Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 26,1 וְאֶת־הַמִּשְׁכָּן תַּעֲשֶׂה עֶשֶׂר יְרִיעֹת שֵׁשׁ מָשְׁזָר וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתֹלַעַת שָׁנִי כְּרֻבִים מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב תַּעֲשֶׂה אֹתָם׃                          
Wj 26,1 we et - ham misz Kan Ta a se e ser je ri ot szesz mosz zar u te che let we ar Ga man we to la at sza ni Ke ru wim ma a se Ho szew Ta a se o tam                          
Wj 26,1 wet-hammiKn Ta`Sè `eºSer yr`t mozr ûtkºlet warGmn wtlaº`at n Krùbm ma`S Hb Ta`Sè tm                          
Wj 26,1 Uczynisz przybytek z dziesiciu tkanin: uczynisz go z krconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu - z cherubami wykonanymi przez biegego tkacza.                                          
Wj 26,2 אֹרֶךְ הַיְרִיעָה הָאַחַת שְׁמֹנֶה וְעֶשְׂרִים בָּאַמָּה וְרֹחַב אַרְבַּע בָּאַמָּה הַיְרִיעָה הָאֶחָת מִדָּה אַחַת לְכָל־הַיְרִיעֹת׃                            
Wj 26,2 o rech ha je ri a ha a Hat sze mo ne we es rim Ba am ma we ro Haw ar Ba Ba am ma ha je ri a ha e Hat miD Da a Hat le chol - ha je ri ot                            
Wj 26,2 ºrek hayr` h|aHat mnè w`eSrm B|amm wrºHab arBa` Bamm hayr` heHt miDD aHat lkol-hayr`t                            
Wj 26,2 Dugo poszczeglnej tkaniny winna wynosi dwadziecia osiem okci, a szeroko poszczeglnej tkaniny cztery okcie; wszystkie za tkaniny winny mie jednakowe wymiary.                                          
Wj 26,3 חֲמֵשׁ הַיְרִיעֹת תִּהְיֶיןָ חֹבְרֹת אִשָּׁה אֶל־אֲחֹתָהּ וְחָמֵשׁ יְרִיעֹת חֹבְרֹת אִשָּׁה אֶל־אֲחֹתָהּ׃                                  
Wj 26,3 Ha mesz ha je ri ot Tih je na How rot isz sza el - a Ho ta we Ha mesz je ri ot How rot isz sza el - a Ho ta                                  
Wj 26,3 Hm hayr`t Ti|hyʺn H|brt i el-Hth wHm yr`t H|brt i el-Hth                                  
Wj 26,3 Pi tkanin bdzie powizanych ze sob - jedna z drug, podobnie drugie pi tkanin bdzie powizanych ze sob jedna z drug.                                            
Wj 26,4 וְעָשִׂיתָ לֻלְאֹת תְּכֵלֶת עַל שְׂפַת הַיְרִיעָה הָאֶחָת מִקָּצָה בַּחֹבָרֶת וְכֵן תַּעֲשֶׂה בִּשְׂפַת הַיְרִיעָה הַקִּיצוֹנָה בַּמַּחְבֶּרֶת הַשֵּׁנִית׃                        
Wj 26,4 we a si ta lu lot Te che let al se fat ha je ri a ha e Hat miq qa ca Ba Ho wa ret we chen Ta a se Bis fat ha je ri a haq qi co na Bam maH Be ret hasz sze nit                        
Wj 26,4 w`Sºt lu|lt Tkºlet `al Spat hayr` heHt miqqc BaHbºret wkn Ta`Sè BiSpat hayr` haqqºcn BammaHBeºret hant                        
Wj 26,4 I przyszyjesz wstki z fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, gdzie winna by spita, i tak te uczynisz na brzegach ostatniej tkaniny, gdzie winna by spita.                                          
Wj 26,5 חֲמִשִּׁים לֻלָאֹת תַּעֲשֶׂה בַּיְרִיעָה הָאֶחָת וַחֲמִשִּׁים לֻלָאֹת תַּעֲשֶׂה בִּקְצֵה הַיְרִיעָה אֲשֶׁר בַּמַּחְבֶּרֶת הַשֵּׁנִית מַקְבִּילֹת הַלֻּלָאֹת אִשָּׁה אֶל־אֲחֹתָהּ׃                      
Wj 26,5 Ha misz szim lu la ot Ta a se Ba je ri a ha e Hat wa Ha misz szim lu la ot Ta a se Biq ce ha je ri a a szer Bam maH Be ret hasz sze nit maq Bi lot hal lu la ot isz sza el - a Ho ta                      
Wj 26,5 Hmim lù|lt Ta`Sè Bayr` heHt waHmim lù|lt Ta`Sè Biqc hayr` er BammaHBeºret hant maqBlt hallùºlt i el-Hth                      
Wj 26,5 Pidziesit za wstek przyszyjesz do jednej tkaniny i pidziesit wstek przyszyjesz do drugiej tkaniny w miejscu, w ktrym maj by spite, tak eby wstki byy przyszyte naprzeciw siebie.                                        
Wj 26,6 וְעָשִׂיתָ חֲמִשִּׁים קַרְסֵי זָהָב וְחִבַּרְתָּ אֶת־הַיְרִיעֹת אִשָּׁה אֶל־אֲחֹתָהּ בַּקְּרָסִים וְהָיָה הַמִּשְׁכָּן אֶחָד׃                                
Wj 26,6 we a si ta Ha misz szim qar se za haw we HiB Bar Ta et - ha je ri ot isz sza el - a Ho ta Baq qe ra sim we ha ja ham misz Kan e Had P                              
Wj 26,6 w`Sºt Hmim qarsê zhb wHiBBarT et-hayr`t i el-Ht Baqqrsm why hammiKn eHd P                              
Wj 26,6 Ponadto przyszyjesz pidziesit zotych kek i zwiesz tkaniny przy pomocy tych kek, i przybytek bdzie stanowi jedn cao.                                            
Wj 26,7 וְעָשִׂיתָ יְרִיעֹת עִזִּים לְאֹהֶל עַל־הַמִּשְׁכָּן עַשְׁתֵּי־עֶשְׂרֵה יְרִיעֹת תַּעֲשֶׂה אֹתָם׃                                      
Wj 26,7 we a si ta je ri ot iz zim le o hel al - ham misz Kan asz Te - es re je ri ot Ta a se o tam                                      
Wj 26,7 w`Sºt yr`t `izzm lºhel `al-hammiKn `aTê-`eSr yr`t Ta`Sè tm                                      
Wj 26,7 Nastpnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sierci, a uczynisz je z jedenastu mniejszych nakry.                                                
Wj 26,8 אֹרֶךְ הַיְרִיעָה הָאַחַת שְׁלֹשִׁים בָּאַמָּה וְרֹחַב אַרְבַּע בָּאַמָּה הַיְרִיעָה הָאֶחָת מִדָּה אַחַת לְעַשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה יְרִיעֹת׃                          
Wj 26,8 o rech ha je ri a ha a Hat sze lo szim Ba am ma we ro Haw ar Ba Ba am ma ha je ri a ha e Hat miD Da a Hat le asz Te es re je ri ot                          
Wj 26,8 ºrek hayr` h|aHat lm B|amm wrºHab arBa` Bamm hayr` heHt miDD aHat l`aTê `eSr yr`t                          
Wj 26,8 Dugo jednego nakrycia bdzie wynosia trzydzieci okci, a szeroko jednego nakrycia cztery okcie, i wszystkie jedenacie nakry bd miay jednakowe wymiary.                                          
Wj 26,9 וְחִבַּרְתָּ אֶת־חֲמֵשׁ הַיְרִיעֹת לְבָד וְאֶת־שֵׁשׁ הַיְרִיעֹת לְבָד וְכָפַלְתָּ אֶת־הַיְרִיעָה הַשִּׁשִּׁית אֶל־מוּל פְּנֵי הָאֹהֶל׃                              
Wj 26,9 we HiB Bar Ta et - Ha mesz ha je ri ot le wad we et - szesz ha je ri ot le wad we cha fal Ta et - ha je ri a hasz szisz szit el - mul Pe ne ha o hel                              
Wj 26,9 wHiBBarT et-Hm hayr`t lbd wet- hayr`t lbd wkpalT et-hayr` hait el-mûl Pnê hºhel                              
Wj 26,9 Powiesz ze sob pi nakry osobno, a pozostae sze osobno. Jednake szste nakrycie, ktre ma wisie u wejcia do przybytku, zoysz we dwoje.                                            
Wj 26,10 וְעָשִׂיתָ חֲמִשִּׁים לֻלָאֹת עַל שְׂפַת הַיְרִיעָה הָאֶחָת הַקִּיצֹנָה בַּחֹבָרֶת וַחֲמִשִּׁים לֻלָאֹת עַל שְׂפַת הַיְרִיעָה הַחֹבֶרֶת הַשֵּׁנִית׃                        
Wj 26,10 we a si ta Ha misz szim lu la ot al se fat ha je ri a ha e Hat haq qi co na Ba Ho wa ret wa Ha misz szim lu la ot al se fat ha je ri a ha Ho we ret hasz sze nit                        
Wj 26,10 w`Sºt Hmim lù|lt `al Spat hayr` h|eHt haqqcn BaHbºret waHmim lù|lt `al Spat hayr` haHbeºret hant                        
Wj 26,10 I przyszyjesz pidziesit wstek na brzegach jednego nakrycia w miejscu, w ktrym maj by spite, i pidziesit wstek na brzegach drugiego nakrycia w miejscu, w ktrym maj by spite.                                        
Wj 26,11 וְעָשִׂיתָ קַרְסֵי נְחֹשֶׁת חֲמִשִּׁים וְהֵבֵאתָ אֶת־הַקְּרָסִים בַּלֻּלָאֹת וְחִבַּרְתָּ אֶת־הָאֹהֶל וְהָיָה אֶחָד׃                                  
Wj 26,11 we a si ta qar se ne Ho szet Ha misz szim we he we ta et - haq qe ra sim Bal lu la ot we HiB Bar Ta et - ha o hel we ha ja e Had                                  
Wj 26,11 w`Sºt qarsê nHºet Hmim whbt et-haqqrsm Ballùºlt wHiBBarT et-hºhel why eHd                                  
Wj 26,11 Ponadto przyszyjesz pidziesit kek z brzu i naoysz kka na wstki, i w ten sposb zwiesz nakrycia przybytku ze sob, e utworz jedn cao.                                            
Wj 26,12 וְסֶרַח הָעֹדֵף בִּירִיעֹת הָאֹהֶל חֲצִי הַיְרִיעָה הָעֹדֶפֶת תִּסְרַח עַל אֲחֹרֵי הַמִּשְׁכָּן׃                                  
Wj 26,12 we se raH ha o def Bi ri ot ha o hel Ha ci ha je ri a ha o de fet Tis raH al a Ho re ham misz Kan                                  
Wj 26,12 wseºraH h`dp Br`t hºhel Hc hayr` h`deºpet TisraH `al Hrê hammiKn                                  
Wj 26,12 To za, co zbywa z przykry namiotu, mianowicie poowa przykrycia zbywajca, bdzie zwisa na tylnej stronie przybytku.                                              
Wj 26,13 וְהָאַמָּה מִזֶּה וְהָאַמָּה מִזֶּה בָּעֹדֵף בְּאֹרֶךְ יְרִיעֹת הָאֹהֶל יִהְיֶה סָרוּחַ עַל־צִדֵּי הַמִּשְׁכָּן מִזֶּה וּמִזֶּה לְכַסֹּתוֹ׃                          
Wj 26,13 we ha am ma miz ze we ha am ma miz ze Ba o def Be o rech je ri ot ha o hel jih je sa ru aH al - ciD De ham misz Kan miz ze u miz ze le chas so to                          
Wj 26,13 whamm mizzè whamm mizzè B`dp Bºrek yr`t hºhel yihyè srûªH `al-ciDDê hammiKn mizzè ûmizzè lkasst                          
Wj 26,13 Z tego za, co zbywa z dugoci przykry, bdzie zwisa jeden okie po obu stronach przybytku i tak bdzie mu suyo za przykrycie.                                            
Wj 26,14 וְעָשִׂיתָ מִכְסֶה לָאֹהֶל עֹרֹת אֵילִם מְאָדָּמִים וּמִכְסֵה עֹרֹת תְּחָשִׁים מִלְמָעְלָה׃                                    
Wj 26,14 we a si ta mich se la o hel o rot e lim me oD Da mim u mich se o rot Te Ha szim mi le ma la P                                  
Wj 26,14 w`Sºt miksè lºhel `rt êlìm moDDmm ûmiks `rt THm milmº`l P                                  
Wj 26,14 Oprcz tego uczynisz nakrycie na namiot ze skr baranich, barwionych na czerwono, i w kocu nakrycie na wierzch ze skr delfinw.                                            
Wj 26,15 וְעָשִׂיתָ אֶת־הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן עֲצֵי שִׁטִּים עֹמְדִים׃                                            
Wj 26,15 we a si ta et - haq qe ra szim lam misz Kan a ce szit tim om dim                                            
Wj 26,15 w`Sºt et-haqqrm lammiKn `cê im `mdm                                            
Wj 26,15 Przygotujesz te deski na przybytek z drzewa akacjowego i ustawisz je pionowo.                                                
Wj 26,16 עֶשֶׂר אַמּוֹת אֹרֶךְ הַקָּרֶשׁ וְאַמָּה וַחֲצִי הָאַמָּה רֹחַב הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד׃                                    
Wj 26,16 e ser am mot o rech haq qa resz we am ma wa Ha ci ha am ma ro Haw haq qe resz ha e Had                                    
Wj 26,16 `eºSer ammt ºrek haqqºre wamm waHc h|amm rºHab haqqeºre heHd                                    
Wj 26,16 Wysoko desek wynosi bdzie dziesi okci, a szeroko jednej deski ptora okcia.                                                
Wj 26,17 שְׁתֵּי יָדוֹת לַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד מְשֻׁלָּבֹת אִשָּׁה אֶל־אֲחֹתָהּ כֵּן תַּעֲשֶׂה לְכֹל קַרְשֵׁי הַמִּשְׁכָּן׃                                
Wj 26,17 szTe ja dot laq qe resz ha e Had me szul la wot isz sza el - a Ho ta Ken Ta a se le chol qar sze ham misz Kan                                
Wj 26,17 ydt laqqeºre heHd mullbt i el-Hth Kn Ta`Sè lkl qarê hammiKn                                
Wj 26,17 Kada deska bdzie miaa dwa czopy osadzone jeden naprzeciw drugiego: tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku.                                              
Wj 26,18 וְעָשִׂיתָ אֶת־הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן עֶשְׂרִים קֶרֶשׁ לִפְאַת נֶגְבָּה תֵימָנָה׃                                        
Wj 26,18 we a si ta et - haq qe ra szim lam misz Kan es rim qe resz li fat neg Ba te ma na                                        
Wj 26,18 w`Sºt et-haqqrm lammiKn `eSrm qeºre lipat neºgB têmºn                                        
Wj 26,18 I przygotujesz deski na przybytek: dwadziecia desek na cian poudniow - po stronie prawej.                                                
Wj 26,19 וְאַרְבָּעִים אַדְנֵי־כֶסֶף תַּעֲשֶׂה תַּחַת עֶשְׂרִים הַקָּרֶשׁ שְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת־הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד לִשְׁתֵּי יְדֹתָיו וּשְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת־הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד לִשְׁתֵּי יְדֹתָיו׃                    
Wj 26,19 we ar Ba im ad ne - che sef Ta a se Ta Hat es rim haq qa resz sze ne a da nim Ta Hat - haq qe resz ha e Had lisz Te je do taw u sze ne a da nim Ta Hat - haq qe resz ha e Had lisz Te je do taw                    
Wj 26,19 warB`m adnê-keºsep Ta`Sè TaºHat `eSrm haqqºre dnm Ta|Hat-haqqeºre heHd liTê ydtyw ûnê dnm Ta|Hat-haqqeºre heHd liTê ydtyw                    
Wj 26,19 I czterdzieci podstaw srebrnych sporzdzisz, pod kad desk dwie podstawy na oba jej czopy.                                                
Wj 26,20 וּלְצֶלַע הַמִּשְׁכָּן הַשֵּׁנִית לִפְאַת צָפוֹן עֶשְׂרִים קָרֶשׁ׃                                          
Wj 26,20 u le ce la ham misz Kan hasz sze nit li fat ca fon es rim qa resz                                          
Wj 26,20 ûlceºla` hammiKn hant lipat cpn `eSrm qºre                                          
Wj 26,20 I po drugiej stronie przybytku, na cian pnocn, uczynisz dwadziecia desek.                                                
Wj 26,21 וְאַרְבָּעִים אַדְנֵיהֶם כָּסֶף שְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד וּשְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד׃                              
Wj 26,21 we ar Ba im ad ne hem Ka sef sze ne a da nim Ta Hat haq qe resz ha e Had u sze ne a da nim Ta Hat haq qe resz ha e Had                              
Wj 26,21 warB`m adnêhem Kºsep dnm TaºHat haqqeºre h|eHd ûnê dnm TaºHat haqqeºre heHd                              
Wj 26,21 A do nich czterdzieci podstaw srebrnych; po dwie podstawy na kad desk.                                                
Wj 26,22 וּלְיַרְכְּתֵי הַמִּשְׁכָּן יָמָּה תַּעֲשֶׂה שִׁשָּׁה קְרָשִׁים׃                                            
Wj 26,22 u le jar Ke te ham misz Kan jam ma Ta a se szisz sza qe ra szim                                            
Wj 26,22 û|lyarKtê hammiKn yºmm Ta`Sè i qrm                                            
Wj 26,22 A dla tylnej czci przybytku sporzdzisz sze desek.                                                  
Wj 26,23 וּשְׁנֵי קְרָשִׁים תַּעֲשֶׂה לִמְקֻצְעֹת הַמִּשְׁכָּן בַּיַּרְכָתָיִם׃                                            
Wj 26,23 u sze ne qe ra szim Ta a se lim qu cot ham misz Kan Baj jar cha ta jim                                            
Wj 26,23 ûnê qrm Ta`Sè limquc`t hammiKn Bayyarktºyim                                            
Wj 26,23 Przy naronikach tylnej ciany przybytku postawisz dwie deski.                                                  
Wj 26,24 וְיִהְיוּ תֹאֲמִים מִלְּמַטָּה וְיַחְדָּו יִהְיוּ תַמִּים עַל־רֹאשׁוֹ אֶל־הַטַּבַּעַת הָאֶחָת כֵּן יִהְיֶה לִשְׁנֵיהֶם לִשְׁנֵי הַמִּקְצֹעֹת יִהְיוּ׃                          
Wj 26,24 we jih ju to a mim mil le mat ta we jaH Daw jih ju tam mim al - ro szo el - hat taB Ba at ha e Hat Ken jih je lisz ne hem lisz ne ham miq co ot jih ju                          
Wj 26,24 wyi|hyû t|mm millma wyaHDw yihyû tammm `al-r el-haaBBaº`at heHt Kn yihyè linêhem linê hammiqc`t yihyû                          
Wj 26,24 Deski bd przystaway szczelnie do siebie u dou, a u gry rwnie szczelnie bd poczone za pomoc jednego piercienia, i tak bdzie take z deskami przy obu innych naronikach.                                        
Wj 26,25 וְהָיוּ שְׁמֹנָה קְרָשִׁים וְאַדְנֵיהֶם כֶּסֶף שִׁשָּׁה עָשָׂר אֲדָנִים שְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד וּשְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד׃                    
Wj 26,25 we ha ju sze mo na qe ra szim we ad ne hem Ke sef szisz sza a sar a da nim sze ne a da nim Ta Hat haq qe resz ha e Had u sze ne a da nim Ta Hat haq qe resz ha e Had                    
Wj 26,25 whyû mn qrm wadnêhem Keºsep i `Sr dnm dnm TaºHat haqqeºre heHd ûnê dnm TaºHat haqqeºre heHd                    
Wj 26,25 I tak bdzie osiem desek, a podstaw srebrnych szesnacie, dwie podstawy pod kad desk.                                                
Wj 26,26 וְעָשִׂיתָ בְרִיחִם עֲצֵי שִׁטִּים חֲמִשָּׁה לְקַרְשֵׁי צֶלַע־הַמִּשְׁכָּן הָאֶחָד׃                                        
Wj 26,26 we a si ta we ri Him a ce szit tim Ha misz sza le qar sze ce la - ham misz Kan ha e Had                                        
Wj 26,26 w`Sºt brHìm `cê im Hmi lqarê ce|la`-hammiKn heHd                                        
Wj 26,26 I zrobisz poprzeczki do powizania desek z drzewa akacjowego, pi dla desek jednej strony przybytku                                              
Wj 26,27 וַחֲמִשָּׁה בְרִיחִם לְקַרְשֵׁי צֶלַע־הַמִּשְׁכָּן הַשֵּׁנִית וַחֲמִשָּׁה בְרִיחִם לְקַרְשֵׁי צֶלַע הַמִּשְׁכָּן לַיַּרְכָתַיִם יָמָּה׃                                
Wj 26,27 wa Ha misz sza we ri Him le qar sze ce la - ham misz Kan hasz sze nit wa Ha misz sza we ri Him le qar sze ce la ham misz Kan laj jar cha ta jim jam ma                                
Wj 26,27 waHmi brHìm lqarê ce|la`-hammiKn hant waHmi brHìm lqarê ceºla` hammiKn layyarktaºyim yºmm                                
Wj 26,27 i pi poprzeczek dla desek drugiej strony przybytku, pi te poprzeczek na tyln, zachodni cian przybytku.                                              
Wj 26,28 וְהַבְּרִיחַ הַתִּיכֹן בְּתוֹךְ הַקְּרָשִׁים מַבְרִחַ מִן־הַקָּצֶה אֶל־הַקָּצֶה׃                                          
Wj 26,28 we haB Be ri aH haT Ti chon Be toch haq qe ra szim maw ri aH min - haq qa ce el - haq qa ce                                          
Wj 26,28 whaBBrªH haTTkn Btk haqqrm mabrìªH min-haqqcè el-haqqcè                                          
Wj 26,28 Poprzeczka umieszczona porodku desek przechodzi bdzie od koca do koca.                                                
Wj 26,29 וְאֶת־הַקְּרָשִׁים תְּצַפֶּה זָהָב וְאֶת־טַבְּעֹתֵיהֶם תַּעֲשֶׂה זָהָב בָּתִּים לַבְּרִיחִם וְצִפִּיתָ אֶת־הַבְּרִיחִם זָהָב׃                                  
Wj 26,29 we et - haq qe ra szim Te caP Pe za haw we et - taB Be o te hem Ta a se za haw BaT Tim laB Be ri Him we ciP Pi ta et - haB Be ri Him za haw                                  
Wj 26,29 w|et-haqqrm TcaPPè zhb wet-aBB`|têhem Ta`Sè zhb BTTm laBBrHìm wciPPt et-haBBrHìm zhb                                  
Wj 26,29 Deski pokryjesz zotem, a piercienie dla osadzania drewnianych wiza zrobisz ze zota i pokryjesz poprzeczki zotem.                                              
Wj 26,30 וַהֲקֵמֹתָ אֶת־הַמִּשְׁכָּן כְּמִשְׁפָּטוֹ אֲשֶׁר הָרְאֵיתָ בָּהָר׃                                            
Wj 26,30 wa ha qe mo ta et - ham misz Kan Ke misz Pa to a szer ho re ta Ba har s                                          
Wj 26,30 wahqmt et-hammiKn KmìºP