Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 8,1 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל־אַהֲרֹן נְטֵה אֶת־יָדְךָ בְּמַטֶּךָ עַל־הַנְּהָרֹת עַל־הַיְאֹרִים וְעַל־הָאֲגַמִּים וְהַעַל אֶת־הַצְפַרְדְּעִים עַל־אֶרֶץ מִצְרָיִם׃                          
Wj 8,1 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze e mor el - a ha ron ne te et - jad cha Be mat te cha al - han ne ha rot al - ha je o rim we al - ha a gam mim we ha al et - ha ce far De im al - e rec mic ra jim                          
Wj 8,1 wayyºmer yhwh(dny) el-mè mr e|l-ahrn n et-ydk Bmaeºk `al-haºnnhrºt `al-hayrm w`al-hgammm whaº`al et-ha|cparD`m `al-eºrec micrºyim                          
Wj 8,1 Pan rzek do Mojesza: Powiedz Aaronowi: Wycignij rk i lask na rzeki, kanay i stawy i wprowad aby do ziemi egipskiej.                                              
Wj 8,2 וַיֵּט אַהֲרֹן אֶת־יָדוֹ עַל מֵימֵי מִצְרָיִם וַתַּעַל הַצְּפַרְדֵּעַ וַתְּכַס אֶת־אֶרֶץ מִצְרָיִם׃                                  
Wj 8,2 waj jet a ha ron et - ja do al me me mic ra jim waT Ta al hac ce far De a waT Te chas et - e rec mic ra jim                                  
Wj 8,2 wayy ahrn et-yd `al mêmê micrºyim waTTaº`al haccparDª` waTTkas et-eºrec micrºyim                                  
Wj 8,2 Aaron wycign rk swoj na wody Egiptu, wyszy aby, i pokryy ziemi egipsk.                                                
Wj 8,3 וַיַּעֲשׂוּ־כֵן הַחֲרְטֻמִּים בְּלָטֵיהֶם וַיַּעֲלוּ אֶת־הַצְפַרְדְּעִים עַל־אֶרֶץ מִצְרָיִם׃                                          
Wj 8,3 waj ja a su - chen ha Har tum mim Be la te hem waj ja a lu et - ha ce far De im al - e rec mic ra jim                                          
Wj 8,3 wayya|`Sû-kn ha|Hrummm Blêhem wayya`lû et-ha|cparD`m `al-eºrec micrºyim                                          
Wj 8,3 Lecz czarownicy uczynili to samo dziki swej wiedzy tajemnej i sprowadzili aby na ziemi egipsk.                                                
Wj 8,4 וַיִּקְרָא פַרְעֹה לְמֹשֶׁה וּלְאַהֲרֹן וַיֹּאמֶר הַעְתִּירוּ אֶל־יהוה וְיָסֵר הַצְפַרְדְּעִים מִמֶּנִּי וּמֵעַמִּי וַאֲשַׁלְּחָה אֶת־הָעָם וְיִזְבְּחוּ לַיהוה׃                          
Wj 8,4 waj jiq ra fa ro le mo sze u le a ha ron waj jo mer ha Ti ru el - jhwh(a do naj) we ja ser ha ce far De im mim men ni u me am mi wa a szal le Ha et - ha am we jiz Be Hu ljhwh(la do naj)                          
Wj 8,4 wayyiqr par`ò lmè û|lahrn wayyºmer ha`Tºrû el-yhwh(dny) wysr ha|cparD`m mimmeºnn ûm|`amm waallH et-h`m wyizBHû lyhwh(ladny)                          
Wj 8,4 Zawoa wic faraon Mojesza i Aarona i rzek: Procie Pana, eby usun aby ode mnie i od ludu mego, a wypuszcz lud, aby zoy ofiar dla Pana.                                            
Wj 8,5 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְפַרְעֹה הִתְפָּאֵר עָלַי לְמָתַי אַעְתִּיר לְךָ וְלַעֲבָדֶיךָ וּלְעַמְּךָ לְהַכְרִית הַצֲפַרְדְּעִים מִמְּךָ וּמִבָּתֶּיךָ רַק בַּיְאֹר תִּשָּׁאַרְנָה׃                      
Wj 8,5 waj jo mer mo sze le fa ro hit Pa er a laj le ma taj a Tir le cha we la a wa de cha u le am me cha le hach rit ha ca far De im mim me cha u miB BaT Te cha raq Ba je or Tisz sza ar na                      
Wj 8,5 wayyºmer lpar`ò hitPr `lay lmtay a`Tr lk wla`bdʺk û|l`ammk lhakrt ha|cparD`m mimmk ûmiBBTTʺk raq Bayr Tiaºrn                      
Wj 8,5 Odpowiedzia Mojesz faraonowi: Powiedz mi, kiedy mam prosi za ciebie, za twoje sugi i za lud twj, by Pan oddali aby od ciebie i od domw twoich, aby pozostay tylko w Nilu.                                        
Wj 8,6 וַיֹּאמֶר לְמָחָר וַיֹּאמֶר כִּדְבָרְךָ לְמַעַן תֵּדַע כִּי־אֵין כַּיהוה אֱלֹהֵינוּ׃                                      
Wj 8,6 waj jo mer le ma Har waj jo mer Kid war cha le ma an Te da Ki - en Kjhwh(Ka do naj) e lo he nu                                      
Wj 8,6 wayyºmer lmHr wayyºmer Kidbºrk lmaº`an Tda` K-ên Kyhwh(Kadny) lhêºnû                                      
Wj 8,6 Odpowiedzia: Jutro. I rzek Mojesz: Stanie si wedug sowa twego, aby pozna, e nie ma nikogo jak Pan, nasz Bg.                                              
Wj 8,7 וְסָרוּ הַצְפַרְדְּעִים מִמְּךָ וּמִבָּתֶּיךָ וּמֵעֲבָדֶיךָ וּמֵעַמֶּךָ רַק בַּיְאֹר תִּשָּׁאַרְנָה׃                                      
Wj 8,7 we sa ru ha ce far De im mim me cha u miB BaT Te cha u me a wa de cha u me am me cha raq Ba je or Tisz sza ar na                                      
Wj 8,7 wsrû ha|cparD`m mimmk ûmiBBºTTʺk ûm`bdʺk ûm`ammeºk raq Bayr Tiaºrn                                      
Wj 8,7 aby odejd od ciebie, od twoich domw, od twoich sug i od ludu twego i pozostan jedynie w Nilu.                                                
Wj 8,8 וַיֵּצֵא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן מֵעִם פַּרְעֹה וַיִּצְעַק מֹשֶׁה אֶל־יהוה עַל־דְּבַר הַצְפַרְדְּעִים אֲשֶׁר־שָׂם לְפַרְעֹה׃                                
Wj 8,8 waj je ce mo sze we a ha ron me im Pa ro waj ji caq mo sze el - jhwh(a do naj) al - De war ha ce far De im a szer - sam le fa ro                                
Wj 8,8 wayyc wahrn m`ìm Par`ò wayyic`aq el-yhwh(dny) `al-Dbar ha|cparD`m er-Sm lpar`ò                                
Wj 8,8 Potem Mojesz z Aaronem odeszli od faraona, a Mojesz baga Pana o spenienie obietnicy, jak w sprawie ab uczyni faraonowi.                                            
Wj 8,9 וַיַּעַשׂ יהוה כִּדְבַר מֹשֶׁה וַיָּמֻתוּ הַצְפַרְדְּעִים מִן־הַבָּתִּים מִן־הַחֲצֵרֹת וּמִן־הַשָּׂדֹת׃                                      
Wj 8,9 waj ja as jhwh(a do naj) Kid war mo sze waj ja mu tu ha ce far De im min - haB BaT Tim min - ha Ha ce rot u min - has sa dot                                      
Wj 8,9 wayyaº`aS yhwh(dny) Kidbar wayymuºtû ha|cparD`m min-haBBTTm min-haHcrt ûmin-haSSdt                                      
Wj 8,9 Pan uczyni wedug proby Mojesza. aby wyginy w domach, na polach i na podwrzach.                                                
Wj 8,10 וַיִּצְבְּרוּ אֹתָם חֳמָרִם חֳמָרִם וַתִּבְאַשׁ הָאָרֶץ׃                                            
Wj 8,10 waj jic Be ru o tam H ma rim H ma rim waT Ti wasz ha a rec                                            
Wj 8,10 wayyicBrû tm Hmrìm Hmrìm waTTiba hºrec                                            
Wj 8,10 Zebrano je w stosy, a ziemia wydawaa przykr wo.                                                  
Wj 8,11 וַיַּרְא פַּרְעֹה כִּי הָיְתָה הָרְוָחָה וְהַכְבֵּד אֶת־לִבּוֹ וְלֹא שָׁמַע אֲלֵהֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יהוה׃                              
Wj 8,11 waj jar Pa ro Ki haj ta ha re wa Ha we hach Bed et - liB Bo we lo sza ma a le hem Ka a szer DiB Ber jhwh(a do naj) s                            
Wj 8,11 wayyaºr Par`ò K h|yt h|rwH whakBd et-liBB wl ma` lhem Kaer DiBBer yhwh(dny) s                            
Wj 8,11 Gdy faraon zauway, e ustpi ucisk, serce jego stao si twarde: nie usucha Mojesza i Aarona, co te Pan zapowiedzia.                                              
Wj 8,12 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל־אַהֲרֹן נְטֵה אֶת־מַטְּךָ וְהַךְ אֶת־עֲפַר הָאָרֶץ וְהָיָה לְכִנִּם בְּכָל־אֶרֶץ מִצְרָיִם׃                            
Wj 8,12 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze e mor el - a ha ron ne te et - mat te cha we hach et - a far ha a rec we ha ja le chin nim Be chol - e rec mic ra jim                            
Wj 8,12 wayyºmer yhwh(dny) el-mè mr e|l-ahrn n e|t-mak whak et-`par hºrec why lkinnìm Bkol-eºrec micrºyim                            
Wj 8,12 I rzek Pan do Mojesza: Powiedz Aaronowi: Wycignij lask swoj i uderz proch ziemi, aby zamieni si w komary na caej ziemi egipskiej.                                            
Wj 8,13 וַיַּעֲשׂוּ־כֵן וַיֵּט אַהֲרֹן אֶת־יָדוֹ בְמַטֵּהוּ וַיַּךְ אֶת־עֲפַר הָאָרֶץ וַתְּהִי הַכִּנָּם בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה כָּל־עֲפַר הָאָרֶץ הָיָה כִנִּים בְּכָל־אֶרֶץ מִצְרָיִם׃                    
Wj 8,13 waj ja a su - chen waj jet a ha ron et - ja do we mat te hu waj jach et - a far ha a rec waT Te hi haK Kin nam Ba a dam u waB Be he ma Kol - a far ha a rec ha ja chin nim Be chol - e rec mic ra jim                    
Wj 8,13 wayya|`Sû-kn wayy ahrn et-yd bmaºhû wayyak et-`par hºrec waTTh haKKinnm Bdm ûbaBBhm Kol-`par hºrec hy kinnm Bkol-eºrec micrºyim                    
Wj 8,13 I uczynili tak: Aaron wycign rk swoj i lask i uderzy proch ziemi. Komary pokryy ziemi i bydo, cay proch ziemi w kraju egipskim zamieni si w komary.                                          
Wj 8,14 וַיַּעֲשׂוּ־כֵן הַחַרְטֻמִּים בְּלָטֵיהֶם לְהוֹצִיא אֶת־הַכִּנִּים וְלֹא יָכֹלוּ וַתְּהִי הַכִּנָּם בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה׃                                  
Wj 8,14 waj ja a su - chen ha Har tum mim Be la te hem le ho ci et - haK Kin nim we lo ja cho lu waT Te hi haK Kin nam Ba a dam u waB Be he ma                                  
Wj 8,14 wayya`Sû-kn haHarummm Blêhem lhc et-haKKinnm wl ykºlû waTTh haKKinnm Bdm ûbaBBhm                                  
Wj 8,14 Lecz to samo starali si uczyni czarownicy dziki swej wiedzy tajemnej, by sprowadzi komary, ale tego nie potrafili. Przyszy komary na ziemi i na zwierzta.                                          
Wj 8,15 וַיֹּאמְרוּ הַחַרְטֻמִּים אֶל־פַּרְעֹה אֶצְבַּע אֱלֹהִים הִוא וַיֶּחֱזַק לֵב־פַּרְעֹה וְלֹא־שָׁמַע אֲלֵהֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יהוה׃                              
Wj 8,15 waj jo me ru ha Har tum mim el - Pa ro ec Ba e lo him hiw waj je He zaq lew - Pa ro we lo - sza ma a le hem Ka a szer DiB Ber jhwh(a do naj) s                            
Wj 8,15 wayymrû ha|Harummm el-Par`ò ecBa` lhm hiw wayyeHzaq lb-Par`ò wl|-ma` lhem Kaer DiBBer yhwh(dny) s                            
Wj 8,15 Wwczas rzekli czarownicy do faraona: Palec to Boy, ale serce faraona pozostao uparte i nie usucha ich, co te Pan zapowiedzia.                                            
Wj 8,16 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה הַשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר וְהִתְיַצֵּב לִפְנֵי פַרְעֹה הִנֵּה יוֹצֵא הַמָּיְמָה וְאָמַרְתָּ אֵלָיו כֹּה אָמַר יהוה שַׁלַּח עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי׃                  
Wj 8,16 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze hasz Kem BaB Bo qer we hit jac cew lif ne fa ro hin ne jo ce ham maj ma we a mar Ta e law Koh a mar jhwh(a do naj) szal laH am mi we ja aw du ni                  
Wj 8,16 wayyºmer yhwh(dny) el-mè haKm BaBBºqer whityaccb lipnê par`ò hinn yc hammºym wmarT lyw Kh mar yhwh(dny) allaH `amm wya|`abdùºn                  
Wj 8,16 Rzek Pan do Mojesza: Wsta rano, by spotka si z faraonem, gdy bdzie wychodzi nad wod. Powiesz mu: To rzecze Pan: Wypu lud mj, by Mi suy.                                          
Wj 8,17 כִּי אִם־אֵינְךָ מְשַׁלֵּחַ אֶת־עַמִּי הִנְנִי מַשְׁלִיחַ בְּךָ וּבַעֲבָדֶיךָ וּבְעַמְּךָ וּבְבָתֶּיךָ אֶת־הֶעָרֹב וּמָלְאוּ בָּתֵּי מִצְרַיִם אֶת־הֶעָרֹב וְגַם הָאֲדָמָה אֲשֶׁר־הֵם עָלֶיהָ׃                  
Wj 8,17 Ki im - en cha me szal le aH et - am mi hin ni masz li aH Be cha u wa a wa de cha u we am me cha u we waT Te cha et - he a row u ma lu BaT Te mic ra jim et - he a row we gam ha a da ma a szer - hem a le ha                  
Wj 8,17 K im-ênk mallªH et-`amm hinn malªH Bk ûba`bdʺk û|b`ammk ûbbTTʺk et-he`rb ûmºlû BTTê micraºyim et-heº`rb wgam hdm er-hm `lʺh                  
Wj 8,17 Jeeli nie wypucisz ludu mego, to Ja zel muchy na ciebie, na twoje sugi, na lud twj i na twoje domy, tak e domy Egipcjan zostan napenione muchami, a nawet ziemia, na ktrej bd.                                        
Wj 8,18 וְהִפְלֵיתִי בַיּוֹם הַהוּא אֶת־אֶרֶץ גֹּשֶׁן אֲשֶׁר עַמִּי עֹמֵד עָלֶיהָ לְבִלְתִּי הֱיוֹת־שָׁם עָרֹב לְמַעַן תֵּדַע כִּי אֲנִי יהוה בְּקֶרֶב הָאָרֶץ׃                  
Wj 8,18 we hif le ti waj jom ha hu et - e rec Go szen a szer am mi o med a le ha le wil Ti he jot - szam a row le ma an Te da Ki a ni jhwh(a do naj) Be qe rew ha a rec                  
Wj 8,18 whiplêt bayym hahû et-eºrec Gºen er `amm `md `lʺh lbilT hy|t-m `rb lmaº`an Tda` K n yhwh(dny) Bqeºreb hºrec                  
Wj 8,18 Lecz oddziel w tym dniu ziemi Goszen, ktr zamieszkuje mj lud, a nie bdzie tam much, aby wiedzia, e Ja, Pan, rzdz w caym kraju.                                            
Wj 8,19 וְשַׂמְתִּי פְדֻת בֵּין עַמִּי וּבֵין עַמֶּךָ לְמָחָר יִהְיֶה הָאֹת הַזֶּה׃                                    
Wj 8,19 we sam Ti fe dut Ben am mi u wen am me cha le ma Har jih je ha ot haz ze                                    
Wj 8,19 wSamT pdùt Bên `amm ûbên `ammeºk lmHr yihyè ht hazzè                                    
Wj 8,19 I uczyni przedzia midzy ludem moim a ludem twoim. Jutro ukae si ten znak.                                                
Wj 8,20 וַיַּעַשׂ יהוה כֵּן וַיָּבֹא עָרֹב כָּבֵד בֵּיתָה פַרְעֹה וּבֵית עֲבָדָיו וּבְכָל־אֶרֶץ מִצְרַיִם תִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ מִפְּנֵי הֶעָרֹב׃                        
Wj 8,20 waj ja as jhwh(a do naj) Ken waj ja wo a row Ka wed Be ta fa ro u wet a wa daw u we chol - e rec mic ra jim Tisz sza Het ha a rec miP Pe ne he a row                        
Wj 8,20 wayyaº`aS yhwh(dny) Kn wayyb `rb Kbd Bêºt par`ò ûbêt `bdyw ûbkol-eºrec micraºyim TiHt hºrec miPPnê he`rb                        
Wj 8,20 I uczyni tak Pan, i sprowadzi mnstwo much do domu faraona, do domw sug jego i na ca ziemi egipsk. Kraj zosta zniszczony przez muchy.                                            
Wj 8,21 וַיִּקְרָא פַרְעֹה אֶל־מֹשֶׁה וּלְאַהֲרֹן וַיֹּאמֶר לְכוּ זִבְחוּ לֵאלֹהֵיכֶם בָּאָרֶץ׃                                      
Wj 8,21 waj jiq ra fa ro el - mo sze u le a ha ron waj jo mer le chu ziw Hu le lo he chem Ba a rec                                      
Wj 8,21 wayyiqr par`ò el-mè û|lahrn wayyºmer lkû zibHû l|lhêkem Bºrec                                      
Wj 8,21 Zawoa wic faraon Mojesza i Aarona i rzek: Moecie zoy ofiar Bogu waszemu, ale w tym kraju.                                                
Wj 8,22 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לֹא נָכוֹן לַעֲשׂוֹת כֵּן כִּי תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם נִזְבַּח לַיהוה אֱלֹהֵינוּ הֵן נִזְבַּח אֶת־תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם לְעֵינֵיהֶם וְלֹא יִסְקְלֻנוּ׃                  
Wj 8,22 waj jo mer mo sze lo na chon la a sot Ken Ki To a wat mic ra jim niz BaH ljhwh(la do naj) e lo he nu hen niz BaH et - To a wat mic ra jim le e ne hem we lo jis qe lu nu                  
Wj 8,22 wayyºmer l nkn la`St Kn K T`bat micraºyim nizBaH lyhwh(ladny) lhêºnû hn nizBaH et-T`bat micraºyim l`ênêhem wl yisqluºnû                  
Wj 8,22 Odpowiedzia Mojesz: Nie wypada postpowa w ten sposb, poniewa obraz Egipcjan byaby nasza ofiara dla Pana, Boga naszego, gdybymy zoyli na ofiar to, co w oczach Egipcjan jest niedozwolone. Czy za to nie ukamienowaliby nas?                                    
Wj 8,23 דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים נֵלֵךְ בַּמִּדְבָּר וְזָבַחְנוּ לַיהוה אֱלֹהֵינוּ כַּאֲשֶׁר יֹאמַר אֵלֵינוּ׃                                  
Wj 8,23 De rech sze lo szet ja mim ne lech Bam mid Bar we za waH nu ljhwh(la do naj) e lo he nu Ka a szer jo mar e le nu                                  
Wj 8,23 Deºrek lºet ymm nlk BammidBr wzbaºHnû lyhwh(la|dny) lhêºnû Kaer ymar lêºnû                                  
Wj 8,23 Pjdziemy na pustyni, na trzy dni, aby zoy ofiar Panu, Bogu naszemu, jak nam to przykaza.                                                
Wj 8,24 וַיֹּאמֶר פַּרְעֹה אָנֹכִי אֲשַׁלַּח אֶתְכֶם וּזְבַחְתֶּם לַיהוה אֱלֹהֵיכֶם בַּמִּדְבָּר רַק הַרְחֵק לֹא־תַרְחִיקוּ לָלֶכֶת הַעְתִּירוּ בַּעֲדִי׃                          
Wj 8,24 waj jo mer Pa ro a no chi a szal laH et chem u ze waH Tem ljhwh(la do naj) e lo he chem Bam mid Bar raq har Heq lo - tar Hi qu la le chet ha Ti ru Ba a di                          
Wj 8,24 wayyºmer Par`ò nk allaH etkem ûzbaHTem lyhwh(ladny) l|hêkem BammidBr raq harHq l-tarHºqû lleºket ha`Tºrû Ba`d                          
Wj 8,24 Odpowiedzia faraon: Ja pol was na pustyni, bycie zoyli ofiar Panu, Bogu waszemu, tylko nie oddalajcie si zbytnio i wstawcie si za mn.                                            
Wj 8,25 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה הִנֵּה אָנֹכִי יוֹצֵא מֵעִמָּךְ וְהַעְתַּרְתִּי אֶל־יהוה וְסָר הֶעָרֹב מִפַּרְעֹה מֵעֲבָדָיו וּמֵעַמּוֹ מָחָר רַק אַל־יֹסֵף פַּרְעֹה הָתֵל לְבִלְתִּי שַׁלַּח אֶת־הָעָם לִזְבֹּחַ לַיהוה׃          
Wj 8,25 waj jo mer mo sze hin ne a no chi jo ce me im mach we ha Tar Ti el - jhwh(a do naj) we sar he a row miP Pa ro me a wa daw u me am mo ma Har raq al - jo sef Pa ro ha tel le wil Ti szal laH et - ha am liz Bo aH ljhwh(la do naj)          
Wj 8,25 wayyºmer hinn nk yc m|`immk wha`TarT el-yhwh(dny) wsr he`rb miPPar`ò m`bdyw ûm`amm mHr raq al-ysp Par`ò htl lbilT allaH et-h`m lizBªH lyhwh(la|dny)          
Wj 8,25 Odpowiedzia Mojesz: Oto ja, gdy wyjd od ciebie, bd prosi Pana, a jutro muchy usun si od faraona, od sug jego i od ludu jego, tylko niech faraon nie oszukuje nas wicej, nie wypuszczajc ludu, i pozwoli ludowi zoy ofiar Panu.                                    
Wj 8,26 וַיֵּצֵא מֹשֶׁה מֵעִם פַּרְעֹה וַיֶּעְתַּר אֶל־יהוה׃                                            
Wj 8,26 waj je ce mo sze me im Pa ro waj je Tar el - jhwh(a do naj)                                            
Wj 8,26 wayyc m`ìm Par`ò wayye`Tar el-yhwh(dny)                                            
Wj 8,26 I wyszed Mojesz od faraona, i baga Pana.                                                    
Wj 8,27 וַיַּעַשׂ יהוה כִּדְבַר מֹשֶׁה וַיָּסַר הֶעָרֹב מִפַּרְעֹה מֵעֲבָדָיו וּמֵעַמּוֹ לֹא נִשְׁאַר אֶחָד׃                                
Wj 8,27 waj ja as jhwh(a do naj) Kid war mo sze waj ja sar he a row miP Pa ro me a wa daw u me am mo lo ni szar e Had                                
Wj 8,27 wayyaº`aS yhwh(dny) Kidbar wayyºsar he`rb miPPar`ò m`bdyw ûm`amm l niar eHd                                
Wj 8,27 Pan za uczyni wedug prb Mojesza i usun muchy od faraona, sug jego i od jego ludu. Nie pozostaa ani jedna.                                              
Wj 8,28 וַיַּכְבֵּד פַּרְעֹה אֶת־לִבּוֹ גַּם בַּפַּעַם הַזֹּאת וְלֹא שִׁלַּח אֶת־הָעָם׃                                      
Wj 8,28 waj jach Bed Pa ro et - liB Bo Gam BaP Pa am haz zot we lo szil laH et - ha am P                                    
Wj 8,28 wayyakBd Par`ò et-liBB Gam BaPPaº`am hazzt wl illaH et-h`m P                                    
Wj 8,28 Lecz i tym razem serce faraona pozostao twarde, i nie puci ludu.                                                  

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski