Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Za13-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Za 13:1 Za 13 Za 13:1  1 W owym dniu <03117> tam jest fontanna <04726> otwarty <06605> (08737) do domu <01004> Dawida <01732> i dla mieszkańców <03427> (08802) Jerozolimy <03389> za grzech <02403> i nieczystości <05079>.                                                                                          
L02 2 Za 13:1 W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmycia grzechu i zmazy.
L03 3 Za 13:1 בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יִֽהְיֶה֙ מָק֣וֹר נִפְתָּ֔ח לְבֵ֥ית דָּוִ֖יד וּלְיֹשְׁבֵ֣י יְרֽוּשָׁלִָ֑ם לְחַטַּ֖את וּלְנִדָּֽה׃
L04 4 Za 13:1 בַּ/יּ֣וֹם הַ/ה֗וּא יִֽהְיֶה֙ מָק֣וֹר נִפְתָּ֔ח לְ/בֵ֥ית דָּוִ֖יד וּ/לְ/יֹשְׁבֵ֣י יְרֽוּשָׁלִָ֑ם לְ/חַטַּ֖את וּ/לְ/נִדָּֽה׃
L05 5 Za 13:1 bai•<jom> ha•<Hu>, jih•<je> ma•<Kor> nif•<Tach>, le•<wet> da•<wid> u•le•jo•sze•<we> je•ru•sza•<Lim>; le•chat•<Tat> u•le•nid•<Da>.
L06 6 Za 13:1 H3117H3117 H1931H1931 H1961H1961 H4726H4726 H6605H6605 H1004H1004 H1732H1732 H3427H3427 H3389H3389 H2403H2403 H5079H5079
L07 7 Za 13:1 age he become fountain appear court David abide Jerusalem punishment  far
L08 8 Za 13:1 wiek on zostać fontanna pojawić się sąd David przestrzegać Jerozolima kara daleko
L09 9 Za 13:1 In that day he become there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness
L10 10 Za 13:1 W tym dniu on zostać tam będzie fontanna otwarty do domu Dawida i dla mieszkańców z Jerozolimy za grzech i nieczystości
L11 11 Za 13:1 bai·Yom ha·Hu, yih·Yeh ma·Kor nif·Tach, le·Veit da·Vid u·le·yo·she·Vei ye·ru·sha·Lim; le·chat·Tat u·le·nid·Dah.
L12 12 Za 13:1 Baj jom ha hu jih je ma qor nif TaH le wet Da wid u le josz we je ru sza la im le Hat tat u le niD Da
L13 13 Za 13:1 Bayyôm hahû´ yi|hyè mäqôr nipTäH lübêt Däwîd ûlüyöšbê yürû|šäläºim lüHa††a´t ûlüniDDâ
L14 14 Za 13:1 2279/2302 1846/1867 3507/3546 18/18 143/144 2046/2052 1075/1075 1067/1071 631/643 287/289 29/29
L15 15 Za 13:1 In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness.
L16 16 Za 13:1  1 In that day <03117> there shall be a fountain <04726> opened <06605> (08737) to the house <01004> of David <01732> and to the inhabitants <03427> (08802) of Jerusalem <03389> for sin <02403> and for uncleanness <05079>.
L01 1 Za 13:2   Za 13:2  2 I stanie się przekazać w tym dniu <03117>, mówi <05002> (08803) Pan <03068> zastępów <06635>, że odetnę <03772> (08686) nazwy <08034> z idole <06091> z ziemi <0776>, a oni nie więcej pamiętać <02142> (08735), a także będę spowodować proroków <05030> i nieczysty <02932> duch <07307> przejść <05674 > (08686) z ziemi <0776>.                                                                                
L02 2 Za 13:2 Wówczas - wyrocznia Pana Zastępów - wyniszczę imiona bożków w kraju, aby już nikt o nich nie wspomniał. I wypędzę z kraju wróżbitów i ducha nieczystego.
L03 3 Za 13:2 וְהָיָה֩ בַיּ֨וֹם הַה֜וּא נְאֻ֣ם ׀ יְהוָ֣ה צְבָא֗וֹת אַכְרִ֞ית אֶת־ שְׁמ֤וֹת הָֽעֲצַבִּים֙ מִן־ הָאָ֔רֶץ וְלֹ֥א יִזָּכְר֖וּ ע֑וֹד וְגַ֧ם אֶת־ הַנְּבִיאִ֛ים וְאֶת־ ר֥וּחַ הַטֻּמְאָ֖ה אַעֲבִ֥יר מִן־ הָאָֽרֶץ׃
L04 4 Za 13:2 וְ/הָיָה֩ בַ/יּ֨וֹם הַ/ה֜וּא נְאֻ֣ם ׀ יְהוָ֣ה צְבָא֗וֹת אַכְרִ֞ית אֶת־ שְׁמ֤וֹת הָֽ/עֲצַבִּים֙ מִן־ הָ/אָ֔רֶץ וְ/לֹ֥א יִזָּכְר֖וּ ע֑וֹד וְ/גַ֧ם אֶת־ הַ/נְּבִיאִ֛ים וְ/אֶת־ ר֥וּחַ הַ/טֻּמְאָ֖ה אַעֲבִ֥יר מִן־ הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Za 13:2 we•ha•<ja> wai•<jom> ha•<Hu> ne•'<Um> <jah>•we ce•wa•'ot, 'ach•<Rit> et- sze•<Mot> ha•'a•cab•<Bim> min- ha•'<A>•rec, we•<Lo> jiz•za•che•<Ru> od; we•<Gam> et- han•ne•wi•'<Im> we•'<Et> <Ru>•ach hat•tum•'<A 'a•'a•<wir> min- ha•'<A>•rec.
L06 6 Za 13:2 H1961H1961 H3117H3117 H1931H1931 H5002H5002 H3068H3068 H6635H6635 H3772H3772 H0853H0853 H8034H8034 H6091H6091 H4480H4480 H0776H0776 H3808H3808 H2142H2142 H5750H5750 H1571H1571 H0853H0853 H5030H5030 H0853H0853 H7307H7307 H2932H2932 H5674H5674 H4480H4480 H0776H0776
L07 7 Za 13:2 become age he said Jehovah appointed time be chewed base idol above common before burn  again again prophecy air filthiness alienate above common
L08 8 Za 13:2 zostać wiek on powiedział Jahwe wyznaczony czas należy żuć podstawa idol powyżej wspólny przed palić ponownie ponownie proroctwo powietrze nieczystości zrazić powyżej wspólny
L09 9 Za 13:2 will come And it shall come to pass in that day he saith the LORD of hosts [that] I will cut off the names of the idols from out of the land will no and they shall no more be remembered longer will also and also I will cause the prophets spirit and the unclean to pass from out of the land
L10 10 Za 13:2 przyjdzie I stanie się przekazać w tym dniu on mówi Pan Zastępów [Że] odetnę nazwy z idolami z z ziemi nie będzie a oni nie więcej należy pamiętać już będzie również a także będę spowodować proroków duch i nieczysty przejść z z ziemi
L11 11 Za 13:2 ve·ha·Yah vai·Yom ha·Hu ne·'Um Yah·weh tze·va·'ot, 'ach·Rit et- she·Mot ha·'a·tzab·Bim min- ha·'A·retz, ve·Lo yiz·za·che·Ru od; ve·Gam et- han·ne·vi·'Im ve·'Et Ru·ach hat·tum·'Ah 'a·'a·Vir min- ha·'A·retz.
L12 12 Za 13:2 we ha ja waj jom ha hu ne um jhwh(a do naj) ce wa ot ach rit et - sze mot ha a caB Bim min - ha a rec we lo jiz zach ru od we gam et - han ne wi im we et - ru aH hat tu ma a a wir min - ha a rec          
L13 13 Za 13:2 wühäyâ bayyôm hahû´ nü´ùm yhwh(´ädönäy) cübä´ôt ´akrît ´et-šümôt hä|`ácaBBîm min-hä´äºrec wülö´ yizzäkrû `ôd wügam ´et-hannübî´îm wü´et-rûªH ha††um´â ´a`ábîr min-hä´äºrec          
L14 14 Za 13:2 3508/3546 2280/2302 1847/1867 373/376 6159/6220 455/484 285/288 11000/11047 851/864 18/18 1211/1215 2495/2502 5129/5164 228/229 482/486 762/768 11001/11047 311/314 11002/11047 374/377 36/36 550/550 1212/1215 2496/2502
L15 15 Za 13:2 And it shall come to pass in that day, saith the LORD of hosts, [that] I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered: and also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land.
L16 16 Za 13:2  2 And it shall come to pass in that day <03117>, saith <05002> (08803) the LORD <03068> of hosts <06635>, that I will cut off <03772> (08686) the names <08034> of the idols <06091> out of the land <0776>, and they shall no more be remembered <02142> (08735): and also I will cause the prophets <05030> and the unclean <02932> spirit <07307> to pass <05674> (08686) out of the land <0776>.
L01 1 Za 13:3   Za 13:3  3 I stanie się przekazać, że gdy każdy <0376> ma jeszcze prorokować <05012> (08735), a następnie jego ojciec <01>, a jego matka <0517>, które spłodził <03205> (08802) ma mu powiedzieć <0559> (08804) do niego: Nie będziesz żyć <02421> (08799) za Mówisz <01696> (08765) leży <08267> w imię <08034> Pana <03068>: i ojciec <01> i matka <0517>, które spłodził <03205> (08802) jest go utopił <01856> (08804) go przez kiedy prorokuje <05012> (08736).                                                                      
L02 2 Za 13:3 A jeśli wystąpi ktoś jako prorok, wówczas ojciec i matka, rodzicie jego, powiedzą mu: Nie możesz pozostać przy życiu, bo głosisz kłamstwa w imię Pana. I ojciec z matką, jego rodzice, przebiją go, gdyby prorokował.
L03 3 Za 13:3 וְהָיָ֗ה כִּֽי־ יִנָּבֵ֣א אִישׁ֮ עוֹד֒ וְאָמְר֣וּ אֵ֠לָיו אָבִ֨יו וְאִמּ֤וֹ יֹֽלְדָיו֙ לֹ֣א תִֽחְיֶ֔ה כִּ֛י שֶׁ֥קֶר דִּבַּ֖רְתָּ בְּשֵׁ֣ם יְהוָ֑ה וּדְקָרֻ֜הוּ אָבִ֧יהוּ וְאִמּ֛וֹ יֹלְדָ֖יו בְּהִנָּבְאֽוֹ׃
L04 4 Za 13:3 וְ/הָיָ֗ה כִּֽי־ יִנָּבֵ֣א אִישׁ֮ עוֹד֒ וְ/אָמְר֣וּ אֵ֠לָי/ו אָבִ֨י/ו וְ/אִמּ֤/וֹ יֹֽלְדָי/ו֙ לֹ֣א תִֽחְיֶ֔ה כִּ֛י שֶׁ֥קֶר דִּבַּ֖רְתָּ בְּ/שֵׁ֣ם יְהוָ֑ה וּ/דְקָרֻ֜/הוּ אָבִ֧י/הוּ וְ/אִמּ֛/וֹ יֹלְדָ֖י/ו בְּ/הִנָּבְאֽ/וֹ׃
L05 5 Za 13:3 we•ha•<jah>, ki- jin•na•<we> 'isz '<Od> we•'a•me•<Ru> '<E>•law 'a•<wiw> we•'im•<Mo> jo•le•<Daw> lo tich•<je>, ki <sze>•ker dib•<Bar>•ta be•<szem> <jah>•we; u•de•ka•<Ru>•hu 'a•<wi>•hu we•'im•<Mo> jo•le•<Daw> be•hin•na•we•'<O>.
L06 6 Za 13:3 H1961H1961 H3588H3588 H5012H5012 H0376H0376 H5750H5750 H0559H0559 H0413H0413 H0001H0001 H0517H0517 H3205H3205 H3808H3808 H2421H2421 H3588H3588 H8267H8267 H1696H1696 H8034H8034 H3068H3068 H1856H1856 H0001H0001 H0517H0517 H3205H3205 H5012H5012
L07 7 Za 13:3 become inasmuch prophesy great again answer about chief dam bear before keep leave inasmuch without a cause answer base Jehovah pierce chief dam bear prophesy
L08 8 Za 13:3 zostać ponieważ prorokować wielki ponownie odpowiedź o szef tama ponosić przed zachować opuścić ponieważ bez przyczyny odpowiedź podstawa Jahwe przebić szef tama ponosić prorokować
L09 9 Za 13:3 become and if shall yet prophesy And it shall come to pass [that] when any still him shall say then then his father and his mother that begat shall not unto him Thou shalt not live and if lies for thou speakest in the name of the LORD him shall thrust and his father and his mother that begat him through when he prophesieth
L10 10 Za 13:3 zostać i jeśli będą jeszcze prorokować I stanie się przejść [że] gdy każdy nadal powinien mu powiedzieć następnie wtedy ojciec jego i jego matka że spłodził nie do niego: Nie będziesz żyć i jeśli leży dla mówisz w imię Pana ma go utopił i jego ojciec i jego matka że spłodził go przez kiedy prorokuje
L11 11 Za 13:3 ve·ha·Yah, ki- yin·na·Ve 'ish 'Od ve·'a·me·Ru 'E·lav 'a·Viv ve·'im·Mo yo·le·Dav lo tich·Yeh, ki She·ker dib·Bar·ta be·Shem Yah·weh; u·de·ka·Ru·hu 'a·Vi·hu ve·'im·Mo yo·le·Dav be·hin·na·ve·'O.
L12 12 Za 13:3 we ha ja Ki - jin na we isz od we am ru e law a wiw we im mo jol daw lo tiH je Ki sze qer DiB Bar Ta Be szem jhwh(a do naj) u de qa ru hu a wi hu we im mo jol daw Be hin na wo
L13 13 Za 13:3 wühäyâ Kî|-yinnäbë´ ´îš `ôd wü´ämrû ´ëläyw ´äbîw wü´immô yö|ldäyw lö´ ti|Hyè šeºqer DiBBaºrTä Büšëm yhwh(´ädönäy) ûdüqäruºhû ´äbîºhû wü´immô yöldäyw Bühinnäb´ô
L14 14 Za 13:3 3509/3546 4454/4478 112/114 1997/2004 483/486 5253/5298 5484/5500 1204/1212 219/220 493/494 5130/5164 260/260 4455/4478 112/113 1140/1142 852/864 6160/6220 11/11 1205/1212 220/220 494/494 113/114
L15 15 Za 13:3 And it shall come to pass, [that] when any shall yet prophesy, then his father and his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live; for thou speakest lies in the name of the LORD: and his father and his mother that begat him shall thrust him through when he prophesieth.
L16 16 Za 13:3  3 And it shall come to pass, that when any <0376> shall yet prophesy <05012> (08735), then his father <01> and his mother <0517> that begat <03205> (08802) him shall say <0559> (08804) unto him, Thou shalt not live <02421> (08799); for thou speakest <01696> (08765) lies <08267> in the name <08034> of the LORD <03068>: and his father <01> and his mother <0517> that begat <03205> (08802) him shall thrust <01856> (08804) him through when he prophesieth <05012> (08736).
L01 1 Za 13:4   Za 13:4  4 I stanie się przekazać w tym dniu <03117>, że prorocy <05030> będzie zawstydzony <0954> (08799) każdy jeden <0376> z jego wizji <02384>, kiedy kto ma prorokował <05012> (08736 ), nie będą się nosić <03847> (08799) szorstki <08181> odzież <0155> oszukać <03584> (08763):                                                                                    
L02 2 Za 13:4 Wówczas prorocy będą okryci pogardą za swoje widzenia prorockie; i nie będą już więcej nosić płaszcza z sierści w celu okłamywania.
L03 3 Za 13:4 וְהָיָ֣ה ׀ בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יֵבֹ֧שׁוּ הַנְּבִיאִ֛ים אִ֥ישׁ מֵחֶזְיֹנ֖וֹ בְּהִנָּֽבְאֹת֑וֹ וְלֹ֧א יִלְבְּשׁ֛וּ אַדֶּ֥רֶת שֵׂעָ֖ר לְמַ֥עַן כַּחֵֽשׁ׃
L04 4 Za 13:4 וְ/הָיָ֣ה ׀ בַּ/יּ֣וֹם הַ/ה֗וּא יֵבֹ֧שׁוּ הַ/נְּבִיאִ֛ים אִ֥ישׁ מֵ/חֶזְיֹנ֖/וֹ בְּ/הִנָּֽבְאֹת֑/וֹ וְ/לֹ֧א יִלְבְּשׁ֛וּ אַדֶּ֥רֶת שֵׂעָ֖ר לְמַ֥עַן כַּחֵֽשׁ׃
L05 5 Za 13:4 we•ha•<ja> bai•<jom> ha•<Hu>, je•<wo>•szu han•ne•wi•'<Im> 'isz me•chez•jo•<No> be•hin•na•we•'o•<To>; we•<Lo> jil•be•<szu> 'ad•<De>•ret se•'<Ar> le•<Ma>•'an ka•<Chesz>.
L06 6 Za 13:4 H1961H1961 H3117H3117 H1931H1931 H0954H0954 H5030H5030 H0376H0376 H2384H2384 H5012H5012 H3808H3808 H3847H3847 H0155H0155 H8181H8181 H4616H4616 H3584H3584
L07 7 Za 13:4 become age he make prophecy great vision prophesy before apparel garment hair because of deceive
L08 8 Za 13:4 zostać wiek on zrobić proroctwo wielki wizja prorokować przed strój Ubiór włosy z powodu oszukać
L09 9 Za 13:4 will come And it shall come to pass in that day he shall be ashamed [that] the prophets every one of his vision when he hath prophesied and they will not neither shall they wear garment a rough order to deceive
L10 10 Za 13:4 przyjdzie I stanie się przekazać w tym dniu on powinien się wstydzić [Że] prorocy każdy jeden z jego wizji kiedy kto ma prorokował i nie będą nie będą się nosić Ubiór szorstki zamówienie oszukać
L11 11 Za 13:4 ve·ha·Yah bai·Yom ha·Hu, ye·Vo·shu han·ne·vi·'Im 'ish me·chez·yo·No be·hin·na·ve·'o·To; ve·Lo yil·be·Shu 'ad·De·ret se·'Ar le·Ma·'an ka·Chesh.
L12 12 Za 13:4 we ha ja Baj jom ha hu je wo szu han ne wi im isz me Hez jo no Be hin na wo to we lo jil Be szu aD De ret se ar le ma an Ka Hesz
L13 13 Za 13:4 wühäyâ Bayyôm hahû´ yëböºšû hannübî´îm ´îš mëHezyönô Bühinnä|b´ötô wülö´ yilBüšû ´aDDeºret Së`är lümaº`an KaHëš
L14 14 Za 13:4 3510/3546 2281/2302 1848/1867 113/113 312/314 1998/2004 9/9 114/114 5131/5164 109/109 12/12 28/28 272/272 22/22
L15 15 Za 13:4 And it shall come to pass in that day, [that] the prophets shall be ashamed every one of his vision, when he hath prophesied; neither shall they wear a rough garment to deceive:
L16 16 Za 13:4  4 And it shall come to pass in that day <03117>, that the prophets <05030> shall be ashamed <0954> (08799) every one <0376> of his vision <02384>, when he hath prophesied <05012> (08736); neither shall they wear <03847> (08799) a rough <08181> garment <0155> to deceive <03584> (08763):
L01 1 Za 13:5   Za 13:5  5 Ale powie <0559> (08804), nie jestem prorokiem <05030>, jestem rolnik <0376> <05647> (08802) <0127>, dla mężczyzny <0120> nauczyli mnie trzymać bydło <07069> (08689) od mojej młodości <05271>.                                                                                          
L02 2 Za 13:5 Każdy będzie mówił: Nie jestem prorokiem, ale rolnikiem, od młodości trudnię się uprawą roli.
L03 3 Za 13:5 וְאָמַ֕ר לֹ֥א נָבִ֖יא אָנֹ֑כִי אִישׁ־ עֹבֵ֤ד אֲדָמָה֙ אָנֹ֔כִי כִּ֥י אָדָ֖ם הִקְנַ֥נִי מִנְּעוּרָֽי׃
L04 4 Za 13:5 וְ/אָמַ֕ר לֹ֥א נָבִ֖יא אָנֹ֑כִי אִישׁ־ עֹבֵ֤ד אֲדָמָה֙ אָנֹ֔כִי כִּ֥י אָדָ֖ם הִקְנַ֥/נִי מִ/נְּעוּרָֽ/י׃
L05 5 Za 13:5 we•'a•<Mar> lo na•<wi> 'a•<No>•chi; isz- 'o•<wed> 'a•da•<Ma> 'a•<No>•chi, ki 'a•<Dam> hik•<Na>•ni min•ne•'u•<Rai>.
L06 6 Za 13:5 H0559H0559 H3808H3808 H5030H5030 H0595H0595 H0376H0376 H5647H5647 H0127H0127 H0595H0595 H3588H3588 H0120H0120 H7069H7069 H5271H5271
L07 7 Za 13:5 answer before prophecy I great keep in bondage country I inasmuch person attain childhood
L08 8 Za 13:5 odpowiedź przed proroctwo Ja wielki trzymać w niewoli kraj Ja ponieważ osoba osiągnąć dzieciństwo
L09 9 Za 13:5 But he shall say I am not I [am] no prophet I he serve of the ground I for for man taught me to keep cattle from my youth
L10 10 Za 13:5 Ale powie Nie jestem I [am] nie prorok Ja on służyć z ziemi Ja dla dla człowieka nauczył mnie trzymać bydło od mojej młodości
L11 11 Za 13:5 ve·'a·Mar lo na·Vi 'a·No·chi; ish- 'o·Ved 'a·da·Mah 'a·No·chi, ki 'a·Dam hik·Na·ni min·ne·'u·Rai.
L12 12 Za 13:5 we a mar lo na wi a no chi isz - o wed a da ma a no chi Ki a dam hiq na ni min ne u raj
L13 13 Za 13:5 wü´ämar lö´ näbî´ ´änöºkî ´îš-`öbëd ´ádämâ ´änöºkî ´ädäm hiqnaºnî minnü`ûräy
L14 14 Za 13:5 5254/5298 5132/5164 313/314 357/359 1999/2004 284/288 224/225 358/359 4456/4478 551/552 84/84 45/47
L15 15 Za 13:5 But he shall say, I [am] no prophet, I [am] an husbandman; for man taught me to keep cattle from my youth.
L16 16 Za 13:5  5 But he shall say <0559> (08804), I am no prophet <05030>, I am an husbandman <0376> <05647> (08802) <0127>; for man <0120> taught me to keep cattle <07069> (08689) from my youth <05271>.
L01 1 Za 13:6   Za 13:6  6 I jeden powie <0559> (08804) do niego, jakie są te rany <04347> w twoich rękach <03027>? Wtedy odpowie <0559> (08804), osoby z którą został ranny <05221> (08717) w domu <01004> z moich przyjaciół <0157> (08764).                                                                                          
L02 2 Za 13:6 A gdy go ktoś zapyta: Cóż to za rany masz na twoim ciele? Wówczas odpowie: Tak mnie pobito w domu moich najmilszych.
L03 3 Za 13:6 וְאָמַ֣ר אֵלָ֔יו מָ֧ה הַמַּכּ֛וֹת הָאֵ֖לֶּה בֵּ֣ין יָדֶ֑יךָ וְאָמַ֕ר אֲשֶׁ֥ר הֻכֵּ֖יתִי בֵּ֥ית מְאַהֲבָֽי׃ ס
L04 4 Za 13:6 וְ/אָמַ֣ר אֵלָ֔י/ו מָ֧ה הַ/מַּכּ֛וֹת הָ/אֵ֖לֶּה בֵּ֣ין יָדֶ֑י/ךָ וְ/אָמַ֕ר אֲשֶׁ֥ר הֻכֵּ֖יתִי בֵּ֥ית מְאַהֲבָֽ/י׃ ס
L05 5 Za 13:6 we•'a•<Mar> 'e•<Law>, ma ham•mak•<Kot> ha•'<El>•le ben ja•<De>•cha; we•'a•<Mar> 'a•<szer> huk•<Ke>•ti bet me•'a•ha•<wai>. sa•<Mek>
L06 6 Za 13:6 H0559H0559 H0413H0413 H4100H4100 H4347H4347 H0428H0428 H0996H0996 H3027H3027 H0559H0559 H0834H0834 H5221H5221 H1004H1004 H0157H0157
L07 7 Za 13:6 answer about how long beaten another among able answer after beat court loved
L08 8 Za 13:6 odpowiedź o jak długo bity inny wśród w stanie odpowiedź po bić sąd kochany
L09 9 Za 13:6 And [one] shall say to him What unto him What [are] these wounds are these between and one will say which [Those] with which I was wounded [in] the house of my friends
L10 10 Za 13:6 I [jeden] powie dla niego Co Mu Co [są] te rany są one między i jeden powie który [To], z którym byłem ranny [W] domu z moich przyjaciół
L11 11 Za 13:6 ve·'a·Mar 'e·Lav, mah ham·mak·Kot ha·'El·leh bein ya·Dei·cha; ve·'a·Mar 'a·Sher huk·Kei·ti beit me·'a·ha·Vai. sa·Mek
L12 12 Za 13:6 we a mar e law ma ham maK Kot ha el le Ben ja de cha we a mar a szer huK Ke ti Bet me a ha waj s
L13 13 Za 13:6 wü´ämar ´ëläyw hammaKKôt hä´ëºllè Bên yädʺkä wü´ämar ´ášer huKKêºtî Bêt mü´ahábäy s
L14 14 Za 13:6 5255/5298 5485/5500 734/744 48/48 745/745 402/406 1599/1608 5256/5298 5477/5499 498/500 2047/2052 203/207
L15 15 Za 13:6 And [one] shall say unto him, What [are] these wounds in thine hands? Then he shall answer, [Those] with which I was wounded [in] the house of my friends.
L16 16 Za 13:6  6 And one shall say <0559> (08804) unto him, What are these wounds <04347> in thine hands <03027>? Then he shall answer <0559> (08804), Those with which I was wounded <05221> (08717) in the house <01004> of my friends <0157> (08764).
L01 1 Za 13:7   Za 13:7  7 Awake <05782> (08798), O miecz <02719>, przeciwko mojemu pasterzowi <07462> (08802) i przeciwko człowiekowi <01397> to jest mój kolega <05997>, mówi <05002> (08803) Pan < 03068> zastępów <06635>: Smite <05221> (08685) pasterz <07462> (08802) i owca <06629> powinny być rozproszone <06327> (08799) i zwrócę <07725> (08689) ręka moja <03027> od najmłodszych <06819> (08802).                                                                          
L02 2 Za 13:7 Mieczu, podnieś się na mego Pasterza, na Męża, który jest Mi bliski - wyrocznia Pana Zastępów. Uderz Pasterza, aby się rozproszyły owce, bo prawicę moją zwrócę przeciwko słabym.
L03 3 Za 13:7 חֶ֗רֶב עוּרִ֤י עַל־ רֹעִי֙ וְעַל־ גֶּ֣בֶר עֲמִיתִ֔י נְאֻ֖ם יְהוָ֣ה צְבָא֑וֹת הַ֤ךְ אֶת־ הָֽרֹעֶה֙ וּתְפוּצֶ֣יןָ הַצֹּ֔אן וַהֲשִׁבֹתִ֥י יָדִ֖י עַל־ הַצֹּעֲרִֽים׃
L04 4 Za 13:7 חֶ֗רֶב עוּרִ֤י עַל־ רֹעִ/י֙ וְ/עַל־ גֶּ֣בֶר עֲמִיתִ֔/י נְאֻ֖ם יְהוָ֣ה צְבָא֑וֹת הַ֤ךְ אֶת־ הָֽ/רֹעֶה֙ וּ/תְפוּצֶ֣יןָ הַ/צֹּ֔אן וַ/הֲשִׁבֹתִ֥י יָדִ֖/י עַל־ הַ/צֹּעֲרִֽים׃
L05 5 Za 13:7 <Che>•rew, 'u•<Ri> al- ro•'<I> we•'al- <Ge>•wer 'a•mi•<Ti>, ne•'<Um> <jah>•we ce•wa•'ot; hach et- ha•ro•'<e> u•te•fu•<ce>•na hac•<con>, wa•ha•szi•wo•<Ti> ja•<Di> al- hac•co•'a•<Rim>.
L06 6 Za 13:7 H2719H2719 H5782H5782 H5921H5921 H7473H7473 H5921H5921 H1397H1397 H5997H5997 H5002H5002 H3069H3069 H6635H6635 H5221H5221 H0853H0853 H7462H7462 H6327H6327 H6629H6629 H7725H7725 H3027H3027 H5921H5921 H6819H6819
L07 7 Za 13:7 dagger wake-n above shipherd above every one another said God appointed time beat break break into pieces cattle break able above be brought low
L08 8 Za 13:7 sztylet wake-n powyżej shipherd powyżej każdy jeden inny powiedział Bóg wyznaczony czas bić złamać złamać na kawałki bydło złamać w stanie powyżej być wniesiona niski
L09 9 Za 13:7 O sword Awake against shipherd and against and against the man [that is] my fellow saith God of hosts smite against my shepherd shall be scattered and the sheep and I will turn mine hand against upon the little ones
L10 10 Za 13:7 O miecz Przebudzony przed shipherd i przeciw i przeciwko człowiekowi [Że jest] mojego faceta mówi Bóg Zastępów uderzyć przed moim pasterzem powinny być rozproszone i owce i zwrócę ręka moja przed na najmłodszych
L11 11 Za 13:7 Che·rev, 'u·Ri al- ro·'I ve·'al- Ge·ver 'a·mi·Ti, ne·'Um Yah·weh tze·va·'ot; hach et- ha·ro·'Eh u·te·fu·Tzei·na hatz·Tzon, va·ha·shi·vo·Ti ya·Di al- hatz·tzo·'a·Rim.
L12 12 Za 13:7 He rew u ri al - ro i we al - Ge wer a mi ti ne um jhwh(a do naj) ce wa ot hach et - ha ro e u te fu ce na hac con wa ha szi wo ti ja di al - hac co a rim        
L13 13 Za 13:7 Heºreb `ûrî `al-rö`î wü`al-Geºber `ámîtî nü´ùm yhwh(´ädönäy) cübä´ôt hak ´et-hä|rö`è ûtüpûcʺnä haccö´n wahášìbötî yädî `al-haccö`árîm        
L14 14 Za 13:7 412/412 79/80 5732/5759 11/11 5733/5759 65/65 12/12 374/376 605/608 456/484 499/500 11003/11047 164/164 66/66 274/274 1034/1041 1600/1608 5734/5759 3/3
L15 15 Za 13:7 Awake, O sword, against my shepherd, and against the man [that is] my fellow, saith the LORD of hosts: smite the shepherd, and the sheep shall be scattered: and I will turn mine hand upon the little ones.
L16 16 Za 13:7  7 Awake <05782> (08798), O sword <02719>, against my shepherd <07462> (08802), and against the man <01397> that is my fellow <05997>, saith <05002> (08803) the LORD <03068> of hosts <06635>: smite <05221> (08685) the shepherd <07462> (08802), and the sheep <06629> shall be scattered <06327> (08799): and I will turn <07725> (08689) mine hand <03027> upon the little ones <06819> (08802).
L01 1 Za 13:8   Za 13:8  8 I stanie się przekazać, że na całej ziemi <0776>, mówi <05002> (08803) Pan <03068> dwa <08147> części <06310> w nim będzie wyłączony <03772> (08735) i die <01478> (08799), ale trzeci <07992> należy pozostawić <03498> (08735) w nim.                                                                                        
L02 2 Za 13:8 W całym kraju - wyrocznia Pana - dwie części zginą i śmierć poniosą, trzecia część tylko ocaleje.
L03 3 Za 13:8 וְהָיָ֤ה בְכָל־ הָאָ֙רֶץ֙ נְאֻם־ יְהוָ֔ה פִּֽי־ שְׁנַ֣יִם בָּ֔הּ יִכָּרְת֖וּ יִגְוָ֑עוּ וְהַשְּׁלִשִׁ֖ית יִוָּ֥תֶר בָּֽהּ׃
L04 4 Za 13:8 וְ/הָיָ֤ה בְ/כָל־ הָ/אָ֙רֶץ֙ נְאֻם־ יְהוָ֔ה פִּֽי־ שְׁנַ֣יִם בָּ֔/הּ יִכָּרְת֖וּ יִגְוָ֑עוּ וְ/הַ/שְּׁלִשִׁ֖ית יִוָּ֥תֶר בָּֽ/הּ׃
L05 5 Za 13:8 we•ha•<ja> we•chol- ha•'<A>•rec ne•'um- <jah>•we, pi- sze•<Na>•jim <Ba>, jik•ka•re•<Tu> jig•<wa>•'u; we•hasz•sze•li•<szit> jiw•<wa>•ter <Ba>.
L06 6 Za 13:8 H1961H1961 H3605H3605 H0776H0776 H5002H5002 H3068H3068 H6310H6310 H8147H8147 H0000 H3772H3772 H1478H1478 H7992H7992 H3498H3498 H0000
L07 7 Za 13:8 become all manner common said Jehovah according both be chewed die third part excel
L08 8 Za 13:8 zostać wszelkiego rodzaju wspólny powiedział Jahwe zgodnie zarówno należy żuć umierać Trzecia część excel
L09 9 Za 13:8 will come all And it shall come to pass [that] in all the land saith the LORD parts two therein shall be cut off [and] die but the third shall be left
L10 10 Za 13:8 przyjdzie wszystko I stanie się przejść [że] po wszystkiej ziemi mówi Pan części dwa tam powinien być wyłączony [I] die ale trzeci należy pozostawić
L11 11 Za 13:8 ve·ha·Yah ve·chol- ha·'A·retz ne·'um- Yah·weh, pi- she·Na·yim Bah, yik·ka·re·Tu yig·Va·'u; ve·hash·she·li·Shit yiv·Va·ter Bah.
L12 12 Za 13:8 we ha ja we chol - ha a rec ne um - jhwh(a do naj) Pi - sze na jim Ba jiK Kar tu jig wa u we hasz sze li szit jiw wa ter Ba
L13 13 Za 13:8 wühäyâ bükol-hä´äºrec nü´um-yhwh(´ädönäy) Pî|-šünaºyim Bäh yiKKärtû yigwäº`û wühaššülìšît yiwwäºter Bäh
L14 14 Za 13:8 3511/3546 5393/5415 2497/2502 375/376 6161/6220 493/497 768/768 6499/6522 286/288 24/24 106/107 106/107 6500/6522
L15 15 Za 13:8 And it shall come to pass, [that] in all the land, saith the LORD, two parts therein shall be cut off [and] die; but the third shall be left therein.
L16 16 Za 13:8  8 And it shall come to pass, that in all the land <0776>, saith <05002> (08803) the LORD, <03068>, two <08147> parts <06310> therein shall be cut off <03772> (08735) and die <01478> (08799); but the third <07992> shall be left <03498> (08735) therein.
L01 1 Za 13:9   Za 13:9  9 I przyniesie <0935> (08689) Trzecia część <07992> przez ogień <0784>, a udoskonalenie <06884> (08804) je jako srebro <03701> jest wyrafinowany <06884> (08800), a także spróbuj <0974> (08804) tak, jak złoto <02091> jest sądzony <0974> (08800) wzywają <07121> (08799) na moje nazwisko <08034>, a ja słyszę <06030> (08799) do nich: Powiem <0559> (08804) To moi ludzie <05971>: i będą mówić: <0559> (08799) Pan <03068> jest mój Bóg <0430>.                                                                      
L02 2 Za 13:9 I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia - a Ja wysłucham, i będę mówił: Oto mój lud, a on powie: Pan moim Bogiem.
L03 3 Za 13:9 וְהֵבֵאתִ֤י אֶת־ הַשְּׁלִשִׁית֙ בָּאֵ֔שׁ וּצְרַפְתִּים֙ כִּצְרֹ֣ף אֶת־ הַכֶּ֔סֶף וּבְחַנְתִּ֖ים כִּבְחֹ֣ן אֶת־ הַזָּהָ֑ב ה֣וּא ׀ יִקְרָ֣א בִשְׁמִ֗י וַֽאֲנִי֙ אֶעֱנֶ֣ה אֹת֔וֹ אָמַ֙רְתִּי֙ עַמִּ֣י ה֔וּא וְה֥וּא יֹאמַ֖ר יְהוָ֥ה אֱלֹהָֽי׃ ס
L04 4 Za 13:9 וְ/הֵבֵאתִ֤י אֶת־ הַ/שְּׁלִשִׁית֙ בָּ/אֵ֔שׁ וּ/צְרַפְתִּי/ם֙ כִּ/צְרֹ֣ף אֶת־ הַ/כֶּ֔סֶף וּ/בְחַנְתִּ֖י/ם כִּ/בְחֹ֣ן אֶת־ הַ/זָּהָ֑ב ה֣וּא ׀ יִקְרָ֣א בִ/שְׁמִ֗/י וַֽ/אֲנִי֙ אֶעֱנֶ֣ה אֹת֔/וֹ אָמַ֙רְתִּי֙ עַמִּ֣/י ה֔וּא וְ/ה֥וּא יֹאמַ֖ר יְהוָ֥ה אֱלֹהָֽ/י׃ ס
L05 5 Za 13:9 we•he•we•<Ti> et- hasz•sze•li•<szit> ba•'<Esz>, u•ce•raf•<Tim> kic•<Rof> et- hak•<Ke>•sef, u•we•chan•<Tim> kiw•<Chon> et- haz•za•<Haw>; hu jik•<Ra> wisz•<Mi>, <wa>•'a•ni 'e•'e•<Ne> o•<To>, 'a•<Mar>•ti 'am•<Mi> <Hu>, we•<Hu> jo•<Mar> <jah>•we 'e•lo•<Hai>. sa•<Mek>
L06 6 Za 13:9 H0935H0935 H0853H0853 H7992H7992 H0784H0784 H6884H6884 H6884H6884 H0853H0853 H3701H3701 H0974H0974 H0974H0974 H0853H0853 H2091H2091 H1931H1931 H7121H7121 H8034H8034 H0589H0589 H6030H6030 H0853H0853 H0559H0559 H5971H5971 H1931H1931 H1931H1931 H0559H0559 H3068H3068 H0430H0430
L07 7 Za 13:9 abide third part burning cast cast money examine examine gold he bewray  base I testify answer folk he he answer Jehovah angels
L08 8 Za 13:9 przestrzegać Trzecia część palenie rzucać rzucać pieniądze zbadać zbadać złoto on bewray podstawa Ja świadczyć odpowiedź ludowy on on odpowiedź Jahwe anioły
L09 9 Za 13:9 And I will bring the third part through the fire and will refine is refined them as silver and will try is tried them as gold They they shall call on my name and I and I will hear them I will say It [is] my people he I and they shall say The LORD [is] my God
L10 10 Za 13:9 I przywiodę Trzecia część przez ogień i udoskonalenie jest oczyszczany je jako srebro i będzie się starał jest sądzony ich jak złoto One będą dzwonić w moim imieniu i ja i usłyszę im powiem To [to] moi ludzie on Ja i będą mówić: Pan [Jest] Bóg mój
L11 11 Za 13:9 ve·he·ve·Ti et- hash·she·li·Shit ba·'Esh, u·tze·raf·Tim kitz·Rof et- hak·Ke·sef, u·ve·chan·Tim kiv·Chon et- haz·za·Hav; hu yik·Ra vish·Mi, Va·'a·ni 'e·'e·Neh o·To, 'a·Mar·ti 'am·Mi Hu, ve·Hu yo·Mar Yah·weh 'e·lo·Hai. sa·Mek
L12 12 Za 13:9 we he we ti et - hasz sze li szit Ba esz u ce raf Tim Kic rof et - haK Ke sef u we Han Tim Kiw Hon et - haz za haw hu jiq ra wisz mi wa a ni e e ne o to a mar Ti am mi hu we hu jo mar jhwh(a do naj) e lo haj s
L13 13 Za 13:9 wühëbë´tî ´et-haššülìšît Bä´ëš ûcürapTîm Kicröp ´et-haKKeºsep ûbüHanTîm KibHön ´et-hazzähäb hû´ yiqrä´ bišmî wa|´ánî ´e`énè ´ötô ´ämaºrTî `ammî hû´ wühû´ yö´mar yhwh(´ädönäy) ´élöhäy s
L14 14 Za 13:9 2535/2550 11004/11047 107/107 376/377 29/32 30/32 11005/11047 400/403 26/29 27/29 11006/11047 387/389 1849/1867 730/731 853/864 866/874 328/329 11007/11047 5257/5298 1862/1866 1850/1867 1851/1867 5258/5298 6162/6220 2589/2597
L15 15 Za 13:9 And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried: they shall call on my name, and I will hear them: I will say, It [is] my people: and they shall say, The LORD [is] my God.
L16 16 Za 13:9  9 And I will bring <0935> (08689) the third part <07992> through the fire <0784>, and will refine <06884> (08804) them as silver <03701> is refined <06884> (08800), and will try <0974> (08804) them as gold <02091> is tried <0974> (08800): they shall call <07121> (08799) on my name <08034>, and I will hear <06030> (08799) them: I will say <0559> (08804), It is my people <05971>: and they shall say <0559> (08799), The LORD <03068> is my God <0430>.
Copyright by Cezary Podolski