Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 2,1 וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי וַיִּקַּח אֶת־בַּת־לֵוִי׃                                            
Wj 2,1 waj je lech isz miB Bet le wi waj jiq qaH et - Bat - le wi                                            
Wj 2,1 wayyºlek miBBêt lw wayyiqqaH et-Bat-lw                                            
Wj 2,1 Pewien czowiek z pokolenia Lewiego przyszed, aby wzi za on jedn z kobiet z tego pokolenia.                                                
Wj 2,2 וַתַּהַר הָאִשָּׁה וַתֵּלֶד בֵּן וַתֵּרֶא אֹתוֹ כִּי־טוֹב הוּא וַתִּצְפְּנֵהוּ שְׁלֹשָׁה יְרָחִים׃                                  
Wj 2,2 waT Ta har ha isz sza waT Te led Ben waT Te re o to Ki - tow hu waT Tic Pe ne hu sze lo sza je ra Him                                  
Wj 2,2 waTTaºhar hi waTTºled Bn waTTºre t K-b wa|TTicPnºhû l yrHm                                  
Wj 2,2 Ta kobieta pocza i urodzia syna, a widzc, e jest pikny, ukrywaa go przez trzy miesice.                                                
Wj 2,3 וְלֹא־יָכְלָה עוֹד הַצְּפִינוֹ וַתִּקַּח־לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת־הַיֶּלֶד וַתָּשֶׂם בַּסּוּף עַל־שְׂפַת הַיְאֹר׃                        
Wj 2,3 we lo - jach la od hac ce fi no waT Tiq qaH - lo Te wat Go me waT TaH me ra wa He mar u waz za fet waT Ta sem Ba et - haj je led waT Ta sem Bas suf al - se fat ha je or                        
Wj 2,3 wl-ykl `d haccpn waTTi|qqa|H-l Tºbat Gºme waTTaHmr baHmr ûbazzºpet waTTºSem B et-hayyeºled waTTºSem Bassûp `al-Spat hayr                        
Wj 2,3 A nie mogc ukrywa go duej, wzia skrzynk z papirusu, powleka j ywic i smo, i woywszy w ni dziecko, umiecia w sitowiu na brzegu rzeki.                                            
Wj 2,4 וַתֵּתַצַּב אֲחֹתוֹ מֵרָחֹק לְדֵעָה מַה־יֵּעָשֶׂה לוֹ׃                                            
Wj 2,4 waT Te tac caw a Ho to me ra Hoq le de a ma - jje a se lo                                            
Wj 2,4 waTTtaccab Ht mrHq ld` mà-yy`Sè l                                            
Wj 2,4 Siostra za jego staa z dala, aby widzie, co si z nim stanie.                                                  
Wj 2,5 וַתֵּרֶד בַּת־פַּרְעֹה לִרְחֹץ עַל־הַיְאֹר וְנַעֲרֹתֶיהָ הֹלְכֹת עַל־יַד הַיְאֹר וַתֵּרֶא אֶת־הַתֵּבָה בְּתוֹךְ הַסּוּף וַתִּשְׁלַח אֶת־אֲמָתָהּ וַתִּקָּחֶהָ׃                          
Wj 2,5 waT Te red Bat - Pa ro lir Hoc al - ha je or we na a ro te ha hol chot al - jad ha je or waT Te re et - haT Te wa Be toch has suf waT Tisz laH et - a ma ta waT Tiq qa He ha                          
Wj 2,5 waTTºred Bat-Par`ò lirHc `al-hayr wna`rtʺh hlkt `al-yad hayr waTTºre et-haTTb Btk hassûp waTTilaH et-mth waTTiqqHeºh                          
Wj 2,5 A crka faraona zesza ku rzece, aby si wykpa, a jej suce przechadzay si nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzega skrzynk pord sitowia, posaa suc, aby j przyniosa.                                          
Wj 2,6 וַתִּפְתַּח וַתִּרְאֵהוּ אֶת־הַיֶּלֶד וְהִנֵּה־נַעַר בֹּכֶה וַתַּחְמֹל עָלָיו וַתֹּאמֶר מִיַּלְדֵי הָעִבְרִים זֶה׃                                  
Wj 2,6 waT Tif TaH waT Ti re hu et - haj je led we hin ne - na ar Bo che waT TaH mol a law waT To mer mij jal de ha iw rim ze                                  
Wj 2,6 waTTipTaH waTTirºhû et-hayyeºled whinn-naº`ar Bkè waTTaHml `lyw waTTºmer miyyaldê h|`ibrm                                  
Wj 2,6 A otworzywszy j, zobaczya dziecko: by to paczcy chopczyk. Ulitowaa si nad nim mwic: Jest on spord dzieci Hebrajczykw.                                            
Wj 2,7 וַתֹּאמֶר אֲחֹתוֹ אֶל־בַּת־פַּרְעֹה הַאֵלֵךְ וְקָרָאתִי לָךְ אִשָּׁה מֵינֶקֶת מִן הָעִבְרִיֹּת וְתֵינִק לָךְ אֶת־הַיָּלֶד׃                              
Wj 2,7 waT To mer a Ho to el - Bat - Pa ro ha e lech we qa ra ti lach isz sza me ne qet min ha iw rij jot we te niq lach et - haj ja led                              
Wj 2,7 waTTºmer Ht el-Bat-Par`ò halk wqrºt lk i mêneºqet mìn h`ibriyyt wtênìq lk et-hayyºled                              
Wj 2,7 Jego siostra rzeka wtedy do crki faraona: Chcesz, a pjd zawoa ci karmicielk spord kobiet Hebrajczykw, ktra by wykarmia ci to dziecko?                                            
Wj 2,8 וַתֹּאמֶר־לָהּ בַּת־פַּרְעֹה לֵכִי וַתֵּלֶךְ הָעַלְמָה וַתִּקְרָא אֶת־אֵם הַיָּלֶד׃                                        
Wj 2,8 waT To mer - la Bat - Pa ro le chi waT Te lech ha al ma waT Tiq ra et - em haj ja led                                        
Wj 2,8 waTT|mer-lh Bat-Par`ò lºk waTTºlek h|`alm waTTiqr et-m hayyºled                                        
Wj 2,8 Id - powiedziaa jej crka faraona. Posza wwczas dziewczyna zawoa matk dziecka.                                                
Wj 2,9 וַתֹּאמֶר לָהּ בַּת־פַּרְעֹה הֵילִיכִי אֶת־הַיֶּלֶד הַזֶּה וְהֵינִקִהוּ לִי וַאֲנִי אֶתֵּן אֶת־שְׂכָרֵךְ וַתִּקַּח הָאִשָּׁה הַיֶּלֶד וַתְּנִיקֵהוּ׃                          
Wj 2,9 waT To mer la Bat - Pa ro he li chi et - haj je led haz ze we he ni qi hu li wa a ni eT Ten et - se cha rech waT Tiq qaH ha isz sza haj je led waT Te ni qe hu                          
Wj 2,9 waTTºmer lh Bat-Par`ò hêlºk et-hayyeºled hazzè whênìqiºhû l wan eTTn et-Skrk waTTiqqaH hi hayyeºled waTTnqºhû                          
Wj 2,9 Crka faraona tak jej powiedziaa: We to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapat. Wwczas kobieta zabraa dziecko i wykarmia je.                                            
Wj 2,10 וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד וַתְּבִאֵהוּ לְבַת־פַּרְעֹה וַיְהִי־לָהּ לְבֵן וַתִּקְרָא שְׁמוֹ מֹשֶׁה וַתֹּאמֶר כִּי מִן־הַמַּיִם מְשִׁיתִהוּ׃                              
Wj 2,10 wa jig Dal haj je led waT Te wi e hu le wat - Pa ro wa je hi - la le wen waT Tiq ra sze mo mo sze waT To mer Ki min - ham ma jim me szi ti hu                              
Wj 2,10 wayigDal hayyeºled waTTbìºhû lbat-Par`ò wa|yh-lh lbn waTTiqr m waTTºmer K min-hammaºyim mtiºhû                              
Wj 2,10 Gdy chopiec podrs, zaprowadzia go do crki faraona, i by dla niej jak syn. Daa mu imi Mojesz mwic: Bo wydobyam go z wody.                                            
