Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Wj35-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Wj 35:1 Wj 35 Wj 35:1  1 Mojżesz <04872> zebrał <06950> <00> wszystko zgromadzenie <05712> z dzieci <01121> Izraela <03478> razem <06950> (08686), i powiedział: <0559> (08799) do nich, to są słowa <01697>, którą Pan <03068> <06680 nakazał> (08765), to byście i wy czynili <06213> (08800) im.                                                                                    
L02 2 Wj 35:1 Mojżesz zebrał całe zgromadzenie Izraelitów i powiedział do nich: Oto, co Pan nakazał wam wypełnić:
L03 3 Wj 35:1 וַיַּקְהֵ֣ל מֹשֶׁ֗ה אֶֽת־ כָּל־ עֲדַ֛ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֑ם אֵ֚לֶּה הַדְּבָרִ֔ים אֲשֶׁר־ צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה לַעֲשֹׂ֥ת אֹתָֽם׃
L04 4 Wj 35:1 וַ/יַּקְהֵ֣ל מֹשֶׁ֗ה אֶֽת־ כָּל־ עֲדַ֛ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל וַ/יֹּ֣אמֶר אֲלֵ/הֶ֑ם אֵ֚לֶּה הַ/דְּבָרִ֔ים אֲשֶׁר־ צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה לַ/עֲשֹׂ֥ת אֹתָֽ/ם׃
L05 5 Wj 35:1 wai·jak·(Hel) mo·(Sze), et- kol- 'a·(Dat) be·(Ne) Jis·ra·'<El> wai·(Jo)·mer 'a·le·(Hem); '(El)·le had·de·wa·(Rim), a·(Szer)- ciw·(Wa) (Jah)·we la·'a·(Sot) 'o·(Tam).
L06 6 Wj 35:1 H6950H6950 H4872H4872 H0853H0853 H3605H3605 H5712H5712 H1121H1121 H3478H3478 H0559H0559 H0413H0413 H0428H0428 H1697H1697 H0834H0834 H6680H6680 H3068H3068 H6213H6213 H0853H0853
L07 7 Wj 35:1 assemble  Moses all manner assembly afflicted Israel answer about another act after appoint Jehovah accomplish
L08 8 Wj 35:1 montować Mojżesz wszelkiego rodzaju montaż dotknięty Izrael odpowiedź o inny działać po powołać Jahwe zrealizować
L09 9 Wj 35:1 together And Moses all all the congregation of the children of Israel and said to These unto them These [are] the words after hath commanded which the LORD that [ye] should do
L10 10 Wj 35:1 razem Mojżesz wszystko cała społeczność z dziećmi Izraela i powiedział: do Te im te [są] wyrazy po nakazał które Pan że [wy] powinni robić
L11 11 Wj 35:1 vai·yak·Hel mo·Sheh, et- kol- 'a·Dat be·Nei Yis·ra·'El vai·Yo·mer 'a·le·Hem; 'El·leh had·de·va·Rim, a·Sher- tziv·Vah Yah·weh la·'a·Sot 'o·Tam.
L12 12 Wj 35:1 waj jaq hel mo sze et - Kol - a dat Be ne jis ra el waj jo mer a le hem el le haD De wa rim a szer - ciw wa jhwh(a do naj) la a sot o tam
L13 13 Wj 35:1 wayyaqhël möšè ´e|t-Kol-`ádat Bünê yiSrä´ël wayyöº´mer ´álëhem ´ëºllè haDDübärîm ´ášer-ciwwâ yhwh(´ädönäy) la`áSöt ´ötäm
L14 14 Wj 35:1 2/38 255/766 1776/11047 581/5415 12/149 573/4921 201/2505 897/5298 843/5500 115/745 122/1428 670/5499 56/491 521/6220 371/2617 1777/11047
L15 15 Wj 35:1 And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together, and said unto them, These [are] the words which the LORD hath commanded, that [ye] should do them.
L16 16 Wj 35:1  1 And Moses <04872> gathered <06950> <00> all the congregation <05712> of the children <01121> of Israel <03478> together <06950> (08686), and said <0559> (08799) unto them, These are the words <01697> which the LORD <03068> hath commanded <06680> (08765), that ye should do <06213> (08800) them.
L01 1 Wj 35:2   Wj 35:2  2 Six <08337> dni <03117> działa <04399> zrobienia <06213> (08735), ale siódmego <07637> dni <03117> nie będzie wam święty dzień <06944>, szabat <07676 > z resztą <07677> Panu <03068>: kto czyni <06213> (08802) praca <04399> w tym musi być ukarany śmiercią <04191> (08714).                                                                                    
L02 2 Wj 35:2 Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią.
L03 3 Wj 35:2 שֵׁ֣שֶׁת יָמִים֮ תֵּעָשֶׂ֣ה מְלָאכָה֒ וּבַיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֗י יִהְיֶ֨ה לָכֶ֥ם קֹ֛דֶשׁ שַׁבַּ֥ת שַׁבָּת֖וֹן לַיהוָ֑ה כָּל־ הָעֹשֶׂ֥ה ב֛וֹ מְלָאכָ֖ה יוּמָֽת׃
L04 4 Wj 35:2 שֵׁ֣שֶׁת יָמִים֮ תֵּעָשֶׂ֣ה מְלָאכָה֒ וּ/בַ/יּ֣וֹם הַ/שְּׁבִיעִ֗י יִהְיֶ֨ה לָ/כֶ֥ם קֹ֛דֶשׁ שַׁבַּ֥ת שַׁבָּת֖וֹן לַ/יהוָ֑ה כָּל־ הָ/עֹשֶׂ֥ה ב֛/וֹ מְלָאכָ֖ה יוּמָֽת׃
L05 5 Wj 35:2 (Sze)·szet ja·(Mim) te·'a·(Se) me·la·(Cha) u·wai·(Jom) hasz·sze·wi·'(I), jih·(Je) la·(Chem) (Ko)·desz szab·(Bat) szab·ba·(Ton) (Jah)·we; kol- ha·'o·(Se) wo me·la·(Cha) ju·(Mat).
L06 6 Wj 35:2 H8337H8337 H3117H3117 H6213H6213 H4399H4399 H3117H3117 H7637H7637 H1961H1961 H0000 H6944H6944 H7676H7676 H7677H7677 H3068H3068 H3605H3605 H6213H6213 H0000 H4399H4399 H4191H4191
L07 7 Wj 35:2 six age accomplish business age seventh  become consecrated  sabbath rest Jehovah all manner accomplish business crying
L08 8 Wj 35:2 sześć wiek zrealizować biznes wiek siódmy zostać konsekrowany sabat reszta Jahwe wszelkiego rodzaju zrealizować biznes płacz
L09 9 Wj 35:2 Six days be done shall work day but on the seventh shall have there shall be to you an holy day a sabbath of rest to the LORD whoever whosoever doeth work therein shall be put to death
L10 10 Wj 35:2 Sześć dni być wykonane działa dzień ale na siódmym mają tam będzie wam święty dzień szabat z resztą Panu ktokolwiek kto czyni pracować tam powinien być ukarany śmiercią
L11 11 Wj 35:2 She·shet ya·Mim te·'a·Seh me·la·Chah u·vai·Yom hash·she·vi·'I, yih·Yeh la·Chem Ko·desh shab·Bat shab·ba·Ton Yah·weh; kol- ha·'o·Seh vo me·la·Chah yu·Mat.
L12 12 Wj 35:2 sze szet ja mim Te a se me la cha u waj jom hasz sze wi i jih je la chem qo desz szaB Bat szaB Ba ton ljhwh(la do naj) Kol - ha o se wo me la cha ju mat
L13 13 Wj 35:2 šëºšet yämîm Të`äSè mülä´kâ ûbayyôm haššübî`î yihyè läkem qöºdeš šaBBat šaBBätôn lyhwh(la´dönäy) Kol-hä`öSè mülä´kâ yûmät
L14 14 Wj 35:2 29/215 263/2302 372/2617 16/167 264/2302 21/97 528/3546 804/6522 47/463 14/111 3/11 522/6220 582/5415 373/2617 805/6522 17/167 137/836
L15 15 Wj 35:2 Six days shall work be done, but on the seventh day there shall be to you an holy day, a sabbath of rest to the LORD: whosoever doeth work therein shall be put to death.
L16 16 Wj 35:2  2 Six <08337> days <03117> shall work <04399> be done <06213> (08735), but on the seventh <07637> day <03117> there shall be to you an holy day <06944>, a sabbath <07676> of rest <07677> to the LORD <03068>: whosoever doeth <06213> (08802) work <04399> therein shall be put to death <04191> (08714).
L01 1 Wj 35:3   Wj 35:3  3 Wy będziecie rozpalać <01197> (08762) nie ogień <0784> waszych mieszkaniach <04186> na szabat <07676> dni <03117>.                                                                                                  
L02 2 Wj 35:3 Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach.
L03 3 Wj 35:3 לֹא־ תְבַעֲר֣וּ אֵ֔שׁ בְּכֹ֖ל מֹשְׁבֹֽתֵיכֶ֑ם בְּי֖וֹם הַשַּׁבָּֽת׃ פ
L04 4 Wj 35:3 לֹא־ תְבַעֲר֣וּ אֵ֔שׁ בְּ/כֹ֖ל מֹשְׁבֹֽתֵי/כֶ֑ם בְּ/י֖וֹם הַ/שַּׁבָּֽת׃ פ
L05 5 Wj 35:3 lo- te·wa·'a·(Ru) '(Esz), be·(Chol) mo·sze·wo·te·(Chem); be·(Jom) hasz·szab·(Bat). (Pe)
L06 6 Wj 35:3 H3808H3808 H1197H1197 H0784H0784 H3605H3605 H4186H4186 H3117H3117 H7676H7676
L07 7 Wj 35:3 before be brutish burning all manner assembly age sabbath
L08 8 Wj 35:3 przed być brutalny palenie wszelkiego rodzaju montaż wiek sabat
L09 9 Wj 35:3 shall not Ye shall kindle no fire any throughout your habitations day upon the sabbath
L10 10 Wj 35:3 nie Wy będziecie rozpalać bez ognia każdy waszych mieszkaniach dzień na szabat
L11 11 Wj 35:3 lo- te·va·'a·Ru 'Esh, be·Chol mo·she·vo·tei·Chem; be·Yom hash·shab·Bat. Peh
L12 12 Wj 35:3 lo - te wa a ru esz Be chol mosz wo te chem Be jom hasz szaB Bat P
L13 13 Wj 35:3 lö´-tüba`árû ´ëš Büköl möšbö|têkem Büyôm haššaBBät P
L14 14 Wj 35:3 452/5164 6/95 22/377 583/5415 7/44 265/2302 15/111
L15 15 Wj 35:3 Ye shall kindle no fire throughout your habitations upon the sabbath day.
L16 16 Wj 35:3  3 Ye shall kindle <01197> (08762) no fire <0784> throughout your habitations <04186> upon the sabbath <07676> day <03117>.
L01 1 Wj 35:4   Wj 35:4  4 Mojżesz <04872> mówił <0559> (08799) do całego zgromadzenia <05712> z dzieci <01121> Izraela <03478>, mówiąc: <0559> (08800) To jest sprawa <01697>, które Pan <03068> <06680 dowodził> (08765), mówiąc: <0559> (08800)                                                                                        
L02 2 Wj 35:4 Tak przemówił następnie Mojżesz do całego zgromadzenia Izraelitów: Oto co nakazał Pan mówiąc:
L03 3 Wj 35:4 וַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֔ה אֶל־ כָּל־ עֲדַ֥ת בְּנֵֽי־ יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר זֶ֣ה הַדָּבָ֔ר אֲשֶׁר־ צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה לֵאמֹֽר׃
L04 4 Wj 35:4 וַ/יֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֔ה אֶל־ כָּל־ עֲדַ֥ת בְּנֵֽי־ יִשְׂרָאֵ֖ל לֵ/אמֹ֑ר זֶ֣ה הַ/דָּבָ֔ר אֲשֶׁר־ צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה לֵ/אמֹֽר׃
L05 5 Wj 35:4 wai·(Jo)·mer mo·(Sze), el- kol- 'a·(Dat) be·ne- Jis·ra·'<El> le·(Mor); ze had·da·(War), a·(Szer)- ciw·(Wa) (Jah)·we le·(Mor).
L06 6 Wj 35:4 H0559H0559 H4872H4872 H0413H0413 H3605H3605 H5712H5712 H1121H1121 H3478H3478 H0559H0559 H2088H2088 H1697H1697 H0834H0834 H6680H6680 H3068H3068 H0559H0559
L07 7 Wj 35:4 answer Moses about all manner assembly afflicted Israel answer he act after appoint Jehovah answer
L08 8 Wj 35:4 odpowiedź Mojżesz o wszelkiego rodzaju montaż dotknięty Izrael odpowiedź on działać po powołać Jahwe odpowiedź
L09 9 Wj 35:4 spake And Moses to all unto all the congregation of the children of Israel saying This This [is] the thing which commanded which the LORD saying
L10 10 Wj 35:4 mówił Mojżesz do wszystko do wszystkich wiernych z dziećmi Izraela powiedzenie To To [jest] sprawa który przykazał które Pan powiedzenie
L11 11 Wj 35:4 vai·Yo·mer mo·Sheh, el- kol- 'a·Dat be·nei- Yis·ra·'El le·Mor; zeh had·da·Var, a·Sher- tziv·Vah Yah·weh le·Mor.
L12 12 Wj 35:4 waj jo mer mo sze el - Kol - a dat Be ne - jis ra el le mor ze haD Da war a szer - ciw wa jhwh(a do naj) le mor
L13 13 Wj 35:4 wayyöº´mer möšè ´el-Kol-`ádat Bünê|-yiSrä´ël lë´mör haDDäbär ´ášer-ciwwâ yhwh(´ädönäy) lë´mör
L14 14 Wj 35:4 898/5298 256/766 844/5500 584/5415 13/149 574/4921 202/2505 899/5298 171/1176 123/1428 671/5499 57/491 523/6220 900/5298
L15 15 Wj 35:4 And Moses spake unto all the congregation of the children of Israel, saying, This [is] the thing which the LORD commanded, saying,
L16 16 Wj 35:4  4 And Moses <04872> spake <0559> (08799) unto all the congregation <05712> of the children <01121> of Israel <03478>, saying <0559> (08800), This is the thing <01697> which the LORD <03068> commanded <06680> (08765), saying <0559> (08800),
L01 1 Wj 35:5   Wj 35:5  5 Take <03947> (08798) ye spośród siebie ofiarę <08641> Panu <03068>: kto <03605> ma chętnego <05081> serca <03820>, niech przyniesie <0935> (08686) nim , oferta <08641> Pana <03068>, złoty <02091> i srebro <03701> i mosiądz <05178>                                                                                        
L02 2 Wj 35:5 Dajcie z dóbr waszych daninę dla Pana. Każdy więc, którego skłoni do tego serce, winien złożyć jako daninę dla Pana złoto, srebro, brąz,
L03 3 Wj 35:5 קְח֨וּ מֵֽאִתְּכֶ֤ם תְּרוּמָה֙ לַֽיהוָ֔ה כֹּ֚ל נְדִ֣יב לִבּ֔וֹ יְבִיאֶ֕הָ אֵ֖ת תְּרוּמַ֣ת יְהוָ֑ה זָהָ֥ב וָכֶ֖סֶף וּנְחֹֽשֶׁת׃
L04 4 Wj 35:5 קְח֨וּ מֵֽ/אִתְּ/כֶ֤ם תְּרוּמָה֙ לַֽ/יהוָ֔ה כֹּ֚ל נְדִ֣יב לִבּ֔/וֹ יְבִיאֶ֕/הָ אֵ֖ת תְּרוּמַ֣ת יְהוָ֑ה זָהָ֥ב וָ/כֶ֖סֶף וּ/נְחֹֽשֶׁת׃
L05 5 Wj 35:5 ke·(Chu) me·'it·te·(Chem) te·ru·(Ma) (Jah)·we, kol ne·(Diw) lib·(Bo), je·wi·'(E)·ha 'et te·ru·(Mat) (Jah)·we; za·(Haw) wa·(Che)·sef u·ne·(Cho)·szet.
L06 6 Wj 35:5 H3947H3947 H0853H0853 H8641H8641 H3068H3068 H3605H3605 H5081H5081 H3820H3820 H0935H0935 H0853H0853 H8641H8641 H3068H3068 H2091H2091 H3701H3701 H5178H5178
L07 7 Wj 35:5 accept gift Jehovah all manner free care for abide gift Jehovah gold money brasen
L08 8 Wj 35:5 przyjąć prezent Jahwe wszelkiego rodzaju wolny dbałość o przestrzegać prezent Jahwe złoto pieniądze brązu
L09 9 Wj 35:5 Take ye from among you an offering unto the LORD whosoever [is] of a willing heart let him bring it an offering of the LORD gold and silver and brass
L10 10 Wj 35:5 Wziąć wy spośród siebie ofiarę Panu ktokolwiek [Jest] z skłonny serce niech przyniesie to oferta Pana złoto i srebrny i mosiądz
L11 11 Wj 35:5 ke·Chu me·'it·te·Chem te·ru·Mah Yah·weh, kol ne·Div lib·Bo, ye·vi·'E·ha 'et te·ru·Mat Yah·weh; za·Hav va·Che·sef u·ne·Cho·shet.
L12 12 Wj 35:5 qe Hu me iT Te chem Te ru ma ljhwh(la do naj) Kol ne diw liB Bo je wi e ha et Te ru mat jhwh(a do naj) za haw wa che sef u ne Ho szet
L13 13 Wj 35:5 qüHû më|´iTTükem Türûmâ lyhwh(la|´dönäy) Köl nüdîb liBBô yübî´eºhä ´ët Türûmat yhwh(´ädönäy) zähäb wäkeºsep ûnüHöºšet
L14 14 Wj 35:5 219/964 1778/11047 11/76 524/6220 585/5415 1/29 46/592 315/2550 1779/11047 12/76 525/6220 65/389 66/403 18/140
L15 15 Wj 35:5 Take ye from among you an offering unto the LORD: whosoever [is] of a willing heart, let him bring it, an offering of the LORD; gold, and silver, and brass,
L16 16 Wj 35:5  5 Take <03947> (08798) ye from among you an offering <08641> unto the LORD <03068>: whosoever <03605> is of a willing <05081> heart <03820>, let him bring <0935> (08686) it, an offering <08641> of the LORD <03068>; gold <02091>, and silver <03701>, and brass <05178>,
L01 1 Wj 35:6   Wj 35:6  6 i niebieski <08504> i fioletowy <0713> i szkarłat <08144> <08438> i bisior <08336> i kozy '<05795> włosów,                                                                                                  
L02 2 Wj 35:6 purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior oraz sierść kozią,
L03 3 Wj 35:6 וּתְכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְשֵׁ֥שׁ וְעִזִּֽים׃
L04 4 Wj 35:6 וּ/תְכֵ֧לֶת וְ/אַרְגָּמָ֛ן וְ/תוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְ/שֵׁ֥שׁ וְ/עִזִּֽים׃
L05 5 Wj 35:6 u·te·(Che)·let we·'ar·ga·(Man) we·to·(La)·'at sza·(Ni) we·(Szesz) we·'iz·(Zim).
L06 6 Wj 35:6 H8504H8504 H0713H0713 H8438H8438 H8144H8144 H8336H8336 H5795H5795
L07 7 Wj 35:6 blue purple oppressor crimson blue goat
L08 8 Wj 35:6 niebieski purpurowy prześladowca karmazyn niebieski koza
L09 9 Wj 35:6 And blue and purple oppressor and scarlet and fine linen and goats'
L10 10 Wj 35:6 I niebieski i fioletowy prześladowca i szkarłat i bisior i koziego
L11 11 Wj 35:6 u·te·Che·let ve·'ar·ga·Man ve·to·La·'at sha·Ni ve·Shesh ve·'iz·Zim.
L12 12 Wj 35:6 u te che let we ar Ga man we to la at sza ni we szesz we iz zim
L13 13 Wj 35:6 ûtükëºlet wü´arGämän wütôlaº`at šänî wüšëš wü`izzîm
L14 14 Wj 35:6 15/49 11/38 12/43 13/42 15/40 15/74
L15 15 Wj 35:6 And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' [hair],
L16 16 Wj 35:6  6 And blue <08504>, and purple <0713>, and scarlet <08144> <08438>, and fine linen <08336>, and goats' <05795> hair,
L01 1 Wj 35:7   Wj 35:7  7 i baranów "<0352> Skórki <05785> barwione na czerwono <0119> (08794), a borsuki '<08476> Skórki <05785> i sytym <07848> drewno <06086>                                                                                                
L02 2 Wj 35:7 baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów oraz drzewo akacjowe,
L03 3 Wj 35:7 וְעֹרֹ֨ת אֵילִ֧ם מְאָדָּמִ֛ים וְעֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים וַעֲצֵ֥י שִׂטִּֽים׃
L04 4 Wj 35:7 וְ/עֹרֹ֨ת אֵילִ֧ם מְאָדָּמִ֛ים וְ/עֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים וַ/עֲצֵ֥י שִׂטִּֽים׃
L05 5 Wj 35:7 we·'o·(Rot) 'e·(Lim) me·'ad·da·(Mim) we·'o·(Rot) te·cha·(Szim) wa·'a·(Ce) sit·(Tim)
L06 6 Wj 35:7 H5785H5785 H0352H0352 H0119H0119 H5785H5785 H8476H8476 H6086H6086 H7848H7848
L07 7 Wj 35:7 hide mighty  be red hide Tahrea carpenter shittah
L08 8 Wj 35:7 schować potężny być czerwony schować Tahrea stolarz shittah
L09 9 Wj 35:7 skins And rams' dyed red skins and badgers' wood and shittim
L10 10 Wj 35:7 skórki I barany " barwione na czerwono skórki i borsuki " drewno i sytym
L11 11 Wj 35:7 ve·'o·Rot 'ei·Lim me·'ad·da·Mim ve·'o·Rot te·cha·Shim va·'a·Tzei sit·Tim
L12 12 Wj 35:7 we o rot e lim me oD Da mim we o rot Te Ha szim wa a ce sit tim
L13 13 Wj 35:7 wü`öröt ´êlìm mü´oDDämîm wü`öröt TüHäšîm wa`ácê Si††îm
L14 14 Wj 35:7 12/99 25/172 3/10 13/99 3/14 49/329 14/28
L15 15 Wj 35:7 And rams' skins dyed red, and badgers' skins, and shittim wood,
L16 16 Wj 35:7  7 And rams' <0352> skins <05785> dyed red <0119> (08794), and badgers' <08476> skins <05785>, and shittim <07848> wood <06086>,
L01 1 Wj 35:8   Wj 35:8  8 i oleju <08081> w świetle <03974> i przyprawy <01314> <04888 do namaszczenia> olej <08081>, a na słodko <05561> kadzidło <07004>                                                                                                
L02 2 Wj 35:8 oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł,
L03 3 Wj 35:8 וְשֶׁ֖מֶן לַמָּא֑וֹר וּבְשָׂמִים֙ לְשֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֔ה וְלִקְטֹ֖רֶת הַסַּמִּֽים׃
L04 4 Wj 35:8 וְ/שֶׁ֖מֶן לַ/מָּא֑וֹר וּ/בְשָׂמִים֙ לְ/שֶׁ֣מֶן הַ/מִּשְׁחָ֔ה וְ/לִ/קְטֹ֖רֶת הַ/סַּמִּֽים׃
L05 5 Wj 35:8 we·(Sze)·men lam·ma·'or; u·we·sa·(Mim) le·(Sze)·men ham·misz·(Cha), we·lik·(To)·ret has·sam·(Mim).
L06 6 Wj 35:8 H8081H8081 H3974H3974 H1314H1314 H8081H8081 H4888H4888 H7004H7004 H5561H5561
L07 7 Wj 35:8 anointing bright smell anointing anointed incense sweet 
L08 8 Wj 35:8 namaszczenie jasny zapach namaszczenie namaszczony kadzidło słodki
L09 9 Wj 35:8 And oil for the light and spices oil for anointing incense and for the sweet
L10 10 Wj 35:8 I olej za światło i przyprawy olej do namaszczania kadzidło i na słodko
L11 11 Wj 35:8 ve·She·men lam·ma·'or; u·ve·sa·Mim le·She·men ham·mish·Chah, ve·lik·To·ret has·sam·Mim.
L12 12 Wj 35:8 we sze men lam ma or u we sa mim le sze men ham misz Ha we liq to ret has sam mim
L13 13 Wj 35:8 wüšeºmen lammä´ôr ûbüSämîm lüšeºmen hammišHâ wüliq†öºret hassammîm
L14 14 Wj 35:8 17/193 8/19 5/30 18/193 9/26 11/60 6/16
L15 15 Wj 35:8 And oil for the light, and spices for anointing oil, and for the sweet incense,
L16 16 Wj 35:8  8 And oil <08081> for the light <03974>, and spices <01314> for anointing <04888> oil <08081>, and for the sweet <05561> incense <07004>,
L01 1 Wj 35:9   Wj 35:9  9 I onyks <07718> kamienie <068> i kamienie <068> należy ustawić <04394> dla efod <0646>, a pancerz <02833>.                                                                                                  
L02 2 Wj 35:9 kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału.
L03 3 Wj 35:9 וְאַ֨בְנֵי־ שֹׁ֔הַם וְאַבְנֵ֖י מִלֻּאִ֑ים לָאֵפ֖וֹד וְלַחֹֽשֶׁן׃
L04 4 Wj 35:9 וְ/אַ֨בְנֵי־ שֹׁ֔הַם וְ/אַבְנֵ֖י מִלֻּאִ֑ים לָ/אֵפ֖וֹד וְ/לַ/חֹֽשֶׁן׃
L05 5 Wj 35:9 we·'(Aw)·ne- (Szo)·ham, we·'aw·(Ne) mil·lu·'(Im); la·'e·(Fod) we·la·(Cho)·szen.
L06 6 Wj 35:9 H0068H0068 H7718H7718 H0068H0068 H4394H4394 H0646H0646 H2833H2833
L07 7 Wj 35:9 build onyx build consecration ephod breastplate
L08 8 Wj 35:9 budować onyks budować konsekracja efod napierśnik
L09 9 Wj 35:9 stones And onyx and stones to be set for the ephod and for the breastplate
L10 10 Wj 35:9 kamienie I onyks i kamienie być ustawiony dla efod i pancerz
L11 11 Wj 35:9 ve·'Av·nei- Sho·ham, ve·'av·Nei mil·lu·'Im; la·'e·Fod ve·la·Cho·shen.
L12 12 Wj 35:9 we aw ne - szo ham we aw ne mil lu im la e fod we la Ho szen  
L13 13 Wj 35:9 wü´aºbnê-šöºham wü´abnê millù´îm lä´ëpôd wülaHöºšen  
L14 14 Wj 35:9 40/273 5/11 41/273 7/15 17/49 14/25
L15 15 Wj 35:9 And onyx stones, and stones to be set for the ephod, and for the breastplate.
L16 16 Wj 35:9  9 And onyx <07718> stones <068>, and stones <068> to be set <04394> for the ephod <0646>, and for the breastplate <02833>.
L01 1 Wj 35:10   Wj 35:10  10 I każdy mądry <02450> serca <03820> pośród ciebie wyjdzie <0935> (08799) i sprawdź, <06213> (08799) Wszystko, co Pan <03068> <06680 nakazał> (08765);                                                                                              
L02 2 Wj 35:10 Każdy uzdolniony z was winien przyjść i wykonać to, co Pan nakazał,
L03 3 Wj 35:10 וְכָל־ חֲכַם־ לֵ֖ב בָּכֶ֑ם יָבֹ֣אוּ וְיַעֲשׂ֔וּ אֵ֛ת כָּל־ אֲשֶׁ֥ר צִוָּ֖ה יְהוָֽה׃
L04 4 Wj 35:10 וְ/כָל־ חֲכַם־ לֵ֖ב בָּ/כֶ֑ם יָבֹ֣אוּ וְ/יַעֲשׂ֔וּ אֵ֛ת כָּל־ אֲשֶׁ֥ר צִוָּ֖ה יְהוָֽה׃
L05 5 Wj 35:10 we·chol cha·cham- lew ba·(Chem); ja·(Wo)·'u we·ja·'a·(Su), 'et kol- 'a·(Szer) ciw·(Wa) (Jah)·we.
L06 6 Wj 35:10 H3605H3605 H2450H2450 H3820H3820 H0000 H0935H0935 H6213H6213 H0853H0853 H3605H3605 H0834H0834 H6680H6680 H3068H3068
L07 7 Wj 35:10 all manner cunning  care for abide accomplish all manner after appoint Jehovah
L08 8 Wj 35:10 wszelkiego rodzaju przebiegłość dbałość o przestrzegać zrealizować wszelkiego rodzaju po powołać Jahwe
L09 9 Wj 35:10 every And every wise hearted among you shall come and make all after hath commanded all that the LORD
L10 10 Wj 35:10 każdy I każdy mądry serce wśród ciebie wyjdzie i uczynić wszystko po nakazał Wszystko, co Pan
L11 11 Wj 35:10 ve·chol cha·cham- lev ba·Chem; ya·Vo·'u ve·ya·'a·Su, 'et kol- 'a·Sher tziv·Vah Yah·weh.
L12 12 Wj 35:10 we chol - Ha cham - lew Ba chem ja wo u we ja a su et Kol - a szer ciw wa jhwh(a do naj)
L13 13 Wj 35:10 wükol-Hákam-lëb Bäkem yäböº´û wüya`áSû ´ët Kol-´ášer ciwwâ yhwh(´ädönäy)
L14 14 Wj 35:10 586/5415 7/137 47/592 806/6522 316/2550 374/2617 1780/11047 587/5415 672/5499 58/491 526/6220
L15 15 Wj 35:10 And every wise hearted among you shall come, and make all that the LORD hath commanded;
L16 16 Wj 35:10  10 And every wise <02450> hearted <03820> among you shall come <0935> (08799), and make <06213> (08799) all that the LORD <03068> hath commanded <06680> (08765);
L01 1 Wj 35:11   Wj 35:11  11 tabernakulum <04908>, jego namiot <0168> i jego okrycie <04372>, jego Taches <07165>, a jego płyty <07175>, jego bary <01280>, jego filary <05982>, a jego gniazda <0134 >                                                                                            
L02 2 Wj 35:11 to jest przybytek i jego namiot, przykrycia, kółka, deski, poprzeczki, słupy i podstawy;
L03 3 Wj 35:11 אֶת־ הַ֨מִּשְׁכָּ֔ן אֶֽת־ אָהֳל֖וֹ וְאֶת־ מִכְסֵ֑הוּ אֶת־ קְרָסָיו֙ וְאֶת־ קְרָשָׁ֔יו אֶת־ בְּרִיחָ֕ו אֶת־ עַמֻּדָ֖יו וְאֶת־ אֲדָנָֽיו׃
L04 4 Wj 35:11 אֶת־ הַ֨/מִּשְׁכָּ֔ן אֶֽת־ אָהֳל֖/וֹ וְ/אֶת־ מִכְסֵ֑/הוּ אֶת־ קְרָסָי/ו֙ וְ/אֶת־ קְרָשָׁ֔י/ו אֶת־ בְּרִיחָ֕/ו אֶת־ עַמֻּדָ֖י/ו וְ/אֶת־ אֲדָנָֽי/ו׃
L05 5 Wj 35:11 et- ham·misz·(Kan), et- o·ho·(Lo) we·'(Et) mich·(Se)·hu; et- ke·ra·(Saw) we·'(Et) ke·ra·(Szaw), et- be·ri·(Chaw) et- 'am·mu·(Daw) we·'(Et) 'a·da·(Naw).
L06 6 Wj 35:11 H0853H0853 H4908H4908 H0853H0853 H0168H0168 H0853H0853 H4372H4372 H0853H0853 H7165H7165 H0853H0853 H7175H7175 H0853H0853 H1280H1280 H0853H0853 H5982H5982 H0853H0853 H0134H0134
L07 7 Wj 35:11 dwelling covering covering tache bench bar apiece foundation
L08 8 Wj 35:11 mieszkanie pokrycie pokrycie tache ławka bar za sztukę fundacja
L09 9 Wj 35:11 The tabernacle his tent and his covering his taches and his boards his bars his pillars and his sockets
L10 10 Wj 35:11 Tabernakulum Jego namiot i jego pokrycie Jego Taches i jego płyty Jego paski Jego filary i jego gniazdo
L11 11 Wj 35:11 et- ham·mish·Kan, et- o·ho·Lo ve·'Et mich·Se·hu; et- ke·ra·Sav ve·'Et ke·ra·Shav, et- be·ri·Chav et- 'am·mu·Dav ve·'Et 'a·da·Nav.
L12 12 Wj 35:11 et - ham misz Kan et - o hó lo we et - mich se hu et - qe ra saw we et - qe ra szaw et - Be ri Haw et - am mu daw we et - a da naw                
L13 13 Wj 35:11 ´et-haºmmišKän ´e|t-´ohólô wü´et-miksëºhû ´et-qüräsäyw wü´et-qüräšäyw ´et-BürîHäw ´et-`ammùdäyw wü´et-´ádänäyw                
L14 14 Wj 35:11 1781/11047 20/139 1782/11047 59/342 1783/11047 4/16 1784/11047 6/10 1785/11047 24/51 1786/11047 7/40 1787/11047 19/110 1788/11047 21/57
L15 15 Wj 35:11 The tabernacle, his tent, and his covering, his taches, and his boards, his bars, his pillars, and his sockets,
L16 16 Wj 35:11  11 The tabernacle <04908>, his tent <0168>, and his covering <04372>, his taches <07165>, and his boards <07175>, his bars <01280>, his pillars <05982>, and his sockets <0134>,
L01 1 Wj 35:12   Wj 35:12  12 Arka <0727>, a klepki <0905> tego, ze przebłagalni <03727>, a zasłona <06532> wykładziny <04539>                                                                                                  
L02 2 Wj 35:12 arkę z drążkami, przebłagalnię i okrywającą ją zasłonę;
L03 3 Wj 35:12 אֶת־ הָאָרֹ֥ן וְאֶת־ בַּדָּ֖יו אֶת־ הַכַּפֹּ֑רֶת וְאֵ֖ת פָּרֹ֥כֶת הַמָּסָֽךְ׃
L04 4 Wj 35:12 אֶת־ הָ/אָרֹ֥ן וְ/אֶת־ בַּדָּ֖י/ו אֶת־ הַ/כַּפֹּ֑רֶת וְ/אֵ֖ת פָּרֹ֥כֶת הַ/מָּסָֽךְ׃
L05 5 Wj 35:12 et- ha·'a·(Ron) we·'(Et) bad·(Daw) et- hak·kap·(Po)·ret; we·'(Et) pa·(Ro)·chet ham·ma·(Sach).
L06 6 Wj 35:12 H0853H0853 H0727H0727 H0853H0853 H0905H0905 H0853H0853 H3727H3727 H0853H0853 H6532H6532 H4539H4539
L07 7 Wj 35:12 ark alone mercy seat vail covering
L08 8 Wj 35:12 arka sam przebłagalnię Vail pokrycie
L09 9 Wj 35:12 The ark and the staves thereof [with] the mercy seat and the vail of the covering
L10 10 Wj 35:12 Arka i drążki jego [z] przebłagalni i zasłonę z pokryciem
L11 11 Wj 35:12 et- ha·'a·Ron ve·'Et bad·Dav et- hak·kap·Po·ret; ve·'Et pa·Ro·chet ham·ma·Sach.
L12 12 Wj 35:12 et - ha a ron we et - BaD Daw et - haK KaP Po ret we et Pa ro chet ham ma sach
L13 13 Wj 35:12 ´et-hä´ärön wü´et-BaDDäyw ´et-haKKaPPöºret wü´ët Päröºket hammäsäk
L14 14 Wj 35:12 1789/11047 15/202 1790/11047 35/200 1791/11047 11/27 1792/11047 8/25 4/25
L15 15 Wj 35:12 The ark, and the staves thereof, [with] the mercy seat, and the vail of the covering,
L16 16 Wj 35:12  12 The ark <0727>, and the staves <0905> thereof, with the mercy seat <03727>, and the vail <06532> of the covering <04539>,
L01 1 Wj 35:13   Wj 35:13  13 tabela <07979>, a jego klepki <0905> oraz wszystkie jego naczynia <03627>, i chleby pokładne <06440> <03899>                                                                                                  
L02 2 Wj 35:13 stół z drążkami i z należącym do niego sprzętem oraz chlebem pokładnym;
L03 3 Wj 35:13 אֶת־ הַשֻּׁלְחָ֥ן וְאֶת־ בַּדָּ֖יו וְאֶת־ כָּל־ כֵּלָ֑יו וְאֵ֖ת לֶ֥חֶם הַפָּנִֽים׃
L04 4 Wj 35:13 אֶת־ הַ/שֻּׁלְחָ֥ן וְ/אֶת־ בַּדָּ֖י/ו וְ/אֶת־ כָּל־ כֵּלָ֑י/ו וְ/אֵ֖ת לֶ֥חֶם הַ/פָּנִֽים׃
L05 5 Wj 35:13 et- hasz·szul·(Chan) we·'(Et) bad·(Daw) we·'(Et) kol- ke·(Law); we·'(Et) (Le)·chem hap·pa·(Nim).
L06 6 Wj 35:13 H0853H0853 H7979H7979 H0853H0853 H0905H0905 H0853H0853 H3605H3605 H3627H3627 H0853H0853 H3899H3899 H6440H6440
L07 7 Wj 35:13 table alone all manner armour bread accept
L08 8 Wj 35:13 tabela sam wszelkiego rodzaju zbroja chleb przyjąć
L09 9 Wj 35:13 The table and his staves and all and all his vessels and the bread of the Presence
L10 10 Wj 35:13 Tabela i jego klepki i wszystko i wszystkie jego naczynia i chleb Obecności
L11 11 Wj 35:13 et- hash·shul·Chan ve·'Et bad·Dav ve·'Et kol- ke·Lav; ve·'Et Le·chem hap·pa·Nim.
L12 12 Wj 35:13 et - hasz szul Han we et - BaD Daw we et - Kol - Ke law we et le Hem haP Pa nim
L13 13 Wj 35:13 ´et-haššulHän wü´et-BaDDäyw wü´et-Kol-Këläyw wü´ët leºHem haPPänîm
L14 14 Wj 35:13 1793/11047 10/71 1794/11047 36/200 1795/11047 588/5415 28/325 1796/11047 43/295 257/2127
L15 15 Wj 35:13 The table, and his staves, and all his vessels, and the shewbread,
L16 16 Wj 35:13  13 The table <07979>, and his staves <0905>, and all his vessels <03627>, and the shewbread <06440> <03899>,
L01 1 Wj 35:14   Wj 35:14  14 świecznik <04501> również dla światła <03974>, a jego meble <03627> i jego lampy <05216>, olejem <08081> w świetle <03974>                                                                                                
L02 2 Wj 35:14 świecznik do oświetlenia z należącymi do niego sprzętami, z lampami oraz z oliwą do świecenia;
L03 3 Wj 35:14 וְאֶת־ מְנֹרַ֧ת הַמָּא֛וֹר וְאֶת־ כֵּלֶ֖יהָ וְאֶת־ נֵרֹתֶ֑יהָ וְאֵ֖ת שֶׁ֥מֶן הַמָּאֽוֹר׃
L04 4 Wj 35:14 וְ/אֶת־ מְנֹרַ֧ת הַ/מָּא֛וֹר וְ/אֶת־ כֵּלֶ֖י/הָ וְ/אֶת־ נֵרֹתֶ֑י/הָ וְ/אֵ֖ת שֶׁ֥מֶן הַ/מָּאֽוֹר׃
L05 5 Wj 35:14 we·'(Et) me·no·(Rat) ham·ma·'or we·'(Et) ke·(Le)·ha we·'(Et) ne·ro·(Te)·ha; we·'(Et) (Sze)·men ham·ma·'or.
L06 6 Wj 35:14 H0853H0853 H4501H4501 H3974H3974 H0853H0853 H3627H3627 H0853H0853 H5216H5216 H0853H0853 H8081H8081 H3974H3974
L07 7 Wj 35:14 candlestick bright armour candle anointing bright
L08 8 Wj 35:14 świecznik jasny zbroja świeca namaszczenie jasny
L09 9 Wj 35:14 The candlestick also for the light and his furniture and his lamps with the oil for the light
L10 10 Wj 35:14 Świecznik również za światło a jego meble i jego lampy z olejem za światło
L11 11 Wj 35:14 ve·'Et me·no·Rat ham·ma·'or ve·'Et ke·Lei·ha ve·'Et ne·ro·Tei·ha; ve·'Et She·men ham·ma·'or.
L12 12 Wj 35:14 we et - me no rat ham ma or we et - Ke le ha we et - ne ro te ha we et sze men ham ma or
L13 13 Wj 35:14 wü´et-münörat hammä´ôr wü´et-Këlʺhä wü´et-nërötʺhä wü´ët šeºmen hammä´ôr
L14 14 Wj 35:14 1797/11047 11/42 9/19 1798/11047 29/325 1799/11047 6/48 1800/11047 19/193 10/19
L15 15 Wj 35:14 The candlestick also for the light, and his furniture, and his lamps, with the oil for the light,
L16 16 Wj 35:14  14 The candlestick <04501> also for the light <03974>, and his furniture <03627>, and his lamps <05216>, with the oil <08081> for the light <03974>,
L01 1 Wj 35:15   Wj 35:15  15 A kadzidło <07004> ołtarz <04196>, a jego klepki <0905> i namaszczenie <04888> Olej <08081> i słodki <05561> kadzidło <07004> i wiszące <04539> do drzwi na wejście w <06607> w tabernakulum <04908>                                                                                          
L02 2 Wj 35:15 ołtarz kadzenia z drążkami, olejek do namaszczania, pachnące kadzidło i zasłonę na wejście do przybytku;
L03 3 Wj 35:15 וְאֶת־ מִזְבַּ֤ח הַקְּטֹ֙רֶת֙ וְאֶת־ בַּדָּ֔יו וְאֵת֙ שֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֔ה וְאֵ֖ת קְטֹ֣רֶת הַסַּמִּ֑ים וְאֶת־ מָסַ֥ךְ הַפֶּ֖תַח לְפֶ֥תַח הַמִּשְׁכָּֽן׃
L04 4 Wj 35:15 וְ/אֶת־ מִזְבַּ֤ח הַ/קְּטֹ֙רֶת֙ וְ/אֶת־ בַּדָּ֔י/ו וְ/אֵת֙ שֶׁ֣מֶן הַ/מִּשְׁחָ֔ה וְ/אֵ֖ת קְטֹ֣רֶת הַ/סַּמִּ֑ים וְ/אֶת־ מָסַ֥ךְ הַ/פֶּ֖תַח לְ/פֶ֥תַח הַ/מִּשְׁכָּֽן׃
L05 5 Wj 35:15 we·'(Et) miz·(Bach) hak·ke·(To)·ret we·'(Et) bad·(Daw), we·'(Et) (Sze)·men ham·misz·(Cha), we·'(Et) ke·(To)·ret has·sam·(Mim); we·'(Et) ma·(Sach) hap·(Pe)·tach le·(Fe)·tach ham·misz·(Kan).
L06 6 Wj 35:15 H0853H0853 H4196H4196 H7004H7004 H0853H0853 H0905H0905 H0853H0853 H8081H8081 H4888H4888 H0853H0853 H7004H7004 H5561H5561 H0853H0853 H4539H4539 H6607H6607 H6607H6607 H4908H4908
L07 7 Wj 35:15 altar incense alone anointing anointed incense sweet  covering door door dwelling
L08 8 Wj 35:15 ołtarz kadzidło sam namaszczenie namaszczony kadzidło słodki pokrycie drzwi drzwi mieszkanie
L09 9 Wj 35:15 altar And the incense and his staves oil and the anointing incense and the sweet and the hanging for the door at the entering in the entrance of the tabernacle
L10 10 Wj 35:15 ołtarz I kadzidło i jego klepki olej i namaszczenie kadzidło i słodki i wiszące do drzwi w wejściu w wejście z tabernakulum
L11 11 Wj 35:15 ve·'Et miz·Bach hak·ke·To·ret ve·'Et bad·Dav, ve·'Et She·men ham·mish·Chah, ve·'Et ke·To·ret has·sam·Mim; ve·'Et ma·Sach hap·Pe·tach le·Fe·tach ham·mish·Kan.
L12 12 Wj 35:15 we et - miz BaH haq qe to ret we et - BaD Daw we et sze men ham misz Ha we et qe to ret has sam mim we et - ma sach haP Pe taH le fe taH ham misz Kan
L13 13 Wj 35:15 wü´et-mizBaH haqqü†öºret wü´et-BaDDäyw wü´ët šeºmen hammišHâ wü´ët qü†öºret hassammîm wü´et-mäsak haPPeºtaH lüpeºtaH hammišKän
L14 14 Wj 35:15 1801/11047 51/399 12/60 1802/11047 37/200 1803/11047 20/193 10/26 1804/11047 13/60 7/16 1805/11047 5/25 22/164 23/164 21/139
L15 15 Wj 35:15 And the incense altar, and his staves, and the anointing oil, and the sweet incense, and the hanging for the door at the entering in of the tabernacle,
L16 16 Wj 35:15  15 And the incense <07004> altar <04196>, and his staves <0905>, and the anointing <04888> oil <08081>, and the sweet <05561> incense <07004>, and the hanging <04539> for the door at the entering in <06607> of the tabernacle <04908>,
L01 1 Wj 35:16   Wj 35:16  16 ołtarz <04196> całopalenia <05930>, z jego brązu <05178> <04345> ruszt, jego klepki <0905>, a wszystkie jego naczynia <03627>, kadź <03595> i jego stopa <03653>                                                                                              
L02 2 Wj 35:16 ołtarz całopalenia z jego brązową kratą, z drążkami i należącymi do niego sprzętami, kadź z jej podstawą;
L03 3 Wj 35:16 אֵ֣ת ׀ מִזְבַּ֣ח הָעֹלָ֗ה וְאֶת־ מִכְבַּ֤ר הַנְּחֹ֙שֶׁת֙ אֲשֶׁר־ ל֔וֹ אֶת־ בַּדָּ֖יו וְאֶת־ כָּל־ כֵּלָ֑יו אֶת־ הַכִּיֹּ֖ר וְאֶת־ כַּנּֽוֹ׃
L04 4 Wj 35:16 אֵ֣ת ׀ מִזְבַּ֣ח הָ/עֹלָ֗ה וְ/אֶת־ מִכְבַּ֤ר הַ/נְּחֹ֙שֶׁת֙ אֲשֶׁר־ ל֔/וֹ אֶת־ בַּדָּ֖י/ו וְ/אֶת־ כָּל־ כֵּלָ֑י/ו אֶת־ הַ/כִּיֹּ֖ר וְ/אֶת־ כַּנּֽ/וֹ׃
L05 5 Wj 35:16 'et miz·(Bach) ha·'o·(La), we·'(Et) mich·(Bar) han·ne·(Cho)·szet a·(Szer)- lo, et- bad·(Daw) we·'(Et) kol- ke·(Law); et- hak·ki·(Jor) we·'(Et) kan·(No).
L06 6 Wj 35:16 H0853H0853 H4196H4196 H5930H5930 H0854H0854 H4345H4345 H5178H5178 H0834H0834 H0000 H0853H0853 H0905H0905 H0853H0853 H3605H3605 H3627H3627 H0853H0853 H3595H3595 H0853H0853 H3653H3653
L07 7 Wj 35:16 altar ascent against grate brasen after alone all manner armour hearth base
L08 8 Wj 35:16 ołtarz wzlot przed ruszt brązu po sam wszelkiego rodzaju zbroja palenisko podstawa
L09 9 Wj 35:16 The altar of burnt offering for grate with his brasen after his staves and all and all his vessels the laver and his foot
L10 10 Wj 35:16 Ołtarz całopalenia dla ruszt z jego brązu po Jego klepki i wszystko i wszystkie jego naczynia kadź i jego stopy
L11 11 Wj 35:16 'et miz·Bach ha·'o·Lah, ve·'Et mich·Bar han·ne·Cho·shet a·Sher- lo, et- bad·Dav ve·'Et kol- ke·Lav; et- hak·ki·Yor ve·'Et kan·No.
L12 12 Wj 35:16 et miz BaH ha o la we et - mich Bar han ne Ho szet a szer - lo et - BaD Daw we et - Kol - Ke law et - haK Kij jor we et - Kan no              
L13 13 Wj 35:16 ´ët mizBaH hä`ölâ wü´et-mikBar hannüHöºšet ´ášer-lô ´et-BaDDäyw wü´et-Kol-Këläyw ´et-haKKiyyör wü´et-Kannô              
L14 14 Wj 35:16 1806/11047 52/399 19/288 153/808 2/6 19/140 673/5499 807/6522 1807/11047 38/200 1808/11047 589/5415 30/325 1809/11047 4/22 1810/11047 6/16
L15 15 Wj 35:16 The altar of burnt offering, with his brasen grate, his staves, and all his vessels, the laver and his foot,
L16 16 Wj 35:16  16 The altar <04196> of burnt offering <05930>, with his brasen <05178> grate <04345>, his staves <0905>, and all his vessels <03627>, the laver <03595> and his foot <03653>,
L01 1 Wj 35:17   Wj 35:17  17 Zasłony <07050> sądu <02691>, jego filary <05982>, a ich gniazda <0134> i wiszące <04539> do drzwi <08179> sądu <02691>                                                                                                
L02 2 Wj 35:17 zasłony dziedzińca i jego słupy, i podstawy, i zasłonę na wejście do dziedzińca;
L03 3 Wj 35:17 אֵ֚ת קַלְעֵ֣י הֶחָצֵ֔ר אֶת־ עַמֻּדָ֖יו וְאֶת־ אֲדָנֶ֑יהָ וְאֵ֕ת מָסַ֖ךְ שַׁ֥עַר הֶחָצֵֽר׃
L04 4 Wj 35:17 אֵ֚ת קַלְעֵ֣י הֶ/חָצֵ֔ר אֶת־ עַמֻּדָ֖י/ו וְ/אֶת־ אֲדָנֶ֑י/הָ וְ/אֵ֕ת מָסַ֖ךְ שַׁ֥עַר הֶ/חָצֵֽר׃
L05 5 Wj 35:17 'et kal·'(E) he·cha·(Cer), et- 'am·mu·(Daw) we·'(Et) 'a·da·(Ne)·ha; we·'(Et) ma·(Sach) (Sza)·'ar he·cha·(Cer).
L06 6 Wj 35:17 H0853H0853 H7050H7050 H2691H2691 H0853H0853 H5982H5982 H0853H0853 H0134H0134 H0853H0853 H4539H4539 H8179H8179 H2691H2691
L07 7 Wj 35:17 hanging court apiece foundation covering gate court
L08 8 Wj 35:17 wiszące sąd za sztukę fundacja pokrycie brama sąd
L09 9 Wj 35:17 The hangings of the court his pillars and their sockets and the hanging for the door of the court
L10 10 Wj 35:17 Zasłony sądu Jego filary i ich gniazda i wiszące do drzwi sądu
L11 11 Wj 35:17 'et kal·'Ei he·cha·Tzer, et- 'am·mu·Dav ve·'Et 'a·da·Nei·ha; ve·'Et ma·Sach Sha·'ar he·cha·Tzer.
L12 12 Wj 35:17 et qa le he Ha cer et - am mu daw we et - a da ne ha we et ma sach sza ar he Ha cer
L13 13 Wj 35:17 ´ët qal`ê heHäcër ´et-`ammùdäyw wü´et-´ádänʺhä wü´ët mäsak šaº`ar heHäcër
L14 14 Wj 35:17 1811/11047 6/22 11/189 1812/11047 20/110 1813/11047 22/57 1814/11047 6/25 15/373 12/189
L15 15 Wj 35:17 The hangings of the court, his pillars, and their sockets, and the hanging for the door of the court,
L16 16 Wj 35:17  17 The hangings <07050> of the court <02691>, his pillars <05982>, and their sockets <0134>, and the hanging <04539> for the door <08179> of the court <02691>,
L01 1 Wj 35:18   Wj 35:18  18 Kołki <03489> przybytku <04908>, a szpilki <03489> sądu <02691> i ich sznury <04340>                                                                                                    
L02 2 Wj 35:18 paliki przybytku i paliki dziedzińca z powrozami do nich;
L03 3 Wj 35:18 אֶת־ יִתְדֹ֧ת הַמִּשְׁכָּ֛ן וְאֶת־ יִתְדֹ֥ת הֶחָצֵ֖ר וְאֶת־ מֵיתְרֵיהֶֽם׃
L04 4 Wj 35:18 אֶת־ יִתְדֹ֧ת הַ/מִּשְׁכָּ֛ן וְ/אֶת־ יִתְדֹ֥ת הֶ/חָצֵ֖ר וְ/אֶת־ מֵיתְרֵי/הֶֽם׃
L05 5 Wj 35:18 et- jit·(Dot) ham·misz·(Kan) we·'(Et) jit·(Dot) he·cha·(Cer) we·'(Et) me·te·re·(Hem).
L06 6 Wj 35:18 H0853H0853 H3489H3489 H4908H4908 H0853H0853 H3489H3489 H2691H2691 H0853H0853 H4340H4340
L07 7 Wj 35:18 nail dwelling nail court cord
L08 8 Wj 35:18 gwóźdź mieszkanie gwóźdź sąd sznur
L09 9 Wj 35:18 The pins of the tabernacle and the pins of the court and their cords
L10 10 Wj 35:18 Sworznie z tabernakulum i kołków sądu i ich przewody
L11 11 Wj 35:18 et- yit·Dot ham·mish·Kan ve·'Et yit·Dot he·cha·Tzer ve·'Et mei·te·rei·Hem.
L12 12 Wj 35:18 et - jit dot ham misz Kan we et - jit dot he Ha cer we et - met re hem      
L13 13 Wj 35:18 ´et-yitdöt hammišKän wü´et-yitdöt heHäcër wü´et-mêtrêhem      
L14 14 Wj 35:18 1815/11047 3/24 22/139 1816/11047 4/24 13/189 1817/11047 1/9
L15 15 Wj 35:18 The pins of the tabernacle, and the pins of the court, and their cords,
L16 16 Wj 35:18  18 The pins <03489> of the tabernacle <04908>, and the pins <03489> of the court <02691>, and their cords <04340>,
L01 1 Wj 35:19   Wj 35:19  19 Płótno <0899> usługi <08278>, aby zrobić serwis <08334> (08763) w <06944> świętym miejscu, święty <06944> odzież <0899> do Aarona: <0175> ksiądz <03548> oraz odzież <0899> z jego synów <01121>, aby służyć jako kapłani biurze <03547> (08763).                                                                                      
L02 2 Wj 35:19 szaty z drogocennej tkaniny do służby w świętym przybytku, święte szaty dla Aarona kapłana i szaty dla jego synów, dla sprawowania czynności kapłańskich.
L03 3 Wj 35:19 אֶת־ בִּגְדֵ֥י הַשְּׂרָ֖ד לְשָׁרֵ֣ת בַּקֹּ֑דֶשׁ אֶת־ בִּגְדֵ֤י הַקֹּ֙דֶשׁ֙ לְאַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֔ן וְאֶת־ בִּגְדֵ֥י בָנָ֖יו לְכַהֵֽן׃
L04 4 Wj 35:19 אֶת־ בִּגְדֵ֥י הַ/שְּׂרָ֖ד לְ/שָׁרֵ֣ת בַּ/קֹּ֑דֶשׁ אֶת־ בִּגְדֵ֤י הַ/קֹּ֙דֶשׁ֙ לְ/אַהֲרֹ֣ן הַ/כֹּהֵ֔ן וְ/אֶת־ בִּגְדֵ֥י בָנָ֖י/ו לְ/כַהֵֽן׃
L05 5 Wj 35:19 et- big·(De) has·se·(Rad) le·sza·(Ret) bak·(Ko)·desz; et- big·(De) hak·(Ko)·desz le·'a·ha·(Ron) hak·ko·(Hen), we·'(Et) big·(De) wa·(Naw) le·cha·(Hen).
L06 6 Wj 35:19 H0853H0853 H0899H0899 H8278H8278 H8334H8334 H6944H6944 H0853H0853 H0899H0899 H6944H6944 H0175H0175 H3548H3548 H0853H0853 H0899H0899 H1121H1121 H3547H3547
L07 7 Wj 35:19 apparel service minister  consecrated  apparel consecrated  Aaron chief ruler apparel afflicted deck
L08 8 Wj 35:19 strój serwis minister konsekrowany strój konsekrowany Aaron naczelny władca strój dotknięty pokład
L09 9 Wj 35:19 The cloths of service to do service in the holy garments [place] the holy for Aaron the priest and the garments of his sons to minister in the priest's office
L10 10 Wj 35:19 Płótno usług wykonać usługę w świętej odzież [Miejsce], święty dla Aarona ksiądz i szaty z jego synów do ministra kapłana biurze
L11 11 Wj 35:19 et- big·Dei has·se·Rad le·sha·Ret bak·Ko·desh; et- big·Dei hak·Ko·desh le·'a·ha·Ron hak·ko·Hen, ve·'Et big·Dei va·Nav le·cha·Hen.
L12 12 Wj 35:19 et - Big de has se rad le sza ret Baq qo desz et - Big de haq qo desz le a ha ron haK Ko hen we et - Big de wa naw le cha hen
L13 13 Wj 35:19 ´et-Bigdê haSSüräd lüšärët Baqqöºdeš ´et-Bigdê haqqöºdeš lü´ahárön haKKöhën wü´et-Bigdê bänäyw lükahën
L14 14 Wj 35:19 1818/11047 28/216 2/4 9/96 48/463 1819/11047 29/216 49/463 109/347 16/750 1820/11047 30/216 575/4921 9/23
L15 15 Wj 35:19 The cloths of service, to do service in the holy [place], the holy garments for Aaron the priest, and the garments of his sons, to minister in the priest's office.
L16 16 Wj 35:19  19 The cloths <0899> of service <08278>, to do service <08334> (08763) in the holy <06944> place, the holy <06944> garments <0899> for Aaron <0175> the priest <03548>, and the garments <0899> of his sons <01121>, to minister in the priest's office <03547> (08763).
L01 1 Wj 35:20   Wj 35:20  20 I cały zbór <05712> z dzieci <01121> Izraela <03478> odszedł <03318> (08799) z obecnością <06440> Mojżesza <04872>.                                                                                                  
L02 2 Wj 35:20 Potem całe zgromadzenie Izraelitów odeszło od Mojżesza.
L03 3 Wj 35:20 וַיֵּ֥צְא֛וּ כָּל־ עֲדַ֥ת בְּנֵֽי־ יִשְׂרָאֵ֖ל מִלִּפְנֵ֥י מֹשֶֽׁה׃
L04 4 Wj 35:20 וַ/יֵּ֥צְא֛וּ כָּל־ עֲדַ֥ת בְּנֵֽי־ יִשְׂרָאֵ֖ל מִ/לִּ/פְנֵ֥י מֹשֶֽׁה׃
L05 5 Wj 35:20 wai·(Je)·ce·'(U) kol- 'a·(Dat) be·ne- Jis·ra·'<El> mil·lif·(Ne) mo·(Sze).
L06 6 Wj 35:20 H3318H3318 H3605H3605 H5712H5712 H1121H1121 H3478H3478 H6440H6440 H4872H4872
L07 7 Wj 35:20 after all manner assembly afflicted Israel accept Moses
L08 8 Wj 35:20 po wszelkiego rodzaju montaż dotknięty Izrael przyjąć Mojżesz
L09 9 Wj 35:20 departed all And all the congregation of the children of Israel from the presence of Moses
L10 10 Wj 35:20 odszedł wszystko I wszystko zgromadzenie z dziećmi Izraela z obecności Mojżesza
L11 11 Wj 35:20 vai·Ye·tze·'U kol- 'a·Dat be·nei- Yis·ra·'El mil·lif·Nei mo·Sheh.
L12 12 Wj 35:20 waj je cu Kol - a dat Be ne - jis ra el mil lif ne mo sze
L13 13 Wj 35:20 wayyëºc´û Kol-`ádat Bünê|-yiSrä´ël millipnê möšè
L14 14 Wj 35:20 169/1060 590/5415 14/149 576/4921 203/2505 258/2127 257/766
L15 15 Wj 35:20 And all the congregation of the children of Israel departed from the presence of Moses.
L16 16 Wj 35:20  20 And all the congregation <05712> of the children <01121> of Israel <03478> departed <03318> (08799) from the presence <06440> of Moses <04872>.
L01 1 Wj 35:21   Wj 35:21  21 I przyszli <0935> (08799) każdy jeden <0376> którego <0834> serca <03820> miesza go <05375> (08804), a każdy, którego jego duch <07307> się chętni <05068> (08.804 ), i przynieśli <0935> (08689) Pański <03068> Oferta <08641> do pracy <04399> w tabernakulum <0168> zgromadzenia <04150>, i dla całej służby <05656>, a dla święte <06944> odzież <0899>.                                                                              
L02 2 Wj 35:21 Wnet jednak wszyscy, których skłoniło serce i duch ochoczy, przynieśli daninę dla Pana na budowę Namiotów Spotkania i na wszelką służbę w nim, oraz na święte szaty.
L03 3 Wj 35:21 וַיָּבֹ֕אוּ כָּל־ אִ֖ישׁ אֲשֶׁר־ נְשָׂא֣וֹ לִבּ֑וֹ וְכֹ֡ל אֲשֶׁר֩ נָדְבָ֨ה רוּח֜וֹ אֹת֗וֹ הֵ֠בִיאוּ אֶת־ תְּרוּמַ֨ת יְהוָ֜ה לִמְלֶ֨אכֶת אֹ֤הֶל מוֹעֵד֙ וּלְכָל־ עֲבֹ֣דָת֔וֹ וּלְבִגְדֵ֖י הַקֹּֽדֶשׁ׃
L04 4 Wj 35:21 וַ/יָּבֹ֕אוּ כָּל־ אִ֖ישׁ אֲשֶׁר־ נְשָׂא֣/וֹ לִבּ֑/וֹ וְ/כֹ֡ל אֲשֶׁר֩ נָדְבָ֨ה רוּח֜/וֹ אֹת֗/וֹ הֵ֠בִיאוּ אֶת־ תְּרוּמַ֨ת יְהוָ֜ה לִ/מְלֶ֨אכֶת אֹ֤הֶל מוֹעֵד֙ וּ/לְ/כָל־ עֲבֹ֣דָת֔/וֹ וּ/לְ/בִגְדֵ֖י הַ/קֹּֽדֶשׁ׃
L05 5 Wj 35:21 wai·ja·(Wo)·'u kol- 'isz a·(Szer)- ne·sa·'(O) lib·(Bo); we·(Chol) 'a·(Szer) na·de·(Wa) ru·(Cho) (To), (He)·wi·'u et- te·ru·(Mat) (Jah)·we lim·(Le)·chet '(O)·hel mo·'(Ed) u·le·chol- (Wo)·da·(To), u·le·wig·(De) hak·(Ko)·desz.
L06 6 Wj 35:21 H0935H0935 H3605H3605 H0376H0376 H0834H0834 H5375H5375 H3820H3820 H3605H3605 H0834H0834 H5068H5068 H7307H7307 H0853H0853 H0935H0935 H0853H0853 H8641H8641 H3068H3068 H4399H4399 H0168H0168 H4150H4150 H3605H3605 H5656H5656 H0899H0899 H6944H6944
L07 7 Wj 35:21 abide all manner great after accept care for all manner after offer freely air abide gift Jehovah business covering appointment all manner act apparel consecrated 
L08 8 Wj 35:21 przestrzegać wszelkiego rodzaju wielki po przyjąć dbałość o wszelkiego rodzaju po Oferujemy swobodnie powietrze przestrzegać prezent Jahwe biznes pokrycie powołanie wszelkiego rodzaju działać strój konsekrowany
L09 9 Wj 35:21 And they came and everyone every one whose stirred him up heart and for all whose made willing and every one whom his spirit [and] they brought offering the LORD'S to the work of the tabernacle of the congregation and everyone and for all his service garments and for the holy
L10 10 Wj 35:21 I przyszli i wszyscy każdy jeden którego miesza się go serce i dla wszystkich którego się chętni i każdy, którego jego duch [I] przynosili oferowanie Pana do pracy z tabernakulum zgromadzenia i wszyscy i dla całej służby odzież i święte
L11 11 Wj 35:21 vai·ya·Vo·'u kol- 'ish a·Sher- ne·sa·'O lib·Bo; ve·Chol 'a·Sher na·de·Vah ru·Cho o·To, He·vi·'u et- te·ru·Mat Yah·weh lim·Le·chet 'O·hel mo·'Ed u·le·chol- a·Vo·da·To, u·le·vig·Dei hak·Ko·desh.
L12 12 Wj 35:21 waj ja wo u Kol - isz a szer - ne sa o liB Bo we chol a szer nad wa ru Ho o to he wi u et - Te ru mat jhwh(a do naj) lim le chet o hel mo ed u le chol - a wo da to u le wig de haq qo desz        
L13 13 Wj 35:21 wayyäböº´û Kol-´îš ´ášer-nüSä´ô liBBô wüköl ´ášer nädbâ rûHô ´ötô hëbî´û ´et-Türûmat yhwh(´ädönäy) limleº´ket ´öºhel mô`ëd ûlükol-`áböºdätô ûlübigdê haqqöºdeš        
L14 14 Wj 35:21 317/2550 591/5415 199/2004 674/5499 72/650 48/592 592/5415 675/5499 2/18 21/377 1821/11047 318/2550 1822/11047 13/76 527/6220 18/167 60/342 26/223 593/5415 17/145 31/216 50/463
L15 15 Wj 35:21 And they came, every one whose heart stirred him up, and every one whom his spirit made willing, [and] they brought the LORD'S offering to the work of the tabernacle of the congregation, and for all his service, and for the holy garments.
L16 16 Wj 35:21  21 And they came <0935> (08799), every one <0376> whose <0834> heart <03820> stirred him up <05375> (08804), and every one whom his spirit <07307> made willing <05068> (08804), and they brought <0935> (08689) the LORD'S <03068> offering <08641> to the work <04399> of the tabernacle <0168> of the congregation <04150>, and for all his service <05656>, and for the holy <06944> garments <0899>.
L01 1 Wj 35:22   Wj 35:22  22 I przyszli <0935> (08799), oba <05921> Mężczyźni <0582> i kobiety <0802>, aż <03605> byli skłonni <05081> sercach <03820> i przyniósł <0935> (08689) Bransoletki <02397> i kolczyki <05141> i pierścienie <02885> i tabletki <03558>, wszystkie klejnoty <03627> złota <02091>: i każdy mężczyzna <0376> oferowane <05130> (08689) oferowane oferty <08573> złota <02091> Panu <03068>.                                                                            
L02 2 Wj 35:22 Przyszli mężczyźni i kobiety, wszyscy ochoczego serca, przynosząc spinki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki i wszelkie przedmioty ze złota; wszyscy złożyli Panu dary ze złota dokonując gestu kołysania.
L03 3 Wj 35:22 וַיָּבֹ֥אוּ הָאֲנָשִׁ֖ים עַל־ הַנָּשִׁ֑ים כֹּ֣ל ׀ נְדִ֣יב לֵ֗ב הֵ֠בִיאוּ חָ֣ח וָנֶ֜זֶם וְטַבַּ֤עַת וְכוּמָז֙ כָּל־ כְּלִ֣י זָהָ֔ב וְכָל־ אִ֕ישׁ אֲשֶׁ֥ר הֵנִ֛יף תְּנוּפַ֥ת זָהָ֖ב לַיהוָֽה׃
L04 4 Wj 35:22 וַ/יָּבֹ֥אוּ הָ/אֲנָשִׁ֖ים עַל־ הַ/נָּשִׁ֑ים כֹּ֣ל ׀ נְדִ֣יב לֵ֗ב הֵ֠בִיאוּ חָ֣ח וָ/נֶ֜זֶם וְ/טַבַּ֤עַת וְ/כוּמָז֙ כָּל־ כְּלִ֣י זָהָ֔ב וְ/כָל־ אִ֕ישׁ אֲשֶׁ֥ר הֵנִ֛יף תְּנוּפַ֥ת זָהָ֖ב לַ/יהוָֽה׃
L05 5 Wj 35:22 wai·ja·(Wo)·'u ha·'a·na·(Szim) al- han·na·(Szim); kol ne·(Diw) (Lew), (He)·wi·'u chach wa·(Ne)·zem we·tab·(Ba)·'at we·chu·(Maz) kol- ke·(Li) za·(Haw), we·chol 'isz 'a·(Szer) he·(Nif) te·nu·(Fat) za·(Haw) (Jah)·we.
L06 6 Wj 35:22 H0935H0935 H0582H0582 H5921H5921 H0802H0802 H3605H3605 H5081H5081 H3820H3820 H0935H0935 H2397H2397 H5141H5141 H2885H2885 H3558H3558 H3605H3605 H3627H3627 H2091H2091 H3605H3605 H0376H0376 H0834H0834 H5130H5130 H8573H8573 H2091H2091 H3068H3068
L07 7 Wj 35:22 abide another above ess all manner free care for abide bracelet earring ring tablet all manner armour gold all manner great after lift up offering gold Jehovah
L08 8 Wj 35:22 przestrzegać inny powyżej es wszelkiego rodzaju wolny dbałość o przestrzegać bransoletka kolczyk pierścień tabletka wszelkiego rodzaju zbroja złoto wszelkiego rodzaju wielki po podnieś oferowanie złoto Jahwe
L09 9 Wj 35:22 And they came men both and women as many as were willing hearted [and] brought bracelets and earrings and rings and tablets all all jewels of gold so every and every man who that offered [offered] an offering of gold unto the LORD
L10 10 Wj 35:22 I przyszli mężczyźni zarówno i kobietom tyle, ile byli gotowi serce [I] przyniósł bransoletki i kolczyki i pierścienie i tabletek wszystko wszystkie klejnoty złota tak każdy i każdy mężczyzna kto że oferowany [Oferowana] ofiary złota Panu
L11 11 Wj 35:22 vai·ya·Vo·'u ha·'a·na·Shim al- han·na·Shim; kol ne·Div Lev, He·vi·'u chach va·Ne·zem ve·tab·Ba·'at ve·chu·Maz kol- ke·Li za·Hav, ve·chol 'ish 'a·Sher he·Nif te·nu·Fat za·Hav Yah·weh.
L12 12 Wj 35:22 waj ja wo u ha a na szim al - han na szim Kol ne diw lew he wi u HaH wa ne zem we taB Ba at we chu maz Kol - Ke li za haw we chol - isz a szer he nif Te nu fat za haw ljhwh(la do naj)
L13 13 Wj 35:22 wayyäböº´û hä´ánäšîm `al-hannäšîm Köl nüdîb lëb hëbî´û HäH wäneºzem wü†aBBaº`at wükûmäz Kol-Külî zähäb wükol-´îš ´ášer hënîp Tünûpat zähäb lyhwh(la´dönäy)
L14 14 Wj 35:22 319/2550 46/222 626/5759 186/781 594/5415 2/29 49/592 320/2550 1/6 7/17 21/48 1/2 595/5415 31/325 66/389 596/5415 200/2004 676/5499 5/37 4/30 67/389 528/6220
L15 15 Wj 35:22 And they came, both men and women, as many as were willing hearted, [and] brought bracelets, and earrings, and rings, and tablets, all jewels of gold: and every man that offered [offered] an offering of gold unto the LORD.
L16 16 Wj 35:22  22 And they came <0935> (08799), both <05921> men <0582> and women <0802>, as many as <03605> were willing <05081> hearted <03820>, and brought <0935> (08689) bracelets <02397>, and earrings <05141>, and rings <02885>, and tablets <03558>, all jewels <03627> of gold <02091>: and every man <0376> that offered <05130> (08689) offered an offering <08573> of gold <02091> unto the LORD <03068>.
L01 1 Wj 35:23   Wj 35:23  23 I każdy człowiek <0376>, z którym stwierdzono <04672> (08738) niebieski <08504> i fioletowy <0713> i szkarłat <08144> <08438> i bisior <08336> i kozie '<05795 włosy> i czerwony <0119> (08794) skins <05785> z baranów <0352> i borsuki '<08476> Skórki <05785>, przyniósł <0935> (08689) im.                                                                                    
L02 2 Wj 35:23 A także fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn, bisior i sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów przynosili wszyscy, którzy je znaleźli u siebie.
L03 3 Wj 35:23 וְכָל־ אִ֞ישׁ אֲשֶׁר־ נִמְצָ֣א אִתּ֗וֹ תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְשֵׁ֣שׁ וְעִזִּ֑ים וְעֹרֹ֨ת אֵילִ֧ם מְאָדָּמִ֛ים וְעֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים הֵבִֽיאוּ׃
L04 4 Wj 35:23 וְ/כָל־ אִ֞ישׁ אֲשֶׁר־ נִמְצָ֣א אִתּ֗/וֹ תְּכֵ֧לֶת וְ/אַרְגָּמָ֛ן וְ/תוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְ/שֵׁ֣שׁ וְ/עִזִּ֑ים וְ/עֹרֹ֨ת אֵילִ֧ם מְאָדָּמִ֛ים וְ/עֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים הֵבִֽיאוּ׃
L05 5 Wj 35:23 we·chol 'isz a·(Szer)- nim·(Ca) it·(To), te·(Che)·let we·'ar·ga·(Man) we·to·(La)·'at sza·(Ni) we·(Szesz) we·'iz·(Zim); we·'o·(Rot) 'e·(Lim) me·'ad·da·(Mim) we·'o·(Rot) te·cha·(Szim) he·(Wi)·'u.
L06 6 Wj 35:23 H3605H3605 H0376H0376 H0834H0834 H4672H4672 H0854H0854 H8504H8504 H0713H0713 H8438H8438 H8144H8144 H8336H8336 H5795H5795 H5785H5785 H0352H0352 H0119H0119 H5785H5785 H8476H8476 H0935H0935
L07 7 Wj 35:23 all manner great after be able against blue purple oppressor crimson blue goat hide mighty  be red hide Tahrea abide
L08 8 Wj 35:23 wszelkiego rodzaju wielki po móc przed niebieski purpurowy prześladowca karmazyn niebieski koza schować potężny być czerwony schować Tahrea przestrzegać
L09 9 Wj 35:23 Every And every man who with whom was found his possession blue and purple oppressor and scarlet and fine linen and goats' skins of rams [hair] and red skins and badgers' brought
L10 10 Wj 35:23 Każdy I każdy człowiek kto z którym został znaleziony jego posiadaniu niebieski i fioletowy prześladowca i szkarłat i bisior i koziego skórki z baranów [Włosy] i czerwony skórki i borsuki " przyniósł
L11 11 Wj 35:23 ve·chol 'ish a·Sher- nim·Tza it·To, te·Che·let ve·'ar·ga·Man ve·to·La·'at sha·Ni ve·Shesh ve·'iz·Zim; ve·'o·Rot 'ei·Lim me·'ad·da·Mim ve·'o·Rot te·cha·Shim he·Vi·'u.
L12 12 Wj 35:23 we chol - isz a szer - nim ca iT To Te che let we ar Ga man we to la at sza ni we szesz we iz zim we o rot e lim me oD Da mim we o rot Te Ha szim he wi u    
L13 13 Wj 35:23 wükol-´îš ´ášer-nimcä´ ´iTTô Tükëºlet wü´arGämän wütôlaº`at šänî wüšëš wü`izzîm wü`öröt ´êlìm mü´oDDämîm wü`öröt TüHäšîm hëbû    
L14 14 Wj 35:23 597/5415 201/2004 677/5499 77/453 154/808 16/49 12/38 13/43 14/42 16/40 16/74 14/99 26/172 4/10 15/99 4/14 321/2550
L15 15 Wj 35:23 And every man, with whom was found blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' [hair], and red skins of rams, and badgers' skins, brought [them].
L16 16 Wj 35:23  23 And every man <0376>, with whom was found <04672> (08738) blue <08504>, and purple <0713>, and scarlet <08144> <08438>, and fine linen <08336>, and goats' <05795> hair, and red <0119> (08794) skins <05785> of rams <0352>, and badgers' <08476> skins <05785>, brought <0935> (08689) them.
L01 1 Wj 35:24   Wj 35:24  24 Każdy, kto zrobił ofertę <07311> (08688) Oferta <08641> srebra <03701> i mosiądzu <05178> przyniósł <0935> (08689) Pański <03068> Oferta <08641>: i każdy człowiek, z którym stwierdzono <04672> (08738) sytym <07848> drewno <06086> w przypadku wszelkich prac <04399> z serwisu <05656>, przyniósł <0935> (08689) go.                                                                                
L02 2 Wj 35:24 Każdy, kto chciał złożyć daninę ze srebra czy brązu, przynosił tę daninę dla Pana, a każdy kto posiadał drzewo akacjowe przydatne na coś do świętej służby, przynosił je również.
L03 3 Wj 35:24 כָּל־ מֵרִ֗ים תְּר֤וּמַת כֶּ֙סֶף֙ וּנְחֹ֔שֶׁת הֵבִ֕יאוּ אֵ֖ת תְּרוּמַ֣ת יְהוָ֑ה וְכֹ֡ל אֲשֶׁר֩ נִמְצָ֨א אִתּ֜וֹ עֲצֵ֥י שִׁטִּ֛ים לְכָל־ מְלֶ֥אכֶת הָעֲבֹדָ֖ה הֵבִֽיאוּ׃
L04 4 Wj 35:24 כָּל־ מֵרִ֗ים תְּר֤וּמַת כֶּ֙סֶף֙ וּ/נְחֹ֔שֶׁת הֵבִ֕יאוּ אֵ֖ת תְּרוּמַ֣ת יְהוָ֑ה וְ/כֹ֡ל אֲשֶׁר֩ נִמְצָ֨א אִתּ֜/וֹ עֲצֵ֥י שִׁטִּ֛ים לְ/כָל־ מְלֶ֥אכֶת הָ/עֲבֹדָ֖ה הֵבִֽיאוּ׃
L05 5 Wj 35:24 kol- me·(Rim), te·(Ru)·mat ke·sef u·ne·(Cho)·szet, he·(Wi)·'u 'et te·ru·(Mat) (Jah)·we; we·(Chol) 'a·(Szer) nim·(Ca) it·(To) 'a·(Ce) szit·(Tim) le·chol me·(Le)·chet ha·'a·wo·(Da) he·(Wi)·'u.
L06 6 Wj 35:24 H3605H3605 H7311H7311 H8641H8641 H3701H3701 H5178H5178 H0935H0935 H0853H0853 H8641H8641 H3068H3068 H3605H3605 H0834H0834 H4672H4672 H0854H0854 H6086H6086 H7848H7848 H3605H3605 H4399H4399 H5656H5656 H0935H0935
L07 7 Wj 35:24 all manner bring up gift money brasen abide gift Jehovah all manner after be able against carpenter shittah all manner business act abide
L08 8 Wj 35:24 wszelkiego rodzaju wychować prezent pieniądze brązu przestrzegać prezent Jahwe wszelkiego rodzaju po móc przed stolarz shittah wszelkiego rodzaju biznes działać przestrzegać
L09 9 Wj 35:24 Everyone Every one that did offer an offering of silver and brass brought offering the LORD'S and every who and every man with whom was found his possession wood shittim any for any work of the service brought
L10 10 Wj 35:24 Wszyscy Każdy, kto zrobił ofertę Oferta srebra i mosiądz przyniósł oferowanie Pana i każdy kto i każdy z nich został znaleziony jego posiadaniu drewno sytym każdy do każdej pracy Świadczenie usługi przyniósł
L11 11 Wj 35:24 kol- me·Rim, te·Ru·mat ke·sef u·ne·Cho·shet, he·Vi·'u 'et te·ru·Mat Yah·weh; ve·Chol 'a·Sher nim·Tza it·To 'a·Tzei shit·Tim le·chol me·Le·chet ha·'a·vo·Dah he·Vi·'u.
L12 12 Wj 35:24 Kol - me rim Te ru mat Ke sef u ne Ho szet he wi u et Te ru mat jhwh(a do naj) we chol a szer nim ca iT To a ce szit tim le chol - me le chet ha a wo da he wi u    
L13 13 Wj 35:24 Kol-mërîm Türûºmat Keºsep ûnüHöºšet hëbû ´ët Türûmat yhwh(´ädönäy) wüköl ´ášer nimcä´ ´iTTô `ácê ši††îm lükol-müleº´ket hä`ábödâ hëbû    
L14 14 Wj 35:24 598/5415 14/185 14/76 67/403 20/140 322/2550 1823/11047 15/76 529/6220 599/5415 678/5499 78/453 155/808 50/329 15/28 600/5415 19/167 18/145 323/2550
L15 15 Wj 35:24 Every one that did offer an offering of silver and brass brought the LORD'S offering: and every man, with whom was found shittim wood for any work of the service, brought [it].
L16 16 Wj 35:24  24 Every one that did offer <07311> (08688) an offering <08641> of silver <03701> and brass <05178> brought <0935> (08689) the LORD'S <03068> offering <08641>: and every man, with whom was found <04672> (08738) shittim <07848> wood <06086> for any work <04399> of the service <05656>, brought <0935> (08689) it.
L01 1 Wj 35:25   Wj 35:25  25 A wszystkie kobiety <0802>, które były mądre <02450> serca <03820> zrobił wirowania <02901> (08804) z rękami <03027> i przyniósł <0935> (08686) to, co oni obrócił <04299> zarówno z niebieskim <08504>, i fioletu <0713>, i szkarłat <08144> <08438>, a bisior <08336>.                                                                                      
L02 2 Wj 35:25 Wszystkie zaś kobiety biegłe w tej pracy przędły własnoręcznie przędzę na fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior.
L03 3 Wj 35:25 וְכָל־ אִשָּׁ֥ה חַכְמַת־ לֵ֖ב בְּיָדֶ֣יהָ טָו֑וּ וַיָּבִ֣יאוּ מַטְוֶ֗ה אֶֽת־ הַתְּכֵ֙לֶת֙ וְאֶת־ הָֽאַרְגָּמָ֔ן אֶת־ תּוֹלַ֥עַת הַשָּׁנִ֖י וְאֶת־ הַשֵּֽׁשׁ׃
L04 4 Wj 35:25 וְ/כָל־ אִשָּׁ֥ה חַכְמַת־ לֵ֖ב בְּ/יָדֶ֣י/הָ טָו֑וּ וַ/יָּבִ֣יאוּ מַטְוֶ֗ה אֶֽת־ הַ/תְּכֵ֙לֶת֙ וְ/אֶת־ הָֽ/אַרְגָּמָ֔ן אֶת־ תּוֹלַ֥עַת הַ/שָּׁנִ֖י וְ/אֶת־ הַ/שֵּֽׁשׁ׃
L05 5 Wj 35:25 we·chol 'isz·(Sza) chach·mat- lew be·ja·(De)·ha ta·(Wu); wai·ja·(Wi)·'u mat·(We), et- hat·te·(Che)·let we·'(Et) ha·'ar·ga·(Man), et- to·(La)·'at hasz·sza·(Ni) we·'(Et) hasz·(Szesz).
L06 6 Wj 35:25 H3605H3605 H0802H0802 H2450H2450 H3820H3820 H3027H3027 H2901H2901 H0935H0935 H4299H4299 H0853H0853 H8504H8504 H0853H0853 H0713H0713 H0853H0853 H8438H8438 H8144H8144 H0853H0853 H8336H8336
L07 7 Wj 35:25 all manner ess cunning  care for able spin abide spun blue purple oppressor crimson blue
L08 8 Wj 35:25 wszelkiego rodzaju es przebiegłość dbałość o w stanie spin przestrzegać spun niebieski purpurowy prześladowca karmazyn niebieski
L09 9 Wj 35:25 All And all the women that were wise hearted with their hands did spin and brought that which they had spun [both] of blue and of purple oppressor scarlet and of fine linen
L10 10 Wj 35:25 Wszystko I wszystkie kobiety że byli mądrzy serce z rękami zrobił zawrót i przyniósł to, co oni spun [Zarówno] błękitu i fioletowy prześladowca szkarłat i bisior
L11 11 Wj 35:25 ve·chol 'ish·Shah chach·mat- lev be·ya·Dei·ha ta·Vu; vai·ya·Vi·'u mat·Veh, et- hat·te·Che·let ve·'Et ha·'ar·ga·Man, et- to·La·'at hash·sha·Ni ve·'Et hash·Shesh.
L12 12 Wj 35:25 we chol - isz sza Hach mat - lew Be ja de ha ta wu waj ja wi u mat we et - haT Te che let we et - ha ar Ga man et - To la at hasz sza ni we et - hasz szesz            
L13 13 Wj 35:25 wükol-´iššâ Hakmat-lëb Büyädʺhä †äwû wayyäbû ma†wè ´e|t-haTTükëºlet wü´et-hä|´arGämän ´et-Tôlaº`at haššänî wü´et-haššëš            
L14 14 Wj 35:25 601/5415 187/781 8/137 50/592 197/1608 1/2 324/2550 1/1 1824/11047 17/49 1825/11047 13/38 1826/11047 14/43 15/42 1827/11047 17/40
L15 15 Wj 35:25 And all the women that were wise hearted did spin with their hands, and brought that which they had spun, [both] of blue, and of purple, [and] of scarlet, and of fine linen.
L16 16 Wj 35:25  25 And all the women <0802> that were wise <02450> hearted <03820> did spin <02901> (08804) with their hands <03027>, and brought <0935> (08686) that which they had spun <04299>, both of blue <08504>, and of purple <0713>, and of scarlet <08144> <08438>, and of fine linen <08336>.
L01 1 Wj 35:26   Wj 35:26  26 A wszystkie kobiety <0802>, którego serce <03820> miesza <05375> (08804) je w mądrości <02451> obrócił <02901> (08804) kozy '<05795> włosów.                                                                                                
L02 2 Wj 35:26 A wszystkie kobiety, które skłoniło do tego serce, przędły umiejętnie sierść kozią.
L03 3 Wj 35:26 וְכָל־ הַ֨נָּשִׁ֔ים אֲשֶׁ֨ר נָשָׂ֥א לִבָּ֛ן אֹתָ֖נָה בְּחָכְמָ֑ה טָו֖וּ אֶת־ הָעִזִּֽים׃
L04 4 Wj 35:26 וְ/כָל־ הַ֨/נָּשִׁ֔ים אֲשֶׁ֨ר נָשָׂ֥א לִבָּ֛/ן אֹתָ֖/נָה בְּ/חָכְמָ֑ה טָו֖וּ אֶת־ הָ/עִזִּֽים׃
L05 5 Wj 35:26 we·chol han·na·(Szim), 'a·(Szer) na·(Sa) lib·(Ban) 'o·(Ta)·na be·cha·che·(Ma); ta·(Wu) et- ha·'iz·(Zim).
L06 6 Wj 35:26 H3605H3605 H0802H0802 H0834H0834 H5375H5375 H3820H3820 H0853H0853 H2451H2451 H2901H2901 H0853H0853 H5795H5795
L07 7 Wj 35:26 all manner ess after accept care for skilful spin goat
L08 8 Wj 35:26 wszelkiego rodzaju es po przyjąć dbałość o zręczny spin koza
L09 9 Wj 35:26 All And all the women whose stirred whose heart them up in wisdom spun goats'
L10 10 Wj 35:26 Wszystko I wszystkie kobiety którego miesza się którego serce je w mądrości spun kozie
L11 11 Wj 35:26 ve·chol han·na·Shim, 'a·Sher na·Sa lib·Ban 'o·Ta·nah be·cha·che·Mah; ta·Vu et- ha·'iz·Zim.
L12 12 Wj 35:26 we chol - han na szim a szer na sa liB Ban o ta na Be Hoch ma ta wu et - ha iz zim    
L13 13 Wj 35:26 wükol-haºnnäšîm ´ášer näSä´ liBBän ´ötäºnâ BüHokmâ †äwû ´et-hä`izzîm    
L14 14 Wj 35:26 602/5415 188/781 679/5499 73/650 51/592 1828/11047 4/149 2/2 1829/11047 17/74
L15 15 Wj 35:26 And all the women whose heart stirred them up in wisdom spun goats' [hair].
L16 16 Wj 35:26  26 And all the women <0802> whose heart <03820> stirred <05375> (08804) them up in wisdom <02451> spun <02901> (08804) goats' <05795> hair.
L01 1 Wj 35:27   Wj 35:27 27 i władcy <05387> przyniósł <0935> (08689) onyks <07718> kamienie <068> i kamienie <068> należy ustawić <04394>, na naramiennik <0646>, a pancerz <02833>;                                                                                              
L02 2 Wj 35:27 Książęta zaś przynieśli kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału,
L03 3 Wj 35:27 וְהַנְּשִׂאִ֣ם הֵבִ֔יאוּ אֵ֚ת אַבְנֵ֣י הַשֹּׁ֔הַם וְאֵ֖ת אַבְנֵ֣י הַמִּלֻּאִ֑ים לָאֵפ֖וֹד וְלַחֹֽשֶׁן׃
L04 4 Wj 35:27 וְ/הַ/נְּשִׂאִ֣ם הֵבִ֔יאוּ אֵ֚ת אַבְנֵ֣י הַ/שֹּׁ֔הַם וְ/אֵ֖ת אַבְנֵ֣י הַ/מִּלֻּאִ֑ים לָ/אֵפ֖וֹד וְ/לַ/חֹֽשֶׁן׃
L05 5 Wj 35:27 we·han·ne·si·'(Im) he·(Wi)·'u, 'et 'aw·(Ne) hasz·(Szo)·ham, we·'(Et) 'aw·(Ne) ham·mil·lu·'(Im); la·'e·(Fod) we·la·(Cho)·szen.
L06 6 Wj 35:27 H5387H5387 H0935H0935 H0853H0853 H0068H0068 H7718H7718 H0853H0853 H0068H0068 H4394H4394 H0646H0646 H2833H2833
L07 7 Wj 35:27 captain abide build onyx build consecration ephod breastplate
L08 8 Wj 35:27 kapitan przestrzegać budować onyks budować konsekracja efod napierśnik
L09 9 Wj 35:27 And the rulers brought stones onyx and stones to be set for the ephod and for the breastplate
L10 10 Wj 35:27 I władców przyniósł kamienie onyks i kamienie być ustawiony dla efod i pancerz
L11 11 Wj 35:27 ve·han·ne·si·'Im he·Vi·'u, 'et 'av·Nei hash·Sho·ham, ve·'Et 'av·Nei ham·mil·lu·'Im; la·'e·Fod ve·la·Cho·shen.
L12 12 Wj 35:27 we han ne si im he wi u et aw ne hasz szo ham we et aw ne ham mil lu im la e fod we la Ho szen
L13 13 Wj 35:27 wühannüSì´ìm hëbû ´ët ´abnê haššöºham wü´ët ´abnê hammillù´îm lä´ëpôd wülaHöºšen
L14 14 Wj 35:27 8/134 325/2550 1830/11047 42/273 6/11 1831/11047 43/273 8/15 18/49 15/25
L15 15 Wj 35:27 And the rulers brought onyx stones, and stones to be set, for the ephod, and for the breastplate;
L16 16 Wj 35:27  27 And the rulers <05387> brought <0935> (08689) onyx <07718> stones <068>, and stones <068> to be set <04394>, for the ephod <0646>, and for the breastplate <02833>;
L01 1 Wj 35:28   Wj 35:28  28 i przyprawy <01314>, a olej <08081> w świetle <03974>, a namaszczenie <04888> Olej <08081>, a na słodko <05561> kadzidło <07004>.                                                                                                
L02 2 Wj 35:28 a ponadto wonności i oliwę do świecznika i do wyrobu oleju namaszczania i pachnącego kadzidła.
L03 3 Wj 35:28 וְאֶת־ הַבֹּ֖שֶׂם וְאֶת־ הַשָּׁ֑מֶן לְמָא֕וֹר וּלְשֶׁ֙מֶן֙ הַמִּשְׁחָ֔ה וְלִקְטֹ֖רֶת הַסַּמִּֽים׃
L04 4 Wj 35:28 וְ/אֶת־ הַ/בֹּ֖שֶׂם וְ/אֶת־ הַ/שָּׁ֑מֶן לְ/מָא֕וֹר וּ/לְ/שֶׁ֙מֶן֙ הַ/מִּשְׁחָ֔ה וְ/לִ/קְטֹ֖רֶת הַ/סַּמִּֽים׃
L05 5 Wj 35:28 we·'(Et) hab·(Bo)·sem we·'(Et) hasz·(Sza)·men; le·ma·'or u·le·(Sze)·men ham·misz·(Cha), we·lik·(To)·ret has·sam·(Mim).
L06 6 Wj 35:28 H0853H0853 H1314H1314 H0853H0853 H8081H8081 H3974H3974 H8081H8081 H4888H4888 H7004H7004 H5561H5561
L07 7 Wj 35:28 smell anointing bright anointing anointed incense sweet 
L08 8 Wj 35:28 zapach namaszczenie jasny namaszczenie namaszczony kadzidło słodki
L09 9 Wj 35:28 And spice and oil for the light oil and for the anointing incense and for the sweet
L10 10 Wj 35:28 I przypraw i olej za światło olej i namaszczenie kadzidło i na słodko
L11 11 Wj 35:28 ve·'Et hab·Bo·sem ve·'Et hash·Sha·men; le·ma·'or u·le·She·men ham·mish·Chah, ve·lik·To·ret has·sam·Mim.
L12 12 Wj 35:28 we et - haB Bo sem we et - hasz sza men le ma or u le sze men ham misz Ha we liq to ret has sam mim
L13 13 Wj 35:28 wü´et-haBBöºSem wü´et-haššäºmen lümä´ôr ûlüšeºmen hammišHâ wüliq†öºret hassammîm
L14 14 Wj 35:28 1832/11047 6/30 1833/11047 21/193 11/19 22/193 11/26 14/60 8/16
L15 15 Wj 35:28 And spice, and oil for the light, and for the anointing oil, and for the sweet incense.
L16 16 Wj 35:28  28 And spice <01314>, and oil <08081> for the light <03974>, and for the anointing <04888> oil <08081>, and for the sweet <05561> incense <07004>.
L01 1 Wj 35:29   Wj 35:29  29 Dzieci <01121> Izraela <03478> przyniósł <0935> (08689) skłonny oferta <05071> Panu <03068>, każdy człowiek <0376> i kobieta <0802>, którego <0834> serca <03820> były one skłonne <05068> (08804), aby <0935> (08687) do wszelkiego rodzaju prac <04399>, który Pan <03068> <06680 nakazał> (08765) było <06213> (08800) przez ręka <03027> Mojżesza <04872>.                                                                            
L02 2 Wj 35:29 Wszyscy Izraelici, mężczyźni i kobiety, których skłoniło serce do składania darów niezbędnych do wykonywania tego, co Pan nakazał wykonać przez pośrednictwo Mojżesza, przynieśli to dla Pana dobrowolnie.
L03 3 Wj 35:29 כָּל־ אִ֣ישׁ וְאִשָּׁ֗ה אֲשֶׁ֨ר נָדַ֣ב לִבָּם֮ אֹתָם֒ לְהָבִיא֙ לְכָל־ הַמְּלָאכָ֔ה אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֧ה יְהוָ֛ה לַעֲשׂ֖וֹת בְּיַד־ מֹשֶׁ֑ה הֵבִ֧יאוּ בְנֵי־ יִשְׂרָאֵ֛ל נְדָבָ֖ה לַיהוָֽה׃ פ
L04 4 Wj 35:29 כָּל־ אִ֣ישׁ וְ/אִשָּׁ֗ה אֲשֶׁ֨ר נָדַ֣ב לִבָּ/ם֮ אֹתָ/ם֒ לְ/הָבִיא֙ לְ/כָל־ הַ/מְּלָאכָ֔ה אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֧ה יְהוָ֛ה לַ/עֲשׂ֖וֹת בְּ/יַד־ מֹשֶׁ֑ה הֵבִ֧יאוּ בְנֵי־ יִשְׂרָאֵ֛ל נְדָבָ֖ה לַ/יהוָֽה׃ פ
L05 5 Wj 35:29 kol- 'isz we·'isz·(Sza), 'a·(Szer) na·(Daw) lib·(Bam) 'o·(Tam) le·ha·(Wi) le·chol ham·me·la·(Cha), 'a·(Szer) ciw·(Wa) (Jah)·we la·'a·(Sot) be·jad- mo·(Sze); he·(Wi)·'u we·ne- Jis·ra·'<El> ne·da·(Wa) (Jah)·we. (Pe)
L06 6 Wj 35:29 H3605H3605 H0376H0376 H0802H0802 H0834H0834 H5068H5068 H3820H3820 H0853H0853 H0935H0935 H3605H3605 H4399H4399 H0834H0834 H6680H6680 H3068H3068 H6213H6213 H3027H3027 H4872H4872 H0935H0935 H1121H1121 H3478H3478 H5071H5071 H3068H3068
L07 7 Wj 35:29 all manner great ess after offer freely care for abide all manner business after appoint Jehovah accomplish able Moses abide afflicted Israel free offering Jehovah
L08 8 Wj 35:29 wszelkiego rodzaju wielki es po Oferujemy swobodnie dbałość o przestrzegać wszelkiego rodzaju biznes po powołać Jahwe zrealizować w stanie Mojżesz przestrzegać dotknięty Izrael wolny oferta Jahwe
L09 9 Wj 35:29 all every man and woman whose made them willing heart brought for all for all manner of work which had commanded unto the LORD to be made by the hand of Moses to bring The children of Israel a willing offering which the LORD
L10 10 Wj 35:29 wszystko każdy i kobieta którego były one skłonne serce przyniósł dla wszystkich do wszelkiego rodzaju prac który nakazał Panu być wykonane przez strony Mojżesza przynieść Dzieci Izraela chętny oferta które Pan
L11 11 Wj 35:29 kol- 'ish ve·'ish·Shah, 'a·Sher na·Dav lib·Bam 'o·Tam le·ha·Vi le·chol ham·me·la·Chah, 'a·Sher tziv·Vah Yah·weh la·'a·Sot be·yad- mo·Sheh; he·Vi·'u ve·nei- Yis·ra·'El ne·da·Vah Yah·weh. Peh
L12 12 Wj 35:29 Kol - isz we isz sza a szer na daw liB Bam o tam le ha wi le chol - ham me la cha a szer ciw wa jhwh(a do naj) la a sot Be jad - mo sze he wi u we ne - jis ra el ne da wa ljhwh(la do naj) P
L13 13 Wj 35:29 Kol-´îš wü´iššâ ´ášer nädab liBBäm ´ötäm lühäbî´ lükol-hammülä´kâ ´ášer ciwwâ yhwh(´ädönäy) la`áSôt Büyad-möšè hëbû bünê-yiSrä´ël nüdäbâ lyhwh(la´dönäy) P
L14 14 Wj 35:29 603/5415 202/2004 189/781 680/5499 3/18 52/592 1834/11047 326/2550 604/5415 20/167 681/5499 59/491 530/6220 375/2617 198/1608 258/766 327/2550 577/4921 204/2505 1/26 531/6220
L15 15 Wj 35:29 The children of Israel brought a willing offering unto the LORD, every man and woman, whose heart made them willing to bring for all manner of work, which the LORD had commanded to be made by the hand of Moses.
L16 16 Wj 35:29  29 The children <01121> of Israel <03478> brought <0935> (08689) a willing offering <05071> unto the LORD <03068>, every man <0376> and woman <0802>, whose <0834> heart <03820> made them willing <05068> (08804) to bring <0935> (08687) for all manner of work <04399>, which the LORD <03068> had commanded <06680> (08765) to be made <06213> (08800) by the hand <03027> of Moses <04872>.
L01 1 Wj 35:30   Wj 35:30  30 Mojżesz <04872> powiedział <0559> (08799) synom <01121> Izraela <03478> patrz <07200> (08798), Pan <03068> kto ma nazywany <07121> (08804) wg nazwy <08034 > Bezaleel <01212> syn <01121> URI <0221>, syn <01121> Chura <02354>, z pokolenia <04294> Judy <03063>;                                                                                    
L02 2 Wj 35:30 Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy,
L03 3 Wj 35:30 וַיֹּ֤אמֶר מֹשֶׁה֙ אֶל־ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל רְא֛וּ קָרָ֥א יְהוָ֖ה בְּשֵׁ֑ם בְּצַלְאֵ֛ל בֶּן־ אוּרִ֥י בֶן־ ח֖וּר לְמַטֵּ֥ה יְהוּדָֽה׃
L04 4 Wj 35:30 וַ/יֹּ֤אמֶר מֹשֶׁה֙ אֶל־ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל רְא֛וּ קָרָ֥א יְהוָ֖ה בְּ/שֵׁ֑ם בְּצַלְאֵ֛ל בֶּן־ אוּרִ֥י בֶן־ ח֖וּר לְ/מַטֵּ֥ה יְהוּדָֽה׃
L05 5 Wj 35:30 wai·(Jo)·mer mo·(Sze) el- be·(Ne) Jis·ra·'<El>, re·'(U) ka·(Ra) (Jah)·we be·(Szem); be·cal·'(El) ben- 'u·(Ri) wen- chur le·mat·(Te) je·hu·(Da).
L06 6 Wj 35:30 H0559H0559 H4872H4872 H0413H0413 H1121H1121 H3478H3478 H7200H7200 H7121H7121 H3068H3068 H8034H8034 H1212H1212 H1121H1121 H0221H0221 H1121H1121 H2354H2354 H4294H4294 H3063H3063
L07 7 Wj 35:30 answer Moses about afflicted Israel advise self bewray  Jehovah base Bezaleel afflicted Uri afflicted Hur rod Judah
L08 8 Wj 35:30 odpowiedź Mojżesz o dotknięty Izrael doradzać siebie bewray Jahwe podstawa Bezaleel dotknięty Uri dotknięty Hur pręt Juda
L09 9 Wj 35:30 said And Moses to unto the children of Israel See hath called the LORD by name Bezaleel the son of Uri the son of Hur of the tribe of Judah
L10 10 Wj 35:30 powiedział Mojżesz do synom Izraela Zobaczyć kto ma o nazwie Pan po imieniu Bezaleel syn Uriego syn Chura z pokolenia Judy
L11 11 Wj 35:30 vai·Yo·mer mo·Sheh el- be·Nei Yis·ra·'El, re·'U ka·Ra Yah·weh be·Shem; be·tzal·'El ben- 'u·Ri ven- chur le·mat·Teh ye·hu·Dah.
L12 12 Wj 35:30 waj jo mer mo sze el - Be ne jis ra el re u qa ra jhwh(a do naj) Be szem Be ca lel Ben - u ri wen - Hur le mat te je hu da
L13 13 Wj 35:30 wayyöº´mer möšè ´el-Bünê yiSrä´ël rü´û qärä´ yhwh(´ädönäy) Büšëm Bücal´ël Ben-´ûrî ben-Hûr lüma††Ë yühûdâ
L14 14 Wj 35:30 901/5298 259/766 845/5500 578/4921 205/2505 232/1296 144/731 532/6220 152/864 2/9 579/4921 2/8 580/4921 5/15 26/252 31/818
L15 15 Wj 35:30 And Moses said unto the children of Israel, See, the LORD hath called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah;
L16 16 Wj 35:30  30 And Moses <04872> said <0559> (08799) unto the children <01121> of Israel <03478>, See <07200> (08798), the LORD <03068> hath called <07121> (08804) by name <08034> Bezaleel <01212> the son <01121> of Uri <0221>, the son <01121> of Hur <02354>, of the tribe <04294> of Judah <03063>;
L01 1 Wj 35:31   Wj 35:31  31 A on napełnił <04390> (08762) go duchem <07307> Boże <0430>, w mądrość <02451>, w zrozumieniu <08394>, aw wiedzy <01847>, a wszelkiego rodzaju wykonania < 04399>;                                                                                            
L02 2 Wj 35:31 i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła,
L03 3 Wj 35:31 וַיְמַלֵּ֥א אֹת֖וֹ ר֣וּחַ אֱלֹהִ֑ים בְּחָכְמָ֛ה בִּתְבוּנָ֥ה וּבְדַ֖עַת וּבְכָל־ מְלָאכָֽה׃
L04 4 Wj 35:31 וַ/יְמַלֵּ֥א אֹת֖/וֹ ר֣וּחַ אֱלֹהִ֑ים בְּ/חָכְמָ֛ה בִּ/תְבוּנָ֥ה וּ/בְ/דַ֖עַת וּ/בְ/כָל־ מְלָאכָֽה׃
L05 5 Wj 35:31 waj·mal·(Le) (To) (Ru)·ach E·lo·<Him>; be·cha·che·(Ma) bit·wu·(Na) u·we·(Da)·'at u·we·(Chol) me·la·(Cha).
L06 6 Wj 35:31 H4390H4390 H0853H0853 H7307H7307 H0430H0430 H2451H2451 H8394H8394 H1847H1847 H3605H3605 H4399H4399
L07 7 Wj 35:31 accomplish air angels skilful fruit cunning all manner business
L08 8 Wj 35:31 zrealizować powietrze anioły zręczny owoc przebiegłość wszelkiego rodzaju biznes
L09 9 Wj 35:31 And he hath filled him with the spirit of God in wisdom in understanding and in knowledge all and in all manner of workmanship
L10 10 Wj 35:31 On napełnił go z duchem Boga w mądrości w zrozumieniu i wiedzy wszystko i wszelkiego rodzaju wykonania
L11 11 Wj 35:31 vay·mal·Le o·To Ru·ach E·lo·Him; be·cha·che·Mah bit·vu·Nah u·ve·Da·'at u·ve·Chol me·la·Chah.
L12 12 Wj 35:31 wa je mal le o to ru aH e lo him Be Hoch ma Bit wu na u we da at u we chol - me la cha  
L13 13 Wj 35:31 wayümallë´ ´ötô rûªH ´élöhîm BüHokmâ Bitbûnâ ûbüdaº`at ûbükol-mülä´kâ  
L14 14 Wj 35:31 34/253 1835/11047 22/377 358/2597 5/149 2/41 4/95 605/5415 21/167
L15 15 Wj 35:31 And he hath filled him with the spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship;
L16 16 Wj 35:31  31 And he hath filled <04390> (08762) him with the spirit <07307> of God <0430>, in wisdom <02451>, in understanding <08394>, and in knowledge <01847>, and in all manner of workmanship <04399>;
L01 1 Wj 35:32   Wj 35:32  32 oraz opracowanie <02803> (08800) ciekawe prace <04284>, do pracy <06213> (08800) w złocie <02091>, a srebra <03701>, aw mosiądzu <05178>                                                                                                
L02 2 Wj 35:32 by obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie,
L03 3 Wj 35:32 וְלַחְשֹׁ֖ב מַֽחַשָׁבֹ֑ת לַעֲשֹׂ֛ת בַּזָּהָ֥ב וּבַכֶּ֖סֶף וּבַנְּחֹֽשֶׁת׃
L04 4 Wj 35:32 וְ/לַ/חְשֹׁ֖ב מַֽחַשָׁבֹ֑ת לַ/עֲשֹׂ֛ת בַּ/זָּהָ֥ב וּ/בַ/כֶּ֖סֶף וּ/בַ/נְּחֹֽשֶׁת׃
L05 5 Wj 35:32 we·lach·(Szo) ma·cha·sza·(Wot); la·'a·(Sot) baz·za·(Haw) u·wak·(Ke)·sef u·wan·ne·(Cho)·szet.
L06 6 Wj 35:32 H2803H2803 H4284H4284 H6213H6213 H2091H2091 H3701H3701 H5178H5178
L07 7 Wj 35:32 account  cunning  accomplish gold money brasen
L08 8 Wj 35:32 konto przebiegłość zrealizować złoto pieniądze brązu
L09 9 Wj 35:32 And to devise curious works to work in gold and in silver and in brass
L10 10 Wj 35:32 Oraz opracowanie ciekawe prace do pracy w złocie i srebra i mosiądzu
L11 11 Wj 35:32 ve·lach·Sho ma·cha·sha·Vot; la·'a·Sot baz·za·Hav u·vak·Ke·sef u·van·ne·Cho·shet.
L12 12 Wj 35:32 we laH szow ma Ha sza wot la a sot Baz za haw u waK Ke sef u wan ne Ho szet
L13 13 Wj 35:32 wülaHšöb ma|Hašäböt la`áSöt Bazzähäb ûbaKKeºsep ûbannüHöºšet
L14 14 Wj 35:32 11/124 3/56 376/2617 68/389 68/403 21/140
L15 15 Wj 35:32 And to devise curious works, to work in gold, and in silver, and in brass,
L16 16 Wj 35:32  32 And to devise <02803> (08800) curious works <04284>, to work <06213> (08800) in gold <02091>, and in silver <03701>, and in brass <05178>,
L01 1 Wj 35:33   Wj 35:33  33 A w cięciu <02799> kamieni <068>, aby ustawić <04390> (08763) nich, oraz w rzeźba <02799> z drewna <06086>, aby <06213> (08800) jakikolwiek sposób przebiegły <04284 > pracy <04399>.                                                                                            
L02 2 Wj 35:33 oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drzewa potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł.
L03 3 Wj 35:33 וּבַחֲרֹ֥שֶׁת אֶ֛בֶן לְמַלֹּ֖את וּבַחֲרֹ֣שֶׁת עֵ֑ץ לַעֲשׂ֖וֹת בְּכָל־ מְלֶ֥אכֶת מַחֲשָֽׁבֶת׃
L04 4 Wj 35:33 וּ/בַ/חֲרֹ֥שֶׁת אֶ֛בֶן לְ/מַלֹּ֖את וּ/בַ/חֲרֹ֣שֶׁת עֵ֑ץ לַ/עֲשׂ֖וֹת בְּ/כָל־ מְלֶ֥אכֶת מַחֲשָֽׁבֶת׃
L05 5 Wj 35:33 u·wa·cha·(Ro)·szet '(E)·wen le·mal·(Lot) u·wa·cha·(Ro)·szet '(Ec); la·'a·(Sot) be·chol me·(Le)·chet ma·cha·(Sza)·wet.
L06 6 Wj 35:33 H2799H2799 H0068H0068 H4390H4390 H2799H2799 H6086H6086 H6213H6213 H3605H3605 H4399H4399 H4284H4284
L07 7 Wj 35:33 carving build accomplish carving carpenter accomplish all manner business cunning 
L08 8 Wj 35:33 rzeźba budować zrealizować rzeźba stolarz zrealizować wszelkiego rodzaju biznes przebiegłość
L09 9 Wj 35:33 And in the cutting of stones to set [them] and in carving of wood to make every work any manner of cunning
L10 10 Wj 35:33 A w cięciu z kamieni aby ustawić [Im] i rzeźba z drewna aby każdy pracować jakikolwiek sposób przebiegły
L11 11 Wj 35:33 u·va·cha·Ro·shet 'E·ven le·mal·Lot u·va·cha·Ro·shet 'Etz; la·'a·Sot be·chol me·Le·chet ma·cha·Sha·vet.
L12 12 Wj 35:33 u wa Ha ro szet e wen le mal lot u wa Ha ro szet ec la a sot Be chol - me le chet ma Ha sza wet  
L13 13 Wj 35:33 ûbaHáröºšet ´eºben lümallö´t ûbaHáröºšet `ëc la`áSôt Bükol-müleº´ket maHášäºbet  
L14 14 Wj 35:33 3/4 44/273 35/253 4/4 51/329 377/2617 606/5415 22/167 4/56
L15 15 Wj 35:33 And in the cutting of stones, to set [them], and in carving of wood, to make any manner of cunning work.
L16 16 Wj 35:33  33 And in the cutting <02799> of stones <068>, to set <04390> (08763) them, and in carving <02799> of wood <06086>, to make <06213> (08800) any manner of cunning <04284> work <04399>.
L01 1 Wj 35:34   Wj 35:34  34 I położy <05414> (08804) w swoim sercu <03820>, że może on uczyć <03384> (08687), zarówno on jak i Aholiab <0171>, syn <01121> z Ahisamach <0294>, z plemię <04294> Dana <01835>.                                                                                            
L02 2 Wj 35:34 Dał mu też zdolność pouczania innych, jak i Oholiabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dana.
L03 3 Wj 35:34 וּלְהוֹרֹ֖ת נָתַ֣ן בְּלִבּ֑וֹ ה֕וּא וְאָֽהֳלִיאָ֥ב בֶּן־ אֲחִיסָמָ֖ךְ לְמַטֵּה־ דָֽן׃
L04 4 Wj 35:34 וּ/לְ/הוֹרֹ֖ת נָתַ֣ן בְּ/לִבּ֑/וֹ ה֕וּא וְ/אָֽהֳלִיאָ֥ב בֶּן־ אֲחִיסָמָ֖ךְ לְ/מַטֵּה־ דָֽן׃
L05 5 Wj 35:34 u·le·ho·(Rot) na·(Tan) be·lib·(Bo); hu we·'o·ho·li·'(Aw) ben- 'a·chi·sa·(Mach) le·mat·te- (Dan).
L06 6 Wj 35:34 H3384H3384 H5414H5414 H3820H3820 H1931H1931 H0171H0171 H1121H1121 H0294H0294 H4294H4294 H1835H1835
L07 7 Wj 35:34 archer add care for he Aholiab afflicted Ahisamach rod Dan
L08 8 Wj 35:34 łucznik dodać dbałość o on Aholiab dotknięty Ahisamach pręt Dan
L09 9 Wj 35:34 that he may teach And he hath put in his heart he [both] he and Aholiab the son of Ahisamach of the tribe of Dan
L10 10 Wj 35:34 że może on uczyć I nie położy w swoim sercu on [Zarówno] on i Aholiab syn z Ahisamach z pokolenia Dana
L11 11 Wj 35:34 u·le·ho·Rot na·Tan be·lib·Bo; hu ve·'o·ho·li·'Av ben- 'a·chi·sa·Mach le·mat·teh- Dan.
L12 12 Wj 35:34 u le ho rot na tan Be liB Bo hu we o hó li aw Ben - a Hi sa mach le mat te - dan    
L13 13 Wj 35:34 ûlühôröt nätan BüliBBô hû´ wü´o|hólî´äb Ben-´áHîsämäk lüma††Ë-dän    
L14 14 Wj 35:34 10/81 241/2007 53/592 256/1867 2/5 581/4921 2/3 27/252 9/71
L15 15 Wj 35:34 And he hath put in his heart that he may teach, [both] he, and Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan.
L16 16 Wj 35:34  34 And he hath put <05414> (08804) in his heart <03820> that he may teach <03384> (08687), both he, and Aholiab <0171>, the son <01121> of Ahisamach <0294>, of the tribe <04294> of Dan <01835>.
L01 1 Wj 35:35   Wj 35:35  35 Them kto ma on wypełniony <04390> (08765) z mądrości <02451> serca <03820>, do pracy <06213> (08800) wszelkiego rodzaju prac <04399>, z grawera <02796>, a na robotnika przebiegłego <02803> (08802) i hafciarską <07551> (08802), w kolorze niebieskim <08504> oraz w purpurę <0713>, w szkarłat <08144> <08438>, a bisior <08336> oraz tkacz <0707> (08802), nawet z nich, że to <06213> (08802) każdy <03605> praca <04399>, i tych, które opracowują <02803> (08802) przebiegły pracy <04284>.                                                                  
L02 2 Wj 35:35 Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak że mogą sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany.
L03 3 Wj 35:35 מִלֵּ֨א אֹתָ֜ם חָכְמַת־ לֵ֗ב לַעֲשׂוֹת֮ כָּל־ מְלֶ֣אכֶת חָרָ֣שׁ ׀ וְחֹשֵׁב֒ וְרֹקֵ֞ם בַּתְּכֵ֣לֶת וּבָֽאַרְגָּמָ֗ן בְּתוֹלַ֧עַת הַשָּׁנִ֛י וּבַשֵּׁ֖שׁ וְאֹרֵ֑ג עֹשֵׂי֙ כָּל־ מְלָאכָ֔ה וְחֹשְׁבֵ֖י מַחֲשָׁבֹֽת׃
L04 4 Wj 35:35 מִלֵּ֨א אֹתָ֜/ם חָכְמַת־ לֵ֗ב לַ/עֲשׂוֹת֮ כָּל־ מְלֶ֣אכֶת חָרָ֣שׁ ׀ וְ/חֹשֵׁב֒ וְ/רֹקֵ֞ם בַּ/תְּכֵ֣לֶת וּ/בָֽ/אַרְגָּמָ֗ן בְּ/תוֹלַ֧עַת הַ/שָּׁנִ֛י וּ/בַ/שֵּׁ֖שׁ וְ/אֹרֵ֑ג עֹשֵׂי֙ כָּל־ מְלָאכָ֔ה וְ/חֹשְׁבֵ֖י מַחֲשָׁבֹֽת׃
L05 5 Wj 35:35 mil·(Le) 'o·(Tam) cha·che·mat- (Lew), la·'a·sOt kol- me·(Le)·chet cha·(Rasz) we·cho·(Szew) we·ro·(Kem) bat·te·(Che)·let u·wa·'ar·ga·(Man), be·to·(La)·'at hasz·sza·(Ni) u·wasz·(Szesz) we·'o·(Reg); 'o·(Se) kol- me·la·(Cha), we·cho·sze·(We) ma·cha·sza·(Wot).
L06 6 Wj 35:35 H4390H4390 H0853H0853 H2451H2451 H3820H3820 H6213H6213 H3605H3605 H4399H4399 H2796H2796 H2803H2803 H7551H7551 H8504H8504 H0713H0713 H8438H8438 H8144H8144 H8336H8336 H0707H0707 H6213H6213 H3605H3605 H4399H4399 H2803H2803 H4284H4284
L07 7 Wj 35:35 accomplish skilful care for accomplish all manner business artificer account  embroiderer blue purple oppressor crimson blue weaver accomplish all manner business account  cunning 
L08 8 Wj 35:35 zrealizować zręczny dbałość o zrealizować wszelkiego rodzaju biznes rzemieślnik konto hafciarską niebieski purpurowy prześladowca karmazyn niebieski tkacz zrealizować wszelkiego rodzaju biznes konto przebiegłość
L09 9 Wj 35:35 Them hath he filled with wisdom of heart to work any all manner of work of the engraver and of the cunning workman and of the embroiderer in blue and in purple oppressor scarlet and in fine linen and of the weaver [even] of them that do of every work and of those that devise cunning work
L10 10 Wj 35:35 Im kto ma on wypełniony z mądrością serca do pracy każdy wszelkiego rodzaju prac z grawera i przebiegłości robotnika i hafciarską w kolorze niebieskim i fioletowy prześladowca szkarłat i bisior i tkacz [Nawet], które wykonują z każdym pracować i tych, które opracowały przebiegły pracy
L11 11 Wj 35:35 mil·Le 'o·Tam cha·che·mat- Lev, la·'a·sOt kol- me·Le·chet cha·Rash ve·cho·Shev ve·ro·Kem bat·te·Che·let u·va·'ar·ga·Man, be·to·La·'at hash·sha·Ni u·vash·Shesh ve·'o·Reg; 'o·Sei kol- me·la·Chah, ve·cho·she·Vei ma·cha·sha·Vot.
L12 12 Wj 35:35 mil le o tam Hoch mat - lew la a sot Kol - me le chet Ha rasz we Ho szew we ro qem BaT Te che let u wa ar Ga man Be to la at hasz sza ni u wasz szesz we o reg o se Kol - me la cha we Hosz we ma Ha sza wot
L13 13 Wj 35:35 millë´ ´ötäm Hokmat-lëb la`áSôt Kol-müleº´ket Häräš wüHöšëb würöqëm BaTTükëºlet ûbä|´arGämän Bütôlaº`at haššänî ûbaššëš wü´örëg `öSê Kol-mülä´kâ wüHöšbê maHášäböt
L14 14 Wj 35:35 36/253 1836/11047 6/149 54/592 378/2617 607/5415 23/167 2/35 12/124 4/9 18/49 14/38 15/43 16/42 18/40 2/13 379/2617 608/5415 24/167 13/124 5/56
L15 15 Wj 35:35 Them hath he filled with wisdom of heart, to work all manner of work, of the engraver, and of the cunning workman, and of the embroiderer, in blue, and in purple, in scarlet, and in fine linen, and of the weaver, [even] of them that do any work, and of those that devise cunning work.
L16 16 Wj 35:35  35 Them hath he filled <04390> (08765) with wisdom <02451> of heart <03820>, to work <06213> (08800) all manner of work <04399>, of the engraver <02796>, and of the cunning workman <02803> (08802), and of the embroiderer <07551> (08802), in blue <08504>, and in purple <0713>, in scarlet <08144> <08438>, and in fine linen <08336>, and of the weaver <0707> (08802), even of them that do <06213> (08802) any <03605> work <04399>, and of those that devise <02803> (08802) cunning work <04284>.
Copyright by Cezary Podolski