Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Rdz41-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Rdz 41:1 Rdz 41 Rdz 41:1  1 I stało się w końcu <07093> z dwóch pełnym <03117> roku <08141>, że faraon <06547> marzył <02492> (08802): a oto stanął <05975> (08802) przez rzeka <02975>.                                                                                              
L02 2 Rdz 41:1 W dwa lata później faraon miał sen. [Śniło mu się, że] stał nad Nilem.
L03 3 Rdz 41:1 וַיְהִ֕י מִקֵּ֖ץ שְׁנָתַ֣יִם יָמִ֑ים וּפַרְעֹ֣ה חֹלֵ֔ם וְהִנֵּ֖ה עֹמֵ֥ד עַל־ הַיְאֹֽר׃
L04 4 Rdz 41:1 וַ/יְהִ֕י מִ/קֵּ֖ץ שְׁנָתַ֣יִם יָמִ֑ים וּ/פַרְעֹ֣ה חֹלֵ֔ם וְ/הִנֵּ֖ה עֹמֵ֥ד עַל־ הַ/יְאֹֽר׃
L05 5 Rdz 41:1 wa·je·(Hi) mik·(Kec) sze·na·(Ta)·jim ja·(Mim); u·far·'(O) cho·(Lem), we·hin·(Ne) 'o·(Med) al- haj·'(Or).
L06 6 Rdz 41:1 H1961H1961 H7093H7093 H8141H8141 H3117H3117 H6547H6547 H2492H2492 H2009H2009 H5975H5975 H5921H5921 H2975H2975
L07 7 Rdz 41:1 become after whole age age Pharaoh dream behold abide  above brook
L08 8 Rdz 41:1 zostać po Cały wiek wiek Faraon marzenie ujrzeć przestrzegać powyżej potok
L09 9 Rdz 41:1 happened And it came to pass at the end years of two full that Pharaoh dreamed and behold and behold he stood by by the river
L10 10 Rdz 41:1 stało I stało się pod koniec roku dwa pełne że faraon śniło i oto a oto stał przez nad rzeką
L11 11 Rdz 41:1 vay·Hi mik·Ketz she·na·Ta·yim ya·Mim; u·far·'Oh cho·Lem, ve·hin·Neh 'o·Med al- hay·'Or.
L12 12 Rdz 41:1 wa je hi miq qec sze na ta jim ja mim u fa ro Ho lem we hin ne o med al - ha je or  
L13 13 Rdz 41:1 wayühî miqqëc šünätaºyim yämîm ûpar`ò Hölëm wühinnË `ömëd `al-hayü´ör  
L14 14 Rdz 41:1 268/3546 5/67 129/873 127/2302 21/268 10/30 92/840 9/523 232/5759 1/65
L15 15 Rdz 41:1 And it came to pass at the end of two full years, that Pharaoh dreamed: and, behold, he stood by the river.
L16 16 Rdz 41:1  1 And it came to pass at the end <07093> of two full <03117> years <08141>, that Pharaoh <06547> dreamed <02492> (08802): and, behold, he stood <05975> (08802) by the river <02975>.
L01 1 Rdz 41:2   Rdz 41:2  2 I oto pojawił się <05927> (08802) z rzeki <02975> siedmiu <07651> oraz <03303> ulubionym <04758> Krowy <06510> i fatfleshed <01277> <01320>, a one karmione < 07462> (08799) na łące <0260>.                                                                                            
L02 2 Rdz 41:2 I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia.
L03 3 Rdz 41:2 וְהִנֵּ֣ה מִן־ הַיְאֹ֗ר עֹלֹת֙ שֶׁ֣בַע פָּר֔וֹת יְפ֥וֹת מַרְאֶ֖ה וּבְרִיאֹ֣ת בָּשָׂ֑ר וַתִּרְעֶ֖ינָה בָּאָֽחוּ׃
L04 4 Rdz 41:2 וְ/הִנֵּ֣ה מִן־ הַ/יְאֹ֗ר עֹלֹת֙ שֶׁ֣בַע פָּר֔וֹת יְפ֥וֹת מַרְאֶ֖ה וּ/בְרִיאֹ֣ת בָּשָׂ֑ר וַ/תִּרְעֶ֖ינָה בָּ/אָֽחוּ׃
L05 5 Rdz 41:2 we·hin·(Ne) min- haj·'(Or), 'o·(Lot) (Sze)·wa' pa·(Rot), je·(Fot) mar·'(E) u·we·ri·'(Ot) ba·(Sar); wat·tir·'(E)·na ba·'(A)·chu.
L06 6 Rdz 41:2 H2009H2009 H4480H4480 H2975H2975 H5927H5927 H7651H7651 H6510H6510 H3303H3303 H4758H4758 H1277H1277 H1320H1320 H7462H7462 H0260H0260
L07 7 Rdz 41:2 behold above brook arise  seven cow beautiful apparently fat  body break meadow
L08 8 Rdz 41:2 ujrzeć powyżej potok powstać siedem krowa piękny widocznie tłuszcz ciało złamać łąka
L09 9 Rdz 41:2 and lo from out of the river And behold there came up seven kine well favoured and fat and they and they fed in a meadow
L10 10 Rdz 41:2 i lo z z rzeki A oto przyszedł do góry siedem bydło dobrze uprzywilejowania i tłuszcz i i karmione na łące
L11 11 Rdz 41:2 ve·hin·Neh min- hay·'Or, 'o·Lot She·va' pa·Rot, ye·Fot mar·'Eh u·ve·ri·'Ot ba·Sar; vat·tir·'Ei·nah ba·'A·chu.
L12 12 Rdz 41:2 we hin ne min - ha je or o lot sze wa Pa rot je fot ma re u we ri ot Ba sar waT Ti re na Ba a Hu  
L13 13 Rdz 41:2 wühinnË min-hayü´ör `ölöt šeºba` Pärôt yüpôt mar´è ûbürî´öt BäSär waTTir`ʺnâ Bä´äºHû  
L14 14 Rdz 41:2 93/840 69/1215 2/65 24/883 31/393 2/26 7/43 7/104 1/14 29/270 11/164 1/3
L15 15 Rdz 41:2 And, behold, there came up out of the river seven well favoured kine and fatfleshed; and they fed in a meadow.
L16 16 Rdz 41:2  2 And, behold, there came up <05927> (08802) out of the river <02975> seven <07651> well <03303> favoured <04758> kine <06510> and fatfleshed <01277> <01320>; and they fed <07462> (08799) in a meadow <0260>.
L01 1 Rdz 41:3   Rdz 41:3  3 A oto siedem <07651> inne <0312> Krowy <06510> wpadł <05927> (08802) po nich <0310> z rzeki <02975>, chory <07451> sprzyjał <04758> i leanfleshed <01851 > <01320>, i stanął <05975> (08799) przez <0681> inne bydło <06510> na krawędzi <08193> rzeki <02975>.                                                                                      
L02 2 Rdz 41:3 Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu.
L03 3 Rdz 41:3 וְהִנֵּ֞ה שֶׁ֧בַע פָּר֣וֹת אֲחֵר֗וֹת עֹל֤וֹת אַחֲרֵיהֶן֙ מִן־ הַיְאֹ֔ר רָע֥וֹת מַרְאֶ֖ה וְדַקּ֣וֹת בָּשָׂ֑ר וַֽתַּעֲמֹ֛דְנָה אֵ֥צֶל הַפָּר֖וֹת עַל־ שְׂפַ֥ת הַיְאֹֽר׃
L04 4 Rdz 41:3 וְ/הִנֵּ֞ה שֶׁ֧בַע פָּר֣וֹת אֲחֵר֗וֹת עֹל֤וֹת אַחֲרֵי/הֶן֙ מִן־ הַ/יְאֹ֔ר רָע֥וֹת מַרְאֶ֖ה וְ/דַקּ֣וֹת בָּשָׂ֑ר וַֽ/תַּעֲמֹ֛דְנָה אֵ֥צֶל הַ/פָּר֖וֹת עַל־ שְׂפַ֥ת הַ/יְאֹֽר׃
L05 5 Rdz 41:3 we·hin·(Ne) (Sze)·wa' pa·(Rot) a·che·(Rot), (Lot) 'a·cha·re·(Hen) min- haj·'(Or), ra·'ot mar·'(E) we·dak·(Kot) ba·(Sar); wat·ta·'a·(Mo)·de·na '(E)·cel hap·pa·(Rot) al- se·(Fat) haj·'(Or).
L06 6 Rdz 41:3 H2009H2009 H7651H7651 H6510H6510 H0312H0312 H5927H5927 H0310H0310 H4480H4480 H2975H2975 H7451H7451 H4758H4758 H1851H1851 H1320H1320 H5975H5975 H0681H0681 H6510H6510 H5921H5921 H8193H8193 H2975H2975
L07 7 Rdz 41:3 behold seven cow other man arise  after that above brook adversity apparently dwarf body abide  at cow above band brook
L08 8 Rdz 41:3 ujrzeć siedem krowa Drugi mężczyzna powstać po tym powyżej potok przeciwność losu widocznie karzeł ciało przestrzegać w krowa powyżej pasmo potok
L09 9 Rdz 41:3 behold And behold seven kine other came up after them from out of the river ill favoured dwarf and they and stood by the [other] kine on upon the brink of the river
L10 10 Rdz 41:3 ujrzeć A oto siedem bydło inny wpadł po nich z z rzeki źle uprzywilejowania karzeł i i stanął przez [inne] Kine na na krawędzi rzeki
L11 11 Rdz 41:3 ve·hin·Neh She·va' pa·Rot a·che·Rot, o·Lot 'a·cha·rei·Hen min- hay·'Or, ra·'ot mar·'Eh ve·dak·Kot ba·Sar; vat·ta·'a·Mo·de·nah 'E·tzel hap·pa·Rot al- se·Fat hay·'Or.
L12 12 Rdz 41:3 we hin ne sze wa Pa rot a He rot o lot a Ha re hen min - ha je or ra ot ma re we daq qot Ba sar waT Ta a mod na e cel haP Pa rot al - se fat ha je or
L13 13 Rdz 41:3 wühinnË šeºba` Pärôt ´áHërôt `ölôt ´aHárêhen min-hayü´ör rä`ôt mar´è wüdaqqôt BäSär wa|TTa`ámöºdnâ ´ëºcel haPPärôt `al-Süpat hayü´ör
L14 14 Rdz 41:3 94/840 32/393 3/26 12/166 25/883 71/712 70/1215 3/65 23/665 8/104 1/15 30/270 10/523 5/61 4/26 233/5759 7/173 4/65
L15 15 Rdz 41:3 And, behold, seven other kine came up after them out of the river, ill favoured and leanfleshed; and stood by the [other] kine upon the brink of the river.
L16 16 Rdz 41:3  3 And, behold, seven <07651> other <0312> kine <06510> came up <05927> (08802) after them <0310> out of the river <02975>, ill <07451> favoured <04758> and leanfleshed <01851> <01320>; and stood <05975> (08799) by <0681> the other kine <06510> upon the brink <08193> of the river <02975>.
L01 1 Rdz 41:4   Rdz 41:4  4 i chorych <07451> sprzyjał <04758> i leanfleshed <01851> <01320> Krowy <06510> jedli nawet <0398> (08799) siedem <07651> oraz <03303> sprzyjał <04758> i tłuszcz <01277> Krowy <06510>. Więc faraon <06547> <03364 obudził> (08799).                                                                                        
L02 2 Rdz 41:4 Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych. Faraon przebudził się.
L03 3 Rdz 41:4 וַתֹּאכַ֣לְנָה הַפָּר֗וֹת רָע֤וֹת הַמַּרְאֶה֙ וְדַקֹּ֣ת הַבָּשָׂ֔ר אֵ֚ת שֶׁ֣בַע הַפָּר֔וֹת יְפֹ֥ת הַמַּרְאֶ֖ה וְהַבְּרִיאֹ֑ת וַיִּיקַ֖ץ פַּרְעֹֽה׃
L04 4 Rdz 41:4 וַ/תֹּאכַ֣לְנָה הַ/פָּר֗וֹת רָע֤וֹת הַ/מַּרְאֶה֙ וְ/דַקֹּ֣ת הַ/בָּשָׂ֔ר אֵ֚ת שֶׁ֣בַע הַ/פָּר֔וֹת יְפֹ֥ת הַ/מַּרְאֶ֖ה וְ/הַ/בְּרִיאֹ֑ת וַ/יִּיקַ֖ץ פַּרְעֹֽה׃
L05 5 Rdz 41:4 wat·to·(Chal)·na hap·pa·(Rot), ra·'ot ham·mar·'(E) we·dak·(Kot) hab·ba·(Sar), 'et (Sze)·wa' hap·pa·(Rot), je·(Fot) ham·mar·'(E) we·hab·be·ri·'(Ot); wai·ji·(Kac) par·'(O).
L06 6 Rdz 41:4 H0398H0398 H6510H6510 H7451H7451 H4758H4758 H1851H1851 H1320H1320 H0853H0853 H7651H7651 H6510H6510 H3303H3303 H4758H4758 H1277H1277 H3364H3364 H6547H6547
L07 7 Rdz 41:4 burn up cow adversity apparently dwarf body seven cow beautiful apparently fat  awake Pharaoh
L08 8 Rdz 41:4 spalić krowa przeciwność losu widocznie karzeł ciało siedem krowa piękny widocznie tłuszcz przebudzony Faraon
L09 9 Rdz 41:4 did eat up kine And the ill favoured dwarf body the seven kine well favoured and fat awoke So Pharaoh
L10 10 Rdz 41:4 jedli w górę bydło I źle uprzywilejowania karzeł ciało siedem bydło dobrze uprzywilejowania i tłuszcz obudził Więc faraon
L11 11 Rdz 41:4 vat·to·Chal·nah hap·pa·Rot, ra·'ot ham·mar·'Eh ve·dak·Kot hab·ba·Sar, 'et She·va' hap·pa·Rot, ye·Fot ham·mar·'Eh ve·hab·be·ri·'Ot; vai·yi·Katz par·'Oh.
L12 12 Rdz 41:4 waT To chal na haP Pa rot ra ot ham ma re we daq qot haB Ba sar et sze wa haP Pa rot je fot ham ma re we haB Be ri ot waj ji qac Pa ro
L13 13 Rdz 41:4 waTTö´kaºlnâ haPPärôt rä`ôt hammar´è wüdaqqöt haBBäSär ´ët šeºba` haPPärôt yüpöt hammar´è wühaBBürî´öt wayyîqac Par`ò
L14 14 Rdz 41:4 55/806 5/26 24/665 9/104 2/15 31/270 787/11047 33/393 6/26 8/43 10/104 2/14 3/10 22/268
L15 15 Rdz 41:4 And the ill favoured and leanfleshed kine did eat up the seven well favoured and fat kine. So Pharaoh awoke.
L16 16 Rdz 41:4  4 And the ill <07451> favoured <04758> and leanfleshed <01851> <01320> kine <06510> did eat up <0398> (08799) the seven <07651> well <03303> favoured <04758> and fat <01277> kine <06510>. So Pharaoh <06547> awoke <03364> (08799).
L01 1 Rdz 41:5   Rdz 41:5  5 i spał <03462> (08799) i marzył <02492> (08799) po raz drugi <08145>: a oto siedem <07651> kłosy <07641> wpadł <05927> (08802) na jednym < 0259> łodyga <07070>, ranga <01277> i dobry <02896>.                                                                                          
L02 2 Rdz 41:5 A kiedy znów zasnął, miał drugi sen. Przyśniło mu się siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych.
L03 3 Rdz 41:5 וַיִּישָׁ֕ן וַֽיַּחֲלֹ֖ם שֵׁנִ֑ית וְהִנֵּ֣ה ׀ שֶׁ֣בַע שִׁבֳּלִ֗ים עֹל֛וֹת בְּקָנֶ֥ה אֶחָ֖ד בְּרִיא֥וֹת וְטֹבֽוֹת׃
L04 4 Rdz 41:5 וַ/יִּישָׁ֕ן וַֽ/יַּחֲלֹ֖ם שֵׁנִ֑ית וְ/הִנֵּ֣ה ׀ שֶׁ֣בַע שִׁבֳּלִ֗ים עֹל֛וֹת בְּ/קָנֶ֥ה אֶחָ֖ד בְּרִיא֥וֹת וְ/טֹבֽוֹת׃
L05 5 Rdz 41:5 wai·ji·(Szan) wai·ja·cha·(Lom) sze·(Nit); we·hin·(Ne) (Sze)·wa' szib·bo·(Lim), (Lot) be·ka·(Ne) 'e·(Chad) be·ri·'ot we·to·(Wot).
L06 6 Rdz 41:5 H3462H3462 H2492H2492 H8145H8145 H2009H2009 H7651H7651 H7641H7641 H5927H5927 H7070H7070 H0259H0259 H1277H1277 H2896H2896
L07 7 Rdz 41:5 grow old dream again behold seven branch arise  balance a fat  beautiful
L08 8 Rdz 41:5 zestarzeć marzenie ponownie ujrzeć siedem oddział powstać równoważyć tłuszcz piękny
L09 9 Rdz 41:5 And he slept and dreamed the second time and behold and behold seven ears of corn came up stalk upon one rank and good
L10 10 Rdz 41:5 I spał i marzył po raz drugi i oto A oto siedem kłosy wpadł łodyga na jednego rankingu i dobrze
L11 11 Rdz 41:5 vai·yi·Shan vai·ya·cha·Lom she·Nit; ve·hin·Neh She·va' shib·bo·Lim, o·Lot be·ka·Neh 'e·Chad be·ri·'ot ve·to·Vot.
L12 12 Rdz 41:5 waj ji szan waj ja Ha lom sze nit we hin ne sze wa sziB Bó lim o lot Be qa ne e Had Be ri ot we to wot
L13 13 Rdz 41:5 wayyîšän wa|yyaHálöm šënît wühinnË šeºba` šiBBólîm `ölôt Büqänè ´eHäd Bürî´ôt wü†öbôt
L14 14 Rdz 41:5 2/24 11/30 11/157 95/840 34/393 1/19 26/883 1/62 32/961 3/14 33/561
L15 15 Rdz 41:5 And he slept and dreamed the second time: and, behold, seven ears of corn came up upon one stalk, rank and good.
L16 16 Rdz 41:5  5 And he slept <03462> (08799) and dreamed <02492> (08799) the second time <08145>: and, behold, seven <07651> ears of corn <07641> came up <05927> (08802) upon one <0259> stalk <07070>, rank <01277> and good <02896>.
L01 1 Rdz 41:6   Rdz 41:6  6 A oto siedem <07651> cienki <01851> uszy <07641> i strzelił <07710> (08803) z wiatrem wschodnim <06921> <06779 powstały> (08802) po nich <0310>.                                                                                              
L02 2 Rdz 41:6 A oto po nich wyrosło siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim.
L03 3 Rdz 41:6 וְהִנֵּה֙ שֶׁ֣בַע שִׁבֳּלִ֔ים דַּקּ֖וֹת וּשְׁדוּפֹ֣ת קָדִ֑ים צֹמְח֖וֹת אַחֲרֵיהֶֽן׃
L04 4 Rdz 41:6 וְ/הִנֵּה֙ שֶׁ֣בַע שִׁבֳּלִ֔ים דַּקּ֖וֹת וּ/שְׁדוּפֹ֣ת קָדִ֑ים צֹמְח֖וֹת אַחֲרֵי/הֶֽן׃
L05 5 Rdz 41:6 we·hin·(Ne) (Sze)·wa' szib·bo·(Lim), dak·(Kot) u·sze·du·(Fot) ka·(Dim); co·me·(Chot) 'a·cha·re·(Hen).
L06 6 Rdz 41:6 H2009H2009 H7651H7651 H7641H7641 H1851H1851 H7710H7710 H6921H6921 H6779H6779 H0310H0310
L07 7 Rdz 41:6 behold seven branch dwarf blast east-ward bear after that
L08 8 Rdz 41:6 ujrzeć siedem oddział karzeł podmuch wschód-ward ponosić po tym
L09 9 Rdz 41:6 behold And behold seven ears thin and blasted with the east wind sprung up after them
L10 10 Rdz 41:6 ujrzeć A oto siedem uszy cienki i strzelił z wiatrem wschodnim powstały po nich
L11 11 Rdz 41:6 ve·hin·Neh She·va' shib·bo·Lim, dak·Kot u·she·du·Fot ka·Dim; tzo·me·Chot 'a·cha·rei·Hen.
L12 12 Rdz 41:6 we hin ne sze wa sziB Bó lim Daq qot u sze du fot qa dim com Hot a Ha re hen
L13 13 Rdz 41:6 wühinnË šeºba` šiBBólîm Daqqôt ûšüdûpöt qädîm cömHôt ´aHárêhen
L14 14 Rdz 41:6 96/840 35/393 2/19 3/15 1/3 1/69 4/33 72/712
L15 15 Rdz 41:6 And, behold, seven thin ears and blasted with the east wind sprung up after them.
L16 16 Rdz 41:6  6 And, behold, seven <07651> thin <01851> ears <07641> and blasted <07710> (08803) with the east wind <06921> sprung up <06779> (08802) after them <0310>.
L01 1 Rdz 41:7   Rdz 41:7  7 I siedem cienkich <01851> uszy <07641> pożarł <01104> (08799) siedem <07651> ranga <01277> i pełne <04392> uszy <07641>. Faraon <06547> <03364 obudził> (08799), a oto był to sen <02472>.                                                                                            
L02 2 Rdz 41:7 I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów zdrowych i pełnych. Potem faraon przebudził się. Był to tylko sen.
L03 3 Rdz 41:7 וַתִּבְלַ֙עְנָה֙ הַשִּׁבֳּלִ֣ים הַדַּקּ֔וֹת אֵ֚ת שֶׁ֣בַע הַֽשִּׁבֳּלִ֔ים הַבְּרִיא֖וֹת וְהַמְּלֵא֑וֹת וַיִּיקַ֥ץ פַּרְעֹ֖ה וְהִנֵּ֥ה חֲלֽוֹם׃
L04 4 Rdz 41:7 וַ/תִּבְלַ֙עְנָה֙ הַ/שִּׁבֳּלִ֣ים הַ/דַּקּ֔וֹת אֵ֚ת שֶׁ֣בַע הַֽ/שִּׁבֳּלִ֔ים הַ/בְּרִיא֖וֹת וְ/הַ/מְּלֵא֑וֹת וַ/יִּיקַ֥ץ פַּרְעֹ֖ה וְ/הִנֵּ֥ה חֲלֽוֹם׃
L05 5 Rdz 41:7 wat·tiw·(La)'·na hasz·szib·bo·(Lim) had·dak·(Kot), 'et (Sze)·wa' hasz·szib·bo·(Lim), hab·be·ri·'ot we·ham·me·le·'ot; wai·ji·(Kac) par·'(O) we·hin·(Ne) cha·(Lom).
L06 6 Rdz 41:7 H1104H1104 H7641H7641 H1851H1851 H0853H0853 H7651H7651 H7641H7641 H1277H1277 H4392H4392 H3364H3364 H6547H6547 H2009H2009 H2472H2472
L07 7 Rdz 41:7 cover branch dwarf seven branch fat  fullness awake Pharaoh behold dream
L08 8 Rdz 41:7 pokryć oddział karzeł siedem oddział tłuszcz pełnia przebudzony Faraon ujrzeć marzenie
L09 9 Rdz 41:7 devoured ears And the seven thin the seven ears rank and full awoke And Pharaoh and behold and behold [it was] a dream
L10 10 Rdz 41:7 pożarty uszy I siedem cienkich siedem uszy rankingu i pełne obudził Faraon i oto a oto [była] marzenie
L11 11 Rdz 41:7 vat·tiv·La'·nah hash·shib·bo·Lim had·dak·Kot, 'et She·va' hash·shib·bo·Lim, hab·be·ri·'ot ve·ham·me·le·'ot; vai·yi·Katz par·'Oh ve·hin·Neh cha·Lom.
L12 12 Rdz 41:7 waT Tiw la na hasz sziB Bó lim haD Daq qot et sze wa hasz sziB Bó lim haB Be ri ot we ham me le ot waj ji qac Pa ro we hin ne Ha lom
L13 13 Rdz 41:7 waTTiblaº`nâ haššiBBólîm haDDaqqôt ´ët šeºba` ha|ššiBBólîm haBBürî´ôt wühammülë´ôt wayyîqac Par`ò wühinnË Hálôm
L14 14 Rdz 41:7 1/48 3/19 4/15 788/11047 36/393 4/19 4/14 2/55 4/10 23/268 97/840 20/64
L15 15 Rdz 41:7 And the seven thin ears devoured the seven rank and full ears. And Pharaoh awoke, and, behold, [it was] a dream.
L16 16 Rdz 41:7  7 And the seven thin <01851> ears <07641> devoured <01104> (08799) the seven <07651> rank <01277> and full <04392> ears <07641>. And Pharaoh <06547> awoke <03364> (08799), and, behold, it was a dream <02472>.
L01 1 Rdz 41:8   Rdz 41:8  8 I stało się rano <01242>, że jego duch <07307> <06470 zmieszała> (08735) i wysłał <07971> (08.799) i nazywany <07121> (08799) dla wszystkich magików <02748 > Egipt <04714>, a wszyscy mędrcy <02450> części: Faraon <06547> powiedział <05608> (08762) im jego marzenie <02472>, ale nie było żadnego, który mógłby zinterpretować <06622> (08802) im faraona <06547>.                                                                            
L02 2 Rdz 41:8 Rano faraon, zaniepokojony, rozkazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich oraz wszystkich mędrców i opowiedział im, co mu się śniło. Nie było jednak nikogo, kto by umiał wytłumaczyć faraonowi te sny.
L03 3 Rdz 41:8 וַיְהִ֤י בַבֹּ֙קֶר֙ וַתִּפָּ֣עֶם רוּח֔וֹ וַיִּשְׁלַ֗ח וַיִּקְרָ֛א אֶת־ כָּל־ חַרְטֻמֵּ֥י מִצְרַ֖יִם וְאֶת־ כָּל־ חֲכָמֶ֑יהָ וַיְסַפֵּ֨ר פַּרְעֹ֤ה לָהֶם֙ אֶת־ חֲלֹמ֔וֹ וְאֵין־ פּוֹתֵ֥ר אוֹתָ֖ם לְפַרְעֹֽה׃
L04 4 Rdz 41:8 וַ/יְהִ֤י בַ/בֹּ֙קֶר֙ וַ/תִּפָּ֣עֶם רוּח֔/וֹ וַ/יִּשְׁלַ֗ח וַ/יִּקְרָ֛א אֶת־ כָּל־ חַרְטֻמֵּ֥י מִצְרַ֖יִם וְ/אֶת־ כָּל־ חֲכָמֶ֑י/הָ וַ/יְסַפֵּ֨ר פַּרְעֹ֤ה לָ/הֶם֙ אֶת־ חֲלֹמ֔/וֹ וְ/אֵין־ פּוֹתֵ֥ר אוֹתָ֖/ם לְ/פַרְעֹֽה׃
L05 5 Rdz 41:8 wa·je·(Hi) wab·(Bo)·ker wat·tip·(Pa)·'em ru·(Cho), wai·jisz·(Lach), wai·jik·(Ra) et- kol- char·tum·(Me) mic·(Ra)·jim we·'(Et) kol- cha·cha·(Me)·ha; waj·sap·(Per) par·'(O) la·(Hem) et- cha·lo·(Mo), we·'en- po·(Ter) (Tam) le·far·'(O).
L06 6 Rdz 41:8 H1961H1961 H1242H1242 H6470H6470 H7307H7307 H7971H7971 H7121H7121 H0853H0853 H3605H3605 H2748H2748 H4714H4714 H0853H0853 H3605H3605 H2450H2450 H5608H5608 H6547H6547 H0000 H0853H0853 H2472H2472 H0369H0369 H6622H6622 H0853H0853 H6547H6547
L07 7 Rdz 41:8 become day move air forsake bewray  all manner magician Egypt all manner cunning  commune Pharaoh dream else interpret-ation Pharaoh
L08 8 Rdz 41:8 zostać dzień przenieść powietrze zapierać się bewray wszelkiego rodzaju magik Egipt wszelkiego rodzaju przebiegłość gmina Faraon marzenie więcej zinterpretować-OBROTU Faraon
L09 9 Rdz 41:8 become And it came to pass in the morning was troubled that his spirit and he sent and called for all for all the magicians of Egypt and all and all the wise men told thereof and Pharaoh them his dream there but [there was] none that could interpret them unto Pharaoh
L10 10 Rdz 41:8 zostać I stało się rano zmieszała że jego duch i wysłał i wezwał dla wszystkich dla wszystkich wróżbitów z Egiptu i wszystko i wszyscy mędrcy powiedział Faraon i jego im jego marzenie tam ale [było] żaden, który mógłby zinterpretować je do faraona
L11 11 Rdz 41:8 vay·Hi vab·Bo·ker vat·tip·Pa·'em ru·Cho, vai·yish·Lach, vai·yik·Ra et- kol- char·tum·Mei mitz·Ra·yim ve·'Et kol- cha·cha·Mei·ha; vay·sap·Per par·'Oh la·Hem et- cha·lo·Mo, ve·'ein- po·Ter o·Tam le·far·'Oh.
L12 12 Rdz 41:8 wa je hi waB Bo qer waT TiP Pa em ru Ho waj jisz laH waj jiq ra et - Kol - Har tum me mic ra jim we et - Kol - Ha cha me ha wa je saP Per Pa ro la hem et - Ha lo mo we en - Po ter o tam le fa ro
L13 13 Rdz 41:8 wayühî baBBöºqer waTTiPPäº`em rûHô wayyišlaH wayyiqrä´ ´et-Kol-Har†ummê micraºyim wü´et-Kol-Hákämʺhä wayüsaPPër Par`ò lähem ´et-Hálömô wü´ên-Pôtër ´ôtäm lüpar`ò
L14 14 Rdz 41:8 269/3546 17/214 1/5 9/377 48/847 99/731 789/11047 273/5415 1/11 19/614 790/11047 274/5415 1/137 11/161 24/268 423/6522 791/11047 21/64 21/786 4/9 792/11047 25/268
L15 15 Rdz 41:8 And it came to pass in the morning that his spirit was troubled; and he sent and called for all the magicians of Egypt, and all the wise men thereof: and Pharaoh told them his dream; but [there was] none that could interpret them unto Pharaoh.
L16 16 Rdz 41:8  8 And it came to pass in the morning <01242> that his spirit <07307> was troubled <06470> (08735); and he sent <07971> (08799) and called <07121> (08799) for all the magicians <02748> of Egypt <04714>, and all the wise men <02450> thereof: and Pharaoh <06547> told <05608> (08762) them his dream <02472>; but there was none that could interpret <06622> (08802) them unto Pharaoh <06547>.
L01 1 Rdz 41:9   Rdz 41:9  9 Wtedy rzekł <01696> (08762) szef <08269> lokaj <08248> (08688) do faraona <06547>, mówiąc: <0559> (08800) Pamiętam <02142> (08688) moje błędy <02399> to dni <03117>:                                                                                            
L02 2 Rdz 41:9 Wtedy przełożony podczaszych rzekł do faraona: Dzisiaj wyznam moje grzechy.
L03 3 Rdz 41:9 וַיְדַבֵּר֙ שַׂ֣ר הַמַּשְׁקִ֔ים אֶת־ פַּרְעֹ֖ה לֵאמֹ֑ר אֶת־ חֲטָאַ֕י אֲנִ֖י מַזְכִּ֥יר הַיּֽוֹם׃
L04 4 Rdz 41:9 וַ/יְדַבֵּר֙ שַׂ֣ר הַ/מַּשְׁקִ֔ים אֶת־ פַּרְעֹ֖ה לֵ/אמֹ֑ר אֶת־ חֲטָאַ֕/י אֲנִ֖י מַזְכִּ֥יר הַ/יּֽוֹם׃
L05 5 Rdz 41:9 waj·dab·(Ber) sar ham·masz·(Kim), et- par·'(O) le·(Mor); et- cha·ta·'(Ai) 'a·(Ni) maz·(Kir) hai·(Jom).
L06 6 Rdz 41:9 H1696H1696 H8269H8269 H4945H4945 H0854H0854 H6547H6547 H0559H0559 H0853H0853 H2399H2399 H0589H0589 H2142H2142 H3117H3117
L07 7 Rdz 41:9 answer captain  butler against Pharaoh answer fault I burn  age
L08 8 Rdz 41:9 odpowiedź kapitan lokaj przed Faraon odpowiedź wina Ja palić wiek
L09 9 Rdz 41:9 Then spake the chief cupbearer for unto Pharaoh saying my faults I I do remember this day
L10 10 Rdz 41:9 Następnie mówił szef podczaszy dla do faraona powiedzenie moje błędy Ja Pamiętam ten dzień
L11 11 Rdz 41:9 vay·dab·Ber sar ham·mash·Kim, et- par·'Oh le·Mor; et- cha·ta·'Ai 'a·Ni maz·Kir hai·Yom.
L12 12 Rdz 41:9 wa je daB Ber sar ham masz qim et - Pa ro le mor et - Ha ta aj a ni maz Kir haj jom
L13 13 Rdz 41:9 wayüdaBBër Sar hammašqîm ´et-Par`ò lë´mör ´et-Há†ä´ay ´ánî mazKîr hayyôm
L14 14 Rdz 41:9 52/1142 21/421 11/19 94/808 26/268 461/5298 793/11047 1/33 29/874 9/229 128/2302
L15 15 Rdz 41:9 Then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my faults this day:
L16 16 Rdz 41:9  9 Then spake <01696> (08762) the chief <08269> butler <08248> (08688) unto Pharaoh <06547>, saying <0559> (08800), I do remember <02142> (08688) my faults <02399> this day <03117>:
L01 1 Rdz 41:10   Rdz 41:10  10 Faraon <06547> rozgniewał <07107> (08804) ze swymi sługami <05650> i umieścić <05414> (08799) ja w oddziale <04929> w kapitana <08269> warty tych <02876> dom <01004> zarówno ja i szef <08269> piekarz <0644> (08802):                                                                                        
L02 2 Rdz 41:10 Faraon, rozgniewawszy się na swego sługę oddał mnie, a ze mną i przełożonego piekarzy pod straż do domu przełożonego dworzan.
L03 3 Rdz 41:10 פַּרְעֹ֖ה קָצַ֣ף עַל־ עֲבָדָ֑יו וַיִּתֵּ֨ן אֹתִ֜י בְּמִשְׁמַ֗ר בֵּ֚ית שַׂ֣ר הַטַּבָּחִ֔ים אֹתִ֕י וְאֵ֖ת שַׂ֥ר הָאֹפִֽים׃
L04 4 Rdz 41:10 פַּרְעֹ֖ה קָצַ֣ף עַל־ עֲבָדָ֑י/ו וַ/יִּתֵּ֨ן אֹתִ֜/י בְּ/מִשְׁמַ֗ר בֵּ֚ית שַׂ֣ר הַ/טַּבָּחִ֔ים אֹתִ֕/י וְ/אֵ֖ת שַׂ֥ר הָ/אֹפִֽים׃
L05 5 Rdz 41:10 par·'(O) ka·(Caf) al- 'a·wa·(Daw); wai·jit·(Ten) 'o·(Ti) be·misz·(Mar), bet sar hat·tab·ba·(Chim), 'o·(Ti) we·'(Et) sar ha·'o·(Fim).
L06 6 Rdz 41:10 H6547H6547 H7107H7107 H5921H5921 H5650H5650 H5414H5414 H0853H0853 H4929H4929 H1004H1004 H8269H8269 H2876H2876 H0853H0853 H0853H0853 H8269H8269 H0644H0644
L07 7 Rdz 41:10 Pharaoh anger above bondage add diligence court captain  cook captain  bake-r
L08 8 Rdz 41:10 Faraon złość powyżej niewola dodać pracowitość sąd kapitan gotować kapitan piec-r
L09 9 Rdz 41:10 Pharaoh was wroth with with his servants and put me in ward house in the captain of the guard's [both] me and the chief baker
L10 10 Rdz 41:10 Faraon rozgniewał z się ze swymi sługami i umieścić mnie w oddziale dom w kapitana warty tych [Zarówno] ja i szef piekarz
L11 11 Rdz 41:10 par·'Oh ka·Tzaf al- 'a·va·Dav; vai·yit·Ten 'o·Ti be·mish·Mar, beit sar hat·tab·ba·Chim, 'o·Ti ve·'Et sar ha·'o·Fim.
L12 12 Rdz 41:10 Pa ro qa caf al - a wa daw waj jiT Ten o ti Be misz mar Bet sar hat taB Ba Him o ti we et sar ha o fim
L13 13 Rdz 41:10 Par`ò qäcap `al-`ábädäyw wayyiTTën ´ötî Bümišmar Bêt Sar ha††aBBäHîm ´ötî wü´ët Sar hä´öpîm
L14 14 Rdz 41:10 27/268 2/34 234/5759 49/797 115/2007 794/11047 4/22 75/2052 22/421 5/32 795/11047 796/11047 23/421 9/25
L15 15 Rdz 41:10 Pharaoh was wroth with his servants, and put me in ward in the captain of the guard's house, [both] me and the chief baker:
L16 16 Rdz 41:10  10 Pharaoh <06547> was wroth <07107> (08804) with his servants <05650>, and put <05414> (08799) me in ward <04929> in the captain <08269> of the guard's <02876> house <01004>, both me and the chief <08269> baker <0644> (08802):
L01 1 Rdz 41:11   Rdz 41:11  11 I marzyliśmy <02492> (08799) marzeń <02472> w jednym <0259> noc <03915>, ja i on; marzyliśmy <02492> (08804) każdy człowiek <0376> zgodnie z interpretacją <06623> z jego marzenie <02472>.                                                                                            
L02 2 Rdz 41:11 I wtedy mieliśmy obaj jednej nocy sen, on inny a ja inny.
L03 3 Rdz 41:11 וַנַּֽחַלְמָ֥ה חֲל֛וֹם בְּלַ֥יְלָה אֶחָ֖ד אֲנִ֣י וָה֑וּא אִ֛ישׁ כְּפִתְר֥וֹן חֲלֹמ֖וֹ חָלָֽמְנוּ׃
L04 4 Rdz 41:11 וַ/נַּֽחַלְמָ֥/ה חֲל֛וֹם בְּ/לַ֥יְלָה אֶחָ֖ד אֲנִ֣י וָ/ה֑וּא אִ֛ישׁ כְּ/פִתְר֥וֹן חֲלֹמ֖/וֹ חָלָֽמְנוּ׃
L05 5 Rdz 41:11 wan·na·chal·(Ma) cha·(Lom) be·(Laj)·la 'e·(Chad) 'a·(Ni) wa·(Hu); 'isz ke·fit·(Ron) cha·lo·(Mo) cha·(La)·me·nu.
L06 6 Rdz 41:11 H2492H2492 H2472H2472 H3915H3915 H0259H0259 H0589H0589 H1931H1931 H0376H0376 H6623H6623 H2472H2472 H2492H2492
L07 7 Rdz 41:11 dream dream night  a I he great interpretation dream dream
L08 8 Rdz 41:11 marzenie marzenie noc Ja on wielki interpretacja marzenie marzenie
L09 9 Rdz 41:11 And we dreamed a dream night in one I and I each man according to the interpretation of his dream I and he we dreamed
L10 10 Rdz 41:11 I marzyliśmy marzenie noc w jednym Ja i ja każdy człowiek zgodnie z interpretacją Jego marzenie Ja i on marzyliśmy
L11 11 Rdz 41:11 van·na·chal·Mah cha·Lom be·Lay·lah 'e·Chad 'a·Ni va·Hu; 'ish ke·fit·Ron cha·lo·Mo cha·La·me·nu.
L12 12 Rdz 41:11 wan na Hal ma Ha lom Be laj la e Had a ni wa hu isz Ke fit ron Ha lo mo Ha lam nu
L13 13 Rdz 41:11 wanna|Halmâ Hálôm Bülaºylâ ´eHäd ´ánî wähû´ ´îš Küpitrôn Hálömô Häläºmnû
L14 14 Rdz 41:11 12/30 22/64 24/231 33/961 30/874 150/1867 79/2004 5/5 23/64 13/30
L15 15 Rdz 41:11 And we dreamed a dream in one night, I and he; we dreamed each man according to the interpretation of his dream.
L16 16 Rdz 41:11  11 And we dreamed <02492> (08799) a dream <02472> in one <0259> night <03915>, I and he; we dreamed <02492> (08804) each man <0376> according to the interpretation <06623> of his dream <02472>.
L01 1 Rdz 41:12   Rdz 41:12  12 I był tam z nami młody człowiek <05288>, hebrajski <05680>, sługa <05650> do kapitana <08269> warty <02876>, a my powiedzieliśmy <05608> (08762) go, a on interpretowane <06622> (08799) nam nasze marzenia <02472>, do każdego człowieka <0376>, zgodnie z jego śnie <02472> robił interpretować <06622> (08804).                                                                                  
L02 2 Rdz 41:12 A był tam z nami pewien młody Hebrajczyk, sługa przełożonego dworzan. Opowiedzieliśmy mu, a on wytłumaczył nam nasze sny, tłumacząc sen każdego z nas.
L03 3 Rdz 41:12 וְשָׁ֨ם אִתָּ֜נוּ נַ֣עַר עִבְרִ֗י עֶ֚בֶד לְשַׂ֣ר הַטַּבָּחִ֔ים וַנְּ֨סַפֶּר־ ל֔וֹ וַיִּפְתָּר־ לָ֖נוּ אֶת־ חֲלֹמֹתֵ֑ינוּ אִ֥ישׁ כַּחֲלֹמ֖וֹ פָּתָֽר׃
L04 4 Rdz 41:12 וְ/שָׁ֨ם אִתָּ֜/נוּ נַ֣עַר עִבְרִ֗י עֶ֚בֶד לְ/שַׂ֣ר הַ/טַּבָּחִ֔ים וַ/נְּ֨סַפֶּר־ ל֔/וֹ וַ/יִּפְתָּר־ לָ֖/נוּ אֶת־ חֲלֹמֹתֵ֑י/נוּ אִ֥ישׁ כַּ/חֲלֹמ֖/וֹ פָּתָֽר׃
L05 5 Rdz 41:12 we·(Szam) 'it·(Ta)·nu (Na)·'ar 'iw·(Ri), '(E)·wed le·(Sar) hat·tab·ba·(Chim), wan·(Ne)·sap·per- lo, wai·jif·tor- (La)·nu et- cha·lo·mo·(Te)·nu; 'isz ka·cha·lo·(Mo) pa·(Tar).
L06 6 Rdz 41:12 H8033H8033 H0854H0854 H5288H5288 H5680H5680 H5650H5650 H8269H8269 H2876H2876 H5608H5608 H0000 H6622H6622 H0000 H0853H0853 H2472H2472 H0582H0582 H2472H2472 H6622H6622
L07 7 Rdz 41:12 in it against babe Hebrewess bondage captain  cook commune interpret-ation dream another dream interpret-ation
L08 8 Rdz 41:12 w tym przed dziecko Hebrewess niewola kapitan gotować gmina zinterpretować-OBROTU marzenie inny marzenie zinterpretować-OBROTU
L09 9 Rdz 41:12 there for And [there was] there with us a young man an Hebrew servant to the captain of the guard and we told him and he interpreted to us our dreams according according to his dream he did interpret
L10 10 Rdz 41:12 tam dla A [był] tam z nami młody człowiek hebrajski sługa do kapitana warty i powiedzieliśmy go, a on interpretowany nam nasze marzenia zgodnie według jego snu zrobił interpretować
L11 11 Rdz 41:12 ve·Sham 'it·Ta·nu Na·'ar 'iv·Ri, 'E·ved le·Sar hat·tab·ba·Chim, van·Ne·sap·per- lo, vai·yif·tor- La·nu et- cha·lo·mo·Tei·nu; 'ish ka·cha·lo·Mo pa·Tar.
L12 12 Rdz 41:12 we szam iT Ta nu na ar iw ri e wed le sar hat taB Ba Him wan ne saP Per - lo waj jif Tor - la nu et - Ha lo mo te nu isz Ka Ha lo mo Pa tar
L13 13 Rdz 41:12 wüšäm ´iTTäºnû naº`ar `ibrî `eºbed lüSar ha††aBBäHîm wannüºsaPPer-lô wayyipTor-läºnû ´et-Hálömötêºnû ´îš KaHálömô Pätär
L14 14 Rdz 41:12 86/832 95/808 18/240 5/34 50/797 24/421 6/32 12/161 424/6522 5/9 425/6522 797/11047 24/64 28/222 25/64 6/9
L15 15 Rdz 41:12 And [there was] there with us a young man, an Hebrew, servant to the captain of the guard; and we told him, and he interpreted to us our dreams; to each man according to his dream he did interpret.
L16 16 Rdz 41:12  12 And there was there with us a young man <05288>, an Hebrew <05680>, servant <05650> to the captain <08269> of the guard <02876>; and we told <05608> (08762) him, and he interpreted <06622> (08799) to us our dreams <02472>; to each man <0376> according to his dream <02472> he did interpret <06622> (08804).
L01 1 Rdz 41:13   Rdz 41:13  13 I stało się, jak interpretować <06622> (08804) do nas, tak było, mnie on przywrócony <07725> (08689) do kopalni biurze <03653> i go powiesił <08518> (08804).                                                                                              
L02 2 Rdz 41:13 I stało się tak, jak nam je wytłumaczył: mnie przywrócił [faraon] na mój urząd, a jego powiesił.
L03 3 Rdz 41:13 וַיְהִ֛י כַּאֲשֶׁ֥ר פָּֽתַר־ לָ֖נוּ כֵּ֣ן הָיָ֑ה אֹתִ֛י הֵשִׁ֥יב עַל־ כַּנִּ֖י וְאֹת֥וֹ תָלָֽה׃
L04 4 Rdz 41:13 וַ/יְהִ֛י כַּ/אֲשֶׁ֥ר פָּֽתַר־ לָ֖/נוּ כֵּ֣ן הָיָ֑ה אֹתִ֛/י הֵשִׁ֥יב עַל־ כַּנִּ֖/י וְ/אֹת֥/וֹ תָלָֽה׃
L05 5 Rdz 41:13 wa·je·(Hi) ka·'a·(Szer) pa·tar- (La)·nu ken ha·(Ja); 'o·(Ti) he·(Sziw) al- kan·(Ni) we·'o·(To) ta·(La).
L06 6 Rdz 41:13 H1961H1961 H0834H0834 H6622H6622 H0000 H3651H3651 H1961H1961 H0853H0853 H7725H7725 H5921H5921 H3653H3653 H0853H0853 H8518H8518
L07 7 Rdz 41:13 become after interpret-ation after that become break above base hang 
L08 8 Rdz 41:13 zostać po zinterpretować-OBROTU po tym zostać złamać powyżej podstawa powiesić
L09 9 Rdz 41:13 happened he And it came to pass as he interpreted so happened to us so it was me he restored in unto mine office and him he hanged
L10 10 Rdz 41:13 stało on I stało się, jak interpretować tak stało do nas tak, że to ja mu przywrócone w do biura kopalni i go powiesił
L11 11 Rdz 41:13 vay·Hi ka·'a·Sher pa·tar- La·nu ken ha·Yah; 'o·Ti he·Shiv al- kan·Ni ve·'o·To ta·Lah.
L12 12 Rdz 41:13 wa je hi Ka a szer Pa tar - la nu Ken ha ja o ti he sziw al - Kan ni we o to ta la
L13 13 Rdz 41:13 wayühî Ka´ášer Pä|tar-läºnû Kën häyâ ´ötî hëšîb `al-Kannî wü´ötô tälâ
L14 14 Rdz 41:13 270/3546 325/5499 7/9 426/6522 39/767 271/3546 798/11047 49/1041 235/5759 2/16 799/11047 3/27
L15 15 Rdz 41:13 And it came to pass, as he interpreted to us, so it was; me he restored unto mine office, and him he hanged.
L16 16 Rdz 41:13  13 And it came to pass, as he interpreted <06622> (08804) to us, so it was; me he restored <07725> (08689) unto mine office <03653>, and him he hanged <08518> (08804).
L01 1 Rdz 41:14   Rdz 41:14  14 Faraon <06547> wysłane <07971> (08.799) i nazywany <07121> (08799) Joseph <03130>, a przywiedli go pochopnie <07323> (08686) z lochu <0953>: i golił <01548 > (08762) sam i zmienił <02498> (08762) Jego odzienie <08071>, i przyszedł w <0935> (08804) do faraona <06547>.                                                                                    
L02 2 Rdz 41:14 Wtedy faraon kazał wezwać Józefa. Wyprowadzono go więc pospiesznie z lochu, a on, ogoliwszy się oraz zmieniwszy szaty, przyszedł do faraona.
L03 3 Rdz 41:14 וַיִּשְׁלַ֤ח פַּרְעֹה֙ וַיִּקְרָ֣א אֶת־ יוֹסֵ֔ף וַיְרִיצֻ֖הוּ מִן־ הַבּ֑וֹר וַיְגַלַּח֙ וַיְחַלֵּ֣ף שִׂמְלֹתָ֔יו וַיָּבֹ֖א אֶל־ פַּרְעֹֽה׃
L04 4 Rdz 41:14 וַ/יִּשְׁלַ֤ח פַּרְעֹה֙ וַ/יִּקְרָ֣א אֶת־ יוֹסֵ֔ף וַ/יְרִיצֻ֖/הוּ מִן־ הַ/בּ֑וֹר וַ/יְגַלַּח֙ וַ/יְחַלֵּ֣ף שִׂמְלֹתָ֔י/ו וַ/יָּבֹ֖א אֶל־ פַּרְעֹֽה׃
L05 5 Rdz 41:14 wai·jisz·(Lach) par·'(O) wai·jik·(Ra) et- jo·(Sef), waj·ri·(Cu)·hu min- hab·(Bor); waj·gal·(Lach) waj·chal·(Lef) sim·lo·(Taw), wai·ja·(Wo) el- par·'(O).
L06 6 Rdz 41:14 H7971H7971 H6547H6547 H7121H7121 H0853H0853 H3130H3130 H7323H7323 H4480H4480 H0953H0953 H1548H1548 H2498H2498 H8071H8071 H0935H0935 H0413H0413 H6547H6547
L07 7 Rdz 41:14 forsake Pharaoh bewray  Joseph break down above cistern poll abolish apparel abide about Pharaoh
L08 8 Rdz 41:14 zapierać się Faraon bewray Joseph przełamać powyżej cysterna głosowanie znieść strój przestrzegać o Faraon
L09 9 Rdz 41:14 sent Then Pharaoh and called Joseph and they brought him hastily out out of the dungeon and he shaved [himself] and changed his raiment and came in to unto Pharaoh
L10 10 Rdz 41:14 wysłany Wtedy faraon i wezwał Joseph i przywiedli go pochopnie się z lochu i golił [Sam] i zmienił Jego odzienie i weszła w do do faraona
L11 11 Rdz 41:14 vai·yish·Lach par·'Oh vai·yik·Ra et- yo·Sef, vay·ri·Tzu·hu min- hab·Bor; vay·gal·Lach vay·chal·Lef sim·lo·Tav, vai·ya·Vo el- par·'Oh.
L12 12 Rdz 41:14 waj jisz laH Pa ro waj jiq ra et - jo sef wa je ri cu hu min - haB Bor wa je gal laH wa je Hal lef sim lo taw waj ja wo el - Pa ro      
L13 13 Rdz 41:14 wayyišlaH Par`ò wayyiqrä´ ´et-yôsëp wayürîcuºhû min-haBBôr wayügallaH wayüHallëp Simlötäyw wayyäbö´ ´el-Par`ò      
L14 14 Rdz 41:14 49/847 28/268 100/731 800/11047 41/213 10/102 71/1215 9/66 1/23 4/28 4/27 149/2550 339/5500 29/268
L15 15 Rdz 41:14 Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon: and he shaved [himself], and changed his raiment, and came in unto Pharaoh.
L16 16 Rdz 41:14  14 Then Pharaoh <06547> sent <07971> (08799) and called <07121> (08799) Joseph <03130>, and they brought him hastily <07323> (08686) out of the dungeon <0953>: and he shaved <01548> (08762) himself, and changed <02498> (08762) his raiment <08071>, and came in <0935> (08804) unto Pharaoh <06547>.
L01 1 Rdz 41:15   Rdz 41:15  15 Faraon <06547> powiedział <0559> (08799) do Józefa <03130>, marzyłem <02492> (08804) marzeń <02472>, a nie ma nikogo, który może interpretować <06622> (08802) IT: i Słyszałem <08085> (08804) powiedzieć <0559> (08800) z tobą, że Ty możesz zrozumieć <08085> (08799) marzeń <02472> interpretować <06622> (08800) go.                                                                                
L02 2 Rdz 41:15 Faraon rzekł do Józefa: Miałem sen, którego nikt nie umie wytłumaczyć. Ja zaś słyszałem, jak mówiono o tobie, że skoro usłyszysz sen, zaraz go wytłumaczysz.
L03 3 Rdz 41:15 וַיֹּ֤אמֶר פַּרְעֹה֙ אֶל־ יוֹסֵ֔ף חֲל֣וֹם חָלַ֔מְתִּי וּפֹתֵ֖ר אֵ֣ין אֹת֑וֹ וַאֲנִ֗י שָׁמַ֤עְתִּי עָלֶ֙יךָ֙ לֵאמֹ֔ר תִּשְׁמַ֥ע חֲל֖וֹם לִפְתֹּ֥ר אֹתֽוֹ׃
L04 4 Rdz 41:15 וַ/יֹּ֤אמֶר פַּרְעֹה֙ אֶל־ יוֹסֵ֔ף חֲל֣וֹם חָלַ֔מְתִּי וּ/פֹתֵ֖ר אֵ֣ין אֹת֑/וֹ וַ/אֲנִ֗י שָׁמַ֤עְתִּי עָלֶ֙י/ךָ֙ לֵ/אמֹ֔ר תִּשְׁמַ֥ע חֲל֖וֹם לִ/פְתֹּ֥ר אֹתֽ/וֹ׃
L05 5 Rdz 41:15 wai·(Jo)·mer par·'(O) el- jo·(Sef), cha·(Lom) cha·(Lam)·ti, u·fo·(Ter) 'en (To); wa·'a·(Ni), sza·(Ma)'·ti 'a·(Le)·cha le·(Mor), tisz·(Ma)' cha·(Lom) lif·(Tor) (To).
L06 6 Rdz 41:15 H0559H0559 H6547H6547 H0413H0413 H3130H3130 H2472H2472 H2492H2492 H6622H6622 H0369H0369 H0853H0853 H0589H0589 H8085H8085 H5921H5921 H0559H0559 H8085H8085 H2472H2472 H6622H6622 H0853H0853
L07 7 Rdz 41:15 answer Pharaoh about Joseph dream dream interpret-ation else I attentively above answer attentively dream interpret-ation
L08 8 Rdz 41:15 odpowiedź Faraon o Joseph marzenie marzenie zinterpretować-OBROTU więcej Ja uważnie powyżej odpowiedź uważnie marzenie zinterpretować-OBROTU
L09 9 Rdz 41:15 said And Pharaoh to unto Joseph a dream I have dreamed and [there is] none that can interpret no I it and I have heard about say of thee [that] thou canst understand a dream to interpret
L10 10 Rdz 41:15 powiedział Faraon do do Józefa marzenie Marzyłem i [jest] żaden nie może interpretować nie Ja to i słyszałem o powiedzieć z tobą [że] Ty możesz zrozumieć marzenie interpretować
L11 11 Rdz 41:15 vai·Yo·mer par·'Oh el- yo·Sef, cha·Lom cha·Lam·ti, u·fo·Ter 'ein o·To; va·'a·Ni, sha·Ma'·ti 'a·Lei·cha le·Mor, tish·Ma' cha·Lom lif·Tor o·To.
L12 12 Rdz 41:15 waj jo mer Pa ro el - jo sef Ha lom Ha lam Ti u fo ter en o to wa a ni sza ma Ti a le cha le mor Tisz ma Ha lom lif Tor o to
L13 13 Rdz 41:15 wayyöº´mer Par`ò ´el-yôsëp Hálôm HälaºmTî ûpötër ´ên ´ötô wa´ánî šämaº`Tî `älʺkä lë´mör Tišma` Hálôm lipTör ´ötô
L14 14 Rdz 41:15 462/5298 30/268 340/5500 42/213 26/64 14/30 8/9 22/786 801/11047 31/874 51/1154 236/5759 463/5298 52/1154 27/64 9/9 802/11047
L15 15 Rdz 41:15 And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and [there is] none that can interpret it: and I have heard say of thee, [that] thou canst understand a dream to interpret it.
L16 16 Rdz 41:15  15 And Pharaoh <06547> said <0559> (08799) unto Joseph <03130>, I have dreamed <02492> (08804) a dream <02472>, and there is none that can interpret <06622> (08802) it: and I have heard <08085> (08804) say <0559> (08800) of thee, that thou canst understand <08085> (08799) a dream <02472> to interpret <06622> (08800) it.
L01 1 Rdz 41:16   Rdz 41:16  16 A Józef <03130> odpowiedział <06030> (08799) Faraon <06547>, mówiąc: <0559> (08800) To nie jest we mnie <01107>: Bóg <0430> podaje <06030> <00> Faraon < 06547> Odpowiedź <06030> (08799) pokoju <07965>.                                                                                          
L02 2 Rdz 41:16 Józef tak odpowiedział faraonowi: Nie ja, lecz Bóg da pomyślną odpowiedź tobie, o faraonie.
L03 3 Rdz 41:16 וַיַּ֨עַן יוֹסֵ֧ף אֶת־ פַּרְעֹ֛ה לֵאמֹ֖ר בִּלְעָדָ֑י אֱלֹהִ֕ים יַעֲנֶ֖ה אֶת־ שְׁל֥וֹם פַּרְעֹֽה׃
L04 4 Rdz 41:16 וַ/יַּ֨עַן יוֹסֵ֧ף אֶת־ פַּרְעֹ֛ה לֵ/אמֹ֖ר בִּלְעָדָ֑/י אֱלֹהִ֕ים יַעֲנֶ֖ה אֶת־ שְׁל֥וֹם פַּרְעֹֽה׃
L05 5 Rdz 41:16 wai·(Ja)·'an jo·(Sef) et- par·'(O) le·(Mor) bil·'a·(Dai); E·lo·<Him> ja·'a·(Ne) et- sze·(Lom) par·'(O).
L06 6 Rdz 41:16 H6030H6030 H3130H3130 H0853H0853 H6547H6547 H0559H0559 H1107H1107 H0430H0430 H6030H6030 H0853H0853 H7965H7965 H6547H6547
L07 7 Rdz 41:16 testify Joseph Pharaoh answer beside angels testify favor Pharaoh
L08 8 Rdz 41:16 świadczyć Joseph Faraon odpowiedź obok anioły świadczyć faworyzować Faraon
L09 9 Rdz 41:16 answered And Joseph Pharaoh saying [It is] not in me God an answer of peace Pharaoh
L10 10 Rdz 41:16 odpowiedział: Józef Faraon powiedzenie [Jest to] nie we mnie Bóg Odpowiedź pokoju Faraon
L11 11 Rdz 41:16 vai·Ya·'an yo·Sef et- par·'Oh le·Mor bil·'a·Dai; E·lo·Him ya·'a·Neh et- she·Lom par·'Oh.
L12 12 Rdz 41:16 waj ja an jo sef et - Pa ro le mor Bi la daj e lo him ja a ne et - sze lom Pa ro
L13 13 Rdz 41:16 wayyaº`an yôsëp ´et-Par`ò lë´mör Bil`ädäy ´élöhîm ya`ánè ´et-šülôm Par`ò
L14 14 Rdz 41:16 16/329 43/213 803/11047 31/268 464/5298 2/17 187/2597 17/329 804/11047 10/237 32/268
L15 15 Rdz 41:16 And Joseph answered Pharaoh, saying, [It is] not in me: God shall give Pharaoh an answer of peace.
L16 16 Rdz 41:16  16 And Joseph <03130> answered <06030> (08799) Pharaoh <06547>, saying, <0559> (08800), It is not in me <01107>: God <0430> shall give <06030> <00> Pharaoh <06547> an answer <06030> (08799) of peace <07965>.
L01 1 Rdz 41:17   Rdz 41:17  17 Faraon <06547> powiedział <01696> (08762) do Józefa <03130>, W moim śnie <02472>, oto stałem <05975> (08802) na bank <08193> rzeki <02975>:                                                                                                
L02 2 Rdz 41:17 Faraon zaczął więc opowiadać Józefowi: Śniło mi się, że stałem nad brzegiem Nilu.
L03 3 Rdz 41:17 וַיְדַבֵּ֥ר פַּרְעֹ֖ה אֶל־ יוֹסֵ֑ף בַּחֲלֹמִ֕י הִנְנִ֥י עֹמֵ֖ד עַל־ שְׂפַ֥ת הַיְאֹֽר׃
L04 4 Rdz 41:17 וַ/יְדַבֵּ֥ר פַּרְעֹ֖ה אֶל־ יוֹסֵ֑ף בַּ/חֲלֹמִ֕/י הִנְ/נִ֥י עֹמֵ֖ד עַל־ שְׂפַ֥ת הַ/יְאֹֽר׃
L05 5 Rdz 41:17 waj·dab·(Ber) par·'(O) el- jo·(Sef); ba·cha·lo·(Mi) hin·(Ni) 'o·(Med) al- se·(Fat) haj·'(Or).
L06 6 Rdz 41:17 H1696H1696 H6547H6547 H0413H0413 H3130H3130 H2472H2472 H2005H2005 H5975H5975 H5921H5921 H8193H8193 H2975H2975
L07 7 Rdz 41:17 answer Pharaoh about Joseph dream behold abide  above band brook
L08 8 Rdz 41:17 odpowiedź Faraon o Joseph marzenie ujrzeć przestrzegać powyżej pasmo potok
L09 9 Rdz 41:17 said And Pharaoh to unto Joseph In my dream behold behold I stood on upon the bank of the river
L10 10 Rdz 41:17 powiedział Faraon do do Józefa W moim śnie ujrzeć oto stałem na na bank rzeki
L11 11 Rdz 41:17 vay·dab·Ber par·'Oh el- yo·Sef; ba·cha·lo·Mi hin·Ni 'o·Med al- se·Fat hay·'Or.
L12 12 Rdz 41:17 wa je daB Ber Pa ro el - jo sef Ba Ha lo mi hin ni o med al - se fat ha je or
L13 13 Rdz 41:17 wayüdaBBër Par`ò ´el-yôsëp BaHálömî hinnî `ömëd `al-Süpat hayü´ör
L14 14 Rdz 41:17 53/1142 33/268 341/5500 44/213 28/64 15/317 11/523 237/5759 8/173 5/65
L15 15 Rdz 41:17 And Pharaoh said unto Joseph, In my dream, behold, I stood upon the bank of the river:
L16 16 Rdz 41:17  17 And Pharaoh <06547> said <01696> (08762) unto Joseph <03130>, In my dream <02472>, behold, I stood <05975> (08802) upon the bank <08193> of the river <02975>:
L01 1 Rdz 41:18   Rdz 41:18  18 A oto przyszedł <05927> (08802) z rzeki <02975> siedmiu <07651> Krowy <06510>, fatfleshed <01277> <01320> i dobrze <03303> ulubionym <08389>, a one karmione <07462> (08799) na łące <0260>:                                                                                          
L02 2 Rdz 41:18 I nagle z Nilu wyszło siedem krów tłustych i pięknych, które zaczęły się paść wśród sitowia.
L03 3 Rdz 41:18 וְהִנֵּ֣ה מִן־ הַיְאֹ֗ר עֹלֹת֙ שֶׁ֣בַע פָּר֔וֹת בְּרִיא֥וֹת בָּשָׂ֖ר וִיפֹ֣ת תֹּ֑אַר וַתִּרְעֶ֖ינָה בָּאָֽחוּ׃
L04 4 Rdz 41:18 וְ/הִנֵּ֣ה מִן־ הַ/יְאֹ֗ר עֹלֹת֙ שֶׁ֣בַע פָּר֔וֹת בְּרִיא֥וֹת בָּשָׂ֖ר וִ/יפֹ֣ת תֹּ֑אַר וַ/תִּרְעֶ֖ינָה בָּ/אָֽחוּ׃
L05 5 Rdz 41:18 we·hin·(Ne) min- haj·'(Or), 'o·(Lot) (Sze)·wa' pa·(Rot), be·ri·'ot ba·(Sar) wi·(Fot) (To)·'ar; wat·tir·'(E)·na ba·'(A)·chu.
L06 6 Rdz 41:18 H2009H2009 H4480H4480 H2975H2975 H5927H5927 H7651H7651 H6510H6510 H1277H1277 H1320H1320 H3303H3303 H8389H8389 H7462H7462 H0260H0260
L07 7 Rdz 41:18 behold above brook arise  seven cow fat  body beautiful be drawn break meadow
L08 8 Rdz 41:18 ujrzeć powyżej potok powstać siedem krowa tłuszcz ciało piękny być sporządzone złamać łąka
L09 9 Rdz 41:18 and behold out out of the river And behold there came up seven kine fat body and well favoured and they fed in a meadow
L10 10 Rdz 41:18 i oto się z rzeki A oto przyszedł do góry siedem bydło tłuszcz ciało i dobrze uprzywilejowania i karmione na łące
L11 11 Rdz 41:18 ve·hin·Neh min- hay·'Or, 'o·Lot She·va' pa·Rot, be·ri·'ot ba·Sar vi·Fot To·'ar; vat·tir·'Ei·nah ba·'A·chu.
L12 12 Rdz 41:18 we hin ne min - ha je or o lot sze wa Pa rot Be ri ot Ba sar wi fot To ar waT Ti re na Ba a Hu  
L13 13 Rdz 41:18 wühinnË min-hayü´ör `ölöt šeºba` Pärôt Bürî´ôt BäSär wîpöt Töº´ar waTTir`ʺnâ Bä´äºHû  
L14 14 Rdz 41:18 98/840 72/1215 6/65 27/883 37/393 7/26 5/14 32/270 9/43 3/15 12/164 2/3
L15 15 Rdz 41:18 And, behold, there came up out of the river seven kine, fatfleshed and well favoured; and they fed in a meadow:
L16 16 Rdz 41:18  18 And, behold, there came up <05927> (08802) out of the river <02975> seven <07651> kine <06510>, fatfleshed <01277> <01320> and well <03303> favoured <08389>; and they fed <07462> (08799) in a meadow <0260>:
L01 1 Rdz 41:19   Rdz 41:19  19 A oto siedem <07651> inne <0312> Krowy <06510> wpadł <05927> (08802) po nich <0310>, biedny <01803> i bardzo <03966> chory <07451> sprzyjał <08389> i leanfleshed <07534> <01320>, np. <02007> jak nigdy <03808> Piła <07200> (08804) na całej ziemi <0776> Egipt <04714> dla złości <07455>:                                                                                  
L02 2 Rdz 41:19 A oto siedem krów innych wyszło za nimi, chudych i tak brzydkich, że podobnie brzydkich nie widziałem w całym Egipcie.
L03 3 Rdz 41:19 וְהִנֵּ֞ה שֶֽׁבַע־ פָּר֤וֹת אֲחֵרוֹת֙ עֹל֣וֹת אַחֲרֵיהֶ֔ן דַּלּ֨וֹת וְרָע֥וֹת תֹּ֛אַר מְאֹ֖ד וְרַקּ֣וֹת בָּשָׂ֑ר לֹֽא־ רָאִ֧יתִי כָהֵ֛נָּה בְּכָל־ אֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם לָרֹֽעַ׃
L04 4 Rdz 41:19 וְ/הִנֵּ֞ה שֶֽׁבַע־ פָּר֤וֹת אֲחֵרוֹת֙ עֹל֣וֹת אַחֲרֵי/הֶ֔ן דַּלּ֨וֹת וְ/רָע֥וֹת תֹּ֛אַר מְאֹ֖ד וְ/רַקּ֣וֹת בָּשָׂ֑ר לֹֽא־ רָאִ֧יתִי כָ/הֵ֛נָּה בְּ/כָל־ אֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם לָ/רֹֽעַ׃
L05 5 Rdz 41:19 we·hin·(Ne) sze·wa'- pa·(Rot) a·che·roT (Lot) 'a·cha·re·(Hen), dal·(Lot) we·ra·'ot (To)·'ar me·'(Od) we·rak·(Kot) ba·(Sar); lo- ra·'(I)·ti cha·(Hen)·na be·chol '(E)·rec mic·(Ra)·jim la·(Ro)·a'.
L06 6 Rdz 41:19 H2009H2009 H7651H7651 H6510H6510 H0312H0312 H5927H5927 H0310H0310 H1803H1803 H7451H7451 H8389H8389 H3966H3966 H7534H7534 H1320H1320 H3808H3808 H7200H7200 H2007H2007 H3605H3605 H0776H0776 H4714H4714 H7455H7455
L07 7 Rdz 41:19 behold seven cow other man arise  after that hair adversity be drawn diligently thin body before advise self in all manner common Egypt be so bad
L08 8 Rdz 41:19 ujrzeć siedem krowa Drugi mężczyzna powstać po tym włosy przeciwność losu być sporządzone pilnie cienki ciało przed doradzać siebie w wszelkiego rodzaju wspólny Egipt być tak źle
L09 9 Rdz 41:19 Lo And behold seven kine other came up after them poor ill favoured and very thin I as I never saw such all in all the land of Egypt for badness
L10 10 Rdz 41:19 Lo A oto siedem bydło inny wpadł po nich biedny źle uprzywilejowania i bardzo cienki Ja jak nigdy zobaczył taki wszystko w całym kraju z Egiptu dla złości
L11 11 Rdz 41:19 ve·hin·Neh she·va'- pa·Rot a·che·roT o·Lot 'a·cha·rei·Hen, dal·Lot ve·ra·'ot To·'ar me·'Od ve·rak·Kot ba·Sar; lo- ra·'I·ti cha·Hen·nah be·chol 'E·retz mitz·Ra·yim la·Ro·a'.
L12 12 Rdz 41:19 we hin ne sze wa - Pa rot a He rot o lot a Ha re hen Dal lot we ra ot To ar me od we raq qot Ba sar lo - ra i ti cha hen na Be chol - e rec mic ra jim la ro a
L13 13 Rdz 41:19 wühinnË še|ba`-Pärôt ´áHërôt `ölôt ´aHárêhen Dallôt würä`ôt Töº´ar mü´öd würaqqôt BäSär lö|´-rä´îºtî kähëºnnâ Bükol-´eºrec micraºyim läröª`
L14 14 Rdz 41:19 99/840 38/393 8/26 13/166 28/883 73/712 1/8 25/665 4/15 32/300 1/3 33/270 159/5164 104/1296 4/48 275/5415 209/2502 20/614 1/19
L15 15 Rdz 41:19 And, behold, seven other kine came up after them, poor and very ill favoured and leanfleshed, such as I never saw in all the land of Egypt for badness:
L16 16 Rdz 41:19  19 And, behold, seven <07651> other <0312> kine <06510> came up <05927> (08802) after them <0310>, poor <01803> and very <03966> ill <07451> favoured <08389> and leanfleshed <07534> <01320>, such <02007> as I never <03808> saw <07200> (08804) in all the land <0776> of Egypt <04714> for badness <07455>:
L01 1 Rdz 41:20   Rdz 41:20  20 A chude <07534> i chory ulubionym <07451> Krowy <06510> jedli up <0398> (08799) pierwsza <07223> siedmiu <07651> tłuszcz <01277> Krowy <06510>:                                                                                              
L02 2 Rdz 41:20 Krowy chude i brzydkie pożarły owych siedem krów pierwszych, tłustych.
L03 3 Rdz 41:20 וַתֹּאכַ֙לְנָה֙ הַפָּר֔וֹת הָרַקּ֖וֹת וְהָרָע֑וֹת אֵ֣ת שֶׁ֧בַע הַפָּר֛וֹת הָרִאשֹׁנ֖וֹת הַבְּרִיאֹֽת׃
L04 4 Rdz 41:20 וַ/תֹּאכַ֙לְנָה֙ הַ/פָּר֔וֹת הָ/רַקּ֖וֹת וְ/הָ/רָע֑וֹת אֵ֣ת שֶׁ֧בַע הַ/פָּר֛וֹת הָ/רִאשֹׁנ֖וֹת הַ/בְּרִיאֹֽת׃
L05 5 Rdz 41:20 wat·to·(Chal)·na hap·pa·(Rot), ha·rak·(Kot) we·ha·ra·'ot; 'et (Sze)·wa' hap·pa·(Rot) ha·ri·szo·(Not) hab·be·ri·'(Ot).
L06 6 Rdz 41:20 H0398H0398 H6510H6510 H7534H7534 H7451H7451 H0853H0853 H7651H7651 H6510H6510 H7223H7223 H1277H1277
L07 7 Rdz 41:20 burn up cow thin adversity seven cow ancestor fat 
L08 8 Rdz 41:20 spalić krowa cienki przeciwność losu siedem krowa przodek tłuszcz
L09 9 Rdz 41:20 did eat up kine And the lean and the ill favoured seven kine the first fat
L10 10 Rdz 41:20 jedli w górę bydło I chude i źle ulubioną siedem bydło pierwszy tłuszcz
L11 11 Rdz 41:20 vat·to·Chal·nah hap·pa·Rot, ha·rak·Kot ve·ha·ra·'ot; 'et She·va' hap·pa·Rot ha·ri·sho·Not hab·be·ri·'Ot.
L12 12 Rdz 41:20 waT To chal na haP Pa rot ha raq qot we ha ra ot et sze wa haP Pa rot ha ri szo not haB Be ri ot
L13 13 Rdz 41:20 waTTö´kaºlnâ haPPärôt häraqqôt wühärä`ôt ´ët šeºba` haPPärôt häri´šönôt haBBürî´öt
L14 14 Rdz 41:20 56/806 9/26 2/3 26/665 805/11047 39/393 10/26 10/182 6/14
L15 15 Rdz 41:20 And the lean and the ill favoured kine did eat up the first seven fat kine:
L16 16 Rdz 41:20  20 And the lean <07534> and the ill favoured <07451> kine <06510> did eat up <0398> (08799) the first <07223> seven <07651> fat <01277> kine <06510>:
L01 1 Rdz 41:21   Rdz 41:21  21 A gdy oni jedli je <0935> (08799) <07130>, to nie może być znane <03045> (08738), że zjadł je <0935> (08804) <07130>, ale wciąż byli <04758 > chory sprzyjał <07451>, jak na początku <08462>. Więc obudziłem <03364> (08799).                                                                                        
L02 2 Rdz 41:21 Gdy te znalazły się w ich brzuchach, nie było wcale znać, że tam weszły; te, które je pożarły, były nadal tak samo chude jak poprzednio. I ocknąłem się.
L03 3 Rdz 41:21 וַתָּבֹ֣אנָה אֶל־ קִרְבֶּ֗נָה וְלֹ֤א נוֹדַע֙ כִּי־ בָ֣אוּ אֶל־ קִרְבֶּ֔נָה וּמַרְאֵיהֶ֣ן רַ֔ע כַּאֲשֶׁ֖ר בַּתְּחִלָּ֑ה וָאִיקָֽץ׃
L04 4 Rdz 41:21 וַ/תָּבֹ֣אנָה אֶל־ קִרְבֶּ֗/נָה וְ/לֹ֤א נוֹדַע֙ כִּי־ בָ֣אוּ אֶל־ קִרְבֶּ֔/נָה וּ/מַרְאֵי/הֶ֣ן רַ֔ע כַּ/אֲשֶׁ֖ר בַּ/תְּחִלָּ֑ה וָ/אִיקָֽץ׃
L05 5 Rdz 41:21 wat·ta·(Wo)·na el- kir·(Be)·na, we·(Lo) no·(Da)' ki- (Wa)·'u el- kir·(Be)·na, u·mar·'e·(Hen) (Ra)', ka·'a·(Szer) bat·te·chil·(La); wa·'i·(Kac).
L06 6 Rdz 41:21 H0935H0935 H0413H0413 H7130H7130 H3808H3808 H3045H3045 H3588H3588 H0935H0935 H0413H0413 H7130H7130 H4758H4758 H7451H7451 H0834H0834 H8462H8462 H3364H3364
L07 7 Rdz 41:21 abide about among before acknowledge inasmuch abide about among apparently adversity after Tachmonite awake
L08 8 Rdz 41:21 przestrzegać o wśród przed przyznać ponieważ przestrzegać o wśród widocznie przeciwność losu po Tachmonite przebudzony
L09 9 Rdz 41:21 abide about among could it could not be known for abide about among but they [were] still ill favoured as as at the beginning So I awoke
L10 10 Rdz 41:21 przestrzegać o wśród może nie mógł być znany dla przestrzegać o wśród ale oni [były] nadal chory sprzyjał jak jak na początku Więc obudziłem
L11 11 Rdz 41:21 vat·ta·Vo·nah el- kir·Be·nah, ve·Lo no·Da' ki- Va·'u el- kir·Be·nah, u·mar·'ei·Hen Ra', ka·'a·Sher bat·te·chil·Lah; va·'i·Katz.
L12 12 Rdz 41:21 waT Ta wo na el - qir Be na we lo no da Ki - wa u el - qir Be na u ma re hen ra Ka a szer BaT Te Hil la wa i qac
L13 13 Rdz 41:21 waTTäböº´nâ ´el-qirBeºnâ wülö´ nôda` Kî-b亴û ´el-qirBeºnâ ûmar´êhen ra` Ka´ášer BaTTüHillâ wä´îqäc
L14 14 Rdz 41:21 150/2550 342/5500 5/227 160/5164 43/934 213/4478 151/2550 343/5500 6/227 11/104 27/665 326/5499 2/21 5/10
L15 15 Rdz 41:21 And when they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them; but they [were] still ill favoured, as at the beginning. So I awoke.
L16 16 Rdz 41:21  21 And when they had eaten them up <0935> (08799) <07130>, it could not be known <03045> (08738) that they had eaten them <0935> (08804) <07130>; but they were still <04758> ill favoured <07451>, as at the beginning <08462>. So I awoke <03364> (08799).
L01 1 Rdz 41:22   Rdz 41:22  22 I widziałem <07200> (08799) w moim śnie <02472>, a oto siedem <07651> uszy <07641> wpadł <05927> (08802) w jednym <0259> łodyga <07070>, pełna <04392 > i dobry <02896>:                                                                                            
L02 2 Rdz 41:22 A potem zobaczyłem we śnie siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych.
L03 3 Rdz 41:22 וָאֵ֖רֶא בַּחֲלֹמִ֑י וְהִנֵּ֣ה ׀ שֶׁ֣בַע שִׁבֳּלִ֗ים עֹלֹ֛ת בְּקָנֶ֥ה אֶחָ֖ד מְלֵאֹ֥ת וְטֹבֽוֹת׃
L04 4 Rdz 41:22 וָ/אֵ֖רֶא בַּ/חֲלֹמִ֑/י וְ/הִנֵּ֣ה ׀ שֶׁ֣בַע שִׁבֳּלִ֗ים עֹלֹ֛ת בְּ/קָנֶ֥ה אֶחָ֖ד מְלֵאֹ֥ת וְ/טֹבֽוֹת׃
L05 5 Rdz 41:22 wa·'(E)·re ba·cha·lo·(Mi); we·hin·(Ne) (Sze)·wa' szib·bo·(Lim), 'o·(Lot) be·ka·(Ne) 'e·(Chad) me·le·'(Ot) we·to·(Wot).
L06 6 Rdz 41:22 H7200H7200 H2472H2472 H2009H2009 H7651H7651 H7641H7641 H5927H5927 H7070H7070 H0259H0259 H4392H4392 H2896H2896
L07 7 Rdz 41:22 advise self dream behold seven branch arise  balance a fullness beautiful
L08 8 Rdz 41:22 doradzać siebie marzenie ujrzeć siedem oddział powstać równoważyć pełnia piękny
L09 9 Rdz 41:22 And I saw in my dream and behold and behold seven ears came up stalk in one full and good
L10 10 Rdz 41:22 I widziałem w moim śnie i oto A oto siedem uszy wpadł łodyga w jednym pełny i dobrze
L11 11 Rdz 41:22 va·'E·re ba·cha·lo·Mi; ve·hin·Neh She·va' shib·bo·Lim, 'o·Lot be·ka·Neh 'e·Chad me·le·'Ot ve·to·Vot.
L12 12 Rdz 41:22 wa e re Ba Ha lo mi we hin ne sze wa sziB Bó lim o lot Be qa ne e Had me le ot we to wot
L13 13 Rdz 41:22 wä´ëºre´ BaHálömî wühinnË šeºba` šiBBólîm `ölöt Büqänè ´eHäd mülë´öt wü†öbôt
L14 14 Rdz 41:22 105/1296 29/64 100/840 40/393 5/19 29/883 2/62 34/961 3/55 34/561
L15 15 Rdz 41:22 And I saw in my dream, and, behold, seven ears came up in one stalk, full and good:
L16 16 Rdz 41:22  22 And I saw <07200> (08799) in my dream <02472>, and, behold, seven <07651> ears <07641> came up <05927> (08802) in one <0259> stalk <07070>, full <04392> and good <02896>:
L01 1 Rdz 41:23   Rdz 41:23  23 A oto siedem <07651> uszy <07641>, załamała <06798> (08803), cienki <01851>, i strzelił <07710> (08803) z wiatrem wschodnim <06921>, powstały <06779> (08802 ) po nich <0310>:                                                                                            
L02 2 Rdz 41:23 Lecz oto siedem kłosów zeschniętych, pustych, zniszczonych wiatrem wschodnim wyrosło po nich.
L03 3 Rdz 41:23 וְהִנֵּה֙ שֶׁ֣בַע שִׁבֳּלִ֔ים צְנֻמ֥וֹת דַּקּ֖וֹת שְׁדֻפ֣וֹת קָדִ֑ים צֹמְח֖וֹת אַחֲרֵיהֶֽם׃
L04 4 Rdz 41:23 וְ/הִנֵּה֙ שֶׁ֣בַע שִׁבֳּלִ֔ים צְנֻמ֥וֹת דַּקּ֖וֹת שְׁדֻפ֣וֹת קָדִ֑ים צֹמְח֖וֹת אַחֲרֵי/הֶֽם׃
L05 5 Rdz 41:23 we·hin·(Ne) (Sze)·wa' szib·bo·(Lim), ce·nu·(Mot) dak·(Kot) sze·du·(Fot) ka·(Dim); co·me·(Chot) 'a·cha·re·(Hem).
L06 6 Rdz 41:23 H2009H2009 H7651H7651 H7641H7641 H6798H6798 H1851H1851 H7710H7710 H6921H6921 H6779H6779 H0310H0310
L07 7 Rdz 41:23 behold seven branch withered dwarf blast east-ward bear after that
L08 8 Rdz 41:23 ujrzeć siedem oddział zwiędły karzeł podmuch wschód-ward ponosić po tym
L09 9 Rdz 41:23 and lo And behold seven ears withered thin [and] blasted with the east wind sprung up after them
L10 10 Rdz 41:23 i lo A oto siedem uszy zwiędły cienki [I] piaskowane z wiatrem wschodnim powstały po nich
L11 11 Rdz 41:23 ve·hin·Neh She·va' shib·bo·Lim, tze·nu·Mot dak·Kot she·du·Fot ka·Dim; tzo·me·Chot 'a·cha·rei·Hem.
L12 12 Rdz 41:23 we hin ne sze wa sziB Bó lim ce nu mot Daq qot sze du fot qa dim com Hot a Ha re hem
L13 13 Rdz 41:23 wühinnË šeºba` šiBBólîm cünùmôt Daqqôt šüdùpôt qädîm cömHôt ´aHárêhem
L14 14 Rdz 41:23 101/840 41/393 6/19 1/1 5/15 2/3 2/69 5/33 74/712
L15 15 Rdz 41:23 And, behold, seven ears, withered, thin, [and] blasted with the east wind, sprung up after them:
L16 16 Rdz 41:23  23 And, behold, seven <07651> ears <07641>, withered <06798> (08803), thin <01851>, and blasted <07710> (08803) with the east wind <06921>, sprung up <06779> (08802) after them <0310>:
L01 1 Rdz 41:24   Rdz 41:24  24 A cienki <01851> uszy <07641> pożarł <01104> (08799) siedem <07651> dobry <02896> uszy <07641>: i powiedziałem <0559> (08799) ten odmienną magów <02748>, ale nie było żadnego, który mógłby oświadczyć <05046> (08688) do mnie.                                                                                        
L02 2 Rdz 41:24 I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów pięknych. A gdy to opowiedziałem wróżbitom, żaden nie potrafił mi wytłumaczyć.
L03 3 Rdz 41:24 וַתִּבְלַ֙עְןָ֙ הָשִׁבֳּלִ֣ים הַדַּקֹּ֔ת אֵ֛ת שֶׁ֥בַע הַֽשִׁבֳּלִ֖ים הַטֹּב֑וֹת וָֽאֹמַר֙ אֶל־ הַֽחַרְטֻמִּ֔ים וְאֵ֥ין מַגִּ֖יד לִֽי׃
L04 4 Rdz 41:24 וַ/תִּבְלַ֙עְןָ֙ הָ/שִׁבֳּלִ֣ים הַ/דַּקֹּ֔ת אֵ֛ת שֶׁ֥בַע הַֽ/שִׁבֳּלִ֖ים הַ/טֹּב֑וֹת וָֽ/אֹמַר֙ אֶל־ הַֽ/חַרְטֻמִּ֔ים וְ/אֵ֥ין מַגִּ֖יד לִֽ/י׃
L05 5 Rdz 41:24 wat·tiw·(La)'·na ha·szib·bo·(Lim) had·dak·(Kot), 'et (Sze)·wa' ha·szib·bo·(Lim) hat·to·(Wot); wa·'o·(Mar) el- ha·char·tum·(Mim), we·'(En) mag·(Gid) (Li).
L06 6 Rdz 41:24 H1104H1104 H7641H7641 H1851H1851 H0853H0853 H7651H7651 H7641H7641 H2896H2896 H0559H0559 H0413H0413 H2748H2748 H0369H0369 H5046H5046 H0000
L07 7 Rdz 41:24 cover branch dwarf seven branch beautiful answer about magician else bewray
L08 8 Rdz 41:24 pokryć oddział karzeł siedem oddział piękny odpowiedź o magik więcej bewray
L09 9 Rdz 41:24 devoured ears And the thin the seven ears good and I told to [this] unto the magicians there but [there was] none that could declare
L10 10 Rdz 41:24 pożarty uszy I cienki siedem uszy dobry i powiedziałem do [To] do magów tam ale [było] żaden które mogłyby zadeklarować
L11 11 Rdz 41:24 vat·tiv·La'·na ha·shib·bo·Lim had·dak·Kot, 'et She·va' ha·shib·bo·Lim hat·to·Vot; va·'o·Mar el- ha·char·tum·Mim, ve·'Ein mag·Gid Li.
L12 12 Rdz 41:24 waT Tiw la na ha sziB Bó lim haD Daq qot et sze wa ha sziB Bó lim hat to wot wa o mar el - ha Har tum mim we en maG Gid li
L13 13 Rdz 41:24 waTTiblaº`nä häšiBBólîm haDDaqqöt ´ët šeºba` ha|šiBBólîm ha††öbôt wä|´ömar ´el-ha|Har†ummîm wü´ên maGGîd
L14 14 Rdz 41:24 2/48 7/19 6/15 806/11047 42/393 8/19 35/561 465/5298 344/5500 2/11 23/786 25/369 427/6522
L15 15 Rdz 41:24 And the thin ears devoured the seven good ears: and I told [this] unto the magicians; but [there was] none that could declare [it] to me.
L16 16 Rdz 41:24  24 And the thin <01851> ears <07641> devoured <01104> (08799) the seven <07651> good <02896> ears <07641>: and I told <0559> (08799) this unto the magicians <02748>; but there was none that could declare <05046> (08688) it to me.
L01 1 Rdz 41:25   Rdz 41:25  25 A Józef <03130> powiedział <0559> (08799) do faraona <06547>, marzenie <02472> faraona <06547> jest jeden <0259>: Bóg <0430> bowiem pokazał <05046> (08689) Faraon < 06547> co on ma zamiar zrobić <06213> (08802).                                                                                        
L02 2 Rdz 41:25 Józef rzekł do faraona: Sen twój, o faraonie, jest jeden. To, co Bóg zamierza uczynić, zapowiedział tobie, faraonie.
L03 3 Rdz 41:25 וַיֹּ֤אמֶר יוֹסֵף֙ אֶל־ פַּרְעֹ֔ה חֲל֥וֹם פַּרְעֹ֖ה אֶחָ֣ד ה֑וּא אֵ֣ת אֲשֶׁ֧ר הָאֱלֹהִ֛ים עֹשֶׂ֖ה הִגִּ֥יד לְפַרְעֹֽה׃
L04 4 Rdz 41:25 וַ/יֹּ֤אמֶר יוֹסֵף֙ אֶל־ פַּרְעֹ֔ה חֲל֥וֹם פַּרְעֹ֖ה אֶחָ֣ד ה֑וּא אֵ֣ת אֲשֶׁ֧ר הָ/אֱלֹהִ֛ים עֹשֶׂ֖ה הִגִּ֥יד לְ/פַרְעֹֽה׃
L05 5 Rdz 41:25 wai·(Jo)·mer jo·(Sef) el- par·'(O), cha·(Lom) par·'(O) 'e·(Chad) (Hu); 'et 'a·(Szer) ha·'(E)·lo·(Him) 'o·(Se) hig·(Gid) le·far·'(O).
L06 6 Rdz 41:25 H0559H0559 H3130H3130 H0413H0413 H6547H6547 H2472H2472 H6547H6547 H0259H0259 H1931H1931 H0853H0853 H0834H0834 H0430H0430 H6213H6213 H5046H5046 H6547H6547
L07 7 Rdz 41:25 answer Joseph about Pharaoh dream Pharaoh a he after angels accomplish bewray Pharaoh
L08 8 Rdz 41:25 odpowiedź Joseph o Faraon marzenie Faraon on po anioły zrealizować bewray Faraon
L09 9 Rdz 41:25 said And Joseph to unto Pharaoh The dream of Pharaoh [is] one he and God what he [is] about to do hath shewed Pharaoh
L10 10 Rdz 41:25 powiedział Józef do do faraona Marzenie faraona [Jest] jeden on i Bóg co [jest] o robić bowiem ukazał Faraon
L11 11 Rdz 41:25 vai·Yo·mer yo·Sef el- par·'Oh, cha·Lom par·'Oh 'e·Chad Hu; 'et 'a·Sher ha·'E·lo·Him 'o·Seh hig·Gid le·far·'Oh.
L12 12 Rdz 41:25 waj jo mer jo sef el - Pa ro Ha lom Pa ro e Had hu et a szer ha e lo him o se hiG Gid le fa ro
L13 13 Rdz 41:25 wayyöº´mer yôsëp ´el-Par`ò Hálôm Par`ò ´eHäd hû´ ´ët ´ášer hä´élöhîm `öSè hiGGîd lüpar`ò
L14 14 Rdz 41:25 466/5298 45/213 345/5500 34/268 30/64 35/268 35/961 151/1867 807/11047 327/5499 188/2597 129/2617 26/369 36/268
L15 15 Rdz 41:25 And Joseph said unto Pharaoh, The dream of Pharaoh [is] one: God hath shewed Pharaoh what he [is] about to do.
L16 16 Rdz 41:25  25 And Joseph <03130> said <0559> (08799) unto Pharaoh, <06547>, The dream <02472> of Pharaoh <06547> is one <0259>: God <0430> hath shewed <05046> (08689) Pharaoh <06547> what he is about to do <06213> (08802).
L01 1 Rdz 41:26   Rdz 41:26  26 siedem <07651> dobry <02896> Krowy <06510> są siedem <07651> roku <08141>, a siedem <07651> dobry <02896> uszy <07641> siedem <07651> roku <08141>: marzenie <02472> jest jeden <0259>.                                                                                          
L02 2 Rdz 41:26 Siedem krów pięknych - to siedem lat, i siedem kłosów pięknych - to też siedem lat; jest to bowiem sen jeden.
L03 3 Rdz 41:26 שֶׁ֧בַע פָּרֹ֣ת הַטֹּבֹ֗ת שֶׁ֤בַע שָׁנִים֙ הֵ֔נָּה וְשֶׁ֤בַע הַֽשִּׁבֳּלִים֙ הַטֹּבֹ֔ת שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים הֵ֑נָּה חֲל֖וֹם אֶחָ֥ד הֽוּא׃
L04 4 Rdz 41:26 שֶׁ֧בַע פָּרֹ֣ת הַ/טֹּבֹ֗ת שֶׁ֤בַע שָׁנִים֙ הֵ֔נָּה וְ/שֶׁ֤בַע הַֽ/שִּׁבֳּלִים֙ הַ/טֹּבֹ֔ת שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים הֵ֑נָּה חֲל֖וֹם אֶחָ֥ד הֽוּא׃
L05 5 Rdz 41:26 (Sze)·wa' pa·(Rot) hat·to·(Wot), (Sze)·wa' sza·(Nim) (Hen)·na, we·(Sze)·wa' hasz·szib·bo·(Lim) hat·to·(Wot), (Sze)·wa' sza·(Nim) (Hen)·na; cha·(Lom) 'e·(Chad) (Hu).
L06 6 Rdz 41:26 H7651H7651 H6510H6510 H2896H2896 H7651H7651 H8141H8141 H2007H2007 H7651H7651 H7641H7641 H2896H2896 H7651H7651 H8141H8141 H2007H2007 H2472H2472 H0259H0259 H1931H1931
L07 7 Rdz 41:26 seven cow beautiful seven whole age in seven branch beautiful seven whole age in dream a he
L08 8 Rdz 41:26 siedem krowa piękny siedem Cały wiek w siedem oddział piękny siedem Cały wiek w marzenie on
L09 9 Rdz 41:26 The seven kine good [are] seven years in and the seven ears good [are] seven years in the dream [is] one he
L10 10 Rdz 41:26 Siedem bydło dobry [Są] siedem roku w i siedem uszy dobry [Są] siedem roku w marzenie [Jest] jeden on
L11 11 Rdz 41:26 She·va' pa·Rot hat·to·Vot, She·va' sha·Nim Hen·nah, ve·She·va' hash·shib·bo·Lim hat·to·Vot, She·va' sha·Nim Hen·nah; cha·Lom 'e·Chad Hu.
L12 12 Rdz 41:26 sze wa Pa rot hat to wot sze wa sza nim hen na we sze wa hasz sziB Bó lim hat to wot sze wa sza nim hen na Ha lom e Had hu
L13 13 Rdz 41:26 šeºba` Päröt ha††öböt šeºba` šänîm hëºnnâ wüšeºba` ha|ššiBBólîm ha††öböt šeºba` šänîm hëºnnâ Hálôm ´eHäd hû´
L14 14 Rdz 41:26 43/393 11/26 36/561 44/393 130/873 5/48 45/393 9/19 37/561 46/393 131/873 6/48 31/64 36/961 152/1867
L15 15 Rdz 41:26 The seven good kine [are] seven years; and the seven good ears [are] seven years: the dream [is] one.
L16 16 Rdz 41:26  26 The seven <07651> good <02896> kine <06510> are seven <07651> years <08141>; and the seven <07651> good <02896> ears <07641> are seven <07651> years <08141>: the dream <02472> is one <0259>.
L01 1 Rdz 41:27   Rdz 41:27  27 I siedmiu <07651> cienki <07534> i chory ulubionym <07451> Krowy <06510>, które pojawiły się <05927> (08802) po nich <0310> siedem <07651> roku <08141>, a siedem <07651 > puste <07386> uszy <07641> piaskowane <07710> (08803) z wiatrem wschodnim <06921> jest siedem <07651> roku <08141> głodu <07458>.                                                                                
L02 2 Rdz 41:27 Siedem zaś krów chudych i brzydkich, które wyszły za tamtymi, i siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim - to też siedem lat - głodu.
L03 3 Rdz 41:27 וְשֶׁ֣בַע הַ֠פָּרוֹת הָֽרַקּ֨וֹת וְהָרָעֹ֜ת הָעֹלֹ֣ת אַחֲרֵיהֶ֗ן שֶׁ֤בַע שָׁנִים֙ הֵ֔נָּה וְשֶׁ֤בַע הַֽשִׁבֳּלִים֙ הָרֵק֔וֹת שְׁדֻפ֖וֹת הַקָּדִ֑ים יִהְי֕וּ שֶׁ֖בַע שְׁנֵ֥י רָעָֽב׃
L04 4 Rdz 41:27 וְ/שֶׁ֣בַע הַ֠/פָּרוֹת הָֽ/רַקּ֨וֹת וְ/הָ/רָעֹ֜ת הָ/עֹלֹ֣ת אַחֲרֵי/הֶ֗ן שֶׁ֤בַע שָׁנִים֙ הֵ֔נָּה וְ/שֶׁ֤בַע הַֽ/שִׁבֳּלִים֙ הָ/רֵק֔וֹת שְׁדֻפ֖וֹת הַ/קָּדִ֑ים יִהְי֕וּ שֶׁ֖בַע שְׁנֵ֥י רָעָֽב׃
L05 5 Rdz 41:27 we·(Sze)·wa' (Hap)·pa·rot ha·rak·(Kot) we·ha·ra·'(Ot) ha·'o·(Lot) 'a·cha·re·(Hen), (Sze)·wa' sza·(Nim) (Hen)·na, we·(Sze)·wa' ha·szib·bo·(Lim) ha·re·(Kot), sze·du·(Fot) hak·ka·(Dim); jih·(Ju) (Sze)·wa' sze·(Ne) ra·'(Aw).
L06 6 Rdz 41:27 H7651H7651 H6510H6510 H7534H7534 H7451H7451 H5927H5927 H0310H0310 H7651H7651 H8141H8141 H2007H2007 H7651H7651 H7641H7641 H7386H7386 H7710H7710 H6921H6921 H1961H1961 H7651H7651 H8141H8141 H7458H7458
L07 7 Rdz 41:27 seven cow thin adversity arise  after that seven whole age in seven branch emptied blast east-ward become seven whole age dearth
L08 8 Rdz 41:27 siedem krowa cienki przeciwność losu powstać po tym siedem Cały wiek w siedem oddział opróżniane podmuch wschód-ward zostać siedem Cały wiek brak
L09 9 Rdz 41:27 And the seven kine thin and ill favoured that came up after them [are] seven years in and the seven ears empty blasted with the east wind become shall be seven years of famine
L10 10 Rdz 41:27 I siedem bydło cienki i źle sprzyjał że wymyślił po nich [Są] siedem roku w i siedem uszy pusty piaskowane z wiatrem wschodnim zostać jest siedem roku głodowy
L11 11 Rdz 41:27 ve·She·va' Hap·pa·rot ha·rak·Kot ve·ha·ra·'Ot ha·'o·Lot 'a·cha·rei·Hen, She·va' sha·Nim Hen·nah, ve·She·va' ha·shib·bo·Lim ha·re·Kot, she·du·Fot hak·ka·Dim; yih·Yu She·va' she·Nei ra·'Av.
L12 12 Rdz 41:27 we sze wa haP Pa rot ha raq qot we ha ra ot ha o lot a Ha re hen sze wa sza nim hen na we sze wa ha sziB Bó lim ha re qot sze du fot haq qa dim jih ju sze wa sze ne ra aw
L13 13 Rdz 41:27 wüšeºba` haPPärôt hä|raqqôt wühärä`öt hä`ölöt ´aHárêhen šeºba` šänîm hëºnnâ wüšeºba` ha|šiBBólîm härëqôt šüdùpôt haqqädîm yihyû šeºba` šünê rä`äb
L14 14 Rdz 41:27 47/393 12/26 3/3 28/665 30/883 75/712 48/393 132/873 7/48 49/393 10/19 2/14 3/3 3/69 272/3546 50/393 133/873 5/101
L15 15 Rdz 41:27 And the seven thin and ill favoured kine that came up after them [are] seven years; and the seven empty ears blasted with the east wind shall be seven years of famine.
L16 16 Rdz 41:27  27 And the seven <07651> thin <07534> and ill favoured <07451> kine <06510> that came up <05927> (08802) after them <0310> are seven <07651> years <08141>; and the seven <07651> empty <07386> ears <07641> blasted <07710> (08803) with the east wind <06921> shall be seven <07651> years <08141> of famine <07458>.
L01 1 Rdz 41:28   Rdz 41:28  28 To jest sprawa <01697>, które mówiłem <01696> (08765) do faraona <06547>: Co Bóg <0430> ma zamiar zrobić <06213> (08802) on sheweth <07200> (08689) do faraona < 06547>.                                                                                            
L02 2 Rdz 41:28 To, o czym mówię faraonowi, Bóg uczyni tak, jak pokazał faraonowi.
L03 3 Rdz 41:28 ה֣וּא הַדָּבָ֔ר אֲשֶׁ֥ר דִּבַּ֖רְתִּי אֶל־ פַּרְעֹ֑ה אֲשֶׁ֧ר הָאֱלֹהִ֛ים עֹשֶׂ֖ה הֶרְאָ֥ה אֶת־ פַּרְעֹֽה׃
L04 4 Rdz 41:28 ה֣וּא הַ/דָּבָ֔ר אֲשֶׁ֥ר דִּבַּ֖רְתִּי אֶל־ פַּרְעֹ֑ה אֲשֶׁ֧ר הָ/אֱלֹהִ֛ים עֹשֶׂ֖ה הֶרְאָ֥ה אֶת־ פַּרְעֹֽה׃
L05 5 Rdz 41:28 hu had·da·(War), 'a·(Szer) dib·(Bar)·ti el- par·'(O); 'a·(Szer) ha·'(E)·lo·(Him) 'o·(Se) her·'(A) et- par·'(O).
L06 6 Rdz 41:28 H1931H1931 H1697H1697 H0834H0834 H1696H1696 H0413H0413 H6547H6547 H0834H0834 H0430H0430 H6213H6213 H7200H7200 H0853H0853 H6547H6547
L07 7 Rdz 41:28 he act after answer about Pharaoh after angels accomplish advise self Pharaoh
L08 8 Rdz 41:28 on działać po odpowiedź o Faraon po anioły zrealizować doradzać siebie Faraon
L09 9 Rdz 41:28 he This [is] the thing what which I have spoken to unto Pharaoh what What God [is] about to do he sheweth unto Pharaoh
L10 10 Rdz 41:28 on To [jest] sprawa co co mówiłem do do faraona co Co Bóg [Jest] o robić on sheweth do faraona
L11 11 Rdz 41:28 hu had·da·Var, 'a·Sher dib·Bar·ti el- par·'Oh; 'a·Sher ha·'E·lo·Him 'o·Seh her·'Ah et- par·'Oh.
L12 12 Rdz 41:28 hu haD Da war a szer DiB Bar Ti el - Pa ro a szer ha e lo him o se he ra et - Pa ro    
L13 13 Rdz 41:28 hû´ haDDäbär ´ášer DiBBaºrTî ´el-Par`ò ´ášer hä´élöhîm `öSè her´â ´et-Par`ò    
L14 14 Rdz 41:28 153/1867 45/1428 328/5499 54/1142 346/5500 37/268 329/5499 189/2597 130/2617 106/1296 808/11047 38/268
L15 15 Rdz 41:28 This [is] the thing which I have spoken unto Pharaoh: What God [is] about to do he sheweth unto Pharaoh.
L16 16 Rdz 41:28  28 This is the thing <01697> which I have spoken <01696> (08765) unto Pharaoh <06547>: What God <0430> is about to do <06213> (08802) he sheweth <07200> (08689) unto Pharaoh <06547>.
L01 1 Rdz 41:29   Rdz 41:29  29 Oto tam przyjść <0935> (08802) siedem <07651> roku <08141> z great <01419> wiele <07647> całej ziemi <0776> Egipt <04714>:                                                                                                
L02 2 Rdz 41:29 Bo nadejdzie siedem lat obfitości wielkiej w całym Egipcie.
L03 3 Rdz 41:29 הִנֵּ֛ה שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים בָּא֑וֹת שָׂבָ֥ע גָּד֖וֹל בְּכָל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Rdz 41:29 הִנֵּ֛ה שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים בָּא֑וֹת שָׂבָ֥ע גָּד֖וֹל בְּ/כָל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Rdz 41:29 hin·(Ne) (Sze)·wa' sza·(Nim) ba·'ot; sa·(Wa)' ga·(Dol) be·chol '(E)·rec mic·(Ra)·jim.
L06 6 Rdz 41:29 H2009H2009 H7651H7651 H8141H8141 H0935H0935 H7647H7647 H1419H1419 H3605H3605 H0776H0776 H4714H4714
L07 7 Rdz 41:29 behold seven whole age abide abundance aloud all manner common Egypt
L08 8 Rdz 41:29 ujrzeć siedem Cały wiek przestrzegać obfitość głośno wszelkiego rodzaju wspólny Egipt
L09 9 Rdz 41:29 Behold seven years Behold there come plenty of great all throughout all the land of Egypt
L10 10 Rdz 41:29 Ujrzeć siedem roku Oto tam przyjść mnóstwo z wielkim wszystko całej ziemi z Egiptu
L11 11 Rdz 41:29 hin·Neh She·va' sha·Nim ba·'ot; sa·Va' ga·Dol be·chol 'E·retz mitz·Ra·yim.
L12 12 Rdz 41:29 hin ne sze wa sza nim Ba ot sa wa Ga dol Be chol - e rec mic ra jim  
L13 13 Rdz 41:29 hinnË šeºba` šänîm Bä´ôt Säbä` Gädôl Bükol-´eºrec micräºyim  
L14 14 Rdz 41:29 102/840 51/393 134/873 152/2550 1/8 29/527 276/5415 210/2502 21/614
L15 15 Rdz 41:29 Behold, there come seven years of great plenty throughout all the land of Egypt:
L16 16 Rdz 41:29  29 Behold, there come <0935> (08802) seven <07651> years <08141> of great <01419> plenty <07647> throughout all the land <0776> of Egypt <04714>:
L01 1 Rdz 41:30   Rdz 41:30  30 I tam powstaje <06965> (08804) po nich <0310> siedmiu <07651> roku <08141> głodu <07458>, a wszystko mnóstwo <07647> zostanie zapomniany <07911> (08738) w ziemi < 0776> Egipt <04714>, a głód <07458> zużywa <03615> (08765) ziemia <0776>;                                                                                      
L02 2 Rdz 41:30 A po nich nastanie siedem lat głodu; i pójdzie w niepamięć cała ta obfitość w Egipcie, gdy głód będzie niszczył kraj.
L03 3 Rdz 41:30 וְ֠קָמוּ שֶׁ֨בַע שְׁנֵ֤י רָעָב֙ אַחֲרֵיהֶ֔ן וְנִשְׁכַּ֥ח כָּל־ הַשָּׂבָ֖ע בְּאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וְכִלָּ֥ה הָרָעָ֖ב אֶת־ הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Rdz 41:30 וְ֠/קָמוּ שֶׁ֨בַע שְׁנֵ֤י רָעָב֙ אַחֲרֵי/הֶ֔ן וְ/נִשְׁכַּ֥ח כָּל־ הַ/שָּׂבָ֖ע בְּ/אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וְ/כִלָּ֥ה הָ/רָעָ֖ב אֶת־ הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Rdz 41:30 (We)·ka·mu (Sze)·wa' sze·(Ne) ra·'(Aw) 'a·cha·re·(Hen), we·nisz·(Kach) kol- has·sa·(Wa)' be·'(E)·rec mic·(Ra)·jim; we·chil·(La) ha·ra·'(Aw) et- ha·'(A)·rec.
L06 6 Rdz 41:30 H6965H6965 H7651H7651 H8141H8141 H7458H7458 H0310H0310 H7911H7911 H3605H3605 H7647H7647 H0776H0776 H4714H4714 H3615H3615 H7458H7458 H0853H0853 H0776H0776
L07 7 Rdz 41:30 abide seven whole age dearth after that cause to forget  all manner abundance common Egypt accomplish dearth common
L08 8 Rdz 41:30 przestrzegać siedem Cały wiek brak po tym spowodować zapomnieć wszelkiego rodzaju obfitość wspólny Egipt zrealizować brak wspólny
L09 9 Rdz 41:30 And there shall arise seven years of famine after them shall be forgotten and all and all the plenty in the land of Egypt shall consume and the famine the land
L10 10 Rdz 41:30 I tam powstaje siedem roku głodowy po nich powinny zostać zapomniane i wszystko i wszystko na dużą w ziemi z Egiptu będą konsumować i głodu ziemia
L11 11 Rdz 41:30 Ve·ka·mu She·va' she·Nei ra·'Av 'a·cha·rei·Hen, ve·nish·Kach kol- has·sa·Va' be·'E·retz mitz·Ra·yim; ve·chil·Lah ha·ra·'Av et- ha·'A·retz.
L12 12 Rdz 41:30 we qa mu sze wa sze ne ra aw a Ha re hen we nisz KaH Kol - has sa wa Be e rec mic ra jim we chil la ha ra aw et - ha a rec    
L13 13 Rdz 41:30 wüqämû šeºba` šünê rä`äb ´aHárêhen wünišKaH Kol-haSSäbä` Bü´eºrec micräºyim wükillâ härä`äb ´et-hä´äºrec    
L14 14 Rdz 41:30 45/627 52/393 135/873 6/101 76/712 3/103 277/5415 2/8 211/2502 22/614 13/204 7/101 809/11047 212/2502
L15 15 Rdz 41:30 And there shall arise after them seven years of famine; and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt; and the famine shall consume the land;
L16 16 Rdz 41:30  30 And there shall arise <06965> (08804) after them <0310> seven <07651> years <08141> of famine <07458>; and all the plenty <07647> shall be forgotten <07911> (08738) in the land <0776> of Egypt <04714>; and the famine <07458> shall consume <03615> (08765) the land <0776>;
L01 1 Rdz 41:31   Rdz 41:31  31 I mnóstwo <07647> nie są znane <03045> (08735) w ziemi <0776> powodu <06440> z tego głodu <07458> Następujące <0310> <03651>, bo jest ono bardzo <03966> bolesna <03515>.                                                                                            
L02 2 Rdz 41:31 Nie będą już wiedzieli o obfitości w tym kraju wskutek głodu, który potem nadejdzie, bo będzie to głód bardzo ciężki.
L03 3 Rdz 41:31 וְלֹֽא־ יִוָּדַ֤ע הַשָּׂבָע֙ בָּאָ֔רֶץ מִפְּנֵ֛י הָרָעָ֥ב הַה֖וּא אַחֲרֵי־ כֵ֑ן כִּֽי־ כָבֵ֥ד ה֖וּא מְאֹֽד׃
L04 4 Rdz 41:31 וְ/לֹֽא־ יִוָּדַ֤ע הַ/שָּׂבָע֙ בָּ/אָ֔רֶץ מִ/פְּנֵ֛י הָ/רָעָ֥ב הַ/ה֖וּא אַחֲרֵי־ כֵ֑ן כִּֽי־ כָבֵ֥ד ה֖וּא מְאֹֽד׃
L05 5 Rdz 41:31 we·lo- jiw·wa·(Da)' has·sa·(Wa)' ba·'(A)·rec, mip·pe·(Ne) ha·ra·'(Aw) ha·(Hu) a·cha·re- (Chen); ki- cha·(Wed) hu me·'(Od).
L06 6 Rdz 41:31 H3808H3808 H3045H3045 H7647H7647 H0776H0776 H6440H6440 H7458H7458 H1931H1931 H0310H0310 H3651H3651 H3588H3588 H3515H3515 H1931H1931 H3966H3966
L07 7 Rdz 41:31 before acknowledge abundance common accept dearth he after that after that inasmuch great he diligently
L08 8 Rdz 41:31 przed przyznać obfitość wspólny przyjąć brak on po tym po tym ponieważ wielki on pilnie
L09 9 Rdz 41:31 not shall not be known And the plenty in the land by reason of that famine of that subsequent after that for grievous he for it [shall be] very
L10 10 Rdz 41:31 nie nie są znane A dużą w ziemi z powodu tego głodu z tego kolejny po tym dla ciężki on za to [należy] bardzo
L11 11 Rdz 41:31 ve·lo- yiv·va·Da' has·sa·Va' ba·'A·retz, mip·pe·Nei ha·ra·'Av ha·Hu a·cha·rei- Chen; ki- cha·Ved hu me·'Od.
L12 12 Rdz 41:31 we lo - jiw wa da has sa wa Ba a rec miP Pe ne ha ra aw ha hu a Ha re - chen Ki - cha wed hu me od
L13 13 Rdz 41:31 wülö|´-yiwwäda` haSSäbä` Bä´äºrec miPPünê härä`äb hahû´ ´aHárê-kën Kî|-käbëd hû´ mü´öd
L14 14 Rdz 41:31 161/5164 44/934 3/8 213/2502 105/2127 8/101 154/1867 77/712 40/767 214/4478 2/39 155/1867 33/300
L15 15 Rdz 41:31 And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following; for it [shall be] very grievous.
L16 16 Rdz 41:31  31 And the plenty <07647> shall not be known <03045> (08735) in the land <0776> by reason <06440> of that famine <07458> following <0310> <03651>; for it shall be very <03966> grievous <03515>.
L01 1 Rdz 41:32   Rdz 41:32  32 I za to marzenie <02472> została podwojona <08138> (08736) do faraona <06547> dwukrotnie <06471>, to dlatego, że sprawa <01697> <03559 ustalono> (08737) przez <05973> Bóg <0430 > i Bóg <0430> wkrótce <04116> (08764) doprowadzenie go przekazać <06213> (08800).                                                                                    
L02 2 Rdz 41:32 Ponieważ ten sen powtórzył się dwukrotnie, faraonie, Bóg to już postanowił i Bóg niebawem to uczyni.
L03 3 Rdz 41:32 וְעַ֨ל הִשָּׁנ֧וֹת הַחֲל֛וֹם אֶל־ פַּרְעֹ֖ה פַּעֲמָ֑יִם כִּֽי־ נָכ֤וֹן הַדָּבָר֙ מֵעִ֣ם הָאֱלֹהִ֔ים וּמְמַהֵ֥ר הָאֱלֹהִ֖ים לַעֲשֹׂתֽוֹ׃
L04 4 Rdz 41:32 וְ/עַ֨ל הִשָּׁנ֧וֹת הַ/חֲל֛וֹם אֶל־ פַּרְעֹ֖ה פַּעֲמָ֑יִם כִּֽי־ נָכ֤וֹן הַ/דָּבָר֙ מֵ/עִ֣ם הָ/אֱלֹהִ֔ים וּ/מְמַהֵ֥ר הָ/אֱלֹהִ֖ים לַ/עֲשֹׂתֽ/וֹ׃
L05 5 Rdz 41:32 we·'(Al) hisz·sza·(Not) ha·cha·(Lom) el- par·'(O) pa·'a·(Ma)·jim; ki- na·(Chon) had·da·(War) me·'(Im) ha·'(E)·lo·(Him), u·me·ma·(Her) ha·'(E)·lo·(Him) la·'a·so·(To).
L06 6 Rdz 41:32 H5921H5921 H8138H8138 H2472H2472 H0413H0413 H6547H6547 H6471H6471 H3588H3588 H3559H3559 H1697H1697 H5973H5973 H0430H0430 H4116H4116 H0430H0430 H6213H6213
L07 7 Rdz 41:32 above do speak dream about Pharaoh anvil inasmuch certain act accompanying angels be carried headlong angels accomplish
L08 8 Rdz 41:32 powyżej mówią marzenie o Faraon kowadło ponieważ pewny działać towarzyszący anioły być prowadzone na oślep anioły zrealizować
L09 9 Rdz 41:32 for was doubled And for that the dream to unto Pharaoh twice for [is] established [it is] because the thing by God will shortly and God bring it to pass
L10 10 Rdz 41:32 dla została podwojona I za to marzenie do do faraona dwa razy dla [Jest] ustanowiła [Jest], ponieważ sprawa przez Bóg wkrótce i Bóg dostosowania go przekazać
L11 11 Rdz 41:32 ve·'Al hish·sha·Not ha·cha·Lom el- par·'Oh pa·'a·Ma·yim; ki- na·Chon had·da·Var me·'Im ha·'E·lo·Him, u·me·ma·Her ha·'E·lo·Him la·'a·so·To.
L12 12 Rdz 41:32 we al hisz sza not ha Ha lom el - Pa ro Pa a ma jim Ki - na chon haD Da war me im ha e lo him u me ma her ha e lo him la a so to
L13 13 Rdz 41:32 wü`al hiššänôt haHálôm ´el-Par`ò Pa`ámäºyim Kî|-näkôn haDDäbär më`ìm hä´élöhîm ûmümahër hä´élöhîm la`áSötô
L14 14 Rdz 41:32 238/5759 1/22 32/64 347/5500 39/268 8/118 215/4478 1/216 46/1428 72/1043 190/2597 9/64 191/2597 131/2617
L15 15 Rdz 41:32 And for that the dream was doubled unto Pharaoh twice; [it is] because the thing [is] established by God, and God will shortly bring it to pass.
L16 16 Rdz 41:32  32 And for that the dream <02472> was doubled <08138> (08736) unto Pharaoh <06547> twice <06471>; it is because the thing <01697> is established <03559> (08737) by <05973> God <0430>, and God <0430> will shortly <04116> (08764) bring it to pass <06213> (08800).
L01 1 Rdz 41:33   Rdz 41:33  33 Teraz więc niech faraon <06547> wychodzą <07200> (08799) man <0376> dyskretny <0995> (08737) i mądry <02450> i zestaw <07896> (08799) go po całym kraju <0776> z Egipt <04714>.                                                                                            
L02 2 Rdz 41:33 Teraz więc niech faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu.
L03 3 Rdz 41:33 וְעַתָּה֙ יֵרֶ֣א פַרְעֹ֔ה אִ֖ישׁ נָב֣וֹן וְחָכָ֑ם וִישִׁיתֵ֖הוּ עַל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Rdz 41:33 וְ/עַתָּה֙ יֵרֶ֣א פַרְעֹ֔ה אִ֖ישׁ נָב֣וֹן וְ/חָכָ֑ם וִ/ישִׁיתֵ֖/הוּ עַל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Rdz 41:33 we·'at·(Ta) je·(Re) far·'(O), 'isz na·(Won) we·cha·(Cham); wi·szi·(Te)·hu al- '(E)·rec mic·(Ra)·jim.
L06 6 Rdz 41:33 H6258H6258 H7200H7200 H6547H6547 H0376H0376 H0995H0995 H2450H2450 H7896H7896 H5921H5921 H0776H0776 H4714H4714
L07 7 Rdz 41:33 henceforth advise self Pharaoh great attend cunning  apply above common Egypt
L08 8 Rdz 41:33 odtąd doradzać siebie Faraon wielki uczęszczać przebiegłość zastosować powyżej wspólny Egipt
L09 9 Rdz 41:33 Now look out Now therefore let Pharaoh a man discreet and wise and set over him over the land of Egypt
L10 10 Rdz 41:33 Teraz uważać Teraz więc niech faraon mężczyzna dyskretny i mądry i zestaw przez go na ziemi z Egiptu
L11 11 Rdz 41:33 ve·'at·Tah ye·Re far·'Oh, 'ish na·Von ve·cha·Cham; vi·shi·Te·hu al- 'E·retz mitz·Ra·yim.
L12 12 Rdz 41:33 we aT Ta je re fa ro isz na won we Ha cham wi szi te hu al - e rec mic ra jim  
L13 13 Rdz 41:33 wü`aTTâ yëre´ par`ò ´îš näbôn wüHäkäm wîšîtëºhû `al-´eºrec micräºyim  
L14 14 Rdz 41:33 28/431 107/1296 40/268 80/2004 1/168 2/137 5/80 239/5759 214/2502 23/614
L15 15 Rdz 41:33 Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt.
L16 16 Rdz 41:33  33 Now therefore let Pharaoh <06547> look out <07200> (08799) a man <0376> discreet <0995> (08737) and wise <02450>, and set <07896> (08799) him over the land <0776> of Egypt <04714>.
L01 1 Rdz 41:34   Rdz 41:34  34 Niech faraon <06547> zrobić <06213> (08799) ten, i niech wyznaczy <06485> (08686) urzędnicy <06496> nad ziemią <0776> i zająć piątą część <02567> (08765) z ziemia <0776> Egipt <04714> w siedmiu <07651> bogaty <07647> roku <08141>.                                                                                        
L02 2 Rdz 41:34 Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać piątą część urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfitości.
L03 3 Rdz 41:34 יַעֲשֶׂ֣ה פַרְעֹ֔ה וְיַפְקֵ֥ד פְּקִדִ֖ים עַל־ הָאָ֑רֶץ וְחִמֵּשׁ֙ אֶת־ אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם בְּשֶׁ֖בַע שְׁנֵ֥י הַשָּׂבָֽע׃
L04 4 Rdz 41:34 יַעֲשֶׂ֣ה פַרְעֹ֔ה וְ/יַפְקֵ֥ד פְּקִדִ֖ים עַל־ הָ/אָ֑רֶץ וְ/חִמֵּשׁ֙ אֶת־ אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם בְּ/שֶׁ֖בַע שְׁנֵ֥י הַ/שָּׂבָֽע׃
L05 5 Rdz 41:34 ja·'a·(Se) far·'(O), we·jaf·(Ked) pe·ki·(Dim) al- ha·'(A)·rec; we·chim·(Mesz) et- '(E)·rec mic·(Ra)·jim, be·(Sze)·wa' sze·(Ne) has·sa·(Wa)'.
L06 6 Rdz 41:34 H6213H6213 H6547H6547 H6485H6485 H6496H6496 H5921H5921 H0776H0776 H2567H2567 H0853H0853 H0776H0776 H4714H4714 H7651H7651 H8141H8141 H7647H7647
L07 7 Rdz 41:34 accomplish Pharaoh appoint which had the charge above common take up the fifth participle common Egypt seven whole age abundance
L08 8 Rdz 41:34 zrealizować Faraon powołać który miał ładunek powyżej wspólny zajmują piąte imiesłów wspólny Egipt siedem Cały wiek obfitość
L09 9 Rdz 41:34 do Let Pharaoh [this] and let him appoint officers charge over the land and take up the fifth part of the land of Egypt in the seven years plenteous
L10 10 Rdz 41:34 zrobić Niech faraon [To] i niech wyznaczy Oficerowie opłata nad ziemią i zająć piątą część z ziemi z Egiptu w siedmiu roku bogaty
L11 11 Rdz 41:34 ya·'a·Seh far·'Oh, ve·yaf·Ked pe·ki·Dim al- ha·'A·retz; ve·chim·Mesh et- 'E·retz mitz·Ra·yim, be·She·va' she·Nei has·sa·Va'.
L12 12 Rdz 41:34 ja a se fa ro we jaf qed Pe qi dim al - ha a rec we Him mesz et - e rec mic ra jim Be sze wa sze ne has sa wa
L13 13 Rdz 41:34 ya`áSè par`ò wüyapqëd Püqìdîm `al-hä´äºrec wüHimmëš ´et-´eºrec micraºyim Büšeºba` šünê haSSäbä`
L14 14 Rdz 41:34 132/2617 41/268 5/301 1/13 240/5759 215/2502 1/1 810/11047 216/2502 24/614 53/393 136/873 4/8
L15 15 Rdz 41:34 Let Pharaoh do [this], and let him appoint officers over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years.
L16 16 Rdz 41:34  34 Let Pharaoh <06547> do <06213> (08799) this, and let him appoint <06485> (08686) officers <06496> over the land <0776>, and take up the fifth part <02567> (08765) of the land <0776> of Egypt <04714> in the seven <07651> plenteous <07647> years <08141>.
L01 1 Rdz 41:35   Rdz 41:35  35 I niech zbierają <06908> (08799) wszystko jedzenie <0400> z tych dobrych <02896> lat <08141>, które pochodzą <0935> (08802) i odłożyć <06651> (08799) kukurydza <01250> pod ręka <03027> faraona <06547>, i niech zachować <08104> (08804) żywności <0400> w miastach <05892>.                                                                                    
L02 2 Rdz 41:35 Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. Niechaj gromadzą zboże do rozporządzenia faraona jako zaopatrzenie dla miast i niechaj go strzegą.
L03 3 Rdz 41:35 וְיִקְבְּצ֗וּ אֶת־ כָּל־ אֹ֙כֶל֙ הַשָּׁנִ֣ים הַטֹּבֹ֔ת הַבָּאֹ֖ת הָאֵ֑לֶּה וְיִצְבְּרוּ־ בָ֞ר תַּ֧חַת יַד־ פַּרְעֹ֛ה אֹ֥כֶל בֶּעָרִ֖ים וְשָׁמָֽרוּ׃
L04 4 Rdz 41:35 וְ/יִקְבְּצ֗וּ אֶת־ כָּל־ אֹ֙כֶל֙ הַ/שָּׁנִ֣ים הַ/טֹּבֹ֔ת הַ/בָּאֹ֖ת הָ/אֵ֑לֶּה וְ/יִצְבְּרוּ־ בָ֞ר תַּ֧חַת יַד־ פַּרְעֹ֛ה אֹ֥כֶל בֶּ/עָרִ֖ים וְ/שָׁמָֽרוּ׃
L05 5 Rdz 41:35 we·jik·be·(Cu), et- kol- 'o·chel hasz·sza·(Nim) hat·to·(Wot), hab·ba·'(Ot) ha·'(El)·le; we·jic·be·ru- war (Ta)·chat jad- par·'(O) '(O)·chel be·'a·(Rim) we·sza·(Ma)·ru.
L06 6 Rdz 41:35 H6908H6908 H0853H0853 H3605H3605 H0400H0400 H8141H8141 H2896H2896 H0935H0935 H0428H0428 H6651H6651 H1250H1250 H8478H8478 H3027H3027 H6547H6547 H0400H0400 H5892H5892 H8104H8104
L07 7 Rdz 41:35 assemble  all manner eating whole age beautiful abide another gather  corn Thahash able Pharaoh eating Ai  beward
L08 8 Rdz 41:35 montować wszelkiego rodzaju jedzenie Cały wiek piękny przestrzegać inny zbierać kukurydza Thahash w stanie Faraon jedzenie Ai beward
L09 9 Rdz 41:35 And let them gather all all the food years of those good that come of these and lay up corn under under the hand of Pharaoh food in the cities and let them keep
L10 10 Rdz 41:35 I niech zbierają wszystko wszystko jedzenie roku z nich dobry które pochodzą z nich i odłożyć kukurydza pod pod ręką faraona żywność w miastach i niech zachować
L11 11 Rdz 41:35 ve·yik·be·Tzu, et- kol- 'o·chel hash·sha·Nim hat·to·Vot, hab·ba·'Ot ha·'El·leh; ve·yitz·be·ru- var Ta·chat yad- par·'Oh 'O·chel be·'a·Rim ve·sha·Ma·ru.
L12 12 Rdz 41:35 we jiq Be cu et - Kol - o chel hasz sza nim hat to wot haB Ba ot ha el le we jic Be ru - war Ta Hat jad - Pa ro o chel Be a rim we sza ma ru        
L13 13 Rdz 41:35 wüyiqBücû ´et-Kol-´öºkel haššänîm ha††öböt haBBä´öt hä´ëºllè wüyicBürû-bär TaºHat yad-Par`ò ´öºkel Be`ärîm wüšämäºrû        
L14 14 Rdz 41:35 1/127 811/11047 278/5415 2/44 137/873 38/561 153/2550 77/745 1/7 1/14 26/498 71/1608 42/268 3/44 44/1093 15/468
L15 15 Rdz 41:35 And let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of Pharaoh, and let them keep food in the cities.
L16 16 Rdz 41:35  35 And let them gather <06908> (08799) all the food <0400> of those good <02896> years <08141> that come <0935> (08802), and lay up <06651> (08799) corn <01250> under the hand <03027> of Pharaoh <06547>, and let them keep <08104> (08804) food <0400> in the cities <05892>.
L01 1 Rdz 41:36   Rdz 41:36  36 A że jedzenie <0400> będzie dla magazynu <06487> do ziemi <0776> przeciwko siedmiu <07651> roku <08141> głodu <07458>, który jest w ziemi <0776> Egipt <04714> ; że ziemia <0776> giną nie <03772> (08735) przez głód <07458>.                                                                                        
L02 2 Rdz 41:36 A będzie ta żywność zachowana dla kraju na siedem lat głodu, które nastaną w Egipcie. Tak więc nie wyginie [ludność] tego kraju z głodu.
L03 3 Rdz 41:36 וְהָיָ֨ה הָאֹ֤כֶל לְפִקָּדוֹן֙ לָאָ֔רֶץ לְשֶׁ֙בַע֙ שְׁנֵ֣י הָרָעָ֔ב אֲשֶׁ֥ר תִּהְיֶ֖יןָ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וְלֹֽא־ תִכָּרֵ֥ת הָאָ֖רֶץ בָּרָעָֽב׃
L04 4 Rdz 41:36 וְ/הָיָ֨ה הָ/אֹ֤כֶל לְ/פִקָּדוֹן֙ לָ/אָ֔רֶץ לְ/שֶׁ֙בַע֙ שְׁנֵ֣י הָ/רָעָ֔ב אֲשֶׁ֥ר תִּהְיֶ֖יןָ בְּ/אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וְ/לֹֽא־ תִכָּרֵ֥ת הָ/אָ֖רֶץ בָּ/רָעָֽב׃
L05 5 Rdz 41:36 we·ha·(Ja) ha·'(O)·chel le·fik·ka·dOn la·'(A)·rec, le·(Sze)·wa' sze·(Ne) ha·ra·'(Aw), 'a·(Szer) tih·(Je)·na be·'(E)·rec mic·(Ra)·jim; we·lo- tik·ka·(Ret) ha·'(A)·rec ba·ra·'(Aw).
L06 6 Rdz 41:36 H1961H1961 H0400H0400 H6487H6487 H0776H0776 H7651H7651 H8141H8141 H7458H7458 H0834H0834 H1961H1961 H0776H0776 H4714H4714 H3808H3808 H3772H3772 H0776H0776 H7458H7458
L07 7 Rdz 41:36 become eating a deposit common seven whole age dearth after become common Egypt before be chewed common dearth
L08 8 Rdz 41:36 zostać jedzenie kaucja wspólny siedem Cały wiek brak po zostać wspólny Egipt przed należy żuć wspólny brak
L09 9 Rdz 41:36 become And that food shall be for store to the land against the seven years of famine which will occur which shall be in the land of Egypt will not perish that the land not through the famine
L10 10 Rdz 41:36 zostać I że żywność przeznacza się na sklepie do ziemi przed siedmiu roku głodowy który nastąpi które będą w ziemi z Egiptu nie będzie zginąć że ziemia nie przez głód
L11 11 Rdz 41:36 ve·ha·Yah ha·'O·chel le·fik·ka·dOn la·'A·retz, le·She·va' she·Nei ha·ra·'Av, 'a·Sher tih·Yei·na be·'E·retz mitz·Ra·yim; ve·lo- tik·ka·Ret ha·'A·retz ba·ra·'Av.
L12 12 Rdz 41:36 we ha ja ha o chel le fiq qa don la a rec le sze wa sze ne ha ra aw a szer Tih je na Be e rec mic ra jim we lo - tiK Ka ret ha a rec Ba ra aw
L13 13 Rdz 41:36 wühäyâ hä´öºkel lüpiqqädôn lä´äºrec lüšeºba` šünê härä`äb ´ášer Tihyʺnä Bü´eºrec micräºyim wülö|´-tiKKärët hä´äºrec Bärä`äb
L14 14 Rdz 41:36 273/3546 4/44 1/4 217/2502 54/393 138/873 9/101 330/5499 274/3546 218/2502 25/614 162/5164 8/288 219/2502 10/101
L15 15 Rdz 41:36 And that food shall be for store to the land against the seven years of famine, which shall be in the land of Egypt; that the land perish not through the famine.
L16 16 Rdz 41:36  36 And that food <0400> shall be for store <06487> to the land <0776> against the seven <07651> years <08141> of famine <07458>, which shall be in the land <0776> of Egypt <04714>; that the land <0776> perish <03772> (08735) not through the famine <07458>.
L01 1 Rdz 41:37   Rdz 41:37  37 I rzecz <01697> był dobry <03190> (08799) w oczach <05869> faraona <06547>, iw oczach <05869> wszystkich swoich sług <05650>.                                                                                                
L02 2 Rdz 41:37 Słowa te podobały się faraonowi i wszystkim jego dworzanom.
L03 3 Rdz 41:37 וַיִּיטַ֥ב הַדָּבָ֖ר בְּעֵינֵ֣י פַרְעֹ֑ה וּבְעֵינֵ֖י כָּל־ עֲבָדָֽיו׃
L04 4 Rdz 41:37 וַ/יִּיטַ֥ב הַ/דָּבָ֖ר בְּ/עֵינֵ֣י פַרְעֹ֑ה וּ/בְ/עֵינֵ֖י כָּל־ עֲבָדָֽי/ו׃
L05 5 Rdz 41:37 wai·ji·(Taw) had·da·(War) be·'e·(Ne) far·'(O); u·we·'e·(Ne) kol- 'a·wa·(Daw).
L06 6 Rdz 41:37 H3190H3190 H1697H1697 H5869H5869 H6547H6547 H5869H5869 H3605H3605 H5650H5650
L07 7 Rdz 41:37 be accepted act affliction Pharaoh affliction all manner bondage
L08 8 Rdz 41:37 zostać zaakceptowane działać nieszczęście Faraon nieszczęście wszelkiego rodzaju niewola
L09 9 Rdz 41:37 was good And the thing in the eyes of Pharaoh and in the eyes all of all his servants
L10 10 Rdz 41:37 był dobry I rzecz w oczach faraona iw oczach wszystko wszystkich swoich sług
L11 11 Rdz 41:37 vai·yi·Tav had·da·Var be·'ei·Nei far·'Oh; u·ve·'ei·Nei kol- 'a·va·Dav.
L12 12 Rdz 41:37 waj ji taw haD Da war Be e ne fa ro u we e ne Kol - a wa daw  
L13 13 Rdz 41:37 wayyî†ab haDDäbär Bü`ênê par`ò ûbü`ênê Kol-`ábädäyw  
L14 14 Rdz 41:37 10/112 47/1428 62/878 43/268 63/878 279/5415 51/797
L15 15 Rdz 41:37 And the thing was good in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of all his servants.
L16 16 Rdz 41:37  37 And the thing <01697> was good <03190> (08799) in the eyes <05869> of Pharaoh <06547>, and in the eyes <05869> of all his servants <05650>.
L01 1 Rdz 41:38   Rdz 41:38  38 Faraon <06547> powiedział <0559> (08799) do sług swoich: <05650>, możemy znaleźć <04672> (08799) taki jeden jak to <02088> jest człowiek <0376> w których <0834> Duch <07307> Boże <0430> jest?                                                                                          
L02 2 Rdz 41:38 Rzekł więc faraon do swych dworzan: Czyż będziemy mogli znaleźć podobnego mu człowieka, który miałby tak jak on ducha Bożego?
L03 3 Rdz 41:38 וַיֹּ֥אמֶר פַּרְעֹ֖ה אֶל־ עֲבָדָ֑יו הֲנִמְצָ֣א כָזֶ֔ה אִ֕ישׁ אֲשֶׁ֛ר ר֥וּחַ אֱלֹהִ֖ים בּֽוֹ׃
L04 4 Rdz 41:38 וַ/יֹּ֥אמֶר פַּרְעֹ֖ה אֶל־ עֲבָדָ֑י/ו הֲ/נִמְצָ֣א כָ/זֶ֔ה אִ֕ישׁ אֲשֶׁ֛ר ר֥וּחַ אֱלֹהִ֖ים בּֽ/וֹ׃
L05 5 Rdz 41:38 wai·(Jo)·mer par·'(O) el- 'a·wa·(Daw); ha·nim·(Ca) cha·(Ze), 'isz 'a·(Szer) (Ru)·ach E·lo·<Him> bo.
L06 6 Rdz 41:38 H0559H0559 H6547H6547 H0413H0413 H5650H5650 H4672H4672 H2088H2088 H0376H0376 H0834H0834 H7307H7307 H0430H0430 H0000
L07 7 Rdz 41:38 answer Pharaoh about bondage be able he great after air angels
L08 8 Rdz 41:38 odpowiedź Faraon o niewola móc on wielki po powietrze anioły
L09 9 Rdz 41:38 said And Pharaoh to his unto his servants Can we find [such a one] as this [is] a man in whom the Spirit of God
L10 10 Rdz 41:38 powiedział Faraon do jego do sług swoich Możemy znaleźć [Taki jeden] jak to [Jest] człowiek w którym Duch Boga
L11 11 Rdz 41:38 vai·Yo·mer par·'Oh el- 'a·va·Dav; ha·nim·Tza cha·Zeh, 'ish 'a·Sher Ru·ach E·lo·Him bo.
L12 12 Rdz 41:38 waj jo mer Pa ro el - a wa daw ha nim ca cha ze isz a szer ru aH e lo him Bo
L13 13 Rdz 41:38 wayyöº´mer Par`ò ´el-`ábädäyw hánimcä´ käzè ´îš ´ášer rûªH ´élöhîm
L14 14 Rdz 41:38 467/5298 44/268 348/5500 52/797 44/453 71/1176 81/2004 331/5499 10/377 192/2597 428/6522
L15 15 Rdz 41:38 And Pharaoh said unto his servants, Can we find [such a one] as this [is], a man in whom the Spirit of God [is]?
L16 16 Rdz 41:38  38 And Pharaoh <06547> said <0559> (08799) unto his servants <05650>, Can we find <04672> (08799) such a one as this <02088> is, a man <0376> in whom <0834> the Spirit <07307> of God <0430> is?
L01 1 Rdz 41:39   Rdz 41:39  39 Faraon <06547> powiedział <0559> (08799) do Józefa <03130>, forasmuch <0310> jak Bóg <0430> bowiem pokazał <03045> (08687) ci to wszystko, nie ma nikogo tak dyskretny <0995> (08.737 ) i mądry <02450> jakbyś:                                                                                          
L02 2 Rdz 41:39 A potem faraon rzekł do Józefa: Skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością!
L03 3 Rdz 41:39 וַיֹּ֤אמֶר פַּרְעֹה֙ אֶל־ יוֹסֵ֔ף אַחֲרֵ֨י הוֹדִ֧יעַ אֱלֹהִ֛ים אוֹתְךָ֖ אֶת־ כָּל־ זֹ֑את אֵין־ נָב֥וֹן וְחָכָ֖ם כָּמֽוֹךָ׃
L04 4 Rdz 41:39 וַ/יֹּ֤אמֶר פַּרְעֹה֙ אֶל־ יוֹסֵ֔ף אַחֲרֵ֨י הוֹדִ֧יעַ אֱלֹהִ֛ים אוֹתְ/ךָ֖ אֶת־ כָּל־ זֹ֑את אֵין־ נָב֥וֹן וְ/חָכָ֖ם כָּמֽוֹ/ךָ׃
L05 5 Rdz 41:39 wai·(Jo)·mer par·'(O) el- jo·(Sef), 'a·cha·(Re) ho·(Di)·a' E·lo·<Him> 'ot·(Cha) et- kol- (Zot); en- na·(Won) we·cha·(Cham) ka·(Mo)·cha.
L06 6 Rdz 41:39 H0559H0559 H6547H6547 H0413H0413 H3130H3130 H0310H0310 H3045H3045 H0430H0430 H0853H0853 H0853H0853 H3605H3605 H2063H2063 H0369H0369 H0995H0995 H2450H2450 H3644H3644
L07 7 Rdz 41:39 answer Pharaoh about Joseph after that acknowledge angels all manner likewise else attend cunning  according to
L08 8 Rdz 41:39 odpowiedź Faraon o Joseph po tym przyznać anioły wszelkiego rodzaju podobnie więcej uczęszczać przebiegłość zgodnie z
L09 9 Rdz 41:39 said And Pharaoh to unto Joseph Forasmuch hath shewed as God of all likewise there thee all this [there is] none so discreet and wise according to
L10 10 Rdz 41:39 powiedział Faraon do do Józefa Forasmuch bowiem ukazał jak Bóg ze wszystkich podobnie tam ciebie to wszystko [jest] nikt tak dyskretny i mądry zgodnie z
L11 11 Rdz 41:39 vai·Yo·mer par·'Oh el- yo·Sef, 'a·cha·Rei ho·Di·a' E·lo·Him 'ot·Cha et- kol- Zot; ein- na·Von ve·cha·Cham ka·Mo·cha.
L12 12 Rdz 41:39 waj jo mer Pa ro el - jo sef a Ha re ho di a e lo him ot cha et - Kol - zot en - na won we Ha cham Ka mo cha        
L13 13 Rdz 41:39 wayyöº´mer Par`ò ´el-yôsëp ´aHárê hôdîª` ´élöhîm ´ôtkä ´et-Kol-zö´t ´ên-näbôn wüHäkäm Kämôºkä        
L14 14 Rdz 41:39 468/5298 45/268 349/5500 46/213 78/712 45/934 193/2597 812/11047 813/11047 280/5415 38/603 24/786 2/168 3/137 3/140
L15 15 Rdz 41:39 And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath shewed thee all this, [there is] none so discreet and wise as thou [art]:
L16 16 Rdz 41:39  39 And Pharaoh <06547> said <0559> (08799) unto Joseph <03130>, Forasmuch <0310> as God <0430> hath shewed <03045> (08687) thee all this, there is none so discreet <0995> (08737) and wise <02450> as thou art:
L01 1 Rdz 41:40   Rdz 41:40  40 Powinieneś być <01961> (08799) nad moim domu <01004>, a według twemu słowo <06310> będą wszyscy moi ludzie <05971> <05401 można wykluczyć> (08799): tylko w stolicy <03678> ja być większa <01431> (08799) niż ty.                                                                                        
L02 2 Rdz 41:40 Ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę cię przewyższał.
L03 3 Rdz 41:40 אַתָּה֙ תִּהְיֶ֣ה עַל־ בֵּיתִ֔י וְעַל־ פִּ֖יךָ יִשַּׁ֣ק כָּל־ עַמִּ֑י רַ֥ק הַכִּסֵּ֖א אֶגְדַּ֥ל מִמֶּֽךָּ׃
L04 4 Rdz 41:40 אַתָּה֙ תִּהְיֶ֣ה עַל־ בֵּיתִ֔/י וְ/עַל־ פִּ֖י/ךָ יִשַּׁ֣ק כָּל־ עַמִּ֑/י רַ֥ק הַ/כִּסֵּ֖א אֶגְדַּ֥ל מִמֶּֽ/ךָּ׃
L05 5 Rdz 41:40 'at·(Ta) tih·(Je) al- be·(Ti), we·'al- (Pi)·cha jisz·(Szak) kol- 'am·(Mi); rak hak·kis·(Se) 'eg·(Dal) mi·(Me)·ka.
L06 6 Rdz 41:40 H0859H0859 H1961H1961 H5921H5921 H1004H1004 H5921H5921 H6310H6310 H5401H5401 H3605H3605 H5971H5971 H7535H7535 H3678H3678 H1431H1431 H4480H4480
L07 7 Rdz 41:40 you become above court above according armed  all manner folk but seat advance above
L08 8 Rdz 41:40 ty zostać powyżej sąd powyżej zgodnie uzbrojony wszelkiego rodzaju ludowy ale siedziba awansować powyżej
L09 9 Rdz 41:40 you Thou shalt be shall be over over my house and according and according unto thy word be ruled all shall all my people in only in the throne will I be greater than
L10 10 Rdz 41:40 ty Będziesz mieć będzie nad nad moim domem i zgodnie i zgodnie twemu słowo wykluczyć wszystko będą wszyscy moi ludzie w tylko w stolicy Będę większy niż
L11 11 Rdz 41:40 'at·Tah tih·Yeh al- bei·Ti, ve·'al- Pi·cha yish·Shak kol- 'am·Mi; rak hak·kis·Se 'eg·Dal mi·Me·ka.
L12 12 Rdz 41:40 aT Ta Tih je al - Be ti we al - Pi cha jisz szaq Kol - am mi raq haK Kis se eg Dal mim meK Ka      
L13 13 Rdz 41:40 ´aTTâ Tihyè `al-Bêtî wü`al-Pîºkä yiššaq Kol-`ammî raq haKKissë´ ´egDal mimmeºKKä      
L14 14 Rdz 41:40 50/1080 275/3546 241/5759 76/2052 242/5759 11/497 8/35 281/5415 22/1866 7/109 1/135 13/114 73/1215
L15 15 Rdz 41:40 Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled: only in the throne will I be greater than thou.
L16 16 Rdz 41:40  40 Thou shalt be <01961> (08799) over my house <01004>, and according unto thy word <06310> shall all my people <05971> be ruled <05401> (08799): only in the throne <03678> will I be greater <01431> (08799) than thou.
L01 1 Rdz 41:41   Rdz 41:41  41 Faraon <06547> powiedział <0559> (08799) do Józefa <03130> patrz <07200> (08798), postawiłem <05414> (08804) Thee po wszystkiej ziemi <0776> Egipt <04714>.                                                                                              
L02 2 Rdz 41:41 I powiedział faraon Józefowi: Oto ustanawiam cię rządcą całego Egiptu!
L03 3 Rdz 41:41 וַיֹּ֥אמֶר פַּרְעֹ֖ה אֶל־ יוֹסֵ֑ף רְאֵה֙ נָתַ֣תִּי אֹֽתְךָ֔ עַ֖ל כָּל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Rdz 41:41 וַ/יֹּ֥אמֶר פַּרְעֹ֖ה אֶל־ יוֹסֵ֑ף רְאֵה֙ נָתַ֣תִּי אֹֽתְ/ךָ֔ עַ֖ל כָּל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Rdz 41:41 wai·(Jo)·mer par·'(O) el- jo·(Sef); re·'(E) na·(Tat)·ti 'o·te·(Cha), 'al kol- '(E)·rec mic·(Ra)·jim.
L06 6 Rdz 41:41 H0559H0559 H6547H6547 H0413H0413 H3130H3130 H7200H7200 H5414H5414 H0853H0853 H5921H5921 H3605H3605 H0776H0776 H4714H4714
L07 7 Rdz 41:41 answer Pharaoh about Joseph advise self add above all manner common Egypt
L08 8 Rdz 41:41 odpowiedź Faraon o Joseph doradzać siebie dodać powyżej wszelkiego rodzaju wspólny Egipt
L09 9 Rdz 41:41 said And Pharaoh to unto Joseph See I have set over all thee over all the land of Egypt
L10 10 Rdz 41:41 powiedział Faraon do do Józefa Zobaczyć Kładę przez wszystko ci w całym kraju z Egiptu
L11 11 Rdz 41:41 vai·Yo·mer par·'Oh el- yo·Sef; re·'Eh na·Tat·ti 'o·te·Cha, 'al kol- 'E·retz mitz·Ra·yim.
L12 12 Rdz 41:41 waj jo mer Pa ro el - jo sef re e na taT Ti ot cha al Kol - e rec mic ra jim    
L13 13 Rdz 41:41 wayyöº´mer Par`ò ´el-yôsëp rü´Ë nätaºTTî ´ö|tkä `al Kol-´eºrec micräºyim    
L14 14 Rdz 41:41 469/5298 46/268 350/5500 47/213 108/1296 116/2007 814/11047 243/5759 282/5415 220/2502 26/614
L15 15 Rdz 41:41 And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt.
L16 16 Rdz 41:41  41 And Pharaoh <06547> said <0559> (08799) unto Joseph <03130>, See <07200> (08798), I have set <05414> (08804) thee over all the land <0776> of Egypt <04714>.
L01 1 Rdz 41:42   Rdz 41:42  42 Faraon <06547> zdjął <05493> (08686) jego pierścień <02885> z ręki <03027> i umieścić <05414> (08799) to na Józefa <03130> strony <03027> i okryli <03847> (08686) go w vestures <0899> z bisioru <08336> i umieścić <07760> (08799) złoty <02091> łańcuch <07242> o jego szyi <06677>;                                                                                    
L02 2 Rdz 41:42 Po czym faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa, i kazał go oblec w szatę z najczystszego lnu, a potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch.
L03 3 Rdz 41:42 וַיָּ֨סַר פַּרְעֹ֤ה אֶת־ טַבַּעְתּוֹ֙ מֵעַ֣ל יָד֔וֹ וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֖הּ עַל־ יַ֣ד יוֹסֵ֑ף וַיַּלְבֵּ֤שׁ אֹתוֹ֙ בִּגְדֵי־ שֵׁ֔שׁ וַיָּ֛שֶׂם רְבִ֥ד הַזָּהָ֖ב עַל־ צַוָּארֽוֹ׃
L04 4 Rdz 41:42 וַ/יָּ֨סַר פַּרְעֹ֤ה אֶת־ טַבַּעְתּ/וֹ֙ מֵ/עַ֣ל יָד֔/וֹ וַ/יִּתֵּ֥ן אֹתָ֖/הּ עַל־ יַ֣ד יוֹסֵ֑ף וַ/יַּלְבֵּ֤שׁ אֹת/וֹ֙ בִּגְדֵי־ שֵׁ֔שׁ וַ/יָּ֛שֶׂם רְבִ֥ד הַ/זָּהָ֖ב עַל־ צַוָּארֽ/וֹ׃
L05 5 Rdz 41:42 wai·(Ja)·sar par·'(O) et- tab·ba'·(To) me·'(Al) ja·(Do), wai·jit·(Ten) 'o·(Ta) al- jad jo·(Sef); wai·jal·(Besz) (To) big·de- (Szesz), wai·(Ja)·sem re·(Wid) haz·za·(Haw) al- caw·wa·(Ro).
L06 6 Rdz 41:42 H5493H5493 H6547H6547 H0853H0853 H2885H2885 H5921H5921 H3027H3027 H5414H5414 H0853H0853 H5921H5921 H3027H3027 H3130H3130 H3847H3847 H0853H0853 H0899H0899 H8336H8336 H7760H7760 H7242H7242 H2091H2091 H5921H5921 H6677H6677
L07 7 Rdz 41:42 behead Pharaoh ring above able add above able Joseph apparel apparel blue appoint chain gold above neck
L08 8 Rdz 41:42 ściąć głowę Faraon pierścień powyżej w stanie dodać powyżej w stanie Joseph strój strój niebieski powołać łańcuch złoto powyżej szyja
L09 9 Rdz 41:42 took off And Pharaoh his ring around from his hand and put around hand it upon Joseph's and arrayed him in vestures of fine linen and put chain a gold around about his neck
L10 10 Rdz 41:42 wystartował Faraon jego pierścień około z ręki i umieścić około ręka to na Józefa i okryli go w vestures z bisioru i umieścić łańcuch złoto około o szyję
L11 11 Rdz 41:42 vai·Ya·sar par·'Oh et- tab·ba'·To me·'Al ya·Do, vai·yit·Ten 'o·Tah al- yad yo·Sef; vai·yal·Besh o·To big·dei- Shesh, vai·Ya·sem re·Vid haz·za·Hav al- tzav·va·Ro.
L12 12 Rdz 41:42 waj ja sar Pa ro et - taB Ba To me al ja do waj jiT Ten o ta al - jad jo sef waj jal Besz o to Big de - szesz waj ja sem re wid haz za haw al - caw wa ro        
L13 13 Rdz 41:42 wayyäºsar Par`ò ´et-†aBBa`Tô më`al yädô wayyiTTën ´ötäh `al-yad yôsëp wayyalBëš ´ötô Bigdê-šëš wayyäºSem rübìd hazzähäb `al-cawwä´rô        
L14 14 Rdz 41:42 9/300 47/268 815/11047 1/48 244/5759 72/1608 117/2007 816/11047 245/5759 73/1608 48/213 6/109 817/11047 14/216 1/40 30/581 1/2 8/389 246/5759 4/41
L15 15 Rdz 41:42 And Pharaoh took off his ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck;
L16 16 Rdz 41:42  42 And Pharaoh <06547> took off <05493> (08686) his ring <02885> from his hand <03027>, and put <05414> (08799) it upon Joseph's <03130> hand <03027>, and arrayed <03847> (08686) him in vestures <0899> of fine linen <08336>, and put <07760> (08799) a gold <02091> chain <07242> about his neck <06677>;
L01 1 Rdz 41:43   Rdz 41:43  43 I uczynił mu jeździć <07392> (08686) w drugim <04932> rydwan <04818>, które miał, i wołali <07121> (08799) przed nim, <06440> Bow kolana <086>: i zrobił <05414> (08800) go nad całym kraju <0776> Egipt <04714>.                                                                                          
L02 2 Rdz 41:43 I kazał go obwozić na drugim swym wozie, a wołano przed nim: Abrek! Faraon ustanawiając Józefa rządcą całego Egiptu,
L03 3 Rdz 41:43 וַיַּרְכֵּ֣ב אֹת֗וֹ בְּמִרְכֶּ֤בֶת הַמִּשְׁנֶה֙ אֲשֶׁר־ ל֔וֹ וַיִּקְרְא֥וּ לְפָנָ֖יו אַבְרֵ֑ךְ וְנָת֣וֹן אֹת֔וֹ עַ֖ל כָּל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Rdz 41:43 וַ/יַּרְכֵּ֣ב אֹת֗/וֹ בְּ/מִרְכֶּ֤בֶת הַ/מִּשְׁנֶה֙ אֲשֶׁר־ ל֔/וֹ וַ/יִּקְרְא֥וּ לְ/פָנָ֖י/ו אַבְרֵ֑ךְ וְ/נָת֣וֹן אֹת֔/וֹ עַ֖ל כָּל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Rdz 41:43 wai·jar·(Kew) (To), be·mir·(Ke)·wet ham·misz·(Ne) a·(Szer)- lo, wai·jik·re·'(U) le·fa·(Naw) 'aw·(Rech); we·na·(Ton) (To), 'al kol- '(E)·rec mic·(Ra)·jim.
L06 6 Rdz 41:43 H7392H7392 H0853H0853 H4818H4818 H4932H4932 H0834H0834 H0000 H7121H7121 H6440H6440 H0086H0086 H5414H5414 H0853H0853 H5921H5921 H3605H3605 H0776H0776 H4714H4714
L07 7 Rdz 41:43 bring  chariot college after bewray  accept bow the knee add above all manner common Egypt
L08 8 Rdz 41:43 przynieść rydwan kolegium po bewray przyjąć kłaniać kolano dodać powyżej wszelkiego rodzaju wspólny Egipt
L09 9 Rdz 41:43 And he made him to ride chariot in the second after which he had and they cried before him Bow the knee and he made over all him [ruler] over all the land of Egypt
L10 10 Rdz 41:43 Uczynił go do jazdy rydwan w sekundy po co miał, i wołali przed nim Bow kolano i uczynił przez wszystko go [władca] po wszystkiej ziemi z Egiptu
L11 11 Rdz 41:43 vai·yar·Kev o·To, be·mir·Ke·vet ham·mish·Neh a·Sher- lo, vai·yik·re·'U le·fa·Nav 'av·Rech; ve·na·Ton o·To, 'al kol- 'E·retz mitz·Ra·yim.
L12 12 Rdz 41:43 waj jar Kew o to Be mir Ke wet ham misz ne a szer - lo waj jiq re u le fa naw aw rech we na ton o to al Kol - e rec mic ra jim    
L13 13 Rdz 41:43 wayyarKëb ´ötô BümirKeºbet hammišnè ´ášer-lô wayyiqrü´û lüpänäyw ´abrëk wünätôn ´ötô `al Kol-´eºrec micräºyim    
L14 14 Rdz 41:43 2/78 818/11047 1/44 1/35 332/5499 429/6522 101/731 106/2127 1/1 118/2007 819/11047 247/5759 283/5415 221/2502 27/614
L15 15 Rdz 41:43 And he made him to ride in the second chariot which he had; and they cried before him, Bow the knee: and he made him [ruler] over all the land of Egypt.
L16 16 Rdz 41:43  43 And he made him to ride <07392> (08686) in the second <04932> chariot <04818> which he had; and they cried <07121> (08799) before him, <06440>, Bow the knee <086>: and he made <05414> (08800) him ruler over all the land <0776> of Egypt <04714>.
L01 1 Rdz 41:44   Rdz 41:44  44 Faraon <06547> powiedział <0559> (08799) do Józefa <03130>, jestem faraon <06547> i bez <01107> ci powinien nikt <0376> podnieś <07311> (08686) Jego ręka <03027 > lub stopa <07272> w całym kraju <0776> Egipt <04714>.                                                                                        
L02 2 Rdz 41:44 rzekł do niego: Ja jestem faraonem, ale bez twej zgody nikt nie ośmieli się czegokolwiek przedsięwziąć w całym kraju egipskim,
L03 3 Rdz 41:44 וַיֹּ֧אמֶר פַּרְעֹ֛ה אֶל־ יוֹסֵ֖ף אֲנִ֣י פַרְעֹ֑ה וּבִלְעָדֶ֗יךָ לֹֽא־ יָרִ֨ים אִ֧ישׁ אֶת־ יָד֛וֹ וְאֶת־ רַגְל֖וֹ בְּכָל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Rdz 41:44 וַ/יֹּ֧אמֶר פַּרְעֹ֛ה אֶל־ יוֹסֵ֖ף אֲנִ֣י פַרְעֹ֑ה וּ/בִלְעָדֶ֗י/ךָ לֹֽא־ יָרִ֨ים אִ֧ישׁ אֶת־ יָד֛/וֹ וְ/אֶת־ רַגְל֖/וֹ בְּ/כָל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Rdz 41:44 wai·(Jo)·mer par·'(O) el- jo·(Sef) 'a·(Ni) far·'(O); u·wil·'a·(De)·cha, lo- ja·(Rim) 'isz et- ja·(Do) we·'(Et) rag·(Lo) be·chol '(E)·rec mic·(Ra)·jim.
L06 6 Rdz 41:44 H0559H0559 H6547H6547 H0413H0413 H3130H3130 H0589H0589 H6547H6547 H1107H1107 H3808H3808 H7311H7311 H0376H0376 H0853H0853 H3027H3027 H0853H0853 H7272H7272 H3605H3605 H0776H0776 H4714H4714
L07 7 Rdz 41:44 answer Pharaoh about Joseph I Pharaoh beside before bring up great able be able to endure all manner common Egypt
L08 8 Rdz 41:44 odpowiedź Faraon o Joseph Ja Faraon obok przed wychować wielki w stanie być w stanie wytrzymać wszelkiego rodzaju wspólny Egipt
L09 9 Rdz 41:44 said And Pharaoh to unto Joseph I I [am] Pharaoh and without no lift up thee shall no man his hand or foot all in all the land of Egypt
L10 10 Rdz 41:44 powiedział Faraon do do Józefa Ja I [am] faraon i bez nie podnieś ci nie będą mężczyzna Jego ręka lub nożne wszystko w całym kraju z Egiptu
L11 11 Rdz 41:44 vai·Yo·mer par·'Oh el- yo·Sef 'a·Ni far·'Oh; u·vil·'a·Dei·cha, lo- ya·Rim 'ish et- ya·Do ve·'Et rag·Lo be·chol 'E·retz mitz·Ra·yim.
L12 12 Rdz 41:44 waj jo mer Pa ro el - jo sef a ni fa ro u wi la de cha lo - ja rim isz et - ja do we et - rag lo Be chol - e rec mic ra jim          
L13 13 Rdz 41:44 wayyöº´mer Par`ò ´el-yôsëp ´ánî par`ò ûbil`ädʺkä lö|´-yärîm ´îš ´et-yädô wü´et-raglô Bükol-´eºrec micräºyim          
L14 14 Rdz 41:44 470/5298 48/268 351/5500 49/213 32/874 49/268 3/17 163/5164 6/185 82/2004 820/11047 74/1608 821/11047 10/241 284/5415 222/2502 28/614
L15 15 Rdz 41:44 And Pharaoh said unto Joseph, I [am] Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt.
L16 16 Rdz 41:44  44 And Pharaoh <06547> said <0559> (08799) unto Joseph <03130>, I am Pharaoh <06547>, and without <01107> thee shall no man <0376> lift up <07311> (08686) his hand <03027> or foot <07272> in all the land <0776> of Egypt <04714>.
L01 1 Rdz 41:45   Rdz 41:45  45 Faraon <06547> nazywany <07121> (08799) Józefa <03130> nazwa <08034> Zaphnathpaaneah <06847>, a on dał <05414> (08799) mu za żonę <0802> Asseneth <0621> córka <01323> z Potipherah <06319> ksiądz <03548> z On <0204>. Józef <03130> wyszedł <03318> (08799) po wszystkiej ziemi <0776> Egipt <04714>.                                                                                
L02 2 Rdz 41:45 i nadał Józefowi imię Safnat Paneach. Dał mu też za żonę Asenat, córkę kapłana z On, imieniem Poti Fera. I tak stał się Józef rządcą Egiptu.
L03 3 Rdz 41:45 וַיִּקְרָ֨א פַרְעֹ֣ה שֵׁם־ יוֹסֵף֮ צָֽפְנַ֣ת פַּעְנֵחַ֒ וַיִּתֶּן־ ל֣וֹ אֶת־ אָֽסְנַ֗ת בַּת־ פּ֥וֹטִי פֶ֛רַע כֹּהֵ֥ן אֹ֖ן לְאִשָּׁ֑ה וַיֵּצֵ֥א יוֹסֵ֖ף עַל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Rdz 41:45 וַ/יִּקְרָ֨א פַרְעֹ֣ה שֵׁם־ יוֹסֵף֮ צָֽפְנַ֣ת פַּעְנֵחַ֒ וַ/יִּתֶּן־ ל֣/וֹ אֶת־ אָֽסְנַ֗ת בַּת־ פּ֥וֹטִי פֶ֛רַע כֹּהֵ֥ן אֹ֖ן לְ/אִשָּׁ֑ה וַ/יֵּצֵ֥א יוֹסֵ֖ף עַל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Rdz 41:45 wai·jik·(Ra) far·'(O) szem- jo·(Sef) ca·fe·(Nat) pa'·ne·aCh wai·jit·ten- lo et- 'a·se·(Nat), bat- (Po)·ti (Fe)·ra' ko·(Hen) 'on le·'isz·(Sza); wai·je·(Ce) jo·(Sef) al- '(E)·rec mic·(Ra)·jim.
L06 6 Rdz 41:45 H7121H7121 H6547H6547 H8034H8034 H3130H3130 H0000 H6847H6847 H5414H5414 H0000 H0853H0853 H0621H0621 H1323H1323 H0000 H6319H6319 H3548H3548 H0204H0204 H0802H0802 H3318H3318 H3130H3130 H5921H5921 H0776H0776 H4714H4714
L07 7 Rdz 41:45 bewray  Pharaoh base Joseph Zaphnath-paaneah add Asenath apple  Poti-pherah chief ruler On ess after Joseph above common Egypt
L08 8 Rdz 41:45 bewray Faraon podstawa Joseph Zaphnath-paaneah dodać Asseneth jabłko Poti-pherah naczelny władca Na es po Joseph powyżej wspólny Egipt
L09 9 Rdz 41:45 called And Pharaoh name Joseph's Zaphnathpaaneah and he gave Asenath the daughter of Potipherah priest of On him to wife went out And Joseph over over [all] the land of Egypt
L10 10 Rdz 41:45 nazywane Faraon nazwa Józefa Zaphnathpaaneah i dał Asseneth córka z Potipherah ksiądz z On mu żonę wyszedł Józef przez ponad [wszystko] na ziemi z Egiptu
L11 11 Rdz 41:45 vai·yik·Ra far·'Oh shem- yo·Sef tza·fe·Nat pa'·ne·aCh vai·yit·ten- lo et- 'a·se·Nat, bat- Po·ti Fe·ra' ko·Hen 'on le·'ish·Shah; vai·ye·Tze yo·Sef al- 'E·retz mitz·Ra·yim.
L12 12 Rdz 41:45 waj jiq ra fa ro szem - jo sef caf nat Pa ne aH waj jiT Ten - lo et - as nat Bat - Po ti fe ra Ko hen on le isz sza waj je ce jo sef al - e rec mic ra jim          
L13 13 Rdz 41:45 wayyiqrä´ par`ò šëm-yôsëp cä|pnat Pa`nëªH wayyiTTen-lô ´et-´ä|snat Bat-Pôº†î peºra` Köhën ´ön lü´iššâ wayyëcë´ yôsëp `al-´eºrec micräºyim          
L14 14 Rdz 41:45 102/731 50/268 106/864 50/213 430/6522 1/1 119/2007 431/6522 822/11047 1/3 101/588 432/6522 1/3 2/750 1/3 145/781 67/1060 51/213 248/5759 223/2502 29/614
L15 15 Rdz 41:45 And Pharaoh called Joseph's name Zaphnathpaaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Potipherah priest of On. And Joseph went out over [all] the land of Egypt.
L16 16 Rdz 41:45  45 And Pharaoh <06547> called <07121> (08799) Joseph's <03130> name <08034> Zaphnathpaaneah <06847>; and he gave <05414> (08799) him to wife <0802> Asenath <0621> the daughter <01323> of Potipherah <06319> priest <03548> of On <0204>. And Joseph <03130> went out <03318> (08799) over all the land <0776> of Egypt <04714>.
L01 1 Rdz 41:46   Rdz 41:46  46 A Józef <03130> była] trzydziestu <07970> roku <08141> stary <01121>, kiedy stanął <05975> (08800) przed <06440> Faraon <06547> Król <04428> Egipt <04714>. Józef <03130> wyszedł <03318> (08799) z obecnością <06440> faraona <06547>, i poszedł przez <05674> (08799) cały kraj <0776> Egipt <04714>.                                                                                  
L02 2 Rdz 41:46 Józef miał lat trzydzieści, gdy stanął przed faraonem, królem egipskim. Józef wyszedłszy od faraona objeżdżał cały kraj.
L03 3 Rdz 41:46 וְיוֹסֵף֙ בֶּן־ שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה בְּעָמְד֕וֹ לִפְנֵ֖י פַּרְעֹ֣ה מֶֽלֶךְ־ מִצְרָ֑יִם וַיֵּצֵ֤א יוֹסֵף֙ מִלִּפְנֵ֣י פַרְעֹ֔ה וַֽיַּעְבֹ֖ר בְּכָל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Rdz 41:46 וְ/יוֹסֵף֙ בֶּן־ שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה בְּ/עָמְד֕/וֹ לִ/פְנֵ֖י פַּרְעֹ֣ה מֶֽלֶךְ־ מִצְרָ֑יִם וַ/יֵּצֵ֤א יוֹסֵף֙ מִ/לִּ/פְנֵ֣י פַרְעֹ֔ה וַֽ/יַּעְבֹ֖ר בְּ/כָל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Rdz 41:46 we·jo·(Sef) ben- sze·lo·(Szim) sza·(Na), be·'a·me·(Do) lif·(Ne) par·'(O) (Me)·lech- mic·(Ra)·jim; wai·je·(Ce) jo·(Sef) mil·lif·(Ne) far·'(O), wai·ja'·(Wor) be·chol '(E)·rec mic·(Ra)·jim.
L06 6 Rdz 41:46 H3130H3130 H1121H1121 H7970H7970 H8141H8141 H5975H5975 H6440H6440 H6547H6547 H4428H4428 H4714H4714 H3318H3318 H3130H3130 H6440H6440 H6547H6547 H5674H5674 H3605H3605 H0776H0776 H4714H4714
L07 7 Rdz 41:46 Joseph afflicted thirty whole age abide  accept Pharaoh king Egypt after Joseph accept Pharaoh alienate all manner common Egypt
L08 8 Rdz 41:46 Joseph dotknięty trzydzieści Cały wiek przestrzegać przyjąć Faraon król Egipt po Joseph przyjąć Faraon zrazić wszelkiego rodzaju wspólny Egipt
L09 9 Rdz 41:46 And Joseph old [was] thirty years when he stood before Pharaoh king of Egypt went out And Joseph from the presence of Pharaoh and went throughout all all the land of Egypt
L10 10 Rdz 41:46 Józef stary [Było] trzydziestu roku gdy stał przed Faraon król z Egiptu wyszedł Józef z obecności faraona i udał się na całym wszystko cały kraj z Egiptu
L11 11 Rdz 41:46 ve·yo·Sef ben- she·lo·Shim sha·Nah, be·'a·me·Do lif·Nei par·'Oh Me·lech- mitz·Ra·yim; vai·ye·Tze yo·Sef mil·lif·Nei far·'Oh, vai·ya'·Vor be·chol 'E·retz mitz·Ra·yim.