Wj 2,11 וַיְהִי בַּיָּמִים הָהֵם וַיִּגְדַּל מֹשֶׁה וַיֵּצֵא אֶל־אֶחָיו וַיַּרְא בְּסִבְלֹתָם וַיַּרְא אִישׁ מִצְרִי מַכֶּה אִישׁ־עִבְרִי מֵאֶחָיו׃                          
Wj 2,11 wa je hi Baj ja mim ha hem waj jig Dal mo sze waj je ce el - e Haw waj jar Be siw lo tam waj jar isz mic ri maK Ke isz - iw ri me e Haw                          
Wj 2,11 wayh Bayymm hhm wayyigDal wayyc el-eHyw wayyaºr Bsibltm wayyar micr maKKè -`ibr meHyw                          
Wj 2,11 W tym czasie Mojesz dors, poszed odwiedzi swych rodakw i zobaczy jak ciko pracuj. Ujrza te Egipcjanina bijcego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka.                                          
Wj 2,12 וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ וַיַּךְ אֶת־הַמִּצְרִי וַיִּטְמְנֵהוּ בַּחוֹל׃                                  
Wj 2,12 waj ji fen Ko wa cho waj jar Ki en isz waj jach et - ham mic ri waj jit me ne hu Ba Hol                                  
Wj 2,12 wayyìºpen wkò wayyaºr K ên wayyak et-hammicr wa|yyimnºhû BaHl                                  
Wj 2,12 Rozejrza si wic na wszystkie strony, a widzc, e nie ma nikogo, zabi Egipcjanina i ukry go w piasku.                                              
Wj 2,13 וַיֵּצֵא בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי וְהִנֵּה שְׁנֵי־אֲנָשִׁים עִבְרִים נִצִּים וַיֹּאמֶר לָרָשָׁע לָמָּה תַכֶּה רֵעֶךָ׃                                
Wj 2,13 waj je ce Baj jom hasz sze ni we hin ne sze ne - a na szim iw rim nic cim waj jo mer la ra sza lam ma taK Ke re e cha                                
Wj 2,13 wayyc Bayym han whinn nê|-nm `ibrm niccm wayyºmer l|r` lºmm taKKè r`eºk                                
Wj 2,13 Wyszed znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kcili si ze sob. I rzek do winowajcy: Czemu bijesz twego rodaka?                                              
Wj 2,14 וַיֹּאמֶר מִי שָׂמְךָ לְאִישׁ שַׂר וְשֹׁפֵט עָלֵינוּ הַלְהָרְגֵנִי אַתָּה אֹמֵר כַּאֲשֶׁר הָרַגְתָּ אֶת־הַמִּצְרִי וַיִּירָא מֹשֶׁה וַיֹּאמַר אָכֵן נוֹדַע הַדָּבָר׃                  
Wj 2,14 waj jo mer mi sam cha le isz sar we szo fet a le nu ha le hor ge ni aT Ta o mer Ka a szer ha rag Ta et - ham mic ri waj ji ra mo sze waj jo mar a chen no da haD Da war                  
Wj 2,14 wayymer m S|mk l Sar wp `lêºnû halhorgºn aTT mr Kaer hraºgT et-hammicr wayyr wayymar kn nda` haDDbr                  
Wj 2,14 A ten mu odpowiedzia: Kt ci ustanowi naszym przeoonym i rozjemc? Czy chcesz mi zabi, jak zabie Egipcjanina? Przelk si Mojesz i pomyla: Z ca pewnoci sprawa si ujawnia.                                        
Wj 2,15 וַיִּשְׁמַע פַּרְעֹה אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה וַיְבַקֵּשׁ לַהֲרֹג אֶת־מֹשֶׁה וַיִּבְרַח מֹשֶׁה מִפְּנֵי פַרְעֹה וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ־מִדְיָן וַיֵּשֶׁב עַל־הַבְּאֵר׃                          
Wj 2,15 waj jisz ma Pa ro et - haD Da war haz ze wa je waq qesz la ha rog et - mo sze waj jiw raH mo sze miP Pe ne fa ro waj je szew Be e rec - mid jan waj je szew al - haB Be er                          
Wj 2,15 wayyima` Par`ò et-haDDbr hazzè waybaqq lahrg et-mè wayyibraH miPPnê par`ò wayyºeb Be|rec-midyn wayyºeb `a|l-haBBr                          
Wj 2,15 Take faraon usysza o tej sprawie i usiowa straci Mojesza. Uciek wic Mojesz przed faraonem i uda si do kraju Madian, i zatrzyma si tam przy studni.                                          
Wj 2,16 וּלְכֹהֵן מִדְיָן שֶׁבַע בָּנוֹת וַתָּבֹאנָה וַתִּדְלֶנָה וַתְּמַלֶּאנָה אֶת־הָרְהָטִים לְהַשְׁקוֹת צֹאן אֲבִיהֶן׃                                  
Wj 2,16 u le cho hen mid jan sze wa Ba not waT Ta wo na waT Tid le na waT Te mal le na et - ha re ha tim le hasz qot con a wi hen                                  
Wj 2,16 ûlkhn midyn eºba` Bnt waTTbºn waTTidleºn waTTmalleºn et-hºrhm lhaqt cn bhen                                  
Wj 2,16 A kapan Madianitw mia siedem crek. Przyszy one, naczerpay wody i napeniy koryta, aby napoi owce swego ojca.                                              
Wj 2,17 וַיָּבֹאוּ הָרֹעִים וַיְגָרְשׁוּם וַיָּקָם מֹשֶׁה וַיּוֹשִׁעָן וַיַּשְׁקְ אֶת־צֹאנָם׃                                        
Wj 2,17 waj ja wo u ha ro im wa je gar szum waj ja qom mo sze waj jo szi an waj jaszq et - co nam                                        
Wj 2,17 wayybºû hr`m waygrûm wayyºqom wayyºì`n wayyaq et-cnm                                        
Wj 2,17 Ale nadeszli pasterze i odpdzili je. Mojesz wtedy powsta, wzi je w obron i napoi ich owce.                                                
Wj 2,18 וַתָּבֹאנָה אֶל־רְעוּאֵל אֲבִיהֶן וַיֹּאמֶר מַדּוּעַ מִהַרְתֶּן בֹּא הַיּוֹם׃                                        
Wj 2,18 waT Ta wo na el - re u el a wi hen waj jo mer maD Du a mi har Ten Bo haj jom                                        
Wj 2,18 waTTbºn el-r`ûl bhen wayyºmer maDDûª` miharTen B hayym                                        
Wj 2,18 A gdy wrciy do Reuela, ojca swego, zapyta je: Dlaczego wracacie dzi tak wczenie?                                                
Wj 2,19 וַתֹּאמַרְןָ אִישׁ מִצְרִי הִצִּילָנוּ מִיַּד הָרֹעִים וְגַם־דָּלֹה דָלָה לָנוּ וַיַּשְׁקְ אֶת־הַצֹּאן׃                                  
Wj 2,19 waT To mar na isz mic ri hic ci la nu mij jad ha ro im we gam - Da lo da la la nu waj jaszq et - hac con                                  
Wj 2,19 waTTmaºrn micr hicclºnû miyyad hr`m wgam-Dlò dl lºnû wayyaq et-haccn                                  
Wj 2,19 Odpowiedziay: Egipcjanin obroni nas przed pasterzami i naczerpa te wody dla nas i napoi nasze owce.                                              
Wj 2,20 וַיֹּאמֶר אֶל־בְּנֹתָיו וְאַיּוֹ לָמָּה זֶּה עֲזַבְתֶּן אֶת־הָאִישׁ קִרְאֶן לוֹ וְיֹאכַל לָחֶם׃                                  
Wj 2,20 waj jo mer el - Be no taw we aj jo lam ma zze a zaw Ten et - ha isz qi ren lo we jo chal la Hem                                  
Wj 2,20 wayyºmer el-Bntyw wayy lºmm zzè `zabTen et-h qiren l wyºkal lºHem                                  
Wj 2,20 Rzek wwczas do crek: A gdzie on jest, i czemu pozostawiycie tego czowieka? Zawoajcie go, aby poywi si chlebem.                                              
Wj 2,21 וַיּוֹאֶל מֹשֶׁה לָשֶׁבֶת אֶת־הָאִישׁ וַיִּתֵּן אֶת־צִפֹּרָה בִתּוֹ לְמֹשֶׁה׃                                        
Wj 2,21 waj jo el mo sze la sze wet et - ha isz waj jiT Ten et - ciP Po ra wiT To le mo sze                                        
Wj 2,21 wayyºel leºbet et-h wayyiTTn et-ciPPr biTT lmè                                        
Wj 2,21 Mojesz zgodzi si zamieszka u tego czowieka, a ten da mu Sefor, crk sw, za on.                                                
Wj 2,22 וַתֵּלֶד בֵּן וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ גֵּרְשֹׁם כִּי אָמַר גֵּר הָיִיתִי בְּאֶרֶץ נָכְרִיָּה׃                                  
Wj 2,22 waT Te led Ben waj jiq ra et - sze mo Ger szom Ki a mar Ger ha ji ti Be e rec noch rij ja P                                
Wj 2,22 waTTºled Bn wayyiqr et-m Grm K mar Gr hyºt Beºrec nokriyy P                                
Wj 2,22 I urodzia mu syna, a on da mu imi Gerszom, bo mwi: Jestem cudzoziemcem w obcej ziemi.                                                
Wj 2,23 וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל מִן־הָעֲבֹדָה וַיִּזְעָקוּ וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל־הָאֱלֹהִים מִן־הָעֲבֹדָה׃                          
Wj 2,23 wa je hi waj ja mim ha raB Bim ha hem waj ja mot me lech mic ra jim waj je an Hu we ne - jis ra el min - ha a wo da waj ji za qu waT Ta al sza wa tam el - ha e lo him min - ha a wo da                          
Wj 2,23 wayh bayymm h|raBBm hhm wayyºmot meºlek micraºyim wayynHû bnê|-yiSrl min-h`bd wayyiz`ºqû waTTaº`al aw`tm el-hlhm min-h`bd                          
Wj 2,23 Po dugim czasie umar krl egipski; Izraelici narzekali na swoj cik prac i jczeli, a narzekanie na cik prac dochodzio do Boga.                                            
Wj 2,24 וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת־נַאֲקָתָם וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת־בְּרִיתוֹ אֶת־אַבְרָהָם אֶת־יִצְחָק וְאֶת־יַעֲקֹב׃                                      
Wj 2,24 waj jisz ma e lo him et - na a qa tam waj jiz Kor e lo him et - Be ri to et - aw ra ham et - jic Haq we et - ja a qow                                      
Wj 2,24 wayyima` lhm et-naqtm wayyizKr lhm et-Brt et-abrhm et-yicHq we|t-ya`qb                                      
Wj 2,24 I wysucha Bg ich jku, pamita bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem.                                                
Wj 2,25 וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֵּדַע אֱלֹהִים׃                                            
Wj 2,25 waj jar e lo him et - Be ne jis ra el waj je da e lo him s                                          
Wj 2,25 wayyaºr lhm et-Bnê yiSrl wayyºda` lhm s                                          
Wj 2,25 Spojrza Bg na Izraelitw i ulitowa si nad nimi.                                                    

 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski