Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 33,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵךְ עֲלֵה מִזֶּה אַתָּה וְהָעָם אֲשֶׁר הֶעֱלִיתָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב לֵאמֹר לְזַרְעֲךָ אֶתְּנֶנָּה׃              
Wj 33,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lech a le miz ze aT Ta we ha am a szer he e li ta me e rec mic ra jim el - ha a rec a szer nisz Ba Ti le aw ra ham le jic Haq u le ja a qow le mor le za ra cha eT Te nen na              
Wj 33,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè lk `l mizzè aTT wh`m er he|`lºt meºrec micrºyim el-hºrec er niBa`T labrhm lyicHq û|lya`qb lmr lzar`k eTTneºnn              
Wj 33,1 Potem za rzek Pan do Mojesza: Id i wyrusz std ty i lud, ktry wyprowadzie z ziemi egipskiej, do ziemi, ktr obiecaem pod przysig Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi sowami: Dam j twojemu potomstwu.                                      
Wj 33,2 וְשָׁלַחְתִּי לְפָנֶיךָ מַלְאָךְ וְגֵרַשְׁתִּי אֶת־הַכְּנַעֲנִי הָאֱמֹרִי וְהַחִתִּי וְהַפְּרִזִּי הַחִוִּי וְהַיְבוּסִי׃                                    
Wj 33,2 we sza laH Ti le fa ne cha ma lach we ge rasz Ti et - haK Ke na a ni ha e mo ri we ha HiT Ti we haP Pe riz zi ha Hiw wi we ha je wu si                                    
Wj 33,2 wlaHT lpnʺk malk wg|raT et-ha|KKna`n h|mr wha|HiTT whaPPrizz haHiww whaybûs                                    
Wj 33,2 I wyl przed tob anioa, i wypdz Kananejczyka, Amoryt, Chetyt, Peryzzyt, Chiwwit i Jebusyt.                                                
Wj 33,3 אֶל־אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ כִּי לֹא אֶעֱלֶה בְּקִרְבְּךָ כִּי עַם־קְשֵׁה־עֹרֶף אַתָּה פֶּן־אֲכֶלְךָ בַּדָּרֶךְ׃                              
Wj 33,3 el - e rec za wat Ha law u de wasz Ki lo e e le Be qir Be cha Ki am - qe sze - o ref aT Ta Pen - a chel cha BaD Da rech                              
Wj 33,3 el-eºrec zbat Hlb ûdb K l e|`lè BqirBk K `am-q-`ºrep aºTT Pen-kelk BaDDºrek                              
Wj 33,3 I zaprowadz ci do ziemi opywajcej w mleko i mid, ale sam nie pjd z tob, by ci nie wytpi po drodze, poniewa jeste ludem o twardym karku.                                            
Wj 33,4 וַיִּשְׁמַע הָעָם אֶת־הַדָּבָר הָרָע הַזֶּה וַיִּתְאַבָּלוּ וְלֹא־שָׁתוּ אִישׁ עֶדְיוֹ עָלָיו׃                                    
Wj 33,4 waj jisz ma ha am et - haD Da war ha ra haz ze waj ji taB Ba lu we lo - sza tu isz ed jo a law                                    
Wj 33,4 wayyima` h`m et-haDDbr hr` hazzè wayyitaBBºlû wl-ºtû `edy `lyw                                    
Wj 33,4 A lud syszc te twarde sowa, przywdzia aob i nie woy ozdb swych na siebie.                                                
Wj 33,5 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל אַתֶּם עַם־קְשֵׁה־עֹרֶף רֶגַע אֶחָד אֶעֱלֶה בְקִרְבְּךָ וְכִלִּיתִיךָ וְעַתָּה הוֹרֵד עֶדְיְךָ מֵעָלֶיךָ וְאֵדְעָה מָה אֶעֱשֶׂה־לָּךְ׃                  
