Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 27,1 וְעָשִׂיתָ אֶת־הַמִּזְבֵּחַ עֲצֵי שִׁטִּים חָמֵשׁ אַמּוֹת אֹרֶךְ וְחָמֵשׁ אַמּוֹת רֹחַב רָבוּעַ יִהְיֶה הַמִּזְבֵּחַ וְשָׁלֹשׁ אַמּוֹת קֹמָתוֹ׃                        
Wj 27,1 we a si ta et - ham miz Be aH a ce szit tim Ha mesz am mot o rech we Ha mesz am mot ro Haw ra wu a jih je ham miz Be aH we sza losz am mot qo ma to                        
Wj 27,1 w`Sºt et-hammizBªH `cê im Hm ammt ºrek wHm ammt rºHab rbûª` yihyè hammizBªH wl ammt qmt                        
Wj 27,1 I zbudujesz otarz z drzewa akacjowego, majcy pi okci dugoci i pi okci szerokoci. Otarz bdzie wic kwadratowy, a wysoki na trzy okcie.                                            
Wj 27,2 וְעָשִׂיתָ קַרְנֹתָיו עַל אַרְבַּע פִּנֹּתָיו מִמֶּנּוּ תִּהְיֶיןָ קַרְנֹתָיו וְצִפִּיתָ אֹתוֹ נְחֹשֶׁת׃                                  
Wj 27,2 we a si ta qar no taw al ar Ba Pin no taw mim men nu Tih je na qar no taw we ciP Pi ta o to ne Ho szet                                  
Wj 27,2 w`Sºt qarntyw `al arBa` Pinntyw mimmeºnnû Tihyʺn qarntyw wciPPt t nHºet                                  
Wj 27,2 I uczynisz rogi w czterech naronikach otarza, a bd wystaway z niego wzwy, i pokryjesz go brzem.                                                
Wj 27,3 וְעָשִׂיתָ סִּירֹתָיו לְדַשְּׁנוֹ וְיָעָיו וּמִזְרְקֹתָיו וּמִזְלְגֹתָיו וּמַחְתֹּתָיו לְכָל־כֵּלָיו תַּעֲשֶׂה נְחֹשֶׁת׃                                    
Wj 27,3 we a si ta ssi ro taw le dasz sze no we ja aw u miz re qo taw u miz le go taw u maH To taw le chol - Ke law Ta a se ne Ho szet                                    
Wj 27,3 w`Sºt ss|rtyw ldan wy`yw ûmizrqtyw ûmizlgtyw ûmaHTtyw lkol-Klyw Ta`Sè nHºet                                    
Wj 27,3 I zrobisz popielnice do zsypywania zatuszczonego popiou oraz opatki, kropielnice, wideki i kadzielnice. Wszystkie te przybory wykonasz z brzu.                                            
Wj 27,4 וְעָשִׂיתָ לּוֹ מִכְבָּר מַעֲשֵׂה רֶשֶׁת נְחֹשֶׁת וְעָשִׂיתָ עַל־הָרֶשֶׁת אַרְבַּע טַבְּעֹת נְחֹשֶׁת עַל אַרְבַּע קְצוֹתָיו׃                            
Wj 27,4 we a si ta llo mich Bar ma a se re szet ne Ho szet we a si ta al - ha re szet ar Ba taB Be ot ne Ho szet al ar Ba qe co taw                            
Wj 27,4 w`Sºt ll mikBr ma`S reºet nHºet w`Sºt `al-hreºet arBa` aBB`t nHºet `al arBa` qctyw                            
Wj 27,4 Z brzu te wykonasz krat do otarza w formie siatki, a nad t siatk na czterech rogach zrobisz cztery piercienie.                                              
Wj 27,5 וְנָתַתָּה אֹתָהּ תַּחַת כַּרְכֹּב הַמִּזְבֵּחַ מִלְּמָטָּה וְהָיְתָה הָרֶשֶׁת עַד חֲצִי הַמִּזְבֵּחַ׃                                  
Wj 27,5 we na taT Ta o ta Ta Hat Kar Kow ham miz Be aH mil le mat ta we haj ta ha re szet ad Ha ci ham miz Be aH                                  
Wj 27,5 wntaTT th TaºHat KarKb hammizBªH millmº whyt hreºet `ad Hc hammizBªH                                  
Wj 27,5 Umocujesz je u dou pod obramowaniem, tak eby siatka sigaa do poowy otarza.                                                
Wj 27,6 וְעָשִׂיתָ בַדִּים לַמִּזְבֵּחַ בַּדֵּי עֲצֵי שִׁטִּים וְצִפִּיתָ אֹתָם נְחֹשֶׁת׃                                      
Wj 27,6 we a si ta waD Dim lam miz Be aH BaD De a ce szit tim we ciP Pi ta o tam ne Ho szet                                      
Wj 27,6 w`Sºt baDDm lammizBªH BaDDê `cê im wciPPt tm nHºet                                      
Wj 27,6 I zrobisz drki do otarza z drzewa akacjoweg i pokryjesz je brzem.                                                  
Wj 27,7 וְהוּבָא אֶת־בַּדָּיו בַּטַּבָּעֹת וְהָיוּ הַבַּדִּים עַל־שְׁתֵּי צַלְעֹת הַמִּזְבֵּחַ בִּשְׂאֵת אֹתוֹ׃                                    
Wj 27,7 we hu wa et - BaD Daw Bat taB Ba ot we ha ju haB BaD Dim al - szTe ca lot ham miz Be aH Bi set o to                                    
Wj 27,7 whûb et-BaDDyw BaaBB`t whyû haBBaDDm `al-Tê cal`t hammizBªH BiSt t                                    
Wj 27,7 A bdzie si wkadao drki te do piercieni i bd one po obu bokach otarza w czasie przenoszenia go.                                              
Wj 27,8 נְבוּב לֻחֹת תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ כַּאֲשֶׁר הֶרְאָה אֹתְךָ בָּהָר כֵּן יַעֲשׂוּ׃                                    
Wj 27,8 ne wuw lu Hot Ta a se o to Ka a szer he ra ot cha Ba har Ken ja a su s                                  
Wj 27,8 nbûb lùHt Ta`Sè t Kaer her tk Bhr Kn ya`Sû s                                  
Wj 27,8 Uczynisz go z desek tak, aby by wydrony wewntrz, wedug wzoru, jaki ci ukazaem na grze.                                                
Wj 27,9 וְעָשִׂיתָ אֵת חֲצַר הַמִּשְׁכָּן לִפְאַת נֶגֶב־תֵּימָנָה קְלָעִים לֶחָצֵר שֵׁשׁ מָשְׁזָר מֵאָה בָאַמָּה אֹרֶךְ לַפֵּאָה הָאֶחָת׃                          
Wj 27,9 we a si ta et Ha car ham misz Kan li fat ne gew - Te ma na qe la im le Ha cer szesz mosz zar me a wa am ma o rech laP Pe a ha e Hat                          
Wj 27,9 w`Sºt t Hcar hammiKn lipat ne|geb-Têmn ql`m leHcr mozr m b|amm ºrek laPP heHt                          
Wj 27,9 Nastpnie zbudujesz dziedziniec przybytku. Zasony dziedzica z krconego bisioru po stronie poudniowej bd sto okci dugie,                                            
Wj 27,10 וְעַמֻּדָיו עֶשְׂרִים וְאַדְנֵיהֶם עֶשְׂרִים נְחֹשֶׁת וָוֵי הָעַמֻּדִים וַחֲשֻׁקֵיהֶם כָּסֶף׃                                      
Wj 27,10 we am mu daw es rim we ad ne hem es rim ne Ho szet wa we ha am mu dim wa Ha szu qe hem Ka sef                                      
Wj 27,10 w`ammùdyw `eSrm wadnêhem `eSrm nHºet wwê h`ammùdm waHùqêhem Kºsep                                      
Wj 27,10 a do tego dwadziecia supw i dwadziecia podstaw z brzu oraz haczyki i klamry ze srebra.                                                
Wj 27,11 וְכֵן לִפְאַת צָפוֹן בָּאֹרֶךְ קְלָעִים מֵאָה אֹרֶךְ וְעַמְדּוּ עֶשְׂרִים וְאַדְנֵיהֶם עֶשְׂרִים נְחֹשֶׁת וָוֵי הָעַמֻּדִים וַחֲשֻׁקֵיהֶם כָּסֶף׃                        
Wj 27,11 we chen li fat ca fon Ba o rech qe la im me a o rech (we am du) es rim we ad ne hem es rim ne Ho szet wa we ha am mu dim wa Ha szu qe hem Ka sef                        
Wj 27,11 wkn lipat cpn Bºrek ql`m ºrek (w`amDû)  `eSrm wadnêhem `eSrm nHºet wwê h|`ammùdm waHùqêhem Kºsep                        
Wj 27,11 Tak samo po stronie pnocnej zasony bd sto okci dugie, a ponadto dwadziecia supw, dwadziecia podstaw z brzu oraz haczyki i klamry ze srebra.                                          
Wj 27,12 וְרֹחַב הֶחָצֵר לִפְאַת־יָם קְלָעִים חֲמִשִּׁים אַמָּה עַמֻּדֵיהֶם עֲשָׂרָה וְאַדְנֵיהֶם עֲשָׂרָה׃                                    
Wj 27,12 we ro Haw he Ha cer li fat - jam qe la im Ha misz szim am ma am mu de hem a sa ra we ad ne hem a sa ra                                    
Wj 27,12 wrºHab he|Hcr lipat-ym ql`m Hmim amm `ammùdêhem `Sr wadnêhem `Sr                                    
Wj 27,12 Na szerokoci dziedzica po stronie zachodniej zasona bdzie miaa pidziesit okci, a do tego dziesi supw i dziesi podstaw.                                            
Wj 27,13 וְרֹחַב הֶחָצֵר לִפְאַת קֵדְמָה מִזְרָחָה חֲמִשִּׁים אַמָּה׃                                          
Wj 27,13 we ro Haw he Ha cer li fat qed ma miz ra Ha Ha misz szim am ma                                          
Wj 27,13 wrºHab he|Hcr lipat qºdm mizrºH Hmim amm                                          
Wj 27,13 Na szerokoci dziedzica po stronie wschodniej bdzie miaa rwnie pidziesit okci.                                                
Wj 27,14 וַחֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה קְלָעִים לַכָּתֵף עַמֻּדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וְאַדְנֵיהֶם שְׁלֹשָׁה׃                                      
Wj 27,14 wa Ha mesz es re am ma qe la im laK Ka tef am mu de hem sze lo sza we ad ne hem sze lo sza                                      
Wj 27,14 waHm `eSr amm ql`m laKKtp `ammùdêhem l wadnêhem l                                      
Wj 27,14 Zasony jednej bocznej ciany bd miay pitnacie okci oraz trzy supy i trzy podstawy.                                                
Wj 27,15 וְלַכָּתֵף הַשֵּׁנִית חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה קְלָעִים עַמֻּדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וְאַדְנֵיהֶם שְׁלֹשָׁה׃                                      
Wj 27,15 we laK Ka tef hasz sze nit He mesz es re qe la im am mu de hem sze lo sza we ad ne hem sze lo sza                                      
Wj 27,15 wlaKKtp hant Hm `eSr ql`m `ammùdêhem l wadnêhem l                                      
Wj 27,15 Zasony za drugiej ciany bocznej bd miay pitnacie okci oraz trzy supy i trzy podstawy.                                                
Wj 27,16 וּלְשַׁעַר הֶחָצֵר מָסָךְ עֶשְׂרִים אַמָּה תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר מַעֲשֵׂה רֹקֵם עַמֻּדֵיהֶם אַרְבָּעָה וְאַדְנֵיהֶם אַרְבָּעָה׃                      
Wj 27,16 u le sza ar he Ha cer ma sach es rim am ma Te che let we ar Ga man we to la at sza ni we szesz mosz zar ma a se ro qem am mu de hem ar Ba a we ad ne hem ar Ba a                      
Wj 27,16 ûlaº`ar he|Hcr msk `eSrm amm Tkºlet warGmn wtlaº`at n w mozr ma`S rqm `ammù|dêhem arB` wadnêhem arB`                      
Wj 27,16 Przy wejciu na dziedziniec dasz zason na dwadziecia okci z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, z bisioru wielobarwnie wyszywan, a do tego cztery supy i cztery podstawy.                                        
Wj 27,17 כָּל־עַמּוּדֵי הֶחָצֵר סָבִיב מְחֻשָּׁקִים כֶּסֶף וָוֵיהֶם כָּסֶף וְאַדְנֵיהֶם נְחֹשֶׁת׃                                      
Wj 27,17 Kol - am mu de he Ha cer sa wiw me Husz sza qim Ke sef wa we hem Ka sef we ad ne hem ne Ho szet                                      
Wj 27,17 Kol-`ammûdê he|Hcr sbb mHuqm Keºsep wwêhem Kºsep wadnêhem nHºet                                      
Wj 27,17 Wszystkie supy dokoa dziedzica winny by zaopatrzone w srebrne klamry; haczyki za bd ze srebra, a podstawy z brzu.                                              
Wj 27,18 אֹרֶךְ הֶחָצֵר מֵאָה בָאַמָּה וְרֹחַב חֲמִשִּׁים בַּחֲמִשִּׁים וְקֹמָה חָמֵשׁ אַמּוֹת שֵׁשׁ מָשְׁזָר וְאַדְנֵיהֶם נְחֹשֶׁת׃                            
Wj 27,18 o rech he Ha cer me a wa am ma we ro Haw Ha misz szim Ba Ha misz szim we qo ma Ha mesz am mot szesz mosz zar we ad ne hem ne Ho szet                            
Wj 27,18 ºrek he|Hcr m b|amm wrºHab Hmim BaHmim wqm Hm ammt mozr wadnêhem nHºet                            
Wj 27,18 Dugo dziedzica bdzie wynosia sto okci, szeroko pidziesit okci, a wysoko pi okci z zasonami z krconego bisioru i z podstawami z brzu.                                          
Wj 27,19 לְכֹל כְּלֵי הַמִּשְׁכָּן בְּכֹל עֲבֹדָתוֹ וְכָל־יְתֵדֹתָיו וְכָל־יִתְדֹת הֶחָצֵר נְחֹשֶׁת׃                                      
Wj 27,19 le chol Ke le ham misz Kan Be chol a wo da to we chol - je te do taw we chol - jit dot he Ha cer ne Ho szet s                                    
Wj 27,19 lkl Klê hammiKn Bkl `bdt wkol-ytdtyw wkol-yitdt heHcr nHºet s                                    
Wj 27,19 Wszystkie naczynia przybytku do jakiegokolwiek uytku, wszystkie jego paliki i wszystkie paliki dziedzica bd z brzu.                                              
Wj 27,20 וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד׃                            
Wj 27,20 we aT Ta Te caw we et - Be ne jis ra el we jiq Hu e le cha sze men za jit zach Ka tit lam ma or le ha a lot ner Ta mid                            
Wj 27,20 waTT Tcawwè et-Bnê yiSrl wyiqHû lʺk eºmen zaºyit zk Ktt lammr lha`lt nr Tmd                            
Wj 27,20 Ty rozkaesz Izraelitom, aby przynieli do wiecznika oliw czyst, wycinit z oliwek, dla cigego podtrzymywania wiata w lampie                                            
Wj 27,21 בְּאֹהֶל מוֹעֵד מִחוּץ לַפָּרֹכֶת אֲשֶׁר עַל־הָעֵדֻת יַעֲרֹךְ אֹתוֹ אַהֲרֹן וּבָנָיו מֵעֶרֶב עַד־בֹּקֶר לִפְנֵי יהוה חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתָם מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                
Wj 27,21 Be o hel mo ed mi Huc laP Pa ro chet a szer al - ha e dut ja a roch o to a ha ron u wa naw me e rew ad - Bo qer lif ne jhwh(a do naj) Huq qat o lam le do ro tam me et Be ne jis ra el s              
Wj 27,21 Bºhel m`d miHûc laPPrºket er `al-h`dùt ya`rk t ahrn ûbnyw m`eºreb `ad-Bºqer lipnê yhwh(dny) Huqqat `lm ldºrtºm mt Bnê yiSrl s              
Wj 27,21 w Namiocie Spotkania na zewntrz zasony, ktra jest przed wiadectwem. Aaron za wraz z synami swymi bdzie j przygotowywa, aby pona przed Panem od wieczora do rana. Takie jest prawo wieczne przez wszystkie pokolenia dla Izraelitw.                                    

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski