Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 25,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                                
Wj 25,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                                
Wj 25,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                                
Wj 25,1 Pan tak przemwi do Mojesza:                                                    
Wj 25,2 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ־לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל־אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת־תְּרוּמָתִי׃                                
Wj 25,2 DaB Ber el - Be ne jis ra el we jiq Hu - li Te ru ma me et Kol - isz a szer jiD De wen nu liB Bo Tiq Hu et - Te ru ma ti                                
Wj 25,2 DaBBr el-Bnê yiSrl wyiqHû-l Trûm mt Kol- er yiDDbeºnnû liBB TiqHû et-Trûmt                                
Wj 25,2 Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie danin. Od kadego czowieka, ktrego skoni do tego serce, przyjmijcie dla mnie danin.                                            
Wj 25,3 וְזֹאת הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר תִּקְחוּ מֵאִתָּם זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת׃                                        
Wj 25,3 we zot haT Te ru ma a szer Tiq Hu me iT Tam za haw wa che sef u ne Ho szet                                        
Wj 25,3 wzt haTTrûm er TiqHû miTTm zhb wkeºsep ûnHºet                                        
Wj 25,3 Macie za przygotowa dla Mnie jako danin: zoto, srebro i brz,                                                  
Wj 25,4 וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ וְעִזִּים׃                                            
Wj 25,4 u te che let we ar Ga man we to la at sza ni we szesz we iz zim                                            
Wj 25,4 ûtkºlet warGmn wtlaº`at n w w`izzm                                            
Wj 25,4 purpur fioletow i czerwon, karmazyn, bisior i sier kozi;                                                  
Wj 25,5 וְעֹרֹת אֵילִם מְאָדָּמִים וְעֹרֹת תְּחָשִׁים וַעֲצֵי שִׁטִּים׃                                          
Wj 25,5 we o rot e lim me oD Da mim we o rot Te Ha szim wa a ce szit tim                                          
Wj 25,5 w`rt êlìm moDDmm w`rt THm wa`cê im                                          
Wj 25,5 baranie skry barwione na czerwono i skry z delfinw oraz drzewo akacjowe;                                                
Wj 25,6 שֶׁמֶן לַמָּאֹר בְּשָׂמִים לְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְלִקְטֹרֶת הַסַּמִּים׃                                          
Wj 25,6 sze men lam ma or Be sa mim le sze men ham misz Ha we liq to ret has sam mim                                          
Wj 25,6 eºmen lammr BSmm leºmen hammiH wliqºret hassammm                                          
Wj 25,6 oliw do wiecznika, wonnoci do wyrobu oleju namaszczania i pachncych kadzide;                                                
Wj 25,7 אַבְנֵי־שֹׁהַם וְאַבְנֵי מִלֻּאִים לָאֵפֹד וְלַחֹשֶׁן׃                                              
Wj 25,7 aw ne - szo ham we aw ne mil lu im la e fod we la Ho szen                                              
Wj 25,7 abnê-ºham wabnê millùm lpd wlaHºen                                              
Wj 25,7 kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorau.                                                  
Wj 25,8 וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם׃                                              
Wj 25,8 we a su li miq Dasz we sza chan Ti Be to cham                                              
Wj 25,8 w`ºSû l miqD wkanT Btkm                                              
Wj 25,8 I uczyni Mi wity przybytek, abym mg zamieszka pord was.                                                  
Wj 25,9 כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ אֵת תַּבְנִית הַמִּשְׁכָּן וְאֵת תַּבְנִית כָּל־כֵּלָיו וְכֵן תַּעֲשׂוּ׃                              
Wj 25,9 Ke chol a szer a ni ma re ot cha et Taw nit ham misz Kan we et Taw nit Kol - Ke law we chen Ta a su s                            
Wj 25,9 Kkl er n marè tk t Tabnt hammiKn wt Tabnt Kol-Klyw wkn Ta`Sû s                            
Wj 25,9 Budow za przybytku i wykonanie wszelkich jego sprztw przeprowadzicie dokadnie wedug tego, co ci uka.                                              
Wj 25,10 וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים אַמָּתַיִם וָחֵצִי אָרְכּוֹ וְאַמָּה וָחֵצִי רָחְבּוֹ וְאַמָּה וָחֵצִי קֹמָתוֹ׃                              
Wj 25,10 we a su a ron a ce szit tim am ma ta jim wa He ci or Ko we am ma wa He ci roH Bo we am ma wa He ci qo ma to                              
Wj 25,10 w`Sû rn `cê im ammtaºyim wHºc orK wamm wHºc roHB wamm wHºc qmt                              
Wj 25,10 I uczyni ark z drzewa akacjowego; jej dugo bdzie wynosia dwa i p okcia; jej wysoko ptora okcia i jej szeroko ptora okcia.                                            
Wj 25,11 וְצִפִּיתָ אֹתוֹ זָהָב טָהוֹר מִבַּיִת וּמִחוּץ תְּצַפֶּנּוּ וְעָשִׂיתָ עָלָיו זֵר זָהָב סָבִיב׃                                
Wj 25,11 we ciP Pi ta o to za haw ta hor miB Ba jit u mi Huc Te caP Pen nu we a si ta a law zer za haw sa wiw                                
Wj 25,11 wciPPt t zhb hr miBBaºyit ûmiHûc TcaPPeºnnû w`Sºt `lyw zr zhb sbb                                
Wj 25,11 I pokryjesz j szczerym zotem wewntrz i zewntrz, i uczynisz na niej dokoa zote wiece.                                                
Wj 25,12 וְיָצַקְתָּ לּוֹ אַרְבַּע טַבְּעֹת זָהָב וְנָתַתָּה עַל אַרְבַּע פַּעֲמֹתָיו וּשְׁתֵּי טַבָּעֹת עַל־צַלְעוֹ הָאֶחָת וּשְׁתֵּי טַבָּעֹת עַל־צַלְעוֹ הַשֵּׁנִית׃                      
Wj 25,12 we ja caq Ta llo ar Ba taB Be ot za haw we na taT Ta al ar Ba Pa a mo taw u sze Te taB Ba ot al - ca lo ha e Hat u sze Te taB Ba ot al - ca lo hasz sze nit                      
Wj 25,12 wycaºqT ll arBa` aBB`t zhb wnºtaTT `al arBa` Pa`mtyw ûTê aBB`t `al-cal` h|eHt ûTê aBB`t `al-cal` hant                      
Wj 25,12 Odlejesz do niej cztery piercienie ze zta i przymocujesz je do czterech jej krawdzi: dwa piercienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku.                                            
Wj 25,13 וְעָשִׂיתָ בַדֵּי עֲצֵי שִׁטִּים וְצִפִּיתָ אֹתָם זָהָב׃                                          
Wj 25,13 we a si ta waD De a ce szit tim we ciP Pi ta o tam za haw                                          
Wj 25,13 w`Sºt baDDê `cê im wciPPt tm zhb                                          
Wj 25,13 Rozkaesz zrobi drki z drzewa akacjowego i pokryjesz je zotem.                                                  
Wj 25,14 וְהֵבֵאתָ אֶת־הַבַּדִּים בַּטַּבָּעֹת עַל צַלְעֹת הָאָרֹן לָשֵׂאת אֶת־הָאָרֹן בָּהֶם׃                                      
Wj 25,14 we he we ta et - haB BaD Dim Bat taB Ba ot al ca lot ha a ron la set et - ha a ron Ba hem                                      
Wj 25,14 whbt et-haBBaDDm BaaBB`t `al cal`t hrn lSt et-hrn Bhem                                      
Wj 25,14 I woysz drki te do piercieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej.                                                  
Wj 25,15 בְּטַבְּעֹת הָאָרֹן יִהְיוּ הַבַּדִּים לֹא יָסֻרוּ מִמֶּנּוּ׃                                          
Wj 25,15 Be taB Be ot ha a ron jih ju haB BaD Dim lo ja su ru mim men nu                                          
Wj 25,15 BaBB`t hrn yihyû haBBaDDm l ysuºrû mimmeºnnû                                          
Wj 25,15 Drki pozostan w piercieniach arki i nie bd z nich wyjmowane.                                                  
Wj 25,16 וְנָתַתָּ אֶל־הָאָרֹן אֵת הָעֵדֻת אֲשֶׁר אֶתֵּן אֵלֶיךָ׃                                          
Wj 25,16 we na taT Ta el - ha a ron et ha e dut a szer eT Ten e le cha                                          
Wj 25,16 wntaTT el-hrn t h`dùt er eTTn lʺk                                          
Wj 25,16 I woysz do arki wiadectwo, ktre dam tobie.                                                    
Wj 25,17 וְעָשִׂיתָ כַפֹּרֶת זָהָב טָהוֹר אַמָּתַיִם וָחֵצִי אָרְכָּהּ וְאַמָּה וָחֵצִי רָחְבָּהּ׃                                    
Wj 25,17 we a si ta chaP Po ret za haw ta hor am ma ta jim wa He ci or Ka we am ma wa He ci roH Ba                                    
Wj 25,17 w`Sºt kaPPºret zhb hr ammtaºyim wHºc orKh wamm wHºc roHBh                                    
Wj 25,17 I uczynisz przebagalni ze szczerego zota: dugo jej wynosi bdzie dwa i p okcia, szeroko za ptora okcia;                                              
Wj 25,18 וְעָשִׂיתָ שְׁנַיִם כְּרֻבִים זָהָב מִקְשָׁה תַּעֲשֶׂה אֹתָם מִשְּׁנֵי קְצוֹת הַכַּפֹּרֶת׃                                    
Wj 25,18 we a si ta sze na jim Ke ru wim za haw miq sza Ta a se o tam misz sze ne qe cot haK KaP Po ret                                    
Wj 25,18 w`Sºt naºyim Krùbm zhb miq Ta`Sè tm minê qct haKKaPPºret                                    
Wj 25,18 dwa te cheruby wykujesz ze zota. Uczynisz za je na obu kocach przebagalni.                                                
Wj 25,19 וַעֲשֵׂה כְּרוּב אֶחָד מִקָּצָה מִזֶּה וּכְרוּב־אֶחָד מִקָּצָה מִזֶּה מִן־הַכַּפֹּרֶת תַּעֲשׂוּ אֶת־הַכְּרֻבִים עַל־שְׁנֵי קְצוֹתָיו׃                              
Wj 25,19 wa a se Ke ruw e Had miq qa ca miz ze u che ruw - e Had miq qa ca miz ze min - haK KaP Po ret Ta a su et - haK Ke ru wim al - sze ne qe co taw                              
Wj 25,19 wa`S Krûb eHd miqqc mizzè ûkrûb-eHd miqqc mizzè min-haKKaPPºret Ta`Sû et-haKKrùbm `al-nê qctyw                              
Wj 25,19 Jednego cheruba uczynisz na jednym kocu, a drugiego cheruba na drugim kocu przebagalni. Uczynisz cheruby na kocach grnych.                                            
Wj 25,20 וְהָיוּ הַכְּרֻבִים פֹּרְשֵׂי כְנָפַיִם לְמַעְלָה סֹכְכִים בְּכַנְפֵיהֶם עַל־הַכַּפֹּרֶת וּפְנֵיהֶם אִישׁ אֶל־אָחִיו אֶל־הַכַּפֹּרֶת יִהְיוּ פְּנֵי הַכְּרֻבִים׃                          
Wj 25,20 we ha ju haK Ke ru wim Por se che na fa jim le ma la so che chim Be chan fe hem al - haK KaP Po ret u fe ne hem isz el - a Hiw el - haK KaP Po ret jih ju Pe ne haK Ke ru wim                          
Wj 25,20 whyû haKKrùbm PrSê knpaºyim lmaº`l skkm Bkanpêhem `al-haKKaPPºret ûpnêhem el-Hw el-haKKaPPºret yihyû Pnê haKKrùbm                          
Wj 25,20 Cheruby bd miay rozpostarte skrzyda ku grze i zakrywa bd swymi skrzydami przebagalni, twarze za bd miay zwrcone jeden ku drugiemu. I ku przebagalni bd zwrcone twarze cherubw.                                        
Wj 25,21 וְנָתַתָּ אֶת־הַכַּפֹּרֶת עַל־הָאָרֹן מִלְמָעְלָה וְאֶל־הָאָרֹן תִּתֵּן אֶת־הָעֵדֻת אֲשֶׁר אֶתֵּן אֵלֶיךָ׃                                    
Wj 25,21 we na taT Ta et - haK KaP Po ret al - ha a ron mi le ma la we el - ha a ron TiT Ten et - ha e dut a szer eT Ten e le cha                                    
Wj 25,21 wntaTT et-haKKaPPºret `al-hrn milmº`l wel-hºrn TiTTn et-hº`dùt er eTTn lʺk                                    
Wj 25,21 Umiecisz przebagalni na wierzchu arki, w arce za zoysz wiadectwo, ktre dam tobie.                                                
Wj 25,22 וְנוֹעַדְתִּי לְךָ שָׁם וְדִבַּרְתִּי אִתְּךָ מֵעַל הַכַּפֹּרֶת מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים אֲשֶׁר עַל־אֲרֹן הָעֵדֻת אֵת כָּל־אֲשֶׁר אֲצַוֶּה אוֹתְךָ אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                  
Wj 25,22 we no ad Ti le cha szam we diB Bar Ti iT Te cha me al haK KaP Po ret miB Ben sze ne haK Ke ru wim a szer al - a ron ha e dut et Kol - a szer a caw we ot cha el - Be ne jis ra el P                
Wj 25,22 wn`adT lk m wdiBBarT iTTk m`al haKKaPPºret miBBên haKKrùbm er `al-rn h`dùt t Kol-er cawwè tk el-Bnê yiSrl P                
Wj 25,22 Tam bd si spotyka z tob i sponad przebagalni i spord cherubw, ktre s ponad Ark wiadectwa, bd z tob rozmawia o wszystkich nakazach, ktre dam za twoim porednictwem Izraelitom.                                        
Wj 25,23 וְעָשִׂיתָ שֻׁלְחָן עֲצֵי שִׁטִּים אַמָּתַיִם אָרְכּוֹ וְאַמָּה רָחְבּוֹ וְאַמָּה וָחֵצִי קֹמָתוֹ׃                                  
Wj 25,23 we a si ta szul Han a ce szit tim am ma ta jim or Ko we am ma roH Bo we am ma wa He ci qo ma to                                  
Wj 25,23 w`Sºt ulHn `cê im ammtaºyim orK wamm roHB wamm wHºc qmt                                  
Wj 25,23 Uczynisz te st z drzewa akacjowego; jego dugo bdzie wynosi dwa okcie, jego szeroko jeden okie, a jego wysoko ptora okcia.                                            
Wj 25,24 וְצִפִּיתָ אֹתוֹ זָהָב טָהוֹר וְעָשִׂיתָ לּוֹ זֵר זָהָב סָבִיב׃                                      
Wj 25,24 we ciP Pi ta o to za haw ta hor we a si ta llo zer za haw sa wiw                                      
Wj 25,24 wciPPt t zhb hr w`Sºt ll zr zhb sbb                                      
Wj 25,24 Pokryjesz go szczerym zotem i uczynisz dokoa wieniec zoty.                                                  
Wj 25,25 וְעָשִׂיתָ לּוֹ מִסְגֶּרֶת טֹפַח סָבִיב וְעָשִׂיתָ זֵר־זָהָב לְמִסְגַּרְתּוֹ סָבִיב׃                                      
Wj 25,25 we a si ta llo mis Ge ret to faH sa wiw we a si ta zer - za haw le mis Gar To sa wiw                                      
Wj 25,25 w`Sºt ll misGeºret ºpaH sbb w`Sºt zr-zhb lmisGarT sbb                                      
Wj 25,25 I uczynisz wokoo listw na cztery palce szerok i zrobisz wieniec zoty dokoa dla tej listwy.                                                
Wj 25,26 וְעָשִׂיתָ לּוֹ אַרְבַּע טַבְּעֹת זָהָב וְנָתַתָּ אֶת־הַטַּבָּעֹת עַל אַרְבַּע הַפֵּאֹת אֲשֶׁר לְאַרְבַּע רַגְלָיו׃                              
Wj 25,26 we a si ta llo ar Ba taB Be ot za haw we na taT Ta et - hat taB Ba ot al ar Ba haP Pe ot a szer le ar Ba rag law                              
Wj 25,26 w`Sºt ll arBa` aBB`t zhb wntaTT et-haaBB`t `al arBa` haPPt er larBa` raglyw                              
Wj 25,26 Uczynisz nastpnie cztery piercienie zote i przyprawisz je do czterech kocw, gdzie si znajduj jego nogi.                                              
Wj 25,27 לְעֻמַּת הַמִּסְגֶּרֶת תִּהְיֶיןָ הַטַּבָּעֹת לְבָתִּים לְבַדִּים לָשֵׂאת אֶת־הַשֻּׁלְחָן׃                                        
Wj 25,27 le um mat ham mis Ge ret Tih je na hat taB Ba ot le waT Tim le waD Dim la set et - hasz szul Han                                        
Wj 25,27 l`ummat hammisGeºret Tihyʺn haaBB`t lbTTm lbaDDm lSt et-haulHn                                        
Wj 25,27 Blisko listwy bd si znajdowa cztery piercienie do woenia w nie drkw do przenoszenia stou.                                                
Wj 25,28 וְעָשִׂיתָ אֶת־הַבַּדִּים עֲצֵי שִׁטִּים וְצִפִּיתָ אֹתָם זָהָב וְנִשָּׂא־בָם אֶת־הַשֻּׁלְחָן׃                                      
Wj 25,28 we a si ta et - haB BaD Dim a ce szit tim we ciP Pi ta o tam za haw we nis sa - wam et - hasz szul Han                                      
Wj 25,28 w`Sºt et-haBBaDDm `cê im wciPPt tm zhb wniSS-bm et-haulHn                                      
Wj 25,28 A zrobisz te drki z drzewa akacjowego i pokryjesz je zotem. I bdzie si przenosio st za ich pomoc.                                              
Wj 25,29 וְעָשִׂיתָ קְּעָרֹתָיו וְכַפֹּתָיו וּקְשׂוֹתָיו וּמְנַקִּיֹּתָיו אֲשֶׁר יֻסַּךְ בָּהֵן זָהָב טָהוֹר תַּעֲשֶׂה אֹתָם׃                                
Wj 25,29 we a si ta qqe a ro taw we chaP Po taw u qe so taw u me naq qij jo taw a szer jus sach Ba hen za haw ta hor Ta a se o tam                                
Wj 25,29 w`Sºt qq`rtyw wkaPPtyw ûqStyw ûmnaqqiyytyw er yussak Bhn zhb hr Ta`Sè tm                                
Wj 25,29 Uczynisz take misy i czasze, dzbanki i patery do skadania ofiar pynnych. Uczynisz je ze szczerego zota.                                              
Wj 25,30 וְנָתַתָּ עַל־הַשֻּׁלְחָן לֶחֶם פָּנִים לְפָנַי תָּמִיד׃                                            
Wj 25,30 we na taT Ta al - hasz szul Han le Hem Pa nim le fa naj Ta mid P