Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Rdz6-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Rdz 6:1 Rdz 6 Rdz 6:1  1 I stało się, gdy ludzie <0120> zaczął <02490> (08689) pomnożyć <07231> (08800) na <05921> twarz <06440> z ziemi <0127> i córki <01323> urodzili <03205> (08795) do nich:                                                                                              
L02 2 Rdz 6:1 A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki.
L03 3 Rdz 6:1 וַֽיְהִי֙ כִּֽי־ הֵחֵ֣ל הָֽאָדָ֔ם לָרֹ֖ב עַל־ פְּנֵ֣י הָֽאֲדָמָ֑ה וּבָנ֖וֹת יֻלְּד֥וּ לָהֶֽם׃
L04 4 Rdz 6:1 וַֽ/יְהִי֙ כִּֽי־ הֵחֵ֣ל הָֽ/אָדָ֔ם לָ/רֹ֖ב עַל־ פְּנֵ֣י הָֽ/אֲדָמָ֑ה וּ/בָנ֖וֹת יֻלְּד֥וּ לָ/הֶֽם׃
L05 5 Rdz 6:1 wa·je·(hi) ki- he·(Chel) ha·'a·(Dam), la·(Row) al- pe·(Ne) ha·'a·da·(Ma); u·wa·(Not) jul·le·(Du) la·(Hem).
L06 6 Rdz 6:1 H1961H1961 H3588H3588 H2490H2490 H0120H0120 H7231H7231 H5921H5921 H6440H6440 H0127H0127 H1323H1323 H3205H3205 H0000
L07 7 Rdz 6:1 become inasmuch begin  person increase above accept country apple  bear
L08 8 Rdz 6:1 zostać ponieważ rozpocząć osoba wzrost powyżej przyjąć kraj jabłko ponosić
L09 9 Rdz 6:1 came when began And it came to pass when men to multiply on the face of the earth and daughters were born
L10 10 Rdz 6:1 przyszedł kiedy rozpoczął I stało się, gdy ludzie mnożyć na twarz ziemi i córki urodziło się
L11 11 Rdz 6:1 vay·Hi ki- he·Chel ha·'a·Dam, la·Ro al- pe·Nei ha·'a·da·Mah; u·va·Not yul·le·Du la·Hem.
L12 12 Rdz 6:1 wa je hi Ki - he Hel ha a dam la row al - Pe ne ha a da ma u wa not jul le du la hem
L13 13 Rdz 6:1 wa|yühî Kî|-hëHël hä|´ädäm läröb `al-Pünê hä|´ádämâ ûbänôt yullüdû lähem
L14 14 Rdz 6:1 60/3546 30/4478 2/142 29/552 1/13 19/5759 12/2127 17/225 10/588 41/494 27/6522
L15 15 Rdz 6:1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them,
L16 16 Rdz 6:1  1 And it came to pass, when men <0120> began <02490> (08689) to multiply <07231> (08800) on <05921> the face <06440> of the earth <0127>, and daughters <01323> were born <03205> (08795) unto them,
L01 1 Rdz 6:2   Rdz 6:2  2, że synowie <01121> Boże <0430> Piła <07200> (08799) córki <01323> ludzi <0120>, że <02007> były] fair <02896>, a wzięli <03947> (08799) im żony <0802> wszystkim co wybrali <0977> (08804).                                                                                            
L02 2 Rdz 6:2 Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
L03 3 Rdz 6:2 וַיִּרְא֤וּ בְנֵי־ הָֽאֱלֹהִים֙ אֶת־ בְּנ֣וֹת הָֽאָדָ֔ם כִּ֥י טֹבֹ֖ת הֵ֑נָּה וַיִּקְח֤וּ לָהֶם֙ נָשִׁ֔ים מִכֹּ֖ל אֲשֶׁ֥ר בָּחָֽרוּ׃
L04 4 Rdz 6:2 וַ/יִּרְא֤וּ בְנֵי־ הָֽ/אֱלֹהִים֙ אֶת־ בְּנ֣וֹת הָֽ/אָדָ֔ם כִּ֥י טֹבֹ֖ת הֵ֑נָּה וַ/יִּקְח֤וּ לָ/הֶם֙ נָשִׁ֔ים מִ/כֹּ֖ל אֲשֶׁ֥ר בָּחָֽרוּ׃
L05 5 Rdz 6:2 wai·jir·'(U) we·ne- ha·'(E)·lo·(Him) et- be·(Not) ha·'a·(Dam), ki to·(Wot) (Hen)·na; wai·jik·(Chu) la·(Hem) na·(Szim), mik·(Kol) 'a·(Szer) ba·(Cha)·ru.
L06 6 Rdz 6:2 H7200H7200 H1121H1121 H0430H0430 H0853H0853 H1323H1323 H0120H0120 H3588H3588 H2896H2896 H2007H2007 H3947H3947 H0000 H0802H0802 H3605H3605 H0834H0834 H0977H0977
L07 7 Rdz 6:2 advise self afflicted angels apple  person inasmuch beautiful in accept ess all manner after acceptable
L08 8 Rdz 6:2 doradzać siebie dotknięty anioły jabłko osoba ponieważ piękny w przyjąć es wszelkiego rodzaju po do przyjęcia
L09 9 Rdz 6:2 saw That the sons of God the daughters of men for [were] fair that they and they took them wives all manner they of all which they chose
L10 10 Rdz 6:2 zobaczył Że synowie Boga córki mężczyzn dla [Były] targi że i wzięli im żony wszelkiego rodzaju one wszystkich, które wybrali
L11 11 Rdz 6:2 vai·yir·'U ve·nei- ha·'E·lo·Him et- be·Not ha·'a·Dam, ki to·Vot Hen·nah; vai·yik·Chu la·Hem na·Shim, mik·Kol 'a·Sher ba·Cha·ru.
L12 12 Rdz 6:2 waj ji ru we ne - ha e lo him et - Be not ha a dam Ki to wot hen na waj jiq Hu la hem na szim miK Kol a szer Ba Ha ru    
L13 13 Rdz 6:2 wayyir´û bünê-hä|´élöhîm ´et-Bünôt hä|´ädäm †öböt hëºnnâ wayyiqHû lähem näšîm miKKöl ´ášer BäHäºrû    
L14 14 Rdz 6:2 11/1296 16/4921 66/2597 94/11047 11/588 30/552 31/4478 16/561 1/48 12/964 28/6522 24/781 51/5415 26/5499 1/151
L15 15 Rdz 6:2 That the sons of God saw the daughters of men that they [were] fair; and they took them wives of all which they chose.
L16 16 Rdz 6:2  2 That the sons <01121> of God <0430> saw <07200> (08799) the daughters <01323> of men <0120> that they <02007> were] fair <02896>; and they took <03947> (08799) them wives <0802> of all which they chose <0977> (08804).
L01 1 Rdz 6:3   Rdz 6:3  3 Pan <03068> powiedział <0559> (08799), duch mój <07307> nie zawsze <05769> <01777 dążyć> (08799) z człowiekiem <0120>, bo on też <01571>, jest ciałem <01320 > <07683> (08800): jeszcze jego dni <03117> jest sto <03967> i dwudziestu <06242> roku <08141>.                                                                                      
L02 2 Rdz 6:3 Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat.
L03 3 Rdz 6:3 וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה לֹֽא־ יָד֨וֹן רוּחִ֤י בָֽאָדָם֙ לְעֹלָ֔ם בְּשַׁגַּ֖ם ה֣וּא בָשָׂ֑ר וְהָי֣וּ יָמָ֔יו מֵאָ֥ה וְעֶשְׂרִ֖ים שָׁנָֽה׃
L04 4 Rdz 6:3 וַ/יֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה לֹֽא־ יָד֨וֹן רוּחִ֤/י בָֽ/אָדָם֙ לְ/עֹלָ֔ם בְּ/שַׁ/גַּ֖ם ה֣וּא בָשָׂ֑ר וְ/הָי֣וּ יָמָ֔י/ו מֵאָ֥ה וְ/עֶשְׂרִ֖ים שָׁנָֽה׃
L05 5 Rdz 6:3 wai·(Jo)·mer (Jah)·we lo- ja·(Don) ru·(Chi) wa·'a·(Dam) le·'o·(Lam), be·szag·(Gam) hu wa·(Sar); we·ha·(Ju) ja·(Maw), me·'(A) we·'es·(Rim) sza·(Na).
L06 6 Rdz 6:3 H0559H0559 H3068H3068 H3808H3808 H1777H1777 H7307H7307 H0120H0120 H5769H5769 H1571H1571 H1931H1931 H1320H1320 H1961H1961 H3117H3117 H3967H3967 H6242H6242 H8141H8141
L07 7 Rdz 6:3 answer Jehovah before Sail direct air person alway again he body become age hundredfold score whole age
L08 8 Rdz 6:3 odpowiedź Jahwe przed Sail bezpośredni powietrze osoba sprecyzowane ponownie on ciało zostać wiek stokrotny wynik Cały wiek
L09 9 Rdz 6:3 said And the LORD shall not strive My spirit with man shall not always for that he also he is flesh become yet his days shall be an hundred and twenty years
L10 10 Rdz 6:3 powiedział A Pan nie dążyć Mój duch z człowiekiem nie zawsze za to też on jest ciałem zostać jeszcze jego dzień powinny być sto i dwadzieścia roku
L11 11 Rdz 6:3 vai·Yo·mer Yah·weh lo- ya·Don ru·Chi va·'a·Dam le·'o·Lam, be·shag·Gam hu va·Sar; ve·ha·Yu ya·Mav, me·'Ah ve·'es·Rim sha·Nah.
L12 12 Rdz 6:3 waj jo mer jhwh(a do naj) lo - ja don ru Hi wa a dam le o lam Be szaG Gam hu wa sar we ha ju ja maw me a we es rim sza na
L13 13 Rdz 6:3 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) lö|´-yädôn rûHî bä|´ädäm lü`öläm BüšaGGam hû´ bäSär wühäyû yämäyw më´â wü`eSrîm šänâ
L14 14 Rdz 6:3 41/5298 32/6220 16/5164 1/24 3/377 31/552 2/438 6/768 17/1867 5/270 61/3546 35/2302 25/574 1/315 50/873
L15 15 Rdz 6:3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.
L16 16 Rdz 6:3  3 And the LORD <03068> said <0559> (08799), My spirit <07307> shall not always <05769> strive <01777> (08799) with man <0120>, for that he also <01571> is flesh <01320> <07683> (08800): yet his days <03117> shall be an hundred <03967> and twenty <06242> years <08141>.
L01 1 Rdz 6:4   Rdz 6:4  4 Było gigantów <05303> w ziemi <0776> w tamtych czasach <03117>, a także po <0310> <03651 że> kiedy <0834> synowie <01121> Boże <0430> <0935 przyszedł> (08799) do córek <01323> ludzi <0120>, a oni gołe <03205> (08804) dzieci do nich, to samo <01992> został mocarze <01368>, które były z lat <05769> ludzie <0582 > sławy <08034>.                                                                                
L02 2 Rdz 6:4 A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.
L03 3 Rdz 6:4 הַנְּפִלִ֞ים הָי֣וּ בָאָרֶץ֮ בַּיָּמִ֣ים הָהֵם֒ וְגַ֣ם אַֽחֲרֵי־ כֵ֗ן אֲשֶׁ֨ר יָבֹ֜אוּ בְּנֵ֤י הָֽאֱלֹהִים֙ אֶל־ בְּנ֣וֹת הָֽאָדָ֔ם וְיָלְד֖וּ לָהֶ֑ם הֵ֧מָּה הַגִּבֹּרִ֛ים אֲשֶׁ֥ר מֵעוֹלָ֖ם אַנְשֵׁ֥י הַשֵּֽׁם׃ פ
L04 4 Rdz 6:4 הַ/נְּפִלִ֞ים הָי֣וּ בָ/אָרֶץ֮ בַּ/יָּמִ֣ים הָ/הֵם֒ וְ/גַ֣ם אַֽחֲרֵי־ כֵ֗ן אֲשֶׁ֨ר יָבֹ֜אוּ בְּנֵ֤י הָֽ/אֱלֹהִים֙ אֶל־ בְּנ֣וֹת הָֽ/אָדָ֔ם וְ/יָלְד֖וּ לָ/הֶ֑ם הֵ֧מָּה הַ/גִּבֹּרִ֛ים אֲשֶׁ֥ר מֵ/עוֹלָ֖ם אַנְשֵׁ֥י הַ/שֵּֽׁם׃ פ
L05 5 Rdz 6:4 han·ne·fi·(Lim) ha·(Ju) wa·'a·(Rec) bai·ja·(Mim) ha·(Hem) we·(Gam) a·cha·re- (Chen), 'a·(Szer) ja·(Wo)·'u be·(Ne) ha·'(E)·lo·(Him) el- be·(Not) ha·'a·(Dam), we·jal·(Du) la·(Hem); (Hem)·ma hag·gib·bo·(Rim) 'a·(Szer) me·'o·(Lam) 'an·(Sze) hasz·(Szem). (Pe)
L06 6 Rdz 6:4 H5303H5303 H1961H1961 H0776H0776 H3117H3117 H1992H1992 H1571H1571 H0310H0310 H3651H3651 H0834H0834 H0935H0935 H1121H1121 H0430H0430 H0413H0413 H1323H1323 H0120H0120 H3205H3205 H0000 H1992H1992 H1368H1368 H0834H0834 H5769H5769 H0376H0376 H8034H8034
L07 7 Rdz 6:4 giant become common age like again after that after that after abide afflicted angels about apple  person bear like champion after alway great base
L08 8 Rdz 6:4 gigant zostać wspólny wiek jak ponownie po tym po tym po przestrzegać dotknięty anioły o jabłko osoba ponosić jak mistrz po sprecyzowane wielki podstawa
L09 9 Rdz 6:4 There were giants were on in the earth in those days [children] to them the same and also and also after that when came in the sons of God to unto the daughters of men and they bare Those [became] mighty men who which [were] of old men of renown
L10 10 Rdz 6:4 Były gigantów były w ziemi wtedy [Dzieci] do nich sam a także a także po że kiedy wszedł w Synowie Boga do do córek mężczyzn i nagi Ci, [Stała] mocarze kto które [były] starych mężczyźni sławy
L11 11 Rdz 6:4 han·ne·fi·Lim ha·Yu va·'a·Retz bai·ya·Mim ha·Hem ve·Gam a·cha·rei- Chen, 'a·Sher ya·Vo·'u be·Nei ha·'E·lo·Him el- be·Not ha·'a·Dam, ve·yal·Du la·Hem; Hem·mah hag·gib·bo·Rim 'a·Sher me·'o·Lam 'an·Shei hash·Shem. Peh
L12 12 Rdz 6:4 han ne fi lim ha ju wa a rec Baj ja mim ha hem we gam a Ha re - chen a szer ja wo u Be ne ha e lo him el - Be not ha a dam we jal du la hem hem ma haG GiB Bo rim a szer me o lam an sze hasz szem P
L13 13 Rdz 6:4 hannüpìlîm häyû bä´ärec Bayyämîm hähëm wügam ´a|Hárê-kën ´ášer yäböº´û Bünê hä|´élöhîm ´el-Bünôt hä|´ädäm wüyäldû lähem hëºmmâ haGGiBBörîm ´ášer më`ôläm ´anšê haššëm P
L14 14 Rdz 6:4 1/3 62/3546 33/2502 36/2302 2/820 7/768 10/712 9/767 27/5499 5/2550 17/4921 67/2597 24/5500 12/588 32/552 42/494 29/6522 3/820 1/158 28/5499 3/438 5/2004 18/864
L15 15 Rdz 6:4 There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare [children] to them, the same [became] mighty men which [were] of old, men of renown.
L16 16 Rdz 6:4  4 There were giants <05303> in the earth <0776> in those days <03117>; and also after <0310> that <03651>, when <0834> the sons <01121> of God <0430> came in <0935> (08799) unto the daughters <01323> of men <0120>, and they bare <03205> (08804) children to them, the same <01992> became mighty men <01368> which were of old <05769>, men <0582> of renown <08034>.
L01 1 Rdz 6:5   Rdz 6:5  5 A Bóg <03068> Piła <07200> (08799), że niegodziwością <07451> człowieka <0120> było świetne <07227> w ziemi <0776> i że każda wyobraźnia <03336> z myśli <04284> z jego serce <03820> tylko <07535> zły <07451> nieustannie <03117>.                                                                                        
L02 2 Rdz 6:5 Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe,
L03 3 Rdz 6:5 וַיַּ֣רְא יְהוָ֔ה כִּ֥י רַבָּ֛ה רָעַ֥ת הָאָדָ֖ם בָּאָ֑רֶץ וְכָל־ יֵ֙צֶר֙ מַחְשְׁבֹ֣ת לִבּ֔וֹ רַ֥ק רַ֖ע כָּל־ הַיּֽוֹם׃
L04 4 Rdz 6:5 וַ/יַּ֣רְא יְהוָ֔ה כִּ֥י רַבָּ֛ה רָעַ֥ת הָ/אָדָ֖ם בָּ/אָ֑רֶץ וְ/כָל־ יֵ֙צֶר֙ מַחְשְׁבֹ֣ת לִבּ֔/וֹ רַ֥ק רַ֖ע כָּל־ הַ/יּֽוֹם׃
L05 5 Rdz 6:5 wai·(Jar) (Jah)·we, ki rab·(Ba) ra·'(At) ha·'a·(Dam) ba·'(A)·rec; we·chol (je)·cer mach·sze·(Wot) lib·(Bo), rak ra' kol- hai·(Jom).
L06 6 Rdz 6:5 H7200H7200 H3068H3068 H3588H3588 H7227H7227 H7451H7451 H0120H0120 H0776H0776 H3605H3605 H3336H3336 H4284H4284 H3820H3820 H7535H7535 H7451H7451 H3605H3605 H3117H3117
L07 7 Rdz 6:5 advise self Jehovah inasmuch in abundance adversity person common all manner frame cunning  care for but adversity all manner age
L08 8 Rdz 6:5 doradzać siebie Jahwe ponieważ w obfitości przeciwność losu osoba wspólny wszelkiego rodzaju ramka przebiegłość dbałość o ale przeciwność losu wszelkiego rodzaju wiek
L09 9 Rdz 6:5 saw And GOD for [was] great that the wickedness of man in the earth every and [that] every imagination of the thoughts of his heart [was] only evil every continually
L10 10 Rdz 6:5 zobaczył I Bóg dla [Było] wielki że niegodziwość człowieka w ziemi każdy i [że] każdy wyobraźnia z myślami z sercem [Było] tylko zło każdy nieustannie
L11 11 Rdz 6:5 vai·Yar Yah·weh, ki rab·Bah ra·'At ha·'a·Dam ba·'A·retz; ve·chol ye·tzer mach·she·Vot lib·Bo, rak ra' kol- hai·Yom.
L12 12 Rdz 6:5 waj jar jhwh(a do naj) Ki raB Ba ra at ha a dam Ba a rec we chol - je cer maH sze wot liB Bo raq ra Kol - haj jom    
L13 13 Rdz 6:5 wayyaºr´ yhwh(´ädönäy) raBBâ rä`at hä´ädäm Bä´äºrec wükol-yëºcer maHšüböt liBBô raq ra` Kol-hayyôm    
L14 14 Rdz 6:5 12/1296 33/6220 32/4478 1/462 5/665 33/552 34/2502 52/5415 1/9 1/56 1/592 1/109 6/665 53/5415 37/2302
L15 15 Rdz 6:5 And GOD saw that the wickedness of man [was] great in the earth, and [that] every imagination of the thoughts of his heart [was] only evil continually.
L16 16 Rdz 6:5  5 And GOD <03068> saw <07200> (08799) that the wickedness <07451> of man <0120> was great <07227> in the earth <0776>, and that every imagination <03336> of the thoughts <04284> of his heart <03820> was only <07535> evil <07451> continually <03117>.
L01 1 Rdz 6:6   Rdz 6:6  6 I żałował <05162> (08735) Pan <03068>, że popełnił <06213> (08804) człowiek <0120> na ziemi <0776>, a zasmucił <06087> (08691) go w <0413> jego serce <03820>.                                                                                              
L02 2 Rdz 6:6 żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się.
L03 3 Rdz 6:6 וַיִּנָּ֣חֶם יְהוָ֔ה כִּֽי־ עָשָׂ֥ה אֶת־ הָֽאָדָ֖ם בָּאָ֑רֶץ וַיִּתְעַצֵּ֖ב אֶל־ לִבּֽוֹ׃
L04 4 Rdz 6:6 וַ/יִּנָּ֣חֶם יְהוָ֔ה כִּֽי־ עָשָׂ֥ה אֶת־ הָֽ/אָדָ֖ם בָּ/אָ֑רֶץ וַ/יִּתְעַצֵּ֖ב אֶל־ לִבּֽ/וֹ׃
L05 5 Rdz 6:6 wai·jin·(Na)·chem (Jah)·we, ki- 'a·(Sa) et- ha·'a·(Dam) ba·'(A)·rec; wai·jit·'ac·(Cew) el- lib·(Bo).
L06 6 Rdz 6:6 H5162H5162 H3068H3068 H3588H3588 H6213H6213 H0853H0853 H0120H0120 H0776H0776 H6087H6087 H0413H0413 H3820H3820
L07 7 Rdz 6:6 comfort  Jehovah inasmuch accomplish person common displease about care for
L08 8 Rdz 6:6 komfort Jahwe ponieważ zrealizować osoba wspólny nie podobać się komuś o dbałość o
L09 9 Rdz 6:6 And it repented the LORD for that he had made man on the earth and it grieved him at his heart
L10 10 Rdz 6:6 I żałował Pan dla że popełnił mężczyzna na ziemi i zasmucił go na serce
L11 11 Rdz 6:6 vai·yin·Na·chem Yah·weh, ki- 'a·Sah et- ha·'a·Dam ba·'A·retz; vai·yit·'atz·Tzev el- lib·Bo.
L12 12 Rdz 6:6 waj jin na Hem jhwh(a do naj) Ki - a sa et - ha a dam Ba a rec waj ji tac cew el - liB Bo      
L13 13 Rdz 6:6 wayyinnäºHem yhwh(´ädönäy) Kî|-`äSâ ´et-hä|´ädäm Bä´äºrec wayyit`accëb ´el-liBBô      
L14 14 Rdz 6:6 2/108 34/6220 33/4478 20/2617 95/11047 34/552 35/2502 1/17 25/5500 2/592
L15 15 Rdz 6:6 And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.
L16 16 Rdz 6:6  6 And it repented <05162> (08735) the LORD <03068> that he had made <06213> (08804) man <0120> on the earth <0776>, and it grieved <06087> (08691) him at <0413> his heart <03820>.
L01 1 Rdz 6:7   Rdz 6:7  7 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799), zniszczę <04229> (08799) człowiek <0120> którą stworzyliśmy <01254> (08804) od twarzy <06440> z ziemi <0127> ; zarówno człowiek <0120> i <05704> bestia <0929>, a co pełzanie <07431>, a ptactwo <05775> w powietrzu <08064>, bo nawróci <05162> (08738) ja, że ​​mam wykonane <06213> (08804) im.                                                                              
L02 2 Rdz 6:7 Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem.
L03 3 Rdz 6:7 וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה אֶמְחֶ֨ה אֶת־ הָאָדָ֤ם אֲשֶׁר־ בָּרָ֙אתִי֙ מֵעַל֙ פְּנֵ֣י הָֽאֲדָמָ֔ה מֵֽאָדָם֙ עַד־ בְּהֵמָ֔ה עַד־ רֶ֖מֶשׂ וְעַד־ ע֣וֹף הַשָּׁמָ֑יִם כִּ֥י נִחַ֖מְתִּי כִּ֥י עֲשִׂיתִֽם׃
L04 4 Rdz 6:7 וַ/יֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה אֶמְחֶ֨ה אֶת־ הָ/אָדָ֤ם אֲשֶׁר־ בָּרָ֙אתִי֙ מֵ/עַל֙ פְּנֵ֣י הָֽ/אֲדָמָ֔ה מֵֽ/אָדָם֙ עַד־ בְּהֵמָ֔ה עַד־ רֶ֖מֶשׂ וְ/עַד־ ע֣וֹף הַ/שָּׁמָ֑יִם כִּ֥י נִחַ֖מְתִּי כִּ֥י עֲשִׂיתִֽ/ם׃
L05 5 Rdz 6:7 wai·(Jo)·mer (Jah)·we 'em·(Che) et- ha·'a·(Dam) a·(Szer)- ba·(Ra)·ti me·'(Al) pe·(Ne) ha·'a·da·(Ma), me·'a·(Dam) ad- be·he·(Ma), ad- (Re)·mes we·'ad- of hasz·sza·(Ma)·jim; ki ni·(Cham)·ti ki 'a·si·(Tim).
L06 6 Rdz 6:7 H0559H0559 H3068H3068 H4229H4229 H0853H0853 H0120H0120 H0834H0834 H1254H1254 H5921H5921 H6440H6440 H0127H0127 H0120H0120 H5704H5704 H0929H0929 H5704H5704 H7431H7431 H5704H5704 H5775H5775 H8064H8064 H3588H3588 H5162H5162 H3588H3588 H6213H6213
L07 7 Rdz 6:7 answer Jehovah abolish person after choose above accept country person against beast against that creeps against bird air inasmuch comfort  inasmuch accomplish
L08 8 Rdz 6:7 odpowiedź Jahwe znieść osoba po wybierać powyżej przyjąć kraj osoba przed bestia przed że skrada przed ptak powietrze ponieważ komfort ponieważ zrealizować
L09 9 Rdz 6:7 said And the LORD I will destroy man whom whom I have created from from the face of the earth both man and beast against and the creeping thing and to and the fowls of the air for for it repenteth for me that I have made
L10 10 Rdz 6:7 powiedział A Pan Ja zburzę mężczyzna kogo którą stworzyliśmy z z twarzy ziemi zarówno mężczyzna i bestia przed i rzecz pełzającej oraz i te kury w powietrzu dla bo nawróci dla mi, że zrobiłem
L11 11 Rdz 6:7 vai·Yo·mer Yah·weh 'em·Cheh et- ha·'a·Dam a·Sher- ba·Ra·ti me·'Al pe·Nei ha·'a·da·Mah, me·'a·Dam ad- be·he·Mah, ad- Re·mes ve·'ad- of hash·sha·Ma·yim; ki ni·Cham·ti ki 'a·si·Tim.
L12 12 Rdz 6:7 waj jo mer jhwh(a do naj) em He et - ha a dam a szer - Ba ra ti me al Pe ne ha a da ma me a dam ad - Be he ma ad - re mes we ad - of hasz sza ma jim Ki ni Ham Ti Ki a si tim
L13 13 Rdz 6:7 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´emHè ´et-hä´ädäm ´ášer-Bär亴tî më`al Pünê hä|´ádämâ më|´ädäm `ad-Bühëmâ `ad-reºmeS wü`ad-`ôp haššämäºyim niHaºmTî `áSîtìm
L14 14 Rdz 6:7 42/5298 35/6220 1/36 96/11047 35/552 29/5499 11/55 20/5759 13/2127 18/225 36/552 2/1259 6/190 3/1259 4/17 4/1259 9/71 16/421 34/4478 3/108 35/4478 21/2617
L15 15 Rdz 6:7 And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them.
L16 16 Rdz 6:7  7 And the LORD <03068> said <0559> (08799), I will destroy <04229> (08799) man <0120> whom I have created <01254> (08804) from the face <06440> of the earth <0127>; both man <0120>, and <05704> beast <0929>, and the creeping thing <07431>, and the fowls <05775> of the air <08064>; for it repenteth <05162> (08738) me that I have made <06213> (08804) them.
L01 1 Rdz 6:8   Rdz 6:8  8 Ale Noe <05146> Znaleziono <04672> (08804) łaska <02580> w oczach <05869> Pana <03068>.                                                                                                  
L02 2 Rdz 6:8 [Tylko] Noego Pan darzył życzliwością.
L03 3 Rdz 6:8 וְנֹ֕חַ מָ֥צָא חֵ֖ן בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה׃ פ
L04 4 Rdz 6:8 וְ/נֹ֕חַ מָ֥צָא חֵ֖ן בְּ/עֵינֵ֥י יְהוָֽה׃ פ
L05 5 Rdz 6:8 we·(No)·ach (Ma)·ca chen be·'e·(Ne) (Jah)·we. (Pe)
L06 6 Rdz 6:8 H5146H5146 H4672H4672 H2580H2580 H5869H5869 H3068H3068
L07 7 Rdz 6:8 Noah be able favour affliction Jehovah
L08 8 Rdz 6:8 Noe móc faworyzować nieszczęście Jahwe
L09 9 Rdz 6:8 But Noah found grace in the eyes of the LORD
L10 10 Rdz 6:8 Ale Noe znalezionych łaska w oczach Pana
L11 11 Rdz 6:8 ve·No·ach Ma·tza chen be·'ei·Nei Yah·weh. Peh
L12 12 Rdz 6:8 we no aH ma ca Hen Be e ne jhwh(a do naj) P
L13 13 Rdz 6:8 wünöªH mäºcä´ Hën Bü`ênê yhwh(´ädönäy) P
L14 14 Rdz 6:8 5/46 4/453 1/69 4/878 36/6220
L15 15 Rdz 6:8 But Noah found grace in the eyes of the LORD.
L16 16 Rdz 6:8  8 But Noah <05146> found <04672> (08804) grace <02580> in the eyes <05869> of the LORD <03068>.
L01 1 Rdz 6:9   Rdz 6:9 9 Te są pokolenia <08435> Noego <05146>: Noah <05146> była tylko <06662> mężczyzna <0376> i doskonały <08549> w swoich pokoleń <01755>, a Noe <05146> chodził <01980> (08694) z Bogiem <0430>.                                                                                          
L02 2 Rdz 6:9 Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe.
L03 3 Rdz 6:9 אֵ֚לֶּה תּוֹלְדֹ֣ת נֹ֔חַ נֹ֗חַ אִ֥ישׁ צַדִּ֛יק תָּמִ֥ים הָיָ֖ה בְּדֹֽרֹתָ֑יו אֶת־ הָֽאֱלֹהִ֖ים הִֽתְהַלֶּךְ־ נֹֽחַ׃
L04 4 Rdz 6:9 אֵ֚לֶּה תּוֹלְדֹ֣ת נֹ֔חַ נֹ֗חַ אִ֥ישׁ צַדִּ֛יק תָּמִ֥ים הָיָ֖ה בְּ/דֹֽרֹתָ֑י/ו אֶת־ הָֽ/אֱלֹהִ֖ים הִֽתְהַלֶּךְ־ נֹֽחַ׃
L05 5 Rdz 6:9 '(El)·le tol·(Dot) (No)·ach, (No)·ach, 'isz cad·(Dik) ta·(Mim) ha·(Ja) be·do·ro·(Taw); et- ha·'(E)·lo·(Him) hit·hal·lech- (No)·ach.
L06 6 Rdz 6:9 H0428H0428 H8435H8435 H5146H5146 H5146H5146 H0582H0582 H6662H6662 H8549H8549 H1961H1961 H1755H1755 H0854H0854 H0430H0430 H1980H1980 H5146H5146
L07 7 Rdz 6:9 another Tolad Noah Noah another just without blemish become age against angels along Noah
L08 8 Rdz 6:9 inny Tolad Noe Noe inny tylko bez skazy zostać wiek przed anioły wzdłuż Noe
L09 9 Rdz 6:9 These These [are] the generations of Noah Noah another was a just [and] perfect become in his generations with with God walked [and] Noah
L10 10 Rdz 6:9 Te Te [są] pokolenia Noego Noe inny było tylko [I] idealny zostać w jego pokoleń z z Bogiem chodził [I] Noe
L11 11 Rdz 6:9 'El·leh tol·Dot No·ach, No·ach, 'ish tzad·Dik ta·Mim ha·Yah be·do·ro·Tav; et- ha·'E·lo·Him hit·hal·lech- No·ach.
L12 12 Rdz 6:9 el le Tol dot no aH no aH isz caD Diq Ta mim ha ja Be do ro taw et - ha e lo him hit hal lech - no aH    
L13 13 Rdz 6:9 ´ëºllè Tôldöt nöªH nöªH ´îš caDDîq Tämîm häyâ Büdö|rötäyw ´et-hä|´élöhîm hi|thallek-nöªH    
L14 14 Rdz 6:9 2/745 3/39 6/46 7/46 3/222 1/206 1/91 63/3546 1/166 4/808 68/2597 6/1542 8/46
L15 15 Rdz 6:9 These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations, [and] Noah walked with God.
L16 16 Rdz 6:9  9 These are the generations <08435> of Noah <05146>: Noah <05146> was a just <06662> man <0376> and perfect <08549> in his generations <01755>, and Noah <05146> walked <01980> (08694) with God <0430>.
L01 1 Rdz 6:10   Rdz 6:10 10 Noe <05146> spłodził <03205> (08686) trzy <07969> synowie <01121>, Shem <08035>, Ham <02526> i Jafeta <03315>.                                                                                                  
L02 2 Rdz 6:10 A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.
L03 3 Rdz 6:10 וַיּ֥וֹלֶד נֹ֖חַ שְׁלֹשָׁ֣ה בָנִ֑ים אֶת־ שֵׁ֖ם אֶת־ חָ֥ם וְאֶת־ יָֽפֶת׃
L04 4 Rdz 6:10 וַ/יּ֥וֹלֶד נֹ֖חַ שְׁלֹשָׁ֣ה בָנִ֑ים אֶת־ שֵׁ֖ם אֶת־ חָ֥ם וְ/אֶת־ יָֽפֶת׃
L05 5 Rdz 6:10 wai·(Jo)·led (No)·ach sze·lo·(Sza) wa·(Nim); et- szem et- cham we·'(Et) (Ja)·fet.
L06 6 Rdz 6:10 H3205H3205 H5146H5146 H7969H7969 H1121H1121 H0853H0853 H8035H8035 H0853H0853 H2526H2526 H0853H0853 H3315H3315
L07 7 Rdz 6:10 bear Noah fork afflicted Sem Ham Japheth
L08 8 Rdz 6:10 ponosić Noe widelec dotknięty Sem Szynka Jafeta
L09 9 Rdz 6:10 begat And Noah three sons Shem Ham and Japheth
L10 10 Rdz 6:10 spłodził Noe trzy Synowie Shem Szynka i Jafeta
L11 11 Rdz 6:10 vai·Yo·led No·ach she·lo·Shah va·Nim; et- shem et- cham ve·'Et Ya·fet.
L12 12 Rdz 6:10 waj jo led no aH sze lo sza wa nim et - szem et - Ham we et - ja fet      
L13 13 Rdz 6:10 wayyôºled nöªH šülöšâ bänîm ´et-šëm ´et-Häm wü´et-yäºpet      
L14 14 Rdz 6:10 43/494 9/46 3/429 18/4921 97/11047 2/17 98/11047 2/16 99/11047 2/11
L15 15 Rdz 6:10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.
L16 16 Rdz 6:10  10 And Noah <05146> begat <03205> (08686) three <07969> sons <01121>, Shem <08035>, Ham <02526>, and Japheth <03315>.
L01 1 Rdz 6:11   Rdz 6:11  11 ziemia <0776> też był uszkodzony <07843> (08735) przed <06440> Bóg <0430>, a ziemia <0776> była wypełniona <04390> (08735) z przemocą <02555>.                                                                                              
L02 2 Rdz 6:11 Ziemia została skażona w oczach Boga.
L03 3 Rdz 6:11 וַתִּשָּׁחֵ֥ת הָאָ֖רֶץ לִפְנֵ֣י הָֽאֱלֹהִ֑ים וַתִּמָּלֵ֥א הָאָ֖רֶץ חָמָֽס׃
L04 4 Rdz 6:11 וַ/תִּשָּׁחֵ֥ת הָ/אָ֖רֶץ לִ/פְנֵ֣י הָֽ/אֱלֹהִ֑ים וַ/תִּמָּלֵ֥א הָ/אָ֖רֶץ חָמָֽס׃
L05 5 Rdz 6:11 wat·tisz·sza·(Chet) ha·'(A)·rec lif·(Ne) ha·'(E)·lo·(Him); wat·tim·ma·(Le) ha·'(A)·rec cha·(Mas).
L06 6 Rdz 6:11 H7843H7843 H0776H0776 H6440H6440 H0430H0430 H4390H4390 H0776H0776 H2555H2555
L07 7 Rdz 6:11 batter common accept angels accomplish common cruel
L08 8 Rdz 6:11 farszu wspólny przyjąć anioły zrealizować wspólny okrutny
L09 9 Rdz 6:11 also was corrupt The earth before God was filled and the earth with violence
L10 10 Rdz 6:11 również był uszkodzony Ziemia przed Bóg była wypełniona a ziemia z przemocą
L11 11 Rdz 6:11 vat·tish·sha·Chet ha·'A·retz lif·Nei ha·'E·lo·Him; vat·tim·ma·Le ha·'A·retz cha·Mas.
L12 12 Rdz 6:11 waT Tisz sza Het ha a rec lif ne ha e lo him waT Tim ma le ha a rec Ha mas
L13 13 Rdz 6:11 waTTiššäHët hä´äºrec lipnê hä|´élöhîm waTTimmälë´ hä´äºrec Hämäs
L14 14 Rdz 6:11 1/147 36/2502 14/2127 69/2597 3/253 37/2502 1/60
L15 15 Rdz 6:11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.
L16 16 Rdz 6:11  11 The earth <0776> also was corrupt <07843> (08735) before <06440> God <0430>, and the earth <0776> was filled <04390> (08735) with violence <02555>.
L01 1 Rdz 6:12   Rdz 6:12  12 I Bóg <0430> spojrzał <07200> (08799) na ziemi <0776>, a oto był uszkodzony <07843> (08738), na wszelkie ciało <01320> miał uszkodzony <07843> (08689) jego sposób <01870> na ziemi <0776>.                                                                                            
L02 2 Rdz 6:12 Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie,
L03 3 Rdz 6:12 וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־ הָאָ֖רֶץ וְהִנֵּ֣ה נִשְׁחָ֑תָה כִּֽי־ הִשְׁחִ֧ית כָּל־ בָּשָׂ֛ר אֶת־ דַּרְכּ֖וֹ עַל־ הָאָֽרֶץ׃ ס
L04 4 Rdz 6:12 וַ/יַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־ הָ/אָ֖רֶץ וְ/הִנֵּ֣ה נִשְׁחָ֑תָה כִּֽי־ הִשְׁחִ֧ית כָּל־ בָּשָׂ֛ר אֶת־ דַּרְכּ֖/וֹ עַל־ הָ/אָֽרֶץ׃ ס
L05 5 Rdz 6:12 wai·(Jar) E·lo·<Him> et- ha·'(A)·rec we·hin·(Ne) nisz·(Cha)·ta; ki- hisz·(Chit) kol- ba·(Sar) et- dar·(Ko) al- ha·'(A)·rec. sa·(Mek)
L06 6 Rdz 6:12 H7200H7200 H0430H0430 H0853H0853 H0776H0776 H2009H2009 H7843H7843 H3588H3588 H7843H7843 H3605H3605 H1320H1320 H0853H0853 H1870H1870 H5921H5921 H0776H0776
L07 7 Rdz 6:12 advise self angels common behold batter inasmuch batter all manner body along above common
L08 8 Rdz 6:12 doradzać siebie anioły wspólny ujrzeć farszu ponieważ farszu wszelkiego rodzaju ciało wzdłuż powyżej wspólny
L09 9 Rdz 6:12 looked And God upon the earth and behold and behold it was corrupt for had corrupted for all for all flesh his way upon upon the earth
L10 10 Rdz 6:12 wyglądał I Bóg na ziemi i oto a oto był uszkodzony dla miał uszkodzony dla wszystkich dla wszystkich w ciele jego sposób na na ziemi
L11 11 Rdz 6:12 vai·Yar E·lo·Him et- ha·'A·retz ve·hin·Neh nish·Cha·tah; ki- hish·Chit kol- ba·Sar et- dar·Ko al- ha·'A·retz. sa·Mek
L12 12 Rdz 6:12 waj jar e lo him et - ha a rec we hin ne nisz Ha ta Ki - hisz Hit Kol - Ba sar et - Dar Ko al - ha a rec s
L13 13 Rdz 6:12 wayyaºr´ ´élöhîm ´et-hä´äºrec wühinnË nišHäºtâ Kî|-hišHît Kol-BäSär ´et-DarKô `al-hä´äºrec s
L14 14 Rdz 6:12 13/1296 70/2597 100/11047 38/2502 3/840 2/147 36/4478 3/147 54/5415 6/270 101/11047 2/700 21/5759 39/2502
L15 15 Rdz 6:12 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth.
L16 16 Rdz 6:12  12 And God <0430> looked <07200> (08799) upon the earth <0776>, and, behold, it was corrupt <07843> (08738); for all flesh <01320> had corrupted <07843> (08689) his way <01870> upon the earth <0776>.
L01 1 Rdz 6:13   Rdz 6:13  13 I Bóg <0430> powiedział <0559> (08799) do Noego <05146> koniec <07093> wszelkiego ciała <01320> przyszedł <0935> (08804) przede mną <06440>, na ziemi <0776> jest wypełniona <04390> (08804) przemoc <02555> przez nich <06440>, a oto, zniszczę <07843> (08688) im <0854> ziemia <0776>.                                                                                  
L02 2 Rdz 6:13 rzekł do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią.
L03 3 Rdz 6:13 וַיֹּ֨אמֶר אֱלֹהִ֜ים לְנֹ֗חַ קֵ֤ץ כָּל־ בָּשָׂר֙ בָּ֣א לְפָנַ֔י כִּֽי־ מָלְאָ֥ה הָאָ֛רֶץ חָמָ֖ס מִפְּנֵיהֶ֑ם וְהִנְנִ֥י מַשְׁחִיתָ֖ם אֶת־ הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Rdz 6:13 וַ/יֹּ֨אמֶר אֱלֹהִ֜ים לְ/נֹ֗חַ קֵ֤ץ כָּל־ בָּשָׂר֙ בָּ֣א לְ/פָנַ֔/י כִּֽי־ מָלְאָ֥ה הָ/אָ֛רֶץ חָמָ֖ס מִ/פְּנֵי/הֶ֑ם וְ/הִנְ/נִ֥י מַשְׁחִיתָ֖/ם אֶת־ הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Rdz 6:13 wai·(Jo)·mer E·lo·<Him> le·(No)·ach, kec kol- ba·(Sar) ba le·fa·(Nai), ki- mal·'(A) ha·'(A)·rec cha·(Mas) mip·pe·ne·(Hem); we·hi·ne·(ni) masz·chi·(Tam) et- ha·'(A)·rec.
L06 6 Rdz 6:13 H0559H0559 H0430H0430 H5146H5146 H7093H7093 H3605H3605 H1320H1320 H0935H0935 H6440H6440 H3588H3588 H4390H4390 H0776H0776 H2555H2555 H6440H6440 H2005H2005 H7843H7843 H0854H0854 H0776H0776
L07 7 Rdz 6:13 answer angels Noah after all manner body abide accept inasmuch accomplish common cruel accept behold batter against common
L08 8 Rdz 6:13 odpowiedź anioły Noe po wszelkiego rodzaju ciało przestrzegać przyjąć ponieważ zrealizować wspólny okrutny przyjąć ujrzeć farszu przed wspólny
L09 9 Rdz 6:13 said And God unto Noah The end of all of all flesh is come before me for is filled with for the earth violence through them I am about and behold I will destroy them with the earth
L10 10 Rdz 6:13 powiedział I Bóg do Noego Koniec ze wszystkich wszelkiego ciała przyszedł przede mną dla jest wypełniona na ziemi przemoc przez nich Jestem o a oto Ja zburzę ich z ziemia
L11 11 Rdz 6:13 vai·Yo·mer E·lo·Him le·No·ach, ketz kol- ba·Sar ba le·fa·Nai, ki- mal·'Ah ha·'A·retz cha·Mas mip·pe·nei·Hem; ve·hin·Ni mash·chi·Tam et- ha·'A·retz.
L12 12 Rdz 6:13 waj jo mer e lo him le no aH qec Kol - Ba sar Ba le fa naj Ki - ma la ha a rec Ha mas miP Pe ne hem we hi ne ni masz Hi tam et - ha a rec      
L13 13 Rdz 6:13 wayyöº´mer ´élöhîm lünöªH qëc Kol-BäSär Bä´ lüpänay Kî|-mäl´â hä´äºrec Hämäs miPPünêhem wühinünî mašHîtäm ´et-hä´äºrec      
L14 14 Rdz 6:13 43/5298 71/2597 10/46 2/67 55/5415 7/270 6/2550 15/2127 37/4478 4/253 40/2502 2/60 16/2127 3/317 4/147 5/808 41/2502
L15 15 Rdz 6:13 And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.
L16 16 Rdz 6:13  13 And God <0430> said <0559> (08799) unto Noah <05146>, The end <07093> of all flesh <01320> is come <0935> (08804) before me <06440>; for the earth <0776> is filled with <04390> (08804) violence <02555> through them <06440>; and, behold, I will destroy <07843> (08688) them with <0854> the earth <0776>.
L01 1 Rdz 6:14   Rdz 6:14  14 Dodać <06213> (08798) ci arkę <08392> z gopher <01613> drewno <06086>; pokoje <07064> uczynisz <06213> (08799) w <0854> Arka <08392>, a będziesz boisko <03722> (08804) to w ciągu <01004> i bez <02351> smołą <03724>.                                                                                        
L02 2 Rdz 6:14 Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz.
L03 3 Rdz 6:14 עֲשֵׂ֤ה לְךָ֙ תֵּבַ֣ת עֲצֵי־ גֹ֔פֶר קִנִּ֖ים תַּֽעֲשֶׂ֣ה אֶת־ הַתֵּבָ֑ה וְכָֽפַרְתָּ֥ אֹתָ֛הּ מִבַּ֥יִת וּמִח֖וּץ בַּכֹּֽפֶר׃
L04 4 Rdz 6:14 עֲשֵׂ֤ה לְ/ךָ֙ תֵּבַ֣ת עֲצֵי־ גֹ֔פֶר קִנִּ֖ים תַּֽעֲשֶׂ֣ה אֶת־ הַ/תֵּבָ֑ה וְ/כָֽפַרְתָּ֥ אֹתָ֛/הּ מִ/בַּ֥יִת וּ/מִ/ח֖וּץ בַּ/כֹּֽפֶר׃
L05 5 Rdz 6:14 'a·(Se) le·(Cha) te·(Wat) a·ce- (Go)·fer, kin·(Nim) ta·'a·(Se) et- hat·te·(Wa); we·cha·far·(Ta) (Tah) mib·(Ba)·jit u·mi·(Chuc) bak·(Ko)·fer.
L06 6 Rdz 6:14 H6213H6213 H0000 H8392H8392 H6086H6086 H1613H1613 H7064H7064 H6213H6213 H0854H0854 H8392H8392 H3722H3722 H0853H0853 H1004H1004 H2351H2351 H3724H3724
L07 7 Rdz 6:14 accomplish box  carpenter gopher nest accomplish against box  appease court abroad bribe
L08 8 Rdz 6:14 zrealizować pudełko stolarz suseł gniazdo zrealizować przed pudełko udobruchać sąd za granicą przekupić
L09 9 Rdz 6:14 Make thee an ark wood of gopher rooms shalt thou make in the ark and shalt pitch it within and without with pitch
L10 10 Rdz 6:14 Zrobić ci arkę drewno z gopher pokoje uczynisz w Arka i boiska obrócisz to w ciągu i bez z boiska
L11 11 Rdz 6:14 'a·Seh le·Cha te·Vat a·tzei- Go·fer, kin·Nim ta·'a·Seh et- hat·te·Vah; ve·cha·far·Ta 'o·Tah mib·Ba·yit u·mi·Chutz bak·Ko·fer.
L12 12 Rdz 6:14 a se le cha Te wat a ce - go fer qin nim Ta a se et - haT Te wa we cha far Ta o ta miB Ba jit u mi Huc BaK Ko fer    
L13 13 Rdz 6:14 `áSË lükä Tëbat `ácê-göºper qinnîm Ta|`áSè ´et-haTTëbâ wükä|parTä ´ötäh miBBaºyit ûmiHûc BaKKöºper    
L14 14 Rdz 6:14 22/2617 30/6522 1/28 21/329 1/1 1/13 23/2617 6/808 2/28 1/104 102/11047 1/2052 1/164 1/17
L15 15 Rdz 6:14 Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch.
L16 16 Rdz 6:14  14 Make <06213> (08798) thee an ark <08392> of gopher <01613> wood <06086>; rooms <07064> shalt thou make <06213> (08799) in <0854> the ark <08392>, and shalt pitch <03722> (08804) it within <01004> and without <02351> with pitch <03724>.
L01 1 Rdz 6:15   Rdz 6:15  15 I to jest sposób, który uczynisz <06213> (08799) to z: Długość <0753> z arki <08392> są trzy <07969> sto <03967> łokci <0520>, szerokość <07341> z niego pięćdziesiąt <02572> łokci <0520>, a wysokość <06967> z nim trzydziestu <07970> łokci <0520>.                                                                                      
L02 2 Rdz 6:15 A oto, jak masz ją wykonać: długość arki - trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci jej szerokość i wysokość jej - trzydzieści łokci.
L03 3 Rdz 6:15 וְזֶ֕ה אֲשֶׁ֥ר תַּֽעֲשֶׂ֖ה אֹתָ֑הּ שְׁלֹ֧שׁ מֵא֣וֹת אַמָּ֗ה אֹ֚רֶךְ הַתֵּבָ֔ה חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ רָחְבָּ֔הּ וּשְׁלֹשִׁ֥ים אַמָּ֖ה קוֹמָתָֽהּ׃
L04 4 Rdz 6:15 וְ/זֶ֕ה אֲשֶׁ֥ר תַּֽעֲשֶׂ֖ה אֹתָ֑/הּ שְׁלֹ֧שׁ מֵא֣וֹת אַמָּ֗ה אֹ֚רֶךְ הַ/תֵּבָ֔ה חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ רָחְבָּ֔/הּ וּ/שְׁלֹשִׁ֥ים אַמָּ֖ה קוֹמָתָֽ/הּ׃
L05 5 Rdz 6:15 we·(Ze) 'a·(Szer) ta·'a·(Se) (Tah); sze·(Losz) me·'ot 'am·(Ma), '(O)·rech hat·te·(Wa), cha·misz·(Szim) 'am·(Ma) roH·(Bah) u·sze·lo·(Szim) 'am·(Ma) ko·ma·(Tah).
L06 6 Rdz 6:15 H2088H2088 H0834H0834 H6213H6213 H0853H0853 H7969H7969 H3967H3967 H0520H0520 H0753H0753 H8392H8392 H2572H2572 H0520H0520 H7341H7341 H7970H7970 H0520H0520 H6967H6967
L07 7 Rdz 6:15 he after accomplish fork hundredfold cubit forever box  fifty cubit breadth thirty cubit along
L08 8 Rdz 6:15 on po zrealizować widelec stokrotny łokieć na zawsze pudełko pięćdziesiąt łokieć szerokość trzydzieści łokieć wzdłuż
L09 9 Rdz 6:15 This is how And this [is the fashion] which thou shalt make [shall be] three hundred cubits it [of] The length of the ark of it fifty cubits the breadth of it thirty cubits and the height
L10 10 Rdz 6:15 To jest jak I to [jest mody], który uczynisz [Są] trzech sto łokcie to [z] Długość z arki z niego pięćdziesiąt łokcie szerokość z nim trzydziestu łokcie i wysokości
L11 11 Rdz 6:15 ve·Zeh 'a·Sher ta·'a·Seh 'o·Tah; she·Losh me·'ot 'am·Mah, 'O·rech hat·te·Vah, cha·mish·Shim 'am·Mah ra·che·Bah, u·she·lo·Shim 'am·Mah ko·ma·Tah.
L12 12 Rdz 6:15 we ze a szer Ta a se o ta sze losz me ot am ma o rech haT Te wa Ha misz szim am ma roH Ba u sze lo szim am ma qo ma ta
L13 13 Rdz 6:15 wüzè ´ášer Ta|`áSè ´ötäh šülöš më´ôt ´ammâ ´öºrek haTTëbâ Hámiššîm ´ammâ roHBäh ûšülöšîm ´ammâ qômätäh
L14 14 Rdz 6:15 3/1176 30/5499 24/2617 103/11047 4/429 26/574 1/246 1/95 3/28 1/163 2/246 1/101 4/171 3/246 1/44
L15 15 Rdz 6:15 And this [is the fashion] which thou shalt make it [of]: The length of the ark [shall be] three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.
L16 16 Rdz 6:15  15 And this is the fashion which thou shalt make <06213> (08799) it of: The length <0753> of the ark <08392> shall be three <07969> hundred <03967> cubits <0520>, the breadth <07341> of it fifty <02572> cubits <0520>, and the height <06967> of it thirty <07970> cubits <0520>.
L01 1 Rdz 6:16   Rdz 6:16  16 okno <06672> uczynisz <06213> (08799) do arki <08392>, a także w łokieć <0520> będziesz wykończenie ty <03615> (08762) to powyżej <04605>, a drzwi <06607> z arki <08392> będziesz ty set <07760> (08799) w bok jego <06654>; z] niższy <08482> sekund <08145>, a trzeci <07992> historie uczynisz <06213> (08799) to.                                                                                
L02 2 Rdz 6:16 Nakrycie arki, przepuszczające światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią.
L03 3 Rdz 6:16 צֹ֣הַר ׀ תַּעֲשֶׂ֣ה לַתֵּבָ֗ה וְאֶל־ אַמָּה֙ תְּכַלֶ֣נָּה מִלְמַ֔עְלָה וּפֶ֥תַח הַתֵּבָ֖ה בְּצִדָּ֣הּ תָּשִׂ֑ים תַּחְתִּיִּ֛ם שְׁנִיִּ֥ם וּשְׁלִשִׁ֖ים תַּֽעֲשֶֽׂהָ׃
L04 4 Rdz 6:16 צֹ֣הַר ׀ תַּעֲשֶׂ֣ה לַ/תֵּבָ֗ה וְ/אֶל־ אַמָּה֙ תְּכַלֶ֣/נָּה מִ/לְ/מַ֔עְלָ/ה וּ/פֶ֥תַח הַ/תֵּבָ֖ה בְּ/צִדָּ֣/הּ תָּשִׂ֑ים תַּחְתִּיִּ֛ם שְׁנִיִּ֥ם וּ/שְׁלִשִׁ֖ים תַּֽעֲשֶֽׂ/הָ׃
L05 5 Rdz 6:16 (Co)·har ta·'a·(Se) lat·te·(Wa), we·'el- 'am·(Ma) te·cha·(Len)·na mil·(Ma)'·la, (Fe)·tach hat·te·(Wa) be·cid·(Dah) ta·(Sim); tach·ti·(Jim) sze·ni·(Jim) u·sze·li·(Szim) (Ta)·'a·(Se)·ha.
L06 6 Rdz 6:16 H6672H6672 H6213H6213 H8392H8392 H0413H0413 H0520H0520 H3615H3615 H4605H4605 H6607H6607 H8392H8392 H6654H6654 H7760H7760 H8482H8482 H8145H8145 H7992H7992 H6213H6213
L07 7 Rdz 6:16 midday accomplish box  about cubit accomplish above door box  side appoint lowest again third part accomplish
L08 8 Rdz 6:16 południe zrealizować pudełko o łokieć zrealizować powyżej drzwi pudełko strona powołać najniższy ponownie Trzecia część zrealizować
L09 9 Rdz 6:16 A window shalt thou make to the ark to and in a cubit shalt thou finish it above and the door of the ark in the side thereof shalt thou set [with] lower second and third [stories] shalt thou make
L10 10 Rdz 6:16 Okno uczynisz do arki do oraz w łokieć Będziesz zakończyć to powyżej i drzwi z arki W jego stronie Będziesz ustawić [Z] niższy drugi i trzeci [Historie] uczynisz
L11 11 Rdz 6:16 Tzo·har ta·'a·Seh lat·te·Vah, ve·'el- 'am·Mah te·cha·Len·nah mil·Ma'·lah, u·Fe·tach hat·te·Vah be·tzid·Dah ta·Sim; tach·ti·Yim she·ni·Yim u·she·li·Shim Ta·'a·Se·ha.
L12 12 Rdz 6:16 co har Ta a se laT Te wa we el - am ma Te cha len na mi le ma la u fe taH haT Te wa Be ciD Da Ta sim TaH Tij jim sze nij jim u sze li szim Ta a se ha  
L13 13 Rdz 6:16 cöºhar Ta`áSè laTTëbâ wü´el-´ammâ Tükaleºnnâ milümaº`lâ ûpeºtaH haTTëbâ BüciDDäh TäSîm TaHTiyyìm šüniyyìm ûšülìšîm Ta|`áSeºhä  
L14 14 Rdz 6:16 1/24 25/2617 4/28 26/5500 4/246 3/204 1/140 2/164 5/28 1/33 3/581 1/19 4/157 3/107 26/2617
L15 15 Rdz 6:16 A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; [with] lower, second, and third [stories] shalt thou make it.
L16 16 Rdz 6:16  16 A window <06672> shalt thou make <06213> (08799) to the ark <08392>, and in a cubit <0520> shalt thou finish <03615> (08762) it above <04605>; and the door <06607> of the ark <08392> shalt thou set <07760> (08799) in the side thereof <06654>; with] lower <08482>, second <08145>, and third <07992> stories shalt thou make <06213> (08799) it.
L01 1 Rdz 6:17   Rdz 6:17  17 A oto <02009> I <0589>, nawet ja, nie przynoszą <0935> (08688) przeciwpowodziowej <03999> wód <04325> na ziemi <0776>, aby zniszczyć <07843> (08763) wszystko ciało <01320>, w której jest tchnienie <07307> z życia <02416>, spod <08478> niebo <08064>, a każda rzecz <03605>, które jest na ziemi <0776> umrze <01478> (08799) .                                                                                
L02 2 Rdz 6:17 Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,
L03 3 Rdz 6:17 וַאֲנִ֗י הִנְנִי֩ מֵבִ֨יא אֶת־ הַמַּבּ֥וּל מַ֙יִם֙ עַל־ הָאָ֔רֶץ לְשַׁחֵ֣ת כָּל־ בָּשָׂ֗ר אֲשֶׁר־ בּוֹ֙ ר֣וּחַ חַיִּ֔ים מִתַּ֖חַת הַשָּׁמָ֑יִם כֹּ֥ל אֲשֶׁר־ בָּאָ֖רֶץ יִגְוָֽע׃
L04 4 Rdz 6:17 וַ/אֲנִ֗י הִנְ/נִי֩ מֵבִ֨יא אֶת־ הַ/מַּבּ֥וּל מַ֙יִם֙ עַל־ הָ/אָ֔רֶץ לְ/שַׁחֵ֣ת כָּל־ בָּשָׂ֗ר אֲשֶׁר־ בּ/וֹ֙ ר֣וּחַ חַיִּ֔ים מִ/תַּ֖חַת הַ/שָּׁמָ֑יִם כֹּ֥ל אֲשֶׁר־ בָּ/אָ֖רֶץ יִגְוָֽע׃
L05 5 Rdz 6:17 wa·'a·(Ni), hin·(Ni) me·(Wi) et- ham·mab·(Bul) (ma)·jim al- ha·'(A)·rec, le·sza·(Chet) kol- ba·(Sar), a·(Szer)- bo (Ru)·ach chai·(Jim), mit·(Ta)·chat hasz·sza·(Ma)·jim; kol a·(Szer)- ba·'(A)·rec jig·(Wa)'.
L06 6 Rdz 6:17 H0589H0589 H2005H2005 H0935H0935 H0853H0853 H3999H3999 H4325H4325 H5921H5921 H0776H0776 H7843H7843 H3605H3605 H1320H1320 H0834H0834 H0000 H7307H7307 H2416H2416 H8478H8478 H8064H8064 H3605H3605 H0834H0834 H0776H0776 H1478H1478
L07 7 Rdz 6:17 I behold abide deluge waste above common batter all manner body after air age Thahash air all manner after common die
L08 8 Rdz 6:17 Ja ujrzeć przestrzegać potop marnować powyżej wspólny farszu wszelkiego rodzaju ciało po powietrze wiek Thahash powietrze wszelkiego rodzaju po wspólny umierać
L09 9 Rdz 6:17 I behold even I do bring a flood of waters upon upon the earth to destroy [and] every thing all flesh which wherein [is] the breath of life from under heaven everything which that [is] in the earth shall die
L10 10 Rdz 6:17 Ja ujrzeć nawet zrobić przynieść powódź wód na na ziemi zniszczyć [I] każda rzecz wszelkie ciało który gdzie [jest] oddech z życia spod niebo wszystko który że [jest] na ziemi umrze
L11 11 Rdz 6:17 va·'a·Ni, hin·Ni me·Vi et- ham·mab·Bul ma·yim al- ha·'A·retz, le·sha·Chet kol- ba·Sar, a·Sher- bo Ru·ach chai·Yim, mit·Ta·chat hash·sha·Ma·yim; kol a·Sher- ba·'A·retz yig·Va'.
L12 12 Rdz 6:17 wa a ni hin ni me wi et - ham maB Bul ma jim al - ha a rec le sza Het Kol - Ba sar a szer - Bo ru aH Haj jim miT Ta Hat hasz sza ma jim Kol a szer - Ba a rec jig wa
L13 13 Rdz 6:17 wa´ánî hinnî mëbî´ ´et-hammaBBûl maºyim `al-hä´äºrec lüšaHët Kol-BäSär ´ášer-Bô rûªH Hayyîm miTTaºHat haššämäºyim Köl ´ášer-Bä´äºrec yigwä`
L14 14 Rdz 6:17 1/874 4/317 7/2550 104/11047 1/13 12/579 22/5759 42/2502 5/147 56/5415 8/270 31/5499 31/6522 4/377 23/499 5/498 17/421 57/5415 32/5499 43/2502 1/24
L15 15 Rdz 6:17 And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein [is] the breath of life, from under heaven; [and] every thing that [is] in the earth shall die.
L16 16 Rdz 6:17  17 And, behold <02009>, I <0589>, even I, do bring <0935> (08688) a flood <03999> of waters <04325> upon the earth <0776>, to destroy <07843> (08763) all flesh <01320>, wherein is the breath <07307> of life <02416>, from under <08478> heaven <08064>; and every thing <03605> that is in the earth <0776> shall die <01478> (08799).
L01 1 Rdz 6:18   Rdz 6:18  18 Ale z tobą będę ustanowienie <06965> (08689) moje przymierze <01285>, a ty się <0935> (08804) do <0413> Arka <08392>, ty <0859>, a twój synowie <01121> , a twoja żona <0802>, a twoich synów '<01121> żony <0802> z tobą.                                                                                        
L02 2 Rdz 6:18 ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów.
L03 3 Rdz 6:18 וַהֲקִמֹתִ֥י אֶת־ בְּרִיתִ֖י אִתָּ֑ךְ וּבָאתָ֙ אֶל־ הַתֵּבָ֔ה אַתָּ֕ה וּבָנֶ֛יךָ וְאִשְׁתְּךָ֥ וּנְשֵֽׁי־ בָנֶ֖יךָ אִתָּֽךְ׃
L04 4 Rdz 6:18 וַ/הֲקִמֹתִ֥י אֶת־ בְּרִיתִ֖/י אִתָּ֑/ךְ וּ/בָאתָ֙ אֶל־ הַ/תֵּבָ֔ה אַתָּ֕ה וּ/בָנֶ֛י/ךָ וְ/אִשְׁתְּ/ךָ֥ וּ/נְשֵֽׁי־ בָנֶ֖י/ךָ אִתָּֽ/ךְ׃
L05 5 Rdz 6:18 wa·ha·ki·mo·(Ti) et- be·ri·(Ti) 'it·(Tach); u·wa·(Ta) el- hat·te·(Wa), 'at·(Ta) u·wa·(Ne)·cha we·'isz·te·(Cha) u·ne·sze- wa·(Ne)·cha 'it·(Tach).
L06 6 Rdz 6:18 H6965H6965 H0853H0853 H1285H1285 H0854H0854 H0935H0935 H0413H0413 H8392H8392 H0859H0859 H1121H1121 H0802H0802 H0802H0802 H1121H1121 H0854H0854
L07 7 Rdz 6:18 abide confederacy against abide about box  you afflicted ess ess afflicted against
L08 8 Rdz 6:18 przestrzegać konfederacja przed przestrzegać o pudełko ty dotknięty es es dotknięty przed
L09 9 Rdz 6:18 But with thee will I establish my covenant and you and thou shalt come into the ark thou and thy sons and thy wife wives and thy sons' and of
L10 10 Rdz 6:18 Ale z tobą będę ustalenia moje przymierze a ty i przyjdzie ci w Arka ty a twój synowie i twoja żona Żony i twoich synów " oraz
L11 11 Rdz 6:18 va·ha·ki·mo·Ti et- be·ri·Ti 'it·Tach; u·va·Ta el- hat·te·Vah, 'at·Tah u·va·Nei·cha ve·'ish·te·Cha u·ne·shei- va·Nei·cha 'it·Tach.
L12 12 Rdz 6:18 wa ha qi mo ti et - Be ri ti iT Tach u wa ta el - haT Te wa aT Ta u wa ne cha we isz Te cha u ne sze - wa ne cha iT Tach
L13 13 Rdz 6:18 waháqìmötî ´et-Bürîtî ´iTTäk ûbä´tä ´el-haTTëbâ ´aTTâ ûbänʺkä wü´išTükä ûnüšê|-bänʺkä ´iTTäk
L14 14 Rdz 6:18 2/627 105/11047 1/284 7/808 8/2550 27/5500 6/28 7/1080 19/4921 25/781 26/781 20/4921 8/808
L15 15 Rdz 6:18 But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee.
L16 16 Rdz 6:18  18 But with thee will I establish <06965> (08689) my covenant <01285>; and thou shalt come <0935> (08804) into <0413> the ark <08392>, thou <0859>, and thy sons <01121>, and thy wife <0802>, and thy sons' <01121> wives <0802> with thee.
L01 1 Rdz 6:19   Rdz 6:19  19 I wszystko, co żyje <02416> wszelkiego ciała <01320> dwa <08147> z każdej będziesz sortowania ty przynieść <0935> (08686) do arki <08392>, aby utrzymać ich przy życiu <02421> (08687) z ci, powinny one być męski <02145> i kobiet <05347>.                                                                                        
L02 2 Rdz 6:19 Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.
L03 3 Rdz 6:19 וּמִכָּל־ הָ֠חַי מִֽכָּל־ בָּשָׂ֞ר שְׁנַ֧יִם מִכֹּ֛ל תָּבִ֥יא אֶל־ הַתֵּבָ֖ה לְהַחֲיֹ֣ת אִתָּ֑ךְ זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה יִֽהְיֽוּ׃
L04 4 Rdz 6:19 וּ/מִ/כָּל־ הָ֠/חַי מִֽ/כָּל־ בָּשָׂ֞ר שְׁנַ֧יִם מִ/כֹּ֛ל תָּבִ֥יא אֶל־ הַ/תֵּבָ֖ה לְ/הַחֲיֹ֣ת אִתָּ֑/ךְ זָכָ֥ר וּ/נְקֵבָ֖ה יִֽהְיֽוּ׃
L05 5 Rdz 6:19 u·mik·kol- Ha·(chai) mik·kol ba·(Sar) sze·(Na)·jim mik·(Kol) ta·(Wi) el- hat·te·(Wa) le·ha·cha·(Jot) 'it·(Tach); za·(Char) u·ne·ke·(Wa) (Jih)·(Ju).
L06 6 Rdz 6:19 H3605H3605 H2416H2416 H3605H3605 H1320H1320 H8147H8147 H3605H3605 H0935H0935 H0413H0413 H8392H8392 H2421H2421 H0854H0854 H2145H2145 H5347H5347 H1961H1961
L07 7 Rdz 6:19 all manner age all manner body both all manner abide about box  keep leave against him female become
L08 8 Rdz 6:19 wszelkiego rodzaju wiek wszelkiego rodzaju ciało zarówno wszelkiego rodzaju przestrzegać o pudełko zachować opuścić przed go kobieta zostać
L09 9 Rdz 6:19 every And of every living thing of all of all flesh two of every of every [sort] shalt thou bring to into the ark to keep [them] alive for with thee they shall be male and female become
L10 10 Rdz 6:19 każdy I każdego żywego organizmu ze wszystkich wszelkiego ciała dwa z każdym każdego [Sortuj] Będziesz przynieść do do arki zachować [im] żyje dla z tobą oni będą mężczyzna i żeńskiej zostać
L11 11 Rdz 6:19 u·mik·kol- Ha·chai mik·kol ba·Sar she·Na·yim mik·Kol ta·Vi el- hat·te·Vah le·ha·cha·Yot 'it·Tach; za·Char u·ne·ke·Vah Yih·Yu.
L12 12 Rdz 6:19 u miK Kol - ha Haj miK Kol - Ba sar sze na jim miK Kol Ta wi el - haT Te wa le ha Ha jot iT Tach za char u ne qe wa jih ju
L13 13 Rdz 6:19 ûmiKKol-häHay mi|KKol-BäSär šünaºyim miKKöl Täbî´ ´el-haTTëbâ lühaHáyöt ´iTTäk zäkär ûnüqëbâ yi|hyû
L14 14 Rdz 6:19 58/5415 24/499 59/5415 9/270 10/768 60/5415 9/2550 28/5500 7/28 17/260 9/808 3/82 3/22 64/3546
L15 15 Rdz 6:19 And of every living thing of all flesh, two of every [sort] shalt thou bring into the ark, to keep [them] alive with thee; they shall be male and female.
L16 16 Rdz 6:19  19 And of every living thing <02416> of all flesh <01320>, two <08147> of every sort shalt thou bring <0935> (08686) into the ark <08392>, to keep them alive <02421> (08687) with thee; they shall be male <02145> and female <05347>.
L01 1 Rdz 6:20   Rdz 6:20  20 Z ptactwa <05775> po ich rodzaju <04327> i bydła <0929> po ich rodzaju <04327>, każdej rzeczy pełzającą <07431> z ziemi <0127> po jego rodzaju <04327> dwa <08147> z wszelkiego rodzaju wchodzi <0935> (08799) do ciebie, aby utrzymać ich przy życiu <02421> (08687).                                                                                    
L02 2 Rdz 6:20 Z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi po parze; niechaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły.
L03 3 Rdz 6:20 מֵהָע֣וֹף לְמִינֵ֗הוּ וּמִן־ הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ מִכֹּ֛ל רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ שְׁנַ֧יִם מִכֹּ֛ל יָבֹ֥אוּ אֵלֶ֖יךָ לְהַֽחֲיֽוֹת׃
L04 4 Rdz 6:20 מֵ/הָ/ע֣וֹף לְ/מִינֵ֗/הוּ וּ/מִן־ הַ/בְּהֵמָה֙ לְ/מִינָ֔/הּ מִ/כֹּ֛ל רֶ֥מֶשׂ הָֽ/אֲדָמָ֖ה לְ/מִינֵ֑/הוּ שְׁנַ֧יִם מִ/כֹּ֛ל יָבֹ֥אוּ אֵלֶ֖י/ךָ לְ/הַֽחֲיֽוֹת׃
L05 5 Rdz 6:20 me·ha·('of) le·mi·(Ne)·hu, u·min- hab·be·he·(Ma) le·mi·(Nah), mik·(Kol) (Re)·mes ha·'a·da·(Ma) le·mi·(Ne)·hu; sze·(Na)·jim mik·(Kol) ja·(Wo)·'u 'e·(Le)·cha le·(Ha)·cha·(Jot).
L06 6 Rdz 6:20 H5775H5775 H4327H4327 H4480H4480 H0929H0929 H4327H4327 H3605H3605 H7431H7431 H0127H0127 H4327H4327 H8147H8147 H3605H3605 H0935H0935 H0413H0413 H2421H2421
L07 7 Rdz 6:20 bird kind above beast kind all manner that creeps country kind both all manner abide about keep leave
L08 8 Rdz 6:20 ptak rodzaj powyżej bestia rodzaj wszelkiego rodzaju że skrada kraj rodzaj zarówno wszelkiego rodzaju przestrzegać o zachować opuścić
L09 9 Rdz 6:20 Of fowls after their kind and of and of cattle after their kind of every of every creeping thing of the earth after his kind two of every of every [sort] shall come to you unto thee to keep [them] alive
L10 10 Rdz 6:20 Z ptactwa po ich rodzaju oraz i bydła po ich rodzaju z każdym z każdej rzeczy pełzającą ziemi po jego rodzaju dwa z każdym każdego [Sortuj] wejdzie dla ciebie Tobie utrzymać [im] żyje
L11 11 Rdz 6:20 me·ha·'of le·mi·Ne·hu, u·min- hab·be·he·Mah le·mi·Nah, mik·Kol Re·mes ha·'a·da·Mah le·mi·Ne·hu; she·Na·yim mik·Kol ya·Vo·'u 'e·Lei·cha le·Ha·cha·Yot.
L12 12 Rdz 6:20 me ha of le mi ne hu u min - haB Be he ma le mi na miK Kol re mes ha a da ma le mi ne hu sze na jim miK Kol ja wo u e le cha le ha Ha jot
L13 13 Rdz 6:20 mëhä`ôp lümînëºhû ûmin-haBBühëmâ lümînäh miKKöl reºmeS hä|´ádämâ lümînëºhû šünaºyim miKKöl yäböº´û ´ëlʺkä lüha|Háyôt
L14 14 Rdz 6:20 10/71 11/31 20/1215 7/190 12/31 61/5415 5/17 19/225 13/31 11/768 62/5415 10/2550 29/5500 18/260
L15 15 Rdz 6:20 Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every [sort] shall come unto thee, to keep [them] alive.
L16 16 Rdz 6:20  20 Of fowls <05775> after their kind <04327>, and of cattle <0929> after their kind <04327>, of every creeping thing <07431> of the earth <0127> after his kind <04327>, two <08147> of every sort shall come <0935> (08799) unto thee, to keep them alive <02421> (08687).
L01 1 Rdz 6:21   Rdz 6:21  21 I weź <03947> (08798) ty tobie całej żywności <03978>, które jest spożywane <0398> (08735) i będziesz zbierać <0622> (08804) jej na tobie, a będzie do jedzenia <0402 > dla ciebie i dla nich.                                                                                            
L02 2 Rdz 6:21 A ty nabierz sobie wszelkiej żywności - wszystkiego, co nadaje się do jedzenia - i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i na paszę dla zwierząt.
L03 3 Rdz 6:21 וְאַתָּ֣ה קַח־ לְךָ֗ מִכָּל־ מַֽאֲכָל֙ אֲשֶׁ֣ר יֵֽאָכֵ֔ל וְאָסַפְתָּ֖ אֵלֶ֑יךָ וְהָיָ֥ה לְךָ֛ וְלָהֶ֖ם לְאָכְלָֽה׃
L04 4 Rdz 6:21 וְ/אַתָּ֣ה קַח־ לְ/ךָ֗ מִ/כָּל־ מַֽאֲכָל֙ אֲשֶׁ֣ר יֵֽאָכֵ֔ל וְ/אָסַפְתָּ֖ אֵלֶ֑י/ךָ וְ/הָיָ֥ה לְ/ךָ֛ וְ/לָ/הֶ֖ם לְ/אָכְלָֽה׃
L05 5 Rdz 6:21 we·'at·(Ta) kach- le·(Cha), mik·kol ma·'a·(Chal) 'a·(Szer) je·'a·(Chel), we·'a·saf·(Ta) 'e·(Le)·cha; we·ha·(Ja) le·(Cha) we·la·(Hem) le·'och·(La)
L06 6 Rdz 6:21 H0859H0859 H3947H3947 H0000 H3605H3605 H3978H3978 H0834H0834 H0398H0398 H0622H0622 H0413H0413 H1961H1961 H0000 H0000 H0402H0402
L07 7 Rdz 6:21 you accept all manner food after burn up assemble about become consume
L08 8 Rdz 6:21 ty przyjąć wszelkiego rodzaju żywność po spalić montować o zostać konsumować
L09 9 Rdz 6:21 you And take of all thou unto thee of all food which that is eaten and thou shalt gather about become [it] to thee and it shall be for food
L10 10 Rdz 6:21 ty I podjąć ze wszystkich ty tobie całej żywności który że jest spożywane i będziesz zbierać o zostać [Ona] do ciebie i będzie mieć na jedzenie
L11 11 Rdz 6:21 ve·'at·Tah kach- le·Cha, mik·kol ma·'a·Chal 'a·Sher ye·'a·Chel, ve·'a·saf·Ta 'e·Lei·cha; ve·ha·Yah le·Cha ve·la·Hem le·'och·Lah
L12 12 Rdz 6:21 we aT Ta qaH - le cha miK Kol - ma a chal a szer je a chel we a saf Ta e le cha we ha ja le cha we la hem le och la
L13 13 Rdz 6:21 wü´aTTâ qaH-lükä miKKol-ma|´ákäl ´ášer yë|´äkël wü´äsapTä ´ëlʺkä wühäyâ lükä wülähem lü´oklâ
L14 14 Rdz 6:21 8/1080 13/964 32/6522 63/5415 3/29 33/5499 22/806 1/202 30/5500 65/3546 33/6522 34/6522 3/18
L15 15 Rdz 6:21 And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather [it] to thee; and it shall be for food for thee, and for them.
L16 16 Rdz 6:21  21 And take <03947> (08798) thou unto thee of all food <03978> that is eaten <0398> (08735), and thou shalt gather <0622> (08804) it to thee; and it shall be for food <0402> for thee, and for them.
L01 1 Rdz 6:22   Rdz 6:22  22 Tak więc zrobiłem <06213> (08799) Noe <05146>, według wszystkiego, co Bóg <0430> nakazał <06680> (08765) go,, tak zrobił <06213> (08804) He.                                                                                                
L02 2 Rdz 6:22 I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić.
L03 3 Rdz 6:22 וַיַּ֖עַשׂ נֹ֑חַ כְּ֠כֹל אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֥ה אֹת֛וֹ אֱלֹהִ֖ים כֵּ֥ן עָשָֽׂה׃ ס
L04 4 Rdz 6:22 וַ/יַּ֖עַשׂ נֹ֑חַ כְּ֠/כֹל אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֥ה אֹת֛/וֹ אֱלֹהִ֖ים כֵּ֥ן עָשָֽׂה׃ ס
L05 5 Rdz 6:22 wai·(Ja)·'as (No)·ach; Ke·(chol) 'a·(Szer) ciw·(Wa) (To) E·lo·<Him> ken 'a·(Sa). sa·(Mek)
L06 6 Rdz 6:22 H6213H6213 H5146H5146 H3605H3605 H0834H0834 H6680H6680 H0853H0853 H0430H0430 H3651H3651 H6213H6213
L07 7 Rdz 6:22 accomplish Noah all manner after appoint angels after that accomplish
L08 8 Rdz 6:22 zrealizować Noe wszelkiego rodzaju po powołać anioły po tym zrealizować
L09 9 Rdz 6:22 Thus did Noah to all after commanded according to all that God so him so did
L10 10 Rdz 6:22 Tak więc nie Noe dla wszystkich po przykazał według wszystkiego, co Boże tak mu tak zrobił
L11 11 Rdz 6:22 vai·Ya·'as No·ach; Ke·chol 'a·Sher tziv·Vah o·To E·lo·Him ken 'a·Sah. sa·Mek
L12 12 Rdz 6:22 waj ja as no aH Ke chol a szer ciw wa o to e lo him Ken a sa s
L13 13 Rdz 6:22 wayyaº`aS nöªH Küköl ´ášer ciwwâ ´ötô ´élöhîm Kën `äSâ s
L14 14 Rdz 6:22 27/2617 11/46 64/5415 34/5499 4/491 106/11047 72/2597 10/767 28/2617
L15 15 Rdz 6:22 Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.
L16 16 Rdz 6:22  22 Thus did <06213> (08799) Noah <05146>; according to all that God <0430> commanded <06680> (08765) him,, so did <06213> (08804) he.
Copyright by Cezary Podolski