Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Wj 40,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                                
Wj 40,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                                
Wj 40,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                                
Wj 40,1 Tak powiedzia Pan do Mojesza:                                                    
Wj 40,2 בְּיוֹם־הַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ תָּקִים אֶת־מִשְׁכַּן אֹהֶל מוֹעֵד׃                                        
Wj 40,2 Be jom - ha Ho desz ha ri szon Be e Had la Ho desz Ta qim et - misz Kan o hel mo ed                                        
Wj 40,2 Bym-haHºde hrin BeHd laHºde Tqm et-miKan ºhel m`d                                        
Wj 40,2 W pierwszym dniu miesica pierwszego postawisz przybytek wraz z Namiotem Spotkania.                                                
Wj 40,3 וְשַׂמְתָּ שָׁם אֵת אֲרוֹן הָעֵדוּת וְסַכֹּתָ עַל־הָאָרֹן אֶת־הַפָּרֹכֶת׃                                        
Wj 40,3 we sam Ta szam et a ron ha e dut we saK Ko ta al - ha a ron et - haP Pa ro chet                                        
Wj 40,3 wSamT m t rn h`dût wsaKKt `al-hrn et-haPPrºket                                        
Wj 40,3 I umiecisz w nim Ark wiadectwa, i nakryjesz j zason.                                                  
Wj 40,4 וְהֵבֵאתָ אֶת־הַשֻּׁלְחָן וְעָרַכְתָּ אֶת־עֶרְכּוֹ וְהֵבֵאתָ אֶת־הַמְּנֹרָה וְהַעֲלֵיתָ אֶת־נֵרֹתֶיהָ׃                                        
Wj 40,4 we he we ta et - hasz szul Han we a rach Ta et - er Ko we he we ta et - ham me no ra we ha a le ta et - ne ro te ha                                        
Wj 40,4 whbt et-haulHn w`rakT et-`erK whbt et-hammnr wha`lêt et-nrtʺh                                        
Wj 40,4 Wniesiesz take st i pooysz na nim to, co ma by pooone, oraz wniesiesz wiecznik i postawisz na nim lampy.                                              
Wj 40,5 וְנָתַתָּה אֶת־מִזְבַּח הַזָּהָב לִקְטֹרֶת לִפְנֵי אֲרוֹן הָעֵדֻת וְשַׂמְתָּ אֶת־מָסַךְ הַפֶּתַח לַמִּשְׁכָּן׃                                  
Wj 40,5 we na taT Ta et - miz BaH haz za haw liq to ret lif ne a ron ha e dut we sam Ta et - ma sach haP Pe taH lam misz Kan                                  
Wj 40,5 wntaTT et-mizBaH hazzhb liqºret lipnê rn h`dùt wSamT et-msak haPPeºtaH lammiKn                                  
Wj 40,5 Ustawisz rwnie zoty otarz do spalania kadzida przed Ark wiadectwa i zawiesisz zason przy wejciu do przybytku.                                              
Wj 40,6 וְנָתַתָּה אֵת מִזְבַּח הָעֹלָה לִפְנֵי פֶּתַח מִשְׁכַּן אֹהֶל־מוֹעֵד׃                                        
Wj 40,6 we na taT Ta et miz BaH ha o la lif ne Pe taH misz Kan o hel - mo ed                                        
Wj 40,6 wnºtaTT t mizBaH h`l lipnê PeºtaH miKan |hel-m`d                                        
Wj 40,6 Otarz za caopalenia postawisz przed wejciem do wntrza Namiotu Spotkania.                                                
Wj 40,7 וְנָתַתָּ אֶת־הַכִּיֹּר בֵּין־אֹהֶל מוֹעֵד וּבֵין הַמִּזְבֵּחַ וְנָתַתָּ שָׁם מָיִם׃                                      
Wj 40,7 we na taT Ta et - haK Kij jor Ben - o hel mo ed u wen ham miz Be aH we na taT Ta szam ma jim                                      
Wj 40,7 wn|taTT et-haKKiyyr Bê|n-ºhel m`d ûbên hammizBªH wntaTT m mºyim                                      
Wj 40,7 Kad za umiecisz midzy Namiotem Spotkania a otarzem i napenisz j wod.                                                
Wj 40,8 וְשַׂמְתָּ אֶת־הֶחָצֵר סָבִיב וְנָתַתָּ אֶת־מָסַךְ שַׁעַר הֶחָצֵר׃                                          
Wj 40,8 we sam Ta et - he Ha cer sa wiw we na taT Ta et - ma sach sza ar he Ha cer                                          
Wj 40,8 wSamT et-heHcr sbb wnºtaTTº et-msak aº`ar heHcr                                          
Wj 40,8 Urzdzisz te dziedziniec dokoa, a przy bramie zawiesisz zason.                                                  
Wj 40,9 וְלָקַחְתָּ אֶת־שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וּמָשַׁחְתָּ אֶת־הַמִּשְׁכָּן וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בּוֹ וְקִדַּשְׁתָּ אֹתוֹ וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וְהָיָה קֹדֶשׁ׃                                  
Wj 40,9 we la qaH Ta et - sze men ham misz Ha u ma szaH Ta et - ham misz Kan we et - Kol - a szer - Bo we qiD Dasz Ta o to we et - Kol - Ke law we ha ja qo desz                                  
Wj 40,9 wlqaHT et-eºmen hammiH ûmaHT et-hammiKn wet-Kol-er-B wqiDDaT t wet-Kol-Klyw whºy qºde                                  
Wj 40,9 Wtedy wemiesz olej namaszczenia i namacisz przybytek i wszystko, co w nim jest; powicisz go i wszystkie jego sprzty, i bdzie wity.                                            
Wj 40,10 וּמָשַׁחְתָּ אֶת־מִזְבַּח הָעֹלָה וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וְקִדַּשְׁתָּ אֶת־הַמִּזְבֵּחַ וְהָיָה הַמִּזְבֵּחַ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים׃                                    
Wj 40,10 u ma szaH Ta et - miz BaH ha o la we et - Kol - Ke law we qiD Dasz Ta et - ham miz Be aH we ha ja ham miz Be aH qo desz qo da szim                                    
Wj 40,10 ûmaHT et-mizBaH h`l wet-Kol-Klyw wqiDDaT et-hammizBªH why hammizBªH qºde qo|dm                                    
Wj 40,10 I namacisz otarz caopalenia ze wszystkimi jego przyborami, i powicisz go, i bdzie bardzo wity.                                                
Wj 40,11 וּמָשַׁחְתָּ אֶת־הַכִּיֹּר וְאֶת־כַּנּוֹ וְקִדַּשְׁתָּ אֹתוֹ׃                                              
Wj 40,11 u ma szaH Ta et - haK Kij jor we et - Kan no we qiD Dasz Ta o to                                              
Wj 40,11 ûmaHT et-haKKiyyr wet-Kann wqiDDaT t                                              
Wj 40,11 Namacisz rwnie kad i podstaw jej i powicisz j.                                                  
Wj 40,12 וְהִקְרַבְתָּ אֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־בָּנָיו אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְרָחַצְתָּ אֹתָם בַּמָּיִם׃                                      
Wj 40,12 we hiq raw Ta et - a ha ron we et - Ba naw el - Pe taH o hel mo ed we ra Hac Ta o tam Bam ma jim                                      
Wj 40,12 whiqrabT e|t-ahrn wet-Bnyw el-PeºtaH ºhel m`d wrHacT tm Bammºyim                                      
Wj 40,12 Wtedy przyprowadzisz Aarona i jego synw przed wejcie do Namiotu Spotkania i obmyjesz ich wod.                                                
Wj 40,13 וְהִלְבַּשְׁתָּ אֶת־אַהֲרֹן אֵת בִּגְדֵי הַקֹּדֶשׁ וּמָשַׁחְתָּ אֹתוֹ וְקִדַּשְׁתָּ אֹתוֹ וְכִהֵן לִי׃                                  
Wj 40,13 we hil Basz Ta et - a ha ron et Big de haq qo desz u ma szaH Ta o to we qiD Dasz Ta o to we chi hen li                                  
Wj 40,13 whilBaT e|t-ahrn t Bigdê haqqºde ûmaHT t wqiDDaT t wkihn l                                  
Wj 40,13 Nastpnie ubierzesz Aarona w wite szaty i namacisz go, i powicisz go, aby Mi suy jako kapan.                                                
Wj 40,14 וְאֶת־בָּנָיו תַּקְרִיב וְהִלְבַּשְׁתָּ אֹתָם כֻּתֳּנֹת׃                                              
Wj 40,14 we et - Ba naw Taq riw we hil Basz Ta o tam KuT T not                                              
Wj 40,14 wet-Bnyw Taqrb whilBaT tm KuTTnt                                              
Wj 40,14 Kaesz take zbliy si jego synom i ubierzesz ich w szaty.                                                  
Wj 40,15 וּמָשַׁחְתָּ אֹתָם כַּאֲשֶׁר מָשַׁחְתָּ אֶת־אֲבִיהֶם וְכִהֲנוּ לִי וְהָיְתָה לִהְיֹת לָהֶם מָשְׁחָתָם לִכְהֻנַּת עוֹלָם לְדֹרֹתָם׃                            
Wj 40,15 u ma szaH Ta o tam Ka a szer ma szaH Ta et - a wi hem we chi ha nu li we haj ta lih jot la hem mosz Ha tam lich hun nat o lam le do ro tam                            
Wj 40,15 ûmaHT tm Kaer maºHT et-bhem wkihnû l whyt lihyt lhem moHtm likhunnat `lm ldrtm                            
Wj 40,15 Potem namacisz ich, jak namacie ich ojca, aby Mi suyli jako kapani. Przez to za namaszczenie przetrwa kapastwo w ich pokoleniach na wieki.                                            
Wj 40,16 וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֹתוֹ כֵּן עָשָׂה׃                                      
Wj 40,16 waj ja as mo sze Ke chol a szer ciw wa jhwh(a do naj) o to Ken a sa s                                    
Wj 40,16 wayyaº`aS Kkl er ciww yhwh(dny) t Kn `S s                                    
Wj 40,16 Mojesz wykona wszystko tak, jak mu to Pan nakaza uczyni. Tak wykona.                                                  
Wj 40,17 וַיְהִי בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הוּקַם הַמִּשְׁכָּן׃                                      
Wj 40,17 wa je hi Ba Ho desz ha ri szon Basz sza na hasz sze nit Be e Had la Ho desz hu qam ham misz Kan                                      
Wj 40,17 wayh BaHºde hrin Ban hant BeHd laHºde hûqam hammiKn                                      
Wj 40,17 Wzniesiono przybytek dnia pierwszego miesica pierwszego roku drugiego.                                                  
Wj 40,18 וַיָּקֶם מֹשֶׁה אֶת־הַמִּשְׁכָּן וַיִּתֵּן אֶת־אֲדָנָיו וַיָּשֶׂם אֶת־קְרָשָׁיו וַיִּתֵּן אֶת־בְּרִיחָיו וַיָּקֶם אֶת־עַמּוּדָיו׃                                  
Wj 40,18 waj ja qem mo sze et - ham misz Kan waj jiT Ten et - a da naw waj ja sem et - qe ra szaw waj jiT Ten et - Be ri Haw waj ja qem et - am mu daw                                  
Wj 40,18 wayyºqem et-hammiKn wayyiTTn et-dnyw wayyºSem et-qryw wayyiTTn et-BrHyw wayyºqem et-`ammûdyw                                  
Wj 40,18 Postawi Mojesz przybytek, zaoy podstawy, ustawi dach, umieci poprzeczki oraz ustawi supy.                                                
Wj 40,19 וַיִּפְרֹשׂ אֶת־הָאֹהֶל עַל־הַמִּשְׁכָּן וַיָּשֶׂם אֶת־מִכְסֵה הָאֹהֶל עָלָיו מִלְמָעְלָה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                                
Wj 40,19 waj jif ros et - ha o hel al - ham misz Kan waj ja sem et - mich se ha o hel a law mi le ma la Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze s                              
Wj 40,19 wayyiprS et-hºhel `al-hammiKn wayyºSem et-miks hºhel `lyw milmº`l Kaer ciww yhwh(dny) et-mè s                              
Wj 40,19 I rozcign namiot nad przybytkiem i nakry go przykryciem namiotu z gry, jak to Pan nakaza Mojeszowi.                                              
Wj 40,20 וַיִּקַּח וַיִּתֵּן אֶת־הָעֵדֻת אֶל־הָאָרֹן וַיָּשֶׂם אֶת־הַבַּדִּים עַל־הָאָרֹן וַיִּתֵּן אֶת־הַכַּפֹּרֶת עַל־הָאָרֹן מִלְמָעְלָה׃                                  
Wj 40,20 waj jiq qaH waj jiT Ten et - ha e dut el - ha a ron waj ja sem et - haB BaD Dim al - ha a ron waj jiT Ten et - haK KaP Po ret al - ha a ron mi le ma la                                  
Wj 40,20 wayyiqqaH wayyiTTn et-h`dùt el-hºrn wayyºSem et-haBBaDDm `al-hrn wayyiTTn et-haKKaPPºret `al-hrn milmº`l                                  
Wj 40,20 Nastpnie wzi wiadectwo i pooy je w arce, woy te drki do piercieni arki i przykry j z wierzchu przebagalni.                                              
Wj 40,21 וַיָּבֵא אֶת־הָאָרֹן אֶל־הַמִּשְׁכָּן וַיָּשֶׂם אֵת פָּרֹכֶת הַמָּסָךְ וַיָּסֶךְ עַל אֲרוֹן הָעֵדוּת כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                          
Wj 40,21 waj ja we et - ha a ron el - ham misz Kan waj ja sem et Pa ro chet ham ma sach waj ja sech al a ron ha e dut Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze s                        
Wj 40,21 wayyb et-hrn el-hammiKn wayyºSem t Prºket hammsk wayyºsek `al rn h`dût Kaer ciww yhwh(dny) et-mè s                        
Wj 40,21 Wnis nastpnie ark do przybytku i zawiesi zason zakrywajc i okry ni Ark wiadectwa, jak Pan nakaza Mojeszowi.                                              
Wj 40,22 וַיִּתֵּן אֶת־הַשֻּׁלְחָן בְּאֹהֶל מוֹעֵד עַל יֶרֶךְ הַמִּשְׁכָּן צָפֹנָה מִחוּץ לַפָּרֹכֶת׃                                    
Wj 40,22 waj jiT Ten et - hasz szul Han Be o hel mo ed al je rech ham misz Kan ca fo na mi Huc laP Pa ro chet                                    
Wj 40,22 wayyiTTn et-haulHn Bºhel m`d `al yeºrek hammiKn cpºn miHûc laPPrºket                                    
Wj 40,22 Postawi rwnie st w Namiocie Spotkania po stronie pnocnej przybytku przed zason,                                                
Wj 40,23 וַיַּעֲרֹךְ עָלָיו עֵרֶךְ לֶחֶם לִפְנֵי יהוה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                                    
Wj 40,23 waj ja a roch a law e rech le Hem lif ne jhwh(a do naj) Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze s                                  
Wj 40,23 wayya`rk `lyw `ºrek leºHem lipnê yhwh(dny) Kaer ciww yhwh(dny) et-mè s                                  
Wj 40,23 a na nim rozoy przed obliczem Pana rzd chlebw, jak Pan nakaza Mojeszowi.                                                
Wj 40,24 וַיָּשֶׂם אֶת־הַמְּנֹרָה בְּאֹהֶל מוֹעֵד נֹכַח הַשֻּׁלְחָן עַל יֶרֶךְ הַמִּשְׁכָּן נֶגְבָּה׃                                    
Wj 40,24 waj ja sem et - ham me no ra Be o hel mo ed no chaH hasz szul Han al je rech ham misz Kan neg Ba                                    
Wj 40,24 wayyºSem et-hammnr Bºhel m`d nºkaH haulHn `al yeºrek hammiKn neºgB                                    
Wj 40,24 Postawi te wiecznik w Namiocie Spotkania naprzeciw stou po stronie poudniowej przybytku                                                
Wj 40,25 וַיַּעַל הַנֵּרֹת לִפְנֵי יהוה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                                        
Wj 40,25 waj ja al han ne rot lif ne jhwh(a do naj) Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze s                                      
Wj 40,25 wayyaº`al hannrt lipnê yhwh(dny) Kaer ciww yhwh(dny) et-mè s                                      
Wj 40,25 i na nim umieci lampy przed Panem, jak Pan nakaza Mojeszowi.                                                  
Wj 40,26 וַיָּשֶׂם אֶת־מִזְבַּח הַזָּהָב בְּאֹהֶל מוֹעֵד לִפְנֵי הַפָּרֹכֶת׃                                          
Wj 40,26 waj ja sem et - miz BaH haz za haw Be o hel mo ed lif ne haP Pa ro chet                                          
Wj 40,26 wayyºSem et-mizBaH hazzhb Bºhel m`d lipnê haPPrºket                                          
Wj 40,26 Postawi rwnie otarz zoty w Namiocie Spotkania naprzeciw zasony                                                  
Wj 40,27 וַיַּקְטֵר עָלָיו קְטֹרֶת סַמִּים כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                                        
Wj 40,27 waj jaq ter a law qe to ret sam mim Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze P                                      
Wj 40,27 wayyaqr `lyw qºret sammm Kaer ciww yhwh(dny) et-mè P                                      
Wj 40,27 i kaza pali na nim wonne kadzido, jak Pan nakaza Mojeszowi.                                                  
Wj 40,28 וַיָּשֶׂם אֶת־מָסַךְ הַפֶּתַח לַמִּשְׁכָּן׃                                                
Wj 40,28 waj ja sem et - ma sach haP Pe taH lam misz Kan                                                
Wj 40,28 wayyºSem et-msak haPPeºtaH lammiKn                                                
Wj 40,28 Zawiesi zason przy wejciu do przybytku.                                                    
Wj 40,29 וְאֵת מִזְבַּח הָעֹלָה שָׂם פֶּתַח מִשְׁכַּן אֹהֶל־מוֹעֵד וַיַּעַל עָלָיו אֶת־הָעֹלָה וְאֶת־הַמִּנְחָה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                          
Wj 40,29 we et miz BaH ha o la sam Pe taH misz Kan o hel - mo ed waj ja al a law et - ha o la we et - ham min Ha Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze s                        
Wj 40,29 wt mizBaH h`l Sm PeºtaH miKan |hel-m`d wayyaº`al `lyw et-h`l wet-hamminH Kaer ciww yhwh(dny) et-mè s                        
Wj 40,29 Otarz za caopalenia postawi przed wejciem do wntrza Namiotu Spotkania i ofiarowa na nim caopalenie i ofiar pokarmow, jak Pan nakaza Mojeszowi.                                          
Wj 40,30 וַיָּשֶׂם אֶת־הַכִּיֹּר בֵּין־אֹהֶל מוֹעֵד וּבֵין הַמִּזְבֵּחַ וַיִּתֵּן שָׁמָּה מַיִם לְרָחְצָה׃                                    
Wj 40,30 waj ja sem et - haK Kij jor Ben - o hel mo ed u wen ham miz Be aH waj jiT Ten szam ma ma jim le roH ca