OPIS POSZCZEGÓLNYCH LINII (PROJEKT NOWY TESTAMENT)

Klikamy na opcje z podświetlaniem wyrazów, aby np. wyszukać słowo greckie i polskie mające ten sam numer Stronga. Wybieramy opcję "wpisz wyraz...."

i w okienku wpisujemy np. G0191

Po zatwierdzeniu otrzymamy taki efekt:

Porównanie kodu gramatycznego pod słowem ἀκηκόαμεν, i wyrażenia z Biblii Tysiąclecia "cośmy usłyszeli" z tłumaczeniem automatycznym słowa nad numerem Stronga G0191 "słyszałem" pozwoli nam zrozumieć, że to słowo greckie oznacza "cośmy usłuszeli, usłyszeliśmy).

Możemy też myszką skopiować słowo greckie do bufora komputera i wkleić je do okienka wyszukiwania (np rodzajnik "ho") i rodzajnik ten zostanie podświetlony na różowo w całym rozdziale.

Opcja "wpisz klika wyrazów" podświetla na żółto równocześnie wiele wyrazów.

1 - tekst grecki NT 

2 - transliteracja tekstu greckiego na alfabet łaciński(opis znajdziesz pod linkiem "Czytamy po grecku");

3 - transkrypcja fonetyczna (wymowa). Ta opcja pozwoli Ci czytać tekst grecki, nawet bez znajomości alfabetu greckiego. Więcej informacji - pod linkiem "Czytamy po grecku");

4 - kod gramatyczny każdego słowa greckiego NT (w formie wyskakujących chmurek). W razie problemów z wyświetlaniem można otworzyć link tabela kodów gramatycznych;

5 - numeracja Stronga. Każde słowo greckie w tekście Nowego Testamentu opatrzone jest numerem. Po kliknięciu na ten numer pojawi się informacja o formie podstawowej tego słowa. Poniżej informacja o numerze Stronga nr 2424 (Jezus);

6 - tekst Biblii Tysiąclecia (wydanie 3);

7 - tekst przetłumaczony automatycznie przez usługę "Google Tłumacz", oparty na projekcie Romana Korovyatskiego (jest to przekład rosyjski opatrzony numeracją Stronga). Tekst grecki użyty w tym projekcie jest oparty na innej recenzji niż tekst, który jest umieszczony w linii nr 1 (stąd numeracja Stronga z linii nr 5 nie zawsze pokrywa się z tą z linii 8). Tłumaczenie automatyczne sprawia, że pewna część wyrazów jest przetłumaczona dość zabawnie; są powtórzenia, słowa niezrozumiałe, dwa lub trzy słowa nieraz mają ten sam numer Stronga (ale to wynika ze specyfiki kodu Romana Korovyatskiego). Nieraz widać pośrednictwo języka angielskiego w tym tłumaczeniu (np. słowo "wstali, powstali" jest w tłumaczeniu automatycznym oddane jako "róża" a to dlatego że "tłumacz automatyczny" słowo rosyjskie przetłumaczył najpierw na angielskie "rose", które oznacza zarówno" różę" jak i "powstali" i tłumacząc dalej na polski niestety wybrał złą opcję). Wiele niejasności można rozwiązać porównując tłumaczenie automatyczne z tekstem Biblii Tysiąclecia. Uznałem więc za pożyteczne umieścić tłumaczenie automatyczne, gdyż w bardzo dużym stopniu pozwala na zrozumienie i naukę słów greckich.

8 - ponownie numeracja Stronga (pozwala porównać słowo greckie i polskie o tym samym numerze (zob. wyżej)