Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Rdz34-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Rdz 34:1 Rdz 34 Rdz 34:1  1 i Dina <01783> córka <01323> Leah <03812>, która porodziła <03205> (08804) Jakubowi, <03290>, wyszedł <03318> (08799), aby zobaczyć <07200> (08800) córki <01323> z ziemi <0776>.                                                                                            
L02 2 Rdz 34:1 Pewnego razu Dina, córka Jakuba, którą urodziła mu Lea wyszła, aby popatrzeć na kobiety tego kraju.
L03 3 Rdz 34:1 וַתֵּצֵ֤א דִינָה֙ בַּת־ לֵאָ֔ה אֲשֶׁ֥ר יָלְדָ֖ה לְיַעֲקֹ֑ב לִרְא֖וֹת בִּבְנ֥וֹת הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Rdz 34:1 וַ/תֵּצֵ֤א דִינָה֙ בַּת־ לֵאָ֔ה אֲשֶׁ֥ר יָלְדָ֖ה לְ/יַעֲקֹ֑ב לִ/רְא֖וֹת בִּ/בְנ֥וֹת הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Rdz 34:1 wat·te·(Ce) di·(Na) bat- le·'(A), 'a·(Szer) (Jal)·da le·ja·'a·(Ko); lir·'ot biw·(Not) ha·'(A)·rec.
L06 6 Rdz 34:1 H3318H3318 H1783H1783 H1323H1323 H3812H3812 H0834H0834 H3205H3205 H3290H3290 H7200H7200 H1323H1323 H0776H0776
L07 7 Rdz 34:1 after Dinah apple  Leah after bear Jacob advise self apple  common
L08 8 Rdz 34:1 po Dinah jabłko Leah po ponosić Jakub doradzać siebie jabłko wspólny
L09 9 Rdz 34:1 went out And Dinah the daughter of Leah whom which she bare unto Jacob to see the daughters of the land
L10 10 Rdz 34:1 wyszedł I Dinah córka Leah kogo która porodziła Jakubowi aby zobaczyć córki z ziemi
L11 11 Rdz 34:1 vat·te·Tze di·Nah bat- le·'Ah, 'a·Sher Yal·dah le·ya·'a·Ko; lir·'ot biv·Not ha·'A·retz.
L12 12 Rdz 34:1 waT Te ce di na Bat - le a a szer jal da le ja a qow li rot Biw not ha a rec  
L13 13 Rdz 34:1 waTTëcë´ dînâ Bat-lë´â ´ášer yäldâ lüya`áqöb lir´ôt Bibnôt hä´äºrec  
L14 14 Rdz 34:1 52/1060 2/8 72/588 28/34 263/5499 138/494 111/349 86/1296 73/588 181/2502
L15 15 Rdz 34:1 And Dinah the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land.
L16 16 Rdz 34:1  1 And Dinah <01783> the daughter <01323> of Leah <03812>, which she bare <03205> (08804) unto Jacob, <03290>, went out <03318> (08799) to see <07200> (08800) the daughters <01323> of the land <0776>.
L01 1 Rdz 34:2   Rdz 34:2  2 A gdy Sychem <07927> syn <01121> z Chamora <02544> Chiwwity <02340>, książę <05387> kraju <0776>, zobaczył <07200> (08799) ją, wziął <03947> (08799 ) ją, i położył <07901> (08799) z nią i splugawić swą <06031> (08762).                                                                                        
L02 2 Rdz 34:2 A gdy ją zobaczył Sychem, syn Chamora Chiwwity, księcia tego kraju, porwał ją i położywszy się z nią, zadał jej gwałt.
L03 3 Rdz 34:2 וַיַּ֨רְא אֹתָ֜הּ שְׁכֶ֧ם בֶּן־ חֲמ֛וֹר הַֽחִוִּ֖י נְשִׂ֣יא הָאָ֑רֶץ וַיִּקַּ֥ח אֹתָ֛הּ וַיִּשְׁכַּ֥ב אֹתָ֖הּ וַיְעַנֶּֽהָ׃
L04 4 Rdz 34:2 וַ/יַּ֨רְא אֹתָ֜/הּ שְׁכֶ֧ם בֶּן־ חֲמ֛וֹר הַֽ/חִוִּ֖י נְשִׂ֣יא הָ/אָ֑רֶץ וַ/יִּקַּ֥ח אֹתָ֛/הּ וַ/יִּשְׁכַּ֥ב אֹתָ֖/הּ וַ/יְעַנֶּֽ/הָ׃
L05 5 Rdz 34:2 wai·(Jar) 'o·(Ta) sze·(Chem) ben- cha·(Mor) ha·chiw·(Wi) ne·(Si) ha·'(A)·rec; wai·jik·(Kach) 'o·(Ta) wai·jisz·(Kaw) 'o·(Ta) waj·'an·(Ne)·ha.
L06 6 Rdz 34:2 H7200H7200 H0853H0853 H7927H7927 H1121H1121 H2544H2544 H2340H2340 H5387H5387 H0776H0776 H3947H3947 H0853H0853 H7901H7901 H0854H0854 H6031H6031
L07 7 Rdz 34:2 advise self Shechem afflicted Hamor Hivite captain common accept cast down against defile
L08 8 Rdz 34:2 doradzać siebie Sychem dotknięty Hamor Chiwwity kapitan wspólny przyjąć zrzucony przed zbezcześcić
L09 9 Rdz 34:2 saw And when Shechem the son of Hamor the Hivite prince of the country her he took her and lay her by with her and defiled her
L10 10 Rdz 34:2 zobaczył A kiedy Sychem syn z Chamora Chiwwity książę z kraju ją wziął ją i położyć jej przez z nią i ją splamili
L11 11 Rdz 34:2 vai·Yar 'o·Tah she·Chem ben- cha·Mor ha·chiv·Vi ne·Si ha·'A·retz; vai·yik·Kach 'o·Tah vai·yish·Kav 'o·Tah vay·'an·Ne·ha.
L12 12 Rdz 34:2 waj jar o ta sze chem Ben - Ha mor ha Hiw wi ne si ha a rec waj jiq qaH o ta waj jisz Kaw o ta wa je an ne ha  
L13 13 Rdz 34:2 wayyaºr´ ´ötäh šükem Ben-Hámôr ha|Hiwwî nüSî´ hä´äºrec wayyiqqaH ´ötäh wayyišKab ´ötäh wayü`anneºhä  
L14 14 Rdz 34:2 87/1296 647/11047 4/63 228/4921 2/13 2/25 4/134 182/2502 104/964 648/11047 14/207 68/808 5/83
L15 15 Rdz 34:2 And when Shechem the son of Hamor the Hivite, prince of the country, saw her, he took her, and lay with her, and defiled her.
L16 16 Rdz 34:2  2 And when Shechem <07927> the son <01121> of Hamor <02544> the Hivite <02340>, prince <05387> of the country <0776>, saw <07200> (08799) her, he took <03947> (08799) her, and lay <07901> (08799) with her, and defiled her <06031> (08762).
L01 1 Rdz 34:3   Rdz 34:3  3 A jego dusza <05315> clave <01692> (08799) do Diny <01783> córka <01323> Jakuba <03290> i kochał <0157> (08799) damsel <05291>, i mówił <01696> (08762) uprzejmie <03820> do dzieweczka <05291>.                                                                                          
L02 2 Rdz 34:3 I całym sercem pokochał Dinę, córkę Jakuba, i czule do niej przemawiał.
L03 3 Rdz 34:3 וַתִּדְבַּ֣ק נַפְשׁ֔וֹ בְּדִינָ֖ה בַּֽת־ יַעֲקֹ֑ב וַיֶּֽאֱהַב֙ אֶת־ הַֽנַּעֲרָ֔ וַיְדַבֵּ֖ר עַל־ לֵ֥ב הַֽנַּעֲרָֽ׃
L04 4 Rdz 34:3 וַ/תִּדְבַּ֣ק נַפְשׁ֔/וֹ בְּ/דִינָ֖ה בַּֽת־ יַעֲקֹ֑ב וַ/יֶּֽאֱהַב֙ אֶת־ הַֽ/נַּעֲרָ֔ וַ/יְדַבֵּ֖ר עַל־ לֵ֥ב הַֽ/נַּעֲרָֽ׃
L05 5 Rdz 34:3 wat·tid·(Bak) naf·(Szo), be·di·(Na) bat- ja·'a·(Ko); wai·je·'e·(Haw) et- han·na·'a·(Ra), waj·dab·(Ber) al- lew (Han)·na·'a·ra.
L06 6 Rdz 34:3 H1692H1692 H5315H5315 H1783H1783 H1323H1323 H3290H3290 H0157H0157 H0853H0853 H5291H5291 H1696H1696 H5921H5921 H3820H3820 H5291H5291
L07 7 Rdz 34:3 cleave any Dinah apple  Jacob loved damsel answer above care for damsel
L08 8 Rdz 34:3 rozszczepiać każdy Dinah jabłko Jakub kochany panienka odpowiedź powyżej dbałość o panienka
L09 9 Rdz 34:3 clave And his soul unto Dinah the daughter of Jacob and he loved the damsel and spake and kindly unto the damsel
L10 10 Rdz 34:3 clave I jego dusza do Dinah córka Jakuba i kochał panienka i mówił i uprzejmie ku damsel
L11 11 Rdz 34:3 vat·tid·Bak naf·Sho, be·di·Nah bat- ya·'a·Ko; vai·ye·'e·Hav et- han·na·'a·Ra, vay·dab·Ber al- lev Han·na·'a·ra.
L12 12 Rdz 34:3 waT Tid Baq naf szo Be di na Bat - ja a qow waj je e haw et - han na a ra wa je daB Ber al - lew han na a ra
L13 13 Rdz 34:3 waTTidBaq napšô Büdînâ Ba|t-ya`áqöb wayye|´éhab ´et-ha|nna`árä wayüdaBBër `al-lëb ha|nna`árä|
L14 14 Rdz 34:3 4/54 27/751 3/8 74/588 112/349 12/207 649/11047 7/50 40/1142 194/5759 10/592 8/50
L15 15 Rdz 34:3 And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel.
L16 16 Rdz 34:3  3 And his soul <05315> clave <01692> (08799) unto Dinah <01783> the daughter <01323> of Jacob <03290>, and he loved <0157> (08799) the damsel <05291>, and spake <01696> (08762) kindly <03820> unto the damsel <05291>.
L01 1 Rdz 34:4   Rdz 34:4  4 I Sychem <07927> mówił <0559> (08799) do jego ojca <01> Hamor <02544>, mówiąc: <0559> (08800), Get <03947> (08798) ja to panienka <03207> do żony <0802 >.                                                                                              
L02 2 Rdz 34:4 Potem zaś Sychem prosił swego ojca Chamora: Weź tę dzieweczkę dla mnie za żonę!
L03 3 Rdz 34:4 וַיֹּ֣אמֶר שְׁכֶ֔ם אֶל־ חֲמ֥וֹר אָבִ֖יו לֵאמֹ֑ר קַֽח־ לִ֛י אֶת־ הַיַּלְדָּ֥ה הַזֹּ֖את לְאִשָּֽׁה׃
L04 4 Rdz 34:4 וַ/יֹּ֣אמֶר שְׁכֶ֔ם אֶל־ חֲמ֥וֹר אָבִ֖י/ו לֵ/אמֹ֑ר קַֽח־ לִ֛/י אֶת־ הַ/יַּלְדָּ֥ה הַ/זֹּ֖את לְ/אִשָּֽׁה׃
L05 5 Rdz 34:4 wai·(Jo)·mer sze·(Chem), el- cha·(Mor) 'a·(Wiw) le·(Mor); kach- li et- hai·jal·(Da) haz·(Zot) le·'isz·(Sza).
L06 6 Rdz 34:4 H0559H0559 H7927H7927 H0413H0413 H2544H2544 H0001H0001 H0559H0559 H3947H3947 H0000 H0853H0853 H3207H3207 H2063H2063 H0802H0802
L07 7 Rdz 34:4 answer Shechem about Hamor chief answer accept damsel likewise ess
L08 8 Rdz 34:4 odpowiedź Sychem o Hamor szef odpowiedź przyjąć panienka podobnie es
L09 9 Rdz 34:4 spake And Shechem about Hamor unto his father saying Get me this damsel for to wife
L10 10 Rdz 34:4 mówił I Sychem o Hamor do jego ojca powiedzenie Dostać mnie to panienka dla do żony
L11 11 Rdz 34:4 vai·Yo·mer she·Chem, el- cha·Mor 'a·Viv le·Mor; kach- li et- hai·yal·Dah haz·Zot le·'ish·Shah.
L12 12 Rdz 34:4 waj jo mer sze chem el - Ha mor a wiw le mor qaH - li et - haj jal Da haz zot le isz sza
L13 13 Rdz 34:4 wayyöº´mer šükem ´el-Hámôr ´äbîw lë´mör qa|H-lî ´et-hayyalDâ hazzö´t lü´iššâ
L14 14 Rdz 34:4 390/5298 5/63 269/5500 3/13 96/1212 391/5298 105/964 340/6522 650/11047 1/3 33/603 118/781
L15 15 Rdz 34:4 And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife.
L16 16 Rdz 34:4  4 And Shechem <07927> spake <0559> (08799) unto his father <01> Hamor <02544>, saying, <0559> (08800), Get <03947> (08798) me this damsel <03207> to wife <0802>.
L01 1 Rdz 34:5   Rdz 34:5  5 Jakub <03290> słyszał <08085> (08804), że zhańbili <02930> (08765) Dinah <01783> córka <01323>: teraz jego synowie <01121> byli z jego bydło <04735> w polu < 07704>: Jakub <03290> milczał <02790> (08689) dopóki nie przyszli <0935> (08800).                                                                                        
L02 2 Rdz 34:5 Gdy Jakub dowiedział się, że Sychem zhańbił jego córkę Dinę - synowie jego byli przy trzodach na pastwisku - nic nie powiedział, czekając, aż wrócą.
L03 3 Rdz 34:5 וְיַעֲקֹ֣ב שָׁמַ֗ע כִּ֤י טִמֵּא֙ אֶת־ דִּינָ֣ה בִתּ֔וֹ וּבָנָ֛יו הָי֥וּ אֶת־ מִקְנֵ֖הוּ בַּשָּׂדֶ֑ה וְהֶחֱרִ֥שׁ יַעֲקֹ֖ב עַד־ בֹּאָֽם׃
L04 4 Rdz 34:5 וְ/יַעֲקֹ֣ב שָׁמַ֗ע כִּ֤י טִמֵּא֙ אֶת־ דִּינָ֣ה בִתּ֔/וֹ וּ/בָנָ֛י/ו הָי֥וּ אֶת־ מִקְנֵ֖/הוּ בַּ/שָּׂדֶ֑ה וְ/הֶחֱרִ֥שׁ יַעֲקֹ֖ב עַד־ בֹּאָֽ/ם׃
L05 5 Rdz 34:5 we·ja·'a·(Ko) sza·(Ma)', ki tim·(Me) et- di·(Na) wit·(To), u·wa·(Naw) ha·(Ju) et- mik·(Ne)·hu bas·sa·(De); we·he·che·(Risz) ja·'a·(Ko) ad- bo·'(Am).
L06 6 Rdz 34:5 H3290H3290 H8085H8085 H3588H3588 H2930H2930 H0853H0853 H1783H1783 H1323H1323 H1121H1121 H1961H1961 H0854H0854 H4735H4735 H7704H7704 H2790H2790 H3290H3290 H5704H5704 H0935H0935
L07 7 Rdz 34:5 Jacob attentively inasmuch defile  Dinah apple  afflicted become against cattle country altogether Jacob against abide
L08 8 Rdz 34:5 Jakub uważnie ponieważ zbezcześcić Dinah jabłko dotknięty zostać przed bydło kraj całkowicie Jakub przed przestrzegać
L09 9 Rdz 34:5 And Jacob heard for that he had defiled Dinah his daughter now his sons become were with were with his cattle in the field held his peace and Jacob until until they were come
L10 10 Rdz 34:5 I Jakuba słychać dla że zhańbili Dinah jego córka teraz jego synowie zostać były z były z jego bydło w dziedzinie milczał i Jakuba do dopóki nie przyszli
L11 11 Rdz 34:5 ve·ya·'a·Ko sha·Ma', ki tim·Me et- di·Nah vit·To, u·va·Nav ha·Yu et- mik·Ne·hu bas·sa·Deh; ve·he·che·Rish ya·'a·Ko ad- bo·'Am.
L12 12 Rdz 34:5 we ja a qow sza ma Ki tim me et - Di na wiT To u wa naw ha ju et - miq ne hu Bas sa de we he He risz ja a qow ad - Bo am      
L13 13 Rdz 34:5 wüya`áqöb šäma` †immë´ ´et-Dînâ biTTô ûbänäyw häyû ´et-miqnëºhû BaSSädè wüheHérìš ya`áqöb `ad-Bö´äm      
L14 14 Rdz 34:5 113/349 39/1154 180/4478 1/161 651/11047 4/8 75/588 229/4921 208/3546 69/808 13/76 33/332 2/74 114/349 50/1259 117/2550
L15 15 Rdz 34:5 And Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter: now his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they were come.
L16 16 Rdz 34:5  5 And Jacob <03290> heard <08085> (08804) that he had defiled <02930> (08765) Dinah <01783> his daughter <01323>: now his sons <01121> were with his cattle <04735> in the field <07704>: and Jacob <03290> held his peace <02790> (08689) until they were come <0935> (08800).
L01 1 Rdz 34:6   Rdz 34:6  6 I Hamor <02544> ojciec <01> Sychem <07927> wyszedł <03318> (08799) Jakubowi <03290> w gminie <01696> (08763) z <0854> go.                                                                                                
L02 2 Rdz 34:6 Chamor, ojciec Sychema, wybrał się do Jakuba, aby z nim porozmawiać.
L03 3 Rdz 34:6 וַיֵּצֵ֛א חֲמ֥וֹר אֲבִֽי־ שְׁכֶ֖ם אֶֽל־ יַעֲקֹ֑ב לְדַבֵּ֖ר אִתּֽוֹ׃
L04 4 Rdz 34:6 וַ/יֵּצֵ֛א חֲמ֥וֹר אֲבִֽי־ שְׁכֶ֖ם אֶֽל־ יַעֲקֹ֑ב לְ/דַבֵּ֖ר אִתּֽ/וֹ׃
L05 5 Rdz 34:6 wai·je·(Ce) cha·(Mor) a·wi- sze·(Chem) el- ja·'a·(Ko); le·dab·(Ber) it·(To).
L06 6 Rdz 34:6 H3318H3318 H2544H2544 H0001H0001 H7927H7927 H0413H0413 H3290H3290 H1696H1696 H0854H0854
L07 7 Rdz 34:6 after Hamor chief Shechem about Jacob answer against
L08 8 Rdz 34:6 po Hamor szef Sychem o Jakub odpowiedź przed
L09 9 Rdz 34:6 went out And Hamor the father of Shechem to unto Jacob to commune with
L10 10 Rdz 34:6 wyszedł I Hamor ojciec Sychem do Jakubowi do gminy z
L11 11 Rdz 34:6 vai·ye·Tze cha·Mor a·vi- she·Chem el- ya·'a·Ko; le·dab·Ber it·To.
L12 12 Rdz 34:6 waj je ce Ha mor a wi - sze chem el - ja a qow le daB Ber iT To
L13 13 Rdz 34:6 wayyëcë´ Hámôr ´ábî|-šükem ´e|l-ya`áqöb lüdaBBër ´iTTô
L14 14 Rdz 34:6 53/1060 4/13 97/1212 6/63 270/5500 115/349 41/1142 70/808
L15 15 Rdz 34:6 And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him.
L16 16 Rdz 34:6  6 And Hamor <02544> the father <01> of Shechem <07927> went out <03318> (08799) unto Jacob <03290> to commune <01696> (08763) with <0854> him.
L01 1 Rdz 34:7   Rdz 34:7  7 A synowie <01121> Jakuba <03290> przyszedł <0935> (08804) z zakresu <07704> słysząc <08085> (08800) to: a mężczyźni <0582> był zasmucony <06087> (08.691 ), i były one bardzo <03966> rozgniewał <02734> (08799), bo zdziałał <06213> (08804) szaleństwo <05039> w Izraelu <03478> w leżącej <07901> (08800) z Jakuba <03290> córka <01323>, który coś nie powinno być zrobione <06213> (08735).                                                                          
L02 2 Rdz 34:7 Tymczasem synowie Jakuba wrócili z pola. I gdy się dowiedzieli, ogarnął ich smutek, a zarazem bardzo się rozgniewali, że popełniono czyn, który u Izraelitów uchodził za zbrodnię: zgwałcono córkę Jakuba, co było niegodziwością.
L03 3 Rdz 34:7 וּבְנֵ֨י יַעֲקֹ֜ב בָּ֤אוּ מִן־ הַשָּׂדֶה֙ כְּשָׁמְעָ֔ם וַיִּֽתְעַצְּבוּ֙ הָֽאֲנָשִׁ֔ים וַיִּ֥חַר לָהֶ֖ם מְאֹ֑ד כִּֽי־ נְבָלָ֞ה עָשָׂ֣ה בְיִשְׂרָאֵ֗ל לִשְׁכַּב֙ אֶת־ בַּֽת־ יַעֲקֹ֔ב וְכֵ֖ן לֹ֥א יֵעָשֶֽׂה׃
L04 4 Rdz 34:7 וּ/בְנֵ֨י יַעֲקֹ֜ב בָּ֤אוּ מִן־ הַ/שָּׂדֶה֙ כְּ/שָׁמְעָ֔/ם וַ/יִּֽתְעַצְּבוּ֙ הָֽ/אֲנָשִׁ֔ים וַ/יִּ֥חַר לָ/הֶ֖ם מְאֹ֑ד כִּֽי־ נְבָלָ֞ה עָשָׂ֣ה בְ/יִשְׂרָאֵ֗ל לִ/שְׁכַּב֙ אֶת־ בַּֽת־ יַעֲקֹ֔ב וְ/כֵ֖ן לֹ֥א יֵעָשֶֽׂה׃
L05 5 Rdz 34:7 u·we·(Ne) ja·'a·(Ko) (Ba)·'u min- has·sa·(De) ke·sza·me·'(Am), wai·jit·'ac·ce·(Wu) ha·'a·na·(Szim), wai·(Ji)·char la·(Hem) me·'(Od); ki- ne·wa·(La) 'a·(Sa) we·(Jis)·ra·'(El), lisz·(Kaw) et- bat- ja·'a·(Ko), we·(Chen) lo je·'a·(Se).
L06 6 Rdz 34:7 H1121H1121 H3290H3290 H0935H0935 H4480H4480 H7704H7704 H8085H8085 H6087H6087 H0376H0376 H2734H2734 H0000 H3966H3966 H3588H3588 H5039H5039 H6213H6213 H3478H3478 H7901H7901 H0854H0854 H1323H1323 H3290H3290 H3651H3651 H3808H3808 H6213H6213
L07 7 Rdz 34:7 afflicted Jacob abide above country attentively displease great be angry diligently inasmuch folly accomplish Israel cast down against apple  Jacob after that before accomplish
L08 8 Rdz 34:7 dotknięty Jakub przestrzegać powyżej kraj uważnie nie podobać się komuś wielki gniewać się pilnie ponieważ szaleństwo zrealizować Izrael zrzucony przed jabłko Jakub po tym przed zrealizować
L09 9 Rdz 34:7 And the sons of Jacob came from out of the field when they heard were grieved and the men wroth and they were very because folly because he had wrought in Israel in lying for daughter with Jacob's such not which thing ought not to be done
L10 10 Rdz 34:7 I synowie Jakuba przyszedł z z pola słysząc były zasmucony a ludzie gniewny i były one bardzo bo szaleństwo bo zdziałał w Izraelu w kłamstwo dla córka z Jakuba taki nie których rzecz nie powinno być zrobione
L11 11 Rdz 34:7 u·ve·Nei ya·'a·Ko Ba·'u min- has·sa·Deh ke·sha·me·'Am, vai·yit·'atz·tze·Vu ha·'a·na·Shim, vai·Yi·char la·Hem me·'Od; ki- ne·va·Lah 'a·Sah ve·Yis·ra·'El, lish·Kav et- bat- ya·'a·Ko, ve·Chen lo ye·'a·Seh.
L12 12 Rdz 34:7 u we ne ja a qow Ba u min - has sa de Ke szo mam waj ji tac ce wu ha a na szim waj ji Har la hem me od Ki - ne wa la a sa we jis ra el lisz Kaw et - Bat - ja a qow we chen lo je a se
L13 13 Rdz 34:7 ûbünê ya`áqöb B亴û min-haSSädè Küšom`äm wayyi|t`accübû hä|´ánäšîm wayyìºHar lähem mü´öd Kî|-nübälâ `äSâ büyiSrä´ël lišKab ´et-Ba|t-ya`áqöb wükën lö´ yë`äSè
L14 14 Rdz 34:7 230/4921 116/349 118/2550 60/1215 34/332 40/1154 2/17 64/2004 8/90 341/6522 30/300 181/4478 1/13 110/2617 4/2505 15/207 71/808 76/588 117/349 37/767 129/5164 111/2617
L15 15 Rdz 34:7 And the sons of Jacob came out of the field when they heard [it]: and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob's daughter; which thing ought not to be done.
L16 16 Rdz 34:7  7 And the sons <01121> of Jacob <03290> came <0935> (08804) out of the field <07704> when they heard <08085> (08800) it: and the men <0582> were grieved <06087> (08691), and they were very <03966> wroth <02734> (08799), because he had wrought <06213> (08804) folly <05039> in Israel <03478> in lying <07901> (08800) with Jacob's <03290> daughter <01323>; which thing ought not to be done <06213> (08735).
L01 1 Rdz 34:8   Rdz 34:8  8 I Hamor <02544> <01696 obcował> (08762) z nich, mówiąc <0559> (08800), dusza <05315> z moim synem <01121> Sychem <07927> longeth <02836> (08804) dla swojej córki < 01323>: Modlę się, dajesz <05414> (08798) jej go do żony <0802>.                                                                                        
L02 2 Rdz 34:8 Chamor zaś tak do nich mówił: Sychem, syn mój, całym sercem przylgnął do waszej dziewczyny. Dajcież mu ją więc za żonę.
L03 3 Rdz 34:8 וַיְדַבֵּ֥ר חֲמ֖וֹר אִתָּ֣ם לֵאמֹ֑ר שְׁכֶ֣ם בְּנִ֗י חָֽשְׁקָ֤ה נַפְשׁוֹ֙ בְּבִתְּכֶ֔ם תְּנ֨וּ נָ֥א אֹתָ֛הּ ל֖וֹ לְאִשָּֽׁה׃
L04 4 Rdz 34:8 וַ/יְדַבֵּ֥ר חֲמ֖וֹר אִתָּ֣/ם לֵ/אמֹ֑ר שְׁכֶ֣ם בְּנִ֗/י חָֽשְׁקָ֤ה נַפְשׁ/וֹ֙ בְּ/בִתְּ/כֶ֔ם תְּנ֨וּ נָ֥א אֹתָ֛/הּ ל֖/וֹ לְ/אִשָּֽׁה׃
L05 5 Rdz 34:8 waj·dab·(Ber) cha·(Mor) 'it·(Tam) le·(Mor); sze·(Chem) be·(Ni), cha·sze·(Ka) naf·(Szo) be·wit·te·(Chem), te·(Nu) na 'o·(Ta) lo le·'isz·(Sza).
L06 6 Rdz 34:8 H1696H1696 H2544H2544 H0854H0854 H0559H0559 H7927H7927 H1121H1121 H2836H2836 H5315H5315 H1323H1323 H5414H5414 H4994H4994 H0853H0853 H0000 H0802H0802
L07 7 Rdz 34:8 answer Hamor against answer Shechem afflicted have a delight any apple  add I beseech thee  ess
L08 8 Rdz 34:8 odpowiedź Hamor przed odpowiedź Sychem dotknięty ma przyjemność każdy jabłko dodać Błagam Cię es
L09 9 Rdz 34:8 communed And Hamor for with them saying Shechem of my son longeth The soul for your daughter I pray you give please her him to wife
L10 10 Rdz 34:8 obcował I Hamor dla z nich mówią Sychem z moim synem longeth Dusza dla twojej córki Modlę się, dajesz proszę ją mu żonę
L11 11 Rdz 34:8 vay·dab·Ber cha·Mor 'it·Tam le·Mor; she·Chem be·Ni, cha·she·Kah naf·Sho be·vit·te·Chem, te·Nu na 'o·Tah lo le·'ish·Shah.
L12 12 Rdz 34:8 wa je daB Ber Ha mor iT Tam le mor sze chem Be ni Hasz qa naf szo Be wiT Te chem Te nu na o ta lo le isz sza
L13 13 Rdz 34:8 wayüdaBBër Hámôr ´iTTäm lë´mör šükem Bünî Hä|šqâ napšô BübiTTükem Tünû nä´ ´ötäh lü´iššâ
L14 14 Rdz 34:8 42/1142 5/13 72/808 392/5298 7/63 231/4921 1/11 28/751 77/588 86/2007 53/402 652/11047 342/6522 119/781
L15 15 Rdz 34:8 And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you give her him to wife.
L16 16 Rdz 34:8  8 And Hamor <02544> communed <01696> (08762) with them, saying <0559> (08800), The soul <05315> of my son <01121> Shechem <07927> longeth <02836> (08804) for your daughter <01323>: I pray you give <05414> (08798) her him to wife <0802>.
L01 1 Rdz 34:9   Rdz 34:9  9 I upewnij Ye małżeństw <02859> (08690) z nami i dać <05414> (08799) wasze córki <01323> do nas i wziąć <03947> (08799) nasze córki <01323> wam.                                                                                              
L02 2 Rdz 34:9 Spowinowaćcie się z nami; córki wasze dacie nam za żony, a córki nasze weźmiecie sobie.
L03 3 Rdz 34:9 וְהִֽתְחַתְּנ֖וּ אֹתָ֑נוּ בְּנֹֽתֵיכֶם֙ תִּתְּנוּ־ לָ֔נוּ וְאֶת־ בְּנֹתֵ֖ינוּ תִּקְח֥וּ לָכֶֽם׃
L04 4 Rdz 34:9 וְ/הִֽתְחַתְּנ֖וּ אֹתָ֑/נוּ בְּנֹֽתֵי/כֶם֙ תִּתְּנוּ־ לָ֔/נוּ וְ/אֶת־ בְּנֹתֵ֖י/נוּ תִּקְח֥וּ לָ/כֶֽם׃
L05 5 Rdz 34:9 we·hit·chat·te·(Nu) 'o·(Ta)·nu; be·no·te·(Chem) tit·te·nu- (La)·nu, we·'(Et) be·no·(Te)·nu tik·(Chu) la·(Chem).
L06 6 Rdz 34:9 H2859H2859 H0854H0854 H1323H1323 H5414H5414 H0000 H0853H0853 H1323H1323 H3947H3947 H0000
L07 7 Rdz 34:9 join in affinity against apple  add apple  accept
L08 8 Rdz 34:9 przyłączyć się powinowactwem przed jabłko dodać jabłko przyjąć
L09 9 Rdz 34:9 And make ye marriages for your daughters with us [and] give our daughters unto us and take
L10 10 Rdz 34:9 I uczynić Ye małżeństw dla wasze córki z nami [i] dać nasze córki do nas i weź
L11 11 Rdz 34:9 ve·hit·chat·te·Nu 'o·Ta·nu; be·no·tei·Chem tit·te·nu- La·nu, ve·'Et be·no·Tei·nu tik·Chu la·Chem.
L12 12 Rdz 34:9 we hit HaT Te nu o ta nu Be no te chem TiT Te nu - la nu we et - Be no te nu Tiq Hu la chem
L13 13 Rdz 34:9 wühi|tHaTTünû ´ötäºnû Bünö|têkem TiTTünû-läºnû wü´et-Bünötêºnû TiqHû läkem
L14 14 Rdz 34:9 1/33 73/808 78/588 87/2007 343/6522 653/11047 79/588 106/964 344/6522
L15 15 Rdz 34:9 And make ye marriages with us, [and] give your daughters unto us, and take our daughters unto you.
L16 16 Rdz 34:9  9 And make ye marriages <02859> (08690) with us, and give <05414> (08799) your daughters <01323> unto us, and take <03947> (08799) our daughters <01323> unto you.
L01 1 Rdz 34:10   Rdz 34:10  10 I będziecie mieszkać <03427> (08799) z nas i ziemia <0776> jest <01961> (08799) przed <06440>; mieszkać <03427> (08798) oraz handlu <05503> (08804) ye w nim, a Ci dobytek <0270> (08734) w nim.                                                                                          
L02 2 Rdz 34:10 Będziecie mieszkali z nami i kraj ten będzie dla was. Możecie w nim się osiedlać, poruszać się swobodnie oraz nabywać sobie tę ziemię na własność.
L03 3 Rdz 34:10 וְאִתָּ֖נוּ תֵּשֵׁ֑בוּ וְהָאָ֙רֶץ֙ תִּהְיֶ֣ה לִפְנֵיכֶ֔ם שְׁבוּ֙ וּסְחָר֔וּהָ וְהֵֽאָחֲז֖וּ בָּֽהּ׃
L04 4 Rdz 34:10 וְ/אִתָּ֖/נוּ תֵּשֵׁ֑בוּ וְ/הָ/אָ֙רֶץ֙ תִּהְיֶ֣ה לִ/פְנֵי/כֶ֔ם שְׁבוּ֙ וּ/סְחָר֔וּ/הָ וְ/הֵֽאָחֲז֖וּ בָּֽ/הּ׃
L05 5 Rdz 34:10 we·'it·(Ta)·nu te·(Sze)·wu; we·ha·'(A)·rec tih·(Je) lif·ne·(Chem), sze·(Wu) u·se·cha·(Ru)·ha, we·he·'a·cha·(Zu) (Ba).
L06 6 Rdz 34:10 H0854H0854 H3427H3427 H0776H0776 H1961H1961 H6440H6440 H3427H3427 H5503H5503 H0270H0270 H0000
L07 7 Rdz 34:10 against abide common become accept abide go about seize
L08 8 Rdz 34:10 przed przestrzegać wspólny zostać przyjąć przestrzegać go o zajęcia
L09 9 Rdz 34:10 for And ye shall dwell with us and the land shall be before you dwell and trade ye therein and get you possessions
L10 10 Rdz 34:10 dla I będziecie mieszkać z nami i ziemi będzie przed wami mieszkać i handlu wy tam i Ci dobytek
L11 11 Rdz 34:10 ve·'it·Ta·nu te·She·vu; ve·ha·'A·retz tih·Yeh lif·nei·Chem, she·Vu u·se·cha·Ru·ha, ve·he·'a·cha·Zu Bah.
L12 12 Rdz 34:10 we iT Ta nu Te sze wu we ha a rec Tih je lif ne chem sze wu u se Ha ru ha we he a Ha zu Ba
L13 13 Rdz 34:10 wü´iTTäºnû Tëšëºbû wühä´äºrec Tihyè lipnêkem šübû ûsüHärûºhä wühë|´äHázû Bäh
L14 14 Rdz 34:10 74/808 43/1071 183/2502 209/3546 95/2127 44/1071 2/21 3/68 345/6522
L15 15 Rdz 34:10 And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein.
L16 16 Rdz 34:10  10 And ye shall dwell <03427> (08799) with us: and the land <0776> shall be <01961> (08799) before you <06440>; dwell <03427> (08798) and trade <05503> (08804) ye therein, and get you possessions <0270> (08734) therein.
L01 1 Rdz 34:11   Rdz 34:11  11 I Sychem <07927> powiedział <0559> (08799) do ojca <01> i do niej braci <0251> Daj mi znaleźć <04672> (08799) łaska <02580> w twoich oczach <05869>, a co wy powinien powiedzieć <0559> (08799) do mnie dam <05414> (08799).                                                                                        
L02 2 Rdz 34:11 Sychem rzekł też do ojca i braci Diny: Darzcie mnie [tylko] życzliwością, a dam, czegokolwiek zażądacie ode mnie.
L03 3 Rdz 34:11 וַיֹּ֤אמֶר שְׁכֶם֙ אֶל־ אָבִ֣יה וְאֶל־ אַחֶ֔יהָ אֶמְצָא־ חֵ֖ן בְּעֵינֵיכֶ֑ם וַאֲשֶׁ֥ר תֹּאמְר֛וּ אֵלַ֖י אֶתֵּֽן׃
L04 4 Rdz 34:11 וַ/יֹּ֤אמֶר שְׁכֶם֙ אֶל־ אָבִ֣י/ה וְ/אֶל־ אַחֶ֔י/הָ אֶמְצָא־ חֵ֖ן בְּ/עֵינֵי/כֶ֑ם וַ/אֲשֶׁ֥ר תֹּאמְר֛וּ אֵלַ֖/י אֶתֵּֽן׃
L05 5 Rdz 34:11 wai·(Jo)·mer sze·(Chem) el- 'a·(Wih) we·'el- 'a·(Che)·ha, em·ca- chen be·'e·ne·(Chem); wa·'a·(Szer) to·me·(Ru) 'e·(Lai) 'et·(Ten).
L06 6 Rdz 34:11 H0559H0559 H7927H7927 H0413H0413 H0001H0001 H0413H0413 H0251H0251 H4672H4672 H2580H2580 H5869H5869 H0834H0834 H0559H0559 H0413H0413 H5414H5414
L07 7 Rdz 34:11 answer Shechem about chief about another be able favour affliction after answer about add
L08 8 Rdz 34:11 odpowiedź Sychem o szef o inny móc faworyzować nieszczęście po odpowiedź o dodać
L09 9 Rdz 34:11 said And Shechem to her unto her father and to and unto her brethren Let me find grace in your eyes whatever and what ye shall say then unto me I will give
L10 10 Rdz 34:11 powiedział I Sychem dla niej do jej ojca oraz a do jej braci Pozwól mi znaleźć łaska w twoich oczach cokolwiek a co powiecie następnie do mnie dam
L11 11 Rdz 34:11 vai·Yo·mer she·Chem el- 'a·Vih ve·'el- 'a·Chei·ha, em·tza- chen be·'ei·nei·Chem; va·'a·Sher to·me·Ru 'e·Lai 'et·Ten.
L12 12 Rdz 34:11 waj jo mer sze chem el - a wih we el - a He ha em ca - Hen Be e ne chem wa a szer To me ru e laj eT Ten
L13 13 Rdz 34:11 wayyöº´mer šükem ´el-´äbîh wü´el-´aHʺhä ´emcä´-Hën Bü`ênêkem wa´ášer Tö´mürû ´ëlay ´eTTën
L14 14 Rdz 34:11 393/5298 8/63 271/5500 98/1212 272/5500 74/630 35/453 9/69 52/878 264/5499 394/5298 273/5500 88/2007
L15 15 Rdz 34:11 And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me I will give.
L16 16 Rdz 34:11  11 And Shechem <07927> said <0559> (08799) unto her father <01> and unto her brethren <0251>, Let me find <04672> (08799) grace <02580> in your eyes <05869>, and what ye shall say <0559> (08799) unto me I will give <05414> (08799).
L01 1 Rdz 34:12   Rdz 34:12  12 Zapytaj <07235> (08685) ja nigdy tyle <03966> posag <04119> i darem <04976>, a ja dam <05414> (08799) zależnie powiecie <0559> (08799) do mnie: ale dać <05414> (08798) ja panienka <05291>, aby żona <0802>.                                                                                          
L02 2 Rdz 34:12 Wyznaczcie mi choćby największą zapłatę i podarunek, a gotów jestem dać tyle, ile mi powiecie, byleście tylko dali mi dziewczynę za żonę.
L03 3 Rdz 34:12 הַרְבּ֨וּ עָלַ֤י מְאֹד֙ מֹ֣הַר וּמַתָּ֔ן וְאֶ֨תְּנָ֔ה כַּאֲשֶׁ֥ר תֹּאמְר֖וּ אֵלָ֑י וּתְנוּ־ לִ֥י אֶת־ הַֽנַּעֲרָ֖ לְאִשָּֽׁה׃
L04 4 Rdz 34:12 הַרְבּ֨וּ עָלַ֤/י מְאֹד֙ מֹ֣הַר וּ/מַתָּ֔ן וְ/אֶ֨תְּנָ֔ה כַּ/אֲשֶׁ֥ר תֹּאמְר֖וּ אֵלָ֑/י וּ/תְנוּ־ לִ֥/י אֶת־ הַֽ/נַּעֲרָ֖ לְ/אִשָּֽׁה׃
L05 5 Rdz 34:12 har·(Bu) 'a·(Lai) me·'(Od) (Mo)·har u·mat·(Tan), we·'(Et)·te·(Na), ka·'a·(Szer) to·me·(Ru) 'e·(Lai); u·te·nu- li et- han·na·'a·(Ra) le·'isz·(Sza).
L06 6 Rdz 34:12 H7235H7235 H5921H5921 H3966H3966 H4119H4119 H4976H4976 H5414H5414 H0834H0834 H0559H0559 H0413H0413 H5414H5414 H0000 H0853H0853 H5291H5291 H0802H0802
L07 7 Rdz 34:12 abundance  above diligently dowry gift add after answer about add damsel ess
L08 8 Rdz 34:12 obfitość powyżej pilnie posag prezent dodać po odpowiedź o dodać panienka es
L09 9 Rdz 34:12 Ask ever me never so much dowry and gift and I will give after according as ye shall say to me unto me but give me the damsel to wife
L10 10 Rdz 34:12 Zapytać kiedykolwiek ja nigdy tak dużo posag i darowizn a ja dam po zależnie powiecie do mnie do mnie, ale daje mi panienka do żony
L11 11 Rdz 34:12 har·Bu 'a·Lai me·'Od Mo·har u·mat·Tan, ve·'Et·te·Nah, ka·'a·Sher to·me·Ru 'e·Lai; u·te·nu- li et- han·na·'a·Ra le·'ish·Shah.
L12 12 Rdz 34:12 har Bu a laj me od mo har u maT Tan we eT Te na Ka a szer To me ru e laj u te nu - li et - han na a ra le isz sza
L13 13 Rdz 34:12 harBû `älay mü´öd möºhar ûmaTTän wü´eºTTünâ Ka´ášer Tö´mürû ´ëläy ûtünû-lî ´et-ha|nna`árä lü´iššâ
L14 14 Rdz 34:12 23/226 195/5759 31/300 1/3 1/5 89/2007 265/5499 395/5298 274/5500 90/2007 346/6522 654/11047 9/50 120/781
L15 15 Rdz 34:12 Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife.
L16 16 Rdz 34:12  12 Ask <07235> (08685) me never so much <03966> dowry <04119> and gift <04976>, and I will give <05414> (08799) according as ye shall say <0559> (08799) unto me: but give <05414> (08798) me the damsel <05291> to wife <0802>.
L01 1 Rdz 34:13   Rdz 34:13  13 I synowie <01121> Jakuba <03290> odpowiedział <06030> (08799) Sychem <07927> i Hamor <02544> ojciec <01> podstępnie <04820>, i powiedział <01696> (08762), ponieważ miał splugawić <02930> (08765) Dinah <01783> ich siostra <0269>:                                                                                        
L02 2 Rdz 34:13 Wtedy synowie Jakuba, odpowiadając podstępnie Sychemowi i jego ojcu Chamorowi - mówili tak dlatego, że zhańbił ich siostrę Dinę -
L03 3 Rdz 34:13 וַיַּעֲנ֨וּ בְנֵֽי־ יַעֲקֹ֜ב אֶת־ שְׁכֶ֨ם וְאֶת־ חֲמ֥וֹר אָבִ֛יו בְּמִרְמָ֖ה וַיְדַבֵּ֑רוּ אֲשֶׁ֣ר טִמֵּ֔א אֵ֖ת דִּינָ֥ה אֲחֹתָֽם׃
L04 4 Rdz 34:13 וַ/יַּעֲנ֨וּ בְנֵֽי־ יַעֲקֹ֜ב אֶת־ שְׁכֶ֨ם וְ/אֶת־ חֲמ֥וֹר אָבִ֛י/ו בְּ/מִרְמָ֖ה וַ/יְדַבֵּ֑רוּ אֲשֶׁ֣ר טִמֵּ֔א אֵ֖ת דִּינָ֥ה אֲחֹתָֽ/ם׃
L05 5 Rdz 34:13 wai·ja·'a·(Nu) we·ne- ja·'a·(Ko) et- sze·(Chem) we·'(Et) cha·(Mor) 'a·(Wiw) be·mir·(Ma) waj·dab·(Be)·ru; 'a·(Szer) tim·(Me), 'et di·(Na) 'a·cho·(Tam).
L06 6 Rdz 34:13 H6030H6030 H1121H1121 H3290H3290 H0853H0853 H7927H7927 H0853H0853 H2544H2544 H0001H0001 H4820H4820 H1696H1696 H0834H0834 H2930H2930 H0853H0853 H1783H1783 H0269H0269
L07 7 Rdz 34:13 testify afflicted Jacob Shechem Hamor chief craft answer after defile  Dinah other
L08 8 Rdz 34:13 świadczyć dotknięty Jakub Sychem Hamor szef jednostek odpowiedź po zbezcześcić Dinah inny
L09 9 Rdz 34:13 answered And the sons of Jacob Shechem and Hamor his father deceitfully and said because because he had defiled Dinah their sister
L10 10 Rdz 34:13 odpowiedział: I synowie Jakuba Sychem i Hamor jego ojciec kłamliwie i powiedział: bo bo zhańbili Dinah ich siostra
L11 11 Rdz 34:13 vai·ya·'a·Nu ve·nei- ya·'a·Ko et- she·Chem ve·'Et cha·Mor 'a·Viv be·mir·Mah vay·dab·Be·ru; 'a·Sher tim·Me, 'et di·Nah 'a·cho·Tam.
L12 12 Rdz 34:13 waj ja a nu we ne - ja a qow et - sze chem we et - Ha mor a wiw Be mir ma wa je daB Be ru a szer tim me et Di na a Ho tam
L13 13 Rdz 34:13 wayya`ánû bünê|-ya`áqöb ´et-šükem wü´et-Hámôr ´äbîw Bümirmâ wayüdaBBëºrû ´ášer †immë´ ´ët Dînâ ´áHötäm
L14 14 Rdz 34:13 13/329 232/4921 118/349 655/11047 9/63 656/11047 6/13 99/1212 2/39 43/1142 266/5499 2/161 657/11047 5/8 18/109
L15 15 Rdz 34:13 And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, and said, because he had defiled Dinah their sister:
L16 16 Rdz 34:13  13 And the sons <01121> of Jacob <03290> answered <06030> (08799) Shechem <07927> and Hamor <02544> his father <01> deceitfully <04820>, and said <01696> (08762), because he had defiled <02930> (08765) Dinah <01783> their sister <0269>:
L01 1 Rdz 34:14   Rdz 34:14  14 A oni odpowiedzieli: <0559> (08799) do nich, nie możemy <03808> <03201> (08799) do <06213> (08800) to coś <01697>, aby dać <05414> (08800) nasze siostrzane <0269 > do jednego <0376>, który jest obrzezany <06190>, bo to byli krytykowani <02781> do nas:                                                                                      
L02 2 Rdz 34:14 rzekli do nich: Nie możemy uczynić tego, byśmy mieli wydać naszą siostrę za człowieka nieobrzezanego, bo byłoby to dla nas hańbą.
L03 3 Rdz 34:14 וַיֹּאמְר֣וּ אֲלֵיהֶ֗ם לֹ֤א נוּכַל֙ לַעֲשׂוֹת֙ הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה לָתֵת֙ אֶת־ אֲחֹתֵ֔נוּ לְאִ֖ישׁ אֲשֶׁר־ ל֣וֹ עָרְלָ֑ה כִּֽי־ חֶרְפָּ֥ה הִ֖וא לָֽנוּ׃
L04 4 Rdz 34:14 וַ/יֹּאמְר֣וּ אֲלֵי/הֶ֗ם לֹ֤א נוּכַל֙ לַ/עֲשׂוֹת֙ הַ/דָּבָ֣ר הַ/זֶּ֔ה לָ/תֵת֙ אֶת־ אֲחֹתֵ֔/נוּ לְ/אִ֖ישׁ אֲשֶׁר־ ל֣/וֹ עָרְלָ֑ה כִּֽי־ חֶרְפָּ֥ה הִ֖וא לָֽ/נוּ׃
L05 5 Rdz 34:14 wai·jo·me·(Ru) 'a·le·(Hem), lo nu·(Chal) la·'a·soT had·da·(War) haz·(Ze), la·(Tet) et- 'a·cho·(Te)·nu, le·'(Isz) a·(Szer)- lo 'a·re·(La); ki- cher·(Pa) hi (La)·nu.
L06 6 Rdz 34:14 H0559H0559 H0413H0413 H3808H3808 H3201H3201 H6213H6213 H1697H1697 H2088H2088 H5414H5414 H0853H0853 H0269H0269 H0582H0582 H0834H0834 H0000 H6190H6190 H3588H3588 H2781H2781 H1931H1931 H0000
L07 7 Rdz 34:14 answer about before be able accomplish act he add other another after foreskin inasmuch rebuke he
L08 8 Rdz 34:14 odpowiedź o przed móc zrealizować działać on dodać inny inny po napletek ponieważ nagana on
L09 9 Rdz 34:14 And they said about not be able do this thing this to give our sister another who that is uncircumcised would be a for that [were] a reproach he
L10 10 Rdz 34:14 A oni powiedzieli: o nie móc zrobić to coś to dać nasze siostrzane inny kto że jest obrzezany będzie do tego [były] hańbę on
L11 11 Rdz 34:14 vai·yo·me·Ru 'a·lei·Hem, lo nu·Chal la·'a·soT had·da·Var haz·Zeh, la·Tet et- 'a·cho·Te·nu, le·'Ish a·Sher- lo 'a·re·Lah; ki- cher·Pah hi La·nu.
L12 12 Rdz 34:14 waj jo me ru a le hem lo nu chal la a sot haD Da war haz ze la tet et - a Ho te nu le isz a szer - lo ar la Ki - Her Pa hiw la nu      
L13 13 Rdz 34:14 wayyö´mürû ´álêhem lö´ nûkal la`áSôt haDDäbär hazzè lätët ´et-´áHötëºnû lü´îš ´ášer-lô `ärlâ Kî|-HerPâ hiw´ läºnû      
L14 14 Rdz 34:14 396/5298 275/5500 130/5164 12/191 112/2617 34/1428 56/1176 91/2007 658/11047 19/109 19/222 267/5499 347/6522 6/16 182/4478 2/73 120/1867 348/6522
L15 15 Rdz 34:14 And they said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that [were] a reproach unto us:
L16 16 Rdz 34:14  14 And they said <0559> (08799) unto them,, We cannot <03808> <03201> (08799) do <06213> (08800) this thing <01697>, to give <05414> (08800) our sister <0269> to one <0376> that is uncircumcised <06190>; for that were a reproach <02781> unto us:
L01 1 Rdz 34:15   Rdz 34:15  15 Ale w tym <02063> my zgodzić <0225> (08735) wam: Jeśli będziecie mieć jak my, że każdy mężczyzna <02145> z was będzie obrzezany <04135> (08736);                                                                                              
L02 2 Rdz 34:15 Tylko pod tym warunkiem zgodzimy się na waszą prośbę, jeśli staniecie się takimi jak my: każdy z waszych mężczyzn zostanie obrzezany.
L03 3 Rdz 34:15 אַךְ־ בְּזֹ֖את נֵא֣וֹת לָכֶ֑ם אִ֚ם תִּהְי֣וּ כָמֹ֔נוּ לְהִמֹּ֥ל לָכֶ֖ם כָּל־ זָכָֽר׃
L04 4 Rdz 34:15 אַךְ־ בְּ/זֹ֖את נֵא֣וֹת לָ/כֶ֑ם אִ֚ם תִּהְי֣וּ כָמֹ֔/נוּ לְ/הִמֹּ֥ל לָ/כֶ֖ם כָּל־ זָכָֽר׃
L05 5 Rdz 34:15 ach- be·(Zot) ne·'ot la·(Chem); 'im tih·(Ju) cha·(Mo)·nu, le·him·(Mol) la·(Chem) kol- za·(Char).
L06 6 Rdz 34:15 H0389H0389 H2063H2063 H0225H0225 H0000 H0518H0518 H1961H1961 H3644H3644 H4135H4135 H0000 H3605H3605 H2145H2145
L07 7 Rdz 34:15 also likewise consent lo become according to circumcise all manner him
L08 8 Rdz 34:15 również podobnie zgoda lo zostać zgodnie z obrzezać wszelkiego rodzaju go
L09 9 Rdz 34:15 Only But in this will we consent if will become like of you be circumcised every unto you If ye will be as we [be] that every male
L10 10 Rdz 34:15 Tylko Ale w tym my zgodzić jeśli będzie jak z was będzie obrzezany każdy wam Jeśli będziecie mieć jak my [być], że każdy mężczyzna
L11 11 Rdz 34:15 ach- be·Zot ne·'ot la·Chem; 'im tih·Yu cha·Mo·nu, le·him·Mol la·Chem kol- za·Char.
L12 12 Rdz 34:15 ach - Be zot ne ot la chem im Tih ju cha mo nu le him mol la chem Kol - za char    
L13 13 Rdz 34:15 ´ak-Büzö´t në´ôt läkem ´im Tihyû kämöºnû lühimmöl läkem Kol-zäkär    
L14 14 Rdz 34:15 11/161 34/603 1/4 349/6522 49/1068 210/3546 2/140 12/36 350/6522 241/5415 11/82
L15 15 Rdz 34:15 But in this will we consent unto you: If ye will be as we [be], that every male of you be circumcised;
L16 16 Rdz 34:15  15 But in this <02063> will we consent <0225> (08735) unto you: If ye will be as we be, that every male <02145> of you be circumcised <04135> (08736);
L01 1 Rdz 34:16   Rdz 34:16  16 Wtedy damy <05414> (08804) nasze córki <01323> wam, a my zajmiemy <03947> (08799) wasze córki <01323> do nas, a my będziemy mieszkać <03427> (08804) z tobą, i staniemy się jedno <0259> ludzie <05971>.                                                                                          
L02 2 Rdz 34:16 Wtedy tylko damy wam nasze córki i córki wasze będziemy brali sobie za żony, zamieszkamy razem z wami i staniem się jednym ludem.
L03 3 Rdz 34:16 וְנָתַ֤נּוּ אֶת־ בְּנֹתֵ֙ינוּ֙ לָכֶ֔ם וְאֶת־ בְּנֹתֵיכֶ֖ם נִֽקַּֽח־ לָ֑נוּ וְיָשַׁ֣בְנוּ אִתְּכֶ֔ם וְהָיִ֖ינוּ לְעַ֥ם אֶחָֽד׃
L04 4 Rdz 34:16 וְ/נָתַ֤נּוּ אֶת־ בְּנֹתֵ֙י/נוּ֙ לָ/כֶ֔ם וְ/אֶת־ בְּנֹתֵי/כֶ֖ם נִֽקַּֽח־ לָ֑/נוּ וְ/יָשַׁ֣בְנוּ אִתְּ/כֶ֔ם וְ/הָיִ֖ינוּ לְ/עַ֥ם אֶחָֽד׃
L05 5 Rdz 34:16 we·na·(Tan)·nu et- be·no·(Te)·nu la·(Chem), we·'(Et) be·no·te·(Chem) nik·kach- (La)·nu; we·ja·(Szaw)·nu 'it·te·(Chem), we·ha·(Ji)·nu le·'(Am) 'e·(Chad).
L06 6 Rdz 34:16 H5414H5414 H0853H0853 H1323H1323 H0000 H0853H0853 H1323H1323 H3947H3947 H0000 H3427H3427 H0854H0854 H1961H1961 H5971H5971 H0259H0259
L07 7 Rdz 34:16 add apple  apple  accept abide against become folk a
L08 8 Rdz 34:16 dodać jabłko jabłko przyjąć przestrzegać przed zostać ludowy
L09 9 Rdz 34:16 Then will we give our daughters your daughters unto you and we will take to us and we will dwell for and become people with you and we will become one
L10 10 Rdz 34:16 Wtedy damy nasze córki wasze córki wam i będziemy podejmować do nas i będziemy mieszkać dla i stać się ludzie z wami i staniemy się jeden
L11 11 Rdz 34:16 ve·na·Tan·nu et- be·no·Tei·nu la·Chem, ve·'Et be·no·tei·Chem nik·kach- La·nu; ve·ya·Shav·nu 'it·te·Chem, ve·ha·Yi·nu le·'Am 'e·Chad.
L12 12 Rdz 34:16 we na tan nu et - Be no te nu la chem we et - Be no te chem niq qaH - la nu we ja szaw nu iT Te chem we ha ji nu le am e Had
L13 13 Rdz 34:16 wünätaºnnû ´et-Bünötêºnû läkem wü´et-Bünötêkem ni|qqa|H-läºnû wüyäšaºbnû ´iTTükem wühäyîºnû lü`am ´eHäd
L14 14 Rdz 34:16 92/2007 659/11047 80/588 351/6522 660/11047 81/588 107/964 352/6522 45/1071 75/808 211/3546 18/1866 27/961
L15 15 Rdz 34:16 Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.
L16 16 Rdz 34:16  16 Then will we give <05414> (08804) our daughters <01323> unto you, and we will take <03947> (08799) your daughters <01323> to us, and we will dwell <03427> (08804) with you, and we will become one <0259> people <05971>.
L01 1 Rdz 34:17   Rdz 34:17  17 Lecz jeśli nie będziecie słuchać <08085> (08799) do nas, aby być obrzezany <04135> (08736), a następnie weźmiemy <03947> (08804) nasza córka <01323>, a my znikną <01980> (08804).                                                                                            
L02 2 Rdz 34:17 Jeśli zaś nie usłuchacie i nie poddacie się obrzezaniu, weźmiemy naszą dziewczynę i odejdziemy.
L03 3 Rdz 34:17 וְאִם־ לֹ֧א תִשְׁמְע֛וּ אֵלֵ֖ינוּ לְהִמּ֑וֹל וְלָקַ֥חְנוּ אֶת־ בִּתֵּ֖נוּ וְהָלָֽכְנוּ׃
L04 4 Rdz 34:17 וְ/אִם־ לֹ֧א תִשְׁמְע֛וּ אֵלֵ֖י/נוּ לְ/הִמּ֑וֹל וְ/לָקַ֥חְנוּ אֶת־ בִּתֵּ֖/נוּ וְ/הָלָֽכְנוּ׃
L05 5 Rdz 34:17 we·'im- lo tisz·me·'(U) 'e·(Le)·nu le·him·(Mol); we·la·(Kach)·nu et- bit·(Te)·nu we·ha·(La)·che·nu.
L06 6 Rdz 34:17 H0518H0518 H3808H3808 H8085H8085 H0413H0413 H4135H4135 H3947H3947 H0853H0853 H1323H1323 H1980H1980
L07 7 Rdz 34:17 lo before attentively about circumcise accept apple  along
L08 8 Rdz 34:17 lo przed uważnie o obrzezać przyjąć jabłko wzdłuż
L09 9 Rdz 34:17 if you will not But if ye will not hearken to us unto us to be circumcised then will we take our daughter and we will be gone
L10 10 Rdz 34:17 jeśli nie będzie Ale jeśli nie będziecie słuchać do nas do nas, aby być obrzezany następnie weźmiemy nasza córka i będziemy poszedł
L11 11 Rdz 34:17 ve·'im- lo tish·me·'U 'e·Lei·nu le·him·Mol; ve·la·Kach·nu et- bit·Te·nu ve·ha·La·che·nu.
L12 12 Rdz 34:17 we im - lo tisz me u e le nu le him mol we la qaH nu et - BiT Te nu we ha lach nu    
L13 13 Rdz 34:17 wü´im-lö´ tišmü`û ´ëlêºnû lühimmôl wüläqaºHnû ´et-BiTTëºnû wühäläºknû    
L14 14 Rdz 34:17 50/1068 131/5164 41/1154 276/5500 13/36 108/964 661/11047 82/588 97/1542
L15 15 Rdz 34:17 But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone.
L16 16 Rdz 34:17  17 But if ye will not hearken <08085> (08799) unto us, to be circumcised <04135> (08736); then will we take <03947> (08804) our daughter <01323>, and we will be gone <01980> (08804).
L01 1 Rdz 34:18   Rdz 34:18  18 A ich słowa <01697> przyjemność <03190> (08799) <05869> Hamor <02544>, i Sychem <07927> Hamor-tych <02544> syn <01121>.                                                                                                
L02 2 Rdz 34:18 Chamorowi i Sychemowi, jego synowi, podobały się te słowa.
L03 3 Rdz 34:18 וַיִּֽיטְב֥וּ דִבְרֵיהֶ֖ם בְּעֵינֵ֣י חֲמ֑וֹר וּבְעֵינֵ֖י שְׁכֶ֥ם בֶּן־ חֲמֽוֹר׃
L04 4 Rdz 34:18 וַ/יִּֽיטְב֥וּ דִבְרֵי/הֶ֖ם בְּ/עֵינֵ֣י חֲמ֑וֹר וּ/בְ/עֵינֵ֖י שְׁכֶ֥ם בֶּן־ חֲמֽוֹר׃
L05 5 Rdz 34:18 wai·ji·te·(Wu) diw·re·(Hem) be·'e·(Ne) cha·(Mor); u·we·'e·(Ne) sze·(Chem) ben- cha·(Mor).
L06 6 Rdz 34:18 H3190H3190 H1697H1697 H5869H5869 H2544H2544 H5869H5869 H7927H7927 H1121H1121 H2544H2544
L07 7 Rdz 34:18 be accepted act affliction Hamor affliction Shechem afflicted Hamor
L08 8 Rdz 34:18 zostać zaakceptowane działać nieszczęście Hamor nieszczęście Sychem dotknięty Hamor
L09 9 Rdz 34:18 seemed And their words affliction Hamor affliction and Shechem son Hamor's
L10 10 Rdz 34:18 Wydawało A ich słowa nieszczęście Hamor nieszczęście i Sychem syn Hamor-tych
L11 11 Rdz 34:18 vai·yi·te·Vu div·rei·Hem be·'ei·Nei cha·Mor; u·ve·'ei·Nei she·Chem ben- cha·Mor.
L12 12 Rdz 34:18 waj jit wu diw re hem Be e ne Ha mor u we e ne sze chem Ben - Ha mor  
L13 13 Rdz 34:18 wayyî|†bû dibrêhem Bü`ênê Hámôr ûbü`ênê šükem Ben-Hámôr  
L14 14 Rdz 34:18 8/112 35/1428 53/878 7/13 54/878 10/63 233/4921 8/13
L15 15 Rdz 34:18 And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor's son.
L16 16 Rdz 34:18  18 And their words <01697> pleased <03190> (08799) <05869> Hamor <02544>, and Shechem <07927> Hamor's <02544> son <01121>.
L01 1 Rdz 34:19   Rdz 34:19  19 A młody człowiek <05288> odroczona <0309> (08765) nie robić <06213> (08800) rzecz <01697>, bo miał przyjemność <02654> (08804) w Jakuba <03290> córka <01323>: i był bardziej honorowy <03513> (08737) niż cały dom <01004> ojca <01>.                                                                                        
L02 2 Rdz 34:19 Młodzieniec ów nie wahał się tego uczynić bezzwłocznie, bo bardzo miłował córkę Jakuba; był zaś najbardziej szanowany ze wszystkich w rodzinie swego ojca.
L03 3 Rdz 34:19 וְלֹֽא־ אֵחַ֤ר הַנַּ֙עַר֙ לַעֲשׂ֣וֹת הַדָּבָ֔ר כִּ֥י חָפֵ֖ץ בְּבַֽת־ יַעֲקֹ֑ב וְה֣וּא נִכְבָּ֔ד מִכֹּ֖ל בֵּ֥ית אָבִֽיו׃
L04 4 Rdz 34:19 וְ/לֹֽא־ אֵחַ֤ר הַ/נַּ֙עַר֙ לַ/עֲשׂ֣וֹת הַ/דָּבָ֔ר כִּ֥י חָפֵ֖ץ בְּ/בַֽת־ יַעֲקֹ֑ב וְ/ה֣וּא נִכְבָּ֔ד מִ/כֹּ֖ל בֵּ֥ית אָבִֽי/ו׃
L05 5 Rdz 34:19 we·lo- 'e·(Char) han·(Na)·'ar la·'a·(Sot) had·da·(War), ki cha·(Fec) be·wat- ja·'a·(Ko); we·(Hu) nich·(Bad), mik·(Kol) bet 'a·(Wiw).
L06 6 Rdz 34:19 H3808H3808 H0309H0309 H5288H5288 H6213H6213 H1697H1697 H3588H3588 H2654H2654 H1323H1323 H3290H3290 H1931H1931 H3513H3513 H3605H3605 H1004H1004 H0001H0001
L07 7 Rdz 34:19 before continue babe accomplish act inasmuch desire apple  Jacob he abounding with all manner court chief
L08 8 Rdz 34:19 przed kontynuować dziecko zrealizować działać ponieważ pragnienie jabłko Jakub on obfitujący w wszelkiego rodzaju sąd szef
L09 9 Rdz 34:19 did not deferred And the young man not to do the thing because because he had delight daughter in Jacob's he and he [was] more honourable all than all the house of his father
L10 10 Rdz 34:19 Czy nie odroczony A młody człowiek nie robić rzecz bo bo miał przyjemność córka w Jakuba on a on [jest] bardziej honorowy wszystko niż cały dom ojca
L11 11 Rdz 34:19 ve·lo- 'e·Char han·Na·'ar la·'a·Sot had·da·Var, ki cha·Fetz be·vat- ya·'a·Ko; ve·Hu nich·Bad, mik·Kol beit 'a·Viv.
L12 12 Rdz 34:19 we lo - e Har han na ar la a sot haD Da war Ki Ha fec Be wat - ja a qow we hu nich Bad miK Kol Bet a wiw
L13 13 Rdz 34:19 wülö|´-´ëHar hannaº`ar la`áSôt haDDäbär Häpëc Büba|t-ya`áqöb wühû´ nikBäd miKKöl Bêt ´äbîw
L14 14 Rdz 34:19 132/5164 3/16 16/240 113/2617 36/1428 183/4478 1/75 83/588 119/349 121/1867 3/114 242/5415 44/2052 100/1212
L15 15 Rdz 34:19 And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob's daughter: and he [was] more honourable than all the house of his father.
L16 16 Rdz 34:19  19 And the young man <05288> deferred <0309> (08765) not to do <06213> (08800) the thing <01697>, because he had delight <02654> (08804) in Jacob's <03290> daughter <01323>: and he was more honourable <03513> (08737) than all the house <01004> of his father <01>.
L01 1 Rdz 34:20   Rdz 34:20  20 I Hamor <02544> i Sychem <07927> syn <01121> przyszedł <0935> (08799) aż do bramy <08179> z ich miasta <05892> i obcował <01696> (08762) z mężczyzn <0582> ze swojego miasta <05892>, mówiąc <0559> (08800)                                                                                          
L02 2 Rdz 34:20 Wszedłszy więc do bramy miasta, Chamor i jego syn Sychem tak przemówili do mieszkańców:
L03 3 Rdz 34:20 וַיָּבֹ֥א חֲמ֛וֹר וּשְׁכֶ֥ם בְּנ֖וֹ אֶל־ שַׁ֣עַר עִירָ֑ם וַֽיְדַבְּר֛וּ אֶל־ אַנְשֵׁ֥י עִירָ֖ם לֵאמֹֽר׃
L04 4 Rdz 34:20 וַ/יָּבֹ֥א חֲמ֛וֹר וּ/שְׁכֶ֥ם בְּנ֖/וֹ אֶל־ שַׁ֣עַר עִירָ֑/ם וַֽ/יְדַבְּר֛וּ אֶל־ אַנְשֵׁ֥י עִירָ֖/ם לֵ/אמֹֽר׃
L05 5 Rdz 34:20 wai·ja·(Wo) cha·(Mor) u·sze·(Chem) be·(No) el- (Sza)·'ar 'i·(Ram); waj·dab·be·(Ru) el- 'an·(Sze) 'i·(Ram) le·(Mor).
L06 6 Rdz 34:20 H0935H0935 H2544H2544 H7927H7927 H1121H1121 H0413H0413 H8179H8179 H5892H5892 H1696H1696 H0413H0413 H0582H0582 H5892H5892 H0559H0559
L07 7 Rdz 34:20 abide Hamor Shechem afflicted about gate Ai  answer about another Ai  answer
L08 8 Rdz 34:20 przestrzegać Hamor Sychem dotknięty o brama Ai odpowiedź o inny Ai odpowiedź
L09 9 Rdz 34:20 came And Hamor and Shechem his son to unto the gate of their city and communed with with the men of their city saying
L10 10 Rdz 34:20 przyszedł I Hamor i Sychem jego syn do do bramy ze swojego miasta i rozmawiali z z mężczyznami ze swojego miasta powiedzenie
L11 11 Rdz 34:20 vai·ya·Vo cha·Mor u·she·Chem be·No el- Sha·'ar 'i·Ram; vay·dab·be·Ru el- 'an·Shei 'i·Ram le·Mor.
L12 12 Rdz 34:20 waj ja wo Ha mor u sze chem Be no el - sza ar i ram wa je daB Be ru el - an sze i ram le mor
L13 13 Rdz 34:20 wayyäbö´ Hámôr ûšükem Bünô ´el-šaº`ar `îräm wa|yüdaBBürû ´el-´anšê `îräm lë´mör
L14 14 Rdz 34:20 119/2550 9/13 11/63 234/4921 277/5500 7/373 33/1093 44/1142 278/5500 20/222 34/1093 397/5298
L15 15 Rdz 34:20 And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying,
L16 16 Rdz 34:20  20 And Hamor <02544> and Shechem <07927> his son <01121> came <0935> (08799) unto the gate <08179> of their city <05892>, and communed <01696> (08762) with the men <0582> of their city <05892>, saying <0559> (08800),
L01 1 Rdz 34:21   Rdz 34:21  21 Ci ludzie <0582> są] zgodny <08003> z <0854> nas, więc niech zamieszka <03427> (08799) w ziemi <0776>, a handel <05503> (08799) tam, na ziemi <0776 > oto jest duża <07342> tyle <03027> dla nich <06440>, weźmy <03947> (08799) ich córki <01323> do nas żon <0802> i dajmy <05414> ( 08799) im nasze córki <01323>.                                                                                
L02 2 Rdz 34:21 Ludzie ci są przyjaźnie do nas usposobieni. Niechaj mieszkają w kraju i niech się w nim poruszają swobodnie. Przecież jest on dla nich przestronny. Córki ich będziemy brali sobie za żony, córki zaś nasze będziemy im oddawali.
L03 3 Rdz 34:21 הָאֲנָשִׁ֨ים הָאֵ֜לֶּה שְֽׁלֵמִ֧ים הֵ֣ם אִתָּ֗נוּ וְיֵשְׁב֤וּ בָאָ֙רֶץ֙ וְיִסְחֲר֣וּ אֹתָ֔הּ וְהָאָ֛רֶץ הִנֵּ֥ה רַֽחֲבַת־ יָדַ֖יִם לִפְנֵיהֶ֑ם אֶת־ בְּנֹתָם֙ נִקַּֽח־ לָ֣נוּ לְנָשִׁ֔ים וְאֶת־ בְּנֹתֵ֖ינוּ נִתֵּ֥ן לָהֶֽם׃
L04 4 Rdz 34:21 הָ/אֲנָשִׁ֨ים הָ/אֵ֜לֶּה שְֽׁלֵמִ֧ים הֵ֣ם אִתָּ֗/נוּ וְ/יֵשְׁב֤וּ בָ/אָ֙רֶץ֙ וְ/יִסְחֲר֣וּ אֹתָ֔/הּ וְ/הָ/אָ֛רֶץ הִנֵּ֥ה רַֽחֲבַת־ יָדַ֖יִם לִ/פְנֵי/הֶ֑ם אֶת־ בְּנֹתָ/ם֙ נִקַּֽח־ לָ֣/נוּ לְ/נָשִׁ֔ים וְ/אֶת־ בְּנֹתֵ֖י/נוּ נִתֵּ֥ן לָ/הֶֽם׃
L05 5 Rdz 34:21 ha·'a·na·(Szim) ha·'(El)·le sze·le·(Mim) hem 'it·(Ta)·nu, we·je·sze·(Wu) wa·'(A)·rec we·jis·cha·(Ru) 'o·(Ta), we·ha·'(A)·rec hin·(Ne) ra·cha·wat- ja·(Da)·jim lif·ne·(Hem); et- be·no·(Tam) nik·kach- (La)·nu le·na·(Szim), we·'(Et) be·no·(Te)·nu nit·(Ten) la·(Hem).
L06 6 Rdz 34:21 H0376H0376 H0428H0428 H8003H8003 H1992H1992 H0854H0854 H3427H3427 H0776H0776 H5503H5503 H0853H0853 H0776H0776 H2009H2009 H7342H7342 H3027H3027 H6440H6440 H0853H0853 H1323H1323 H3947H3947 H0000 H0802H0802 H0853H0853 H1323H1323 H5414H5414 H0000
L07 7 Rdz 34:21 great another full like against abide common go about common behold broad able accept apple  accept ess apple  add
L08 8 Rdz 34:21 wielki inny pełny jak przed przestrzegać wspólny go o wspólny ujrzeć szeroki w stanie przyjąć jabłko przyjąć es jabłko dodać
L09 9 Rdz 34:21 men These [are] peaceable like with us therefore let them dwell in the land and trade therein for the land behold behold [it is] large enough for them their daughters let us take to us for wives them our daughters and let us give
L10 10 Rdz 34:21 mężczyźni Te [Są] spokojne jak z Dlatego musimy pozwolić im mieszkać w ziemi i handlu w nim o ziemię ujrzeć oto [jest] duży dość dla nich ich córki weźmy do nas do żony im nasze córki i dajmy
L11 11 Rdz 34:21 ha·'a·na·Shim ha·'El·leh she·le·Mim hem 'it·Ta·nu, ve·ye·she·Vu va·'A·retz ve·yis·cha·Ru 'o·Tah, ve·ha·'A·retz hin·Neh ra·cha·vat- ya·Da·yim lif·nei·Hem; et- be·no·Tam nik·kach- La·nu le·na·Shim, ve·'Et be·no·Tei·nu nit·Ten la·Hem.
L12 12 Rdz 34:21 ha a na szim ha el le sze le mim hem iT Ta nu we jesz wu wa a rec we jis Ha ru o ta we ha a rec hin ne ra Ha wat - ja da jim lif ne hem et - Be no tam niq qaH - la nu le na szim we et - Be no te nu niT Ten la hem
L13 13 Rdz 34:21 hä´ánäšîm hä´ëºllè šü|lëmîm hëm ´iTTäºnû wüyëšbû bä´äºrec wüyisHárû ´ötäh wühä´äºrec hinnË ra|Hábat-yädaºyim lipnêhem ´et-Bünötäm niqqa|H-läºnû lünäšîm wü´et-Bünötêºnû niTTën lähem
L14 14 Rdz 34:21 65/2004 37/745 3/28 10/820 76/808 46/1071 184/2502 3/21 662/11047 185/2502 74/840 1/21 47/1608 96/2127 663/11047 84/588 109/964 353/6522 121/781 664/11047 85/588 93/2007 354/6522
L15 15 Rdz 34:21 These men [are] peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, [it is] large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.
L16 16 Rdz 34:21  21 These men <0582> are] peaceable <08003> with <0854> us; therefore let them dwell <03427> (08799) in the land <0776>, and trade <05503> (08799) therein; for the land <0776>, behold, it is large <07342> enough <03027> for them <06440>; let us take <03947> (08799) their daughters <01323> to us for wives <0802>, and let us give <05414> (08799) them our daughters <01323>.
L01 1 Rdz 34:22   Rdz 34:22  22 Tylko tutaj <02063> Czy mężczyźni <0582> zgoda <0225> (08735) do nas zamieszkać <03427> (08800) z nami, aby być jedno <0259> ludzie <05971>, jeśli każdy mężczyzna <02145> wśród nas jest obrzezany <04135> (08736), ponieważ są obrzezani <04135> (08737).                                                                                      
L02 2 Rdz 34:22 Pod tym jednak warunkiem godzą się oni mieszkać wśród nas, stając się jednym ludem, że będzie u nas obrzezany każdy mężczyzna, tak jak oni są obrzezani.
L03 3 Rdz 34:22 אַךְ־ בְּ֠זֹאת יֵאֹ֨תוּ לָ֤נוּ הָאֲנָשִׁים֙ לָשֶׁ֣בֶת אִתָּ֔נוּ לִהְי֖וֹת לְעַ֣ם אֶחָ֑ד בְּהִמּ֥וֹל לָ֙נוּ֙ כָּל־ זָכָ֔ר כַּאֲשֶׁ֖ר הֵ֥ם נִמֹּלִֽים׃
L04 4 Rdz 34:22 אַךְ־ בְּ֠/זֹאת יֵאֹ֨תוּ לָ֤/נוּ הָ/אֲנָשִׁים֙ לָ/שֶׁ֣בֶת אִתָּ֔/נוּ לִ/הְי֖וֹת לְ/עַ֣ם אֶחָ֑ד בְּ/הִמּ֥וֹל לָ֙/נוּ֙ כָּל־ זָכָ֔ר כַּ/אֲשֶׁ֖ר הֵ֥ם נִמֹּלִֽים׃
L05 5 Rdz 34:22 ach- (Be)·zot je·'(O)·tu (La)·nu ha·'a·na·(Szim) la·(Sze)·wet 'it·(Ta)·nu, lih·(Jot) le·'(Am) 'e·(Chad); be·him·(Mol) la·nu kol- za·(Char), ka·'a·(Szer) hem nim·mo·(Lim).
L06 6 Rdz 34:22 H0389H0389 H2063H2063 H0225H0225 H0000 H0376H0376 H3427H3427 H0854H0854 H1961H1961 H5971H5971 H0259H0259 H4135H4135 H0000 H3605H3605 H2145H2145 H0834H0834 H1992H1992 H4135H4135
L07 7 Rdz 34:22 also likewise consent great abide against become folk a circumcise all manner him after like circumcise
L08 8 Rdz 34:22 również podobnie zgoda wielki przestrzegać przed zostać ludowy obrzezać wszelkiego rodzaju go po jak obrzezać
L09 9 Rdz 34:22 Only Only herein consent will the men unto us for to dwell for to become people with us to be one among us be circumcised every if every male after as they as they [are] circumcised
L10 10 Rdz 34:22 Tylko Tylko tu zgoda będą ludzie do nas na mieszkanie dla się ludzie z nami, aby być jedno wśród nas jest obrzezany każdy jeśli każdy mężczyzna po jak oni jak oni [są] obrzezany
L11 11 Rdz 34:22 ach- Be·zot ye·'O·tu La·nu ha·'a·na·Shim la·She·vet 'it·Ta·nu, lih·Yot le·'Am 'e·Chad; be·him·Mol la·nu kol- za·Char, ka·'a·Sher hem nim·mo·Lim.
L12 12 Rdz 34:22 ach - Be zot je o tu la nu ha a na szim la sze wet iT Ta nu lih jot le am e Had Be him mol la nu Kol - za char Ka a szer hem nim mo lim
L13 13 Rdz 34:22 ´ak-Büzö´t yë´öºtû läºnû hä´ánäšîm läšeºbet ´iTTäºnû lihyôt lü`am ´eHäd Bühimmôl läºnû Kol-zäkär Ka´ášer hëm nimmölîm
L14 14 Rdz 34:22 12/161 35/603 2/4 355/6522 66/2004 47/1071 77/808 212/3546 19/1866 28/961 14/36 356/6522 243/5415 12/82 268/5499 11/820 15/36
L15 15 Rdz 34:22 Only herein will the men consent unto us for to dwell with us, to be one people, if every male among us be circumcised, as they [are] circumcised.
L16 16 Rdz 34:22  22 Only herein <02063> will the men <0582> consent <0225> (08735) unto us for to dwell <03427> (08800) with us, to be one <0259> people <05971>, if every male <02145> among us be circumcised <04135> (08736), as they are circumcised <04135> (08737).
L01 1 Rdz 34:23   Rdz 34:23  23 nie ma ich bydło <04735> i ich substancja <07075> i każda bestia <0929> z ich kompetencji będzie nasz? tylko niech nam zgodzić <0225> (08735) do nich, a oni mieszkają <03427> (08799) z nami.                                                                                            
L02 2 Rdz 34:23 Czyż wtedy ich stada, ich dobytek i wszystko ich bydło nie będzie należało do nas? Byleśmy tylko przystali na ich żądanie, a wtedy pozostaną z nami.
L03 3 Rdz 34:23 מִקְנֵהֶ֤ם וְקִנְיָנָם֙ וְכָל־ בְּהֶמְתָּ֔ם הֲל֥וֹא לָ֖נוּ הֵ֑ם אַ֚ךְ נֵא֣וֹתָה לָהֶ֔ם וְיֵשְׁב֖וּ אִתָּֽנוּ׃
L04 4 Rdz 34:23 מִקְנֵ/הֶ֤ם וְ/קִנְיָנָ/ם֙ וְ/כָל־ בְּהֶמְתָּ֔/ם הֲ/ל֥וֹא לָ֖/נוּ הֵ֑ם אַ֚ךְ נֵא֣וֹתָה לָ/הֶ֔ם וְ/יֵשְׁב֖וּ אִתָּֽ/נוּ׃
L05 5 Rdz 34:23 mik·ne·(Hem) we·kin·ja·(Nam) we·chol be·hem·(Tam), ha·(Lo) (La)·nu (Hem); 'ach ne·'o·ta la·(Hem), we·je·sze·(Wu) 'it·(Ta)·nu.
L06 6 Rdz 34:23 H4735H4735 H7075H7075 H3605H3605 H0929H0929 H3808H3808 H0000 H1992H1992 H0389H0389 H0225H0225 H0000 H3427H3427 H0854H0854
L07 7 Rdz 34:23 cattle getting all manner beast before like also consent abide against
L08 8 Rdz 34:23 bydło coraz wszelkiego rodzaju bestia przed jak również zgoda przestrzegać przed
L09 9 Rdz 34:23 [Shall] not their cattle and their substance and all and every beast not like Only of theirs [be] ours? only let us consent unto them and they will dwell for
L10 10 Rdz 34:23 [Określa] nie ich bydło i ich substancja i wszystko i każdy zwierz nie jak Tylko z ich kompetencji [być] nas? tylko niech nam zgody do nich i będą mieszkać dla
L11 11 Rdz 34:23 mik·ne·Hem ve·kin·ya·Nam ve·chol be·hem·Tam, ha·Lo La·nu Hem; 'ach ne·'o·tah la·Hem, ve·ye·she·Vu 'it·Ta·nu.
L12 12 Rdz 34:23 miq ne hem we qin ja nam we chol - Be hem Tam ha lo la nu hem ach ne o ta la hem we jesz wu iT Ta nu  
L13 13 Rdz 34:23 miqnëhem wüqinyänäm wükol-BühemTäm hálô´ läºnû hëm ´ak në´ôºtâ lähem wüyëšbû ´iTTäºnû  
L14 14 Rdz 34:23 14/76 2/10 244/5415 19/190 133/5164 357/6522 12/820 13/161 3/4 358/6522 48/1071 78/808
L15 15 Rdz 34:23 [Shall] not their cattle and their substance and every beast of theirs [be] ours? only let us consent unto them, and they will dwell with us.
L16 16 Rdz 34:23  23 Shall not their cattle <04735> and their substance <07075> and every beast <0929> of theirs be ours? only let us consent <0225> (08735) unto them, and they will dwell <03427> (08799) with us.
L01 1 Rdz 34:24   Rdz 34:24  24 I aż Chamora <02544> i do Sychem <07927> syn <01121> słuchali <08085> (08799) wszystko, co wyszedł <03318> (08802) z bramą <08179> z jego miasta <05892>, a każdy mężczyzna <02145> był obrzezany <04135> (08735), wszystko, wyszedł <03318> (08802) z bramą <08179> z jego miasta <05892>.                                                                                  
L02 2 Rdz 34:24 I usłuchali Chamora oraz jego syna Sychema wszyscy, którzy przechodzili przez bramę swego miasta. Każdy zatem mężczyzna, który był tam, poddał się obrzezaniu.
L03 3 Rdz 34:24 וַיִּשְׁמְע֤וּ אֶל־ חֲמוֹר֙ וְאֶל־ שְׁכֶ֣ם בְּנ֔וֹ כָּל־ יֹצְאֵ֖י שַׁ֣עַר עִיר֑וֹ וַיִּמֹּ֙לוּ֙ כָּל־ זָכָ֔ר כָּל־ יֹצְאֵ֖י שַׁ֥עַר עִירֽוֹ׃
L04 4 Rdz 34:24 וַ/יִּשְׁמְע֤וּ אֶל־ חֲמוֹר֙ וְ/אֶל־ שְׁכֶ֣ם בְּנ֔/וֹ כָּל־ יֹצְאֵ֖י שַׁ֣עַר עִיר֑/וֹ וַ/יִּמֹּ֙לוּ֙ כָּל־ זָכָ֔ר כָּל־ יֹצְאֵ֖י שַׁ֥עַר עִירֽ/וֹ׃
L05 5 Rdz 34:24 wai·jisz·me·'(U) el- cha·mOr we·'el- sze·(Chem) be·(No), kol- jo·ce·'(E) (Sza)·'ar (Ro); wai·jim·(Mo)·lu kol- za·(Char), kol- jo·ce·'(E) (Sza)·'ar (Ro).
L06 6 Rdz 34:24 H8085H8085 H0413H0413 H2544H2544 H0413H0413 H7927H7927 H1121H1121 H3605H3605 H3318H3318 H8179H8179 H5892H5892 H4135H4135 H3605H3605 H2145H2145 H3605H3605 H3318H3318 H8179H8179 H5892H5892
L07 7 Rdz 34:24 attentively about Hamor about Shechem afflicted all manner after gate Ai  circumcise all manner him all manner after gate Ai 
L08 8 Rdz 34:24 uważnie o Hamor o Sychem dotknięty wszelkiego rodzaju po brama Ai obrzezać wszelkiego rodzaju go wszelkiego rodzaju po brama Ai
L09 9 Rdz 34:24 hearkened to And unto Hamor about and unto Shechem his son All all that went out of the gate of his city was circumcised and every and every male all all that went out of the gate of his city
L10 10 Rdz 34:24 słuchali do I aż Chamora o i do Sychem jego syn Wszystko wszystko, co wyszli z bramą jego miasta był obrzezany i każdy i każdy mężczyzna wszystko wszystko, co wyszli z bramą jego miasta
L11 11 Rdz 34:24 vai·yish·me·'U el- cha·mOr ve·'el- she·Chem be·No, kol- yo·tze·'Ei Sha·'ar i·Ro; vai·yim·Mo·lu kol- za·Char, kol- yo·tze·'Ei Sha·'ar i·Ro.
L12 12 Rdz 34:24 waj jisz me u el - Ha mor we el - sze chem Be no Kol - jo ce sza ar i ro waj jim mo lu Kol - za char Kol - jo ce sza ar i ro
L13 13 Rdz 34:24 wayyišmü`û ´el-Hámôr wü´el-šükem Bünô Kol-yöc´ê šaº`ar `îrô wayyimmöºlû Kol-zäkär Kol-yöc´ê šaº`ar `îrô
L14 14 Rdz 34:24 42/1154 279/5500 10/13 280/5500 12/63 235/4921 245/5415 54/1060 8/373 35/1093 16/36 246/5415 13/82 247/5415 55/1060 9/373 36/1093
L15 15 Rdz 34:24 And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city.
L16 16 Rdz 34:24  24 And unto Hamor <02544> and unto Shechem <07927> his son <01121> hearkened <08085> (08799) all that went out <03318> (08802) of the gate <08179> of his city <05892>; and every male <02145> was circumcised <04135> (08735), all that went out <03318> (08802) of the gate <08179> of his city <05892>.
L01 1 Rdz 34:25   Rdz 34:25  25 I stało się, na trzecim <07992> dni <03117>, kiedy byli ból <03510> (08802), że dwa <08147> z synów <01121> Jakuba, <03290>, Symeon <08095> i Levi <03878>, Dinah w <01783> bracia <0251>, wziął <03947> (08799) każdy człowiek <0376> miecz <02719> i przyszedł <0935> (08799) na miasto <05892> odważnie <0983 > i zabił <02026> (08799) wszyscy mężczyźni <02145>.                                                                            
L02 2 Rdz 34:25 A gdy na trzeci dzień doznawali wielkiego bólu, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, porwawszy za miecze, wtargnęli do miasta, które niczego nie podejrzewało, i wymordowali wszystkich mężczyzn.
L03 3 Rdz 34:25 וַיְהִי֩ בַיּ֨וֹם הַשְּׁלִישִׁ֜י בִּֽהְיוֹתָ֣ם כֹּֽאֲבִ֗ים וַיִּקְח֣וּ שְׁנֵֽי־ בְנֵי־ יַ֠עֲקֹב שִׁמְע֨וֹן וְלֵוִ֜י אֲחֵ֤י דִינָה֙ אִ֣ישׁ חַרְבּ֔וֹ וַיָּבֹ֥אוּ עַל־ הָעִ֖יר בֶּ֑טַח וַיַּֽהַרְג֖וּ כָּל־ זָכָֽר׃
L04 4 Rdz 34:25 וַ/יְהִי֩ בַ/יּ֨וֹם הַ/שְּׁלִישִׁ֜י בִּֽ/הְיוֹתָ֣/ם כֹּֽאֲבִ֗ים וַ/יִּקְח֣וּ שְׁנֵֽי־ בְנֵי־ יַ֠עֲקֹב שִׁמְע֨וֹן וְ/לֵוִ֜י אֲחֵ֤י דִינָה֙ אִ֣ישׁ חַרְבּ֔/וֹ וַ/יָּבֹ֥אוּ עַל־ הָ/עִ֖יר בֶּ֑טַח וַ/יַּֽהַרְג֖וּ כָּל־ זָכָֽר׃
L05 5 Rdz 34:25 wa·je·(Hi) wai·(Jom) hasz·sze·li·(Szi) bih·jo·(Tam) ko·'a·(Wim), wai·jik·(Chu) sze·ne- we·ne- ja·'a·ko szim·'on we·le·(Wi) 'a·(Che) di·(Na) 'isz char·(Bo), wai·ja·(Wo)·'u al- ha·'(Ir) (Be)·tach; wai·ja·har·(Gu) kol- za·(Char).
L06 6 Rdz 34:25 H1961H1961 H3117H3117 H7992H7992 H1961H1961 H3510H3510 H3947H3947 H8147H8147 H1121H1121 H3290H3290 H8095H8095 H3878H3878 H0251H0251 H1783H1783 H0376H0376 H2719H2719 H0935H0935 H5921H5921 H5892H5892 H0983H0983 H2026H2026 H3605H3605 H2145H2145
L07 7 Rdz 34:25 become age third part become grieving accept both afflicted Jacob Simeon Levi another Dinah great dagger abide above Ai  assurance destroy all manner him
L08 8 Rdz 34:25 zostać wiek Trzecia część zostać żałoby przyjąć zarówno dotknięty Jakub Symeon Levi inny Dinah wielki sztylet przestrzegać powyżej Ai zapewnienie zniszczyć wszelkiego rodzaju go
L09 9 Rdz 34:25 came day And it came to pass on the third came when they were sore took that two of the sons of Jacob Simeon and Levi brethren Dinah's each man his sword and came upon upon the city boldly and slew every all the males
L10 10 Rdz 34:25 przyszedł dzień I stało się, na trzecim przyszedł gdy byli ból trwało że dwa z synów Jakuba Symeon i Levi bracia Dinah-tych każdy człowiek jego miecz i przyszedł na na miasto odważnie i zabił każdy wszyscy mężczyźni
L11 11 Rdz 34:25 vay·Hi vai·Yom hash·she·li·Shi bih·yo·Tam ko·'a·Vim, vai·yik·Chu she·nei- ve·nei- ya·'a·ko shim·'on ve·le·Vi 'a·Chei di·Nah 'ish char·Bo, vai·ya·Vo·'u al- ha·'Ir Be·tach; vai·ya·har·Gu kol- za·Char.
L12 12 Rdz 34:25 wa je hi waj jom hasz sze li szi Bih jo tam Ko a wim waj jiq Hu sze ne - we ne - ja a qow szi mon we le wi a He di na isz Har Bo waj ja wo u al - ha ir Be taH waj ja har gu Kol - za char        
L13 13 Rdz 34:25 wayühî bayyôm haššülîšî Bi|hyôtäm Kö|´ábîm wayyiqHû šünê|-bünê-ya`áqöb šim`ôn wülëwî ´áHê dînâ ´îš HarBô wayyäböº´û `al-hä`îr Beº†aH wayya|hargû Kol-zäkär        
L14 14 Rdz 34:25 213/3546 109/2302 7/107 214/3546 1/8 110/964 50/768 236/4921 120/349 2/44 2/58 75/630 6/8 67/2004 4/412 120/2550 196/5759 37/1093 1/42 12/167 248/5415 14/82
L15 15 Rdz 34:25 And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males.
L16 16 Rdz 34:25  25 And it came to pass on the third <07992> day <03117>, when they were sore <03510> (08802), that two <08147> of the sons <01121> of Jacob, <03290>, Simeon <08095> and Levi <03878>, Dinah's <01783> brethren <0251>, took <03947> (08799) each man <0376> his sword <02719>, and came <0935> (08799) upon the city <05892> boldly <0983>, and slew <02026> (08799) all the males <02145>.
L01 1 Rdz 34:26   Rdz 34:26  26 I zabili <02026> (08804) Hamor <02544> i Sychem <07927> syn <01121> z brzegu <06310> miecza <02719>, wziął <03947> <00> Dinah <01783> out <03947> (08799) Sychem-tych <07927> dom <01004> i wyszedł <03318> (08799).                                                                                        
L02 2 Rdz 34:26 Zabili mieczem również Chamora i jego syna Sychema i odeszli.
L03 3 Rdz 34:26 וְאֶת־ חֲמוֹר֙ וְאֶת־ שְׁכֶ֣ם בְּנ֔וֹ הָרְג֖וּ לְפִי־ חָ֑רֶב וַיִּקְח֧וּ אֶת־ דִּינָ֛ה מִבֵּ֥ית שְׁכֶ֖ם וַיֵּצֵֽאוּ׃
L04 4 Rdz 34:26 וְ/אֶת־ חֲמוֹר֙ וְ/אֶת־ שְׁכֶ֣ם בְּנ֔/וֹ הָרְג֖וּ לְ/פִי־ חָ֑רֶב וַ/יִּקְח֧וּ אֶת־ דִּינָ֛ה מִ/בֵּ֥ית שְׁכֶ֖ם וַ/יֵּצֵֽאוּ׃
L05 5 Rdz 34:26 we·'(Et) cha·mOr we·'(Et) sze·(Chem) be·(No), ha·re·(Gu) le·fi- (Cha)·rew; wai·jik·(Chu) et- di·(Na) mib·(Bet) sze·(Chem) wai·je·(Ce)·'u.
L06 6 Rdz 34:26 H0853H0853 H2544H2544 H0853H0853 H7927H7927 H1121H1121 H2026H2026 H6310H6310 H2719H2719 H3947H3947 H0853H0853 H1783H1783 H1004H1004 H7927H7927 H3318H3318
L07 7 Rdz 34:26 Hamor Shechem afflicted destroy according dagger accept Dinah court Shechem after
L08 8 Rdz 34:26 Hamor Sychem dotknięty zniszczyć zgodnie sztylet przyjąć Dinah sąd Sychem po
L09 9 Rdz 34:26 Hamor and Shechem his son And they slew with the edge of the sword out Dinah house of Shechem's and went out
L10 10 Rdz 34:26 Hamor i Sychem jego syn I zabili z krawędzią z mieczem się Dinah dom Sychem-tych i wyszedł
L11 11 Rdz 34:26 ve·'Et cha·mOr ve·'Et she·Chem be·No, ha·re·Gu le·fi- Cha·rev; vai·yik·Chu et- di·Nah mib·Beit she·Chem vai·ye·Tze·'u.
L12 12 Rdz 34:26 we et - Ha mor we et - sze chem Be no har gu le fi - Ha rew waj jiq Hu et - Di na miB Bet sze chem waj je ce u        
L13 13 Rdz 34:26 wü´et-Hámôr wü´et-šükem Bünô härgû lüpî-Häºreb wayyiqHû ´et-Dînâ miBBêt šükem wayyëc뺴û        
L14 14 Rdz 34:26 665/11047 11/13 666/11047 13/63 237/4921 13/167 10/497 5/412 111/964 667/11047 7/8 45/2052 14/63 56/1060
L15 15 Rdz 34:26 And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went out.
L16 16 Rdz 34:26  26 And they slew <02026> (08804) Hamor <02544> and Shechem <07927> his son <01121> with the edge <06310> of the sword <02719>, and took <03947> <00> Dinah <01783> out <03947> (08799) of Shechem's <07927> house <01004>, and went out <03318> (08799).
L01 1 Rdz 34:27   Rdz 34:27  27 synów <01121> Jakuba <03290> przyszedł <0935> (08804) na zabity <02491> i zepsute <0962> (08799) Miasto <05892>, ponieważ zhańbili <02930> (08765) ich siostra <0269>.                                                                                            
L02 2 Rdz 34:27 Wtedy [pozostali] synowie Jakuba przyszli do pomordowanych i obrabowali miasto za to, że zhańbiono ich siostrę.
L03 3 Rdz 34:27 בְּנֵ֣י יַעֲקֹ֗ב בָּ֚אוּ עַל־ הַ֣חֲלָלִ֔ים וַיָּבֹ֖זּוּ הָעִ֑יר אֲשֶׁ֥ר טִמְּא֖וּ אֲחוֹתָֽם׃
L04 4 Rdz 34:27 בְּנֵ֣י יַעֲקֹ֗ב בָּ֚אוּ עַל־ הַ֣/חֲלָלִ֔ים וַ/יָּבֹ֖זּוּ הָ/עִ֑יר אֲשֶׁ֥ר טִמְּא֖וּ אֲחוֹתָֽ/ם׃
L05 5 Rdz 34:27 be·(Ne) ja·'a·(Ko), (Ba)·'u al- ha·cha·la·(Lim), wai·ja·(Woz)·zu ha·'(Ir); 'a·(Szer) tim·me·'(U) a·cho·(Tam).
L06 6 Rdz 34:27 H1121H1121 H3290H3290 H0935H0935 H5921H5921 H2491H2491 H0962H0962 H5892H5892 H0834H0834 H2930H2930 H0269H0269
L07 7 Rdz 34:27 afflicted Jacob abide above kill catch Ai  after defile  other
L08 8 Rdz 34:27 dotknięty Jakub przestrzegać powyżej zabić złapać Ai po zbezcześcić inny
L09 9 Rdz 34:27 The sons of Jacob came upon upon the slain and spoiled the city because because they had defiled their sister
L10 10 Rdz 34:27 Synowie Jakuba przyszedł na po zabity i zepsute miasto bo ponieważ zhańbili ich siostra
L11 11 Rdz 34:27 be·Nei ya·'a·Ko, Ba·'u al- ha·cha·la·Lim, vai·ya·Voz·zu ha·'Ir; 'a·Sher tim·me·'U a·cho·Tam.
L12 12 Rdz 34:27 Be ne ja a qow Ba u al - ha Ha la lim waj ja woz zu ha ir a szer tim me u a Ho tam
L13 13 Rdz 34:27 Bünê ya`áqöb B亴û `al-haºHálälîºm wayyäböºzzû hä`îr ´ášer †immü´û ´áHôtäm
L14 14 Rdz 34:27 238/4921 121/349 121/2550 197/5759 1/93 1/43 38/1093 269/5499 3/161 20/109
L15 15 Rdz 34:27 The sons of Jacob came upon the slain, and spoiled the city, because they had defiled their sister.
L16 16 Rdz 34:27  27 The sons <01121> of Jacob <03290> came <0935> (08804) upon the slain <02491>, and spoiled <0962> (08799) the city <05892>, because they had defiled <02930> (08765) their sister <0269>.
L01 1 Rdz 34:28   Rdz 34:28  28 Zabrali <03947> (08804) ich owce <06629>, a ich woły <01241>, a ich osłów <02543>, a to, co było w mieście <05892>, a to, co było na polu <07704> ,                                                                                              
L02 2 Rdz 34:28 Zabrali trzody, bydło i osły - wszystko, co było w mieście i na polu.
L03 3 Rdz 34:28 אֶת־ צֹאנָ֥ם וְאֶת־ בְּקָרָ֖ם וְאֶת־ חֲמֹרֵיהֶּ֑ם וְאֵ֧ת אֲשֶׁר־ בָּעִ֛יר וְאֶת־ אֲשֶׁ֥ר בַּשָּׂדֶ֖ה לָקָֽחוּ׃
L04 4 Rdz 34:28 אֶת־ צֹאנָ֥/ם וְ/אֶת־ בְּקָרָ֖/ם וְ/אֶת־ חֲמֹרֵי/הֶּ֑ם וְ/אֵ֧ת אֲשֶׁר־ בָּ/עִ֛יר וְ/אֶת־ אֲשֶׁ֥ר בַּ/שָּׂדֶ֖ה לָקָֽחוּ׃
L05 5 Rdz 34:28 et- co·(Nam) we·'(Et) be·ka·(Ram) we·'(Et) cha·mo·re·(Hem); we·'(Et) a·(Szer)- ba·'(Ir) we·'(Et) 'a·(Szer) bas·sa·(De) la·(Ka)·chu.
L06 6 Rdz 34:28 H0853H0853 H6629H6629 H0853H0853 H1241H1241 H0853H0853 H2543H2543 H0853H0853 H0834H0834 H5892H5892 H0853H0853 H0834H0834 H7704H7704 H3947H3947
L07 7 Rdz 34:28 cattle bull ass after Ai  after country accept
L08 8 Rdz 34:28 bydło byk osiołek po Ai po kraj przyjąć
L09 9 Rdz 34:28 their sheep and their oxen and their asses which and that which [was] in the city which and that which [was] in the field They took
L10 10 Rdz 34:28 swoje owce i ich woły i ich osłów który a to, co [jest] w mieście który a to, co [jest] w zakresie Zabrali
L11 11 Rdz 34:28 et- tzo·Nam ve·'Et be·ka·Ram ve·'Et cha·mo·rei·Hem; ve·'Et a·Sher- ba·'Ir ve·'Et 'a·Sher bas·sa·Deh la·Ka·chu.
L12 12 Rdz 34:28 et - co nam we et - Be qa ram we et - Ha mo re hem we et a szer - Ba ir we et - a szer Bas sa de la qa Hu          
L13 13 Rdz 34:28 ´et-cö´näm wü´et-Büqäräm wü´et-Hámörêhem wü´ët ´ášer-Bä`îr wü´et-´ášer BaSSädè läqäºHû          
L14 14 Rdz 34:28 668/11047 48/274 669/11047 12/183 670/11047 7/96 671/11047 270/5499 39/1093 672/11047 271/5499 35/332 112/964
L15 15 Rdz 34:28 They took their sheep, and their oxen, and their asses, and that which [was] in the city, and that which [was] in the field,
L16 16 Rdz 34:28  28 They took <03947> (08804) their sheep <06629>, and their oxen <01241>, and their asses <02543>, and that which was in the city <05892>, and that which was in the field <07704>,
L01 1 Rdz 34:29   Rdz 34:29  29 i wszystkie ich bogactwa <02428>, a wszystkie ich dziatki <02945>, a ich żony <0802> wzięli oni do niewoli <07617> (08804) i zepsute <0962> (08799) nawet wszystko, co było w domu < 01004>.                                                                                            
L02 2 Rdz 34:29 Całe ich mienie, wszystkie dzieci i kobiety uprowadzili w niewolę, zrabowawszy wszystko, co znaleźli w domach.
L03 3 Rdz 34:29 וְאֶת־ כָּל־ חֵילָ֤ם וְאֶת־ כָּל־ טַפָּם֙ וְאֶת־ נְשֵׁיהֶ֔ם שָׁב֖וּ וַיָּבֹ֑זּוּ וְאֵ֖ת כָּל־ אֲשֶׁ֥ר בַּבָּֽיִת׃
L04 4 Rdz 34:29 וְ/אֶת־ כָּל־ חֵילָ֤/ם וְ/אֶת־ כָּל־ טַפָּ/ם֙ וְ/אֶת־ נְשֵׁי/הֶ֔ם שָׁב֖וּ וַ/יָּבֹ֑זּוּ וְ/אֵ֖ת כָּל־ אֲשֶׁ֥ר בַּ/בָּֽיִת׃
L05 5 Rdz 34:29 we·'(Et) kol- che·(Lam) we·'(Et) kol- tap·(Pam) we·'(Et) ne·sze·(Hem), sza·(Wu) wai·ja·(Woz)·zu; we·'(Et) kol- 'a·(Szer) bab·(Ba)·jit.
L06 6 Rdz 34:29 H0853H0853 H3605H3605 H2428H2428 H0853H0853 H3605H3605 H2945H2945 H0853H0853 H0802H0802 H7617H7617 H0962H0962 H0853H0853 H3605H3605 H0834H0834 H1004H1004
L07 7 Rdz 34:29 all manner able all manner children  ess bring away catch all manner after court
L08 8 Rdz 34:29 wszelkiego rodzaju w stanie wszelkiego rodzaju dzieci es zabierać ze sobą złapać wszelkiego rodzaju po sąd
L09 9 Rdz 34:29 all And all their wealth and all and all their little ones and their wives took they captive and spoiled all that was even all that [was] in the house
L10 10 Rdz 34:29 wszystko I całym ich bogactwie i wszystko i wszystkie ich maluchy i ich żon wziął ich do niewoli i zepsute wszystko to było nawet wszystko, co [jest] w domu
L11 11 Rdz 34:29 ve·'Et kol- chei·Lam ve·'Et kol- tap·Pam ve·'Et ne·shei·Hem, sha·Vu vai·ya·Voz·zu; ve·'Et kol- 'a·Sher bab·Ba·yit.
L12 12 Rdz 34:29 we et - Kol - He lam we et - Kol - taP Pam we et - ne sze hem sza wu waj ja woz zu we et Kol - a szer BaB Ba jit            
L13 13 Rdz 34:29 wü´et-Kol-Hêläm wü´et-Kol-†aPPäm wü´et-nüšêhem šäbû wayyäböºzzû wü´ët Kol-´ášer BaBBäºyit            
L14 14 Rdz 34:29 673/11047 249/5415 1/224 674/11047 250/5415 1/42 675/11047 122/781 3/48 2/43 676/11047 251/5415 272/5499 46/2052
L15 15 Rdz 34:29 And all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive, and spoiled even all that [was] in the house.
L16 16 Rdz 34:29  29 And all their wealth <02428>, and all their little ones <02945>, and their wives <0802> took they captive <07617> (08804), and spoiled <0962> (08799) even all that was in the house <01004>.
L01 1 Rdz 34:30   Rdz 34:30  30 A Jakub <03290> powiedział <0559> (08799) do Symeon <08095> i Levi <03878>, nie macie niepokoi <05916> (08804) ja by mi śmierdzieć <0887> (08687) wśród mieszkańców <03427 > (08802) z ziemi <0776>, wśród Kananejczyków <03669> i Peryzzytów <06522>: a ja będąc kilka <04962> w liczbie <04557>, zbiorą się razem <0622> (08738) przeciwko mnie i zabij mnie <05221> (08689); a będzie zniszczony <08045> (08738) Ja i mój dom <01004>.                                                                      
L02 2 Rdz 34:30 Wtedy Jakub rzekł do Symeona i Lewiego: Sprowadziliście na mnie nieszczęście, bo przez was będą mnie mieć w nienawiści mieszkańcy tego kraju, Kananejczycy i Peryzzyci. Jestem przecież małym liczebnie plemieniem i jeżeli oni wystąpią razem przeciwko mnie, poniosę porażkę - zginę ja 
L03 3 Rdz 34:30 וַיֹּ֨אמֶר יַעֲקֹ֜ב אֶל־ שִׁמְע֣וֹן וְאֶל־ לֵוִי֮ עֲכַרְתֶּ֣ם אֹתִי֒ לְהַבְאִישֵׁ֙נִי֙ בְּיֹשֵׁ֣ב הָאָ֔רֶץ בַּֽכְּנַעֲנִ֖י וּבַפְּרִזִּ֑י וַאֲנִי֙ מְתֵ֣י מִסְפָּ֔ר וְנֶאֶסְפ֤וּ עָלַי֙ וְהִכּ֔וּנִי וְנִשְׁמַדְתִּ֖י אֲנִ֥י וּבֵיתִֽי׃
L04 4 Rdz 34:30 וַ/יֹּ֨אמֶר יַעֲקֹ֜ב אֶל־ שִׁמְע֣וֹן וְ/אֶל־ לֵוִי֮ עֲכַרְתֶּ֣ם אֹתִ/י֒ לְ/הַבְאִישֵׁ֙/נִי֙ בְּ/יֹשֵׁ֣ב הָ/אָ֔רֶץ בַּֽ/כְּנַעֲנִ֖י וּ/בַ/פְּרִזִּ֑י וַ/אֲנִי֙ מְתֵ֣י מִסְפָּ֔ר וְ/נֶאֶסְפ֤וּ עָלַ/י֙ וְ/הִכּ֔וּ/נִי וְ/נִשְׁמַדְתִּ֖י אֲנִ֥י וּ/בֵיתִֽ/י׃
L05 5 Rdz 34:30 wai·(Jo)·mer ja·'a·(Ko) el- szim·'on we·'el- le·(Wi) 'a·char·(Tem) 'o·(Ti) le·haw·'i·(Sze)·ni be·jo·(Szew) ha·'(A)·rec, bak·ke·na·'a·(Ni) u·wap·pe·riz·(Zi); wa·'a·(Ni) me·(Te) mis·(Par), we·ne·'es·(Fu) 'a·(Lai) we·hik·(Ku)·ni, we·nisz·mad·(Ti) 'a·(Ni) u·we·(Ti).
L06 6 Rdz 34:30 H0559H0559 H3290H3290 H0413H0413 H8095H8095 H0413H0413 H3878H3878 H5916H5916 H0853H0853 H0887H0887 H3427H3427 H0776H0776 H3669H3669 H6522H6522 H0589H0589 H4962H4962 H4557H4557 H0622H0622 H5921H5921 H5221H5221 H8045H8045 H0589H0589 H1004H1004
L07 7 Rdz 34:30 answer Jacob about Simeon about Levi trouble loathsome abide common Canaanite Perizzite I few abundance assemble above beat destory I court
L08 8 Rdz 34:30 odpowiedź Jakub o Symeon o Levi kłopot odrażający przestrzegać wspólny Kananejczyk Ferezejczyka Ja mało obfitość montować powyżej bić destory Ja sąd
L09 9 Rdz 34:30 said And Jacob to to Simeon and and Levi Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land among the Canaanites and the Perizzites I and I [being] few in number they shall gather themselves together against against me and slay me and I shall be destroyed and I and my house
L10 10 Rdz 34:30 powiedział I Jakuba do do Symeona i i Levi Wy zmartwiony mnie, aby mi śmierdzi wśród mieszkańców z ziemi wśród Kananejczyków i Peryzzytów Ja i ja [jest] kilka w liczbie zbiorą się razem przed przeciwko mnie i zabij mnie a będzie zniszczony i Ja i mój dom
L11 11 Rdz 34:30 vai·Yo·mer ya·'a·Ko el- shim·'on ve·'el- le·Vi 'a·char·Tem 'o·Ti le·hav·'i·She·ni be·yo·Shev ha·'A·retz, bak·ke·na·'a·Ni u·vap·pe·riz·Zi; va·'a·Ni me·Tei mis·Par, ve·ne·'es·Fu 'a·Lai ve·hik·Ku·ni, ve·nish·mad·Ti 'a·Ni u·vei·Ti.
L12 12 Rdz 34:30 waj jo mer ja a qow el - szi mon we el - le wi a char Tem o ti le ha wi sze ni Be jo szew ha a rec BaK Ke na a ni u waP Pe riz zi wa a ni me te mis Par we ne es fu a laj we hiK Ku ni we nisz mad Ti a ni u we ti
L13 13 Rdz 34:30 wayyöº´mer ya`áqöb ´el-šim`ôn wü´el-lëwî `ákarTem ´ötî lühab´îšëºnî Büyöšëb hä´äºrec Ba|KKüna`ánî ûbaPPürizzî wa´ánî mütê misPär wüne´espû `älay wühiKKûºnî wünišmadTî ´ánî ûbêtî
L14 14 Rdz 34:30 398/5298 122/349 281/5500 3/44 282/5500 3/58 1/14 677/11047 1/17 49/1071 186/2502 8/74 3/23 22/874 1/21 1/134 9/202 198/5759 10/500 1/90 23/874 47/2052
L15 15 Rdz 34:30 And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and I [being] few in number, they shall gather themselves together against me, and slay me; and I shall be destroyed, I and my house.
L16 16 Rdz 34:30  30 And Jacob <03290> said <0559> (08799) to Simeon <08095> and Levi <03878>, Ye have troubled <05916> (08804) me to make me to stink <0887> (08687) among the inhabitants <03427> (08802) of the land <0776>, among the Canaanites <03669> and the Perizzites <06522>: and I being few <04962> in number <04557>, they shall gather themselves together <0622> (08738) against me, and slay me <05221> (08689); and I shall be destroyed <08045> (08738), I and my house <01004>.
L01 1 Rdz 34:31   Rdz 34:31  31 A oni odpowiedzieli: <0559> (08799), powinien on zajmować <06213> (08799) z naszej siostry <0269> jak z nierządnicą <02181> (08802)?                                                                                                
L02 2 Rdz 34:31 A oni mu na to: Czyż [mieliśmy pozwolić na to, by] się obchodzono z naszą siostrą jak z nierządnicą?
L03 3 Rdz 34:31 וַיֹּאמְר֑וּ הַכְזוֹנָ֕ה יַעֲשֶׂ֖ה אֶת־ אֲחוֹתֵֽנוּ׃ פ
L04 4 Rdz 34:31 וַ/יֹּאמְר֑וּ הַ/כְ/זוֹנָ֕ה יַעֲשֶׂ֖ה אֶת־ אֲחוֹתֵֽ/נוּ׃ פ
L05 5 Rdz 34:31 wai·jo·me·(Ru); hach·zo·(Na) ja·'a·(Se) et- a·cho·(Te)·nu. (Pe)
L06 6 Rdz 34:31 H0559H0559 H2181H2181 H6213H6213 H0853H0853 H0269H0269
L07 7 Rdz 34:31 answer commit fornication accomplish other
L08 8 Rdz 34:31 odpowiedź uprawiali nierząd zrealizować inny
L09 9 Rdz 34:31 And they said as with an harlot Should he deal with our sister
L10 10 Rdz 34:31 A oni powiedzieli: jak z nierządnicą Powinien zajmować z naszą siostrą
L11 11 Rdz 34:31 vai·yo·me·Ru; hach·zo·Nah ya·'a·Seh et- a·cho·Te·nu. Peh
L12 12 Rdz 34:31 waj jo me ru ha che zo na ja a se et - a Ho te nu P
L13 13 Rdz 34:31 wayyö´mürû haküzônâ ya`áSè ´et-´áHôtëºnû P
L14 14 Rdz 34:31 399/5298 1/92 114/2617 678/11047 21/109
L15 15 Rdz 34:31 And they said, Should he deal with our sister as with an harlot?
L16 16 Rdz 34:31  31 And they said <0559> (08799), Should he deal <06213> (08799) with our sister <0269> as with an harlot <02181> (08802)?
Copyright by Cezary Podolski