Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 30,1 וְעָשִׂיתָ מִזְבֵּחַ מִקְטַר קְטֹרֶת עֲצֵי שִׁטִּים תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ׃                                        
Wj 30,1 we a si ta miz Be aH miq tar qe to ret a ce szit tim Ta a se o to                                        
Wj 30,1 w`Sºt mizBªH miqar qºret `cê im Ta`Sè t                                        
Wj 30,1 Potem wystawisz otarz z drzewa akacjowego dla spalania kadzida.                                                  
Wj 30,2 אַמָּה אָרְכּוֹ וְאַמָּה רָחְבּוֹ רָבוּעַ יִהְיֶה וְאַמָּתַיִם קֹמָתוֹ מִמֶּנּוּ קַרְנֹתָיו׃                                    
Wj 30,2 am ma or Ko we am ma roH Bo ra wu a jih je we am ma ta jim qo ma to mim men nu qar no taw                                    
Wj 30,2 amm orK wamm roHB rbûª` yihyè wammtaºyim qmt mimmeºnnû qarntyw                                    
Wj 30,2 Jego dugo bdzie wynosia jeden okie i jeden okie jego szeroko. Bdzie kwadratowy, a wysokoci bdzie mia dwa okcie, i bd wychodziy z niego rogi.                                          
Wj 30,3 וְצִפִּיתָ אֹתוֹ זָהָב טָהוֹר אֶת־גַּגּוֹ וְאֶת־קִירֹתָיו סָבִיב וְאֶת־קַרְנֹתָיו וְעָשִׂיתָ לּוֹ זֵר זָהָב סָבִיב׃                              
Wj 30,3 we ciP Pi ta o to za haw ta hor et - GaG Go we et - qi ro taw sa wiw we et - qar no taw we a si ta llo zer za haw sa wiw                              
Wj 30,3 wciPPt t zhb hr et-GaGG wet-qrtyw sbb wet-qarntyw w`Sºt ll zr zhb sbb                              
Wj 30,3 I przykryjesz go szczerym zotem, jego wierzch i jego boki dokoa, i jego rogi; uczynisz na nim zoty wieniec dokoa.                                              
Wj 30,4 וּשְׁתֵּי טַבְּעֹת זָהָב תַּעֲשֶׂה־לּוֹ מִתַּחַת לְזֵרוֹ עַל שְׁתֵּי צַלְעֹתָיו תַּעֲשֶׂה עַל־שְׁנֵי צִדָּיו וְהָיָה לְבָתִּים לְבַדִּים לָשֵׂאת אֹתוֹ בָּהֵמָּה׃                    
Wj 30,4 u sze Te taB Be ot za haw Ta a se - llo miT Ta Hat le ze ro al szTe ca lo taw Ta a se al - sze ne ciD Daw we ha ja le waT Tim le waD Dim la set o to Ba hem ma                    
Wj 30,4 ûTê aBB`t zhb Ta|`Sè-ll miTTaºHat lzr `al cal`tyw Ta`Sè `al-nê ciDDyw why lbTTm lbaDDm lSt t Bhºmm                    
Wj 30,4 Poniej za wieca na dwch bokach uczynisz dwa piercienie na drki, celem przenoszenia go na nich.                                              
Wj 30,5 וְעָשִׂיתָ אֶת־הַבַּדִּים עֲצֵי שִׁטִּים וְצִפִּיתָ אֹתָם זָהָב׃                                          
Wj 30,5 we a si ta et - haB BaD Dim a ce szit tim we ciP Pi ta o tam za haw                                          
Wj 30,5 w`Sºt et-haBBaDDm `cê im wciPPt tm zhb                                          
Wj 30,5 A drki te zrobisz z drzewa akacjowego i pokryjesz je zotem.                                                  
Wj 30,6 וְנָתַתָּה אֹתוֹ לִפְנֵי הַפָּרֹכֶת אֲשֶׁר עַל־אֲרֹן הָעֵדֻת לִפְנֵי הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל־הָעֵדֻת אֲשֶׁר אִוָּעֵד לְךָ שָׁמָּה׃                          
Wj 30,6 we na taT Ta o to lif ne haP Pa ro chet a szer al - a ron ha e dut lif ne haK KaP Po ret a szer al - ha e dut a szer iw wa ed le cha szam ma                          
Wj 30,6 wntaTT t lipnê haPPrºket er `al-rn h`dùt lipnê haKKaPPºret er `al-hº`dùt er iww`d lk ºmm                          
Wj 30,6 Postawisz go za przed zason, ktra wisi przed Ark wiadectwa, przed przebagalni, ktra jest nad wiadectwem, gdzie bd spotyka si z tob.                                            
Wj 30,7 וְהִקְטִיר עָלָיו אַהֲרֹן קְטֹרֶת סַמִּים בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת־הַנֵּרֹת יַקְטִירֶנָּה׃                                    
Wj 30,7 we hiq tir a law a ha ron qe to ret sam mim BaB Bo qer BaB Bo qer Be he ti wo et - han ne rot jaq ti ren na                                    
Wj 30,7 whiqr `lyw ahrn qºret sammm BaBBºqer BaBBºqer Bhêb et-hannrt yaqreºnn                                    
Wj 30,7 Kadego za ranka bdzie spala Aaron na nim wonne kadzido, gdy bdzie przysposabia lampy do wiecenia.                                              
Wj 30,8 וּבְהַעֲלֹת אַהֲרֹן אֶת־הַנֵּרֹת בֵּין הָעֲרְבַּיִם יַקְטִירֶנָּה קְטֹרֶת תָּמִיד לִפְנֵי יהוה לְדֹרֹתֵיכֶם׃                                  
Wj 30,8 u we ha a lot a ha ron et - han ne rot Ben ha ar Ba jim jaq ti ren na qe to ret Ta mid lif ne jhwh(a do naj) le do ro te chem                                  
Wj 30,8 ûbha`lt ahrn et-hannrt Bên h`rBaºyim yaqreºnn qºret Tmd lipnê yhwh(dny) ldrtêkem                                  
Wj 30,8 A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy, zapali rwnie kadzido, ktre bdzie spalane ustawicznie przed Panem poprzez wszystkie wasze pokolenia.                                            
Wj 30,9 לֹא־תַעֲלוּ עָלָיו קְטֹרֶת זָרָה וְעֹלָה וּמִנְחָה וְנֵסֶךְ לֹא תִסְּכוּ עָלָיו׃                                    
Wj 30,9 lo - ta a lu a law qe to ret za ra we o la u min Ha we ne sech lo tis se chu a law                                    
Wj 30,9 l-ta`lû `lyw qºret zr w`l ûminH wnºsek l tisskû `lyw                                    
Wj 30,9 Nie moecie na nim ofiarowa kadzida wieckiego ani te skada caopalenia, ani ofiary pokarmowej. Nie moecie te na niego wylewa adnej ofiary z pynw.                                          
Wj 30,10 וְכִפֶּר אַהֲרֹן עַל־קַרְנֹתָיו אַחַת בַּשָּׁנָה מִדַּם חַטַּאת הַכִּפֻּרִים אַחַת בַּשָּׁנָה יְכַפֵּר עָלָיו לְדֹרֹתֵיכֶם קֹדֶשׁ־קָדָשִׁים הוּא לַיהוה׃                        
Wj 30,10 we chiP Per a ha ron al - qar no taw a Hat Basz sza na miD Dam Hat tat haK KiP Pu rim a Hat Basz sza na je chaP Per a law le do ro te chem qo desz - qo da szim hu ljhwh(la do naj) P                      
Wj 30,10 wkiPPer ahrn `al-qarntyw aHat Ban miDDam Haat haKKiPPùrm aHat Ban ykaPPr `lyw ldrºtêkeºm q|de-qo|dm lyhwh(ladny) P                      
Wj 30,10 Na jego rogach winien Aaron raz w roku dokona obrzdu przebagalnego krwi ofiary, ktra za grzech bdzie zoona. Winien on te raz w roku dokona na nim obrzdu przebagalnego za wasze pokolenia. Bdzie on bardzo wity dla Pana.                                    
Wj 30,11 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                                
Wj 30,11 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                                
Wj 30,11 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                                
Wj 30,11 I tak powiedzia Pan do Mojesza:                                                    
Wj 30,12 כִּי תִשָּׂא אֶת־רֹאשׁ בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַיהוה בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא־יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם׃                      
Wj 30,12 Ki tis sa et - rosz Be ne - jis ra el lif qu de hem we nat nu isz Ko fer naf szo ljhwh(la do naj) Bif qod o tam we lo - jih je wa hem ne gef Bif qod o tam                      
Wj 30,12 K tiSS et-r Bnê|-yiSrl lipqùdêhem wnºtnû Kºper nap lyhwh(ladny) Bipqd tm wl-yihyè bhem neºgep Bipqd tm                      
Wj 30,12 Gdy bdziesz liczy Izraelitw, by dokona spisu, kady przy spisie zoy za swe ycie okup Panu, aby nie spado na nich nieszczcie.                                            
Wj 30,13 זֶה יִתְּנוּ כָּל־הָעֹבֵר עַל־הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַיהוה׃                          
Wj 30,13 ze jiT Te nu Kol - ha o wer al - haP Pe qu dim ma Ha cit hasz sze qel Be sze qel haq qo desz es rim Ge ra hasz sze qel ma Ha cit hasz sze qel Te ru ma ljhwh(la do naj)                          
Wj 30,13 yiTTnû Kol-h`br `al-haPPqùdm maHct haeºqel Beºqel haqqºde `eSrm Gr haeºqel maHct haeºqel Trûm lyhwh(la|dny)                          
Wj 30,13 To za winni da podlegli spisowi: p sykla wedug wagi przybytku, czyli dwadziecia ger za jeden sykl; p sykla na ofiar Panu.                                            
Wj 30,14 כֹּל הָעֹבֵר עַל־הַפְּקֻדִים מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמָעְלָה יִתֵּן תְּרוּמַת יהוה׃                                    
Wj 30,14 Kol ha o wer al - haP Pe qu dim miB Ben es rim sza na wa ma la jiT Ten Te ru mat jhwh(a do naj)                                    
Wj 30,14 Kl h`br `al-haPPqùdm miBBen `eSrm n wmº`l yiTTn Trûmat yhwh(dny)                                    
Wj 30,14 Kady podlegy spisowi z synw Izraela, majcy dwadziecia i wicej lat, zoy t ofiar Panu.                                                
Wj 30,15 הֶעָשִׁיר לֹא־יַרְבֶּה וְהַדַּל לֹא יַמְעִיט מִמַּחֲצִית הַשָּׁקֶל לָתֵת אֶת־תְּרוּמַת יהוה לְכַפֵּר עַל־נַפְשֹׁתֵיכֶם׃                                
Wj 30,15 he a szir lo - jar Be we haD Dal lo ja mit mim ma Ha cit hasz sza qel la tet et - Te ru mat jhwh(a do naj) le chaP Per al - naf szo te chem                                
Wj 30,15 he|`r l|-yarBè whaDDal l yam` mi|mmaHct haºqel ltt et-Trûmat yhwh(dny) lkaPPr `al-naptêkem                                
Wj 30,15 Bogaty nie bdzie zwiksza, a ubogi nie bdzie zmniejsza wagi p sykla, aby zoy ofiar Panu na przebaganie za swe ycie.                                              
Wj 30,16 וְלָקַחְתָּ אֶת־כֶּסֶף הַכִּפֻּרִים מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָתַתָּ אֹתוֹ עַל־עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד וְהָיָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְזִכָּרוֹן לִפְנֵי יהוה לְכַפֵּר עַל־נַפְשֹׁתֵיכֶם׃                  
Wj 30,16 we la qaH Ta et - Ke sef haK KiP Pu rim me et Be ne jis ra el we na taT Ta o to al - a wo dat o hel mo ed we ha ja liw ne jis ra el le ziK Ka ron lif ne jhwh(a do naj) le chaP Per al - naf szo te chem P                
Wj 30,16 wlqaHT et-Keºsep haKKiPPùrm mt Bnê yiSrl wntaTT t `al-`bdat ºhel m`d why libnê yiSrl lziKKrn lipnê yhwh(dny) lkaPPr `al-naptêkem P                
Wj 30,16 A wziwszy te pienidze jako przebaganie od Izraelitw, obrcisz je na sub w Namiocie Spotkania, i bd one na pamitk Izraelitom przed Panem jako ofiara zadouczynienia za ich ycie.                                        
Wj 30,17 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                                
Wj 30,17 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                                
Wj 30,17 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                                
Wj 30,17 Tak te powiedzia Pan do Mojesza:                                                    
Wj 30,18 וְעָשִׂיתָ כִּיּוֹר נְחֹשֶׁת וְכַנּוֹ נְחֹשֶׁת לְרָחְצָה וְנָתַתָּ אֹתוֹ בֵּין־אֹהֶל מוֹעֵד וּבֵין הַמִּזְבֵּחַ וְנָתַתָּ שָׁמָּה מָיִם׃                          
Wj 30,18 we a si ta Kij jor ne Ho szet we chan no ne Ho szet le roH ca we na taT Ta o to Ben - o hel mo ed u wen ham miz Be aH we na taT Ta szam ma ma jim                          
Wj 30,18 w`Sºt Kiyyr nHºet wkann nHºet lroHc wntaTT t Bê|n-ºhel m`d ûbên hammizBªH wntaTT ºmm mºyim                          
Wj 30,18 Uczynisz kad z brzu, z podstaw rwnie z brzu, do obmy, i umiecisz j midzy przybytkiem a otarzem, i nalejesz do niej wody.                                            
Wj 30,19 וְרָחֲצוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו מִמֶּנּוּ אֶת־יְדֵיהֶם וְאֶת־רַגְלֵיהֶם׃                                            
Wj 30,19 we ra Ha cu a ha ron u wa naw mim men nu et - je de hem we et - rag le hem                                            
Wj 30,19 wrHcû ahrn ûbnyw mimmeºnnû et-ydêhem wet-raglêhem                                            
Wj 30,19 Aaron i jego synowie bd w niej obmywa rce i nogi.                                                  
Wj 30,20 בְּבֹאָם אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד יִרְחֲצוּ־מַיִם וְלֹא יָמֻתוּ אוֹ בְגִשְׁתָּם אֶל־הַמִּזְבֵּחַ לְשָׁרֵת לְהַקְטִיר אִשֶּׁה לַיהוה׃                              
Wj 30,20 Be wo am el - o hel mo ed jir Ha cu - ma jim we lo ja mu tu o we gisz Tam el - ham miz Be aH le sza ret le haq tir isz sze ljhwh(la do naj)                              
Wj 30,20 Bbm el-ºhel m`d yirHcû-maºyim wl ymuºtû bgiTm el-hammizBªH lrt lhaqr lyhwh(la|dny)                              
Wj 30,20 Zanim wejd do Namiotu Spotkania, musz si obmy w wodzie, aby nie pomarli. Tak samo, gdy si bd zblia do otarza, aby peni sub i aby skada ofiar spalan dla Pana,                                        
Wj 30,21 וְרָחֲצוּ יְדֵיהֶם וְרַגְלֵיהֶם וְלֹא יָמֻתוּ וְהָיְתָה לָהֶם חָק־עוֹלָם לוֹ וּלְזַרְעוֹ לְדֹרֹתָם׃                                  
Wj 30,21 we ra Ha cu je de hem we rag le hem we lo ja mu tu we haj ta la hem Hoq - o lam lo u le za ro le do ro tam P                                
Wj 30,21 wrHcû ydêhem wraglêhem wl ymuºtû whyt lhem Hoq-`lm l ûlzar` ldrtm P                                
Wj 30,21 musz obmy rce i nogi, aby nie pomarli. I bdzie to prawo zawsze obowizywa Aarona i jego potomstwo po wszystkie czasy.                                              
Wj 30,22 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                                
Wj 30,22 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                                
Wj 30,22 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                                
Wj 30,22 I tak powiedzia Pan do Mojesza:                                                    
Wj 30,23 וְאַתָּה קַח־לְךָ בְּשָׂמִים רֹאשׁ מָר־דְּרוֹר חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְקִנְּמָן־בֶּשֶׂם מַחֲצִיתוֹ חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם וּקְנֵה־בֹשֶׂם חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם׃                            
Wj 30,23 we aT Ta qaH - le cha Be sa mim rosz mor - De ror Ha mesz me ot we qin ne mon - Be sem ma Ha ci to Ha misz szim u ma ta jim u qe ne - wo sem Ha misz szim u ma ta jim                            
Wj 30,23 waTT qaH-lk BSmm r mor-Drr Hm mt wqinnmon-BeºSem maHct Hmim ûmtºyim ûqn-bºSem Hmim ûmtºyim                            
Wj 30,23 We sobie najlepsze wonnoci: piset syklw obficie pyncej mirry, poow tego, to jest dwiecie pidziesit syklw wonnego cynamonu i tyle, to jest dwiecie pidziesit syklw wonnej trzciny,                                        
Wj 30,24 וְקִדָּה חֲמֵשׁ מֵאוֹת בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ וְשֶׁמֶן זַיִת הִין׃                                        
Wj 30,24 we qiD Da Ha mesz me ot Be sze qel haq qo desz we sze men za jit hin                                        
Wj 30,24 wqiDD Hm mt Beºqel haqqºde weºmen zaºyit hn                                        
Wj 30,24 wreszcie piset syklw kasji, wedug wagi przybytku, oraz jeden hin oliwy z oliwek.                                                
Wj 30,25 וְעָשִׂיתָ אֹתוֹ שֶׁמֶן מִשְׁחַת־קֹדֶשׁ רֹקַח מִרְקַחַת מַעֲשֵׂה רֹקֵחַ שֶׁמֶן מִשְׁחַת־קֹדֶשׁ יִהְיֶה׃                                  
Wj 30,25 we a si ta o to sze men misz Hat - qo desz ro qaH mir qa Hat ma a se ro qe aH sze men misz Hat - qo desz jih je                                  
Wj 30,25 w`Sºt t eºmen miHat-qºde rºqaH mirqaºHat ma`S rqªH eºmen miHat-qºde yihyè                                  
Wj 30,25 I uczynisz z tego wity olej do namaszczania. Bdzie to wonna ma, zrobiona tak, jak to robi sporzdzajcy wonnoci. Bdzie to wity olej do namaszczania.                                          
Wj 30,26 וּמָשַׁחְתָּ בוֹ אֶת־אֹהֶל מוֹעֵד וְאֵת אֲרוֹן הָעֵדֻת׃                                          
Wj 30,26 u ma szaH Ta wo et - o hel mo ed we et a ron ha e dut                                          
Wj 30,26 ûmaHT b et-ºhel m`d wt rn h`dùt                                          
Wj 30,26 I namacisz nim Namiot Spotkania i Ark wiadectwa,                                                  
Wj 30,27 וְאֶת־הַשֻּׁלְחָן וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וְאֶת־הַמְּנֹרָה וְאֶת־כֵּלֶיהָ וְאֵת מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת׃                                          
Wj 30,27 we et - hasz szul Han we et - Kol - Ke law we et - ham me no ra we et - Ke le ha we et miz BaH haq qe to ret                                          
Wj 30,27 wet-haulHn wet-Kol-Klyw wet-hammnr wet-Klʺh wt mizBaH haqqºret                                          
Wj 30,27 i st oraz wszystkie jego naczynia, a take wiecznik z wszystkimi przyrzdami nalecymi do niego, otarz kadzenia                                              
Wj 30,28 וְאֶת־מִזְבַּח הָעֹלָה וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וְאֶת־הַכִּיֹּר וְאֶת־כַּנּוֹ׃                                              
Wj 30,28 we et - miz BaH ha o la we et - Kol - Ke law we et - haK Kij jor we et - Kan no                                              
Wj 30,28 wet-mizBaH h`l wet-Kol-Klyw wet-haKKiyyr wet-Kann                                              
Wj 30,28 i otarz caopalenia z tym wszystkim, co do niego naley, kad i jej podstaw,                                                  
Wj 30,29 וְקִדַּשְׁתָּ אֹתָם וְהָיוּ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים כָּל־הַנֹּגֵעַ בָּהֶם יִקְדָּשׁ׃                                        
Wj 30,29 we qiD Dasz Ta o tam we ha ju qo desz qo da szim Kol - han no ge a Ba hem jiq Dasz                                        
Wj 30,29 wqiDDaT tm whyû qºde qo|dm Kol-hanngª` Bhem yiqD                                        
Wj 30,29 aby si stay bardzo wite; i stanie si wity kady, ktokolwiek si ich dotknie.                                                
Wj 30,30 וְאֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־בָּנָיו תִּמְשָׁח וְקִדַּשְׁתָּ אֹתָם לְכַהֵן לִי׃                                          
Wj 30,30 we et - a ha ron we et - Ba naw Tim szaH we qiD Dasz Ta o tam le cha hen li                                          
Wj 30,30 wet-ahrn wet-Bnyw TimH wqiDDaT tm lkahn l