Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Wj26-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Wj 26:1 Wj 26 Wj 26:1  1 Ponadto uczynisz <06213> (08799) tabernakulum <04908> z dziesięciu <06235> firanki <03407> cienkiej kręconego <07806> (08716) bielizny <08336> i niebieski <08504> i fioletowy <0713> i szkarłat <08144> <08438>: z cherubów <03742> z przebiegłości <02803> (08802) pracy <04639> uczynisz <06213> (08799) im.                                                                                  
L02 2 Wj 26:1 Uczynisz przybytek z dziesięciu tkanin: uczynisz go z kręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu - z cherubami wykonanymi przez biegłego tkacza.
L03 3 Wj 26:1 וְאֶת־ הַמִּשְׁכָּ֥ן תַּעֲשֶׂ֖ה עֶ֣שֶׂר יְרִיעֹ֑ת שֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֗ר וּתְכֵ֤לֶת וְאַרְגָּמָן֙ וְתֹלַ֣עַת שָׁנִ֔י כְּרֻבִ֛ים מַעֲשֵׂ֥ה חֹשֵׁ֖ב תַּעֲשֶׂ֥ה אֹתָֽם׃
L04 4 Wj 26:1 וְ/אֶת־ הַ/מִּשְׁכָּ֥ן תַּעֲשֶׂ֖ה עֶ֣שֶׂר יְרִיעֹ֑ת שֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֗ר וּ/תְכֵ֤לֶת וְ/אַרְגָּמָן֙ וְ/תֹלַ֣עַת שָׁנִ֔י כְּרֻבִ֛ים מַעֲשֵׂ֥ה חֹשֵׁ֖ב תַּעֲשֶׂ֥ה אֹתָֽ/ם׃
L05 5 Wj 26:1 we·'(Et) ham·misz·(Kan) ta·'a·(Se) '(E)·ser je·ri·'(Ot); szesz ma·sze·(Zar), u·te·(Che)·let we·'ar·ga·(Man) we·to·(La)·'at sza·(Ni), ke·ru·(Wim) ma·'a·(Se) cho·(Szew) ta·'a·(Se) 'o·(Tam).
L06 6 Wj 26:1 H0853H0853 H4908H4908 H6213H6213 H6235H6235 H3407H3407 H8336H8336 H7806H7806 H8504H8504 H0713H0713 H8438H8438 H8144H8144 H3742H3742 H4639H4639 H2803H2803 H6213H6213 H0853H0853
L07 7 Wj 26:1 dwelling accomplish ten curtain blue twine blue purple oppressor crimson cherub act account  accomplish
L08 8 Wj 26:1 mieszkanie zrealizować dziesięć kurtyna niebieski szpagat niebieski purpurowy prześladowca karmazyn cherub działać konto zrealizować
L09 9 Wj 26:1 the tabernacle Moreover thou shalt make [with] ten curtains linen [of] fine twined and blue and purple oppressor and scarlet [with] cherubims work of cunning shalt thou make
L10 10 Wj 26:1 tabernakulum Ponadto uczynisz [Z] dziesiątce Kurtyny bielizna [Z] dobrze kręconego i niebieski i fioletowy prześladowca i szkarłat [Z] cheruby pracować z przebiegłym uczynisz
L11 11 Wj 26:1 ve·'Et ham·mish·Kan ta·'a·Seh 'E·ser ye·ri·'Ot; shesh ma·she·Zar, u·te·Che·let ve·'ar·ga·Man ve·to·La·'at sha·Ni, ke·ru·Vim ma·'a·Seh cho·Shev ta·'a·Seh 'o·Tam.
L12 12 Wj 26:1 we et - ham misz Kan Ta a se e ser je ri ot szesz mosz zar u te che let we ar Ga man we to la at sza ni Ke ru wim ma a se Ho szew Ta a se o tam
L13 13 Wj 26:1 wü´et-hammišKän Ta`áSè `eºSer yürî`öt šëš mošzär ûtükëºlet wü´arGämän wütölaº`at šänî Kürùbîm ma`áSË Höšëb Ta`áSè ´ötäm
L14 14 Wj 26:1 1505/11047 2/139 264/2617 18/175 1/54 3/40 1/21 2/49 2/38 3/43 4/42 9/91 15/235 6/124 265/2617 1506/11047
L15 15 Wj 26:1 Moreover thou shalt make the tabernacle [with] ten curtains [of] fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet: [with] cherubims of cunning work shalt thou make them.
L16 16 Wj 26:1  1 Moreover thou shalt make <06213> (08799) the tabernacle <04908> with ten <06235> curtains <03407> of fine twined <07806> (08716) linen <08336>, and blue <08504>, and purple <0713>, and scarlet <08144> <08438>: with cherubims <03742> of cunning <02803> (08802) work <04639> shalt thou make <06213> (08799) them.
L01 1 Wj 26:2   Wj 26:2  2 Długość <0753> jednego <0259> kurtyna <03407> jest osiem <08083> i dwudziestu <06242> łokci <0520>, a szerokość <07341> jednego <0259> kurtyna <03407> cztery <0702> łokci <0520>: i każdy z zasłonami <03407> ma jeden <0259> miarą <04060>.                                                                                      
L02 2 Wj 26:2 Długość poszczególnej tkaniny winna wynosić dwadzieścia osiem łokci, a szerokość poszczególnej tkaniny cztery łokcie; wszystkie zaś tkaniny winny mieć jednakowe wymiary.
L03 3 Wj 26:2 אֹ֣רֶךְ ׀ הַיְרִיעָ֣ה הָֽאַחַ֗ת שְׁמֹנֶ֤ה וְעֶשְׂרִים֙ בָּֽאַמָּ֔ה וְרֹ֙חַב֙ אַרְבַּ֣ע בָּאַמָּ֔ה הַיְרִיעָ֖ה הָאֶחָ֑ת מִדָּ֥ה אַחַ֖ת לְכָל־ הַיְרִיעֹֽת׃
L04 4 Wj 26:2 אֹ֣רֶךְ ׀ הַ/יְרִיעָ֣ה הָֽ/אַחַ֗ת שְׁמֹנֶ֤ה וְ/עֶשְׂרִים֙ בָּֽ/אַמָּ֔ה וְ/רֹ֙חַב֙ אַרְבַּ֣ע בָּ/אַמָּ֔ה הַ/יְרִיעָ֖ה הָ/אֶחָ֑ת מִדָּ֥ה אַחַ֖ת לְ/כָל־ הַ/יְרִיעֹֽת׃
L05 5 Wj 26:2 '(O)·rech haj·ri·'(A) ha·'a·(Chat), sze·mo·(Ne) we·'es·(Rim) ba·'am·(Ma), we·(Ro)·chaw 'ar·(Ba)' ba·'am·(Ma), haj·ri·'(A) ha·'e·(Chat); mid·(Da) 'a·(Chat) le·chol haj·ri·'(Ot).
L06 6 Wj 26:2 H0753H0753 H3407H3407 H0259H0259 H8083H8083 H6242H6242 H0520H0520 H7341H7341 H0702H0702 H0520H0520 H3407H3407 H0259H0259 H4060H4060 H0259H0259 H3605H3605 H3407H3407
L07 7 Wj 26:2 forever curtain a eight score cubit breadth four cubit curtain a garment a all manner curtain
L08 8 Wj 26:2 na zawsze kurtyna osiem wynik łokieć szerokość cztery łokieć kurtyna Ubiór wszelkiego rodzaju kurtyna
L09 9 Wj 26:2 The length curtain of one [shall be] eight and twenty cubits and the breadth four cubits curtain of one measure shall have one all and every one of the curtains
L10 10 Wj 26:2 Długość kurtyna jednego [Jest] osiem i dwadzieścia łokcie a szerokość cztery łokcie kurtyna jednego zmierzyć ma jeden wszystko i każdy z zasłonami
L11 11 Wj 26:2 'O·rech hay·ri·'Ah ha·'a·Chat, she·mo·Neh ve·'es·Rim ba·'am·Mah, ve·Ro·chav 'ar·Ba' ba·'am·Mah, hay·ri·'Ah ha·'e·Chat; mid·Dah 'a·Chat le·chol hay·ri·'Ot.
L12 12 Wj 26:2 o rech ha je ri a ha a Hat sze mo ne we es rim Ba am ma we ro Haw ar Ba Ba am ma ha je ri a ha e Hat miD Da a Hat le chol - ha je ri ot  
L13 13 Wj 26:2 ´öºrek hayürî`â hä|´aHat šümönè wü`eSrîm Bä|´ammâ würöºHab ´arBa` Bä´ammâ hayürî`â hä´eHät miDDâ ´aHat lükol-hayürî`öt  
L14 14 Wj 26:2 6/95 2/54 73/961 12/109 14/315 14/246 6/101 27/316 15/246 3/54 74/961 1/55 75/961 528/5415 4/54
L15 15 Wj 26:2 The length of one curtain [shall be] eight and twenty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and every one of the curtains shall have one measure.
L16 16 Wj 26:2  2 The length <0753> of one <0259> curtain <03407> shall be eight <08083> and twenty <06242> cubits <0520>, and the breadth <07341> of one <0259> curtain <03407> four <0702> cubits <0520>: and every one of the curtains <03407> shall have one <0259> measure <04060>.
L01 1 Wj 26:3   Wj 26:3  3 Pięć <02568> firanki <03407> jest sprzęgnięte razem <02266> (08802) jedno <0802> do innego <0269>, a drugi pięć <02568> firanki <03407> są przyłączane <02266> (08802) jeden <0802> do innego <0269>.                                                                                          
L02 2 Wj 26:3 Pięć tkanin będzie powiązanych ze sobą - jedna z drugą, podobnie drugie pięć tkanin będzie powiązanych ze sobą jedna z drugą.
L03 3 Wj 26:3 חֲמֵ֣שׁ הַיְרִיעֹ֗ת תִּֽהְיֶ֙יןָ֙ חֹֽבְרֹ֔ת אִשָּׁ֖ה אֶל־ אֲחֹתָ֑הּ וְחָמֵ֤שׁ יְרִיעֹת֙ חֹֽבְרֹ֔ת אִשָּׁ֖ה אֶל־ אֲחֹתָֽהּ׃
L04 4 Wj 26:3 חֲמֵ֣שׁ הַ/יְרִיעֹ֗ת תִּֽהְיֶ֙יןָ֙ חֹֽבְרֹ֔ת אִשָּׁ֖ה אֶל־ אֲחֹתָ֑/הּ וְ/חָמֵ֤שׁ יְרִיעֹת֙ חֹֽבְרֹ֔ת אִשָּׁ֖ה אֶל־ אֲחֹתָֽ/הּ׃
L05 5 Wj 26:3 cha·(Mesz) haj·ri·'(Ot), tih·(Je)·na choe·(Rot), 'isz·(Sza) el- 'a·cho·(Ta); we·cha·(Mesz) je·ri·'(Ot) choe·(Rot), 'isz·(Sza) el- 'a·cho·(Ta).
L06 6 Wj 26:3 H2568H2568 H3407H3407 H1961H1961 H2266H2266 H0802H0802 H0413H0413 H0269H0269 H2568H2568 H3407H3407 H2266H2266 H0802H0802 H0413H0413 H0269H0269
L07 7 Wj 26:3 fif curtain become fellowship ess about other fif curtain fellowship ess about other
L08 8 Wj 26:3 FIF kurtyna zostać wspólnota es o inny FIF kurtyna wspólnota es o inny
L09 9 Wj 26:3 The five curtains become shall be coupled together one to to another and [other] five curtains [shall be] coupled one to to another
L10 10 Wj 26:3 Pięć Kurtyny zostać jest sprzęgnięte razem jeden do do drugiego i [inne] pięć Kurtyny [Są] w połączeniu jeden do do drugiego
L11 11 Wj 26:3 cha·Mesh hay·ri·'Ot, tih·Yei·na choe·Rot, 'ish·Shah el- 'a·cho·Tah; ve·cha·Mesh ye·ri·'Ot choe·Rot, 'ish·Shah el- 'a·cho·Tah.
L12 12 Wj 26:3 Ha mesz ha je ri ot Tih je na How rot isz sza el - a Ho ta we Ha mesz je ri ot How rot isz sza el - a Ho ta    
L13 13 Wj 26:3 Hámëš hayürî`öt Ti|hyʺnä Hö|bröt ´iššâ ´el-´áHötäh wüHämëš yürî`öt Hö|bröt ´iššâ ´el-´áHötäh    
L14 14 Wj 26:3 28/342 5/54 465/3546 2/28 180/781 764/5500 29/109 29/342 6/54 3/28 181/781 765/5500 30/109
L15 15 Wj 26:3 The five curtains shall be coupled together one to another; and [other] five curtains [shall be] coupled one to another.
L16 16 Wj 26:3  3 The five <02568> curtains <03407> shall be coupled together <02266> (08802) one <0802> to another <0269>; and other five <02568> curtains <03407> shall be coupled <02266> (08802) one <0802> to another <0269>.
L01 1 Wj 26:4   Wj 26:4  4 I uczynisz <06213> (08804) pętle <03924> niebieskiego <08504> na krawędzi <08193> w jednym <0259> kurtyna <03407> z obrębu <07098> w sprzęgle <02279>, oraz także uczynisz <06213> (08799) w najdalszej <07020> krawędź <08193> innego kurtyny <03407> w sprzęgle <04225> drugiego <08145>.                                                                                  
L02 2 Wj 26:4 I przyszyjesz wstążki z fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, gdzie winna być spięta, i tak też uczynisz na brzegach ostatniej tkaniny, gdzie winna być spięta.
L03 3 Wj 26:4 וְעָשִׂ֜יתָ לֻֽלְאֹ֣ת תְּכֵ֗לֶת עַ֣ל שְׂפַ֤ת הַיְרִיעָה֙ הָאֶחָ֔ת מִקָּצָ֖ה בַּחֹבָ֑רֶת וְכֵ֤ן תַּעֲשֶׂה֙ בִּשְׂפַ֣ת הַיְרִיעָ֔ה הַקִּ֣יצוֹנָ֔ה בַּמַּחְבֶּ֖רֶת הַשֵּׁנִֽית׃
L04 4 Wj 26:4 וְ/עָשִׂ֜יתָ לֻֽלְאֹ֣ת תְּכֵ֗לֶת עַ֣ל שְׂפַ֤ת הַ/יְרִיעָה֙ הָ/אֶחָ֔ת מִ/קָּצָ֖ה בַּ/חֹבָ֑רֶת וְ/כֵ֤ן תַּעֲשֶׂה֙ בִּ/שְׂפַ֣ת הַ/יְרִיעָ֔ה הַ/קִּ֣יצוֹנָ֔ה בַּ/מַּחְבֶּ֖רֶת הַ/שֵּׁנִֽית׃
L05 5 Wj 26:4 we·'a·(Si)·ta lul·'(Ot) te·(Che)·let, 'al se·(Fat) haj·ri·'(A) ha·'e·(Chat), mik·ka·(Ca) ba·cho·(Wa)·ret; we·(Chen) ta·'a·(Se) bis·(Fat) haj·ri·'(A), hak·(Ki)·co·(Na), bam·mach·(Be)·ret hasz·sze·(Nit).
L06 6 Wj 26:4 H6213H6213 H3924H3924 H8504H8504 H5921H5921 H8193H8193 H3407H3407 H0259H0259 H7098H7098 H2279H2279 H3651H3651 H6213H6213 H8193H8193 H3407H3407 H7020H7020 H4225H4225 H8145H8145
L07 7 Wj 26:4 accomplish loop blue above band curtain a coast which coupleth after that accomplish band curtain out- most coupling again
L08 8 Wj 26:4 zrealizować pętla niebieski powyżej pasmo kurtyna wybrzeże który coupleth po tym zrealizować pasmo kurtyna poza najbardziej sprzęgło ponownie
L09 9 Wj 26:4 And thou shalt make loops of blue on upon the edge curtain of the one from the selvedge in the coupling and likewise and likewise shalt thou make edge of [another] curtain in the uttermost in the coupling of the second
L10 10 Wj 26:4 I uczynisz Pętle z niebieskim na na krawędzi kurtyna z jednej z obrębu w sprzęgle i podobnie a także uczynisz krawędź z [innego] kurtyna w najdalszej w sprzęgle z sekundy
L11 11 Wj 26:4 ve·'a·Si·ta lul·'Ot te·Che·let, 'al se·Fat hay·ri·'Ah ha·'e·Chat, mik·ka·Tzah ba·cho·Va·ret; ve·Chen ta·'a·Seh bis·Fat hay·ri·'Ah, hak·Ki·tzo·Nah, bam·mach·Be·ret hash·she·Nit.
L12 12 Wj 26:4 we a si ta lu lot Te che let al se fat ha je ri a ha e Hat miq qa ca Ba Ho wa ret we chen Ta a se Bis fat ha je ri a haq qi co na Bam maH Be ret hasz sze nit
L13 13 Wj 26:4 wü`äSîºtä lu|l´öt Tükëºlet `al Süpat hayürî`â hä´eHät miqqäcâ BaHöbäºret wükën Ta`áSè BiSpat hayürî`â haqqîºcônâ BammaHBeºret haššënît
L14 14 Wj 26:4 266/2617 1/13 3/49 493/5759 14/173 7/54 76/961 5/34 1/4 95/767 267/2617 15/173 8/54 1/4 1/8 19/157
L15 15 Wj 26:4 And thou shalt make loops of blue upon the edge of the one curtain from the selvedge in the coupling; and likewise shalt thou make in the uttermost edge of [another] curtain, in the coupling of the second.
L16 16 Wj 26:4  4 And thou shalt make <06213> (08804) loops <03924> of blue <08504> upon the edge <08193> of the one <0259> curtain <03407> from the selvedge <07098> in the coupling <02279>; and likewise shalt thou make <06213> (08799) in the uttermost <07020> edge <08193> of another curtain <03407>, in the coupling <04225> of the second <08145>.
L01 1 Wj 26:5   Wj 26:5  5 Pięćdziesiąt <02572> pętle <03924> uczynisz <06213> (08799) w jednym <0259> kurtyna <03407>, a pięćdziesiąt <02572> pętle <03924> uczynisz <06213> (08799) w krawędzi <07097> z kurtyną <03407>, który jest w sprzęgło <04225> drugiego <08145>, że pętle <03924> może chwycić <06901> (08688) jedno <0802> <0269 z innego>.                                                                                
L02 2 Wj 26:5 Pięćdziesiąt zaś wstążek przyszyjesz do jednej tkaniny i pięćdziesiąt wstążek przyszyjesz do drugiej tkaniny w miejscu, w którym mają być spięte, tak żeby wstążki były przyszyte naprzeciw siebie.
L03 3 Wj 26:5 חֲמִשִּׁ֣ים לֻֽלָאֹ֗ת תַּעֲשֶׂה֮ בַּיְרִיעָ֣ה הָאֶחָת֒ וַחֲמִשִּׁ֣ים לֻֽלָאֹ֗ת תַּעֲשֶׂה֙ בִּקְצֵ֣ה הַיְרִיעָ֔ה אֲשֶׁ֖ר בַּמַּחְבֶּ֣רֶת הַשֵּׁנִ֑ית מַקְבִּילֹת֙ הַלֻּ֣לָאֹ֔ת אִשָּׁ֖ה אֶל־ אֲחֹתָֽהּ׃
L04 4 Wj 26:5 חֲמִשִּׁ֣ים לֻֽלָאֹ֗ת תַּעֲשֶׂה֮ בַּ/יְרִיעָ֣ה הָ/אֶחָת֒ וַ/חֲמִשִּׁ֣ים לֻֽלָאֹ֗ת תַּעֲשֶׂה֙ בִּ/קְצֵ֣ה הַ/יְרִיעָ֔ה אֲשֶׁ֖ר בַּ/מַּחְבֶּ֣רֶת הַ/שֵּׁנִ֑ית מַקְבִּילֹת֙ הַ/לֻּ֣לָאֹ֔ת אִשָּׁ֖ה אֶל־ אֲחֹתָֽ/הּ׃
L05 5 Wj 26:5 cha·misz·(Szim) lu·la·'(Ot), ta·'a·(Se) baj·ri·'(A) ha·'e·(Chat) wa·cha·misz·(Szim) lu·la·'(Ot), ta·'a·(Se) bik·(Ce) haj·ri·'(A), 'a·(Szer) bam·mach·(Be)·ret hasz·sze·(Nit); mak·bi·(Lot) hal·(Lu)·la·'(Ot), 'isz·(Sza) el- 'a·cho·(Ta).
L06 6 Wj 26:5 H2572H2572 H3924H3924 H6213H6213 H3407H3407 H0259H0259 H2572H2572 H3924H3924 H6213H6213 H7097H7097 H3407H3407 H0834H0834 H4225H4225 H8145H8145 H6901H6901 H3924H3924 H0802H0802 H0413H0413 H0269H0269
L07 7 Wj 26:5 fifty loop accomplish curtain a fifty loop accomplish after curtain after coupling again choose loop ess about other
L08 8 Wj 26:5 pięćdziesiąt pętla zrealizować kurtyna pięćdziesiąt pętla zrealizować po kurtyna po sprzęgło ponownie wybierać pętla es o inny
L09 9 Wj 26:5 Fifty loops shalt thou make curtain in the one and fifty loops shalt thou make in the edge of the curtain after that [is] in the coupling of the second may take hold that the loops one about of another
L10 10 Wj 26:5 Pięćdziesiąt Pętle uczynisz kurtyna w jednym i pięćdziesiąt Pętle uczynisz w krawędzi z zasłoną po że [jest] w sprzęgle z sekundy może chwycić że pętle jeden o innego
L11 11 Wj 26:5 cha·mish·Shim lu·la·'Ot, ta·'a·Seh bay·ri·'Ah ha·'e·Chat va·cha·mish·Shim lu·la·'Ot, ta·'a·Seh bik·Tzeh hay·ri·'Ah, 'a·Sher bam·mach·Be·ret hash·she·Nit; mak·bi·Lot hal·Lu·la·'Ot, 'ish·Shah el- 'a·cho·Tah.
L12 12 Wj 26:5 Ha misz szim lu la ot Ta a se Ba je ri a ha e Hat wa Ha misz szim lu la ot Ta a se Biq ce ha je ri a a szer Bam maH Be ret hasz sze nit maq Bi lot hal lu la ot isz sza el - a Ho ta  
L13 13 Wj 26:5 Hámiššîm lù|lä´öt Ta`áSè Bayürî`â hä´eHät waHámiššîm lù|lä´öt Ta`áSè BiqcË hayürî`â ´ášer BammaHBeºret haššënît maqBîlöt hallùºlä´öt ´iššâ ´el-´áHötäh  
L14 14 Wj 26:5 12/163 2/13 268/2617 9/54 77/961 13/163 3/13 269/2617 10/97 10/54 590/5499 2/8 20/157 1/12 4/13 182/781 766/5500 31/109
L15 15 Wj 26:5 Fifty loops shalt thou make in the one curtain, and fifty loops shalt thou make in the edge of the curtain that [is] in the coupling of the second; that the loops may take hold one of another.
L16 16 Wj 26:5  5 Fifty <02572> loops <03924> shalt thou make <06213> (08799) in the one <0259> curtain <03407>, and fifty <02572> loops <03924> shalt thou make <06213> (08799) in the edge <07097> of the curtain <03407> that is in the coupling <04225> of the second <08145>; that the loops <03924> may take hold <06901> (08688) one <0802> of another <0269>.
L01 1 Wj 26:6   Wj 26:6  6 Uczynisz też <06213> (08804) pięćdziesiąt <02572> Taches <07165> złota <02091> i kilka <02266> (08765) zasłony <03407> razem z <0802> <0269> The Taches <07165 >: a będzie jeden <0259> tabernakulum <04908>.                                                                                          
L02 2 Wj 26:6 Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt złotych kółek i zwiążesz tkaniny przy pomocy tych kółek, i przybytek będzie stanowił jedną całość.
L03 3 Wj 26:6 וְעָשִׂ֕יתָ חֲמִשִּׁ֖ים קַרְסֵ֣י זָהָ֑ב וְחִבַּרְתָּ֨ אֶת־ הַיְרִיעֹ֜ת אִשָּׁ֤ה אֶל־ אֲחֹתָהּ֙ בַּקְּרָסִ֔ים וְהָיָ֥ה הַמִּשְׁכָּ֖ן אֶחָֽד׃ פ
L04 4 Wj 26:6 וְ/עָשִׂ֕יתָ חֲמִשִּׁ֖ים קַרְסֵ֣י זָהָ֑ב וְ/חִבַּרְתָּ֨ אֶת־ הַ/יְרִיעֹ֜ת אִשָּׁ֤ה אֶל־ אֲחֹתָ/הּ֙ בַּ/קְּרָסִ֔ים וְ/הָיָ֥ה הַ/מִּשְׁכָּ֖ן אֶחָֽד׃ פ
L05 5 Wj 26:6 we·'a·(Si)·ta cha·misz·(Szim) kar·(Se) za·(Haw); we·chib·bar·(Ta) et- haj·ri·'(Ot) 'isz·(Sza) el- 'a·cho·(Ta) bak·ke·ra·(Sim), we·ha·(Ja) ham·misz·(Kan) 'e·(Chad). (Pe)
L06 6 Wj 26:6 H6213H6213 H2572H2572 H7165H7165 H2091H2091 H2266H2266 H0853H0853 H3407H3407 H0802H0802 H0413H0413 H0269H0269 H7165H7165 H1961H1961 H4908H4908 H0259H0259
L07 7 Wj 26:6 accomplish fifty tache gold fellowship curtain ess about other tache become dwelling a
L08 8 Wj 26:6 zrealizować pięćdziesiąt tache złoto wspólnota kurtyna es o inny tache zostać mieszkanie
L09 9 Wj 26:6 And thou shalt make fifty taches of gold and couple the curtains to one about with the taches become tabernacle and it shall be one
L10 10 Wj 26:6 I uczynisz pięćdziesiąt Taches złota i para zasłony do jednego o z w Taches zostać tabernakulum a będzie jeden
L11 11 Wj 26:6 ve·'a·Si·ta cha·mish·Shim kar·Sei za·Hav; ve·chib·bar·Ta et- hay·ri·'Ot 'ish·Shah el- 'a·cho·Tah bak·ke·ra·Sim, ve·ha·Yah ham·mish·Kan 'e·Chad. Peh
L12 12 Wj 26:6 we a si ta Ha misz szim qar se za haw we HiB Bar Ta et - ha je ri ot isz sza el - a Ho ta Baq qe ra sim we ha ja ham misz Kan e Had P
L13 13 Wj 26:6 wü`äSîºtä Hámiššîm qarsê zähäb wüHiBBarTä ´et-hayürî`öt ´iššâ ´el-´áHötâ Baqqüräsîm wühäyâ hammišKän ´eHäd P
L14 14 Wj 26:6 270/2617 14/163 1/10 31/389 4/28 1507/11047 11/54 183/781 767/5500 32/109 2/10 466/3546 3/139 78/961
L15 15 Wj 26:6 And thou shalt make fifty taches of gold, and couple the curtains together with the taches: and it shall be one tabernacle.
L16 16 Wj 26:6  6 And thou shalt make <06213> (08804) fifty <02572> taches <07165> of gold <02091>, and couple <02266> (08765) the curtains <03407> together with <0802> <0269> the taches <07165>: and it shall be one <0259> tabernacle <04908>.
L01 1 Wj 26:7   Wj 26:7  7 I uczynisz <06213> (08804) Zasłony <03407> kóz '<05795> włosy za pokrycie <0168> nad przybytkiem <04908>: jedenaście <06249> <06240> firanki <03407> uczynisz <06213> (08799).                                                                                            
L02 2 Wj 26:7 Następnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sierści, a uczynisz je z jedenastu mniejszych nakryć.
L03 3 Wj 26:7 וְעָשִׂ֙יתָ֙ יְרִיעֹ֣ת עִזִּ֔ים לְאֹ֖הֶל עַל־ הַמִּשְׁכָּ֑ן עַשְׁתֵּי־ עֶשְׂרֵ֥ה יְרִיעֹ֖ת תַּעֲשֶׂ֥ה אֹתָֽם׃
L04 4 Wj 26:7 וְ/עָשִׂ֙יתָ֙ יְרִיעֹ֣ת עִזִּ֔ים לְ/אֹ֖הֶל עַל־ הַ/מִּשְׁכָּ֑ן עַשְׁתֵּי־ עֶשְׂרֵ֥ה יְרִיעֹ֖ת תַּעֲשֶׂ֥ה אֹתָֽ/ם׃
L05 5 Wj 26:7 we·'a·(Si)·ta je·ri·'(Ot) 'iz·(Zim), le·'(O)·hel al- ham·misz·(Kan); asz·te- 'es·(Re) je·ri·'(Ot) ta·'a·(Se) 'o·(Tam).
L06 6 Wj 26:7 H6213H6213 H3407H3407 H5795H5795 H0168H0168 H5921H5921 H4908H4908 H6249H6249 H6240H6240 H3407H3407 H6213H6213 H0853H0853
L07 7 Wj 26:7 accomplish curtain goat covering above dwelling eleven eigh- curtain accomplish
L08 8 Wj 26:7 zrealizować kurtyna koza pokrycie powyżej mieszkanie jedenaście eigh- kurtyna zrealizować
L09 9 Wj 26:7 And thou shalt make curtains [of] goats' [hair] to be a covering over upon the tabernacle eleven ten curtains shalt thou make
L10 10 Wj 26:7 I uczynisz Kurtyny [Z] kozie " [Włosy], aby mieć pokrycie przez nad przybytkiem jedenaście dziesięć Kurtyny uczynisz
L11 11 Wj 26:7 ve·'a·Si·ta ye·ri·'Ot 'iz·Zim, le·'O·hel al- ham·mish·Kan; ash·tei- 'es·Reh ye·ri·'Ot ta·'a·Seh 'o·Tam.
L12 12 Wj 26:7 we a si ta je ri ot iz zim le o hel al - ham misz Kan asz Te - es re je ri ot Ta a se o tam
L13 13 Wj 26:7 wü`äSîºtä yürî`öt `izzîm lü´öºhel `al-hammišKän `ašTê-`eSrË yürî`öt Ta`áSè ´ötäm
L14 14 Wj 26:7 271/2617 12/54 14/74 25/342 494/5759 4/139 1/19 31/337 13/54 272/2617 1508/11047
L15 15 Wj 26:7 And thou shalt make curtains [of] goats' [hair] to be a covering upon the tabernacle: eleven curtains shalt thou make.
L16 16 Wj 26:7  7 And thou shalt make <06213> (08804) curtains <03407> of goats' <05795> hair to be a covering <0168> upon the tabernacle <04908>: eleven <06249> <06240> curtains <03407> shalt thou make <06213> (08799).
L01 1 Wj 26:8   Wj 26:8  8 Długość <0753> jednego <0259> kurtyna <03407> jest trzydzieści <07970> łokci <0520>, a szerokość <07341> jednego <0259> kurtyna <03407> cztery <0702> łokci <0520>: i jedenaście <06249> <06240> firanki <03407> jest wszystko jedno <0259> miarą <04060>.                                                                                      
L02 2 Wj 26:8 Długość jednego nakrycia będzie wynosiła trzydzieści łokci, a szerokość jednego nakrycia cztery łokcie, i wszystkie jedenaście nakryć będą miały jednakowe wymiary.
L03 3 Wj 26:8 אֹ֣רֶךְ ׀ הַיְרִיעָ֣ה הָֽאַחַ֗ת שְׁלֹשִׁים֙ בָּֽאַמָּ֔ה וְרֹ֙חַב֙ אַרְבַּ֣ע בָּאַמָּ֔ה הַיְרִיעָ֖ה הָאֶחָ֑ת מִדָּ֣ה אַחַ֔ת לְעַשְׁתֵּ֥י עֶשְׂרֵ֖ה יְרִיעֹֽת׃
L04 4 Wj 26:8 אֹ֣רֶךְ ׀ הַ/יְרִיעָ֣ה הָֽ/אַחַ֗ת שְׁלֹשִׁים֙ בָּֽ/אַמָּ֔ה וְ/רֹ֙חַב֙ אַרְבַּ֣ע בָּ/אַמָּ֔ה הַ/יְרִיעָ֖ה הָ/אֶחָ֑ת מִדָּ֣ה אַחַ֔ת לְ/עַשְׁתֵּ֥י עֶשְׂרֵ֖ה יְרִיעֹֽת׃
L05 5 Wj 26:8 '(O)·rech haj·ri·'(A) ha·'a·(Chat), sze·lo·(Szim) ba·'am·(Ma), we·(Ro)·chaw 'ar·(Ba)' ba·'am·(Ma), haj·ri·'(A) ha·'e·(Chat); mid·(Da) 'a·(Chat), le·'asz·(Te) 'es·(Re) je·ri·'(Ot).
L06 6 Wj 26:8 H0753H0753 H3407H3407 H0259H0259 H7970H7970 H0520H0520 H7341H7341 H0702H0702 H0520H0520 H3407H3407 H0259H0259 H4060H4060 H0259H0259 H6249H6249 H6240H6240 H3407H3407
L07 7 Wj 26:8 forever curtain a thirty cubit breadth four cubit curtain a garment a eleven eigh- curtain
L08 8 Wj 26:8 na zawsze kurtyna trzydzieści łokieć szerokość cztery łokieć kurtyna Ubiór jedenaście eigh- kurtyna
L09 9 Wj 26:8 The length curtain of one [shall be] thirty cubits and the breadth four cubits curtain of one measure [shall be all] of one eleven ten curtains
L10 10 Wj 26:8 Długość kurtyna jednego [Jest] trzydziestu łokcie a szerokość cztery łokcie kurtyna jednego zmierzyć [Jest wszystko] jednego jedenaście dziesięć Kurtyny
L11 11 Wj 26:8 'O·rech hay·ri·'Ah ha·'a·Chat, she·lo·Shim ba·'am·Mah, ve·Ro·chav 'ar·Ba' ba·'am·Mah, hay·ri·'Ah ha·'e·Chat; mid·Dah 'a·Chat, le·'ash·Tei 'es·Reh ye·ri·'Ot.
L12 12 Wj 26:8 o rech ha je ri a ha a Hat sze lo szim Ba am ma we ro Haw ar Ba Ba am ma ha je ri a ha e Hat miD Da a Hat le asz Te es re je ri ot
L13 13 Wj 26:8 ´öºrek hayürî`â hä|´aHat šülöšîm Bä|´ammâ würöºHab ´arBa` Bä´ammâ hayürî`â hä´eHät miDDâ ´aHat lü`ašTê `eSrË yürî`öt
L14 14 Wj 26:8 7/95 14/54 79/961 25/171 16/246 7/101 28/316 17/246 15/54 80/961 2/55 81/961 2/19 32/337 16/54
L15 15 Wj 26:8 The length of one curtain [shall be] thirty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and the eleven curtains [shall be all] of one measure.
L16 16 Wj 26:8  8 The length <0753> of one <0259> curtain <03407> shall be thirty <07970> cubits <0520>, and the breadth <07341> of one <0259> curtain <03407> four <0702> cubits <0520>: and the eleven <06249> <06240> curtains <03407> shall be all of one <0259> measure <04060>.
L01 1 Wj 26:9   Wj 26:9  9 A ty kilka będziesz <02266> (08765) pięć <02568> firanki <03407> przez siebie, a sześć <08337> firanki <03407> przez siebie, a będziesz podwójnym <03717> (08804) Szósty <08345> kurtyna < 03407> na czele <04136> <06440> w tabernakulum <0168>.                                                                                      
L02 2 Wj 26:9 Powiążesz ze sobą pięć nakryć osobno, a pozostałe sześć osobno. Jednakże szóste nakrycie, które ma wisieć u wejścia do przybytku, złożysz we dwoje.
L03 3 Wj 26:9 וְחִבַּרְתָּ֞ אֶת־ חֲמֵ֤שׁ הַיְרִיעֹת֙ לְבָ֔ד וְאֶת־ שֵׁ֥שׁ הַיְרִיעֹ֖ת לְבָ֑ד וְכָפַלְתָּ֙ אֶת־ הַיְרִיעָ֣ה הַשִּׁשִּׁ֔ית אֶל־ מ֖וּל פְּנֵ֥י הָאֹֽהֶל׃
L04 4 Wj 26:9 וְ/חִבַּרְתָּ֞ אֶת־ חֲמֵ֤שׁ הַ/יְרִיעֹת֙ לְ/בָ֔ד וְ/אֶת־ שֵׁ֥שׁ הַ/יְרִיעֹ֖ת לְ/בָ֑ד וְ/כָפַלְתָּ֙ אֶת־ הַ/יְרִיעָ֣ה הַ/שִּׁשִּׁ֔ית אֶל־ מ֖וּל פְּנֵ֥י הָ/אֹֽהֶל׃
L05 5 Wj 26:9 we·chib·bar·(Ta) et- cha·(Mesz) haj·ri·'(Ot) le·(Wad), we·'(Et) szesz haj·ri·'(Ot) le·(Wad); we·cha·fal·(Ta) et- haj·ri·'(A) hasz·szisz·(Szit), el- mul pe·(Ne) ha·'(O)·hel.
L06 6 Wj 26:9 H2266H2266 H0853H0853 H2568H2568 H3407H3407 H0905H0905 H0853H0853 H8337H8337 H3407H3407 H0905H0905 H3717H3717 H0853H0853 H3407H3407 H8345H8345 H0413H0413 H4136H4136 H6440H6440 H0168H0168
L07 7 Wj 26:9 fellowship fif curtain alone six curtain alone double curtain sixth  about against accept covering
L08 8 Wj 26:9 wspólnota FIF kurtyna sam sześć kurtyna sam dwukrotnie kurtyna szósty o przed przyjąć pokrycie
L09 9 Wj 26:9 And thou shalt couple five curtains themselves by themselves and six curtains themselves by themselves and shalt double curtain the sixth about against the front of the tabernacle
L10 10 Wj 26:9 A ty kilka będziesz pięć Kurtyny sami przez siebie i sześć Kurtyny sami przez siebie i będziesz dwuosobowej kurtyna 6-cie o przed z przodu z tabernakulum
L11 11 Wj 26:9 ve·chib·bar·Ta et- cha·Mesh hay·ri·'Ot le·Vad, ve·'Et shesh hay·ri·'Ot le·Vad; ve·cha·fal·Ta et- hay·ri·'Ah hash·shish·Shit, el- mul pe·Nei ha·'O·hel.
L12 12 Wj 26:9 we HiB Bar Ta et - Ha mesz ha je ri ot le wad we et - szesz ha je ri ot le wad we cha fal Ta et - ha je ri a hasz szisz szit el - mul Pe ne ha o hel        
L13 13 Wj 26:9 wüHiBBarTä ´et-Hámëš hayürî`öt lübäd wü´et-šëš hayürî`öt lübäd wükäpalTä ´et-hayürî`â haššiššît ´el-mûl Pünê hä´öºhel        
L14 14 Wj 26:9 5/28 1509/11047 30/342 17/54 25/200 1510/11047 21/215 18/54 26/200 1/5 1511/11047 19/54 6/28 768/5500 2/36 204/2127 26/342
L15 15 Wj 26:9 And thou shalt couple five curtains by themselves, and six curtains by themselves, and shalt double the sixth curtain in the forefront of the tabernacle.
L16 16 Wj 26:9  9 And thou shalt couple <02266> (08765) five <02568> curtains <03407> by themselves, and six <08337> curtains <03407> by themselves, and shalt double <03717> (08804) the sixth <08345> curtain <03407> in the forefront <04136> <06440> of the tabernacle <0168>.
L01 1 Wj 26:10   Wj 26:10  10 Uczynisz też <06213> (08804) pięćdziesiąt <02572> pętle <03924> na krawędzi <08193> w jednym <0259> kurtyna <03407>, który jest najdalszy od środka <07020> w sprzęgle <02279> i pięćdziesiąt <02572> pętle <03924> w krawędzi <08193> z kurtyną <03407>, które coupleth <02279> sekund <08145>.                                                                                  
L02 2 Wj 26:10 I przyszyjesz pięćdziesiąt wstążek na brzegach jednego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte, i pięćdziesiąt wstążek na brzegach drugiego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte.
L03 3 Wj 26:10 וְעָשִׂ֜יתָ חֲמִשִּׁ֣ים לֻֽלָאֹ֗ת עַ֣ל שְׂפַ֤ת הַיְרִיעָה֙ הָֽאֶחָ֔ת הַקִּיצֹנָ֖ה בַּחֹבָ֑רֶת וַחֲמִשִּׁ֣ים לֻֽלָאֹ֗ת עַ֚ל שְׂפַ֣ת הַיְרִיעָ֔ה הַחֹבֶ֖רֶת הַשֵּׁנִֽית׃
L04 4 Wj 26:10 וְ/עָשִׂ֜יתָ חֲמִשִּׁ֣ים לֻֽלָאֹ֗ת עַ֣ל שְׂפַ֤ת הַ/יְרִיעָה֙ הָֽ/אֶחָ֔ת הַ/קִּיצֹנָ֖ה בַּ/חֹבָ֑רֶת וַ/חֲמִשִּׁ֣ים לֻֽלָאֹ֗ת עַ֚ל שְׂפַ֣ת הַ/יְרִיעָ֔ה הַ/חֹבֶ֖רֶת הַ/שֵּׁנִֽית׃
L05 5 Wj 26:10 we·'a·(Si)·ta cha·misz·(Szim) lu·la·'(Ot), 'al se·(Fat) haj·ri·'(A) ha·'e·(Chat), hak·ki·co·(Na) ba·cho·(Wa)·ret; wa·cha·misz·(Szim) lu·la·'(Ot), 'al se·(Fat) haj·ri·'(A), ha·cho·(We)·ret hasz·sze·(Nit).
L06 6 Wj 26:10 H6213H6213 H2572H2572 H3924H3924 H5921H5921 H8193H8193 H3407H3407 H0259H0259 H7020H7020 H2279H2279 H2572H2572 H3924H3924 H5921H5921 H8193H8193 H3407H3407 H2279H2279 H8145H8145
L07 7 Wj 26:10 accomplish fifty loop above band curtain a out- most which coupleth fifty loop above band curtain which coupleth again
L08 8 Wj 26:10 zrealizować pięćdziesiąt pętla powyżej pasmo kurtyna poza najbardziej który coupleth pięćdziesiąt pętla powyżej pasmo kurtyna który coupleth ponownie
L09 9 Wj 26:10 And thou shalt make fifty loops on on the edge curtain of the one [that is] outmost in the coupling and fifty loops on in the edge of the curtain which coupleth the second
L10 10 Wj 26:10 I uczynisz pięćdziesiąt Pętle na na krawędzi kurtyna z jednej [Że jest] najdalszy od środka w sprzęgle i pięćdziesiąt Pętle na w krawędzi z zasłoną który coupleth sekund
L11 11 Wj 26:10 ve·'a·Si·ta cha·mish·Shim lu·la·'Ot, 'al se·Fat hay·ri·'Ah ha·'e·Chat, hak·ki·tzo·Nah ba·cho·Va·ret; va·cha·mish·Shim lu·la·'Ot, 'al se·Fat hay·ri·'Ah, ha·cho·Ve·ret hash·she·Nit.
L12 12 Wj 26:10 we a si ta Ha misz szim lu la ot al se fat ha je ri a ha e Hat haq qi co na Ba Ho wa ret wa Ha misz szim lu la ot al se fat ha je ri a ha Ho we ret hasz sze nit
L13 13 Wj 26:10 wü`äSîºtä Hámiššîm lù|lä´öt `al Süpat hayürî`â hä|´eHät haqqîcönâ BaHöbäºret waHámiššîm lù|lä´öt `al Süpat hayürî`â haHöbeºret haššënît
L14 14 Wj 26:10 273/2617 15/163 5/13 495/5759 16/173 20/54 82/961 2/4 2/4 16/163 6/13 496/5759 17/173 21/54 3/4 21/157
L15 15 Wj 26:10 And thou shalt make fifty loops on the edge of the one curtain [that is] outmost in the coupling, and fifty loops in the edge of the curtain which coupleth the second.
L16 16 Wj 26:10  10 And thou shalt make <06213> (08804) fifty <02572> loops <03924> on the edge <08193> of the one <0259> curtain <03407> that is outmost <07020> in the coupling <02279>, and fifty <02572> loops <03924> in the edge <08193> of the curtain <03407> which coupleth <02279> the second <08145>.
L01 1 Wj 26:11   Wj 26:11  11 Uczynisz też <06213> (08804) pięćdziesiąt <02572> Taches <07165> z mosiądzu <05178> i umieścić <0935> (08689) w Taches <07165> w pętli <03924>, i para <02266> (08765) namiot <0168> razem, że może to być jeden <0259>.                                                                                        
L02 2 Wj 26:11 Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt kółek z brązu i nałożysz kółka na wstążki, i w ten sposób zwiążesz nakrycia przybytku ze sobą, że utworzą jedną całość.
L03 3 Wj 26:11 וְעָשִׂ֛יתָ קַרְסֵ֥י נְחֹ֖שֶׁת חֲמִשִּׁ֑ים וְהֵבֵאתָ֤ אֶת־ הַקְּרָסִים֙ בַּלֻּ֣לָאֹ֔ת וְחִבַּרְתָּ֥ אֶת־ הָאֹ֖הֶל וְהָיָ֥ה אֶחָֽד׃
L04 4 Wj 26:11 וְ/עָשִׂ֛יתָ קַרְסֵ֥י נְחֹ֖שֶׁת חֲמִשִּׁ֑ים וְ/הֵבֵאתָ֤ אֶת־ הַ/קְּרָסִים֙ בַּ/לֻּ֣לָאֹ֔ת וְ/חִבַּרְתָּ֥ אֶת־ הָ/אֹ֖הֶל וְ/הָיָ֥ה אֶחָֽד׃
L05 5 Wj 26:11 we·'a·(Si)·ta kar·(Se) ne·(Cho)·szet cha·misz·(Szim); we·he·we·(Ta) et- hak·ke·ra·(Sim) bal·(Lu)·la·'(Ot), we·chib·bar·(Ta) et- ha·'(O)·hel we·ha·(Ja) 'e·(Chad).
L06 6 Wj 26:11 H6213H6213 H7165H7165 H5178H5178 H2572H2572 H0935H0935 H0853H0853 H7165H7165 H3924H3924 H2266H2266 H0853H0853 H0168H0168 H1961H1961 H0259H0259
L07 7 Wj 26:11 accomplish tache brasen fifty abide tache loop fellowship covering become a
L08 8 Wj 26:11 zrealizować tache brązu pięćdziesiąt przestrzegać tache pętla wspólnota pokrycie zostać
L09 9 Wj 26:11 And thou shalt make taches of brass fifty and put the taches into the loops and couple the tent will be a together that it may be one
L10 10 Wj 26:11 I uczynisz Taches z mosiądzu pięćdziesiąt i umieścić w Taches w pętli i para namiot będzie razem, że może to być jeden
L11 11 Wj 26:11 ve·'a·Si·ta kar·Sei ne·Cho·shet cha·mish·Shim; ve·he·ve·Ta et- hak·ke·ra·Sim bal·Lu·la·'Ot, ve·chib·bar·Ta et- ha·'O·hel ve·ha·Yah 'e·Chad.
L12 12 Wj 26:11 we a si ta qar se ne Ho szet Ha misz szim we he we ta et - haq qe ra sim Bal lu la ot we HiB Bar Ta et - ha o hel we ha ja e Had
L13 13 Wj 26:11 wü`äSîºtä qarsê nüHöºšet Hámiššîm wühëbë´tä ´et-haqqüräsîm Ballùºlä´öt wüHiBBarTä ´et-hä´öºhel wühäyâ ´eHäd
L14 14 Wj 26:11 274/2617 3/10 3/140 17/163 297/2550 1512/11047 4/10 7/13 6/28 1513/11047 27/342 467/3546 83/961
L15 15 Wj 26:11 And thou shalt make fifty taches of brass, and put the taches into the loops, and couple the tent together, that it may be one.
L16 16 Wj 26:11  11 And thou shalt make <06213> (08804) fifty <02572> taches <07165> of brass <05178>, and put <0935> (08689) the taches <07165> into the loops <03924>, and couple <02266> (08765) the tent <0168> together, that it may be one <0259>.
L01 1 Wj 26:12   Wj 26:12  12 A reszta <05629>, że pozostaje jeszcze <05736> (08802) z zasłonami <03407> w namiocie <0168>, pół <02677> kurtyna <03407>, że pozostaje jeszcze <05736> (08802), powinny zawiesić <05628 > (08799) na odwrocie <0268> w tabernakulum <04908>.                                                                                      
L02 2 Wj 26:12 To zaś, co zbywa z przykryć namiotu, mianowicie połowa przykrycia zbywająca, będzie zwisać na tylnej stronie przybytku.
L03 3 Wj 26:12 וְסֶ֙רַח֙ הָעֹדֵ֔ף בִּירִיעֹ֖ת הָאֹ֑הֶל חֲצִ֤י הַיְרִיעָה֙ הָעֹדֶ֔פֶת תִּסְרַ֕ח עַ֖ל אֲחֹרֵ֥י הַמִּשְׁכָּֽן׃
L04 4 Wj 26:12 וְ/סֶ֙רַח֙ הָ/עֹדֵ֔ף בִּ/ירִיעֹ֖ת הָ/אֹ֑הֶל חֲצִ֤י הַ/יְרִיעָה֙ הָ/עֹדֶ֔פֶת תִּסְרַ֕ח עַ֖ל אֲחֹרֵ֥י הַ/מִּשְׁכָּֽן׃
L05 5 Wj 26:12 we·(Se)·rach ha·'o·(Def), bi·ri·'(Ot) ha·'(O)·hel; cha·(Ci) haj·ri·'(A) ha·'o·(De)·fet, tis·(Rach) 'al 'a·cho·(Re) ham·misz·(Kan).
L06 6 Wj 26:12 H5629H5629 H5736H5736 H3407H3407 H0168H0168 H2677H2677 H3407H3407 H5736H5736 H5628H5628 H5921H5921 H0268H0268 H4908H4908
L07 7 Wj 26:12 remnant be more curtain covering half curtain be more exceeding above after dwelling
L08 8 Wj 26:12 resztka być więcej kurtyna pokrycie połowa kurtyna być więcej przekraczającej powyżej po mieszkanie
L09 9 Wj 26:12 And the remnant that remaineth of the curtains of the tent the half curtain that remaineth shall hang over over the backside of the tabernacle
L10 10 Wj 26:12 I resztę że pozostaje jeszcze z zasłonami z namiotu pół kurtyna że pozostaje jeszcze powinien powiesić przez na odwrocie z tabernakulum
L11 11 Wj 26:12 ve·Se·rach ha·'o·Def, bi·ri·'Ot ha·'O·hel; cha·Tzi hay·ri·'Ah ha·'o·De·fet, tis·Rach 'al 'a·cho·Rei ham·mish·Kan.
L12 12 Wj 26:12 we se raH ha o def Bi ri ot ha o hel Ha ci ha je ri a ha o de fet Tis raH al a Ho re ham misz Kan
L13 13 Wj 26:12 wüseºraH hä`ödëp Bîrî`öt hä´öºhel Hácî hayürî`â hä`ödeºpet TisraH `al ´áHörê hammišKän
L14 14 Wj 26:12 1/1 3/9 22/54 28/342 10/125 23/54 4/9 1/7 497/5759 2/41 5/139
L15 15 Wj 26:12 And the remnant that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain that remaineth, shall hang over the backside of the tabernacle.
L16 16 Wj 26:12  12 And the remnant <05629> that remaineth <05736> (08802) of the curtains <03407> of the tent <0168>, the half <02677> curtain <03407> that remaineth <05736> (08802), shall hang <05628> (08799) over the backside <0268> of the tabernacle <04908>.
L01 1 Wj 26:13   Wj 26:13  13 A łokieć <0520> z jednej strony <02088>, a łokieć <0520> az drugiej strony to, co pozostaje jeszcze <05736> (08802) na długości <0753> z zasłonami <03407> w namiocie <0168>, powinien powiesić <05628> (08803) po bokach <06654> w tabernakulum <04908> na tej stronie i na tej stronie, na pokrycie <03680> (08763) go.                                                                                  
L02 2 Wj 26:13 Z tego zaś, co zbywa z długości przykryć, będzie zwisać jeden łokieć po obu stronach przybytku i tak będzie mu służyło za przykrycie.
L03 3 Wj 26:13 וְהָאַמָּ֨ה מִזֶּ֜ה וְהָאַמָּ֤ה מִזֶּה֙ בָּעֹדֵ֔ף בְּאֹ֖רֶךְ יְרִיעֹ֣ת הָאֹ֑הֶל יִהְיֶ֨ה סָר֜וּחַ עַל־ צִדֵּ֧י הַמִּשְׁכָּ֛ן מִזֶּ֥ה וּמִזֶּ֖ה לְכַסֹּתֽוֹ׃
L04 4 Wj 26:13 וְ/הָ/אַמָּ֨ה מִ/זֶּ֜ה וְ/הָ/אַמָּ֤ה מִ/זֶּה֙ בָּ/עֹדֵ֔ף בְּ/אֹ֖רֶךְ יְרִיעֹ֣ת הָ/אֹ֑הֶל יִהְיֶ֨ה סָר֜וּחַ עַל־ צִדֵּ֧י הַ/מִּשְׁכָּ֛ן מִ/זֶּ֥ה וּ/מִ/זֶּ֖ה לְ/כַסֹּתֽ/וֹ׃
L05 5 Wj 26:13 we·ha·'am·(Ma) miz·(Ze) we·ha·'am·(Ma) miz·(Ze) ba·'o·(Def), be·'(O)·rech je·ri·'(Ot) ha·'(O)·hel; jih·(Je) sa·(Ru)·ach al- cid·(De) ham·misz·(Kan) miz·(Ze) u·miz·(Ze) le·chas·so·(To).
L06 6 Wj 26:13 H0520H0520 H2088H2088 H0520H0520 H2088H2088 H5736H5736 H0753H0753 H3407H3407 H0168H0168 H1961H1961 H5628H5628 H5921H5921 H6654H6654 H4908H4908 H2088H2088 H2088H2088 H3680H3680
L07 7 Wj 26:13 cubit he cubit he be more forever curtain covering become exceeding above side dwelling he he clad self
L08 8 Wj 26:13 łokieć on łokieć on być więcej na zawsze kurtyna pokrycie zostać przekraczającej powyżej strona mieszkanie on on platerowane siebie
L09 9 Wj 26:13 And a cubit on the one side and a cubit side on the other side of that which remaineth in the length of the curtains of the tent become it shall hang over over the sides of the tabernacle the other one on this side and on that side to cover
L10 10 Wj 26:13 I łokieć z jednej strony i łokieć strona z drugiej strony to, co pozostaje jeszcze w długości z zasłonami z namiotu zostać powinien zwisać przez po bokach z tabernakulum inny jeden na tej stronie i na tej stronie w celu pokrycia
L11 11 Wj 26:13 ve·ha·'am·Mah miz·Zeh ve·ha·'am·Mah miz·Zeh ba·'o·Def, be·'O·rech ye·ri·'Ot ha·'O·hel; yih·Yeh sa·Ru·ach al- tzid·Dei ham·mish·Kan miz·Zeh u·miz·Zeh le·chas·so·To.
L12 12 Wj 26:13 we ha am ma miz ze we ha am ma miz ze Ba o def Be o rech je ri ot ha o hel jih je sa ru aH al - ciD De ham misz Kan miz ze u miz ze le chas so to
L13 13 Wj 26:13 wühä´ammâ mizzè wühä´ammâ mizzè Bä`ödëp Bü´öºrek yürî`öt hä´öºhel yihyè särûªH `al-ciDDê hammišKän mizzè ûmizzè lükassötô
L14 14 Wj 26:13 18/246 149/1176 19/246 150/1176 5/9 8/95 24/54 29/342 468/3546 2/7 498/5759 5/33 6/139 151/1176 152/1176 19/151
L15 15 Wj 26:13 And a cubit on the one side, and a cubit on the other side of that which remaineth in the length of the curtains of the tent, it shall hang over the sides of the tabernacle on this side and on that side, to cover it.
L16 16 Wj 26:13  13 And a cubit <0520> on the one side <02088>, and a cubit <0520> on the other side of that which remaineth <05736> (08802) in the length <0753> of the curtains <03407> of the tent <0168>, it shall hang <05628> (08803) over the sides <06654> of the tabernacle <04908> on this side and on that side, to cover <03680> (08763) it.
L01 1 Wj 26:14   Wj 26:14  14 Uczynisz też <06213> (08804) krycia <04372> w namiocie <0168> z baranich <0352> Skórki <05785> barwione na czerwono <0119> (08794) i pokrycie <04372> <04605 powyżej > z] borsuki '<08476> skins <05785>.                                                                                          
L02 2 Wj 26:14 Oprócz tego uczynisz nakrycie na namiot ze skór baranich, barwionych na czerwono, i w końcu nakrycie na wierzch ze skór delfinów.
L03 3 Wj 26:14 וְעָשִׂ֤יתָ מִכְסֶה֙ לָאֹ֔הֶל עֹרֹ֥ת אֵילִ֖ם מְאָדָּמִ֑ים וּמִכְסֵ֛ה עֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים מִלְמָֽעְלָה׃ פ
L04 4 Wj 26:14 וְ/עָשִׂ֤יתָ מִכְסֶה֙ לָ/אֹ֔הֶל עֹרֹ֥ת אֵילִ֖ם מְאָדָּמִ֑ים וּ/מִכְסֵ֛ה עֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים מִ/לְ/מָֽעְלָ/ה׃ פ
L05 5 Wj 26:14 we·'a·(Si)·ta mich·(Se) la·'(O)·hel, 'o·(Rot) 'e·(Lim) me·'ad·da·(Mim); u·mich·(Se) 'o·(Rot) te·cha·(Szim) mil·(Ma)'·la. (Pe)
L06 6 Wj 26:14 H6213H6213 H4372H4372 H0168H0168 H5785H5785 H0352H0352 H0119H0119 H4372H4372 H5785H5785 H8476H8476 H4605H4605
L07 7 Wj 26:14 accomplish covering covering hide mighty  be red covering hide Tahrea above
L08 8 Wj 26:14 zrealizować pokrycie pokrycie schować potężny być czerwony pokrycie schować Tahrea powyżej
L09 9 Wj 26:14 And thou shalt make a covering for the tent skins [of] rams' dyed red and a covering skins [of] badgers' above
L10 10 Wj 26:14 I uczynisz Pokrycie na namiot skórki [Z] barany " barwione na czerwono i przykrycie skórki [Z] borsuki " powyżej
L11 11 Wj 26:14 ve·'a·Si·ta mich·Seh la·'O·hel, 'o·Rot 'ei·Lim me·'ad·da·Mim; u·mich·Seh 'o·Rot te·cha·Shim mil·Ma·'e·lah. Peh
L12 12 Wj 26:14 we a si ta mich se la o hel o rot e lim me oD Da mim u mich se o rot Te Ha szim mi le ma la P
L13 13 Wj 26:14 wü`äSîºtä miksè lä´öºhel `öröt ´êlìm mü´oDDämîm ûmiksË `öröt TüHäšîm milümäº`lâ P
L14 14 Wj 26:14 275/2617 2/16 30/342 6/99 8/172 2/10 3/16 7/99 2/14 7/140
L15 15 Wj 26:14 And thou shalt make a covering for the tent [of] rams' skins dyed red, and a covering above [of] badgers' skins.
L16 16 Wj 26:14  14 And thou shalt make <06213> (08804) a covering <04372> for the tent <0168> of rams' <0352> skins <05785> dyed red <0119> (08794), and a covering <04372> above <04605> of] badgers' <08476> skins <05785>.
L01 1 Wj 26:15   Wj 26:15  15 Uczynisz też <06213> (08804) Tablice <07175> w tabernakulum <04908> z Szittim <07848> drewno <06086> w pozycji stojącej <05975> (08802).                                                                                                
L02 2 Wj 26:15 Przygotujesz też deski na przybytek z drzewa akacjowego i ustawisz je pionowo.
L03 3 Wj 26:15 וְעָשִׂ֥יתָ אֶת־ הַקְּרָשִׁ֖ים לַמִּשְׁכָּ֑ן עֲצֵ֥י שִׁטִּ֖ים עֹמְדִֽים׃
L04 4 Wj 26:15 וְ/עָשִׂ֥יתָ אֶת־ הַ/קְּרָשִׁ֖ים לַ/מִּשְׁכָּ֑ן עֲצֵ֥י שִׁטִּ֖ים עֹמְדִֽים׃
L05 5 Wj 26:15 we·'a·(Si)·ta et- hak·ke·ra·(Szim) lam·misz·(Kan); 'a·(Ce) szit·(Tim) 'o·me·(Dim).
L06 6 Wj 26:15 H6213H6213 H0853H0853 H7175H7175 H4908H4908 H6086H6086 H7848H7848 H5975H5975
L07 7 Wj 26:15 accomplish bench dwelling carpenter shittah abide 
L08 8 Wj 26:15 zrealizować ławka mieszkanie stolarz shittah przestrzegać
L09 9 Wj 26:15 And thou shalt make boards for the tabernacle wood [of] shittim standing up
L10 10 Wj 26:15 I uczynisz Deski do tabernakulum drewno [Z] akacjowego wstawaniu
L11 11 Wj 26:15 ve·'a·Si·ta et- hak·ke·ra·Shim lam·mish·Kan; 'a·Tzei shit·Tim 'o·me·Dim.
L12 12 Wj 26:15 we a si ta et - haq qe ra szim lam misz Kan a ce szit tim om dim
L13 13 Wj 26:15 wü`äSîºtä ´et-haqqüräšîm lammišKän `ácê ši††îm `ömdîm
L14 14 Wj 26:15 276/2617 1514/11047 1/51 7/139 42/329 6/28 30/523
L15 15 Wj 26:15 And thou shalt make boards for the tabernacle [of] shittim wood standing up.
L16 16 Wj 26:15  15 And thou shalt make <06213> (08804) boards <07175> for the tabernacle <04908> of shittim <07848> wood <06086> standing up <05975> (08802).
L01 1 Wj 26:16   Wj 26:16  16 Dziesięć <06235> łokci <0520> powinna być równa długości <0753> z płyty <07175>, a łokieć <0520> i pół <02677> jest szerokość <07341> jednego <0259> płyta <07175 >.                                                                                              
L02 2 Wj 26:16 Wysokość desek wynosić będzie dziesięć łokci, a szerokość jednej deski półtora łokcia.
L03 3 Wj 26:16 עֶ֥שֶׂר אַמּ֖וֹת אֹ֣רֶךְ הַקָּ֑רֶשׁ וְאַמָּה֙ וַחֲצִ֣י הָֽאַמָּ֔ה רֹ֖חַב הַקֶּ֥רֶשׁ הָאֶחָֽד׃
L04 4 Wj 26:16 עֶ֥שֶׂר אַמּ֖וֹת אֹ֣רֶךְ הַ/קָּ֑רֶשׁ וְ/אַמָּה֙ וַ/חֲצִ֣י הָֽ/אַמָּ֔ה רֹ֖חַב הַ/קֶּ֥רֶשׁ הָ/אֶחָֽד׃
L05 5 Wj 26:16 '(E)·ser am·(Mot) '(O)·rech hak·(Ka)·resz; we·'am·(Ma) wa·cha·(Ci) ha·'am·(Ma), (Ro)·chaw hak·(Ke)·resz ha·'e·(Chad).
L06 6 Wj 26:16 H6235H6235 H0520H0520 H0753H0753 H7175H7175 H0520H0520 H2677H2677 H0520H0520 H7341H7341 H7175H7175 H0259H0259
L07 7 Wj 26:16 ten cubit forever bench cubit half cubit breadth bench a
L08 8 Wj 26:16 dziesięć łokieć na zawsze ławka łokieć połowa łokieć szerokość ławka
L09 9 Wj 26:16 Ten cubits [shall be] the length of a board and a cubit and a half cubits [shall be] the breadth board of one
L10 10 Wj 26:16 Dziesięć łokcie [Jest] długość z tablicy i łokieć i pół łokcie [Jest] szerokość płyta jednego
L11 11 Wj 26:16 'E·ser am·Mot 'O·rech hak·Ka·resh; ve·'am·Mah va·cha·Tzi ha·'am·Mah, Ro·chav hak·Ke·resh ha·'e·Chad.
L12 12 Wj 26:16 e ser am mot o rech haq qa resz we am ma wa Ha ci ha am ma ro Haw haq qe resz ha e Had
L13 13 Wj 26:16 `eºSer ´ammôt ´öºrek haqqäºreš wü´ammâ waHácî hä|´ammâ röºHab haqqeºreš hä´eHäd
L14 14 Wj 26:16 19/175 20/246 9/95 2/51 21/246 11/125 22/246 8/101 3/51 84/961
L15 15 Wj 26:16 Ten cubits [shall be] the length of a board, and a cubit and a half [shall be] the breadth of one board.
L16 16 Wj 26:16  16 Ten <06235> cubits <0520> shall be the length <0753> of a board <07175>, and a cubit <0520> and a half <02677> shall be the breadth <07341> of one <0259> board <07175>.
L01 1 Wj 26:17   Wj 26:17  17 Dwa <08147> czopy <03027> powinien tam być w jednym <0259> płyta <07175> ustaw w kolejności <07947> (08794) jedno <0802> <0269 przeciwko innemu>: co uczynisz <06213> (08799 ) dla wszystkich tablicach <07175> w tabernakulum <04908>.                                                                                      
L02 2 Wj 26:17 Każda deska będzie miała dwa czopy osadzone jeden naprzeciw drugiego: tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku.
L03 3 Wj 26:17 שְׁתֵּ֣י יָד֗וֹת לַקֶּ֙רֶשׁ֙ הָאֶחָ֔ד מְשֻׁלָּבֹ֔ת אִשָּׁ֖ה אֶל־ אֲחֹתָ֑הּ כֵּ֣ן תַּעֲשֶׂ֔ה לְכֹ֖ל קַרְשֵׁ֥י הַמִּשְׁכָּֽן׃
L04 4 Wj 26:17 שְׁתֵּ֣י יָד֗וֹת לַ/קֶּ֙רֶשׁ֙ הָ/אֶחָ֔ד מְשֻׁלָּבֹ֔ת אִשָּׁ֖ה אֶל־ אֲחֹתָ֑/הּ כֵּ֣ן תַּעֲשֶׂ֔ה לְ/כֹ֖ל קַרְשֵׁ֥י הַ/מִּשְׁכָּֽן׃
L05 5 Wj 26:17 sze·(Te) ja·(Dot), lak·(Ke)·resz ha·'e·(Chad), me·szul·la·(Wot), 'isz·(Sza) el- 'a·cho·(Ta); ken ta·'a·(Se), le·(Chol) kar·(Sze) ham·misz·(Kan).
L06 6 Wj 26:17 H8147H8147 H3027H3027 H7175H7175 H0259H0259 H7947H7947 H0802H0802 H0413H0413 H0269H0269 H3651H3651 H6213H6213 H3605H3605 H7175H7175 H4908H4908
L07 7 Wj 26:17 both able bench a equally distant ess about other after that accomplish all manner bench dwelling
L08 8 Wj 26:17 zarówno w stanie ławka równie odległy es o inny po tym zrealizować wszelkiego rodzaju ławka mieszkanie
L09 9 Wj 26:17 Two tenons board [shall there be] in one set in order one about against another thus thus shalt thou make for all for all the boards of the tabernacle
L10 10 Wj 26:17 Dwa czopy płyta [Powinien tam być] w jednym ustaw w celu jeden o przeciwko drugiemu w ten sposób co uczynisz dla wszystkich dla wszystkich płyt z tabernakulum
L11 11 Wj 26:17 she·Tei ya·Dot, lak·Ke·resh ha·'e·Chad, me·shul·la·Vot, 'ish·Shah el- 'a·cho·Tah; ken ta·'a·Seh, le·Chol kar·Shei ham·mish·Kan.
L12 12 Wj 26:17 szTe ja dot laq qe resz ha e Had me szul la wot isz sza el - a Ho ta Ken Ta a se le chol qar sze ham misz Kan
L13 13 Wj 26:17 šTê yädôt laqqeºreš hä´eHäd müšulläböt ´iššâ ´el-´áHötäh Kën Ta`áSè lüköl qaršê hammišKän
L14 14 Wj 26:17 89/768 175/1608 4/51 85/961 1/2 184/781 769/5500 33/109 96/767 277/2617 529/5415 5/51 8/139
L15 15 Wj 26:17 Two tenons [shall there be] in one board, set in order one against another: thus shalt thou make for all the boards of the tabernacle.
L16 16 Wj 26:17  17 Two <08147> tenons <03027> shall there be in one <0259> board <07175>, set in order <07947> (08794) one <0802> against another <0269>: thus shalt thou make <06213> (08799) for all the boards <07175> of the tabernacle <04908>.
L01 1 Wj 26:18   Wj 26:18  18 Uczynisz też <06213> (08804) deski <07175> w tabernakulum <04908>, dwadzieścia <06242> deski <07175> na południu <05045> side <06285> południe <08486>.                                                                                              
L02 2 Wj 26:18 I przygotujesz deski na przybytek: dwadzieścia desek na ścianę południową - po stronie prawej.
L03 3 Wj 26:18 וְעָשִׂ֥יתָ אֶת־ הַקְּרָשִׁ֖ים לַמִּשְׁכָּ֑ן עֶשְׂרִ֣ים קֶ֔רֶשׁ לִפְאַ֖ת נֶ֥גְבָּה תֵימָֽנָה׃
L04 4 Wj 26:18 וְ/עָשִׂ֥יתָ אֶת־ הַ/קְּרָשִׁ֖ים לַ/מִּשְׁכָּ֑ן עֶשְׂרִ֣ים קֶ֔רֶשׁ לִ/פְאַ֖ת נֶ֥גְבָּ/ה תֵימָֽנָ/ה׃
L05 5 Wj 26:18 we·'a·(Si)·ta et- hak·ke·ra·(Szim) lam·misz·(Kan); 'es·(Rim) (Ke)·resz, lif·'(At) (Neg)·ba te·(Ma)·na.
L06 6 Wj 26:18 H6213H6213 H0853H0853 H7175H7175 H4908H4908 H6242H6242 H7175H7175 H6285H6285 H5045H5045 H8486H8486
L07 7 Wj 26:18 accomplish bench dwelling score bench corner south country south side
L08 8 Wj 26:18 zrealizować ławka mieszkanie wynik ławka narożnik kraj południe od strony południowej
L09 9 Wj 26:18 And thou shalt make the boards for the tabernacle twenty boards side on the south southward
L10 10 Wj 26:18 I uczynisz deski do tabernakulum dwadzieścia Deski strona na południu na południe
L11 11 Wj 26:18 ve·'a·Si·ta et- hak·ke·ra·Shim lam·mish·Kan; 'es·Rim Ke·resh, lif·'At Neg·bah tei·Ma·nah.
L12 12 Wj 26:18 we a si ta et - haq qe ra szim lam misz Kan es rim qe resz li fat neg Ba te ma na  
L13 13 Wj 26:18 wü`äSîºtä ´et-haqqüräšîm lammišKän `eSrîm qeºreš lip´at neºgBâ têmäºnâ  
L14 14 Wj 26:18 278/2617 1515/11047 6/51 9/139 15/315 7/51 2/86 8/111 1/23
L15 15 Wj 26:18 And thou shalt make the boards for the tabernacle, twenty boards on the south side southward.
L16 16 Wj 26:18  18 And thou shalt make <06213> (08804) the boards <07175> for the tabernacle <04908>, twenty <06242> boards <07175> on the south <05045> side <06285> southward <08486>.
L01 1 Wj 26:19   Wj 26:19  19 Uczynisz też <06213> (08799) czterdzieści <0705> Gniazda <0134> srebra <03701> w dwudziestu <06242> deski <07175>, dwa <08147> Gniazda <0134> pod jednym <0259> forum < 07175> dla swoich dwóch <08147> czopów <03027> i dwa <08147> Gniazda <0134> w innej <0259> płyta <07175> dla swoich dwóch <08147> czopów <03027>.                                                                                
L02 2 Wj 26:19 I czterdzieści podstaw srebrnych sporządzisz, pod każdą deskę dwie podstawy na oba jej czopy.
L03 3 Wj 26:19 וְאַרְבָּעִים֙ אַדְנֵי־ כֶ֔סֶף תַּעֲשֶׂ֕ה תַּ֖חַת עֶשְׂרִ֣ים הַקָּ֑רֶשׁ שְׁנֵ֨י אֲדָנִ֜ים תַּֽחַת־ הַקֶּ֤רֶשׁ הָאֶחָד֙ לִשְׁתֵּ֣י יְדֹתָ֔יו וּשְׁנֵ֧י אֲדָנִ֛ים תַּֽחַת־ הַקֶּ֥רֶשׁ הָאֶחָ֖ד לִשְׁתֵּ֥י יְדֹתָֽיו׃
L04 4 Wj 26:19 וְ/אַרְבָּעִים֙ אַדְנֵי־ כֶ֔סֶף תַּעֲשֶׂ֕ה תַּ֖חַת עֶשְׂרִ֣ים הַ/קָּ֑רֶשׁ שְׁנֵ֨י אֲדָנִ֜ים תַּֽחַת־ הַ/קֶּ֤רֶשׁ הָ/אֶחָד֙ לִ/שְׁתֵּ֣י יְדֹתָ֔י/ו וּ/שְׁנֵ֧י אֲדָנִ֛ים תַּֽחַת־ הַ/קֶּ֥רֶשׁ הָ/אֶחָ֖ד לִ/שְׁתֵּ֥י יְדֹתָֽי/ו׃
L05 5 Wj 26:19 we·'ar·ba·'(Im) ad·ne- (Che)·sef, ta·'a·(Se) (Ta)·chat 'es·(Rim) hak·(Ka)·resz; sze·(Ne) 'a·da·(Nim) ta·chat- hak·(Ke)·resz ha·'e·(Chad) lisz·(Te) je·do·(Taw), u·sze·(Ne) 'a·da·(Nim) ta·chat- hak·(Ke)·resz ha·'e·(Chad) lisz·(Te) je·do·(Taw).
L06 6 Wj 26:19 H0705H0705 H0134H0134 H3701H3701 H6213H6213 H8478H8478 H6242H6242 H7175H7175 H8147H8147 H0134H0134 H8478H8478 H7175H7175 H0259H0259 H8147H8147 H3027H3027 H8147H8147 H0134H0134 H8478H8478 H7175H7175 H0259H0259 H8147H8147 H3027H3027
L07 7 Wj 26:19 forty foundation money accomplish Thahash score bench both foundation Thahash bench a both able both foundation Thahash bench a both able
L08 8 Wj 26:19 czterdzieści fundacja pieniądze zrealizować Thahash wynik ławka zarówno fundacja Thahash ławka zarówno w stanie zarówno fundacja Thahash ławka zarówno w stanie
L09 9 Wj 26:19 forty sockets of silver And thou shalt make under under the twenty boards two sockets under board under one for his two tenons and two sockets under board under another for his two tenons
L10 10 Wj 26:19 czterdzieści Gniazda srebra I uczynisz pod w dwudziestu Deski dwa Gniazda pod płyta w ramach jednego za dwa czopy i dwa Gniazda pod płyta pod innym za dwa czopy
L11 11 Wj 26:19 ve·'ar·ba·'Im ad·nei- Che·sef, ta·'a·Seh Ta·chat 'es·Rim hak·Ka·resh; she·Nei 'a·da·Nim ta·chat- hak·Ke·resh ha·'e·Chad lish·Tei ye·do·Tav, u·she·Nei 'a·da·Nim ta·chat- hak·Ke·resh ha·'e·Chad lish·Tei ye·do·Tav.
L12 12 Wj 26:19 we ar Ba im ad ne - che sef Ta a se Ta Hat es rim haq qa resz sze ne a da nim Ta Hat - haq qe resz ha e Had lisz Te je do taw u sze ne a da nim Ta Hat - haq qe resz ha e Had lisz Te je do taw
L13 13 Wj 26:19 wü´arBä`îm ´adnê-keºsep Ta`áSè TaºHat `eSrîm haqqäºreš šünê ´ádänîm Ta|Hat-haqqeºreš hä´eHäd lišTê yüdötäyw ûšünê ´ádänîm Ta|Hat-haqqeºreš hä´eHäd lišTê yüdötäyw
L14 14 Wj 26:19 19/135 1/57 56/403 279/2617 61/498 16/315 8/51 90/768 2/57 62/498 9/51 86/961 91/768 176/1608 92/768 3/57 63/498 10/51 87/961 93/768 177/1608
L15 15 Wj 26:19 And thou shalt make forty sockets of silver under the twenty boards; two sockets under one board for his two tenons, and two sockets under another board for his two tenons.
L16 16 Wj 26:19  19 And thou shalt make <06213> (08799) forty <0705> sockets <0134> of silver <03701> under the twenty <06242> boards <07175>; two <08147> sockets <0134> under one <0259> board <07175> for his two <08147> tenons <03027>, and two <08147> sockets <0134> under another <0259> board <07175> for his two <08147> tenons <03027>.
L01 1 Wj 26:20   Wj 26:20  20, a dla drugiej <08145> side <06763> w tabernakulum <04908> na północy <06828> side <06285> tam jest dwadzieścia <06242> deski <07175>:                                                                                                
L02 2 Wj 26:20 I po drugiej stronie przybytku, na ścianę północną, uczynisz dwadzieścia desek.
L03 3 Wj 26:20 וּלְצֶ֧לַע הַמִּשְׁכָּ֛ן הַשֵּׁנִ֖ית לִפְאַ֣ת צָפ֑וֹן עֶשְׂרִ֖ים קָֽרֶשׁ׃
L04 4 Wj 26:20 וּ/לְ/צֶ֧לַע הַ/מִּשְׁכָּ֛ן הַ/שֵּׁנִ֖ית לִ/פְאַ֣ת צָפ֑וֹן עֶשְׂרִ֖ים קָֽרֶשׁ׃
L05 5 Wj 26:20 u·le·(Ce)·la' ham·misz·(Kan) hasz·sze·(Nit) lif·'(At) ca·(Fon); 'es·(Rim) (Ka)·resz.
L06 6 Wj 26:20 H6763H6763 H4908H4908 H8145H8145 H6285H6285 H6828H6828 H6242H6242 H7175H7175
L07 7 Wj 26:20 beam dwelling again corner northern score bench
L08 8 Wj 26:20 belka mieszkanie ponownie narożnik północny wynik ławka
L09 9 Wj 26:20 side of the tabernacle And for the second side on the north [there shall be] twenty boards
L10 10 Wj 26:20 strona z tabernakulum I na sekunda strona północna [Nie jest] dwadzieścia Deski
L11 11 Wj 26:20 u·le·Tze·la' ham·mish·Kan hash·she·Nit lif·'At tza·Fon; 'es·Rim Ka·resh.
L12 12 Wj 26:20 u le ce la ham misz Kan hasz sze nit li fat ca fon es rim qa resz
L13 13 Wj 26:20 ûlüceºla` hammišKän haššënît lip´at cäpôn `eSrîm qäºreš
L14 14 Wj 26:20 6/41 10/139 22/157 3/86 3/153 17/315 11/51
L15 15 Wj 26:20 And for the second side of the tabernacle on the north side [there shall be] twenty boards:
L16 16 Wj 26:20  20 And for the second <08145> side <06763> of the tabernacle <04908> on the north <06828> side <06285> there shall be twenty <06242> boards <07175>:
L01 1 Wj 26:21   Wj 26:21  21 A ich czterdzieści <0705> Gniazda <0134> srebra <03701>; dwa <08147> Gniazda <0134> pod jednym <0259> płyta <07175> i dwa <08147> Gniazda <0134> <0259 pod inną> płyta <07175>.                                                                                            
L02 2 Wj 26:21 A do nich czterdzieści podstaw srebrnych; po dwie podstawy na każdą deskę.
L03 3 Wj 26:21 וְאַרְבָּעִ֥ים אַדְנֵיהֶ֖ם כָּ֑סֶף שְׁנֵ֣י אֲדָנִ֗ים תַּ֚חַת הַקֶּ֣רֶשׁ הָֽאֶחָ֔ד וּשְׁנֵ֣י אֲדָנִ֔ים תַּ֖חַת הַקֶּ֥רֶשׁ הָאֶחָֽד׃
L04 4 Wj 26:21 וְ/אַרְבָּעִ֥ים אַדְנֵי/הֶ֖ם כָּ֑סֶף שְׁנֵ֣י אֲדָנִ֗ים תַּ֚חַת הַ/קֶּ֣רֶשׁ הָֽ/אֶחָ֔ד וּ/שְׁנֵ֣י אֲדָנִ֔ים תַּ֖חַת הַ/קֶּ֥רֶשׁ הָ/אֶחָֽד׃
L05 5 Wj 26:21 we·'ar·ba·'(Im) 'ad·ne·(Hem) (Ka)·sef; sze·(Ne) 'a·da·(Nim), (Ta)·chat hak·(Ke)·resz ha·'e·(Chad), u·sze·(Ne) 'a·da·(Nim), (Ta)·chat hak·(Ke)·resz ha·'e·(Chad).
L06 6 Wj 26:21 H0705H0705 H0134H0134 H3701H3701 H8147H8147 H0134H0134 H8478H8478 H7175H7175 H0259H0259 H8147H8147 H0134H0134 H8478H8478 H7175H7175 H0259H0259
L07 7 Wj 26:21 forty foundation money both foundation Thahash bench a both foundation Thahash bench a
L08 8 Wj 26:21 czterdzieści fundacja pieniądze zarówno fundacja Thahash ławka zarówno fundacja Thahash ławka
L09 9 Wj 26:21 And their forty sockets [of] silver two sockets under board under one and two sockets under board under another
L10 10 Wj 26:21 I ich czterdzieści Gniazda [Z] srebra dwa Gniazda pod płyta w ramach jednego i dwa Gniazda pod płyta pod innym
L11 11 Wj 26:21 ve·'ar·ba·'Im 'ad·nei·Hem Ka·sef; she·Nei 'a·da·Nim, Ta·chat hak·Ke·resh ha·'e·Chad, u·she·Nei 'a·da·Nim, Ta·chat hak·Ke·resh ha·'e·Chad.
L12 12 Wj 26:21 we ar Ba im ad ne hem Ka sef sze ne a da nim Ta Hat haq qe resz ha e Had u sze ne a da nim Ta Hat haq qe resz ha e Had
L13 13 Wj 26:21 wü´arBä`îm ´adnêhem Käºsep šünê ´ádänîm TaºHat haqqeºreš hä|´eHäd ûšünê ´ádänîm TaºHat haqqeºreš hä´eHäd
L14 14 Wj 26:21 20/135 4/57 57/403 94/768 5/57 64/498 12/51 88/961 95/768 6/57 65/498 13/51 89/961
L15 15 Wj 26:21 And their forty sockets [of] silver; two sockets under one board, and two sockets under another board.
L16 16 Wj 26:21  21 And their forty <0705> sockets <0134> of silver <03701>; two <08147> sockets <0134> under one <0259> board <07175>, and two <08147> sockets <0134> under another <0259> board <07175>.
L01 1 Wj 26:22   Wj 26:22  22 A na bokach <03411> w tabernakulum <04908> zachód <03220> uczynisz <06213> (08799) sześć <08337> deski <07175>.                                                                                                  
L02 2 Wj 26:22 A dla tylnej części przybytku sporządzisz sześć desek.
L03 3 Wj 26:22 וּֽלְיַרְכְּתֵ֥י הַמִּשְׁכָּ֖ן יָ֑מָּה תַּעֲשֶׂ֖ה שִׁשָּׁ֥ה קְרָשִֽׁים׃
L04 4 Wj 26:22 וּֽ/לְ/יַרְכְּתֵ֥י הַ/מִּשְׁכָּ֖ן יָ֑מָּ/ה תַּעֲשֶׂ֖ה שִׁשָּׁ֥ה קְרָשִֽׁים׃
L05 5 Wj 26:22 u·le·jar·ke·(Te) ham·misz·(Kan) (Jam)·ma; ta·'a·(Se) szisz·(Sza) ke·ra·(Szim).
L06 6 Wj 26:22 H3411H3411 H4908H4908 H3220H3220 H6213H6213 H8337H8337 H7175H7175
L07 7 Wj 26:22 border dwelling sea accomplish six bench
L08 8 Wj 26:22 granica mieszkanie morze zrealizować sześć ławka
L09 9 Wj 26:22 And for the sides of the tabernacle westward thou shalt make six boards
L10 10 Wj 26:22 I na bokach z tabernakulum zachód uczynisz sześć Deski
L11 11 Wj 26:22 u·le·yar·ke·Tei ham·mish·Kan Yam·mah; ta·'a·Seh shish·Shah ke·ra·Shim.
L12 12 Wj 26:22 u le jar Ke te ham misz Kan jam ma Ta a se szisz sza qe ra szim
L13 13 Wj 26:22 û|lüyarKütê hammišKän yäºmmâ Ta`áSè šiššâ qüräšîm
L14 14 Wj 26:22 2/26 11/139 47/396 280/2617 22/215 14/51
L15 15 Wj 26:22 And for the sides of the tabernacle westward thou shalt make six boards.
L16 16 Wj 26:22  22 And for the sides <03411> of the tabernacle <04908> westward <03220> thou shalt make <06213> (08799) six <08337> boards <07175>.
L01 1 Wj 26:23   Wj 26:23  23 I dwa <08147> Deski <07175> uczynisz <06213> (08799) na rogach <04742> w tabernakulum <04908> w dwie strony <03411>.                                                                                                
L02 2 Wj 26:23 Przy narożnikach tylnej ściany przybytku postawisz dwie deski.
L03 3 Wj 26:23 וּשְׁנֵ֤י קְרָשִׁים֙ תַּעֲשֶׂ֔ה לִמְקֻצְעֹ֖ת הַמִּשְׁכָּ֑ן בַּיַּרְכָתָֽיִם׃
L04 4 Wj 26:23 וּ/שְׁנֵ֤י קְרָשִׁים֙ תַּעֲשֶׂ֔ה לִ/מְקֻצְעֹ֖ת הַ/מִּשְׁכָּ֑ן בַּ/יַּרְכָתָֽיִם׃
L05 5 Wj 26:23 u·sze·(Ne) ke·ra·(Szim) ta·'a·(Se), lim·kuc·'(Ot) ham·misz·(Kan); bai·jar·cha·(Ta)·jim.
L06 6 Wj 26:23 H8147H8147 H7175H7175 H6213H6213 H4742H4742 H4908H4908 H3411H3411
L07 7 Wj 26:23 both bench accomplish corner dwelling border
L08 8 Wj 26:23 zarówno ławka zrealizować narożnik mieszkanie granica
L09 9 Wj 26:23 And two boards shalt thou make for the corners of the tabernacle in the two sides
L10 10 Wj 26:23 I dwa Deski uczynisz na rogach z tabernakulum w obie strony
L11 11 Wj 26:23 u·she·Nei ke·ra·Shim ta·'a·Seh, lim·kutz·'Ot ham·mish·Kan; bai·yar·cha·Ta·yim.
L12 12 Wj 26:23 u sze ne qe ra szim Ta a se lim qu cot ham misz Kan Baj jar cha ta jim
L13 13 Wj 26:23 ûšünê qüräšîm Ta`áSè limquc`öt hammišKän Bayyarkätäºyim
L14 14 Wj 26:23 96/768 15/51 281/2617 1/2 12/139 3/26
L15 15 Wj 26:23 And two boards shalt thou make for the corners of the tabernacle in the two sides.
L16 16 Wj 26:23  23 And two <08147> boards <07175> shalt thou make <06213> (08799) for the corners <04742> of the tabernacle <04908> in the two sides <03411>.
L01 1 Wj 26:24   Wj 26:24  24 I będą w parze <08382> razem pod <04295>, a zostaną one połączone <08382> (08802) razem <03162> nad głową <07218> z nim do jednego <0259> pierścień <02885>: w ten sposób wzajemnie się być dla nich zarówno <08147>, są one dla dwóch <08147> rogach <04740>.                                                                                      
L02 2 Wj 26:24 Deski będą przystawały szczelnie do siebie u dołu, a u góry równie szczelnie będą połączone za pomocą jednego pierścienia, i tak będzie także z deskami przy obu innych narożnikach.
L03 3 Wj 26:24 וְיִֽהְי֣וּ תֹֽאֲמִים֮ מִלְּמַטָּה֒ וְיַחְדָּ֗ו יִהְי֤וּ תַמִּים֙ עַל־ רֹאשׁ֔וֹ אֶל־ הַטַּבַּ֖עַת הָאֶחָ֑ת כֵּ֚ן יִהְיֶ֣ה לִשְׁנֵיהֶ֔ם לִשְׁנֵ֥י הַמִּקְצֹעֹ֖ת יִהְיֽוּ׃
L04 4 Wj 26:24 וְ/יִֽהְי֣וּ תֹֽאֲמִים֮ מִ/לְּ/מַטָּה֒ וְ/יַחְדָּ֗ו יִהְי֤וּ תַמִּים֙ עַל־ רֹאשׁ֔/וֹ אֶל־ הַ/טַּבַּ֖עַת הָ/אֶחָ֑ת כֵּ֚ן יִהְיֶ֣ה לִ/שְׁנֵי/הֶ֔ם לִ/שְׁנֵ֥י הַ/מִּקְצֹעֹ֖ת יִהְיֽוּ׃
L05 5 Wj 26:24 we·jih·(Ju) to·'a·(Mim) mil·le·mat·(Ta) we·jach·(Daw), jih·(Ju) tam·(Mim) al- ro·(Szo), el- hat·tab·(Ba)·'at ha·'e·(Chat); ken jih·(Je) lisz·ne·(Hem), lisz·(Ne) ham·mik·co·'(Ot) jih·(Ju).
L06 6 Wj 26:24 H1961H1961 H8382H8382 H4295H4295 H3162H3162 H1961H1961 H8535H8535 H5921H5921 H7218H7218 H0413H0413 H2885H2885 H0259H0259 H3651H3651 H1961H1961 H8147H8147 H8147H8147 H4740H4740 H1961H1961
L07 7 Wj 26:24 become coupled  beneath alike become coupled together above band about ring a after that become both both corner become
L08 8 Wj 26:24 zostać sprzężony pod podobnie zostać połączone ze sobą powyżej pasmo o pierścień po tym zostać zarówno zarówno narożnik zostać
L09 9 Wj 26:24 shall form And they shall be coupled together beneath together shall form shall be complete unto above the head about ring of it unto one thus shall form thus shall it be for them both they shall be for the two corners shall form
L10 10 Wj 26:24 stanowią I powinny być one połączone razem pod razem stanowią musi być kompletny do nad głową o pierścień z to do jednego w ten sposób stanowią też będzie dla nich zarówno są one dla dwóch Narożniki stanowią
L11 11 Wj 26:24 ve·yih·Yu to·'a·Mim mil·le·mat·Tah ve·yach·Dav, yih·Yu tam·Mim al- ro·Sho, el- hat·tab·Ba·'at ha·'e·Chat; ken yih·Yeh lish·nei·Hem, lish·Nei ham·mik·tzo·'Ot yih·Yu.
L12 12 Wj 26:24 we jih ju to a mim mil le mat ta we jaH Daw jih ju tam mim al - ro szo el - hat taB Ba at ha e Hat Ken jih je lisz ne hem lisz ne ham miq co ot jih ju
L13 13 Wj 26:24 wüyi|hyû tö|´ámîm millüma††â wüyaHDäw yihyû tammîm `al-rö´šô ´el-ha††aBBaº`at hä´eHät Kën yihyè lišnêhem lišnê hammiqcö`öt yihyû
L14 14 Wj 26:24 469/3546 1/5 1/19 8/140 470/3546 2/14 499/5759 31/598 770/5500 10/48 90/961 97/767 471/3546 97/768 98/768 1/12 472/3546
L15 15 Wj 26:24 And they shall be coupled together beneath, and they shall be coupled together above the head of it unto one ring: thus shall it be for them both; they shall be for the two corners.
L16 16 Wj 26:24  24 And they shall be coupled <08382> together beneath <04295>, and they shall be coupled <08382> (08802) together <03162> above the head <07218> of it unto one <0259> ring <02885>: thus shall it be for them both <08147>; they shall be for the two <08147> corners <04740>.
L01 1 Wj 26:25   Wj 26:25  25 I będą osiem <08083> deski <07175>, a ich gniazda <0134> srebra <03701>, szesnaście <08337> <06240> Gniazda <0134>; dwa <08147> Gniazda <0134> pod jednym <0259 > płyta <07175> i dwa <08147> Gniazda <0134> w innej <0259> płyta <07175>.                                                                                      
L02 2 Wj 26:25 I tak będzie osiem desek, a podstaw srebrnych szesnaście, dwie podstawy pod każdą deskę.
L03 3 Wj 26:25 וְהָיוּ֙ שְׁמֹנָ֣ה קְרָשִׁ֔ים וְאַדְנֵיהֶ֣ם כֶּ֔סֶף שִׁשָּׁ֥ה עָשָׂ֖ר אֲדָנִ֑ים שְׁנֵ֣י אֲדָנִ֗ים תַּ֚חַת הַקֶּ֣רֶשׁ הָאֶחָ֔ד וּשְׁנֵ֣י אֲדָנִ֔ים תַּ֖חַת הַקֶּ֥רֶשׁ הָאֶחָֽד׃
L04 4 Wj 26:25 וְ/הָיוּ֙ שְׁמֹנָ֣ה קְרָשִׁ֔ים וְ/אַדְנֵי/הֶ֣ם כֶּ֔סֶף שִׁשָּׁ֥ה עָשָׂ֖ר אֲדָנִ֑ים שְׁנֵ֣י אֲדָנִ֗ים תַּ֚חַת הַ/קֶּ֣רֶשׁ הָ/אֶחָ֔ד וּ/שְׁנֵ֣י אֲדָנִ֔ים תַּ֖חַת הַ/קֶּ֥רֶשׁ הָ/אֶחָֽד׃
L05 5 Wj 26:25 we·ha·(Ju) sze·mo·(Na) ke·ra·(Szim), we·'ad·ne·(Hem) (Ke)·sef, szisz·(Sza) 'a·(Sar) 'a·da·(Nim); sze·(Ne) 'a·da·(Nim), (Ta)·chat hak·(Ke)·resz ha·'e·(Chad), u·sze·(Ne) 'a·da·(Nim), (Ta)·chat hak·(Ke)·resz ha·'e·(Chad).
L06 6 Wj 26:25 H1961H1961 H8083H8083 H7175H7175 H0134H0134 H3701H3701 H8337H8337 H6240H6240 H0134H0134 H8147H8147 H0134H0134 H8478H8478 H7175H7175 H0259H0259 H8147H8147 H0134H0134 H8478H8478 H7175H7175 H0259H0259
L07 7 Wj 26:25 become eight bench foundation money six eigh- foundation both foundation Thahash bench a both foundation Thahash bench a
L08 8 Wj 26:25 zostać osiem ławka fundacja pieniądze sześć eigh- fundacja zarówno fundacja Thahash ławka zarówno fundacja Thahash ławka
L09 9 Wj 26:25 become And they shall be eight boards and their sockets [of] silver six teen sockets two sockets under board under one and two sockets under board under another
L10 10 Wj 26:25 zostać A oni będą ośmiu Deski i ich gniazda [Z] srebra sześć nastolatek Gniazda dwa Gniazda pod płyta w ramach jednego i dwa Gniazda pod płyta pod innym
L11 11 Wj 26:25 ve·ha·Yu she·mo·Nah ke·ra·Shim, ve·'ad·nei·Hem Ke·sef, shish·Shah 'a·Sar 'a·da·Nim; she·Nei 'a·da·Nim, Ta·chat hak·Ke·resh ha·'e·Chad, u·she·Nei 'a·da·Nim, Ta·chat hak·Ke·resh ha·'e·Chad.
L12 12 Wj 26:25 we ha ju sze mo na qe ra szim we ad ne hem Ke sef szisz sza a sar a da nim sze ne a da nim Ta Hat haq qe resz ha e Had u sze ne a da nim Ta Hat haq qe resz ha e Had
L13 13 Wj 26:25 wühäyû šümönâ qüräšîm wü´adnêhem Keºsep šiššâ `äSär ´ádänîm šünê ´ádänîm TaºHat haqqeºreš hä´eHäd ûšünê ´ádänîm TaºHat haqqeºreš hä´eHäd
L14 14 Wj 26:25 473/3546 13/109 16/51 7/57 58/403 23/215 33/337 8/57 99/768 9/57 66/498 17/51 91/961 100/768 10/57 67/498 18/51 92/961
L15 15 Wj 26:25 And they shall be eight boards, and their sockets [of] silver, sixteen sockets; two sockets under one board, and two sockets under another board.
L16 16 Wj 26:25  25 And they shall be eight <08083> boards <07175>, and their sockets <0134> of silver <03701>, sixteen <08337> <06240> sockets <0134>; two <08147> sockets <0134> under one <0259> board <07175>, and two <08147> sockets <0134> under another <0259> board <07175>.
L01 1 Wj 26:26   Wj 26:26  26 Uczynisz też <06213> (08804) pasów <01280> z Szittim <07848> drewno <06086>; pięć <02568> na deskach <07175> w jednym <0259> Side <06763> w tabernakulum <04908 >                                                                                            
L02 2 Wj 26:26 I zrobisz poprzeczki do powiązania desek z drzewa akacjowego, pięć dla desek jednej strony przybytku
L03 3 Wj 26:26 וְעָשִׂ֥יתָ בְרִיחִ֖ם עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים חֲמִשָּׁ֕ה לְקַרְשֵׁ֥י צֶֽלַע־ הַמִּשְׁכָּ֖ן הָאֶחָֽד׃
L04 4 Wj 26:26 וְ/עָשִׂ֥יתָ בְרִיחִ֖ם עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים חֲמִשָּׁ֕ה לְ/קַרְשֵׁ֥י צֶֽלַע־ הַ/מִּשְׁכָּ֖ן הָ/אֶחָֽד׃
L05 5 Wj 26:26 we·'a·(Si)·ta we·ri·(Chim) 'a·(Ce) szit·(Tim); cha·misz·(Sza) le·kar·(Sze) ce·la'- ham·misz·(Kan) ha·'e·(Chad).
L06 6 Wj 26:26 H6213H6213 H1280H1280 H6086H6086 H7848H7848 H2568H2568 H7175H7175 H6763H6763 H4908H4908 H0259H0259
L07 7 Wj 26:26 accomplish bar carpenter shittah fif bench beam dwelling a
L08 8 Wj 26:26 zrealizować bar stolarz shittah FIF ławka belka mieszkanie
L09 9 Wj 26:26 And thou shalt make bars wood [of] shittim five for the boards side of the tabernacle of the one
L10 10 Wj 26:26 I uczynisz paski drewno [Z] akacjowego pięć na tablicach strona z tabernakulum z jednej
L11 11 Wj 26:26 ve·'a·Si·ta ve·ri·Chim 'a·Tzei shit·Tim; cha·mish·Shah le·kar·Shei tze·la'- ham·mish·Kan ha·'e·Chad.
L12 12 Wj 26:26 we a si ta we ri Him a ce szit tim Ha misz sza le qar sze ce la - ham misz Kan ha e Had
L13 13 Wj 26:26 wü`äSîºtä bürîHìm `ácê ši††îm Hámiššâ lüqaršê ce|la`-hammišKän hä´eHäd
L14 14 Wj 26:26 282/2617 1/40 43/329 7/28 31/342 19/51 7/41 13/139 93/961
L15 15 Wj 26:26 And thou shalt make bars [of] shittim wood; five for the boards of the one side of the tabernacle,
L16 16 Wj 26:26  26 And thou shalt make <06213> (08804) bars <01280> of shittim <07848> wood <06086>; five <02568> for the boards <07175> of the one <0259> side <06763> of the tabernacle <04908>,
L01 1 Wj 26:27   Wj 26:27  27 A pięć <02568> paski <01280> na deskach <07175> z drugiej <08145> stronie <06763> w tabernakulum <04908>, a pięć <02568> paski <01280> na deskach <07175> z strona <06763> w tabernakulum <04908>, dla obu stron <03411> zachód <03220>.                                                                                      
L02 2 Wj 26:27 i pięć poprzeczek dla desek drugiej strony przybytku, pięć też poprzeczek na tylną, zachodnią ścianę przybytku.
L03 3 Wj 26:27 וַחֲמִשָּׁ֣ה בְרִיחִ֔ם לְקַרְשֵׁ֥י צֶֽלַע־ הַמִּשְׁכָּ֖ן הַשֵּׁנִ֑ית וַחֲמִשָּׁ֣ה בְרִיחִ֗ם לְקַרְשֵׁי֙ צֶ֣לַע הַמִּשְׁכָּ֔ן לַיַּרְכָתַ֖יִם יָֽמָּה׃
L04 4 Wj 26:27 וַ/חֲמִשָּׁ֣ה בְרִיחִ֔ם לְ/קַרְשֵׁ֥י צֶֽלַע־ הַ/מִּשְׁכָּ֖ן הַ/שֵּׁנִ֑ית וַ/חֲמִשָּׁ֣ה בְרִיחִ֗ם לְ/קַרְשֵׁי֙ צֶ֣לַע הַ/מִּשְׁכָּ֔ן לַ/יַּרְכָתַ֖יִם יָֽמָּ/ה׃
L05 5 Wj 26:27 wa·cha·misz·(Sza) we·ri·(Chim), le·kar·(Sze) ce·la'- ham·misz·(Kan) hasz·sze·(Nit); wa·cha·misz·(Sza) we·ri·(Chim), le·kar·(Sze) (Ce)·la' ham·misz·(Kan), lai·jar·cha·(Ta)·jim (Jam)·ma.
L06 6 Wj 26:27 H2568H2568 H1280H1280 H7175H7175 H6763H6763 H4908H4908 H8145H8145 H2568H2568 H1280H1280 H7175H7175 H6763H6763 H4908H4908 H3411H3411 H3220H3220
L07 7 Wj 26:27 fif bar bench beam dwelling again fif bar bench beam dwelling border sea
L08 8 Wj 26:27 FIF bar ławka belka mieszkanie ponownie FIF bar ławka belka mieszkanie granica morze
L09 9 Wj 26:27 And five bars for the boards side of the tabernacle of the other and five bars for the boards of the side of the tabernacle for the two sides westward
L10 10 Wj 26:27 I pięć paski na tablicach strona z tabernakulum z innych i pięć paski na tablicach z boku z tabernakulum dla obu stron zachód
L11 11 Wj 26:27 va·cha·mish·Shah ve·ri·Chim, le·kar·Shei tze·la'- ham·mish·Kan hash·she·Nit; va·cha·mish·Shah ve·ri·Chim, le·kar·Shei Tze·la' ham·mish·Kan, lai·yar·cha·Ta·yim Yam·mah.
L12 12 Wj 26:27 wa Ha misz sza we ri Him le qar sze ce la - ham misz Kan hasz sze nit wa Ha misz sza we ri Him le qar sze ce la ham misz Kan laj jar cha ta jim jam ma  
L13 13 Wj 26:27 waHámiššâ bürîHìm lüqaršê ce|la`-hammišKän haššënît waHámiššâ bürîHìm lüqaršê ceºla` hammišKän layyarkätaºyim yäºmmâ  
L14 14 Wj 26:27 32/342 2/40 20/51 8/41 14/139 23/157 33/342 3/40 21/51 9/41 15/139 4/26 48/396
L15 15 Wj 26:27 And five bars for the boards of the other side of the tabernacle, and five bars for the boards of the side of the tabernacle, for the two sides westward.
L16 16 Wj 26:27  27 And five <02568> bars <01280> for the boards <07175> of the other <08145> side <06763> of the tabernacle <04908>, and five <02568> bars <01280> for the boards <07175> of the side <06763> of the tabernacle <04908>, for the two sides <03411> westward <03220>.
L01 1 Wj 26:28   Wj 26:28  28 I środkowy <08484> bar <01280> w środku <08432> z desek <07175> podejmuje <01272> (08688) od końca <07097>, aby zakończyć <07097>.                                                                                                
L02 2 Wj 26:28 Poprzeczka umieszczona pośrodku desek przechodzić będzie od końca do końca.
L03 3 Wj 26:28 וְהַבְּרִ֥יחַ הַתִּיכֹ֖ן בְּת֣וֹךְ הַקְּרָשִׁ֑ים מַבְרִ֕חַ מִן־ הַקָּצֶ֖ה אֶל־ הַקָּצֶֽה׃
L04 4 Wj 26:28 וְ/הַ/בְּרִ֥יחַ הַ/תִּיכֹ֖ן בְּ/ת֣וֹךְ הַ/קְּרָשִׁ֑ים מַבְרִ֕חַ מִן־ הַ/קָּצֶ֖ה אֶל־ הַ/קָּצֶֽה׃
L05 5 Wj 26:28 we·hab·be·(Ri)·ach hat·ti·(Chon) be·(Toch) hak·ke·ra·(Szim); maw·(Ri)·ach min- hak·ka·(Ce) el- hak·ka·(Ce).
L06 6 Wj 26:28 H1280H1280 H8484H8484 H8432H8432 H7175H7175 H1272H1272 H4480H4480 H7097H7097 H0413H0413 H7097H7097
L07 7 Wj 26:28 bar middle hope bench drive away above after about after
L08 8 Wj 26:28 bar środkowy nadzieję ławka odpędzać powyżej po o po
L09 9 Wj 26:28 bar And the middle in the midst of the boards shall reach from from end to to end
L10 10 Wj 26:28 bar I średnim w środku z desek podejmuje z od końca do do końca
L11 11 Wj 26:28 ve·hab·be·Ri·ach hat·ti·Chon be·Toch hak·ke·ra·Shim; mav·Ri·ach min- hak·ka·Tzeh el- hak·ka·Tzeh.
L12 12 Wj 26:28 we haB Be ri aH haT Ti chon Be toch haq qe ra szim maw ri aH min - haq qa ce el - haq qa ce    
L13 13 Wj 26:28 wühaBBürîªH haTTîkön Bütôk haqqüräšîm mabrìªH min-haqqäcè ´el-haqqäcè    
L14 14 Wj 26:28 4/40 1/11 35/416 22/51 12/65 136/1215 11/97 771/5500 12/97
L15 15 Wj 26:28 And the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end.
L16 16 Wj 26:28  28 And the middle <08484> bar <01280> in the midst <08432> of the boards <07175> shall reach <01272> (08688) from end <07097> to end <07097>.
L01 1 Wj 26:29   Wj 26:29  29 A ty będziesz overlay <06823> (08762) deski <07175> złotem <02091> i sprawdź, <06213> (08799) ich pierścienie <02885> złota <02091> miejsc <01004> dla barów <01280 >: a ty będziesz overlay <06823> (08765) pręty <01280> złotem <02091>.                                                                                        
L02 2 Wj 26:29 Deski pokryjesz złotem, a pierścienie dla osadzania drewnianych wiązań zrobisz ze złota i pokryjesz poprzeczki złotem.
L03 3 Wj 26:29 וְֽאֶת־ הַקְּרָשִׁ֞ים תְּצַפֶּ֣ה זָהָ֗ב וְאֶת־ טַבְּעֹֽתֵיהֶם֙ תַּעֲשֶׂ֣ה זָהָ֔ב בָּתִּ֖ים לַבְּרִיחִ֑ם וְצִפִּיתָ֥ אֶת־ הַבְּרִיחִ֖ם זָהָֽב׃
L04 4 Wj 26:29 וְֽ/אֶת־ הַ/קְּרָשִׁ֞ים תְּצַפֶּ֣ה זָהָ֗ב וְ/אֶת־ טַבְּעֹֽתֵי/הֶם֙ תַּעֲשֶׂ֣ה זָהָ֔ב בָּתִּ֖ים לַ/בְּרִיחִ֑ם וְ/צִפִּיתָ֥ אֶת־ הַ/בְּרִיחִ֖ם זָהָֽב׃
L05 5 Wj 26:29 we·'(Et) hak·ke·ra·(Szim) te·cap·(Pe) za·(Haw), we·'(Et) tab·be·'o·te·(Hem) ta·'a·(Se) za·(Haw), bat·(Tim) lab·be·ri·(Chim); we·cip·pi·(Ta) et- hab·be·ri·(Chim) za·(Haw).
L06 6 Wj 26:29 H0853H0853 H7175H7175 H6823H6823 H2091H2091 H0853H0853 H2885H2885 H6213H6213 H2091H2091 H1004H1004 H1280H1280 H6823H6823 H0853H0853 H1280H1280 H2091H2091
L07 7 Wj 26:29 bench cover gold ring accomplish gold court bar cover bar gold
L08 8 Wj 26:29 ławka pokryć złoto pierścień zrealizować złoto sąd bar pokryć bar złoto
L09 9 Wj 26:29 the boards And thou shalt overlay with gold their rings and make [of] gold [for] places for the bars and thou shalt overlay the bars with gold
L10 10 Wj 26:29 deski A ty będziesz nakładka złotem ich pierścienie i uczynić [Z] złota [O] miejscach dla barów a ty będziesz nakładka paski złotem
L11 11 Wj 26:29 ve·'Et hak·ke·ra·Shim te·tzap·Peh za·Hav, ve·'Et tab·be·'o·tei·Hem ta·'a·Seh za·Hav, bat·Tim lab·be·ri·Chim; ve·tzip·pi·Ta et- hab·be·ri·Chim za·Hav.
L12 12 Wj 26:29 we et - haq qe ra szim Te caP Pe za haw we et - taB Be o te hem Ta a se za haw BaT Tim laB Be ri Him we ciP Pi ta et - haB Be ri Him za haw
L13 13 Wj 26:29 wü|´et-haqqüräšîm TücaPPè zähäb wü´et-†aBBü`ö|têhem Ta`áSè zähäb BäTTîm laBBürîHìm wüciPPîtä ´et-haBBürîHìm zähäb
L14 14 Wj 26:29 1516/11047 23/51 6/48 32/389 1517/11047 11/48 283/2617 33/389 157/2052 5/40 7/48 1518/11047 6/40 34/389
L15 15 Wj 26:29 And thou shalt overlay the boards with gold, and make their rings [of] gold [for] places for the bars: and thou shalt overlay the bars with gold.
L16 16 Wj 26:29  29 And thou shalt overlay <06823> (08762) the boards <07175> with gold <02091>, and make <06213> (08799) their rings <02885> of gold <02091> for places <01004> for the bars <01280>: and thou shalt overlay <06823> (08765) the bars <01280> with gold <02091>.
L01 1 Wj 26:30   Wj 26:30  30 A ty będziesz się z tyłu <06965> (08689) tabernakulum <04908> w zależności od mody <04941> tego, który pokazał <07200> (08717) ci na górze <02022>.                                                                                              
L02 2 Wj 26:30 Postawisz przybytek według wzoru, który ci ukazałem na górze.
L03 3 Wj 26:30 וַהֲקֵמֹתָ֖ אֶת־ הַמִּשְׁכָּ֑ן כְּמִ֨שְׁפָּט֔וֹ אֲשֶׁ֥ר הָרְאֵ֖יתָ בָּהָֽר׃ ס
L04 4 Wj 26:30 וַ/הֲקֵמֹתָ֖ אֶת־ הַ/מִּשְׁכָּ֑ן כְּ/מִ֨שְׁפָּט֔/וֹ אֲשֶׁ֥ר הָרְאֵ֖יתָ בָּ/הָֽר׃ ס
L05 5 Wj 26:30 wa·ha·ke·mo·(Ta) et- ham·misz·(Kan); ke·(Misz)·pa·(To), 'a·(Szer) ha·re·'(E)·ta ba·(Har). sa·(Mek)
L06 6 Wj 26:30 H6965H6965 H0853H0853 H4908H4908 H4941H4941 H0834H0834 H7200H7200 H2022H2022
L07 7 Wj 26:30 abide dwelling adversary after advise self hill 
L08 8 Wj 26:30 przestrzegać mieszkanie przeciwnik po doradzać siebie wzgórze
L09 9 Wj 26:30 And thou shalt rear up the tabernacle according to the fashion which thereof which was shewed thee in the mount
L10 10 Wj 26:30 A ty będziesz się z tyłu tabernakulum w zależności od mody który tego, który ukazał ci na górze
L11 11 Wj 26:30 va·ha·ke·mo·Ta et- ham·mish·Kan; ke·Mish·pa·To, 'a·Sher ha·re·'Ei·ta ba·Har. sa·Mek
L12 12 Wj 26:30 wa ha qe mo ta et - ham misz Kan Ke misz Pa to a szer ho re ta Ba har s
L13 13 Wj 26:30 waháqëmötä ´et-hammišKän Küm캚Pä†ô ´ášer hor´êºtä Bähär s
L14 14 Wj 26:30 61/627 1519/11047 16/139 10/419 591/5499 209/1296 54/546
L15 15 Wj 26:30 And thou shalt rear up the tabernacle according to the fashion thereof which was shewed thee in the mount.
L16 16 Wj 26:30  30 And thou shalt rear up <06965> (08689) the tabernacle <04908> according to the fashion <04941> thereof which was shewed <07200> (08717) thee in the mount <02022>.
L01 1 Wj 26:31   Wj 26:31  31 Uczynisz też <06213> (08804) Vail <06532> niebieskiego <08504> i fioletowy <0713> i szkarłat <08144> <08438> i dobrze kręconego <07806> (08716) bielizny <08336> z przebiegłości <02803> (08802) pracy <04639>: z cherubów <03742> jest wykonany <06213> (08799):                                                                                      
L02 2 Wj 26:31 Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru, z cherubami wyhaftowanymi przez biegłego tkacza.
L03 3 Wj 26:31 וְעָשִׂ֣יתָ פָרֹ֗כֶת תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְשֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֑ר מַעֲשֵׂ֥ה חֹשֵׁ֛ב יַעֲשֶׂ֥ה אֹתָ֖הּ כְּרֻבִֽים׃
L04 4 Wj 26:31 וְ/עָשִׂ֣יתָ פָרֹ֗כֶת תְּכֵ֧לֶת וְ/אַרְגָּמָ֛ן וְ/תוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְ/שֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֑ר מַעֲשֵׂ֥ה חֹשֵׁ֛ב יַעֲשֶׂ֥ה אֹתָ֖/הּ כְּרֻבִֽים׃
L05 5 Wj 26:31 we·'a·(Si)·ta fa·(Ro)·chet, te·(Che)·let we·'ar·ga·(Man) we·to·(La)·'at sza·(Ni) we·(Szesz) ma·sze·(Zar); ma·'a·(Se) cho·(Szew) ja·'a·(Se) 'o·(Ta) ke·ru·(Wim).
L06 6 Wj 26:31 H6213H6213 H6532H6532 H8504H8504 H0713H0713 H8438H8438 H8144H8144 H8336H8336 H7806H7806 H4639H4639 H2803H2803 H6213H6213 H0853H0853 H3742H3742
L07 7 Wj 26:31 accomplish vail blue purple oppressor crimson blue twine act account  accomplish cherub
L08 8 Wj 26:31 zrealizować Vail niebieski purpurowy prześladowca karmazyn niebieski szpagat działać konto zrealizować cherub
L09 9 Wj 26:31 And thou shalt make a vail [of] blue and purple oppressor and scarlet linen and fine twined work of cunning shall it be made with cherubims
L10 10 Wj 26:31 I uczynisz Vail [Z] Niebieski i fioletowy prześladowca i szkarłat bielizna i dobrze kręconego pracować z przebiegłym jest wykonany z cherubów
L11 11 Wj 26:31 ve·'a·Si·ta fa·Ro·chet, te·Che·let ve·'ar·ga·Man ve·to·La·'at sha·Ni ve·Shesh ma·she·Zar; ma·'a·Seh cho·Shev ya·'a·Seh 'o·Tah ke·ru·Vim.
L12 12 Wj 26:31 we a si ta fa ro chet Te che let we ar Ga man we to la at sza ni we szesz mosz zar ma a se Ho szew ja a se o ta Ke ru wim
L13 13 Wj 26:31 wü`äSîºtä päröºket Tükëºlet wü´arGämän wütôlaº`at šänî wüšëš mošzär ma`áSË Höšëb ya`áSè ´ötäh Kürùbîm
L14 14 Wj 26:31 284/2617 1/25 4/49 3/38 4/43 5/42 4/40 2/21 16/235 7/124 285/2617 1520/11047 10/91
L15 15 Wj 26:31 And thou shalt make a vail [of] blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen of cunning work: with cherubims shall it be made:
L16 16 Wj 26:31  31 And thou shalt make <06213> (08804) a vail <06532> of blue <08504>, and purple <0713>, and scarlet <08144> <08438>, and fine twined <07806> (08716) linen <08336> of cunning <02803> (08802) work <04639>: with cherubims <03742> shall it be made <06213> (08799):
L01 1 Wj 26:32   Wj 26:32  32 I będziesz hang <05414> (08804) to po czterech <0702> filary <05982> z Szittim <07848> drewno nakładany <06823> (08794) z gold <02091>: ich haczyki <02053> jest złota < 02091>, po czterech <0702> Gniazda <0134> srebra <03701>.                                                                                        
L02 2 Wj 26:32 I zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego, pokrytych złotem. Haczyki do zasłony będą ze złota, a cztery podstawy ze srebra.
L03 3 Wj 26:32 וְנָתַתָּ֣ה אֹתָ֗הּ עַל־ אַרְבָּעָה֙ עַמּוּדֵ֣י שִׁטִּ֔ים מְצֻפִּ֣ים זָהָ֔ב וָוֵיהֶ֖ם זָהָ֑ב עַל־ אַרְבָּעָ֖ה אַדְנֵי־ כָֽסֶף׃
L04 4 Wj 26:32 וְ/נָתַתָּ֣ה אֹתָ֗/הּ עַל־ אַרְבָּעָה֙ עַמּוּדֵ֣י שִׁטִּ֔ים מְצֻפִּ֣ים זָהָ֔ב וָוֵי/הֶ֖ם זָהָ֑ב עַל־ אַרְבָּעָ֖ה אַדְנֵי־ כָֽסֶף׃
L05 5 Wj 26:32 we·na·tat·(Ta) 'o·(Ta), al- 'ar·ba·'(A) 'am·mu·(De) szit·(Tim), me·cup·(Pim) za·(Haw), wa·we·(Hem) za·(Haw); al- 'ar·ba·'(A) ad·ne- (Cha)·sef.
L06 6 Wj 26:32 H5414H5414 H0853H0853 H5921H5921 H0702H0702 H5982H5982 H7848H7848 H6823H6823 H2091H2091 H2053H2053 H2091H2091 H5921H5921 H0702H0702 H0134H0134 H3701H3701
L07 7 Wj 26:32 add above four apiece shittah cover gold hook gold above four foundation money
L08 8 Wj 26:32 dodać powyżej cztery za sztukę shittah pokryć złoto hak złoto powyżej cztery fundacja pieniądze
L09 9 Wj 26:32 And thou shalt hang on it upon four pillars of shittim [wood] overlaid with gold their hooks [shall be of] gold on upon the four sockets of silver
L10 10 Wj 26:32 A ty powiesić na to po czterech filary z akacjowego [Drewno] nakładany złotem ich haczyki [Powinny być] złota na na czterech Gniazda srebra
L11 11 Wj 26:32 ve·na·tat·Tah 'o·Tah, al- 'ar·ba·'Ah 'am·mu·Dei shit·Tim, me·tzup·Pim za·Hav, va·vei·Hem za·Hav; al- 'ar·ba·'Ah ad·nei- Cha·sef.
L12 12 Wj 26:32 we na taT Ta o ta al - ar Ba a am mu de szit tim me cuP Pim za haw wa we hem za haw al - ar Ba a ad ne - cha sef      
L13 13 Wj 26:32 wünätaTTâ ´ötäh `al-´arBä`â `ammûdê ši††îm mücuPPîm zähäb wäwêhem zähäb `al-´arBä`â ´adnê-käºsep      
L14 14 Wj 26:32 206/2007 1521/11047 500/5759 29/316 7/110 8/28 8/48 35/389 1/13 36/389 501/5759 30/316 11/57 59/403
L15 15 Wj 26:32 And thou shalt hang it upon four pillars of shittim [wood] overlaid with gold: their hooks [shall be of] gold, upon the four sockets of silver.
L16 16 Wj 26:32  32 And thou shalt hang <05414> (08804) it upon four <0702> pillars <05982> of shittim <07848> wood overlaid <06823> (08794) with gold <02091>: their hooks <02053> shall be of gold <02091>, upon the four <0702> sockets <0134> of silver <03701>.
L01 1 Wj 26:33   Wj 26:33  33 I będziesz powiesić <05414> (08804) Vail <06532> pod Taches <07165>, abyś przynieść <0935> (08689) w ciągu <01004 tam> Vail <06532> Arka <0727> Świadectwa <05715>: i Vail <06532> dzielą <0914> (08689) dla was między Stolicą <06944> miejsce i najbardziej <06944> święta <06944>.                                                                                    
L02 2 Wj 26:33 Powiesisz zaś zasłonę na kółkach i umieścisz wewnątrz poza zasłoną Arkę świadectwa, i będzie oddzielała zasłona Miejsce święte od Najświętszego.
L03 3 Wj 26:33 וְנָתַתָּ֣ה אֶת־ הַפָּרֹכֶת֮ תַּ֣חַת הַקְּרָסִים֒ וְהֵבֵאתָ֥ שָׁ֙מָּה֙ מִבֵּ֣ית לַפָּרֹ֔כֶת אֵ֖ת אֲר֣וֹן הָעֵד֑וּת וְהִבְדִּילָ֤ה הַפָּרֹ֙כֶת֙ לָכֶ֔ם בֵּ֣ין הַקֹּ֔דֶשׁ וּבֵ֖ין קֹ֥דֶשׁ הַקֳּדָשִֽׁים׃
L04 4 Wj 26:33 וְ/נָתַתָּ֣ה אֶת־ הַ/פָּרֹכֶת֮ תַּ֣חַת הַ/קְּרָסִים֒ וְ/הֵבֵאתָ֥ שָׁ֙מָּ/ה֙ מִ/בֵּ֣ית לַ/פָּרֹ֔כֶת אֵ֖ת אֲר֣וֹן הָ/עֵד֑וּת וְ/הִבְדִּילָ֤ה הַ/פָּרֹ֙כֶת֙ לָ/כֶ֔ם בֵּ֣ין הַ/קֹּ֔דֶשׁ וּ/בֵ֖ין קֹ֥דֶשׁ הַ/קֳּדָשִֽׁים׃
L05 5 Wj 26:33 we·na·tat·(Ta) et- hap·pa·ro·(Chet) (Ta)·chat hak·ke·ra·(Sim) we·he·we·(Ta) (Szam)·ma mib·(Bet) lap·pa·(Ro)·chet, 'et (Ron) ha·'e·(Dut); we·hiw·di·(La) hap·pa·(Ro)·chet la·(Chem), ben hak·(Ko)·desz, (Wen) (Ko)·desz hak·ko·da·(Szim).
L06 6 Wj 26:33 H5414H5414 H0853H0853 H6532H6532 H8478H8478 H7165H7165 H0935H0935 H8033H8033 H1004H1004 H6532H6532 H0853H0853 H0727H0727 H5715H5715 H0914H0914 H6532H6532 H0000 H0996H0996 H6944H6944 H0996H0996 H6944H6944 H6944H6944
L07 7 Wj 26:33 add vail Thahash tache abide in it court vail ark testimony make vail among consecrated  among consecrated  consecrated 
L08 8 Wj 26:33 dodać Vail Thahash tache przestrzegać w tym sąd Vail arka świadectwo zrobić Vail wśród konsekrowany wśród konsekrowany konsekrowany
L09 9 Wj 26:33 And thou shalt hang up the vail under under the taches that thou mayest bring there in thither within the vail the ark of the testimony shall divide and the vail between unto you between the holy between [place] and the most holy
L10 10 Wj 26:33 I będziesz się rozłączyć Vail pod pod Taches abyś przynieść tam w tam w ciągu Vail Arka Świadectwa dokonuje podziału i zasłonę między wam od święta między [Miejsce], a najbardziej święty
L11 11 Wj 26:33 ve·na·tat·Tah et- hap·pa·ro·Chet Ta·chat hak·ke·ra·Sim ve·he·ve·Ta Sham·mah mib·Beit lap·pa·Ro·chet, 'et a·Ron ha·'e·Dut; ve·hiv·di·Lah hap·pa·Ro·chet la·Chem, bein hak·Ko·desh, u·Vein Ko·desh hak·ko·da·Shim.
L12 12 Wj 26:33 we na taT Ta et - haP Pa ro chet Ta Hat haq qe ra sim we he we ta szam ma miB Bet laP Pa ro chet et a ron ha e dut we hiw Di la haP Pa ro chet la chem Ben haq qo desz u wen qo desz haq qó da szim
L13 13 Wj 26:33 wünätaTTâ ´et-haPPäröket TaºHat haqqüräsîm wühëbë´tä šäºmmâ miBBêt laPPäröºket ´ët ´árôn hä`ëdût wühibDîlâ haPPäröºket läkem Bên haqqöºdeš ûbên qöºdeš haqqódäšîm
L14 14 Wj 26:33 207/2007 1522/11047 2/25 68/498 5/10 298/2550 121/832 158/2052 3/25 1523/11047 10/202 5/59 6/42 4/25 726/6522 97/406 8/463 98/406 9/463 10/463
L15 15 Wj 26:33 And thou shalt hang up the vail under the taches, that thou mayest bring in thither within the vail the ark of the testimony: and the vail shall divide unto you between the holy [place] and the most holy.
L16 16 Wj 26:33  33 And thou shalt hang up <05414> (08804) the vail <06532> under the taches <07165>, that thou mayest bring <0935> (08689) in thither within <01004> the vail <06532> the ark <0727> of the testimony <05715>: and the vail <06532> shall divide <0914> (08689) unto you between the holy <06944> place and the most <06944> holy <06944>.
L01 1 Wj 26:34   Wj 26:34  34 I włożysz <05414> (08804) przebłagalnię <03727> na arce <0727> Świadectwa <05715> w najbardziej <06944> święta <06944> miejsce.                                                                                                
L02 2 Wj 26:34 I położysz przebłagalnię na Arce świadectwa w Miejscu Najświętszym.
L03 3 Wj 26:34 וְנָתַתָּ֙ אֶת־ הַכַּפֹּ֔רֶת עַ֖ל אֲר֣וֹן הָעֵדֻ֑ת בְּקֹ֖דֶשׁ הַקֳּדָשִֽׁים׃
L04 4 Wj 26:34 וְ/נָתַתָּ֙ אֶת־ הַ/כַּפֹּ֔רֶת עַ֖ל אֲר֣וֹן הָ/עֵדֻ֑ת בְּ/קֹ֖דֶשׁ הַ/קֳּדָשִֽׁים׃
L05 5 Wj 26:34 we·na·ta·(Ta) et- hak·kap·(Po)·ret, 'al (Ron) ha·'e·(Dut); be·(Ko)·desz hak·ko·da·(Szim).
L06 6 Wj 26:34 H5414H5414 H0853H0853 H3727H3727 H5921H5921 H0727H0727 H5715H5715 H6944H6944 H6944H6944
L07 7 Wj 26:34 add mercy seat above ark testimony consecrated  consecrated 
L08 8 Wj 26:34 dodać przebłagalnię powyżej arka świadectwo konsekrowany konsekrowany
L09 9 Wj 26:34 And thou shalt put the mercy seat on upon the ark of the testimony in the most holy
L10 10 Wj 26:34 I włożysz przebłagalnię na na arce Świadectwa w najbardziej święty
L11 11 Wj 26:34 ve·na·ta·Ta et- hak·kap·Po·ret, 'al a·Ron ha·'e·Dut; be·Ko·desh hak·ko·da·Shim.
L12 12 Wj 26:34 we na taT Ta et - haK KaP Po ret al a ron ha e dut Be qo desz haq qó da szim
L13 13 Wj 26:34 wünätaTTä ´et-haKKaPPöºret `al ´árôn hä`ëdùt Büqöºdeš haqqódäšîm
L14 14 Wj 26:34 208/2007 1524/11047 8/27 502/5759 11/202 6/59 11/463 12/463
L15 15 Wj 26:34 And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy [place].
L16 16 Wj 26:34  34 And thou shalt put <05414> (08804) the mercy seat <03727> upon the ark <0727> of the testimony <05715> in the most <06944> holy <06944> place.
L01 1 Wj 26:35   Wj 26:35  35 A ty będziesz set <07760> (08804) tabela <07979> <02351 bez> Vail <06532>, a świecznik <04501> <05227 na przeciw> tabela <07979> na boku <06763> z tabernakulum <04908> w kierunku południowym <08486>: i włożysz <05414> (08799) tabeli <07979> na północy <06828> side <06763>.                                                                                    
L02 2 Wj 26:35 Umieścisz przed zasłoną stół i naprzeciw stołu po południowej stronie przybytku świecznik, stół zaś umieścisz po stronie północnej.
L03 3 Wj 26:35 וְשַׂמְתָּ֤ אֶת־ הַשֻּׁלְחָן֙ מִח֣וּץ לַפָּרֹ֔כֶת וְאֶת־ הַמְּנֹרָה֙ נֹ֣כַח הַשֻּׁלְחָ֔ן עַ֛ל צֶ֥לַע הַמִּשְׁכָּ֖ן תֵּימָ֑נָה וְהַ֨שֻּׁלְחָ֔ן תִּתֵּ֖ן עַל־ צֶ֥לַע צָפֽוֹן׃
L04 4 Wj 26:35 וְ/שַׂמְתָּ֤ אֶת־ הַ/שֻּׁלְחָן֙ מִ/ח֣וּץ לַ/פָּרֹ֔כֶת וְ/אֶת־ הַ/מְּנֹרָה֙ נֹ֣כַח הַ/שֻּׁלְחָ֔ן עַ֛ל צֶ֥לַע הַ/מִּשְׁכָּ֖ן תֵּימָ֑נָ/ה וְ/הַ֨/שֻּׁלְחָ֔ן תִּתֵּ֖ן עַל־ צֶ֥לַע צָפֽוֹן׃
L05 5 Wj 26:35 we·sam·(Ta) et- hasz·szul·(Chan) mi·(Chuc) lap·pa·(Ro)·chet, we·'(Et) ham·me·no·(Ra) (No)·chach hasz·szul·(Chan), 'al (Ce)·la' ham·misz·(Kan) te·(Ma)·na; we·(Hasz)·szul·(Chan), tit·(Ten) al- (Ce)·la' ca·(Fon).
L06 6 Wj 26:35 H7760H7760 H0853H0853 H7979H7979 H2351H2351 H6532H6532 H0853H0853 H4501H4501 H5227H5227 H7979H7979 H5921H5921 H6763H6763 H4908H4908 H8486H8486 H7979H7979 H5414H5414 H5921H5921 H6763H6763 H6828H6828
L07 7 Wj 26:35 appoint table abroad vail candlestick against table above beam dwelling south side table add above beam northern
L08 8 Wj 26:35 powołać tabela za granicą Vail świecznik przed tabela powyżej belka mieszkanie od strony południowej tabela dodać powyżej belka północny
L09 9 Wj 26:35 And thou shalt set the table without the vail and the candlestick over against the table on on the side of the tabernacle toward the south the table and thou shalt put and side on the north
L10 10 Wj 26:35 A ty zestaw tabela bez Vail i świecznika na przeciwko tabela na na stronie z tabernakulum w kierunku południowym tabela i włożysz i strona na północy
L11 11 Wj 26:35 ve·sam·Ta et- hash·shul·Chan mi·Chutz lap·pa·Ro·chet, ve·'Et ham·me·no·Rah No·chach hash·shul·Chan, 'al Tze·la' ham·mish·Kan tei·Ma·nah; ve·Hash·shul·Chan, tit·Ten al- Tze·la' tza·Fon.
L12 12 Wj 26:35 we sam Ta et - hasz szul Han mi Huc laP Pa ro chet we et - ham me no ra no chaH hasz szul Han al ce la ham misz Kan Te ma na we hasz szul Han TiT Ten al - ce la ca fon
L13 13 Wj 26:35 wüSamTä ´et-haššulHän miHûc laPPäröºket wü´et-hammünörâ nöºkaH haššulHän `al ceºla` hammišKän Têmäºnâ wühaºššulHän TiTTën `al-ceºla` cäpôn
L14 14 Wj 26:35 75/581 1525/11047 5/71 16/164 5/25 1526/11047 8/42 3/23 6/71 503/5759 10/41 17/139 2/23 7/71 209/2007 504/5759 11/41 4/153
L15 15 Wj 26:35 And thou shalt set the table without the vail, and the candlestick over against the table on the side of the tabernacle toward the south: and thou shalt put the table on the north side.
L16 16 Wj 26:35  35 And thou shalt set <07760> (08804) the table <07979> without <02351> the vail <06532>, and the candlestick <04501> over against <05227> the table <07979> on the side <06763> of the tabernacle <04908> toward the south <08486>: and thou shalt put <05414> (08799) the table <07979> on the north <06828> side <06763>.
L01 1 Wj 26:36   Wj 26:36  36 Uczynisz też <06213> (08804) wiszące <04539> do drzwi <06607> w namiocie <0168>, błękitu <08504> i fioletowy <0713> i szkarłat <08438> <08144> i dobrze kręconego <07806> (08716) len <08336>, kute <04639> z robótek <07551> (08802).                                                                                        
L02 2 Wj 26:36 Każesz też sporządzić zasłonę przy wejściu do przybytku z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru, wielobarwnie wyszywaną.
L03 3 Wj 26:36 וְעָשִׂ֤יתָ מָסָךְ֙ לְפֶ֣תַח הָאֹ֔הֶל תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְשֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֑ר מַעֲשֵׂ֖ה רֹקֵֽם׃
L04 4 Wj 26:36 וְ/עָשִׂ֤יתָ מָסָךְ֙ לְ/פֶ֣תַח הָ/אֹ֔הֶל תְּכֵ֧לֶת וְ/אַרְגָּמָ֛ן וְ/תוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְ/שֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֑ר מַעֲשֵׂ֖ה רֹקֵֽם׃
L05 5 Wj 26:36 we·'a·(Si)·ta ma·soCh le·(Fe)·tach ha·'(O)·hel, te·(Che)·let we·'ar·ga·(Man) we·to·(La)·'at sza·(Ni) we·(Szesz) ma·sze·(Zar); ma·'a·(Se) ro·(Kem).
L06 6 Wj 26:36 H6213H6213 H4539H4539 H6607H6607 H0168H0168 H8504H8504 H0713H0713 H8438H8438 H8144H8144 H8336H8336 H7806H7806 H4639H4639 H7551H7551
L07 7 Wj 26:36 accomplish covering door covering blue purple oppressor crimson blue twine act embroiderer
L08 8 Wj 26:36 zrealizować pokrycie drzwi pokrycie niebieski purpurowy prześladowca karmazyn niebieski szpagat działać hafciarską
L09 9 Wj 26:36 And thou shalt make an hanging for the door of the tent [of] blue and purple oppressor and scarlet linen and fine twined wrought with needlework
L10 10 Wj 26:36 I uczynisz wiszące do drzwi z namiotu [Z] Niebieski i fioletowy prześladowca i szkarłat bielizna i dobrze kręconego kute z robótek
L11 11 Wj 26:36 ve·'a·Si·ta ma·soCh le·Fe·tach ha·'O·hel, te·Che·let ve·'ar·ga·Man ve·to·La·'at sha·Ni ve·Shesh ma·she·Zar; ma·'a·Seh ro·Kem.
L12 12 Wj 26:36 we a si ta ma sach le fe taH ha o hel Te che let we ar Ga man we to la at sza ni we szesz mosz zar ma a se ro qem
L13 13 Wj 26:36 wü`äSîºtä mäsäk lüpeºtaH hä´öºhel Tükëºlet wü´arGämän wütôlaº`at šänî wüšëš mošzär ma`áSË röqëm
L14 14 Wj 26:36 286/2617 1/25 13/164 31/342 5/49 4/38 5/43 6/42 5/40 3/21 17/235 1/9
L15 15 Wj 26:36 And thou shalt make an hanging for the door of the tent, [of] blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework.
L16 16 Wj 26:36  36 And thou shalt make <06213> (08804) an hanging <04539> for the door <06607> of the tent <0168>, of blue <08504>, and purple <0713>, and scarlet <08438> <08144>, and fine twined <07806> (08716) linen <08336>, wrought <04639> with needlework <07551> (08802).
L01 1 Wj 26:37   Wj 26:37  37 Uczynisz też <06213> (08804) do wieszania <04539> pięciu <02568> filarami <05982> w Szittim <07848> drewna, a nakładka <06823> (08765) je złotem <02091>, a ich hakami <02053> jest złota <02091>: a ty będziesz cast <03332> (08804) pięć <02568> Gniazda <0134> z mosiądzu <05178> dla nich.                                                                                  
L02 2 Wj 26:37 I zawiesisz też przy wejściu do przybytku zasłonę na pięciu słupach z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem, i będą haczyki do niej ze złota. I odlejesz do nich pięć podstaw z brązu.
L03 3 Wj 26:37 וְעָשִׂ֣יתָ לַמָּסָ֗ךְ חֲמִשָּׁה֙ עַמּוּדֵ֣י שִׁטִּ֔ים וְצִפִּיתָ֤ אֹתָם֙ זָהָ֔ב וָוֵיהֶ֖ם זָהָ֑ב וְיָצַקְתָּ֣ לָהֶ֔ם חֲמִשָּׁ֖ה אַדְנֵ֥י נְחֹֽשֶׁת׃ ס
L04 4 Wj 26:37 וְ/עָשִׂ֣יתָ לַ/מָּסָ֗ךְ חֲמִשָּׁה֙ עַמּוּדֵ֣י שִׁטִּ֔ים וְ/צִפִּיתָ֤ אֹתָ/ם֙ זָהָ֔ב וָוֵי/הֶ֖ם זָהָ֑ב וְ/יָצַקְתָּ֣ לָ/הֶ֔ם חֲמִשָּׁ֖ה אַדְנֵ֥י נְחֹֽשֶׁת׃ ס
L05 5 Wj 26:37 we·'a·(Si)·ta lam·ma·(Sach), cha·misz·(Sza) 'am·mu·(De) szit·(Tim), we·cip·pi·(Ta) 'o·(Tam) za·(Haw), wa·we·(Hem) za·(Haw); we·ja·cak·(Ta) la·(Hem), cha·misz·(Sza) 'ad·(Ne) ne·(Cho)·szet. sa·(Mek)
L06 6 Wj 26:37 H6213H6213 H4539H4539 H2568H2568 H5982H5982 H7848H7848 H6823H6823 H0853H0853 H2091H2091 H2053H2053 H2091H2091 H3332H3332 H0000 H2568H2568 H0134H0134 H5178H5178
L07 7 Wj 26:37 accomplish covering fif apiece shittah cover gold hook gold cast fif foundation brasen
L08 8 Wj 26:37 zrealizować pokrycie FIF za sztukę shittah pokryć złoto hak złoto rzucać FIF fundacja brązu
L09 9 Wj 26:37 And thou shalt make for the hanging five pillars [of] shittim [wood] and overlay them with gold [and] their hooks [shall be of] gold and thou shalt cast five sockets of brass
L10 10 Wj 26:37 I uczynisz do zawieszania pięć filary [Z] akacjowego [Drewno] i nakładka je złotem [I] ich haczyki [Powinny być] złota i rzuć się obrócisz pięć Gniazda z mosiądzu
L11 11 Wj 26:37 ve·'a·Si·ta lam·ma·Sach, cha·mish·Shah 'am·mu·Dei shit·Tim, ve·tzip·pi·Ta 'o·Tam za·Hav, va·vei·Hem za·Hav; ve·ya·tzak·Ta la·Hem, cha·mish·Shah 'ad·Nei ne·Cho·shet. sa·Mek
L12 12 Wj 26:37 we a si ta lam ma sach Ha misz sza am mu de szit tim we ciP Pi ta o tam za haw wa we hem za haw we ja caq Ta la hem Ha misz sza ad ne ne Ho szet s
L13 13 Wj 26:37 wü`äSîºtä lammäsäk Hámiššâ `ammûdê ši††îm wüciPPîtä ´ötäm zähäb wäwêhem zähäb wüyäcaqTä lähem Hámiššâ ´adnê nüHöºšet s
L14 14 Wj 26:37 287/2617 2/25 34/342 8/110 9/28 9/48 1527/11047 37/389 2/13 38/389 4/50 727/6522 35/342 12/57 4/140
L15 15 Wj 26:37 And thou shalt make for the hanging five pillars [of] shittim [wood], and overlay them with gold, [and] their hooks [shall be of] gold: and thou shalt cast five sockets of brass for them.
L16 16 Wj 26:37  37 And thou shalt make <06213> (08804) for the hanging <04539> five <02568> pillars <05982> of shittim <07848> wood, and overlay <06823> (08765) them with gold <02091>, and their hooks <02053> shall be of gold <02091>: and thou shalt cast <03332> (08804) five <02568> sockets <0134> of brass <05178> for them.
Copyright by Cezary Podolski