L12 12 Rdz 41:46 we jo sef Ben - sze lo szim sza na Be om do lif ne Pa ro me lech - mic ra jim waj je ce jo sef mil lif ne fa ro waj ja wor Be chol - e rec mic ra jim      
L13 13 Rdz 41:46 wüyôsëp Ben-šülöšîm šänâ Bü`omdô lipnê Par`ò me|lek-micräºyim wayyëcë´ yôsëp millipnê par`ò wa|yya`bör Bükol-´eºrec micräºyim      
L14 14 Rdz 41:46 52/213 297/4921 16/171 139/873 12/523 107/2127 51/268 40/2519 30/614 68/1060 53/213 108/2127 52/268 22/550 285/5415 224/2502 31/614
L15 15 Rdz 41:46 And Joseph [was] thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
L16 16 Rdz 41:46  46 And Joseph <03130> was] thirty <07970> years <08141> old <01121> when he stood <05975> (08800) before <06440> Pharaoh <06547> king <04428> of Egypt <04714>. And Joseph <03130> went out <03318> (08799) from the presence <06440> of Pharaoh <06547>, and went throughout <05674> (08799) all the land <0776> of Egypt <04714>.
L01 1 Rdz 41:47   Rdz 41:47  47 I siedmiu <07651> bogaty <07647> roku <08141> ziemia <0776> wyprowadzeni <06213> (08799) przez garściami <07062>.                                                                                                  
L02 2 Rdz 41:47 I gdy ziemia rodziła przez siedem lat w wielkiej obfitości,
L03 3 Rdz 41:47 וַתַּ֣עַשׂ הָאָ֔רֶץ בְּשֶׁ֖בַע שְׁנֵ֣י הַשָּׂבָ֑ע לִקְמָצִֽים׃
L04 4 Rdz 41:47 וַ/תַּ֣עַשׂ הָ/אָ֔רֶץ בְּ/שֶׁ֖בַע שְׁנֵ֣י הַ/שָּׂבָ֑ע לִ/קְמָצִֽים׃
L05 5 Rdz 41:47 wat·(Ta)·'as ha·'(A)·rec, be·(Sze)·wa' sze·(Ne) has·sa·(Wa)'; lik·ma·(Cim).
L06 6 Rdz 41:47 H6213H6213 H0776H0776 H7651H7651 H8141H8141 H7647H7647 H7062H7062
L07 7 Rdz 41:47 accomplish common seven whole age abundance handful
L08 8 Rdz 41:47 zrealizować wspólny siedem Cały wiek obfitość garść
L09 9 Rdz 41:47 brought forth the earth And in the seven years plenteous by handfuls
L10 10 Rdz 41:47 wyprowadzeni ziemia A w siedmiu roku bogaty przez garściami
L11 11 Rdz 41:47 vat·Ta·'as ha·'A·retz, be·She·va' she·Nei has·sa·Va'; lik·ma·Tzim.
L12 12 Rdz 41:47 waT Ta as ha a rec Be sze wa sze ne has sa wa liq ma cim
L13 13 Rdz 41:47 waTTaº`aS hä´äºrec Büšeºba` šünê haSSäbä` liqmäcîm
L14 14 Rdz 41:47 133/2617 225/2502 55/393 140/873 5/8 1/4
L15 15 Rdz 41:47 And in the seven plenteous years the earth brought forth by handfuls.
L16 16 Rdz 41:47  47 And in the seven <07651> plenteous <07647> years <08141> the earth <0776> brought forth <06213> (08799) by handfuls <07062>.
L01 1 Rdz 41:48   Rdz 41:48  48 I zebrał <06908> (08799) wszystko jedzenie <0400> siedmiu <07651> lat <08141>, które były w ziemi <0776> Egipt <04714>, i położył się <05414> (08799 ) jedzenie <0400> w miastach <05892>: jedzenie <0400> w polu <07704>, co było wokoło <05439> każde miasto <05892>, położył he up <05414> (08804) w tym samym <08432>.                                                                                
L02 2 Rdz 41:48 gromadził wszelką żywność w tych siedmiu latach [urodzaju], które nastały w Egipcie, i składał ją w miastach; w każdym mieście gromadził żywność z pól okolicznych.
L03 3 Rdz 41:48 וַיִּקְבֹּ֞ץ אֶת־ כָּל־ אֹ֣כֶל ׀ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֗ים אֲשֶׁ֤ר הָיוּ֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וַיִּתֶּן־ אֹ֖כֶל בֶּעָרִ֑ים אֹ֧כֶל שְׂדֵה־ הָעִ֛יר אֲשֶׁ֥ר סְבִיבֹתֶ֖יהָ נָתַ֥ן בְּתוֹכָֽהּ׃
L04 4 Rdz 41:48 וַ/יִּקְבֹּ֞ץ אֶת־ כָּל־ אֹ֣כֶל ׀ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֗ים אֲשֶׁ֤ר הָיוּ֙ בְּ/אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וַ/יִּתֶּן־ אֹ֖כֶל בֶּ/עָרִ֑ים אֹ֧כֶל שְׂדֵה־ הָ/עִ֛יר אֲשֶׁ֥ר סְבִיבֹתֶ֖י/הָ נָתַ֥ן בְּ/תוֹכָֽ/הּ׃
L05 5 Rdz 41:48 wai·jik·(Boc) et- kol- '(O)·chel (Sze)·wa' sza·(Nim), 'a·(Szer) ha·(Ju) be·'(E)·rec mic·(Ra)·jim, wai·jit·ten- '(O)·chel be·'a·(Rim); '(O)·chel se·de- ha·'(Ir) 'a·(Szer) se·wi·wo·(Te)·ha na·(Tan) be·to·(Cha).
L06 6 Rdz 41:48 H6908H6908 H0853H0853 H3605H3605 H0400H0400 H7651H7651 H8141H8141 H0834H0834 H1961H1961 H0776H0776 H4714H4714 H5414H5414 H0400H0400 H5892H5892 H0400H0400 H7704H7704 H5892H5892 H0834H0834 H5439H5439 H5414H5414 H8432H8432
L07 7 Rdz 41:48 assemble  all manner eating seven whole age after become common Egypt add eating Ai  eating country Ai  after place add hope
L08 8 Rdz 41:48 montować wszelkiego rodzaju jedzenie siedem Cały wiek po zostać wspólny Egipt dodać jedzenie Ai jedzenie kraj Ai po miejsce dodać nadzieję
L09 9 Rdz 41:48 And he gathered up all all the food of the seven years which occurred which were in the land of Egypt and laid up the food in the cities the food of the field every city which which [was] round about laid he up in the same
L10 10 Rdz 41:48 I zebrał wszystko wszystko jedzenie z siedmiu roku który miejsce które były w ziemi z Egiptu i położył się żywność w miastach żywność na polu każde miasto który co [jest] dokoła określone he up w tym samym
L11 11 Rdz 41:48 vai·yik·Botz et- kol- 'O·chel She·va' sha·Nim, 'a·Sher ha·Yu be·'E·retz mitz·Ra·yim, vai·yit·ten- 'O·chel be·'a·Rim; 'O·chel se·deh- ha·'Ir 'a·Sher se·vi·vo·Tei·ha na·Tan be·to·Chah.
L12 12 Rdz 41:48 waj jiq Boc et - Kol - o chel sze wa sza nim a szer ha ju Be e rec mic ra jim waj jiT Ten - o chel Be a rim o chel se de - ha ir a szer se wi wo te ha na tan Be to cha
L13 13 Rdz 41:48 wayyiqBöc ´et-Kol-´öºkel šeºba` šänîm ´ášer häyû Bü´eºrec micraºyim wayyiTTen-´öºkel Be`ärîm ´öºkel SüdË-hä`îr ´ášer sübîbötʺhä nätan Bütôkäh
L14 14 Rdz 41:48 2/127 823/11047 286/5415 5/44 56/393 141/873 333/5499 276/3546 226/2502 32/614 120/2007 6/44 45/1093 7/44 40/332 46/1093 334/5499 3/333 121/2007 16/416
L15 15 Rdz 41:48 And he gathered up all the food of the seven years, which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities: the food of the field, which [was] round about every city, laid he up in the same.
L16 16 Rdz 41:48  48 And he gathered up <06908> (08799) all the food <0400> of the seven <07651> years <08141>, which were in the land <0776> of Egypt <04714>, and laid up <05414> (08799) the food <0400> in the cities <05892>: the food <0400> of the field <07704>, which was round about <05439> every city <05892>, laid he up <05414> (08804) in the same <08432>.
L01 1 Rdz 41:49   Rdz 41:49  49 A Józef <03130> zebrał <06651> (08799) kukurydza <01250> jak piasek <02344> w morzu <03220>, bardzo <03966> dużo <07235> (08687), aż wyszedł <02308> (08804 ) numeracja <05608> (08800), bo był bez <0369> numer <04557>.                                                                                        
L02 2 Rdz 41:49 Nagromadził więc Józef tyle zboża, ile jest piasku morskiego; takie mnóstwo, że już przestano mierzyć, bo nie można było zmierzyć.
L03 3 Rdz 41:49 וַיִּצְבֹּ֨ר יוֹסֵ֥ף בָּ֛ר כְּח֥וֹל הַיָּ֖ם הַרְבֵּ֣ה מְאֹ֑ד עַ֛ד כִּי־ חָדַ֥ל לִסְפֹּ֖ר כִּי־ אֵ֥ין מִסְפָּֽר׃
L04 4 Rdz 41:49 וַ/יִּצְבֹּ֨ר יוֹסֵ֥ף בָּ֛ר כְּ/ח֥וֹל הַ/יָּ֖ם הַרְבֵּ֣ה מְאֹ֑ד עַ֛ד כִּי־ חָדַ֥ל לִ/סְפֹּ֖ר כִּי־ אֵ֥ין מִסְפָּֽר׃
L05 5 Rdz 41:49 wai·jic·(Bor) jo·(Sef) bar ke·(Chol) hai·(Jam) har·(Be) me·'(Od); 'ad ki- cha·(Dal) lis·(Por) ki- 'en mis·(Par).
L06 6 Rdz 41:49 H6651H6651 H3130H3130 H1250H1250 H2344H2344 H3220H3220 H7235H7235 H3966H3966 H5704H5704 H3588H3588 H2308H2308 H5608H5608 H3588H3588 H0369H0369 H4557H4557
L07 7 Rdz 41:49 gather  Joseph corn sand sea abundance  diligently against inasmuch cease commune inasmuch else abundance
L08 8 Rdz 41:49 zbierać Joseph kukurydza piasek morze obfitość pilnie przed ponieważ zaprzestać gmina ponieważ więcej obfitość
L09 9 Rdz 41:49 gathered And Joseph corn as the sand of the sea much very against for until he left numbering it was for [it was] without number
L10 10 Rdz 41:49 zebrane Józef kukurydza jak piasek z morza wiele bardzo przed dla aż do wyjazdu numeracja było za [to] bez liczba
L11 11 Rdz 41:49 vai·yitz·Bor yo·Sef bar ke·Chol hai·Yam har·Beh me·'Od; 'ad ki- cha·Dal lis·Por ki- 'ein mis·Par.
L12 12 Rdz 41:49 waj jic Bor jo sef Bar Ke Hol haj jam har Be me od ad Ki - Ha dal lis Por Ki - en mis Par
L13 13 Rdz 41:49 wayyicBör yôsëp Bär KüHôl hayyäm harBË mü´öd `ad Kî-Hädal lisPör Kî-´ên misPär
L14 14 Rdz 41:49 2/7 54/213 2/14 3/23 12/396 26/226 34/300 56/1259 216/4478 3/57 13/161 217/4478 25/786 2/134
L15 15 Rdz 41:49 And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much, until he left numbering; for [it was] without number.
L16 16 Rdz 41:49  49 And Joseph <03130> gathered <06651> (08799) corn <01250> as the sand <02344> of the sea <03220>, very <03966> much <07235> (08687), until he left <02308> (08804) numbering <05608> (08800); for it was without <0369> number <04557>.
L01 1 Rdz 41:50   Rdz 41:50  50 A do Józefa <03130> urodzili <03205> (08795) dwa <08147> synowie <01121> przed lat <08141> głodu <07458> przyszedł <0935> (08799), która Asseneth <0621> córka < 01323> z Potipherah <06319> ksiądz <03548> z On <0204> gołe <03205> (08804) do niego.                                                                                      
L02 2 Rdz 41:50 A zanim nastały lata głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie; urodziła ich Asenat, córka kapłana z On, który miał imię Poti Fera.
L03 3 Rdz 41:50 וּלְיוֹסֵ֤ף יֻלַּד֙ שְׁנֵ֣י בָנִ֔ים בְּטֶ֥רֶם תָּב֖וֹא שְׁנַ֣ת הָרָעָ֑ב אֲשֶׁ֤ר יָֽלְדָה־ לּוֹ֙ אָֽסְנַ֔ת בַּת־ פּ֥וֹטִי פֶ֖רַע כֹּהֵ֥ן אֽוֹן׃
L04 4 Rdz 41:50 וּ/לְ/יוֹסֵ֤ף יֻלַּד֙ שְׁנֵ֣י בָנִ֔ים בְּ/טֶ֥רֶם תָּב֖וֹא שְׁנַ֣ת הָ/רָעָ֑ב אֲשֶׁ֤ר יָֽלְדָה־ לּ/וֹ֙ אָֽסְנַ֔ת בַּת־ פּ֥וֹטִי פֶ֖רַע כֹּהֵ֥ן אֽוֹן׃
L05 5 Rdz 41:50 u·le·jo·(Sef) jul·(Lad) sze·(Ne) wa·(Nim), be·(Te)·rem ta·(Wo) sze·(Nat) ha·ra·'(Aw); 'a·(Szer) (Jal)·da- lo 'a·se·(Nat), bat- (Po)·ti (Fe)·ra' ko·(Hen) on.
L06 6 Rdz 41:50 H3130H3130 H3205H3205 H8147H8147 H1121H1121 H2962H2962 H0935H0935 H8141H8141 H7458H7458 H0834H0834 H3205H3205 H0000 H0621H0621 H1323H1323 H0000 H6319H6319 H3548H3548 H0204H0204
L07 7 Rdz 41:50 Joseph bear both afflicted before abide whole age dearth after bear Asenath apple  Poti-pherah chief ruler On
L08 8 Rdz 41:50 Joseph ponosić zarówno dotknięty przed przestrzegać Cały wiek brak po ponosić Asseneth jabłko Poti-pherah naczelny władca Na
L09 9 Rdz 41:50 And unto Joseph were born two sons now before came before the years of famine whom bare which Asenath the daughter of Potipherah priest of On
L10 10 Rdz 41:50 I do Józefa urodziło się dwa Synowie Teraz przed przyszedł przed lat głodowy kogo goły który Asseneth córka z Potipherah ksiądz z On
L11 11 Rdz 41:50 u·le·yo·Sef yul·Lad she·Nei va·Nim, be·Te·rem ta·Vo she·Nat ha·ra·'Av; 'a·Sher Yal·dah- lo 'a·se·Nat, bat- Po·ti Fe·ra' ko·Hen on.
L12 12 Rdz 41:50 u le jo sef jul lad sze ne wa nim Be te rem Ta wo sze nat ha ra aw a szer jal da - llo as nat Bat - Po ti fe ra Ko hen on
L13 13 Rdz 41:50 ûlüyôsëp yullad šünê bänîm Bü†eºrem Täbô´ šünat härä`äb ´ášer yä|ldâ-llô ´ä|snat Bat-Pôº†î peºra` Köhën ´ôn
L14 14 Rdz 41:50 55/213 158/494 54/768 298/4921 9/56 154/2550 142/873 11/101 335/5499 159/494 433/6522 2/3 102/588 434/6522 2/3 3/750 2/3
L15 15 Rdz 41:50 And unto Joseph were born two sons before the years of famine came, which Asenath the daughter of Potipherah priest of On bare unto him.
L16 16 Rdz 41:50  50 And unto Joseph <03130> were born <03205> (08795) two <08147> sons <01121> before the years <08141> of famine <07458> came <0935> (08799), which Asenath <0621> the daughter <01323> of Potipherah <06319> priest <03548> of On <0204> bare <03205> (08804) unto him.
L01 1 Rdz 41:51   Rdz 41:51  51 A Józef <03130> nazywa <07121> (08799) Nazwa <08034> pierworodnych <01060> Manasses <04519>: Dla Boga <0430>, powiedział, uczynił mi zapomnieć <05382> (08765) Wszystkie moje trud <05999> i wszystko mojego ojca <01> dom <01004>.                                                                                      
L02 2 Rdz 41:51 Józef dał swemu synowi pierworodnemu imię Manasses. [ Mówił bowiem: ] Dał mi Bóg zapomnieć o całym mym utrapieniu i o domu ojca mojego.
L03 3 Rdz 41:51 וַיִּקְרָ֥א יוֹסֵ֛ף אֶת־ שֵׁ֥ם הַבְּכ֖וֹר מְנַשֶּׁ֑ה כִּֽי־ נַשַּׁ֤נִי אֱלֹהִים֙ אֶת־ כָּל־ עֲמָלִ֔י וְאֵ֖ת כָּל־ בֵּ֥ית אָבִֽי׃
L04 4 Rdz 41:51 וַ/יִּקְרָ֥א יוֹסֵ֛ף אֶת־ שֵׁ֥ם הַ/בְּכ֖וֹר מְנַשֶּׁ֑ה כִּֽי־ נַשַּׁ֤/נִי אֱלֹהִים֙ אֶת־ כָּל־ עֲמָלִ֔/י וְ/אֵ֖ת כָּל־ בֵּ֥ית אָבִֽ/י׃
L05 5 Rdz 41:51 wai·jik·(Ra) jo·(Sef) et- szem hab·be·(Chor) me·nasz·(Sze); ki- nasz·(Sza)·ni E·lo·<Him> et- kol- 'a·ma·(Li), we·'(Et) kol- bet 'a·(Wi).
L06 6 Rdz 41:51 H7121H7121 H3130H3130 H0853H0853 H8034H8034 H1060H1060 H4519H4519 H3588H3588 H5382H5382 H0430H0430 H0853H0853 H3605H3605 H5999H5999 H0853H0853 H3605H3605 H1004H1004 H0001H0001
L07 7 Rdz 41:51 bewray  Joseph base eldest  Manasseh inasmuch forget angels all manner grievance all manner court chief
L08 8 Rdz 41:51 bewray Joseph podstawa najstarszy Manasses ponieważ zapomnieć anioły wszelkiego rodzaju zażalenie wszelkiego rodzaju sąd szef
L09 9 Rdz 41:51 called And Joseph the name of the firstborn Manasseh for [said he] hath made me forget For God all all my toil and all house and all my father's
L10 10 Rdz 41:51 nazywane Józef nazwa pierworodnych Manasses dla [Powiedział] uczynił mi zapomnieć Dla Boga wszystko cała moja trud i wszystko dom i cały mój ojciec
L11 11 Rdz 41:51 vai·yik·Ra yo·Sef et- shem hab·be·Chor me·nash·Sheh; ki- nash·Sha·ni E·lo·Him et- kol- 'a·ma·Li, ve·'Et kol- beit 'a·Vi.
L12 12 Rdz 41:51 waj jiq ra jo sef et - szem haB Be chor me nasz sze Ki - nasz sza ni e lo him et - Kol - a ma li we et Kol - Bet a wi
L13 13 Rdz 41:51 wayyiqrä´ yôsëp ´et-šëm haBBükôr münaššè Kî|-naššaºnî ´élöhîm ´et-Kol-`ámälî wü´ët Kol-Bêt ´äbî
L14 14 Rdz 41:51 103/731 56/213 824/11047 107/864 10/119 1/146 218/4478 1/6 194/2597 825/11047 287/5415 1/55 826/11047 288/5415 77/2052 120/1212
L15 15 Rdz 41:51 And Joseph called the name of the firstborn Manasseh: For God, [said he], hath made me forget all my toil, and all my father's house.
L16 16 Rdz 41:51  51 And Joseph <03130> called <07121> (08799) the name <08034> of the firstborn <01060> Manasseh <04519>: For God <0430>, said he, hath made me forget <05382> (08765) all my toil <05999>, and all my father's <01> house <01004>.
L01 1 Rdz 41:52   Rdz 41:52  52 A imię <08034> drugiego <08145> nazywany <07121> (08804) on Efraim <0669>: Dla Boga <0430> bowiem kazał mi być owocna <06509> (08689) w ziemi <0776> z moje nieszczęście <06040>.                                                                                            
L02 2 Rdz 41:52 A drugiego nazwał Efraim, [mówiąc]: Uczynił mnie Bóg płodnym w kraju mojej niedoli.
L03 3 Rdz 41:52 וְאֵ֛ת שֵׁ֥ם הַשֵּׁנִ֖י קָרָ֣א אֶפְרָ֑יִם כִּֽי־ הִפְרַ֥נִי אֱלֹהִ֖ים בְּאֶ֥רֶץ עָנְיִֽי׃
L04 4 Rdz 41:52 וְ/אֵ֛ת שֵׁ֥ם הַ/שֵּׁנִ֖י קָרָ֣א אֶפְרָ֑יִם כִּֽי־ הִפְרַ֥/נִי אֱלֹהִ֖ים בְּ/אֶ֥רֶץ עָנְיִֽ/י׃
L05 5 Rdz 41:52 we·'(Et) szem hasz·sze·(Ni) ka·(Ra) 'ef·(Ra)·jim; ki- hif·(Ra)·ni E·lo·<Him> be·'(E)·rec 'a·ne·(Ji).
L06 6 Rdz 41:52 H0853H0853 H8034H8034 H8145H8145 H7121H7121 H0669H0669 H3588H3588 H6509H6509 H0430H0430 H0776H0776 H6040H6040
L07 7 Rdz 41:52 base again bewray  Ephraim inasmuch bear angels common misery
L08 8 Rdz 41:52 podstawa ponownie bewray Efraim ponieważ ponosić anioły wspólny nędza
L09 9 Rdz 41:52 And the name of the second called he Ephraim for hath caused me to be fruitful For God in the land of my affliction
L10 10 Rdz 41:52 A imię z sekundy nazywane on Efraim dla bowiem kazał mi być owocna Dla Boga w ziemi mego utrapienia
L11 11 Rdz 41:52 ve·'Et shem hash·she·Ni ka·Ra 'ef·Ra·yim; ki- hif·Ra·ni E·lo·Him be·'E·retz 'a·ne·Yi.
L12 12 Rdz 41:52 we et szem hasz sze ni qa ra ef ra jim Ki - hif ra ni e lo him Be e rec on ji
L13 13 Rdz 41:52 wü´ët šëm haššënî qärä´ ´epräºyim Kî|-hipraºnî ´élöhîm Bü´eºrec `onyî
L14 14 Rdz 41:52 827/11047 108/864 12/157 104/731 1/180 219/4478 11/29 195/2597 227/2502 4/36
L15 15 Rdz 41:52 And the name of the second called he Ephraim: For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction.
L16 16 Rdz 41:52  52 And the name <08034> of the second <08145> called <07121> (08804) he Ephraim <0669>: For God <0430> hath caused me to be fruitful <06509> (08689) in the land <0776> of my affliction <06040>.
L01 1 Rdz 41:53   Rdz 41:53  53 I siedmiu <07651> roku <08141> z plenteousness <07647>, który był w ziemi <0776> Egipt <04714>, zakończyła <03615> (08799).                                                                                                
L02 2 Rdz 41:53 Kiedy minęło siedem lat urodzaju w Egipcie,
L03 3 Rdz 41:53 וַתִּכְלֶ֕ינָה שֶׁ֖בַע שְׁנֵ֣י הַשָּׂבָ֑ע אֲשֶׁ֥ר הָיָ֖ה בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Rdz 41:53 וַ/תִּכְלֶ֕ינָה שֶׁ֖בַע שְׁ