Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 18,1 וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן חֹתֵן מֹשֶׁה אֵת כָּל־אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלֹהִים לְמֹשֶׁה וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ כִּי־הוֹצִיא יהוה אֶת־יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם׃                      
Wj 18,1 waj jisz ma jit ro cho hen mid jan Ho ten mo sze et Kol - a szer a sa e lo him le mo sze u le jis ra el am mo Ki - ho ci jhwh(a do naj) et - jis ra el mim mic ra jim                      
Wj 18,1 wayyima` yitr khn midyn Htn t Kol-er `S lhm lmè ûlyiSrl `amm K|-hc yhwh(dny) et-yiSrl mimmicrºyim                      
Wj 18,1 Te Mojesza, kapan madianicki Jetro, usysza opowiadanie o tym wszystkim, co Bg uczyni dla Mojesza i dla Izraela, jego ludu, e Pan wyprowadzi Izraelitw z Egiptu.                                          
Wj 18,2 וַיִּקַּח יִתְרוֹ חֹתֵן מֹשֶׁה אֶת־צִפֹּרָה אֵשֶׁת מֹשֶׁה אַחַר שִׁלּוּחֶיהָ׃                                      
Wj 18,2 waj jiq qaH jit ro Ho ten mo sze et - ciP Po ra e szet mo sze a Har szil lu He ha                                      
Wj 18,2 wayyiqqaH yitr Htn et-ciPPr ºet aHar illûHʺh                                      
Wj 18,2 Wwczas Jetro, te Mojesza, wzi on Mojesza Sefor, ktr ten odesa,                                                
Wj 18,3 וְאֵת שְׁנֵי בָנֶיהָ אֲשֶׁר שֵׁם הָאֶחָד גֵּרְשֹׁם כִּי אָמַר גֵּר הָיִיתִי בְּאֶרֶץ נָכְרִיָּה׃                              
Wj 18,3 we et sze ne wa ne ha a szer szem ha e Had Ger szom Ki a mar Ger ha ji ti Be e rec noch rij ja                              
Wj 18,3 wt bnʺh er m h|eHd G|rm K mar Gr hyºt Beºrec nokriyy                              
Wj 18,3 i dwch jej synw. Jeden z nich mia imi Gerszom, bo powiedzia Mojesz: Jestem cudzoziemcem w obcej ziemi.                                              
Wj 18,4 וְשֵׁם הָאֶחָד אֱלִיעֶזֶר כִּי־אֱלֹהֵי אָבִי בְּעֶזְרִי וַיַּצִּלֵנִי מֵחֶרֶב פַּרְעֹה׃                                      
Wj 18,4 we szem ha e Had e li e zer Ki - e lo he a wi Be ez ri waj jac ci le ni me He rew Pa ro                                      
Wj 18,4 wm heHd l`eºzer K|-lhê b B`ezr wayyaccìlºn mHeºreb Par`ò                                      
Wj 18,4 Drugi za mia imi Eliezer, gdy: Btg mojego ojca by dla mnie pomoc i wyratowa mi od miecza faraona.                                              
Wj 18,5 וַיָּבֹא יִתְרוֹ חֹתֵן מֹשֶׁה וּבָנָיו וְאִשְׁתּוֹ אֶל־מֹשֶׁה אֶל־הַמִּדְבָּר אֲשֶׁר־הוּא חֹנֶה שָׁם הַר הָאֱלֹהִים׃                              
Wj 18,5 waj ja wo jit ro Ho ten mo sze u wa naw we isz To el - mo sze el - ham mid Bar a szer - hu Ho ne szam har ha e lo him                              
Wj 18,5 wayyb yitr Htn ûbnyw wiT el-mè el-hammidBr er-hû Hnè m har hlhm                              
Wj 18,5 Jetro, te Mojesza, przyszed z synami jego i on do Mojesza na pustyni, gdzie obozowa wwczas pod gr Bo.                                              
Wj 18,6 וַיֹּאמֶר אֶל־מֹשֶׁה אֲנִי חֹתֶנְךָ יִתְרוֹ בָּא אֵלֶיךָ וְאִשְׁתְּךָ וּשְׁנֵי בָנֶיהָ עִמָּהּ׃                                  
Wj 18,6 waj jo mer el - mo sze a ni Ho ten cha jit ro Ba e le cha we isz Te cha u sze ne wa ne ha im ma                                  
Wj 18,6 wayyºmer el-mè n Htenk yitr B lʺk wìºTk ûnê bnʺh `immh                                  
Wj 18,6 I poleci donie Mojeszowi: Ja Jetro, twj te, zdam do ciebie z on twoj i z obu twoimi synami.                                              
Wj 18,7 וַיֵּצֵא מֹשֶׁה לִקְרַאת חֹתְנוֹ וַיִּשְׁתַּחוּ וַיִּשַּׁק־לוֹ וַיִּשְׁאֲלוּ אִישׁ־לְרֵעֵהוּ לְשָׁלוֹם וַיָּבֹאוּ הָאֹהֱלָה׃                                  
Wj 18,7 waj je ce mo sze liq rat Hot no waj jisz Ta Hu waj jisz szaq - lo waj ji sza lu isz - le re e hu le sza lom waj ja wo u ha o he la                                  
Wj 18,7 wayyc liqrat H|tn wayyiTaºHû wayyiaq-l wayyilû -lr`ºhû llm wayybºû hºhl                                  
Wj 18,7 Wyszed Mojesz naprzeciw tecia, odda mu pokon i ucaowa go. Potem wypytywali si wzajemnie o powodzenie i udali si do obozu.                                            
Wj 18,8 וַיְסַפֵּר מֹשֶׁה לְחֹתְנוֹ אֵת כָּל־אֲשֶׁר עָשָׂה יהוה לְפַרְעֹה וּלְמִצְרַיִם עַל אוֹדֹת יִשְׂרָאֵל אֵת כָּל־הַתְּלָאָה אֲשֶׁר מְצָאָתַם בַּדֶּרֶךְ וַיַּצִּלֵם יהוה׃                  
Wj 18,8 wa je saP Per mo sze le Hot no et Kol - a szer a sa jhwh(a do naj) le fa ro u le mic ra jim al o dot jis ra el et Kol - haT Te la a a szer me ca a tam BaD De rech waj jac ci lem jhwh(a do naj)                  
Wj 18,8 waysaPPr lHºtn t Kol-er `S yhwh(dny) lpar`ò ûlmicraºyim `al dt yiSrl t Kol-haTTl er mcºtam BaDDeºrek wayyaccìlm yhwh(dny)                  
Wj 18,8 Mojesz opowiedzia swemu teciowi wszystko, co Pan uczyni faraonowi i Egipcjanom przez wzgld na Izraela, oraz o wszystkich trudach, jakie ponieli w czasie podry, i jak Pan ich uwolni.                                        
Wj 18,9 וַיִּחַדְּ יִתְרוֹ עַל כָּל־הַטּוֹבָה אֲשֶׁר־עָשָׂה יהוה לְיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הִצִּילוֹ מִיַּד מִצְרָיִם׃                                  
Wj 18,9 waj ji HaD jit ro al Kol - hat to wa a szer - a sa jhwh(a do naj) le jis ra el a szer hic ci lo mij jad mic ra jim                                  
Wj 18,9 wayyìºHaD yitr `al Kol-hab er-`S yhwh(dny) lyiSrl er hiccl miyyad micrºyim                                  
Wj 18,9 I cieszy si Jetro ze wszystkiego dobra, jakie Pan wywiadczy Izraelowi, gdy go uwolni z rk Egipcjan.                                              
Wj 18,10 וַיֹּאמֶר יִתְרוֹ בָּרוּךְ יהוה אֲשֶׁר הִצִּיל אֶתְכֶם מִיַּד מִצְרַיִם וּמִיַּד פַּרְעֹה אֲשֶׁר הִצִּיל אֶת־הָעָם מִתַּחַת יַד־מִצְרָיִם׃                        
Wj 18,10 waj jo mer jit ro Ba ruch jhwh(a do naj) a szer hic cil et chem mij jad mic ra jim u mij jad Pa ro a szer hic cil et - ha am miT Ta Hat jad - mic ra jim                        
Wj 18,10 wayymer yitr Brûk yhwh(dny) er hiccl etkem miyyad micraºyim ûmiyyad Par`ò er hiccl et-h`m miTTaºHat yad-micrºyim                        
Wj 18,10 I powiedzia Jetro: Niech bdzie uwielbiony Pan, ktry was uwolni z rk Egipcjan i z rk faraona, On, ktry uwolni lud z rk Egipcjan.                                            
Wj 18,11 עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי־גָדוֹל יהוה מִכָּל־הָאֱלֹהִים כִּי בַּדָּבָר אֲשֶׁר זָדוּ עֲלֵיהֶם׃                                    
Wj 18,11 aT Ta ja da Ti Ki - ga dol jhwh(a do naj) miK Kol - ha e lo him Ki waD Da war a szer za du a le hem                                    
Wj 18,11 `aTT ydaº`T K|-gdl yhwh(dny) miKKol-hlhm K baDDbr er zdû `lêhem                                    
Wj 18,11 Teraz wyznaj, e Pan jest wikszy ni wszyscy inni bogowie, gdy w ten sposb ukara tych, co si nimi pysznili.                                              
Wj 18,12 וַיִּקַּח יִתְרוֹ חֹתֵן מֹשֶׁה עֹלָה וּזְבָחִים לֵאלֹהִים וַיָּבֹא אַהֲרֹן וְכֹל זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל לֶאֱכָל־לֶחֶם עִם־חֹתֵן מֹשֶׁה לִפְנֵי הָאֱלֹהִים׃                      
Wj 18,12 waj jiq qaH jit ro Ho ten mo sze o la u ze wa Him le lo him waj ja wo a ha ron we chol ziq ne jis ra el le e chol - le Hem im - Ho ten mo sze lif ne ha e lo him                      
Wj 18,12 wayyiqqaH yitr Htn `l ûzbHm l|lhm wayyb ahrn wkl ziqnê yiSrl lekol-leºHem `im-Htn lipnê hlhm                      
Wj 18,12 Nastpnie Jetro, te Mojesza, zoy Bogu caopalenia i ofiary biesiadne. Aaron i wszyscy starsi z Izraela przyszli i brali udzia z teciem Mojesza w uczcie przed Bogiem.                                          
Wj 18,13 וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיֵּשֶׁב מֹשֶׁה לִשְׁפֹּט אֶת־הָעָם וַיַּעֲמֹד הָעָם עַל־מֹשֶׁה מִן־הַבֹּקֶר עַד־הָעָרֶב׃                                  
Wj 18,13 wa je hi mim mo H rat waj je szew mo sze lisz Pot et - ha am waj ja a mod ha am al - mo sze min - haB Bo qer ad - ha a rew                                  
Wj 18,13 wayh mi|mmoHrt wayyºeb liP et-h`m wayya`md h`m `al-mè min-haBBºqer `ad-h`ºreb                                  
Wj 18,13 Nazajutrz zasiad Mojesz, aby sdzi lud. I sta tum przed Mojeszem od rana do wieczora.                                                
Wj 18,14 וַיַּרְא חֹתֵן מֹשֶׁה אֵת כָּל־אֲשֶׁר־הוּא עֹשֶׂה לָעָם וַיֹּאמֶר מָה־הַדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר אַתָּה עֹשֶׂה לָעָם מַדּוּעַ אַתָּה יוֹשֵׁב לְבַדֶּךָ וְכָל־הָעָם נִצָּב עָלֶיךָ מִן־בֹּקֶר עַד־עָרֶב׃          
Wj 18,14 waj jar Ho ten mo sze et Kol - a szer - hu o se la am waj jo mer ma - haD Da war haz ze a szer aT Ta o se la am maD Du a aT Ta jo szew le waD De cha we chol - ha am nic caw a le cha min - Bo qer ad - a rew          
Wj 18,14 wayyar Htn t Kol-er-hû `Sè l`m wayyºmer m|-haDDbr hazzè er aTT `Sè l`m maDDûª` aTT yb lbaDDeºk wkol-h`m niccb `lʺk min-Bºqer `ad-`ºreb          
Wj 18,14 Gdy te Mojesza widzia te wszystkie jego zajcia z ludem, powiedzia do niego: Czemu ty sam si zajmujesz sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz na sd, a cay lud musi sta przed tob od rana do wieczora?                                      
Wj 18,15 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְחֹתְנוֹ כִּי־יָבֹא אֵלַי הָעָם לִדְרֹשׁ אֱלֹהִים׃                                        
Wj 18,15 waj jo mer mo sze le Hot no Ki - ja wo e laj ha am lid rosz e lo him                                        
Wj 18,15 wayyºmer lHtn K|-yb lay h`m lidr lhm                                        
Wj 18,15 Mojesz odpowiedzia swemu teciowi: Lud przychodzi do mnie, aby si poradzi Boga.                                                
Wj 18,16 כִּי־יִהְיֶה לָהֶם דָּבָר בָּא אֵלַי וְשָׁפַטְתִּי בֵּין אִישׁ וּבֵין רֵעֵהוּ וְהוֹדַעְתִּי אֶת־חֻקֵּי הָאֱלֹהִים וְאֶת־תּוֹרֹתָיו׃                            
Wj 18,16 Ki - jih je la hem Da war Ba e laj we sza fat Ti Ben isz u wen re e hu we ho da Ti et - Huq qe ha e lo him we et - To ro taw                            
Wj 18,16 K|-yihyè lhem Dbr B lay wºpaT Bên ûbên r`ºhû whda`T et-Huqqê hlhm wet-Trtyw                            
Wj 18,16 Jeli maj spr, to przychodz do mnie i ja rozstrzygam pomidzy stronami, oznajmiam prawa i przepisy Boe.                                              
Wj 18,17 וַיֹּאמֶר חֹתֵן מֹשֶׁה אֵלָיו לֹא־טוֹב הַדָּבָר אֲשֶׁר אַתָּה עֹשֶׂה׃                                      
Wj 18,17 waj jo mer Ho ten mo sze e law lo - tow haD Da war a szer aT Ta o se                                      
Wj 18,17 wayyºmer Htn lyw l-b haDDbr er aTT `Sè                                      
Wj 18,17 Wtedy te Mojesza powiedzia do niego: Nie jest dobre to, co czynisz.                                                  
Wj 18,18 נָבֹל תִּבֹּל גַּם־אַתָּה גַּם־הָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר עִמָּךְ כִּי־כָבֵד מִמְּךָ הַדָּבָר לֹא־תוּכַל עֲשֹׂהוּ לְבַדֶּךָ׃                              
Wj 18,18 na wol TiB Bol Gam - aT Ta Gam - ha am haz ze a szer im mach Ki - cha wed mim me cha haD Da war lo - tu chal a so hu le waD De cha                              
Wj 18,18 nbl TiBBl Gam-aTT Gam-h`m hazzè er `immk K|-kbd mimmk haDDbr l-tûkal `Sºhû lbaDDeºk                              
Wj 18,18 Zamczysz siebie i lud, ktry przy tobie stoi, gdy taka praca jest dla ciebie za cika, i sam jej nie moesz podoa.                                              
Wj 18,19 עַתָּה שְׁמַע בְּקֹלִי אִיעָצְךָ וִיהִי אֱלֹהִים עִמָּךְ הֱיֵה אַתָּה לָעָם מוּל הָאֱלֹהִים וְהֵבֵאתָ אַתָּה אֶת־הַדְּבָרִים אֶל־הָאֱלֹהִים׃                        
Wj 18,19 aT Ta sze ma Be qo li i ac cha wi hi e lo him im mach he je aT Ta la am mul ha e lo him we he we ta aT Ta et - haD De wa rim el - ha e lo him                        
Wj 18,19 `aTT ma` Bql `ºck wh lhm `immk hy aTT l`m mûl h|lhm whbt aTT et-haDDbrm el-hlhm                        
Wj 18,19 Teraz posuchaj rady, jakci daj, a Bg niechaj bdzie z tob: Sam bd przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy.                                            
Wj 18,20 וְהִזְהַרְתָּה אֶתְהֶם אֶת־הַחֻקִּים וְאֶת־הַתּוֹרֹת וְהוֹדַעְתָּ לָהֶם אֶת־הַדֶּרֶךְ יֵלְכוּ בָהּ וְאֶת־הַמַּעֲשֶׂה אֲשֶׁר יַעֲשׂוּן׃                                
Wj 18,20 we hiz har Ta et hem et - ha Huq qim we et - haT To rot we ho da Ta la hem et - haD De rech jel chu wa we et - ham ma a se a szer ja a sun                                
Wj 18,20 whizharT ethem et-haHuqqm wet-haTTrt whda`T lhem et-haDDeºrek yºlkû bh wet-ha|mma`Sè er ya`Sûn                                
Wj 18,20 Pouczaj lud dokadnie o przepisach i prawach, i pouczaj go o drodze, jak winien chodzi, i o uczynkach, jakie winien spenia.                                              
Wj 18,21 וְאַתָּה תֶחֱזֶה מִכָּל־הָעָם אַנְשֵׁי־חַיִל יִרְאֵי אֱלֹהִים אַנְשֵׁי אֱמֶת שֹׂנְאֵי בָצַע וְשַׂמְתָּ עֲלֵהֶם שָׂרֵי אֲלָפִים שָׂרֵי מֵאוֹת שָׂרֵי חֲמִשִּׁים וְשָׂרֵי עֲשָׂרֹת׃                
Wj 18,21 we aT Ta te He ze miK Kol - ha am an sze - Ha jil ji re e lo him an sze e met so ne wa ca we sam Ta a le hem sa re a la fim sa re me ot sa re Ha misz szim we sa re a sa rot                
Wj 18,21 waTT teHzè miKKol-h`m anê-Haºyil yirê lhm anê met Sºnê bºca` wSamT `lhem Srê lpm Srê mt Srê Hmim wSrê `Srt                
Wj 18,21 A wyszukaj sobie z caego ludu dzielnych, bojcych si Boga i nieprzekupnych mw, ktrzy si brzydz niesprawiedliwym zyskiem, i ustanw ich przeoonymi ju to nad tysicem, ju to nad setk, ju to nad pidziesitk i nad dziesitk,                                    
Wj 18,22 וְשָׁפְטוּ אֶת־הָעָם בְּכָל־עֵת וְהָיָה כָּל־הַדָּבָר הַגָּדֹל יָבִיאוּ אֵלֶיךָ וְכָל־הַדָּבָר הַקָּטֹן יִשְׁפְּטוּ־הֵם וְהָקֵל מֵעָלֶיךָ וְנָשְׂאוּ אִתָּךְ׃                          
Wj 18,22 we szaf tu et - ha am Be chol - et we ha ja Kol - haD Da war haG Ga dol ja wi u e le cha we chol - haD Da war haq qa ton jisz Pe tu - hem we ha qel me a le cha we na su iT Tach                          
Wj 18,22 wpû et-h`m Bkol-`t why Kol-haDDbr haGGdl ybºû lʺk wkol-haDDbr haqqn yiPû-hm whql m|`lʺk wnSû iTTk                          
Wj 18,22 aby mogli sdzi lud w kadym czasie. Waniejsze sprawy winni tobie przedkada, sprawy jednak mniejszej wagi sami winni zaatwia. Odciysz si w ten sposb, gdy z tob ponios ciar.                                        
Wj 18,23 אִם אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה תַּעֲשֶׂה וְצִוְּךָ אֱלֹהִים וְיָכָלְתָּ עֲמֹד וְגַם כָּל־הָעָם הַזֶּה עַל־מְקֹמוֹ יָבֹא בְשָׁלוֹם׃                            
Wj 18,23 im et - haD Da war haz ze Ta a se we ciw we cha e lo him we ja chal Ta a mod we gam Kol - ha am haz ze al - me qo mo ja wo we sza lom                            
Wj 18,23 ìm et-haDDbr hazzè Ta`Sè wciwwk lhm wy|klT `md wgam Kol-h`m hazzè `al-mqm yb blm                            
Wj 18,23 Jeli tak uczynisz, a Bg ci do tego skoni, podoasz, a take lud ten zadowolony powrci do siebie.                                                
Wj 18,24 וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה לְקוֹל חֹתְנוֹ וַיַּעַשׂ כֹּל אֲשֶׁר אָמָר׃                                        
Wj 18,24 waj jisz ma mo sze le qol Hot no waj ja as Kol a szer a mar                                        
Wj 18,24 wayyima` lql Htn wayyaº`aS Kl er mr                                        
Wj 18,24 Mojesz usucha rady swego tecia i uczyni wszystko, co mu powiedzia.                                                  
Wj 18,25 וַיִּבְחַר מֹשֶׁה אַנְשֵׁי־חַיִל מִכָּל־יִשְׂרָאֵל וַיִּתֵּן אֹתָם רָאשִׁים עַל־הָעָם שָׂרֵי אֲלָפִים שָׂרֵי מֵאוֹת שָׂרֵי חֲמִשִּׁים וְשָׂרֵי עֲשָׂרֹת׃                        
Wj 18,25 waj jiw Har mo sze an sze - Ha jil miK Kol - jis ra el waj jiT Ten o tam ra szim al - ha am sa re a la fim sa re me ot sa re Ha misz szim we sa re a sa rot                        
Wj 18,25 wayyibHar anê-Haºyil miKKol-yiSrl wayyiTTn tm r䴚m `al-h`m Srê lpm Srê mt Srê Hmim wSrê `Srt                        
Wj 18,25 Wybra sobie Mojesz z caego Izraela mw dzielnych i ustanowi ich kierownikami ludu, przeoonymi nad tysicem, nad stoma, nad pidziesicioma i nad dziesicioma,                                          
Wj 18,26 וְשָׁפְטוּ אֶת־הָעָם בְּכָל־עֵת אֶת־הַדָּבָר הַקָּשֶׁה יְבִיאוּן אֶל־מֹשֶׁה וְכָל־הַדָּבָר הַקָּטֹן יִשְׁפּוּטוּ הֵם׃                                  
Wj 18,26 we szaf tu et - ha am Be chol - et et - haD Da war haq qa sze je wi un el - mo sze we chol - haD Da war haq qa ton jisz Pu tu hem                                  
Wj 18,26 wpû et-h`m Bkol-`t et-haDDbr haqqè ybûn el-mè wkol-haDDbr haqqn yiPûû hm                                  
Wj 18,26 aby wyroki wydawali ludowi w kadym czasie, a tylko waniejsze sprawy przedkadali Mojeszowi, wszystkie lejsze natomiast sami rozstrzygali.                                            
Wj 18,27 וַיְשַׁלַּח מֹשֶׁה אֶת־חֹתְנוֹ וַיֵּלֶךְ לוֹ אֶל־אַרְצוֹ׃                                            
Wj 18,27 wa je szal laH mo sze et - Hot no waj je lech lo el - ar co P                                          
Wj 18,27 wayallaH et-Htn wayyºlek l el-arc P                                          
Wj 18,27 Nastpnie Mojesz odprawi tecia, ktry uda si do swego kraju.                                                  

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski