Szukanie numeracji Stronga równocześnie w Nowym Testamencie i całej Septuagincie

(Searching Strong's numbers in the LXX (all the 53 books) and the GNT simultaneously)

Plik LXX_Strong.xlsx (potrzebny Excel 2007 lub wyższy ok. 29 Mb)

wersja pliku z dnia - 19 X 2014

ściągnij

wersja pliku z dnia - 19 I 2020

ściągnij

Kilka miesięcy temu rozpocząłem pracę nad interlinią do Septuaginty (planowane zakończenie lato 2015). Planuję m.in. umieścić w tym projekcie numerację Stronga do wszystkich 53 Ksiąg Septuaginty oraz wiele innych ciekawych opcji.

Okazuje się, że w światowych zasobach internetowych nie ma takiego projektu, który by uwzględniał numerację Stronga dla całej LXX. Owszem, są strony uwzględniające tylko kanon protestancki (38 ksiąg z 53 - np. tutaj http://studybible.info/interlinear/).

Powyżej umieściłem link do pliku Excela, który w pewien sposób, jeszcze niedoskonały, pozwala wyszukiwać numery Stronga  we wszystkich księgach tej starożytnej Biblii. Było to możliwe dzięki porównaniu rdzeni greckich w Nowym Testamencie i odpowiadających im numerom Stronga z rdzeniami (a ściślej słowami podstawowymi, hasłowymi) zawartymi w Septuagincie. Sortując odpowiednie kolumny w tym pliku możemy łatwo zlokalizować, gdzie dany numer Stronga występuje w Septuagincie.

Plik Excela jest początkowo posortowany wg kolumny A (liczba porządkowa). Przy takim posortowaniu mamy w kolumnie B wszystkie słowa Nowego Testamentu a następnie od wiersza ok. 138020 (tyle wyrazów jest w NT) w jednej kolumnie są ułożone wszystkie wyrazy Septuaginty (ok. 624000).

Możemy także posortować wg kolumny B (czyli wg rdzeni greckich z transliteracją uwzględniającą akcenty):

 

Powyższe posortowanie sprawiło, że słowo "Abel" (numer Stronga 6 - zob. kolumna G) , które powinno występować  zarówno w LXX jak i w Nowym Testamencie nie wyświetla odnośników z obu części Biblii, ale mimo wszystko warto sortować wg tej kolumny, gdyż uwzględnia ona akcenty w słowach greckich.

 

Czasami jednak, dla większej dokładności, warto posortować plik wg kolumny C (w tej kolumnie usunięte zostały wszystkie znaki oznaczające akcenty). Tabela po posortowaniu wg kolumny C wygląda następująco:

Przy takim posortowaniu widać, że zostały znalezione 4 miejsca w Nowym Testamencie, gdzie występuje słowo Abel (Strong Nr 6) + miejsca, gdzie to słowo występuje w Septuagincie (kolumna H) tj. Rdz 4:2, Rdz 4:4; Rdz 4:8; Rdz 4:9; Sdz 11:33; 2Sam 20:14; 2sam 20:15; 2Sam 20:18; 4 Mach 18:11).

Jest to dopiero wstępna faza projektu, ostatecznie wyszukiwanie numeracji Stronga będzie wyglądało tak jak do Nowego i Starego Testamentu + opcja wyszukiwania numeru przydzielonego do każdego słowa z Septuaginty i Nowego Testamentu łącznie (np. od P00001 do około P17000).

Warto zauważyć, że NT ma kolor zielony a Septuaginta różowy (numery Stronga są pomarańczowe), co pozwala szybko zorientować się, które odnośniki biblijne należą do danej części Biblii.

Całą zawartość Septuaginty (53 księgi) możesz obejrzeć m.in. na stronie:

projekt KATABIBLON (grecko-angielski)

Wersję grecko-angielsko-polską (za około rok na mojej stronie biblijnej)

Wersję polską drukowaną (całość - 53 księgi) - zob. Wydawnictwo Vocatio

Wersję grecko-polską (7 ksiąg, tzw. deuterokanonicznych) - także Wydawnictwo Vocatio

 

powrót do strony głównej