Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 38,1 וַיַּעַשׂ אֶת־מִזְבַּח הָעֹלָה עֲצֵי שִׁטִּים חָמֵשׁ אַמּוֹת אָרְכּוֹ וְחָמֵשׁ־אַמּוֹת רָחְבּוֹ רָבוּעַ וְשָׁלֹשׁ אַמּוֹת קֹמָתוֹ׃                            
Wj 38,1 waj ja as et - miz BaH ha o la a ce szit tim Ha mesz am mot or Ko we Ha mesz - am mot roH Bo ra wu a we sza losz am mot qo ma to                            
Wj 38,1 wayyaº`aS et-mizBaH h`l `cê im Hm ammt orK wH|m-ammt roHB rbûª` wl ammt qmt                            
Wj 38,1 I zbudowa otarz z drzewa akacjowego, majcy pi okci dugoci i pi okci szerokoci. Otarz by kwadratowy, na trzy okcie wysoki.                                            
Wj 38,2 וַיַּעַשׂ קַרְנֹתָיו עַל אַרְבַּע פִּנֹּתָיו מִמֶּנּוּ הָיוּ קַרְנֹתָיו וַיְצַף אֹתוֹ נְחֹשֶׁת׃                                  
Wj 38,2 waj ja as qar no taw al ar Ba Pin no taw mim men nu ha ju qar no taw wa je caf o to ne Ho szet                                  
Wj 38,2 wayyaº`aS qarntyw `al arBa` Pinntyw mimmeºnnû hyû qarntyw waycap t nHºet                                  
Wj 38,2 I uczyni rogi na czterech naronikach otarza, i wychodziy z niego, i pokry je brzem.                                                
Wj 38,3 וַיַּעַשׂ אֶת־כָּל־כְּלֵי הַמִּזְבֵּחַ אֶת־הַסִּירֹת וְאֶת־הַיָּעִים וְאֶת־הַמִּזְרָקֹת אֶת־הַמִּזְלָגֹת וְאֶת־הַמַּחְתֹּת כָּל־כֵּלָיו עָשָׂה נְחֹשֶׁת׃                                  
Wj 38,3 waj ja as et - Kol - Ke le ham miz Be aH et - has si rot we et - haj ja im we et - ham miz ra qot et - ham miz la got we et - ham maH Tot Kol - Ke law a sa ne Ho szet                                  
Wj 38,3 wayyaº`aS e|t-Kol-Klê hammizBªH et-hassrt wet-hayy`m wet-hammizrqt et-hammizlgt wet-hammaHTt Kol-Klyw `S nHºet                                  
Wj 38,3 I sporzdzi sprzty do otarza, jak popielnice, opatki, kropielnice, wideki i kadzielnice. Wszystkie jego sprzty sporzdzi z brzu.                                              
Wj 38,4 וַיַּעַשׂ לַמִּזְבֵּחַ מִכְבָּר מַעֲשֵׂה רֶשֶׁת נְחֹשֶׁת תַּחַת כַּרְכֻּבּוֹ מִלְּמַטָּה עַד־חֶצְיוֹ׃                                    
Wj 38,4 waj ja as lam miz Be aH mich Bar ma a se re szet ne Ho szet Ta Hat Kar KuB Bo mil le mat ta ad - Hec jo                                    
Wj 38,4 wayyaº`aS lammizBªH mikBr ma`S reºet nHºet TaºHat KarKuBB millmaº `ad-Hecy                                    
Wj 38,4 Z brzu te wykona krat do otarza w formie siatki, poniej jego krawdzi od dou a do poowy wysokoci.                                              
Wj 38,5 וַיִּצֹק אַרְבַּע טַבָּעֹת בְּאַרְבַּע הַקְּצָוֹת לְמִכְבַּר הַנְּחֹשֶׁת בָּתִּים לַבַּדִּים׃                                      
Wj 38,5 waj ji coq ar Ba taB Ba ot Be ar Ba haq qe ca wot le mich Bar han ne Ho szet BaT Tim laB BaD Dim                                      
Wj 38,5 wayyìcq arBa` aBB`t BarBa` haqqcwt lmikBar hannHºet BTTm laBBaDDm                                      
Wj 38,5 Nad krat za z brzu odla cztery piercienie na drki na czterech rogach.                                                   
Wj 38,6 וַיַּעַשׂ אֶת־הַבַּדִּים עֲצֵי שִׁטִּים וַיְצַף אֹתָם נְחֹשֶׁת׃                                          
Wj 38,6 waj ja as et - haB BaD Dim a ce szit tim wa je caf o tam ne Ho szet                                          
Wj 38,6 wayyaº`aS et-haBBaDDm `cê im waycap tm nHºet                                          
Wj 38,6 Zrobi za te drki z drzewa akacjowego i pokry je brzem.                                                  
Wj 38,7 וַיָּבֵא אֶת־הַבַּדִּים בַּטַּבָּעֹת עַל צַלְעֹת הַמִּזְבֵּחַ לָשֵׂאת אֹתוֹ בָּהֶם נְבוּב לֻחֹת עָשָׂה אֹתוֹ׃                              
Wj 38,7 waj ja we et - haB BaD Dim Bat taB Ba ot al ca lot ham miz Be aH la set o to Ba hem ne wuw lu Hot a sa o to s                            
Wj 38,7 wayyb et-haBBaDDm BaaBB`t `al cal`t hammizBªH lSt t Bhem nbûb lùHt `S t s                            
Wj 38,7 I woy te drki do piercieni znajdujcych si po bokach otarza, aby go na nich przenosi. Uczyni za go z desek, tak aby wewntrz by wydrony.                                            
Wj 38,8 וַיַּעַשׂ אֵת הַכִּיּוֹר נְחֹשֶׁת וְאֵת כַּנּוֹ נְחֹשֶׁת בְּמַרְאֹת הַצֹּבְאֹת אֲשֶׁר צָבְאוּ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃                            
Wj 38,8 waj ja as et haK Kij jor ne Ho szet we et Kan no ne Ho szet Be ma rot hac co wot a szer ca wu Pe taH o hel mo ed s                          
Wj 38,8 wayyaº`aS t haKKiyyr nHºet wt Kann nHºet Bmart haccºbt er c|bû PeºtaH ºhel m`d s                          
Wj 38,8 I uczyni kad z brzu z podstaw rwnie z brzu, wykonan z lusterek kobiet penicych sub przy wejciu do namiotu.                                              
Wj 38,9 וַיַּעַשׂ אֶת־הֶחָצֵר לִפְאַת נֶגֶב תֵּימָנָה קַלְעֵי הֶחָצֵר שֵׁשׁ מָשְׁזָר מֵאָה בָאַמָּה׃                                  
Wj 38,9 waj ja as et - he Ha cer li fat ne gew Te ma na qa le he Ha cer szesz mosz zar me a Ba am ma                                  
Wj 38,9 wayyaº`aS et-heHcr lipat neºgeb Têmºn qal`ê he|Hcr mozr m Bamm                                  
Wj 38,9 Nastpnie urzdzi dziedziniec przybytku po stronie poudniowej: zasony dziedzica byy z krconego bisioru, dugie na sto okci,                                              
Wj 38,10 עַמּוּדֵיהֶם עֶשְׂרִים וְאַדְנֵיהֶם עֶשְׂרִים נְחֹשֶׁת וָוֵי הָעַמֻּדִים וַחֲשֻׁקֵיהֶם כָּסֶף׃                                      
Wj 38,10 am mu de hem es rim we ad ne hem es rim ne Ho szet wa we ha am mu dim wa Ha szu qe hem Ka sef                                      
Wj 38,10 `ammûdêhem `eSrm wadnêhem `eSrm nHºet wwê h`ammùdm waHùqêhem Kºsep                                      
Wj 38,10 a dwadziecia supw i dwadziecia podstaw byo z brzu, oraz haczyki i klamry ze srebra.                                                
Wj 38,11 וְלִפְאַת צָפוֹן מֵאָה בָאַמָּה עַמּוּדֵיהֶם עֶשְׂרִים וְאַדְנֵיהֶם עֶשְׂרִים נְחֹשֶׁת וָוֵי הָעַמּוּדִים וַחֲשֻׁקֵיהֶם כָּסֶף׃                              
Wj 38,11 we li fat ca fon me a wa am ma am mu de hem es rim we ad ne hem es rim ne Ho szet wa we ha am mu dim wa Ha szu qe hem Ka sef                              
Wj 38,11 wlipat cpn m b|amm `ammûdêhem `eSrm wadnêhem `eSrm nHºet wwê h|`ammûdm waHùqêhem Kºsep                              
Wj 38,11 Po stronie pnocnej zasony byy dugie na sto okci, a ponadto uczyniono dwadziecia supw, dwadziecia podstaw z brzu oraz haczyki przy supach i ich klamry ze srebra.                                          
Wj 38,12 וְלִפְאַת־יָם קְלָעִים חֲמִשִּׁים בָּאַמָּה עַמּוּדֵיהֶם עֲשָׂרָה וְאַדְנֵיהֶם עֲשָׂרָה וָוֵי הָעַמֻּדִים וַחֲשׁוּקֵיהֶם כָּסֶף׃                                
Wj 38,12 we li fat - jam qe la im Ha misz szim Ba am ma am mu de hem a sa ra we ad ne hem a sa ra wa we ha am mu dim wa Ha szu qe hem Ka sef                                
Wj 38,12 wlipat-ym ql`m Hmim B|amm `ammûdêhem `Sr wadnêhem `Sr wwê h`ammùdm waHûqêhem Kºsep                                
Wj 38,12 Po stronie zachodniej zasona miaa pidziesit okci, a do tego uczyniono dziesi supw i dziesi podstaw. Haczyki przy supach i ich klamry byy ze srebra.                                          
Wj 38,13 וְלִפְאַת קֵדְמָה מִזְרָחָה חֲמִשִּׁים אַמָּה׃                                              
Wj 38,13 we li fat qed ma miz ra Ha Ha misz szim am ma                                              
Wj 38,13 wlipat qºdm mizrºH Hmim amm                                              
Wj 38,13 Po stronie wschodniej zasona miaa rwnie pidziesit okci.                                                  
Wj 38,14 קְלָעִים חֲמֵשׁ־עֶשְׂרֵה אַמָּה אֶל־הַכָּתֵף עַמּוּדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וְאַדְנֵיהֶם שְׁלֹשָׁה׃                                        
Wj 38,14 qe la im Ha mesz - es re am ma el - haK Ka tef am mu de hem sze lo sza we ad ne hem sze lo sza                                        
Wj 38,14 ql`m Hm-`eSr amm el-haKKtp `ammûdêhem l wadnêhem l                                        
Wj 38,14 Zasony na jedn cian boczn miay po pitnacie okci, a do tego miay trzy supy i trzy podstawy.                                                
Wj 38,15 וְלַכָּתֵף הַשֵּׁנִית מִזֶּה וּמִזֶּה לְשַׁעַר הֶחָצֵר קְלָעִים חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה עַמֻּדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וְאַדְנֵיהֶם שְׁלֹשָׁה׃                            
Wj 38,15 we laK Ka tef hasz sze nit miz ze u miz ze le sza ar he Ha cer qe la im Ha mesz es re am ma am mu de hem sze lo sza we ad ne hem sze lo sza                            
Wj 38,15 wlaKKtp hant mizzè ûmizzè laº`ar he|Hcr ql`m Hm `eSr amm `ammùdêhem l wadnêhem l                            
Wj 38,15 Zasony za na drug cian boczn wynosiy pitnacie okci, a do tego miay te trzy supy i trzy podstawy.                                              
Wj 38,16 כָּל־קַלְעֵי הֶחָצֵר סָבִיב שֵׁשׁ מָשְׁזָר׃                                              
Wj 38,16 Kol - qa le he Ha cer sa wiw szesz mosz zar                                              
Wj 38,16 Kol-qal`ê heHcr sbb mozr                                              
Wj 38,16 Wszystkie zasony tworzce ogrodzenie dziedzica byy utkane z bisioru krconego,                                                
Wj 38,17 וְהָאֲדָנִים לָעַמֻּדִים נְחֹשֶׁת וָוֵי הָעַמּוּדִים וַחֲשׁוּקֵיהֶם כֶּסֶף וְצִפּוּי רָאשֵׁיהֶם כָּסֶף וְהֵם מְחֻשָּׁקִים כֶּסֶף כֹּל עַמֻּדֵי הֶחָצֵר׃                        
Wj 38,17 we ha a da nim la am mu dim ne Ho szet wa we ha am mu dim wa Ha szu qe hem Ke sef we ciP Puj ra sze hem Ka sef we hem me Husz sza qim Ke sef Kol am mu de he Ha cer                        
Wj 38,17 whdnm l|`ammùdm nHet wwê h|`ammûdm waHûqêhem Keºsep wciPPûy r䴚êhem Kºsep whm mHuqm Keºsep Kl `ammùdê heHcr                        
Wj 38,17 a podstawy do supw byy z brzu, haczyki za przy supach oraz ich klamry ze srebra, take gowice ich byy pokryte srebrem. Wszystkie supy dziedzica miay srebrne klamry.                                          
Wj 38,18 וּמָסַךְ שַׁעַר הֶחָצֵר מַעֲשֵׂה רֹקֵם תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר וְעֶשְׂרִים אַמָּה אֹרֶךְ וְקוֹמָה בְרֹחַב חָמֵשׁ אַמּוֹת לְעֻמַּת קַלְעֵי הֶחָצֵר׃              
Wj 38,18 u ma sach sza ar he Ha cer ma a se ro qem Te che let we ar Ga man we to la at sza ni we szesz mosz zar we es rim am ma o rech we qo ma we ro Haw Ha mesz am mot le um mat qa le he Ha cer              
Wj 38,18 ûmsak aº`ar heHcr ma`S rqm Tkºlet warGmn wtlaº`at n w mozr w`eSrm amm ºrek wqm brºHab Hm ammt l`ummat qal`ê heHcr              
Wj 38,18 Zasona u wejcia na dziedziniec bya z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i z krconego bisioru, wielobarwnie wyszywana, i miaa dwadziecia okci szerokoci i pi okci wysokoci, zgodnie z rozmiarami innych zason dziedzica.                                    
Wj 38,19 וְעַמֻּדֵיהֶם אַרְבָּעָה וְאַדְנֵיהֶם אַרְבָּעָה נְחֹשֶׁת וָוֵיהֶם כֶּסֶף וְצִפּוּי רָאשֵׁיהֶם וַחֲשֻׁקֵיהֶם כָּסֶף׃                                  
Wj 38,19 we am mu de hem ar Ba a we ad ne hem ar Ba a ne Ho szet wa we hem Ke sef we ciP Puj ra sze hem wa Ha szu qe hem Ka sef                                  
Wj 38,19 w`ammù|dêhem arB` wadnêhem arB` nHºet wwêhem Keºsep wciPPûy r䴚êhem waHùqêhem Kºsep                                  
Wj 38,19 Cztery supy do niej i ich podstawy byy wykonane z brzu, a haczyki przy nich ze srebra, pokrycie ich gowic oraz klamry byy ze srebra.                                            
Wj 38,20 וְכָל־הַיְתֵדֹת לַמִּשְׁכָּן וְלֶחָצֵר סָבִיב נְחֹשֶׁת׃                                              
Wj 38,20 we chol - ha je te dot lam misz Kan we le Ha cer sa wiw ne Ho szet s                                            
Wj 38,20 w|kol-haytdt lammiKn wleHcr sbb nHºet s                                            
Wj 38,20 Wszystkie paliki dziedzica przybytku byy z brzu.                                                    
Wj 38,21 אֵלֶּה פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן מִשְׁכַּן הָעֵדֻת אֲשֶׁר פֻּקַּד עַל־פִּי מֹשֶׁה עֲבֹדַת הַלְוִיִּם בְּיַד אִיתָמָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן׃                          
Wj 38,21 el le fe qu de ham misz Kan misz Kan ha e dut a szer Puq qad al - Pi mo sze a wo dat ha le wij jim Be jad i ta mar Ben - a ha ron haK Ko hen                          
Wj 38,21 ºllè pqûdê hammiKn miKan h`dùt er Puqqad `al-P `bdat halwiyyìm Byad |tmr Be|n-ahrn haKKhn                          
Wj 38,21 Oto obliczenie wydatkw na przybytek: na Przybytek wiadectwa, ktry na rozkaz Mojesza wybudowali lewici pod nadzorem Itamara, syna Aarona kapana.                                          
Wj 38,22 וּבְצַלְאֵל בֶּן־אוּרִי בֶן־חוּר לְמַטֵּה יְהוּדָה עָשָׂה אֵת כָּל־אֲשֶׁר־צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                                    
Wj 38,22 u we ca lel Ben - u ri wen - Hur le mat te je hu da a sa et Kol - a szer - ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze                                    
Wj 38,22 ûbcall Ben-ûr ben-Hûr lma yhûd `S t Kol-er-ciww yhwh(dny) et-mè                                    
Wj 38,22 A Besaleel, syn Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, wykona wszystko, co mu nakaza Pan przez Mojesza,                                              
Wj 38,23 וְאִתּוֹ אָהֳלִיאָב בֶּן־אֲחִיסָמָךְ לְמַטֵּה־דָן חָרָשׁ וְחֹשֵׁב וְרֹקֵם בַּתְּכֵלֶת וּבָאַרְגָּמָן וּבְתוֹלַעַת הַשָּׁנִי וּבַשֵּׁשׁ׃                                
Wj 38,23 we iT To o h li aw Ben - a Hi sa mach le mat te - dan Ha rasz we Ho szew we ro qem BaT Te che let u wa ar Ga man u we to la at hasz sza ni u wasz szesz s                              
Wj 38,23 wiTT ohlb Ben-Hsmk lma-dn Hr wHb wrqm BaTTkºlet ûb|arGmn ûbtlaº`at han ûba s                              
Wj 38,23 a z nim pracowa Oholiab, syn Achisamaka z pokolenia Dana, jako wybitny snycerz, tkacz wielobarwnie wyszywajcy przy pomocy fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz bisioru.                                        
Wj 38,24 כָּל־הַזָּהָב הֶעָשׂוּי לַמְּלָאכָה בְּכֹל מְלֶאכֶת הַקֹּדֶשׁ וַיְהִי זְהַב הַתְּנוּפָה תֵּשַׁע וְעֶשְׂרִים כִּכָּר וּשְׁבַע מֵאוֹת וּשְׁלֹשִׁים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ׃                    
Wj 38,24 Kol - haz za haw he a suj lam me la cha Be chol me le chet haq qo desz wa je hi ze haw haT Te nu fa Te sza we es rim KiK Kar u sze wa me ot u sze lo szim sze qel Be sze qel haq qo desz                    
Wj 38,24 Kol-hazzhb he|`Sûy lammlk Bkl mleºket haqqºde wayh zhab haTTnûp Tºa` w`eSrm KiKKr ûba` mt ûlm eºqel Beºqel haqqºde                    
Wj 38,24 Zuyli za wszystkiego zota na roboty przy budowie przybytku dwadziecia dziewi talentw z ofiar zoonych gestem koysania i siedemset trzydzieci syklw, wedug wagi sykla przybytku.                                        
Wj 38,25 וְכֶסֶף פְּקוּדֵי הָעֵדָה מְאַת כִּכָּר וְאֶלֶף וּשְׁבַע מֵאוֹת וַחֲמִשָּׁה וְשִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ׃                              
Wj 38,25 we che sef Pe qu de ha e da me at KiK Kar we e lef u sze wa me ot wa Ha misz sza we szi wim sze qel Be sze qel haq qo desz                              
Wj 38,25 wkeºsep Pqûdê h`d mat KiKKr welep ûba` mt waHmi wib`m eºqel Beºqel haqqºde                              
Wj 38,25 A srebra od spisanych w zgromadzeniu byo sto talentw i tysic siedemset siedemdziesit pi syklw wedug wagi sykla przybytku.                                            
Wj 38,26 בֶּקַע לַגֻּלְגֹּלֶת מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ לְכֹל הָעֹבֵר עַל־הַפְּקֻדִים מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה לְשֵׁשׁ־מֵאוֹת אֶלֶף וּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים׃                
Wj 38,26 Be qa laG Gul Go let ma Ha cit hasz sze qel Be sze qel haq qo desz le chol ha o wer al - haP Pe qu dim miB Ben es rim sza na wa ma la le szesz - me ot e lef u sze lo szet a la fim wa Ha mesz me ot wa Ha misz szim                
Wj 38,26 Beºqa` laGGulGºlet maHct haeºqel Beºqel haqqºde lkl h`br `al-haPPqùdm miBBen `eSrm n wmaº`l l-mt eºlep ûlºet lpm waHm mt waHmim                
Wj 38,26 Jeden beka, czyli na gow p sykla wedug wagi sykla przybytku pobierano od wszystkich, ktrzy podlegali spisowi, poczwszy od lat dwudziestu i wzwy, czyli od szeciuset trzech tysicy piciuset pidziesiciu mczyzn.                                      
Wj 38,27 וַיְהִי מְאַת כִּכַּר הַכֶּסֶף לָצֶקֶת אֵת אַדְנֵי הַקֹּדֶשׁ וְאֵת אַדְנֵי הַפָּרֹכֶת מְאַת אֲדָנִים לִמְאַת הַכִּכָּר כִּכָּר לָאָדֶן׃                      
Wj 38,27 wa je hi me at KiK Kar haK Ke sef la ce qet et ad ne haq qo desz we et ad ne haP Pa ro chet me at a da nim li mat haK KiK Kar KiK Kar la a den                      
Wj 38,27 wayh mat KiKKar haKKeºsep lceºqet t adnê haqqºde wt adnê haPPrºket mat dnm limat haKKiKKr KiKKr lºden                      
Wj 38,27 Sto talentw srebra zuyto na odlanie podstaw do przybytku i podstaw do zason, sto talentw na sto podstaw, czyli po talencie na jedn podstaw.                                            
Wj 38,28 וְאֶת־הָאֶלֶף וּשְׁבַע הַמֵּאוֹת וַחֲמִשָּׁה וְשִׁבְעִים עָשָׂה וָוִים לָעַמּוּדִים וְצִפָּה רָאשֵׁיהֶם וְחִשַּׁק אֹתָם׃                                
Wj 38,28 we et - ha e lef u sze wa ham me ot wa Ha misz sza we szi wim a sa wa wim la am mu dim we ciP Pa ra sze hem we Hisz szaq o tam                                
Wj 38,28 wet-heºlep ûba` hammt waHmi wib`m `S wwm l`ammûdm wciPP r䴚êhem wHiaq tm                                
Wj 38,28 Z tysica siedmiuset siedemdziesiciu piciu syklw zrobiono haczyki do supw i pokrycie na ich gowice i opatrzono je klamrami.                                            
Wj 38,29 וּנְחֹשֶׁת הַתְּנוּפָה שִׁבְעִים כִּכָּר וְאַלְפַּיִם וְאַרְבַּע־מֵאוֹת שָׁקֶל׃                                          
Wj 38,29 u ne Ho szet haT Te nu fa szi wim KiK Kar we al Pa jim we ar Ba - me ot sza qel                                          
Wj 38,29 ûnHºet haTTnûp ib`m KiKKr walPaºyim warBa`-mt ºqel                                          
Wj 38,29 Brzu za, ktry zoono w ofierze gestem koysania, byo siedemdziesit talentw i dwa tysice czterysta syklw.                                              
Wj 38,30 וַיַּעַשׂ בָּהּ אֶת־אַדְנֵי פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְאֵת מִזְבַּח הַנְּחֹשֶׁת וְאֶת־מִכְבַּר הַנְּחֹשֶׁת אֲשֶׁר־לוֹ וְאֵת כָּל־כְּלֵי הַמִּזְבֵּחַ׃                          
Wj 38,30 waj ja as Ba et - ad ne Pe taH o hel mo ed we et miz BaH han ne Ho szet we et - mich Bar han ne Ho szet a szer - lo we et Kol - Ke le ham miz Be aH                          
Wj 38,30 wayyaº`aS Bh et-adnê PeºtaH ºhel m`d wt mizBaH