Wj 33,5 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze e mor el - Be ne - jis ra el aT Tem am - qe sze - o ref re ga e Had e e le we qir Be cha we chil li ti cha we aT Ta ho red ed je cha me a le cha we e da ma e e se - llach                  
Wj 33,5 wayyºmer yhwh(dny) el-mè mr el-Bnê|-yiSrl aTTem `am-q-`ºrep reºga` eHd e|`lè bqirBk wkilltºk w`aTT hrd `edyk m|`lʺk wd` m e|`Sè-llk                  
Wj 33,5 Wtedy rzek Pan do Mojesza: Powiedz Izraelitom: Jestecie ludem o twardym karku, i jelibym przez jedn chwil szed pord ciebie, zgadzibym ci. Odrzu przeto ozdoby twe, a Ja zobacz, co mam uczyni z tob.                                       
Wj 33,6 וַיִּתְנַצְּלוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־עֶדְיָם מֵהַר חוֹרֵב׃                                              
Wj 33,6 waj jit nac ce lu we ne - jis ra el et - ed jam me har Ho rew                                              
Wj 33,6 wayyi|tnacclû bnê|-yiSrl et-`edym mhar Hrb                                              
Wj 33,6 Izraelici zdjli z siebie ozdoby przed odejciem z gry Horeb.                                                  
Wj 33,7 וּמֹשֶׁה יִקַּח אֶת־הָאֹהֶל וְנָטָה־לוֹ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה הַרְחֵק מִן־הַמַּחֲנֶה וְקָרָא לוֹ אֹהֶל מוֹעֵד וְהָיָה כָּל־מְבַקֵּשׁ יהוה יֵצֵא אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד אֲשֶׁר מִחוּץ לַמַּחֲנֶה׃              
Wj 33,7 u mo sze jiq qaH et - ha o hel we na ta - lo mi Huc lam ma Ha ne har Heq min - ham ma Ha ne we qa ra lo o hel mo ed we ha ja Kol - me waq qesz jhwh(a do naj) je ce el - o hel mo ed a szer mi Huc lam ma Ha ne              
Wj 33,7 ûmè yiqqaH et-hºhel wn|-l miHûc la|mmaHnè harHq min-ha|mmaHnè wqºr l ºhel m`d why Kol-mbaqq yhwh(dny) yc el-ºhel m`d er miHûc la|mmaHnè              
Wj 33,7 Mojesz za wzi namiot i rozbi go za obozem, i nazwa go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chcia si zwrci do Pana, szed do Namiotu Spotkania, ktry by poza obozem.                                          
Wj 33,8 וְהָיָה כְּצֵאת מֹשֶׁה אֶל־הָאֹהֶל יָקוּמוּ כָּל־הָעָם וְנִצְּבוּ אִישׁ פֶּתַח אָהֳלוֹ וְהִבִּיטוּ אַחֲרֵי מֹשֶׁה עַד־בֹּאוֹ הָאֹהֱלָה׃                          
Wj 33,8 we ha ja Ke cet mo sze el - ha o hel ja qu mu Kol - ha am we nic ce wu isz Pe taH o h lo we hiB Bi tu a Ha re mo sze ad - Bo o ha o he la                          
Wj 33,8 why Kct el-hºhel yqûºmû Kol-h`m wniºccbûº PeºtaH ohl whiBBºû aHrê `ad-B hºhl                          
Wj 33,8 Ile za razy Mojesz szed do namiotu, cay lud stawa przy wejciu do swych namiotw i patrza na Mojesza, a wszed do namiotu.                                            
Wj 33,9 וְהָיָה כְּבֹא מֹשֶׁה הָאֹהֱלָה יֵרֵד עַמּוּד הֶעָנָן וְעָמַד פֶּתַח הָאֹהֶל וְדִבֶּר עִם־מֹשֶׁה׃                                
Wj 33,9 we ha ja Ke wo mo sze ha o he la je red am mud he a nan we a mad Pe taH ha o hel we diB Ber im - mo sze                                
Wj 33,9 why Kb hºhl yrd `ammûd he|`nn w`mad PeºtaH hºhel wdiBBer `im-mè                                
Wj 33,9 Ile za razy Mojesz wszed do namiotu, zstpowa sup oboku i stawa u wejcia do namiotu, i wtedy Pan rozmawia z Mojeszem.                                            
Wj 33,10 וְרָאָה כָל־הָעָם אֶת־עַמּוּד הֶעָנָן עֹמֵד פֶּתַח הָאֹהֶל וְקָם כָּל־הָעָם וְהִשְׁתַּחֲוּוּ אִישׁ פֶּתַח אָהֳלוֹ׃                              
Wj 33,10 we ra a chol - ha am et - am mud he a nan o med Pe taH ha o hel we qam Kol - ha am we hisz Ta Haw wu isz Pe taH o h lo                              
Wj 33,10 wr kol-h`m et-`ammûd he|`nn `md PeºtaH hºhel wqm Kol-h`m whi|TaHwwû PeºtaH ohl                              
Wj 33,10 Cay lud widzia, e sup oboku stawa u wejcia do namiotu. Cay lud stawa i kady oddawa pokon u wejcia do swego namiotu.                                            
Wj 33,11 וְדִבֶּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה פָּנִים אֶל־פָּנִים כַּאֲשֶׁר יְדַבֵּר אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ וְשָׁב אֶל־הַמַּחֲנֶה וּמְשָׁרְתוֹ יְהוֹשֻׁעַ בִּן־נוּן נַעַר לֹא יָמִישׁ מִתּוֹךְ הָאֹהֶל׃                  
Wj 33,11 we diB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze Pa nim el - Pa nim Ka a szer je daB Ber isz el - re e hu we szaw el - ham ma Ha ne u me szar to je ho szu a Bin - nun na ar lo ja misz miT Toch ha o hel s                
Wj 33,11 wdiBBer yhwh(dny) el-mè Pnm el-Pnm Kaer ydaBBr el-r`ºhû wb el-ha|mmaHnè ûmºrt yhùª` Bin-nûn naº`ar l ym miTTk hºhel s                
Wj 33,11 A Pan rozmawia z Mojeszem twarz w twarz, jak si rozmawia z przyjacielem. Potem wraca Mojesz do obozu, suga za jego, Jozue, syn Nuna, modzieniec, nie oddala si z wntrza namiotu.                                        
Wj 33,12 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־יהוה רְאֵה אַתָּה אֹמֵר אֵלַי הַעַל אֶת־הָעָם הַזֶּה וְאַתָּה לֹא הוֹדַעְתַּנִי אֵת אֲשֶׁר־תִּשְׁלַח עִמִּי וְאַתָּה אָמַרְתָּ יְדַעְתִּיךָ בְשֵׁם וְגַם־מָצָאתָ חֵן בְּעֵינָי׃          
Wj 33,12 waj jo mer mo sze el - jhwh(a do naj) re e aT Ta o mer e laj ha al et - ha am haz ze we aT Ta lo ho da Ta ni et a szer - Tisz laH im mi we aT Ta a mar Ta je da Ti cha we szem we gam - ma ca ta Hen Be e naj          
Wj 33,12 wayyºmer el-yhwh(dny) r aTT mr lay haº`al et-h`m hazzè waTT l h|da`Taºn t er-TilaH `imm waTT maºrT yda`Tºk| bm wgam-mcºt Hn B`êny          
Wj 33,12 Mojesz rzek znw do Pana: Oto kazae mi wyprowadzi ten lud, a nie pouczye mi, kogo polesz ze mn, a jednak powiedziae do mnie: Znam ci po imieniu i jestem ci askawy.                                        
Wj 33,13 וְעַתָּה אִם־נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ הוֹדִעֵנִי נָא אֶת־דְּרָכֶךָ וְאֵדָעֲךָ לְמַעַן אֶמְצָא־חֵן בְּעֵינֶיךָ וּרְאֵה כִּי עַמְּךָ הַגּוֹי הַזֶּה׃                      
Wj 33,13 we aT Ta im - na ma ca ti Hen Be e ne cha ho di e ni na et - De ra che cha we e da a cha le ma an em ca - Hen Be e ne cha u re e Ki am me cha haG Goj haz ze                      
Wj 33,13 w`aTT im-n mcºt Hn B`ênʺk hdì`ºn n et-Drkeºk wdº`k lmaº`an emc-Hn B`ênʺk ûr K `ammk haGGy hazzè                      
Wj 33,13 Jeli darzysz mnie yczliwoci, daj mi pozna Twoje zamiary, abym pozna, e mi askawy. Zwa take, e ten nard jest Twoim ludem.                                            
Wj 33,14 וַיֹּאמַר פָּנַי יֵלֵכוּ וַהֲנִחֹתִי לָךְ׃                                              
Wj 33,14 waj jo mar Pa naj je le chu wa ha ni Ho ti lach                                              
Wj 33,14 wayymar Pnay ylºkû wahnìHºt lk                                              
Wj 33,14 Pan powiedzia: Jeli Ja osobicie pjd, czy to ci zadowoli?                                                  
Wj 33,15 וַיֹּאמֶר אֵלָיו אִם־אֵין פָּנֶיךָ הֹלְכִים אַל־תַּעֲלֵנוּ מִזֶּה׃                                          
Wj 33,15 waj jo mer e law im - en Pa ne cha hol chim al - Ta a le nu miz ze                                          
Wj 33,15 wayyºmer lyw im-ên Pnʺk hlkm a|l-Ta`lºnû mizzè                                          
Wj 33,15 Mojesz rzek wtedy: Jeli nie pjdziesz sam, to raczej zaka nam wyrusza std.                                                
Wj 33,16 וּבַמֶּה יִוָּדַע אֵפוֹא כִּי־מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אֲנִי וְעַמֶּךָ הֲלוֹא בְּלֶכְתְּךָ עִמָּנוּ וְנִפְלֵינוּ אֲנִי וְעַמְּךָ מִכָּל־הָעָם אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי הָאֲדָמָה׃                    
Wj 33,16 u wam me jiw wa da e fo Ki - ma ca ti Hen Be e ne cha a ni we am me cha ha lo Be lech Te cha im ma nu we nif le nu a ni we am me cha miK Kal - ha am a szer al - Pe ne ha a da ma P                  
Wj 33,16 ûbammè yiwwda` p K|-mcºt Hn B`ênʺk n w`ammeºk hl BlekTk `immºnû wniplêºnû n w`ammk miKKºl-h`m er `al-Pnê hdm P                  
Wj 33,16 Po czym poznam, ja i lud mj, e darzysz nas askawoci, jeli nie po tym, e pjdziesz z nami, gdy przez to bdziemy wyrnieni ja i Twj lud spord wszystkich narodw, ktre s na ziemi?                                        
Wj 33,17 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה גַּם אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ אֶעֱשֶׂה כִּי־מָצָאתָ חֵן בְּעֵינַי וָאֵדָעֲךָ בְּשֵׁם׃                            
Wj 33,17 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze Gam et - haD Da war haz ze a szer DiB Bar Ta e e se Ki - ma ca ta Hen Be e naj wa e da a cha Be szem                            
Wj 33,17 wayyºmer yhwh(dny) el-mè Gam et-haDDbr hazzè er DiBBaºrT e|`Sè K|-mcºt Hn B`ênay wd`k Bm                            
Wj 33,17 Pan odpowiedzia Mojeszowi: Uczyni to, o co prosisz, poniewa jestem ci askawy, a znam ci po imieniu.                                              
Wj 33,18 וַיֹּאמַר הַרְאֵנִי נָא אֶת־כְּבֹדֶךָ׃                                                
Wj 33,18 waj jo mar ha re ni na et - Ke wo de cha                                                
Wj 33,18 wayymar harºn n et-Kbdeºk                                                
Wj 33,18 I rzek Mojesz: Spraw, abym ujrza Twoj chwa.                                                  
Wj 33,19 וַיֹּאמֶר אֲנִי אַעֲבִיר כָּל־טוּבִי עַל־פָּנֶיךָ וְקָרָאתִי בְשֵׁם יהוה לְפָנֶיךָ וְחַנֹּתִי אֶת־אֲשֶׁר אָחֹן וְרִחַמְתִּי אֶת־אֲשֶׁר אֲרַחֵם׃                          
Wj 33,19 waj jo mer a ni a a wir Kol - tu wi al - Pa ne cha we qa ra ti we szem jhwh(a do naj) le fa ne cha we Han no ti et - a szer a Hon we ri Ham Ti et - a szer a ra Hem                          
Wj 33,19 wayyºmer n a`br Kol-ûb `al-Pnʺk wqrºt| bm yhwh(dny) lpnʺk wHannt et-er Hn wriHamT et-er raHm                          
Wj 33,19 Pan odpowiedzia: Ja uka ci mj majestat i ogosz przed tob imi Pana, gdy Ja wywiadczam ask, komu chc, i miosierdzie, komu Mi si podoba.                                          
Wj 33,20 וַיֹּאמֶר לֹא תוּכַל לִרְאֹת אֶת־פָּנָי כִּי לֹא־יִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי׃                                      
Wj 33,20 waj jo mer lo tu chal li rot et - Pa naj Ki lo - ji ra ni ha a dam wa Haj                                      
Wj 33,20 wayyºmer l tûkal lirt et-Pny K l|-yiraºn hdm wHy                                      
Wj 33,20 I znowu rzek: Nie bdziesz mg oglda mojego oblicza, gdy aden czowiek nie moe oglda mojego oblicza i pozosta przy yciu.                                            
Wj 33,21 וַיֹּאמֶר יהוה הִנֵּה מָקוֹם אִתִּי וְנִצַּבְתָּ עַל־הַצּוּר׃                                          
Wj 33,21 waj jo mer jhwh(a do naj) hin ne ma qom iT Ti we nic caw Ta al - hac cur                                          
Wj 33,21 wayyºmer yhwh(dny) hinn mqm iTT wniccabT `al-haccûr                                          
Wj 33,21 I rzek jeszcze Pan: Oto miejsce obok Mnie, sta przy skale.                                                  
Wj 33,22 וְהָיָה בַּעֲבֹר כְּבֹדִי וְשַׂמְתִּיךָ בְּנִקְרַת הַצּוּר וְשַׂכֹּתִי כַפִּי עָלֶיךָ עַד־עָבְרִי׃                                    
Wj 33,22 we ha ja Ba a wor Ke wo di we sam Ti cha Be niq rat hac cur we saK Ko ti chaP Pi a le cha ad - ow ri                                    
Wj 33,22 why Ba`br Kbd wSamTºk Bniqrat haccûr wSaKKt kaPP `lʺk `ad-`obr                                    
Wj 33,22 Gdy przechodzi bdzie moja chwaa, postawi ci w rozpadlinie skay i poo rk moj na tobie, a przejd.                                              
Wj 33,23 וַהֲסִרֹתִי אֶת־כַּפִּי וְרָאִיתָ אֶת־אֲחֹרָי וּפָנַי לֹא יֵרָאוּ׃                                          
Wj 33,23 wa ha si ro ti et - KaP Pi we ra i ta et - a Ho raj u fa naj lo je ra u s                                        
Wj 33,23 wahsìrt et-KaPP wrºt et-Hry ûpnay l yrû s                                        
Wj 33,23 A gdy cofn rk, ujrzysz Mi z tyu, lecz oblicza mojego tobie nie uka.                                                  

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski