Ps:123:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Εἰ μὴ ὅτι κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, εἰπάτω δὴ Ισραηλ,
Ps:123:1 A Song of Degrees. If it had not been that the Lord was among us, let Israel now say; (Psalm 124:1 Brenton)
Ps:123:1 Pieśń stopni. Dawidowa. Gdyby Pan nie był po naszej stronie - niech to już przyzna Izrael - (Psalm 124:1 BT_4)
Ps:123:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Εἰ μὴ ὅτι κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, εἰπάτω δὴ Ισραηλ,
Ps:123:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ εἰ μή ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δή Ἰσραήλ, ὁ
Ps:123:1 Oda Schodek Jeżeli Nie Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja By mówić/opowiadaj Naprawdę Izrael
Ps:123:1 *)OidE\ tO=n a)nabaTmO=n. *ei) mE\ o(/ti ku/rios E)=n e)n E(mi=n, ei)pa/tO dE\ *israEl,
Ps:123:1 OidE tOn anabaTmOn. ei mE hoti kyrios En en hEmin, eipatO dE israEl,
Ps:123:1 N1_NSF RA_GPM N2_GPM C D C N2_NSM V9_IAI3S P RP_DP VA_AAD3S x N_NSM
Ps:123:1 ode the stair if not because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I to say/tell indeed Israel
Ps:123:1 ode (nom|voc) the (gen) stairs (gen) if not because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) us (dat) let-him/her/it-SAY/TELL! indeed Israel (indecl)
Ps:123:1 Ps_123:1_1 Ps_123:1_2 Ps_123:1_3 Ps_123:1_4 Ps_123:1_5 Ps_123:1_6 Ps_123:1_7 Ps_123:1_8 Ps_123:1_9 Ps_123:1_10 Ps_123:1_11 Ps_123:1_12 Ps_123:1_13
Ps:123:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:123:2 εἰ μὴ ὅτι κύριος ἦν ἐν ἡμῖν ἐν τῷ ἐπαναστῆναι ἀνθρώπους ἐφ’ ἡμᾶς,
Ps:123:2 if it had not been that the Lord was among us, when men rose up against us; (Psalm 124:2 Brenton)
Ps:123:2 gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstawali, (Psalm 124:2 BT_4)
Ps:123:2 εἰ μὴ ὅτι κύριος ἦν ἐν ἡμῖν ἐν τῷ ἐπαναστῆναι ἀνθρώπους ἐφ’ ἡμᾶς,
Ps:123:2 εἰ μή ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:123:2 Jeżeli Nie Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By podnosić się/buntownika Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
Ps:123:2 ei) mE\ o(/ti ku/rios E)=n e)n E(mi=n e)n tO=| e)panastE=nai a)nTrO/pous e)f’ E(ma=s,
Ps:123:2 ei mE hoti kyrios En en hEmin en tO epanastEnai anTrOpus ef’ hEmas,
Ps:123:2 C D C N2_NSM V9_IAI3S P RP_DP P RA_DSN VH_AAN N2_APM P RP_AP
Ps:123:2 if not because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to uprise/rebel human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I
Ps:123:2 if not because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-was in/among/by (+dat) us (dat) in/among/by (+dat) the (dat) to-UPRISE/REBEL humans (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc)
Ps:123:2 Ps_123:2_1 Ps_123:2_2 Ps_123:2_3 Ps_123:2_4 Ps_123:2_5 Ps_123:2_6 Ps_123:2_7 Ps_123:2_8 Ps_123:2_9 Ps_123:2_10 Ps_123:2_11 Ps_123:2_12 Ps_123:2_13
Ps:123:2 x x x x x x x x x x x x x
Ps:123:3 ἄρα ζῶντας ἂν κατέπιον ἡμᾶς ἐν τῷ ὀργισθῆναι τὸν θυμὸν αὐτῶν ἐφ’ ἡμᾶς·
Ps:123:3 verily they would have swallowed us up alive, when their wrath was kindled against us: (Psalm 124:3 Brenton)
Ps:123:3 wtedy połknęliby nas żywcem, gdy ich gniew przeciw nam zapłonął: (Psalm 124:3 BT_4)
Ps:123:3 ἄρα ζῶντας ἂν κατέπιον ἡμᾶς ἐν τῷ ὀργισθῆναι τὸν θυμὸν αὐτῶν ἐφ’ ἡμᾶς·
Ps:123:3 ἄρα[2] ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἄν κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:123:3 Tak Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przełykać Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By robić zły Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
Ps:123:3 a)/ra DZO=ntas a)/n kate/pion E(ma=s e)n tO=| o)rgisTE=nai to\n Tumo\n au)tO=n e)f’ E(ma=s·
Ps:123:3 ara DZOntas an katepion hEmas en tO orgisTEnai ton Tymon autOn ef’ hEmas·
Ps:123:3 x V3_PAPAPM x VBI_AAI3P RP_AP P RA_DSN VS_APN RA_ASM N2_ASM RP_GPM P RP_AP
Ps:123:3 so
Ps:123:3 so
Ps:123:3 Ps_123:3_1
Ps:123:3 x x x x x x x x x x x x x
Ps:123:4 ἄρα τὸ ὕδωρ κατεπόντισεν ἡμᾶς, χείμαρρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν·
Ps:123:4 verily the water would have drowned us, our soul would have gone under the torrent. (Psalm 124:4 Brenton)
Ps:123:4 wówczas zatopiłaby nas woda, przepłynąłby nad nami potok; (Psalm 124:4 BT_4)
Ps:123:4 ἄρα τὸ ὕδωρ κατεπόντισεν ἡμᾶς, χείμαρρον διῆλθεν ψυχὴ ἡμῶν·
Ps:123:4 ἄρα[2] ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό κατα·ποντίζω (κατα+ποντιζ-, κατα+ποντι(ε)·[σ]-, κατα+ποντι·σ-, -, -, κατα+ποντισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:123:4 Tak Woda Do ??? Ja Koryto rzeki By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:123:4 a)/ra to\ u(/dOr katepo/ntisen E(ma=s, CHei/marron diE=lTen E( PSuCHE\ E(mO=n·
Ps:123:4 ara to hydOr katepontisen hEmas, CHeimarron diElTen hE PSyCHE hEmOn·
Ps:123:4 x RA_NSN N3_NSN VAI_AAI3S RP_AP N2_ASM VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GP
Ps:123:4 so
Ps:123:4 so
Ps:123:4 Ps_123:4_1
Ps:123:4 x x x x x x x x x x
Ps:123:5 ἄρα διῆλθεν ἡ ψυχὴ ἡμῶν τὸ ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον.
Ps:123:5 Yea, our soul would have gone under the overwhelming water. (Psalm 124:5 Brenton)
Ps:123:5 wówczas przelałyby się nad nami wezbrane wody. (Psalm 124:5 BT_4)
Ps:123:5 ἄρα διῆλθεν ψυχὴ ἡμῶν τὸ ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον.
Ps:123:5 ἄρα[2] δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό  
Ps:123:5 Tak By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Woda
Ps:123:5 a)/ra diE=lTen E( PSuCHE\ E(mO=n to\ u(/dOr to\ a)nupo/staton.
Ps:123:5 ara diElTen hE PSyCHE hEmOn to hydOr to anypostaton.
Ps:123:5 x VBI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GP RA_ASN N3_NSN RA_ASN A1B_ASM
Ps:123:5 so
Ps:123:5 so
Ps:123:5 Ps_123:5_1
Ps:123:5 x x x x x x x x x
Ps:123:6 εὐλογητὸς κύριος, ὃς οὐκ ἔδωκεν ἡμᾶς εἰς θήραν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν.
Ps:123:6 Blessed be the Lord, who has not given us for a prey to their teeth. (Psalm 124:6 Brenton)
Ps:123:6 Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom. (Psalm 124:6 BT_4)
Ps:123:6 εὐλογητὸς κύριος, ὃς οὐκ ἔδωκεν ἡμᾶς εἰς θήραν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν.
Ps:123:6 εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] θήρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:123:6 Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By dawać Ja Do (+przyspieszenie) Poluj brutalną osobę jak dzikie zwierzę Miel zęby spiczaste, ostre, ząb, ząb, kolec On/ona/to/to samo
Ps:123:6 eu)logEto\s ku/rios, o(\s ou)k e)/dOken E(ma=s ei)s TE/ran toi=s o)dou=sin au)tO=n.
Ps:123:6 eulogEtos kyrios, hos uk edOken hEmas eis TEran tois odusin autOn.
Ps:123:6 A1_NSM N2_NSM RR_NSM D VAI_AAI3S RP_AP P N1A_ASF RA_DPM N3_DPM RP_GPM
Ps:123:6 blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which οὐχ before rough breathing to give I into (+acc) prey a brutal person as a wild animal the grind the teeth pointed, sharp, tooth, prong, spike he/she/it/same
Ps:123:6 blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) who/whom/which (nom) not he/she/it-GIVE-ed us (acc) into (+acc) prey (acc) the (dat) teeth (dat) them/same (gen)
Ps:123:6 Ps_123:6_1 Ps_123:6_2 Ps_123:6_3 Ps_123:6_4 Ps_123:6_5 Ps_123:6_6 Ps_123:6_7 Ps_123:6_8 Ps_123:6_9 Ps_123:6_10 Ps_123:6_11
Ps:123:6 x x x x x x x x x x x
Ps:123:7 ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὡς στρουθίον ἐρρύσθη ἐκ τῆς παγίδος τῶν θηρευόντων· ἡ παγὶς συνετρίβη, καὶ ἡμεῖς ἐρρύσθημεν.
Ps:123:7 Our soul has been delivered as a sparrow from the snare of the fowlers: the snare is broken, and we are delivered. (Psalm 124:7 Brenton)
Ps:123:7 Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników, sidło się porwało, a my jesteśmy wolni. (Psalm 124:7 BT_4)
Ps:123:7 ψυχὴ ἡμῶν ὡς στρουθίον ἐρρύσθη ἐκ τῆς παγίδος τῶν θηρευόντων· παγὶς συνετρίβη, καὶ ἡμεῖς ἐρρύσθημεν.
Ps:123:7 ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς στρουθίον, -ου, τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό θηρεύω (θηρευ-, θηρευ·σ-, θηρευ·σ-, -, -, θηρευ·θ-) ὁ ἡ τό παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-)
Ps:123:7 Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Jak/jak Wróbel By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Pułapka {Trap} By polować Pułapka {Trap} By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) I też, nawet, mianowicie Ja By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon
Ps:123:7 E( PSuCHE\ E(mO=n O(s strouTi/on e)rru/sTE e)k tE=s pagi/dos tO=n TEreuo/ntOn· E( pagi\s sunetri/bE, kai\ E(mei=s e)rru/sTEmen.
Ps:123:7 hE PSyCHE hEmOn hOs struTion errysTE ek tEs pagidos tOn TEreuontOn· hE pagis synetribE, kai hEmeis errysTEmen.
Ps:123:7 RA_NSF N1_NSF RP_GP C N2N_ASN VAI_API3S P RA_GSF N3D_GSF RA_GPM V1_PAPGPM RA_NSF N3D_NSF VDI_API3S C RP_NP VAI_API1P
Ps:123:7 the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I as/like sparrow to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon out of (+gen) ἐξ before vowels the trap the to hunt the trap to break to crush completely, break (in pieces) and also, even, namely I to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon
Ps:123:7 the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) us (gen) as/like sparrow (nom|acc|voc) he/she/it-was-DELIVER-ed out of (+gen) the (gen) trap (gen) the (gen) let-them-be-HUNT-ing! (classical), while HUNT-ing (gen) the (nom) trap (nom) he/she/it-was-BREAK-ed and we (nom) we-were-DELIVER-ed
Ps:123:7 Ps_123:7_1 Ps_123:7_2 Ps_123:7_3 Ps_123:7_4 Ps_123:7_5 Ps_123:7_6 Ps_123:7_7 Ps_123:7_8 Ps_123:7_9 Ps_123:7_10 Ps_123:7_11 Ps_123:7_12 Ps_123:7_13 Ps_123:7_14 Ps_123:7_15 Ps_123:7_16 Ps_123:7_17
Ps:123:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:123:8 ἡ βοήθεια ἡμῶν ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Ps:123:8 Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. (Psalm 124:8 Brenton)
Ps:123:8 Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. (Psalm 124:8 BT_4)
Ps:123:8 βοήθεια ἡμῶν ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Ps:123:8 ὁ ἡ τό βοήθεια, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:123:8 Pomagaj Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia
Ps:123:8 E( boE/Teia E(mO=n e)n o)no/mati kuri/ou tou= poiE/santos to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n.
Ps:123:8 hE boETeia hEmOn en onomati kyriu tu poiEsantos ton uranon kai tEn gEn.
Ps:123:8 RA_NSF N1A_NSF RP_GP P N3M_DSN N2_GSM RA_GSM VA_AAPGSM RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF
Ps:123:8 the help I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to do/make the sky/heaven and also, even, namely the earth/land
Ps:123:8 the (nom) help (nom|voc) us (gen) in/among/by (+dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) upon DO/MAKE-ing (gen) the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc)
Ps:123:8 Ps_123:8_1 Ps_123:8_2 Ps_123:8_3 Ps_123:8_4 Ps_123:8_5 Ps_123:8_6 Ps_123:8_7 Ps_123:8_8 Ps_123:8_9 Ps_123:8_10 Ps_123:8_11 Ps_123:8_12 Ps_123:8_13
Ps:123:8 x x x x x x x x x x x x x