Joz(A):19:1 καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ δεύτερος τῷ Συμεων, καὶ ἐγενήθη ἡ κληρονομία αὐτῶν ἀνὰ μέσον κλήρου υἱῶν Ιουδα.
Joz(A):19:1 And the second lot came out for the children of Symeon; and their inheritance was in the midst of the lots of the children of Juda. (Joshua 19:1 Brenton)
Joz(A):19:1 Drugi los przypadł w udziale Symeonowi - pokoleniu potomków Symeona - według ich rodów, a dział ich znajdował się pośród dziedzictwa potomków Judy. (Joz 19:1 BT_4)
Joz(A):19:1 Καὶ ἐξῆλθεν κλῆρος δεύτερος τῷ Συμεων, καὶ ἐγενήθη κληρονομία αὐτῶν ἀνὰ μέσον κλήρου υἱῶν Ιουδα.
Joz(A):19:1 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό Συμεών, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνά μέσος -η -ον κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Joz(A):19:1 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Los Drugi Symeon/Symeon I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dziedzictwo On/ona/to/to samo W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Los; by przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie Syn Judasz/Juda
Joz(A):19:1 *kai\ e)XE=lTen o( klE=ros o( deu/teros tO=| *sumeOn, kai\ e)genE/TE E( klEronomi/a au)tO=n a)na\ me/son klE/rou ui(O=n *iouda.
Joz(A):19:1 kai eXElTen ho klEros ho deuteros tO symeOn, kai egenETE hE klEronomia autOn ana meson klEru hyiOn iuda.
Joz(A):19:1 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1A_NSM RA_DSM N_DSM C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RD_GPM P A1_ASM N2_GSM N2_GPM N_GSM
Joz(A):19:1 and also, even, namely to come out the lot the second the Symeon/Simeon and also, even, namely to become become, happen the inheritance he/she/it/same up/each/by (+acc) middle lot; to allot appoint/obtain by lot son Judas/Judah
Joz(A):19:1 and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) lot (nom) the (nom) second (nom) the (dat) Symeon/Simeon (indecl) and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) inheritance (nom|voc) them/same (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) lot (gen); be-you(sg)-ALLOT-ing!, be-you(sg)-being-ALLOT-ed! sons (gen) Judas/Judah (gen, voc)
Joz(A):19:1 Joz(A)_19:1_1 Joz(A)_19:1_2 Joz(A)_19:1_3 Joz(A)_19:1_4 Joz(A)_19:1_5 Joz(A)_19:1_6 Joz(A)_19:1_7 Joz(A)_19:1_8 Joz(A)_19:1_9 Joz(A)_19:1_10 Joz(A)_19:1_11 Joz(A)_19:1_12 Joz(A)_19:1_13 Joz(A)_19:1_14 Joz(A)_19:1_15 Joz(A)_19:1_16 Joz(A)_19:1_17 Joz(A)_19:1_18
Joz(A):19:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:2 καὶ ἐγενήθη ὁ κλῆρος αὐτῶν Βηρσαβεε καὶ Σαβεε καὶ Μωλαδα
Joz(A):19:2 And their lot was Beersabee, and Samaa, and Caladam, (Joshua 19:2 Brenton)
Joz(A):19:2 Zaliczały się do ich działu: Beer-Szeba, Szema, Molada; (Joz 19:2 BT_4)
Joz(A):19:2 καὶ ἐγενήθη κλῆρος αὐτῶν Βηρσαβεε καὶ Σαβεε καὶ Μωλαδα
Joz(A):19:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] καί   καί  
Joz(A):19:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Los On/ona/to/to samo Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:2 kai\ e)genE/TE o( klE=ros au)tO=n *bErsabee kai\ *sabee kai\ *mOlada
Joz(A):19:2 kai egenETE ho klEros autOn bErsabee kai sabee kai mOlada
Joz(A):19:2 C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:2 and also, even, namely to become become, happen the lot he/she/it/same Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:2 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) lot (nom) them/same (gen) Bersabee/Bathsheba (indecl); Bersabee/Beersheba (indecl) and   and  
Joz(A):19:2 Joz(A)_19:2_1 Joz(A)_19:2_2 Joz(A)_19:2_3 Joz(A)_19:2_4 Joz(A)_19:2_5 Joz(A)_19:2_6 Joz(A)_19:2_7 Joz(A)_19:2_8 Joz(A)_19:2_9 Joz(A)_19:2_10
Joz(A):19:2 x x x x x x x x x x
Joz(A):19:3 καὶ Ασερσουαλ καὶ Βαθουλ καὶ Βωλα καὶ Ασομ
Joz(A):19:3 and Arsola, and Bola, and Jason, (Joshua 19:3 Brenton)
Joz(A):19:3 Chasar-Szual, Bala, Esem, (Joz 19:3 BT_4)
Joz(A):19:3 καὶ Ασερσουαλ καὶ Βαθουλ καὶ Βωλα καὶ Ασομ
Joz(A):19:3 καί   καί   καί   καί  
Joz(A):19:3 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:3 kai\ *asersoual kai\ *baToul kai\ *bOla kai\ *asom
Joz(A):19:3 kai asersual kai baTul kai bOla kai asom
Joz(A):19:3 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:3 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:3 and   and   and   and  
Joz(A):19:3 Joz(A)_19:3_1 Joz(A)_19:3_2 Joz(A)_19:3_3 Joz(A)_19:3_4 Joz(A)_19:3_5 Joz(A)_19:3_6 Joz(A)_19:3_7 Joz(A)_19:3_8
Joz(A):19:3 x x x x x x x x
Joz(A):19:4 καὶ Ελθουλαδ καὶ Ερμα
Joz(A):19:4 and Erthula, and Bula, and Herma, (Joshua 19:4 Brenton)
Joz(A):19:4 Eltolad, Betul, Chorma, (Joz 19:4 BT_4)
Joz(A):19:4 καὶ Ελθουλαδ καὶ Ερμα
Joz(A):19:4 καί   καί Ἑρμᾶς, -ᾶ, ὁ
Joz(A):19:4 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Hermas
Joz(A):19:4 kai\ *elToulad kai\ *erma
Joz(A):19:4 kai elTulad kai erma
Joz(A):19:4 C N_NS C N_NS
Joz(A):19:4 and also, even, namely ć and also, even, namely Hermas
Joz(A):19:4 and   and Hermas (gen, voc)
Joz(A):19:4 Joz(A)_19:4_1 Joz(A)_19:4_2 Joz(A)_19:4_3 Joz(A)_19:4_4
Joz(A):19:4 x x x x
Joz(A):19:5 καὶ Σεκελα καὶ Βαιθαμμαρχαβωθ καὶ Ασερσουσιμ
Joz(A):19:5 and Sikelac, and Baethmachereb, and Sarsusin, (Joshua 19:5 Brenton)
Joz(A):19:5 Siklag, Bet-Hammarkabot, Chasar-Susa, (Joz 19:5 BT_4)
Joz(A):19:5 καὶ Σεκελα καὶ Βαιθαμμαρχαβωθ καὶ Ασερσουσιμ
Joz(A):19:5 καί   καί   καί  
Joz(A):19:5 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:5 kai\ *sekela kai\ *baiTammarCHabOT kai\ *asersousim
Joz(A):19:5 kai sekela kai baiTammarCHabOT kai asersusim
Joz(A):19:5 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:5 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:5 and   and   and  
Joz(A):19:5 Joz(A)_19:5_1 Joz(A)_19:5_2 Joz(A)_19:5_3 Joz(A)_19:5_4 Joz(A)_19:5_5 Joz(A)_19:5_6
Joz(A):19:5 x x x x x x
Joz(A):19:6 καὶ Βαιθλαβαθ καὶ οἱ ἀγροὶ αὐτῶν, πόλεις δέκα τρεῖς καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(A):19:6 and Batharoth, and their fields, thirteen cities, and their villages. (Joshua 19:6 Brenton)
Joz(A):19:6 Bet-Lebaot, Szaruchen: trzynaście miast z ich wioskami. (Joz 19:6 BT_4)
Joz(A):19:6 καὶ Βαιθλαβαθ καὶ οἱ ἀγροὶ αὐτῶν, πόλεις δέκα τρεῖς καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(A):19:6 καί   καί ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ δέκα τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(A):19:6 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Pole On/ona/to/to samo Miasto Dziesięć Trzy I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(A):19:6 kai\ *baiTlabaT kai\ oi( a)groi\ au)tO=n, po/leis de/ka trei=s kai\ ai( kO=mai au)tO=n·
Joz(A):19:6 kai baiTlabaT kai hoi agroi autOn, poleis deka treis kai hai kOmai autOn·
Joz(A):19:6 C N_NS C RA_NPM N2_NPM RD_GPF N3I_NPF M A3_NPF C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(A):19:6 and also, even, namely ć and also, even, namely the field he/she/it/same city ten three and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(A):19:6 and   and the (nom) fields (nom|voc) them/same (gen) cities (acc, nom|voc) ten three (acc, nom) and the (nom) towns (nom|voc) them/same (gen)
Joz(A):19:6 Joz(A)_19:6_1 Joz(A)_19:6_2 Joz(A)_19:6_3 Joz(A)_19:6_4 Joz(A)_19:6_5 Joz(A)_19:6_6 Joz(A)_19:6_7 Joz(A)_19:6_8 Joz(A)_19:6_9 Joz(A)_19:6_10 Joz(A)_19:6_11 Joz(A)_19:6_12 Joz(A)_19:6_13
Joz(A):19:6 x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:7 Αιν καὶ Ρεμμων καὶ Εθερ καὶ Ασαν, πόλεις τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
Joz(A):19:7 Eremmon, and Thalcha, and Jether, and Asan; four cities and their villages, (Joshua 19:7 Brenton)
Joz(A):19:7 Ain, Rimmon, Eter i Aszan: cztery miasta z przyległymi wioskami, (Joz 19:7 BT_4)
Joz(A):19:7 Αιν καὶ Ρεμμων καὶ Εθερ καὶ Ασαν, πόλεις τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
Joz(A):19:7 αιν [LXX] καί   καί   καί   πόλις, -εως, ἡ τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(A):19:7 ayin [16. list hebrajskiego alfabetu] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto Cztery I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(A):19:7 *ain kai\ *remmOn kai\ *eTer kai\ *asan, po/leis te/ssares kai\ ai( kO=mai au)tO=n
Joz(A):19:7 ain kai remmOn kai eTer kai asan, poleis tessares kai hai kOmai autOn
Joz(A):19:7 N_NS C N_NS C N_NS C N_NS N3I_NPF A3_NPF C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(A):19:7 ayin [16th letter of Hebrew alphabet] and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć city four and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(A):19:7 ayin and   and   and   cities (acc, nom|voc) four (nom) and the (nom) towns (nom|voc) them/same (gen)
Joz(A):19:7 Joz(A)_19:7_1 Joz(A)_19:7_2 Joz(A)_19:7_3 Joz(A)_19:7_4 Joz(A)_19:7_5 Joz(A)_19:7_6 Joz(A)_19:7_7 Joz(A)_19:7_8 Joz(A)_19:7_9 Joz(A)_19:7_10 Joz(A)_19:7_11 Joz(A)_19:7_12 Joz(A)_19:7_13
Joz(A):19:7 x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:8 αἱ περικύκλῳ τῶν πόλεων τούτων ἕως Βααλεθβηρραμωθ πορευομένων Ιαμεθ κατὰ λίβα. αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεων κατὰ δήμους αὐτῶν.
Joz(A):19:8 round about their cities as far as Balec as men go to Bameth southward: this is the inheritance of the tribe of the children of Symeon according to their families. (Joshua 19:8 Brenton)
Joz(A):19:8 a oprócz tego wszystkie wioski leżące dokoła tych miast aż do Baalat-Beer, czyli Rama w Negebie. Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Symeona według ich rodów. (Joz 19:8 BT_4)
Joz(A):19:8 αἱ περικύκλῳ τῶν πόλεων τούτων ἕως Βααλεθβηρραμωθ πορευομένων Ιαμεθ κατὰ λίβα. αὕτη κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεων κατὰ δήμους αὐτῶν.
Joz(A):19:8 ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   κατά λίψ, -ιβός, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Συμεών, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(A):19:8 Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Aż; świtaj By iść W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Południowy zachód To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Szczep Syn Symeon/Symeon W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo
Joz(A):19:8 ai( periku/klO| tO=n po/leOn tou/tOn e(/Os *baaleTbErramOT poreuome/nOn *iameT kata\ li/ba. au(/tE E( klEronomi/a fulE=s ui(O=n *sumeOn kata\ dE/mous au)tO=n.
Joz(A):19:8 hai perikyklO tOn poleOn tutOn heOs baaleTbErramOT poreuomenOn iameT kata liba. hautE hE klEronomia fylEs hyiOn symeOn kata dEmus autOn.
Joz(A):19:8 RA_NPF D RA_GPF N3I_GPF RD_GPF P N_GS V1_PMPGPM N_GS P N3_ASM RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N2_GPM N_GSM P N2_APM RD_GPM
Joz(A):19:8 the ć the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] until; dawn ć to go ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing southwest this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance tribe son Symeon/Simeon down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same
Joz(A):19:8 the (nom)   the (gen) cities (gen) these (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   while being-GO-ed (gen)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) southwest (acc) this (nom) the (nom) inheritance (nom|voc) tribe (gen) sons (gen) Symeon/Simeon (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen)
Joz(A):19:8 Joz(A)_19:8_1 Joz(A)_19:8_2 Joz(A)_19:8_3 Joz(A)_19:8_4 Joz(A)_19:8_5 Joz(A)_19:8_6 Joz(A)_19:8_7 Joz(A)_19:8_8 Joz(A)_19:8_9 Joz(A)_19:8_10 Joz(A)_19:8_11 Joz(A)_19:8_12 Joz(A)_19:8_13 Joz(A)_19:8_14 Joz(A)_19:8_15 Joz(A)_19:8_16 Joz(A)_19:8_17 Joz(A)_19:8_18 Joz(A)_19:8_19 Joz(A)_19:8_20
Joz(A):19:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:9 ἀπὸ τοῦ κλήρου Ιουδα ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεων, ὅτι ἐγενήθη μερὶς υἱῶν Ιουδα μείζων τῆς αὐτῶν· καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Συμεων ἐν μέσῳ τοῦ κλήρου αὐτῶν.
Joz(A):19:9 The inheritance of the tribe of the children of Symeon was a part of the lot of Juda, for the portion of the children of Juda was greater than theirs; and the children of Symeon inherited in the midst of their lot. (Joshua 19:9 Brenton)
Joz(A):19:9 Dział potomków Symeona był wzięty z dziedzictwa potomków Judy, które było zbyt wielkie dla nich, i dlatego otrzymali potomkowie Symeona swoje dziedzictwo wśród ich dziedzictwa. (Joz 19:9 BT_4)
Joz(A):19:9 ἀπὸ τοῦ κλήρου Ιουδα κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεων, ὅτι ἐγενήθη μερὶς υἱῶν Ιουδα μείζων τῆς αὐτῶν· καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Συμεων ἐν μέσῳ τοῦ κλήρου αὐτῶν.
Joz(A):19:9 ἀπό ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Συμεών, ὁ ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Συμεών, ὁ ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(A):19:9 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los; by przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie Judasz/Juda Dziedzictwo Szczep Syn Symeon/Symeon Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Część Syn Judasz/Juda Większy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Syn Symeon/Symeon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Los; by przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie On/ona/to/to samo
Joz(A):19:9 a)po\ tou= klE/rou *iouda E( klEronomi/a fulE=s ui(O=n *sumeOn, o(/ti e)genE/TE meri\s ui(O=n *iouda mei/DZOn tE=s au)tO=n· kai\ e)klErono/mEsan oi( ui(oi\ *sumeOn e)n me/sO| tou= klE/rou au)tO=n.
Joz(A):19:9 apo tu klEru iuda hE klEronomia fylEs hyiOn symeOn, hoti egenETE meris hyiOn iuda meiDZOn tEs autOn· kai eklEronomEsan hoi hyioi symeOn en mesO tu klEru autOn.
Joz(A):19:9 P RA_GSM N2_GSM N_GSM RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N2_GPM N_GSM C VCI_API3S N3D_NSF N2_GPM N_GSM A3_NSMC RA_GSF RD_GPM C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P A1_DSM RA_GSM N2_GSM RD_GPM
Joz(A):19:9 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lot; to allot appoint/obtain by lot Judas/Judah the inheritance tribe son Symeon/Simeon because/that to become become, happen part son Judas/Judah greater the he/she/it/same and also, even, namely to inherit the son Symeon/Simeon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the lot; to allot appoint/obtain by lot he/she/it/same
Joz(A):19:9 away from (+gen) the (gen) lot (gen); be-you(sg)-ALLOT-ing!, be-you(sg)-being-ALLOT-ed! Judas/Judah (gen, voc) the (nom) inheritance (nom|voc) tribe (gen) sons (gen) Symeon/Simeon (indecl) because/that he/she/it-was-BECOME-ed part (nom) sons (gen) Judas/Judah (gen, voc) greater ([Adj] nom) the (gen) them/same (gen) and they-INHERIT-ed the (nom) sons (nom|voc) Symeon/Simeon (indecl) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) lot (gen); be-you(sg)-ALLOT-ing!, be-you(sg)-being-ALLOT-ed! them/same (gen)
Joz(A):19:9 Joz(A)_19:9_1 Joz(A)_19:9_2 Joz(A)_19:9_3 Joz(A)_19:9_4 Joz(A)_19:9_5 Joz(A)_19:9_6 Joz(A)_19:9_7 Joz(A)_19:9_8 Joz(A)_19:9_9 Joz(A)_19:9_10 Joz(A)_19:9_11 Joz(A)_19:9_12 Joz(A)_19:9_13 Joz(A)_19:9_14 Joz(A)_19:9_15 Joz(A)_19:9_16 Joz(A)_19:9_17 Joz(A)_19:9_18 Joz(A)_19:9_19 Joz(A)_19:9_20 Joz(A)_19:9_21 Joz(A)_19:9_22 Joz(A)_19:9_23 Joz(A)_19:9_24 Joz(A)_19:9_25 Joz(A)_19:9_26 Joz(A)_19:9_27
Joz(A):19:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:10 καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ τρίτος τῷ Ζαβουλων κατὰ δήμους αὐτῶν. καὶ ἔσται τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας αὐτῶν ἕως Σαριδ·
Joz(A):19:10 And the third lot came out to Zabulon according to their families: the bounds of their inheritance shall be--Esedekgola shall be their border, (Joshua 19:10 Brenton)
Joz(A):19:10 Trzeci los padł na potomków Zabulona według ich rodów: dział ich dziedzictwa sięgał aż do Sarid. (Joz 19:10 BT_4)
Joz(A):19:10 Καὶ ἐξῆλθεν κλῆρος τρίτος τῷ Ζαβουλων κατὰ δήμους αὐτῶν. καὶ ἔσται τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας αὐτῶν ἕως Σαριδ·
Joz(A):19:10 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό Ζαβουλών, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
Joz(A):19:10 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Los Trzeci Zebulun W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Granica Dziedzictwo On/ona/to/to samo Aż; świtaj
Joz(A):19:10 *kai\ e)XE=lTen o( klE=ros o( tri/tos tO=| *DZaboulOn kata\ dE/mous au)tO=n. kai\ e)/stai ta\ o(/ria tE=s klEronomi/as au)tO=n e(/Os *sarid·
Joz(A):19:10 kai eXElTen ho klEros ho tritos tO DZabulOn kata dEmus autOn. kai estai ta horia tEs klEronomias autOn heOs sarid·
Joz(A):19:10 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM RA_DSM N_DSM P N2_APM RD_GPM C VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1A_GSF RD_GPM P N_GS
Joz(A):19:10 and also, even, namely to come out the lot the third the Zebulun down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same and also, even, namely to be the boundary the inheritance he/she/it/same until; dawn ć
Joz(A):19:10 and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) lot (nom) the (nom) third (nom) the (dat) Zebulun (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) and he/she/it-will-be the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) them/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
Joz(A):19:10 Joz(A)_19:10_1 Joz(A)_19:10_2 Joz(A)_19:10_3 Joz(A)_19:10_4 Joz(A)_19:10_5 Joz(A)_19:10_6 Joz(A)_19:10_7 Joz(A)_19:10_8 Joz(A)_19:10_9 Joz(A)_19:10_10 Joz(A)_19:10_11 Joz(A)_19:10_12 Joz(A)_19:10_13 Joz(A)_19:10_14 Joz(A)_19:10_15 Joz(A)_19:10_16 Joz(A)_19:10_17 Joz(A)_19:10_18 Joz(A)_19:10_19 Joz(A)_19:10_20
Joz(A):19:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:11 τὰ ὅρια αὐτῶν ἡ θάλασσα καὶ Μαραλα καὶ συνάψει ἐπὶ Δαβασθαι εἰς τὴν φάραγγα, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Ιεκναμ,
Joz(A):19:11 the sea and Magelda, and it shall reach to Baetharaba in the valley, which is opposite Jekman. (Joshua 19:11 Brenton)
Joz(A):19:11 Granica ich biegła na zachód od Marala i dotykała Dabbaszet, dochodząc do potoku po wschodniej stronie Jokneam. (Joz 19:11 BT_4)
Joz(A):19:11 τὰ ὅρια αὐτῶν θάλασσα καὶ Μαραλα καὶ συνάψει ἐπὶ Δαβασθαι εἰς τὴν φάραγγα, ἐστιν κατὰ πρόσωπον Ιεκναμ,
Joz(A):19:11 ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί   καί   ἐπί   εἰς[1] ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό  
Joz(A):19:11 Granica On/ona/to/to samo Morze I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) ??? Kto/, który/, który By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz
Joz(A):19:11 ta\ o(/ria au)tO=n E( Ta/lassa kai\ *marala kai\ suna/PSei e)pi\ *dabasTai ei)s tE\n fa/ragga, E(/ e)stin kata\ pro/sOpon *ieknam,
Joz(A):19:11 ta horia autOn hE Talassa kai marala kai synaPSei epi dabasTai eis tEn faranga, hE estin kata prosOpon ieknam,
Joz(A):19:11 RA_NPN N2N_NPN RD_GPF RA_NSF N1S_NSF C N_NS C VF_FAI3S P N_AS P RA_ASF N3G_ASF RR_NSF V9_PAI3S P N2N_ASN N_GS
Joz(A):19:11 the boundary he/she/it/same the sea and also, even, namely ć and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć into (+acc) the ??? who/whom/which to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face ć
Joz(A):19:11 the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) them/same (gen) the (nom) sea (nom|voc) and   and   upon/over (+acc,+gen,+dat)   into (+acc) the (acc) acc) who/whom/which (nom) he/she/it-is down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc)  
Joz(A):19:11 Joz(A)_19:11_1 Joz(A)_19:11_2 Joz(A)_19:11_3 Joz(A)_19:11_4 Joz(A)_19:11_5 Joz(A)_19:11_6 Joz(A)_19:11_7 Joz(A)_19:11_8 Joz(A)_19:11_9 Joz(A)_19:11_10 Joz(A)_19:11_11 Joz(A)_19:11_12 Joz(A)_19:11_13 Joz(A)_19:11_14 Joz(A)_19:11_15 Joz(A)_19:11_16 Joz(A)_19:11_17 Joz(A)_19:11_18 Joz(A)_19:11_19
Joz(A):19:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:12 καὶ ἀναστρέψει ἀπὸ Σαριδ ἐξ ἐναντίας ἀπὸ ἀνατολῶν Σαμς ἐπὶ τὰ ὅρια Χασαλωθ Θαβωρ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Δαβραθ καὶ προσαναβήσεται ἐπὶ Ιαφαγαι
Joz(A):19:12 And the border returned from Sedduc in a contrary direction eastward from Baethsamys, to the borders of Chaselothaith, and shall pass on to Dabiroth, and shall proceed upward to Phangai. (Joshua 19:12 Brenton)
Joz(A):19:12 Od Sarid zwracała się ku wschodowi w kierunku wschodzącego słońca aż do granicy Kislot-Tabor, biegła ku Deberat i wznosiła się do Jafia, (Joz 19:12 BT_4)
Joz(A):19:12 καὶ ἀναστρέψει ἀπὸ Σαριδ ἐξ ἐναντίας ἀπὸ ἀνατολῶν Σαμς ἐπὶ τὰ ὅρια Χασαλωθ Θαβωρ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Δαβραθ καὶ προσαναβήσεται ἐπὶ Ιαφαγαι
Joz(A):19:12 καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἀπό   ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ   ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό     καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί   καί προσ·ανα·βαίνω (προσανα+βαιν-, προσανα+βη·σ-, 2nd ath. προσανα+β(η)-/ath. προσανα+β(α)-, -, -, -) ἐπί  
Joz(A):19:12 I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Joz(A):19:12 kai\ a)nastre/PSei a)po\ *sarid e)X e)nanti/as a)po\ a)natolO=n *sams e)pi\ ta\ o(/ria *CHasalOT *TabOr kai\ dieleu/setai e)pi\ *dabraT kai\ prosanabE/setai e)pi\ *iafagai
Joz(A):19:12 kai anastrePSei apo sarid eX enantias apo anatolOn sams epi ta horia CHasalOT TabOr kai dieleusetai epi dabraT kai prosanabEsetai epi iafagai
Joz(A):19:12 C VF_FAI3S P N_GS P A1A_GSF P N1_GPF N_GS P RA_APN N2N_APN N_GS N_GS C VF_FMI3S P N_AS C VF_FMI3S P N_AS
Joz(A):19:12 and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary ć ć and also, even, namely to go through pass through upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Joz(A):19:12 and he/she/it-will-UPSET, you(sg)-will-be-UPSET-ed (classical) away from (+gen)   out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) away from (+gen) risig of the east dawns (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc)     and he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-will-be-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Joz(A):19:12 Joz(A)_19:12_1 Joz(A)_19:12_2 Joz(A)_19:12_3 Joz(A)_19:12_4 Joz(A)_19:12_5 Joz(A)_19:12_6 Joz(A)_19:12_7 Joz(A)_19:12_8 Joz(A)_19:12_9 Joz(A)_19:12_10 Joz(A)_19:12_11 Joz(A)_19:12_12 Joz(A)_19:12_13 Joz(A)_19:12_14 Joz(A)_19:12_15 Joz(A)_19:12_16 Joz(A)_19:12_17 Joz(A)_19:12_18 Joz(A)_19:12_19 Joz(A)_19:12_20 Joz(A)_19:12_21 Joz(A)_19:12_22
Joz(A):19:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:13 καὶ ἐκεῖθεν περιελεύσεται ἐξ ἐναντίας ἐπ’ ἀνατολὰς ἐπὶ Γεθθα ἐπὶ πόλιν Κασιμ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Ρεμμων Αμμαθαριμ Αννουα
Joz(A):19:13 And thence it shall come round in the opposite direction eastward to Gebere to the city of Catasem, and shall go on to Remmonaa Matharaoza. (Joshua 19:13 Brenton)
Joz(A):19:13 a stąd znów przechodziła ku wschodowi, ku wschodzącemu słońcu, do Gat-Hachefer, do Et-Kasim i biegła dalej do Rimmon, zwracając się do Nea. (Joz 19:13 BT_4)
Joz(A):19:13 καὶ ἐκεῖθεν περιελεύσεται ἐξ ἐναντίας ἐπ’ ἀνατολὰς ἐπὶ Γεθθα ἐπὶ πόλιν Κασιμ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Ρεμμων Αμμαθαριμ Αννουα
Joz(A):19:13 καί ἐκεῖ·θεν περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ἐπί ἀνατολή, -ῆς, ἡ ἐπί   ἐπί πόλις, -εως, ἡ   καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί      
Joz(A):19:13 I też, nawet, mianowicie Stamtąd By chodzić dookoła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Joz(A):19:13 kai\ e)kei=Ten perieleu/setai e)X e)nanti/as e)p’ a)natola\s e)pi\ *geTTa e)pi\ po/lin *kasim kai\ dieleu/setai e)pi\ *remmOn *ammaTarim *annoua
Joz(A):19:13 kai ekeiTen perieleusetai eX enantias ep’ anatolas epi geTTa epi polin kasim kai dieleusetai epi remmOn ammaTarim annua
Joz(A):19:13 C D VF_FMI3S P A1A_GSF P N1_APF P N_AS P N3I_ASF N_AS C VF_FMI3S P N_AS N_AS N_AS
Joz(A):19:13 and also, even, namely from there to go about out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing city ć and also, even, namely to go through pass through upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć ć ć
Joz(A):19:13 and from there he/she/it-will-be-GO-ed-ABOUT out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   upon/over (+acc,+gen,+dat) city (acc)   and he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat)      
Joz(A):19:13 Joz(A)_19:13_1 Joz(A)_19:13_2 Joz(A)_19:13_3 Joz(A)_19:13_4 Joz(A)_19:13_5 Joz(A)_19:13_6 Joz(A)_19:13_7 Joz(A)_19:13_8 Joz(A)_19:13_9 Joz(A)_19:13_10 Joz(A)_19:13_11 Joz(A)_19:13_12 Joz(A)_19:13_13 Joz(A)_19:13_14 Joz(A)_19:13_15 Joz(A)_19:13_16 Joz(A)_19:13_17 Joz(A)_19:13_18
Joz(A):19:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:14 καὶ περιελεύσεται ἐπὶ τὰ ὅρια βορρᾶ ἐπὶ Ενναθωθ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ Γαιιεφθαηλ
Joz(A):19:14 And the borders shall come round northward to Amoth, and their going out shall be at Gaephael, (Joshua 19:14 Brenton)
Joz(A):19:14 Dalej granica biegła na północ koło Channaton i kończyła się na równinie Jiftach-El. (Joz 19:14 BT_4)
Joz(A):19:14 καὶ περιελεύσεται ἐπὶ τὰ ὅρια βορρᾶ ἐπὶ Ενναθωθ, καὶ ἔσται διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ Γαιιεφθαηλ
Joz(A):19:14 καί περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἐπί   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί  
Joz(A):19:14 I też, nawet, mianowicie By chodzić dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica Na północ Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Joz(A):19:14 kai\ perieleu/setai e)pi\ ta\ o(/ria borra= e)pi\ *ennaTOT, kai\ e)/stai E( die/Xodos au)tO=n e)pi\ *gaiiefTaEl
Joz(A):19:14 kai perieleusetai epi ta horia borra epi ennaTOT, kai estai hE dieXodos autOn epi gaiiefTaEl
Joz(A):19:14 C VF_FMI3S P RA_APN N2N_APN N1T_GSM P N_AS C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RD_GPF P N_AS
Joz(A):19:14 and also, even, namely to go about upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary north upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to be the dia-exodus he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Joz(A):19:14 and he/she/it-will-be-GO-ed-ABOUT upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) north (gen, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-will-be the (nom) dia-exodus (nom) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Joz(A):19:14 Joz(A)_19:14_1 Joz(A)_19:14_2 Joz(A)_19:14_3 Joz(A)_19:14_4 Joz(A)_19:14_5 Joz(A)_19:14_6 Joz(A)_19:14_7 Joz(A)_19:14_8 Joz(A)_19:14_9 Joz(A)_19:14_10 Joz(A)_19:14_11 Joz(A)_19:14_12 Joz(A)_19:14_13 Joz(A)_19:14_14 Joz(A)_19:14_15
Joz(A):19:14 x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:15 καὶ Κατταθ καὶ Νααλωλ καὶ Σεμρων καὶ Ιαδηλα καὶ Βαιθλεεμ.
Joz(A):19:15 and Catanath, and Nabaal, and Symoon, and Jericho, and Baethman. (Joshua 19:15 Brenton)
Joz(A):19:15 Ponadto Kattat, Nahalal, Szimron, Jideala i Betlejem: dwanaście miast wraz z przyległymi wioskami. (Joz 19:15 BT_4)
Joz(A):19:15 καὶ Κατταθ καὶ Νααλωλ καὶ Σεμρων καὶ Ιαδηλα καὶ Βαιθλεεμ.
Joz(A):19:15 καί   καί   καί   καί   καί  
Joz(A):19:15 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:15 kai\ *kattaT kai\ *naalOl kai\ *semrOn kai\ *iadEla kai\ *baiTleem.
Joz(A):19:15 kai kattaT kai naalOl kai semrOn kai iadEla kai baiTleem.
Joz(A):19:15 C N_AS C N_AS C N_AS C N_AS C N_AS
Joz(A):19:15 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:15 and   and   and   and   and  
Joz(A):19:15 Joz(A)_19:15_1 Joz(A)_19:15_2 Joz(A)_19:15_3 Joz(A)_19:15_4 Joz(A)_19:15_5 Joz(A)_19:15_6 Joz(A)_19:15_7 Joz(A)_19:15_8 Joz(A)_19:15_9 Joz(A)_19:15_10
Joz(A):19:15 x x x x x x x x x x
Joz(A):19:16 αὕτη ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς υἱῶν Ζαβουλων κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις αὗται καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(A):19:16 This is the inheritance of the tribe of the sons of Zabulon according to their families, these cities and their villages. (Joshua 19:16 Brenton)
Joz(A):19:16 Takie było dziedzictwo potomków Zabulona według ich rodów, takie miasta i przyległe wioski. (Joz 19:16 BT_4)
Joz(A):19:16 αὕτη κληρονομία τῆς φυλῆς υἱῶν Ζαβουλων κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις αὗται καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(A):19:16 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ζαβουλών, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(A):19:16 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Szczep Syn Zebulun W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo Miasto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(A):19:16 au(/tE E( klEronomi/a tE=s fulE=s ui(O=n *DZaboulOn kata\ dE/mous au)tO=n, ai( po/leis au(=tai kai\ ai( kO=mai au)tO=n.
Joz(A):19:16 hautE hE klEronomia tEs fylEs hyiOn DZabulOn kata dEmus autOn, hai poleis hautai kai hai kOmai autOn.
Joz(A):19:16 RD_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N1_GSF N2_GPM N_GSM P N2_APM RD_GPM RA_NPF N3I_NPF RD_NPF C RA_NPF N1_NPF RD_GPM
Joz(A):19:16 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance the tribe son Zebulun down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same the city this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(A):19:16 this (nom) the (nom) inheritance (nom|voc) the (gen) tribe (gen) sons (gen) Zebulun (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) the (nom) cities (acc, nom|voc) these (nom) and the (nom) towns (nom|voc) them/same (gen)
Joz(A):19:16 Joz(A)_19:16_1 Joz(A)_19:16_2 Joz(A)_19:16_3 Joz(A)_19:16_4 Joz(A)_19:16_5 Joz(A)_19:16_6 Joz(A)_19:16_7 Joz(A)_19:16_8 Joz(A)_19:16_9 Joz(A)_19:16_10 Joz(A)_19:16_11 Joz(A)_19:16_12 Joz(A)_19:16_13 Joz(A)_19:16_14 Joz(A)_19:16_15 Joz(A)_19:16_16 Joz(A)_19:16_17
Joz(A):19:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:17 καὶ τῷ Ισσαχαρ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ τέταρτος.
Joz(A):19:17 And the fourth lot came out to Issachar. (Joshua 19:17 Brenton)
Joz(A):19:17 Czwarty los przypadł w udziale Issacharowi, potomkom Issachara według ich rodów. (Joz 19:17 BT_4)
Joz(A):19:17 Καὶ τῷ Ισσαχαρ ἐξῆλθεν κλῆρος τέταρτος.
Joz(A):19:17 καί ὁ ἡ τό Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον
Joz(A):19:17 I też, nawet, mianowicie Issachar By wychodzić Los Czwarty
Joz(A):19:17 *kai\ tO=| *issaCHar e)XE=lTen o( klE=ros o( te/tartos.
Joz(A):19:17 kai tO issaCHar eXElTen ho klEros ho tetartos.
Joz(A):19:17 C RA_DSM N_DSM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM
Joz(A):19:17 and also, even, namely the Issachar to come out the lot the fourth
Joz(A):19:17 and the (dat) Issachar (indecl) he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) lot (nom) the (nom) fourth (nom)
Joz(A):19:17 Joz(A)_19:17_1 Joz(A)_19:17_2 Joz(A)_19:17_3 Joz(A)_19:17_4 Joz(A)_19:17_5 Joz(A)_19:17_6 Joz(A)_19:17_7 Joz(A)_19:17_8
Joz(A):19:17 x x x x x x x x
Joz(A):19:18 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Ιεζραελ καὶ Αχασελωθ καὶ Σουναμ
Joz(A):19:18 And their borders were Jazel, and Chasaloth, and Sunam, (Joshua 19:18 Brenton)
Joz(A):19:18 Dziedzictwo ich rozciągało się aż do Jizreel i obejmowało Hakkesulot, Szunem, (Joz 19:18 BT_4)
Joz(A):19:18 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Ιεζραελ καὶ Αχασελωθ καὶ Σουναμ
Joz(A):19:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί  
Joz(A):19:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:18 kai\ e)genE/TE ta\ o(/ria au)tO=n *ieDZrael kai\ *aCHaselOT kai\ *sounam
Joz(A):19:18 kai egenETE ta horia autOn ieDZrael kai aCHaselOT kai sunam
Joz(A):19:18 C VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RD_GPM N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:18 and also, even, namely to become become, happen the boundary he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:18 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) them/same (gen)   and   and  
Joz(A):19:18 Joz(A)_19:18_1 Joz(A)_19:18_2 Joz(A)_19:18_3 Joz(A)_19:18_4 Joz(A)_19:18_5 Joz(A)_19:18_6 Joz(A)_19:18_7 Joz(A)_19:18_8 Joz(A)_19:18_9 Joz(A)_19:18_10
Joz(A):19:18 x x x x x x x x x x
Joz(A):19:19 καὶ Αφεραιμ καὶ Σιαν καὶ Ρεναθ καὶ Αναρεθ
Joz(A):19:19 and Agin, and Siona, and Reeroth, (Joshua 19:19 Brenton)
Joz(A):19:19 Chafaraim, Szijon, Anacharat, (Joz 19:19 BT_4)
Joz(A):19:19 καὶ Αφεραιμ καὶ Σιαν καὶ Ρεναθ καὶ Αναρεθ
Joz(A):19:19 καί   καί   καί   καί  
Joz(A):19:19 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:19 kai\ *aferaim kai\ *sian kai\ *renaT kai\ *anareT
Joz(A):19:19 kai aferaim kai sian kai renaT kai anareT
Joz(A):19:19 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:19 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:19 and   and   and   and  
Joz(A):19:19 Joz(A)_19:19_1 Joz(A)_19:19_2 Joz(A)_19:19_3 Joz(A)_19:19_4 Joz(A)_19:19_5 Joz(A)_19:19_6 Joz(A)_19:19_7 Joz(A)_19:19_8
Joz(A):19:19 x x x x x x x x
Joz(A):19:20 καὶ Ραββωθ καὶ Κεσιων καὶ Αεμε
Joz(A):19:20 and Anachereth, and Dabiron, and Kison, and Rebes, (Joshua 19:20 Brenton)
Joz(A):19:20 Rabbit, Kiszjon, Ebes, (Joz 19:20 BT_4)
Joz(A):19:20 καὶ Ραββωθ καὶ Κεσιων καὶ Αεμε
Joz(A):19:20 καί   καί   καί  
Joz(A):19:20 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:20 kai\ *rabbOT kai\ *kesiOn kai\ *aeme
Joz(A):19:20 kai rabbOT kai kesiOn kai aeme
Joz(A):19:20 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:20 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:20 and   and   and  
Joz(A):19:20 Joz(A)_19:20_1 Joz(A)_19:20_2 Joz(A)_19:20_3 Joz(A)_19:20_4 Joz(A)_19:20_5 Joz(A)_19:20_6
Joz(A):19:20 x x x x x x
Joz(A):19:21 καὶ Ραμαθ καὶ Ηνγαννιμ καὶ Ηναδδα καὶ Βαιθφασης,
Joz(A):19:21 and Remmas, and Jeon, and Tomman, and Aemarec, and Bersaphes. (Joshua 19:21 Brenton)
Joz(A):19:21 Remet, En-Gannim, En-Chadda, Bet-Passes. (Joz 19:21 BT_4)
Joz(A):19:21 καὶ Ραμαθ καὶ Ηνγαννιμ καὶ Ηναδδα καὶ Βαιθφασης,
Joz(A):19:21 καί   καί   καί   καί  
Joz(A):19:21 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:21 kai\ *ramaT kai\ *Engannim kai\ *Enadda kai\ *baiTfasEs,
Joz(A):19:21 kai ramaT kai Engannim kai Enadda kai baiTfasEs,
Joz(A):19:21 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:21 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:21 and   and   and   and  
Joz(A):19:21 Joz(A)_19:21_1 Joz(A)_19:21_2 Joz(A)_19:21_3 Joz(A)_19:21_4 Joz(A)_19:21_5 Joz(A)_19:21_6 Joz(A)_19:21_7 Joz(A)_19:21_8
Joz(A):19:21 x x x x x x x x
Joz(A):19:22 καὶ συνάψει τὰ ὅρια ἐπὶ Θαβωθ καὶ ἐπὶ Σασιμα κατὰ θάλασσαν καὶ Βαιθσμας, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων αὐτῶν ὁ Ιορδάνης.
Joz(A):19:22 And the boundaries shall border upon Gaethbor, and upon Salim westward, and Baethsamys; and the extremity of his bounds shall be Jordan. (Joshua 19:22 Brenton)
Joz(A):19:22 Granica dotykała Taboru, Szachasima i Bet-Szemesz, a następnie kończyła się nad Jordanem: szesnaście miast z przyległymi wioskami. (Joz 19:22 BT_4)
Joz(A):19:22 καὶ συνάψει τὰ ὅρια ἐπὶ Θαβωθ καὶ ἐπὶ Σασιμα κατὰ θάλασσαν καὶ Βαιθσμας, καὶ ἔσται διέξοδος τῶν ὁρίων αὐτῶν Ιορδάνης.
Joz(A):19:22 καί   ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί   καί ἐπί   κατά θάλασσα, -ης, ἡ καί   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Joz(A):19:22 I też, nawet, mianowicie Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz On/ona/to/to samo Jordan [rzeka z]
Joz(A):19:22 kai\ suna/PSei ta\ o(/ria e)pi\ *TabOT kai\ e)pi\ *sasima kata\ Ta/lassan kai\ *baiTsmas, kai\ e)/stai E( die/Xodos tO=n o(ri/On au)tO=n o( *iorda/nEs.
Joz(A):19:22 kai synaPSei ta horia epi TabOT kai epi sasima kata Talassan kai baiTsmas, kai estai hE dieXodos tOn horiOn autOn ho iordanEs.
Joz(A):19:22 C VF_FAI3S RA_APN N2N_APN P N_AS C P N_AS P N1S_ASF C N_AS C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RA_GPN N2N_GPN RD_GPF RA_NSM N1M_NSM
Joz(A):19:22 and also, even, namely ć the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sea and also, even, namely ć and also, even, namely to be the dia-exodus the boundary; to ordain/mark off he/she/it/same the Jordan [river of]
Joz(A):19:22 and   the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and upon/over (+acc,+gen,+dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) sea (acc) and   and he/she/it-will-be the (nom) dia-exodus (nom) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom) them/same (gen) the (nom) Jordan (nom)
Joz(A):19:22 Joz(A)_19:22_1 Joz(A)_19:22_2 Joz(A)_19:22_3 Joz(A)_19:22_4 Joz(A)_19:22_5 Joz(A)_19:22_6 Joz(A)_19:22_7 Joz(A)_19:22_8 Joz(A)_19:22_9 Joz(A)_19:22_10 Joz(A)_19:22_11 Joz(A)_19:22_12 Joz(A)_19:22_13 Joz(A)_19:22_14 Joz(A)_19:22_15 Joz(A)_19:22_16 Joz(A)_19:22_17 Joz(A)_19:22_18 Joz(A)_19:22_19 Joz(A)_19:22_20 Joz(A)_19:22_21 Joz(A)_19:22_22
Joz(A):19:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:23 αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ισσαχαρ κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν.
Joz(A):19:23 This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages. (Joshua 19:23 Brenton)
Joz(A):19:23 Takie było dziedzictwo pokolenia Issachara według ich rodów: ich miasta i przyległe wioski. (Joz 19:23 BT_4)
Joz(A):19:23 αὕτη κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ισσαχαρ κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν.
Joz(A):19:23 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό ἔπ·αυλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(A):19:23 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Szczep Syn Issachar W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo Miasto I też, nawet, mianowicie Miejsce zamieszkania On/ona/to/to samo
Joz(A):19:23 au(/tE E( klEronomi/a fulE=s ui(O=n *issaCHar kata\ dE/mous au)tO=n, ai( po/leis kai\ ai( e)pau/leis au)tO=n.
Joz(A):19:23 hautE hE klEronomia fylEs hyiOn issaCHar kata dEmus autOn, hai poleis kai hai epauleis autOn.
Joz(A):19:23 RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N2_GPM N_GSM P N2_APM RD_GPM RA_NPF N3I_NPF C RA_NPF N3I_NPF RD_GPM
Joz(A):19:23 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance tribe son Issachar down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same the city and also, even, namely the residence he/she/it/same
Joz(A):19:23 this (nom) the (nom) inheritance (nom|voc) tribe (gen) sons (gen) Issachar (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) the (nom) cities (acc, nom|voc) and the (nom) residences (acc, nom|voc) them/same (gen)
Joz(A):19:23 Joz(A)_19:23_1 Joz(A)_19:23_2 Joz(A)_19:23_3 Joz(A)_19:23_4 Joz(A)_19:23_5 Joz(A)_19:23_6 Joz(A)_19:23_7 Joz(A)_19:23_8 Joz(A)_19:23_9 Joz(A)_19:23_10 Joz(A)_19:23_11 Joz(A)_19:23_12 Joz(A)_19:23_13 Joz(A)_19:23_14 Joz(A)_19:23_15
Joz(A):19:23 x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:24 καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πέμπτος Ασηρ κατὰ δήμους αὐτῶν.
Joz(A):19:24 And the fifth lot came out to Aser according to their families. (Joshua 19:24 Brenton)
Joz(A):19:24 Piąty los przypadł w udziale pokoleniu potomków Asera według ich rodów. (Joz 19:24 BT_4)
Joz(A):19:24 Καὶ ἐξῆλθεν κλῆρος πέμπτος Ασηρ κατὰ δήμους αὐτῶν.
Joz(A):19:24 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον Ἀσήρ, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(A):19:24 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Los Piąty Asher W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo
Joz(A):19:24 *kai\ e)XE=lTen o( klE=ros o( pe/mptos *asEr kata\ dE/mous au)tO=n.
Joz(A):19:24 kai eXElTen ho klEros ho pemptos asEr kata dEmus autOn.
Joz(A):19:24 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM N_GSM P N2_APM RD_GPM
Joz(A):19:24 and also, even, namely to come out the lot the fifth Asher down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same
Joz(A):19:24 and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) lot (nom) the (nom) fifth (nom) Asher (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen)
Joz(A):19:24 Joz(A)_19:24_1 Joz(A)_19:24_2 Joz(A)_19:24_3 Joz(A)_19:24_4 Joz(A)_19:24_5 Joz(A)_19:24_6 Joz(A)_19:24_7 Joz(A)_19:24_8 Joz(A)_19:24_9 Joz(A)_19:24_10
Joz(A):19:24 x x x x x x x x x x
Joz(A):19:25 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Χελκαθ καὶ Οολι καὶ Βατνε καὶ Αχσαφ
Joz(A):19:25 And their borders were Exeleketh, and Aleph, and Baethok, and Keaph, (Joshua 19:25 Brenton)
Joz(A):19:25 Dziedzictwo ich obejmowało: Chelkat, Chali, Beten, Akszaf, (Joz 19:25 BT_4)
Joz(A):19:25 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Χελκαθ καὶ Οολι καὶ Βατνε καὶ Αχσαφ
Joz(A):19:25 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί   καί  
Joz(A):19:25 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:25 kai\ e)genE/TE ta\ o(/ria au)tO=n *CHelkaT kai\ *ooli kai\ *batne kai\ *aCHsaf
Joz(A):19:25 kai egenETE ta horia autOn CHelkaT kai ooli kai batne kai aCHsaf
Joz(A):19:25 C VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RD_GPM N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:25 and also, even, namely to become become, happen the boundary he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:25 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) them/same (gen)   and   and   and  
Joz(A):19:25 Joz(A)_19:25_1 Joz(A)_19:25_2 Joz(A)_19:25_3 Joz(A)_19:25_4 Joz(A)_19:25_5 Joz(A)_19:25_6 Joz(A)_19:25_7 Joz(A)_19:25_8 Joz(A)_19:25_9 Joz(A)_19:25_10 Joz(A)_19:25_11 Joz(A)_19:25_12
Joz(A):19:25 x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:26 καὶ Αμαδ καὶ Μασαλ καὶ συνάψει τῷ Καρμήλῳ κατὰ θάλασσαν καὶ τῷ Σιωρ καὶ Λαβαναθ
Joz(A):19:26 and Elimelech, and Amiel, and Maasa, and the lot will border on Carmel westward, and on Sion, and Labanath. (Joshua 19:26 Brenton)
Joz(A):19:26 Alammelek, Amad, Miszeal. Na zachodzie granica dotykała Karmelu i Szichor-Libnat, (Joz 19:26 BT_4)
Joz(A):19:26 καὶ Αμαδ καὶ Μασαλ καὶ συνάψει τῷ Καρμήλῳ κατὰ θάλασσαν καὶ τῷ Σιωρ καὶ Λαβαναθ
Joz(A):19:26 καί   καί   καί   ὁ ἡ τό   κατά θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό   καί  
Joz(A):19:26 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:26 kai\ *amad kai\ *masal kai\ suna/PSei tO=| *karmE/lO| kata\ Ta/lassan kai\ tO=| *siOr kai\ *labanaT
Joz(A):19:26 kai amad kai masal kai synaPSei tO karmElO kata Talassan kai tO siOr kai labanaT
Joz(A):19:26 C N_NS C N_NS C VF_FAI3S RA_DS N2_DS P N1S_ASF C RA_DSM N_DSM C N_DS
Joz(A):19:26 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sea and also, even, namely the ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:26 and   and   and   the (dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) sea (acc) and the (dat)   and  
Joz(A):19:26 Joz(A)_19:26_1 Joz(A)_19:26_2 Joz(A)_19:26_3 Joz(A)_19:26_4 Joz(A)_19:26_5 Joz(A)_19:26_6 Joz(A)_19:26_7 Joz(A)_19:26_8 Joz(A)_19:26_9 Joz(A)_19:26_10 Joz(A)_19:26_11 Joz(A)_19:26_12 Joz(A)_19:26_13 Joz(A)_19:26_14 Joz(A)_19:26_15
Joz(A):19:26 x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:27 καὶ ἐπιστρέψει ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου Βηθδαγων καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλων καὶ ἐν Γαι Ιεφθαηλ κατὰ βορρᾶν, καὶ εἰσελεύσεται τὰ ὅρια Σαφθαβηθαεμεκ καὶ πορεύσεται τὸ μεθόριον Ανιηλ καὶ διελεύσεται εἰς Χαβωλ ἀπὸ ἀριστερῶν
Joz(A):19:27 And it will return westward from Baethegeneth, and will join Zabulon and Ekgai, and Phthaeel northwards, and the borders will come to Saphthaebaethme, and Inael, and will go on to Chobamasomel, (Joshua 19:27 Brenton)
Joz(A):19:27 a następnie zwracała się na wschód słońca do Bet-Dagon, dotykała dziedzictwa Zabulona i doliny Jiftach-El na północy, ciągnęła się przez Bet-Haemek i Neiel, biegnąc do Kabulu. Ze strony północnej należały: (Joz 19:27 BT_4)
Joz(A):19:27 καὶ ἐπιστρέψει ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου Βηθδαγων καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλων καὶ ἐν Γαι Ιεφθαηλ κατὰ βορρᾶν, καὶ εἰσελεύσεται τὰ ὅρια Σαφθαβηθαεμεκ καὶ πορεύσεται τὸ μεθόριον Ανιηλ καὶ διελεύσεται εἰς Χαβωλ ἀπὸ ἀριστερῶν
Joz(A):19:27 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ   καί   ὁ ἡ τό Ζαβουλών, ὁ καί ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ   κατά βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό μεθ·όριον, -ου, τό   καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   ἀπό ἀριστερός -ά -όν
Joz(A):19:27 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Zebulun I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie By wchodzić Granica I też, nawet, mianowicie By iść Granica I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Do (+przyspieszenie) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Opuszczał {Lewy}
Joz(A):19:27 kai\ e)pistre/PSei a)p’ a)natolO=n E(li/ou *bETdagOn kai\ suna/PSei tO=| *DZaboulOn kai\ e)n *gai *iefTaEl kata\ borra=n, kai\ ei)seleu/setai ta\ o(/ria *safTabETaemek kai\ poreu/setai to\ meTo/rion *aniEl kai\ dieleu/setai ei)s *CHabOl a)po\ a)risterO=n
Joz(A):19:27 kai epistrePSei ap’ anatolOn hEliu bETdagOn kai synaPSei tO DZabulOn kai en gai iefTaEl kata borran, kai eiseleusetai ta horia safTabETaemek kai poreusetai to meTorion aniEl kai dieleusetai eis CHabOl apo aristerOn
Joz(A):19:27 C VF_FAI3S P N1_GPF N2_GSM N_DS C VF_FAI3S RA_DSM N_DSM C P N_DS N_GSM P N1T_ASM C VF_FMI3S RA_APN N2N_APN N_GS C VF_FMI3S RA_NSN N2N_NSN N_GS C VF_FMI3S P N_AS P A1A_GPM
Joz(A):19:27 and also, even, namely to turn around from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry ć and also, even, namely ć the Zebulun and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing north and also, even, namely to enter the boundary ć and also, even, namely to go the boundary ć and also, even, namely to go through pass through into (+acc) ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing left
Joz(A):19:27 and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) away from (+gen) risig of the east dawns (gen) Elijah (gen); sun (gen)   and   the (dat) Zebulun (indecl) and in/among/by (+dat) lands (nom|voc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) north (acc) and he/she/it-will-be-ENTER-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc)   and he/she/it-will-be-GO-ed the (nom|acc) boundary (nom|acc|voc)   and he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed into (+acc)   away from (+gen) left ([Adj] gen)
Joz(A):19:27 Joz(A)_19:27_1 Joz(A)_19:27_2 Joz(A)_19:27_3 Joz(A)_19:27_4 Joz(A)_19:27_5 Joz(A)_19:27_6 Joz(A)_19:27_7 Joz(A)_19:27_8 Joz(A)_19:27_9 Joz(A)_19:27_10 Joz(A)_19:27_11 Joz(A)_19:27_12 Joz(A)_19:27_13 Joz(A)_19:27_14 Joz(A)_19:27_15 Joz(A)_19:27_16 Joz(A)_19:27_17 Joz(A)_19:27_18 Joz(A)_19:27_19 Joz(A)_19:27_20 Joz(A)_19:27_21 Joz(A)_19:27_22 Joz(A)_19:27_23 Joz(A)_19:27_24 Joz(A)_19:27_25 Joz(A)_19:27_26 Joz(A)_19:27_27 Joz(A)_19:27_28 Joz(A)_19:27_29 Joz(A)_19:27_30 Joz(A)_19:27_31 Joz(A)_19:27_32
Joz(A):19:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:28 καὶ Αχραν καὶ Ροωβ καὶ Αμων καὶ Κανα ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης,
Joz(A):19:28 and Elbon, and Raab, and Ememaon, and Canthan to great Sidon. (Joshua 19:28 Brenton)
Joz(A):19:28 Abdon, Rechob, Chammon, Kana aż do Wielkiego Sydonu. (Joz 19:28 BT_4)
Joz(A):19:28 καὶ Αχραν καὶ Ροωβ καὶ Αμων καὶ Κανα ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης,
Joz(A):19:28 καί   καί   καί Ἀμών, ὁ καί Κανά v.l. Κανᾶ, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Σιδών, -ῶνος, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Joz(A):19:28 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Amon I też, nawet, mianowicie Cana Aż; świtaj Sydon [miasto z] Wielki
Joz(A):19:28 kai\ *aCHran kai\ *roOb kai\ *amOn kai\ *kana e(/Os *sidO=nos tE=s mega/lEs,
Joz(A):19:28 kai aCHran kai roOb kai amOn kai kana heOs sidOnos tEs megalEs,
Joz(A):19:28 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS P N3W_GSF RA_GSF A1_GSF
Joz(A):19:28 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Amon and also, even, namely Cana until; dawn Sidon [city of] the great
Joz(A):19:28 and   and   and Amon (indecl) and Cana (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) Sidon (gen) the (gen) great ([Adj] gen)
Joz(A):19:28 Joz(A)_19:28_1 Joz(A)_19:28_2 Joz(A)_19:28_3 Joz(A)_19:28_4 Joz(A)_19:28_5 Joz(A)_19:28_6 Joz(A)_19:28_7 Joz(A)_19:28_8 Joz(A)_19:28_9 Joz(A)_19:28_10 Joz(A)_19:28_11 Joz(A)_19:28_12
Joz(A):19:28 x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:29 καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια εἰς Ραμα καὶ ἕως πόλεως ὀχυρώματος τῶν Τυρίων, καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ Ωσα, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ ἡ θάλασσα καὶ ἀπὸ τοῦ σχοινίσματος Αχζιφ
Joz(A):19:29 And the borders shall turn back to Rama, and to the fountain of Masphassat, and the Tyrians; and the borders shall return to Jasiph, and their going forth shall be the sea, and Apoleb, and Echozob, (Joshua 19:29 Brenton)
Joz(A):19:29 Potem granica zwracała się do Rama i aż do warownego miasta Tyr i wracała do Chosa, kończąc się nad morzem. Obejmowała Machaleb, Akzib, (Joz 19:29 BT_4)
Joz(A):19:29 καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια εἰς Ραμα καὶ ἕως πόλεως ὀχυρώματος τῶν Τυρίων, καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ Ωσα, καὶ ἔσται διέξοδος αὐτοῦ θάλασσα καὶ ἀπὸ τοῦ σχοινίσματος Αχζιφ
Joz(A):19:29 καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό εἰς[1] Ῥαμά, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πόλις, -εως, ἡ ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Τύριος, -ου, ὁ καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἀπό ὁ ἡ τό    
Joz(A):19:29 I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Granica Do (+przyspieszenie) Rama I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Miasto Okopu wał, wał ochronny, solidność, fortyfikacja, vallasion, wał, lichtarzyk, forteca, forteca Tyryjski I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By pchać się I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus On/ona/to/to samo Morze I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Joz(A):19:29 kai\ a)nastre/PSei ta\ o(/ria ei)s *rama kai\ e(/Os po/leOs o)CHurO/matos tO=n *turi/On, kai\ a)nastre/PSei ta\ o(/ria e)pi\ *Osa, kai\ e)/stai E( die/Xodos au)tou= E( Ta/lassa kai\ a)po\ tou= sCHoini/smatos *aCHDZif
Joz(A):19:29 kai anastrePSei ta horia eis rama kai heOs poleOs oCHyrOmatos tOn tyriOn, kai anastrePSei ta horia epi Osa, kai estai hE dieXodos autu hE Talassa kai apo tu sCHoinismatos aCHDZif
Joz(A):19:29 C VF_FAI3S RA_NPN N2N_NPN P N_AS C P N3I_GSF N3M_GSN RA_GPM N2_GPM C VF_FAI3S RA_NPN N2N_NPN P N_AS C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RD_GSM RA_NSF N1S_NSF C P RA_GSN N3W_GSN N_NS
Joz(A):19:29 and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, the boundary into (+acc) Rama and also, even, namely until; dawn city entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress the Tyrian and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to push and also, even, namely to be the dia-exodus he/she/it/same the sea and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć ć
Joz(A):19:29 and he/she/it-will-UPSET, you(sg)-will-be-UPSET-ed (classical) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) into (+acc) Rama (indecl) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) city (gen) entrenchment (gen) the (gen) Tyrians (gen) and he/she/it-will-UPSET, you(sg)-will-be-UPSET-ed (classical) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) I-PUSH-ed and he/she/it-will-be the (nom) dia-exodus (nom) him/it/same (gen) the (nom) sea (nom|voc) and away from (+gen) the (gen)    
Joz(A):19:29 Joz(A)_19:29_1 Joz(A)_19:29_2 Joz(A)_19:29_3 Joz(A)_19:29_4 Joz(A)_19:29_5 Joz(A)_19:29_6 Joz(A)_19:29_7 Joz(A)_19:29_8 Joz(A)_19:29_9 Joz(A)_19:29_10 Joz(A)_19:29_11 Joz(A)_19:29_12 Joz(A)_19:29_13 Joz(A)_19:29_14 Joz(A)_19:29_15 Joz(A)_19:29_16 Joz(A)_19:29_17 Joz(A)_19:29_18 Joz(A)_19:29_19 Joz(A)_19:29_20 Joz(A)_19:29_21 Joz(A)_19:29_22 Joz(A)_19:29_23 Joz(A)_19:29_24 Joz(A)_19:29_25 Joz(A)_19:29_26 Joz(A)_19:29_27 Joz(A)_19:29_28 Joz(A)_19:29_29 Joz(A)_19:29_30
Joz(A):19:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:30 καὶ Αμμα καὶ Αφεκ καὶ Ραωβ, πόλεις εἴκοσι δύο.
Joz(A):19:30 and Archob, and Aphec, and Raau. (Joshua 19:30 Brenton)
Joz(A):19:30 Umma, Afek i Rechob: dwadzieścia dwa miasta i przyległe wioski. (Joz 19:30 BT_4)
Joz(A):19:30 καὶ Αμμα καὶ Αφεκ καὶ Ραωβ, πόλεις εἴκοσι δύο.
Joz(A):19:30 καί   καί   καί   πόλις, -εως, ἡ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
Joz(A):19:30 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto Ikona; dwadzieścia Dwa
Joz(A):19:30 kai\ *amma kai\ *afek kai\ *raOb, po/leis ei)/kosi du/o.
Joz(A):19:30 kai amma kai afek kai raOb, poleis eikosi dyo.
Joz(A):19:30 C N_NS C N_NS C N_NS N3I_NPF M M
Joz(A):19:30 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć city icon; twenty two
Joz(A):19:30 and   and   and   cities (acc, nom|voc) icons (dat); twenty two (nom, acc, gen)
Joz(A):19:30 Joz(A)_19:30_1 Joz(A)_19:30_2 Joz(A)_19:30_3 Joz(A)_19:30_4 Joz(A)_19:30_5 Joz(A)_19:30_6 Joz(A)_19:30_7 Joz(A)_19:30_8 Joz(A)_19:30_9
Joz(A):19:30 x x x x x x x x x
Joz(A):19:31 αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ασηρ κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(A):19:31 This is the inheritance of the tribe of the sons of Aser according to their families, the cities and their villages. (Joshua 19:31 Brenton)
Joz(A):19:31 Taka była część dziedziczna pokolenia potomków Asera według ich rodów: ich miasta i przyległe wioski. (Joz 19:31 BT_4)
Joz(A):19:31 αὕτη κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ασηρ κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(A):19:31 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσήρ, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(A):19:31 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Szczep Syn Asher W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(A):19:31 au(/tE E( klEronomi/a fulE=s ui(O=n *asEr kata\ dE/mous au)tO=n, po/leis au)tO=n kai\ ai( kO=mai au)tO=n.
Joz(A):19:31 hautE hE klEronomia fylEs hyiOn asEr kata dEmus autOn, poleis autOn kai hai kOmai autOn.
Joz(A):19:31 RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N2_GPM N_GSM P N2_APM RD_GPM N3I_NPF RD_GPM C RA_NPF N1_NPF RD_GPM
Joz(A):19:31 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance tribe son Asher down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same city he/she/it/same and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(A):19:31 this (nom) the (nom) inheritance (nom|voc) tribe (gen) sons (gen) Asher (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) cities (acc, nom|voc) them/same (gen) and the (nom) towns (nom|voc) them/same (gen)
Joz(A):19:31 Joz(A)_19:31_1 Joz(A)_19:31_2 Joz(A)_19:31_3 Joz(A)_19:31_4 Joz(A)_19:31_5 Joz(A)_19:31_6 Joz(A)_19:31_7 Joz(A)_19:31_8 Joz(A)_19:31_9 Joz(A)_19:31_10 Joz(A)_19:31_11 Joz(A)_19:31_12 Joz(A)_19:31_13 Joz(A)_19:31_14 Joz(A)_19:31_15
Joz(A):19:31 x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:32 καὶ τῷ Νεφθαλι ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ ἕκτος.
Joz(A):19:32 And the sixth lot came out to Nephthali. (Joshua 19:32 Brenton)
Joz(A):19:32 Potomkom Neftalego przypadł w udziale los szósty, potomkom Neftalego według ich rodów. (Joz 19:32 BT_4)
Joz(A):19:32 Καὶ τῷ Νεφθαλι ἐξῆλθεν κλῆρος ἕκτος.
Joz(A):19:32 καί ὁ ἡ τό   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον
Joz(A):19:32 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Los Szósty
Joz(A):19:32 *kai\ tO=| *nefTali e)XE=lTen o( klE=ros o( e(/ktos.
Joz(A):19:32 kai tO nefTali eXElTen ho klEros ho hektos.
Joz(A):19:32 C RA_DSM N_DSM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM
Joz(A):19:32 and also, even, namely the ć to come out the lot the sixth
Joz(A):19:32 and the (dat)   he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) lot (nom) the (nom) sixth (nom)
Joz(A):19:32 Joz(A)_19:32_1 Joz(A)_19:32_2 Joz(A)_19:32_3 Joz(A)_19:32_4 Joz(A)_19:32_5 Joz(A)_19:32_6 Joz(A)_19:32_7 Joz(A)_19:32_8
Joz(A):19:32 x x x x x x x x
Joz(A):19:33 καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν Μεελεφ καὶ Μαηλων καὶ Βεσενανιμ καὶ Αρμαι καὶ Νακεβ καὶ Ιαβνηλ ἕως Λακου, καὶ ἐγενήθησαν αἱ διέξοδοι αὐτοῦ ὁ Ιορδάνης·
Joz(A):19:33 And their borders were Moolam, and Mola, and Besemiin, and Arme, and Naboc, and Jephthamai, as far as Dodam; and their goings out were Jordan. (Joshua 19:33 Brenton)
Joz(A):19:33 Granica ich szła z Chelef i od Dębu w Saananim do Adami-Hannekeb i Jabneel aż do Lakkum i dochodziła do Jordanu. (Joz 19:33 BT_4)
Joz(A):19:33 καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν Μεελεφ καὶ Μαηλων καὶ Βεσενανιμ καὶ Αρμαι καὶ Νακεβ καὶ Ιαβνηλ ἕως Λακου, καὶ ἐγενήθησαν αἱ διέξοδοι αὐτοῦ Ιορδάνης·
Joz(A):19:33 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί   καί   καί   καί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Joz(A):19:33 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się dia eksodus On/ona/to/to samo Jordan [rzeka z]
Joz(A):19:33 kai\ e)ge/neto ta\ o(/ria au)tO=n *meelef kai\ *maElOn kai\ *besenanim kai\ *armai kai\ *nakeb kai\ *iabnEl e(/Os *lakou, kai\ e)genE/TEsan ai( die/Xodoi au)tou= o( *iorda/nEs·
Joz(A):19:33 kai egeneto ta horia autOn meelef kai maElOn kai besenanim kai armai kai nakeb kai iabnEl heOs laku, kai egenETEsan hai dieXodoi autu ho iordanEs·
Joz(A):19:33 C VBI_AMI3S RA_NPN N2N_NPN RD_GPM N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS P N2_GS C VCI_API3P RA_NPF N2_NPF RD_GSM RA_NSM N1M_NSM
Joz(A):19:33 and also, even, namely to become become, happen the boundary he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć until; dawn ć and also, even, namely to become become, happen the dia-exodus he/she/it/same the Jordan [river of]
Joz(A):19:33 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) them/same (gen)   and   and   and   and   and   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and they-were-BECOME-ed the (nom) dia-exoduses (nom|voc) him/it/same (gen) the (nom) Jordan (nom)
Joz(A):19:33 Joz(A)_19:33_1 Joz(A)_19:33_2 Joz(A)_19:33_3 Joz(A)_19:33_4 Joz(A)_19:33_5 Joz(A)_19:33_6 Joz(A)_19:33_7 Joz(A)_19:33_8 Joz(A)_19:33_9 Joz(A)_19:33_10 Joz(A)_19:33_11 Joz(A)_19:33_12 Joz(A)_19:33_13 Joz(A)_19:33_14 Joz(A)_19:33_15 Joz(A)_19:33_16 Joz(A)_19:33_17 Joz(A)_19:33_18 Joz(A)_19:33_19 Joz(A)_19:33_20 Joz(A)_19:33_21 Joz(A)_19:33_22 Joz(A)_19:33_23 Joz(A)_19:33_24 Joz(A)_19:33_25
Joz(A):19:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:34 καὶ ἐπιστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν Αζανωθ Θαβωρ καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν εἰς Ικωκ καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλων ἀπὸ νότου καὶ τῷ Ασηρ συνάψει κατὰ θάλασσαν, καὶ ὁ Ιορδάνης ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου.
Joz(A):19:34 And the coasts will return westward by Athabor, and will go out thence to Jacana, and will border on Zabulon southward, and Aser will join it westward, and Jordan eastward. (Joshua 19:34 Brenton)
Joz(A):19:34 Na zachodzie granica szła ku Aznot-Tabor, dochodziła do Chukkok, dotykała dziedzictwa Zabulona od południa, dziedzictwa Asera od zachodu, a Judy przy Jordanie - od wschodu. (Joz 19:34 BT_4)
Joz(A):19:34 καὶ ἐπιστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν Αζανωθ Θαβωρ καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν εἰς Ικωκ καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλων ἀπὸ νότου καὶ τῷ Ασηρ συνάψει κατὰ θάλασσαν, καὶ Ιορδάνης ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου.
Joz(A):19:34 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί θάλασσα, -ης, ἡ     καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ·θεν εἰς[1]   καί   ὁ ἡ τό Ζαβουλών, ὁ ἀπό νότος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἀσήρ, ὁ   κατά θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
Joz(A):19:34 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Stamtąd Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Zebulun Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na południe I też, nawet, mianowicie Asher W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie Jordan [rzeka z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Joz(A):19:34 kai\ e)pistre/PSei ta\ o(/ria e)pi\ Ta/lassan *aDZanOT *TabOr kai\ dieleu/setai e)kei=Ten ei)s *ikOk kai\ suna/PSei tO=| *DZaboulOn a)po\ no/tou kai\ tO=| *asEr suna/PSei kata\ Ta/lassan, kai\ o( *iorda/nEs a)p’ a)natolO=n E(li/ou.
Joz(A):19:34 kai epistrePSei ta horia epi Talassan aDZanOT TabOr kai dieleusetai ekeiTen eis ikOk kai synaPSei tO DZabulOn apo notu kai tO asEr synaPSei kata Talassan, kai ho iordanEs ap’ anatolOn hEliu.
Joz(A):19:34 C VF_FAI3S RA_APN N2N_APN P N1S_ASF N_AS N_AS C VF_FMI3S D P N_AS C VF_FAI3S RA_DSM N_DSM P N2_GSM C RA_DSM N_DSM VF_FAI3S P N1S_ASF C RA_NSM N1M_NSM P N1_GPF N2_GSM
Joz(A):19:34 and also, even, namely to turn around the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sea ć ć and also, even, namely to go through pass through from there into (+acc) ć and also, even, namely ć the Zebulun from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing south and also, even, namely the Asher ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sea and also, even, namely the Jordan [river of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Joz(A):19:34 and he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sea (acc)     and he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed from there into (+acc)   and   the (dat) Zebulun (indecl) away from (+gen) south (gen) and the (dat) Asher (indecl)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) sea (acc) and the (nom) Jordan (nom) away from (+gen) risig of the east dawns (gen) Elijah (gen); sun (gen)
Joz(A):19:34 Joz(A)_19:34_1 Joz(A)_19:34_2 Joz(A)_19:34_3 Joz(A)_19:34_4 Joz(A)_19:34_5 Joz(A)_19:34_6 Joz(A)_19:34_7 Joz(A)_19:34_8 Joz(A)_19:34_9 Joz(A)_19:34_10 Joz(A)_19:34_11 Joz(A)_19:34_12 Joz(A)_19:34_13 Joz(A)_19:34_14 Joz(A)_19:34_15 Joz(A)_19:34_16 Joz(A)_19:34_17 Joz(A)_19:34_18 Joz(A)_19:34_19 Joz(A)_19:34_20 Joz(A)_19:34_21 Joz(A)_19:34_22 Joz(A)_19:34_23 Joz(A)_19:34_24 Joz(A)_19:34_25 Joz(A)_19:34_26 Joz(A)_19:34_27 Joz(A)_19:34_28 Joz(A)_19:34_29 Joz(A)_19:34_30 Joz(A)_19:34_31
Joz(A):19:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:35 καὶ πόλεις τειχήρεις τῶν Τυρίων Τύρος καὶ Αμαθ καὶ Ρεκκαθ καὶ Χενερεθ
Joz(A):19:35 And the walled cities of the Tyrians, Tyre, and Omathadaketh, and Kenereth, (Joshua 19:35 Brenton)
Joz(A):19:35 Miastami warownymi były: Hassiddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret, (Joz 19:35 BT_4)
Joz(A):19:35 καὶ πόλεις τειχήρεις τῶν Τυρίων Τύρος καὶ Αμαθ καὶ Ρεκκαθ καὶ Χενερεθ
Joz(A):19:35 καί πόλις, -εως, ἡ   ὁ ἡ τό Τύριος, -ου, ὁ Τύρος, -ου, ἡ καί   καί   καί  
Joz(A):19:35 I też, nawet, mianowicie Miasto Tyryjski Tyr [miasto z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:35 kai\ po/leis teiCHE/reis tO=n *turi/On *tu/ros kai\ *amaT kai\ *rekkaT kai\ *CHenereT
Joz(A):19:35 kai poleis teiCHEreis tOn tyriOn tyros kai amaT kai rekkaT kai CHenereT
Joz(A):19:35 C N3I_NPF A3H_NPM RA_GPM N2_GPM N2_NSM C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:35 and also, even, namely city ć the Tyrian Tyre [city of] and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:35 and cities (acc, nom|voc)   the (gen) Tyrians (gen) Tyre (nom) and   and   and  
Joz(A):19:35 Joz(A)_19:35_1 Joz(A)_19:35_2 Joz(A)_19:35_3 Joz(A)_19:35_4 Joz(A)_19:35_5 Joz(A)_19:35_6 Joz(A)_19:35_7 Joz(A)_19:35_8 Joz(A)_19:35_9 Joz(A)_19:35_10 Joz(A)_19:35_11 Joz(A)_19:35_12
Joz(A):19:35 x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:36 καὶ Αδαμι καὶ Ραμα καὶ Ασωρ
Joz(A):19:36 and Armaith, and Areal, and Asor, (Joshua 19:36 Brenton)
Joz(A):19:36 Adama, Ha-Rama, Chasor, (Joz 19:36 BT_4)
Joz(A):19:36 καὶ Αδαμι καὶ Ραμα καὶ Ασωρ
Joz(A):19:36 καί   καί Ῥαμά, ὁ καί  
Joz(A):19:36 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Rama I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:36 kai\ *adami kai\ *rama kai\ *asOr
Joz(A):19:36 kai adami kai rama kai asOr
Joz(A):19:36 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:36 and also, even, namely ć and also, even, namely Rama and also, even, namely ć
Joz(A):19:36 and   and Rama (indecl) and  
Joz(A):19:36 Joz(A)_19:36_1 Joz(A)_19:36_2 Joz(A)_19:36_3 Joz(A)_19:36_4 Joz(A)_19:36_5 Joz(A)_19:36_6
Joz(A):19:36 x x x x x x
Joz(A):19:37 καὶ Κεδες καὶ Εδραι καὶ πηγὴ Ασορ
Joz(A):19:37 and Cades, and Assari, and the well of Asor; (Joshua 19:37 Brenton)
Joz(A):19:37 Kedesz, Edrei, En-Chasor, (Joz 19:37 BT_4)
Joz(A):19:37 καὶ Κεδες καὶ Εδραι καὶ πηγὴ Ασορ
Joz(A):19:37 καί   καί   καί πηγή, -ῆς, ἡ  
Joz(A):19:37 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Wiosna {Sprężyna}
Joz(A):19:37 kai\ *kedes kai\ *edrai kai\ pEgE\ *asor
Joz(A):19:37 kai kedes kai edrai kai pEgE asor
Joz(A):19:37 C N_NS C N_NS C N1_NSF N_GS
Joz(A):19:37 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely spring ć
Joz(A):19:37 and   and   and spring (nom|voc)  
Joz(A):19:37 Joz(A)_19:37_1 Joz(A)_19:37_2 Joz(A)_19:37_3 Joz(A)_19:37_4 Joz(A)_19:37_5 Joz(A)_19:37_6 Joz(A)_19:37_7
Joz(A):19:37 x x x x x x x
Joz(A):19:38 καὶ Ιαριων καὶ Μαγδαλιηλ, Ωραμ καὶ Βαιθαναθ καὶ Θασμους, πόλεις δέκα ἐννέα.
Joz(A):19:38 and Keroe, and Megalaarim, and Baetthame, and Thessamys. (Joshua 19:38 Brenton)
Joz(A):19:38 Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat, Bet-Szemesz: dziewiętnaście miast z przyległymi wioskami. (Joz 19:38 BT_4)
Joz(A):19:38 καὶ Ιαριων καὶ Μαγδαλιηλ, Ωραμ καὶ Βαιθαναθ καὶ Θασμους, πόλεις δέκα ἐννέα.
Joz(A):19:38 καί   καί     καί   καί   πόλις, -εως, ἡ δέκα ἐννέα
Joz(A):19:38 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto Dziesięć Dziewięć
Joz(A):19:38 kai\ *iariOn kai\ *magdaliEl, *Oram kai\ *baiTanaT kai\ *Tasmous, po/leis de/ka e)nne/a.
Joz(A):19:38 kai iariOn kai magdaliEl, Oram kai baiTanaT kai Tasmus, poleis deka ennea.
Joz(A):19:38 C N_NS C N_NS N_NS C N_NS C N_NS N3I_NPF M M
Joz(A):19:38 and also, even, namely ć and also, even, namely ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć city ten nine
Joz(A):19:38 and   and     and   and   cities (acc, nom|voc) ten nine
Joz(A):19:38 Joz(A)_19:38_1 Joz(A)_19:38_2 Joz(A)_19:38_3 Joz(A)_19:38_4 Joz(A)_19:38_5 Joz(A)_19:38_6 Joz(A)_19:38_7 Joz(A)_19:38_8 Joz(A)_19:38_9 Joz(A)_19:38_10 Joz(A)_19:38_11 Joz(A)_19:38_12
Joz(A):19:38 x x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:39 αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Νεφθαλι.
Joz(A):19:39 This is the inheritance of the tribe of the children of Nephthali. (Joshua 19:39 Brenton)
Joz(A):19:39 Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Neftalego według ich rodów: ich miasta z przyległymi wioskami. (Joz 19:39 BT_4)
Joz(A):19:39 αὕτη κληρονομία φυλῆς υἱῶν Νεφθαλι.
Joz(A):19:39 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Joz(A):19:39 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Szczep Syn
Joz(A):19:39 au(/tE E( klEronomi/a fulE=s ui(O=n *nefTali.
Joz(A):19:39 hautE hE klEronomia fylEs hyiOn nefTali.
Joz(A):19:39 RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N2_GPM N_GSM
Joz(A):19:39 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance tribe son ć
Joz(A):19:39 this (nom) the (nom) inheritance (nom|voc) tribe (gen) sons (gen)  
Joz(A):19:39 Joz(A)_19:39_1 Joz(A)_19:39_2 Joz(A)_19:39_3 Joz(A)_19:39_4 Joz(A)_19:39_5 Joz(A)_19:39_6
Joz(A):19:39 x x x x x x
Joz(A):19:40 καὶ τῷ Δαν ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ ἕβδομος.
Joz(A):19:40 And the seventh lot came out to Dan. (Joshua 19:40 Brenton)
Joz(A):19:40 Pokoleniu potomków Dana według ich rodów przypadł w udziale siódmy los. (Joz 19:40 BT_4)
Joz(A):19:40 Καὶ τῷ Δαν ἐξῆλθεν κλῆρος ἕβδομος.
Joz(A):19:40 καί ὁ ἡ τό   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον
Joz(A):19:40 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Los Siódmy
Joz(A):19:40 *kai\ tO=| *dan e)XE=lTen o( klE=ros o( e(/bdomos.
Joz(A):19:40 kai tO dan eXElTen ho klEros ho hebdomos.
Joz(A):19:40 C RA_DSM N_DSM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM
Joz(A):19:40 and also, even, namely the ć to come out the lot the seventh
Joz(A):19:40 and the (dat)   he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) lot (nom) the (nom) seventh (nom)
Joz(A):19:40 Joz(A)_19:40_1 Joz(A)_19:40_2 Joz(A)_19:40_3 Joz(A)_19:40_4 Joz(A)_19:40_5 Joz(A)_19:40_6 Joz(A)_19:40_7 Joz(A)_19:40_8
Joz(A):19:40 x x x x x x x x
Joz(A):19:41 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Σαραα καὶ Εσθαολ καὶ πόλις Σαμες
Joz(A):19:41 And their borders were Sarath, and Asa, and the cities of Sammaus, (Joshua 19:41 Brenton)
Joz(A):19:41 Granica ich dziedzictwa obejmowała: Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz, (Joz 19:41 BT_4)
Joz(A):19:41 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Σαραα καὶ Εσθαολ καὶ πόλις Σαμες
Joz(A):19:41 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί πόλις, -εως, ἡ  
Joz(A):19:41 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto
Joz(A):19:41 kai\ e)genE/TE ta\ o(/ria au)tO=n *saraa kai\ *esTaol kai\ po/lis *sames
Joz(A):19:41 kai egenETE ta horia autOn saraa kai esTaol kai polis sames
Joz(A):19:41 C VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RD_GPM N_NS C N_NS C N3I_NSF N_GS
Joz(A):19:41 and also, even, namely to become become, happen the boundary he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely city ć
Joz(A):19:41 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) them/same (gen)   and   and city (nom)  
Joz(A):19:41 Joz(A)_19:41_1 Joz(A)_19:41_2 Joz(A)_19:41_3 Joz(A)_19:41_4 Joz(A)_19:41_5 Joz(A)_19:41_6 Joz(A)_19:41_7 Joz(A)_19:41_8 Joz(A)_19:41_9 Joz(A)_19:41_10 Joz(A)_19:41_11
Joz(A):19:41 x x x x x x x x x x x
Joz(A):19:42 καὶ Σαλαβιν καὶ Ιααλων καὶ Ιεθλα
Joz(A):19:42 and Salamin, and Ammon, and Silatha, (Joshua 19:42 Brenton)
Joz(A):19:42 Szaalbin, Ajjalon, Jitla, (Joz 19:42 BT_4)
Joz(A):19:42 καὶ Σαλαβιν καὶ Ιααλων καὶ Ιεθλα
Joz(A):19:42 καί   καί   καί  
Joz(A):19:42 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:42 kai\ *salabin kai\ *iaalOn kai\ *ieTla
Joz(A):19:42 kai salabin kai iaalOn kai ieTla
Joz(A):19:42 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:42 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:42 and   and   and  
Joz(A):19:42 Joz(A)_19:42_1 Joz(A)_19:42_2 Joz(A)_19:42_3 Joz(A)_19:42_4 Joz(A)_19:42_5 Joz(A)_19:42_6
Joz(A):19:42 x x x x x x
Joz(A):19:43 καὶ Αιλων καὶ Θαμνα καὶ Ακκαρων
Joz(A):19:43 and Elon, and Thamnatha, and Accaron; (Joshua 19:43 Brenton)
Joz(A):19:43 Elon, Timnę, Ekron, (Joz 19:43 BT_4)
Joz(A):19:43 καὶ Αιλων καὶ Θαμνα καὶ Ακκαρων
Joz(A):19:43 καί   καί   καί  
Joz(A):19:43 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:43 kai\ *ailOn kai\ *Tamna kai\ *akkarOn
Joz(A):19:43 kai ailOn kai Tamna kai akkarOn
Joz(A):19:43 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:43 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:43 and   and   and  
Joz(A):19:43 Joz(A)_19:43_1 Joz(A)_19:43_2 Joz(A)_19:43_3 Joz(A)_19:43_4 Joz(A)_19:43_5 Joz(A)_19:43_6
Joz(A):19:43 x x x x x x
Joz(A):19:44 καὶ Ελθεκω καὶ Γαβαθων καὶ Βααλων
Joz(A):19:44 and Alcatha, and Begethon, and Gebeelan, (Joshua 19:44 Brenton)
Joz(A):19:44 Elteke, Gibbeton, Baalat. (Joz 19:44 BT_4)
Joz(A):19:44 καὶ Ελθεκω καὶ Γαβαθων καὶ Βααλων
Joz(A):19:44 καί   καί   καί  
Joz(A):19:44 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:44 kai\ *elTekO kai\ *gabaTOn kai\ *baalOn
Joz(A):19:44 kai elTekO kai gabaTOn kai baalOn
Joz(A):19:44 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:44 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:44 and   and   and  
Joz(A):19:44 Joz(A)_19:44_1 Joz(A)_19:44_2 Joz(A)_19:44_3 Joz(A)_19:44_4 Joz(A)_19:44_5 Joz(A)_19:44_6
Joz(A):19:44 x x x x x x
Joz(A):19:45 καὶ Ιουθ καὶ Βανηβαρακ καὶ Γεθρεμμων,
Joz(A):19:45 and Azor, and Banaebacat, and Gethremmon. (Joshua 19:45 Brenton)
Joz(A):19:45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, (Joz 19:45 BT_4)
Joz(A):19:45 καὶ Ιουθ καὶ Βανηβαρακ καὶ Γεθρεμμων,
Joz(A):19:45 καί   καί   καί  
Joz(A):19:45 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(A):19:45 kai\ *iouT kai\ *banEbarak kai\ *geTremmOn,
Joz(A):19:45 kai iuT kai banEbarak kai geTremmOn,
Joz(A):19:45 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(A):19:45 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(A):19:45 and   and   and  
Joz(A):19:45 Joz(A)_19:45_1 Joz(A)_19:45_2 Joz(A)_19:45_3 Joz(A)_19:45_4 Joz(A)_19:45_5 Joz(A)_19:45_6
Joz(A):19:45 x x x x x x