Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 35,1 וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת־כָּל־עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר־צִוָּה יהוה לַעֲשֹׂת אֹתָם׃                              
Wj 35,1 waj jaq hel mo sze et - Kol - a dat Be ne jis ra el waj jo mer a le hem el le haD De wa rim a szer - ciw wa jhwh(a do naj) la a sot o tam                              
Wj 35,1 wayyaqhl e|t-Kol-`dat Bnê yiSrl wayyºmer lhem ºllè haDDbrm er-ciww yhwh(dny) la`St tm                              
Wj 35,1 Mojesz zebra cae zgromadzenie Izraelitw i powiedzia do nich: Oto, co Pan nakaza wam wypeni:                                              
Wj 35,2 שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִהְיֶה לָכֶם קֹדֶשׁ שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן לַיהוה כָּל־הָעֹשֶׂה בוֹ מְלָאכָה יוּמָת׃                        
Wj 35,2 sze szet ja mim Te a se me la cha u waj jom hasz sze wi i jih je la chem qo desz szaB Bat szaB Ba ton ljhwh(la do naj) Kol - ha o se wo me la cha ju mat                        
Wj 35,2 ºet ymm T`Sè mlk ûbayym hab` yihyè lkem qºde aBBat aBBtn lyhwh(ladny) Kol-h`Sè b mlk yûmt                        
Wj 35,2 Sze dni bdziesz wykonywa prac, ale dzie sidmy bdzie dla was witym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek za pracowaby w tym dniu, ma by ukarany mierci.                                        
Wj 35,3 לֹא־תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת׃                                            
Wj 35,3 lo - te wa a ru esz Be chol mosz wo te chem Be jom hasz szaB Bat P                                          
Wj 35,3 l-tba`rû Bkl mb|têkem Bym haaBBt P                                          
Wj 35,3 Nie bdziecie rozpala ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach.                                                  
Wj 35,4 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־כָּל־עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר־צִוָּה יהוה לֵאמֹר׃                                    
Wj 35,4 waj jo mer mo sze el - Kol - a dat Be ne - jis ra el le mor ze haD Da war a szer - ciw wa jhwh(a do naj) le mor                                    
Wj 35,4 wayyºmer el-Kol-`dat Bnê|-yiSrl lmr haDDbr er-ciww yhwh(dny) lmr                                    
Wj 35,4 Tak przemwi nastpnie Mojesz do caego zgromadzenia Izraelitw: Oto co nakaza Pan mwic:                                                
Wj 35,5 קְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה לַיהוה כֹּל נְדִיב לִבּוֹ יְבִיאֶהָ אֵת תְּרוּמַת יהוה זָהָב וָכֶסֶף וּנְחֹשֶׁת׃                            
Wj 35,5 qe Hu me iT Te chem Te ru ma ljhwh(la do naj) Kol ne diw liB Bo je wi e ha et Te ru mat jhwh(a do naj) za haw wa che sef u ne Ho szet                            
Wj 35,5 qHû m|iTTkem Trûm lyhwh(la|dny) Kl ndb liBB ybeºh t Trûmat yhwh(dny) zhb wkeºsep ûnHºet                            
Wj 35,5 Dajcie z dbr waszych danin dla Pana. Kady wic, ktrego skoni do tego serce, winien zoy jako danin dla Pana zoto, srebro, brz,                                            
Wj 35,6 וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ וְעִזִּים׃                                            
Wj 35,6 u te che let we ar Ga man we to la at sza ni we szesz we iz zim                                            
Wj 35,6 ûtkºlet warGmn wtlaº`at n w w`izzm                                            
Wj 35,6 purpur fioletow i czerwon, karmazyn, bisior oraz sier kozi,                                                  
Wj 35,7 וְעֹרֹת אֵילִם מְאָדָּמִים וְעֹרֹת תְּחָשִׁים וַעֲצֵי שִׁטִּים׃                                          
Wj 35,7 we o rot e lim me oD Da mim we o rot Te Ha szim wa a ce sit tim                                          
Wj 35,7 w`rt êlìm moDDmm w`rt THm wa`cê Sim                                          
Wj 35,7 baranie skry barwione na czerwono i skry delfinw oraz drzewo akacjowe,                                                  
Wj 35,8 וְשֶׁמֶן לַמָּאוֹר וּבְשָׂמִים לְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְלִקְטֹרֶת הַסַּמִּים׃                                          
Wj 35,8 we sze men lam ma or u we sa mim le sze men ham misz Ha we liq to ret has sam mim                                          
Wj 35,8 weºmen lammr ûbSmm leºmen hammiH wliqºret hassammm                                          
Wj 35,8 oliw do wiecznika, wonnoci do wyrobu oleju namaszczania i pachncych kadzide,                                                
Wj 35,9 וְאַבְנֵי־שֹׁהַם וְאַבְנֵי מִלֻּאִים לָאֵפוֹד וְלַחֹשֶׁן׃                                              
Wj 35,9 we aw ne - szo ham we aw ne mil lu im la e fod we la Ho szen                                              
Wj 35,9 waºbnê-ºham wabnê millùm lpd wlaHºen                                              
Wj 35,9 kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorau.                                                  
Wj 35,10 וְכָל־חֲכַם־לֵב בָּכֶם יָבֹאוּ וְיַעֲשׂוּ אֵת כָּל־אֲשֶׁר צִוָּה יהוה׃                                        
Wj 35,10 we chol - Ha cham - lew Ba chem ja wo u we ja a su et Kol - a szer ciw wa jhwh(a do naj)                                        
Wj 35,10 wkol-Hkam-lb Bkem ybºû wya`Sû t Kol-er ciww yhwh(dny)                                        
Wj 35,10 Kady uzdolniony z was winien przyj i wykona to, co Pan nakaza,                                                  
Wj 35,11 אֶת־הַמִּשְׁכָּן אֶת־אָהֳלוֹ וְאֶת־מִכְסֵהוּ אֶת־קְרָסָיו וְאֶת־קְרָשָׁיו אֶת־בְּרִיחָו אֶת־עַמֻּדָיו וְאֶת־אֲדָנָיו׃                                        
Wj 35,11 et - ham misz Kan et - o h lo we et - mich se hu et - qe ra saw we et - qe ra szaw et - Be ri Haw et - am mu daw we et - a da naw                                        
Wj 35,11 et-haºmmiKn e|t-ohl wet-miksºhû et-qrsyw wet-qryw et-BrHw et-`ammùdyw wet-dnyw                                        
Wj 35,11 to jest przybytek i jego namiot, przykrycia, kka, deski, poprzeczki, supy i podstawy;                                                
Wj 35,12 אֶת־הָאָרֹן וְאֶת־בַּדָּיו אֶת־הַכַּפֹּרֶת וְאֵת פָּרֹכֶת הַמָּסָךְ׃                                            
Wj 35,12 et - ha a ron we et - BaD Daw et - haK KaP Po ret we et Pa ro chet ham ma sach                                            
Wj 35,12 et-hrn wet-BaDDyw et-haKKaPPºret wt Prºket hammsk                                            
Wj 35,12 ark z drkami, przebagalni i okrywajc j zason;                                                  
Wj 35,13 אֶת־הַשֻּׁלְחָן וְאֶת־בַּדָּיו וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וְאֵת לֶחֶם הַפָּנִים׃                                            
Wj 35,13 et - hasz szul Han we et - BaD Daw we et - Kol - Ke law we et le Hem haP Pa nim                                            
Wj 35,13 et-haulHn wet-BaDDyw wet-Kol-Klyw wt leºHem haPPnm                                            
Wj 35,13 st z drkami i z nalecym do niego sprztem oraz chlebem pokadnym;                                                  
Wj 35,14 וְאֶת־מְנֹרַת הַמָּאוֹר וְאֶת־כֵּלֶיהָ וְאֶת־נֵרֹתֶיהָ וְאֵת שֶׁמֶן הַמָּאוֹר׃                                          
Wj 35,14 we et - me no rat ham ma or we et - Ke le ha we et - ne ro te ha we et sze men ham ma or                                          
Wj 35,14 wet-mnrat hammr wet-Klʺh wet-nrtʺh wt eºmen hammr                                          
Wj 35,14 wiecznik do owietlenia z nalecymi do niego sprztami, z lampami oraz z oliw do wiecenia;                                                
Wj 35,15 וְאֶת־מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת וְאֶת־בַּדָּיו וְאֵת שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְאֵת קְטֹרֶת הַסַּמִּים וְאֶת־מָסַךְ הַפֶּתַח לְפֶתַח הַמִּשְׁכָּן׃                              
Wj 35,15 we et - miz BaH haq qe to ret we et - BaD Daw we et sze men ham misz Ha we et qe to ret has sam mim we et - ma sach haP Pe taH le fe taH ham misz Kan                              
Wj 35,15 wet-mizBaH haqqºret wet-BaDDyw wt eºmen hammiH wt qºret hassammm wet-msak haPPeºtaH lpeºtaH hammiKn                              
Wj 35,15 otarz kadzenia z drkami, olejek do namaszczania, pachnce kadzido i zason na wejcie do przybytku;                                              
Wj 35,16 אֵת מִזְבַּח הָעֹלָה וְאֶת־מִכְבַּר הַנְּחֹשֶׁת אֲשֶׁר־לוֹ אֶת־בַּדָּיו וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו אֶת־הַכִּיֹּר וְאֶת־כַּנּוֹ׃                                    
Wj 35,16 et miz BaH ha o la we et - mich Bar han ne Ho szet a szer - lo et - BaD Daw we et - Kol - Ke law et - haK Kij jor we et - Kan no                                    
Wj 35,16 t mizBaH h`l wet-mikBar hannHºet er-l et-BaDDyw wet-Kol-Klyw et-haKKiyyr wet-Kann                                    
Wj 35,16 otarz caopalenia z jego brzow krat, z drkami i nalecymi do niego sprztami, kad z jej podstaw;                                              
Wj 35,17 אֵת קַלְעֵי הֶחָצֵר אֶת־עַמֻּדָיו וְאֶת־אֲדָנֶיהָ וְאֵת מָסַךְ שַׁעַר הֶחָצֵר׃                                      
Wj 35,17 et qa le he Ha cer et - am mu daw we et - a da ne ha we et ma sach sza ar he Ha cer                                      
Wj 35,17 t qal`ê heHcr et-`ammùdyw wet-dnʺh wt msak aº`ar heHcr                                      
Wj 35,17 zasony dziedzica i jego supy, i podstawy, i zason na wejcie do dziedzica;                                                
Wj 35,18 אֶת־יִתְדֹת הַמִּשְׁכָּן וְאֶת־יִתְדֹת הֶחָצֵר וְאֶת־מֵיתְרֵיהֶם׃                                              
Wj 35,18 et - jit dot ham misz Kan we et - jit dot he Ha cer we et - met re hem                                              
Wj 35,18 et-yitdt hammiKn wet-yitdt heHcr wet-mêtrêhem                                              
Wj 35,18 paliki przybytku i paliki dziedzica z powrozami do nich;                                                  
Wj 35,19 אֶת־בִּגְדֵי הַשְּׂרָד לְשָׁרֵת בַּקֹּדֶשׁ אֶת־בִּגְדֵי הַקֹּדֶשׁ לְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן וְאֶת־בִּגְדֵי בָנָיו לְכַהֵן׃                                  
Wj 35,19 et - Big de has se rad le sza ret Baq qo desz et - Big de haq qo desz le a ha ron haK Ko hen we et - Big de wa naw le cha hen                                  
Wj 35,19 et-Bigdê haSSrd lrt Baqqºde et-Bigdê haqqºde lahrn haKKhn wet-Bigdê bnyw lkahn                                  
Wj 35,19 szaty z drogocennej tkaniny do suby w witym przybytku, wite szaty dla Aarona kapana i szaty dla jego synw, dla sprawowania czynnoci kapaskich.                                          
Wj 35,20 וַיֵּצְאוּ כָּל־עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מִלִּפְנֵי מֹשֶׁה׃                                              
Wj 35,20 waj je cu Kol - a dat Be ne - jis ra el mil lif ne mo sze                                              
Wj 35,20 wayyºcû Kol-`dat Bnê|-yiSrl millipnê                                              
Wj 35,20 Potem cae zgromadzenie Izraelitw odeszo od Mojesza.                                                  
Wj 35,21 וַיָּבֹאוּ כָּל־אִישׁ אֲשֶׁר־נְשָׂאוֹ לִבּוֹ וְכֹל אֲשֶׁר נָדְבָה רוּחוֹ אֹתוֹ הֵבִיאוּ אֶת־תְּרוּמַת יהוה לִמְלֶאכֶת אֹהֶל מוֹעֵד וּלְכָל־עֲבֹדָתוֹ וּלְבִגְדֵי הַקֹּדֶשׁ׃                    
Wj 35,21 waj ja wo u Kol - isz a szer - ne sa o liB Bo we chol a szer nad wa ru Ho o to he wi u et - Te ru mat jhwh(a do naj) lim le chet o hel mo ed u le chol - a wo da to u le wig de haq qo desz                    
Wj 35,21 wayybºû Kol- er-nS liBB wkl er ndb rûH t hbû et-Trûmat yhwh(dny) limleºket ºhel m`d ûlkol-`bºdt ûlbigdê haqqºde                    
Wj 35,21 Wnet jednak wszyscy, ktrych skonio serce i duch ochoczy, przynieli danin dla Pana na budow Namiotw Spotkania i na wszelk sub w nim, oraz na wite szaty.                                          
Wj 35,22 וַיָּבֹאוּ הָאֲנָשִׁים עַל־הַנָּשִׁים כֹּל נְדִיב לֵב הֵבִיאוּ חָח וָנֶזֶם וְטַבַּעַת וְכוּמָז כָּל־כְּלִי זָהָב וְכָל־אִישׁ אֲשֶׁר הֵנִיף תְּנוּפַת זָהָב לַיהוה׃                  
Wj 35,22 waj ja wo u ha a na szim al - han na szim Kol ne diw lew he wi u HaH wa ne zem we taB Ba at we chu maz Kol - Ke li za haw we chol - isz a szer he nif Te nu fat za haw ljhwh(la do naj)                  
Wj 35,22 wayybºû hnm `al-hannm Kl ndb lb hbû HH wneºzem waBBaº`at wkûmz Kol-Kl zhb wkol- er hnp Tnûpat zhb lyhwh(ladny)                  
Wj 35,22 Przyszli mczyni i kobiety, wszyscy ochoczego serca, przynoszc spinki, kolczyki, piercienie, naszyjniki i wszelkie przedmioty ze zota; wszyscy zoyli Panu dary ze zota dokonujc gestu koysania.                                        
Wj 35,23 וְכָל־אִישׁ אֲשֶׁר־נִמְצָא אִתּוֹ תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ וְעִזִּים וְעֹרֹת אֵילִם מְאָדָּמִים וְעֹרֹת תְּחָשִׁים הֵבִיאוּ׃                          
Wj 35,23 we chol - isz a szer - nim ca iT To Te che let we ar Ga man we to la at sza ni we szesz we iz zim we o rot e lim me oD Da mim we o rot Te Ha szim he wi u                          
Wj 35,23 wkol- er-nimc iTT Tkºlet warGmn wtlaº`at n w w`izzm w`rt êlìm moDDmm w`rt THm hbºû                          
Wj 35,23 A take fioletow i czerwon purpur, karmazyn, bisior i sier kozi, baranie skry barwione na czerwono i skry delfinw przynosili wszyscy, ktrzy je znaleli u siebie.                                          
Wj 35,24 כָּל־מֵרִים תְּרוּמַת כֶּסֶף וּנְחֹשֶׁת הֵבִיאוּ אֵת תְּרוּמַת יהוה וְכֹל אֲשֶׁר נִמְצָא אִתּוֹ עֲצֵי שִׁטִּים לְכָל־מְלֶאכֶת הָעֲבֹדָה הֵבִיאוּ׃                      
Wj 35,24 Kol - me rim Te ru mat Ke sef u ne Ho szet he wi u et Te ru mat jhwh(a do naj) we chol a szer nim ca iT To a ce szit tim le chol - me le chet ha a wo da he wi u                      
Wj 35,24 Kol-mrm Trûºmat Keºsep ûnHºet hbºû t Trûmat yhwh(dny) wkl er nimc iTT `cê im lkol-mleºket h`bd hbºû                      
Wj 35,24 Kady, kto chcia zoy danin ze srebra czy brzu, przynosi t danin dla Pana, a kady kto posiada drzewo akacjowe przydatne na co do witej suby, przynosi je rwnie.                                          
Wj 35,25 וְכָל־אִשָּׁה חַכְמַת־לֵב בְּיָדֶיהָ טָווּ וַיָּבִיאוּ מַטְוֶה אֶת־הַתְּכֵלֶת וְאֶת־הָאַרְגָּמָן אֶת־תּוֹלַעַת הַשָּׁנִי וְאֶת־הַשֵּׁשׁ׃                                  
Wj 35,25 we chol - isz sza Hach mat - lew Be ja de ha ta wu waj ja wi u mat we et - haT Te che let we et - ha ar Ga man et - To la at hasz sza ni we et - hasz szesz                                  
Wj 35,25 wkol-i Hakmat-lb Bydʺh wayybºû mawè e|t-haTTkºlet wet-h|arGmn et-Tlaº`at han wet-ha                                  
Wj 35,25 Wszystkie za kobiety biege w tej pracy przdy wasnorcznie przdz na fioletow i czerwon purpur, karmazyn i bisior.                                              
Wj 35,26 וְכָל־הַנָּשִׁים אֲשֶׁר נָשָׂא לִבָּן אֹתָנָה בְּחָכְמָה טָווּ אֶת־הָעִזִּים׃                                        
Wj 35,26 we chol - han na szim a szer na sa liB Ban o ta na Be Hoch ma ta wu et - ha iz zim                                        
Wj 35,26 wkol-haºnnm er nS liBBn tºn BHokm et-h`izzm                                        
Wj 35,26 A wszystkie kobiety, ktre skonio do tego serce, przdy umiejtnie sier kozi.                                                
Wj 35,27 וְהַנְּשִׂאִם הֵבִיאוּ אֵת אַבְנֵי הַשֹּׁהַם וְאֵת אַבְנֵי הַמִּלֻּאִים לָאֵפוֹד וְלַחֹשֶׁן׃                                    
Wj 35,27 we han ne si im he wi u et aw ne hasz szo ham we et aw ne ham mil lu im la e fod we la Ho szen                                    
Wj 35,27 whannSììm hbºû t abnê haºham wt abnê hammillùm lpd wlaHºen                                    
Wj 35,27 Ksita za przynieli kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorau,                                                
Wj 35,28 וְאֶת־הַבֹּשֶׂם וְאֶת־הַשָּׁמֶן לְמָאוֹר וּלְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְלִקְטֹרֶת הַסַּמִּים׃                                          
Wj 35,28 we et - haB Bo sem we et - hasz sza men le ma or u le sze men ham misz Ha we liq to ret has sam mim                                          
Wj 35,28 wet-haBBºSem wet-haºmen lmr ûleºmen hammiH wliqºret hassammm                                          
Wj 35,28 a ponadto wonnoci i oliw do wiecznika i do wyrobu oleju namaszczania i pachncego kadzida.                                                
Wj 35,29 כָּל־אִישׁ וְאִשָּׁה אֲשֶׁר נָדַב לִבָּם אֹתָם לְהָבִיא לְכָל־הַמְּלָאכָה אֲשֶׁר צִוָּה יהוה לַעֲשׂוֹת בְּיַד־מֹשֶׁה הֵבִיאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל נְדָבָה לַיהוה׃                      
Wj 35,29 Kol - isz we isz sza a szer na daw liB Bam o tam le ha wi le chol - ham me la cha a szer ciw wa jhwh(a do naj) la a sot Be jad - mo sze he wi u we ne - jis ra el ne da wa ljhwh(la do naj) P                    
Wj 35,29 Kol- wi er ndab liBBm tm lhb lkol-hammlk er ciww yhwh(dny) la`St Byad-mè hbºû bnê-yiSrl ndb lyhwh(ladny) P                    
Wj 35,29 Wszyscy Izraelici, mczyni i kobiety, ktrych skonio serce do skadania darw niezbdnych do wykonywania tego, co Pan nakaza wykona przez porednictwo Mojesza, przynieli to dla Pana dobrowolnie.                                      
Wj 35,30 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רְאוּ קָרָא יהוה בְּשֵׁם בְּצַלְאֵל בֶּן־אוּרִי בֶן־חוּר לְמַטֵּה יְהוּדָה׃                              
Wj 35,30 waj jo mer mo sze el - Be ne jis ra el re u qa ra jhwh(a do naj) Be szem Be ca lel Ben - u ri wen - Hur le mat te je hu da