 H8577H8577 H1419H1419 H0853H0853 H3605H3605 H5315H5315 H2416H2416 H7430H7430 H0834H0834 H8317H8317 H4325H4325 H4327H4327 H0853H0853 H3605H3605 H5775H5775 H3671H3671 H4327H4327 H7200H7200 H0430H0430 H3588H3588 H2896H2896
L07 7 Rdz 1:21 choose angels dragon aloud all manner any age creep after breed waste kind all manner bird bird kind advise self angels inasmuch beautiful
L08 8 Rdz 1:21 wybierać anioły smok głośno wszelkiego rodzaju każdy wiek pełzanie po rasa marnować rodzaj wszelkiego rodzaju ptak ptak rodzaj doradzać siebie anioły ponieważ piękny
L09 9 Rdz 1:21 created And God whales great and every creature and every living that moveth which brought forth abundantly which the waters after their kind and every fowl and every winged after his kind saw and God that it was that [it was] good
L10 10 Rdz 1:21 stworzony I Bóg wieloryby wielki i każdy stworzenie i każde żyjące że poruszają który wyprowadzeni obficie których wody po ich rodzaju i każdy ptactwo i każdy skrzydlaty po jego rodzaju zobaczył i Bóg że to że [to] dobrze
L11 11 Rdz 1:21 vai·yiv·Ra E·lo·Him, et- hat·tan·ni·Nim hag·ge·do·Lim; ve·'Et kol- Ne·fesh ha·chai·Yah ha·ro·Me·set 'a·Sher sha·re·Tzu ham·Ma·yim le·mi·ne·Hem, ve·'Et kol- of ka·Naf le·mi·Ne·hu, vai·Yar E·lo·Him ki- Tov.
L12 12 Rdz 1:21 waj jiw ra e lo him et - haT Tan ni nim haG Ge do lim we et Kol - ne fesz ha Haj ja ha ro me set a szer szar cu ham ma jim le mi ne hem we et Kol - of Ka naf le mi ne hu waj jar e lo him Ki - tow        
L13 13 Rdz 1:21 wayyibrä´ ´élöhîm ´et-haTTannînìm haGGüdölîm wü´ët Kol-neºpeš ha|Hayyâ hä|römeºSet ´ášer šärcû hammaºyim lümî|nëhem wü´ët Kol-`ôp Känäp lümînëºhû wayyaºr´ ´élöhîm Kî-†ôb        
L14 14 Rdz 1:21 2/55 20/2597 10/11047 1/27 3/527 11/11047 1/5415 2/751 2/499 1/17 5/5499 2/14 10/579 4/31 12/11047 2/5415 2/71 1/107 5/31 6/1296 21/2597 5/4478 5/561
L15 15 Rdz 1:21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that [it was] good.
L16 16 Rdz 1:21  21 And God <0430> created <01254> (08799) great <01419> whales <08577>, and every living <02416> creature <05315> that moveth <07430> (08802), which the waters <04325> brought forth abundantly <08317> (08804), after their kind <04327>, and every winged <03671> fowl <05775> after his kind <04327>: and God <0430> saw <07200> (08799) that it was good <02896>.
L01 1 Rdz 1:22   Rdz 1:22  22 I Bóg <0430> błogosławiony <01288> (08762) im, mówiąc: <0559> (08800) Bądźcie płodni <06509> (08798) i pomnożyć <07235> (08798) i wypełnić <04390> (08798) wody <04325> w morzach <03220>, a ptactwo niechaj <05775> <07235 pomnożyć> (08799) w ziemi <0776>.                                                                                    
L02 2 Rdz 1:22 pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi.
L03 3 Rdz 1:22 וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־ הַמַּ֙יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃
L04 4 Rdz 1:22 וַ/יְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛/ם אֱלֹהִ֖ים לֵ/אמֹ֑ר פְּר֣וּ וּ/רְב֗וּ וּ/מִלְא֤וּ אֶת־ הַ/מַּ֙יִם֙ בַּ/יַּמִּ֔ים וְ/הָ/ע֖וֹף יִ֥רֶב בָּ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Rdz 1:22 wa·je·(Wa)·rech 'o·(Tam) E·lo·<Him> le·(Mor); pe·(Ru) u·re·(Wu), u·mil·'(U) et- ham·(Ma)·jim bai·jam·(Mim), we·ha·'of (Ji)·rew ba·'(A)·rec.
L06 6 Rdz 1:22 H1288H1288 H0853H0853 H0430H0430 H0559H0559 H6509H6509 H7235H7235 H4390H4390 H0853H0853 H4325H4325 H3220H3220 H5775H5775 H7235H7235 H0776H0776
L07 7 Rdz 1:22 abundantly angels answer bear abundance  accomplish waste sea bird abundance  common
L08 8 Rdz 1:22 obfitości anioły odpowiedź ponosić obfitość zrealizować marnować morze ptak obfitość wspólny
L09 9 Rdz 1:22 blessed And God them saying Be fruitful and multiply and fill the waters in the seas and let fowl multiply in the earth
L10 10 Rdz 1:22 błogosławiony I Bóg im mówiąc: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i wypełnić wody w morzach a ptactwo niechaj mnożyć w ziemi
L11 11 Rdz 1:22 vay·Va·rech 'o·Tam E·lo·Him le·Mor; pe·Ru u·re·Vu, u·mil·'U et- ham·Ma·yim bai·yam·Mim, ve·ha·'of Yi·rev ba·'A·retz.
L12 12 Rdz 1:22 wa je wa rech o tam e lo him le mor Pe ru u re wu u mi lu et - ham ma jim Baj jam mim we ha of ji rew Ba a rec  
L13 13 Rdz 1:22 wayübäºrek ´ötäm ´élöhîm lë´mör Pürû ûrübû ûmil´û ´et-hammaºyim Bayyammîm wühä`ôp yìºreb Bä´äºrec  
L14 14 Rdz 1:22 1/330 13/11047 22/2597 7/5298 1/29 1/226 1/253 14/11047 11/579 2/396 3/71 2/226 10/2502
L15 15 Rdz 1:22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
L16 16 Rdz 1:22  22 And God <0430> blessed <01288> (08762) them, saying <0559> (08800), Be fruitful <06509> (08798), and multiply <07235> (08798), and fill <04390> (08798) the waters <04325> in the seas <03220>, and let fowl <05775> multiply <07235> (08799) in the earth <0776>.
L01 1 Rdz 1:23   Rdz 1:23  23 I tak upłynął wieczór <06153> i rano <01242> były piątym <02549> dni <03117>.                                                                                                    
L02 2 Rdz 1:23 I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty.
L03 3 Rdz 1:23 וַֽיְהִי־ עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־ בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ
L04 4 Rdz 1:23 וַֽ/יְהִי־ עֶ֥רֶב וַֽ/יְהִי־ בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ
L05 5 Rdz 1:23 wa·je·(hi)- '(E)·rew wa·je·(hi)- (Wo)·ker (Jom) cha·mi·(Szi).  
L06 6 Rdz 1:23 H1961H1961 H6153H6153 H1961H1961 H1242H1242 H3117H3117 H2549H2549
L07 7 Rdz 1:23 become day become day age fifth part
L08 8 Rdz 1:23 zostać dzień zostać dzień wiek Piąta część
L09 9 Rdz 1:23 there was And the evening and there was and the morning day were the fifth
L10 10 Rdz 1:23 nie było I tak upłynął wieczór i nie było i rano dzień była piąta
L11 11 Rdz 1:23 vay·hi- 'E·rev vay·hi- Vo·ker Yom cha·mi·Shi.  
L12 12 Rdz 1:23 wa je hi - e rew wa je hi - wo qer jom Ha mi szi P
L13 13 Rdz 1:23 wa|yühî-`eºreb wa|yühî-böºqer yôm Hámîšî P
L14 14 Rdz 1:23 21/3546 5/134 22/3546 5/214 10/2302 1/45
L15 15 Rdz 1:23 And the evening and the morning were the fifth day.
L16 16 Rdz 1:23  23 And the evening <06153> and the morning <01242> were the fifth <02549> day <03117>.
L01 1 Rdz 1:24   Rdz 1:24  24 I Bóg <0430> powiedział <0559> (08799) Niechaj ziemia <0776> przyniesie <03318> (08686) żywy <02416> stwór <05315> po jego rodzaju <04327>, bydło <0929> i pełzanie rzeczy <07431> i bestia <02416> z ziemi <0776> po jego rodzaju <04327>: i tak było.                                                                                      
L02 2 Rdz 1:24 Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! I stało się tak.
L03 3 Rdz 1:24 וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־ אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ וַֽיְהִי־ כֵֽן׃
L04 4 Rdz 1:24 וַ/יֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָ/אָ֜רֶץ נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ לְ/מִינָ֔/הּ בְּהֵמָ֥ה וָ/רֶ֛מֶשׂ וְ/חַֽיְת/וֹ־ אֶ֖רֶץ לְ/מִינָ֑/הּ וַֽ/יְהִי־ כֵֽן׃
L05 5 Rdz 1:24 wai·(Jo)·mer E·lo·<Him>, to·(Ce) ha·'(A)·rec (Ne)·fesz chai·(Ja) le·mi·(Nah), be·he·(Ma) wa·(Re)·mes we·chaj·to- '(E)·rec le·mi·(Nah); wa·je·(hi)- (Chen).
L06 6 Rdz 1:24 H0559H0559 H0430H0430 H3318H3318 H0776H0776 H5315H5315 H2416H2416 H4327H4327 H0929H0929 H7431H7431 H2416H2416 H0776H0776 H4327H4327 H1961H1961 H3651H3651
L07 7 Rdz 1:24 answer angels after common any age kind beast that creeps age common kind become after that
L08 8 Rdz 1:24 odpowiedź anioły po wspólny każdy wiek rodzaj bestia że skrada wiek wspólny rodzaj zostać po tym
L09 9 Rdz 1:24 said And God bring forth Let the earth creature the living after his kind cattle and creeping thing and beast of the earth after his kind and it was so
L10 10 Rdz 1:24 powiedział I Bóg wyprowadź Niechaj ziemia stworzenie żywy po jego rodzaju bydło i pełzanie rzecz i bestia ziemi po jego rodzaju i było tak
L11 11 Rdz 1:24 vai·Yo·mer E·lo·Him, to·Tze ha·'A·retz Ne·fesh chai·Yah le·mi·Nah, be·he·Mah va·Re·mes ve·chay·tov- 'E·retz le·mi·Nah; vay·hi- Chen.
L12 12 Rdz 1:24 waj jo mer e lo him To ce ha a rec ne fesz Haj ja le mi na Be he ma wa re mes we Haj to - e rec le mi na wa je hi - chen    
L13 13 Rdz 1:24 wayyöº´mer ´élöhîm Tôcë´ hä´äºrec neºpeš Hayyâ lümînäh Bühëmâ wäreºmeS wüHa|ytô-´eºrec lümînäh wa|yühî-kën    
L14 14 Rdz 1:24 8/5298 23/2597 2/1060 11/2502 3/751 3/499 6/31 1/190 1/17 4/499 12/2502 7/31 23/3546 5/767
L15 15 Rdz 1:24 And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
L16 16 Rdz 1:24  24 And God <0430> said <0559> (08799), Let the earth <0776> bring forth <03318> (08686) the living <02416> creature <05315> after his kind <04327>, cattle <0929>, and creeping thing <07431>, and beast <02416> of the earth <0776> after his kind <04327>: and it was so.
L01 1 Rdz 1:25   Rdz 1:25  25 I Bóg <0430> się <06213> (08799) Bestia <02416> z ziemi <0776> po jego rodzaju <04327>, a bydło <0929> po ich rodzaju <04327>, a każda rzecz, która creepeth <07431 > na ziemi <0127> po jego rodzaju <04327>: i Bóg <0430> Piła <07200> (08799), że to dobry <02896>.                                                                                      
L02 2 Rdz 1:25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre.
L03 3 Rdz 1:25 וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־ חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־ הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־ רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־ טֽוֹב׃
L04 4 Rdz 1:25 וַ/יַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־ חַיַּ֨ת הָ/אָ֜רֶץ לְ/מִינָ֗/הּ וְ/אֶת־ הַ/בְּהֵמָה֙ לְ/מִינָ֔/הּ וְ/אֵ֛ת כָּל־ רֶ֥מֶשׂ הָֽ/אֲדָמָ֖ה לְ/מִינֵ֑/הוּ וַ/יַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־ טֽוֹב׃
L05 5 Rdz 1:25 wai·(Ja)·'as E·lo·<Him> et- chai·(Jat) ha·'(A)·rec le·mi·(Nah), we·'(Et) hab·be·he·(Ma) le·mi·(Nah), we·'(Et) kol- (Re)·mes ha·'a·da·(Ma) le·mi·(Ne)·hu; wai·(Jar) E·lo·<Him> ki- (Tow).
L06 6 Rdz 1:25 H6213H6213 H0430H0430 H0853H0853 H2416H2416 H0776H0776 H4327H4327 H0853H0853 H0929H0929 H4327H4327 H0853H0853 H3605H3605 H7431H7431 H0127H0127 H4327H4327 H7200H7200 H0430H0430 H3588H3588 H2896H2896
L07 7 Rdz 1:25 accomplish angels age common kind beast kind all manner that creeps country kind advise self angels inasmuch beautiful
L08 8 Rdz 1:25 zrealizować anioły wiek wspólny rodzaj bestia rodzaj wszelkiego rodzaju że skrada kraj rodzaj doradzać siebie anioły ponieważ piękny
L09 9 Rdz 1:25 made And God the beast of the earth after his kind and cattle after their kind and everything and every thing that creepeth upon the earth after his kind saw and God that it was that [it was] good
L10 10 Rdz 1:25 wykonane I Bóg bestia ziemi po jego rodzaju i bydło po ich rodzaju i wszystko i każda rzecz, która pełza na ziemi po jego rodzaju zobaczył i Bóg że to że [to] dobrze
L11 11 Rdz 1:25 vai·Ya·'as E·lo·Him et- chai·Yat ha·'A·retz le·mi·Nah, ve·'Et hab·be·he·Mah le·mi·Nah, ve·'Et kol- Re·mes ha·'a·da·Mah le·mi·Ne·hu; vai·Yar E·lo·Him ki- Tov.
L12 12 Rdz 1:25 waj ja as e lo him et - Haj jat ha a rec le mi na we et - haB Be he ma le mi na we et Kol - re mes ha a da ma le mi ne hu waj jar e lo him Ki - tow        
L13 13 Rdz 1:25 wayyaº`aS ´élöhîm ´et-Hayyat hä´äºrec lümînäh wü´et-haBBühëmâ lümînäh wü´ët Kol-reºmeS hä|´ádämâ lümînëºhû wayyaºr´ ´élöhîm Kî-†ôb        
L14 14 Rdz 1:25 5/2617 24/2597 15/11047 5/499 13/2502 8/31 16/11047 2/190 9/31 17/11047 3/5415 2/17 1/225 10/31 7/1296 25/2597 6/4478 6/561
L15 15 Rdz 1:25 And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that [it was] good.
L16 16 Rdz 1:25  25 And God <0430> made <06213> (08799) the beast <02416> of the earth <0776> after his kind <04327>, and cattle <0929> after their kind <04327>, and every thing that creepeth <07431> upon the earth <0127> after his kind <04327>: and God <0430> saw <07200> (08799) that it was good <02896>.
L01 1 Rdz 1:26   Rdz 1:26  26 I Bóg <0430> powiedział <0559> (08799) Uczyńmy <06213> (08799) człowiek <0120> w nasz wizerunek <06754>, podobnego Nam <01823>: i niech panuje <07287> (08799) nad rybami <01710> w morzu <03220>, i nad ptactwem <05775> w powietrzu <08064>, i nad bydłem <0929>, i nad całą ziemią <0776>, i nad wszelkim pełzającą rzeczą <07431>, które creepeth <07430> (08802) na ziemi <0776>.                                                                          
L02 2 Rdz 1:26 A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!
L03 3 Rdz 1:26 וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ כִּדְמוּתֵ֑נוּ וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־ הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־ הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־ הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Rdz 1:26 וַ/יֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּ/צַלְמֵ֖/נוּ כִּ/דְמוּתֵ֑/נוּ וְ/יִרְדּוּ֩ בִ/דְגַ֨ת הַ/יָּ֜ם וּ/בְ/ע֣וֹף הַ/שָּׁמַ֗יִם וּ/בַ/בְּהֵמָה֙ וּ/בְ/כָל־ הָ/אָ֔רֶץ וּ/בְ/כָל־ הָ/רֶ֖מֶשׂ הָֽ/רֹמֵ֥שׂ עַל־ הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Rdz 1:26 wai·(Jo)·mer E·lo·<Him>, na·'a·(Se) 'a·(Dam) be·cal·(Me)·nu kid·mu·(Te)·nu; we·jir·(Du) wid·(Gat) hai·(Jam) u·we·'of hasz·sza·(Ma)·jim, u·wab·be·he·(Ma) u·we·(Chol) ha·'(A)·rec, u·we·(Chol) ha·(Re)·mes ha·ro·(Mes) al- ha·'(A)·rec.
L06 6 Rdz 1:26 H0559H0559 H0430H0430 H6213H6213 H0120H0120 H6754H6754 H1823H1823 H7287H7287 H1710H1710 H3220H3220 H5775H5775 H8064H8064 H0929H0929 H3605H3605 H0776H0776 H3605H3605 H7431H7431 H7430H7430 H5921H5921 H0776H0776
L07 7 Rdz 1:26 answer angels accomplish person image fashion reign fish sea bird air beast all manner common all manner that creeps creep above common
L08 8 Rdz 1:26 odpowiedź anioły zrealizować osoba obraz moda królować ryba morze ptak powietrze bestia wszelkiego rodzaju wspólny wszelkiego rodzaju że skrada pełzanie powyżej wspólny
L09 9 Rdz 1:26 said And God Let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle all and over all the earth every and over every creeping thing that creepeth on upon the earth
L10 10 Rdz 1:26 powiedział I Bóg Uczyńmy mężczyzna na nasz obraz po nasze podobieństwo i niech panuje nad rybami z morza i nad ptactwem w powietrzu i nad bydłem wszystko i nad całą ziemią każdy i nad wszelkim płazem pełzającego że creepeth na na ziemi
L11 11 Rdz 1:26 vai·Yo·mer E·lo·Him, na·'a·Seh 'a·Dam be·tzal·Me·nu kid·mu·Te·nu; ve·yir·Du vid·Gat hai·Yam u·ve·'of hash·sha·Ma·yim, u·vab·be·he·Mah u·ve·Chol ha·'A·retz, u·ve·Chol ha·Re·mes ha·ro·Mes al- ha·'A·retz.
L12 12 Rdz 1:26 waj jo mer e lo him na a se a dam Be cal me nu Kid mu te nu we jir Du wid gat haj jam u we of hasz sza ma jim u waB Be he ma u we chol - ha a rec u we chol - ha re mes ha ro mes al - ha a rec      
L13 13 Rdz 1:26 wayyöº´mer ´élöhîm na|`áSè ´ädäm Bücalmëºnû Kidmûtëºnû wüyirDû bidgat hayyäm ûbü`ôp haššämaºyim ûbaBBühëmâ ûbükol-hä´äºrec ûbükol-häreºmeS hä|römëS `al-hä´äºrec      
L14 14 Rdz 1:26 9/5298 26/2597 6/2617 1/552 1/17 1/25 1/27 1/15 3/396 4/71 8/421 3/190 4/5415 14/2502 5/5415 3/17 2/17 9/5759 15/2502
L15 15 Rdz 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
L16 16 Rdz 1:26  26 And God <0430> said, <0559> (08799), Let us make <06213> (08799) man <0120> in our image <06754>, after our likeness <01823>: and let them have dominion <07287> (08799) over the fish <01710> of the sea <03220>, and over the fowl <05775> of the air <08064>, and over the cattle <0929>, and over all the earth <0776>, and over every creeping thing <07431> that creepeth <07430> (08802) upon the earth <0776>.
L01 1 Rdz 1:27   Rdz 1:27  27 Tak więc Bóg <0430> stworzył <01254> (08799) człowiek <0120> na swój obraz <06754>, na obraz <06754> Boże <0430> stworzył <01254> (08804) on go, mężczyzna <02145> i kobiet <05347> <01254 stworzył> (08804) niewiastę.                                                                                        
L02 2 Rdz 1:27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
L03 3 Rdz 1:27 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־ הָֽאָדָם֙ בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בָּרָ֥א אֹתָֽם׃
L04 4 Rdz 1:27 וַ/יִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־ הָֽ/אָדָם֙ בְּ/צַלְמ֔/וֹ בְּ/צֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑/וֹ זָכָ֥ר וּ/נְקֵבָ֖ה בָּרָ֥א אֹתָֽ/ם׃
L05 5 Rdz 1:27 wai·jiw·(Ra) E·lo·<Him> et- ha·'a·(Dam) be·cal·(Mo), be·(Ce)·lem E·lo·<Him> ba·(Ra) (To); za·(Char) u·ne·ke·(Wa) ba·(Ra) 'o·(Tam).
L06 6 Rdz 1:27 H1254H1254 H0430H0430 H0853H0853 H0120H0120 H6754H6754 H6754H6754 H0430H0430 H1254H1254 H0853H0853 H2145H2145 H5347H5347 H1254H1254 H0853H0853
L07 7 Rdz 1:27 choose angels person image image angels choose him female choose
L08 8 Rdz 1:27 wybierać anioły osoba obraz obraz anioły wybierać go kobieta wybierać
L09 9 Rdz 1:27 created So God man in his [own] image in the image of God created he him male and female created
L10 10 Rdz 1:27 stworzony Tak więc Bóg mężczyzna w jego [własnym] obraz w obrazie Boga stworzony on mu mężczyzna i żeńskiej stworzony
L11 11 Rdz 1:27 vai·yiv·Ra E·lo·Him et- ha·'a·Dam be·tzal·Mo, be·Tze·lem E·lo·Him ba·Ra o·To; za·Char u·ne·ke·Vah ba·Ra 'o·Tam.
L12 12 Rdz 1:27 waj jiw ra e lo him et - ha a dam Be cal mo Be ce lem e lo him Ba ra o to za char u ne qe wa Ba ra o tam
L13 13 Rdz 1:27 wayyibrä´ ´élöhîm ´et-hä|´ädäm Bücalmô Büceºlem ´élöhîm Bärä´ ´ötô zäkär ûnüqëbâ Bärä´ ´ötäm
L14 14 Rdz 1:27 3/55 27/2597 18/11047 2/552 2/17 3/17 28/2597 4/55 19/11047 1/82 1/22 5/55 20/11047
L15 15 Rdz 1:27 So God created man in his [own] image, in the image of God created he him; male and female created he them.
L16 16 Rdz 1:27  27 So God <0430> created <01254> (08799) man <0120> in his own image <06754>, in the image <06754> of God <0430> created <01254> (08804) he him; male <02145> and female <05347> created <01254> (08804) he them.
L01 1 Rdz 1:28   Rdz 1:28  28 I Bóg <0430> błogosławiony <01288> (08762) im i Boga <0430> powiedział <0559> (08799) do nich: Bądźcie płodni <06509> (08798) i pomnożyć <07235> (08798) i uzupełnić <04390> (08798) ziemia <0776>, i czyńcie ją sobie poddaną <03533> (08798): abyście panowali <07287> (08798) nad rybami <01710> w morzu <03220>, i nad ptactwem <05775 > z powietrza <08064>, i nad wszelkim żywym rzeczy <02416>, które poruszają <07430> (08802) na ziemi <0776>.                                                                      
L02 2 Rdz 1:28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.
L03 3 Rdz 1:28 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־ הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־ חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־ הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Rdz 1:28 וַ/יְבָ֣רֶךְ אֹתָ/ם֮ אֱלֹהִים֒ וַ/יֹּ֨אמֶר לָ/הֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים פְּר֥וּ וּ/רְב֛וּ וּ/מִלְא֥וּ אֶת־ הָ/אָ֖רֶץ וְ/כִבְשֻׁ֑/הָ וּ/רְד֞וּ בִּ/דְגַ֤ת הַ/יָּם֙ וּ/בְ/ע֣וֹף הַ/שָּׁמַ֔יִם וּ/בְ/כָל־ חַיָּ֖ה הָֽ/רֹמֶ֥שֶׂת עַל־ הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Rdz 1:28 wa·je·(wa)·rech 'o·(Tam) E·lo·<Him> wai·(Jo)·mer la·(Hem) E·lo·<Him>, pe·(Ru) u·re·(Wu) u·mil·'(U) et- ha·'(A)·rec we·chiw·(Szu)·ha; u·re·(Du) bid·(Gat) hai·(Jam) u·we·'of hasz·sza·(Ma)·jim, u·we·(Chol) chai·(Ja) ha·ro·(Me)·set al- ha·'(A)·rec.
L06 6 Rdz 1:28 H1288H1288 H0853H0853 H0430H0430 H0559H0559 H0000 H0430H0430 H6509H6509 H7235H7235 H4390H4390 H0853H0853 H0776H0776 H3533H3533 H7287H7287 H1710H1710 H3220H3220 H5775H5775 H8064H8064 H3605H3605 H2416H2416 H7430H7430 H5921H5921 H0776H0776
L07 7 Rdz 1:28 abundantly angels answer angels bear abundance  accomplish common bring into bondage reign fish sea bird air all manner age creep above common
L08 8 Rdz 1:28 obfitości anioły odpowiedź anioły ponosić obfitość zrealizować wspólny wprowadzą w niewoli królować ryba morze ptak powietrze wszelkiego rodzaju wiek pełzanie powyżej wspólny
L09 9 Rdz 1:28 blessed And God said them and God unto them Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air every and over every living thing that moveth on upon the earth
L10 10 Rdz 1:28 błogosławiony I Bóg powiedział im i Bóg im Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i uzupełnić ziemia i czyńcie ją sobie poddaną abyście panowali nad rybami z morza i nad ptactwem w powietrzu każdy i nad każdym innym żyjącym że poruszają na na ziemi
L11 11 Rdz 1:28 vay·Va·rech 'o·Tam E·lo·Him vai·Yo·mer la·Hem E·lo·Him, pe·Ru u·re·Vu u·mil·'U et- ha·'A·retz ve·chiv·Shu·ha; u·re·Du bid·Gat hai·Yam u·ve·'of hash·sha·Ma·yim, u·ve·Chol chai·Yah ha·ro·Me·set al- ha·'A·retz.
L12 12 Rdz 1:28 wa je wa rech o tam e lo him waj jo mer la hem e lo him Pe ru u re wu u mi lu et - ha a rec we chiw szu ha u re du Bid gat haj jam u we of hasz sza ma jim u we chol - Haj ja ha ro me set al - ha a rec      
L13 13 Rdz 1:28 wayübäºrek ´ötäm ´élöhîm wayyöº´mer lähem ´élöhîm Pürû ûrübû ûmil´û ´et-hä´äºrec wükibšùºhä ûrüdû Bidgat hayyäm ûbü`ôp haššämaºyim ûbükol-Hayyâ hä|römeºSet `al-hä´äºrec      
L14 14 Rdz 1:28 2/330 21/11047 29/2597 10/5298 3/6522 30/2597 2/29 3/226 2/253 22/11047 16/2502 1/13 2/27 2/15 4/396 5/71 9/421 6/5415 6/499 3/17 10/5759 17/2502
L15 15 Rdz 1:28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
L16 16 Rdz 1:28  28 And God <0430> blessed <01288> (08762) them, and God <0430> said <0559> (08799) unto them, Be fruitful <06509> (08798), and multiply <07235> (08798), and replenish <04390> (08798) the earth <0776>, and subdue it <03533> (08798): and have dominion <07287> (08798) over the fish <01710> of the sea <03220>, and over the fowl <05775> of the air <08064>, and over every living thing <02416> that moveth <07430> (08802) upon the earth <0776>.
L01 1 Rdz 1:29   Rdz 1:29  29 I Bóg <0430> powiedział <0559> (08799) Oto <02009>, dałem <05414> (08804) Ci co zioło <06212> łożysko <02232> (08802) nasiona <02233>, który jest na twarz <06440> całej ziemi <0776>, a każde drzewo <06086>, w którym jest owoc <06529> z drzewa <06086> <02232 plonowania> (08802) nasiona <02233>, do was, że będą być <01961> (08799) w przypadku mięsa <0402>.                                                                            
L02 2 Rdz 1:29 I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem.
L03 3 Rdz 1:29 וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־ כָּל־ עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־ פְּנֵ֣י כָל־ הָאָ֔רֶץ וְאֶת־ כָּל־ הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־ בּ֥וֹ פְרִי־ עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה לְאָכְלָֽה׃
L04 4 Rdz 1:29 וַ/יֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָ/כֶ֜ם אֶת־ כָּל־ עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־ פְּנֵ֣י כָל־ הָ/אָ֔רֶץ וְ/אֶת־ כָּל־ הָ/עֵ֛ץ אֲשֶׁר־ בּ֥/וֹ פְרִי־ עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָ/כֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה לְ/אָכְלָֽה׃
L05 5 Rdz 1:29 wai·(Jo)·mer E·lo·<Him>, hin·(Ne) na·(Tat)·ti la·(Chem) et- kol- '(E)·sew zo·(Re)·a' (Ze)·ra', 'a·(Szer) al- pe·(Ne) chol ha·'(A)·rec, we·'(Et) kol- ha·'(Ec) a·(Szer)- bo fe·ri- 'ec zo·(Re)·a' (Za)·ra'; la·(Chem) jih·(Je) le·'och·(La)
L06 6 Rdz 1:29 H0559H0559 H0430H0430 H2009H2009 H5414H5414 H0000 H0853H0853 H3605H3605 H6212H6212 H2232H2232 H2233H2233 H0834H0834 H5921H5921 H6440H6440 H3605H3605 H0776H0776 H0853H0853 H3605H3605 H6086H6086 H0834H0834 H0000 H6529H6529 H6086H6086 H2232H2232 H2233H2233 H0000 H1961H1961 H0402H0402
L07 7 Rdz 1:29 answer angels behold add all manner grass bear child after above accept all manner common all manner carpenter after reward carpenter bear child become consume
L08 8 Rdz 1:29 odpowiedź anioły ujrzeć dodać wszelkiego rodzaju trawa ponosić dziecko po powyżej przyjąć wszelkiego rodzaju wspólny wszelkiego rodzaju stolarz po nagradzać stolarz ponosić dziecko zostać konsumować
L09 9 Rdz 1:29 said And God Behold I have given every you every herb bearing seed which is on which [is] upon the face of all of all the earth and every and every tree which in the which [is] the fruit of a tree yielding seed to you it shall be for meat
L10 10 Rdz 1:29 powiedział I Bóg Ujrzeć Dałem każdy Ci co zioło Łożysko nasienie który jest co [jest] na powierzchni ze wszystkich całej ziemi i każdy i każde drzewo który w co [jest] owoc z drzewa plonowania nasienie dla ciebie jest ono na mięso
L11 11 Rdz 1:29 vai·Yo·mer E·lo·Him, hin·Neh na·Tat·ti la·Chem et- kol- 'E·sev zo·Re·a' Ze·ra', 'a·Sher al- pe·Nei chol ha·'A·retz, ve·'Et kol- ha·'Etz a·Sher- bo fe·ri- 'etz zo·Re·a' Za·ra'; la·Chem yih·Yeh le·'och·Lah
L12 12 Rdz 1:29 waj jo mer e lo him hin ne na taT Ti la chem et - Kol - e sew zo re a ze ra a szer al - Pe ne chol - ha a rec we et - Kol - ha ec a szer - Bo fe ri - ec zo re a za ra la chem jih je le och la
L13 13 Rdz 1:29 wayyöº´mer ´élöhîm hinnË nätaºTTî läkem ´et-Kol-`ëºSeb zörëª` zeºra` ´ášer `al-Pünê kol-hä´äºrec wü´et-Kol-hä`ëc ´ášer-Bô pürî-`ëc zörëª` zäºra` läkem yi|hyè lü´oklâ
L14 14 Rdz 1:29 11/5298 31/2597 1/840 2/2007 4/6522 23/11047 7/5415 3/33 3/56 5/230 6/5499 11/5759 4/2127 8/5415 18/2502 24/11047 9/5415 3/329 7/5499 5/6522 4/119 4/329 4/56 6/230 6/6522 24/3546 1/18
L15 15 Rdz 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which [is] upon the face of all the earth, and every tree, in the which [is] the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
L16 16 Rdz 1:29  29 And God <0430> said <0559> (08799), Behold <02009>, I have given <05414> (08804) you every herb <06212> bearing <02232> (08802) seed <02233>, which is upon the face <06440> of all the earth <0776>, and every tree <06086>, in the which is the fruit <06529> of a tree <06086> yielding <02232> (08802) seed <02233>; to you it shall be <01961> (08799) for meat <0402>.
L01 1 Rdz 1:30   Rdz 1:30  30 A dla wszelkiego zwierzęcia <02416> z ziemi <0776>, a do każdego ptactwa <05775> w powietrzu <08064>, a do każdej rzeczy, która creepeth <07430> (08802) na ziemi <0776>, w którym istnieje jest życie <02416> <05315>, dałem każdy zielony <03418> zioło <06212> na mięso <0402>: i tak było.                                                                                    
L02 2 Rdz 1:30 A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak.
L03 3 Rdz 1:30 וּֽלְכָל־ חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־ הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־ בּוֹ֙ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־ כָּל־ יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב לְאָכְלָ֑ה וַֽיְהִי־ כֵֽן׃
L04 4 Rdz 1:30 וּֽ/לְ/כָל־ חַיַּ֣ת הָ֠/אָרֶץ וּ/לְ/כָל־ ע֨וֹף הַ/שָּׁמַ֜יִם וּ/לְ/כֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־ הָ/אָ֗רֶץ אֲשֶׁר־ בּ/וֹ֙ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־ כָּל־ יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב לְ/אָכְלָ֑ה וַֽ/יְהִי־ כֵֽן׃
L05 5 Rdz 1:30 u·le·chol- chai·(Jat) (Ha)·'a·rec u·le·chol- of hasz·sza·(Ma)·jim u·le·(Chol) ro·(Mes) al- ha·'(A)·rec, a·(Szer)- bo (Ne)·fesz chai·(Ja), et- kol- (Je)·rek '(E)·sew le·'och·(La) wa·je·(hi)- (Chen).
L06 6 Rdz 1:30 H3605H3605 H2416H2416 H0776H0776 H3605H3605 H5775H5775 H8064H8064 H3605H3605 H7430H7430 H5921H5921 H0776H0776 H0834H0834 H0000 H5315H5315 H2416H2416 H0853H0853 H3605H3605 H3418H3418 H6212H6212 H0402H0402 H1961H1961 H3651H3651
L07 7 Rdz 1:30 all manner age common all manner bird air all manner creep above common after any age all manner grass grass consume become after that
L08 8 Rdz 1:30 wszelkiego rodzaju wiek wspólny wszelkiego rodzaju ptak powietrze wszelkiego rodzaju pełzanie powyżej wspólny po każdy wiek wszelkiego rodzaju trawa trawa konsumować zostać po tym
L09 9 Rdz 1:30 every And to every beast of the earth every and to every fowl of the air every and to every thing that creepeth on upon the earth which any age thing [I have given] every green herb for meat and it was so
L10 10 Rdz 1:30 każdy A dla wszelkiego zwierzęcia ziemi każdy i do każdego ptactwa w powietrzu każdy i do każdej rzeczy, która creepeth na na ziemi który każdy wiek rzecz [Dałem] każdy zielony zioło na mięso i było tak
L11 11 Rdz 1:30 u·le·chol- chai·Yat Ha·'a·retz u·le·chol- of hash·sha·Ma·yim u·le·Chol ro·Mes al- ha·'A·retz, a·Sher- bo Ne·fesh chai·Yah, et- kol- Ye·rek 'E·sev le·'och·Lah vay·hi- Chen.
L12 12 Rdz 1:30 u le chol - Haj jat ha a rec u le chol - of hasz sza ma jim u le chol ro mes al - ha a rec a szer - Bo ne fesz Haj ja et - Kol - je req e sew le och la wa je hi - chen              
L13 13 Rdz 1:30 û|lükol-Hayyat hä´ärec ûlükol-`ôp haššämaºyim ûlüköl rômëS `al-hä´äºrec ´ášer-Bô neºpeš Hayyâ ´et-Kol-yeºreq `ëºSeb lü´oklâ wa|yühî-kën              
L14 14 Rdz 1:30 10/5415 7/499 19/2502 11/5415 6/71 10/421 12/5415 4/17 12/5759 20/2502 8/5499 7/6522 4/751 8/499 25/11047 13/5415 1/6 4/33 2/18 25/3546 6/767
L15 15 Rdz 1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein [there is] life, [I have given] every green herb for meat: and it was so.
L16 16 Rdz 1:30  30 And to every beast <02416> of the earth <0776>, and to every fowl <05775> of the air <08064>, and to every thing that creepeth <07430> (08802) upon the earth <0776>, wherein there is life <02416> <05315>, I have given every green <03418> herb <06212> for meat <0402>: and it was so.
L01 1 Rdz 1:31   Rdz 1:31  31 I Bóg <0430> Piła <07200> (08799) każda rzecz, że <0834> uczynił <06213> (08804), a oto było bardzo <03966> dobry <02896>. I tak upłynął wieczór <06153> i rano <01242> były szósty <08345> dni <03117>.                                                                                          
L02 2 Rdz 1:31 A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.
L03 3 Rdz 1:31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־ כָּל־ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־ עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־ בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ
L04 4 Rdz 1:31 וַ/יַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־ כָּל־ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְ/הִנֵּה־ ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽ/יְהִי־ עֶ֥רֶב וַֽ/יְהִי־ בֹ֖קֶר י֥וֹם הַ/שִּׁשִּֽׁי׃ פ
L05 5 Rdz 1:31 wai·(Jar) E·lo·<Him> et- kol- 'a·(Szer) 'a·(Sa), we·hin·ne- (Tow) me·'(Od); wa·je·(hi)- '(E)·rew wa·je·(hi)- (Wo)·ker (Jom) hasz·szisz·(Szi). (Pe)
L06 6 Rdz 1:31 H7200H7200 H0430H0430 H0853H0853 H3605H3605 H0834H0834 H6213H6213 H2009H2009 H2896H2896 H3966H3966 H1961H1961 H6153H6153 H1961H1961 H1242H1242 H3117H3117 H8345H8345
L07 7 Rdz 1:31 advise self angels all manner after accomplish behold beautiful diligently become day become day age sixth 
L08 8 Rdz 1:31 doradzać siebie anioły wszelkiego rodzaju po zrealizować ujrzeć piękny pilnie zostać dzień zostać dzień wiek szósty
L09 9 Rdz 1:31 saw And God all every thing that he had made and behold good and behold [it was] very and there was And the evening and there was and the morning day were the sixth
L10 10 Rdz 1:31 zobaczył I Bóg wszystko każda rzecz, że uczynił i oto dobry a oto [była] bardzo i nie było I tak upłynął wieczór i nie było i rano dzień były szósty
L11 11 Rdz 1:31 vai·Yar E·lo·Him et- kol- 'a·Sher 'a·Sah, ve·hin·neh- Tov me·'Od; vay·hi- 'E·rev vay·hi- Vo·ker Yom hash·shish·Shi. Peh
L12 12 Rdz 1:31 waj jar e lo him et - Kol - a szer a sa we hin ne - tow me od wa je hi - e rew wa je hi - wo qer jom hasz szisz szi P
L13 13 Rdz 1:31 wayyaºr´ ´élöhîm ´et-Kol-´ášer `äSâ wühinnË-†ôb mü´öd wa|yühî-`eºreb wa|yühî-böºqer yôm haššiššî P
L14 14 Rdz 1:31 8/1296 32/2597 26/11047 14/5415 9/5499 7/2617 2/840 7/561 1/300 26/3546 6/134 27/3546 6/214 11/2302 1/28
L15 15 Rdz 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, [it was] very good. And the evening and the morning were the sixth day.
L16 16 Rdz 1:31  31 And God <0430> saw <07200> (08799) every thing that <0834> he had made <06213> (08804), and, behold, it was very <03966> good <02896>. And the evening <06153> and the morning <01242> were the sixth <08345> day <03117>.
Copyright by Cezary Podolski