Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 16,1 וַיִּסְעוּ מֵאֵילִם וַיָּבֹאוּ כָּל־עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶל־מִדְבַּר־סִין אֲשֶׁר בֵּין־אֵילִם וּבֵין סִינָי בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי לְצֵאתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם׃                    
Wj 16,1 waj ji su me e lim waj ja wo u Kol - a dat Be ne - jis ra el el - mid Bar - sin a szer Ben - e lim u wen si naj Ba Ha misz sza a sar jom la Ho desz hasz sze ni le ce tam me e rec mic ra jim                    
Wj 16,1 wayyis`û m|êlìm wayybºû Kol-`dat Bnê|-yiSrl el-midBar-sn er Bên-êlìm ûbên sny BaHmi `Sr ym laHºde han lctm meºrec micrºyim                    
Wj 16,1 Nastpnie wyruszyli z Elim. Przybyo za cae zgromadzenie Izraelitw na pustyni Sin, pooon midzy Elim a Synajem, pitnastego dnia drugiego miesica od ich wyjcia z ziemi egipskiej.                                        
Wj 16,2 וַיִּלִּינוּ כָּל־עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל עַל־מֹשֶׁה וְעַל־אַהֲרֹן בַּמִּדְבָּר׃                                            
Wj 16,2 (waj jil li nu) Kol - a dat Be ne - jis ra el al - mo sze we al - a ha ron Bam mid Bar                                            
Wj 16,2 (wayyillnû) Kol-`dat Bnê-yiSrl `al-mè w`a|l-ahrn BammidBr                                            
Wj 16,2 I zaczo szemra na pustyni cae zgromadzenie Izraelitw przeciw Mojeszowi i przeciw Aaronowi.                                                
Wj 16,3 וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִי־יִתֵּן מוּתֵנוּ בְיַד־יהוה בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּשִׁבְתֵּנוּ עַל־סִיר הַבָּשָׂר בְּאָכְלֵנוּ לֶחֶם לָשֹׂבַע כִּי־הוֹצֵאתֶם אֹתָנוּ אֶל־הַמִּדְבָּר הַזֶּה לְהָמִית אֶת־כָּל־הַקָּהָל הַזֶּה בָּרָעָב׃          
Wj 16,3 waj jo me ru a le hem Be ne jis ra el mi - jiT Ten mu te nu we jad - jhwh(a do naj) Be e rec mic ra jim Be sziw Te nu al - sir haB Ba sar Be och le nu le Hem la so wa Ki - ho ce tem o ta nu el - ham mid Bar haz ze le ha mit et - Kol - haq qa hal haz ze Ba ra aw s        
Wj 16,3 wayymrû lhem Bnê yiSrl m|-yiTTn mûtºnû byad-yhwh(dny) Beºrec micraºyim BibTºnû `al-sr haBBSr Boklºnû leºHem lSºba` K|-hctem tºnû el-hammidBr hazzè lhmt et-Kol-haqqhl hazzè Br`b s        
Wj 16,3 Izraelici mwili im: Obymy pomarli z rki Pana w ziemi egipskiej, gdziemy zasiadali przed garnkami misa i jadali chleb do sytoci! Wyprowadzilicie nas na t pustyni, aby godem umorzy ca t rzesz.                                      
Wj 16,4 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה הִנְנִי מַמְטִיר לָכֶם לֶחֶם מִן־הַשָּׁמָיִם וְיָצָא הָעָם וְלָקְטוּ דְּבַר־יוֹם בְּיוֹמוֹ לְמַעַן אֲנַסֶּנּוּ הֲיֵלֵךְ בְּתוֹרָתִי אִם־לֹא׃                    
Wj 16,4 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze hin ni mam tir la chem le Hem min - hasz sza ma jim we ja ca ha am we laq tu De war - jom Be jo mo le ma an a nas sen nu ha je lech Be to ra ti im - lo                    
Wj 16,4 wayyºmer yhwh(dny) el-mè hinn mamr lkem leºHem min-hamºyim wyc h`m wl|qû Dbar-ym Bym lmaº`an nasseºnnû hylk Btrt im-l                    
Wj 16,4 Pan powiedzia wwczas do Mojesza: Oto zel wam chleb z nieba, na ksztat deszczu. I bdzie wychodzi lud, i kadego dnia bdzie zbiera wedug potrzeby dziennej. Chc ich take dowiadczy, czy pjd za moimi rozkazami czy te nie.                                    
Wj 16,5 וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֵת אֲשֶׁר־יָבִיאוּ וְהָיָה מִשְׁנֶה עַל אֲשֶׁר־יִלְקְטוּ יוֹם יוֹם׃                                
Wj 16,5 we ha ja Baj jom hasz szisz szi we he chi nu et a szer - ja wi u we ha ja misz ne al a szer - jil qe tu jom jom s                              
Wj 16,5 why Bayym hai whkºnû t er-ybºû why minè `al e|r-yilqû ym ym s                              
Wj 16,5 Lecz w dniu szstym zrobi zapas tego, co przynios, a bdzie to podwjna ilo tego, co bd zbiera codziennie.                                              
Wj 16,6 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶל־כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עֶרֶב וִידַעְתֶּם כִּי יהוה הוֹצִיא אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם׃                              
Wj 16,6 waj jo mer mo sze we a ha ron el - Kol - Be ne jis ra el e rew wi da Tem Ki jhwh(a do naj) ho ci et chem me e rec mic ra jim                              
Wj 16,6 wayyºmer wahrn e|l-Kol-Bnê yiSrl `eºreb w|da`Tem K yhwh(dny) hc etkem meºrec micrºyim                              
Wj 16,6 Mojesz i Aaron powiedzieli do spoecznoci Izraelitw: Tego wieczora ujrzycie, e to Pan wyprowadzi was z ziemi egipskiej.                                              
Wj 16,7 וּבֹקֶר וּרְאִיתֶם אֶת־כְּבוֹד יהוה בְּשָׁמְעוֹ אֶת־תְּלֻנֹּתֵיכֶם עַל־יהוה וְנַחְנוּ מָה כִּי תִלּוֹנוּ עָלֵינוּ׃                                
Wj 16,7 u wo qer u re i tem et - Ke wod jhwh(a do naj) Be szo mo et - Te lun no te chem al - jhwh(a do naj) we naH nu ma Ki (tal lo nu) a le nu                                
Wj 16,7 ûbºqer ûrtem et-Kbd yhwh(dny) Bom` et-Tlunntêkem `al-yhwh(dny) wnaºHnû m K (tallnû) `lêºnû                                
Wj 16,7 A rano ujrzycie chwa Pana, gdy usysza On, e szemrzecie przeciw Panu. Czyme my jestemy, e szemrzecie przeciw nam?                                              
Wj 16,8 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה בְּתֵת יהוה לָכֶם בָּעֶרֶב בָּשָׂר לֶאֱכֹל וְלֶחֶם בַבֹּקֶר לִשְׂבֹּעַ בִּשְׁמֹעַ יהוה אֶת־תְּלֻנֹּתֵיכֶם אֲשֶׁר־אַתֶּם מַלִּינִם עָלָיו וְנַחְנוּ מָה לֹא־עָלֵינוּ תְלֻנֹּתֵיכֶם כִּי עַל־יהוה׃          
Wj 16,8 waj jo mer mo sze Be tet jhwh(a do naj) la chem Ba e rew Ba sar le e chol we le Hem BaB Bo qer lis Bo a Bisz mo a jhwh(a do naj) et - Te lun no te chem a szer - aT Tem mal li nim a law we naH nu ma lo - a le nu te lun no te chem Ki al - jhwh(a do naj)          
Wj 16,8 wayyºmer Btt yhwh(dny) lkem B`eºreb BSr lekl wleºHem BaBBºqer liSBª` Bimª` yhwh(dny) et-Tlunnºtêkeºm er-aTTem mallnìm `lyw wnaºHnû m l-`lêºnû tlunntêkem K `al-yhwh(dny)          
Wj 16,8 Mojesz powiedzia: Wieczorem Pan da wam miso do jedzenia, a rano chleb do sytoci, bo sysza Pan szemranie wasze przeciw Niemu. Czyme bowiem my jestemy? Nie szemralicie przeciwko nam, ale przeciw Panu!                                      
Wj 16,9 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־אַהֲרֹן אֱמֹר אֶל־כָּל־עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל קִרְבוּ לִפְנֵי יהוה כִּי שָׁמַע אֵת תְּלֻנֹּתֵיכֶם׃                            
Wj 16,9 waj jo mer mo sze el - a ha ron e mor el - Kol - a dat Be ne jis ra el qir wu lif ne jhwh(a do naj) Ki sza ma et Te lun no te chem                            
Wj 16,9 wayyºmer e|l-ahrn mr e|l-Kol-`dat Bnê yiSrl qirbû lipnê yhwh(dny) K ma` t Tlunntêkem                            
Wj 16,9 Mojesz rzek do Aarona: Powiedz caemu zgromadzeniu Izraelitw: Zblicie si do Pana, gdy sysza wasze szemrania.                                              
Wj 16,10 וַיְהִי כְּדַבֵּר אַהֲרֹן אֶל־כָּל־עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל וַיִּפְנוּ אֶל־הַמִּדְבָּר וְהִנֵּה כְּבוֹד יהוה נִרְאָה בֶּעָנָן׃                                
Wj 16,10 wa je hi Ke daB Ber a ha ron el - Kol - a dat Be ne - jis ra el waj jif nu el - ham mid Bar we hin ne Ke wod jhwh(a do naj) ni ra Be a nan P                              
Wj 16,10 wayh KdaBBr ahrn el-Kol-`dat Bnê|-yiSrl wayyipnû el-hammidBr whinn Kbd yhwh(dny) nir Be`nn P                              
Wj 16,10 W czasie przemowy Aarona do caego zgromadzenia Izraelitw spojrzeli ku pustyni i ukazaa si im w oboku chwaa Pana.                                              
Wj 16,11 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                                
Wj 16,11 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                                
Wj 16,11 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                                
Wj 16,11 I przemwi Pan do Mojesza tymi sowami:                                                    
Wj 16,12 שָׁמַעְתִּי אֶת־תְּלוּנֹּת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דַּבֵּר אֲלֵהֶם לֵאמֹר בֵּין הָעַרְבַּיִם תֹּאכְלוּ בָשָׂר וּבַבֹּקֶר תִּשְׂבְּעוּ־לָחֶם וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי יהוה אֱלֹהֵיכֶם׃                    
Wj 16,12 sza ma Ti et - Te lun not Be ne jis ra el DaB Ber a le hem le mor Ben ha ar Ba jim To che lu wa sar u waB Bo qer Tis Be u - la Hem wi da Tem Ki a ni jhwh(a do naj) e lo he chem                    
Wj 16,12 maº`T et-Tlûnnt Bnê yiSrl DaBBr lhem lmr Bên h|`arBaºyim Tklû bSr ûbaBBºqer TiSB`û-lºHem w|da`Tem K n yhwh(dny) lhêkem                    
Wj 16,12 Syszaem szemranie Izraelitw. Powiedz im tak: O zmierzchu bdziecie je miso, a rano nasycicie si chlebem. Poznacie wtedy, e Ja, Pan, jestem waszym Bogiem.                                          
Wj 16,13 וַיְהִי בָעֶרֶב וַתַּעַל הַשְּׂלָו וַתְּכַס אֶת־הַמַּחֲנֶה וּבַבֹּקֶר הָיְתָה שִׁכְבַת הַטַּל סָבִיב לַמַּחֲנֶה׃                                
Wj 16,13 wa je hi wa e rew waT Ta al has se law waT Te chas et - ham ma Ha ne u waB Bo qer haj ta szich wat hat tal sa wiw lam ma Ha ne                                
Wj 16,13 wayh b`eºreb waTTaº`al haSSlw waTTkas et-ha|mmaHnè ûbaBBºqer h|yt ikbat haal sbb la|mmaHnè                                
Wj 16,13 Rzeczywicie wieczorem przyleciay przepirki i pokryy obz, a nazajutrz rano warstwa rosy leaa dokoa obozu.                                              
Wj 16,14 וַתַּעַל שִׁכְבַת הַטָּל וְהִנֵּה עַל־פְּנֵי הַמִּדְבָּר דַּק מְחֻסְפָּס דַּק כַּכְּפֹר עַל־הָאָרֶץ׃                                  
Wj 16,14 waT Ta al szich wat hat tal we hin ne al - Pe ne ham mid Bar Daq me Hus Pas Daq KaK Ke for al - ha a rec                                  
Wj 16,14 waTTaº`al ikbat hal whinn `al-Pnê hammidBr Daq mHusPs Daq KaKKpr `al-hºrec                                  
Wj 16,14 Gdy si warstwa rosy uniosa ku grze, wwczas na pustyni leao co drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi.                                              
Wj 16,15 וַיִּרְאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל־אָחִיו מָן הוּא כִּי לֹא יָדְעוּ מַה־הוּא וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם הוּא הַלֶּחֶם אֲשֶׁר נָתַן יהוה לָכֶם לְאָכְלָה׃              
Wj 16,15 waj ji ru we ne - jis ra el waj jo me ru isz el - a Hiw man hu Ki lo ja du ma - hu waj jo mer mo sze a le hem hu hal le Hem a szer na tan jhwh(a do naj) la chem le och la              
Wj 16,15 wayyirû bnê|-yiSrl wayyºmrû el-Hw mn K l yd`û mà-hû wayyºmer lhem halleºHem er ntan yhwh(dny) lkem lokl              
Wj 16,15 Na widok tego Izraelici pytali si wzajemnie: Co to jest? - gdy nie wiedzieli, co to byo. Wtedy powiedzia do nich Mojesz: To jest chleb, ktry daje wam Pan na pokarm.                                          
Wj 16,16 זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה יהוה לִקְטוּ מִמֶּנּוּ אִישׁ לְפִי אָכְלוֹ עֹמֶר לַגֻּלְגֹּלֶת מִסְפַּר נַפְשֹׁתֵיכֶם אִישׁ לַאֲשֶׁר בְּאָהֳלוֹ תִּקָּחוּ׃                    
Wj 16,16 ze haD Da war a szer ciw wa jhwh(a do naj) liq tu mim men nu isz le fi och lo o mer laG Gul Go let mis Par naf szo te chem isz la a szer Be o h lo Tiq qa Hu                    
Wj 16,16 haDDbr er ciww yhwh(dny) liqû mimmeºnnû lp okl `ºmer laGGulGºlet misPar napºtêkeºm laer Bohl TiqqºHû                    
Wj 16,16 To za nakaza wam Pan: Kady z was zbierze dla siebie wedug swej potrzeby, omer na gow. Kady z was przyniesie wedug liczby osb, ktre nale do jego namiotu.                                          
Wj 16,17 וַיַּעֲשׂוּ־כֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּלְקְטוּ הַמַּרְבֶּה וְהַמַּמְעִיט׃                                            
Wj 16,17 waj ja a su - chen Be ne jis ra el waj jil qe tu ham mar Be we ham ma mit                                            
Wj 16,17 wayya`Sû-kn Bnê yiSrl wa|yyilqû hammarBè whammam`                                            
Wj 16,17 Izraelici uczynili tak i zebrali jedni duo, drudzy mao.                                                  
Wj 16,18 וַיָּמֹדּוּ בָעֹמֶר וְלֹא הֶעְדִּיף הַמַּרְבֶּה וְהַמַּמְעִיט לֹא הֶחְסִיר אִישׁ לְפִי־אָכְלוֹ לָקָטוּ׃                                  
Wj 16,18 waj ja moD Du wa o mer we lo he Dif ham mar Be we ham ma mit lo heH sir isz le fi - och lo la qa tu                                  
Wj 16,18 wayymºDDû b`ºmer wl he`Dp hammarBè whammam` l heHsr lp|-okl lqºû                                  
Wj 16,18 Gdy mierzyli swj zbir omerem, to ten, ktry zebra wiele, nie mia nic zbywajcego, kto za za mao zebra, nie mia adnego braku - - kady zebra wedug swych potrzeb.                                          
Wj 16,19 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם אִישׁ אַל־יוֹתֵר מִמֶּנּוּ עַד־בֹּקֶר׃                                          
Wj 16,19 waj jo mer mo sze a le hem isz al - jo ter mim men nu ad - Bo qer                                          
Wj 16,19 wayyºmer lhem al-ytr mimmeºnnû `ad-Bºqer                                          
Wj 16,19 Nastpnie Mojesz powiedzia do nich: Niechaj nikt nie pozostawia nic z tego do nastpnego rana.                                                
Wj 16,20 וְלֹא־שָׁמְעוּ אֶל־מֹשֶׁה וַיּוֹתִרוּ אֲנָשִׁים מִמֶּנּוּ עַד־בֹּקֶר וַיָּרֻם תּוֹלָעִים וַיִּבְאַשׁ וַיִּקְצֹף עֲלֵהֶם מֹשֶׁה׃                                
Wj 16,20 we lo - sza mu el - mo sze waj jo ti ru a na szim mim men nu ad - Bo qer waj ja rum To la im waj ji wasz waj jiq cof a le hem mo sze                                
Wj 16,20 wl-m`û el-mè wayytiºrû nm mimmeºnnû `ad-Bºqer wayyºrum Tl`m wayyiba wayyiqcp `lhem                                
Wj 16,20 Niektrzy nie posuchali Mojesza i pozostawili troch na nastpne rano. Jednak tworzyy si robaki i nastpio gnicie. I rozgniewa si na nich Mojesz.                                            
Wj 16,21 וַיִּלְקְטוּ אֹתוֹ בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר אִישׁ כְּפִי אָכְלוֹ וְחַם הַשֶּׁמֶשׁ וְנָמָס׃                                    
Wj 16,21 waj jil qe tu o to BaB Bo qer BaB Bo qer isz Ke fi och lo we Ham hasz sze mesz we na mas                                    
Wj 16,21 wayyilqû t BaBBºqer BaBBºqer Kp okl wHam haeºme wnms                                    
Wj 16,21 Zbierali to kadego rana, kady wedug swych potrzeb. Lecz gdy soce gorcej przygrzewao, topniao.                                              
Wj 16,22 וַיְהִי בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי לָקְטוּ לֶחֶם מִשְׁנֶה שְׁנֵי הָעֹמֶר לָאֶחָד וַיָּבֹאוּ כָּל־נְשִׂיאֵי הָעֵדָה וַיַּגִּידוּ לְמֹשֶׁה׃                            
Wj 16,22 wa je hi Baj jom hasz szisz szi laq tu le Hem misz ne sze ne ha o mer la e Had waj ja wo u Kol - ne si e ha e da waj jaG Gi du le mo sze                            
Wj 16,22 wayh Bayym hai l|qû leºHem minè h`ºmer leHd wayybºû Kol-nSê h|`d wayyaGGºdû lmè                            
Wj 16,22 W szstym za dniu zbierali podwjn ilo poywienia, dwa omery na kadego. I przybyli wszyscy przeoeni zgromadzenia, i donieli to Mojeszowi.                                            
Wj 16,23 וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר יהוה שַׁבָּתוֹן שַׁבַּת־קֹדֶשׁ לַיהוה מָחָר אֵת אֲשֶׁר־תֹּאפוּ אֵפוּ וְאֵת אֲשֶׁר־תְּבַשְּׁלוּ בַּשֵּׁלוּ וְאֵת כָּל־הָעֹדֵף הַנִּיחוּ לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת עַד־הַבֹּקֶר׃            
Wj 16,23 waj jo mer a le hem hu a szer DiB Ber jhwh(a do naj) szaB Ba ton szaB Bat - qo desz ljhwh(la do naj) ma Har et a szer - To fu e fu we et a szer - Te wasz sze lu Basz sze lu we et Kol - ha o def han ni Hu la chem le misz me ret ad - haB Bo qer            
Wj 16,23 wayyºmer lhem er DiBBer yhwh(dny) aBBtn aBBat-qºde lyhwh(la|dny) mHr t er-Tpû wt e|r-Tbalû Baºlû wt Kol-hº`dp hannºHû lkem lmimeºret `ad-haBBºqer            
Wj 16,23 A on rzek do nich: Oto, co Pan chcia wam powiedzie: Dniem witym spoczynku, szabatem powiconym dla Pana, jest dzie jutrzejszy. Upieczcie, co chcecie upiec, i ugotujcie, co chcecie ugotowa. Wszystko za, co wam zbywa, odcie na dzie nastpny.                                   
Wj 16,24 וַיַּנִּיחוּ אֹתוֹ עַד־הַבֹּקֶר כַּאֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה וְלֹא הִבְאִישׁ וְרִמָּה לֹא־הָיְתָה בּוֹ׃                                  
Wj 16,24 waj jan ni Hu o to ad - haB Bo qer Ka a szer ciw wa mo sze we lo hi wisz we rim ma lo - haj ta Bo                                  
Wj 16,24 wayyannºHû t `ad-haBBºqer Kaer ciww wl hib wrimm l-hºyt B                                  
Wj 16,24 I odoyli na nastpny dzie wedug nakazu Mojesza. nie nastpio gnicie, ani te nie tworzyy si tam robaki.                                              
Wj 16,25 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אִכְלֻהוּ הַיּוֹם כִּי־שַׁבָּת הַיּוֹם לַיהוה הַיּוֹם לֹא תִמְצָאֻהוּ בַּשָּׂדֶה׃                                  
Wj 16,25 waj jo mer mo sze ich lu hu haj jom Ki - szaB Bat haj jom ljhwh(la do naj) haj jom lo tim ca u hu Bas sa de                                  
Wj 16,25 wayyºmer ikluºhû hayym K|-aBBt hayym lyhwh(ladny) hayym l timcuºhû BaSSdè                                  
Wj 16,25 Mojesz powiedzia: Jedzcie to dzisiaj, albowiem dzisiaj jest szabat ku czci Pana! Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu.                                              
Wj 16,26 שֵׁשֶׁת יָמִים תִּלְקְטֻהוּ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לֹא יִהְיֶה־בּוֹ׃                                        
Wj 16,26 sze szet ja mim Til qe tu hu u waj jom hasz sze wi i szaB Bat lo jih je - Bo                                        
Wj 16,26 ºet ymm Tilquºhû ûbayym hab` aBBt l yi|hyè-B                                        
Wj 16,26 Przez sze dni moecie zbiera, jednak w dniu sidmym jest szabat i nie bdzie nic tego dnia.                                                
Wj 16,27 וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יָצְאוּ מִן־הָעָם לִלְקֹט וְלֹא מָצָאוּ׃                                        
Wj 16,27 wa je hi Baj jom hasz sze wi i ja cu min - ha am lil qot we lo ma ca u s                                      
Wj 16,27 wa|yh Bayym hab` ycû min-h`m lilq wl mcºû s                                      
Wj 16,27 Niektrzy z ludu wyszli sidmego dnia, aby zbiera, ale nic nie znaleli.                                                  
Wj 16,28 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה עַד־אָנָה מֵאַנְתֶּם לִשְׁמֹר מִצְוֹתַי וְתוֹרֹתָי׃                                        
Wj 16,28 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze ad - a na me an Tem lisz mor mic wo taj we to ro taj                                        
Wj 16,28 wayyºmer yhwh(dny) el-mè `ad-ºn m|anTem limr micwtay wtrty                                        
Wj 16,28 Wwczas Pan powiedzia do Mojesza: Jake dugo jeszcze bdziecie si wzbraniali zachowywa moje nakazy i moje prawa?                                              
Wj 16,29 רְאוּ כִּי־יהוה נָתַן לָכֶם הַשַּׁבָּת עַל־כֵּן הוּא נֹתֵן לָכֶם בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי לֶחֶם יוֹמָיִם שְׁבוּ אִישׁ תַּחְתָּיו אַל־יֵצֵא אִישׁ מִמְּקֹמוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי׃              
Wj 16,29 re u Ki - jhwh(a do naj) na tan la chem hasz szaB Bat al - Ken hu no ten la chem Baj jom hasz szisz szi le Hem jo ma jim sze wu isz TaH Taw al - je ce isz mim me qo mo Baj jom hasz sze wi i              
Wj 16,29 K|-yhwh(dny) ntan lkem haaBBt `al-Kn ntn lkem Bayym hai leºHem ymºyim TaHTyw al-yºc mimmqm Bayym hab`              
Wj 16,29 Patrzcie! Pan nakaza wam szabat i dlatego w szstym dniu da wam pokarm na dwa dni. Kady przeto z was pozostanie w domu! W dniu sidmym aden z was niech nie opuszcza swego miejsca zamieszkania.                                      
Wj 16,30 וַיִּשְׁבְּתוּ הָעָם בַּיּוֹם הַשְּׁבִעִי׃                                                
Wj 16,30 waj jisz Be tu ha am Baj jom hasz sze wi i                                                
Wj 16,30 wayyiBtû h`m Bayym habì`