Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 22,1 אִם־בַּמַּחְתֶּרֶת יִמָּצֵא הַגַּנָּב וְהֻכָּה וָמֵת אֵין לוֹ דָּמִים׃                                        
Wj 22,1 im - Bam maH Te ret jim ma ce haG Gan naw we huK Ka wa met en lo Da mim                                        
Wj 22,1 im-BammaHTeºret yimmc haGGannb whuKK wmt ên l Dmm                                        
Wj 22,1 Gdyby pochwyci kto zodzieja w czasie wamywania si w nocy i pobi go tak, iby umar, nie bdzie winien krwi.                                              
Wj 22,2 אִם־זָרְחָה הַשֶּׁמֶשׁ עָלָיו דָּמִים לוֹ שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם אִם־אֵין לוֹ וְנִמְכַּר בִּגְנֵבָתוֹ׃                                  
Wj 22,2 im - zar Ha hasz sze mesz a law Da mim lo szal lem je szal lem im - en lo we nim Kar Big ne wa to                                  
Wj 22,2 im-zrH haeºme `lyw Dmm l allm yallm im-ên l wnimKar Bignbt                                  
Wj 22,2 Ale gdyby to uczyni po wschodzie soca, bdzie winien krwi. Zodziej poniesie kar. Jeli nic nie na, czym by zapaci, to naley go sprzeda za tak sam sum, jak skrad.                                          
Wj 22,3 אִם־הִמָּצֵא תִמָּצֵא בְיָדוֹ הַגְּנֵבָה מִשּׁוֹר עַד־חֲמוֹר עַד־שֶׂה חַיִּים שְׁנַיִם יְשַׁלֵּם׃                                    
Wj 22,3 im - him ma ce tim ma ce we ja do haG Ge ne wa misz szor ad - Ha mor ad - se Haj jim sze na jim je szal lem s                                  
Wj 22,3 i|m-himmc timmc byd haGGnb mir `ad-Hmr `ad-Sè Hayym naºyim yallm s                                  
Wj 22,3 Jeli to, co ukrad, znajdzie si u niego ywe, czy to w, czy osio, czy owca, odda w podwjnej iloci.                                                
Wj 22,4 כִּי יַבְעֶר־אִישׁ שָׂדֶה אוֹ־כֶרֶם וְשִׁלַּח אֶת־בְּעִירָה וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ יְשַׁלֵּם׃                            
Wj 22,4 Ki ja wer - isz sa de o - che rem we szil laH et - (Be i ra) u wi er Bis de a Her me taw sa de hu u me taw Kar mo je szal lem s                          
Wj 22,4 K yab`er- Sdè -keºrem willaH et-(B`r) ûbì`r BiSd aHr mêab Sdºhû ûmêab Karm yallm s                          
Wj 22,4 Jeliby kto wypas pole lub winnic i wypuci bydo, niszczc cudze pole, wwczas wynagrodzi tym, co ma najlepszego na swoim polu i w swojej winnicy.                                          
Wj 22,5 כִּי־תֵצֵא אֵשׁ וּמָצְאָה קֹצִים וְנֶאֱכַל גָּדִישׁ אוֹ הַקָּמָה אוֹ הַשָּׂדֶה שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִר אֶת־הַבְּעֵרָה׃                            
Wj 22,5 Ki - te ce esz u ma ca qo cim we ne e chal Ga disz o haq qa ma o has sa de szal lem je szal lem ham ma wir et - haB Be e ra s                          
Wj 22,5 K|-tc ûmc qcm wnekal Gd haqqm haSSdè allm yallm hammab`ìr et-haBB`r s                          
Wj 22,5 Jeli powstanie ogie i ogarnie ciernie ogrodzenia, i spali stert zboa albo stojce na pniu zboe, albo pole, wwczas ten, co wznieci poar, winien wynagrodzi szkody.                                          
Wj 22,6 כִּי־יִתֵּן אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ כֶּסֶף אוֹ־כֵלִים לִשְׁמֹר וְגֻנַּב מִבֵּית הָאִישׁ אִם־יִמָּצֵא הַגַּנָּב יְשַׁלֵּם שְׁנָיִם׃                              
Wj 22,6 Ki - jiT Ten isz el - re e hu Ke sef o - che lim lisz mor we gun naw miB Bet ha isz im - jim ma ce haG Gan naw je szal lem sze na jim                              
Wj 22,6 K|-yiTTn el-r`ºhû Keºsep |-klm limr wgunnab miBBêt h im-yimmc haGGannb yallm nºyim                              
Wj 22,6 Jeliby kto da drugiemu pienidze lub przedmioty wartociowe na przechowanie i zostaoby to skradzione w domu tego czowieka, a zodziej zostanie wykryty, winien wypaci dwukrotne odszkodowanie.                                        
Wj 22,7 אִם־לֹא יִמָּצֵא הַגַּנָּב וְנִקְרַב בַּעַל־הַבַּיִת אֶל־הָאֱלֹהִים אִם־לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ׃                                  
Wj 22,7 im - lo jim ma ce haG Gan naw we niq raw Ba al - haB Ba jit el - ha e lo him im - lo sza laH ja do Bim le chet re e hu                                  
Wj 22,7 im-l yimmc haGGannb wniqrab Ba|`al-haBBaºyit el-h|lhm im-l laH yd Bimleºket r`ºhû                                  
Wj 22,7 Jeliby nie wykryto zodzieja, to wwczas stawi si waciciel domu przed Bogiem i przysignie, e nie wycign rki po dobro drugiego.                                            
Wj 22,8 עַל־כָּל־דְּבַר־פֶּשַׁע עַל־שׁוֹר עַל־חֲמוֹר עַל־שֶׂה עַל־שַׂלְמָה עַל־כָּל־אֲבֵדָה אֲשֶׁר יֹאמַר כִּי־הוּא זֶה עַד הָאֱלֹהִים יָבֹא דְּבַר־שְׁנֵיהֶם אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן אֱלֹהִים יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם לְרֵעֵהוּ׃                
Wj 22,8 al - Kol - De war - Pe sza al - szor al - Ha mor al - se al - sal ma al - Kol - a we da a szer jo mar Ki - hu ze ad ha e lo him ja wo De war - sze ne hem a szer jar szi un e lo him je szal lem sze na jim le re e hu s              
Wj 22,8 `a|l-Kol-Dbar-Peºa` `al-r `al-Hmr `al-Sè `al-Salm `al-Kol-bd er ymar K-hû `ad h|lhm yb Dbar-nêhem er yar`ùn lhm yallm naºyim lr`ºhû s              
Wj 22,8 We wszelkiej sprawie poszkodowania dotyczcego wou, osa, owcy, odziey, jakiejkolwiek zguby, o ktrej kto powie, e to jego wasno, sprawa obydwu winna by przedoona Bogu, a ktrego Bg uzna winnym, ten zwrci drugiemu w podwjnej iloci.                                    
Wj 22,9 כִּי־יִתֵּן אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ חֲמוֹר אוֹ־שׁוֹר אוֹ־שֶׂה וְכָל־בְּהֵמָה לִשְׁמֹר וּמֵת אוֹ־נִשְׁבַּר אוֹ־נִשְׁבָּה אֵין רֹאֶה׃                              
Wj 22,9 Ki - jiT Ten isz el - re e hu Ha mor o - szor o - se we chol - Be he ma lisz mor u met o - nisz Bar o - nisz Ba en ro e                              
Wj 22,9 K|-yiTTn el-r`ºhû Hmr -r -Sè wkol-Bhm limr ûmt -niBar -niB ên                              
Wj 22,9 Jeliby kto powierzy drugiemu piecz nad osem, woem, owc lub nad jakimkolwiek innym zwierzciem, a ono pado lub okaleczyo si, lub zostao uprowadzone, a nie ma na to wiadka,                                        
Wj 22,10 שְׁבֻעַת יהוה תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם אִם־לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ וְלָקַח בְּעָלָיו וְלֹא יְשַׁלֵּם׃                            
Wj 22,10 sze wu at jhwh(a do naj) Tih je Ben sze ne hem im - lo sza laH ja do Bim le chet re e hu we la qaH Be a law we lo je szal lem                            
Wj 22,10 bù`at yhwh(dny) Tihyè Bên nêhem im-l laH yd Bimleºket r`ºhû wlqaH B`lyw wl yallm                            
Wj 22,10 to spraw midzy obiema stronami rozstrzygnie przysiga na Pana, e przechowujcy nie wycign rki po dobro drugiego, i waciciel przyjmie, co pozostao, a tamten nie bdzie paci odszkodowania.                                        
Wj 22,11 וְאִם־גָּנֹב יִגָּנֵב מֵעִמּוֹ יְשַׁלֵּם לִבְעָלָיו׃                                              
Wj 22,11 we im - Ga now jiG Ga new me im mo je szal lem li wa law                                              
Wj 22,11 wim-Gnb yiGGnb m`imm yallm lib`lyw                                              
Wj 22,11 Jeli za to zostao skradzione, zapaci wacicielowi.                                                  
Wj 22,12 אִם־טָרֹף יִטָּרֵף יְבִאֵהוּ עֵד הַטְּרֵפָה לֹא יְשַׁלֵּם׃                                          
Wj 22,12 im - ta rof jit ta ref je wi e hu ed hat te re fa lo je szal lem P                                        
Wj 22,12 im-rp yirp ybìºhû `d harp l yallm P                                        
Wj 22,12 Jeli owo bydl zostao rozszarpane przez jakie dzikie zwierz, to przyniesie je jako dowd i nie musi uiszcza odszkodowania za rozszarpane.                                            
Wj 22,13 וְכִי־יִשְׁאַל אִישׁ מֵעִם רֵעֵהוּ וְנִשְׁבַּר אוֹ־מֵת בְּעָלָיו אֵין־עִמּוֹ שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם׃                                    
Wj 22,13 we chi - ji szal isz me im re e hu we nisz Bar o - met Be a law en - im mo szal lem je szal lem                                    
Wj 22,13 wk|-yial m`ìm r`ºhû wniBar -mt B`lyw ên-`imm allm yallm                                    
Wj 22,13 Gdyby kto wynaj od drugiego zwierz, a ono si okaleczyo lub pado w nieobecnoci waciciela, winien uici odszkodowanie.                                            
Wj 22,14 אִם־בְּעָלָיו עִמּוֹ לֹא יְשַׁלֵּם אִם־שָׂכִיר הוּא בָּא בִּשְׂכָרוֹ׃                                        
Wj 22,14 im - Be a law im mo lo je szal lem im - sa chir hu Ba Bis cha ro s                                      
Wj 22,14 im-B`lyw `imm l yallm im-Skr B BiSkr s                                      
Wj 22,14 Gdy jednak stao si to w obecnoci waciciela, to nie bdzie dawa odszkodowania w tym wypadku, gdy zwierz byo wynajte, bo da cen wynajmu.                                            
Wj 22,15 וְכִי־יְפַתֶּה אִישׁ בְּתוּלָה אֲשֶׁר לֹא־אֹרָשָׂה וְשָׁכַב עִמָּהּ מָהֹר יִמְהָרֶנָּה לּוֹ לְאִשָּׁה׃                                  
Wj 22,15 we chi - je faT Te isz Be tu la a szer lo - o ra sa we sza chaw im ma ma hor jim ha ren na llo le isz sza                                  
Wj 22,15 wk|-ypaTTè Btûl er l-rºS wkab `immh mhr yimhreºnn ll li                                  
Wj 22,15 Jeli kto uwid dziewic jeszcze nie zarczon i obcowa z ni, uici rodzinie opat skadan przy zalubinach i wemie j za on.                                            
Wj 22,16 אִם־מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ לְתִתָּהּ לוֹ כֶּסֶף יִשְׁקֹל כְּמֹהַר הַבְּתוּלֹת׃                                      
Wj 22,16 im - ma en je ma en a wi ha le tiT Ta lo Ke sef jisz qol Ke mo har haB Be tu lot s                                    
Wj 22,16 im-mn ymn bºh ltiTTh l Keºsep yiql Kmºhar haBBtûlt s                                    
Wj 22,16 Jeliby si ojciec nie zgodzi mu jej odda, wwczas winien zapaci tyle, ile wynosi opata skadana przy zalubinach dziewic.                                              
Wj 22,17 מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה׃                                                  
Wj 22,17 me chasz sze fa lo te Haj je s                                                
Wj 22,17 mkap l tHayyè s                                                
Wj 22,17 Nie pozwolisz y czarownicy.                                                    
Wj 22,18 כָּל־שֹׁכֵב עִם־בְּהֵמָה מוֹת יוּמָת׃                                                
Wj 22,18 Kol - szo chew im - Be he ma mot ju mat s                                              
Wj 22,18 Kol-kb `im-Bhm mt yûmt s                                              
Wj 22,18 Ktokolwiek by obcowa ze zwierzciem, winien by ukarany mierci.                                                  
Wj 22,19 זֹבֵחַ לָאֱלֹהִים יָחֳרָם בִּלְתִּי לַיהוה לְבַדּוֹ׃                                            
Wj 22,19 zo we aH la e lo him jo H ram Bil Ti ljhwh(la do naj) le waD Do                                            
Wj 22,19 zbªH llhm yo|Hrm BilT lyhwh(ladny) lbaDD                                            
Wj 22,19 Ktokolwiek by skada ofiary innym bogom poza samym Panem, podlega kltwie.                                                
Wj 22,20 וְגֵר לֹא־תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ כִּי־גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם׃                                        
Wj 22,20 we ger lo - to ne we lo til Ha cen nu Ki - ge rim he ji tem Be e rec mic ra jim                                        
Wj 22,20 wgr l-tnè wl tilHceºnnû K|-grm hytem Beºrec micrºyim                                        
Wj 22,20 Nie bdziesz gnbi i nie bdziesz uciska cudzoziemcw, bo wy sami bylicie cudzoziemcami w ziemi egipskiej.                                              
Wj 22,21 כָּל־אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן׃                                                
Wj 22,21 Kol - al ma na we ja tom lo te an nun                                                
Wj 22,21 Kol-almn wytm l t`annûn                                                
Wj 22,21 Nie bdziesz krzywdzi adnej wdowy i sieroty.                                                    
Wj 22,22 אִם־עַנֵּה תְעַנֶּה אֹתוֹ כִּי אִם־צָעֹק יִצְעַק אֵלַי שָׁמֹעַ אֶשְׁמַע צַעֲקָתוֹ׃                                    
Wj 22,22 im - an ne te an ne o to Ki im - ca oq ji caq e laj sza mo a esz ma ca a qa to                                    
Wj 22,22 im-`ann t`annè t K im-c`q yic`aq lay mª` ema` ca`qt                                    
Wj 22,22 Jeliby ich skrzywdzi i bd Mi si skaryli, usysz ich skarg,                                                  
Wj 22,23 וְחָרָה אַפִּי וְהָרַגְתִּי אֶתְכֶם בֶּחָרֶב וְהָיוּ נְשֵׁיכֶם אַלְמָנוֹת וּבְנֵיכֶם יְתֹמִים׃                                    
Wj 22,23 we Ha ra aP Pi we ha rag Ti et chem Be Ha rew we ha ju ne sze chem al ma not u we ne chem je to mim P                                  
Wj 22,23 wHr aPP whragT etkem BeHºreb whyû nêkem almnt ûbnêkem ytmm P                                  
Wj 22,23 zapali si gniew mj, i wygubi was mieczem i ony wasze bd wdowami, a dzieci wasze sierotami.                                                
Wj 22,24 אִם־כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת־עַמִּי אֶת־הֶעָנִי עִמָּךְ לֹא־תִהְיֶה לוֹ כְּנֹשֶׁה לֹא־תְשִׂימוּן עָלָיו נֶשֶׁךְ׃                                  
Wj 22,24 im - Ke sef Tal we et - am mi et - he a ni im mach lo - tih je lo Ke no sze lo - te si mun a law ne szech                                  
Wj 22,24 im-Keºsep Talwè et-`amm et-he|`n `immk l-tihyè l Knè l|-tSmûn `lyw neºek                                  
Wj 22,24 Jeli poyczysz pienidze ubogiemu z mojego ludu, yjcemu obok ciebie, to nie bdziesz postpowa wobec niego jak lichwiarz i nie karzesz mu paci odsetek.                                          
Wj 22,25 אִם־חָבֹל תַּחְבֹּל שַׂלְמַת רֵעֶךָ עַד־בֹּא הַשֶּׁמֶשׁ תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ׃                                        
Wj 22,25 im - Ha wol TaH Bol sal mat re e cha ad - Bo hasz sze mesz Te szi wen nu lo                                        
Wj 22,25 im-Hbl TaHBl Salmat r`eºk `ad-B haeºme Tbeºnnû l                                        
Wj 22,25 Jeli wemiesz w zastaw paszcz twego bliniego, winiene mu go odda przed zachodem soca,                                                
Wj 22,26 כִּי הִוא כְסוּתַה לְבַדָּהּ הִוא שִׂמְלָתוֹ לְעֹרוֹ בַּמֶּה יִשְׁכָּב וְהָיָה כִּי־יִצְעַק אֵלַי וְשָׁמַעְתִּי כִּי־חַנּוּן אָנִי׃                          
Wj 22,26 Ki hiw (che su ta) le waD Da hiw sim la to le o ro Bam me jisz Kaw we ha ja Ki - ji caq e laj we sza ma Ti Ki - Han nun a ni s                        
Wj 22,26 K hiw (ksût) lbaDDh hiw Simlt l`r Bammè yiKb why K|-yic`aq lay wma`T K|-Hannûn ºn s                        
Wj 22,26 bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciaa podczas snu. I jeliby si on ali przede Mn, usysz go, bo jestem litociwy.                                            
Wj 22,27 אֱלֹהִים לֹא תְקַלֵּל וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר׃                                          
Wj 22,27 e lo him lo te qal lel we na si we am me cha lo ta or                                          
Wj 22,27 lhm l tqalll wnS b`ammk l tr                                          
Wj 22,27 Nie bdziesz bluni Bogu i nie bdziesz zorzeczy temu, ktry rzdzi twoim ludem.                                                
Wj 22,28 מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ לֹא תְאַחֵר בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּתֶּן־לִּי׃                                          
Wj 22,28 me le at cha we di ma cha lo te a Her Be chor Ba ne cha TiT Ten - lli                                          
Wj 22,28 mltk wdim`k l taHr Bkr Bnʺk TiTTen-ll                                          
Wj 22,28 Nie bdziesz si ociga z ofiar z obfitoci zbiorw i soku wyciskanego w toczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna.                                              
Wj 22,29 כֵּן־תַּעֲשֶׂה לְשֹׁרְךָ לְצֹאנֶךָ שִׁבְעַת יָמִים יִהְיֶה עִם־אִמּוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי תִּתְּנוֹ־לִי׃                                    
Wj 22,29 Ken - Ta a se le szor cha le co ne cha szi wat ja mim jih je im - im mo Baj jom hasz sze mi ni TiT Te no - li                                    
Wj 22,29 K|n-Ta`Sè lrk lcneºk ib`at ymm yihyè `im-imm Bayym hamn TiTTn-l                                    
Wj 22,29 To samo uczynisz z pierworodnym z byda i trzody. Przez siedem dni bdzie przy matce swojej, a dnia smego oddasz je Mnie.                                              
Wj 22,30 וְאַנְשֵׁי־קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ׃                                  
Wj 22,30 we an sze - qo desz Tih jun li u wa sar Bas sa de te re fa lo to che lu laK Ke lew Tasz li chun o to s                                
Wj 22,30 wanê-qºde Tihyûn l ûbSr BaSSdè rp l tkºlû laKKeºleb Talikûn t s