Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 29,1 וְזֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר־תַּעֲשֶׂה לָהֶם לְקַדֵּשׁ אֹתָם לְכַהֵן לִי לְקַח פַּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר וְאֵילִם שְׁנַיִם תְּמִימִם׃                          
Wj 29,1 we ze haD Da war a szer - Ta a se la hem le qaD Desz o tam le cha hen li le qaH Par e Had Ben - Ba qar we e lim sze na jim Te mi mim                          
Wj 29,1 wzè haDDbr e|r-Ta`Sè lhem lqaDD tm lkahn l lqaH Par eHd Ben-Bqr wêlìm naºyim Tmmìm                          
Wj 29,1 W ten za sposb postpisz, gdy bdziesz wywica ich na kapanw: wemiesz modego cielca i dwa barany bez skazy,                                              
Wj 29,2 וְלֶחֶם מַצּוֹת וְחַלֹּת מַצֹּת בְּלוּלֹת בַּשֶּׁמֶן וּרְקִיקֵי מַצּוֹת מְשֻׁחִים בַּשָּׁמֶן סֹלֶת חִטִּים תַּעֲשֶׂה אֹתָם׃                            
Wj 29,2 we le Hem mac cot we Hal lot mac cot Be lu lot Basz sze men u re qi qe mac cot me szu Him Basz sza men so let Hit tim Ta a se o tam                            
Wj 29,2 wleºHem macct wHallt macct Blûlt Baeºmen ûrqqê macct mùHm Baºmen sºlet Him Ta`Sè tm                            
Wj 29,2 i chleby niekwaszone i placki niekwaszone, zaprawione oliw przane chleby i przane placki i przane podpomyki pomazane oliw. Upieczesz je z najczystszej mki pszennej                                          
Wj 29,3 וְנָתַתָּ אוֹתָם עַל־סַל אֶחָד וְהִקְרַבְתָּ אֹתָם בַּסָּל וְאֶת־הַפָּר וְאֵת שְׁנֵי הָאֵילִם׃                                  
Wj 29,3 we na taT Ta o tam al - sal e Had we hiq raw Ta o tam Bas sal we et - haP Par we et sze ne ha e lim                                  
Wj 29,3 wntaTT tm `al-sal eHd whiqrabT tm Bassl weºt-haPPºr wt hêlìm                                  
Wj 29,3 i woywszy je w ten sam kosz, w koszu zoysz je na ofiar jednoczenie z modym cielcem i dwoma baranami.                                              
Wj 29,4 וְאֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־בָּנָיו תַּקְרִיב אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְרָחַצְתָּ אֹתָם בַּמָּיִם׃                                      
Wj 29,4 we et - a ha ron we et - Ba naw Taq riw el - Pe taH o hel mo ed we ra Hac Ta o tam Bam ma jim                                      
Wj 29,4 wet-ahrn wet-Bnyw Taqrb el-PeºtaH ºhel m`d wrHacT tm Bammºyim                                      
Wj 29,4 Aaronowi za i synom jego rozkaesz zbliy si do wejcia do Namiotu Spotkania i obmyjesz ich wod.                                              
Wj 29,5 וְלָקַחְתָּ אֶת־הַבְּגָדִים וְהִלְבַּשְׁתָּ אֶת־אַהֲרֹן אֶת־הַכֻּתֹּנֶת וְאֵת מְעִיל הָאֵפֹד וְאֶת־הָאֵפֹד וְאֶת־הַחֹשֶׁן וְאָפַדְתָּ לוֹ בְּחֵשֶׁב הָאֵפֹד׃                            
Wj 29,5 we la qaH Ta et - haB Be ga dim we hil Basz Ta et - a ha ron et - haK KuT To net we et me il ha e fod we et - ha e fod we et - ha Ho szen we a fad Ta lo Be He szew ha e fod                            
Wj 29,5 wlqaHT et-haBBgdm whilBaT e|t-ahrn et-haKKuTTºnet wt m`l hpd wet-hpd wet-haHºen wpadT l BHºeb hpd                            
Wj 29,5 Potem wemiesz szaty i ubierzesz Aarona w tunik, w sukni, w efod, w pektora, i przymocujesz go przepask efodu.                                              
Wj 29,6 וְשַׂמְתָּ הַמִּצְנֶפֶת עַל־רֹאשׁוֹ וְנָתַתָּ אֶת־נֵזֶר הַקֹּדֶשׁ עַל־הַמִּצְנָפֶת׃                                          
Wj 29,6 we sam Ta ham mic ne fet al - ro szo we na taT Ta et - ne zer haq qo desz al - ham mic na fet                                          
Wj 29,6 wSamT hammicneºpet `al-r wntaTT et-nºzer haqqºde `al-hammicnºpet                                          
Wj 29,6 A woywszy mu tiar na gow, umiecisz wity diadem na tiarze.                                                  
Wj 29,7 וְלָקַחְתָּ אֶת־שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְיָצַקְתָּ עַל־רֹאשׁוֹ וּמָשַׁחְתָּ אֹתוֹ׃                                          
Wj 29,7 we la qaH Ta et - sze men ham misz Ha we ja caq Ta al - ro szo u ma szaH Ta o to                                          
Wj 29,7 wl|qaHT et-eºmen hammiH wycaqT `al-r ûmaHT t                                          
Wj 29,7 Nastpnie wemiesz olej do namaszczenia i wylejesz go na jego gow, i namacisz go.                                                
Wj 29,8 וְאֶת־בָּנָיו תַּקְרִיב וְהִלְבַּשְׁתָּם כֻּתֳּנֹת׃                                                
Wj 29,8 we et - Ba naw Taq riw we hil Basz Tam KuT T not                                                
Wj 29,8 wet-Bnyw Taqrb whilBaTm KuTTnt                                                
Wj 29,8 Synom te jego kaesz si przybliy i ubierzesz ich w tuniki                                                  
Wj 29,9 וְחָגַרְתָּ אֹתָם אַבְנֵט אַהֲרֹן וּבָנָיו וְחָבַשְׁתָּ לָהֶם מִגְבָּעֹת וְהָיְתָה לָהֶם כְּהֻנָּה לְחֻקַּת עוֹלָם וּמִלֵּאתָ יַד־אַהֲרֹן וְיַד־בָּנָיו׃                        
Wj 29,9 we Ha gar Ta o tam aw net a ha ron u wa naw we Ha wasz Ta la hem mig Ba ot we haj ta la hem Ke hun na le Huq qat o lam u mil le ta jad - a ha ron we jad - Ba naw                        
Wj 29,9 wHgarT tm abn ahrn ûbnyw wHbaT lhem migB`t whyt lhem Khunn lHuqqat `lm ûmillt ya|d-ahrn wyad-Bnyw                        
Wj 29,9 oraz przepaszesz ich pasem, i okryjesz gowy ich mitrami, i bdzie naleao do nich kapastwo na mocy nieodwoalnego prawa. I wprowadzisz Aarona i jego synw w czynnoci kapaskie.                                        
Wj 29,10 וְהִקְרַבְתָּ אֶת־הַפָּר לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד וְסָמַךְ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת־יְדֵיהֶם עַל־רֹאשׁ הַפָּר׃                                  
Wj 29,10 we hiq raw Ta et - haP Par lif ne o hel mo ed we sa mach a ha ron u wa naw et - je de hem al - rosz haP Par                                  
Wj 29,10 whiqrabT et-haPPr lipnê ºhel m`d wsmak ahrn ûbnyw et-ydêhem `al-r haPPr                                  
Wj 29,10 Potem przyprowadzisz modego cielca przed Namiot Spotkania, i poo Aaron i jego synowie rce na gowie cielca.                                              
Wj 29,11 וְשָׁחַטְתָּ אֶת־הַפָּר לִפְנֵי יהוה פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃                                          
Wj 29,11 we sza Hat Ta et - haP Par lif ne jhwh(a do naj) Pe taH o hel mo ed                                          
Wj 29,11 wHaT et-haPPr lipnê yhwh(dny) PeºtaH ºhel m`d                                          
Wj 29,11 I zabijesz go przed Panem przy wejciu do Namiotu Spotkania.                                                  
Wj 29,12 וְלָקַחְתָּ מִדַּם הַפָּר וְנָתַתָּה עַל־קַרְנֹת הַמִּזְבֵּחַ בְּאֶצְבָּעֶךָ וְאֶת־כָּל־הַדָּם תִּשְׁפֹּךְ אֶל־יְסוֹד הַמִּזְבֵּחַ׃                                  
Wj 29,12 we la qaH Ta miD Dam haP Par we na taT Ta al - qar not ham miz Be aH Be ec Ba e cha we et - Kol - haD Dam Tisz Poch el - je sod ham miz Be aH                                  
Wj 29,12 wl|qaHT miDDam haPPr wntaTT `al-qarnt hammizBªH BecB`eºk wet-Kol-haDDm TiPk el-ysd hammizBªH                                  
Wj 29,12 Wziwszy za nieco krwi tego cielca, namacisz palcem wskazujcym rogi otarza, a reszt krwi wylejesz u podstawy otarza.                                              
Wj 29,13 וְלָקַחְתָּ אֶת־כָּל־הַחֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת־הַקֶּרֶב וְאֵת הַיֹּתֶרֶת עַל־הַכָּבֵד וְאֵת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת־הַחֵלֶב אֲשֶׁר עֲלֵיהֶן וְהִקְטַרְתָּ הַמִּזְבֵּחָה׃                          
Wj 29,13 we la qaH Ta et - Kol - ha He lew ha me chas se et - haq qe rew we et haj jo te ret al - haK Ka wed we et szTe haK Ke la jot we et - ha He lew a szer a le hen we hiq tar Ta ham miz Be Ha                          
Wj 29,13 wl|qaHT e|t-Kol-haHleb ha|mkassè et-haqqereb wt hayyteºret `al-haKKbd wt haKKlyt wet-haHºleb er `lêhen whiqarT hammizBºH                          
Wj 29,13 A pozbierawszy tuszcz, ktry pokrywa wntrznoci, i pat tuszczu, ktry jest na wtrobie, i obie nerki, i tuszcz, ktry jest na nich, spalisz to na otarzu.                                            
Wj 29,14 וְאֶת־בְּשַׂר הַפָּר וְאֶת־עֹרוֹ וְאֶת־פִּרְשׁוֹ תִּשְׂרֹף בָּאֵשׁ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה חַטָּאת הוּא׃                                    
Wj 29,14 we et - Be sar haP Par we et - o ro we et - Pir szo Tis rof Ba esz mi Huc lam ma Ha ne Hat tat hu                                    
Wj 29,14 wet-BSar haPPr wet-`r wet-Pir TiSrp B miHûc la|mmaHnè Hat                                    
Wj 29,14 Lecz miso cielca i jego skr, i mierzw spalisz w ogniu poza obozem. Jest to ofiara za grzech.                                                
Wj 29,15 וְאֶת־הָאַיִל הָאֶחָד תִּקָּח וְסָמְכוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת־יְדֵיהֶם עַל־רֹאשׁ הָאָיִל׃                                      
Wj 29,15 we et - ha a jil ha e Had Tiq qaH we sam chu a ha ron u wa naw et - je de hem al - rosz ha a jil                                      
Wj 29,15 wet-haºyil heHd TiqqH wsºmkû ahrn ûbnyw et-ydêhem `al-r hºyil                                      
Wj 29,15 Wemiesz nastpnie pierwszego barana, i poo Aaron i synowie jego rce na gowie tego barana.                                                
Wj 29,16 וְשָׁחַטְתָּ אֶת־הָאָיִל וְלָקַחְתָּ אֶת־דָּמוֹ וְזָרַקְתָּ עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב׃                                          
Wj 29,16 we sza Hat Ta et - ha a jil we la qaH Ta et - Da mo we za raq Ta al - ham miz Be aH sa wiw                                          
Wj 29,16 wHaT et-hºyil wl|qaHT et-Dm wzraqT `al-hammizBªH sbb                                          
Wj 29,16 I zabijesz potem tego barana, a wziwszy nieco jego krwi pokropisz otarz dokoa.                                                
Wj 29,17 וְאֶת־הָאַיִל תְּנַתֵּחַ לִנְתָחָיו וְרָחַצְתָּ קִרְבּוֹ וּכְרָעָיו וְנָתַתָּ עַל־נְתָחָיו וְעַל־רֹאשׁוֹ׃                                      
Wj 29,17 we et - ha a jil Te naT Te aH lin ta Haw we ra Hac Ta qir Bo u che ra aw we na taT Ta al - ne ta Haw we al - ro szo                                      
Wj 29,17 weºt-haºyil TnaTTªH lintHyw wrHacT qirB ûkr`yw wntaTT `al-ntHyw w`al-r                                      
Wj 29,17 I podzielisz barana na czci, i obmywszy wntrznoci jego i nogi pooysz je na innych jego czciach i na gowie.                                              
Wj 29,18 וְהִקְטַרְתָּ אֶת־כָּל־הָאַיִל הַמִּזְבֵּחָה עֹלָה הוּא לַיהוה רֵיחַ נִיחוֹחַ אִשֶּׁה לַיהוה הוּא׃                                  
Wj 29,18 we hiq tar Ta et - Kol - ha a jil ham miz Be Ha o la hu ljhwh(la do naj) re aH ni Ho aH isz sze ljhwh(la do naj) hu                                  
Wj 29,18 whiqarT et-Kol-haºyil hammizBºH `l lyhwh(la|dny) rêªH nHªH lyhwh(ladny)                                  
Wj 29,18 I spalisz caego tego barana na otarzu. Jest to ofiara caopalenia dla Pana, mia wo, ofiara spalana dla Pana.                                              
Wj 29,19 וְלָקַחְתָּ אֵת הָאַיִל הַשֵּׁנִי וְסָמַךְ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת־יְדֵיהֶם עַל־רֹאשׁ הָאָיִל׃                                    
Wj 29,19 we la qaH Ta et ha a jil hasz sze ni we sa mach a ha ron u wa naw et - je de hem al - rosz ha a jil                                    
Wj 29,19 wlºqaHT t haºyil han wsmak ahrn ûbnyw et-ydêhem `al-r hºyil                                    
Wj 29,19 A potem wemiesz drugiego barana, Aaron za i jego synowie wo rce na jego gow.                                                
Wj 29,20 וְשָׁחַטְתָּ אֶת־הָאַיִל וְלָקַחְתָּ מִדָּמוֹ וְנָתַתָּה עַל־תְּנוּךְ אֹזֶן אַהֲרֹן וְעַל־תְּנוּךְ אֹזֶן בָּנָיו הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן יָדָם הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן רַגְלָם הַיְמָנִית וְזָרַקְתָּ אֶת־הַדָּם עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב׃            
Wj 29,20 we sza Hat Ta et - ha a jil we la qaH Ta miD Da mo we na taT Ta al - Te nuch o zen a ha ron we al - Te nuch o zen Ba naw ha je ma nit we al - Bo hen ja dam ha je ma nit we al - Bo hen rag lam ha je ma nit we za raq Ta et - haD Dam al - ham miz Be aH sa wiw            
Wj 29,20 wHaT et-haºyil wlqaHT miDDm wn|taTT `al-Tnûk ºzen ahrn w`al-Tnûk ºzen Bnyw haymnt w`al-Bºhen ydm haymnt w`al-Bºhen raglm haymnt wzraqT et-haDDm `al-hammizBªH sbb            
Wj 29,20 I zabijesz barana, a wziwszy nieco jeg o krwi namacisz ni wierzch prawego ucha Aarona i wierzch prawego ucha jego synw i due palce ich prawej rki i nogi, i pokropisz krwi otarz dokoa.                                        
Wj 29,21 וְלָקַחְתָּ מִן־הַדָּם אֲשֶׁר עַל־הַמִּזְבֵּחַ וּמִשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְהִזֵּיתָ עַל־אַהֲרֹן וְעַל־בְּגָדָיו וְעַל־בָּנָיו וְעַל־בִּגְדֵי בָנָיו אִתּוֹ וְקָדַשׁ הוּא וּבְגָדָיו וּבָנָיו וּבִגְדֵי בָנָיו אִתּוֹ׃                
Wj 29,21 we la qaH Ta min - haD Dam a szer al - ham miz Be aH u misz sze men ham misz Ha we hiz ze ta al - a ha ron we al - Be ga daw we al - Ba naw we al - Big de wa naw iT To we qa dasz hu u we ga daw u wa naw u wig de wa naw iT To                
Wj 29,21 wlqaHT min-haDDm er `a|l-hammizBªH ûmieºmen hammiH whizzêt `a|l-ahrn w`al-Bgdyw w`al-Bnyw w`al-Bigdê bnyw iTT wqda ûbgdyw ûbnyw ûbigdê bnyw iTT                
Wj 29,21 I wemiesz nieco krwi, ktra jest na otarzu, i oleju do namaszczania, i pokropisz Aarona i jego szaty, i jego synw i ich szaty, aby by powicony razem ze swymi szatami, a z nim take jego synowie i szaty jego synw.                                      
Wj 29,22 וְלָקַחְתָּ מִן־הָאַיִל הַחֵלֶב וְהָאַלְיָה וְאֶת־הַחֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת־הַקֶּרֶב וְאֵת יֹתֶרֶת הַכָּבֵד וְאֵת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת־הַחֵלֶב אֲשֶׁר עֲלֵהֶן וְאֵת שׁוֹק הַיָּמִין כִּי אֵיל מִלֻּאִים הוּא׃          
Wj 29,22 we la qaH Ta min - ha a jil ha He lew we ha al ja we et - ha He lew ha me chas se et - haq qe rew we et jo te ret haK Ka wed we et szTe haK Ke la jot we et - ha He lew a szer a le hen we et szoq haj ja min Ki el mil lu im hu          
Wj 29,22 wlqaHT min-hayìl haHºleb wh|aly wet-haHºleb ha|mkassè et-haqqeºreb wt yteºret haKKbd wt haKKlyt wet-haHºleb er `lhen wt q hayymn K êl millùm          
Wj 29,22 I wemiesz z barana tuszcz i ogon, i tuszcz pokrywajcy wntrznoci, i pat tuszczu, ktry jest na wtrobie, i obie nerki i tuszcz, ktry jest na nich, i prawe udo, bo to jest baran ofiary wywicenia.                                        
Wj 29,23 וְכִכַּר לֶחֶם אַחַת וַחַלַּת לֶחֶם שֶׁמֶן אַחַת וְרָקִיק אֶחָד מִסַּל הַמַּצּוֹת אֲשֶׁר לִפְנֵי יהוה׃                            
Wj 29,23 we chiK Kar le Hem a Hat wa Hal lat le Hem sze men a Hat we ra qiq e Had mis sal ham mac cot a szer lif ne jhwh(a do naj)                            
Wj 29,23 wkiKKar leºHem aHat wa|Hallat leºHem eºmen aHat wrqq eHd missal hammacct er lipnê yhwh(dny)                            
Wj 29,23 Wemiesz te bochen chleba i placek przyrzdzony na oliwie i podpomyk z kosza przanikw, ktre s przed Panem.                                              
Wj 29,24 וְשַׂמְתָּ הַכֹּל עַל כַּפֵּי אַהֲרֹן וְעַל כַּפֵּי בָנָיו וְהֵנַפְתָּ אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי יהוה׃                              
Wj 29,24 we sam Ta haK Kol al KaP Pe a ha ron we al KaP Pe wa naw we he naf Ta o tam Te nu fa lif ne jhwh(a do naj)                              
Wj 29,24 wSamT haKKl `al KaPPê ahrn w`al KaPPê bnyw whnapT tm Tnûp lipnê yhwh(dny)                              
Wj 29,24 Wszystko to pooysz na donie Aarona i na donie jego synw, i wykonasz gest koysania przed Panem.                                              
Wj 29,25 וְלָקַחְתָּ אֹתָם מִיָּדָם וְהִקְטַרְתָּ הַמִּזְבֵּחָה עַל־הָעֹלָה לְרֵיחַ נִיחוֹחַ לִפְנֵי יהוה אִשֶּׁה הוּא לַיהוה׃                              
Wj 29,25 we la qaH Ta o tam mij ja dam we hiq tar Ta ham miz Be Ha al - ha o la le re aH ni Ho aH lif ne jhwh(a do naj) isz sze hu ljhwh(la do naj)                              
Wj 29,25 wlqaHT tm miyydm whiqarT hammizBºH `al-h`l lrêªH nHªH lipnê yhwh(dny) lyhwh(ladny)                              
Wj 29,25 Wemiesz to potem z ich rk i spalisz na otarzu nad caopaleniem jako mi wo przed Panem. Jest to ofiara spalana dla Pana.                                              
Wj 29,26 וְלָקַחְתָּ אֶת־הֶחָזֶה מֵאֵיל הַמִּלֻּאִים אֲשֶׁר לְאַהֲרֹן וְהֵנַפְתָּ אֹתוֹ תְּנוּפָה לִפְנֵי יהוה וְהָיָה לְךָ לְמָנָה׃                            
Wj 29,26 we la qaH Ta et - he Ha ze me el ham mil lu im a szer le a ha ron we he naf Ta o to Te nu fa lif ne jhwh(a do naj) we ha ja le cha le ma na                            
Wj 29,26 wlqaHT et-he|Hzè mêl hammillùm er lahrn whnapT t Tnûp lipnê yhwh(dny) why lk lmn                            
Wj 29,26 I wemiesz mostek z piersi barana ofiarowanego na wywicenie Aarona, i wykonasz nim gest koysania, i przypadnie on tobie w udziale.                                            
Wj 29,27 וְקִדַּשְׁתָּ אֵת חֲזֵה הַתְּנוּפָה וְאֵת שׁוֹק הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר הוּנַף וַאֲשֶׁר הוּרָם מֵאֵיל הַמִּלֻּאִים מֵאֲשֶׁר לְאַהֲרֹן וּמֵאֲשֶׁר לְבָנָיו׃                      
Wj 29,27 we qiD Dasz Ta et Ha ze haT Te nu fa we et szoq haT Te ru ma a szer hu naf wa a szer hu ram me el ham mil lu im me a szer le a ha ron u me a szer le wa naw                      
Wj 29,27 wqiDDaT t Hz haTTnûp wt q haTTrûm er hûnap waer hûrm mêl hammillùm mer lahrn ûmer lbnyw                      
Wj 29,27 I jako rzecz wit oddzielisz mostek koysany i opatk podnoszon, i to, co byo koysane, i co byo podnoszone z barana jako ofiary wywicenia oraz co si naley Aaronowi i co si naley jego synom.                                        
Wj 29,28 וְהָיָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו לְחָק־עוֹלָם מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי תְרוּמָה הוּא וּתְרוּמָה יִהְיֶה מֵאֵת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מִזִּבְחֵי שַׁלְמֵיהֶם תְּרוּמָתָם לַיהוה׃                    
Wj 29,28 we ha ja le a ha ron u le wa naw le Hoq - o lam me et Be ne jis ra el Ki te ru ma hu u te ru ma jih je me et Be ne - jis ra el miz ziw He szal me hem Te ru ma tam ljhwh(la do naj)                    
Wj 29,28 why lahrn ûlbnyw lHoq-`lm mt Bnê yiSrl K trûm ûtrûm yihyè mt Bnê|-yiSrl mizzibHê almêhem Trûmtm lyhwh(ladny)                    
Wj 29,28 Ma to przypa w udziale Aaronowi i jego synom po wieczne czasy jako naleno od Izraelitw. Jest to bowiem ofiara podniesienia, a ofiara podniesienia naley si im od Izraelitw z ofiar biesiadnych, jako unoszona z nich dla Pana.                                    
Wj 29,29 וּבִגְדֵי הַקֹּדֶשׁ אֲשֶׁר לְאַהֲרֹן יִהְיוּ לְבָנָיו אַחֲרָיו לְמָשְׁחָה בָהֶם וּלְמַלֵּא־בָם אֶת־יָדָם׃                                  
Wj 29,29 u wig de haq qo desz a szer le a ha ron jih ju le wa naw a Ha raw le mosz Ha wa hem u le mal le - wam et - ja dam                                  
Wj 29,29 ûbigdê haqqºde er lahrn yihyû lbnyw aHryw lmoH bhem ûlmall-bm et-ydm                                  
Wj 29,29 A szaty wite Aarona bd oddane po nim jego synom, i bd w nie ubrani, gdy bd namaszczeni i wprowadzani w czynnoci kapaskie.                                            
Wj 29,30 שִׁבְעַת יָמִים יִלְבָּשָׁם הַכֹּהֵן תַּחְתָּיו מִבָּנָיו אֲשֶׁר יָבֹא אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד לְשָׁרֵת בַּקֹּדֶשׁ׃                                
Wj 29,30 szi wat ja mim jil Ba szam haK Ko hen TaH Taw miB Ba naw a szer ja wo el - o hel mo ed le sza ret Baq qo desz                                
Wj 29,30 ib`at ymm