Dostępność opcji

Transliteracja - cały NT;

transkrypcja fonetyczna (wymowa) - cały NT;

kody gramatyczne (z wyskakującą chmurką po najechaniu nań myszką) - wszystkie słowa NT;

numeracja Stronga - wszystkie słowa NT (nie ma jednak jeszcze umieszczonego słownika z tłumaczeniem słów podstawowych ani miejsc w NT, gdzie dany numer Stronga występuje (tę ostatnią opcję obiecał zrobić Jarek Apelski);

słowa podstawowe (po kliknięciu na numer Stronga) - opis każdego słowa greckiego (transliteracja, opis części mowy i wymowa z podziałem na sylaby);

tłumaczenie automatyczne tekstu na polski - cały NT (korekta własna pierwszych 2 rozdziałów Ewangelii wg Św. Mateusza)

tekst polski NT - Biblia Tysiąclecia wydanie trzecie