Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 24,1 וְאֶל־מֹשֶׁה אָמַר עֲלֵה אֶל־יהוה אַתָּה וְאַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא וְשִׁבְעִים מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם מֵרָחֹק׃                              
Wj 24,1 we el - mo sze a mar a le el - jhwh(a do naj) aT Ta we a ha ron na daw wa a wi hu we szi wim miz ziq ne jis ra el we hisz Ta Ha wi tem me ra Hoq                              
Wj 24,1 wel-mè mar `l el-yhwh(dny) aTT wahrn ndb wabhû wib`m mizziqnê yiSrl whiTaHwtem mrHq                              
Wj 24,1 I rzek Pan do Mojesza: Wstp do Pana, ty, Aaron, Nadab, Abihu i siedemdziesiciu ze starszych Izraela i oddajcie pokon z daleka.                                            
Wj 24,2 וְנִגַּשׁ מֹשֶׁה לְבַדּוֹ אֶל־יהוה וְהֵם לֹא יִגָּשׁוּ וְהָעָם לֹא יַעֲלוּ עִמּוֹ׃                                  
Wj 24,2 we niG Gasz mo sze le waD Do el - jhwh(a do naj) we hem lo jiG Ga szu we ha am lo ja a lu im mo                                  
Wj 24,2 wniGGa lbaDD el-yhwh(dny) whm l yiGGºû wh`m l ya`lû `imm                                  
Wj 24,2 Mojesz sam zbliy si do Pana, lecz oni si nie zbli i lud nie wstpi z nim.                                                  
Wj 24,3 וַיָּבֹא מֹשֶׁה וַיְסַפֵּר לָעָם אֵת כָּל־דִּבְרֵי יהוה וְאֵת כָּל־הַמִּשְׁפָּטִים וַיַּעַן כָּל־הָעָם קוֹל אֶחָד וַיֹּאמְרוּ כָּל־הַדְּבָרִים אֲשֶׁר־דִּבֶּר יהוה נַעֲשֶׂה׃                    
Wj 24,3 waj ja wo mo sze wa je saP Per la am et Kol - Diw re jhwh(a do naj) we et Kol - ham misz Pa tim waj ja an Kol - ha am qol e Had waj jo me ru Kol - haD De wa rim a szer - DiB Ber jhwh(a do naj) na a se                    
Wj 24,3 wayyb waysaPPr l`m t Kol-Dibrê yhwh(dny) wt Kol-hammiPm wayyaº`an Kol-h`m ql eHd wayyºmrû Kol-haDDbrm er-DiBBer yhwh(dny) na`Sè                    
Wj 24,3 Wrci Mojesz i obwieci ludowi wszystkie sowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cay lud odpowiedzia jednogonie: Wszystkie sowa, jakie powiedzia Pan, wypenimy.                                          
Wj 24,4 וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה אֵת כָּל־דִּבְרֵי יהוה וַיַּשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ תַּחַת הָהָר וּשְׁתֵּים עֶשְׂרֵה מַצֵּבָה לִשְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל׃                    
Wj 24,4 waj jich Tow mo sze et Kol - Diw re jhwh(a do naj) waj jasz Kem BaB Bo qer waj ji wen miz Be aH Ta Hat ha har usz Tem es re mac ce wa lisz nem a sar sziw te jis ra el                    
Wj 24,4 wayyikTb t Kol-Dibrê yhwh(dny) wayyaKm BaBBºqer wayyìºben mizBªH TaºHat hhr ûTêm `eSr maccb linêm `Sr ibê yiSrl                    
Wj 24,4 Spisa wic Mojesz wszystkie sowa Pana. Nazajutrz wczenie rano zbudowa otarz u stp gry i postawi dwanacie stel, stosownie do liczby dwunastu pokole Izraela.                                          
Wj 24,5 וַיִּשְׁלַח אֶת־נַעֲרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּעֲלוּ עֹלֹת וַיִּזְבְּחוּ זְבָחִים שְׁלָמִים לַיהוה פָּרִים׃                                  
Wj 24,5 waj jisz laH et - na a re Be ne jis ra el waj ja a lu o lot waj jiz Be Hu ze wa Him sze la mim ljhwh(la do naj) Pa rim                                  
Wj 24,5 wayyilaH e|t-na`rê Bnê yiSrl wayya|`lû `lt wa|yyizBHû zbHm lmm lyhwh(ladny) Prm                                  
Wj 24,5 Potem poleci modziecom izraelskim zoy Panu ofiar caopaln i ofiar biesiadn z cielcw.                                                
Wj 24,6 וַיִּקַּח מֹשֶׁה חֲצִי הַדָּם וַיָּשֶׂם בָּאַגָּנֹת וַחֲצִי הַדָּם זָרַק עַל־הַמִּזְבֵּחַ׃                                    
Wj 24,6 waj jiq qaH mo sze Ha ci haD Dam waj ja sem Ba aG Ga not wa Ha ci haD Dam za raq al - ham miz Be aH                                    
Wj 24,6 wayyiqqaH Hc haDDm wayyºSem BaGGnt waHc haDDm zraq `al-hammizBªH                                    
Wj 24,6 Mojesz za wzi poow krwi i wyla j do czar, a drug poow krwi skropi otarz.                                                
Wj 24,7 וַיִּקַּח סֵפֶר הַבְּרִית וַיִּקְרָא בְּאָזְנֵי הָעָם וַיֹּאמְרוּ כֹּל אֲשֶׁר־דִּבֶּר יהוה נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע׃                                
Wj 24,7 waj jiq qaH se fer haB Be rit waj jiq ra Be oz ne ha am waj jo me ru Kol a szer - DiB Ber jhwh(a do naj) na a se we nisz ma                                
Wj 24,7 wayyiqqaH sºper haBBrt wayyiqr Boznê h`m wayyºmrû Kl er-DiBBer yhwh(dny) na`Sè wnim`                                
Wj 24,7 Wtedy wzi Ksig Przymierza i czyta j gono ludowi. I owiadczyli: Wszystko, co powiedzia Pan, uczynimy i bdziemy posuszni.                                            
Wj 24,8 וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת־הַדָּם וַיִּזְרֹק עַל־הָעָם וַיֹּאמֶר הִנֵּה דַם־הַבְּרִית אֲשֶׁר כָּרַת יהוה עִמָּכֶם עַל כָּל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה׃                          
Wj 24,8 waj jiq qaH mo sze et - haD Dam waj jiz roq al - ha am waj jo mer hin ne dam - haB Be rit a szer Ka rat jhwh(a do naj) im ma chem al Kol - haD De wa rim ha el le                          
Wj 24,8 wayyiqqaH et-haDDm wayyizrq `al-h`m wayyºmer hinn da|m-haBBrt er Krat yhwh(dny) `immkem `al Kol-haDDbrm hºllè                          
Wj 24,8 Mojesz wzi krew i pokropi ni lud, mwic: Oto krew przymierza, ktre Pan zawar z wami na podstawie wszystkich tych sw.                                              
Wj 24,9 וַיַּעַל מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא וְשִׁבְעִים מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל׃                                        
Wj 24,9 waj ja al mo sze we a ha ron na daw wa a wi hu we szi wim miz ziq ne jis ra el                                        
Wj 24,9 wayyaº`al wahrn ndb wabhû wib`m mizziqnê yiSrl                                        
Wj 24,9 Wstpi Mojesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i siedemdziesiciu starszymi Izraela.                                                
Wj 24,10 וַיִּרְאוּ אֵת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְתַחַת רַגְלָיו כְּמַעֲשֵׂה לִבְנַת הַסַּפִּיר וּכְעֶצֶם הַשָּׁמַיִם לָטֹהַר׃                                
Wj 24,10 waj ji ru et e lo he jis ra el we ta Hat rag law Ke ma a se liw nat has saP Pir u che e cem hasz sza ma jim la to har                                
Wj 24,10 wayyirû t lhê yiSrl wtaºHat raglyw Kma`S libnat hassaPPr ûk`eºcem hamaºyim lºhar                                
Wj 24,10 Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakie dzieo z szafirowych kamieni, wieccych jak samo niebo.                                              
Wj 24,11 וְאֶל־אֲצִילֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא שָׁלַח יָדוֹ וַיֶּחֱזוּ אֶת־הָאֱלֹהִים וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ׃                                    
Wj 24,11 we el - a ci le Be ne jis ra el lo sza laH ja do waj je He zu et - ha e lo him waj jo che lu waj jisz Tu s                                  
Wj 24,11 wel-clê Bnê yiSrl l laH yd wa|yyeHzû et-hºlhm wayyklû wayyiTû s                                  
Wj 24,11 Na wybranych Izraelitw nie podnis On swej rki, mogli przeto patrze na Boga. Potem jedli i pili.                                                
Wj 24,12 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה עֲלֵה אֵלַי הָהָרָה וֶהְיֵה־שָׁם וְאֶתְּנָה לְךָ אֶת־לֻחֹת הָאֶבֶן וְהַתּוֹרָה וְהַמִּצְוָה אֲשֶׁר כָּתַבְתִּי לְהוֹרֹתָם׃                        
Wj 24,12 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze a le e laj ha ha ra we he je - szam we eT Te na le cha et - lu Hot ha e wen we haT To ra we ham mic wa a szer Ka taw Ti le ho ro tam                        
Wj 24,12 wayyºmer yhwh(dny) el-mè `l lay hhºr wehy-m weTTn lk et-lùHt heºben whaTTr whammicw er KtaºbT lhrtm                        
Wj 24,12 Pan rzek do Mojesza: Wstp do Mnie na gr i pozosta tam, a dam ci tablice kamienne, Prawo i przykazania, ktre napisaem, aby ich pouczy.                                            
Wj 24,13 וַיָּקָם מֹשֶׁה וִיהוֹשֻׁעַ מְשָׁרְתוֹ וַיַּעַל מֹשֶׁה אֶל־הַר הָאֱלֹהִים׃                                        
Wj 24,13 waj ja qom mo sze wi ho szu a me szar to waj ja al mo sze el - har ha e lo him                                        
Wj 24,13 wayyºqom whùª` mrt wayyaº`al el-har hlhm                                        
Wj 24,13 Wsta wic Mojesz i Jozue, jego pomocnik, i wstpi Mojesz na gr Bo.                                                  
Wj 24,14 וְאֶל־הַזְּקֵנִים אָמַר שְׁבוּ־לָנוּ בָזֶה עַד אֲשֶׁר־נָשׁוּב אֲלֵיכֶם וְהִנֵּה אַהֲרֹן וְחוּר עִמָּכֶם מִי־בַעַל דְּבָרִים יִגַּשׁ אֲלֵהֶם׃                          
Wj 24,14 we el - haz ze qe nim a mar sze wu - la nu wa ze ad a szer - na szuw a le chem we hin ne a ha ron we Hur im ma chem mi - wa al De wa rim jiG Gasz a le hem                          
Wj 24,14 wel-hazzqnm mar bû-lºnû bzè `ad er-nûb lêkem whinn ahrn wHûr `immkem m-baº`al Dbrm yiGGa lhem                          
Wj 24,14 Powiedzia za tak do starszyzny: Pozostacie tu, a wrcimy do was. Oto macie Aarona i Chura. Kto miaby jak spraw do zaatwienia, moe si zwrci do nich.                                          
Wj 24,15 וַיַּעַל מֹשֶׁה אֶל־הָהָר וַיְכַס הֶעָנָן אֶת־הָהָר׃                                            
Wj 24,15 waj ja al mo sze el - ha har wa je chas he a nan et - ha har                                            
Wj 24,15 wayyaº`al el-hhr waykas he`nn et-hhr                                            
Wj 24,15 Gdy za Mojesz wstpi na gr, obok j zakry.                                                    
Wj 24,16 וַיִּשְׁכֹּן כְּבוֹד־יהוה עַל־הַר סִינַי וַיְכַסֵּהוּ הֶעָנָן שֵׁשֶׁת יָמִים וַיִּקְרָא אֶל־מֹשֶׁה בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִתּוֹךְ הֶעָנָן׃                            
Wj 24,16 waj jisz Kon Ke wod - jhwh(a do naj) al - har si naj wa je chas se hu he a nan sze szet ja mim waj jiq ra el - mo sze Baj jom hasz sze wi i miT Toch he a nan                            
Wj 24,16 wayyiKn Kbd-yhwh(dny) `al-har snay waykassºhû he`nn ºet ymm wayyiqr el-mè Bayym hab` miTTk he`nn                            
Wj 24,16 Chwaa Pana spocza na grze Synaj, i okrywa j obok przez sze dni. W sidmym dniu Pan przywoa Mojesza z porodka oboku.                                            
Wj 24,17 וּמַרְאֵה כְּבוֹד יהוה כְּאֵשׁ אֹכֶלֶת בְּרֹאשׁ הָהָר לְעֵינֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                                    
Wj 24,17 u ma re Ke wod jhwh(a do naj) Ke esz o che let Be rosz ha har le e ne Be ne jis ra el                                    
Wj 24,17 ûmar Kbd yhwh(dny) K keºlet Br hhr l`ênê Bnê yiSrl                                    
Wj 24,17 A wygld chway Pana w oczach Izraelitw by jak ogie poerajcy na szczycie gry.                                                
Wj 24,18 וַיָּבֹא מֹשֶׁה בְּתוֹךְ הֶעָנָן וַיַּעַל אֶל־הָהָר וַיְהִי מֹשֶׁה בָּהָר אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לָיְלָה׃                              
Wj 24,18 waj ja wo mo sze Be toch he a nan waj ja al el - ha har wa je hi mo sze Ba har ar Ba im jom we ar Ba im laj la P                            
Wj 24,18 wayyb Btk he`nn wayyaº`al el-hhr wayh Bhr arB`m ym warB`m lºyl P                            
Wj 24,18 Mojesz wszed w rodek oboku i wstpi na gr. I pozosta Mojesz na grze przez czterdzieci dni i przez czterdzieci nocy.                                              

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski