Joz(B):19:1 καὶ ἐξῆλθεν ὁ δεύτερος κλῆρος τῶν υἱῶν Συμεων, καὶ ἐγενήθη ἡ κληρονομία αὐτῶν ἀνὰ μέσον κλήρων υἱῶν Ιουδα.
Joz(B):19:1 And the second lot came out for the children of Symeon; and their inheritance was in the midst of the lots of the children of Juda. (Joshua 19:1 Brenton)
Joz(B):19:1 Drugi los przypadł w udziale Symeonowi - pokoleniu potomków Symeona - według ich rodów, a dział ich znajdował się pośród dziedzictwa potomków Judy. (Joz 19:1 BT_4)
Joz(B):19:1 Καὶ ἐξῆλθεν δεύτερος κλῆρος τῶν υἱῶν Συμεων, καὶ ἐγενήθη κληρονομία αὐτῶν ἀνὰ μέσον κλήρων υἱῶν Ιουδα.
Joz(B):19:1 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Συμεών, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνά μέσος -η -ον κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Joz(B):19:1 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Drugi Los Syn Symeon/Symeon I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dziedzictwo On/ona/to/to samo W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Los; by przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie Syn Judasz/Juda
Joz(B):19:1 *kai\ e)XE=lTen o( deu/teros klE=ros tO=n ui(O=n *sumeOn, kai\ e)genE/TE E( klEronomi/a au)tO=n a)na\ me/son klE/rOn ui(O=n *iouda.
Joz(B):19:1 kai eXElTen ho deuteros klEros tOn hyiOn symeOn, kai egenETE hE klEronomia autOn ana meson klErOn hyiOn iuda.
Joz(B):19:1 C VBI_AAI3S RA_NSM A1A_NSM N2_NSM RA_GPM N2_GPM N_GS C VCI_API3S RA_NSF N1A_NSF RD_GPM P A1_ASN N2_GPM N2_GPM N_GS
Joz(B):19:1 and also, even, namely to come out the second lot the son Symeon/Simeon and also, even, namely to become become, happen the inheritance he/she/it/same up/each/by (+acc) middle lot; to allot appoint/obtain by lot son Judas/Judah
Joz(B):19:1 and, also to go out the, oh second lot the sons Simeon and, also to become, come to be the to be an heir he, she, it , -self, same up, again between, middle, among lot, portion sons Judah
Joz(B):19:1 Joz(B)_19:1_1 Joz(B)_19:1_2 Joz(B)_19:1_3 Joz(B)_19:1_4 Joz(B)_19:1_5 Joz(B)_19:1_6 Joz(B)_19:1_7 Joz(B)_19:1_8 Joz(B)_19:1_9 Joz(B)_19:1_10 Joz(B)_19:1_11 Joz(B)_19:1_12 Joz(B)_19:1_13 Joz(B)_19:1_14 Joz(B)_19:1_15 Joz(B)_19:1_16 Joz(B)_19:1_17 Joz(B)_19:1_18
Joz(B):19:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:2 καὶ ἐγενήθη ὁ κλῆρος αὐτῶν Βηρσαβεε καὶ Σαμαα καὶ Κωλαδαμ
Joz(B):19:2 And their lot was Beersabee, and Samaa, and Caladam, (Joshua 19:2 Brenton)
Joz(B):19:2 Zaliczały się do ich działu: Beer-Szeba, Szema, Molada; (Joz 19:2 BT_4)
Joz(B):19:2 καὶ ἐγενήθη κλῆρος αὐτῶν Βηρσαβεε καὶ Σαμαα καὶ Κωλαδαμ
Joz(B):19:2 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό Βηρσαβεε[2], ἡ [LXX]; Βηρσαβεε[1] [LXX] καί   καί  
Joz(B):19:2 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Los On/ona/to/to samo Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:2 kai\ e)genE/TE o( klE=ros au)tO=n *bErsabee kai\ *samaa kai\ *kOladam
Joz(B):19:2 kai egenETE ho klEros autOn bErsabee kai samaa kai kOladam
Joz(B):19:2 C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:2 and also, even, namely to become become, happen the lot he/she/it/same Bersabee/Bathsheba; Bersabee/Beersheba and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:2 and, also to become, come to be the, oh lot he, she, it , -self, same Bersabee and, also Samaa and, also Coladam
Joz(B):19:2 Joz(B)_19:2_1 Joz(B)_19:2_2 Joz(B)_19:2_3 Joz(B)_19:2_4 Joz(B)_19:2_5 Joz(B)_19:2_6 Joz(B)_19:2_7 Joz(B)_19:2_8 Joz(B)_19:2_9 Joz(B)_19:2_10
Joz(B):19:2 x x x x x x x x x x
Joz(B):19:3 καὶ Αρσωλα καὶ Βωλα καὶ Ασομ
Joz(B):19:3 and Arsola, and Bola, and Jason, (Joshua 19:3 Brenton)
Joz(B):19:3 Chasar-Szual, Bala, Esem, (Joz 19:3 BT_4)
Joz(B):19:3 καὶ Αρσωλα καὶ Βωλα καὶ Ασομ
Joz(B):19:3 καί   καί   καί  
Joz(B):19:3 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:3 kai\ *arsOla kai\ *bOla kai\ *asom
Joz(B):19:3 kai arsOla kai bOla kai asom
Joz(B):19:3 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:3 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:3 and, also Arsοla and, also Bοla and, also Husham
Joz(B):19:3 Joz(B)_19:3_1 Joz(B)_19:3_2 Joz(B)_19:3_3 Joz(B)_19:3_4 Joz(B)_19:3_5 Joz(B)_19:3_6
Joz(B):19:3 x x x x x x
Joz(B):19:4 καὶ Ελθουλα καὶ Βουλα καὶ Ερμα
Joz(B):19:4 and Erthula, and Bula, and Herma, (Joshua 19:4 Brenton)
Joz(B):19:4 Eltolad, Betul, Chorma, (Joz 19:4 BT_4)
Joz(B):19:4 καὶ Ελθουλα καὶ Βουλα καὶ Ερμα
Joz(B):19:4 καί   καί   καί Ἑρμᾶς, -ᾶ, ὁ
Joz(B):19:4 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Hermas
Joz(B):19:4 kai\ *elToula kai\ *boula kai\ *erma
Joz(B):19:4 kai elTula kai bula kai erma
Joz(B):19:4 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:4 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Hermas
Joz(B):19:4 and, also Elthoula and, also Boula and, also Herma
Joz(B):19:4 Joz(B)_19:4_1 Joz(B)_19:4_2 Joz(B)_19:4_3 Joz(B)_19:4_4 Joz(B)_19:4_5 Joz(B)_19:4_6
Joz(B):19:4 x x x x x x
Joz(B):19:5 καὶ Σικελακ καὶ Βαιθμαχερεβ καὶ Σαρσουσιν
Joz(B):19:5 and Sikelac, and Baethmachereb, and Sarsusin, (Joshua 19:5 Brenton)
Joz(B):19:5 Siklag, Bet-Hammarkabot, Chasar-Susa, (Joz 19:5 BT_4)
Joz(B):19:5 καὶ Σικελακ καὶ Βαιθμαχερεβ καὶ Σαρσουσιν
Joz(B):19:5 καί   καί   καί  
Joz(B):19:5 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:5 kai\ *sikelak kai\ *baiTmaCHereb kai\ *sarsousin
Joz(B):19:5 kai sikelak kai baiTmaCHereb kai sarsusin
Joz(B):19:5 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:5 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:5 and, also Sikelak and, also Baithmachereb and, also Sarsousin
Joz(B):19:5 Joz(B)_19:5_1 Joz(B)_19:5_2 Joz(B)_19:5_3 Joz(B)_19:5_4 Joz(B)_19:5_5 Joz(B)_19:5_6
Joz(B):19:5 x x x x x x
Joz(B):19:6 καὶ Βαθαρωθ καὶ οἱ ἀγροὶ αὐτῶν, πόλεις δέκα τρεῖς καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):19:6 and Batharoth, and their fields, thirteen cities, and their villages. (Joshua 19:6 Brenton)
Joz(B):19:6 Bet-Lebaot, Szaruchen: trzynaście miast z ich wioskami. (Joz 19:6 BT_4)
Joz(B):19:6 καὶ Βαθαρωθ καὶ οἱ ἀγροὶ αὐτῶν, πόλεις δέκα τρεῖς καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν·
Joz(B):19:6 καί   καί ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ δέκα τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):19:6 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Pole On/ona/to/to samo Miasto Dziesięć Trzy I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):19:6 kai\ *baTarOT kai\ oi( a)groi\ au)tO=n, po/leis de/ka trei=s kai\ ai( kO=mai au)tO=n·
Joz(B):19:6 kai baTarOT kai hoi agroi autOn, poleis deka treis kai hai kOmai autOn·
Joz(B):19:6 C N_NS C RA_NPM N2_NPM RD_GPF N3I_NPF M A3_NPF C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):19:6 and also, even, namely ć and also, even, namely the field he/she/it/same city ten three and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):19:6 and, also Batharoth and, also the field, farm he, she, it , -self, same cities ten three and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):19:6 Joz(B)_19:6_1 Joz(B)_19:6_2 Joz(B)_19:6_3 Joz(B)_19:6_4 Joz(B)_19:6_5 Joz(B)_19:6_6 Joz(B)_19:6_7 Joz(B)_19:6_8 Joz(B)_19:6_9 Joz(B)_19:6_10 Joz(B)_19:6_11 Joz(B)_19:6_12 Joz(B)_19:6_13
Joz(B):19:6 x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:7 Ερεμμων καὶ Θαλχα καὶ Εθερ καὶ Ασαν, πόλεις τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
Joz(B):19:7 Eremmon, and Thalcha, and Jether, and Asan; four cities and their villages, (Joshua 19:7 Brenton)
Joz(B):19:7 Ain, Rimmon, Eter i Aszan: cztery miasta z przyległymi wioskami, (Joz 19:7 BT_4)
Joz(B):19:7 Ερεμμων καὶ Θαλχα καὶ Εθερ καὶ Ασαν, πόλεις τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν
Joz(B):19:7   καί   καί   καί   πόλις, -εως, ἡ τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):19:7 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto Cztery I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):19:7 *eremmOn kai\ *TalCHa kai\ *eTer kai\ *asan, po/leis te/ssares kai\ ai( kO=mai au)tO=n
Joz(B):19:7 eremmOn kai TalCHa kai eTer kai asan, poleis tessares kai hai kOmai autOn
Joz(B):19:7 N_NS C N_NS C N_NS C N_NS N3I_NPF M_NPF C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):19:7 ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć city four and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):19:7 Eremmon and, also Thalcha and, also Ether and, also Asan cities four and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):19:7 Joz(B)_19:7_1 Joz(B)_19:7_2 Joz(B)_19:7_3 Joz(B)_19:7_4 Joz(B)_19:7_5 Joz(B)_19:7_6 Joz(B)_19:7_7 Joz(B)_19:7_8 Joz(B)_19:7_9 Joz(B)_19:7_10 Joz(B)_19:7_11 Joz(B)_19:7_12 Joz(B)_19:7_13
Joz(B):19:7 x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:8 κύκλῳ τῶν πόλεων αὐτῶν ἕως Βαρεκ πορευομένων Βαμεθ κατὰ λίβα. αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεων κατὰ δήμους αὐτῶν.
Joz(B):19:8 round about their cities as far as Balec as men go to Bameth southward: this is the inheritance of the tribe of the children of Symeon according to their families. (Joshua 19:8 Brenton)
Joz(B):19:8 a oprócz tego wszystkie wioski leżące dokoła tych miast aż do Baalat-Beer, czyli Rama w Negebie. Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Symeona według ich rodów. (Joz 19:8 BT_4)
Joz(B):19:8 κύκλῳ τῶν πόλεων αὐτῶν ἕως Βαρεκ πορευομένων Βαμεθ κατὰ λίβα. αὕτη κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεων κατὰ δήμους αὐτῶν.
Joz(B):19:8 κύκλῳ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)   κατά λίψ, -ιβός, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Συμεών, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):19:8 W kole Miasto On/ona/to/to samo Aż; świtaj By iść W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Południowy zachód To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Szczep Syn Symeon/Symeon W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo
Joz(B):19:8 ku/klO| tO=n po/leOn au)tO=n e(/Os *barek poreuome/nOn *bameT kata\ li/ba. au(/tE E( klEronomi/a fulE=s ui(O=n *sumeOn kata\ dE/mous au)tO=n.
Joz(B):19:8 kyklO tOn poleOn autOn heOs barek poreuomenOn bameT kata liba. hautE hE klEronomia fylEs hyiOn symeOn kata dEmus autOn.
Joz(B):19:8 N2_DSM RA_GPF N3I_GPF RD_GPF P N_GS V1_PMPGPF N_AS P N3B_ASM RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N2_GPM N_GS P N2_APM RD_GPM
Joz(B):19:8 in a circle the city he/she/it/same until; dawn ć to go ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing southwest this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance tribe son Symeon/Simeon down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same
Joz(B):19:8 all around the city he, she, it , -self, same as far as, until, up to Barec to proceed, go, depart Bameth down; according to southwest this the to be an heir tribe sons Simeon down; according to people he, she, it , -self, same
Joz(B):19:8 Joz(B)_19:8_1 Joz(B)_19:8_2 Joz(B)_19:8_3 Joz(B)_19:8_4 Joz(B)_19:8_5 Joz(B)_19:8_6 Joz(B)_19:8_7 Joz(B)_19:8_8 Joz(B)_19:8_9 Joz(B)_19:8_10 Joz(B)_19:8_11 Joz(B)_19:8_12 Joz(B)_19:8_13 Joz(B)_19:8_14 Joz(B)_19:8_15 Joz(B)_19:8_16 Joz(B)_19:8_17 Joz(B)_19:8_18 Joz(B)_19:8_19
Joz(B):19:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:9 ἀπὸ τοῦ κλήρου Ιουδα ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεων, ὅτι ἐγενήθη ἡ μερὶς υἱῶν Ιουδα μείζων τῆς αὐτῶν· καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Συμεων ἐν μέσῳ τοῦ κλήρου αὐτῶν.
Joz(B):19:9 The inheritance of the tribe of the children of Symeon was a part of the lot of Juda, for the portion of the children of Juda was greater than theirs; and the children of Symeon inherited in the midst of their lot. (Joshua 19:9 Brenton)
Joz(B):19:9 Dział potomków Symeona był wzięty z dziedzictwa potomków Judy, które było zbyt wielkie dla nich, i dlatego otrzymali potomkowie Symeona swoje dziedzictwo wśród ich dziedzictwa. (Joz 19:9 BT_4)
Joz(B):19:9 ἀπὸ τοῦ κλήρου Ιουδα κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεων, ὅτι ἐγενήθη μερὶς υἱῶν Ιουδα μείζων τῆς αὐτῶν· καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Συμεων ἐν μέσῳ τοῦ κλήρου αὐτῶν.
Joz(B):19:9 ἀπό ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Συμεών, ὁ ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Συμεών, ὁ ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ; κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):19:9 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Los; by przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie Judasz/Juda Dziedzictwo Szczep Syn Symeon/Symeon Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Część Syn Judasz/Juda Większy On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Syn Symeon/Symeon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Los; by przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie On/ona/to/to samo
Joz(B):19:9 a)po\ tou= klE/rou *iouda E( klEronomi/a fulE=s ui(O=n *sumeOn, o(/ti e)genE/TE E( meri\s ui(O=n *iouda mei/DZOn tE=s au)tO=n· kai\ e)klErono/mEsan oi( ui(oi\ *sumeOn e)n me/sO| tou= klE/rou au)tO=n.
Joz(B):19:9 apo tu klEru iuda hE klEronomia fylEs hyiOn symeOn, hoti egenETE hE meris hyiOn iuda meiDZOn tEs autOn· kai eklEronomEsan hoi hyioi symeOn en mesO tu klEru autOn.
Joz(B):19:9 P RA_GSM N2_GSM N_GS RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N2_GPM N_GS C VCI_API3S RA_NSF N3D_NSF N2_GPM N_GS A3C_NSF RA_GSF RD_GPM C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GS P A1_DSN RA_GSM N2_GSM RD_GPM
Joz(B):19:9 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lot; to allot appoint/obtain by lot Judas/Judah the inheritance tribe son Symeon/Simeon because/that to become become, happen the part son Judas/Judah greater the he/she/it/same and also, even, namely to inherit the son Symeon/Simeon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the lot; to allot appoint/obtain by lot he/she/it/same
Joz(B):19:9 from, away from the share Judah the to be an heir tribe sons Simeon because, that for to become, come to be the portion sons Judah greater the he, she, it , -self, same and, also to inherit the sons Simeon in, on, by, with, to middle, between, among the share he, she, it , -self, same
Joz(B):19:9 Joz(B)_19:9_1 Joz(B)_19:9_2 Joz(B)_19:9_3 Joz(B)_19:9_4 Joz(B)_19:9_5 Joz(B)_19:9_6 Joz(B)_19:9_7 Joz(B)_19:9_8 Joz(B)_19:9_9 Joz(B)_19:9_10 Joz(B)_19:9_11 Joz(B)_19:9_12 Joz(B)_19:9_13 Joz(B)_19:9_14 Joz(B)_19:9_15 Joz(B)_19:9_16 Joz(B)_19:9_17 Joz(B)_19:9_18 Joz(B)_19:9_19 Joz(B)_19:9_20 Joz(B)_19:9_21 Joz(B)_19:9_22 Joz(B)_19:9_23 Joz(B)_19:9_24 Joz(B)_19:9_25 Joz(B)_19:9_26 Joz(B)_19:9_27 Joz(B)_19:9_28
Joz(B):19:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:10 καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ τρίτος τῷ Ζαβουλων κατὰ δήμους αὐτῶν. ἔσται τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας αὐτῶν Εσεδεκ
Joz(B):19:10 And the third lot came out to Zabulon according to their families: the bounds of their inheritance shall be--Esedekgola shall be their border, (Joshua 19:10 Brenton)
Joz(B):19:10 Trzeci los padł na potomków Zabulona według ich rodów: dział ich dziedzictwa sięgał aż do Sarid. (Joz 19:10 BT_4)
Joz(B):19:10 Καὶ ἐξῆλθεν κλῆρος τρίτος τῷ Ζαβουλων κατὰ δήμους αὐτῶν. ἔσται τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας αὐτῶν Εσεδεκ
Joz(B):19:10 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ὁ ἡ τό Ζαβουλών, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό Εσεδεκ [LXX]
Joz(B):19:10 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Los Trzeci Zebulun W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo By być Granica Dziedzictwo On/ona/to/to samo Esedek
Joz(B):19:10 *kai\ e)XE=lTen o( klE=ros o( tri/tos tO=| *DZaboulOn kata\ dE/mous au)tO=n. e)/stai ta\ o(/ria tE=s klEronomi/as au)tO=n *esedek
Joz(B):19:10 kai eXElTen ho klEros ho tritos tO DZabulOn kata dEmus autOn. estai ta horia tEs klEronomias autOn esedek
Joz(B):19:10 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM RA_DSM N_DSM P N2_APM RD_GPM VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1A_GSF RD_GPM N_NS
Joz(B):19:10 and also, even, namely to come out the lot the third the Zebulun down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same to be the boundary the inheritance he/she/it/same Esedek
Joz(B):19:10 and, also to go out the, oh lot the, oh third the Zebulun down; according to people he, she, it , -self, same to be the boundaries, borders the inheritance he, she, it , -self, same Esedec
Joz(B):19:10 Joz(B)_19:10_1 Joz(B)_19:10_2 Joz(B)_19:10_3 Joz(B)_19:10_4 Joz(B)_19:10_5 Joz(B)_19:10_6 Joz(B)_19:10_7 Joz(B)_19:10_8 Joz(B)_19:10_9 Joz(B)_19:10_10 Joz(B)_19:10_11 Joz(B)_19:10_12 Joz(B)_19:10_13 Joz(B)_19:10_14 Joz(B)_19:10_15 Joz(B)_19:10_16 Joz(B)_19:10_17 Joz(B)_19:10_18
Joz(B):19:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:11 Γωλα· ὅρια αὐτῶν ἡ θάλασσα καὶ Μαραγελλα καὶ συνάψει ἐπὶ Βαιθαραβα εἰς τὴν φάραγγα, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Ιεκμαν,
Joz(B):19:11 the sea and Magelda, and it shall reach to Baetharaba in the valley, which is opposite Jekman. (Joshua 19:11 Brenton)
Joz(B):19:11 Granica ich biegła na zachód od Marala i dotykała Dabbaszet, dochodząc do potoku po wschodniej stronie Jokneam. (Joz 19:11 BT_4)
Joz(B):19:11 Γωλα· ὅρια αὐτῶν θάλασσα καὶ Μαραγελλα καὶ συνάψει ἐπὶ Βαιθαραβα εἰς τὴν φάραγγα, ἐστιν κατὰ πρόσωπον Ιεκμαν,
Joz(B):19:11   ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί   καί   ἐπί   εἰς[1] ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό  
Joz(B):19:11 Granica On/ona/to/to samo Morze I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) ??? Kto/, który/, który By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz
Joz(B):19:11 *gOla· o(/ria au)tO=n E( Ta/lassa kai\ *maragella kai\ suna/PSei e)pi\ *baiTaraba ei)s tE\n fa/ragga, E(/ e)stin kata\ pro/sOpon *iekman,
Joz(B):19:11 gOla· horia autOn hE Talassa kai maragella kai synaPSei epi baiTaraba eis tEn faranga, hE estin kata prosOpon iekman,
Joz(B):19:11 N_GS N2N_NPN RD_GPM RA_NSF N1S_NSF C N_NS C VF_FAI3S P N_AS P RA_ASF N3G_ASF RR_NSF V9_PAI3S P N2N_ASN N_GS
Joz(B):19:11 ć boundary he/she/it/same the sea and also, even, namely ć and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć into (+acc) the ??? who/whom/which to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face ć
Joz(B):19:11 Gola, Alvah boundaries, borders he, she, it , -self, same the sea and, also Maragella and, also to connect, join on, upon, against Baitharaba into, for the valley who, which is down; according to face Jecman
Joz(B):19:11 Joz(B)_19:11_1 Joz(B)_19:11_2 Joz(B)_19:11_3 Joz(B)_19:11_4 Joz(B)_19:11_5 Joz(B)_19:11_6 Joz(B)_19:11_7 Joz(B)_19:11_8 Joz(B)_19:11_9 Joz(B)_19:11_10 Joz(B)_19:11_11 Joz(B)_19:11_12 Joz(B)_19:11_13 Joz(B)_19:11_14 Joz(B)_19:11_15 Joz(B)_19:11_16 Joz(B)_19:11_17 Joz(B)_19:11_18 Joz(B)_19:11_19
Joz(B):19:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:12 καὶ ἀνέστρεψεν ἀπὸ Σεδδουκ ἐξ ἐναντίας ἀπ’ ἀνατολῶν Βαιθσαμυς ἐπὶ τὰ ὅρια Χασελωθαιθ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Δαβιρωθ καὶ προσαναβήσεται ἐπὶ Φαγγαι
Joz(B):19:12 And the border returned from Sedduc in a contrary direction eastward from Baethsamys, to the borders of Chaselothaith, and shall pass on to Dabiroth, and shall proceed upward to Phangai. (Joshua 19:12 Brenton)
Joz(B):19:12 Od Sarid zwracała się ku wschodowi w kierunku wschodzącego słońca aż do granicy Kislot-Tabor, biegła ku Deberat i wznosiła się do Jafia, (Joz 19:12 BT_4)
Joz(B):19:12 καὶ ἀνέστρεψεν ἀπὸ Σεδδουκ ἐξ ἐναντίας ἀπ’ ἀνατολῶν Βαιθσαμυς ἐπὶ τὰ ὅρια Χασελωθαιθ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Δαβιρωθ καὶ προσαναβήσεται ἐπὶ Φαγγαι
Joz(B):19:12 καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ἀπό   ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ   ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό   καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί   καί προσ·ανα·βαίνω (προσανα+βαιν-, προσανα+βη·σ-, 2nd ath. προσανα+β(η)-/ath. προσανα+β(α)-, -, -, -) ἐπί  
Joz(B):19:12 I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Joz(B):19:12 kai\ a)ne/strePSen a)po\ *seddouk e)X e)nanti/as a)p’ a)natolO=n *baiTsamus e)pi\ ta\ o(/ria *CHaselOTaiT kai\ dieleu/setai e)pi\ *dabirOT kai\ prosanabE/setai e)pi\ *faggai
Joz(B):19:12 kai anestrePSen apo sedduk eX enantias ap’ anatolOn baiTsamys epi ta horia CHaselOTaiT kai dieleusetai epi dabirOT kai prosanabEsetai epi fangai
Joz(B):19:12 C VAI_AAI3S P N_GS P A1A_GSF P N1_GPF N_GS P RA_APN N2N_APN N_GS C VF_FMI3S P N_AS C VF_FMI3S P N_AS
Joz(B):19:12 and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary ć and also, even, namely to go through pass through upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Joz(B):19:12 and, also to return, overturn from, away from Seddouc out, out of against, opposite from, away from east Baithsamus on, upon, against the boundaries, borders Chaselothaith and, also to go through on, upon, against Dabiroth and, also to ascend, mount on, upon, against Phaggai
Joz(B):19:12 Joz(B)_19:12_1 Joz(B)_19:12_2 Joz(B)_19:12_3 Joz(B)_19:12_4 Joz(B)_19:12_5 Joz(B)_19:12_6 Joz(B)_19:12_7 Joz(B)_19:12_8 Joz(B)_19:12_9 Joz(B)_19:12_10 Joz(B)_19:12_11 Joz(B)_19:12_12 Joz(B)_19:12_13 Joz(B)_19:12_14 Joz(B)_19:12_15 Joz(B)_19:12_16 Joz(B)_19:12_17 Joz(B)_19:12_18 Joz(B)_19:12_19 Joz(B)_19:12_20 Joz(B)_19:12_21
Joz(B):19:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:13 καὶ ἐκεῖθεν περιελεύσεται ἐξ ἐναντίας ἐπ’ ἀνατολὰς ἐπὶ Γεβερε ἐπὶ πόλιν Κατασεμ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Ρεμμωνα Αμαθαρ Αοζα
Joz(B):19:13 And thence it shall come round in the opposite direction eastward to Gebere to the city of Catasem, and shall go on to Remmonaa Matharaoza. (Joshua 19:13 Brenton)
Joz(B):19:13 a stąd znów przechodziła ku wschodowi, ku wschodzącemu słońcu, do Gat-Hachefer, do Et-Kasim i biegła dalej do Rimmon, zwracając się do Nea. (Joz 19:13 BT_4)
Joz(B):19:13 καὶ ἐκεῖθεν περιελεύσεται ἐξ ἐναντίας ἐπ’ ἀνατολὰς ἐπὶ Γεβερε ἐπὶ πόλιν Κατασεμ καὶ διελεύσεται ἐπὶ Ρεμμωνα Αμαθαρ Αοζα
Joz(B):19:13 καί ἐκεῖ·θεν περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ἐπί ἀνατολή, -ῆς, ἡ ἐπί   ἐπί πόλις, -εως, ἡ   καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί      
Joz(B):19:13 I też, nawet, mianowicie Stamtąd By chodzić dookoła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Joz(B):19:13 kai\ e)kei=Ten perieleu/setai e)X e)nanti/as e)p’ a)natola\s e)pi\ *gebere e)pi\ po/lin *katasem kai\ dieleu/setai e)pi\ *remmOna *amaTar *aoDZa
Joz(B):19:13 kai ekeiTen perieleusetai eX enantias ep’ anatolas epi gebere epi polin katasem kai dieleusetai epi remmOna amaTar aoDZa
Joz(B):19:13 C D VF_FMI3S P A1A_GSF P N1_APF P N_AS P N3I_ASF N_GS C VF_FMI3S P N_AS N_GS N_GS
Joz(B):19:13 and also, even, namely from there to go about out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing city ć and also, even, namely to go through pass through upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć ć ć
Joz(B):19:13 and, also from there to go around out, out of against, opposite upon, against east on, upon, against Gebere on, upon, against city Catasem and, also to go through on, upon, against Remmona Amathar Aoza
Joz(B):19:13 Joz(B)_19:13_1 Joz(B)_19:13_2 Joz(B)_19:13_3 Joz(B)_19:13_4 Joz(B)_19:13_5 Joz(B)_19:13_6 Joz(B)_19:13_7 Joz(B)_19:13_8 Joz(B)_19:13_9 Joz(B)_19:13_10 Joz(B)_19:13_11 Joz(B)_19:13_12 Joz(B)_19:13_13 Joz(B)_19:13_14 Joz(B)_19:13_15 Joz(B)_19:13_16 Joz(B)_19:13_17 Joz(B)_19:13_18
Joz(B):19:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:14 καὶ περιελεύσεται ὅρια ἐπὶ βορρᾶν ἐπὶ Αμωθ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ Γαιφαηλ
Joz(B):19:14 And the borders shall come round northward to Amoth, and their going out shall be at Gaephael, (Joshua 19:14 Brenton)
Joz(B):19:14 Dalej granica biegła na północ koło Channaton i kończyła się na równinie Jiftach-El. (Joz 19:14 BT_4)
Joz(B):19:14 καὶ περιελεύσεται ὅρια ἐπὶ βορρᾶν ἐπὶ Αμωθ, καὶ ἔσται διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ Γαιφαηλ
Joz(B):19:14 καί περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) ὅριον, -ου, τό ἐπί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἐπί   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί  
Joz(B):19:14 I też, nawet, mianowicie By chodzić dookoła Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Joz(B):19:14 kai\ perieleu/setai o(/ria e)pi\ borra=n e)pi\ *amOT, kai\ e)/stai E( die/Xodos au)tO=n e)pi\ *gaifaEl
Joz(B):19:14 kai perieleusetai horia epi borran epi amOT, kai estai hE dieXodos autOn epi gaifaEl
Joz(B):19:14 C VF_FMI3S N2N_NPN P N1T_ASM P N_AS C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RD_GPN P N_AS
Joz(B):19:14 and also, even, namely to go about boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing north upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to be the dia-exodus he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Joz(B):19:14 and, also to go around boundaries, borders on, upon, against north on, upon, against Amoth and, also to be the a way out through he, she, it , -self, same on, upon, against Gaiphael
Joz(B):19:14 Joz(B)_19:14_1 Joz(B)_19:14_2 Joz(B)_19:14_3 Joz(B)_19:14_4 Joz(B)_19:14_5 Joz(B)_19:14_6 Joz(B)_19:14_7 Joz(B)_19:14_8 Joz(B)_19:14_9 Joz(B)_19:14_10 Joz(B)_19:14_11 Joz(B)_19:14_12 Joz(B)_19:14_13 Joz(B)_19:14_14
Joz(B):19:14 x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:15 καὶ Καταναθ καὶ Ναβααλ καὶ Συμοων καὶ Ιεριχω καὶ Βαιθμαν.
Joz(B):19:15 and Catanath, and Nabaal, and Symoon, and Jericho, and Baethman. (Joshua 19:15 Brenton)
Joz(B):19:15 Ponadto Kattat, Nahalal, Szimron, Jideala i Betlejem: dwanaście miast wraz z przyległymi wioskami. (Joz 19:15 BT_4)
Joz(B):19:15 καὶ Καταναθ καὶ Ναβααλ καὶ Συμοων καὶ Ιεριχω καὶ Βαιθμαν.
Joz(B):19:15 καί   καί   καί   καί Ἰεριχώ, ἡ καί  
Joz(B):19:15 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Jerycho I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:15 kai\ *katanaT kai\ *nabaal kai\ *sumoOn kai\ *ieriCHO kai\ *baiTman.
Joz(B):19:15 kai katanaT kai nabaal kai symoOn kai ieriCHO kai baiTman.
Joz(B):19:15 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NSF C N_NS
Joz(B):19:15 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Jericho and also, even, namely ć
Joz(B):19:15 and, also Catanath and, also Nabaal and, also Sumoon and, also Jericho and, also Baithman
Joz(B):19:15 Joz(B)_19:15_1 Joz(B)_19:15_2 Joz(B)_19:15_3 Joz(B)_19:15_4 Joz(B)_19:15_5 Joz(B)_19:15_6 Joz(B)_19:15_7 Joz(B)_19:15_8 Joz(B)_19:15_9 Joz(B)_19:15_10
Joz(B):19:15 x x x x x x x x x x
Joz(B):19:16 αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ζαβουλων κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(B):19:16 This is the inheritance of the tribe of the sons of Zabulon according to their families, these cities and their villages. (Joshua 19:16 Brenton)
Joz(B):19:16 Takie było dziedzictwo potomków Zabulona według ich rodów, takie miasta i przyległe wioski. (Joz 19:16 BT_4)
Joz(B):19:16 αὕτη κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ζαβουλων κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(B):19:16 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ζαβουλών, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):19:16 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Szczep Syn Zebulun W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo Miasto I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):19:16 au(/tE E( klEronomi/a fulE=s ui(O=n *DZaboulOn kata\ dE/mous au)tO=n, po/leis kai\ ai( kO=mai au)tO=n.
Joz(B):19:16 hautE hE klEronomia fylEs hyiOn DZabulOn kata dEmus autOn, poleis kai hai kOmai autOn.
Joz(B):19:16 RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N2_GPM N_GS P N2_APM RD_GPM N3I_NPF C RA_NPF N1_NPF RD_GPM
Joz(B):19:16 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance tribe son Zebulun down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same city and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):19:16 this the to be an heir tribe sons Zebulun down; according to people he, she, it , -self, same cities and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):19:16 Joz(B)_19:16_1 Joz(B)_19:16_2 Joz(B)_19:16_3 Joz(B)_19:16_4 Joz(B)_19:16_5 Joz(B)_19:16_6 Joz(B)_19:16_7 Joz(B)_19:16_8 Joz(B)_19:16_9 Joz(B)_19:16_10 Joz(B)_19:16_11 Joz(B)_19:16_12 Joz(B)_19:16_13 Joz(B)_19:16_14
Joz(B):19:16 x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:17 καὶ τῷ Ισσαχαρ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ τέταρτος.
Joz(B):19:17 And the fourth lot came out to Issachar. (Joshua 19:17 Brenton)
Joz(B):19:17 Czwarty los przypadł w udziale Issacharowi, potomkom Issachara według ich rodów. (Joz 19:17 BT_4)
Joz(B):19:17 Καὶ τῷ Ισσαχαρ ἐξῆλθεν κλῆρος τέταρτος.
Joz(B):19:17 καί ὁ ἡ τό Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον
Joz(B):19:17 I też, nawet, mianowicie Issachar By wychodzić Los Czwarty
Joz(B):19:17 *kai\ tO=| *issaCHar e)XE=lTen o( klE=ros o( te/tartos.
Joz(B):19:17 kai tO issaCHar eXElTen ho klEros ho tetartos.
Joz(B):19:17 C RA_DSM N_DSM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM
Joz(B):19:17 and also, even, namely the Issachar to come out the lot the fourth
Joz(B):19:17 and, also the Issachar to go out the, oh lot the, oh fourth
Joz(B):19:17 Joz(B)_19:17_1 Joz(B)_19:17_2 Joz(B)_19:17_3 Joz(B)_19:17_4 Joz(B)_19:17_5 Joz(B)_19:17_6 Joz(B)_19:17_7 Joz(B)_19:17_8
Joz(B):19:17 x x x x x x x x
Joz(B):19:18 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Ιαζηλ καὶ Χασαλωθ καὶ Σουναν
Joz(B):19:18 And their borders were Jazel, and Chasaloth, and Sunam, (Joshua 19:18 Brenton)
Joz(B):19:18 Dziedzictwo ich rozciągało się aż do Jizreel i obejmowało Hakkesulot, Szunem, (Joz 19:18 BT_4)
Joz(B):19:18 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Ιαζηλ καὶ Χασαλωθ καὶ Σουναν
Joz(B):19:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί  
Joz(B):19:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:18 kai\ e)genE/TE ta\ o(/ria au)tO=n *iaDZEl kai\ *CHasalOT kai\ *sounan
Joz(B):19:18 kai egenETE ta horia autOn iaDZEl kai CHasalOT kai sunan
Joz(B):19:18 C VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RD_GPM N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:18 and also, even, namely to become become, happen the boundary he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:18 and, also to become, come to be the boundaries, borders he, she, it , -self, same Jazel and, also Chasaloth and, also Sounan
Joz(B):19:18 Joz(B)_19:18_1 Joz(B)_19:18_2 Joz(B)_19:18_3 Joz(B)_19:18_4 Joz(B)_19:18_5 Joz(B)_19:18_6 Joz(B)_19:18_7 Joz(B)_19:18_8 Joz(B)_19:18_9 Joz(B)_19:18_10
Joz(B):19:18 x x x x x x x x x x
Joz(B):19:19 καὶ Αγιν καὶ Σιωνα καὶ Ρεηρωθ καὶ Αναχερεθ
Joz(B):19:19 and Agin, and Siona, and Reeroth, (Joshua 19:19 Brenton)
Joz(B):19:19 Chafaraim, Szijon, Anacharat, (Joz 19:19 BT_4)
Joz(B):19:19 καὶ Αγιν καὶ Σιωνα καὶ Ρεηρωθ καὶ Αναχερεθ
Joz(B):19:19 καί   καί   καί   καί  
Joz(B):19:19 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:19 kai\ *agin kai\ *siOna kai\ *reErOT kai\ *anaCHereT
Joz(B):19:19 kai agin kai siOna kai reErOT kai anaCHereT
Joz(B):19:19 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:19 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:19 and, also Agin and, also Siona and, also Reeroth and, also Anachereth
Joz(B):19:19 Joz(B)_19:19_1 Joz(B)_19:19_2 Joz(B)_19:19_3 Joz(B)_19:19_4 Joz(B)_19:19_5 Joz(B)_19:19_6 Joz(B)_19:19_7 Joz(B)_19:19_8
Joz(B):19:19 x x x x x x x x
Joz(B):19:20 καὶ Δαβιρων καὶ Κισων καὶ Ρεβες
Joz(B):19:20 and Anachereth, and Dabiron, and Kison, and Rebes, (Joshua 19:20 Brenton)
Joz(B):19:20 Rabbit, Kiszjon, Ebes, (Joz 19:20 BT_4)
Joz(B):19:20 καὶ Δαβιρων καὶ Κισων καὶ Ρεβες
Joz(B):19:20 καί   καί   καί  
Joz(B):19:20 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:20 kai\ *dabirOn kai\ *kisOn kai\ *rebes
Joz(B):19:20 kai dabirOn kai kisOn kai rebes
Joz(B):19:20 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:20 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:20 and, also Dabiron and, also Kishon, Kison and, also Rebes
Joz(B):19:20 Joz(B)_19:20_1 Joz(B)_19:20_2 Joz(B)_19:20_3 Joz(B)_19:20_4 Joz(B)_19:20_5 Joz(B)_19:20_6
Joz(B):19:20 x x x x x x
Joz(B):19:21 καὶ Ρεμμας καὶ Ιεων καὶ Τομμαν καὶ Αιμαρεκ καὶ Βηρσαφης,
Joz(B):19:21 and Remmas, and Jeon, and Tomman, and Aemarec, and Bersaphes. (Joshua 19:21 Brenton)
Joz(B):19:21 Remet, En-Gannim, En-Chadda, Bet-Passes. (Joz 19:21 BT_4)
Joz(B):19:21 καὶ Ρεμμας καὶ Ιεων καὶ Τομμαν καὶ Αιμαρεκ καὶ Βηρσαφης,
Joz(B):19:21 καί   καί   καί   καί   καί Βηρσαφης [LXX]
Joz(B):19:21 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie  Bersaphes/Beth pazzez
Joz(B):19:21 kai\ *remmas kai\ *ieOn kai\ *tomman kai\ *aimarek kai\ *bErsafEs,
Joz(B):19:21 kai remmas kai ieOn kai tomman kai aimarek kai bErsafEs,
Joz(B):19:21 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:21 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely  Bersaphes/Beth-pazzez
Joz(B):19:21 and, also Remmas and, also Jeon and, also Tomman and, also Aimarec and, also Bersaphes
Joz(B):19:21 Joz(B)_19:21_1 Joz(B)_19:21_2 Joz(B)_19:21_3 Joz(B)_19:21_4 Joz(B)_19:21_5 Joz(B)_19:21_6 Joz(B)_19:21_7 Joz(B)_19:21_8 Joz(B)_19:21_9 Joz(B)_19:21_10
Joz(B):19:21 x x x x x x x x x x
Joz(B):19:22 καὶ συνάψει τὰ ὅρια ἐπὶ Γαιθβωρ καὶ ἐπὶ Σαλιμ κατὰ θάλασσαν καὶ Βαιθσαμυς, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων ὁ Ιορδάνης.
Joz(B):19:22 And the boundaries shall border upon Gaethbor, and upon Salim westward, and Baethsamys; and the extremity of his bounds shall be Jordan. (Joshua 19:22 Brenton)
Joz(B):19:22 Granica dotykała Taboru, Szachasima i Bet-Szemesz, a następnie kończyła się nad Jordanem: szesnaście miast z przyległymi wioskami. (Joz 19:22 BT_4)
Joz(B):19:22 καὶ συνάψει τὰ ὅρια ἐπὶ Γαιθβωρ καὶ ἐπὶ Σαλιμ κατὰ θάλασσαν καὶ Βαιθσαμυς, καὶ ἔσται αὐτοῦ διέξοδος τῶν ὁρίων Ιορδάνης.
Joz(B):19:22 καί   ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί   καί ἐπί   κατά θάλασσα, -ης, ἡ καί   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Joz(B):19:22 I też, nawet, mianowicie Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo dia eksodus Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Jordan [rzeka z]
Joz(B):19:22 kai\ suna/PSei ta\ o(/ria e)pi\ *gaiTbOr kai\ e)pi\ *salim kata\ Ta/lassan kai\ *baiTsamus, kai\ e)/stai au)tou= E( die/Xodos tO=n o(ri/On o( *iorda/nEs.
Joz(B):19:22 kai synaPSei ta horia epi gaiTbOr kai epi salim kata Talassan kai baiTsamys, kai estai autu hE dieXodos tOn horiOn ho iordanEs.
Joz(B):19:22 C VF_FAI3S RA_NPN N2N_NPN P N_AS C P N_AS P N1S_ASF C N_AS C VF_FMI3S RD_GSM RA_NSF N2_NSF RA_GPN N2N_GPN RA_NSM N1M_NSM
Joz(B):19:22 and also, even, namely ć the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sea and also, even, namely ć and also, even, namely to be he/she/it/same the dia-exodus the boundary; to ordain/mark off the Jordan [river of]
Joz(B):19:22 and, also to connect, join the boundaries, borders on, upon, against Gaithbor and, also on, upon, against Salim down; according to sea and, also Baithsamus and, also to be he, she, it, -self, same the a way out through the boundary the, oh Jordan
Joz(B):19:22 Joz(B)_19:22_1 Joz(B)_19:22_2 Joz(B)_19:22_3 Joz(B)_19:22_4 Joz(B)_19:22_5 Joz(B)_19:22_6 Joz(B)_19:22_7 Joz(B)_19:22_8 Joz(B)_19:22_9 Joz(B)_19:22_10 Joz(B)_19:22_11 Joz(B)_19:22_12 Joz(B)_19:22_13 Joz(B)_19:22_14 Joz(B)_19:22_15 Joz(B)_19:22_16 Joz(B)_19:22_17 Joz(B)_19:22_18 Joz(B)_19:22_19 Joz(B)_19:22_20 Joz(B)_19:22_21 Joz(B)_19:22_22
Joz(B):19:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:23 αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ισσαχαρ κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(B):19:23 This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages. (Joshua 19:23 Brenton)
Joz(B):19:23 Takie było dziedzictwo pokolenia Issachara według ich rodów: ich miasta i przyległe wioski. (Joz 19:23 BT_4)
Joz(B):19:23 αὕτη κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ισσαχαρ κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(B):19:23 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):19:23 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Szczep Syn Issachar W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo Miasto I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):19:23 au(/tE E( klEronomi/a fulE=s ui(O=n *issaCHar kata\ dE/mous au)tO=n, ai( po/leis kai\ ai( kO=mai au)tO=n.
Joz(B):19:23 hautE hE klEronomia fylEs hyiOn issaCHar kata dEmus autOn, hai poleis kai hai kOmai autOn.
Joz(B):19:23 RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N2_GPM N_GS P N2_APM RD_GPM RA_NPF N3I_NPF C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):19:23 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance tribe son Issachar down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same the city and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):19:23 this the to be an heir tribe sons Issachar down; according to people he, she, it , -self, same the cities and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):19:23 Joz(B)_19:23_1 Joz(B)_19:23_2 Joz(B)_19:23_3 Joz(B)_19:23_4 Joz(B)_19:23_5 Joz(B)_19:23_6 Joz(B)_19:23_7 Joz(B)_19:23_8 Joz(B)_19:23_9 Joz(B)_19:23_10 Joz(B)_19:23_11 Joz(B)_19:23_12 Joz(B)_19:23_13 Joz(B)_19:23_14 Joz(B)_19:23_15
Joz(B):19:23 x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:24 καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πέμπτος Ασηρ.
Joz(B):19:24 And the fifth lot came out to Aser according to their families. (Joshua 19:24 Brenton)
Joz(B):19:24 Piąty los przypadł w udziale pokoleniu potomków Asera według ich rodów. (Joz 19:24 BT_4)
Joz(B):19:24 Καὶ ἐξῆλθεν κλῆρος πέμπτος Ασηρ.
Joz(B):19:24 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον Ἀσήρ, ὁ
Joz(B):19:24 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Los Piąty Asher
Joz(B):19:24 *kai\ e)XE=lTen o( klE=ros o( pe/mptos *asEr.
Joz(B):19:24 kai eXElTen ho klEros ho pemptos asEr.
Joz(B):19:24 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM N_DS
Joz(B):19:24 and also, even, namely to come out the lot the fifth Asher
Joz(B):19:24 and, also to go out the, oh lot the, oh fifth Asher
Joz(B):19:24 Joz(B)_19:24_1 Joz(B)_19:24_2 Joz(B)_19:24_3 Joz(B)_19:24_4 Joz(B)_19:24_5 Joz(B)_19:24_6 Joz(B)_19:24_7
Joz(B):19:24 x x x x x x x
Joz(B):19:25 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν ἐξ Ελεκεθ καὶ Αλεφ καὶ Βαιθοκ καὶ Κεαφ
Joz(B):19:25 And their borders were Exeleketh, and Aleph, and Baethok, and Keaph, (Joshua 19:25 Brenton)
Joz(B):19:25 Dziedzictwo ich obejmowało: Chelkat, Chali, Beten, Akszaf, (Joz 19:25 BT_4)
Joz(B):19:25 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν ἐξ Ελεκεθ καὶ Αλεφ καὶ Βαιθοκ καὶ Κεαφ
Joz(B):19:25 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ   καί   καί   καί  
Joz(B):19:25 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:25 kai\ e)genE/TE ta\ o(/ria au)tO=n e)X *elekeT kai\ *alef kai\ *baiTok kai\ *keaf
Joz(B):19:25 kai egenETE ta horia autOn eX elekeT kai alef kai baiTok kai keaf
Joz(B):19:25 C VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RD_GPM P N_GS C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:25 and also, even, namely to become become, happen the boundary he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:25 and, also to become, come to be the boundaries, borders he, she, it , -self, same out, out of Eleceth and, also Aleph and, also Baithoc and, also Ceaph
Joz(B):19:25 Joz(B)_19:25_1 Joz(B)_19:25_2 Joz(B)_19:25_3 Joz(B)_19:25_4 Joz(B)_19:25_5 Joz(B)_19:25_6 Joz(B)_19:25_7 Joz(B)_19:25_8 Joz(B)_19:25_9 Joz(B)_19:25_10 Joz(B)_19:25_11 Joz(B)_19:25_12 Joz(B)_19:25_13
Joz(B):19:25 x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:26 καὶ Ελιμελεκ καὶ Αμιηλ καὶ Μαασα καὶ συνάψει τῷ Καρμήλῳ κατὰ θάλασσαν καὶ τῷ Σιων καὶ Λαβαναθ
Joz(B):19:26 and Elimelech, and Amiel, and Maasa, and the lot will border on Carmel westward, and on Sion, and Labanath. (Joshua 19:26 Brenton)
Joz(B):19:26 Alammelek, Amad, Miszeal. Na zachodzie granica dotykała Karmelu i Szichor-Libnat, (Joz 19:26 BT_4)
Joz(B):19:26 καὶ Ελιμελεκ καὶ Αμιηλ καὶ Μαασα καὶ συνάψει τῷ Καρμήλῳ κατὰ θάλασσαν καὶ τῷ Σιων καὶ Λαβαναθ
Joz(B):19:26 καί   καί   καί   καί   ὁ ἡ τό   κατά θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό Σιών, ἡ καί  
Joz(B):19:26 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie Syjon I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:26 kai\ *elimelek kai\ *amiEl kai\ *maasa kai\ suna/PSei tO=| *karmE/lO| kata\ Ta/lassan kai\ tO=| *siOn kai\ *labanaT
Joz(B):19:26 kai elimelek kai amiEl kai maasa kai synaPSei tO karmElO kata Talassan kai tO siOn kai labanaT
Joz(B):19:26 C N_NS C N_NS C N_NS C VF_FAI3S RA_DS N2_DS P N1S_ASF C RA_DSM N_DSM C N_DS
Joz(B):19:26 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sea and also, even, namely the Zion and also, even, namely ć
Joz(B):19:26 and, also Elimelec and, also Amiel and, also Maasa and, also to connect, join the Carmel down; according to sea and, also the Zion and, also Labanath
Joz(B):19:26 Joz(B)_19:26_1 Joz(B)_19:26_2 Joz(B)_19:26_3 Joz(B)_19:26_4 Joz(B)_19:26_5 Joz(B)_19:26_6 Joz(B)_19:26_7 Joz(B)_19:26_8 Joz(B)_19:26_9 Joz(B)_19:26_10 Joz(B)_19:26_11 Joz(B)_19:26_12 Joz(B)_19:26_13 Joz(B)_19:26_14 Joz(B)_19:26_15 Joz(B)_19:26_16 Joz(B)_19:26_17
Joz(B):19:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:27 καὶ ἐπιστρέψει ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ Βαιθεγενεθ καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλων καὶ ἐκ Γαι καὶ Φθαιηλ κατὰ βορρᾶν, καὶ εἰσελεύσεται ὅρια Σαφθαιβαιθμε καὶ Ιναηλ καὶ διελεύσεται εἰς Χωβα μασομελ
Joz(B):19:27 And it will return westward from Baethegeneth, and will join Zabulon and Ekgai, and Phthaeel northwards, and the borders will come to Saphthaebaethme, and Inael, and will go on to Chobamasomel, (Joshua 19:27 Brenton)
Joz(B):19:27 a następnie zwracała się na wschód słońca do Bet-Dagon, dotykała dziedzictwa Zabulona i doliny Jiftach-El na północy, ciągnęła się przez Bet-Haemek i Neiel, biegnąc do Kabulu. Ze strony północnej należały: (Joz 19:27 BT_4)
Joz(B):19:27 καὶ ἐπιστρέψει ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ Βαιθεγενεθ καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλων καὶ ἐκ Γαι καὶ Φθαιηλ κατὰ βορρᾶν, καὶ εἰσελεύσεται ὅρια Σαφθαιβαιθμε καὶ Ιναηλ καὶ διελεύσεται εἰς Χωβα μασομελ
Joz(B):19:27 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ καί   καί   ὁ ἡ τό Ζαβουλών, ὁ καί ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί   κατά βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅριον, -ου, τό   καί   καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]    
Joz(B):19:27 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Zebulun I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na północ I też, nawet, mianowicie By wchodzić Granica I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Do (+przyspieszenie)
Joz(B):19:27 kai\ e)pistre/PSei a)p’ a)natolO=n E(li/ou kai\ *baiTegeneT kai\ suna/PSei tO=| *DZaboulOn kai\ e)k *gai kai\ *fTaiEl kata\ borra=n, kai\ ei)seleu/setai o(/ria *safTaibaiTme kai\ *inaEl kai\ dieleu/setai ei)s *CHOba masomel
Joz(B):19:27 kai epistrePSei ap’ anatolOn hEliu kai baiTegeneT kai synaPSei tO DZabulOn kai ek gai kai fTaiEl kata borran, kai eiseleusetai horia safTaibaiTme kai inaEl kai dieleusetai eis CHOba masomel
Joz(B):19:27 C VF_FAI3S P N1_GPF N2_GSM C N_GS C VF_FAI3S RA_DSM N_DSM C P N_GSF C N_GS P N1T_ASM C VF_FMI3S N2N_NPN N_AS C N_AS C VF_FMI3S P N_AS N_AS
Joz(B):19:27 and also, even, namely to turn around from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely ć and also, even, namely ć the Zebulun and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land and also, even, namely ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing north and also, even, namely to enter boundary ć and also, even, namely ć and also, even, namely to go through pass through into (+acc) ć ć
Joz(B):19:27 and, also to return from, away from east sun and, also Baithegeneth and, also to connect, join the Zebulun and, also out, out of Gai and, also Phthaiel down; according to north and, also will come in boundaries, borders Saphthaibaithme and, also Inael and, also to go through into, for Chobamasomel  
Joz(B):19:27 Joz(B)_19:27_1 Joz(B)_19:27_2 Joz(B)_19:27_3 Joz(B)_19:27_4 Joz(B)_19:27_5 Joz(B)_19:27_6 Joz(B)_19:27_7 Joz(B)_19:27_8 Joz(B)_19:27_9 Joz(B)_19:27_10 Joz(B)_19:27_11 Joz(B)_19:27_12 Joz(B)_19:27_13 Joz(B)_19:27_14 Joz(B)_19:27_15 Joz(B)_19:27_16 Joz(B)_19:27_17 Joz(B)_19:27_18 Joz(B)_19:27_19 Joz(B)_19:27_20 Joz(B)_19:27_21 Joz(B)_19:27_22 Joz(B)_19:27_23 Joz(B)_19:27_24 Joz(B)_19:27_25 Joz(B)_19:27_26 Joz(B)_19:27_27 Joz(B)_19:27_28 Joz(B)_19:27_29
Joz(B):19:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:28 καὶ Ελβων καὶ Ρααβ καὶ Εμεμαων καὶ Κανθαν ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης,
Joz(B):19:28 and Elbon, and Raab, and Ememaon, and Canthan to great Sidon. (Joshua 19:28 Brenton)
Joz(B):19:28 Abdon, Rechob, Chammon, Kana aż do Wielkiego Sydonu. (Joz 19:28 BT_4)
Joz(B):19:28 καὶ Ελβων καὶ Ρααβ καὶ Εμεμαων καὶ Κανθαν ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης,
Joz(B):19:28 καί   καί Ῥαάβ, ἡ καί   καί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω Σιδών, -ῶνος, ἡ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Joz(B):19:28 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Rahab I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Sydon [miasto z] Wielki
Joz(B):19:28 kai\ *elbOn kai\ *raab kai\ *ememaOn kai\ *kanTan e(/Os *sidO=nos tE=s mega/lEs,
Joz(B):19:28 kai elbOn kai raab kai ememaOn kai kanTan heOs sidOnos tEs megalEs,
Joz(B):19:28 C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS P N3W_GSF RA_GSF A1_GSF
Joz(B):19:28 and also, even, namely ć and also, even, namely Rahab and also, even, namely ć and also, even, namely ć until; dawn Sidon [city of] the great
Joz(B):19:28 and, also Elbon and, also Rahab and, also Ememaon and, also Canthan as far as, until, up to Sidon the big
Joz(B):19:28 Joz(B)_19:28_1 Joz(B)_19:28_2 Joz(B)_19:28_3 Joz(B)_19:28_4 Joz(B)_19:28_5 Joz(B)_19:28_6 Joz(B)_19:28_7 Joz(B)_19:28_8 Joz(B)_19:28_9 Joz(B)_19:28_10 Joz(B)_19:28_11 Joz(B)_19:28_12
Joz(B):19:28 x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:29 καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια εἰς Ραμα καὶ ἕως πηγῆς Μασφασσατ καὶ τῶν Τυρίων, καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ Ιασιφ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ ἡ θάλασσα καὶ ἀπὸ Λεβ καὶ Εχοζοβ
Joz(B):19:29 And the borders shall turn back to Rama, and to the fountain of Masphassat, and the Tyrians; and the borders shall return to Jasiph, and their going forth shall be the sea, and Apoleb, and Echozob, (Joshua 19:29 Brenton)
Joz(B):19:29 Potem granica zwracała się do Rama i aż do warownego miasta Tyr i wracała do Chosa, kończąc się nad morzem. Obejmowała Machaleb, Akzib, (Joz 19:29 BT_4)
Joz(B):19:29 καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια εἰς Ραμα καὶ ἕως πηγῆς Μασφασσατ καὶ τῶν Τυρίων, καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ Ιασιφ, καὶ ἔσται διέξοδος αὐτοῦ θάλασσα καὶ ἀπὸ Λεβ καὶ Εχοζοβ
Joz(B):19:29 καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό εἰς[1] Ῥαμά, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πηγή, -ῆς, ἡ   καί ὁ ἡ τό Τύριος, -ου, ὁ καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ἀπό   καί  
Joz(B):19:29 I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Granica Do (+przyspieszenie) Rama I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Wiosna {Sprężyna} I też, nawet, mianowicie Tyryjski I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus On/ona/to/to samo Morze I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:29 kai\ a)nastre/PSei ta\ o(/ria ei)s *rama kai\ e(/Os pEgE=s *masfassat kai\ tO=n *turi/On, kai\ a)nastre/PSei ta\ o(/ria e)pi\ *iasif, kai\ e)/stai E( die/Xodos au)tou= E( Ta/lassa kai\ a)po\ *leb kai\ *eCHoDZob
Joz(B):19:29 kai anastrePSei ta horia eis rama kai heOs pEgEs masfassat kai tOn tyriOn, kai anastrePSei ta horia epi iasif, kai estai hE dieXodos autu hE Talassa kai apo leb kai eCHoDZob
Joz(B):19:29 C VF_FAI3S RA_NPN N2N_NPN P N_AS C P N1_GSF N_GS C RA_GPM N2_GPM C VF_FAI3S RA_NPN N2N_NPN P N_AS C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RD_GSN RA_NSF N1S_NSF C P N_GS C N_NS
Joz(B):19:29 and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, the boundary into (+acc) Rama and also, even, namely until; dawn spring ć and also, even, namely the Tyrian and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to be the dia-exodus he/she/it/same the sea and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:29 and, also to turn back the boundaries, borders into, for Rama and, also as far as, until, up to well, fountain Masphassat and, also the Tyrian and, also to turn back the boundaries, borders on, upon, against Jasiph and, also to be the a way out through he, she, it, -self, same the sea and, also from, away from Leb and, also Echozob
Joz(B):19:29 Joz(B)_19:29_1 Joz(B)_19:29_2 Joz(B)_19:29_3 Joz(B)_19:29_4 Joz(B)_19:29_5 Joz(B)_19:29_6 Joz(B)_19:29_7 Joz(B)_19:29_8 Joz(B)_19:29_9 Joz(B)_19:29_10 Joz(B)_19:29_11 Joz(B)_19:29_12 Joz(B)_19:29_13 Joz(B)_19:29_14 Joz(B)_19:29_15 Joz(B)_19:29_16 Joz(B)_19:29_17 Joz(B)_19:29_18 Joz(B)_19:29_19 Joz(B)_19:29_20 Joz(B)_19:29_21 Joz(B)_19:29_22 Joz(B)_19:29_23 Joz(B)_19:29_24 Joz(B)_19:29_25 Joz(B)_19:29_26 Joz(B)_19:29_27 Joz(B)_19:29_28 Joz(B)_19:29_29 Joz(B)_19:29_30 Joz(B)_19:29_31
Joz(B):19:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:30 καὶ Αρχωβ καὶ Αφεκ καὶ Ρααυ.
Joz(B):19:30 and Archob, and Aphec, and Raau. (Joshua 19:30 Brenton)
Joz(B):19:30 Umma, Afek i Rechob: dwadzieścia dwa miasta i przyległe wioski. (Joz 19:30 BT_4)
Joz(B):19:30 καὶ Αρχωβ καὶ Αφεκ καὶ Ρααυ.
Joz(B):19:30 καί   καί   καί  
Joz(B):19:30 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:30 kai\ *arCHOb kai\ *afek kai\ *raau.
Joz(B):19:30 kai arCHOb kai afek kai raau.
Joz(B):19:30 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:30 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:30 and, also Archob and, also Aphek and, also Raau
Joz(B):19:30 Joz(B)_19:30_1 Joz(B)_19:30_2 Joz(B)_19:30_3 Joz(B)_19:30_4 Joz(B)_19:30_5 Joz(B)_19:30_6
Joz(B):19:30 x x x x x x
Joz(B):19:31 αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ασηρ κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(B):19:31 This is the inheritance of the tribe of the sons of Aser according to their families, the cities and their villages. (Joshua 19:31 Brenton)
Joz(B):19:31 Taka była część dziedziczna pokolenia potomków Asera według ich rodów: ich miasta i przyległe wioski. (Joz 19:31 BT_4)
Joz(B):19:31 αὕτη κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ασηρ κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz(B):19:31 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσήρ, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz(B):19:31 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Szczep Syn Asher W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo Miasto I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo
Joz(B):19:31 au(/tE E( klEronomi/a fulE=s ui(O=n *asEr kata\ dE/mous au)tO=n, po/leis kai\ ai( kO=mai au)tO=n.
Joz(B):19:31 hautE hE klEronomia fylEs hyiOn asEr kata dEmus autOn, poleis kai hai kOmai autOn.
Joz(B):19:31 RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N2_GPM N_GS P N2_APM RD_GPM N3I_NPF C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz(B):19:31 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance tribe son Asher down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same city and also, even, namely the town he/she/it/same
Joz(B):19:31 this the to be an heir tribe sons Asher down; according to people he, she, it , -self, same cities and, also the village he, she, it , -self, same
Joz(B):19:31 Joz(B)_19:31_1 Joz(B)_19:31_2 Joz(B)_19:31_3 Joz(B)_19:31_4 Joz(B)_19:31_5 Joz(B)_19:31_6 Joz(B)_19:31_7 Joz(B)_19:31_8 Joz(B)_19:31_9 Joz(B)_19:31_10 Joz(B)_19:31_11 Joz(B)_19:31_12 Joz(B)_19:31_13 Joz(B)_19:31_14
Joz(B):19:31 x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:32 καὶ τῷ Νεφθαλι ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ ἕκτος.
Joz(B):19:32 And the sixth lot came out to Nephthali. (Joshua 19:32 Brenton)
Joz(B):19:32 Potomkom Neftalego przypadł w udziale los szósty, potomkom Neftalego według ich rodów. (Joz 19:32 BT_4)
Joz(B):19:32 Καὶ τῷ Νεφθαλι ἐξῆλθεν κλῆρος ἕκτος.
Joz(B):19:32 καί ὁ ἡ τό   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον
Joz(B):19:32 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Los Szósty
Joz(B):19:32 *kai\ tO=| *nefTali e)XE=lTen o( klE=ros o( e(/ktos.
Joz(B):19:32 kai tO nefTali eXElTen ho klEros ho hektos.
Joz(B):19:32 C RA_DSM N_DSM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM
Joz(B):19:32 and also, even, namely the ć to come out the lot the sixth
Joz(B):19:32 and, also the Naphtali to go out the, oh lot the, oh sixth
Joz(B):19:32 Joz(B)_19:32_1 Joz(B)_19:32_2 Joz(B)_19:32_3 Joz(B)_19:32_4 Joz(B)_19:32_5 Joz(B)_19:32_6 Joz(B)_19:32_7 Joz(B)_19:32_8
Joz(B):19:32 x x x x x x x x
Joz(B):19:33 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Μοολαμ καὶ Μωλα καὶ Βεσεμιιν καὶ Αρμε καὶ Ναβωκ καὶ Ιεφθαμαι ἕως Δωδαμ, καὶ ἐγενήθησαν αἱ διέξοδοι αὐτοῦ ὁ Ιορδάνης·
Joz(B):19:33 And their borders were Moolam, and Mola, and Besemiin, and Arme, and Naboc, and Jephthamai, as far as Dodam; and their goings out were Jordan. (Joshua 19:33 Brenton)
Joz(B):19:33 Granica ich szła z Chelef i od Dębu w Saananim do Adami-Hannekeb i Jabneel aż do Lakkum i dochodziła do Jordanu. (Joz 19:33 BT_4)
Joz(B):19:33 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Μοολαμ καὶ Μωλα καὶ Βεσεμιιν καὶ Αρμε καὶ Ναβωκ καὶ Ιεφθαμαι ἕως Δωδαμ, καὶ ἐγενήθησαν αἱ διέξοδοι αὐτοῦ Ιορδάνης·
Joz(B):19:33 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί   καί ἁρμός, -οῦ, ὁ καί   καί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Joz(B):19:33 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Wspólny I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się dia eksodus On/ona/to/to samo Jordan [rzeka z]
Joz(B):19:33 kai\ e)genE/TE ta\ o(/ria au)tO=n *moolam kai\ *mOla kai\ *besemiin kai\ *arme kai\ *nabOk kai\ *iefTamai e(/Os *dOdam, kai\ e)genE/TEsan ai( die/Xodoi au)tou= o( *iorda/nEs·
Joz(B):19:33 kai egenETE ta horia autOn moolam kai mOla kai besemiin kai arme kai nabOk kai iefTamai heOs dOdam, kai egenETEsan hai dieXodoi autu ho iordanEs·
Joz(B):19:33 C VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RD_GPM N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS C N_NS P N_GS C VCI_API3P RA_NPF N2_NPF RD_GSM RA_NSM N1M_NSM
Joz(B):19:33 and also, even, namely to become become, happen the boundary he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely joint and also, even, namely ć and also, even, namely ć until; dawn ć and also, even, namely to become become, happen the dia-exodus he/she/it/same the Jordan [river of]
Joz(B):19:33 and, also to become, come to be the boundaries, borders he, she, it , -self, same Moolam and, also Mola and, also Besemiin and, also Arme and, also Naboc and, also Jephthamai as far as, until, up to Dodam and, also became, came to be the road through he, she, it, -self, same the, oh Jordan
Joz(B):19:33 Joz(B)_19:33_1 Joz(B)_19:33_2 Joz(B)_19:33_3 Joz(B)_19:33_4 Joz(B)_19:33_5 Joz(B)_19:33_6 Joz(B)_19:33_7 Joz(B)_19:33_8 Joz(B)_19:33_9 Joz(B)_19:33_10 Joz(B)_19:33_11 Joz(B)_19:33_12 Joz(B)_19:33_13 Joz(B)_19:33_14 Joz(B)_19:33_15 Joz(B)_19:33_16 Joz(B)_19:33_17 Joz(B)_19:33_18 Joz(B)_19:33_19 Joz(B)_19:33_20 Joz(B)_19:33_21 Joz(B)_19:33_22 Joz(B)_19:33_23 Joz(B)_19:33_24 Joz(B)_19:33_25
Joz(B):19:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:34 καὶ ἐπιστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν Εναθ Θαβωρ καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν Ιακανα καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλων ἀπὸ νότου καὶ Ασηρ συνάψει κατὰ θάλασσαν, καὶ ὁ Ιορδάνης ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου.
Joz(B):19:34 And the coasts will return westward by Athabor, and will go out thence to Jacana, and will border on Zabulon southward, and Aser will join it westward, and Jordan eastward. (Joshua 19:34 Brenton)
Joz(B):19:34 Na zachodzie granica szła ku Aznot-Tabor, dochodziła do Chukkok, dotykała dziedzictwa Zabulona od południa, dziedzictwa Asera od zachodu, a Judy przy Jordanie - od wschodu. (Joz 19:34 BT_4)
Joz(B):19:34 καὶ ἐπιστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν Εναθ Θαβωρ καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν Ιακανα καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλων ἀπὸ νότου καὶ Ασηρ συνάψει κατὰ θάλασσαν, καὶ Ιορδάνης ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου.
Joz(B):19:34 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί θάλασσα, -ης, ἡ     καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ·θεν   καί   ὁ ἡ τό Ζαβουλών, ὁ ἀπό νότος, -ου, ὁ καί Ἀσήρ, ὁ   κατά θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
Joz(B):19:34 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Stamtąd I też, nawet, mianowicie Zebulun Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na południe I też, nawet, mianowicie Asher W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Morze I też, nawet, mianowicie Jordan [rzeka z] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja
Joz(B):19:34 kai\ e)pistre/PSei ta\ o(/ria e)pi\ Ta/lassan *enaT *TabOr kai\ dieleu/setai e)kei=Ten *iakana kai\ suna/PSei tO=| *DZaboulOn a)po\ no/tou kai\ *asEr suna/PSei kata\ Ta/lassan, kai\ o( *iorda/nEs a)p’ a)natolO=n E(li/ou.
Joz(B):19:34 kai epistrePSei ta horia epi Talassan enaT TabOr kai dieleusetai ekeiTen iakana kai synaPSei tO DZabulOn apo notu kai asEr synaPSei kata Talassan, kai ho iordanEs ap’ anatolOn hEliu.
Joz(B):19:34 C VF_FAI3S RA_NPN N2N_NPN P N1S_ASF N_GS N_GS C VF_FMI3S D N_AS C VF_FAI3S RA_DSM N_DSM P N2_GSM C N_GS VF_FAI3S P N1S_ASF C RA_NSM N1M_NSM P N1_GPF N2_GSM
Joz(B):19:34 and also, even, namely to turn around the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sea ć ć and also, even, namely to go through pass through from there ć and also, even, namely ć the Zebulun from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing south and also, even, namely Asher ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing sea and also, even, namely the Jordan [river of] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
Joz(B):19:34 and, also to return the boundaries, borders on, upon, against sea Enath Tabor, Tabor and, also to go through from there Jacana and, also to connect, join the Zebulun from, away from south and, also Asher to connect, join down; according to sea and, also the, oh Jordan from, away from east sun
Joz(B):19:34 Joz(B)_19:34_1 Joz(B)_19:34_2 Joz(B)_19:34_3 Joz(B)_19:34_4 Joz(B)_19:34_5 Joz(B)_19:34_6 Joz(B)_19:34_7 Joz(B)_19:34_8 Joz(B)_19:34_9 Joz(B)_19:34_10 Joz(B)_19:34_11 Joz(B)_19:34_12 Joz(B)_19:34_13 Joz(B)_19:34_14 Joz(B)_19:34_15 Joz(B)_19:34_16 Joz(B)_19:34_17 Joz(B)_19:34_18 Joz(B)_19:34_19 Joz(B)_19:34_20 Joz(B)_19:34_21 Joz(B)_19:34_22 Joz(B)_19:34_23 Joz(B)_19:34_24 Joz(B)_19:34_25 Joz(B)_19:34_26 Joz(B)_19:34_27 Joz(B)_19:34_28 Joz(B)_19:34_29
Joz(B):19:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:35 καὶ αἱ πόλεις τειχήρεις τῶν Τυρίων Τύρος καὶ Ωμαθα, Δακεθ καὶ Κενερεθ
Joz(B):19:35 And the walled cities of the Tyrians, Tyre, and Omathadaketh, and Kenereth, (Joshua 19:35 Brenton)
Joz(B):19:35 Miastami warownymi były: Hassiddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret, (Joz 19:35 BT_4)
Joz(B):19:35 καὶ αἱ πόλεις τειχήρεις τῶν Τυρίων Τύρος καὶ Ωμαθα, Δακεθ καὶ Κενερεθ
Joz(B):19:35 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ   ὁ ἡ τό Τύριος, -ου, ὁ Τύρος, -ου, ἡ καί     καί  
Joz(B):19:35 I też, nawet, mianowicie Miasto Tyryjski Tyr [miasto z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:35 kai\ ai( po/leis teiCHE/reis tO=n *turi/On *tu/ros kai\ *OmaTa, *dakeT kai\ *kenereT
Joz(B):19:35 kai hai poleis teiCHEreis tOn tyriOn tyros kai OmaTa, dakeT kai kenereT
Joz(B):19:35 C RA_NPF N3I_NPF A3H_NPF RA_GPM N2_GPM N2_NS C N_NS N_NS C N_NS
Joz(B):19:35 and also, even, namely the city ć the Tyrian Tyre [city of] and also, even, namely ć ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:35 and, also the cities walled the Tyrian Tyrus and, also Omatha Daceth and, also Cenereth
Joz(B):19:35 Joz(B)_19:35_1 Joz(B)_19:35_2 Joz(B)_19:35_3 Joz(B)_19:35_4 Joz(B)_19:35_5 Joz(B)_19:35_6 Joz(B)_19:35_7 Joz(B)_19:35_8 Joz(B)_19:35_9 Joz(B)_19:35_10 Joz(B)_19:35_11 Joz(B)_19:35_12
Joz(B):19:35 x x x x x x x x x x x x
Joz(B):19:36 καὶ Αρμαιθ καὶ Αραηλ καὶ Ασωρ
Joz(B):19:36 and Armaith, and Areal, and Asor, (Joshua 19:36 Brenton)
Joz(B):19:36 Adama, Ha-Rama, Chasor, (Joz 19:36 BT_4)
Joz(B):19:36 καὶ Αρμαιθ καὶ Αραηλ καὶ Ασωρ
Joz(B):19:36 καί   καί   καί  
Joz(B):19:36 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:36 kai\ *armaiT kai\ *araEl kai\ *asOr
Joz(B):19:36 kai armaiT kai araEl kai asOr
Joz(B):19:36 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:36 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:36 and, also Armaith and, also Arael and, also Asοr
Joz(B):19:36 Joz(B)_19:36_1 Joz(B)_19:36_2 Joz(B)_19:36_3 Joz(B)_19:36_4 Joz(B)_19:36_5 Joz(B)_19:36_6
Joz(B):19:36 x x x x x x
Joz(B):19:37 καὶ Καδες καὶ Ασσαρι καὶ πηγὴ Ασορ
Joz(B):19:37 and Cades, and Assari, and the well of Asor; (Joshua 19:37 Brenton)
Joz(B):19:37 Kedesz, Edrei, En-Chasor, (Joz 19:37 BT_4)
Joz(B):19:37 καὶ Καδες καὶ Ασσαρι καὶ πηγὴ Ασορ
Joz(B):19:37 καί   καί   καί πηγή, -ῆς, ἡ  
Joz(B):19:37 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Wiosna {Sprężyna}
Joz(B):19:37 kai\ *kades kai\ *assari kai\ pEgE\ *asor
Joz(B):19:37 kai kades kai assari kai pEgE asor
Joz(B):19:37 C N_NS C N_NS C N1_NSF N_GS
Joz(B):19:37 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely spring ć
Joz(B):19:37 and, also Kades and, also Assari and, also fountain Asor
Joz(B):19:37 Joz(B)_19:37_1 Joz(B)_19:37_2 Joz(B)_19:37_3 Joz(B)_19:37_4 Joz(B)_19:37_5 Joz(B)_19:37_6 Joz(B)_19:37_7
Joz(B):19:37 x x x x x x x
Joz(B):19:38 καὶ Κερωε καὶ Μεγαλα, Αριμ καὶ Βαιθθαμε καὶ Θεσσαμυς.
Joz(B):19:38 and Keroe, and Megalaarim, and Baetthame, and Thessamys. (Joshua 19:38 Brenton)
Joz(B):19:38 Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat, Bet-Szemesz: dziewiętnaście miast z przyległymi wioskami. (Joz 19:38 BT_4)
Joz(B):19:38 καὶ Κερωε καὶ Μεγαλα, Αριμ καὶ Βαιθθαμε καὶ Θεσσαμυς.
Joz(B):19:38 καί   καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   καί   καί  
Joz(B):19:38 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Wielki I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:38 kai\ *kerOe kai\ *megala, *arim kai\ *baiTTame kai\ *Tessamus.
Joz(B):19:38 kai kerOe kai megala, arim kai baiTTame kai Tessamys.
Joz(B):19:38 C N_NS C N_NS N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:38 and also, even, namely ć and also, even, namely great ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:38 and, also Ceroe and, also Megala Arim and, also Baiththame and, also Thessamus
Joz(B):19:38 Joz(B)_19:38_1 Joz(B)_19:38_2 Joz(B)_19:38_3 Joz(B)_19:38_4 Joz(B)_19:38_5 Joz(B)_19:38_6 Joz(B)_19:38_7 Joz(B)_19:38_8 Joz(B)_19:38_9
Joz(B):19:38 x x x x x x x x x
Joz(B):19:39 αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Νεφθαλι.
Joz(B):19:39 This is the inheritance of the tribe of the children of Nephthali. (Joshua 19:39 Brenton)
Joz(B):19:39 Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Neftalego według ich rodów: ich miasta z przyległymi wioskami. (Joz 19:39 BT_4)
Joz(B):19:39 αὕτη κληρονομία φυλῆς υἱῶν Νεφθαλι.
Joz(B):19:39 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
Joz(B):19:39 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Szczep Syn
Joz(B):19:39 au(/tE E( klEronomi/a fulE=s ui(O=n *nefTali.
Joz(B):19:39 hautE hE klEronomia fylEs hyiOn nefTali.
Joz(B):19:39 RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N2_GPM N_GS
Joz(B):19:39 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance tribe son ć
Joz(B):19:39 this the to be an heir tribe sons Naphtali
Joz(B):19:39 Joz(B)_19:39_1 Joz(B)_19:39_2 Joz(B)_19:39_3 Joz(B)_19:39_4 Joz(B)_19:39_5 Joz(B)_19:39_6
Joz(B):19:39 x x x x x x
Joz(B):19:40 καὶ τῷ Δαν ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ ἕβδομος.
Joz(B):19:40 And the seventh lot came out to Dan. (Joshua 19:40 Brenton)
Joz(B):19:40 Pokoleniu potomków Dana według ich rodów przypadł w udziale siódmy los. (Joz 19:40 BT_4)
Joz(B):19:40 Καὶ τῷ Δαν ἐξῆλθεν κλῆρος ἕβδομος.
Joz(B):19:40 καί ὁ ἡ τό   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κλῆρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον
Joz(B):19:40 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Los Siódmy
Joz(B):19:40 *kai\ tO=| *dan e)XE=lTen o( klE=ros o( e(/bdomos.
Joz(B):19:40 kai tO dan eXElTen ho klEros ho hebdomos.
Joz(B):19:40 C RA_DSM N_DSM VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM
Joz(B):19:40 and also, even, namely the ć to come out the lot the seventh
Joz(B):19:40 and, also the Dan to go out the, oh lot the, oh seventh
Joz(B):19:40 Joz(B)_19:40_1 Joz(B)_19:40_2 Joz(B)_19:40_3 Joz(B)_19:40_4 Joz(B)_19:40_5 Joz(B)_19:40_6 Joz(B)_19:40_7 Joz(B)_19:40_8
Joz(B):19:40 x x x x x x x x
Joz(B):19:41 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Σαραθ καὶ Ασα, πόλεις Σαμμαυς
Joz(B):19:41 And their borders were Sarath, and Asa, and the cities of Sammaus, (Joshua 19:41 Brenton)
Joz(B):19:41 Granica ich dziedzictwa obejmowała: Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz, (Joz 19:41 BT_4)
Joz(B):19:41 καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια αὐτῶν Σαραθ καὶ Ασα, πόλεις Σαμμαυς
Joz(B):19:41 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ πόλις, -εως, ἡ  
Joz(B):19:41 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Asa(pH) Miasto
Joz(B):19:41 kai\ e)genE/TE ta\ o(/ria au)tO=n *saraT kai\ *asa, po/leis *sammaus
Joz(B):19:41 kai egenETE ta horia autOn saraT kai asa, poleis sammaus
Joz(B):19:41 C VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RD_GPM N_NS C N_NS N3I_NPF N_NS
Joz(B):19:41 and also, even, namely to become become, happen the boundary he/she/it/same ć and also, even, namely Asa(ph) city ć
Joz(B):19:41 and, also to become, come to be the boundaries, borders he, she, it , -self, same Sarath and, also Asa cities Sammaus
Joz(B):19:41 Joz(B)_19:41_1 Joz(B)_19:41_2 Joz(B)_19:41_3 Joz(B)_19:41_4 Joz(B)_19:41_5 Joz(B)_19:41_6 Joz(B)_19:41_7 Joz(B)_19:41_8 Joz(B)_19:41_9 Joz(B)_19:41_10
Joz(B):19:41 x x x x x x x x x x
Joz(B):19:42 καὶ Σαλαβιν καὶ Αμμων καὶ Σιλαθα
Joz(B):19:42 and Salamin, and Ammon, and Silatha, (Joshua 19:42 Brenton)
Joz(B):19:42 Szaalbin, Ajjalon, Jitla, (Joz 19:42 BT_4)
Joz(B):19:42 καὶ Σαλαβιν καὶ Αμμων καὶ Σιλαθα
Joz(B):19:42 καί   καί ἄμμος, -ου, ἡ καί  
Joz(B):19:42 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Piasek I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:42 kai\ *salabin kai\ *ammOn kai\ *silaTa
Joz(B):19:42 kai salabin kai ammOn kai silaTa
Joz(B):19:42 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:42 and also, even, namely ć and also, even, namely sand and also, even, namely ć
Joz(B):19:42 and, also Salabin and, also Ammon and, also Silatha
Joz(B):19:42 Joz(B)_19:42_1 Joz(B)_19:42_2 Joz(B)_19:42_3 Joz(B)_19:42_4 Joz(B)_19:42_5 Joz(B)_19:42_6
Joz(B):19:42 x x x x x x
Joz(B):19:43 καὶ Αιλων καὶ Θαμναθα καὶ Ακκαρων
Joz(B):19:43 and Elon, and Thamnatha, and Accaron; (Joshua 19:43 Brenton)
Joz(B):19:43 Elon, Timnę, Ekron, (Joz 19:43 BT_4)
Joz(B):19:43 καὶ Αιλων καὶ Θαμναθα καὶ Ακκαρων
Joz(B):19:43 καί   καί   καί  
Joz(B):19:43 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:43 kai\ *ailOn kai\ *TamnaTa kai\ *akkarOn
Joz(B):19:43 kai ailOn kai TamnaTa kai akkarOn
Joz(B):19:43 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:43 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:43 and, also Elon and, also Thamnatha, Timnath and, also Accaron
Joz(B):19:43 Joz(B)_19:43_1 Joz(B)_19:43_2 Joz(B)_19:43_3 Joz(B)_19:43_4 Joz(B)_19:43_5 Joz(B)_19:43_6
Joz(B):19:43 x x x x x x
Joz(B):19:44 καὶ Αλκαθα καὶ Βεγεθων καὶ Γεβεελαν
Joz(B):19:44 and Alcatha, and Begethon, and Gebeelan, (Joshua 19:44 Brenton)
Joz(B):19:44 Elteke, Gibbeton, Baalat. (Joz 19:44 BT_4)
Joz(B):19:44 καὶ Αλκαθα καὶ Βεγεθων καὶ Γεβεελαν
Joz(B):19:44 καί   καί   καί  
Joz(B):19:44 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:44 kai\ *alkaTa kai\ *begeTOn kai\ *gebeelan
Joz(B):19:44 kai alkaTa kai begeTOn kai gebeelan
Joz(B):19:44 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:44 and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:44 and, also Alcatha and, also Begethon and, also Gebeelan
Joz(B):19:44 Joz(B)_19:44_1 Joz(B)_19:44_2 Joz(B)_19:44_3 Joz(B)_19:44_4 Joz(B)_19:44_5 Joz(B)_19:44_6
Joz(B):19:44 x x x x x x
Joz(B):19:45 καὶ Αζωρ καὶ Βαναιβακατ καὶ Γεθρεμμων,
Joz(B):19:45 and Azor, and Banaebacat, and Gethremmon. (Joshua 19:45 Brenton)
Joz(B):19:45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, (Joz 19:45 BT_4)
Joz(B):19:45 καὶ Αζωρ καὶ Βαναιβακατ καὶ Γεθρεμμων,
Joz(B):19:45 καί Ἀζώρ, ὁ καί   καί  
Joz(B):19:45 I też, nawet, mianowicie Azor I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
Joz(B):19:45 kai\ *aDZOr kai\ *banaibakat kai\ *geTremmOn,
Joz(B):19:45 kai aDZOr kai banaibakat kai geTremmOn,
Joz(B):19:45 C N_NS C N_NS C N_NS
Joz(B):19:45 and also, even, namely Azor and also, even, namely ć and also, even, namely ć
Joz(B):19:45 and, also Azor and, also Banaibacat and, also Gethremmon
Joz(B):19:45 Joz(B)_19:45_1 Joz(B)_19:45_2 Joz(B)_19:45_3 Joz(B)_19:45_4 Joz(B)_19:45_5 Joz(B)_19:45_6
Joz(B):19:45 x x x x x x