Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Wj10-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Wj 10:1 Wj 10 Wj 10:1  1 Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do Mojżesza: <04872>, Go <0935> (08798) do faraona <06547>: dla mnie hartowane <03513> (08689) jego serce <03820> i serce <03820>, jego pracowników <05650>, że może pokażę <07896> (08800) Te moje znaki <0226> przed <07130> go:                                                                                    
L02 2 Wj 10:1 I rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona, ponieważ uczyniłem twardym serce jego i jego sług, abym mógł czynić znaki swoje wśród nich,
L03 3 Wj 10:1 וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ מֹשֶׁ֔ה בֹּ֖א אֶל־ פַּרְעֹ֑ה כִּֽי־ אֲנִ֞י הִכְבַּ֤דְתִּי אֶת־ לִבּוֹ֙ וְאֶת־ לֵ֣ב עֲבָדָ֔יו לְמַ֗עַן שִׁתִ֛י אֹתֹתַ֥י אֵ֖לֶּה בְּקִרְבּֽוֹ׃
L04 4 Wj 10:1 וַ/יֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ מֹשֶׁ֔ה בֹּ֖א אֶל־ פַּרְעֹ֑ה כִּֽי־ אֲנִ֞י הִכְבַּ֤דְתִּי אֶת־ לִבּ/וֹ֙ וְ/אֶת־ לֵ֣ב עֲבָדָ֔י/ו לְמַ֗עַן שִׁתִ֛/י אֹתֹתַ֥/י אֵ֖לֶּה בְּ/קִרְבּֽ/וֹ׃
L05 5 Wj 10:1 wai·(Jo)·mer (Jah)·we el- mo·(Sze), bo el- par·'(O); ki- 'a·(Ni) hich·(Bad)·ti et- lib·(Bo) we·'(Et) lew 'a·wa·(Daw), le·(Ma)·'an, szi·(Ti) 'o·to·(Tai) '(El)·le be·kir·bow.
L06 6 Wj 10:1 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H4872H4872 H0935H0935 H0413H0413 H6547H6547 H3588H3588 H0589H0589 H3513H3513 H0853H0853 H3820H3820 H0853H0853 H3820H3820 H5650H5650 H4616H4616 H7896H7896 H0226H0226 H0428H0428 H7130H7130
L07 7 Wj 10:1 answer Jehovah about Moses abide about Pharaoh inasmuch I abounding with care for care for bondage because of apply mark another among
L08 8 Wj 10:1 odpowiedź Jahwe o Mojżesz przestrzegać o Faraon ponieważ Ja obfitujący w dbałość o dbałość o niewola z powodu zastosować oznaczyć inny wśród
L09 9 Wj 10:1 said And the LORD to unto Moses Go to in unto Pharaoh for I for I have hardened his heart and the heart of his servants because of that I might shew these my signs these before
L10 10 Wj 10:1 powiedział A Pan do Mojżeszowi Iść do do faraona dla Ja dla mnie hartowane serce i serce jego pracowników z powodu że może pokażę te moje objawy te przed
L11 11 Wj 10:1 vai·Yo·mer Yah·weh el- mo·Sheh, bo el- par·'Oh; ki- 'a·Ni hich·Bad·ti et- lib·Bo ve·'Et lev 'a·va·Dav, le·Ma·'an, shi·Ti 'o·to·Tai 'El·leh be·kir·bov.
L12 12 Wj 10:1 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze Bo el - Pa ro Ki - a ni hich Bad Ti et - liB Bo we et - lew a wa daw le ma an szi ti o to taj el le Be qir Bo
L13 13 Wj 10:1 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-möšè Bö´ ´el-Par`ò Kî|-´ánî hikBaºdTî ´et-liBBô wü´et-lëb `ábädäyw lümaº`an šìtî ´ötötay ´ëºllè BüqirBô
L14 14 Wj 10:1 738/5298 270/6220 613/5500 85/766 242/2550 614/5500 171/268 340/4478 60/874 10/114 1216/11047 30/592 1217/11047 31/592 110/797 14/272 10/80 16/79 100/745 11/227
L15 15 Wj 10:1 And the LORD said unto Moses, Go in unto Pharaoh: for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might shew these my signs before him:
L16 16 Wj 10:1  1 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Moses <04872>, Go <0935> (08798) in unto Pharaoh <06547>: for I have hardened <03513> (08689) his heart <03820>, and the heart <03820> of his servants <05650>, that I might shew <07896> (08800) these my signs <0226> before <07130> him:
L01 1 Wj 10:2   Wj 10:2  2 I abyś powiedzieć <05608> (08762) w uszach <0241> syna twego <01121> i twego syna <01121> Son <01121>, co rzeczy, które uczynił <05953> (08694) w Egipcie <04714> i moje znaki <0226> co mam zrobić <07760> (08804) między nimi; abyście wiedzieli <03045> (08804) w jaki sposób że Ja jestem Pan <03068>.                                                                                  
L02 2 Wj 10:2 i abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie. A znaki moje czyniłem między nimi, aby wiedzieli, że Ja jestem Pan.
L03 3 Wj 10:2 וּלְמַ֡עַן תְּסַפֵּר֩ בְּאָזְנֵ֨י בִנְךָ֜ וּבֶן־ בִּנְךָ֗ אֵ֣ת אֲשֶׁ֤ר הִתְעַלַּ֙לְתִּי֙ בְּמִצְרַ֔יִם וְאֶת־ אֹתֹתַ֖י אֲשֶׁר־ שַׂ֣מְתִּי בָ֑ם וִֽידַעְתֶּ֖ם כִּי־ אֲנִ֥י יְהוָֽה׃
L04 4 Wj 10:2 וּ/לְמַ֡עַן תְּסַפֵּר֩ בְּ/אָזְנֵ֨י בִנְ/ךָ֜ וּ/בֶן־ בִּנְ/ךָ֗ אֵ֣ת אֲשֶׁ֤ר הִתְעַלַּ֙לְתִּי֙ בְּ/מִצְרַ֔יִם וְ/אֶת־ אֹתֹתַ֖/י אֲשֶׁר־ שַׂ֣מְתִּי בָ֑/ם וִֽ/ידַעְתֶּ֖ם כִּי־ אֲנִ֥י יְהוָֽה׃
L05 5 Wj 10:2 u·le·(Ma)·'an te·sap·(Per) be·'a·ze·(Ne) win·(Cha) u·wen- bin·(Cha), 'et 'a·(Szer) hit·'al·(Lal)·ti be·mic·(Ra)·jim, we·'(Et) 'o·to·(Tai) a·(Szer)- (Sam)·ti (Wam); wi·da'·(Tem) ki- 'a·(Ni) (Jah)·we.
L06 6 Wj 10:2 H4616H4616 H5608H5608 H0241H0241 H1121H1121 H1121H1121 H1121H1121 H0853H0853 H0834H0834 H5953H5953 H4714H4714 H0853H0853 H0226H0226 H0834H0834 H7760H7760 H0000 H3045H3045 H3588H3588 H0589H0589 H3068H3068
L07 7 Wj 10:2 because of commune hearing afflicted afflicted afflicted after abuse Egypt mark after appoint acknowledge inasmuch I Jehovah
L08 8 Wj 10:2 z powodu gmina przesłuchanie dotknięty dotknięty dotknięty po nadużycie Egipt oznaczyć po powołać przyznać ponieważ Ja Jahwe
L09 9 Wj 10:2 because of And that thou mayest tell in the ears of thy son and of thy son's son and how what things I have wrought in Egypt and my signs and how which I have done among them that ye may know that I am how that I [am] the LORD
L10 10 Wj 10:2 z powodu I abyś powiedzieć w uszach twego syna i twoja syna syn i jak co rzeczy, które uczynił w Egipcie i moje znaki i jak co mam zrobić wśród nich abyście wiedzieli że Jestem w jaki sposób I [am] Pan
L11 11 Wj 10:2 u·le·Ma·'an te·sap·Per be·'a·ze·Nei vin·Cha u·ven- bin·Cha, 'et 'a·Sher hit·'al·Lal·ti be·mitz·Ra·yim, ve·'Et 'o·to·Tai a·Sher- Sam·ti Vam; vi·da'·Tem ki- 'a·Ni Yah·weh.
L12 12 Wj 10:2 u le ma an Te saP Per Be oz ne win cha u wen - Bin cha et a szer hi tal lal Ti Be mic ra jim we et - o to taj a szer - sam Ti wam wi da Tem Ki - a ni jhwh(a do naj)
L13 13 Wj 10:2 ûlümaº`an TüsaPPër Bü´oznê binkä ûben-Binkä ´ët ´ášer hit`allaºlTî Bümicraºyim wü´et-´ötötay ´ášer-SaºmTî bäm wî|da`Tem Kî-´ánî yhwh(´ädönäy)
L14 14 Wj 10:2 15/272 15/161 8/186 424/4921 425/4921 426/4921 1218/11047 473/5499 1/19 136/614 1219/11047 17/79 474/5499 62/581 592/6522 75/934 341/4478 61/874 271/6220
L15 15 Wj 10:2 And that thou mayest tell in the ears of thy son, and of thy son's son, what things I have wrought in Egypt, and my signs which I have done among them; that ye may know how that I [am] the LORD.
L16 16 Wj 10:2  2 And that thou mayest tell <05608> (08762) in the ears <0241> of thy son <01121>, and of thy son's <01121> son <01121>, what things I have wrought <05953> (08694) in Egypt <04714>, and my signs <0226> which I have done <07760> (08804) among them; that ye may know <03045> (08804) how that I am the LORD <03068>.
L01 1 Wj 10:3   Wj 10:3  3 A Mojżesz <04872> i Aaron <0175> <0935 przyszedł> (08799) do faraona <06547>, i powiedział <0559> (08799) do niego: Tak mówi <0559> (08804) Pan <03068> Bóg <0430> z Hebrajczyków <05680> Jak długo <04970> Dasz odmówić <03985> (08765) do pokornego <06031> (08736) siebie samego przed <06440> ja? Let My People <05971> przejdź <07971> (08761), że mogą one służyć <05647> (08799) ja.                                                                          
L02 2 Wj 10:3 Mojżesz i Aaron przybyli do faraona i rzekli do niego: Tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków: Dokądże będziesz zwlekał z upokorzeniem się przede Mną? Wypuść lud mój, aby Mi służył.
L03 3 Wj 10:3 וַיָּבֹ֨א מֹשֶׁ֣ה וְאַהֲרֹן֮ אֶל־ פַּרְעֹה֒ וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֗יו כֹּֽה־ אָמַ֤ר יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י הָֽעִבְרִ֔ים עַד־ מָתַ֣י מֵאַ֔נְתָּ לֵעָנֹ֖ת מִפָּנָ֑י שַׁלַּ֥ח עַמִּ֖י וְיַֽעַבְדֻֽנִי׃
L04 4 Wj 10:3 וַ/יָּבֹ֨א מֹשֶׁ֣ה וְ/אַהֲרֹן֮ אֶל־ פַּרְעֹה֒ וַ/יֹּאמְר֣וּ אֵלָ֗י/ו כֹּֽה־ אָמַ֤ר יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י הָֽ/עִבְרִ֔ים עַד־ מָתַ֣י מֵאַ֔נְתָּ לֵ/עָנֹ֖ת מִ/פָּנָ֑/י שַׁלַּ֥ח עַמִּ֖/י וְ/יַֽעַבְדֻֽ/נִי׃
L05 5 Wj 10:3 wai·ja·(Wo) mo·(Sze) we·'a·ha·(Ron) el- par·'(O) wai·jo·me·(Ru) 'e·(Law), ko- 'a·(Mar) (Jah)·we 'e·lo·(He) ha·'iw·(Rim), ad- ma·(Tai) me·'(An)·ta, le·'a·(Not) mip·pa·(Nai); szal·(Lach) 'am·(Mi) we·(Ja)·'aw·(Du)·ni.
L06 6 Wj 10:3 H0935H0935 H4872H4872 H0175H0175 H0413H0413 H6547H6547 H0559H0559 H0413H0413 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H0430H0430 H5680H5680 H5704H5704 H4970H4970 H3985H3985 H6031H6031 H6440H6440 H7971H7971 H5971H5971 H5647H5647
L07 7 Wj 10:3 abide Moses Aaron about Pharaoh answer about such answer Jehovah angels Hebrewess against long refuse defile accept forsake folk keep in bondage
L08 8 Wj 10:3 przestrzegać Mojżesz Aaron o Faraon odpowiedź o taki odpowiedź Jahwe anioły Hebrewess przed długo odmawiać zbezcześcić przyjąć zapierać się ludowy trzymać w niewoli
L09 9 Wj 10:3 came in And Moses and Aaron to unto Pharaoh and said to him Thus unto him Thus saith the LORD God of the Hebrews against How long wilt thou refuse to humble thyself before go me? let my people that they may serve
L10 10 Wj 10:3 wszedł w Mojżesz i Aaron do do faraona i powiedział: dla niego Tak więc do niego: Tak mówi Pan Bóg z Hebrajczyków przed Jak długo Dasz odmówić do skromny siebie samego przed iść ja? Let My People że mogą one służyć
L11 11 Wj 10:3 vai·ya·Vo mo·Sheh ve·'a·ha·Ron el- par·'Oh vai·yo·me·Ru 'e·Lav, koh- 'a·Mar Yah·weh 'e·lo·Hei ha·'iv·Rim, ad- ma·Tai me·'An·ta, le·'a·Not mip·pa·Nai; shal·Lach 'am·Mi ve·Ya·'av·Du·ni.
L12 12 Wj 10:3 waj ja wo mo sze we a ha ron el - Pa ro waj jo me ru e law Ko - a mar jhwh(a do naj) e lo he ha iw rim ad - ma taj me an Ta le a not miP Pa naj szal laH am mi we ja aw du ni      
L13 13 Wj 10:3 wayyäbö´ möšè wü´ahárön ´el-Par`ò wayyö´mürû ´ëläyw Kò|-´ämar yhwh(´ädönäy) ´élöhê hä|`ibrîm `ad-mätay më´aºnTä lë`änöt miPPänäy šallaH `ammî wüya|`abdùºnî      
L14 14 Wj 10:3 243/2550 86/766 35/347 615/5500 172/268 739/5298 616/5500 25/576 740/5298 272/6220 275/2597 19/34 71/1259 3/43 6/41 8/83 160/2127 114/847 86/1866 35/288
L15 15 Wj 10:3 And Moses and Aaron came in unto Pharaoh, and said unto him, Thus saith the LORD God of the Hebrews, How long wilt thou refuse to humble thyself before me? let my people go, that they may serve me.
L16 16 Wj 10:3  3 And Moses <04872> and Aaron <0175> came in <0935> (08799) unto Pharaoh <06547>, and said <0559> (08799) unto him, Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068> God <0430> of the Hebrews <05680>, How long <04970> wilt thou refuse <03985> (08765) to humble <06031> (08736) thyself before <06440> me? let my people <05971> go <07971> (08761), that they may serve <05647> (08799) me.
L01 1 Wj 10:4   Wj 10:4  4 Else <03588>, jeśli ty odmówić <03986> pozwolić moi ludzie <05971> przejdź <07971> (08763), oto jutro <04279> sprowadzę <0935> (08688) szarańcza <0697> do swej wybrzeże <01366>:                                                                                            
L02 2 Wj 10:4 Bo jeżeli będziesz zwlekał z wypuszczeniem ludu mego, to sprowadzę jutro szarańczę do twego kraju.
L03 3 Wj 10:4 כִּ֛י אִם־ מָאֵ֥ן אַתָּ֖ה לְשַׁלֵּ֣חַ אֶת־ עַמִּ֑י הִנְנִ֨י מֵבִ֥יא מָחָ֛ר אַרְבֶּ֖ה בִּגְבֻלֶֽךָ׃
L04 4 Wj 10:4 כִּ֛י אִם־ מָאֵ֥ן אַתָּ֖ה לְ/שַׁלֵּ֣חַ אֶת־ עַמִּ֑/י הִנְ/נִ֨י מֵבִ֥יא מָחָ֛ר אַרְבֶּ֖ה בִּ/גְבֻלֶֽ/ךָ׃
L05 5 Wj 10:4 ki im- ma·'(En) 'at·(Ta) le·szal·(Le)·ach et- 'am·(Mi); hin·(Ni) me·(Wi) ma·(Char) 'ar·(Be) big·wu·(Le)·cha.
L06 6 Wj 10:4 H3588H3588 H0518H0518 H3986H3986 H0859H0859 H7971H7971 H0853H0853 H5971H5971 H2005H2005 H0935H0935 H4279H4279 H0697H0697 H1366H1366
L07 7 Wj 10:4 inasmuch lo refuse you forsake folk behold abide tomorrow grasshopper border
L08 8 Wj 10:4 ponieważ lo odmawiać ty zapierać się ludowy ujrzeć przestrzegać jutro konik polny granica
L09 9 Wj 10:4 Else if if thou refuse you go to let my people behold will I bring behold to morrow the locusts into thy coast
L10 10 Wj 10:4 Więcej jeśli jeśli ty odmówić ty iść do Let My People ujrzeć sprowadzę oto jutro szarańcza do twego wybrzeżu
L11 11 Wj 10:4 ki im- ma·'En 'at·Tah le·shal·Le·ach et- 'am·Mi; hin·Ni me·Vi ma·Char 'ar·Beh big·vu·Le·cha.
L12 12 Wj 10:4 Ki im - ma en aT Ta le szal le aH et - am mi hin ni me wi ma Har ar Be Big wu le cha    
L13 13 Wj 10:4 ´im-mä´ën ´aTTâ lüšallëªH ´et-`ammî hinnî mëbî´ mäHär ´arBè Bigbùleºkä    
L14 14 Wj 10:4 342/4478 84/1068 3/4 83/1080 115/847 1220/11047 87/1866 28/317 244/2550 7/52 1/24 5/240
L15 15 Wj 10:4 Else, if thou refuse to let my people go, behold, to morrow will I bring the locusts into thy coast:
L16 16 Wj 10:4  4 Else <03588>, if thou refuse <03986> to let my people <05971> go <07971> (08763), behold, to morrow <04279> will I bring <0935> (08688) the locusts <0697> into thy coast <01366>:
L01 1 Wj 10:5   Wj 10:5  5 I będą obejmować <03680> (08765) twarz <05869> z ziemi <0776>, że nie można być w stanie <03201> (08799), aby zobaczyć <07200> (08800) Ziemia <0776>: i będzie jadł <0398> (08804) pozostałość <03499> z tym, co uciekł <06413>, który pozostaje jeszcze <07604> (08737) wam z gradem <01259>, i jeść <0398> (08804) każde drzewo <06086>, które groweth <06779> (08802) dla Ciebie z pola <07704>:                                                                          
L02 2 Wj 10:5 Okryje ona ziemię tak, że nie będzie można widzieć ziemi, i pożre resztę, która została uratowana i pozostała po gradzie. Zniszczy też wszelkie drzewa, które rosną na polach waszych.
L03 3 Wj 10:5 וְכִסָּה֙ אֶת־ עֵ֣ין הָאָ֔רֶץ וְלֹ֥א יוּכַ֖ל לִרְאֹ֣ת אֶת־ הָאָ֑רֶץ וְאָכַ֣ל ׀ אֶת־ יֶ֣תֶר הַפְּלֵטָ֗ה הַנִּשְׁאֶ֤רֶת לָכֶם֙ מִן־ הַבָּרָ֔ד וְאָכַל֙ אֶת־ כָּל־ הָעֵ֔ץ הַצֹּמֵ֥חַ לָכֶ֖ם מִן־ הַשָּׂדֶֽה׃
L04 4 Wj 10:5 וְ/כִסָּה֙ אֶת־ עֵ֣ין הָ/אָ֔רֶץ וְ/לֹ֥א יוּכַ֖ל לִ/רְאֹ֣ת אֶת־ הָ/אָ֑רֶץ וְ/אָכַ֣ל ׀ אֶת־ יֶ֣תֶר הַ/פְּלֵטָ֗ה הַ/נִּשְׁאֶ֤רֶת לָ/כֶם֙ מִן־ הַ/בָּרָ֔ד וְ/אָכַל֙ אֶת־ כָּל־ הָ/עֵ֔ץ הַ/צֹּמֵ֥חַ לָ/כֶ֖ם מִן־ הַ/שָּׂדֶֽה׃
L05 5 Wj 10:5 we·chis·(Sa) et- 'en ha·'(A)·rec, we·(Lo) ju·(Chal) lir·'(Ot) et- ha·'(A)·rec; we·'a·(Chal) et- (Je)·ter hap·pe·le·(Ta), han·nisz·'(E)·ret la·(Chem) min- hab·ba·(Rad), we·'a·(Chal) et- kol- ha·'(Ec), hac·co·(Me)·ach la·(Chem) min- has·sa·(De).
L06 6 Wj 10:5 H3680H3680 H0853H0853 H5869H5869 H0776H0776 H3808H3808 H3201H3201 H7200H7200 H0853H0853 H0776H0776 H0398H0398 H0853H0853 H3499H3499 H6413H6413 H7604H7604 H0000 H4480H4480 H1259H1259 H0398H0398 H0853H0853 H3605H3605 H6086H6086 H6779H6779 H0000 H4480H4480 H7704H7704
L07 7 Wj 10:5 clad self affliction common before be able advise self common burn up abundant deliverance leave above hail burn up all manner carpenter bear above country
L08 8 Wj 10:5 platerowane siebie nieszczęście wspólny przed móc doradzać siebie wspólny spalić obfity uwolnienie pozostawiać powyżej grad spalić wszelkiego rodzaju stolarz ponosić powyżej kraj
L09 9 Wj 10:5 And they shall cover the face of the earth no that one cannot be able to see the earth and they shall eat the residue of that which is escaped which remaineth from unto you from the hail and shall eat every every tree which groweth out for you out of the field
L10 10 Wj 10:5 I obejmować będą twarz ziemi nie że nie można być w stanie aby zobaczyć ziemia i będą jeść pozostałość z tym, co uciekł co pozostaje jeszcze z wam z gradem i jeść każdy każde drzewo który groweth się Ci z pola
L11 11 Wj 10:5 ve·chis·Sah et- 'ein ha·'A·retz, ve·Lo yu·Chal lir·'Ot et- ha·'A·retz; ve·'a·Chal et- Ye·ter hap·pe·le·Tah, han·nish·'E·ret la·Chem min- hab·ba·Rad, ve·'a·Chal et- kol- ha·'Etz, hatz·tzo·Me·ach la·Chem min- has·sa·Deh.
L12 12 Wj 10:5 we chis sa et - en ha a rec we lo ju chal li rot et - ha a rec we a chal et - je ter haP Pe le ta han ni sze ret la chem min - haB Ba rad we a chal et - Kol - ha ec hac co me aH la chem min - has sa de              
L13 13 Wj 10:5 wükissâ ´et-`ên hä´äºrec wülö´ yûkal lir´öt ´et-hä´äºrec wü´äkal ´et-yeºter haPPülë†â hanniš´eºret läkem min-haBBäräd wü´äkal ´et-Kol-hä`ëc haccömëªH läkem min-haSSädè              
L14 14 Wj 10:5 10/151 1221/11047 90/878 368/2502 275/5164 28/191 173/1296 1222/11047 369/2502 68/806 1223/11047 3/100 3/28 9/133 593/6522 97/1215 15/29 69/806 1224/11047 389/5415 33/329 6/33 594/6522 98/1215 59/332
L15 15 Wj 10:5 And they shall cover the face of the earth, that one cannot be able to see the earth: and they shall eat the residue of that which is escaped, which remaineth unto you from the hail, and shall eat every tree which groweth for you out of the field:
L16 16 Wj 10:5  5 And they shall cover <03680> (08765) the face <05869> of the earth <0776>, that one cannot be able <03201> (08799) to see <07200> (08800) the earth <0776>: and they shall eat <0398> (08804) the residue <03499> of that which is escaped <06413>, which remaineth <07604> (08737) unto you from the hail <01259>, and shall eat <0398> (08804) every tree <06086> which groweth <06779> (08802) for you out of the field <07704>:
L01 1 Wj 10:6   Wj 10:6  6 I będą wypełniać <04390> (08804) twój dom <01004> i domy <01004> wszystkich twoich sług <05650> i domy <01004> wszystkich Egipcjan <04714>, którego ani ojcowie twoi < 01>, ani twoi przodkowie "<01> ojcowie <01> widziałem <07200> (08804), od dnia <03117>, że są na ziemi <0127> aż do dnia dzisiejszego <03117>. I odwrócił <06437> (08799) sam i wyszedł <03318> (08799) od faraona <06547>.                                                                          
L02 2 Wj 10:6 Napełni domy twoje, domy wszystkich sług twoich i domy wszystkich Egipcjan, czego nie widzieli ojcowie twoi ani ich praojcowie od dnia, gdy się ukazali na ziemi, aż do dnia dzisiejszego. Potem odwórcił się Mojżesz i wyszedł od faraona.
L03 3 Wj 10:6 וּמָלְא֨וּ בָתֶּ֜יךָ וּבָתֵּ֣י כָל־ עֲבָדֶיךָ֮ וּבָתֵּ֣י כָל־ מִצְרַיִם֒ אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־ רָא֤וּ אֲבֹתֶ֙יךָ֙ וַאֲב֣וֹת אֲבֹתֶ֔יךָ מִיּ֗וֹם הֱיוֹתָם֙ עַל־ הָ֣אֲדָמָ֔ה עַ֖ד הַיּ֣וֹם הַזֶּ֑ה וַיִּ֥פֶן וַיֵּצֵ֖א מֵעִ֥ם פַּרְעֹֽה׃
L04 4 Wj 10:6 וּ/מָלְא֨וּ בָתֶּ֜י/ךָ וּ/בָתֵּ֣י כָל־ עֲבָדֶי/ךָ֮ וּ/בָתֵּ֣י כָל־ מִצְרַיִם֒ אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־ רָא֤וּ אֲבֹתֶ֙י/ךָ֙ וַ/אֲב֣וֹת אֲבֹתֶ֔י/ךָ מִ/יּ֗וֹם הֱיוֹתָ/ם֙ עַל־ הָ֣/אֲדָמָ֔ה עַ֖ד הַ/יּ֣וֹם הַ/זֶּ֑ה וַ/יִּ֥פֶן וַ/יֵּצֵ֖א מֵ/עִ֥ם פַּרְעֹֽה׃
L05 5 Wj 10:6 u·mal·'(U) wat·(Te)·cha u·wat·(Te) chol 'a·wa·de·(Cha) u·wat·(Te) chol mic·ra·(Jim) 'a·(Szer) lo- ra·'(U) 'a·wo·(Te)·cha wa·'a·(Wot) 'a·wo·(Te)·cha, mi·(Jom), he·jo·(Tam) al- ha·'a·da·(Ma), 'ad hai·(Jom) haz·(Ze); wai·(Ji)·fen wai·je·(Ce) me·'(Im) par·'(O).
L06 6 Wj 10:6 H4390H4390 H1004H1004 H1004H1004 H3605H3605 H5650H5650 H1004H1004 H3605H3605 H4713H4713 H0834H0834 H3808H3808 H7200H7200 H0001H0001 H0001H0001 H0001H0001 H3117H3117 H1961H1961 H5921H5921 H0127H0127 H5704H5704 H3117H3117 H2088H2088 H6437H6437 H3318H3318 H5973H5973 H6547H6547
L07 7 Wj 10:6 accomplish court court all manner bondage court all manner Egyptian after before advise self chief chief chief age become above country against age he appear after accompanying Pharaoh
L08 8 Wj 10:6 zrealizować sąd sąd wszelkiego rodzaju niewola sąd wszelkiego rodzaju Egipcjanin po przed doradzać siebie szef szef szef wiek zostać powyżej kraj przed wiek on pojawić się po towarzyszący Faraon
L09 9 Wj 10:6 And they shall fill thy houses and the houses of all of all thy servants and the houses of all Egyptian which neither have seen which neither thy fathers nor thy fathers' fathers since the day came upon that they were upon the earth until unto this day this And he turned himself and went out from from Pharaoh
L10 10 Wj 10:6 I będą wypełniać twoje domy i domy ze wszystkich wszystkich sług twoich i domy ze wszystkich Egipcjanin który ani widzieliście który ani twoi ojcowie ani ojcowie twoi już Ojcowie od dnia przyszedł na że byli na ziemi do aż do dnia dzisiejszego to I zwrócił się siebie i wyszedł z od faraona
L11 11 Wj 10:6 u·mal·'U vat·Tei·cha u·vat·Tei chol 'a·va·dei·Cha u·vat·Tei chol mitz·ra·Yim 'a·Sher lo- ra·'U 'a·vo·Tei·cha va·'a·Vot 'a·vo·Tei·cha, mi·Yom, he·yo·Tam al- ha·'a·da·Mah, 'ad hai·Yom haz·Zeh; vai·Yi·fen vai·ye·Tze me·'Im par·'Oh.
L12 12 Wj 10:6 u ma lu waT Te cha u waT Te chol - a wa dE cha u waT Te chol - mic ra jim a szer lo - ra u a wo te cha wa a wot a wo te cha mij jom he jo tam al - ha a da ma ad haj jom haz ze waj ji fen waj je ce me im Pa ro
L13 13 Wj 10:6 ûmäl´û bäTTʺkä ûbäTTê kol-`ábädÊkä ûbäTTê kol-micrayìm ´ášer lö|´-rä´û ´ábötʺkä wa´ábôt ´ábötʺkä miyyôm héyôtäm `al-h亴ádämâ `ad hayyôm hazzè wayyìºpen wayyëcë´ më`ìm Par`ò
L14 14 Wj 10:6 21/253 127/2052 128/2052 390/5415 111/797 129/2052 391/5415 42/97 475/5499 276/5164 174/1296 218/1212 219/1212 220/1212 170/2302 373/3546 361/5759 46/225 72/1259 171/2302 105/1176 7/135 105/1060 92/1043 173/268
L15 15 Wj 10:6 And they shall fill thy houses, and the houses of all thy servants, and the houses of all the Egyptians; which neither thy fathers, nor thy fathers' fathers have seen, since the day that they were upon the earth unto this day. And he turned himself, and went out from Pharaoh.
L16 16 Wj 10:6  6 And they shall fill <04390> (08804) thy houses <01004>, and the houses <01004> of all thy servants <05650>, and the houses <01004> of all the Egyptians <04714>; which neither thy fathers <01>, nor thy fathers' <01> fathers <01> have seen <07200> (08804), since the day <03117> that they were upon the earth <0127> unto this day <03117>. And he turned <06437> (08799) himself, and went out <03318> (08799) from Pharaoh <06547>.
L01 1 Wj 10:7   Wj 10:7  7 I faraona <06547> słudzy <05650> powiedział <0559> (08799) do niego Jak długo ten człowiek być pułapka <04170> do nas? niech ludzie <0582> przejdź <07971> (08761), że mogą one służyć <05647> (08799) Pan <03068> ich Bóg <0430>: wiesz <03045> (08799) nie ty jeszcze <02962>, że Egipt <04714> jest zniszczony <06> (08804)?                                                                                
L02 2 Wj 10:7 A słudzy faraona rzekli do niego: Jak długo jeszcze będzie ten dla nas nieszczęściem? Wypuść ludzi, aby służyli swemu Panu Bogu. Czy nie rozumiesz, że ginie Egipt?
L03 3 Wj 10:7 וַיֹּאמְרוּ֩ עַבְדֵ֨י פַרְעֹ֜ה אֵלָ֗יו עַד־ מָתַי֙ יִהְיֶ֨ה זֶ֥ה לָ֙נוּ֙ לְמוֹקֵ֔שׁ שַׁלַּח֙ אֶת־ הָ֣אֲנָשִׁ֔ים וְיַֽעַבְד֖וּ אֶת־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיהֶ֑ם הֲטֶ֣רֶם תֵּדַ֔ע כִּ֥י אָבְדָ֖ה מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Wj 10:7 וַ/יֹּאמְרוּ֩ עַבְדֵ֨י פַרְעֹ֜ה אֵלָ֗י/ו עַד־ מָתַי֙ יִהְיֶ֨ה זֶ֥ה לָ֙/נוּ֙ לְ/מוֹקֵ֔שׁ שַׁלַּח֙ אֶת־ הָ֣/אֲנָשִׁ֔ים וְ/יַֽעַבְד֖וּ אֶת־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵי/הֶ֑ם הֲ/טֶ֣רֶם תֵּדַ֔ע כִּ֥י אָבְדָ֖ה מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Wj 10:7 wai·jo·me·(Ru) 'aw·(De) far·'(O) 'e·(Law), ad- ma·(Tai) jih·(Je) ze la·nu le·mo·(Kesz), szal·(Lach) et- ha·'a·na·(Szim), we·ja·'aw·(Du) et- (Jah)·we 'e·lo·he·(Hem); ha·(Te)·rem te·(Da)', ki 'a·we·(Da) mic·(Ra)·jim.
L06 6 Wj 10:7 H0559H0559 H5650H5650 H6547H6547 H0413H0413 H5704H5704 H4970H4970 H1961H1961 H2088H2088 H0000 H4170H4170 H7971H7971 H0853H0853 H0376H0376 H5647H5647 H0853H0853 H3068H3068 H0430H0430 H2962H2962 H3045H3045 H3588H3588 H0006H0006 H4714H4714
L07 7 Wj 10:7 answer bondage Pharaoh about against long become he be ensnared forsake great keep in bondage Jehovah angels before acknowledge inasmuch break Egypt
L08 8 Wj 10:7 odpowiedź niewola Faraon o przed długo zostać on być usidlony zapierać się wielki trzymać w niewoli Jahwe anioły przed przyznać ponieważ złamać Egipt
L09 9 Wj 10:7 said servants And Pharaoh's about to him How become will this unto him How long shall this man be a snare go the men that they may serve the LORD their God thou not yet knowest for is destroyed that Egypt
L10 10 Wj 10:7 powiedział sługami Faraon-tych o dla niego Jak zostać będzie to do niego Jak długo ten człowiek być pułapką iść mężczyźni że mogą one służyć Pan Bóg ich ty jeszcze nie wiesz dla jest zniszczona że Egipt
L11 11 Wj 10:7 vai·yo·me·Ru 'av·Dei far·'Oh 'e·Lav, ad- ma·Tai yih·Yeh zeh la·nu le·mo·Kesh, shal·Lach et- ha·'a·na·Shim, ve·ya·'av·Du et- Yah·weh 'e·lo·hei·Hem; ha·Te·rem te·Da', ki 'a·ve·Dah mitz·Ra·yim.
L12 12 Wj 10:7 waj jo me ru aw de fa ro e law ad - ma taj jih je ze la nu le mo qesz szal laH et - ha a na szim we ja aw du et - jhwh(a do naj) e lo he hem ha te rem Te da Ki aw da mic ra jim      
L13 13 Wj 10:7 wayyö´mürû `abdê par`ò ´ëläyw `ad-mätay yihyè läºnû lümôqëš šallaH ´et-h亴ánäšîm wüya|`abdû ´et-yhwh(´ädönäy) ´élöhêhem há†eºrem Tëda` ´äbdâ micräºyim      
L14 14 Wj 10:7 741/5298 112/797 174/268 617/5500 73/1259 4/43 374/3546 106/1176 595/6522 1/27 116/847 1225/11047 132/2004 36/288 1226/11047 273/6220 276/2597 13/56 76/934 343/4478 1/183 137/614
L15 15 Wj 10:7 And Pharaoh's servants said unto him, How long shall this man be a snare unto us? let the men go, that they may serve the LORD their God: knowest thou not yet that Egypt is destroyed?
L16 16 Wj 10:7  7 And Pharaoh's <06547> servants <05650> said <0559> (08799) unto him, How long shall this man be a snare <04170> unto us? let the men <0582> go <07971> (08761), that they may serve <05647> (08799) the LORD <03068> their God <0430>: knowest <03045> (08799) thou not yet <02962> that Egypt <04714> is destroyed <06> (08804)?
L01 1 Wj 10:8   Wj 10:8  8 Mojżesz <04872> i Aaron <0175> sprowadzono ponownie <07725> (08714) do faraona <06547> i rzekł: <0559> (08799) do nich: Idźcie <03212> (08798), służą <05647> (08798) Pan <03068>, twój Bóg <0430>: ale kim oni są, że pójdzie <01980> (08802)?                                                                                      
L02 2 Wj 10:8 Zawołano Mojżesza i Aarona na powrót do faraona, a ten rzekł do nich: Idźcie, oddajcie cześć Panu, Bogu waszemu. Którzy to mają iść?
L03 3 Wj 10:8 וַיּוּשַׁ֞ב אֶת־ מֹשֶׁ֤ה וְאֶֽת־ אַהֲרֹן֙ אֶל־ פַּרְעֹ֔ה וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֔ם לְכ֥וּ עִבְד֖וּ אֶת־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם מִ֥י וָמִ֖י הַהֹלְכִֽים׃
L04 4 Wj 10:8 וַ/יּוּשַׁ֞ב אֶת־ מֹשֶׁ֤ה וְ/אֶֽת־ אַהֲרֹן֙ אֶל־ פַּרְעֹ֔ה וַ/יֹּ֣אמֶר אֲלֵ/הֶ֔ם לְכ֥וּ עִבְד֖וּ אֶת־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵי/כֶ֑ם מִ֥י וָ/מִ֖י הַ/הֹלְכִֽים׃
L05 5 Wj 10:8 wai·ju·(Szaw) et- mo·(Sze) we·'(Et) 'a·ha·(Ron) el- par·'(O), wai·(Jo)·mer 'a·le·(Hem), le·(Chu) 'iw·(Du) et- (Jah)·we 'e·lo·he·(Chem); mi wa·(Mi) ha·ho·le·(Chim).
L06 6 Wj 10:8 H7725H7725 H0853H0853 H4872H4872 H0853H0853 H0175H0175 H0413H0413 H6547H6547 H0559H0559 H0413H0413 H1980H1980 H5647H5647 H0853H0853 H3068H3068 H0430H0430 H4310H4310 H4310H4310 H1980H1980
L07 7 Wj 10:8 break Moses Aaron about Pharaoh answer about along keep in bondage Jehovah angels any  any  along
L08 8 Wj 10:8 złamać Mojżesz Aaron o Faraon odpowiedź o wzdłuż trzymać w niewoli Jahwe anioły każdy każdy wzdłuż
L09 9 Wj 10:8 were brought again And Moses and Aaron to unto Pharaoh and he said to [but] who [are] they that shall go serve the LORD your God Who Who Go
L10 10 Wj 10:8 sprowadzono ponownie Mojżesz i Aaron do do faraona i powiedział: do [Ale], który [jest] one, że pójdzie służyć Pan Bóg twój, Kto Kto Iść
L11 11 Wj 10:8 vai·yu·Shav et- mo·Sheh ve·'Et 'a·ha·Ron el- par·'Oh, vai·Yo·mer 'a·le·Hem, le·Chu 'iv·Du et- Yah·weh 'e·lo·hei·Chem; mi va·Mi ha·ho·le·Chim.
L12 12 Wj 10:8 waj ju szaw et - mo sze we et - a ha ron el - Pa ro waj jo mer a le hem le chu iw du et - jhwh(a do naj) e lo he chem mi wa mi ha hol chim
L13 13 Wj 10:8 wayyûšab ´et-möšè wü´e|t-´ahárön ´el-Par`ò wayyöº´mer ´álëhem lükû `ibdû ´et-yhwh(´ädönäy) ´élöhêkem wämî hahölkîm
L14 14 Wj 10:8 78/1041 1227/11047 87/766 1228/11047 36/347 618/5500 175/268 742/5298 619/5500 156/1542 37/288 1229/11047 274/6220 277/2597 24/422 25/422 157/1542
L15 15 Wj 10:8 And Moses and Aaron were brought again unto Pharaoh: and he said unto them, Go, serve the LORD your God: [but] who [are] they that shall go?
L16 16 Wj 10:8  8 And Moses <04872> and Aaron <0175> were brought again <07725> (08714) unto Pharaoh <06547>: and he said <0559> (08799) unto them, Go <03212> (08798), serve <05647> (08798) the LORD <03068> your God <0430>: but who are they that shall go <01980> (08802)?
L01 1 Wj 10:9   Wj 10:9  9 Mojżesz <04872> powiedział <0559> (08799) Pojedziemy <03212> (08799) z nasza młoda <05288> oraz z naszego starego <02205>, z naszych synów <01121> oraz z naszymi córkami <01323> z naszych stad <06629> i naszymi stad <01241> pójdziemy <03212> (08799) za musimy obchodzić święto <02282> Panu <03068>.                                                                                  
L02 2 Wj 10:9 Mojżesz odpowiedział: Pójdziemy z naszymi dziećmi i starcami, z synami i córkami, z owcami i bydłem; pójdziemy, bo mamy obchodzić święto Pana.
L03 3 Wj 10:9 וַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֔ה בִּנְעָרֵ֥ינוּ וּבִזְקֵנֵ֖ינוּ נֵלֵ֑ךְ בְּבָנֵ֨ינוּ וּבִבְנוֹתֵ֜נוּ בְּצֹאנֵ֤נוּ וּבִבְקָרֵ֙נוּ֙ נֵלֵ֔ךְ כִּ֥י חַג־ יְהוָ֖ה לָֽנוּ׃
L04 4 Wj 10:9 וַ/יֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֔ה בִּ/נְעָרֵ֥י/נוּ וּ/בִ/זְקֵנֵ֖י/נוּ נֵלֵ֑ךְ בְּ/בָנֵ֨י/נוּ וּ/בִ/בְנוֹתֵ֜/נוּ בְּ/צֹאנֵ֤/נוּ וּ/בִ/בְקָרֵ֙/נוּ֙ נֵלֵ֔ךְ כִּ֥י חַג־ יְהוָ֖ה לָֽ/נוּ׃
L05 5 Wj 10:9 wai·(Jo)·mer mo·(Sze), bin·'a·(Re)·nu u·wiz·ke·(Ne)·nu ne·(Lech); be·wa·(Ne)·nu u·wiw·no·(Te)·nu be·co·(Ne)·nu u·wiw·ka·(Re)·nu ne·(Lech), ki chag- (Jah)·we (La)·nu.
L06 6 Wj 10:9 H0559H0559 H4872H4872 H5288H5288 H2205H2205 H1980H1980 H1121H1121 H1323H1323 H6629H6629 H1241H1241 H1980H1980 H3588H3588 H2282H2282 H3068H3068 H0000
L07 7 Wj 10:9 answer Moses babe aged along afflicted apple  cattle bull along inasmuch feast  Jehovah
L08 8 Wj 10:9 odpowiedź Mojżesz dziecko w wieku wzdłuż dotknięty jabłko bydło byk wzdłuż ponieważ uczta Jahwe
L09 9 Wj 10:9 said And Moses with our young and with our old shall go with our sons and with our daughters with our flocks and with our herds shall go for for we [must hold] a feast unto the LORD
L10 10 Wj 10:9 powiedział Mojżesz z nasza młoda i nasz stary pójdzie z naszych synów i z naszych córek z naszych stad i naszych stad pójdzie dla dla my [musi posiadać] ucztę Panu
L11 11 Wj 10:9 vai·Yo·mer mo·Sheh, bin·'a·Rei·nu u·viz·ke·Nei·nu ne·Lech; be·va·Nei·nu u·viv·no·Te·nu be·tzo·Ne·nu u·viv·ka·Re·nu ne·Lech, ki chag- Yah·weh La·nu.
L12 12 Wj 10:9 waj jo mer mo sze Bi na re nu u wiz qe ne nu ne lech Be wa ne nu u wiw no te nu Be co ne nu u wiw qa re nu ne lech Ki Hag - jhwh(a do naj) la nu  
L13 13 Wj 10:9 wayyöº´mer möšè Bin`ärêºnû ûbizqënêºnû nëlëk Bübänêºnû ûbibnôtëºnû Bücö´nëºnû ûbibqärëºnû nëlëk Hag-yhwh(´ädönäy) läºnû  
L14 14 Wj 10:9 743/5298 88/766 29/240 13/178 158/1542 427/4921 125/588 70/274 19/183 159/1542 344/4478 1/62 275/6220 596/6522
L15 15 Wj 10:9 And Moses said, We will go with our young and with our old, with our sons and with our daughters, with our flocks and with our herds will we go; for we [must hold] a feast unto the LORD.
L16 16 Wj 10:9  9 And Moses <04872> said <0559> (08799), We will go <03212> (08799) with our young <05288> and with our old <02205>, with our sons <01121> and with our daughters <01323>, with our flocks <06629> and with our herds <01241> will we go <03212> (08799); for we must hold a feast <02282> unto the LORD <03068>.
L01 1 Wj 10:10   Wj 10:10  10 I rzekł: <0559> (08799) do nich: Niech Pan <03068> tak z wami, jak ja puszczę cię <07971> (08762), a dzieci wasze <02945>: patrzeć <07200> ( 08798) do niego, bo zła <07451> jest przed <06440> Ciebie.                                                                                          
L02 2 Wj 10:10 Odpowiedział im: Niech Pan tak będzie z wami, jak ja was i dzieci wasz wypuszczę. Patrzcie, jakie złe są wasze zamierzenia.
L03 3 Wj 10:10 וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֗ם יְהִ֨י כֵ֤ן יְהוָה֙ עִמָּכֶ֔ם כַּאֲשֶׁ֛ר אֲשַׁלַּ֥ח אֶתְכֶ֖ם וְאֶֽת־ טַפְּכֶ֑ם רְא֕וּ כִּ֥י רָעָ֖ה נֶ֥גֶד פְּנֵיכֶֽם׃
L04 4 Wj 10:10 וַ/יֹּ֣אמֶר אֲלֵ/הֶ֗ם יְהִ֨י כֵ֤ן יְהוָה֙ עִמָּ/כֶ֔ם כַּ/אֲשֶׁ֛ר אֲשַׁלַּ֥ח אֶתְ/כֶ֖ם וְ/אֶֽת־ טַפְּ/כֶ֑ם רְא֕וּ כִּ֥י רָעָ֖ה נֶ֥גֶד פְּנֵי/כֶֽם׃
L05 5 Wj 10:10 wai·(Jo)·mer 'a·le·(Hem), je·(Hi) chen (Jah)·we 'im·ma·(Chem), ka·'a·(Szer) 'a·szal·(Lach) 'et·(Chem) we·'(Et) tap·pe·(Chem); re·'(U) ki ra·'(A) (Ne)·ged pe·ne·(Chem).
L06 6 Wj 10:10 H0559H0559 H0413H0413 H1961H1961 H3651H3651 H3068H3068 H5973H5973 H0834H0834 H7971H7971 H0853H0853 H0853H0853 H2945H2945 H7200H7200 H3588H3588 H7451H7451 H5048H5048 H6440H6440
L07 7 Wj 10:10 answer about become after that Jehovah accompanying after forsake children  advise self inasmuch adversity about accept
L08 8 Wj 10:10 odpowiedź o zostać po tym Jahwe towarzyszący po zapierać się dzieci doradzać siebie ponieważ przeciwność losu o przyjąć
L09 9 Wj 10:10 And he said about to them Thus unto them Let the LORD you if be so with you as I will let you go and your little ones look for [to it] for evil is in [is] before
L10 10 Wj 10:10 A on rzekł: o do nich Tak więc Niech im Pan ty jeśli tak z tobą jak będzie pozwolę ci odejść i dzieci wasze wyglądać dla [Mu] na złe jest [Jest] przed
L11 11 Wj 10:10 vai·Yo·mer 'a·le·Hem, ye·Hi chen Yah·weh 'im·ma·Chem, ka·'a·Sher 'a·shal·Lach 'et·Chem ve·'Et tap·pe·Chem; re·'U ki ra·'Ah Ne·ged pe·nei·Chem.
L12 12 Wj 10:10 waj jo mer a le hem je hi chen jhwh(a do naj) im ma chem Ka a szer a szal laH et chem we et - taP Pe chem re u Ki ra a ne ged Pe ne chem
L13 13 Wj 10:10 wayyöº´mer ´álëhem yühî kën yhwh(´ädönäy) `immäkem Ka´ášer ´ášallaH ´etkem wü´e|t-†aPPükem rü´û rä`â neºged Pünêkem
L14 14 Wj 10:10 744/5298 620/5500 375/3546 75/767 276/6220 93/1043 476/5499 117/847 1230/11047 1231/11047 9/42 175/1296 345/4478 38/665 9/150 161/2127
L15 15 Wj 10:10 And he said unto them, Let the LORD be so with you, as I will let you go, and your little ones: look [to it]; for evil [is] before you.
L16 16 Wj 10:10  10 And he said <0559> (08799) unto them, Let the LORD <03068> be so with you, as I will let you go <07971> (08762), and your little ones <02945>: look <07200> (08798) to it; for evil <07451> is before <06440> you.
L01 1 Wj 10:11   Wj 10:11  11 Nie tak: idź <03212> (08798) teraz wiecie, że to mężczyźni <01397> i służą <05647> (08798) Pan <03068>, bo to wy nie pragnienie <01245> (08764). A oni zostali wypędzeni <01644> (08762) od faraona <06547> obecność <06440>.                                                                                        
L02 2 Wj 10:11 Nie tak! Idźcie sami mężczyźni i oddajcie cześć Panu, jak tegoście się domagali. I wypędzono ich sprzed oblicza faraona.
L03 3 Wj 10:11 לֹ֣א כֵ֗ן לְכֽוּ־ נָ֤א הַגְּבָרִים֙ וְעִבְד֣וּ אֶת־ יְהוָ֔ה כִּ֥י אֹתָ֖הּ אַתֶּ֣ם מְבַקְשִׁ֑ים וַיְגָ֣רֶשׁ אֹתָ֔ם מֵאֵ֖ת פְּנֵ֥י פַרְעֹֽה׃ פ
L04 4 Wj 10:11 לֹ֣א כֵ֗ן לְכֽוּ־ נָ֤א הַ/גְּבָרִים֙ וְ/עִבְד֣וּ אֶת־ יְהוָ֔ה כִּ֥י אֹתָ֖/הּ אַתֶּ֣ם מְבַקְשִׁ֑ים וַ/יְגָ֣רֶשׁ אֹתָ֔/ם מֵ/אֵ֖ת פְּנֵ֥י פַרְעֹֽה׃ פ
L05 5 Wj 10:11 lo (Chen), le·chu- na hag·ge·wa·(Rim) we·'iw·(Du) et- (Jah)·we, ki 'o·(Ta) 'at·(Tem) me·wak·(Szim); waj·(Ga)·resz 'o·(Tam), me·'(Et) pe·(Ne) far·'(O). (Pe)
L06 6 Wj 10:11 H3808H3808 H3651H3651 H1980H1980 H4994H4994 H1397H1397 H5647H5647 H0853H0853 H3068H3068 H3588H3588 H0853H0853 H0859H0859 H1245H1245 H1644H1644 H0853H0853 H0853H0853 H6440H6440 H6547H6547
L07 7 Wj 10:11 before after that along I beseech thee  every one keep in bondage Jehovah inasmuch you ask cast up  accept Pharaoh
L08 8 Wj 10:11 przed po tym wzdłuż Błagam Cię każdy jeden trzymać w niewoli Jahwe ponieważ ty zapytać rzucać w górę przyjąć Faraon
L09 9 Wj 10:11 Not so Go now now ye [that are] men and serve the LORD for you for that ye did desire And they were driven out presence from Pharaoh's
L10 10 Wj 10:11 Nie tak Iść teraz teraz wy [że są] mężczyźni i służyć Pan dla ty dla abyście zrobili pragnienie A oni zostali wypędzeni obecność od faraona
L11 11 Wj 10:11 lo Chen, le·chu- na hag·ge·va·Rim ve·'iv·Du et- Yah·weh, ki 'o·Tah 'at·Tem me·vak·Shim; vay·Ga·resh 'o·Tam, me·'Et pe·Nei far·'Oh. Peh
L12 12 Wj 10:11 lo chen le chu - na haG Ge wa rim we iw du et - jhwh(a do naj) Ki o ta aT Tem me waq szim wa je ga resz o tam me et Pe ne fa ro P
L13 13 Wj 10:11 lö´ kën lükû|-nä´ haGGübärîm wü`ibdû ´et-yhwh(´ädönäy) ´ötäh ´aTTem mübaqšîm wayügäºreš ´ötäm më´ët Pünê par`ò P
L14 14 Wj 10:11 277/5164 76/767 160/1542 81/402 1/65 38/288 1232/11047 277/6220 346/4478 1233/11047 84/1080 9/225 6/47 1234/11047 1235/11047 162/2127 176/268
L15 15 Wj 10:11 Not so: go now ye [that are] men, and serve the LORD; for that ye did desire. And they were driven out from Pharaoh's presence.
L16 16 Wj 10:11  11 Not so: go <03212> (08798) now ye that are men <01397>, and serve <05647> (08798) the LORD <03068>; for that ye did desire <01245> (08764). And they were driven out <01644> (08762) from Pharaoh's <06547> presence <06440>.
L01 1 Wj 10:12   Wj 10:12  12 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do Mojżesza: <04872> Wyciągnij <05186> (08798) twoje ręce <03027> nad ziemią <0776> Egipt <04714> dla szarańczy <0697> , że mogą one pochodzić <05927> (08799) na ziemi <0776> Egipt <04714> i jeść <0398> (08799) każdy herb <06212> z ziemi <0776>, a nawet wszystko, grad < 01259> kto ma lewo <07604> (08689).                                                                              
L02 2 Wj 10:12 Rzekł Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę nad ziemię egipską, aby ściągnęła szarańcza do ziemi egipskiej i pożarła wszelką roślinę ziemi, wszystko, co pozostało po gradzie.
L03 3 Wj 10:12 וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ מֹשֶׁ֗ה נְטֵ֨ה יָדְךָ֜ עַל־ אֶ֤רֶץ מִצְרַ֙יִם֙ בָּֽאַרְבֶּ֔ה וְיַ֖עַל עַל־ אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וְיֹאכַל֙ אֶת־ כָּל־ עֵ֣שֶׂב הָאָ֔רֶץ אֵ֛ת כָּל־ אֲשֶׁ֥ר הִשְׁאִ֖יר הַבָּרָֽד׃
L04 4 Wj 10:12 וַ/יֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ מֹשֶׁ֗ה נְטֵ֨ה יָדְ/ךָ֜ עַל־ אֶ֤רֶץ מִצְרַ֙יִם֙ בָּֽ/אַרְבֶּ֔ה וְ/יַ֖עַל עַל־ אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וְ/יֹאכַל֙ אֶת־ כָּל־ עֵ֣שֶׂב הָ/אָ֔רֶץ אֵ֛ת כָּל־ אֲשֶׁ֥ר הִשְׁאִ֖יר הַ/בָּרָֽד׃
L05 5 Wj 10:12 wai·(Jo)·mer (Jah)·we el- mo·(Sze), ne·(Te) ja·de·(Cha) al- '(E)·rec mic·(Ra)·jim ba·'ar·(Be), we·(Ja)·'al al- '(E)·rec mic·(Ra)·jim; we·jo·(Chal) et- kol- '(E)·sew ha·'(A)·rec, 'et kol- 'a·(Szer) hisz·'(Ir) hab·ba·(Rad).
L06 6 Wj 10:12 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H4872H4872 H5186H5186 H3027H3027 H5921H5921 H0776H0776 H4714H4714 H0697H0697 H5927H5927 H5921H5921 H0776H0776 H4714H4714 H0398H0398 H0853H0853 H3605H3605 H6212H6212 H0776H0776 H0853H0853 H3605H3605 H0834H0834 H7604H7604 H1259H1259
L07 7 Wj 10:12 answer Jehovah about Moses afternoon able above common Egypt grasshopper arise  above common Egypt burn up all manner grass common all manner after leave hail
L08 8 Wj 10:12 odpowiedź Jahwe o Mojżesz popołudnie w stanie powyżej wspólny Egipt konik polny powstać powyżej wspólny Egipt spalić wszelkiego rodzaju trawa wspólny wszelkiego rodzaju po pozostawiać grad
L09 9 Wj 10:12 said And the LORD to unto Moses Stretch out thine hand over over the land of Egypt for the locusts that they may come up over upon the land of Egypt and eat every every herb of the land all after hath left [even] all that the hail
L10 10 Wj 10:12 powiedział A Pan do Mojżeszowi Wyciągnij rękę przez nad ziemią z Egiptu dla szarańczy że mogą one pochodzić przez na ziemi z Egiptu i jeść każdy każdy herb z ziemi wszystko po kto ma w lewo [Nawet] wszystko, grad
L11 11 Wj 10:12 vai·Yo·mer Yah·weh el- mo·Sheh, ne·Teh ya·de·Cha al- 'E·retz mitz·Ra·yim ba·'ar·Beh, ve·Ya·'al al- 'E·retz mitz·Ra·yim; ve·yo·Chal et- kol- 'E·sev ha·'A·retz, 'et kol- 'a·Sher hish·'Ir hab·ba·Rad.
L12 12 Wj 10:12 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze ne te jad cha al - e rec mic ra jim Ba ar Be we ja al al - e rec mic ra jim we jo chal et - Kol - e sew ha a rec et Kol - a szer hi szir haB Ba rad
L13 13 Wj 10:12 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-möšè nü†Ë yädkä `al-´eºrec micraºyim Bä|´arBè wüyaº`al `al-´eºrec micräºyim wüyö´kal ´et-Kol-`ëºSeb hä´äºrec ´ët Kol-´ášer hiš´îr haBBäräd
L14 14 Wj 10:12 745/5298 278/6220 621/5500 89/766 19/211 129/1608 362/5759 370/2502 138/614 2/24 61/883 363/5759 371/2502 139/614 70/806 1236/11047 392/5415 10/33 372/2502 1237/11047 393/5415 477/5499 10/133 16/29
L15 15 Wj 10:12 And the LORD said unto Moses, Stretch out thine hand over the land of Egypt for the locusts, that they may come up upon the land of Egypt, and eat every herb of the land, [even] all that the hail hath left.
L16 16 Wj 10:12  12 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Moses <04872>, Stretch out <05186> (08798) thine hand <03027> over the land <0776> of Egypt <04714> for the locusts <0697>, that they may come up <05927> (08799) upon the land <0776> of Egypt <04714>, and eat <0398> (08799) every herb <06212> of the land <0776>, even all that the hail <01259> hath left <07604> (08689).
L01 1 Wj 10:13   Wj 10:13  13 Mojżesz <04872> wyciągnął <05186> (08799) laskę <04294> nad ziemią <0776> Egipt <04714>, a Pan <03068> przyniósł <05090> (08765) na wschód <06921> wiatr <07307> w ziemi <0776> wszystko, co dzień <03117>, i całą noc <03915>, a gdy było rano <01242>, na wschód <06921> wiatr <07307> przyniósł <05375> (08804) szarańcza <0697>.                                                                              
L02 2 Wj 10:13 I wyciągnął Mojżesz laskę swoją nad ziemię egipską, a Pan sprowadził wiatr wschodni, który wiał przez cały dzień i całą noc. Rano wiatr wschodni przyniósł szarańczę.
L03 3 Wj 10:13 וַיֵּ֨ט מֹשֶׁ֣ה אֶת־ מַטֵּהוּ֮ עַל־ אֶ֣רֶץ מִצְרַיִם֒ וַֽיהוָ֗ה נִהַ֤ג ר֥וּחַ קָדִים֙ בָּאָ֔רֶץ כָּל־ הַיּ֥וֹם הַה֖וּא וְכָל־ הַלָּ֑יְלָה הַבֹּ֣קֶר הָיָ֔ה וְר֙וּחַ֙ הַקָּדִ֔ים נָשָׂ֖א אֶת־ הָאַרְבֶּֽה׃
L04 4 Wj 10:13 וַ/יֵּ֨ט מֹשֶׁ֣ה אֶת־ מַטֵּ/הוּ֮ עַל־ אֶ֣רֶץ מִצְרַיִם֒ וַֽ/יהוָ֗ה נִהַ֤ג ר֥וּחַ קָדִים֙ בָּ/אָ֔רֶץ כָּל־ הַ/יּ֥וֹם הַ/ה֖וּא וְ/כָל־ הַ/לָּ֑יְלָה הַ/בֹּ֣קֶר הָיָ֔ה וְ/ר֙וּחַ֙ הַ/קָּדִ֔ים נָשָׂ֖א אֶת־ הָ/אַרְבֶּֽה׃
L05 5 Wj 10:13 wai·(Jet) mo·(Sze) et- mat·te·(Hu) al- '(E)·rec mic·ra·(Jim) (Jah)·we ni·(Hag) (Ru)·ach ka·(Dim) ba·'(A)·rec, kol- hai·(Jom) ha·(Hu) we·chol hal·(La)·je·la; hab·(Bo)·ker ha·(Ja), we·(Ru)·ach hak·ka·(Dim), na·(Sa) et- ha·'ar·(Be).
L06 6 Wj 10:13 H5186H5186 H4872H4872 H0853H0853 H4294H4294 H5921H5921 H0776H0776 H4714H4714 H3068H3068 H5090H5090 H7307H7307 H6921H6921 H0776H0776 H3605H3605 H3117H3117 H1931H1931 H3605H3605 H3915H3915 H1242H1242 H1961H1961 H7307H7307 H6921H6921 H5375H5375 H0853H0853 H0697H0697
L07 7 Wj 10:13 afternoon Moses rod above common Egypt Jehovah acquaint air east-ward common all manner age he all manner night  day become air east-ward accept grasshopper
L08 8 Wj 10:13 popołudnie Mojżesz pręt powyżej wspólny Egipt Jahwe zapoznać powietrze wschód-ward wspólny wszelkiego rodzaju wiek on wszelkiego rodzaju noc dzień zostać powietrze wschód-ward przyjąć konik polny
L09 9 Wj 10:13 stretched forth And Moses his rod over over the land of Egypt and the LORD brought wind an east upon the land all all that day he and all and all [that] night [and] when it was morning become wind the east brought the locusts
L10 10 Wj 10:13 wyciągnął Mojżesz laskę przez nad ziemią z Egiptu a Pan przyniósł wiatr wschód na ziemi wszystko przez cały dzień on i wszystko i wszystko [że] noc [I], kiedy to było rano zostać wiatr wschód przyniósł szarańcza
L11 11 Wj 10:13 vai·Yet mo·Sheh et- mat·te·Hu al- 'E·retz mitz·ra·Yim Yah·weh ni·Hag Ru·ach ka·Dim ba·'A·retz, kol- hai·Yom ha·Hu ve·chol hal·La·ye·lah; hab·Bo·ker ha·Yah, ve·Ru·ach hak·ka·Dim, na·Sa et- ha·'ar·Beh.
L12 12 Wj 10:13 waj jet mo sze et - mat te hu al - e rec mic ra jim wjhwh(wa do naj) ni hag ru aH qa dim Ba a rec Kol - haj jom ha hu we chol - hal laj la haB Bo qer ha ja we ru aH haq qa dim na sa et - ha ar Be          
L13 13 Wj 10:13 wayyë† möšè ´et-ma††ëhû `al-´eºrec micrayìm wyhwh(wa|´dönäy) nihag rûªH qädîm Bä´äºrec Kol-hayyôm hahû´ wükol-halläºylâ haBBöºqer häyâ würûªH haqqädîm näSä´ ´et-hä´arBè          
L14 14 Wj 10:13 20/211 90/766 1238/11047 20/252 364/5759 373/2502 140/614 279/6220 4/31 13/377 4/69 374/2502 394/5415 172/2302 200/1867 395/5415 26/231 23/214 376/3546 14/377 5/69 48/650 1239/11047 3/24
L15 15 Wj 10:13 And Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and the LORD brought an east wind upon the land all that day, and all [that] night; [and] when it was morning, the east wind brought the locusts.
L16 16 Wj 10:13  13 And Moses <04872> stretched forth <05186> (08799) his rod <04294> over the land <0776> of Egypt <04714>, and the LORD <03068> brought <05090> (08765) an east <06921> wind <07307> upon the land <0776> all that day <03117>, and all that night <03915>; and when it was morning <01242>, the east <06921> wind <07307> brought <05375> (08804) the locusts <0697>.
L01 1 Wj 10:14   Wj 10:14  14 A szarańcza <0697> podszedł <05927> (08799) po wszystkiej ziemi <0776> Egipt <04714>, i odpoczął <05117> (08799) we wszystkich wybrzeży <01366> Egipt <04714>: bardzo <03966> smutne <03515> byli, zanim <06440> ich nie było takiego <03651> szarańcza <0697> jak oni, ani po <0310> ma ich być takie.                                                                                  
L02 2 Wj 10:14 Szarańcza przyleciała na całą ziemię egipską i opuściła się na cały kraj egipski tak licznie, że tyle szarańczy nie było dotąd ani nie będzie nigdy.
L03 3 Wj 10:14 וַיַּ֣עַל הָֽאַרְבֶּ֗ה עַ֚ל כָּל־ אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וַיָּ֕נַח בְּכֹ֖ל גְּב֣וּל מִצְרָ֑יִם כָּבֵ֣ד מְאֹ֔ד לְ֠פָנָיו לֹא־ הָ֨יָה כֵ֤ן אַרְבֶּה֙ כָּמֹ֔הוּ וְאַחֲרָ֖יו לֹ֥א יִֽהְיֶה־ כֵּֽן׃
L04 4 Wj 10:14 וַ/יַּ֣עַל הָֽ/אַרְבֶּ֗ה עַ֚ל כָּל־ אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וַ/יָּ֕נַח בְּ/כֹ֖ל גְּב֣וּל מִצְרָ֑יִם כָּבֵ֣ד מְאֹ֔ד לְ֠/פָנָי/ו לֹא־ הָ֨יָה כֵ֤ן אַרְבֶּה֙ כָּמֹ֔/הוּ וְ/אַחֲרָ֖י/ו לֹ֥א יִֽהְיֶה־ כֵּֽן׃
L05 5 Wj 10:14 wai·(Ja)·'al ha·'ar·(Be), 'al kol- '(E)·rec mic·(Ra)·jim, wai·(Ja)·nach be·(Chol) ge·(Wul) mic·(Ra)·jim; ka·(Wed) me·'(Od), (Le)·fa·naw lo- (Ha)·ja chen 'ar·(Be) ka·(Mo)·hu, we·'a·cha·(Raw) lo jih·je- (Ken).
L06 6 Wj 10:14 H5927H5927 H0697H0697 H5921H5921 H3605H3605 H0776H0776 H4714H4714 H5117H5117 H3605H3605 H1366H1366 H4714H4714 H3515H3515 H3966H3966 H6440H6440 H3808H3808 H1961H1961 H3651H3651 H0697H0697 H3644H3644 H0310H0310 H3808H3808 H1961H1961 H3651H3651
L07 7 Wj 10:14 arise  grasshopper above all manner common Egypt cease all manner border Egypt great diligently accept before become after that grasshopper according to after that before become after that
L08 8 Wj 10:14 powstać konik polny powyżej wszelkiego rodzaju wspólny Egipt zaprzestać wszelkiego rodzaju granica Egipt wielki pilnie przyjąć przed zostać po tym konik polny zgodnie z po tym przed zostać po tym
L09 9 Wj 10:14 went up And the locusts over all over all the land of Egypt and rested all in all the coasts of Egypt grievous very [were they] before had never been them there were no such locusts according to as they neither after nor been there be so
L10 10 Wj 10:14 wzrosła I szarańczę przez wszystko po wszystkiej ziemi z Egiptu i wypoczęty wszystko we wszystkich wybrzeży z Egiptu ciężki bardzo [Byli] przed miał nigdy było ich nie było takiego szarańcza zgodnie z jak oni ani po ani było istnieje tak
L11 11 Wj 10:14 vai·Ya·'al ha·'ar·Beh, 'al kol- 'E·retz mitz·Ra·yim, vai·Ya·nach be·Chol ge·Vul mitz·Ra·yim; ka·Ved me·'Od, Le·fa·nav lo- Ha·yah chen 'ar·Beh ka·Mo·hu, ve·'a·cha·Rav lo yih·yeh- Ken.
L12 12 Wj 10:14 waj ja al ha ar Be al Kol - e rec mic ra jim waj ja naH Be chol Ge wul mic ra jim Ka wed me od le fa naw lo - ha ja chen ar Be Ka mo hu we a Ha raw lo jih je - Ken      
L13 13 Wj 10:14 wayyaº`al hä|´arBè `al Kol-´eºrec micraºyim wayyäºnaH Büköl Gübûl micräºyim Käbëd mü´öd lüpänäyw lö´-häºyâ kën ´arBè Kämöºhû wü´aHáräyw lö´ yi|hyè-Kën      
L14 14 Wj 10:14 62/883 4/24 365/5759 396/5415 375/2502 141/614 2/67 397/5415 6/240 142/614 16/39 45/300 163/2127 278/5164 377/3546 77/767 5/24 9/140 90/712 279/5164 378/3546 78/767
L15 15 Wj 10:14 And the locusts went up over all the land of Egypt, and rested in all the coasts of Egypt: very grievous [were they]; before them there were no such locusts as they, neither after them shall be such.
L16 16 Wj 10:14  14 And the locusts <0697> went up <05927> (08799) over all the land <0776> of Egypt <04714>, and rested <05117> (08799) in all the coasts <01366> of Egypt <04714>: very <03966> grievous <03515> were they; before <06440> them there were no such <03651> locusts <0697> as they, neither after <0310> them shall be such.
L01 1 Wj 10:15   Wj 10:15  15 Ci bowiem objęte <03680> (08762) twarz <05869> całej ziemi <0776> tak, że ziemia <0776> <02821 zaćmiło> (08799), a oni jedli <0398> (08799) każdy zioło <06212> z ziemi <0776>, a wszystkie owoce <06529> drzew <06086>, które grad <01259> opuścił <03498> (08689) i pozostał nie <03498> (08738) każdy zielony rzeczą <03418> w drzewach <06086>, lub w ziołach <06212> w polu <07704>, cały kraj <0776> Egipt <04714>.                                                                        
L02 2 Wj 10:15 I pokryła powierzchnię całej ziemi. I ciemną stała się ziemia od szarańczy w takiej ilości. Szarańcza pożarła wszelką trawę ziemi i wszelki owoc z drzewa, który pozostał po gradzie, i nie pozostało nic zielonego na drzewach i nic z roślinności polnej w całej ziemi egipskiej.
L03 3 Wj 10:15 וַיְכַ֞ס אֶת־ עֵ֣ין כָּל־ הָאָרֶץ֮ וַתֶּחְשַׁ֣ךְ הָאָרֶץ֒ וַיֹּ֜אכַל אֶת־ כָּל־ עֵ֣שֶׂב הָאָ֗רֶץ וְאֵת֙ כָּל־ פְּרִ֣י הָעֵ֔ץ אֲשֶׁ֥ר הוֹתִ֖יר הַבָּרָ֑ד וְלֹא־ נוֹתַ֨ר כָּל־ יֶ֧רֶק בָּעֵ֛ץ וּבְעֵ֥שֶׂב הַשָּׂדֶ֖ה בְּכָל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Wj 10:15 וַ/יְכַ֞ס אֶת־ עֵ֣ין כָּל־ הָ/אָרֶץ֮ וַ/תֶּחְשַׁ֣ךְ הָ/אָרֶץ֒ וַ/יֹּ֜אכַל אֶת־ כָּל־ עֵ֣שֶׂב הָ/אָ֗רֶץ וְ/אֵת֙ כָּל־ פְּרִ֣י הָ/עֵ֔ץ אֲשֶׁ֥ר הוֹתִ֖יר הַ/בָּרָ֑ד וְ/לֹא־ נוֹתַ֨ר כָּל־ יֶ֧רֶק בָּ/עֵ֛ץ וּ/בְ/עֵ֥שֶׂב הַ/שָּׂדֶ֖ה בְּ/כָל־ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Wj 10:15 waj·(Chas) et- 'en kol- ha·'a·(Rec) wat·tech·(Szach) ha·'a·(Rec) wai·(Jo)·chal et- kol- '(E)·sew ha·'(A)·rec, we·'(Et) kol- pe·(Ri) ha·'(Ec), 'a·(Szer) ho·(Tir) hab·ba·(Rad); we·lo- no·(Tar) kol- (Je)·rek ba·'(Ec) u·we·'(E)·sew has·sa·(De) be·chol '(E)·rec mic·(Ra)·jim.
L06 6 Wj 10:15 H3680H3680 H0853H0853 H5869H5869 H3605H3605 H0776H0776 H2821H2821 H0776H0776 H0398H0398 H0853H0853 H3605H3605 H6212H6212 H0776H0776 H0853H0853 H3605H3605 H6529H6529 H6086H6086 H0834H0834 H3498H3498 H1259H1259 H3808H3808 H3498H3498 H3605H3605 H3418H3418 H6086H6086 H6212H6212 H7704H7704 H3605H3605 H0776H0776 H4714H4714
L07 7 Wj 10:15 clad self affliction all manner common be black common burn up all manner grass common all manner reward carpenter after excel hail before excel all manner grass carpenter grass country all manner common Egypt
L08 8 Wj 10:15 platerowane siebie nieszczęście wszelkiego rodzaju wspólny być czarny wspólny spalić wszelkiego rodzaju trawa wspólny wszelkiego rodzaju nagradzać stolarz po excel grad przed excel wszelkiego rodzaju trawa stolarz trawa kraj wszelkiego rodzaju wspólny Egipt
L09 9 Wj 10:15 For they covered the face of the whole of the whole earth was darkened so that the land and they did eat every every herb of the land and all and all the fruit of the trees after had left which the hail not and there remained all not any green thing in the trees or in the herbs of the field all through all the land of Egypt
L10 10 Wj 10:15 Dla obejmowały one twarz z całości całej ziemi zaćmiło tak, że ziemia i jedli każdy każdy herb z ziemi i wszystko i wszystkie owoce drzew po opuścił który grad nie i pozostał wszystko nie każdy zielony rzecz w drzewach lub w ziołach na polu wszystko cały kraj z Egiptu
L11 11 Wj 10:15 vay·Chas et- 'ein kol- ha·'a·Retz vat·tech·Shach ha·'a·Retz vai·Yo·chal et- kol- 'E·sev ha·'A·retz, ve·'Et kol- pe·Ri ha·'Etz, 'a·Sher ho·Tir hab·ba·Rad; ve·lo- no·Tar kol- Ye·rek ba·'Etz u·ve·'E·sev has·sa·Deh be·chol 'E·retz mitz·Ra·yim.
L12 12 Wj 10:15 wa je chas et - en Kol - ha a rec waT TeH szach ha a rec waj jo chal et - Kol - e sew ha a rec we et Kol - Pe ri ha ec a szer ho tir haB Ba rad we lo - no tar Kol - je req Ba ec u we e sew has sa de Be chol - e rec mic ra jim                
L13 13 Wj 10:15 wayükas ´et-`ên Kol-hä´ärec waTTeHšak hä´ärec wayyöº´kal ´et-Kol-`ëºSeb hä´äºrec wü´ët Kol-Pürî hä`ëc ´ášer hôtîr haBBäräd wülö´-nôtar Kol-yeºreq Bä`ëc ûbü`ëºSeb haSSädè Bükol-´eºrec micräºyim                
L14 14 Wj 10:15 11/151 1240/11047 91/878 398/5415 376/2502 1/18 377/2502 71/806 1241/11047 399/5415 11/33 378/2502 1242/11047 400/5415 10/119 34/329 478/5499 5/107 17/29 280/5164 6/107 401/5415 3/6 35/329 12/33 60/332 402/5415 379/2502 143/614
L15 15 Wj 10:15 For they covered the face of the whole earth, so that the land was darkened; and they did eat every herb of the land, and all the fruit of the trees which the hail had left: and there remained not any green thing in the trees, or in the herbs of the field, through all the land of Egypt.
L16 16 Wj 10:15  15 For they covered <03680> (08762) the face <05869> of the whole earth <0776>, so that the land <0776> was darkened <02821> (08799); and they did eat <0398> (08799) every herb <06212> of the land <0776>, and all the fruit <06529> of the trees <06086> which the hail <01259> had left <03498> (08689): and there remained <03498> (08738) not any green thing <03418> in the trees <06086>, or in the herbs <06212> of the field <07704>, through all the land <0776> of Egypt <04714>.
L01 1 Wj 10:16   Wj 10:16  16 Faraon <06547> nazywany <07121> (08800) dla Mojżesza <04872> i Aaron <0175> w pośpiechu <04116> (08762) i powiedział <0559> (08799), zgrzeszyłem <02398> (08804 ) przeciwko Panu <03068>, twój Bóg <0430> i przeciwko tobie.                                                                                        
L02 2 Wj 10:16 Co rychlej kazał faraon zawołać Mojżesza i Aarona i rzekł: Zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu waszemu, i przeciwko wam.
L03 3 Wj 10:16 וַיְמַהֵ֣ר פַּרְעֹ֔ה לִקְרֹ֖א לְמֹשֶׁ֣ה וּֽלְאַהֲרֹ֑ן וַיֹּ֗אמֶר חָטָ֛אתִי לַיהוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם וְלָכֶֽם׃
L04 4 Wj 10:16 וַ/יְמַהֵ֣ר פַּרְעֹ֔ה לִ/קְרֹ֖א לְ/מֹשֶׁ֣ה וּֽ/לְ/אַהֲרֹ֑ן וַ/יֹּ֗אמֶר חָטָ֛אתִי לַ/יהוָ֥ה אֱלֹֽהֵי/כֶ֖ם וְ/לָ/כֶֽם׃
L05 5 Wj 10:16 waj·ma·(Her) par·'(O), lik·(Ro) le·mo·(Sze) u·le·'a·ha·(Ron); wai·(Jo)·mer, cha·(Ta)·ti (Jah)·we 'e·lo·he·(Chem) we·la·(Chem).
L06 6 Wj 10:16 H4116H4116 H6547H6547 H7121H7121 H4872H4872 H0175H0175 H0559H0559 H2398H2398 H3068H3068 H0430H0430 H0000
L07 7 Wj 10:16 be carried headlong Pharaoh bewray  Moses Aaron answer cleanse Jehovah angels
L08 8 Wj 10:16 być prowadzone na oślep Faraon bewray Mojżesz Aaron odpowiedź oczyścić Jahwe anioły
L09 9 Wj 10:16 in haste Then Pharaoh called for Moses and Aaron and he said I have sinned against the LORD your God
L10 10 Wj 10:16 w pośpiechu Wtedy faraon nazywane dla Mojżesza i Aaron i powiedział: Zgrzeszyłem przeciwko Panu Bóg twój,
L11 11 Wj 10:16 vay·ma·Her par·'Oh, lik·Ro le·mo·Sheh u·le·'a·ha·Ron; vai·Yo·mer, cha·Ta·ti Yah·weh 'e·lo·hei·Chem ve·la·Chem.
L12 12 Wj 10:16 wa je ma her Pa ro liq ro le mo sze u le a ha ron waj jo mer Ha ta ti ljhwh(la do naj) e lo he chem we la chem
L13 13 Wj 10:16 wayümahër Par`ò liqrö´ lümöšè û|lü´ahárön wayyöº´mer Hä†äº´tî lyhwh(la´dönäy) ´élö|hêkem wüläkem
L14 14 Wj 10:16 15/64 177/268 123/731 91/766 37/347 746/5298 12/236 280/6220 278/2597 597/6522
L15 15 Wj 10:16 Then Pharaoh called for Moses and Aaron in haste; and he said, I have sinned against the LORD your God, and against you.
L16 16 Wj 10:16  16 Then Pharaoh <06547> called <07121> (08800) for Moses <04872> and Aaron <0175> in haste <04116> (08762); and he said <0559> (08799), I have sinned <02398> (08804) against the LORD <03068> your God <0430>, and against you.
L01 1 Wj 10:17   Wj 10:17  17 Teraz więc odpuść <05375> (08798), proszę cię, mój grzech <02403> tylko ten jeden raz <06471> i intreat <06279> (08685) Pan <03068>, twój Bóg <0430>, że może on wziąć dala <05493> (08686) ode mnie tej śmierci <04194> tylko.                                                                                        
L02 2 Wj 10:17 A teraz, proszę, przebaczcie i tym razem grzech mój, a błagajcie Pana, Boga waszego, by usunął ode mnie przynajmniej tę śmierć.
L03 3 Wj 10:17 וְעַתָּ֗ה שָׂ֣א נָ֤א חַטָּאתִי֙ אַ֣ךְ הַפַּ֔עַם וְהַעְתִּ֖ירוּ לַיהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם וְיָסֵר֙ מֵֽעָלַ֔י רַ֖ק אֶת־ הַמָּ֥וֶת הַזֶּֽה׃
L04 4 Wj 10:17 וְ/עַתָּ֗ה שָׂ֣א נָ֤א חַטָּאתִ/י֙ אַ֣ךְ הַ/פַּ֔עַם וְ/הַעְתִּ֖ירוּ לַ/יהוָ֣ה אֱלֹהֵי/כֶ֑ם וְ/יָסֵר֙ מֵֽ/עָלַ֔/י רַ֖ק אֶת־ הַ/מָּ֥וֶת הַ/זֶּֽה׃
L05 5 Wj 10:17 we·'at·(Ta), sa na chat·ta·(Ti) 'ach hap·(Pa)·'am, we·ha'·(Ti)·ru (Jah)·we 'e·lo·he·(Chem); we·ja·(Ser) me·'a·(Lai), rak et- ham·(Ma)·wet haz·(Ze).
L06 6 Wj 10:17 H6258H6258 H5375H5375 H4994H4994 H2403H2403 H0389H0389 H6471H6471 H6279H6279 H3068H3068 H0430H0430 H5493H5493 H5921H5921 H7535H7535 H0853H0853 H4194H4194 H2088H2088
L07 7 Wj 10:17 henceforth accept I beseech thee  punishment  also anvil intreat Jehovah angels behead above but dead he
L08 8 Wj 10:17 odtąd przyjąć Błagam Cię kara również kowadło intreat Jahwe anioły ściąć głowę powyżej ale martwy on
L09 9 Wj 10:17 Now Now therefore forgive please I pray thee my sin only only this once and intreat the LORD your God that he may take away and but from me this death this
L10 10 Wj 10:17 Teraz Teraz więc odpuść proszę Proszę cię mój grzech tylko tylko ten jeden raz i intreat Pan Bóg twój, że może on zabrać i ale ode mnie ta śmierć to
L11 11 Wj 10:17 ve·'at·Tah, sa na chat·ta·Ti 'ach hap·Pa·'am, ve·ha'·Ti·ru Yah·weh 'e·lo·hei·Chem; ve·ya·Ser me·'a·Lai, rak et- ham·Ma·vet haz·Zeh.
L12 12 Wj 10:17 we aT Ta sa na Hat ta ti ach haP Pa am we ha Ti ru ljhwh(la do naj) e lo he chem we ja ser me a laj raq et - ham ma wet haz ze
L13 13 Wj 10:17 wü`aTTâ Sä´ nä´ Ha††ä´tî ´ak haPPaº`am wüha`Tîºrû lyhwh(la´dönäy) ´élöhêkem wüyäsër më|`älay raq ´et-hammäºwet hazzè
L14 14 Wj 10:17 51/431 49/650 82/402 5/289 15/161 14/118 9/20 281/6220 279/2597 18/300 366/5759 16/109 1243/11047 8/155 107/1176
L15 15 Wj 10:17 Now therefore forgive, I pray thee, my sin only this once, and intreat the LORD your God, that he may take away from me this death only.
L16 16 Wj 10:17  17 Now therefore forgive <05375> (08798), I pray thee, my sin <02403> only this once <06471>, and intreat <06279> (08685) the LORD <03068> your God <0430>, that he may take away <05493> (08686) from me this death <04194> only.
L01 1 Wj 10:18   Wj 10:18  18 I wyszedł <03318> (08799) od faraona <06547>, i wysłuchał <06279> (08799) Pan <03068>.                                                                                                    
L02 2 Wj 10:18 I wyszedł Mojżesz od faraona, i prosił Pana.
L03 3 Wj 10:18 וַיֵּצֵ֖א מֵעִ֣ם פַּרְעֹ֑ה וַיֶּעְתַּ֖ר אֶל־ יְהוָֽה׃
L04 4 Wj 10:18 וַ/יֵּצֵ֖א מֵ/עִ֣ם פַּרְעֹ֑ה וַ/יֶּעְתַּ֖ר אֶל־ יְהוָֽה׃
L05 5 Wj 10:18 wai·je·(Ce) me·'(Im) par·'(O); wai·je'·(Tar) el- (Jah)·we.
L06 6 Wj 10:18 H3318H3318 H5973H5973 H6547H6547 H6279H6279 H0413H0413 H3068H3068
L07 7 Wj 10:18 after accompanying Pharaoh intreat about Jehovah
L08 8 Wj 10:18 po towarzyszący Faraon intreat o Jahwe
L09 9 Wj 10:18 And he went out from from Pharaoh and intreated to the LORD
L10 10 Wj 10:18 I wyszedł z od faraona i wysłuchał do Pan
L11 11 Wj 10:18 vai·ye·Tze me·'Im par·'Oh; vai·ye'·Tar el- Yah·weh.
L12 12 Wj 10:18 waj je ce me im Pa ro waj je Tar el - jhwh(a do naj)  
L13 13 Wj 10:18 wayyëcë´ më`ìm Par`ò wayye`Tar ´el-yhwh(´ädönäy)  
L14 14 Wj 10:18 106/1060 94/1043 178/268 10/20 622/5500 282/6220
L15 15 Wj 10:18 And he went out from Pharaoh, and intreated the LORD.
L16 16 Wj 10:18  18 And he went out <03318> (08799) from Pharaoh <06547>, and intreated <06279> (08799) the LORD <03068>.
L01 1 Wj 10:19   Wj 10:19  19 A Pan <03068> odwrócił <02015> (08799) potężny <03966> silna <02389> na zachód <03220> wiatr <07307>, który zabrał <05375> (08799) szarańcza <0697>, a cast < 08628> (08799) im do Red <05488> Morze <03220>; pozostało <07604> (08738) nie jedna <0259> szarańcza <0697> we wszystkich wybrzeży <01366> Egipt <04714>.                                                                                
L02 2 Wj 10:19 Pan sprowadził wiatr zachodni, bardzo gwałtowny, który uniósł szarańczę i wrzucił ją do Morza Czerwonego. W całej ziemi egipskiej szarańcza zginęła doszczętnie.
L03 3 Wj 10:19 וַיַּהֲפֹ֨ךְ יְהוָ֤ה רֽוּחַ־ יָם֙ חָזָ֣ק מְאֹ֔ד וַיִּשָּׂא֙ אֶת־ הָ֣אַרְבֶּ֔ה וַיִּתְקָעֵ֖הוּ יָ֣מָּה סּ֑וּף לֹ֤א נִשְׁאַר֙ אַרְבֶּ֣ה אֶחָ֔ד בְּכֹ֖ל גְּב֥וּל מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Wj 10:19 וַ/יַּהֲפֹ֨ךְ יְהוָ֤ה רֽוּחַ־ יָם֙ חָזָ֣ק מְאֹ֔ד וַ/יִּשָּׂא֙ אֶת־ הָ֣/אַרְבֶּ֔ה וַ/יִּתְקָעֵ֖/הוּ יָ֣מָּ/ה סּ֑וּף לֹ֤א נִשְׁאַר֙ אַרְבֶּ֣ה אֶחָ֔ד בְּ/כֹ֖ל גְּב֥וּל מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Wj 10:19 wai·ja·ha·(Foch) (Jah)·we (Ru)·ach- jam cha·(Zak) me·'(Od), wai·jis·(Sa) et- ha·'ar·(Be), wai·jit·ka·'(E)·hu (Jam)·ma (Suf); lo nisz·'(Ar) 'ar·(Be) 'e·(Chad), be·(Chol) ge·(Wul) mic·(Ra)·jim.
L06 6 Wj 10:19 H2015H2015 H3068H3068 H7307H7307 H3220H3220 H2389H2389 H3966H3966 H5375H5375 H0853H0853 H0697H0697 H8628H8628 H3220H3220 H5488H5488 H3808H3808 H7604H7604 H0697H0697 H0259H0259 H3605H3605 H1366H1366 H4714H4714
L07 7 Wj 10:19 become Jehovah air sea harder diligently accept grasshopper blow  sea reed before leave grasshopper a all manner border Egypt
L08 8 Wj 10:19 zostać Jahwe powietrze morze trudniej pilnie przyjąć konik polny wiać morze trzcina przed pozostawiać konik polny wszelkiego rodzaju granica Egipt
L09 9 Wj 10:19 turned And the LORD wind west strong a mighty which took away the locusts and cast sea them into the Red not there remained locust not one all in all the coasts of Egypt
L10 10 Wj 10:19 Okazało A Pan wiatr zachód silny potężny który zabrał szarańcza i żeliwa morze je w Red nie pozostało szarańcza nie jedna wszystko we wszystkich wybrzeży z Egiptu
L11 11 Wj 10:19 vai·ya·ha·Foch Yah·weh Ru·ach- yam cha·Zak me·'Od, vai·yis·Sa et- ha·'ar·Beh, vai·yit·ka·'E·hu Yam·mah Suf; lo nish·'Ar 'ar·Beh 'e·Chad, be·Chol ge·Vul mitz·Ra·yim.
L12 12 Wj 10:19 waj ja ha foch jhwh(a do naj) ru aH - jam Ha zaq me od waj jis sa et - ha ar Be waj jit qa e hu jam ma ssuf lo ni szar ar Be e Had Be chol Ge wul mic ra jim    
L13 13 Wj 10:19 wayyahápök yhwh(´ädönäy) rû|ªH-yäm Häzäq mü´öd wayyiSSä´ ´et-h亴arBè wayyitqä`ëºhû yäºmmâ ssûp lö´ niš´ar ´arBè ´eHäd Büköl Gübûl micräºyim    
L14 14 Wj 10:19 8/94 283/6220 15/377 14/396 4/56 46/300 50/650 1244/11047 6/24 3/66 15/396 3/28 281/5164 11/133 7/24 52/961 403/5415 7/240 144/614
L15 15 Wj 10:19 And the LORD turned a mighty strong west wind, which took away the locusts, and cast them into the Red sea; there remained not one locust in all the coasts of Egypt.
L16 16 Wj 10:19  19 And the LORD <03068> turned <02015> (08799) a mighty <03966> strong <02389> west <03220> wind <07307>, which took away <05375> (08799) the locusts <0697>, and cast <08628> (08799) them into the Red <05488> sea <03220>; there remained <07604> (08738) not one <0259> locust <0697> in all the coasts <01366> of Egypt <04714>.
L01 1 Wj 10:20   Wj 10:20  20 Ale Pan <03068> hartowane <02388> (08762) faraona <06547> serca <03820>, tak że nie pozwolić dzieciom <01121> Izraela <03478> przejdź <07971> (08765).                                                                                              
L02 2 Wj 10:20 Ale Pan uczynił upartym serce faraona, i nie wypuścił on Izraelitów.
L03 3 Wj 10:20 וַיְחַזֵּ֥ק יְהוָ֖ה אֶת־ לֵ֣ב פַּרְעֹ֑ה וְלֹ֥א שִׁלַּ֖ח אֶת־ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ פ
L04 4 Wj 10:20 וַ/יְחַזֵּ֥ק יְהוָ֖ה אֶת־ לֵ֣ב פַּרְעֹ֑ה וְ/לֹ֥א שִׁלַּ֖ח אֶת־ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ פ
L05 5 Wj 10:20 waj·chaz·(Zek) (Jah)·we et- lew par·'(O); we·(Lo) szil·(Lach) et- be·(Ne) Jis·ra·'<El>. (Pe)
L06 6 Wj 10:20 H2388H2388 H3068H3068 H0853H0853 H3820H3820 H6547H6547 H3808H3808 H7971H7971 H0853H0853 H1121H1121 H3478H3478
L07 7 Wj 10:20 aid Jehovah care for Pharaoh before forsake afflicted Israel
L08 8 Wj 10:20 pomocy Jahwe dbałość o Faraon przed zapierać się dotknięty Izrael
L09 9 Wj 10:20 hardened But the LORD heart Pharaoh's did not go so that he would not let the children of Israel
L10 10 Wj 10:20 hartowane Ale Pan serce Faraon-tych Czy nie iść tak, że nie pozwolili dzieciom Izraela
L11 11 Wj 10:20 vay·chaz·Zek Yah·weh et- lev par·'Oh; ve·Lo shil·Lach et- be·Nei Yis·ra·'El. Peh
L12 12 Wj 10:20 wa je Haz zeq jhwh(a do naj) et - lew Pa ro we lo szil laH et - Be ne jis ra el P
L13 13 Wj 10:20 wayüHazzëq yhwh(´ädönäy) ´et-lëb Par`ò wülö´ šillaH ´et-Bünê yiSrä´ël P
L14 14 Wj 10:20 15/290 284/6220 1245/11047 32/592 179/268 282/5164 118/847 1246/11047 428/4921 87/2505
L15 15 Wj 10:20 But the LORD hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the children of Israel go.
L16 16 Wj 10:20  20 But the LORD <03068> hardened <02388> (08762) Pharaoh's <06547> heart <03820>, so that he would not let the children <01121> of Israel <03478> go <07971> (08765).
L01 1 Wj 10:21   Wj 10:21  21 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do Mojżesza: <04872> Wyciągnij <05186> (08798) rękę <03027> ku niebu <08064>, że może być ciemność <02822> ponad ziemia <0776> Egipt <04714>, nawet ciemność <02822>, które mogą być odczuwalne <04959> (08686).                                                                                      
L02 2 Wj 10:21 I rzekł Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności.
L03 3 Wj 10:21 וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ מֹשֶׁ֗ה נְטֵ֤ה יָֽדְךָ֙ עַל־ הַשָּׁמַ֔יִם וִ֥יהִי חֹ֖שֶׁךְ עַל־ אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וְיָמֵ֖שׁ חֹֽשֶׁךְ׃
L04 4 Wj 10:21 וַ/יֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ מֹשֶׁ֗ה נְטֵ֤ה יָֽדְ/ךָ֙ עַל־ הַ/שָּׁמַ֔יִם וִ֥/יהִי חֹ֖שֶׁךְ עַל־ אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וְ/יָמֵ֖שׁ חֹֽשֶׁךְ׃
L05 5 Wj 10:21 wai·(Jo)·mer (Jah)·we el- mo·(Sze), ne·(Te) ja·de·(Cha) al- hasz·sza·(Ma)·jim, (Wi)·hi (Cho)·szech al- '(E)·rec mic·(Ra)·jim; we·ja·(Mesz) (Cho)·szech.
L06 6 Wj 10:21 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H4872H4872 H5186H5186 H3027H3027 H5921H5921 H8064H8064 H1961H1961 H2822H2822 H5921H5921 H0776H0776 H4714H4714 H4959H4959 H2822H2822
L07 7 Wj 10:21 answer Jehovah about Moses afternoon able above air become dark above common Egypt feel dark
L08 8 Wj 10:21 odpowiedź Jahwe o Mojżesz popołudnie w stanie powyżej powietrze zostać ciemny powyżej wspólny Egipt czuć ciemny
L09 9 Wj 10:21 said And the LORD to unto Moses Stretch out thine hand toward toward heaven become that there may be darkness over over the land of Egypt [which] may be felt even darkness
L10 10 Wj 10:21 powiedział A Pan do Mojżeszowi Wyciągnij rękę ku ku niebu zostać że może być ciemność przez nad ziemią z Egiptu [Które] mogą być odczuwalne nawet ciemność
L11 11 Wj 10:21 vai·Yo·mer Yah·weh el- mo·Sheh, ne·Teh ya·de·Cha al- hash·sha·Ma·yim, Vi·hi Cho·shech al- 'E·retz mitz·Ra·yim; ve·ya·Mesh Cho·shech.
L12 12 Wj 10:21 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze ne te jad cha al - hasz sza ma jim wi hi Ho szech al - e rec mic ra jim we ja mesz Ho szech      
L13 13 Wj 10:21 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-möšè nü†Ë yä|dkä `al-haššämaºyim wîºhî Höºšek `al-´eºrec micräºyim wüyämëš Höºšek      
L14 14 Wj 10:21 747/5298 285/6220 623/5500 92/766 21/211 130/1608 367/5759 46/421 379/3546 5/80 368/5759 380/2502 145/614 5/9 6/80
L15 15 Wj 10:21 And the LORD said unto Moses, Stretch out thine hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness [which] may be felt.
L16 16 Wj 10:21  21 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Moses <04872>, Stretch out <05186> (08798) thine hand <03027> toward heaven <08064>, that there may be darkness <02822> over the land <0776> of Egypt <04714>, even darkness <02822> which may be felt <04959> (08686).
L01 1 Wj 10:22   Wj 10:22  22 Mojżesz <04872> wyciągnął <05186> (08799) Jego ręka <03027> ku niebu <08064>, a nie było grube <0653> mrok <02822> w całym kraju <0776> Egipt <04714> trzy <07969> dni <03117>:                                                                                            
L02 2 Wj 10:22 Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez trzy dni.
L03 3 Wj 10:22 וַיֵּ֥ט מֹשֶׁ֛ה אֶת־ יָד֖וֹ עַל־ הַשָּׁמָ֑יִם וַיְהִ֧י חֹֽשֶׁךְ־ אֲפֵלָ֛ה בְּכָל־ אֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם שְׁלֹ֥שֶׁת יָמִֽים׃
L04 4 Wj 10:22 וַ/יֵּ֥ט מֹשֶׁ֛ה אֶת־ יָד֖/וֹ עַל־ הַ/שָּׁמָ֑יִם וַ/יְהִ֧י חֹֽשֶׁךְ־ אֲפֵלָ֛ה בְּ/כָל־ אֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם שְׁלֹ֥שֶׁת יָמִֽים׃
L05 5 Wj 10:22 wai·(Jet) mo·(Sze) et- ja·(Do) al- hasz·sza·(Ma)·jim; wa·je·(Hi) cho·szech- 'a·fe·(La) be·chol '(E)·rec mic·(Ra)·jim sze·(Lo)·szet ja·(Mim).
L06 6 Wj 10:22 H5186H5186 H4872H4872 H0853H0853 H3027H3027 H5921H5921 H8064H8064 H1961H1961 H2822H2822 H0653H0653 H3605H3605 H0776H0776 H4714H4714 H7969H7969 H3117H3117
L07 7 Wj 10:22 afternoon Moses able above air become dark dark all manner common Egypt fork age
L08 8 Wj 10:22 popołudnie Mojżesz w stanie powyżej powietrze zostać ciemny ciemny wszelkiego rodzaju wspólny Egipt widelec wiek
L09 9 Wj 10:22 stretched forth And Moses his hand toward toward heaven become darkness and there was a thick all in all the land of Egypt three days
L10 10 Wj 10:22 wyciągnął Mojżesz Jego ręka ku ku niebu zostać ciemność i był gruby wszystko w całym kraju z Egiptu trzy dni
L11 11 Wj 10:22 vai·Yet mo·Sheh et- ya·Do al- hash·sha·Ma·yim; vay·Hi cho·shech- 'a·fe·Lah be·chol 'E·retz mitz·Ra·yim she·Lo·shet ya·Mim.
L12 12 Wj 10:22 waj jet mo sze et - ja do al - hasz sza ma jim wa je hi Ho szech - a fe la Be chol - e rec mic ra jim sze lo szet ja mim
L13 13 Wj 10:22 wayyë† möšè ´et-yädô `al-haššämäºyim wayühî Hö|šek-´ápëlâ Bükol-´eºrec micraºyim šülöºšet yämîm
L14 14 Wj 10:22 22/211 93/766 1247/11047 131/1608 369/5759 47/421 380/3546 7/80 1/10 404/5415 381/2502 146/614 36/429 173/2302
L15 15 Wj 10:22 And Moses stretched forth his hand toward heaven; and there was a thick darkness in all the land of Egypt three days:
L16 16 Wj 10:22  22 And Moses <04872> stretched forth <05186> (08799) his hand <03027> toward heaven <08064>; and there was a thick <0653> darkness <02822> in all the land <0776> of Egypt <04714> three <07969> days <03117>:
L01 1 Wj 10:23   Wj 10:23  23 Widzieli <07200> (08804) nie jedna <0376> inna <0251>, ani róży <06965> (08804) wszelkie <0376> z jego miejsca dla trzech <07969> dni <03117>: ale wszystkie dzieci <01121 > Izraela <03478> miał światło <0216> w swoich mieszkaniach <04186>.                                                                                      
L02 2 Wj 10:23 Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać z miejsca swego przez trzy dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach.
L03 3 Wj 10:23 לֹֽא־ רָא֞וּ אִ֣ישׁ אֶת־ אָחִ֗יו וְלֹא־ קָ֛מוּ אִ֥ישׁ מִתַּחְתָּ֖יו שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֑ים וּֽלְכָל־ בְּנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֛ל הָ֥יָה א֖וֹר בְּמוֹשְׁבֹתָֽם׃
L04 4 Wj 10:23 לֹֽא־ רָא֞וּ אִ֣ישׁ אֶת־ אָחִ֗י/ו וְ/לֹא־ קָ֛מוּ אִ֥ישׁ מִ/תַּחְתָּ֖י/ו שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֑ים וּֽ/לְ/כָל־ בְּנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֛ל הָ֥יָה א֖וֹר בְּ/מוֹשְׁבֹתָֽ/ם׃
L05 5 Wj 10:23 lo- ra·'(U) 'isz et- 'a·(Chiw), we·lo- (Ka)·mu 'isz mit·tach·(Taw) sze·(Lo)·szet ja·(Mim); u·le·chol- be·(Ne) Jis·ra·'<El> (Ha)·ja or be·mo·sze·wo·(Tam).
L06 6 Wj 10:23 H3808H3808 H7200H7200 H0376H0376 H0853H0853 H0251H0251 H3808H3808 H6965H6965 H0376H0376 H8478H8478 H7969H7969 H3117H3117 H3605H3605 H1121H1121 H3478H3478 H1961H1961 H0216H0216 H4186H4186
L07 7 Wj 10:23 before advise self great another before abide great Thahash fork age all manner afflicted Israel become bright assembly
L08 8 Wj 10:23 przed doradzać siebie wielki inny przed przestrzegać wielki Thahash widelec wiek wszelkiego rodzaju dotknięty Izrael zostać jasny montaż
L09 9 Wj 10:23 nor They saw not one another nor neither rose any his place from his place for three days all but all the children of Israel had had light in their dwellings
L10 10 Wj 10:23 ani Widzieli nie jedna inny ani nie wzrosła każdy jego miejsce ze swojego miejsca dla trzech dni wszystko ale wszystkie dzieci Izraela miał miał światło w swoich mieszkaniach
L11 11 Wj 10:23 lo- ra·'U 'ish et- 'a·Chiv, ve·lo- Ka·mu 'ish mit·tach·Tav she·Lo·shet ya·Mim; u·le·chol- be·Nei Yis·ra·'El Ha·yah or be·mo·she·vo·Tam.
L12 12 Wj 10:23 lo - ra u isz et - a Hiw we lo - qa mu isz miT TaH Taw sze lo szet ja mim u le chol - Be ne jis ra el ha ja or Be mosz wo tam
L13 13 Wj 10:23 lö|´-rä´û ´îš ´et-´äHîw wülö´-qäºmû ´îš miTTaHTäyw šülöºšet yämîm û|lükol-Bünê yiSrä´ël häºyâ ´ôr Bümôšbötäm
L14 14 Wj 10:23 283/5164 176/1296 133/2004 1248/11047 186/630 284/5164 55/627 134/2004 34/498 37/429 174/2302 405/5415 429/4921 88/2505 381/3546 8/122 4/44
L15 15 Wj 10:23 They saw not one another, neither rose any from his place for three days: but all the children of Israel had light in their dwellings.
L16 16 Wj 10:23  23 They saw <07200> (08804) not one <0376> another <0251>, neither rose <06965> (08804) any <0376> from his place for three <07969> days <03117>: but all the children <01121> of Israel <03478> had light <0216> in their dwellings <04186>.
L01 1 Wj 10:24   Wj 10:24  24 Faraon <06547> nazywany <07121> (08799) do Mojżesza: <04872>, i powiedział <0559> (08799), Go <03212> (08798) wy, służyć <05647> (08798) Pan <03068>; tylko niech wasze stada <06629>, a stada <01241> zostać zawieszone <03322> (08714): niech wasze maluchy <02945> też iść <03212> (08799) z tobą.                                                                                  
L02 2 Wj 10:24 Zawołał faraon Mojżesza i rzekł: Idźcie, oddajcie cześć Panu, tylko owce i bydło wasze zostanie. Dzieci wasze również mogą iść z wami.
L03 3 Wj 10:24 וַיִּקְרָ֨א פַרְעֹ֜ה אֶל־ מֹשֶׁ֗ה וַיֹּ֙אמֶר֙ לְכוּ֙ עִבְד֣וּ אֶת־ יְהוָ֔ה רַ֛ק צֹאנְכֶ֥ם וּבְקַרְכֶ֖ם יֻצָּ֑ג גַּֽם־ טַפְּכֶ֖ם יֵלֵ֥ךְ עִמָּכֶֽם׃
L04 4 Wj 10:24 וַ/יִּקְרָ֨א פַרְעֹ֜ה אֶל־ מֹשֶׁ֗ה וַ/יֹּ֙אמֶר֙ לְכוּ֙ עִבְד֣וּ אֶת־ יְהוָ֔ה רַ֛ק צֹאנְ/כֶ֥ם וּ/בְקַרְ/כֶ֖ם יֻצָּ֑ג גַּֽם־ טַפְּ/כֶ֖ם יֵלֵ֥ךְ עִמָּ/כֶֽם׃
L05 5 Wj 10:24 wai·jik·(Ra) far·'(O) el- mo·(Sze), wai·(Jo)·mer le·(Chu) 'iw·(Du) et- (Jah)·we, rak con·(Chem) u·we·kar·(Chem) juc·(Cag); gam- tap·pe·(Chem) je·(Lech) 'im·ma·(Chem).
L06 6 Wj 10:24 H7121H7121 H6547H6547 H0413H0413 H4872H4872 H0559H0559 H1980H1980 H5647H5647 H0853H0853 H3068H3068 H7535H7535 H6629H6629 H1241H1241 H3322H3322 H1571H1571 H2945H2945 H1980H1980 H5973H5973
L07 7 Wj 10:24 bewray  Pharaoh about Moses answer along keep in bondage Jehovah but cattle bull establish again children  along accompanying
L08 8 Wj 10:24 bewray Faraon o Mojżesz odpowiedź wzdłuż trzymać w niewoli Jahwe ale bydło byk ustalenia ponownie dzieci wzdłuż towarzyszący
L09 9 Wj 10:24 called And Pharaoh to unto Moses and said Go ye serve the LORD let only let your flocks and your herds be stayed Even let your little ones may go with
L10 10 Wj 10:24 nazywane Faraon do Mojżeszowi i powiedział: Iść Służcie Pan niech tylko niech swoje stada i wasze stada zostać zawieszone Nawet Niech dzieci wasze może przejść z
L11 11 Wj 10:24 vai·yik·Ra far·'Oh el- mo·Sheh, vai·Yo·mer le·Chu 'iv·Du et- Yah·weh, rak tzon·Chem u·ve·kar·Chem yutz·Tzag; gam- tap·pe·Chem ye·Lech 'im·ma·Chem.
L12 12 Wj 10:24 waj jiq ra fa ro el - mo sze waj jo mer le chu iw du et - jhwh(a do naj) raq co ne chem u we qar chem juc cag Gam - taP Pe chem je lech im ma chem
L13 13 Wj 10:24 wayyiqrä´ par`ò ´el-möšè wayyöº´mer lükû `ibdû ´et-yhwh(´ädönäy) raq cö´nükem ûbüqarkem yuccäg Ga|m-†aPPükem yëlëk `immäkem
L14 14 Wj 10:24 124/731 180/268 624/5500 94/766 748/5298 161/1542 39/288 1249/11047 286/6220 17/109 71/274 20/183 5/15 113/768 10/42 162/1542 95/1043
L15 15 Wj 10:24 And Pharaoh called unto Moses, and said, Go ye, serve the LORD; only let your flocks and your herds be stayed: let your little ones also go with you.
L16 16 Wj 10:24  24 And Pharaoh <06547> called <07121> (08799) unto Moses <04872>, and said <0559> (08799), Go <03212> (08798) ye, serve <05647> (08798) the LORD <03068>; only let your flocks <06629> and your herds <01241> be stayed <03322> (08714): let your little ones <02945> also go <03212> (08799) with you.
L01 1 Wj 10:25   Wj 10:25  25 Mojżesz <04872> powiedział <0559> (08799), musi Thou dać <05414> (08799) nas <03027> Również ofiary <02077> i całopalenia <05930>, że możemy poświęcić <06213> (08804) odmienną Pan <03068>, nasz Bóg <0430>.                                                                                          
L02 2 Wj 10:25 Odpowiedział Mojżesz: Ty także musisz dać nam do rąk ofiary i całopalenia, byśmy mogli ofiarować je Panu, Bogu naszemu.
L03 3 Wj 10:25 וַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֔ה גַּם־ אַתָּ֛ה תִּתֵּ֥ן בְּיָדֵ֖נוּ זְבָחִ֣ים וְעֹל֑וֹת וְעָשִׂ֖ינוּ לַיהוָ֥ה אֱלֹהֵֽינוּ׃
L04 4 Wj 10:25 וַ/יֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֔ה גַּם־ אַתָּ֛ה תִּתֵּ֥ן בְּ/יָדֵ֖/נוּ זְבָחִ֣ים וְ/עֹל֑וֹת וְ/עָשִׂ֖ינוּ לַ/יהוָ֥ה אֱלֹהֵֽי/נוּ׃
L05 5 Wj 10:25 wai·(Jo)·mer mo·(Sze), gam- 'at·(Ta) tit·(Ten) be·ja·(De)·nu ze·wa·(Chim) we·'o·(Lot); we·'a·(Si)·nu (Jah)·we 'e·lo·(He)·nu.
L06 6 Wj 10:25 H0559H0559 H4872H4872 H1571H1571 H0859H0859 H5414H5414 H3027H3027 H2077H2077 H5930H5930 H6213H6213 H3068H3068 H0430H0430
L07 7 Wj 10:25 answer Moses again you add able offer ascent accomplish Jehovah angels
L08 8 Wj 10:25 odpowiedź Mojżesz ponownie ty dodać w stanie oferować wzlot zrealizować Jahwe anioły
L09 9 Wj 10:25 said And Moses also you Thou must give us also sacrifices and burnt offerings that we may sacrifice unto the LORD our God
L10 10 Wj 10:25 powiedział Mojżesz również ty Ty musisz dać nas również poświęca i całopalenia że możemy poświęcić Panu Bóg nasz
L11 11 Wj 10:25 vai·Yo·mer mo·Sheh, gam- 'at·Tah tit·Ten be·ya·De·nu ze·va·Chim ve·'o·Lot; ve·'a·Si·nu Yah·weh 'e·lo·Hei·nu.
L12 12 Wj 10:25 waj jo mer mo sze Gam - aT Ta TiT Ten Be ja de nu ze wa Him we o lot we a si nu ljhwh(la do naj) e lo he nu  
L13 13 Wj 10:25 wayyöº´mer möšè Gam-´aTTâ TiTTën Büyädëºnû zübäHîm wü`ölôt wü`äSîºnû lyhwh(la´dönäy) ´élöhêºnû  
L14 14 Wj 10:25 749/5298 95/766 114/768 85/1080 167/2007 132/1608 3/162 8/288 184/2617 287/6220 280/2597
L15 15 Wj 10:25 And Moses said, Thou must give us also sacrifices and burnt offerings, that we may sacrifice unto the LORD our God.
L16 16 Wj 10:25  25 And Moses <04872> said <0559> (08799), Thou must give <05414> (08799) us <03027> also sacrifices <02077> and burnt offerings <05930>, that we may sacrifice <06213> (08804) unto the LORD <03068> our God <0430>.
L01 1 Wj 10:26   Wj 10:26  26 Nasze bydło <04735> również pójdą <03212> (08799) z nas nie ma kopyto <06541> pozostać w tyle <07604> (08735) do tego musimy wziąć <03947> (08799) służyć < 05647> (08800) Pan <03068>, nasz Bóg <0430>, a wiemy <03045> Niewłaściwa 08799) z tym, co musimy służyć <05647> (08799) Pan <03068>, aż dojdziemy <0935> ( 08800) tam.                                                                              
L02 2 Wj 10:26 Również bydło nasze pójdzie z nami, nie zostanie nawet kopyto, ponieważ z niego weźmiemy na ofiarę Panu, Bogu naszemu; a sami nie wiemy, z czego złożyć ofiarę dla Pana, aż tam przyjdziemy.
L03 3 Wj 10:26 וְגַם־ מִקְנֵ֜נוּ יֵלֵ֣ךְ עִמָּ֗נוּ לֹ֤א תִשָּׁאֵר֙ פַּרְסָ֔ה כִּ֚י מִמֶּ֣נּוּ נִקַּ֔ח לַעֲבֹ֖ד אֶת־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינוּ וַאֲנַ֣חְנוּ לֹֽא־ נֵדַ֗ע מַֽה־ נַּעֲבֹד֙ אֶת־ יְהוָ֔ה עַד־ בֹּאֵ֖נוּ שָֽׁמָּה׃
L04 4 Wj 10:26 וְ/גַם־ מִקְנֵ֜/נוּ יֵלֵ֣ךְ עִמָּ֗/נוּ לֹ֤א תִשָּׁאֵר֙ פַּרְסָ֔ה כִּ֚י מִמֶּ֣/נּוּ נִקַּ֔ח לַ/עֲבֹ֖ד אֶת־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֑י/נוּ וַ/אֲנַ֣חְנוּ לֹֽא־ נֵדַ֗ע מַֽה־ נַּעֲבֹד֙ אֶת־ יְהוָ֔ה עַד־ בֹּאֵ֖/נוּ שָֽׁמָּ/ה׃
L05 5 Wj 10:26 we·gam- mik·(Ne)·nu je·(Lech) 'im·(Ma)·nu, lo tisz·sza·'(Er) par·(Sa), ki mi·(Men)·nu nik·(Kach), la·'a·(Wod) et- (Jah)·we 'e·lo·(He)·nu; wa·'a·(Nach)·nu lo- ne·(Da)', ma- na·'a·(Wod) et- (Jah)·we, ad- bo·'(E)·nu (Szam)·ma.
L06 6 Wj 10:26 H1571H1571 H4735H4735 H1980H1980 H5973H5973 H3808H3808 H7604H7604 H6541H6541 H3588H3588 H4480H4480 H3947H3947 H5647H5647 H0853H0853 H3068H3068 H0430H0430 H0587H0587 H3808H3808 H3045H3045 H4100H4100 H5647H5647 H0853H0853 H3068H3068 H5704H5704 H0935H0935 H8033H8033
L07 7 Wj 10:26 again cattle along accompanying before leave claw inasmuch above accept keep in bondage Jehovah angels ourselves before acknowledge how long keep in bondage Jehovah against abide in it
L08 8 Wj 10:26 ponownie bydło wzdłuż towarzyszący przed pozostawiać pazur ponieważ powyżej przyjąć trzymać w niewoli Jahwe anioły się przed przyznać jak długo trzymać w niewoli Jahwe przed przestrzegać w tym
L09 9 Wj 10:26 too Our cattle shall go with not be left behind with us there shall not an hoof for some for thereof must we take to serve the LORD our God ourselves not and we know what not with what we must serve the LORD and until until we come there
L10 10 Wj 10:26 zbyt Nasze bydło pójdzie z nie pozostać w tyle z nas nie powinien kopyto dla kilka dla nich musimy podjąć służyć Pan Bóg nasz się nie i wiemy, co nie z tym, co musimy służyć Pan i aż aż dojdziemy tam
L11 11 Wj 10:26 ve·gam- mik·Ne·nu ye·Lech 'im·Ma·nu, lo tish·sha·'Er par·Sah, ki mi·Men·nu nik·Kach, la·'a·Vod et- Yah·weh 'e·lo·Hei·nu; va·'a·Nach·nu lo- ne·Da', mah- na·'a·Vod et- Yah·weh, ad- bo·'E·nu Sham·mah.
L12 12 Wj 10:26 we gam - miq ne nu je lech im ma nu lo tisz sza er Par sa Ki mim men nu niq qaH la a wod et - jhwh(a do naj) e lo he nu wa a naH nu lo - ne da ma - nna a wod et - jhwh(a do naj) ad - Bo e nu szam ma            
L13 13 Wj 10:26 wügam-miqnëºnû yëlëk `immäºnû lö´ tiššä´ër Parsâ mimmeºnnû niqqaH la`áböd ´et-yhwh(´ädönäy) ´élöhêºnû wa´ánaºHnû lö|´-nëda` mà|-nna`áböd ´et-yhwh(´ädönäy) `ad-Bö´ëºnû šäºmmâ            
L14 14 Wj 10:26 115/768 38/76 163/1542 96/1043 285/5164 12/133 1/21 347/4478 99/1215 164/964 40/288 1250/11047 288/6220 281/2597 18/118 286/5164 77/934 73/744 41/288 1251/11047 289/6220 74/1259 245/2550 104/832
L15 15 Wj 10:26 Our cattle also shall go with us; there shall not an hoof be left behind; for thereof must we take to serve the LORD our God; and we know not with what we must serve the LORD, until we come thither.
L16 16 Wj 10:26  26 Our cattle <04735> also shall go <03212> (08799) with us; there shall not an hoof <06541> be left behind <07604> (08735); for thereof must we take <03947> (08799) to serve <05647> (08800) the LORD <03068> our God <0430>; and we know <03045> (08799) not with what we must serve <05647> (08799) the LORD <03068>, until we come <0935> (08800) thither.
L01 1 Wj 10:27   Wj 10:27  27 Ale Pan <03068> hartowane <02388> (08762) faraona <06547> serca <03820>, a on nie <014> (08804) niech idą <07971> (08763).                                                                                                
L02 2 Wj 10:27 Pan uczynił upartym serce faraona i nie chciał ich wypuścić.
L03 3 Wj 10:27 וַיְחַזֵּ֥ק יְהוָ֖ה אֶת־ לֵ֣ב פַּרְעֹ֑ה וְלֹ֥א אָבָ֖ה לְשַׁלְּחָֽם׃
L04 4 Wj 10:27 וַ/יְחַזֵּ֥ק יְהוָ֖ה אֶת־ לֵ֣ב פַּרְעֹ֑ה וְ/לֹ֥א אָבָ֖ה לְ/שַׁלְּחָֽ/ם׃
L05 5 Wj 10:27 waj·chaz·(Zek) (Jah)·we et- lew par·'(O); we·(Lo) 'a·(Wa) le·szal·le·(Cham).
L06 6 Wj 10:27 H2388H2388 H3068H3068 H0853H0853 H3820H3820 H6547H6547 H3808H3808 H0014H0014 H7971H7971
L07 7 Wj 10:27 aid Jehovah care for Pharaoh before consent forsake
L08 8 Wj 10:27 pomocy Jahwe dbałość o Faraon przed zgoda zapierać się
L09 9 Wj 10:27 hardened But the LORD heart Pharaoh's was not and he would not let them go
L10 10 Wj 10:27 hartowane Ale Pan serce Faraon-tych nie było a on nie pozwolić im odejść
L11 11 Wj 10:27 vay·chaz·Zek Yah·weh et- lev par·'Oh; ve·Lo 'a·Vah le·shal·le·Cham.
L12 12 Wj 10:27 wa je Haz zeq jhwh(a do naj) et - lew Pa ro we lo a wa le szal le Ham
L13 13 Wj 10:27 wayüHazzëq yhwh(´ädönäy) ´et-lëb Par`ò wülö´ ´äbâ lüšallüHäm
L14 14 Wj 10:27 16/290 290/6220 1252/11047 33/592 181/268 287/5164 4/55 119/847
L15 15 Wj 10:27 But the LORD hardened Pharaoh's heart, and he would not let them go.
L16 16 Wj 10:27  27 But the LORD <03068> hardened <02388> (08762) Pharaoh's <06547> heart <03820>, and he would <014> (08804) not let them go <07971> (08763).
L01 1 Wj 10:28   Wj 10:28  28 Faraon <06547> powiedział <0559> (08799) do niego: Pobierz <03212> (08798) Thee ode mnie, baczcie <08104> (08734) do siebie samego, patrz <07200> (08800) moja twarz <06440> nie więcej <03254> (08686) w tym dniu <03117> widzisz <07200> (08800) moja twarz <06440> umrzesz <04191> (08799).                                                                                  
L02 2 Wj 10:28 I rzekł faraon: Odejdź ode mnie! Strzeż się i nie zjawiaj się już przede mną! Skoro się tylko zjawisz przede mną, umrzesz.
L03 3 Wj 10:28 וַיֹּֽאמֶר־ ל֥וֹ פַרְעֹ֖ה לֵ֣ךְ מֵעָלָ֑י הִשָּׁ֣מֶר לְךָ֗ אֶל־ תֹּ֙סֶף֙ רְא֣וֹת פָּנַ֔י כִּ֗י בְּי֛וֹם רְאֹתְךָ֥ פָנַ֖י תָּמֽוּת׃
L04 4 Wj 10:28 וַ/יֹּֽאמֶר־ ל֥/וֹ פַרְעֹ֖ה לֵ֣ךְ מֵ/עָלָ֑/י הִשָּׁ֣מֶר לְ/ךָ֗ אֶל־ תֹּ֙סֶף֙ רְא֣וֹת פָּנַ֔/י כִּ֗י בְּ/י֛וֹם רְאֹתְ/ךָ֥ פָנַ֖/י תָּמֽוּת׃
L05 5 Wj 10:28 wai·jo·mer- lo far·'(O) lech me·'a·(Lai); hisz·(Sza)·mer le·(Cha), el- to·sef re·'ot pa·(Nai), (Ki), be·(Jom) re·'o·te·(Cha) fa·(Nai) ta·(Mut).
L06 6 Wj 10:28 H0559H0559 H0000 H6547H6547 H1980H1980 H5921H5921 H8104H8104 H0000 H0408H0408 H3254H3254 H7200H7200 H6440H6440 H3588H3588 H3117H3117 H7200H7200 H6440H6440 H4191H4191
L07 7 Wj 10:28 answer Pharaoh along above beward nay add advise self accept inasmuch age advise self accept crying
L08 8 Wj 10:28 odpowiedź Faraon wzdłuż powyżej beward ba dodać doradzać siebie przyjąć ponieważ wiek doradzać siebie przyjąć płacz
L09 9 Wj 10:28 said And Pharaoh Get and thee from me take heed nay no more to thyself see my face in for in [that] day thou seest my face thou shalt die
L10 10 Wj 10:28 powiedział Faraon Dostać i ciebie ode mnie uważać ba nie więcej do siebie samego zobaczyć moja twarz w w [że] dni widzisz moja twarz Ty będziesz umierać
L11 11 Wj 10:28 vai·yo·mer- lo far·'Oh lech me·'a·Lai; hish·Sha·mer le·Cha, el- to·sef re·'ot pa·Nai, Ki, be·Yom re·'o·te·Cha fa·Nai ta·Mut.
L12 12 Wj 10:28 waj jo mer - lo fa ro lech me a laj hisz sza mer le cha el - To sef re ot Pa naj Ki Be jom re ot cha fa naj Ta mut
L13 13 Wj 10:28 wayyö|´mer-lô par`ò lëk më`äläy hiššäºmer lükä ´el-Töºsep rü´ôt Pänay Büyôm rü´ötkä pänay Tämût
L14 14 Wj 10:28 750/5298 598/6522 182/268 164/1542 370/5759 16/468 599/6522 42/725 20/210 177/1296 164/2127 348/4478 175/2302 178/1296 165/2127 92/836
L15 15 Wj 10:28 And Pharaoh said unto him, Get thee from me, take heed to thyself, see my face no more; for in [that] day thou seest my face thou shalt die.
L16 16 Wj 10:28  28 And Pharaoh <06547> said <0559> (08799) unto him, Get <03212> (08798) thee from me, take heed <08104> (08734) to thyself, see <07200> (08800) my face <06440> no more <03254> (08686); for in that day <03117> thou seest <07200> (08800) my face <06440> thou shalt die <04191> (08799).
L01 1 Wj 10:29   Wj 10:29  29 Mojżesz <04872> powiedział <0559> (08799), dałeś <01696> (08765) oraz <03651>, zobaczę <07200> (08800) twarz twoja <06440> ponownie <03254> (08686) nie więcej.                                                                                              
L02 2 Wj 10:29 I rzekł Mojżesz do faraona: Będzie, jak powiedziałeś. Nie zjawię się więcej przed tobą.
L03 3 Wj 10:29 וַיֹּ֥אמֶר מֹשֶׁ֖ה כֵּ֣ן דִּבַּ֑רְתָּ לֹא־ אֹסִ֥ף ע֖וֹד רְא֥וֹת פָּנֶֽיךָ׃ פ
L04 4 Wj 10:29 וַ/יֹּ֥אמֶר מֹשֶׁ֖ה כֵּ֣ן דִּבַּ֑רְתָּ לֹא־ אֹסִ֥ף ע֖וֹד רְא֥וֹת פָּנֶֽי/ךָ׃ פ
L05 5 Wj 10:29 wai·(Jo)·mer mo·(Sze) ken dib·(Bar)·ta; lo- 'o·(Sif) od re·'ot pa·(Ne)·cha. (Pe)
L06 6 Wj 10:29 H0559H0559 H4872H4872 H3651H3651 H1696H1696 H3808H3808 H3254H3254 H5750H5750 H7200H7200 H6440H6440
L07 7 Wj 10:29 answer Moses after that answer before add again advise self accept
L08 8 Wj 10:29 odpowiedź Mojżesz po tym odpowiedź przed dodać ponownie doradzać siebie przyjąć
L09 9 Wj 10:29 said And Moses well Thou hast spoken shall never again again I will see thy face
L10 10 Wj 10:29 powiedział Mojżesz dobrze Dałeś nigdy nie powinien ponownie ponownie Dopilnuję twoja twarz
L11 11 Wj 10:29 vai·Yo·mer mo·Sheh ken dib·Bar·ta; lo- 'o·Sif od re·'ot pa·Nei·cha. Peh
L12 12 Wj 10:29 waj jo mer mo sze Ken DiB Bar Ta lo - o sif od re ot Pa ne cha P
L13 13 Wj 10:29 wayyöº´mer möšè Kën DiBBaºrTä lö´-´ösìp `ôd rü´ôt Pänʺkä P
L14 14 Wj 10:29 751/5298 96/766 79/767 106/1142 288/5164 21/210 62/486 179/1296 166/2127
L15 15 Wj 10:29 And Moses said, Thou hast spoken well, I will see thy face again no more.
L16 16 Wj 10:29  29 And Moses <04872> said <0559> (08799), Thou hast spoken <01696> (08765) well <03651>, I will see <07200> (08800) thy face <06440> again <03254> (08686) no more.
Copyright by Cezary Podolski