Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Rdz28-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Rdz 28:1 Rdz 28 Rdz 28:1  1 Izaak <03327> nazywany <07121> (08799) Jakub <03290>, i błogosławiony <01288> (08762) go i naładowany <06680> (08762) go i rzekł: <0559> (08799) do niego: Ty Nie będziesz brać <03947> (08799) żonę <0802> z córek <01323> Kanaan <03667>.                                                                                      
L02 2 Rdz 28:1 Wtedy Izaak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz: Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu.
L03 3 Rdz 28:1 וַיִּקְרָ֥א יִצְחָ֛ק אֶֽל־ יַעֲקֹ֖ב וַיְבָ֣רֶךְ אֹת֑וֹ וַיְצַוֵּ֙הוּ֙ וַיֹּ֣אמֶר ל֔וֹ לֹֽא־ תִקַּ֥ח אִשָּׁ֖ה מִבְּנ֥וֹת כְּנָֽעַן׃
L04 4 Rdz 28:1 וַ/יִּקְרָ֥א יִצְחָ֛ק אֶֽל־ יַעֲקֹ֖ב וַ/יְבָ֣רֶךְ אֹת֑/וֹ וַ/יְצַוֵּ֙/הוּ֙ וַ/יֹּ֣אמֶר ל֔/וֹ לֹֽא־ תִקַּ֥ח אִשָּׁ֖ה מִ/בְּנ֥וֹת כְּנָֽעַן׃
L05 5 Rdz 28:1 wai·jik·(Ra) jic·(Chak) el- ja·'a·(Ko) waj·(Wa)·rech (To); waj·caw·(We)·hu wai·(Jo)·mer lo, lo- tik·(Kach) 'isz·(Sza) mib·be·(Not) ke·(Na)·'an.
L06 6 Rdz 28:1 H7121H7121 H3327H3327 H0413H0413 H3290H3290 H1288H1288 H0853H0853 H6680H6680 H0559H0559 H0000 H3808H3808 H3947H3947 H0802H0802 H1323H1323 H3667H3667
L07 7 Rdz 28:1 bewray  Isaac about Jacob abundantly appoint answer before accept ess apple  Canaan
L08 8 Rdz 28:1 bewray Isaac o Jakub obfitości powołać odpowiedź przed przyjąć es jabłko Canaan
L09 9 Rdz 28:1 called And Isaac about Jacob and blessed him and charged him and said shall not unto him Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan
L10 10 Rdz 28:1 nazywane Izaak o Jakub i błogosławiony go i oskarżony go i powiedział: nie Mu Nie będziesz brał żona z córek Kanaan
L11 11 Rdz 28:1 vai·yik·Ra yitz·Chak el- ya·'a·Ko vay·Va·rech o·To; vay·tzav·Ve·hu vai·Yo·mer lo, lo- tik·Kach 'ish·Shah mib·be·Not ke·Na·'an.
L12 12 Rdz 28:1 waj jiq ra jic Haq el - ja a qow wa je wa rech o to wa je caw we hu waj jo mer lo lo - tiq qaH isz sza miB Be not Ke na an    
L13 13 Rdz 28:1 wayyiqrä´ yicHäq ´e|l-ya`áqöb wayübäºrek ´ötô wayücawwëºhû wayyöº´mer lö|´-tiqqaH ´iššâ miBBünôt Künäº`an    
L14 14 Rdz 28:1 60/731 62/108 213/5500 25/349 51/330 502/11047 13/491 286/5298 243/6522 97/5164 79/964 102/781 47/588 16/93
L15 15 Rdz 28:1 And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan.
L16 16 Rdz 28:1  1 And Isaac <03327> called <07121> (08799) Jacob <03290>, and blessed <01288> (08762) him, and charged <06680> (08762) him, and said <0559> (08799) unto him, Thou shalt not take <03947> (08799) a wife <0802> of the daughters <01323> of Canaan <03667>.
L01 1 Rdz 28:2   Rdz 28:2  2 Powstań <06965> (08798), przejdź <03212> (08798) do Paddan-Aram <06307>, do domu <01004> Betuela <01328> twoja matka <0517> Ojciec <01>; i wziąć <03947> (08798 ) cię żona <0802> stamtąd z córek <01323> Labana <03837> twego matki <0517> brat <0251>.                                                                                      
L02 2 Rdz 28:2 Idź do Paddan-Aram, do rodziny Betuela, ojca twej matki, i weź sobie tam za żonę jedną z córek Labana, twego wuja.
L03 3 Rdz 28:2 ק֥וּם לֵךְ֙ פַּדֶּ֣נָֽה אֲרָ֔ם בֵּ֥יתָה בְתוּאֵ֖ל אֲבִ֣י אִמֶּ֑ךָ וְקַח־ לְךָ֤ מִשָּׁם֙ אִשָּׁ֔ה מִבְּנ֥וֹת לָבָ֖ן אֲחִ֥י אִמֶּֽךָ׃
L04 4 Rdz 28:2 ק֥וּם לֵךְ֙ פַּדֶּ֣נָֽ/ה אֲרָ֔ם בֵּ֥יתָ/ה בְתוּאֵ֖ל אֲבִ֣י אִמֶּ֑/ךָ וְ/קַח־ לְ/ךָ֤ מִ/שָּׁם֙ אִשָּׁ֔ה מִ/בְּנ֥וֹת לָבָ֖ן אֲחִ֥י אִמֶּֽ/ךָ׃
L05 5 Rdz 28:2 kum leCh pad·(De)·na 'a·(Ram), (Be)·ta we·tu·'(El) 'a·(Wi) 'im·(Me)·cha; we·kach- le·(Cha) misz·(Szam) 'isz·(Sza), mib·be·(Not) la·(Wan) 'a·(Chi) 'im·(Me)·cha.
L06 6 Rdz 28:2 H6965H6965 H1980H1980 H0000 H6307H6307 H1004H1004 H1328H1328 H0001H0001 H0517H0517 H3947H3947 H0000 H8033H8033 H0802H0802 H1323H1323 H3837H3837 H0251H0251 H0517H0517
L07 7 Rdz 28:2 abide along Padan court Bethuel chief dam accept in it ess apple  Laban another dam
L08 8 Rdz 28:2 przestrzegać wzdłuż Padan sąd Betuel szef tama przyjąć w tym es jabłko Laban inny tama
L09 9 Rdz 28:2 Arise go to Padanaram to the house of Bethuel father thy mother's and take there thee a wife from thence of the daughters of Laban brother thy mother's
L10 10 Rdz 28:2 Powstać iść do Paddan-Aram do domu Betuela ojciec twoja matka i podjąć tam ci żonę stamtąd z córek Labana brat twoja matka
L11 11 Rdz 28:2 kum leCh pad·De·nah 'a·Ram, Bei·tah ve·tu·'El 'a·Vi 'im·Me·cha; ve·kach- le·Cha mish·Sham 'ish·Shah, mib·be·Not la·Van 'a·Chi 'im·Me·cha.
L12 12 Rdz 28:2 qum lech PaD De na a ram Be ta we tu el a wi im me cha we qaH - le cha misz szam isz sza miB Be not la wan a Hi im me cha  
L13 13 Rdz 28:2 qûm lëk PaDDeºnâ| ´áräm Bêºtâ bütû´ël ´ábî ´immeºkä wüqaH-lükä miššäm ´iššâ miBBünôt läbän ´áHî ´immeºkä  
L14 14 Rdz 28:2 33/627 73/1542 244/6522 2/11 33/2052 8/10 67/1212 15/220 80/964 245/6522 60/832 103/781 48/588 6/55 52/630 16/220
L15 15 Rdz 28:2 Arise, go to Padanaram, to the house of Bethuel thy mother's father; and take thee a wife from thence of the daughters of Laban thy mother's brother.
L16 16 Rdz 28:2  2 Arise <06965> (08798), go <03212> (08798) to Padanaram <06307>, to the house <01004> of Bethuel <01328> thy mother's <0517> father <01>; and take <03947> (08798) thee a wife <0802> from thence of the daughters <01323> of Laban <03837> thy mother's <0517> brother <0251>.
L01 1 Rdz 28:3   Rdz 28:3  3 A Bóg <0410> Wszechmogący <07706> <01288 błogosławił> (08762) cię i uczynić cię owocny <06509> (08686) i pomnożyć <07235> (08686) ciebie, abyś był tłum <06951> z ludzie <05971>;                                                                                            
L02 2 Rdz 28:3 A Bóg Wszechmocny będzie ci błogosławił. Uczyni cię płodnym i da ci liczne potomstwo, tak że staniesz się praojcem wielu szczepów.
L03 3 Rdz 28:3 וְאֵ֤ל שַׁדַּי֙ יְבָרֵ֣ךְ אֹֽתְךָ֔ וְיַפְרְךָ֖ וְיַרְבֶּ֑ךָ וְהָיִ֖יתָ לִקְהַ֥ל עַמִּֽים׃
L04 4 Rdz 28:3 וְ/אֵ֤ל שַׁדַּי֙ יְבָרֵ֣ךְ אֹֽתְ/ךָ֔ וְ/יַפְרְ/ךָ֖ וְ/יַרְבֶּ֑/ךָ וְ/הָיִ֖יתָ לִ/קְהַ֥ל עַמִּֽים׃
L05 5 Rdz 28:3 we·'(El) szad·(Dai) je·wa·(Rech) 'o·te·(Cha), we·jaf·re·(Cha) we·jar·(Be)·cha; we·ha·(Ji)·ta lik·(Hal) 'am·(Mim).
L06 6 Rdz 28:3 H0410H0410 H7706H7706 H1288H1288 H0853H0853 H6509H6509 H7235H7235 H1961H1961 H6951H6951 H5971H5971
L07 7 Rdz 28:3 God  Almighty abundantly bear abundance  become assembly folk
L08 8 Rdz 28:3 Bóg Wszechmocny obfitości ponosić obfitość zostać montaż ludowy
L09 9 Rdz 28:3 And God Almighty bless thee and make thee fruitful and multiply you may become thee that thou mayest be a multitude of people
L10 10 Rdz 28:3 I Bóg Wszechmocny błogosławić ciebie i ciebie uczynić owocnym i rozmnażajcie się możesz stać się ci abyś był tłum ludzi
L11 11 Rdz 28:3 ve·'El shad·Dai ye·va·Rech 'o·te·Cha, ve·yaf·re·Cha ve·yar·Be·cha; ve·ha·Yi·ta lik·Hal 'am·Mim.
L12 12 Rdz 28:3 we el szaD Daj je wa rech ot cha we jaf re cha we jar Be cha we ha ji ta liq hal am mim
L13 13 Rdz 28:3 wü´ël šaDDay yübärëk ´ö|tkä wüyaprükä wüyarBeºkä wühäyîºtä liqhal `ammîm
L14 14 Rdz 28:3 8/248 2/48 52/330 503/11047 9/29 22/226 177/3546 1/123 15/1866
L15 15 Rdz 28:3 And God Almighty bless thee, and make thee fruitful, and multiply thee, that thou mayest be a multitude of people;
L16 16 Rdz 28:3  3 And God <0410> Almighty <07706> bless <01288> (08762) thee, and make thee fruitful <06509> (08686), and multiply <07235> (08686) thee, that thou mayest be a multitude <06951> of people <05971>;
L01 1 Rdz 28:4   Rdz 28:4  4 I daj <05414> (08799) ci błogosławieństwo <01293> Abrahama <085>, tobie i twemu potomstwu <02233> z tobą, abyś dziedziczyć <03423> (08800) land <0776>, w którym Ty jesteś obcy <04033>, który Bóg <0430> <05414 dała> (08804) rzekł do Abrahama: <085>.                                                                                      
L02 2 Rdz 28:4 Błogosławieństwo, [otrzymane przez] Abrahama, da również tobie i twojemu potomstwu, abyś posiadł na własność kraj, w którym przebywasz, a który Bóg oddał niegdyś Abrahamowi.
L03 3 Rdz 28:4 וְיִֽתֶּן־ לְךָ֙ אֶת־ בִּרְכַּ֣ת אַבְרָהָ֔ם לְךָ֖ וּלְזַרְעֲךָ֣ אִתָּ֑ךְ לְרִשְׁתְּךָ֙ אֶת־ אֶ֣רֶץ מְגֻרֶ֔יךָ אֲשֶׁר־ נָתַ֥ן אֱלֹהִ֖ים לְאַבְרָהָֽם׃
L04 4 Rdz 28:4 וְ/יִֽתֶּן־ לְ/ךָ֙ אֶת־ בִּרְכַּ֣ת אַבְרָהָ֔ם לְ/ךָ֖ וּ/לְ/זַרְעֲ/ךָ֣ אִתָּ֑/ךְ לְ/רִשְׁתְּ/ךָ֙ אֶת־ אֶ֣רֶץ מְגֻרֶ֔י/ךָ אֲשֶׁר־ נָתַ֥ן אֱלֹהִ֖ים לְ/אַבְרָהָֽם׃
L05 5 Rdz 28:4 we·jit·ten- le·(Cha) et- bir·(Kat) 'aw·ra·(Ham), le·(Cha) u·le·zar·'a·(Cha) 'it·(Tach); le·risz·te·(Cha) et- '(E)·rec me·gu·(Re)·cha, a·(Szer)- na·(Tan) E·lo·<Him> le·'aw·ra·(Ham).
L06 6 Rdz 28:4 H5414H5414 H0000 H0853H0853 H1293H1293 H0085H0085 H0000 H2233H2233 H0854H0854 H3423H3423 H0853H0853 H0776H0776 H4033H4033 H0834H0834 H5414H5414 H0430H0430 H0085H0085
L07 7 Rdz 28:4 add blessing Abraham child against cast out common dwelling after add angels Abraham
L08 8 Rdz 28:4 dodać błogosławieństwo Abraham dziecko przed wypędzał wspólny mieszkanie po dodać anioły Abraham
L09 9 Rdz 28:4 And give thee the blessing of Abraham to thee and to thy seed that with thee that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger which gave which God unto Abraham
L10 10 Rdz 28:4 I dać ci błogosławieństwo Abrahama tobie i twemu potomstwu że z tobą, abyś dziedziczyć ziemia gdzie Ty jesteś obcy który dał które Bóg rzekł do Abrahama:
L11 11 Rdz 28:4 ve·yit·ten- le·Cha et- bir·Kat 'av·ra·Ham, le·Cha u·le·zar·'a·Cha 'it·Tach; le·rish·te·Cha et- 'E·retz me·gu·Rei·cha, a·Sher- na·Tan E·lo·Him le·'av·ra·Ham.
L12 12 Rdz 28:4 we jiT Ten - le cha et - Bir Kat aw ra ham le cha u le za ra cha iT Tach le risz Te cha et - e rec me gu re cha a szer - na tan e lo him le aw ra ham
L13 13 Rdz 28:4 wüyi|TTen-lükä ´et-BirKat ´abrähäm lükä ûlüzar`ákä ´iTTäk lürišTükä ´et-´eºrec mügùrʺkä ´ášer-nätan ´élöhîm lü´abrähäm
L14 14 Rdz 28:4 58/2007 246/6522 504/11047 8/69 119/175 247/6522 43/230 62/808 9/230 505/11047 167/2502 2/11 205/5499 59/2007 131/2597 120/175
L15 15 Rdz 28:4 And give thee the blessing of Abraham, to thee, and to thy seed with thee; that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham.
L16 16 Rdz 28:4  4 And give <05414> (08799) thee the blessing <01293> of Abraham <085>, to thee, and to thy seed <02233> with thee; that thou mayest inherit <03423> (08800) the land <0776> wherein thou art a stranger <04033>, which God <0430> gave <05414> (08804) unto Abraham <085>.
L01 1 Rdz 28:5   Rdz 28:5  5 Izaak <03327> odprawił <07971> (08799) Jakub <03290>: i wyszedł <03212> (08799) do Paddan-Aram <06307> do Labana <03837>, syn <01121> Betuela <01328> syryjski <0761>, brat <0251> Rebeki <07259>, Jakuba <03290> i Ezawa <06215> mama <0517>.                                                                                      
L02 2 Rdz 28:5 Po czym Izaak wyprawił Jakuba w drogę i ten poszedł do Paddan-Aram do Labana, syna Betuela Aramejczyka, brata Rebeki - matki Jakuba i Ezawa.
L03 3 Rdz 28:5 וַיִּשְׁלַ֤ח יִצְחָק֙ אֶֽת־ יַעֲקֹ֔ב וַיֵּ֖לֶךְ פַּדֶּ֣נָֽה אֲרָ֑ם אֶל־ לָבָ֤ן בֶּן־ בְּתוּאֵל֙ הָֽאֲרַמִּ֔י אֲחִ֣י רִבְקָ֔ה אֵ֥ם יַעֲקֹ֖ב וְעֵשָֽׂו׃
L04 4 Rdz 28:5 וַ/יִּשְׁלַ֤ח יִצְחָק֙ אֶֽת־ יַעֲקֹ֔ב וַ/יֵּ֖לֶךְ פַּדֶּ֣נָֽ/ה אֲרָ֑ם אֶל־ לָבָ֤ן בֶּן־ בְּתוּאֵל֙ הָֽ/אֲרַמִּ֔י אֲחִ֣י רִבְקָ֔ה אֵ֥ם יַעֲקֹ֖ב וְ/עֵשָֽׂו׃
L05 5 Rdz 28:5 wai·jisz·(Lach) jic·(Chak) et- ja·'a·(Ko), wai·(Je)·lech pad·(De)·na 'a·(Ram); el- la·(Wan) ben- be·tu·'(El) ha·'a·ram·(Mi), 'a·(Chi) riw·(Ka), 'em ja·'a·(Ko) we·'e·(Saw).
L06 6 Rdz 28:5 H7971H7971 H3327H3327 H0853H0853 H3290H3290 H1980H1980 H0000 H6307H6307 H0413H0413 H3837H3837 H1121H1121 H1328H1328 H0761H0761 H0251H0251 H7259H7259 H0517H0517 H3290H3290 H6215H6215
L07 7 Rdz 28:5 forsake Isaac Jacob along Padan about Laban afflicted Bethuel Syrian another Rebekah dam Jacob Esau
L08 8 Rdz 28:5 zapierać się Isaac Jakub wzdłuż Padan o Laban dotknięty Betuel Syryjski inny Rebeka tama Jakub Ezaw
L09 9 Rdz 28:5 sent away And Isaac Jacob went to Padanaram to unto Laban son of Bethuel the Syrian the brother of Rebekah mother Jacob's and Esau's
L10 10 Rdz 28:5 odprawił Izaak Jakub udał się do Paddan-Aram do do Labana syn Betuela syryjski brat Rebeki matka Jakuba i Ezawa
L11 11 Rdz 28:5 vai·yish·Lach yitz·Chak et- ya·'a·Ko, vai·Ye·lech pad·De·nah 'a·Ram; el- la·Van ben- be·tu·'El ha·'a·ram·Mi, 'a·Chi riv·Kah, 'em ya·'a·Ko ve·'e·Sav.
L12 12 Rdz 28:5 waj jisz laH jic Haq et - ja a qow waj je lech PaD De na a ram el - la wan Ben - Be tu el ha a ram mi a Hi riw qa em ja a qow we e saw
L13 13 Rdz 28:5 wayyišlaH yicHäq ´e|t-ya`áqöb wayyëºlek PaDDeºnâ| ´áräm ´el-läbän Ben-Bütû´ël hä|´árammî ´áHî ribqâ ´ëm ya`áqöb wü`ëSäw
L14 14 Rdz 28:5 28/847 63/108 506/11047 26/349 74/1542 248/6522 3/11 214/5500 7/55 189/4921 9/10 3/11 53/630 27/30 17/220 27/349 32/97
L15 15 Rdz 28:5 And Isaac sent away Jacob: and he went to Padanaram unto Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother.
L16 16 Rdz 28:5  5 And Isaac <03327> sent away <07971> (08799) Jacob <03290>: and he went <03212> (08799) to Padanaram <06307> unto Laban <03837>, son <01121> of Bethuel <01328> the Syrian <0761>, the brother <0251> of Rebekah <07259>, Jacob's <03290> and Esau's <06215> mother <0517>.
L01 1 Rdz 28:6   Rdz 28:6  6 Gdy Ezaw <06215> Piła <07200> (08799), że Izaak <03327> pobłogosławił <01288> (08765) Jakub <03290> i odesłali go <07971> (08765) do Paddan-Aram <06307>, aby wziąć < 03947> (08800) jego żona <0802> stamtąd, i że jak pobłogosławił <01288> (08763) go dał mu opłatę <06680> (08762), mówiąc: <0559> (08800) Nie będziesz brał <03947> (08799) żona <0802> z córek <01323> Kanaan <03667>;                                                                          
L02 2 Rdz 28:6 A Ezaw zobaczył, że Izaak dał błogosławieństwo Jakubowi i wysłał go do Paddan-Aram, aby sobie tam wybrał żonę a błogosławiąc go dał mu rozkaz: Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu!
L03 3 Rdz 28:6 וַיַּ֣רְא עֵשָׂ֗ו כִּֽי־ בֵרַ֣ךְ יִצְחָק֮ אֶֽת־ יַעֲקֹב֒ וְשִׁלַּ֤ח אֹתוֹ֙ פַּדֶּ֣נָֽה אֲרָ֔ם לָקַֽחַת־ ל֥וֹ מִשָּׁ֖ם אִשָּׁ֑ה בְּבָרֲכ֣וֹ אֹת֔וֹ וַיְצַ֤ו עָלָיו֙ לֵאמֹ֔ר לֹֽא־ תִקַּ֥ח אִשָּׁ֖ה מִבְּנ֥וֹת כְּנָֽעַן׃
L04 4 Rdz 28:6 וַ/יַּ֣רְא עֵשָׂ֗ו כִּֽי־ בֵרַ֣ךְ יִצְחָק֮ אֶֽת־ יַעֲקֹב֒ וְ/שִׁלַּ֤ח אֹת/וֹ֙ פַּדֶּ֣נָֽ/ה אֲרָ֔ם לָ/קַֽחַת־ ל֥/וֹ מִ/שָּׁ֖ם אִשָּׁ֑ה בְּ/בָרֲכ֣/וֹ אֹת֔/וֹ וַ/יְצַ֤ו עָלָי/ו֙ לֵ/אמֹ֔ר לֹֽא־ תִקַּ֥ח אִשָּׁ֖ה מִ/בְּנ֥וֹת כְּנָֽעַן׃
L05 5 Rdz 28:6 wai·(Jar) 'e·(Saw), ki- we·(Rach) jic·(Chak) et- ja·'a·(Ko) we·szil·(Lach) (To) pad·(De)·na 'a·(Ram), la·ka·chat- lo misz·(Szam) 'isz·(Sza); be·wa·ra·(Cho) (To), waj·(Caw) 'a·(Law) le·(Mor), lo- tik·(Kach) 'isz·(Sza) mib·be·(Not) ke·(Na)·'an.
L06 6 Rdz 28:6 H7200H7200 H6215H6215 H3588H3588 H1288H1288 H3327H3327 H0853H0853 H3290H3290 H7971H7971 H0853H0853 H0000 H6307H6307 H3947H3947 H0000 H8033H8033 H0802H0802 H1288H1288 H0853H0853 H6680H6680 H5921H5921 H0559H0559 H3808H3808 H3947H3947 H0802H0802 H1323H1323 H3667H3667
L07 7 Rdz 28:6 advise self Esau inasmuch abundantly Isaac Jacob forsake Padan accept in it ess abundantly appoint above answer before accept ess apple  Canaan
L08 8 Rdz 28:6 doradzać siebie Ezaw ponieważ obfitości Isaac Jakub zapierać się Padan przyjąć w tym es obfitości powołać powyżej odpowiedź przed przyjąć es jabłko Canaan
L09 9 Rdz 28:6 saw When Esau for had blessed that Isaac Jacob and sent him away to Padanaram to take there him a wife from thence and that as he blessed him he gave him a charge and saying shall not Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan
L10 10 Rdz 28:6 zobaczył Kiedy Ezaw dla pobłogosławił że Izaak Jakub i odesłał go do Paddan-Aram do podjęcia tam mu żona stamtąd i że pobłogosławił go dał mu opłatę i powiedzenie nie Nie będziesz brać żona z córek Kanaan
L11 11 Rdz 28:6 vai·Yar 'e·Sav, ki- ve·Rach yitz·Chak et- ya·'a·Ko ve·shil·Lach o·To pad·De·nah 'a·Ram, la·ka·chat- lo mish·Sham 'ish·Shah; be·va·ra·Cho o·To, vay·Tzav 'a·Lav le·Mor, lo- tik·Kach 'ish·Shah mib·be·Not ke·Na·'an.
L12 12 Rdz 28:6 waj jar e saw Ki - we rach jic Haq et - ja a qow we szil laH o to PaD De na a ram la qa Hat - lo misz szam isz sza Be wa ra cho o to wa je caw a law le mor lo - tiq qaH isz sza miB Be not Ke na an        
L13 13 Rdz 28:6 wayyaºr´ `ëSäw Kî|-bërak yicHäq ´e|t-ya`áqöb wüšillaH ´ötô PaDDeºnâ| ´áräm läqa|Hat-lô miššäm ´iššâ Bübärákô ´ötô wayücaw `äläyw lë´mör lö|´-tiqqaH ´iššâ miBBünôt Künäº`an        
L14 14 Rdz 28:6 62/1296 33/97 122/4478 53/330 64/108 507/11047 28/349 29/847 508/11047 249/6522 4/11 81/964 250/6522 61/832 104/781 54/330 509/11047 14/491 155/5759 287/5298 98/5164 82/964 105/781 49/588 17/93
L15 15 Rdz 28:6 When Esau saw that Isaac had blessed Jacob, and sent him away to Padanaram, to take him a wife from thence; and that as he blessed him he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan;
L16 16 Rdz 28:6  6 When Esau <06215> saw <07200> (08799) that Isaac <03327> had blessed <01288> (08765) Jacob <03290>, and sent him away <07971> (08765) to Padanaram <06307>, to take <03947> (08800) him a wife <0802> from thence; and that as he blessed <01288> (08763) him he gave him a charge <06680> (08762), saying <0559> (08800), Thou shalt not take <03947> (08799) a wife <0802> of the daughters <01323> of Canaan <03667>;
L01 1 Rdz 28:7   Rdz 28:7  7 i że Jakub <03290> posłuszny <08085> (08799) ojciec <01>, a jego matka <0517> i nie było <03212> (08799) do Paddan-Aram <06307>;                                                                                                
L02 2 Rdz 28:7 i że Jakub usłuchał ojca i matki, i udał się do Paddan-Aram.
L03 3 Rdz 28:7 וַיִּשְׁמַ֣ע יַעֲקֹ֔ב אֶל־ אָבִ֖יו וְאֶל־ אִמּ֑וֹ וַיֵּ֖לֶךְ פַּדֶּ֥נָֽה אֲרָֽם׃
L04 4 Rdz 28:7 וַ/יִּשְׁמַ֣ע יַעֲקֹ֔ב אֶל־ אָבִ֖י/ו וְ/אֶל־ אִמּ֑/וֹ וַ/יֵּ֖לֶךְ פַּדֶּ֥נָֽ/ה אֲרָֽם׃
L05 5 Rdz 28:7 wai·jisz·(Ma)' ja·'a·(Ko), el- 'a·(Wiw) we·'el- im·(Mo); wai·(Je)·lech pad·(De)·na 'a·(Ram).
L06 6 Rdz 28:7 H8085H8085 H3290H3290 H0413H0413 H0001H0001 H0413H0413 H0517H0517 H1980H1980 H0000 H6307H6307
L07 7 Rdz 28:7 attentively Jacob about chief about dam along Padan
L08 8 Rdz 28:7 uważnie Jakub o szef o tama wzdłuż Padan
L09 9 Rdz 28:7 obeyed And that Jacob about his father and and his mother gone to Padanaram
L10 10 Rdz 28:7 przestrzegane I że Jakub o jego ojciec i i jego matka odszedł do Paddan-Aram
L11 11 Rdz 28:7 vai·yish·Ma' ya·'a·Ko, el- 'a·Viv ve·'el- im·Mo; vai·Ye·lech pad·De·nah 'a·Ram.
L12 12 Rdz 28:7 waj jisz ma ja a qow el - a wiw we el - im mo waj je lech PaD De na a ram
L13 13 Rdz 28:7 wayyišma` ya`áqöb ´el-´äbîw wü´el-´immô wayyëºlek PaDDeºnâ| ´áräm
L14 14 Rdz 28:7 32/1154 29/349 215/5500 68/1212 216/5500 18/220 75/1542 251/6522 5/11
L15 15 Rdz 28:7 And that Jacob obeyed his father and his mother, and was gone to Padanaram;
L16 16 Rdz 28:7  7 And that Jacob <03290> obeyed <08085> (08799) his father <01> and his mother <0517>, and was gone <03212> (08799) to Padanaram <06307>;
L01 1 Rdz 28:8   Rdz 28:8  8 Ezaw <06215> widząc <07200> (08799), że córki <01323> Kanaan <03667> przyjemność <05869> nie <07451> Isaac <03327> ojciec <01>;                                                                                                
L02 2 Rdz 28:8 Gdy więc uznał, że mieszkanki Kanaanu nie podobają się jego ojcu, Izaakowi,
L03 3 Rdz 28:8 וַיַּ֣רְא עֵשָׂ֔ו כִּ֥י רָע֖וֹת בְּנ֣וֹת כְּנָ֑עַן בְּעֵינֵ֖י יִצְחָ֥ק אָבִֽיו׃
L04 4 Rdz 28:8 וַ/יַּ֣רְא עֵשָׂ֔ו כִּ֥י רָע֖וֹת בְּנ֣וֹת כְּנָ֑עַן בְּ/עֵינֵ֖י יִצְחָ֥ק אָבִֽי/ו׃
L05 5 Rdz 28:8 wai·(Jar) 'e·(Saw), ki ra·'ot be·(Not) ke·(Na)·'an; be·'e·(Ne) jic·(Chak) 'a·(Wiw).
L06 6 Rdz 28:8 H7200H7200 H6215H6215 H3588H3588 H7451H7451 H1323H1323 H3667H3667 H5869H5869 H3327H3327 H0001H0001
L07 7 Rdz 28:8 advise self Esau inasmuch adversity apple  Canaan affliction Isaac chief
L08 8 Rdz 28:8 doradzać siebie Ezaw ponieważ przeciwność losu jabłko Canaan nieszczęście Isaac szef
L09 9 Rdz 28:8 seeing And Esau for not that the daughters of Canaan pleased Isaac his father
L10 10 Rdz 28:8 widzenie I Ezaw dla nie że córki Kanaan zadowolony Isaac jego ojciec
L11 11 Rdz 28:8 vai·Yar 'e·Sav, ki ra·'ot be·Not ke·Na·'an; be·'ei·Nei yitz·Chak 'a·Viv.
L12 12 Rdz 28:8 waj jar e saw Ki ra ot Be not Ke na an Be e ne jic Haq a wiw
L13 13 Rdz 28:8 wayyaºr´ `ëSäw rä`ôt Bünôt Künäº`an Bü`ênê yicHäq ´äbîw
L14 14 Rdz 28:8 63/1296 34/97 123/4478 12/665 50/588 18/93 37/878 65/108 69/1212
L15 15 Rdz 28:8 And Esau seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father;
L16 16 Rdz 28:8  8 And Esau <06215> seeing <07200> (08799) that the daughters <01323> of Canaan <03667> pleased <05869> not <07451> Isaac <03327> his father <01>;
L01 1 Rdz 28:9   Rdz 28:9  9 Następnie udał <03212> (08799) Ezaw <06215> do Izmaela <03458>, wziął <03947> (08799) na cześć żony <0802>, który miał Mahalath <04258> córka <01323> Izmaela <03458> Abrahama <085> syn <01121>, siostra <0269> z Nebajoth <05032>, za żonę <0802>.                                                                                      
L02 2 Rdz 28:9 poszedł do Izmaelitów i oprócz żon, które już miał, wziął sobie za żonę Machalat, jedną z córek Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota.
L03 3 Rdz 28:9 וַיֵּ֥לֶךְ עֵשָׂ֖ו אֶל־ יִשְׁמָעֵ֑אל וַיִּקַּ֡ח אֶֽת־ מָחֲלַ֣ת ׀ בַּת־ יִשְׁמָעֵ֨אל בֶּן־ אַבְרָהָ֜ם אֲח֧וֹת נְבָי֛וֹת עַל־ נָשָׁ֖יו ל֥וֹ לְאִשָּֽׁה׃ ס
L04 4 Rdz 28:9 וַ/יֵּ֥לֶךְ עֵשָׂ֖ו אֶל־ יִשְׁמָעֵ֑אל וַ/יִּקַּ֡ח אֶֽת־ מָחֲלַ֣ת ׀ בַּת־ יִשְׁמָעֵ֨אל בֶּן־ אַבְרָהָ֜ם אֲח֧וֹת נְבָי֛וֹת עַל־ נָשָׁ֖י/ו ל֥/וֹ לְ/אִשָּֽׁה׃ ס
L05 5 Rdz 28:9 wai·(Je)·lech 'e·(Saw) el- jisz·ma·'(El); wai·jik·(Kach) et- ma·cha·(Lat) bat- jisz·ma·'(El) ben- 'aw·ra·(Ham) (Chot) ne·wa·(Jot) al- na·(Szaw) lo le·'isz·(Sza). sa·(Mek)
L06 6 Rdz 28:9 H1980H1980 H6215H6215 H0413H0413 H3458H3458 H3947H3947 H0853H0853 H4258H4258 H1323H1323 H3458H3458 H1121H1121 H0085H0085 H0269H0269 H5032H5032 H5921H5921 H0802H0802 H0000 H0802H0802
L07 7 Rdz 28:9 along Esau about Ishmael accept Mahalath apple  Ishmael afflicted Abraham other Nebaioth above ess ess
L08 8 Rdz 28:9 wzdłuż Ezaw o Izmael przyjąć Mahalath jabłko Izmael dotknięty Abraham inny Nebajot powyżej es es
L09 9 Rdz 28:9 went Esau to unto Ishmael and took which he had Mahalath the daughter of Ishmael son Abraham's the sister of Nebajoth besides unto the wives to be his wife
L10 10 Rdz 28:9 udał się Ezaw do do Izmaela i wziął który miał Mahalath córka Izmaela syn Abrahama siostra z Nebajoth oprócz do żon za żonę
L11 11 Rdz 28:9 vai·Ye·lech 'e·Sav el- yish·ma·'El; vai·yik·Kach et- ma·cha·Lat bat- yish·ma·'El ben- 'av·ra·Ham a·Chot ne·va·Yot al- na·Shav lo le·'ish·Shah. sa·Mek
L12 12 Rdz 28:9 waj je lech e saw el - jisz ma el waj jiq qaH et - ma Ha lat Bat - jisz ma el Ben - aw ra ham a Hot ne wa jot al - na szaw lo le isz sza s
L13 13 Rdz 28:9 wayyëºlek `ëSäw ´el-yišmä`ë´l wayyiqqaH ´e|t-mäHálat Bat-yišmä`ë´l Ben-´abrähäm ´áHôt nübäyôt `al-näšäyw lü´iššâ s
L14 14 Rdz 28:9 76/1542 35/97 217/5500 15/48 83/964 510/11047 1/2 51/588 16/48 190/4921 121/175 14/109 2/5 156/5759 106/781 252/6522 107/781
L15 15 Rdz 28:9 Then went Esau unto Ishmael, and took unto the wives which he had Mahalath the daughter of Ishmael Abraham's son, the sister of Nebajoth, to be his wife.
L16 16 Rdz 28:9  9 Then went <03212> (08799) Esau <06215> unto Ishmael <03458>, and took <03947> (08799) unto the wives <0802> which he had Mahalath <04258> the daughter <01323> of Ishmael <03458> Abraham's <085> son <01121>, the sister <0269> of Nebajoth <05032>, to be his wife <0802>.
L01 1 Rdz 28:10   Rdz 28:10 10 A Jakub <03290> wyszedł <03318> (08799) z Beer-Szeby <0884> i poszedł <03212> (08799) w kierunku Charanu <02771>.                                                                                                  
L02 2 Rdz 28:10 Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu,
L03 3 Rdz 28:10 וַיֵּצֵ֥א יַעֲקֹ֖ב מִבְּאֵ֣ר שָׁ֑בַע וַיֵּ֖לֶךְ חָרָֽנָה׃
L04 4 Rdz 28:10 וַ/יֵּצֵ֥א יַעֲקֹ֖ב מִ/בְּאֵ֣ר שָׁ֑בַע וַ/יֵּ֖לֶךְ חָרָֽנָ/ה׃
L05 5 Rdz 28:10 wai·je·(Ce) ja·'a·(Ko) mib·be·'(Er) (Sza)·wa'; wai·(Je)·lech cha·(Ra)·na.
L06 6 Rdz 28:10 H3318H3318 H3290H3290 H0000 H0884H0884 H1980H1980 H2771H2771
L07 7 Rdz 28:10 after Jacob Beer-shebah along Haran
L08 8 Rdz 28:10 po Jakub Beer-shebah wzdłuż Haran
L09 9 Rdz 28:10 went out And Jacob from Beersheba and went toward Haran
L10 10 Rdz 28:10 wyszedł I Jakuba z Beer-Szeby i poszedł ku Charanu
L11 11 Rdz 28:10 vai·ye·Tze ya·'a·Ko mib·be·'Er Sha·va'; vai·Ye·lech cha·Ra·nah.
L12 12 Rdz 28:10 waj je ce ja a qow miB Be er sza wa waj je lech Ha ra na
L13 13 Rdz 28:10 wayyëcë´ ya`áqöb miBBü´ër šäºba` wayyëºlek Häräºnâ
L14 14 Rdz 28:10 48/1060 30/349 253/6522 9/34 77/1542 6/12
L15 15 Rdz 28:10 And Jacob went out from Beersheba, and went toward Haran.
L16 16 Rdz 28:10  10 And Jacob <03290> went out <03318> (08799) from Beersheba <0884>, and went <03212> (08799) toward Haran <02771>.
L01 1 Rdz 28:11   Rdz 28:11  11 A on oświetlony <06293> (08799) po pewnym miejscu <04725> i zatrzymali całą noc <03885> (08799), bo słońce <08121> został ustawiony <0935> (08804) i wziął <03947 > (08799) kamieni <068> z tego miejsca <04725> i umieścić <07760> (08799) mu, poduszki <04763> i ustanowienie <07901> <00> w tym miejscu <04725> spać <07901> (08799).                                                                              
L02 2 Rdz 28:11 trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu.
L03 3 Rdz 28:11 וַיִּפְגַּ֨ע בַּמָּק֜וֹם וַיָּ֤לֶן שָׁם֙ כִּי־ בָ֣א הַשֶּׁ֔מֶשׁ וַיִּקַּח֙ מֵאַבְנֵ֣י הַמָּק֔וֹם וַיָּ֖שֶׂם מְרַֽאֲשֹׁתָ֑יו וַיִּשְׁכַּ֖ב בַּמָּק֥וֹם הַהֽוּא׃
L04 4 Rdz 28:11 וַ/יִּפְגַּ֨ע בַּ/מָּק֜וֹם וַ/יָּ֤לֶן שָׁם֙ כִּי־ בָ֣א הַ/שֶּׁ֔מֶשׁ וַ/יִּקַּח֙ מֵ/אַבְנֵ֣י הַ/מָּק֔וֹם וַ/יָּ֖שֶׂם מְרַֽאֲשֹׁתָ֑י/ו וַ/יִּשְׁכַּ֖ב בַּ/מָּק֥וֹם הַ/הֽוּא׃
L05 5 Rdz 28:11 wai·jif·(Ga)' bam·ma·(Kom) wai·(Ja)·len szam ki- wa hasz·(Sze)·mesz, wai·jik·(Kach) me·'aw·(Ne) ham·ma·(Kom), wai·(Ja)·sem me·ra·'a·szo·(Taw); wai·jisz·(Kaw) bam·ma·(Kom) ha·(Hu).
L06 6 Rdz 28:11 H6293H6293 H4725H4725 H3885H3885 H8033H8033 H3588H3588 H0935H0935 H8121H8121 H3947H3947 H0068H0068 H4725H4725 H7760H7760 H4763H4763 H7901H7901 H4725H4725 H1931H1931
L07 7 Rdz 28:11 intercede country abide  in it inasmuch abide east side accept build country appoint bolster cast down country he
L08 8 Rdz 28:11 wstawia kraj przestrzegać w tym ponieważ przestrzegać East Side przyjąć budować kraj powołać wałek zrzucony kraj on
L09 9 Rdz 28:11 And he lighted upon a certain place and tarried there all night there because was set because the sun and he took of the stones of that place and put [them for] his pillows to sleep in that place He
L10 10 Rdz 28:11 A on oświetlony na pewnym miejscu i zatrzymali całą noc tam bo została ustalona bo niedz i wziął z kamieni z tego miejsca i umieścić [Je] na swoje poduszki spać w tym miejscu On
L11 11 Rdz 28:11 vai·yif·Ga' bam·ma·Kom vai·Ya·len sham ki- va hash·She·mesh, vai·yik·Kach me·'av·Nei ham·ma·Kom, vai·Ya·sem me·ra·'a·sho·Tav; vai·yish·Kav bam·ma·Kom ha·Hu.
L12 12 Rdz 28:11 waj jif Ga Bam ma qom waj ja len szam Ki - wa hasz sze mesz waj jiq qaH me aw ne ham ma qom waj ja sem me ra a szo taw waj jisz Kaw Bam ma qom ha hu
L13 13 Rdz 28:11 wayyipGa` Bammäqôm wayyäºlen šäm Kî-bä´ haššeºmeš wayyiqqaH më´abnê hammäqôm wayyäºSem müra|´ášötäyw wayyišKab Bammäqôm hahû´
L14 14 Rdz 28:11 2/46 25/401 6/79 62/832 124/4478 87/2550 4/134 84/964 3/273 26/401 15/581 1/5 10/207 27/401 96/1867
L15 15 Rdz 28:11 And he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set; and he took of the stones of that place, and put [them for] his pillows, and lay down in that place to sleep.
L16 16 Rdz 28:11  11 And he lighted <06293> (08799) upon a certain place <04725>, and tarried there all night <03885> (08799), because the sun <08121> was set <0935> (08804); and he took <03947> (08799) of the stones <068> of that place <04725>, and put <07760> (08799) them for his pillows <04763>, and lay down <07901> <00> in that place <04725> to sleep <07901> (08799).
L01 1 Rdz 28:12   Rdz 28:12  12 A on marzył <02492> (08799), a oto drabiny <05551> skonfigurować <05324> (08716) na ziemi <0776> i wierzchu <07218> osiągnął <05060> (08688) do nieba <08064>: a oto aniołowie <04397> Boże <0430> <05927 rosnąco> (08802) i malejącym <03381> (08802) na jej temat.                                                                                    
L02 2 Rdz 28:12 We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół.
L03 3 Rdz 28:12 וַֽיַּחֲלֹ֗ם וְהִנֵּ֤ה סֻלָּם֙ מֻצָּ֣ב אַ֔רְצָה וְרֹאשׁ֖וֹ מַגִּ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יְמָה וְהִנֵּה֙ מַלְאֲכֵ֣י אֱלֹהִ֔ים עֹלִ֥ים וְיֹרְדִ֖ים בּֽוֹ׃
L04 4 Rdz 28:12 וַֽ/יַּחֲלֹ֗ם וְ/הִנֵּ֤ה סֻלָּם֙ מֻצָּ֣ב אַ֔רְצָ/ה וְ/רֹאשׁ֖/וֹ מַגִּ֣יעַ הַ/שָּׁמָ֑יְמָ/ה וְ/הִנֵּה֙ מַלְאֲכֵ֣י אֱלֹהִ֔ים עֹלִ֥ים וְ/יֹרְדִ֖ים בּֽ/וֹ׃
L05 5 Rdz 28:12 wai·ja·cha·(Lom), we·hin·(Ne) sul·(Lam) muc·(Caw) '(Ar)·ca, we·ro·(Szo) mag·(Gi)·a' hasz·sza·(Ma)·je·ma; we·hin·(Ne) mal·'a·(Che) E·lo·<Him>, 'o·(Lim) we·jo·re·(Dim) bo.
L06 6 Rdz 28:12 H2492H2492 H2009H2009 H5551H5551 H5324H5324 H0776H0776 H7218H7218 H5060H5060 H8064H8064 H2009H2009 H4397H4397 H0430H0430 H5927H5927 H3381H3381 H0000
L07 7 Rdz 28:12 dream behold ladder appointed common band beat air behold ambassador angels arise  descend
L08 8 Rdz 28:12 marzenie ujrzeć drabina wyznaczony wspólny pasmo bić powietrze ujrzeć ambasador anioły powstać schodzić
L09 9 Rdz 28:12 And he dreamed and behold and behold a ladder set up on the earth and the top of it reached to heaven and behold and behold the angels of God ascending and descending
L10 10 Rdz 28:12 I marzył i oto a oto drabiny utworzyć na ziemi i wierzchu osiągnięty do nieba i oto a oto aniołowie Boga rosnąco i malejącej
L11 11 Rdz 28:12 vai·ya·cha·Lom, ve·hin·Neh sul·Lam mutz·Tzav 'Ar·tzah, ve·ro·Sho mag·Gi·a' hash·sha·Ma·ye·mah; ve·hin·Neh mal·'a·Chei E·lo·Him, 'o·Lim ve·yo·re·Dim bo.
L12 12 Rdz 28:12 waj ja Ha lom we hin ne sul lam muc caw ar ca we ro szo maG Gi a hasz sza maj ma we hin ne ma la che e lo him o lim we jor dim Bo
L13 13 Rdz 28:12 wa|yyaHálöm wühinnË sulläm muccäb ´aºrcâ würö´šô maGGîª` haššämäºymâ wühinnË mal´ákê ´élöhîm `ölîm wüyördîm
L14 14 Rdz 28:12 1/30 57/840 1/1 6/74 168/2502 5/598 6/150 39/421 58/840 12/213 132/2597 12/883 11/378 254/6522
L15 15 Rdz 28:12 And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven: and behold the angels of God ascending and descending on it.
L16 16 Rdz 28:12  12 And he dreamed <02492> (08799), and behold a ladder <05551> set up <05324> (08716) on the earth <0776>, and the top of it <07218> reached <05060> (08688) to heaven <08064>: and behold the angels <04397> of God <0430> ascending <05927> (08802) and descending <03381> (08802) on it.
L01 1 Rdz 28:13   Rdz 28:13  13 A oto Pan <03068> stanął <05324> (08737) nad nią i rzekł: <0559> (08799) Ja jestem Pan <03068> Bóg <0430> Abrahama <085> twój ojciec <01> , a Bóg <0430> Izaaka <03327>: ziemia <0776> ty na którym liest <07901> (08802), tobie dam <05414> (08799) oraz twoim potomstwem <02233>;                                                                                    
L02 2 Rdz 28:13 A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu.
L03 3 Rdz 28:13 וְהִנֵּ֨ה יְהוָ֜ה נִצָּ֣ב עָלָיו֮ וַיֹּאמַר֒ אֲנִ֣י יְהוָ֗ה אֱלֹהֵי֙ אַבְרָהָ֣ם אָבִ֔יךָ וֵאלֹהֵ֖י יִצְחָ֑ק הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ שֹׁכֵ֣ב עָלֶ֔יהָ לְךָ֥ אֶתְּנֶ֖נָּה וּלְזַרְעֶֽךָ׃
L04 4 Rdz 28:13 וְ/הִנֵּ֨ה יְהוָ֜ה נִצָּ֣ב עָלָי/ו֮ וַ/יֹּאמַר֒ אֲנִ֣י יְהוָ֗ה אֱלֹהֵי֙ אַבְרָהָ֣ם אָבִ֔י/ךָ וֵ/אלֹהֵ֖י יִצְחָ֑ק הָ/אָ֗רֶץ אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ שֹׁכֵ֣ב עָלֶ֔י/הָ לְ/ךָ֥ אֶתְּנֶ֖/נָּה וּ/לְ/זַרְעֶֽ/ךָ׃
L05 5 Rdz 28:13 we·hin·(Ne) (Jah)·we nic·(Caw) 'a·(Law) wai·jo·(Mar) 'a·(Ni) (Jah)·we 'e·lo·(He) 'aw·ra·(Ham) 'a·(Wi)·cha, we·lo·(He) jic·(Chak); ha·'(A)·rec, 'a·(Szer) 'at·(Ta) szo·(Chew) 'a·(Le)·ha, le·(Cha) 'et·te·(Nen)·na u·le·zar·'(E)·cha.
L06 6 Rdz 28:13 H2009H2009 H3068H3068 H5324H5324 H5921H5921 H0559H0559 H0589H0589 H3068H3068 H0430H0430 H0085H0085 H0001H0001 H0430H0430 H3327H3327 H0776H0776 H0834H0834 H0859H0859 H7901H7901 H5921H5921 H0000 H5414H5414 H2233H2233
L07 7 Rdz 28:13 behold Jehovah appointed above answer I Jehovah angels Abraham chief angels Isaac common after you cast down above add child
L08 8 Rdz 28:13 ujrzeć Jahwe wyznaczony powyżej odpowiedź Ja Jahwe anioły Abraham szef anioły Isaac wspólny po ty zrzucony powyżej dodać dziecko
L09 9 Rdz 28:13 and behold And behold the LORD stood above above it and said I am I [am] the LORD God of Abraham thy father and the God of Isaac the land which you whereon thou liest above to thee will I give it and to thy seed
L10 10 Rdz 28:13 i oto A oto Pan stał powyżej nad nią i rzekł: Jestem I [am] Pan Bóg Abrahama twój ojciec i Bóg Izaaka ziemia który ty na którym się kładziesz powyżej tobie dam i twemu potomstwu
L11 11 Rdz 28:13 ve·hin·Neh Yah·weh nitz·Tzav 'a·Lav vai·yo·Mar 'a·Ni Yah·weh 'e·lo·Hei 'av·ra·Ham 'a·Vi·cha, ve·lo·Hei yitz·Chak; ha·'A·retz, 'a·Sher 'at·Tah sho·Chev 'a·Lei·ha, le·Cha 'et·te·Nen·nah u·le·zar·'E·cha.
L12 12 Rdz 28:13 we hin ne jhwh(a do naj) nic caw a law waj jo mar a ni jhwh(a do naj) e lo he aw ra ham a wi cha we lo he jic Haq ha a rec a szer aT Ta szo chew a le ha le cha eT Te nen na u le za re cha
L13 13 Rdz 28:13 wühinnË yhwh(´ädönäy) niccäb `äläyw wayyö´mar ´ánî yhwh(´ädönäy) ´élöhê ´abrähäm ´äbîºkä wë´löhê yicHäq hä´äºrec ´ášer ´aTTâ šökëb `älʺhä lükä ´eTTüneºnnâ ûlüzar`eºkä
L14 14 Rdz 28:13 59/840 139/6220 7/74 157/5759 288/5298 18/874 140/6220 133/2597 122/175 70/1212 134/2597 66/108 169/2502 206/5499 36/1080 11/207 158/5759 255/6522 60/2007 44/230
L15 15 Rdz 28:13 And, behold, the LORD stood above it, and said, I [am] the LORD God of Abraham thy father, and the God of Isaac: the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed;
L16 16 Rdz 28:13  13 And, behold, the LORD <03068> stood <05324> (08737) above it, and said <0559> (08799), I am the LORD <03068> God <0430> of Abraham <085> thy father <01>, and the God <0430> of Isaac <03327>: the land <0776> whereon thou liest <07901> (08802), to thee will I give it <05414> (08799), and to thy seed <02233>;
L01 1 Rdz 28:14   Rdz 28:14  14 i nasiona twój <02233> będzie jak proch <06083> z ziemi <0776>, a ty rozeszły <06555> (08804) na zachód <03220>, a na wschodzie <06924> oraz na północ <06828>, a na południe <05045>: i w tobie i twemu potomstwu <02233> wszystkie narody <04940> z ziemi <0127> będzie błogosławiony <01288> (08738).                                                                                  
L02 2 Rdz 28:14 A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków.
L03 3 Rdz 28:14 וְהָיָ֤ה זַרְעֲךָ֙ כַּעֲפַ֣ר הָאָ֔רֶץ וּפָרַצְתָּ֛ יָ֥מָּה וָקֵ֖דְמָה וְצָפֹ֣נָה וָנֶ֑גְבָּה וְנִבְרֲכ֥וּ בְךָ֛ כָּל־ מִשְׁפְּחֹ֥ת הָאֲדָמָ֖ה וּבְזַרְעֶֽךָ׃
L04 4 Rdz 28:14 וְ/הָיָ֤ה זַרְעֲ/ךָ֙ כַּ/עֲפַ֣ר הָ/אָ֔רֶץ וּ/פָרַצְתָּ֛ יָ֥מָּ/ה וָ/קֵ֖דְמָ/ה וְ/צָפֹ֣נָ/ה וָ/נֶ֑גְבָּ/ה וְ/נִבְרֲכ֥וּ בְ/ךָ֛ כָּל־ מִשְׁפְּחֹ֥ת הָ/אֲדָמָ֖ה וּ/בְ/זַרְעֶֽ/ךָ׃
L05 5 Rdz 28:14 we·ha·(Ja) zar·'a·(Cha) ka·'a·(Far) ha·'(A)·rec, u·fa·rac·(Ta) (Jam)·ma wa·(Ke)·de·ma we·ca·(Fo)·na wa·(Neg)·ba; we·niw·ra·(Chu) we·(Cha) kol- misz·pe·(Chot) ha·'a·da·(Ma) u·we·zar·'(E)·cha.
L06 6 Rdz 28:14 H1961H1961 H2233H2233 H6083H6083 H0776H0776 H6555H6555 H3220H3220 H6924H6924 H6828H6828 H5045H5045 H1288H1288 H0000 H3605H3605 H4940H4940 H0127H0127 H2233H2233
L07 7 Rdz 28:14 become child ashes common abroad sea aforetime northern south country abundantly all manner family country child
L08 8 Rdz 28:14 zostać dziecko Popioły wspólny za granicą morze niegdyś północny kraj południe obfitości wszelkiego rodzaju rodzina kraj dziecko
L09 9 Rdz 28:14 become And thy seed shall be as the dust of the earth and thou shalt spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south be blessed shall all shall all the families of the earth and in thee and in thy seed
L10 10 Rdz 28:14 zostać I nasienie twoje będzie jak proch ziemi a ty rozprzestrzeniać za granicą na zachodzie i na wschód i na północ i na południe będzie błogosławione będą wszyscy wszystkie narody ziemi i w tobie i twemu potomstwu
L11 11 Rdz 28:14 ve·ha·Yah zar·'a·Cha ka·'a·Far ha·'A·retz, u·fa·ratz·Ta Yam·mah va·Ke·de·mah ve·tza·Fo·nah va·Neg·bah; ve·niv·ra·Chu ve·Cha kol- mish·pe·Chot ha·'a·da·Mah u·ve·zar·'E·cha.
L12 12 Rdz 28:14 we ha ja za ra cha Ka a far ha a rec u fa rac Ta jam ma wa qed ma we ca fo na wa neg Ba we niw ra chu we cha Kol - misz Pe Hot ha a da ma u we za re cha  
L13 13 Rdz 28:14 wühäyâ zar`ákä Ka`ápar hä´äºrec ûpäracTä yäºmmâ wäqëºdmâ wücäpöºnâ wäneºgBâ wünibrákû bükä Kol-mišPüHöt hä´ádämâ ûbüzar`eºkä  
L14 14 Rdz 28:14 178/3546 45/230 9/110 170/2502 1/48 10/396 11/87 2/153 7/111 55/330 256/6522 203/5415 11/302 30/225 46/230
L15 15 Rdz 28:14 And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south: and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed.
L16 16 Rdz 28:14  14 And thy seed <02233> shall be as the dust <06083> of the earth <0776>, and thou shalt spread abroad <06555> (08804) to the west <03220>, and to the east <06924>, and to the north <06828>, and to the south <05045>: and in thee and in thy seed <02233> shall all the families <04940> of the earth <0127> be blessed <01288> (08738).
L01 1 Rdz 28:15   Rdz 28:15  15 A oto Ja jestem z tobą, i będzie na bieżąco <08104> (08804) cię wszędzie dokąd <0834> idziesz <03212> (08799) i przyniesie ci jeszcze raz <07725> (08689) na tej ziemi <0127>, bo nie pozostawi <05800> (08799) ciebie, aż <0834> Zrobiłem <06213> (08804) to, co mówiłem <01696> (08765) do ciebie z.                                                                                  
L02 2 Rdz 28:15 Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję.
L03 3 Rdz 28:15 וְהִנֵּ֨ה אָנֹכִ֜י עִמָּ֗ךְ וּשְׁמַרְתִּ֙יךָ֙ בְּכֹ֣ל אֲשֶׁר־ תֵּלֵ֔ךְ וַהֲשִׁ֣בֹתִ֔יךָ אֶל־ הָאֲדָמָ֖ה הַזֹּ֑את כִּ֚י לֹ֣א אֶֽעֱזָבְךָ֔ עַ֚ד אֲשֶׁ֣ר אִם־ עָשִׂ֔יתִי אֵ֥ת אֲשֶׁר־ דִּבַּ֖רְתִּי לָֽךְ׃
L04 4 Rdz 28:15 וְ/הִנֵּ֨ה אָנֹכִ֜י עִמָּ֗/ךְ וּ/שְׁמַרְתִּ֙י/ךָ֙ בְּ/כֹ֣ל אֲשֶׁר־ תֵּלֵ֔ךְ וַ/הֲשִׁ֣בֹתִ֔י/ךָ אֶל־ הָ/אֲדָמָ֖ה הַ/זֹּ֑את כִּ֚י לֹ֣א אֶֽעֱזָבְ/ךָ֔ עַ֚ד אֲשֶׁ֣ר אִם־ עָשִׂ֔יתִי אֵ֥ת אֲשֶׁר־ דִּבַּ֖רְתִּי לָֽ/ךְ׃
L05 5 Rdz 28:15 we·hin·(Ne) 'a·no·(Chi) 'im·(Mach), u·sze·mar·(Ti)·cha be·(Chol) a·(Szer)- te·(Lech), wa·ha·(Szi)·wo·(Ti)·cha, el- ha·'a·da·(Ma) haz·(Zot); ki lo 'e·'e·za·we·(Cha), 'ad 'a·(Szer) im- 'a·(Si)·ti, 'et a·(Szer)- dib·(Bar)·ti (Lach).
L06 6 Rdz 28:15 H2009H2009 H0595H0595 H5973H5973 H8104H8104 H3605H3605 H0834H0834 H1980H1980 H7725H7725 H0413H0413 H0127H0127 H2063H2063 H3588H3588 H3808H3808 H5800H5800 H5704H5704 H0834H0834 H0518H0518 H6213H6213 H0853H0853 H0834H0834 H1696H1696 H0000
L07 7 Rdz 28:15 behold I accompanying beward all manner after along break about country likewise inasmuch before commit self against after lo accomplish after answer
L08 8 Rdz 28:15 ujrzeć Ja towarzyszący beward wszelkiego rodzaju po wzdłuż złamać o kraj podobnie ponieważ przed popełnić siebie przed po lo zrealizować po odpowiedź
L09 9 Rdz 28:15 Behold I you And behold I [am] with thee and will keep all manner thee in all [places] whither go and will bring thee again into into this land likewise for I will not for I will not leave against thee until lo I have done what [that] which I have spoken
L10 10 Rdz 28:15 Ujrzeć Ja ty A oto ja [am] z tobą i będzie wszelkiego rodzaju ci we wszystkich [miejscach] dokąd iść i przyniesie ci jeszcze raz w na tej ziemi podobnie dla Nie będę bo nie pozostawi przed ci do lo Zrobiłem co [To], co mówiłem
L11 11 Rdz 28:15 ve·hin·Neh 'a·no·Chi 'im·Mach, u·she·mar·Ti·cha be·Chol a·Sher- te·Lech, va·ha·Shi·vo·Ti·cha, el- ha·'a·da·Mah haz·Zot; ki lo 'e·'e·za·ve·Cha, 'ad 'a·Sher im- 'a·Si·ti, 'et a·Sher- dib·Bar·ti Lach.
L12 12 Rdz 28:15 we hin ne a no chi im mach u sze mar Ti cha Be chol a szer - Te lech wa ha szi wo ti cha el - ha a da ma haz zot Ki lo e e zow cha ad a szer im - a si ti et a szer - DiB Bar Ti lach
L13 13 Rdz 28:15 wühinnË ´änökî `immäk ûšümarTîºkä Büköl ´ášer-Tëlëk wahášìºbötîºkä ´el-hä´ádämâ hazzö´t lö´ ´e|`ézobkä `ad ´ášer ´im-`äSîºtî ´ët ´ášer-DiBBaºrTî läk
L14 14 Rdz 28:15 60/840 32/359 35/1043 9/468 204/5415 207/5499 78/1542 31/1041 218/5500 31/225 25/603 125/4478 99/5164 3/211 40/1259 208/5499 33/1068 93/2617 511/11047 209/5499 35/1142 257/6522
L15 15 Rdz 28:15 And, behold, I [am] with thee, and will keep thee in all [places] whither thou goest, and will bring thee again into this land; for I will not leave thee, until I have done [that] which I have spoken to thee of.
L16 16 Rdz 28:15  15 And, behold, I am with thee, and will keep <08104> (08804) thee in all places whither <0834> thou goest <03212> (08799), and will bring thee again <07725> (08689) into this land <0127>; for I will not leave <05800> (08799) thee, until <0834> I have done <06213> (08804) that which I have spoken <01696> (08765) to thee of.
L01 1 Rdz 28:16   Rdz 28:16  16 A Jakub <03290> obudził <03364> (08799) obecnie śnie <08142> ​​i powiedział <0559> (08799) Z pewnością <0403> Pan <03068> jest <03426> w tym miejscu <04725> ; i wiedziałem <03045> (08804) Nie.                                                                                          
L02 2 Rdz 28:16 A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem.
L03 3 Rdz 28:16 וַיִּיקַ֣ץ יַעֲקֹב֮ מִשְּׁנָתוֹ֒ וַיֹּ֕אמֶר אָכֵן֙ יֵ֣שׁ יְהוָ֔ה בַּמָּק֖וֹם הַזֶּ֑ה וְאָנֹכִ֖י לֹ֥א יָדָֽעְתִּי׃
L04 4 Rdz 28:16 וַ/יִּיקַ֣ץ יַעֲקֹב֮ מִ/שְּׁנָת/וֹ֒ וַ/יֹּ֕אמֶר אָכֵן֙ יֵ֣שׁ יְהוָ֔ה בַּ/מָּק֖וֹם הַ/זֶּ֑ה וְ/אָנֹכִ֖י לֹ֥א יָדָֽעְתִּי׃
L05 5 Rdz 28:16 wai·ji·(Kac) ja·'a·(Ko) misz·sze·na·(To) wai·(Jo)·mer 'a·(Chen) jesz (Jah)·we, bam·ma·(Kom) haz·(Ze); we·'a·no·(Chi) lo ja·(Da)·'e·ti.
L06 6 Rdz 28:16 H3364H3364 H3290H3290 H8142H8142 H0559H0559 H0403H0403 H3426H3426 H3068H3068 H4725H4725 H2088H2088 H0595H0595 H3808H3808 H3045H3045
L07 7 Rdz 28:16 awake Jacob sleep answer but there are Jehovah country he I before acknowledge
L08 8 Rdz 28:16 przebudzony Jakub spać odpowiedź ale Jahwe kraj on Ja przed przyznać
L09 9 Rdz 28:16 awaked And Jacob out of his sleep and he said Surely is the LORD in this place this I did not and I knew
L10 10 Rdz 28:16 obudził I Jakuba z jego snu i powiedział: Na pewno jest Pan w tym miejscu to Ja Czy nie i wiedziałem,
L11 11 Rdz 28:16 vai·yi·Katz ya·'a·Ko mish·she·na·To vai·Yo·mer 'a·Chen yesh Yah·weh, bam·ma·Kom haz·Zeh; ve·'a·no·Chi lo ya·Da·'e·ti.
L12 12 Rdz 28:16 waj ji qac ja a qow misz sze na to waj jo mer a chen jesz jhwh(a do naj) Bam ma qom haz ze we a no chi lo ja da Ti
L13 13 Rdz 28:16 wayyîqac ya`áqöb miššünätô wayyöº´mer ´äkën yëš yhwh(´ädönäy) Bammäqôm hazzè wü´änökî lö´ yädäº`Tî
L14 14 Rdz 28:16 2/10 31/349 1/23 289/5298 1/18 6/138 141/6220 28/401 34/1176 33/359 100/5164 30/934
L15 15 Rdz 28:16 And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely the LORD is in this place; and I knew [it] not.
L16 16 Rdz 28:16  16 And Jacob <03290> awaked <03364> (08799) out of his sleep <08142>, and he said <0559> (08799), Surely <0403> the LORD <03068> is <03426> in this place <04725>; and I knew <03045> (08804) it not.
L01 1 Rdz 28:17   Rdz 28:17  17 I bał <03372> (08799), i powiedział: <0559> (08799) Jak straszna <03372> (08737) jest to miejsce <04725>! Jest to nic innego, tylko dom <01004> Boże <0430>, a to jest brama <08179> nieba <08064>.                                                                                          
L02 2 Rdz 28:17 I zdjęty trwogą rzekł: O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba!
L03 3 Rdz 28:17 וַיִּירָא֙ וַיֹּאמַ֔ר מַה־ נּוֹרָ֖א הַמָּק֣וֹם הַזֶּ֑ה אֵ֣ין זֶ֗ה כִּ֚י אִם־ בֵּ֣ית אֱלֹהִ֔ים וְזֶ֖ה שַׁ֥עַר הַשָּׁמָֽיִם׃
L04 4 Rdz 28:17 וַ/יִּירָא֙ וַ/יֹּאמַ֔ר מַה־ נּוֹרָ֖א הַ/מָּק֣וֹם הַ/זֶּ֑ה אֵ֣ין זֶ֗ה כִּ֚י אִם־ בֵּ֣ית אֱלֹהִ֔ים וְ/זֶ֖ה שַׁ֥עַר הַ/שָּׁמָֽיִם׃
L05 5 Rdz 28:17 wai·ji·(Ra) wai·jo·(Mar), ma- no·(Ra) ham·ma·(Kom) haz·(Ze); 'en (Ze), ki im- bet E·lo·<Him>, we·(Ze) (Sza)·'ar hasz·sza·(Ma)·jim.
L06 6 Rdz 28:17 H3372H3372 H0559H0559 H4100H4100 H3372H3372 H4725H4725 H2088H2088 H0369H0369 H2088H2088 H3588H3588 H0518H0518 H1004H1004 H0430H0430 H2088H2088 H8179H8179 H8064H8064
L07 7 Rdz 28:17 affright answer how long affright country he else he inasmuch lo court angels he gate air
L08 8 Rdz 28:17 affright odpowiedź jak długo affright kraj on więcej on ponieważ lo sąd anioły on brama powietrze
L09 9 Rdz 28:17 And he was afraid and said How How dreadful [is] this place is this is none This for lo this [is] none other but the house of God and this and this [is] the gate of heaven
L10 10 Rdz 28:17 I bał i powiedział: Jak Jak straszny [Jest] to miejsce jest to nie jest niczym To dla lo to [jest] nie kto inny, tylko dom Boga i to i to [jest] brama z nieba
L11 11 Rdz 28:17 vai·yi·Ra vai·yo·Mar, mah- no·Ra ham·ma·Kom haz·Zeh; 'ein Zeh, ki im- beit E·lo·Him, ve·Zeh Sha·'ar hash·sha·Ma·yim.
L12 12 Rdz 28:17 waj ji ra waj jo mar ma - nno ra ham ma qom haz ze en ze Ki im - Bet e lo him we ze sza ar hasz sza ma jim    
L13 13 Rdz 28:17 wayyîrä´ wayyö´mar mà-nnôrä´ hammäqôm hazzè ´ên ´im-Bêt ´élöhîm wüzè šaº`ar haššämäºyim    
L14 14 Rdz 28:17 9/328 290/5298 26/744 10/328 29/401 35/1176 8/786 36/1176 126/4478 34/1068 34/2052 135/2597 37/1176 6/373 40/421
L15 15 Rdz 28:17 And he was afraid, and said, How dreadful [is] this place! this [is] none other but the house of God, and this [is] the gate of heaven.
L16 16 Rdz 28:17  17 And he was afraid <03372> (08799), and said <0559> (08799), How dreadful <03372> (08737) is this place <04725>! this is none other but the house <01004> of God <0430>, and this is the gate <08179> of heaven <08064>.
L01 1 Rdz 28:18   Rdz 28:18  18 A Jakub <03290> wstał wcześnie <07925> (08686) w godzinach porannych <01242>, wziął <03947> (08799) kamień <068>, że włożył <07760> (08804) za jego poduszki <04763 > i ustawić go <07760> (08799) na filarze <04676>, i wylał <03332> (08799) oleju <08081> na wierzchu <07218>.                                                                                    
L02 2 Rdz 28:18 Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę.
L03 3 Rdz 28:18 וַיַּשְׁכֵּ֨ם יַעֲקֹ֜ב בַּבֹּ֗קֶר וַיִּקַּ֤ח אֶת־ הָאֶ֙בֶן֙ אֲשֶׁר־ שָׂ֣ם מְרַֽאֲשֹׁתָ֔יו וַיָּ֥שֶׂם אֹתָ֖הּ מַצֵּבָ֑ה וַיִּצֹ֥ק שֶׁ֖מֶן עַל־ רֹאשָֽׁהּ׃
L04 4 Rdz 28:18 וַ/יַּשְׁכֵּ֨ם יַעֲקֹ֜ב בַּ/בֹּ֗קֶר וַ/יִּקַּ֤ח אֶת־ הָ/אֶ֙בֶן֙ אֲשֶׁר־ שָׂ֣ם מְרַֽאֲשֹׁתָ֔י/ו וַ/יָּ֥שֶׂם אֹתָ֖/הּ מַצֵּבָ֑ה וַ/יִּצֹ֥ק שֶׁ֖מֶן עַל־ רֹאשָֽׁ/הּ׃
L05 5 Rdz 28:18 wai·jasz·(Kem) ja·'a·(Ko) bab·(Bo)·ker, wai·jik·(Kach) et- ha·'(E)·wen a·(Szer)- sam me·ra·'a·szo·(Taw), wai·(Ja)·sem 'o·(Ta) mac·ce·(Wa); wai·ji·(Cok) (Sze)·men al- ro·(Sza).
L06 6 Rdz 28:18 H7925H7925 H3290H3290 H1242H1242 H3947H3947 H0853H0853 H0068H0068 H0834H0834 H7760H7760 H4763H4763 H7760H7760 H0853H0853 H4676H4676 H3332H3332 H8081H8081 H5921H5921 H7218H7218
L07 7 Rdz 28:18 arise Jacob day accept build after appoint bolster appoint garrison cast anointing above band
L08 8 Rdz 28:18 powstać Jakub dzień przyjąć budować po powołać wałek powołać garnizon rzucać namaszczenie powyżej pasmo
L09 9 Rdz 28:18 rose up early And Jacob in the morning and took the stone he that he had put [for] his pillows and set it up [for] a pillar and poured oil on upon the top of it
L10 10 Rdz 28:18 wstał wcześnie I Jakuba rano i wziął kamień on że włożył [Za] jego poduszki i ustawić go [O] w słup i wylał olej na na wierzchu
L11 11 Rdz 28:18 vai·yash·Kem ya·'a·Ko bab·Bo·ker, vai·yik·Kach et- ha·'E·ven a·Sher- sam me·ra·'a·sho·Tav, vai·Ya·sem 'o·Tah matz·tze·Vah; vai·yi·Tzok She·men al- ro·Shah.
L12 12 Rdz 28:18 waj jasz Kem ja a qow BaB Bo qer waj jiq qaH et - ha e wen a szer - sam me ra a szo taw waj ja sem o ta mac ce wa waj ji coq sze men al - ro sza      
L13 13 Rdz 28:18 wayyašKëm ya`áqöb BaBBöºqer wayyiqqaH ´et-hä´eºben ´ášer-Säm müra|´ášötäyw wayyäºSem ´ötäh maccëbâ wayyìcöq šeºmen `al-rö´šäh      
L14 14 Rdz 28:18 7/65 32/349 13/214 85/964 512/11047 4/273 210/5499 16/581 2/5 17/581 513/11047 1/32 1/50 1/193 159/5759 6/598
L15 15 Rdz 28:18 And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put [for] his pillows, and set it up [for] a pillar, and poured oil upon the top of it.
L16 16 Rdz 28:18  18 And Jacob <03290> rose up early <07925> (08686) in the morning <01242>, and took <03947> (08799) the stone <068> that he had put <07760> (08804) for his pillows <04763>, and set it up <07760> (08799) for a pillar <04676>, and poured <03332> (08799) oil <08081> upon the top of it <07218>.
L01 1 Rdz 28:19   Rdz 28:19  19 I nazwał <07121> (08799) Nazwa <08034> z tego miejsca <04725> Bethel <01008>: ale <0199> nazwa <08034> z tego miasta <05892> został nazwany Luz <03870> w pierwszym <07223>.                                                                                            
L02 2 Rdz 28:19 I dał temu miejscu nazwę Betel. - Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz.
L03 3 Rdz 28:19 וַיִּקְרָ֛א אֶת־ שֵֽׁם־ הַמָּק֥וֹם הַה֖וּא בֵּֽית־ אֵ֑ל וְאוּלָ֛ם ל֥וּז שֵׁם־ הָעִ֖יר לָרִאשֹׁנָֽה׃
L04 4 Rdz 28:19 וַ/יִּקְרָ֛א אֶת־ שֵֽׁם־ הַ/מָּק֥וֹם הַ/ה֖וּא בֵּֽית־ אֵ֑ל וְ/אוּלָ֛ם ל֥וּז שֵׁם־ הָ/עִ֖יר לָ/רִאשֹׁנָֽה׃
L05 5 Rdz 28:19 wai·jik·(Ra) et- szem- ham·ma·(Kom) ha·(Hu) bet- '(El); we·'u·(Lam) luz szem- ha·'(Ir) la·ri·szo·(Na).
L06 6 Rdz 28:19 H7121H7121 H0853H0853 H8034H8034 H4725H4725 H1931H1931 H0000 H1008H1008 H0199H0199 H3870H3870 H8034H8034 H5892H5892 H7223H7223
L07 7 Rdz 28:19 bewray  base country he Beth-el as for Luz base Ai  ancestor
L08 8 Rdz 28:19 bewray podstawa kraj on Bet-el jak dla Luz podstawa Ai przodek
L09 9 Rdz 28:19 And he called the name of that place he Bethel but [was called] Luz the name of that city at the first
L10 10 Rdz 28:19 I nazwał nazwa z tego miejsca on Bethel ale [Nazwano] Luz nazwa z tego miasta na pierwszym
L11 11 Rdz 28:19 vai·yik·Ra et- shem- ham·ma·Kom ha·Hu beit- 'El; ve·'u·Lam luz shem- ha·'Ir la·ri·sho·Nah.
L12 12 Rdz 28:19 waj jiq ra et - szem - ham ma qom ha hu Bet - el we u lam luz szem - ha ir la ri szo na
L13 13 Rdz 28:19 wayyiqrä´ ´et-šë|m-hammäqôm hahû´ Bê|t-´ël wü´ûläm lûz šëm-hä`îr läri´šönâ
L14 14 Rdz 28:19 61/731 514/11047 60/864 30/401 97/1867 258/6522 5/72 1/19 1/8 61/864 30/1093 5/182
L15 15 Rdz 28:19 And he called the name of that place Bethel: but the name of that city [was called] Luz at the first.
L16 16 Rdz 28:19  19 And he called <07121> (08799) the name <08034> of that place <04725> Bethel <01008>: but <0199> the name <08034> of that city <05892> was called Luz <03870> at the first <07223>.
L01 1 Rdz 28:20   Rdz 28:20  20 A Jakub <03290> <05087 poprzysiągł> (08799) ślub <05088>, mówiąc: <0559> (08800) Jeśli Bóg <0430> będzie ze mną i będzie mnie <08104> (08804) w ten sposób <01870>, który idę <01980> (08802) i da <05414> (08804) ja chleb <03899> jeść <0398> (08800), a szaty <0899> założyć <03847> (08800) ,                                                                                  
L02 2 Rdz 28:20 Po czym złożył taki ślub: Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się
L03 3 Rdz 28:20 וַיִּדַּ֥ר יַעֲקֹ֖ב נֶ֣דֶר לֵאמֹ֑ר אִם־ יִהְיֶ֨ה אֱלֹהִ֜ים עִמָּדִ֗י וּשְׁמָרַ֙נִי֙ בַּדֶּ֤רֶךְ הַזֶּה֙ אֲשֶׁ֣ר אָנֹכִ֣י הוֹלֵ֔ךְ וְנָֽתַן־ לִ֥י לֶ֛חֶם לֶאֱכֹ֖ל וּבֶ֥גֶד לִלְבֹּֽשׁ׃
L04 4 Rdz 28:20 וַ/יִּדַּ֥ר יַעֲקֹ֖ב נֶ֣דֶר לֵ/אמֹ֑ר אִם־ יִהְיֶ֨ה אֱלֹהִ֜ים עִמָּדִ֗/י וּ/שְׁמָרַ֙/נִי֙ בַּ/דֶּ֤רֶךְ הַ/זֶּה֙ אֲשֶׁ֣ר אָנֹכִ֣י הוֹלֵ֔ךְ וְ/נָֽתַן־ לִ֥/י לֶ֛חֶם לֶ/אֱכֹ֖ל וּ/בֶ֥גֶד לִ/לְבֹּֽשׁ׃
L05 5 Rdz 28:20 wai·jid·(Dar) ja·'a·(Ko) (Ne)·der le·(Mor); im- jih·(Je) E·lo·<Him> 'im·ma·(Di), u·sze·ma·(Ra)·ni bad·(De)·rech haz·(Ze) 'a·(Szer) 'a·no·(Chi) ho·(Lech), we·na·tan- li (Le)·chem le·'e·(Chol) (We)·ged lil·(Bosz).
L06 6 Rdz 28:20 H5087H5087 H3290H3290 H5088H5088 H0559H0559 H0518H0518 H1961H1961 H0430H0430 H5978H5978 H8104H8104 H1870H1870 H2088H2088 H0834H0834 H0595H0595 H1980H1980 H5414H5414 H0000 H3899H3899 H0398H0398 H0899H0899 H3847H3847
L07 7 Rdz 28:20 vow Jacob vow answer lo become angels against beward along he after I along add bread burn up apparel apparel
L08 8 Rdz 28:20 ślubować Jakub ślubować odpowiedź lo zostać anioły przed beward wzdłuż on po Ja wzdłuż dodać chleb spalić strój strój
L09 9 Rdz 28:20 vowed And Jacob a vow saying If become If God me will be with me and will keep me in this way this that I that I go and will give me bread to eat and raiment to put on
L10 10 Rdz 28:20 ślubował I Jakuba ślub powiedzenie Jeśli zostać Jeśli Bóg mnie będzie ze mną i będzie mi w ten sposób to że Ja że idę i da mi chleb jeść i szaty umieścić na
L11 11 Rdz 28:20 vai·yid·Dar ya·'a·Ko Ne·der le·Mor; im- yih·Yeh E·lo·Him 'im·ma·Di, u·she·ma·Ra·ni bad·De·rech haz·Zeh 'a·Sher 'a·no·Chi ho·Lech, ve·na·tan- li Le·chem le·'e·Chol u·Ve·ged lil·Bosh.
L12 12 Rdz 28:20 waj jiD Dar ja a qow ne der le mor im - jih je e lo him im ma di u sze ma ra ni BaD De rech haz ze a szer a no chi ho lech we na tan - li le Hem le e chol u we ged lil Bosz
L13 13 Rdz 28:20 wayyiDDar ya`áqöb neºder lë´mör ´im-yihyè ´élöhîm `immädî ûšümäraºnî BaDDeºrek hazzè ´ášer ´änökî hôlëk wünä|tan-lî leºHem le´éköl ûbeºged lilBöš
L14 14 Rdz 28:20 1/31 33/349 1/60 291/5298 35/1068 179/3546 136/2597 6/44 10/468 13/700 38/1176 211/5499 34/359 79/1542 61/2007 259/6522 7/295 40/806 4/216 4/109
L15 15 Rdz 28:20 And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on,
L16 16 Rdz 28:20  20 And Jacob <03290> vowed <05087> (08799) a vow <05088>, saying <0559> (08800), If God <0430> will be with me, and will keep me <08104> (08804) in this way <01870> that I go <01980> (08802), and will give <05414> (08804) me bread <03899> to eat <0398> (08800), and raiment <0899> to put on <03847> (08800),
L01 1 Rdz 28:21   Rdz 28:21  21 Tak, że przyjdę znowu <07725> (08804) do mojego ojca <01> dom <01004> w spokoju <07965>, a następnie powinien Pan <03068> moim Bogiem <0430>:                                                                                              
L02 2 Rdz 28:21 i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem.
L03 3 Rdz 28:21 וְשַׁבְתִּ֥י בְשָׁל֖וֹם אֶל־ בֵּ֣ית אָבִ֑י וְהָיָ֧ה יְהוָ֛ה לִ֖י לֵאלֹהִֽים׃
L04 4 Rdz 28:21 וְ/שַׁבְתִּ֥י בְ/שָׁל֖וֹם אֶל־ בֵּ֣ית אָבִ֑/י וְ/הָיָ֧ה יְהוָ֛ה לִ֖/י לֵ/אלֹהִֽים׃
L05 5 Rdz 28:21 we·szaw·(Ti) we·sza·(Lom) el- bet 'a·(Wi); we·ha·(Ja) (Jah)·we li le·lo·(Him).
L06 6 Rdz 28:21 H7725H7725 H7965H7965 H0413H0413 H1004H1004 H0001H0001 H1961H1961 H3068H3068 H0000 H0430H0430
L07 7 Rdz 28:21 break favor about court chief become Jehovah angels
L08 8 Rdz 28:21 złamać faworyzować o sąd szef zostać Jahwe anioły
L09 9 Rdz 28:21 So that I come again in peace about house to my father's then then shall the LORD be my God
L10 10 Rdz 28:21 Tak, że wrócę w pokoju o dom do mojego ojca następnie wówczas powinien Pan być mój Boże
L11 11 Rdz 28:21 ve·shav·Ti ve·sha·Lom el- beit 'a·Vi; ve·ha·Yah Yah·weh li le·lo·Him.
L12 12 Rdz 28:21 we szaw Ti we sza lom el - Bet a wi we ha ja jhwh(a do naj) li le lo him
L13 13 Rdz 28:21 wüšabTî büšälôm ´el-Bêt ´äbî wühäyâ yhwh(´ädönäy) lë´löhîm
L14 14 Rdz 28:21 32/1041 4/237 219/5500 35/2052 71/1212 180/3546 142/6220 260/6522 137/2597
L15 15 Rdz 28:21 So that I come again to my father's house in peace; then shall the LORD be my God:
L16 16 Rdz 28:21  21 So that I come again <07725> (08804) to my father's <01> house <01004> in peace <07965>; then shall the LORD <03068> be my God <0430>:
L01 1 Rdz 28:22   Rdz 28:22  22 Ten zaś kamień <068>, który postawiłem <07760> (08804) na filarze <04676>, jest Bożą <0430> dom <01004>: i całej tej Będziesz dać <05414> (08799) ja Będę na pewno <06237> (08763) dają dziesiątego <06237> (08762) do ciebie.                                                                                        
L02 2 Rdz 28:22 Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę.
L03 3 Rdz 28:22 וְהָאֶ֣בֶן הַזֹּ֗את אֲשֶׁר־ שַׂ֙מְתִּי֙ מַצֵּבָ֔ה יִהְיֶ֖ה בֵּ֣ית אֱלֹהִ֑ים וְכֹל֙ אֲשֶׁ֣ר תִּתֶּן־ לִ֔י עַשֵּׂ֖ר אֲעַשְּׂרֶ֥נּוּ לָֽךְ׃
L04 4 Rdz 28:22 וְ/הָ/אֶ֣בֶן הַ/זֹּ֗את אֲשֶׁר־ שַׂ֙מְתִּי֙ מַצֵּבָ֔ה יִהְיֶ֖ה בֵּ֣ית אֱלֹהִ֑ים וְ/כֹל֙ אֲשֶׁ֣ר תִּתֶּן־ לִ֔/י עַשֵּׂ֖ר אֲעַשְּׂרֶ֥/נּוּ לָֽ/ךְ׃
L05 5 Rdz 28:22 we·ha·'(E)·wen haz·(Zot), a·(Szer)- sam·ti mac·ce·(Wa), jih·(Je) bet E·lo·<Him>; we·(Chol) 'a·(Szer) tit·ten- (Li), 'as·(Ser) 'a·'as·se·(Ren)·nu (Lach).
L06 6 Rdz 28:22 H0068H0068 H2063H2063 H0834H0834 H7760H7760 H4676H4676 H1961H1961 H1004H1004 H0430H0430 H3605H3605 H0834H0834 H5414H5414 H0000 H6237H6237 H6237H6237 H0000
L07 7 Rdz 28:22 build likewise after appoint garrison become court angels all manner after add surely surely
L08 8 Rdz 28:22 budować podobnie po powołać garnizon zostać sąd anioły wszelkiego rodzaju po dodać na pewno na pewno
L09 9 Rdz 28:22 And this stone likewise which which I have set [for] a pillar become house shall be God's all which and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth
L10 10 Rdz 28:22 Ten zaś kamień podobnie który który postawiłem [O] w słup zostać dom jest Bóg wszystko który i całej tej Będziesz dać ja będę na pewno dać +10-szy
L11 11 Rdz 28:22 ve·ha·'E·ven haz·Zot, a·Sher- sam·ti matz·tze·Vah, yih·Yeh beit E·lo·Him; ve·Chol 'a·Sher tit·ten- Li, 'as·Ser 'a·'as·se·Ren·nu Lach.
L12 12 Rdz 28:22 we ha e wen haz zot a szer - sam Ti mac ce wa jih je Bet e lo him we chol a szer TiT Ten - li as ser a as se ren nu lach
L13 13 Rdz 28:22 wühä´eºben hazzö´t ´ášer-SaºmTî maccëbâ yihyè Bêt ´élöhîm wüköl ´ášer TiTTen-lî `aSSër ´á`aSSüreºnnû läk
L14 14 Rdz 28:22 5/273 26/603 212/5499 18/581 2/32 181/3546 36/2052 138/2597 205/5415 213/5499 62/2007 261/6522 1/9 2/9 262/6522
L15 15 Rdz 28:22 And this stone, which I have set [for] a pillar, shall be God's house: and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee.
L16 16 Rdz 28:22  22 And this stone <068>, which I have set <07760> (08804) for a pillar <04676>, shall be God's <0430> house <01004>: and of all that thou shalt give <05414> (08799) me I will surely <06237> (08763) give the tenth <06237> (08762) unto thee.
Copyright by Cezary Podolski