Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Sdz21-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Sdz 21:1 Sdz 21 Sdz 21:1  1 teraz ludzie <0376> Izraela <03478> poprzysiągł <07650> (08738) w Mispa <04709>, mówiąc <0559> (08800) Nie będzie żadnych <0376> z nas dać <05414> (08799) jego córka <01323> do Beniamina <01144>, aby żona <0802>.                                                                                        
L02 2 Sdz 21:1 Mężowie izraelscy złożyli w Mispa taką przysięgę: Nikt z nas nie wyda swej córki za żonę Beniaminowi.
L03 3 Sdz 21:1 וְאִ֣ישׁ יִשְׂרָאֵ֔ל נִשְׁבַּ֥ע בַּמִּצְפָּ֖ה לֵאמֹ֑ר אִ֣ישׁ מִמֶּ֔נּוּ לֹא־ יִתֵּ֥ן בִּתּ֛וֹ לְבִנְיָמִ֖ן לְאִשָּֽׁה׃
L04 4 Sdz 21:1 וְ/אִ֣ישׁ יִשְׂרָאֵ֔ל נִשְׁבַּ֥ע בַּ/מִּצְפָּ֖ה לֵ/אמֹ֑ר אִ֣ישׁ מִמֶּ֔/נּוּ לֹא־ יִתֵּ֥ן בִּתּ֛/וֹ לְ/בִנְיָמִ֖ן לְ/אִשָּֽׁה׃
L05 5 Sdz 21:1 we•'<Isz> jis•ra•'<El>, nisz•<Ba>' bam•mic•<Pa> le•<Mor>; 'isz mi•<Men>•nu, lo- jit•<Ten> bit•<To> le•win•ja•<Min> le•'isz•<sza>.
L06 6 Sdz 21:1 H0376H0376 H3478H3478 H7650H7650 H4709H4709 H0559H0559 H0376H0376 H4480H4480 H3808H3808 H5414H5414 H1323H1323 H1144H1144 H0802H0802
L07 7 Sdz 21:1 great Israel adjure Mitspah answer great above before add apple  Benjamin ess
L08 8 Sdz 21:1 wielki Izrael zakląć Mitspah odpowiedź wielki powyżej przed dodać jabłko Beniaminek es
L09 9 Sdz 21:1 Now the men of Israel had sworn in Mizpeh saying There shall not any at not of us give his daughter unto Benjamin to wife
L10 10 Sdz 21:1 Teraz mężczyźni Izraela poprzysiągł w Mispa powiedzenie Nie będzie żadnych w nie z nas dać jego córka do Beniamina do żony
L11 11 Sdz 21:1 ve·'Ish Yis·ra·'El, nish·Ba' bam·mitz·Pah le·Mor; 'ish mi·Men·nu, lo- yit·Ten bit·To le·vin·ya·Min le·'ish·Shah.
L12 12 Sdz 21:1 we isz jis ra el nisz Ba Bam mic Pa le mor isz mim men nu lo - jiT Ten BiT To le win ja min le isz sza
L13 13 Sdz 21:1 wü´îš yiSrä´ël nišBa` BammicPâ lë´mör ´îš mimmeºnnû lö´-yiTTën BiTTô lübinyämìn lü´iššâ
L14 14 Sdz 21:1 745/2004 918/2505 90/187 8/36 1766/5298 746/2004 487/1215 1568/5164 799/2007 243/588 72/165 373/781
L15 15 Sdz 21:1 Now the men of Israel had sworn in Mizpeh, saying, There shall not any of us give his daughter unto Benjamin to wife.
L16 16 Sdz 21:1  1 Now the men <0376> of Israel <03478> had sworn <07650> (08738) in Mizpeh <04709>, saying <0559> (08800), There shall not any <0376> of us give <05414> (08799) his daughter <01323> unto Benjamin <01144> to wife <0802>.
L01 1 Sdz 21:2   Sdz 21:2  2 A lud <05971> przyszedł <0935> (08799) do domu <01004> Boże <0430> (08677) <01008>, a siedziba <03427> (08799) tam do nawet <06153> <06440 przed> Bóg <0430>, a wywyższa <05375> (08799) ich głosy <06963>, i płakał <01058> (08799) <01065> ból <01419>;                                                                                      
L02 2 Sdz 21:2 Udał się więc lud do Betel, gdzie trwał przed Bogiem aż do wieczora, podnosząc lament i zalewając się gorzkimi łzami.
L03 3 Sdz 21:2 וַיָּבֹ֤א הָעָם֙ בֵּֽית־ אֵ֔ל וַיֵּ֤שְׁבוּ שָׁם֙ עַד־ הָעֶ֔רֶב לִפְנֵ֖י הָאֱלֹהִ֑ים וַיִּשְׂא֣וּ קוֹלָ֔ם וַיִּבְכּ֖וּ בְּכִ֥י גָדֽוֹל׃
L04 4 Sdz 21:2 וַ/יָּבֹ֤א הָ/עָם֙ בֵּֽית־ אֵ֔ל וַ/יֵּ֤שְׁבוּ שָׁם֙ עַד־ הָ/עֶ֔רֶב לִ/פְנֵ֖י הָ/אֱלֹהִ֑ים וַ/יִּשְׂא֣וּ קוֹלָ֔/ם וַ/יִּבְכּ֖וּ בְּכִ֥י גָדֽוֹל׃
L05 5 Sdz 21:2 wai•ja•<wo> ha•'<Am> bet- '<El>, wai•<je>•sze•wu szam ad- ha•'<E>•rew, lif•<Ne> ha•'<E>•lo•<Him>; wai•jis•'<U> ko•<Lam>, wai•jiw•<Ku> be•<Chi> ga•<Dol>.
L06 6 Sdz 21:2 H0935H0935 H5971H5971 H0000 H1008H1008 H3427H3427 H8033H8033 H5704H5704 H6153H6153 H6440H6440 H0430H0430 H5375H5375 H6963H6963 H1058H1058 H1065H1065 H1419H1419
L07 7 Sdz 21:2 abide folk Beth-el abide in it against day accept angels accept aloud bewail overflowing aloud
L08 8 Sdz 21:2 przestrzegać ludowy Bet-el przestrzegać w tym przed dzień przyjąć anioły przyjąć głośno opłakiwać przepełniony głośno
L09 9 Sdz 21:2 came And the people to Bethel and abode there until there till even before God and lifted up their voices and wept overflowing sore
L10 10 Sdz 21:2 przyszedł A ludzie do Betel i siedziba tam do tam do nawet przed Bóg i podniósł w górę ich głosy i płakał przepełniony ból
L11 11 Sdz 21:2 vai·ya·Vo ha·'Am beit- 'El, vai·Ye·she·vu sham ad- ha·'E·rev, lif·Nei ha·'E·lo·Him; vai·yis·'U ko·Lam, vai·yiv·Ku be·Chi ga·Dol.
L12 12 Sdz 21:2 waj ja wo ha am Bet - el waj jesz wu szam ad - ha e rew lif ne ha e lo him waj ji su qo lam waj jiw Ku Be chi ga dol
L13 13 Sdz 21:2 wayyäbö´ hä`äm Bê|t-´ël wayy뺚bû šäm `ad-hä`eºreb lipnê hä´élöhîm wayyiS´û qôläm wayyibKû Bükî gädôl
L14 14 Sdz 21:2 768/2550 579/1866 2438/6522 30/72 317/1071 319/832 468/1259 85/134 764/2127 960/2597 201/650 121/507 37/116 3/28 138/527
L15 15 Sdz 21:2 And the people came to the house of God, and abode there till even before God, and lifted up their voices, and wept sore;
L16 16 Sdz 21:2  2 And the people <05971> came <0935> (08799) to the house <01004> of God <0430> (08677) <01008>, and abode <03427> (08799) there till even <06153> before <06440> God <0430>, and lifted up <05375> (08799) their voices <06963>, and wept <01058> (08799) <01065> sore <01419>;
L01 1 Sdz 21:3   Sdz 21:3  3 I rzekł <0559> (08799), o Panie <03068> Bóg <0430> Izraela <03478>, dlaczego to się stanie w Izrael <03478>, że nie powinno być na dzień <03117> jedna <0259> plemię <07626> <06485 brak> (08736) w Izraelu <03478>?                                                                                          
L02 2 Sdz 21:3 Mówili: Panie, Boże Izraela, dlaczegoż zdarzyło się to w Izraelu, że dzisiaj ubyło w nim jedno pokolenie?
L03 3 Sdz 21:3 וַיֹּ֣אמְר֔וּ לָמָ֗ה יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל הָ֥יְתָה זֹּ֖את בְּיִשְׂרָאֵ֑ל לְהִפָּקֵ֥ד הַיּ֛וֹם מִיִּשְׂרָאֵ֖ל שֵׁ֥בֶט אֶחָֽד׃
L04 4 Sdz 21:3 וַ/יֹּ֣אמְר֔וּ לָ/מָ֗ה יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל הָ֥יְתָה זֹּ֖את בְּ/יִשְׂרָאֵ֑ל לְ/הִפָּקֵ֥ד הַ/יּ֛וֹם מִ/יִּשְׂרָאֵ֖ל שֵׁ֥בֶט אֶחָֽד׃
L05 5 Sdz 21:3 wai•<jo>•me•<Ru>, la•<Ma>, <jah>•we 'e•lo•<He> jis•ra•'<El>, <Ha>•je•ta zot be•<jis>•ra•'<El>; le•hip•pa•<Ked> hai•<jom> mi•<jis>•ra•'<El> <sze>•wet 'e•<Chad>.
L06 6 Sdz 21:3 H0559H0559 H4100H4100 H3068H3068 H0430H0430 H3478H3478 H1961H1961 H2063H2063 H3478H3478 H6485H6485 H3117H3117 H3478H3478 H7626H7626 H0259H0259
L07 7 Sdz 21:3 answer how long Jehovah angels Israel become likewise Israel appoint age Israel correction a
L08 8 Sdz 21:3 odpowiedź jak długo Jahwe anioły Izrael zostać podobnie Izrael powołać wiek Izrael korekta
L09 9 Sdz 21:3 And said Why O LORD God of Israel come in why is this come to pass in Israel lacking that there should be to day of Israel tribe one
L10 10 Sdz 21:3 I powiedział: Dlaczego Panie Bóg Izraela przyjść w dlaczego to się stanie w Izraelu brak że nie powinno być na dzień Izraela plemię jeden
L11 11 Sdz 21:3 vai·Yo·me·Ru, la·Mah, Yah·weh 'e·lo·Hei Yis·ra·'El, Ha·ye·tah zot be·Yis·ra·'El; le·hip·pa·Ked hai·Yom mi·Yis·ra·'El She·vet 'e·Chad.
L12 12 Sdz 21:3 waj jo me ru la ma jhwh(a do naj) e lo he jis ra el haj ta zot Be jis ra el le hiP Pa qed haj jom mij jis ra el sze wet e Had
L13 13 Sdz 21:3 wayyöº´mürû lämâ yhwh(´ädönäy) ´élöhê yiSrä´ël häºytâ zö´t BüyiSrä´ël lühiPPäqëd hayyôm miyyiSrä´ël šëºbe† ´eHäd
L14 14 Sdz 21:3 1767/5298 184/744 2138/6220 961/2597 919/2505 1306/3546 226/603 920/2505 141/301 817/2302 921/2505 75/190 483/961
L15 15 Sdz 21:3 And said, O LORD God of Israel, why is this come to pass in Israel, that there should be to day one tribe lacking in Israel?
L16 16 Sdz 21:3  3 And said <0559> (08799), O LORD <03068> God <0430> of Israel <03478>, why is this come to pass in Israel <03478>, that there should be to day <03117> one <0259> tribe <07626> lacking <06485> (08736) in Israel <03478>?
L01 1 Sdz 21:4   Sdz 21:4  4 I stało się nazajutrz <04283>, że ludzie <05971> wstał wcześnie <07925> (08686) i zbudowany <01129> (08799) tam ołtarz <04196>, a oferowany <05927> (08686 całopalenia) <05930> i ofiary biesiadne <08002>.                                                                                          
L02 2 Sdz 21:4 Nazajutrz lud wstał i zbudował tam ołtarz, na którym złożył całopalenia i ofiary biesiadne.
L03 3 Sdz 21:4 וַֽיְהִי֙ מִֽמָּחֳרָ֔ת וַיַּשְׁכִּ֣ימוּ הָעָ֔ם וַיִּבְנוּ־ שָׁ֖ם מִזְבֵּ֑חַ וַיַּעֲל֥וּ עֹל֖וֹת וּשְׁלָמִֽים׃ פ
L04 4 Sdz 21:4 וַֽ/יְהִי֙ מִֽ/מָּחֳרָ֔ת וַ/יַּשְׁכִּ֣ימוּ הָ/עָ֔ם וַ/יִּבְנוּ־ שָׁ֖ם מִזְבֵּ֑חַ וַ/יַּעֲל֥וּ עֹל֖וֹת וּ/שְׁלָמִֽים׃ פ
L05 5 Sdz 21:4 waj•<Hi> mi•mo•cho•<Rat>, wai•jasz•<Ki>•mu ha•'<Am>, wai•jiw•nu- szam miz•<Be>•ach; wai•ja•'a•<Lu> o•<Lot> u•sze•la•<Mim>. <Pe>
L06 6 Sdz 21:4 H1961H1961 H4283H4283 H7925H7925 H5971H5971 H1129H1129 H8033H8033 H4196H4196 H5927H5927 H5930H5930 H8002H8002
L07 7 Sdz 21:4 become morrow arise folk build in it altar arise  ascent peace offering
L08 8 Sdz 21:4 zostać nazajutrz powstać ludowy budować w tym ołtarz powstać wzlot Oferta pokój
L09 9 Sdz 21:4 came And it came to pass on the morrow rose early that the people and built there there an altar and offered burnt offerings and peace offerings
L10 10 Sdz 21:4 przyszedł I stało się nazajutrz wstał wcześnie że ludzie i zbudowany tam tam ołtarz i zaoferował całopalenia i ofiary biesiadne
L11 11 Sdz 21:4 vay·Hi mi·mo·cho·Rat, vai·yash·Ki·mu ha·'Am, vai·yiv·nu- sham miz·Be·ach; vai·ya·'a·Lu o·Lot u·she·la·Mim. Peh
L12 12 Sdz 21:4 wa je hi mim mo Hó rat waj jasz Ki mu ha am waj jiw nu - szam miz Be aH waj ja a lu o lot u sze la mim P
L13 13 Sdz 21:4 wa|yühî mi|mmoHórät wayyašKîºmû hä`äm wayyibnû-šäm mizBëªH wayya`álû `ölôt ûšülämîm P
L14 14 Sdz 21:4 1307/3546 19/32 28/65 580/1866 58/374 320/832 225/399 321/883 160/288 59/87
L15 15 Sdz 21:4 And it came to pass on the morrow, that the people rose early, and built there an altar, and offered burnt offerings and peace offerings.
L16 16 Sdz 21:4  4 And it came to pass on the morrow <04283>, that the people <05971> rose early <07925> (08686), and built <01129> (08799) there an altar <04196>, and offered <05927> (08686) burnt offerings <05930> and peace offerings <08002>.
L01 1 Sdz 21:5   Sdz 21:5  5 A dzieci <01121> Izraela <03478> powiedział <0559> (08799), który jest tam wśród wszystkich plemion <07626> Izraela <03478>, które <0834> przyszedł <05927> (08804) nie w górę z kongregacja <06951> Panu <03068>? Dla uczynili wielki <01419> Ślubowanie <07621> o nim, że nie pojawił się <05927> (08804) do Pana <03068> do Mispa <04709>, mówiąc <0559> (08800) On winien <04191 > (08800) być ukarany śmiercią <04191> (08714).                                                                        
L02 2 Sdz 21:5 Następnie rzekli Izraelici: Które ze wszystkich pokoleń izraelskich nie przybyło na zgromadzenie przed Panem? Związano się bowiem uroczystą przysięgą przeciwko temu, kto nie przybędzie do Pana w Mispa, w słowach: Śmierć poniesie!
L03 3 Sdz 21:5 וַיֹּֽאמְרוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל מִ֠י אֲשֶׁ֨ר לֹא־ עָלָ֧ה בַקָּהָ֛ל מִכָּל־ שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל אֶל־ יְהוָ֑ה כִּי֩ הַשְּׁבוּעָ֨ה הַגְּדוֹלָ֜ה הָיְתָ֗ה לַ֠אֲשֶׁר לֹא־ עָלָ֨ה אֶל־ יְהוָ֧ה הַמִּצְפָּ֛ה לֵאמֹ֖ר מ֥וֹת יוּמָֽת׃
L04 4 Sdz 21:5 וַ/יֹּֽאמְרוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל מִ֠י אֲשֶׁ֨ר לֹא־ עָלָ֧ה בַ/קָּהָ֛ל מִ/כָּל־ שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל אֶל־ יְהוָ֑ה כִּי֩ הַ/שְּׁבוּעָ֨ה הַ/גְּדוֹלָ֜ה הָיְתָ֗ה לַ֠/אֲשֶׁר לֹא־ עָלָ֨ה אֶל־ יְהוָ֧ה הַ/מִּצְפָּ֛ה לֵ/אמֹ֖ר מ֥וֹת יוּמָֽת׃
L05 5 Sdz 21:5 wai•jo•me•<Ru> be•<Ne> jis•ra•'<El>, mi 'a•<szer> lo- 'a•<La> wak•ka•<Hal> mik•kol sziw•<Te> jis•ra•'<El> el- <jah>•we; ki hasz•sze•wu•'<A hag•ge•do•<La> ha•je•<Ta>, <La>•'a•<szer> lo- 'a•<La> el- <jah>•we ham•mic•<Pa> le•<Mor> <Mot> ju•<Mat>.
L06 6 Sdz 21:5 H0559H0559 H1121H1121 H3478H3478 H4310H4310 H0834H0834 H3808H3808 H5927H5927 H6951H6951 H3605H3605 H7626H7626 H3478H3478 H0413H0413 H3068H3068 H3588H3588 H7621H7621 H1419H1419 H1961H1961 H0834H0834 H3808H3808 H5927H5927 H0413H0413 H3068H3068 H4709H4709 H0559H0559 H4191H4191 H4191H4191
L07 7 Sdz 21:5 answer afflicted Israel any  after before arise  assembly all manner correction Israel about Jehovah inasmuch curse aloud become after before arise  about Jehovah Mitspah answer crying crying
L08 8 Sdz 21:5 odpowiedź dotknięty Izrael każdy po przed powstać montaż wszelkiego rodzaju korekta Izrael o Jahwe ponieważ przeklinać głośno zostać po przed powstać o Jahwe Mitspah odpowiedź płacz płacz
L09 9 Sdz 21:5 said And the children of Israel Who that did not came not up with the congregation all Who [is there] among all the tribes of Israel to to the LORD for oath A great become who did not concerning him that came not up to the LORD to Mizpeh saying He shall surely be put to death
L10 10 Sdz 21:5 powiedział I dzieci Izraela Kto że Czy nie przyszedł nie się z Kongregacją wszystko Kto [istnieje] wśród wszystkich pokoleń Izraela do Panu dla przysięga Wielki zostać kto Czy nie o nim, że nie przyszedł do góry do Pan do Mispa powiedzenie On winien być ukarany śmiercią
L11 11 Sdz 21:5 vai·yo·me·Ru be·Nei Yis·ra·'El, mi 'a·Sher lo- 'a·Lah vak·ka·Hal mik·kol shiv·Tei Yis·ra·'El el- Yah·weh; ki hash·she·vu·'Ah hag·ge·do·Lah ha·ye·Tah, La·'a·Sher lo- 'a·Lah el- Yah·weh ham·mitz·Pah le·Mor Mot yu·Mat.
L12 12 Sdz 21:5 waj jo me ru Be ne jis ra el mi a szer lo - a la waq qa hal miK Kol - sziw te jis ra el el - jhwh(a do naj) Ki hasz sze wu a haG Ge do la haj ta la a szer lo - a la el - jhwh(a do naj) ham mic Pa le mor mot ju mat
L13 13 Sdz 21:5 wayyö|´mürû Bünê yiSrä´ël ´ášer lö´-`älâ baqqähäl miKKol-šib†ê yiSrä´ël ´el-yhwh(´ädönäy) haššübû`â haGGüdôlâ häytâ la´ášer lö´-`älâ ´el-yhwh(´ädönäy) hammicPâ lë´mör môt yûmät
L14 14 Sdz 21:5 1768/5298 1933/4921 922/2505 70/422 2341/5499 1569/5164 322/883 37/123 1969/5415 76/190 923/2505 2120/5500 2139/6220 1249/4478 14/30 139/527 1308/3546 2342/5499 1570/5164 323/883 2121/5500 2140/6220 9/36 1769/5298 353/836 354/836
L15 15 Sdz 21:5 And the children of Israel said, Who [is there] among all the tribes of Israel that came not up with the congregation unto the LORD? For they had made a great oath concerning him that came not up to the LORD to Mizpeh, saying, He shall surely be put to death.
L16 16 Sdz 21:5  5 And the children <01121> of Israel <03478> said <0559> (08799), Who is there among all the tribes <07626> of Israel <03478> that <0834> came <05927> (08804) not up with the congregation <06951> unto the LORD <03068>? For they had made a great <01419> oath <07621> concerning him that came not up <05927> (08804) to the LORD <03068> to Mizpeh <04709>, saying <0559> (08800), He shall surely <04191> (08800) be put to death <04191> (08714).
L01 1 Sdz 21:6   Sdz 21:6  6 A dzieci <01121> Izraela <03478> żałował <05162> (08735) im za Beniamina <01144> ich brat <0251> i powiedział <0559> (08799) Jest jeden <0259> plemię <07626> odciąć <01438> (08738) z Izraela <03478> ten dzień <03117>.                                                                                        
L02 2 Sdz 21:6 Izraelici żałowali Beniamina, brata swego, i mówili: Odcięte zostało dzisiaj jedno pokolenie od Izraela.
L03 3 Sdz 21:6 וַיִּנָּֽחֲמוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֶל־ בִּנְיָמִ֖ן אָחִ֑יו וַיֹּ֣אמְר֔וּ נִגְדַּ֥ע הַיּ֛וֹם שֵׁ֥בֶט אֶחָ֖ד מִיִּשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Sdz 21:6 וַ/יִּנָּֽחֲמוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֶל־ בִּנְיָמִ֖ן אָחִ֑י/ו וַ/יֹּ֣אמְר֔וּ נִגְדַּ֥ע הַ/יּ֛וֹם שֵׁ֥בֶט אֶחָ֖ד מִ/יִּשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Sdz 21:6 wai•jin•na•cha•<Mu> be•<Ne> jis•ra•'<El>, el- bin•ja•<Min> 'a•<Chiw>; wai•<jo>•me•<Ru>, nig•<Da>' hai•<jom> <sze>•wet 'e•<Chad> mi•<jis>•ra•'<El>.
L06 6 Sdz 21:6 H5162H5162 H1121H1121 H3478H3478 H0413H0413 H1144H1144 H0251H0251 H0559H0559 H1438H1438 H3117H3117 H7626H7626 H0259H0259 H3478H3478
L07 7 Sdz 21:6 comfort  afflicted Israel about Benjamin another answer cut asunder age correction a Israel
L08 8 Sdz 21:6 komfort dotknięty Izrael o Beniaminek inny odpowiedź pocięte na kawałki wiek korekta Izrael
L09 9 Sdz 21:6 repented And the children of Israel about them for Benjamin their brother and said cut off this day tribe There is one from Israel
L10 10 Sdz 21:6 pokutował I dzieci Izraela o im za Beniamina ich brat i powiedział: odciąć ten dzień plemię Istnieje jeden z Izraela
L11 11 Sdz 21:6 vai·yin·na·cha·Mu be·Nei Yis·ra·'El, el- bin·ya·Min 'a·Chiv; vai·Yo·me·Ru, nig·Da' hai·Yom She·vet 'e·Chad mi·Yis·ra·'El.
L12 12 Sdz 21:6 waj jin na Ha mu Be ne jis ra el el - Bin ja min a Hiw waj jo me ru nig Da haj jom sze wet e Had mij jis ra el
L13 13 Sdz 21:6 wayyinnä|Hámû Bünê yiSrä´ël ´el-Binyämìn ´äHîw wayyöº´mürû nigDa` hayyôm šëºbe† ´eHäd miyyiSrä´ël
L14 14 Sdz 21:6 16/108 1934/4921 924/2505 2122/5500 73/165 326/630 1770/5298 3/22 818/2302 77/190 484/961 925/2505
L15 15 Sdz 21:6 And the children of Israel repented them for Benjamin their brother, and said, There is one tribe cut off from Israel this day.
L16 16 Sdz 21:6  6 And the children <01121> of Israel <03478> repented <05162> (08735) them for Benjamin <01144> their brother <0251>, and said <0559> (08799), There is one <0259> tribe <07626> cut off <01438> (08738) from Israel <03478> this day <03117>.
L01 1 Sdz 21:7   Sdz 21:7  7 Jak zrobimy <06213> (08799) dla żon <0802> dla tych, którzy pozostają <03498> (08737), widząc mamy zaprzysiężony <07650> (08738) przez Pana <03068>, że nie da <05414 > (08800) im o naszych córek <01323> do żony <0802>?                                                                                        
L02 2 Sdz 21:7 Co uczynimy, aby pozostałym dostarczyć kobiet, gdyż my związani jesteśmy przysięgą wobec Pana, że nie damy im córek naszych za żony?
L03 3 Sdz 21:7 מַה־ נַּעֲשֶׂ֥ה לָהֶ֛ם לַנּוֹתָרִ֖ים לְנָשִׁ֑ים וַאֲנַ֙חְנוּ֙ נִשְׁבַּ֣עְנוּ בַֽיהוָ֔ה לְבִלְתִּ֛י תֵּת־ לָהֶ֥ם מִבְּנוֹתֵ֖ינוּ לְנָשִֽׁים׃
L04 4 Sdz 21:7 מַה־ נַּעֲשֶׂ֥ה לָ/הֶ֛ם לַ/נּוֹתָרִ֖ים לְ/נָשִׁ֑ים וַ/אֲנַ֙חְנוּ֙ נִשְׁבַּ֣עְנוּ בַֽ/יהוָ֔ה לְ/בִלְתִּ֛י תֵּת־ לָ/הֶ֥ם מִ/בְּנוֹתֵ֖י/נוּ לְ/נָשִֽׁים׃
L05 5 Sdz 21:7 mah- na•'a•<Se> la•<Hem> lan•no•ta•<Rim> le•na•<szim>; wa•'a•<Nach>•nu nisz•<Ba>'•nu <jah>•we, le•wil•<Ti> tet- la•<Hem> mib•be•no•<Te>•nu le•na•<szim>.
L06 6 Sdz 21:7 H4100H4100 H6213H6213 H0000 H3498H3498 H0802H0802 H0587H0587 H7650H7650 H3068H3068 H1115H1115 H5414H5414 H0000 H1323H1323 H0802H0802
L07 7 Sdz 21:7 how long accomplish excel ess ourselves adjure Jehovah because add apple  ess
L08 8 Sdz 21:7 jak długo zrealizować excel es się zakląć Jahwe bo dodać jabłko es
L09 9 Sdz 21:7 What How shall we do for them that remain for wives we seeing we have sworn by the LORD not that we will not give them of our daughters wives
L10 10 Sdz 21:7 Co Jak będziemy robić dla nich, które pozostają dla żon my widząc mamy zaprzysiężony przez Pana nie że nie da im z naszych córek Żony
L11 11 Sdz 21:7 mah- na·'a·Seh la·Hem lan·no·ta·Rim le·na·Shim; va·'a·Nach·nu nish·Ba'·nu Yah·weh, le·vil·Ti tet- la·Hem mib·be·no·Tei·nu le·na·Shim.
L12 12 Sdz 21:7 ma - nna a se la hem lan no ta rim le na szim wa a naH nu nisz Ba nu wjhwh(wa do naj) le wil Ti Tet - la hem miB Be no te nu le na szim
L13 13 Sdz 21:7 mà-nna`áSè lähem lannôtärîm lünäšîm wa´ánaºHnû nišBaº`nû byhwh(ba|´dönäy) lübilTî Tët-lähem miBBünôtêºnû lünäšîm
L14 14 Sdz 21:7 185/744 1009/2617 2439/6522 46/107 374/781 41/118 91/187 2141/6220 43/112 800/2007 2440/6522 244/588 375/781
L15 15 Sdz 21:7 How shall we do for wives for them that remain, seeing we have sworn by the LORD that we will not give them of our daughters to wives?
L16 16 Sdz 21:7  7 How shall we do <06213> (08799) for wives <0802> for them that remain <03498> (08737), seeing we have sworn <07650> (08738) by the LORD <03068> that we will not give <05414> (08800) them of our daughters <01323> to wives <0802>?
L01 1 Sdz 21:8   Sdz 21:8  8 A oni odpowiedzieli: <0559> (08799) Co jeden <0259> jest tam z plemion <07626> Izraela <03478>, który nie pojawił się <05927> (08804) do Mispa <04709> Panu <03068> ? I oto przyszedł <0935> (08804) żadna <0376> do obozu <04264> z Jabesz w Gileadzie <03003> <01568> do montażu <06951>.                                                                                  
L02 2 Sdz 21:8 Rzekli wówczas: Któreż to z pokoleń izraelskich nie przybyło do Pana w Mispa? Stwierdzono, że oto z Jabesz w Gileadzie nikt nie przybył do obozu na zebranie.
L03 3 Sdz 21:8 וַיֹּ֣אמְר֔וּ מִ֗י אֶחָד֙ מִשִּׁבְטֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁ֛ר לֹֽא־ עָלָ֥ה אֶל־ יְהוָ֖ה הַמִּצְפָּ֑ה וְ֠הִנֵּה לֹ֣א בָא־ אִ֧ישׁ אֶל־ הַֽמַּחֲנֶ֛ה מִיָּבֵ֥ישׁ גִּלְעָ֖ד אֶל־ הַקָּהָֽל׃
L04 4 Sdz 21:8 וַ/יֹּ֣אמְר֔וּ מִ֗י אֶחָד֙ מִ/שִּׁבְטֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁ֛ר לֹֽא־ עָלָ֥ה אֶל־ יְהוָ֖ה הַ/מִּצְפָּ֑ה וְ֠/הִנֵּה לֹ֣א בָא־ אִ֧ישׁ אֶל־ הַֽ/מַּחֲנֶ֛ה מִ/יָּבֵ֥ישׁ גִּלְעָ֖ד אֶל־ הַ/קָּהָֽל׃
L05 5 Sdz 21:8 wai•<jo>•me•<Ru>, <Mi>, 'e•<Chad> misz•sziw•<Te> jis•ra•'<El>, 'a•<szer> lo- 'a•<La> el- <jah>•we ham•mic•<Pa>; <we>•hin•ne lo wa- 'isz el- ham•ma•cha•<Ne> mi•ja•<wesz> gil•'<Ad> el- hak•ka•<Hal>.
L06 6 Sdz 21:8 H0559H0559 H4310H4310 H0259H0259 H7626H7626 H3478H3478 H0834H0834 H3808H3808 H5927H5927 H0413H0413 H3068H3068 H4709H4709 H2009H2009 H3808H3808 H0935H0935 H0376H0376 H0413H0413 H4264H4264 H3003H3003 H1568H1568 H0413H0413 H6951H6951
L07 7 Sdz 21:8 answer any  a correction Israel after before arise  about Jehovah Mitspah behold before abide great about army Jobesh  Gilead about assembly
L08 8 Sdz 21:8 odpowiedź każdy korekta Izrael po przed powstać o Jahwe Mitspah ujrzeć przed przestrzegać wielki o armia Jobesh Gilead o montaż
L09 9 Sdz 21:8 And they said What What one [is there] of the tribes of Israel who no that came not up to the LORD to Mizpeh behold no had come none to to the camp Jobesh  Gilead to to the assembly
L10 10 Sdz 21:8 A oni powiedzieli: Co Co jeden [Istnieje] z plemion Izraela kto nie że nie przyszedł do góry do Pan do Mispa ujrzeć nie przybył żaden do do obozu Jobesh Gilead do do montażu
L11 11 Sdz 21:8 vai·Yo·me·Ru, Mi, 'e·Chad mish·shiv·Tei Yis·ra·'El, 'a·Sher lo- 'a·Lah el- Yah·weh ham·mitz·Pah; Ve·hin·neh lo va- 'ish el- ham·ma·cha·Neh mi·ya·Veish gil·'Ad el- hak·ka·Hal.
L12 12 Sdz 21:8 waj jo me ru mi e Had misz sziw te jis ra el a szer lo - a la el - jhwh(a do naj) ham mic Pa we hin ne lo wa - isz el - ham ma Ha ne mij ja wesz Gi lad el - haq qa hal          
L13 13 Sdz 21:8 wayyöº´mürû ´eHäd miššib†ê yiSrä´ël ´ášer lö|´-`älâ ´el-yhwh(´ädönäy) hammicPâ wühinnË lö´ bä´-´îš ´el-ha|mmaHánè miyyäbêš Gil`äd ´el-haqqähäl          
L14 14 Sdz 21:8 1771/5298 71/422 485/961 78/190 926/2505 2343/5499 1571/5164 324/883 2123/5500 2142/6220 10/36 267/840 1572/5164 769/2550 747/2004 2124/5500 148/216 1/24 65/134 2125/5500 38/123
L15 15 Sdz 21:8 And they said, What one [is there] of the tribes of Israel that came not up to Mizpeh to the LORD? And, behold, there came none to the camp from Jabeshgilead to the assembly.
L16 16 Sdz 21:8  8 And they said <0559> (08799), What one <0259> is there of the tribes <07626> of Israel <03478> that came not up <05927> (08804) to Mizpeh <04709> to the LORD <03068>? And, behold, there came <0935> (08804) none <0376> to the camp <04264> from Jabeshgilead <03003> <01568> to the assembly <06951>.
L01 1 Sdz 21:9   Sdz 21:9  9 Dla ludzi <05971> policzone <06485> (08691), a oto nie było nic <0376> z mieszkańców <03427> (08802) z Jabesz w Gileadzie <03003> <01568> tam.                                                                                                
L02 2 Sdz 21:9 Gdy bowiem przeliczono lud, stwierdzono, że nie było tam nikogo z mieszkańców Jabesz w Gileadzie.
L03 3 Sdz 21:9 וַיִּתְפָּקֵ֖ד הָעָ֑ם וְהִנֵּ֤ה אֵֽין־ שָׁם֙ אִ֔ישׁ מִיּוֹשְׁבֵ֖י יָבֵ֥שׁ גִּלְעָֽד׃
L04 4 Sdz 21:9 וַ/יִּתְפָּקֵ֖ד הָ/עָ֑ם וְ/הִנֵּ֤ה אֵֽין־ שָׁם֙ אִ֔ישׁ מִ/יּוֹשְׁבֵ֖י יָבֵ֥שׁ גִּלְעָֽד׃
L05 5 Sdz 21:9 wai•jit•pa•<Ked> ha•'<Am>; we•hin•<Ne> en- szam '<Isz>, mi•jo•sze•<we> ja•<wesz> gil•'<Ad>.
L06 6 Sdz 21:9 H6485H6485 H5971H5971 H2009H2009 H0369H0369 H8033H8033 H0376H0376 H3427H3427 H3003H3003 H1568H1568
L07 7 Sdz 21:9 appoint folk behold else in it great abide Jobesh  Gilead
L08 8 Sdz 21:9 powołać ludowy ujrzeć więcej w tym wielki przestrzegać Jobesh Gilead
L09 9 Sdz 21:9 were numbered For the people behold else was there and behold [there were] none of the inhabitants Jobesh  Gilead
L10 10 Sdz 21:9 policzone Dla ludzi ujrzeć więcej było a oto [było] Brak z mieszkańcami Jobesh Gilead
L11 11 Sdz 21:9 vai·yit·pa·Ked ha·'Am; ve·hin·Neh ein- sham 'Ish, mi·yo·she·Vei ya·Vesh gil·'Ad.
L12 12 Sdz 21:9 waj jit Pa qed ha am we hin ne en - szam isz mij josz we ja wesz Gi lad
L13 13 Sdz 21:9 wayyitPäqëd hä`äm wühinnË ´ê|n-šäm ´îš miyyôšbê yäbëš Gil`äd
L14 14 Sdz 21:9 142/301 581/1866 268/840 160/786 321/832 748/2004 318/1071 2/24 66/134
L15 15 Sdz 21:9 For the people were numbered, and, behold, [there were] none of the inhabitants of Jabeshgilead there.
L16 16 Sdz 21:9  9 For the people <05971> were numbered <06485> (08691), and, behold, there were none <0376> of the inhabitants <03427> (08802) of Jabeshgilead <03003> <01568> there.
L01 1 Sdz 21:10   Sdz 21:10  10 I zbór <05712> wysłane <07971> (08799) tam dwanaście <08147> <06240> tys <0505> ludzie <0376> z valiantest <01121> <02428>, i nakazał <06680> (08762) im, mówiąc <0559> (08800), Go <03212> (08798) obłożył <05221> (08689) mieszkańcy <03427> (08802) z Jabesz w Gileadzie <03003> <01568> z brzegu <06310> z mieczem <02719 > z kobietami <0802> i dzieci <02945>.                                                                            
L02 2 Sdz 21:10 Zgromadzenie więc wysłało tam dwanaście tysięcy walecznych mężów, nakazując im: Idźcie, a pobijcie mieszkańców Jabesz w Gileadzie ostrzem miecza, także kobiety i dzieci.
L03 3 Sdz 21:10 וַיִּשְׁלְחוּ־ שָׁ֣ם הָעֵדָ֗ה שְׁנֵים־ עָשָׂ֥ר אֶ֛לֶף אִ֖ישׁ מִבְּנֵ֣י הֶחָ֑יִל וַיְצַוּ֨וּ אוֹתָ֜ם לֵאמֹ֗ר לְ֠כוּ וְהִכִּיתֶ֞ם אֶת־ יוֹשְׁבֵ֨י יָבֵ֤שׁ גִּלְעָד֙ לְפִי־ חֶ֔רֶב וְהַנָּשִׁ֖ים וְהַטָּֽף׃
L04 4 Sdz 21:10 וַ/יִּשְׁלְחוּ־ שָׁ֣ם הָ/עֵדָ֗ה שְׁנֵים־ עָשָׂ֥ר אֶ֛לֶף אִ֖ישׁ מִ/בְּנֵ֣י הֶ/חָ֑יִל וַ/יְצַוּ֨וּ אוֹתָ֜/ם לֵ/אמֹ֗ר לְ֠כוּ וְ/הִכִּיתֶ֞ם אֶת־ יוֹשְׁבֵ֨י יָבֵ֤שׁ גִּלְעָד֙ לְ/פִי־ חֶ֔רֶב וְ/הַ/נָּשִׁ֖ים וְ/הַ/טָּֽף׃
L05 5 Sdz 21:10 wai•jisz•le•chu- szam ha•'e•<Da>, sze•nem- 'a•<Sar> '<E>•lef 'isz mib•be•<Ne> he•<Cha>•jil; waj•caw•<wu> o•<Tam> le•<Mor>, <Le>•chu we•hik•ki•<Tem> et- jo•sze•<we> ja•<wesz> gil•'<Ad> le•fi- <Che>•rew, we•han•na•<szim> we•hat•<Taf>.
L06 6 Sdz 21:10 H7971H7971 H8033H8033 H5712H5712 H8147H8147 H6240H6240 H0505H0505 H0376H0376 H1121H1121 H2428H2428 H6680H6680 H0853H0853 H0559H0559 H1980H1980 H5221H5221 H0853H0853 H3427H3427 H3003H3003 H1568H1568 H6310H6310 H2719H2719 H0802H0802 H2945H2945
L07 7 Sdz 21:10 forsake in it assembly both eigh- thousand great afflicted able appoint answer along beat abide Jobesh  Gilead according dagger ess children 
L08 8 Sdz 21:10 zapierać się w tym montaż zarówno eigh- tysiąc wielki dotknięty w stanie powołać odpowiedź wzdłuż bić przestrzegać Jobesh Gilead zgodnie sztylet es dzieci
L09 9 Sdz 21:10 sent there And the congregation both ten thousand men warriors of the valiant and commanded them saying Go and smite the inhabitants Jobesh  Gilead with the edge of the sword with the women and the children
L10 10 Sdz 21:10 wysłany tam I zgromadzenia zarówno dziesięć tysiąc mężczyźni wojownicy z walecznych i nakazał im mówiąc: Iść obłożył mieszkańców Jobesh Gilead z krawędzią z mieczem z kobietami i dzieci
L11 11 Sdz 21:10 vai·yish·le·chu- sham ha·'e·Dah, she·neim- 'a·Sar 'E·lef 'ish mib·be·Nei he·Cha·yil; vay·tzav·Vu o·Tam le·Mor, Le·chu ve·hik·ki·Tem et- yo·she·Vei ya·Vesh gil·'Ad le·fi- Che·rev, ve·han·na·Shim ve·hat·Taf.
L12 12 Sdz 21:10 waj jisz le Hu - szam ha e da sze nem - a sar e lef isz miB Be ne he Ha jil wa je caw wu o tam le mor le chu we hiK Ki tem et - josz we ja wesz Gi lad le fi - He rew we han na szim we hat taf
L13 13 Sdz 21:10 wayyišlüHû-šäm hä`ëdâ šünêm-`äSär ´eºlep ´îš miBBünê heHäºyil wayücawwû ´ôtäm lë´mör lükû wühiKKîtem ´et-yôšbê yäbëš Gil`äd lüpî-Heºreb wühannäšîm wüha††äp
L14 14 Sdz 21:10 261/847 322/832 128/149 375/768 123/337 169/503 749/2004 1935/4921 24/224 300/491 5227/11047 1772/5298 469/1542 166/500 5228/11047 319/1071 3/24 67/134 165/497 81/412 376/781 32/42
L15 15 Sdz 21:10 And the congregation sent thither twelve thousand men of the valiantest, and commanded them, saying, Go and smite the inhabitants of Jabeshgilead with the edge of the sword, with the women and the children.
L16 16 Sdz 21:10  10 And the congregation <05712> sent <07971> (08799) thither twelve <08147> <06240> thousand <0505> men <0376> of the valiantest <01121> <02428>, and commanded <06680> (08762) them, saying <0559> (08800), Go <03212> (08798) and smite <05221> (08689) the inhabitants <03427> (08802) of Jabeshgilead <03003> <01568> with the edge <06310> of the sword <02719>, with the women <0802> and the children <02945>.
L01 1 Sdz 21:11   Sdz 21:11  11 A to jest rzeczą <01697>, że będziecie robić <06213> (08799) Będziecie całkowicie zniszczyć <02763> (08686) każdy mężczyzna <02145>, a każda kobieta <0802>, kto ma lain <04904> przez człowieka <03045> (08802).                                                                                          
L02 2 Sdz 21:11 W ten sposób postąpicie: Obłożycie klątwą każdego mężczyznę i każdą kobietę, która obcowała z mężczyzną.
L03 3 Sdz 21:11 וְזֶ֥ה הַדָּבָ֖ר אֲשֶׁ֣ר תַּעֲשׂ֑וּ כָּל־ זָכָ֗ר וְכָל־ אִשָּׁ֛ה יֹדַ֥עַת מִשְׁכַּב־ זָכָ֖ר תַּחֲרִֽימוּ׃
L04 4 Sdz 21:11 וְ/זֶ֥ה הַ/דָּבָ֖ר אֲשֶׁ֣ר תַּעֲשׂ֑וּ כָּל־ זָכָ֗ר וְ/כָל־ אִשָּׁ֛ה יֹדַ֥עַת מִשְׁכַּב־ זָכָ֖ר תַּחֲרִֽימוּ׃
L05 5 Sdz 21:11 we•<Ze> had•da•<war> 'a•<szer> ta•'a•<Su>; kol- za•<Char>, we•chol 'isz•<sza> jo•<Da>•'at misz•kaw- za•<Char> ta•cha•<Ri>•mu.
L06 6 Sdz 21:11 H2088H2088 H1697H1697 H0834H0834 H6213H6213 H3605H3605 H2145H2145 H3605H3605 H0802H0802 H3045H3045 H4904H4904 H2145H2145 H2763H2763
L07 7 Sdz 21:11 he act after accomplish all manner him all manner ess acknowledge bed him make accursed
L08 8 Sdz 21:11 on działać po zrealizować wszelkiego rodzaju go wszelkiego rodzaju es przyznać łóżko go uczynić przeklęty
L09 9 Sdz 21:11 This And this [is] the thing you that ye shall do every every male and every and every woman by man that hath lain A man Ye shall utterly destroy
L10 10 Sdz 21:11 To I to [jest] sprawa ty że będziecie robić każdy każdy mężczyzna i każdy i każda kobieta przez człowieka Kto ma lain Mężczyzna Będziecie całkowicie zniszczyć
L11 11 Sdz 21:11 ve·Zeh had·da·Var 'a·Sher ta·'a·Su; kol- za·Char, ve·chol 'ish·Shah yo·Da·'at mish·kav- za·Char ta·cha·Ri·mu.
L12 12 Sdz 21:11 we ze haD Da war a szer Ta a su Kol - za char we chol - isz sza jo da at misz Kaw - za char Ta Ha ri mu      
L13 13 Sdz 21:11 wüzè haDDäbär ´ášer Ta`áSû Kol-zäkär wükol-´iššâ yödaº`at mišKab-zäkär TaHárîºmû      
L14 14 Sdz 21:11 428/1176 312/1428 2344/5499 1010/2617 1970/5415 59/82 1971/5415 377/781 211/934 16/46 60/82 30/52
L15 15 Sdz 21:11 And this [is] the thing that ye shall do, Ye shall utterly destroy every male, and every woman that hath lain by man.
L16 16 Sdz 21:11  11 And this is the thing <01697> that ye shall do <06213> (08799), Ye shall utterly destroy <02763> (08686) every male <02145>, and every woman <0802> that hath lain <04904> by man <03045> (08802).
L01 1 Sdz 21:12   Sdz 21:12  12 I znaleźli <04672> (08799) wśród mieszkańców <03427> (08802) z Jabesz w Gileadzie <03003> <01568> Cztery <0702> Sto <03967> Young <05291> dziewice <01330>, który znany <03045> (08804) nikt <0376> przez leżącą <04904> z każdym mężczyzną <02145>: i przynosili <0935> (08686) ich do obozu <04264>, aby Shiloh <07887>, która jest w ziemi <0776> Kanaan <03667>.                                                                            
L02 2 Sdz 21:12 I znaleźli wśród mieszkańców Jabesz w Gileadzie czterysta młodych dziewic, które nie obcowały z mężczyznami, i przyprowadzili je do obozu w Szilo, znajdującego się w ziemi Kanaan.
L03 3 Sdz 21:12 וַֽיִּמְצְא֞וּ מִיּוֹשְׁבֵ֣י ׀ יָבֵ֣ישׁ גִּלְעָ֗ד אַרְבַּ֤ע מֵאוֹת֙ נַעֲרָ֣ה בְתוּלָ֔ה אֲשֶׁ֧ר לֹֽא־ יָדְעָ֛ה אִ֖ישׁ לְמִשְׁכַּ֣ב זָכָ֑ר וַיָּבִ֨יאוּ אוֹתָ֤ם אֶל־ הַֽמַּחֲנֶה֙ שִׁלֹ֔ה אֲשֶׁ֖ר בְּאֶ֥רֶץ כְּנָֽעַן׃ ס
L04 4 Sdz 21:12 וַֽ/יִּמְצְא֞וּ מִ/יּוֹשְׁבֵ֣י ׀ יָבֵ֣ישׁ גִּלְעָ֗ד אַרְבַּ֤ע מֵאוֹת֙ נַעֲרָ֣ה בְתוּלָ֔ה אֲשֶׁ֧ר לֹֽא־ יָדְעָ֛ה אִ֖ישׁ לְ/מִשְׁכַּ֣ב זָכָ֑ר וַ/יָּבִ֨יאוּ אוֹתָ֤/ם אֶל־ הַֽ/מַּחֲנֶה֙ שִׁלֹ֔ה אֲשֶׁ֖ר בְּ/אֶ֥רֶץ כְּנָֽעַן׃ ס
L05 5 Sdz 21:12 wai•jim•ce•'<U> mi•jo•sze•<we> ja•<wesz> gil•'<Ad>, 'ar•<Ba>' me•'<Ot> na•'a•<Ra> we•tu•<La>, 'a•<szer> lo- ja•de•'<A 'isz le•misz•<Kaw> za•<Char>; wai•ja•<wi>•'u o•<Tam> el- ham•ma•cha•<Ne> szi•<Lo>, 'a•<szer> be•'<E>•rec ke•<Na>•'an. sa•<Mek>
L06 6 Sdz 21:12 H4672H4672 H3427H3427 H3003H3003 H1568H1568 H0702H0702 H3967H3967 H5291H5291 H1330H1330 H0834H0834 H3808H3808 H3045H3045 H0376H0376 H4904H4904 H2145H2145 H0935H0935 H0853H0853 H0413H0413 H4264H4264 H7887H7887 H0834H0834 H0776H0776 H3667H3667
L07 7 Sdz 21:12 be able abide Jobesh  Gilead four hundredfold damsel maid after before acknowledge great bed him abide about army Shiloh after common Canaan
L08 8 Sdz 21:12 móc przestrzegać Jobesh Gilead cztery stokrotny panienka pokojówka po przed przyznać wielki łóżko go przestrzegać o armia Shiloh po wspólny Canaan
L09 9 Sdz 21:12 And they found among the inhabitants Jobesh  Gilead four hundred young virgins who had not that had known no man by lying with any male and they brought to them unto the camp to Shiloh which which [is] in the land of Canaan
L10 10 Sdz 21:12 I znaleźli wśród mieszkańców Jobesh Gilead cztery sto młody dziewice kto nie miał że znał żaden człowiek nie przez kłamstwo z żadnym mężczyzną i przywiedli do ich do obozu do Szilo który co [jest] na ziemi Kanaan
L11 11 Sdz 21:12 vai·yim·tze·'U mi·yo·she·Vei ya·Veish gil·'Ad, 'ar·Ba' me·'Ot na·'a·Rah ve·tu·Lah, 'a·Sher lo- ya·de·'Ah 'ish le·mish·Kav za·Char; vai·ya·Vi·'u o·Tam el- ham·ma·cha·Neh shi·Loh, 'a·Sher be·'E·retz ke·Na·'an. sa·Mek
L12 12 Sdz 21:12 waj jim ce u mij josz we ja wesz Gi lad ar Ba me ot na a ra we tu la a szer lo - ja da isz le misz Kaw za char waj ja wi u o tam el - ham ma Ha ne szi lo a szer Be e rec Ke na an s
L13 13 Sdz 21:12 wa|yyimcü´û miyyôšbê yäbêš Gil`äd ´arBa` më´ôt na`árâ bütûlâ ´ášer lö|´-yäd`â ´îš lümišKab zäkär wayyäbû ´ôtäm ´el-ha|mmaHánè šìlò ´ášer Bü´eºrec Künäº`an s
L14 14 Sdz 21:12 139/453 320/1071 4/24 68/134 117/316 228/574 18/50 11/50 2345/5499 1573/5164 212/934 750/2004 17/46 61/82 770/2550 5229/11047 2126/5500 149/216 10/32 2346/5499 1015/2502 80/93
L15 15 Sdz 21:12 And they found among the inhabitants of Jabeshgilead four hundred young virgins, that had known no man by lying with any male: and they brought them unto the camp to Shiloh, which [is] in the land of Canaan.
L16 16 Sdz 21:12  12 And they found <04672> (08799) among the inhabitants <03427> (08802) of Jabeshgilead <03003> <01568> four <0702> hundred <03967> young <05291> virgins <01330>, that had known <03045> (08804) no man <0376> by lying <04904> with any male <02145>: and they brought <0935> (08686) them unto the camp <04264> to Shiloh <07887>, which is in the land <0776> of Canaan <03667>.
L01 1 Sdz 21:13   Sdz 21:13  13 I cały zbór <05712> wysłane <07971> (08799) niektóre mówić <01696> (08762) dla dzieci <01121> Beniamina <01144>, które były w skale <05553> Rimmon <07417> oraz zadzwonić <07121> (08799) spokojnie <07965> im.                                                                                          
L02 2 Sdz 21:13 Następnie całe zgromadzenie wysłało przedstawicieli do synów Beniamina, zebranych na skale Rimmon, aby oznajmili im pokój.
L03 3 Sdz 21:13 וַֽיִּשְׁלְחוּ֙ כָּל־ הָ֣עֵדָ֔ה וַֽיְדַבְּרוּ֙ אֶל־ בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֔ן אֲשֶׁ֖ר בְּסֶ֣לַע רִמּ֑וֹן וַיִּקְרְא֥וּ לָהֶ֖ם שָׁלֽוֹם׃
L04 4 Sdz 21:13 וַֽ/יִּשְׁלְחוּ֙ כָּל־ הָ֣/עֵדָ֔ה וַֽ/יְדַבְּרוּ֙ אֶל־ בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֔ן אֲשֶׁ֖ר בְּ/סֶ֣לַע רִמּ֑וֹן וַ/יִּקְרְא֥וּ לָ/הֶ֖ם שָׁלֽוֹם׃
L05 5 Sdz 21:13 wai•jisz•le•<Chu> kol- ha•'e•<Da>, waj•dab•be•<Ru> el- be•<Ne> win•ja•<Min>, 'a•<szer> be•<Se>•la' rim•<Mon>; wai•jik•re•'<U> la•<Hem> sza•<Lom>.
L06 6 Sdz 21:13 H7971H7971 H3605H3605 H5712H5712 H1696H1696 H0413H0413 H1121H1121 H1144H1144 H0834H0834 H5553H5553 H7417H7417 H7121H7121 H0000 H7965H7965
L07 7 Sdz 21:13 forsake all manner assembly answer about afflicted Benjamin after rock Remmon bewray  favor
L08 8 Sdz 21:13 zapierać się wszelkiego rodzaju montaż odpowiedź o dotknięty Beniaminek po skała Remmon bewray faworyzować
L09 9 Sdz 21:13 sent the whole And the whole congregation [some] to speak to to the children of Benjamin who that [were] in the rock Rimmon and to call peaceably
L10 10 Sdz 21:13 wysłany całość I całe zgromadzenie [Niektóre], aby mówić do dla dzieci Beniamina kto że [było] w skale Rimmon i zadzwonić spokojnie
L11 11 Sdz 21:13 vai·yish·le·Chu kol- ha·'e·Dah, vay·dab·be·Ru el- be·Nei vin·ya·Min, 'a·Sher be·Se·la' rim·Mon; vai·yik·re·'U la·Hem sha·Lom.
L12 12 Sdz 21:13 waj jisz le Hu Kol - ha e da wa je daB Be ru el - Be ne win ja min a szer Be se la rim mon waj jiq re u la hem sza lom
L13 13 Sdz 21:13 wa|yyišlüHû Kol-häº`ëdâ wa|yüdaBBürû ´el-Bünê binyämìn ´ášer Büseºla` rimmôn wayyiqrü´û lähem šälôm
L14 14 Sdz 21:13 262/847 1972/5415 129/149 474/1142 2127/5500 1936/4921 74/165 2347/5499 16/59 8/17 233/731 2441/6522 38/237
L15 15 Sdz 21:13 And the whole congregation sent [some] to speak to the children of Benjamin that [were] in the rock Rimmon, and to call peaceably unto them.
L16 16 Sdz 21:13  13 And the whole congregation <05712> sent <07971> (08799) some to speak <01696> (08762) to the children <01121> of Benjamin <01144> that were in the rock <05553> Rimmon <07417>, and to call <07121> (08799) peaceably <07965> unto them.
L01 1 Sdz 21:14   Sdz 21:14  14 i Benjamin <01144> przyszedł ponownie <07725> (08799) w tym czasie <06256>, a dali <05414> (08799) ich żony <0802>, które uratowała żyje <02421> (08765) kobiet < 0802> z Jabesz w Gileadzie <03003> <01568>: i jeszcze tak, że wystarczyło <04672> (08804) nie oni.                                                                                      
L02 2 Sdz 21:14 Wówczas wrócili Beniaminici i dano im za żony zachowane przy życiu kobiety z Jabesz w Gileadzie, lecz nie było ich dosyć dla wszystkich.
L03 3 Sdz 21:14 וַיָּ֤שָׁב בִּנְיָמִן֙ בָּעֵ֣ת הַהִ֔יא וַיִּתְּנ֤וּ לָהֶם֙ הַנָּשִׁ֔ים אֲשֶׁ֣ר חִיּ֔וּ מִנְּשֵׁ֖י יָבֵ֣שׁ גִּלְעָ֑ד וְלֹֽא־ מָצְא֥וּ לָהֶ֖ם כֵּֽן׃
L04 4 Sdz 21:14 וַ/יָּ֤שָׁב בִּנְיָמִן֙ בָּ/עֵ֣ת הַ/הִ֔יא וַ/יִּתְּנ֤וּ לָ/הֶם֙ הַ/נָּשִׁ֔ים אֲשֶׁ֣ר חִיּ֔וּ מִ/נְּשֵׁ֖י יָבֵ֣שׁ גִּלְעָ֑ד וְ/לֹֽא־ מָצְא֥וּ לָ/הֶ֖ם כֵּֽן׃
L05 5 Sdz 21:14 wai•<ja>•szow bin•ja•<Min> ba•'<Et> ha•<Hi>, wai•jit•te•<Nu> la•<Hem> han•na•<szim>, 'a•<szer> chi•<ju>, min•ne•<sze> ja•<wesz> gil•'<Ad>; we•lo- ma•ce•'<U> la•<Hem> <Ken>.
L06 6 Sdz 21:14 H7725H7725 H1144H1144 H6256H6256 H1931H1931 H5414H5414 H0000 H0802H0802 H0834H0834 H2421H2421 H0802H0802 H3003H3003 H1568H1568 H3808H3808 H4672H4672 H0000 H3651H3651
L07 7 Sdz 21:14 break Benjamin after he add ess after keep leave ess Jobesh  Gilead before be able after that
L08 8 Sdz 21:14 złamać Beniaminek po on dodać es po zachować opuścić es Jobesh Gilead przed móc po tym
L09 9 Sdz 21:14 came again And Benjamin at that time and they and they gave them wives whom which they had saved alive of the women Jobesh  Gilead not and yet so they sufficed enough
L10 10 Sdz 21:14 przyszedł ponownie I Benjamin w tym czasie i i dali im żony kogo których uratował żyje z kobiet Jobesh Gilead nie i jeszcze tak, że wystarczyło dość
L11 11 Sdz 21:14 vai·Ya·shov bin·ya·Min ba·'Et ha·Hi, vai·yit·te·Nu la·Hem han·na·Shim, 'a·Sher chi·Yu, min·ne·Shei ya·Vesh gil·'Ad; ve·lo- ma·tze·'U la·Hem Ken.
L12 12 Sdz 21:14 waj ja szow Bin ja min Ba et ha hi waj jiT Te nu la hem han na szim a szer Hij ju min ne sze ja wesz Gi lad we lo - ma cu la hem Ken
L13 13 Sdz 21:14 wayy亚ob Binyämìn Bä`ët hahî´ wayyiTTünû lähem hannäšîm ´ášer Hiyyû minnüšê yäbëš Gil`äd wülö|´-mäc´û lähem Kën
L14 14 Sdz 21:14 243/1041 75/165 51/294 802/1867 801/2007 2442/6522 378/781 2348/5499 94/260 379/781 5/24 69/134 1574/5164 140/453 2443/6522 221/767
L15 15 Sdz 21:14 And Benjamin came again at that time; and they gave them wives which they had saved alive of the women of Jabeshgilead: and yet so they sufficed them not.
L16 16 Sdz 21:14  14 And Benjamin <01144> came again <07725> (08799) at that time <06256>; and they gave <05414> (08799) them wives <0802> which they had saved alive <02421> (08765) of the women <0802> of Jabeshgilead <03003> <01568>: and yet so they sufficed <04672> (08804) them not.
L01 1 Sdz 21:15   Sdz 21:15  15 A lud <05971> żałował <05162> (08737) im za Beniamina <01144>, dlatego że Pan <03068> zrobił <06213> (08804) naruszenie <06556> w plemiona <07626> Izraela < 03478>.                                                                                            
L02 2 Sdz 21:15 A lud litował się nad Beniaminem, że Pan uczynił wyrwę w pokoleniach izraelskich.
L03 3 Sdz 21:15 וְהָעָ֥ם נִחָ֖ם לְבִנְיָמִ֑ן כִּֽי־ עָשָׂ֧ה יְהוָ֛ה פֶּ֖רֶץ בְּשִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Sdz 21:15 וְ/הָ/עָ֥ם נִחָ֖ם לְ/בִנְיָמִ֑ן כִּֽי־ עָשָׂ֧ה יְהוָ֛ה פֶּ֖רֶץ בְּ/שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Sdz 21:15 we•ha•'<Am> ni•<Cham> le•win•ja•<Min>; ki- 'a•<Sa> <jah>•we <Pe>•rec be•sziw•<Te> jis•ra•'<El>.
L06 6 Sdz 21:15 H5971H5971 H5162H5162 H1144H1144 H3588H3588 H6213H6213 H3068H3068 H6556H6556 H7626H7626 H3478H3478
L07 7 Sdz 21:15 folk comfort  Benjamin inasmuch accomplish Jehovah breach correction Israel
L08 8 Sdz 21:15 ludowy komfort Beniaminek ponieważ zrealizować Jahwe naruszenie korekta Izrael
L09 9 Sdz 21:15 And the people repented them for Benjamin because had made because that the LORD a breach in the tribes of Israel
L10 10 Sdz 21:15 A ludzie pokutował im za Beniamina bo uczynił dlatego, że Pan naruszenie w plemionach Izraela
L11 11 Sdz 21:15 ve·ha·'Am ni·Cham le·vin·ya·Min; ki- 'a·Sah Yah·weh Pe·retz be·shiv·Tei Yis·ra·'El.
L12 12 Sdz 21:15 we ha am ni Ham le win ja min Ki - a sa jhwh(a do naj) Pe rec Be sziw te jis ra el
L13 13 Sdz 21:15 wühä`äm niHäm lübinyämìn Kî|-`äSâ yhwh(´ädönäy) Peºrec Büšib†ê yiSrä´ël
L14 14 Sdz 21:15 582/1866 17/108 76/165 1250/4478 1011/2617 2143/6220 2/19 79/190 927/2505
L15 15 Sdz 21:15 And the people repented them for Benjamin, because that the LORD had made a breach in the tribes of Israel.
L16 16 Sdz 21:15  15 And the people <05971> repented <05162> (08737) them for Benjamin <01144>, because that the LORD <03068> had made <06213> (08804) a breach <06556> in the tribes <07626> of Israel <03478>.
L01 1 Sdz 21:16   Sdz 21:16  16 Wtedy starsi <02205> zgromadzenia <05712> powiedział <0559> (08799) Jak mamy czynić <06213> (08799) dla żon <0802> dla tych, którzy pozostają <03498> (08737), kiedy obserwujemy kobiety <0802> są niszczone <08045> (08738) spośród Beniamina <01144>?                                                                                      
L02 2 Sdz 21:16 Rzekli więc starsi zgromadzenia: Co uczynimy, aby sprowadzić żony dla tych, którzy pozostali, gdyż zgładzone zostały kobiety w pokoleniu Beniamina?
L03 3 Sdz 21:16 וַיֹּֽאמְר֨וּ זִקְנֵ֣י הָעֵדָ֔ה מַה־ נַּעֲשֶׂ֥ה לַנּוֹתָרִ֖ים לְנָשִׁ֑ים כִּֽי־ נִשְׁמְדָ֥ה מִבִּנְיָמִ֖ן אִשָּֽׁה׃
L04 4 Sdz 21:16 וַ/יֹּֽאמְר֨וּ זִקְנֵ֣י הָ/עֵדָ֔ה מַה־ נַּעֲשֶׂ֥ה לַ/נּוֹתָרִ֖ים לְ/נָשִׁ֑ים כִּֽי־ נִשְׁמְדָ֥ה מִ/בִּנְיָמִ֖ן אִשָּֽׁה׃
L05 5 Sdz 21:16 wai•jo•me•<Ru> zik•<Ne> ha•'e•<Da>, mah- na•'a•<Se> lan•no•ta•<Rim> le•na•<szim>; ki- nisz•me•<Da> mib•bin•ja•<Min> 'isz•<sza>.
L06 6 Sdz 21:16 H0559H0559 H2205H2205 H5712H5712 H4100H4100 H6213H6213 H3498H3498 H0802H0802 H3588H3588 H8045H8045 H1144H1144 H0802H0802
L07 7 Sdz 21:16 answer aged assembly how long accomplish excel ess inasmuch destory Benjamin ess
L08 8 Sdz 21:16 odpowiedź w wieku montaż jak długo zrealizować excel es ponieważ destory Beniaminek es
L09 9 Sdz 21:16 said Then the elders of the congregation shall we How shall we do for them that remain for wives since are destroyed Benjamin seeing the women
L10 10 Sdz 21:16 powiedział Wtedy starsi zgromadzenia będą nam Jak będziemy robić dla nich, które pozostają dla żon ponieważ są zniszczone Beniaminek widząc kobiety
L11 11 Sdz 21:16 vai·yo·me·Ru zik·Nei ha·'e·Dah, mah- na·'a·Seh lan·no·ta·Rim le·na·Shim; ki- nish·me·Dah mib·bin·ya·Min 'ish·Shah.
L12 12 Sdz 21:16 waj jo me ru ziq ne ha e da ma - nna a se lan no ta rim le na szim Ki - nisz me da miB Bin ja min isz sza
L13 13 Sdz 21:16 wayyö|´mürû ziqnê hä`ëdâ mà-nna`áSè lannôtärîm lünäšîm Kî|-nišmüdâ miBBinyämìn ´iššâ
L14 14 Sdz 21:16 1773/5298 78/178 130/149 186/744 1012/2617 47/107 380/781 1251/4478 39/90 77/165 381/781
L15 15 Sdz 21:16 Then the elders of the congregation said, How shall we do for wives for them that remain, seeing the women are destroyed out of Benjamin?
L16 16 Sdz 21:16  16 Then the elders <02205> of the congregation <05712> said <0559> (08799), How shall we do <06213> (08799) for wives <0802> for them that remain <03498> (08737), seeing the women <0802> are destroyed <08045> (08738) out of Benjamin <01144>?
L01 1 Sdz 21:17   Sdz 21:17  17 A oni odpowiedzieli: <0559> (08799) Nie może być] dziedziczenia <03425> dla nich być uciekł <06413> Beniamina <01144>, że plemię <07626> nie może być zniszczona <04229> (08735) obecnie Izrael <03478>.                                                                                          
L02 2 Sdz 21:17 Nadto powiedzieli: Jak zachować resztę Beniamina, aby pokolenie nie uległo zagładzie w Izraelu?
L03 3 Sdz 21:17 וַיֹּ֣אמְר֔וּ יְרֻשַּׁ֥ת פְּלֵיטָ֖ה לְבִנְיָמִ֑ן וְלֹֽא־ יִמָּחֶ֥ה שֵׁ֖בֶט מִיִּשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Sdz 21:17 וַ/יֹּ֣אמְר֔וּ יְרֻשַּׁ֥ת פְּלֵיטָ֖ה לְ/בִנְיָמִ֑ן וְ/לֹֽא־ יִמָּחֶ֥ה שֵׁ֖בֶט מִ/יִּשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Sdz 21:17 wai•<jo>•me•<Ru>, je•rusz•<szat> pe•le•<Ta> le•win•ja•<Min>; we•lo- jim•ma•<Che> <sze>•wet mi•<jis>•ra•'<El>.
L06 6 Sdz 21:17 H0559H0559 H3425H3425 H6413H6413 H1144H1144 H3808H3808 H4229H4229 H7626H7626 H3478H3478
L07 7 Sdz 21:17 answer heritage deliverance Benjamin before abolish correction Israel
L08 8 Sdz 21:17 odpowiedź dziedzictwo uwolnienie Beniaminek przed znieść korekta Izrael
L09 9 Sdz 21:17 And they said [There must be] an inheritance for them that be escaped of Benjamin so be not destroyed that a tribe out of Israel
L10 10 Sdz 21:17 A oni powiedzieli: [Nie musi być] dziedzictwo dla tych, którzy być uciekł Beniamina tak być nie zniszczony że plemię z Izraela
L11 11 Sdz 21:17 vai·Yo·me·Ru, ye·rush·Shat pe·lei·Tah le·vin·ya·Min; ve·lo- yim·ma·Cheh She·vet mi·Yis·ra·'El.
L12 12 Sdz 21:17 waj jo me ru je rusz szat Pe le ta le win ja min we lo - jim ma He sze wet mij jis ra el
L13 13 Sdz 21:17 wayyöº´mürû yüruššat Pülê†â lübinyämìn wülö|´-yimmäHè šëºbe† miyyiSrä´ël
L14 14 Sdz 21:17 1774/5298 11/14 4/28 78/165 1575/5164 15/36 80/190 928/2505
L15 15 Sdz 21:17 And they said, [There must be] an inheritance for them that be escaped of Benjamin, that a tribe be not destroyed out of Israel.
L16 16 Sdz 21:17  17 And they said <0559> (08799), There must be] an inheritance <03425> for them that be escaped <06413> of Benjamin <01144>, that a tribe <07626> be not destroyed <04229> (08735) out of Israel <03478>.
L01 1 Sdz 21:18   Sdz 21:18  18 Howbeit możemy <03201> (08799) nie dają <05414> (08800) ich żony <0802> z naszych córek <01323>: dla dzieci <01121> Izraela <03478> przysiąc <07650> (08738) mówiąc <0559> (08800), Cursed <0779> (08803) być ten, który daje <05414> (08802) żona <0802> do Beniamina <01144>.                                                                                    
L02 2 Sdz 21:18 My jednak nie możemy im dać córek naszych za żony. Przysięgli to bowiem Izraelici: Niech będzie przeklęty, kto da żonę Beniaminowi.
L03 3 Sdz 21:18 וַאֲנַ֗חְנוּ לֹ֥א נוּכַ֛ל לָתֵת־ לָהֶ֥ם נָשִׁ֖ים מִבְּנוֹתֵ֑ינוּ כִּֽי־ נִשְׁבְּע֤וּ בְנֵֽי־ יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר אָר֕וּר נֹתֵ֥ן אִשָּׁ֖ה לְבִנְיָמִֽן׃ ס
L04 4 Sdz 21:18 וַ/אֲנַ֗חְנוּ לֹ֥א נוּכַ֛ל לָ/תֵת־ לָ/הֶ֥ם נָשִׁ֖ים מִ/בְּנוֹתֵ֑י/נוּ כִּֽי־ נִשְׁבְּע֤וּ בְנֵֽי־ יִשְׂרָאֵל֙ לֵ/אמֹ֔ר אָר֕וּר נֹתֵ֥ן אִשָּׁ֖ה לְ/בִנְיָמִֽן׃ ס
L05 5 Sdz 21:18 wa•'a•<Nach>•nu, lo nu•<Chal> la•tet- la•<Hem> na•<szim> mib•be•no•<Te>•nu; ki- nisz•be•'<U> we•ne- jis•ra•'<El> le•<Mor>, 'a•<Rur> no•<Ten> 'isz•<sza> le•win•ja•<Min>. sa•<Mek>
L06 6 Sdz 21:18 H0587H0587 H3808H3808 H3201H3201 H5414H5414 H0000 H0802H0802 H1323H1323 H3588H3588 H7650H7650 H1121H1121 H3478H3478 H0559H0559 H0779H0779 H5414H5414 H0802H0802 H1144H1144
L07 7 Sdz 21:18 ourselves before be able add ess apple  inasmuch adjure afflicted Israel answer bitterly curse add ess Benjamin
L08 8 Sdz 21:18 się przed móc dodać es jabłko ponieważ zakląć dotknięty Izrael odpowiedź gorzko przeklinać dodać es Beniaminek
L09 9 Sdz 21:18 ourselves not Howbeit we may not give them wives of our daughters for have sworn for the children of Israel saying Cursed [be] he that giveth a wife to Benjamin
L10 10 Sdz 21:18 się nie Howbeit możemy nie dać im żony z naszych córek dla przysiąc dla dzieci Izraela powiedzenie Przeklęty [Być] Ten, który daje żona do Beniamina
L11 11 Sdz 21:18 va·'a·Nach·nu, lo nu·Chal la·tet- la·Hem na·Shim mib·be·no·Tei·nu; ki- nish·be·'U ve·nei- Yis·ra·'El le·Mor, 'a·Rur no·Ten 'ish·Shah le·vin·ya·Min. sa·Mek
L12 12 Sdz 21:18 wa a naH nu lo nu chal la tet - la hem na szim miB Be no te nu Ki - nisz Be u we ne - jis ra el le mor a rur no ten isz sza le win ja min s
L13 13 Sdz 21:18 wa´ánaºHnû lö´ nûkal lätët-lähem näšîm miBBünôtêºnû Kî|-nišBü`û bünê|-yiSrä´ël lë´mör ´ärûr nötën ´iššâ lübinyämìn s
L14 14 Sdz 21:18 42/118 1576/5164 75/191 802/2007 2444/6522 382/781 245/588 1252/4478 92/187 1937/4921 929/2505 1775/5298 47/63 803/2007 383/781 79/165
L15 15 Sdz 21:18 Howbeit we may not give them wives of our daughters: for the children of Israel have sworn, saying, Cursed [be] he that giveth a wife to Benjamin.
L16 16 Sdz 21:18  18 Howbeit we may <03201> (08799) not give <05414> (08800) them wives <0802> of our daughters <01323>: for the children <01121> of Israel <03478> have sworn <07650> (08738), saying <0559> (08800), Cursed <0779> (08803) be he that giveth <05414> (08802) a wife <0802> to Benjamin <01144>.
L01 1 Sdz 21:19   Sdz 21:19  19 Rzekli <0559> (08799) Oto jest święto <02282> Pana <03068> w Szilo <07887> rocznie <03117> <03117> w miejscu, które jest od strony północnej <06828> Betel <01008>, po stronie wschodniej <04217> <08121> z drogi <04546>, które idzie w górę <05927> (08802) od Betel <01008> do Sychem <07927>, a na południu <05045> z Lebonah <03829>.                                                                              
L02 2 Sdz 21:19 Rzekli: Oto co roku jest święto Pańskie w Szilo. Leży ono na północ od Betel, na wschód od drogi wiodącej z Betel do Sychem, a na południe od Lebony.
L03 3 Sdz 21:19 וַיֹּאמְר֡וּ הִנֵּה֩ חַג־ יְהוָ֨ה בְּשִׁל֜וֹ מִיָּמִ֣ים ׀ יָמִ֗ימָה אֲשֶׁ֞ר מִצְּפ֤וֹנָה לְבֵֽית־ אֵל֙ מִזְרְחָ֣ה הַשֶּׁ֔מֶשׁ לִמְסִלָּ֔ה הָעֹלָ֥ה מִבֵּֽית־ אֵ֖ל שְׁכֶ֑מָה וּמִנֶּ֖גֶב לִלְבוֹנָֽה׃
L04 4 Sdz 21:19 וַ/יֹּאמְר֡וּ הִנֵּה֩ חַג־ יְהוָ֨ה בְּ/שִׁל֜וֹ מִ/יָּמִ֣ים ׀ יָמִ֗ימָ/ה אֲשֶׁ֞ר מִ/צְּפ֤וֹנָ/ה לְ/בֵֽית־ אֵל֙ מִזְרְחָ֣/ה הַ/שֶּׁ֔מֶשׁ לִ/מְסִלָּ֔ה הָ/עֹלָ֥ה מִ/בֵּֽית־ אֵ֖ל שְׁכֶ֑מָ/ה וּ/מִ/נֶּ֖גֶב לִ/לְבוֹנָֽה׃
L05 5 Sdz 21:19 wai•jo•me•<Ru> hin•<Ne> chag- <jah>•we be•szi•<Lo> mi•ja•<Mim> ja•<Mi>•ma, 'a•<szer> mic•ce•<Fo>•na le•wet- 'el miz•re•<Cha> hasz•<sze>•mesz, lim•sil•<La>, ha•'o•<La> mib•bet- 'el sze•<Che>•ma; u•min•<Ne>•gew lil•wo•<Na>.
L06 6 Sdz 21:19 H0559H0559 H2009H2009 H2282H2282 H3068H3068 H7887H7887 H3117H3117 H3117H3117 H0834H0834 H6828H6828 H0000 H1008H1008 H4217H4217 H8121H8121 H4546H4546 H5927H5927 H0000 H1008H1008 H7927H7927 H5045H5045 H3829H3829
L07 7 Sdz 21:19 answer behold feast  Jehovah Shiloh age age after northern Beth-el east side east side causeway arise  Beth-el Shechem south country Lebonah
L08 8 Sdz 21:19 odpowiedź ujrzeć uczta Jahwe Shiloh wiek wiek po północny Bet-el East Side East Side grobla powstać Bet-el Sychem kraj południe Lebonah
L09 9 Sdz 21:19 Then they said Behold Behold [there is] a feast of the LORD in Shiloh year to year which [in a place] which [is] on the north side of Bethel east side east side of the highway that goeth up from Bethel to Shechem and on the south of Lebonah
L10 10 Sdz 21:19 Rzekli Ujrzeć Oto [jest] ucztę Pana w Szilo rok do roku który [W miejscu], który [jest] po stronie północnej Betel East Side East Side z drogi że idzie w górę z Betel do Sychem i na południu z Lebonah
L11 11 Sdz 21:19 vai·yo·me·Ru hin·Neh chag- Yah·weh be·shi·Lo mi·ya·Mim ya·Mi·mah, 'a·Sher mitz·tze·Fo·nah le·veit- 'el miz·re·Chah hash·She·mesh, lim·sil·Lah, ha·'o·Lah mib·beit- 'el she·Che·mah; u·min·Ne·gev lil·vo·Nah.
L12 12 Sdz 21:19 waj jo me ru hin ne Hag - jhwh(a do naj) Be szi lo mij ja mim ja mi ma a szer mic ce fo na le wet - el miz re Ha hasz sze mesz lim sil la ha o la miB Bet - el sze che ma u min ne gew lil wo na
L13 13 Sdz 21:19 wayyö´mürû hinnË Hag-yhwh(´ädönäy) Büšìlô miyyämîm yämîºmâ ´ášer miccüpôºnâ lübê|t-´ël mizrüHâ haššeºmeš limsillâ hä`ölâ miBBê|t-´ël šükeºmâ ûminneºgeb lilbônâ
L14 14 Sdz 21:19 1776/5298 269/840 26/62 2144/6220 11/32 819/2302 820/2302 2349/5499 45/153 2445/6522 31/72 38/74 42/134 6/27 325/883 2446/6522 32/72 52/63 55/111 1/1
L15 15 Sdz 21:19 Then they said, Behold, [there is] a feast of the LORD in Shiloh yearly [in a place] which [is] on the north side of Bethel, on the east side of the highway that goeth up from Bethel to Shechem, and on the south of Lebonah.
L16 16 Sdz 21:19  19 Then they said <0559> (08799), Behold, there is a feast <02282> of the LORD <03068> in Shiloh <07887> yearly <03117> <03117> in a place which is on the north side <06828> of Bethel <01008>, on the east side <04217> <08121> of the highway <04546> that goeth up <05927> (08802) from Bethel <01008> to Shechem <07927>, and on the south <05045> of Lebonah <03829>.
L01 1 Sdz 21:20   Sdz 21:20  20 Dlatego, że nakazał <06680> (08762) dzieci <01121> Beniamina <01144>, mówiąc: <0559> (08800), Go <03212> (08798) i czyhają <0693> (08804) w winnicach < 03754>;                                                                                              
L02 2 Sdz 21:20 Nakazali więc Beniaminitom, co następuje: Idźcie, a zróbcie zasadzkę w winnicach.
L03 3 Sdz 21:20 [וַיְצַו כ] (וַיְצַוּ֕וּ ק) אֶת־ בְּנֵ֥י בִנְיָמִ֖ן לֵאמֹ֑ר לְכ֖וּ וַאֲרַבְתֶּ֥ם בַּכְּרָמִֽים׃
L04 4 Sdz 21:20 ו/יצו וַ/יְצַוּ֕וּ אֶת־ בְּנֵ֥י בִנְיָמִ֖ן לֵ/אמֹ֑ר לְכ֖וּ וַ/אֲרַבְתֶּ֥ם בַּ/כְּרָמִֽים׃
L05 5 Sdz 21:20 [waj•caw ch] (waj•caw•<wu> k) et- be•<Ne> win•ja•<Min> le•<Mor>; le•<Chu> wa•'a•raw•<Tem> bak•ke•ra•<Mim>.
L06 6 Sdz 21:20 H0853H0853 H1121H1121 H1144H1144 H0559H0559 H1980H1980 H0693H0693 H3754H3754
L07 7 Sdz 21:20 appoint afflicted Benjamin answer along ambush vines
L08 8 Sdz 21:20 powołać dotknięty Beniaminek odpowiedź wzdłuż zasadzka winorośl
L09 9 Sdz 21:20 appoint the children of Benjamin saying Go and lie in wait in the vineyards
L10 10 Sdz 21:20 powołać dzieci Beniamina powiedzenie Iść i czatować w winnicach
L11 11 Sdz 21:20 [vay·tzav ch] (vay·tzav·Vu k) et- be·Nei vin·ya·Min le·Mor; le·Chu va·'a·rav·Tem bak·ke·ra·Mim.
L12 12 Sdz 21:20 (wa je caw) [wa je caw wu] et - Be ne win ja min le mor le chu wa a raw Tem BaK Ke ra mim
L13 13 Sdz 21:20 (wayücaw) [wayücawwû] ´et-Bünê binyämìn lë´mör lükû wa´árabTem BaKKürämîm
L14 14 Sdz 21:20 1/2 5230/11047 1938/4921 80/165 1777/5298 470/1542 22/41 26/93
L15 15 Sdz 21:20 Therefore they commanded the children of Benjamin, saying, Go and lie in wait in the vineyards;
L16 16 Sdz 21:20  20 Therefore they commanded <06680> (08762) the children <01121> of Benjamin <01144>, saying <0559> (08800), Go <03212> (08798) and lie in wait <0693> (08804) in the vineyards <03754>;
L01 1 Sdz 21:21   Sdz 21:21  21 I zobacz <07200> (08804), a oto, jeśli córki <01323> z Shiloh <07887> wyjdzie <03318> (08799) do tańca <02342> (08800) w tańcach <04246>, a następnie wejdź OUT <03318> (08804) z winnic <03754> i złapać <02414> (08804), które każdy człowiek <0376> jego żona <0802> z córek <01323> z Shiloh <07887>, a następnie przejdź <01980> (08804) do ziemi <0776> Beniamina <01144>.                                                                            
L02 2 Sdz 21:21 Wypatrujcie, gdy córki Szilo pójdą gromadnie do tańca. Wyszedłszy z winnic niech każdy uprowadzi dla siebie żonę spośród córek Szilo, a potem wracajcie do ziemi Beniamina.
L03 3 Sdz 21:21 וּרְאִיתֶ֗ם וְ֠הִנֵּה אִם־ יֵ֨צְא֥וּ בְנוֹת־ שִׁילוֹ֮ לָח֣וּל בַּמְּחֹלוֹת֒ וִֽיצָאתֶם֙ מִן־ הַכְּרָמִ֔ים וַחֲטַפְתֶּ֥ם לָכֶ֛ם אִ֥ישׁ אִשְׁתּ֖וֹ מִבְּנ֣וֹת שִׁיל֑וֹ וַהֲלַכְתֶּ֖ם אֶ֥רֶץ בִּנְיָמִֽן׃
L04 4 Sdz 21:21 וּ/רְאִיתֶ֗ם וְ֠/הִנֵּה אִם־ יֵ֨צְא֥וּ בְנוֹת־ שִׁילוֹ֮ לָ/ח֣וּל בַּ/מְּחֹלוֹת֒ וִֽ/יצָאתֶם֙ מִן־ הַ/כְּרָמִ֔ים וַ/חֲטַפְתֶּ֥ם לָ/כֶ֛ם אִ֥ישׁ אִשְׁתּ֖/וֹ מִ/בְּנ֣וֹת שִׁיל֑וֹ וַ/הֲלַכְתֶּ֖ם אֶ֥רֶץ בִּנְיָמִֽן׃
L05 5 Sdz 21:21 u•re•'i•<Tem>, <we>•hin•ne im- je•ce•'<U> we•not- szi•<Lo> la•<Chul> bam•me•cho•lOt wi•ca•<Tem> min- hak•ke•ra•<Mim>, wa•cha•taf•<Tem> la•<Chem> 'isz isz•<To> mib•be•<Not> szi•<Lo>; wa•ha•lach•<Tem> '<E>•rec bin•ja•<Min>.
L06 6 Sdz 21:21 H7200H7200 H2009H2009 H0518H0518 H3318H3318 H1323H1323 H7887H7887 H2342H2342 H4246H4246 H3318H3318 H4480H4480 H3754H3754 H2414H2414 H0000 H0376H0376 H0802H0802 H1323H1323 H7887H7887 H1980H1980 H0776H0776 H1144H1144
L07 7 Sdz 21:21 advise self behold lo after apple  Shiloh bear company after above vines catch great ess apple  Shiloh along common Benjamin
L08 8 Sdz 21:21 doradzać siebie ujrzeć lo po jabłko Shiloh ponosić spółka po powyżej winorośl złapać wielki es jabłko Shiloh wzdłuż wspólny Beniaminek
L09 9 Sdz 21:21 And see and behold if come out and behold if the daughters of Shiloh to dance in dances then come ye out out of the vineyards and catch you every man his wife of the daughters of Shiloh and go to the land of Benjamin
L10 10 Sdz 21:21 I zobacz i oto jeśli wychodzić a oto czy córki z Szilo tańczyć w tańcach Potem przyjdź wy się się z winnic i złapać to każdy człowiek jego żona z córek z Szilo i przejdź do ziemi Beniamina
L11 11 Sdz 21:21 u·re·'i·Tem, Ve·hin·neh im- ye·tze·'U ve·not- shi·Lo la·Chul bam·me·cho·lOt vi·tza·Tem min- hak·ke·ra·Mim, va·cha·taf·Tem la·Chem 'ish ish·To mib·be·Not shi·Lo; va·ha·lach·Tem 'E·retz bin·ya·Min.
L12 12 Sdz 21:21 u re i tem we hin ne im - je cu we not - szi lo la Hul Bam me Ho lot wi ca tem min - haK Ke ra mim wa Ha taf Tem la chem isz isz To miB Be not szi lo wa ha lach Tem e rec Bin ja min
L13 13 Sdz 21:21 ûrü´îtem wühinnË ´im-yëºc´û bünôt-šîlô läHûl BammüHölôt wî|cä´tem min-haKKürämîm waHá†apTem läkem ´îš ´išTô miBBünôt šîlô wahálakTem ´eºrec Binyämìn
L14 14 Sdz 21:21 455/1296 270/840 384/1068 451/1060 246/588 12/32 5/58 4/8 452/1060 488/1215 27/93 1/3 2447/6522 751/2004 384/781 247/588 13/32 471/1542 1016/2502 81/165
L15 15 Sdz 21:21 And see, and, behold, if the daughters of Shiloh come out to dance in dances, then come ye out of the vineyards, and catch you every man his wife of the daughters of Shiloh, and go to the land of Benjamin.
L16 16 Sdz 21:21  21 And see <07200> (08804), and, behold, if the daughters <01323> of Shiloh <07887> come out <03318> (08799) to dance <02342> (08800) in dances <04246>, then come ye out <03318> (08804) of the vineyards <03754>, and catch <02414> (08804) you every man <0376> his wife <0802> of the daughters <01323> of Shiloh <07887>, and go <01980> (08804) to the land <0776> of Benjamin <01144>.
L01 1 Sdz 21:22   Sdz 21:22  22 I stanie się, gdy ich ojcowie <01> lub ich bracia <0251> przyjść <0935> (08799) do nas ze skargą <07378> (08800), że powiemy <0559> (08804) do nich: być korzystne <02603> (08798) im za nas: bo zastrzeżone <03947> (08804) nie dla każdego człowieka <0376> jego żona <0802> w wojnie <04421>, bo nie dało <05414> (08804) do nich w tej chwili <06256>, abyście byli winni <0816> (08799).                                                                            
L02 2 Sdz 21:22 A gdy ojcowie ich lub bracia przyjdą do nas ze skargą, powiemy im: Zmiłujcie się nad nimi, bośmy nie zdobyli dla każdego z nich żony na wojnie, a wyście im ich też nie dali, bo wtedy byście byli winni.
L03 3 Sdz 21:22 וְהָיָ֡ה כִּֽי־ יָבֹ֣אוּ אֲבוֹתָם֩ א֨וֹ אֲחֵיהֶ֜ם [לָרֹוב כ] (לָרִ֣יב ק) אֵלֵ֗ינוּ וְאָמַ֤רְנוּ אֲלֵיהֶם֙ חָנּ֣וּנוּ אוֹתָ֔ם כִּ֣י לֹ֥א לָקַ֛חְנוּ אִ֥ישׁ אִשְׁתּ֖וֹ בַּמִּלְחָמָ֑ה כִּ֣י לֹ֥א אַתֶּ֛ם נְתַתֶּ֥ם לָהֶ֖ם כָּעֵ֥ת תֶּאְשָֽׁמוּ׃ ס
L04 4 Sdz 21:22 וְ/הָיָ֡ה כִּֽי־ יָבֹ֣אוּ אֲבוֹתָ/ם֩ א֨וֹ אֲחֵי/הֶ֜ם ל/רוב לָ/רִ֣יב ׀ אֵלֵ֗י/נוּ וְ/אָמַ֤רְנוּ אֲלֵי/הֶם֙ חָנּ֣וּ/נוּ אוֹתָ֔/ם כִּ֣י לֹ֥א לָקַ֛חְנוּ אִ֥ישׁ אִשְׁתּ֖/וֹ בַּ/מִּלְחָמָ֑ה כִּ֣י לֹ֥א אַתֶּ֛ם נְתַתֶּ֥ם לָ/הֶ֖ם כָּ/עֵ֥ת תֶּאְשָֽׁמוּ׃ ס
L05 5 Sdz 21:22 we•ha•<ja> ki- ja•<wo>•'u a•wo•<Tam> o 'a•che•<Hem> [la•row ch] (la•<Riw> k) 'e•<Le>•nu, we•'a•<Mar>•nu 'a•le•<Hem> chan•<Nu>•nu o•<Tam>, ki lo la•<Kach>•nu 'isz isz•<To> bam•mil•cha•<Ma>; ki lo 'at•<Tem> ne•tat•<Tem> la•<Hem> ka•'<Et> te'•<sza>•mu. sa•<Mek>
L06 6 Sdz 21:22 H1961H1961 H3588H3588 H0935H0935 H0001H0001 H0176H0176 H0251H0251 H0413H0413 H0559H0559 H0413H0413 H2603H2603 H0853H0853 H3588H3588 H3808H3808 H3947H3947 H0376H0376 H0802H0802 H4421H4421 H3588H3588 H3808H3808 H0859H0859 H5414H5414 H0000 H6256H6256 H0816H0816
L07 7 Sdz 21:22 become inasmuch abide chief and another adversary about answer about beseech inasmuch before accept great ess battle inasmuch before you add after certainly
L08 8 Sdz 21:22 zostać ponieważ przestrzegać szef i inny przeciwnik o odpowiedź o błagać ponieważ przed przyjąć wielki es bitwa ponieważ przed ty dodać po na pewno
L09 9 Sdz 21:22 shall come when come And it shall be when their fathers or or their brethren adversary to us that we will say to unto them Be favourable because did not unto them for our sakes because we reserved not to each man his wife in the war because not you for ye did not give unto them at this time [that] ye should be guilty
L10 10 Sdz 21:22 wejdzie kiedy przyjść I stanie się, gdy ich ojcowie lub lub ich bracia przeciwnik do nas że powiemy do im być korzystne bo Czy nie im za nas, bo zastrzeżone Nie dla każdego człowieka jego żona w czasie wojny bo nie ty Albowiem nie dał do nich w tym czasie [Że] abyście byli winni
L11 11 Sdz 21:22 ve·ha·Yah ki- ya·Vo·'u a·vo·Tam o 'a·chei·Hem [la·rov ch] (la·Riv k) 'e·Lei·nu, ve·'a·Mar·nu 'a·lei·Hem chan·Nu·nu o·Tam, ki lo la·Kach·nu 'ish ish·To bam·mil·cha·Mah; ki lo 'at·Tem ne·tat·Tem la·Hem ka·'Et te'·Sha·mu. sa·Mek
L12 12 Sdz 21:22 we ha ja Ki - ja wo u a wo tam o a He hem (la row) [la riw] e le nu we a mar nu a le hem Han nu nu o tam Ki lo la qaH nu isz isz To Bam mil Ha ma Ki lo aT Tem ne taT Tem la hem Ka et Te sza mu s
L13 13 Sdz 21:22 wühäyâ Kî|-yäböº´û ´ábôtäm ´ô ´áHêhem (lärôb) [lärîb] ´ëlêºnû wü´ämaºrnû ´álêhem Hännûºnû ´ôtäm lö´ läqaºHnû ´îš ´išTô BammilHämâ lö´ ´aTTem nütaTTem lähem Kä`ët Te´šäºmû s
L14 14 Sdz 21:22 1309/3546 1253/4478 771/2550 502/1212 261/320 327/630 1/3 2128/5500 1778/5298 2129/5500 11/77 5231/11047 1254/4478 1577/5164 459/964 752/2004 385/781 75/319 1255/4478 1578/5164 341/1080 804/2007 2448/6522 52/294 14/35
L15 15 Sdz 21:22 And it shall be, when their fathers or their brethren come unto us to complain, that we will say unto them, Be favourable unto them for our sakes: because we reserved not to each man his wife in the war: for ye did not give unto them at this time, [that] ye should be guilty.
L16 16 Sdz 21:22  22 And it shall be,, when their fathers <01> or their brethren <0251> come <0935> (08799) unto us to complain <07378> (08800), that we will say <0559> (08804) unto them, Be favourable <02603> (08798) unto them for our sakes: because we reserved <03947> (08804) not to each man <0376> his wife <0802> in the war <04421>: for ye did not give <05414> (08804) unto them at this time <06256>, that ye should be guilty <0816> (08799).
L01 1 Sdz 21:23   Sdz 21:23  23 A dzieci <01121> Beniamina <01144> zrobił <06213> (08799), i wziął <05375> (08799) ich żony <0802>, zgodnie z ich liczby <04557> z nich, że tańczył <02342> (08789), którego złapali <01497> (08804) i poszli <03212> (08799) i wrócił <07725> (08799) do ich dziedzictwa <05159> i naprawione <01129> (08799) do miasta <05892 > i zamieszkało <03427> (08799) w nich.                                                                              
L02 2 Sdz 21:23 Beniaminici tak uczynili, i z tych, co tańczyły, uprowadzili sobie żony odpowiednio do swej liczby. Następnie odeszli, wrócili na swoje dziedzictwo, a zbudowawszy miasta mieszkali w nich.
L03 3 Sdz 21:23 וַיַּֽעֲשׂוּ־ כֵן֙ בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֔ן וַיִּשְׂא֤וּ נָשִׁים֙ לְמִסְפָּרָ֔ם מִן־ הַמְּחֹלְל֖וֹת אֲשֶׁ֣ר גָּזָ֑לוּ וַיֵּלְכ֗וּ וַיָּשׁ֙וּבוּ֙ אֶל־ נַ֣חֲלָתָ֔ם וַיִּבְנוּ֙ אֶת־ הֶ֣עָרִ֔ים וַיֵּשְׁב֖וּ בָּהֶֽם׃
L04 4 Sdz 21:23 וַ/יַּֽעֲשׂוּ־ כֵן֙ בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֔ן וַ/יִּשְׂא֤וּ נָשִׁים֙ לְ/מִסְפָּרָ֔/ם מִן־ הַ/מְּחֹלְל֖וֹת אֲשֶׁ֣ר גָּזָ֑לוּ וַ/יֵּלְכ֗וּ וַ/יָּשׁ֙וּבוּ֙ אֶל־ נַ֣חֲלָתָ֔/ם וַ/יִּבְנוּ֙ אֶת־ הֶ֣/עָרִ֔ים וַ/יֵּשְׁב֖וּ בָּ/הֶֽם׃
L05 5 Sdz 21:23 wai•ja•'a•su- chen be•<Ne> win•ja•<Min>, wai•jis•'<U> na•<szim> le•mis•pa•<Ram>, min- ham•me•cho•le•<Lot> 'a•<szer> ga•<Za>•lu; wai•je•le•<Chu>, wai•ja•<szu>•wu el- na•cha•la•<Tam>, wai•jiw•<Nu> et- he•'a•<Rim>, wai•je•sze•<wu> ba•<Hem>.
L06 6 Sdz 21:23 H6213H6213 H3651H3651 H1121H1121 H1144H1144 H5375H5375 H0802H0802 H4557H4557 H4480H4480 H2342H2342 H0834H0834 H1497H1497 H1980H1980 H7725H7725 H0413H0413 H5159H5159 H1129H1129 H0853H0853 H5892H5892 H3427H3427 H0000
L07 7 Sdz 21:23 accomplish after that afflicted Benjamin accept ess abundance above bear after catch along break about heritage build Ai  abide
L08 8 Sdz 21:23 zrealizować po tym dotknięty Beniaminek przyjąć es obfitość powyżej ponosić po złapać wzdłuż złamać o dziedzictwo budować Ai przestrzegać
L09 9 Sdz 21:23 did so so And the children of Benjamin and took [them] wives according to their number who of them that danced whom whom they caught went and returned to unto their inheritance and repaired the cities and dwelt
L10 10 Sdz 21:23 zrobił tak I dzieci Beniamina i wziął [Im] żony w zależności od ich liczby kto z nich, które tańczyły kogo kogo złapali udał się i wrócił do do ich dziedzictwa i naprawy miasta i zamieszkało
L11 11 Sdz 21:23 vai·ya·'a·su- chen be·Nei vin·ya·Min, vai·yis·'U na·Shim le·mis·pa·Ram, min- ham·me·cho·le·Lot 'a·Sher ga·Za·lu; vai·ye·le·Chu, vai·ya·Shu·vu el- na·cha·la·Tam, vai·yiv·Nu et- he·'a·Rim, vai·ye·she·Vu ba·Hem.
L12 12 Sdz 21:23 waj ja a su - chen Be ne win ja min waj ji su na szim le mis Pa ram min - ham me Ho le lot a szer Ga za lu waj jel chu waj ja szu wu el - na Ha la tam waj jiw nu et - he a rim waj jesz wu Ba hem
L13 13 Sdz 21:23 wayya|`áSû-kën Bünê binyämìn wayyiS´û näšîm lümisPäräm min-hammüHölülôt ´ášer Gäzäºlû wayyëlkû wayyäšûºbû ´el-naºHálätäºm wayyibnû ´et-heº`ärîm wayyëšbû Bähem
L14 14 Sdz 21:23 1013/2617 222/767 1939/4921 82/165 202/650 386/781 53/134 489/1215 6/58 2350/5499 9/31 472/1542 244/1041 2130/5500 131/223 59/374 5232/11047 386/1093 321/1071 2449/6522
L15 15 Sdz 21:23 And the children of Benjamin did so, and took [them] wives, according to their number, of them that danced, whom they caught: and they went and returned unto their inheritance, and repaired the cities, and dwelt in them.
L16 16 Sdz 21:23  23 And the children <01121> of Benjamin <01144> did so <06213> (08799), and took <05375> (08799) them wives <0802>, according to their number <04557>, of them that danced <02342> (08789), whom they caught <01497> (08804): and they went <03212> (08799) and returned <07725> (08799) unto their inheritance <05159>, and repaired <01129> (08799) the cities <05892>, and dwelt <03427> (08799) in them.
L01 1 Sdz 21:24   Sdz 21:24  24 A dzieci <01121> Izraela <03478> <01980 odstąpił> (08691) stąd w tym czasie <06256>, każdy człowiek <0376> do swojego plemienia <07626> i jego rodzinie <04940>, i wyszli <03318> (08799) stamtąd każdego człowieka <0376> do swego dziedzictwa <05159>.                                                                                      
L02 2 Sdz 21:24 Wówczas rozeszli się stamtąd Izraelici, każdy do swego pokolenia i do swego rodu, a stamtąd każdy na swoje dziedzictwo.
L03 3 Sdz 21:24 וַיִּתְהַלְּכ֨וּ מִשָּׁ֤ם בְּנֵֽי־ יִשְׂרָאֵל֙ בָּעֵ֣ת הַהִ֔יא אִ֥ישׁ לְשִׁבְט֖וֹ וּלְמִשְׁפַּחְתּ֑וֹ וַיֵּצְא֣וּ מִשָּׁ֔ם אִ֖ישׁ לְנַחֲלָתֽוֹ׃
L04 4 Sdz 21:24 וַ/יִּתְהַלְּכ֨וּ מִ/שָּׁ֤ם בְּנֵֽי־ יִשְׂרָאֵל֙ בָּ/עֵ֣ת הַ/הִ֔יא אִ֥ישׁ לְ/שִׁבְט֖/וֹ וּ/לְ/מִשְׁפַּחְתּ֑/וֹ וַ/יֵּצְא֣וּ מִ/שָּׁ֔ם אִ֖ישׁ לְ/נַחֲלָתֽ/וֹ׃
L05 5 Sdz 21:24 wai•jit•hal•le•<Chu> misz•<szam> be•ne- jis•ra•'<El> ba•'<Et> ha•<Hi>, 'isz le•sziw•<To> u•le•misz•pach•<To>; wai•je•ce•'<U> misz•<szam>, 'isz le•na•cha•la•<To>.
L06 6 Sdz 21:24 H1980H1980 H8033H8033 H1121H1121 H3478H3478 H6256H6256 H1931H1931 H0376H0376 H7626H7626 H4940H4940 H3318H3318 H8033H8033 H0376H0376 H5159H5159
L07 7 Sdz 21:24 along in it afflicted Israel after he great correction family after in it great heritage
L08 8 Sdz 21:24 wzdłuż w tym dotknięty Izrael po on wielki korekta rodzina po w tym wielki dziedzictwo
L09 9 Sdz 21:24 departed there And the children of Israel thence at that time he every man to his tribe and to his family and they went out there from thence every man to his inheritance
L10 10 Sdz 21:24 odszedł tam I dzieci Izraela stamtąd w tym czasie on każdy do jego plemienia i jego rodzinie i wyszli tam Stamtąd każdego człowieka do swego dziedzictwa
L11 11 Sdz 21:24 vai·yit·hal·le·Chu mish·Sham be·nei- Yis·ra·'El ba·'Et ha·Hi, 'ish le·shiv·To u·le·mish·pach·To; vai·ye·tze·'U mish·Sham, 'ish le·na·cha·la·To.
L12 12 Sdz 21:24 waj jit hal le chu misz szam Be ne - jis ra el Ba et ha hi isz le sziw to u le misz PaH To waj je cu misz szam isz le na Ha la to
L13 13 Sdz 21:24 wayyithallükû miššäm Bünê|-yiSrä´ël Bä`ët hahî´ ´îš lüšib†ô ûlümišPaHTô wayyëc´û miššäm ´îš lünaHálätô
L14 14 Sdz 21:24 473/1542 323/832 1940/4921 930/2505 53/294 803/1867 753/2004 81/190 240/302 453/1060 324/832 754/2004 132/223
L15 15 Sdz 21:24 And the children of Israel departed thence at that time, every man to his tribe and to his family, and they went out from thence every man to his inheritance.
L16 16 Sdz 21:24  24 And the children <01121> of Israel <03478> departed <01980> (08691) thence at that time <06256>, every man <0376> to his tribe <07626> and to his family <04940>, and they went out <03318> (08799) from thence every man <0376> to his inheritance <05159>.
L01 1 Sdz 21:25   Sdz 21:25  25 W owych dniach <03117> nie było króla <04428> w Izraelu <03478>: każdy człowiek <0376> nie <06213> (08799), co jest słuszne <03477> w swoich własnych oczach <05869>.                                                                                            
L02 2 Sdz 21:25 W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach.
L03 3 Sdz 21:25 בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֔ם אֵ֥ין מֶ֖לֶךְ בְּיִשְׂרָאֵ֑ל אִ֛ישׁ הַיָּשָׁ֥ר בְּעֵינָ֖יו יַעֲשֶֽׂה׃
L04 4 Sdz 21:25 בַּ/יָּמִ֣ים הָ/הֵ֔ם אֵ֥ין מֶ֖לֶךְ בְּ/יִשְׂרָאֵ֑ל אִ֛ישׁ הַ/יָּשָׁ֥ר בְּ/עֵינָ֖י/ו יַעֲשֶֽׂה׃
L05 5 Sdz 21:25 bai•ja•<Mim> ha•<Hem>, 'en <Me>•lech be•<jis>•ra•'<El>; 'isz hai•ja•<szar> be•'e•<Naw> ja•'a•<Se>.
L06 6 Sdz 21:25 H3117H3117 H1992H1992 H0369H0369 H4428H4428 H3478H3478 H0376H0376 H3477H3477 H5869H5869 H6213H6213
L07 7 Sdz 21:25 age like else king Israel great convenient affliction accomplish
L08 8 Sdz 21:25 wiek jak więcej król Izrael wielki wygodny nieszczęście zrealizować
L09 9 Sdz 21:25 In those days those there [there was] no king in Israel every man [that which was] right in his own eyes did
L10 10 Sdz 21:25 Wtedy osób tam [Było] nie król w Izraelu każdy [To, co było] w prawo w swoich własnych oczach nie
L11 11 Sdz 21:25 bai·ya·Mim ha·Hem, 'ein Me·lech be·Yis·ra·'El; 'ish hai·ya·Shar be·'ei·Nav ya·'a·Seh.
L12 12 Sdz 21:25 Baj ja mim ha hem en me lech Be jis ra el isz haj ja szar Be e naw ja a se
L13 13 Sdz 21:25 Bayyämîm hähëm ´ên meºlek BüyiSrä´ël ´îš hayyäšär Bü`ênäyw ya`áSè
L14 14 Sdz 21:25 821/2302 216/820 161/786 247/2519 931/2505 755/2004 14/120 262/878 1014/2617
L15 15 Sdz 21:25 In those days [there was] no king in Israel: every man did [that which was] right in his own eyes.
L16 16 Sdz 21:25  25 In those days <03117> there was no king <04428> in Israel <03478>: every man <0376> did <06213> (08799) that which was right <03477> in his own eyes <05869>.
Copyright by Cezary Podolski