Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 39,1 וּמִן־הַתְּכֵלֶת וְהָאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת הַשָּׁנִי עָשׂוּ בִגְדֵי־שְׂרָד לְשָׁרֵת בַּקֹּדֶשׁ וַיַּעֲשׂוּ אֶת־בִּגְדֵי הַקֹּדֶשׁ אֲשֶׁר לְאַהֲרֹן כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                      
Wj 39,1 u min - haT Te che let we ha ar Ga man we to la at hasz sza ni a su wig de - se rad le sza ret Baq qo desz waj ja a su et - Big de haq qo desz a szer le a ha ron Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze P                    
Wj 39,1 ûmin-haTTkºlet wh|arGmn wtlaº`at han `Sû bigdê-Srd lrt Baqqºde wa|yya`Sû et-Bigdê haqqºde er lahrn Kaer ciww yhwh(dny) et-mè P                    
Wj 39,1 Zrobili te szaty z drogocennej tkaniny do penienia suby w przybytku z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu. Zrobili rwnie szaty wite dla Aarona, jak to Pan nakaza uczyni Mojeszowi.                                         
Wj 39,2 וַיַּעַשׂ אֶת־הָאֵפֹד זָהָב תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר׃                                      
Wj 39,2 waj ja as et - ha e fod za haw Te che let we ar Ga man we to la at sza ni we szesz mosz zar                                      
Wj 39,2 wayyaº`aS et-hpd zhb Tkºlet warGmn wtlaº`at n w mozr                                      
Wj 39,2 Wykonali efod ze zota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz z krconego bisioru.                                                
Wj 39,3 וַיְרַקְּעוּ אֶת־פַּחֵי הַזָּהָב וְקִצֵּץ פְּתִילִם לַעֲשׂוֹת בְּתוֹךְ הַתְּכֵלֶת וּבְתוֹךְ הָאַרְגָּמָן וּבְתוֹךְ תּוֹלַעַת הַשָּׁנִי וּבְתוֹךְ הַשֵּׁשׁ מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב׃                      
Wj 39,3 wa je raq qe u et - Pa He haz za haw we qic cec Pe ti lim la a sot Be toch haT Te che let u we toch ha ar Ga man u we toch To la at hasz sza ni u we toch hasz szesz ma a se Ho szew                      
Wj 39,3 wa|yraqq`û et-PaHê hazzhb wqiccc Ptlìm la`St Btk haTTkºlet ûbtk h|arGmn ûbtk Tlaº`at han ûbtk ha ma`S Hb                      
Wj 39,3 Wykuli przeto cienkie blaszki ze zota i pocili je na nitki, aby je mona wple we fioletow i czerwon purpur, w karmazyn oraz bisior, sposobem biegego tkacza.                                          
Wj 39,4 כְּתֵפֹת עָשׂוּ־לוֹ חֹבְרֹת עַל־שְׁנֵי קְצוֹתָיו חֻבָּר׃                                            
Wj 39,4 Ke te fot a su - lo How rot al - sze ne [qe co taw] HuB Bar                                            
Wj 39,4 Ktpt `|Sû-l Hbrt `al-nê [qctyw] HuBBr                                            
Wj 39,4 Zrobili rwnie dwa naramienniki spite ze sob, a spite na obu grnych kocach.                                                
Wj 39,5 וְחֵשֶׁב אֲפֻדָּתוֹ אֲשֶׁר עָלָיו מִמֶּנּוּ הוּא כְּמַעֲשֵׂהוּ זָהָב תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                    
Wj 39,5 we He szew a fuD Da to a szer a law mim men nu hu Ke ma a se hu za haw Te che let we ar Ga man we to la at sza ni we szesz mosz zar Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze                    
Wj 39,5 wHºeb puDDt er `lyw mimmeºnnû Kma`Shû zhb Tkºlet warGmn wtlaº`at n w mozr Kaer ciww yhwh(dny) et-mè                    
Wj 39,5 A przepaska efodu, ktra si na nim znajduje, bya wykonana tak samo z nici ze zota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z krconego bisioru, jak to nakaza Pan Mojeszowi.                                        
Wj 39,6 וַיַּעֲשׂוּ אֶת־אַבְנֵי הַשֹּׁהַם מֻסַבֹּת מִשְׁבְּצֹת זָהָב מְפֻתָּחֹת פִּתּוּחֵי חוֹתָם עַל־שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                                
Wj 39,6 waj ja a su et - aw ne hasz szo ham mu saB Bot misz Be cot za haw me fuT Ta Hot PiT Tu He Ho tam al - sze mot Be ne jis ra el                                
Wj 39,6 wa|yya`Sû et-abnê haºham mù|saBBt miBct zhb mpuTTHt PiTTûHê Htm `al-mt Bnê yiSrl                                
Wj 39,6 Obrobili te kamienie onyksowe, osadzone w zote oprawy, z wykutymi na nich, na wzr pieczci, imionami synw Izraela.                                              
Wj 39,7 וַיָּשֶׂם אֹתָם עַל כִּתְפֹת הָאֵפֹד אַבְנֵי זִכָּרוֹן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                              
Wj 39,7 waj ja sem o tam al Kit fot ha e fod aw ne ziK Ka ron liw ne jis ra el Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze P                            
Wj 39,7 wayyºSem tm `al Kitpt hpd abnê ziKKrn libnê yiSrl Kaer ciww yhwh(dny) et-mè P                            
Wj 39,7 Umiecili je na obu naramiennikach efodu jako kamienie pamici o synach Izraela, jak nakaza Pan Mojeszowi.                                              
Wj 39,8 וַיַּעַשׂ אֶת־הַחֹשֶׁן מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב כְּמַעֲשֵׂה אֵפֹד זָהָב תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר׃                              
Wj 39,8 waj ja as et - ha Ho szen ma a se Ho szew Ke ma a se e fod za haw Te che let we ar Ga man we to la at sza ni we szesz mosz zar                              
Wj 39,8 wayyaº`aS et-haHºen ma`S Hb Kma`S pd zhb Tkºlet warGmn wtlaº`at n w mozr                              
Wj 39,8 Uczynili te pektora, wykonany przez biegych tkaczy w ten sam sposb jak efod z nici ze zota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z krconego bisioru.                                          
Wj 39,9 רָבוּעַ הָיָה כָּפוּל עָשׂוּ אֶת־הַחֹשֶׁן זֶרֶת אָרְכּוֹ וְזֶרֶת רָחְבּוֹ כָּפוּל׃                                    
Wj 39,9 ra wu a ha ja Ka ful a su et - ha Ho szen ze ret or Ko we ze ret roH Bo Ka ful                                    
Wj 39,9 rbûª` hy Kpûl `Sû et-haHºen zeºret orK wzeºret roHB Kpûl                                    
Wj 39,9 Pektora by kwadratowy, a dugo jego i szeroko wynosiy jedn pid. By on podwjnie zoony.                                                
Wj 39,10 וַיְמַלְאוּ־בוֹ אַרְבָּעָה טוּרֵי אָבֶן טוּר אֹדֶם פִּטְדָה וּבָרֶקֶת הַטּוּר הָאֶחָד׃                                    
Wj 39,10 wa je ma lu - wo ar Ba a tu re a wen tur o dem Pit da u wa re qet hat tur ha e Had                                    
Wj 39,10 waymalû-b arB` ûºrê ºben ûr ºdem Pid ûbreºqet haûr heHd                                    
Wj 39,10 Umiecili na nim cztery rzdy drogich kamieni; w pierwszym rzdzie rubin, topaz i szmaragd;                                                
Wj 39,11 וְהַטּוּר הַשֵּׁנִי נֹפֶךְ סַפִּיר וְיָהֲלֹם׃                                              
Wj 39,11 we hat tur hasz sze ni no fech saP Pir we ja ha lom                                              
Wj 39,11 whaûr han nºpek saPPr wyhlm                                              
Wj 39,11 w drugim rzdzie granat, szafir i beryl;                                                    
Wj 39,12 וְהַטּוּר הַשְּׁלִישִׁי לֶשֶׁם שְׁבוֹ וְאַחְלָמָה׃                                              
Wj 39,12 we hat tur hasz sze li szi le szem sze wo we aH la ma                                              
Wj 39,12 whaûr hal leºem b waHlºm                                              
Wj 39,12 w trzecim rzdzie opal, agat, ametyst;                                                    
Wj 39,13 וְהַטּוּר הָרְבִיעִי תַּרְשִׁישׁ שֹׁהַם וְיָשְׁפֵה מוּסַבֹּת מִשְׁבְּצוֹת זָהָב בְּמִלֻּאֹתָם׃                                      
Wj 39,13 we hat tur ha re wi i Tar szisz szo ham we josz fe mu saB Bot misz Be cot za haw Be mil lu o tam                                      
Wj 39,13 whaûr h|rb` Tar ºham wyop mû|saBBt miBct zhb Bmillùtm                                      
Wj 39,13 wreszcie w czwartym rzdzie chryzolit, onyks i jaspis. Byy osadzone w oprawach ze zota w odpowiednich rzdach.                                              
Wj 39,14 וְהָאֲבָנִים עַל־שְׁמֹת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל הֵנָּה שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה עַל־שְׁמֹתָם פִּתּוּחֵי חֹתָם אִישׁ עַל־שְׁמוֹ לִשְׁנֵים עָשָׂר שָׁבֶט׃                            
Wj 39,14 we ha a wa nim al - sze mot Be ne - jis ra el hen na szTem es re al - sze mo tam PiT Tu He Ho tam isz al - sze mo lisz nem a sar sza wet                            
Wj 39,14 whbnm `al-mt Bnê-yiSrl hºnn Têm `eSr `al-mtm PiTTûHê Htm `al-m linêm `Sr ºbe                            
Wj 39,14 Kamienie te otrzymay imiona dwunastu synw Izraela; byo ich dwanacie wedug ich imion; byy ryte na wzr pieczci, kady z wasnym imieniem wedug dwunastu pokole.                                          
Wj 39,15 וַיַּעֲשׂוּ עַל־הַחֹשֶׁן שַׁרְשְׁרֹת גַּבְלֻת מַעֲשֵׂה עֲבֹת זָהָב טָהוֹר׃                                        
Wj 39,15 waj ja a su al - ha Ho szen szar sze rot Gaw lut ma a se a wot za haw ta hor                                        
Wj 39,15 wayya`Sû `al-haHºen arrt Gablùt ma`S `bt zhb hr                                        
Wj 39,15 Wykonali do pektorau dwa acuszki skrcone na ksztat sznura ze szczerego zota.                                                
Wj 39,16 וַיַּעֲשׂוּ שְׁתֵּי מִשְׁבְּצֹת זָהָב וּשְׁתֵּי טַבְּעֹת זָהָב וַיִּתְּנוּ אֶת־שְׁתֵּי הַטַּבָּעֹת עַל־שְׁנֵי קְצוֹת הַחֹשֶׁן׃                              
Wj 39,16 waj ja a su szTe misz Be cot za haw u sze Te taB Be ot za haw waj jiT Te nu et - szTe hat taB Ba ot al - sze ne qe cot ha Ho szen                              
Wj 39,16 wa|yya`Sû miBct zhb ûTê aBB`t zhb wa|yyiTTnû et-Tê haaBB`t `al-nê qct haHºen                              
Wj 39,16 Wykonali te do pektorau dwie zote oprawy i dwa zote piercienie, i przymocowano oba te piercienie na obu kocach pektorau.                                            
Wj 39,17 וַיִּתְּנוּ שְׁתֵּי הָעֲבֹתֹת הַזָּהָב עַל־שְׁתֵּי הַטַּבָּעֹת עַל־קְצוֹת הַחֹשֶׁן׃                                        
Wj 39,17 waj jiT Te nu szTe ha a wo tot haz za haw al - szTe hat taB Ba ot al - qe cot ha Ho szen                                        
Wj 39,17 wa|yyiTTnû h`btt hazzhb `al-Tê haaBB`t `al-qct haHºen                                        
Wj 39,17 Dwa zote sznury przewlekli przez oba piercienie na obu kocach pektorau.                                                
Wj 39,18 וְאֵת שְׁתֵּי קְצוֹת שְׁתֵּי הָעֲבֹתֹת נָתְנוּ עַל־שְׁתֵּי הַמִּשְׁבְּצֹת וַיִּתְּנֻם עַל־כִּתְפֹת הָאֵפֹד אֶל־מוּל פָּנָיו׃                              
Wj 39,18 we et szTe qe cot szTe ha a wo tot nat nu al - szTe ham misz Be cot waj jiT Te num al - Kit fot ha e fod el - mul Pa naw                              
Wj 39,18 wt qct h|`btt ntnû `al-Tê ha|mmiBct wa|yyiTTnùm `al-Kitpt hpd el-mûl Pnyw                              
Wj 39,18 Oba za drugie koce obydwu sznurw przyszyli do obu opraw i przywizali je do przedniego naramiennika efodu.                                              
Wj 39,19 וַיַּעֲשׂוּ שְׁתֵּי טַבְּעֹת זָהָב וַיָּשִׂימוּ עַל־שְׁנֵי קְצוֹת הַחֹשֶׁן עַל־שְׂפָתוֹ אֲשֶׁר אֶל־עֵבֶר הָאֵפֹד בָּיְתָה׃                              
Wj 39,19 waj ja a su szTe taB Be ot za haw waj ja si mu al - sze ne qe cot ha Ho szen al - se fa to a szer el - e wer ha e fod Baj ta                              
Wj 39,19 wa|yya`Sû aBB`t zhb wayySºmû `al-nê qct haHºen `al-Spt er el-`ºber hpd Bºyt                              
Wj 39,19 Wykonali dwa zote piercienie i przymocowali je do obu grnych kocw pektorau.                                                
Wj 39,20 וַיַּעֲשׂוּ שְׁתֵּי טַבְּעֹת זָהָב וַיִּתְּנֻם עַל־שְׁתֵּי כִתְפֹת הָאֵפֹד מִלְמַטָּה מִמּוּל פָּנָיו לְעֻמַּת מֶחְבַּרְתּוֹ מִמַּעַל לְחֵשֶׁב הָאֵפֹד׃                        
Wj 39,20 waj ja a su szTe taB Be ot za haw waj jiT Te num al - szTe chit fot ha e fod mi le mat ta mim mul Pa naw le um mat meH Bar To mim ma al le He szew ha e fod                        
Wj 39,20 wa|yya`Sû aBB`t zhb wa|yyiTTnùm `al-Tê kitpt hpd milmaº mimmûl Pnyw l`ummat meHBarT mimmaº`al lHºeb hpd                        
Wj 39,20 Wreszcie wykonali jeszcze dwa inne zote piercienie i przyszyli je do obu naramiennikw efodu na zewntrznej stronie, w miejscu spicia efodu z przepask.                                          
Wj 39,21 וַיִּרְכְּסוּ אֶת־הַחֹשֶׁן מִטַּבְּעֹתָיו אֶל־טַבְּעֹת הָאֵפֹד בִּפְתִיל תְּכֵלֶת לִהְיֹת עַל־חֵשֶׁב הָאֵפֹד וְלֹא־יִזַּח הַחֹשֶׁן מֵעַל הָאֵפֹד כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                    
Wj 39,21 waj jir Ke su et - ha Ho szen mit taB Be o taw el - taB Be ot ha e fod Bif til Te che let lih jot al - He szew ha e fod we lo - jiz zaH ha Ho szen me al ha e fod Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze                    
Wj 39,21 wayyirKsû et-haHºen miaBB`tyw el-aBB`t hpd Biptl Tkºlet li|hyt `al-Hºeb hpd wl|-yizzaH haHºen m`al hpd Kaer ciww yhwh(dny) et-mè                    
Wj 39,21 Potem zwizali piercienie pektorau z piercieniami efodu sznurem z fioletowej purpury tak, aby pektora lea na przepasce efodu i nie mg si przesun ze swego miejsca na efodzie, jak nakaza Pan Mojeszowi.                                      
Wj 39,22 וַיַּעַשׂ אֶת־מְעִיל הָאֵפֹד מַעֲשֵׂה אֹרֵג כְּלִיל תְּכֵלֶת׃                                          
Wj 39,22 waj ja as et - me il ha e fod ma a se o reg Ke lil Te che let                                          
Wj 39,22 wayyaº`aS et-m`l hpd ma`S rg Kll Tkºlet                                          
Wj 39,22 Zrobili te sukni pod efod ca utkan z fioletowej purpury.                                                  
Wj 39,23 וּפִי־הַמְּעִיל בְּתוֹכוֹ כְּפִי תַחְרָא שָׂפָה לְפִיו סָבִיב לֹא יִקָּרֵעַ׃                                      
Wj 39,23 u fi - ham me il Be to cho Ke fi taH ra sa fa le fiw sa wiw lo jiq qa re a                                      
Wj 39,23 ûp|-hamm`l Btk Kp taHr Sp lpw sbb l yiqqrª`                                      
Wj 39,23 I miaa w rodku otwr na gow z obszywk dokoa otworu, jak przy otworze pancerza, aby si nie rozdara.                                              
Wj 39,24 וַיַּעֲשׂוּ עַל־שׁוּלֵי הַמְּעִיל רִמּוֹנֵי תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי מָשְׁזָר׃                                      
Wj 39,24 waj ja a su al - szu le ham me il rim mo ne Te che let we ar Ga man we to la at sza ni mosz zar                                      
Wj 39,24 wa|yya`Sû `al-ûlê hamm`l rimmnê Tkºlet warGmn wtlaº`at n mozr                                      
Wj 39,24 Na dolnych jej krajach przyszyli jabka granatu z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i krconego bisioru.                                              
Wj 39,25 וַיַּעֲשׂוּ פַעֲמֹנֵי זָהָב טָהוֹר וַיִּתְּנוּ אֶת־הַפַּעֲמֹנִים בְּתוֹךְ הָרִמֹּנִים עַל־שׁוּלֵי הַמְּעִיל סָבִיב בְּתוֹךְ הָרִמֹּנִים׃                              
Wj 39,25 waj ja a su fa a mo ne za haw ta hor waj jiT Te nu et - haP Pa a mo nim Be toch ha rim mo nim al - szu le ham me il sa wiw Be toch ha rim mo nim                              
Wj 39,25 wayya`Sû pa`mnê zhb hr wayyiTTnû et-haPPa|`mnm Btk hrimmnm `al-ûlê hamm`l sbb Btk hrimmnm                              
Wj 39,25 Zrobili take dzwonki ze szczerego zota i przyszyli je midzy jabkami granatu wokoo.                                                
Wj 39,26 פַּעֲמֹן וְרִמֹּן פַּעֲמֹן וְרִמֹּן עַל־שׁוּלֵי הַמְּעִיל סָבִיב לְשָׁרֵת כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                                
Wj 39,26 Pa a mon we rim mon Pa a mon we rim mon al - szu le ham me il sa wiw le sza ret Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze s                              
Wj 39,26 Pa`mn wrimmn Pa`mn wrimmn `al-ûlê hamm`l sbb lrt Kaer ciww yhwh(dny) et-mè s                              
Wj 39,26 Dzwonek zoty i jabko granatu nastpoway na przemian dokoa dolnego kraju sukni, przywdziewanej w czasie penienia suby, jak to nakaza Pan Mojeszowi.                                          
Wj 39,27 וַיַּעֲשׂוּ אֶת־הַכָּתְנֹת שֵׁשׁ מַעֲשֵׂה אֹרֵג לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו׃                                          
Wj 39,27 waj ja a su et - haK Kot not szesz ma a se o reg le a ha ron u le wa naw                                          
Wj 39,27 wa|yya`Sû et-haKKotnòt ma`S rg lahrn ûlbnyw                                          
Wj 39,27 Zrobili take tuniki tkane z bisioru dla Aarona i jego synw,                                                  
Wj 39,28 וְאֵת הַמִּצְנֶפֶת שֵׁשׁ וְאֶת־פַּאֲרֵי הַמִּגְבָּעֹת שֵׁשׁ וְאֶת־מִכְנְסֵי הַבָּד שֵׁשׁ מָשְׁזָר׃                                    
Wj 39,28 we et ham mic ne fet szesz we et - Pa a re ham mig Ba ot szesz we et - mich ne se haB Bad szesz mosz zar                                    
Wj 39,28 wt hammicneºpet wet-Parê hammigB`t wet-miknsê haBBd mozr                                    
Wj 39,28 oraz tiar z bisioru, mitry z bisioru i lniane spodnie z bisioru krconego,                                                  
Wj 39,29 וְאֶת־הָאַבְנֵט שֵׁשׁ מָשְׁזָר וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי מַעֲשֵׂה רֹקֵם כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                              
Wj 39,29 we et - ha aw net szesz mosz zar u te che let we ar Ga man we to la at sza ni ma a se ro qem Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze s                            
Wj 39,29 w|et-habn mozr ûtkºlet warGmn wtlaº`at n ma`S rqm Kaer ciww yhwh(dny) et-mè s                            
Wj 39,29 oraz pas z bisioru krconego, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, wielobarwnie wyszywany, jak Pan nakaza Mojeszowi.                                            
Wj 39,30 וַיַּעֲשׂוּ אֶת־צִיץ נֵזֶר־הַקֹּדֶשׁ זָהָב טָהוֹר וַיִּכְתְּבוּ עָלָיו מִכְתַּב פִּתּוּחֵי חוֹתָם קֹדֶשׁ לַיהוה׃                                
Wj 39,30 waj ja a su et - cic ne zer - haq qo desz za haw ta hor waj jich Te wu a law mich Taw PiT Tu He Ho tam qo desz ljhwh(la do naj)                                
Wj 39,30 wa|yya`Sû