BIBLIA APOLOGETY

Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa (Iz 55,11)

Stwórcy, w podziękowaniu za Jego Słowo, dzieło to poświęcam.
Cezary Podolski

Kliknij na jedno z 5 zdjec ponizej, aby przejsc do danej wersji
LXX ST NT_interlinear BHS LXX+NT

 

Strona osobista NT - strona główna Septuaginta - str. glównanew.gif

Historia projektu Filmy (moje konto na Youtube)  
Strona biblijno-apologetyczna ST - strona główna (w przygotowaniu)   Podziękowania Kontakt

Uwaga!!! - Linki na stronach 16-liniowego przekładu są tymczasowo nieaktywne - do czasu usunięcia usterki, za co przepraszam.

****Wyszukiwanie numeracji Stronga równocześnie W Septuagincie i Nowym Testamencie***** (Searching Strong's numbers in the LXX (all the 53 books) and the GNT simultaneously)

OTWIERANIE CAŁYCH ROZDZIALÓW LUB POJEDYNCZYCH WERSETÓW (wszystkie księgi, także deuterokanoniczne od Księgi Rodzaju do Apokalipsy)

 Wybierz werset lub rozdział ze ST lub NT.


WYSZUKIWANIE NUMERÓW STRONGA (w tekscie greckim i hebrajskim)

Wyszukaj numeru Stronga (lub kombinacji numerów). Numery Stronga dla slów greckich maja szablon GXXXX, dla hebrajskich HXXXX (X = cyfra). Mozesz szukac równoczesnie slów greckich i hebrajskich np. H0001 OR G3962.

{zobacz opis składni wyszukiwania)new.gif

 

 

12-liniowy interlinearny przekład SEPTUAGINTY grecko - polsko - angielski (LXX + BT4 + Brenton)

z transliteracją, transkrypcją fonetyczną, słowami podstawowymi (hasłowymi, słownikowymi), tłumaczeniem polskim , kodami gramatycznymi  

Dedykacja

A = Kodeks Aleksandryjski  B = Kodeks Watykanski   (A+B) lub (BA)= tekst wspólny dla obu kodeksów   LXX = wersja Septuaginty    S = Kodeks Synajski  T = wersja Teodocjona  BT = Biblia Tysiaclecia

Zanim otworzysz któryś z poniższych rozdziałów Septuaginty, przeczytaj INFORMACJE na stronie glównej Septuaginty --> KLIKNIJ

Rodzaju_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Wyjścia_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Kapłańska_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Liczb_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Powtórzonego Prawa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Jozuego (A+B)_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,1-21 Jozuego (B)_LXX  15,21-62 Jozuego (A)_LXX  15,21-62 Jozuego (A+B)_LXX  16 17 18,1-21 Jozuego (B)_LXX  18,21-28 19,1-45 Jozuego (A)_LXX  18,21-28 19,1-45 Jozuego (A+B)_LXX  19,46-51 20 21 22 23 24 Sędziów (A)_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Sędziów (B)_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Rut_LXX  1 2 3 4 1Krl_LXX (= BT 1Samuela)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2Krl_LXX (= BT 2Samuela)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3Krl_LXX (= BT 1Królewska)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4Krl_LXX (= BT 2Królewska)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1Krn_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2Krn_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1Ezd_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 2Ezd_LXX (rozdziały 1-10 = BT Ezdrasza 1-10 + rozdziały 11-23 = BT Nehemiasza 1-13)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Estery_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Judyty_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tobiasza(BA)_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tobiasza(S)_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Machabejska_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 Machabejska_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 Machabejska_LXX  1 2 3 4 5 6 7 4 Machabejska_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Psalmów_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 Pieśni_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Przysłów_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 31 25 26 27 28 29 Koheleta_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pnp_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 Hioba_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Mądrości_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Syracha_LXX  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Psalmy Salomona_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ozeasza_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Amosa_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Micheasza_LXX  1 2 3 4 5 6 7 Joela_LXX  1 2 3 4 Abdiasza_LXX  1 Jonasza_LXX  1 2 3 4 Nahuma_LXX  1 2 3 Habakuka_LXX  1 2 3 Sofoniasza_LXX  1 2 3 Aggeusza_LXX  1 2 Zachariasza_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Malachiasza_LXX  1 2 3 Izajasza_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Jeremiasza_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Barucha_LXX  1 2 3 4 5 Lamentacje_LXX  0 1 2 3 4 5 List Jeremiasza_LXX (=BT rozdz. 6ty Barucha)  0 1 Ezechiela_LXX  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Zuzanny(LXX) (=BT 13ty rozdz. Daniela)  1 Zuzanny(T) (=BT 13ty rozdz. Daniela)  1 Daniela(LXX) (=BT Daniela rozdz. 1-12 )  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Daniela(T) (=BT Daniela rozdz. 1-12 )  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bel i Wąż(LXX) (=BT 14ty rozdz. Daniela)  1 Bel i Wąż(T) (=BT 14ty rozdz. Daniela)  1

16-liniowy interlinearny przekład Starego Testamentu hebrajsko - polsko - angielski (WLC + BHS + BT + KJV)

z transliteracją, transkrypcją fonetyczną, wyborem linii, numeracją Stronga, linkami do słów podstawowych  

Dedykacja

opisy poszczególnych 16 linii - zob.filmy

NB! Rozdziały w 16-liniowym ST mają po kilkaset wierszy. Potrzeba dużo cierpliwości przy ich otwieraniu :-) Gdy Ci jej zabraknie, korzystaj z opcji powyższego formularza do otwierania pojedyńczych wersetów.
Rodzaju1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Wyjścia1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Kapłańska1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Liczb1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Powtórzonego Prawa1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Jozue1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Sędziów1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Rut1 2 3 4 1Samuela1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2Samuela1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1Królewska1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2Królewska1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1Kronik1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2Kronik1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Ezdrasza1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nehemiasza1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Estery1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hioba1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Psalmy1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Przysłów1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Koheleta1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pnp1 2 3 4 5 6 7 8 Izajasza1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Jeremiasza1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Lamentacje1 2 3 4 5 Ezechiela1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Daniela1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ozeasza1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Joela1 2 3 Amosa1 2 3 4 5 6 7 8 9 Abdiasza1 Jonasza1 2 3 4 Micheasza1 2 3 4 5 6 7 Nahuma1 2 3 Habakuka1 2 3 Sofoniasza1 2 3 Aggeusza1 2 Zachariasza1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Malachiasza1 2 3 4

Interlinearny przekład Nowego Testamentu grecko - polski

z transliteracją, transkrypcją fonetyczną, kodami gramatycznymi, numeracją Stronga, linkami do słów podstawowych 

Mateusza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Marka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Łukasza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Jana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dzieje Apostolskie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Rzymian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Koryntian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 Koryntian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Galatów 1 2 3 4 5 6 Efezjan 1 2 3 4 5 6 Filipian 1 2 3 4 Kolosan 1 2 3 4 1 Tesaloniczan 1 2 3 4 5 2 Tesaloniczan 1 2 3 1 Tymoteusza 1 2 3 4 5 6 2 Tymoteusza 1 2 3 4 Tytusa 1 2 3 Filemona 1 Hebrajczyków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jakuba 1 2 3 4 5 1 Piotra 1 2 3 4 5 2 Piotra 1 2 3 1 Jana 1 2 3 4 5 2 Jana 1 3 Jana 1 Judy 1 Apokalipsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Interlinearny przekład Pięcioksięgu hebrajsko - polski (BHS + BT)

Rodzaju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Wyjścia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Kapłańska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Liczb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Powtórzonego Prawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Parę słów o moim projekcie biblijnym p>

W ostatnich latach mamy okazję podziwiać Prymasowską Serię Biblijną, wydawaną przez Oficynę Wydawniczą "VOCATIO". Każdy, kto odkrył zalety czytania Pisma Świętego w oryginale wie, jak cenne są to pozycje. Szkoda tylko, że koszta nabycia całej tej serii są dla wielu przeszkodą nie do przejścia. Ten i kilka innych powodów skłoniły mnie do podjęcia wielkiego wyzwania, tj. stworzenia podobnej inicjatywy w wersji online. Być może rzucam się z motyką na słońce i nie uda mi się do końca zrealizować moich planów, ale z pomocą Pana można zrobić wiele.

Moje plany obejmują 4 główne moduły:

 1. Stary Testament, księgi protokanoniczne, hebrajsko-polski
 2. Stary Testament, księgi protokanoniczne, grecko-polski
 3. Stary Testament, księgi deuterokanoniczne, grecko-polski
 4. Nowy Testament, grecko-polski

Każdy z modułów będzie składał się z wielu linii. Na pewno powinny się tam znaleźć:

 1. tekst oryginalny
 2. transkrypcja fonetyczna
 3. transliteracja
 4. kody gramatyczne
 5. wymowa lektora (pliki MP3)
 6. numeracja Stronga
 7. tekst Biblii Tysiąclecia

Numeracja Stronga będzie powiązana z definicją słowa podstawowego i spisem wersetów, gdzie ten wyraz występuje w innych miejscach Biblii.

       Latem 2010 pracowałem nad pierwszą częścią modułu nr 1. Udało mi się ukończyć pracę nad 4-linią obejmującą cały Pięcioksiąg (planowany okres umieszczenia w Internecie - wrzesień 2010). Do końca roku kalendarzowego powinny ukazać się wszystkie księgi tego modułu. 

Powiększanie ekranu i instalacja odpowiednich czcionek

Przeczytaj informacje o poszczególnych elementach obecnie stworzonej wersji:
1. Oryginalny tekst (hebrajski)
2) Transkrypcja fonetyczna z podziałem na sylaby
3) Transliteracja
4) Tekst Biblii Tysiąclecia
5) Wymowa lektora (MP3)

(zob. informacje poniżej)


NB  

O ile się nie mylę, jest to pierwsza polska strona z interlinią hebrajsko-polską w systemie słowo pod słowem, co znacznie ułatwia czytanie poszczególnych słów.

 

 1.  Oryginalny tekst (hebrajski) - Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS)
 2. Transkrypcja fonetyczna z podziałem na sylaby. Tę linię stworzyłem na podstawie transliteracji dra Mateusza Ansteya, rektora St. Barnabas Theological College (zob. program BibleWorks), któremu dziękuję za zgodę na wykorzystanie jego dzieła, a mojemu przyjacielowi Jankowi Kowalskiemu dziękuję za pośredniczenie w tej sprawie. Tekst z transliteracją poddałem specjalnej obróbce, polegającej na usunięciu wszelkich znaków diakrytycznych i akcentowych oraz zamianie niektórych liter (np. "y" na "j"). Następnie za pomocą przygotowanego  przeze mnie specjalnego algorytmu podzieliłem ok. 450 tysięcy wyrazów hebrajskich na sylaby. Ta operacja była bardzo opłacalna, gdyż wysłuchując plików MP3 (wymowa lektora) można przekonać się, że sylaby te czytane przez polskiego czytelnika nie znającego zupełnie hebrajskiego dość wiernie oddają  wymowę czytaną przez lektora. W ten sposób można także uczyć się czytać po hebrajsku. W późniejszym czasie mam zamiar wyróżnić sylaby akcentowane, aby jeszcze bardziej ułatwić właściwą wymowę:

czyli zamiast

Rdz  1,1 Be re szit Ba ra e lo him et hasz sza ma jim we et ha a rec

będzie wersja

Rdz  1,1 Be re szit Ba ra e lo him et hasz sza ma jim we et ha a rec
 1. Transliteracja - jak wspomniałem wyżej, jest ona autorstwa dra Mateusza Ansteya. Jest ona także używana przez "Vocatio". Do jej prawidłowego wyświetlania potrzebna jest czcionka BWTRANSH (np. dostępna na stronie http://www.ffonts.net/Bwtransh.font )
 2. Tekst Biblii Tysiąclecia - docelowo chcę ten tekst uzupełnić numeracją Stronga:

Na początku (7225) Bóg (430) stworzył (1254) niebo (8064) i ziemię (776).

Mam nadzieję, że Wydawnictwo "Pallotinum"  przychylnie się ustosunkuje do tej operacji.

5. Wymowa lektora (MP3) - tekst hebrajski czytany przez żydowskiego lektora (zob. strona http://www.mechon-mamre.org/p/pt/ptmp3prq.htm ) lub strona z biografią lektora http://individual.utoronto.ca/mfkolarcik/AbrahamShmuelof.html (obie strony w języku angielskim)