TABELA KODÓW GRAMATYCZNYCH

Kod składa się z 10 znaków; pierwsze 2 znaki określają część mowy - następne 8 stanowi szczegółowe uzupełnienie.

Umieszczam tę tabelę na wypadek gdyby z jakiś powodów nie zadziałały "wyskakujące chmurki" z kodem gramatycznym.

Wyszukiwanie słów greckich na podstawie kodu gramatycznego można przeprowadzić na poniższej stronie:

http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/gnt/search.html (język angielski)

http://translate.google.pl/translate?js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww-users.cs.york.ac.uk%2F~fisher%2Fgnt%2Fsearch.html&act=url (język polski - tłumaczenie terminów automatyczne)

Można także czytając tekst grecki szybko odnaleźć kod gramatyczny każdego słowa greckiego, klikając nań (język angielski)  --> KODY GRAMATYCZNE

Oryginalna tabela kodów gramatycznych (język angielski) --> TABELA Z KODAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Pod tabelą umieściłem mini-słownik angielsko-polski terminów gramatycznych użytych w obecnym projekcie.

 

Część mowy Pozostała część kodu gramatycznego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
            przypadek liczba rodzaj stopień
a  = przymiotnik -  -   -   -   - n = mianownik s = pojedyncza m = męski  - = równy
 
f = żeński
 
n = nijaki
       
g = dopełniacz p = mnoga    c = wyższy
       
d = celownik      s = najwyższy
       
a = biernik      
       
v = wołacz      
       
       
       
       
       
       
n = rzeczownik -  -   -   -   -        
r * a = rodzajnik  -   -   -   -        
         
d = zaimek wskazujący        
         
i = zaimek nieokreślony lub pytajny        
         
p = zaimek osobowy lub dzierżawczy        
         
r = zaimek względny        
                   
    osoba czas strona tryb przypadek liczba rodzaj  
v = czasownik - 1 = pierwsza p = teraźniejszy (praesens) a = czynna i = orzekający n = mianownik s = pojedyncza m = męski  -
     
i = czas przeszły niedokonany (imperfectum) m = zwrotna d = rozkazujący
             
2 = druga f = przyszły (futurum) p = bierna s = przypuszczający g = dopełniacz p = mnoga  f = żeński
             
3 = trzecia  a = przeszły dokonany (aoristum)   o = życzący d = celownik    n = nijaki 
             
  x = teraźniejszy dokonany (perfectum)   p = imiesłów a = biernik    
             
  y = zaprzeszły (plusquamperfectum)   n = bezokolicznik v = wołacz    
                   
x = partykuła - - - - - - - - -
c = spójnik - - - - - - - - -
d = przysłówek - - - - - - - - -
i = wykrzyknik - - - - - - - - -
p = przyimek - - - - - - - - -

* - w oryginale angielskim "modifier" (dosł. modyfikator, słowo modyfikujące). W projekcie nie umieściłem tłumaczenia tego słowa (niezgodność z polskimi publikacjami). Z tabeli można odczytać, że "modifier" występuje przed: rodzajnikiem, zaimkiem wskazującym, zaimkiem nieokreślonym/ pytajnym, zaimkiem osobowym/ dzierżawczym lub zaimkiem względnym (w "Vocatio" kod ten też nie występuje).

Przykład:

ri----npm-    = (i) zaimek nieokreślony lub pytajny, (n) mianownik, (p) liczba mnoga, (m) rodzaj męski

 

 

Terminologia gramatyczna angielsko - polska (alfabetycznie wg litery kodu)

 - = równy positive
1 = pierwsza 1st
2 = druga 2nd
3 = trzecia  3rd
a  = przymiotnik adjective
a = biernik accusative
a = czynna active
a = przeszły dokonany (aoristum) aorist
a = rodzajnik article
c = spójnik conjunction
c = wyższy comparative
czas tense
d = celownik  dative
d = przysłówek adverb
d = rozkazujący imperative
d = zaimek wskazujący demonstrative
f = przyszły (futurum) future
f = żeński feminine
g = dopełniacz genitive
i = czas przeszły niedokonany (imperfectum) imperfect
i = orzekający indicative
i = wykrzyknik interjection
i = zaimek nieokreślony lub pytajny indefinite/ interrogative pronoun
liczba number
m = męski masculine
m = zwrotna middle
n = bezokolicznik infinitive
n = mianownik nominative
n = nijaki  neuter
n = rzeczownik noun
o = życzący optative
osoba person
p = bierna passsive
p = imiesłów participle
p = mnoga  plural
p = przyimek preposition
p = teraźniejszy (praesens) present
p = zaimek osobowy lub dzierżawczy personal/ possessive pronoun
przypadek case
r * modifier
r = zaimek względny relative pronoun
rodzaj gender
s = łączący subjunctive
s = najwyższy superlative
s = pojedyncza singular
stopień degree
strona voice
tryb mood
v = czasownik verb
v = wołacz vocative
x = partykuła particle
x = teraźniejszy dokonany (perfectum) perfect
y = zaprzeszły (plusquamperfectum) pluperfect

Terminologia gramatyczna angielsko - polska (alfabetycznie wg nazwy angielskiej)

1 = pierwsza 1st
2 = druga 2nd
3 = trzecia  3rd
a = biernik accusative
a = czynna active
a  = przymiotnik adjective
d = przysłówek adverb
a = przeszły dokonany (aoristum) aorist
a = rodzajnik article
przypadek case
c = wyższy comparative
c = spójnik conjunction
d = celownik  dative
stopień degree
d = zaimek wskazujący demonstrative
f = żeński feminine
f = przyszły (futurum) future
rodzaj gender
g = dopełniacz genitive
d = rozkazujący imperative
i = czas przeszły niedokonany (imperfectum) imperfect
i = zaimek nieokreślony lub pytajny indefinite/ interrogative pronoun
i = orzekający indicative
n = bezokolicznik infinitive
i = wykrzyknik interjection
m = męski masculine
m = zwrotna middle
r * modifier
tryb mood
n = nijaki  neuter
n = mianownik nominative
n = rzeczownik noun
liczba number
o = życzący optative
p = imiesłów participle
x = partykuła particle
p = bierna passsive
x = teraźniejszy dokonany (perfectum) perfect
osoba person
p = zaimek osobowy lub dzierżawczy personal/ possessive pronoun
y = zaprzeszły (plusquamperfectum) pluperfect
p = mnoga  plural
 - = równy positive
p = przyimek preposition
p = teraźniejszy (praesens) present
r = zaimek względny relative pronoun
s = pojedyncza singular
s = łączący subjunctive
s = najwyższy superlative
czas tense
v = czasownik verb
v = wołacz vocative
strona voice

Terminologia gramatyczna angielsko - polska (alfabetycznie wg nazwy polskiej)

  r* modifier
Bezokolicznik n = bezokolicznik infinitive
Bierna p = bierna passsive
biernik a = biernik accusative
celownik d = celownik  dative
czas czas tense
Czas przeszły niedokonany (imperfectum) i = czas przeszły niedokonany (imperfectum) imperfect
czasownik v = czasownik verb
czynna a = czynna active
dopełniacz g = dopełniacz genitive
druga 2 = druga 2nd
Imiesłów p = imiesłów participle
Liczba liczba number
łączący** s = łączący subjunctive
Męski m = męski masculine
Mianownik n = mianownik nominative
mnoga p = mnoga  plural
najwyższy s = najwyższy superlative
Nijaki n = nijaki  neuter
Orzekający i = orzekający indicative
Osoba osoba person
Partykuła x = partykuła particle
pierwsza 1 = pierwsza 1st
pojedyncza s = pojedyncza singular
Przeszły dokonany (aoristum) a = przeszły dokonany (aoristum) aorist
przyimek p = przyimek preposition
przymiotnik a  = przymiotnik adjective
przypadek przypadek case
przysłówek d = przysłówek adverb
Przyszły (futurum) f = przyszły (futurum) future
rodzaj rodzaj gender
Rodzajnik a = rodzajnik article
rozkazujący d = rozkazujący imperative
równy  - = równy positive
Rzeczownik n = rzeczownik noun
spójnik c = spójnik conjunction
stopień stopień degree
strona strona voice
Teraźniejszy (praesens) p = teraźniejszy (praesens) present
Teraźniejszy dokonany (perfectum) x = teraźniejszy dokonany (perfectum) perfect
Tryb tryb mood
trzecia 3 = trzecia  3rd
wołacz v = wołacz vocative
Wykrzyknik i = wykrzyknik interjection
wyższy c = wyższy comparative
Zaimek nieokreślony lub pytajny i = zaimek nieokreślony lub pytajny indefinite/ interrogative pronoun
Zaimek osobowy lub dzierżawczy p = zaimek osobowy lub dzierżawczy personal/ possessive pronoun
Zaimek wskazujący d = zaimek wskazujący demonstrative
Zaimek względny r = zaimek względny relative pronoun
Zaprzeszły (plusquamperfectum) y = zaprzeszły (plusquamperfectum) pluperfect
Zwrotna m = zwrotna middle
żeński f = żeński feminine
Życzący o = życzący optative